Pannerdens kanaal

Fietsroute 7 - 300 jaar Pannerdensch Kanaal
ter gelegenheid van viering 300 jaar Pannerdens kanaal in 2007

Lengte 58.5 of 31 km    

Afdrukken Pagina

De fietsroute heeft als start- en eindpunt Recreatiecentrum annex Baksteenmuseum De Panoven in Zevenaar. 
De baksteenindustrie heeft een belangrijke rol gespeeld bij de bouw van de verdedigingswerken rondom het Pannerdensch kanaal. Immers onder meer fort Pannerden is voor een groot deel opgebouwd uit bakstenen. De baksteen/dakpanindustrie in Zevenaar dateert reeds uit 1300 na Chr. Het Industrieel Monument De Panoven biedt u de gelegenheid kennis te maken met de methoden van dakpan- en baksteenvervaardiging door de eeuwen heen. Een leuk begin van de tocht is om hier een rondleiding mee te maken, gevolgd door een lekker bakje koffie met Seventer kruidkoek in ons café-restaurant.
Tips: het is mogelijk een lunchpakket of een uitgebreide picknick voor onderweg te bestellen bij de Panoven. Voor diegenen die van wat verder weg komen is het mogelijk op de Panoven te overnachten. Meer info hierover bij de Panoven: 0316-523520

Korte inhoud van de route
Ze voert u vanuit Zevenaar allereerst via dijken van het Rijnstrangengebied naar Pannerden.
Desgewenst kunt u de route ook beginnen bij Kasteel Doornenburg of bij het TRIP-info-punt in Huissen.
De route gaat verder langs de Deukerdijk naar de bandijk en vervolgens steekt u met het Doornenburgse veer over het Pannerdensch kanaal over naar Doornenburg. Hier loopt de route langs fort Pannerden, fort Sterrenschans en Kasteel Doornenburg.
De route gaat verder door de uiterwaarden van het Pannerdensch kanaal naar Angeren en Huissen. Hier kunt u de route verkorten door over te steken met het Looveer naar de andere zijde van de Rijn.
De route zelf gaat verder via de oude Malburgsedijk naar Elden en Meinerswijk, waar in de Romeinse tijd een Castellum heeft gestaan, en in de Koude Oorlog de caissondam met bijbehorende verdedigingswerken om de Neder-Rijn af te dammen. Vandaar via de uiterwaarden van de Bakenhof door naar de andere zijde van de rivier, waar de forten Westervoort en de Schans liggen. De route gaat verder via Loo naar Kandia, de uitmonding van de Oude Rijn, waar het Pannerdensch kanaal begint. De route gaat terug naar Zevenaar via de oude dijken van het Rijnstrangengebied. 

Op de kaart is de route in blauw weergegeven. Het rode vlaggetje in een cirkel is het begin- en eindpunt van de route.

Fietsroute is in blauwe lijn weergegeven !!

Tip: Indien u op de blauw onderstreepte woorden op deze pagina klikt of afbeeldingen in de tekst krijgt u de desbetreffende website of afbeelding te zien..

 

Bezoek de "Gelderse Poort" site met info over dit unieke nationaal landschap Deze fietstocht is online geplaatst op de site van de "Gelderse Poort", waar naast veel fietsroutes in dit schitterende rivierenlandschap ook andere interessante informatie is te vinden omtrent ontstaansgeschiedenis, landschap, cultuur, recreatiemogelijkheden  e.d. van dit unieke nationaal landschap. Klik op de gans links om deze site te bezoeken !!!
Start + finish:
Afstand: 58,5 of 31 km 
Moeilijkheidsgraad: De route gaat grotendeels over verharde fietspaden en wegen. Er zijn geen stukken in de route opgenomen, waar moet worden geklommen.
Karakteristiek: Deze route biedt veel variatie. Men gaat over dijken en smalle fietspaden door het rivierenlandschap rondom het Pannerdensch kanaal en de Neder-Rijn.
Plaatsen: Zevenaar, Ooij, Pannerden, Doornenburg, Angeren, Huissen, Malburgen (Arnhem), Westervoort, Loo, Groessen
Recreatiecentrum en baksteenmuseum De Panoven Info-punt Gelderse Poort in baksteen museum de Panoven, Panovenweg, 18, 6905 DW, Zevenaar - 
0316-523520.  Klik hier voor fiets plattegrond vanaf station Zevenaar en voor autoplattegrond vanaf afslag autosnelweg A12  naar de Panoven.

