Noodbibliotheek Krommenie gaat 11 april open
Van onze medewerker José Pietens
Krommenie — Krommenieërs kunnen vanaf 11 april weer bibliotheekboeken lenen in hun eigen woonplaats. De noodvestiging van de bibliotheek in de voormalige Prof. Van der Leeuw-mavo aan de Jupiterstraat wordt dan geopend. Deze week wordt begonnen met de inrichting van het gebouw. De noodvestiging wordt ook benut voor een experiment met een nieuw systeem voor het inleveren van boeken.
De inrichting van de noodvestiging van de bibliotheek is deze week begonnen.   foto Bart Homburg
De bibliotheek moet met haar tijdelijke onderkomen flink wat meters inleveren. Stonden er in de eind juli 2000 afgebrande bibliotheek duizend vierkante meter ter beschikking voor het herbergen van de collectie, in de noodvestiging zijn dat er slechts driehonderd. Zeker is daarom nog niet of er cd’s of cd-rom’s geleend kunnen worden. Wel komen er twee computers met internetaansluiting en kunnen er kranten en tijdschriften worden gelezen.
Bibliotheek Zaanstad heeft inmiddels een flink aantal nieuwe boeken gekocht, maar het zal volgens voorlichtster M. Beijer nog jaren duren voor de collectie weer compleet is. De helft van het aantal romans en jeugdboeken is in vlammen opgegaan, alsmede de meeste informatieve boeken. Beijer: “Sommige boeken verschijnen in een éénmalige oplage. Soms duurt het ook jaren voor er van een boek een tweede druk wordt uitgegeven”.
Collectie
“Wat erg is voor Krommenie”, vult hoofd uitlening T. Beerman aan, “is dat de hele Zaanlandia-collectie is verdwenen”. Juist boeken over de Zaanstreek zijn moeilijk te krijgen, omdat daar vaak maar één druk van is verschenen.
De noodvestiging zal de komende twee jaar gebruikt worden, tot het nieuwe gebouw aan de Kervelstraat klaar is. Gedurende die tijd wordt er in de noodbieb geëxperimenteerd met een nieuw inleversysteem. Geleende boeken hoeven niet meer afgegeven te worden aan de balie, maar kunnen in speciale inleverbussen worden gedeponeerd. Voordeel hiervan is dat bezoekers van de bieb niet meer in de rij hoeven te staan en dat er niet continu twee medewerkers (een voor het terugbrengen en een voor het uitlenen van boeken) achter de balie hoeven te staan.
Een ander voordeel is dat medewerkers flexibeler en efficiënter met hun tijd kunnen omgaan, omdat zij de boeken kunnen scannen en sorteren wanneer het hen uitkomt. Wie een boek te laat heeft ingeleverd zal dan niet altijd direct horen hoeveel jij daarvoor moet betalen. Maar dat is volgens Beerman geen probleem, omdat ‘schulden’ tot nu toe nooit gelijk afgerekend hoefden te worden. “Het mooiste zou natuurlijk zijn als er in de boeken een chip komt, zodat direct alle gegevens gescand kunnen worden”, zegt Beerman. “Maar het zal nog wel even duren voor zoiets mogelijk is”.
De inleverbussen worden volgens haar standaard in alle nieuwe bibliotheken in Nederland geplaatst. Bij enkele bibliotheken kunnen boeken er ook buiten openingstijden worden afgegeven. “Misschien dat wij daar ooit ook eens voor kiezen. Maar vanwege brandgevaar vind ik dat nog geen aantrekkelijke optie.”
De noodvestiging wordt 11 april 2001 om 11.00 uur geopend. De bieb is op dinsdag, woensdag en vrijdag geopend van 13.30 tot 17.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur en dinsdagavond van 18.30 tot 21.00 uur. 
Met ingang van 17 april wordt de extra avondopenstelling van de bieb in Wormerveer opgeheven.
Dit artikel is afkomstig uit het Noord Hollands Dagblad, Zaanse editie, woensdag 28 maart 2001.
De brand van de bibliotheek

Noodlocatie bibliotheek in april open

Hulde voor bouwplan bibliotheek

Bibliotheek in 2005 klaar