SJOELVERENIGING ZAANSTAD
                                                                        opgericht 29 januari 1976

 Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter:                       Monique Zonneveld              
Wij sjoelen in de zaal van Operettever. Czaar Peter
Penningm.                       Joke de Haan                         
aan de Bloemgracht 56 , 1502 VC te Zaandam.
Secr :                              Erik Tjong Kim Sang                      
Op woensdagavond aanvang 19.30 uur.
Lid:                                Marcel Oostrom                     
De contributie bedraagt 7 euro per maand.
Lid:                                Bea van Oenen                          Bankrek.nr.  NL57ABNA0588148946

Lid:                                Jaap Ploeger                            
 t.n.v. sjoelvereniging Zaanstad

                                                                                          k.v.k. nr. 40617731