Verklarende woodenlijst i.v.m. SEO


Adsense: Programma van Google waarmee tekstadvertenties op inhouds-gerelateerde webpagina’s weergegeven kunnen worden, op basi van Pay-Per-Click.

Advertentiegroep: Specifieke groep waarin alle gerelateerde trefwoorden staan met betrekking tot het gewenste onderwerp. Afkomstig van Google.

Adviews: Het aantal keren dat een advertentie-uiting aan de bezoeker van de website is getoond. Afkomstig van Google.

Adwords: Programma van Goorgle waarmee de Pay-Per-Click marketing advertenties verkocht worden aan adverteerders.

Algoritme: Een stelsel van regels waaraan een zoekmachine zich houdt bij het analyseren en resulteren van internetpagina’s.

Algoritmisch zoekresultaat: Zoekresultaat op basis van inhoud van internetpagina's.

Backlinks: Backlinks zijn inkomende links van andere website’s. Het aantal inkomende links of verwijzingen zijn een graadmeter voor de populariteit van een website. Andere benamingen voor backlinks zijn ook wel incoming links, inbound links, inlinks, en inward links.

Banner: Horizontale (beeld-) advertentie op een website. Heeft vaak bewegend beeld/tekst en is ingekaderd. Direct klikbaar.

Bookmark: Een actie van een gebruiker om een site te markeren die hij of zij vaker wil bezoeken en hiermee niet hoeft te zoeken naar de domeinnaam.

Browser: Een browser is een programma dat het mogelijk maakt om te kijken naar de informatie op het world wide web. Browsing betekent letterlijk snuffelen, grazen of rondkijken.

Campagne: De combinatie van zoektermen, trefwoorden en tekstadvertenties samen, afkomstig van Google AdWords.

Click: Een click is de registratie van het feit dat iemand op een advertentie-uiting heeft geklikt en daarmee de achterliggende informatie opvraagt.

Clickratio: De mate waarin een reclame-uiting wordt aangeklikt door een gebruiker ten opzichte van het totaal aantal keer dat de advertentie is getoond. Dit meet de mate van succes van een (tekst-) advertentie.

Click-Through: Dit staat voor het gedrag van een gebruiker op de website vanuit een bezoekerspositie. Deze link kan in verschillende vormen voorkomen zoals een button of een advertentietekst.

Click-Throug Rate: Zie CTR.

Content Match: Resultatentechniek waarbij het adverteerders mogelijk gemaakt wordt, bovenaan de advertentie-lijst te komen, afkomstig van Overture (Yahoo), in gebruik op websites met gerichte informatie over een bepaald onderwerp (zoals Marktplaats en Startpagina).

Conversie: Het met succes binnenhalen van een prospect. Dat wil zeggen dat een bezoeker heeft gedaan wat jij wilt. Bijvoorbeeld een catalogus bestellen, een product aanschaffen, of een nieuwsbrief aanvragen.

Conversieratio: De verhouding tussen het aantal keren dat op een advertentie is geklikt en het aantal keren dat dit tot het gewenste resultaat heeft geleid.

Cookie: Een tekstdocument dat een website op de bezoekende computer kan plaatsen. Zodoende kan de website bijhouden of de bezoeker een gebruikersnaam heeft e.d.

Cost Per Click: Zie CPC.

Cost Per Lead: Zie CPL.

Cost Per Lead: Zie CPM.

CPC: Cost Per Click. De prijs die men betaald per klik op hun advertentie. Geen kliks, geen kosten.

CPL: Cost Per Lead. Hierbij wordt afgerekend op het aantal leads naar de website. Dit kan bijvoorbeeld een informatieaanvraag zijn of bijvoorbeeld een inschrijving op een nieuwsbrief. Dit model komt weinig voor.

CPM: Cost Per Mille. Een afgesproken prijs per 1000 views.

CTR: Click Through Rate. De klikfrequentie gemeten tussen zelf te kiezen, variabele data.

Deeplink: Directe verwijzing naar een bepaalde pagina of onderwerp op een website.

Directory: Map of folder op de computer waar gegevens in opgeslagen kunnen worden.

Domeinnaam: Een geregistreerde naam die staat voor een individueel adres op het Internet.