Klik hier voor sites en adressen van andere info-centra van de Gelderse Poort

Klik op logo hiernaast om naar adressen/sites van andere Info-centra binnen het gebied van de Gelderse Poort (ook in Duitsland) te gaan waar kaartmateriaal en andere info te verkrijgen is.
Waterhoogten Rijn bij Lobith De route gaat op diverse plaatsen door de uiterwaarden. Bij een waterstand hoger dan 13,80 bij Lobith is de route niet meer begaanbaar. Klik op de golf om de huidige waterstand te zien !
Fietsverhuur: Pelgrom Fietsplus, Kerkstraat 44, 6901 AD  Zevenaar – 0316-523296
Deze routebeschrijving is geplaatst op Internet en is daar ook te downloaden. U hebt daarbij de mogelijkheid de diverse links die u in de tekst ziet staan te bekijken.
De url is: http://members.chello.nl/~he.vanhoek/fietsroutes/Fietstocht_rondom_Pannerdens_kanaal/fietsroute_7_Rondom_Pannerdens_Kanaal.htm

 

Routebeschrijving:

Wanneer u met de trein komt rijdt u op de volgende wijze per fiets vanaf Station Zevenaar naar de Panoven:

Startpunt route bij receptie tevens Infopunt Gelderse Poort in Recreatiecentrum annex Baksteenmuseum De Panoven

In deze Panoven bevindt zich tevens het info-centrum van de Gelderse Poort en een service-post van de VVV.

U kunt zich hier ook aanmelden voor een rondleiding van ongeveer één uur door het museum, waarbij u zelf indien u wilt een eigen baksteen kunt maken om als souvenir mee te nemen. (wel zorgen voor een schoendoos minimaal maatje 39 om de steen in te vervoeren)

U kunt desgewenst hier ook een lunchpakket bestellen, of indien u van ver komt hier overnachten.

Start route:

 1. U vertrekt vanaf de ingang van het Panoventerrein en gaat rechtsaf de Panovenweg op.

 2. Aan het einde van de Panovenweg linksaf gaan (de Slenterweg op)

 3. Aan het einde van deze weg gaat u rechtsaf de dijk op (Ooysedijk).

 1. Op plaats waar van rechts de Pannerdenseweg de dijk opkomt rechtdoor de dijk (De Oliemolen) blijven volgen.

 2. Op plaats waar fietspad van rechts de weg kruist dit fietspad dat links van de dijk naar beneden gaat gaan volgen. (Berghoofdseweg - richting Pannerden)

Berghoofdseveer opgeheven in 1972 Het veer werd met de hand met behulp van een houten trekblok langs een kabel de Oude Rijn overgetrokken. Dit veer is opgeheven in 1972.
Een nieuw trekveer (voor voetgangers) is thans weer neergelegd op deze plaats, deel uitmakende van de wandelroute "Gangen door Rijnstrangen", die verkrijgbaar is bij de
Panoven en Huize Aerdt te Herwen.

