Brand Bibliotheek Krommenie
Krommenie - De brand die de bibliotheek aan de Kervelstraat zaterdagochtend 22 juli 2000 volledig verwoestte, heeft van het gebouw zo weinig overgelaten dat het tegen de vlakte moet. Met het sloopwerk is zaterdagmorgen in alle vroegte al een begin gemaakt. Dat was pure noodzaak, omdat de brandweer er niet in slaagde de hardnekkige vuurhaard tussen plafond en dak te bereiken.
De schade wordt geschat op 3 á 4 miljoen gulden. Meer dan 6000 leners van boeken en cd's moeten voorlopig naar andere filialen van de bibliotheek Zaanstad.
De bibliotheek in betere tijden
De bibliotheek in betere tijden   (foto Jacob Baartse)
Aan de brand ging een inbraakalarm vooraf. Omdat het vuur razendsnel om zich heen greep gaat de politie ervan uit dat er sprake is van brandstichting. De technische recherche stelt een onderzoek in.
De brandweer had grote moeite het vuur onder controle te krijgen. Wijkcommmandant J. de Vries: "Het gebouw dateert van 1974. In die tijd werden dakconstructies toegepast die het bestrijden van een brand heel ingewikkeld maken. Tussen het plafond en het dak bleef het branden. Daarom hebben we op een gegeven moment de firma Brinkman uit Westzaan laten komen om met een shovel en een happer de boel uit elkaar te halen. We zijn dus tijdens de brand al met de sloop begonnen, anders hadden we het vuur nooit uit gekregen."
 
De brand (foto De Telegraaf) 
De brand

Politiemensen en een medewerkster van de bibliotheek die op het inbraakalarm reageerden, waren de eersten die even na twee uur bij het pand op de hoek Heiligeweg/Kervelstraat arriveerden. Voorlichtster M. Beijer van de bibliotheken in Zaanstad: "Van een brand was eerst niets te zien. Toch kreeg onze medewerkster van de politiemensen het advies niet meteen naar binnen te gaan. Kennelijk vermoedden zij iets. Even later sprongen er ruiten, was er een flits en stond het pand meteen goed in de brand."

Grote brand
De brandweer was snel ter plaatse, want de bibliotheek staat nog geen honderd meter van de kazerne. Omdat vrijwel onmiddellijk het sein 'grote brand' werd gegeven kwamen ook de korpsen uit Krommeniedijk, Assendelft, Wormerveer en Wormer naar Krommenie. Wormerveer leverde ondermeer de ladderwagen en Assendelft zorgde voor extra licht. Totaal zeventig spuitgasten waren bij het blussen actief.
De brand woedde het hevigst aan de kant van buurthuis de Pelikaan. Maar door de hitte in het hele gebouw moeten ook de spullen aan de kant van de Heiligeweg als verloren worden beschouwd. Om ongeveer kwart over drie werd het sein 'brand meester' gegeven. Daarna kon met nablussen worden begonnen, wat dus nog de nodige problemen gaf. Burgemeester R. Vreeman van Zaanstad, die ook zelf niet ver van de leeszaal woont, sprak nog tijdens de brand met de bestuursvoorzitter van de Bibliotheken Zaanstad, H. Smit.
Uit het brandende pand kon nog wel het één en ander gered worden. Een reconditioneringsbedrijf uit Nieuw-Vennep zal trachten computerapparatuur en cd's (vrijwel alle cd's en cd-roms zijn in veiligheid gebracht) te drogen en weer bruikbaar te maken.
Gegevens gered
PR-functionaris Beijer: "De uitleengegevens zijn gered. Die staan namelijk ook in onze centrale computer in Zaandam. Daardoor weten we gelukkig wat er binnen was en wat aan wie was uitgeleend. De mensen uit Krommenie kunnen hun spullen bij alle andere vestigingen inleveren en daar kunnen ze ook nieuwe artikelen lenen. We hebben dat zaterdag ook meteen duidelijk gemaakt op de plek zelf, want toen kwamen natuurlijk heel veel mensen vaak nietsvermoedend hun boeken of cd's ruilen. De bibliotheek in Wormerveer zal door de brand niet overgaan op de  vakantiesluitingstijden. We verwachten toch dat de meeste Krommenieërs daar heen zullen gaan. Maar ze kunnen ook in de andere vestigingen terecht."
De bibliotheek in Krommenie heeft 6100 lezers.
In maart waren er al eens twee 'brandincidenten' in de Kervelstraat, aldus de politie. Eén keer werden kranten verbrand in de hal van een flatgebouw, de andere keer ging het om een autobrand. Van enige samenhang tussen de eerdere branden en die van dit weekeinde is tot nu toe niets gebleken.

Dit artikel is afkomstig uit het Noord Hollands Dagblad, Zaanse editie, maandag 24 juli 2000.Foto's van Jacob Baartse
(klik op een foto voor een grotere weergave)
Het nablussen (22-7-2000)
Het nablussen
Het nablussen
Het nablussen
De puinhoop (23-7-2000)
De puinhoop...
De puinhoop...
De puinhoop...
De sloop (3-10-2000)
De sloop
De sloop
De sloop

