Open brief  van het bestuur PRK: Partij Rechten Kind aan alle leden en verdere geïnteresseerde in onze partij.
PRK-Partij Rechten Kind gaat dit jaar helaas niet mee doen aan de Tweede kamerverkiezingen.

PRK - Partij Rechten Kind is en staat voor eerlijkheid en openheid van zaken.
Daarom deze open brief:

Partij Rechten Kind wilde eigenlijk pas in 2011 mee gaan doen met de verkiezingen.
Maar daar het kabinet Balkende vier ook deze kabinetsperiode niet volbracht en viel.
Hadden wij maar een paar maandjes om alles voor elkaar te krijgen.
Zoals het registreren,inschrijven,standpunten uitwerken,website maken,infomateriaal zoals posters, boekjes, flyers etc en dan de ondersteuningsverklaringen nog.
Ook financieel hadden wij nog weinig binnen en ook voor de kandidatenlijst hadden wij nog te weinig goede kandidaten.

Dus alles bij elkaar genomen vonden wij het beter om te wachten tot de volgende verkiezingen en zoals er het er nu uitziet, zal dat niet lang op zich laten wachten.

Wij waren al ook al volop met ondersteuningsverklaringen bezig tot wij erachter kwamen dat het volgens dit model H4 moest:
Wij kwamen daar pas achter toen wij de Cd-rom die de kiesraad ons op 20 maart heeft gezonden opende.

Dus moesten wij alle kiesdistricten weer af om de benodigde ondersteuningsverklaringen overeenkomstig ( model H4) binnen te krijgen.
En dat bleek als snel een onhaalbare zaak, wij hadden daar helaas gewoonweg de tijd niet meer voor.
Wij hebben onze billen gebrand, en moeten nu geduldig wachten op een volgende kans, en dus even op de blaren zitten

Desondanks hebben wij toch in een heel korte tijd (twee maandjes) toch al veel werk verzet.
Echter zullen wij nu moeten wachten op de volgende verkiezingen.
Misschien heeft het wel zo moeten zijn om de volgende verkiezingen gezond en keihard terug te komen.
Want mijn gezondheid en die van John hebben ook parten gespeeld in deze.
In ieder geval was dit een harde maar wijze les.

Wij gaan natuurlijk gewoon door met Partij Rechten Kind, en zullen met de eerst-volgende verkiezingen wijzer en nog sterker terug komen.
Ook zullen wij een ieder die de niet geldige ondersteuningsverklaring tekende gaan aanschrijven om openheid van zake te doen toekomen.
Wij blijven mensen, en mensen kunnen fouten maken zoals in deze het over het hoofd zien van een belangrijk gegeven.
Wij wachten op een volgende kans.
En hopen dat u dan ook weer achter ons staat.

Wij danken bij deze een ieder die zich heeft ingezet..
Er zal in de loop van de volgende week, ook een zelfde brief naar alle ondertekenaars (waarvan wij adres kunnen achterhalen) worden verzonden.
Mvgr

Het bestuur van PRK - Partij Rechten Kind

Rietgansplein 23
6883 DT
Velp gld

Tel:
J.J.Aalders : 0268440431 / 0623969294
J.C.W.H.Kleijn: 0263890101 / 0651496200
KVK: 09217174

Email:

Website:
Voor de volgende verkiezingen moeten wij dus handelen volgens deze eisen:

Verklaring van ondersteuning van een kandidatenlijst

Ondergetekende, ............................................. (naam),
wonende te ............................................. (adres* en woonplaats) verklaart de onderstaande lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ............................................. / de raad van de gemeente ............................................. op ............................................. in kieskring ..... (.............................................) te ondersteunen.

Aanduiding van de politieke groepering:
PRK - Partij Rechten Kind..................... (N.B.
De kandidaten dienen op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde te worden vermeld als op de lijst, zoals deze wordt ingeleverd)
Nr. Naam Voorletters Woonplaats 1. .............................. .............................. .............................. 2. enz.

Datum: ..........................................

Handtekening:...In te vullen door de burgemeester

De burgemeester van ............................................. verklaart dat de ondertekenaar in zijn gemeente als kiezer is geregistreerd.

Datum: ...........................................

De burgemeester,


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Toelichting: Verklaringen van ondersteuning kunnen slechts worden afgelegd door personen die binnen de kieskring waarvoor de lijst geldt, als kiezer zijn geregistreerd voor de desbetreffende verkiezing.
Een kiezer die een verklaring van ondersteuning wenst af te leggen, ondertekent deze verklaring binnen een termijn van zeven dagen voorafgaande aan de kandidaatstelling of op de dag van kandidaatstelling ter secretarie van de gemeente waar hij als kiezer is geregistreerd, in aanwezigheid van de burgemeester of een door deze daartoe aangewezen ambtenaar.
De kiezer geeft daarbij blijk van zijn identiteit.
Een kiezer mag niet meer dan één verklaring van ondersteuning ondertekenen.
Een overgelegde verklaring van ondersteuning kan niet worden ingetrokken.