 1. Aan het einde van de Berghoofdseweg rechtsaf de Deukerdijk op.

 1. Op de volgende T-kruising op de dijk gaat u linksaf en volgt vandaar de Rijndijk.

 1. Op de voorrangskruising aangenomen gaat u rechtsaf.

 2. U gaat nu over de brug over de groene rivier naar de veerpont Pannerden-Doornenburg.

 3. U steekt met de pont het Pannerdens kanaal over.

 1. Op de dijk linksaf gaan.

 1. Bocht van de weg naar rechts volgen

 2. Even verderop1e weggetje links (Sterreschans)

In 1742 ging het wiel op in de buitengracht van een fort: de Sterreschans. Deze had de vorm van een onregelmatige zeshoek. Het fort werd in tijd van oorlogsgevaar verdedigd door 100 militairen en 22 kanonnen. Het geschut moest een stokje steken voor vijandelijke pogingen om het Pannerdensch Kanaal of de Waal af te zakken. Met de fortbouw werd trouwens de kweldam van het binnenwiel doorgraven. Het gat werd echter niet gemaakt. Dat had een lelijk staartje in de winter daarop, toen het rivierwater wies en het rond de kolk begon te kwellen. Opeens spoelde de kapotte kweldam weg. Hierdoor liepen de Honderd Morgen, Gendt, Doornenburg en Angeren onder. De Sterreschans werd in 1809 geschrapt als fort. Relicten van grachten en wallen herinneren nog altijd aan het verdedigingswerk. Die verdedigingsfunctie is nog heel wel af te lezen van de omgeving van het wiel. Rond de kolk manifesteren de relicten van de Sterreschans zich als verlande grachten, een steil oplopend aarden talud en een zigzaggend weggedeelte dat herinnert aan de sterachtige gedaante van het fort.

 1. Einde van dit weggetje rechtsaf en rechtdoor gaan het klaphek door richting Fort Pannerden.

 1. Zelfde weg terug.

 2. Na klaphek linksaf gaan de (Waal)dijk op.

 1. 1e weg die van de dijk rechtsaf gaat ingaan. (Veerweg)

 2. Op viersprong rechts aan houden (Blauwe Hoek)

 3. Voorrangsweg oversteken en klinkerweg blijven volgen (Kerkstraat)

 4. Een eind verderop ziet u voor u kasteel Doornenburg. Rij hier naar toe.

Diegenen die vanaf het Kasteel Doornenburg de route gaan fietsen kunnen vanaf hier de route weer oppakken; Aangekomen op aan het einde van de routebeschrijving bij de Panoven gaat men dan weer verder met punt 1 van deze routebeschrijving.
 1. Vanaf ingangspoort Kasteel Doornenburg terug gaan naar bruggetje over de Linge

 2. Linksaf gaan en bruggetje oversteken.

 3. Rechtsaf gaan (Kerkstraat)

 4. Weg blijven volgen tot de dijk; op de dijk linksaf gaan.

 


Loop rivieren IJssel en Rijn 700 jr voor Chr.

Tussen Elden en Driel bevond zich een uitgestrekt veengebied. Harbers en Mulder (1981) menen dat de Romeinse generaal Drusus (12-9 v. Chr.) tussen beide plaatsen een gracht heeft laten graven (tussen de IJssel en de Rijn). In de Waal legde hij een schephoofd (moles) aan om de Rijn van meer water te voorzien. Dit schephoofd heeft gelegen in de huidige Bijland bij Tolkamer, waar talloze Romeinse vondsten zijn gedaan. Zo kon hij met zijn talloze schepen via de Vecht het meer Flevo bereiken om vandaar via de Vliestroom naar het noordoosten te varen. Keizer Augustus had generaal Drusus opgedragen de noordgrens van het Romeinse Rijk te verleggen naar de Elbe. Hij moest dus het tussenliggende gebied veroveren. Dit is Drusus niet gelukt, waardoor de nieuwe Rijn (bovenloop van de Gelderse IJssel, Drususgracht en de loop van de Rijn (vanaf Driel) de definitieve Romeinse grens werd. Op geregelde afstand bouwden de Romeinen forten (castella) langs de Rijn zoals bij Herwen (ter verdediging van het schephoofd)  genaamd Carvium), bij Loo en Meinerswijk (Castra Hercules) enzovoort. Even voor de Romeinse tijd is de Waal ontstaan, ergens tussen 300 en 100 v. Chr. 

