Oorlogsdagboek van Hans la Bastide

Hans la Bastide in december 1945. Na drie-en-een-half jaar in vreselijke kampen gezeten te hebben, mocht hij op 22-jarige leeftijd de bersiap in...

Hans la Bastide werd geboren op 1 januari 1923 in Ambawara, Java, voormalig Nederlands Indie. Hij zat in de laatste klas van de HBS toen Japan Pearl Harbour aanviel. Nederlands Indië verklaarde vrijwel direct de oorlog aan Japan. Hans deed versneld eindexamen en werd opgeroepen voor het KNIL. Nog voor zijn training er op zat was het KNIL al verslagen en was hij krijgsgevangen. De eerste tijd verbleef hij in een kamp bij Tjilatjap, Java. Het was niet best, maar bleek een hemel vergeleken bij de latere kampen. Begin 1943 werd hij overgebracht naar Birma, waar hij onder afschuwelijke omstandigheden werkte aan de beruchte spoorlijn. Een jaar later, de spoorlijn was klaar, werd hij overgebracht naar Japan, waar hij in de kolenmijnen van Kyushu, vlak bij Nagasaki, een afgrijselijke tijd mee maakte. Na de twee atoombommen, waarvan de laatste op Nagasaki, werd hij bevrijd door de Amerikanen en overgebracht naar de Filipijnen. Hoewel de Amerikanen er in slaagden om bijna alle krijgsgevangenen zo snel mogelijk naar huis te brengen, waren de mensen uit Nederlands Indie minder gelukkig. Sukarno had de onafhankelijkheid uitgeroepen en er brak een oorlog uit. Eerst in februari landde Hans in Tandjong Priok en was hij terug in zijn geliefde Java. Hij had zich weer opgegeven voor de KNIL en kwam als MP in Batavia aan. De tijd die volgde moet verschrikkelijk geweest zijn en in augustus 1946 werd hij naar Nederland gestuurd om geheel te herstellen van een aantal onvoorstelbare jaren die ieder mens moet tekenen.

In Nederland volgde hij de Tropische Hogere Landbouwschool in Deventer en in 1949 wilde hij weer terug naar zijn geliefde Indonesie. Hij trouwde en in begin 1950 startte hij zijn baan bij de RCMA op Sumatra. In 1957 werd hij door Sukarno, met vele andere Nederlanders, er weer uitgegooid. Hij kon, niet voor de eerste keer, weer helemaal opnieuw beginnen.

Op 24 juli 1984 overleed Hans la Bastide na een afschuwelijke tijd, aan zijn derde of vierde hartaanval. Zijn oorlogsverleden heeft hem nooit losgelaten. Nederland deed dat wel: Hans was een van die vele slachtoffers van een verre en afschuwelijke oorlog, die door Nederland in de steek gelaten is. Zij moesten maar zien hoe zij op eigen kracht de vrede konden overleven. Hans is dat niet gelukt, hij heeft zijn pensioen niet gehaald. Zijn krachten waren op en de rest van Nederland haalde de schouders op.
Betreffende zijn oorlogsdagboek, zie de volgende pdf documenten:

 1. Inleiding
 2. Dagboek (let op: grote file!)
 3. Bladnummers, onderwerpen en volgorde
 4. Inleiding "Prentenboek"
 5. Inleiding "Laatste Licht"
 6. Tijdsbalk
 7. Nawoord

Betreffende Het "Prentenboek", zie de volgende pdf documenten (let op: sommige verhalen beschrijven een afschuwelijk gebeuren wat mogelijk niet voor iedereen geschikt is):

 1. Voorwoord Jan Bakker
 2. Voorwoord Hans la Bastide
 3. "Afbeelding 1, 1931 Salatiga, Nederlandsch Indie"
 4. "Afbeelding 2, 1936 Tjimahi, Nederlandsch Indie"
 5. "Afbeelding 3, 1937 Java, Nederlandsch Indie"
 6. "Afbeelding 4, 1941 Bandoeng, Nederlandsch Indie"
 7. "Afbeelding x, Maart 1942, Capitulatie aan Japan"
 8. "Afbeelding 5, April 1942, Bandoeng, het eerste kamp"
 9. "Afbeelding 6, 1942 Tjilatjap het tweede kamp"
 10. "Afbeelding 7, 1943 Rintin, aan de railroad "
 11. "Afbeelding 8, 1943 Koeji, aan de railroad"
 12. "Afbeelding 9, 1943 Tamarkan, aan de railroad"
 13. "Afbeelding 10 1944 SS Aramis, onderweg naar Japan"
 14. "Afbeelding 11, Winter 1944, Fukuoka 6, Japan"
 15. "Afbeelding 12 Augustus 1945, Fukuoka 6, de overgave van Japan"
 16. "Afbeelding 13 Augustus 1945, Nagasaki, de gevolgen van de atoombom"
 17. "Afbeelding 14 1945 Manilla, weer op krachten"
 18. "Afbeelding 15 1946 Batavia, MP in de bersiap"
 19. "Afbeelding 16 1946 Batavia, MP in de bersiap"
 20. "Afbeelding 17 1947 Den Haag, verliefd en andere dromen"
 21. "Afbeelding 17, 1947 Den Haag, tweede versie, verliefd en andere dromen"
 22. "Afbeelding 18, 1947 Utrecht, terug naar Indonesie"
 23. "Afbeelding 19, 1950 Sumatra, terug in Indonesie"
 24. "Afbeelding 20, 1950 Sumatra, terug in Indonesie"
 25. "Afbeelding 21, 1950 Sumatra, terug in Indonesie"
 26. "Afbeelding 22, 1950 Sumatra, terug in Indonesie"