Er hoeven geen ondersteuningsverklaringen te worden overlegd bij een kandidatenlijst, indien: a. de aanduiding van de politieke groepering was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstgehouden verkiezing van het desbetreffende orgaan een of meer zetels zijn toegekend;
b. aanduidingen van twee of meer groeperingen worden samengevoegd, mits bij de laatstgehouden verkiezing van het desbetreffende orgaan, hetzij aan de gezamenlijke groepering, hetzij aan tenminste een daarvan, een of meer zetels zijn toegekend.
c.twee of meer groeperingen als één nieuwe groepering onder een nieuwe naam samen aan de verkiezing deelnemen, mits bij de laatstgehouden verkiezing van het desbetreffende orgaan, aan ieder van de afzonderlijke groeperingen een of meer zetels zijn toegekend.

Artikel Z 4, tweede en derde lid van de Kieswet 2.
Degene die bij een verkiezing door gift of belofte een kiezer omkoopt dan wel anderszins daartoe dwingt om een verklaring als bedoeld in artikel H 4, eerste lid, af te leggen ter ondersteuning van een lijst, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie. 3.
Met dezelfde straf wordt gestraft de kiezer die zich door gift of belofte tot het bij volmacht stemmen of het afleggen van een ondersteuningsverklaring laat omkopen.


Adressenlijst van de kieskringen Tabel E 1 Kieswet, Nr. Kieskring Bezoekadres (voor de inlevering van de kandidatenlijst) Telefoon Fax 1.

1 -
Groningen Postbus 30026 9700 RM Groningen Kreupelstraat 3 9712 HW Groningen 050 - 367 70 25 050-367 70 75 2.

2 - Leeuwarden Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden 058 - 233 84 00 058-233 88 59 3.

3 - Assen Postbus 30018 9400 RA Assen Noordersingel 33 9401 JW Assen 0592 - 36 65 22 0592-36 65 28 4.

4 - Zwolle Postbus 10007 8000 GA Zwolle Lübeckplein 2 8017 JZ Zwolle 038 - 498 21 60 038-498 42 14 5.

5 - Lelystad Postbus 91 8200 AB Lelystad Stadhuisplein 2 8232 ZX Lelystad 0320 - 27 82 94 0320-27 82 15 6.

6 - Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Mariënburg 75 6511 PS Nijmegen 024 - 329 24 20 024-329 34 44 7.

7 - Arnhem Postbus 9029 6800 EL Arnhem Koningstraat 38 6811 DG Arnhem 026 - 377 46 31 026-377 46 65 8.

8 - Utrecht Postbus 5000 3502 JA Utrecht Arthur van Schendelstr.500 3511 MH Utrecht 030 - 286 20 04 030-286 20 53 9.

9 - Amsterdam Postbus 2752 1000 CT Amsterdam Amstel 1 1011 PN Amsterdam 020 - 551 91 39 020-551 92 62 10.

10 - Haarlem Postbus 203 2000 AE Haarlem Zylsingel 1 2013 DN Haarlem 023 - 511 43 74 023-511 51 75 11.

11 - Den Helder Postbus 36 1780 AA Den Helder Drs F Bylweg 20 1784 MC Den Helder 0223 - 67 13 46 0223-67 85 99 12.

12 - 's-Gravenhage Postbus 12620 2500 DL 's-Gravenhage Spui 70 2511 BT 's-Gravenhage 070 - 353 28 19 070-353 44 24 13.

13 - Rotterdam Postbus 70013 3000 KR Rotterdam Coolsingel 40 3011 AD Rotterdam 010 - 224 47 93 010-224 47 96 14.

14 - Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht 078 - 639 89 05 078-639 62 49 15.

15 - Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Stadhuisplein 1 2311 EJ Leiden 071 - 5165558 071-516 55 55 16.

16 - Middelburg Postbus 6000 4330 LA Middelburg Kanaalweg 3 4337 PA Middelburg 0118 - 67 54 41 0118-67 54 39 17.

17 - Tilburg Postbus 90118 5000 LA Tilburg Stadhuisplein 130 5038 TC Tilburg 013 - 542 93 19 013-542 88 70 18.

18 - 's-Hertogenbosch Postbus 12345 5200 GZ Hertogenbosch Wolvenhoek 1 5211 HH 's-Hertogenbosch 073 - 615 52 01 073-615 58 66 19.

19 - Maastricht Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Randwycksingel 22 6229 EE Maastricht 043 - 350 40 90 043-350 40 53
Email PRK
PRK: Partij Rechten Kind
Ondersteuningsverklaringen volgens H4 model