Dank aan mede genealogen

Naast de op de pagina “Andere Goedhart sites” genoemde genealogen heb ik op mijn zwerftocht op Internet vele malen gebruik gemaakt van door andere genealogen gepubliceerde data. Een deel van de data is dus een resultaat van hun werk. Voor zover ik weet heb ik hen daar altijd toestemming voor gevraagd en gekregen. Op het gevaar af iemand te vergeten gaat mijn dank in het bijzonder uit naar:

 

Marjolijne Vijverberg-Kalkema. Ontelbare keren heeft zij mij geholpen met het oplossen van puzzels en het verifiëren van allerlei bronnen vanuit haar grote Goedhart verzameling. Het sluitend maken van de tak uit Langerak is haar werk.

 

Jan van Ingen die in begin 2002 een belangrijke bijdrage leverde omtrent de eerste Goetharten in Winssen.

 

J. Lammers en Catherina van Hattum voor het grote aantal gegevens over de familie

Van Hattum.

 

Ineke Koolwijk voor de gegevens over de familie Hulsteijn

 

Corrie Plugge-De Ruiter voor het speurwerk en Robert Korving voor het publiceren over de familie Korving

 

M.van den heuvel voor de gegevens over de familie en Van Dort en Mascha van Dort voor de gegevens over de familie Van Dort

 

Pamela Veenstra uit Australie voor de gegevens over de familie Van de Waal. Haar broer heeft een site over de familie Pearce Zie ook de Caulfeild family page.

 

Wil van Rossum voor de gegevens over de Goedharten die een relatie hebben met de families Cosijn(e) en Van Rossum

 

Johan Taal voor de gegevens over de familie Verbaan.

 

Reiner Glaap (Dld) voor de gegevens over the familie Glaap

 

Johannes Gerardus (Joop) van Heusden over de familie Van Heusden.