 

 1. De dijk blijven volgen. Van rechts komt nog een dijk (Roswaard), die leidt naar een voormalige steenfabriek (veldoven) waarvan enkele restanten bewaard zijn gebleven.
 2. Rechtsaf gaan (Scherpenkamp in)
 1. Voor toegangshek naar "Scheepswerf" linksaf een smal gangetje inrijden dat achterom deze werf loopt.
 2. Aan het einde van dit gangetje linksaf gaan.
 3. Steeds rechtdoor blijven rijden (weg gaat op kruispunt over in wat de volksmond de Brouwketel noemt) tot u voor een woning aankomt. Hiervoor naar links afslaan en verder de weg vervolgen. Deze buigt even verderop naar rechts.
 1. Op kruispunt linksaf gaan richting de dijk.
 2. Op de dijk aangekomen rechtaf gaan.
 1. doorrijden; een eindje verderop gaat de dijk tussen 2 kolken door; links de Vlote Bloem en rechts de Grote Bloem.

 

 1. Linksaf Kloosterlaan ingaan. Rechts ziet u het Dominicanenklooster. U rijdt thans het historische stadje Huissen binnen. Meer info over dit stadje vindt u terug in het Museum Hof van Hessen 
 2. 1e weg rechtsaf (Vierakkerstraat)
Diegenen die vanaf het TRIP, Vierakkerstraat 39 in het Museum Hof van Hessen, te Huissen starten kunnen hier de route oppakken !!
Aangekomen op aan het einde van de routebeschrijving bij de Panoven gaat men dan weer verder met punt 1 van deze routebeschrijving.

 

 1. Vierakkerstraat inrijden, richting Markt
 1. Op de Markt de Dijk opgaan.
Routeafkorting voor tocht van 31 km
 • Ga bij volgende routepunt 37 in plaats van linksaf rechtdoor de dijk over en sla de weg in naar het Looveer. Het fietspad blijven volgen tot het Looveer.
Veer Huissen U kunt nu even een rustpunt inbouwen en van de bedrijvigheid op de rivier de Rijn genieten. Daarna brengt het veer St. Christoffel u behouden naar de overzijde.
 • Als u met het Looveer bent overgestoken naar de Liemerse kant van de Rijn weg blijven volgen  tot u de dijk opgaat; deze rechtsaf blijven volgen. 

 • Pak de route vervolgens weer op met de eerste items die volgen na routevolgnummer 72

 1. Op de dijk (Stadsdam) linksaf
 1. Rechtsaf de dijk afgaan (Melkweg)
 2. Aan het einde van de Melkweg waar deze weer op de hoofdweg uitkomt, het pad dat vlak voor het fietspad langs de hoofdweg rechtsaf gaat inrijden.
 3. Pad gaat met een boog onder de Pleybrug door en komt uiteindelijk uit op de dijk. Hier rechtdoor blijven rijden richting fietspad naar de hoofdweg. Op dit fietspad aangekomen rechtsaf gaan.
 4. Einde van het fietspad linksaf gaan (Ir. Molsweg)
 5. Even voorbij plaats waar weg naar rechts gaat, de weg oversteken en fietspad aan het andere kant van de weg linksaf ingaan, richting Huissen/Nijmegen (u gaat vervolgens 2 x achter elkaar door een tunneltje door)
 6. U komt uit op de Oude Huissenseweg; linksaf gaan
 7. Einde weg rechtsaf de Huissensedijk gaan volgen
 1. De Huissense dijk steeds maar rechtdoor blijven volgen.
 2. U gaat een tweetal viaducten over.
 3. De dijk komt uiteindelijk uit op de Kronenburgdijk; hier linksaf en de autosnelweg A 325 oversteken.
 4. Rechtsaf het fietspad op de Huissensedijk opgaan.(richting Driel)
 5. Deze dijk (gelegen links van het Gelredome) blijven volgen, deze gaat over in de Drielsedijk.
 1. De weg gaat met een brug over de Batavierenweg heen
 2. Een eindje verderop ziet u rechts een soort brug in de uiterwaarden. Dit is de doorlaatbrug waaronder het water van de afsluiting van Rijn moest afvloeien wanneer de caissondom was ingevaren. Meer hierover hierna. Ga op dit punt rechtsaf de dijk af door deze brug op. (u kunt er ook over een pad langs fietsen (linksaf gaat u op deze plek naar de pannenkoekboerderij !)