Er gloort nog hoop...!
Herbouw van bibliotheek op plaats van brand
Krommenie De bibliotheek in Krommenie wordt herbouwd op de plaats van de afgebrande vestiging aan de Kervelstraat. Totdat de nieuwbouw klaar is zullen de klanten straks terecht kunnen in een noodbibliotheek. Dat zegt directeur H. Kemperman van de Bibliotheek Zaanstad.
Plannen om de bibliotheek onder te brengen in het gebouw van de voormalige Professor van der Leeuw-Mavo zijn volgens Kemperman van de baan.
Waarschijnlijk wordt de nieuwe bibliotheek een stuk groter dan de oude. De directeur mikt op een pand met een vloeroppervlakte van 1775 vierkante meter, 750 vierkante meter groter dan het afgebrande gebouw. Kemperman heeft goede hoop dat het resultaat van de onderhandelingen met de verzekering dit mogelijk maakt. Hij verwacht daar volgende week uitsluitsel over.
De onderhandelingen zijn volgens de directeur in de laatste fase. "Ik verwacht dat eruit komt wat er in de polis staat."
Als de bibliotheek een groter pand krijgt, kunnende Krommeniese klanten van de bibliotheek straks kiezen uit meer boeken en andere materialen en krijgen ze bijvoorbeeld een grotere studieruimte tot hun beschikking. Ook zijn er dan ruimere openingstijden.
Noodvoorziening
De uitbreiding van de vestiging stond oorspronkelijk voor 2003 gepland, aldus Kemperman. Omdat er als gevolg van de brand toch al nieuwbouw moet plaatsvinden, besloot de bibliotheek de uitbreiding eerder te realiseren. De bibliotheek had in eerste instantie niet gerekend op een noodvoorziening, omdat de verzekering dit niet dekte. Nu is de gemeente Zaanstad volgens Kemperman waarschijnlijk bereid te helpen bij het realiseren van zo'n tijdelijke bibliotheek. Waar de noodvoorziening komt kan de directeur niet zeggen. Hij zegt wel al een een aantal plaatsen op het oog te hebben. Half november zal de bibliotheek volgens Kemperman een voorlichtingsavond houden in Krommenie over de toekomst van de vestiging daar.
De bibliotheek brandde in juli volledig uit. De oorzaak is brandstichting. De daders zijn nog niet gepakt. Bij de brand gingen naar schatting 35.000 boeken, cd's en cd-roms verloren. Veel klanten van de Krommeniese bibliotheek lenen nu bij de veel kleinere vestiging in Wormerveer.
Dit artikel is afkomstig uit het Noord Hollands Dagblad, Zaanse editie, vrijdag 27 oktober 2000.

Voorjaar 2001 start herbouw regiobibliotheek Krommenie
Krommenie In het voorjaar van 2001 start de herbouw van de afgelopen zomer verbrandde bibliotheek van Krommenie. De bouw zal ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen. In de tweede helft van 2002 zullen de inwoners van Krommenie weer kunnen beschikken over een volwaardige bibliotheek, die met een vloeroppervlakte van 2000 vierkante meter aanzienlijk groter is dan het vorige gebouw. Het nieuwe pand komt op dezelfde lokatie aan de Kervelstraat te staan. 
Tot die tijd worden de Krommenieërs bediend vanuit een noodvoorziening die wordt gehuisvest in het gebouw van de voormalige Professor Van der Leeuw-mavo aan de Jupiterstraat, dat momenteel gedeeltelijk wordt gebruikt door het Bertrand Russell College. Vandaag gaat de leiding van de Bibliotheek Zaanstad in gesprek met die van de school om te bezien welke maatregelen nodig zijn om elkaar zo min mogelijk tot last te zijn. 
Naar verwachting zal de noodbibliotheek in januari 2001 operationeel zijn.
Regiobibliotheek
Dat werd gisteravond door directeur H. Kemperman van Bibliotheek Zaanstad bekendgemaakt tijdens een informatiebijeenkomst in buurtcentrum De Palmboom. De vijftig geïnteresseerden toonden zich vooral ingenomen met de mededeling dat de 'regiobibliotheek', zoals de nieuwe vestiging wordt genoemd, al in 2002 gereed zal zijn.
Eerder werd in de gemeentelijke bibliotheekvisie gedacht aan het jaar 2004. Vanwege de brand heeft het college van Zaanstad besloten de (her-) bouw met twee jaar te vervroegen. De winst van twee jaar werd als mooi meegenomen beschouwd.
De nieuwe bibliotheek krijgt het predikaat 'regiobibliotheek' omdat deze in vele opzichten gelijkwaardig is aan die van de hoofdbibliotheek in Zaandam. Vandaar ook de uitbreiding van het vloeroppervlak tot 2000 vierkante meter. Deze ruimte is nodig voor de uitgebreide collectie boeken, cd's en cd-rom's, die wordt uitgebreid tot het niveau van het hoger onderwijs. 
Toekomstige ontwikkelingen
Bovendien wordt ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen in het onderwijs, zoals het studiehuis. In de nieuwe bibliotheek komen geïntergreerde werkplekken, voorzien van internetaansluitingen en software voor tekstverwerking, spreadsheets en database. De bibliotheek zal veertig uur per week geopend zijn.
Brandveiligheid
Enkele aanwezigen spoorden Kemperman aan er toch vooral voor te zorgen dat het nieuwe gebouw brandveiliger en beter bewaakt wordt. Deze had die aansporing uiteraard niet nodig. De omgeving wordt overzichtelijker door vermindering van groenvoorzieningen rondom het nieuwe gebouw, dat bovendien geen verspringinkjes meer zal vertonen.
Dat de ontsierende en triest ogende restanten van het verbrande pand nog steed niet zijn verwijderd heeft te maken met een verbod van de verzekering. De herbouw van de oude bibliotheek was verzekerd voor een bedrag van anderhalf miljoen gulden. De nieuwbouw kost naar schatting een miljoen méér.
Dit artikel is afkomstig uit het Noord Hollands Dagblad, Zaanse editie, donderdag 16 november 2000.
Noodbibliotheek in april open

Noodbieb opent 11 april

Hulde voor bouwplan bibliotheek

Bibliotheek in 2005 klaar