Gesponsorde koppeling: (zie tekstadvertentie).

Gesponsorde zoekresultaat: Zoekresultaat op basis van betaling (zie tekstadvertentie).

Google: Google Inc., in 1998 opgericht door Larry Page en Sergey Brin, heeft de bekroonde Google-zoekmachine ontwikkeld, die is ontworpen om op een eenvoudige en snelle manier naar informatie op het Internet te zoeken. Favoriete zoekmachine van de westerse wereld.

Html: HyperText Markup Language. Dit is de algemene programmeertaal waarin veel websites geprogrammeerd worden.

Http: HyperText Transfer Protocol. Deze afkorting staat voor het systeem waarop alle webpagina’s werken.

HyperText Markup Language: Zie HTML.

HyperText Transfer Protocol: Zie HTTP.

Ilse: Ilse media, opgericht in 1996. Marktleider onder de online uitgevers van Nederland. Bekende sites als Startpagina, NU.nl, ilse.nl en web-log.nl

Intranet: Intern netwerk waar alleen bevoegden toegang tot hebben. Meestal alleen vanuit bepaalde (werk-) locaties te bereiken.

Koptekst: Titelregel bij Google.

Landing Page: De pagina waarop de bezoeker als eerste terechtkomt wanneer een URL is ingegeven.

Meta search engine: Een zoekmachine die andere zoekmachines gebruikt om resultaten te laten zien (zie ook Vinden.nl).

MSN: MicroSoft Network. Website van Microsoft. Gelinkt met alle Microsoft applicaties waaronder MSN Search, MSN Messenger, etc.

Omschrijving: Een omschrijving is de tekst onder de titel in een tekstadvertentie van Overture, in totaal 250 tekens.

Overture: De nieuwe naam van Overture is Yahoo! Search Marketing Solutions. Het is een Pay-Per-Click advertising company (momenteel wereldleider) dat in 2003 is overgenomen door Yahoo! Overture’s tekstadvertenties zijn te zien op MSN, Ilse, Altavista en Vinden. Overture is dé concurrent van Google.

PageRankTM technologie: Deze techniek wordt toegepast door de zoekmachine Google en zorgt ervoor dat de meest relevante en hooggewaardeerde websites bovenaan de resultatenpagina komen te staan, in plaats van een lijst in alfabetische volgorde.

Paid inclusion: Tegen betaling opgenomen in de lijst met zoekresultaten. De positie is echter nog steeds bepaald door de algoritmische regels van de zoekmachine.

Pay Per Click: Zie PPC.

PPC: Pay-Per-Click. Een adverteerder betaalt per klik op zijn advertentie aan de plaatser (Google en/of Overture).

Precision Match: Resultatentechniek van Overture waarbij het adverteerders mogelijk wordt gemaakt bovenaan de zoekresultatenpagina te komen te staan. Op basis van zoekwoorden. Wordt gebruikt bij zoekmachines zoals Altavista en Ilse.

Really Simple Sybdication: Zie RSS.

ROI: Return On Investment. De mate en of snelheid waarmee het geïnvesteerde bedrag wordt terugverdiend.

RSS: Really Simple Syndication is een toepassing van de internetmetataal XML. Sites die een RSS logo tonen, geven je de mogelijkheid om informatie op te halen. RSS helpt je om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Om RSS te kunnen gebruiken heb je een RSS reader nodig. Als je eenmaal een zoekopdracht in een RSS reader hebt gecreëerd, blijft deze op de achtergrond van je computer lopen. Het controleert doorlopend of er nieuws is dat voldoet aan aan jouw criteria en je kunt de zogenaamde feed onmiddellijk zien.

Sandbox: Nieuwe websites scoren in het begin van hun bestaan relatief hoog om daarna een periode van meerdere maanden uit de rankings te verdwijnen. Na die periode krabbelen ze omhoog naar hun ‘eigenlijke’ positie.

Search: Zoeken.

Search Engine: Zie Zoekmachine

Search Engine Marketing: Zie SEM.

Search Engine Optimization: Zie SEO.

Search Engine Advertising: Zie SEA.

Search Engine Submission: Het aanmelden van een website bij een zoekmachine met behulp van relevante zoekwoorden.