In een haven ten noorden van de Rijn bij Meinerswijk lag toen een drijvende caisson die de gehele Rijn kon afsluiten. Ook in de Waal bij Ooij en in de IJssel bij Olst lagen zulke pontons (die dan de Waal, resp. de IJssel moesten afdichten). De bedoeling was om het water van de Rijn, Waal en IJssel zo hoog op te stuwen dat een groot gebied rondom de IJssel vanaf Westervoort tot Kampen onder water gezet zou kunnen worden, om zodoende een waterlinie te creëren, die de Russen zou hinderen bij hun aanval op het westen van Nederland. Samen met de dan overstroomde uiterwaarden en het Betuwse gebied ten oosten van de defensiedijk, die parallel lag met de autoweg Arnhem-Nijmegen en de Ooijpolder zou zo een geduchte verdedigingslinie ontstaan. Deze rivierafsluitingen waren zeer sterk verdedigd met kazematten, luchtafweergeschut e.d., zoals blijkt uit het hiernaast weergegeven kaartje. Bij Westervoort waar we straks langs komen ligt nog een van de inlaatpunten van deze waterlinie. Wanneer u op de foto's hieronder klikt krijgt u een beeld van het onder water te zetten gebied en de verdedigingsstellingen. 
Wilt u nog iets meer weten over deze verdedigingslinie, klik dan op het pijltje hierachter

Overstroomde gebieden IJssellinie Koude Oorlog

luchtfoto plaats caissondam Meinerswijk

Boforskanon Meinerswijk Arnhem

tankkazemat Meinerswijk

 

 1. U komt uit op de Meginwaardweg. U rijdt langs een oude steenfabriek. Even verderop splitst deze weg zich in de Meijnerswijkweg en rechtsaf vervolgt de Meginwaardweg. 
 1. Vervolg de weg over de Meginwaardweg.
 2. U komt uit op de Meijnerswijk.
 3. Rechtsaf de Nelson Mandelabrug onderdoor.
 4. Eldense dijk rechtdoor blijven volgen - u gaat hier over een doorlaatdam heen, die tijdens de koude oorlog afgesloten kon worden om het Rijnwater tegen te houden.
 5. Linksaf Gelderse Rooslaan op.
 6. Linksaf, fietspad over de Malburgse bandijk ingaan.
 7. U gaat onder de John Frostbrug door, zeer bekend uit de film een "Brug te Ver".
 8. Pad over de Malburgse bandijk blijven volgen
 1. Linksaf de dijk afgaan; u gaat even verderop via een bruggetje over de nevengeul van de Rijn in de Bakenhof.
 2. Pad komt weer uit op de Malburgse bandijk, linksaf.
 3. Pad komt uit vlak bij de Pleybrug; ga over de (fiets)trappen deze brug op
 4. Linksaf gaan richting Westervoort/Velp
 5. Fietspad steeds rechtsaf blijven volgen tot u bij stoplichten uitkomt; hier rechtsaf gaan en de Pleyroute oversteken
 6. Linksaf gaan via bussluis de weg langs het Fort Westervoort op; einde van de weg rechtsaf de brug over.
 1. Na verlaten IJsselbrug rechtsaf naar beneden.
 2. Op IJsseldijk aangekomen linksaf gaan.
 3. Einde van de weg linksaf (Veerdam) en daarna weer rechtsaf de Rijndijk blijven volgen.

