Gegevens integriteit

BiodanzaBase is een relationele DatabaseEven wat technische achtergrond: BiodanzaBase is opgebouwd als een zogenaamde Relationele Database.
Dat wil zeggen dat, ideaal gezien, elk gegeven maar een keer opgeslagen wordt.

Pasted Graphic

Bijvoorbeeld:
Een Oefening wordt maar een maal opgeslagen.
Wanneer je dan de naam van deze Oefening aanpast, wordt deze overal waar deze gebruikt wordt, meteen aangepast.
dit is een grote kracht, waardoor gegevens gestructureerd bewaard blijven.

Voordelen van een relationele database:

  • Gegevens worden doorgaans maar 1 maal opgeslagen
  • De gegevens-integriteit is gewaarborgd
  • Lessen in BiodanzaBase worden opgeslagen en blijven altijd bewaard.

Nadelen van een relationele database:
  • Gegevens invoeren is wat meer werk. Bijvoorbeeld: bij het toevoegen van nieuwe muziek, kost het wat tijd en oefening om deze in te voeren.

Op termijn zullen deze voordelen altijd opwegen tegen het genoemde nadeel. De structuur van BiodanzaBase helpt gebruikers om hun muziek, oefeningen en biodanzalessen voor lange tijd goed te beheren.