SEA: Search Engine Advertising oftewel het tegen betaling plaatsen van advertenties boven en naast de natuurlijke zoekresultaten. Bij Search Engine Advertising kunnen 3 doelstellingen worden onderscheiden. Ten eerste zo veel mogelijk vertoningen (bereik) genereren. Ten tweede zo veel mogelijk clicks realiseren. En tot slot zoveel mogelijk conversies realiseren.

SEM: Search Engine Maketing houdt het geheel van optimalisatie en tekstadvertenties in. Deze laatste vorm is het adverteren op zoekmachines met tekstadvertenties. Dit is in Nederland nog relatief onbekend, echter in de US is het al langer zeer succesvol. Daar klikt de oudere jeugd zelfs al meer op de gesponsorde zoekresultaten, dan op de algoritmische resultaten.

SEO: Search Engine Optimization houdt in dat de website geheel onder handen wordt genomen zodat deze door de zoekamchine het beste doorzoekbaar is, en waardoor de relevantie van uw site met betrekking tot het onderwerp vergroot wordt, wat weer een positief effect op uw positie heeft.

Skyscrapers & Rectangles: Een staande banner. Geschikt om aan de zijkant van een website te verschijnen.

Spam: Wanneer de ontvanger ongevraagd (commerciële) e-mail ontvangt en dit als vervelend ervaart.

Tekstadvertentie: Advertentie op zoekmachines volledig bestaand uit tekst. Een advertentie die is ontworpen voor de weergave van een beknopte, actiegerichte tekst met een koppeling naar een website. Omdat er geen afbeeldingen worden gebruikt, zijn de tekstkoppelingen eenvoudig te maken en kunnen deze sneller worden gedownload.

Title: De titel van een tekstadvertentie bij Overture. Deze mag 60 tekens bevatten.

Tracking en tracing: Onderzoekssoftware voor de adverteerder. Hiermee kunnen een campagne en een website verbeterd worden aan de hand van het gedrag van de bezoekers.

Tracking url: Een speciaal ontworpen URL die bijhoudt wie de site bezoekt, wat de bezoeker doet en hoe lang hij er bijvoorbeeld verblijft. Op deze manier kan de eigenaar van de website aanpassingen uitvoeren waardoor de conversie verbetert.

Uniform Resource Locator: Zie URL.

URL: Uniform Resource Locator. Het wereldadres waarop documenten en andere bronnen te vinden zijn op het Internet.

Usability test: Een usibily test is niks anders dan een test naar het gebruiksgemak. Hierheen komen de eventuele opstakels naar voren die gebruikers kunnen ondervinden bij het gebruik van je website.

User-interface: gebruikersmodel. Dit is het systeem waarmee de gebruikers in aanraking zullen komen. Een goede user-interface zorgt voor effectievere productiviteit van de gebruiker.

Vertoning: Als een tekstadvertentie op een computerscherm te zien is, noemt men dit een vertoning. Hoe meer vertoningen, hoe hoger de kans op klikken.

webbrowser: Zie browser.

World Wide Web: Zie WWW.

WWW: Naam van de wereldwijde verbinding tussen computers.

Yahoo: Yahoo! Inc., opgericht in 1994 door Stanford Ph.D. studenten David Filo en Jerry Yang, als hobby begonnen en uitgegroeit tot groots internet bedrijf. Biedt ongeveer dezelfde functies als MSN.

Zoekrobot: De “machine” die zoeksites inzet om het web te doorzoeken op resultaten.

Zoekmachine: Een service die aan de hand van het opgegeven trefwoord websites zoekt die daar het best bij passen.

Zoekmachinemarketing: Zie SEM.

Zoekopdracht: Een vraag om informatie. De gebruiker typt de woorden of onderwerpen en de zoekmachine vertoont de resultaten uit de database die overeenkomen met de vraag. Een zoekopdracht is het belangrijkste onderdeel van de interactie met een zoekmachine.

Zoekresultaat: Het totaal aan gevonden sites die voldoen aan de gegeven zoekterm.

Zoekwoord: Een bepaald woord of een combinatie van woorden aan de hand waarvan de zoekmachine een lijst samenstelt met webpagina's die verband houden met het zoekwoord. Een zoekwoord is de inhoud van een zoekopdracht op een zoekmachine.