Definitie meteoren
 
Een meteoor is een verschijnsel dat in de atmosfeer of op het aardoppervlak wordt waargenomen. Het bestaat uit een suspensie (mist, rook, e.d.), een neerslag (regen, sneeuw, e.d.) of een afzetsel (dauw, rijp, e.d.) van vloeibare of vaste deeltjes, die al dan niet water bevatten, of het is een verschijnsel van optische of elektrische aard (regenboog, bliksem, e.d.).
Meteoren worden in vier groepen ingedeeld, te weten: hydrometeoren, lithometeoren, fotometeoren en elektrometeoren.
 
1.  Hydrometeoren
Een hydrometeoor is een meteoor bestaande uit een verzameling van vloeibare of vaste waterdeeltjes die in de atmosfeer zweven of er door vallen, die door de wind worden opgewaaid van het aardoppervlak of die op voorwerpen aan de grond of in de vrije atmosfeer worden afgezet.
 
2.  Lithometeoren
Een lithometeoor is een meteoor die uit een verzameling van deeltjes bestaat waarvan de meeste vast zijn en geen water bevatten, De deeltjes schijnen in de lucht te zweven of zijn door de wind van de grond opgewaaid.
 
3.  Fotometeoren
Een fotometeoor is een lichtverschijnsel dat ontstaat door terugkaatsing, breking, buiging of interferentie van licht, afkomstig van zon of maan.
 
4.  Elektrometeoren
Een elektrometeoor is een zichtbare of hoorbare verschijningsvorm van atmosferische elektriciteit.