 

 

 1. U vervolgt de route over de dijk.

 

Uiterwaarden bij Westervoort Het uiterwaardenlandschap bij Westervoort is voor diegene die er oog voor heeft een fraai gebied.
Fort Geldersoord bij Westervoort in 1742   Op de plaats waar het inlaatwerk was gevestigd tijdens de koude oorlog, was in vroegere tijden het fort Geldersoord gelegen. Dit lag precies op de grens van het voormalige Kleefse en Gelderse gebied en moest het Gelders gebied verdedigen tegen aanvallen van de Kleefse vorsten. De huidige gemeenten Zevenaar, Duiven, Rijnwaarden, Wehl en het voormalige Huissen behoorden destijds tot het Kleefse grondgebied en zijn pas in 1816 overgedragen aan Nederland. Klik op deze link voor meer informatie over die tijd. 
Het fort Geldersoort (1741/1742) was gesitueerd op een Gelders schiereiland in het destijds door Pruisen bezette gebied (Duiven/Loo). Het fort diende als verdedigingswerk voor een inlaatsluis waarmee bij een vijandige aanval met water uit de Rijn het achterliggende gebied tussen Westervoort en Doesburg onder water gezet kon worden (inundatie). De inlaatsluis lag niet in de banddijk maar in een speciaal omgeleid stuk dijk, een zogenaamde vingerling. Het fort is destijds vanwege dreigend gevaar van Pruisische en Franse troepen aangelegd op de landerijen van de Esse – Bouwinge, een oud hof in het bezit van de Arnhemse Sint Nicolaibroederschap. Reeds in de jaren 1629 en 1672 hebben in dit gebied, aan de rechter Rijnoever tegenover Huissen, tijdelijke verdedigingswerken gelegen. Het fort Geldersoort bestond naast de inlaatsluis ondermeer uit het bastion de Roy waar de kazerne en de hoofdwacht stonden, een getenailleerd hoornwerk, twee lunetten, een ravelijn, twee retranchementen en een redoute ten noordoosten van de schans. In het fort lagen diverse munitie-opslagplaatsen. Aan de noordzijde grensde het fort aan het inundatiekanaal dat vanaf de Nederrijn via de sluis naar het oosten liep en nu nog als een vernatte laagte zichtbaar is. In de 19e eeuw is het fort afgebroken waarna het terrein in gebruik is geweest van een steenfabriek. Daarbij zijn de kleiwallen afgegraven en de muren afgebroken. Eind 19e eeuw zijn de resten met een kleilaag afgedekt.

Men wil thans proberen de contouren van het fort weer zichtbaar te maken bij de geplande woningbouw ter plaatse. Klik op het pijltje voor meer info over dit plan
doorlaatwerk koude oorlog bij westervoort Het  inlaatwerk onderdeel uitmakende van de IJssellinie tijdens de Koude Oorlog kunt u thans bezichtigen. Het doel van dit inlaatwerk was om met het opgestuwde water van de Rijn de gehele streek vanaf Westervoort tot en met Zwolle over een breedte van ruim 5 kilometer onder water te zetten om zo de Russen tegen te kunnen houden. Meer is te lezen op het info-bord ter plaatse. Meer informatie over deze "koude oorlogsperiode  (1950-1968)"  krijgt u door op deze link te klikken.
 1. Steeds rechtdoor blijven rijden tot de afslag naar het Looveer.

 1. Dijk blijven volgen.

 2. Op T-splitsing waar de weg naar links afbuigt het dorp Loo in, rechtdoor de dijk blijven volgen

 1. Op punt waar de weg linksaf de dijk afgaat rechtdoor de dijk blijven volgen.
Bosmanwaaij, ontstaan in 1809 Het opgewoelde zand uit deze waaij heeft zich binnendijks verspreid op de omringende landerijen. Na vermenging van dit zand met de onderliggende klei ontstond de voor tuinders zo vruchtbare mulle grond. Binnendijks zijn hier dan ook vele tuinderijen te vinden.
 1. 1e weg rechts ingaan (Kandiadijk)

