Decendants of Matthijs Theunissen Goedhart

Joop Goedhart is één van de afstammelingen van Matthijs Theunissen Goedhart uit Winssen (NL)

Fleuren-Goedhart uit Gelderland

Deze homepage bevat het onderzoek van Erik Fleuren naar de familienaam Fleuren. Matthijs Theunissen Goethart uit Winssen is via zijn grootmoeder een van zijn voorvaderen.

Esser-Goedhart

Een vrouwelijke nakomeling van Matthijs Theunissen Goethart is gehuwd met een nakomeling van Wilhelm Ehsers, stamvader van Rijk Esser. Deze stamboom is te vinden op zijn homepage.

Kuysten-Goedhart uit Sprang / Besoijen

De Goetharten uit Sprang Capelle en Besoijen (Waalwijk) hebben (nog) geen relatie met de Goetharten uit Winssen. Deze Goetharten zijn te vinden op de homepage van Rob Kuysten.

Andere Goedhart sites