Mammoet bij ingang Betuwelijntunnel onder Pannerdens Kanaal Wees niet bang wanneer plotseling de grond onder u begint te beven wanneer u oog in oog staat met deze mastodont. De route passeert hier over de dijk de tunnel onder de Rijn voor de Betuweroute. De Betuweroute-organisatie heeft een geschenk gedaan in de vorm van een levensgrote Mammoet aan de inwoners van Groessen voor de ondervonden overlast. Klik op de link voor meer info over dit geschenk.
Het gemaal Kandia even verderop dient voor de bemaling van het Rijnstrangengebied en het gebied van het Duitse riviertje de Wild bij Elten..
De waterstand wordt soms bewust wat hoger gehouden, omdat dit beter is voor de diversiteit in de natuur.
De dijk waarop u thans staat heeft er niet altijd gelegen. Pas bij de afsluiting van het Rijnstrangengebied van het Pannerdens kanaal is deze gehele lange dijk richting Pannerden aangelegd. Voor die tijd had de Rijn vrij toegang tot het gehele aan de linkerzijde van de dijk gelegen gebied van de Rijnstrangen.
Als u op het kaartje hiernaast klikt kunt u zien hoe rond 1700 de loop van de rivier de Rijn gewijzigd werd als gevolg van de aanleg van het Pannerdens kanaal.. 
We vervolgen de weg nu langs de oorspronkelijke bedding van de Rijn voor 1707, wat nu de Oude Rijn wordt genoemd. Het gebied zelf draagt de naam Rijnstrangen, omdat hierbinnen nog restanten van vele oude Rijnlopen terug te vinden zijn.
Gemaal Kandia en Oude Rijn bij Loo nabij uitstroom naar Pannerdens Kanaal
Splitsingspunt Rijn in 1700 en 1707
 1. 1e fietspad linksaf ingaan (Rijnstrangenweg); steeds weg blijven volgen.

 2. Weg komt uit op keerrotonde; hier gewoon rechtdoor blijven rijden

 1. doodlopende weg naar rechts ingaan (naar huisnummers Rijnstrangenweg 3-5-7-9)
 2. Op plaats waar de inmiddels halfverharde weg vlak voor de dijk naar rechts buigt fiets parkeren.
 3. Trapje dat de dijk opgaat opgaan.
 4. Op de dijk ziet u nu voor u de Jezuïtenwaaij

 

 1. Terug gaan de dijk af naar de doodlopende weg vanwaar u bent gekomen.

 2. Einde weg rechtsaf (Schraleweidsestraat)

 3. Op T-splitsing rechtsaf de Leuvensestraat ingaan

 4. Op plaats waar weg een bocht naar links maakt; rechtsaf richting Oud-Zevenaar de dijk opgaan (Leuvensedijk)

 

 

 1. Op kruising met Berghoofdseweg die naar rechts de dijk afgaat richting Pannerden rechtdoor de dijk blijven volgen. (De Oliemolen)
 2. Steeds door blijven rijden tot voorrangskruising met fietspad; op dit punt het fietspad rechtdoor OP DE DIJK blijven volgen.

 3. Op de plaats waar van links de Pannerdenseweg op de dijk uitkomt, rechtdoor op de dijk blijven rijden.

 4. Weg die naar links de dijk afgaat inslaan (Rosandeweg)

 5. Einde van de weg linksaf. (Slenterweg)
 6. 1e weg linksaf (Heilige Huisjes)
 7. 1e weg rechtsaf (Ooijselandweg)
 8. Einde weg linksaf (Panovenweg)

Eindpunt van de route bij Recreatiecentrum annex Baksteenmuseum de  Panoven
In "De Herberg" van de Panoven kunt u vervolgens nog wat gebruiken. 
Hier staat het bier voor u koud. .

We hopen dat u van deze route hebt genoten. Reacties kunt u versturen via onderstaand reactieformulier.

 
Hebt u deze route op borgtocht van de Panoven gekregen, vergeet dan niet deze in te leveren bij het dienstdoende personeel van de Panoven, waarna u de waarborgsom terugkrijgt.!!

 

 

Afdrukken Pagina Versturen reactie over deze route aan webmaster

 

Naar Home-page Gelderse Poort

Terug naar top pagina

 

Copyright © 2005 Runtil. Alle rechten voorbehouden.
Herzien: 23 oktober 2009