Genealogie van Petrie Johannes van der Zanden

Parenteel van Petrie Johannes van der Zanden


;
I Petrie Johannes van der Zanden (Werts), geboren ±1655 te Bakel. Bakel R.235 Folio 109 dd 26 augustus 1716
Peter van der Sande geeft een attestatie (verklaring) hij is naar schatting
61 jaren oud (hij schreef zijn naam), overleden op 13-10-1716 te Bakel. Bakel R. 610 14-07-1717
de overgebleven kinderen van wijlen Peter van der Sande verkopen hun graangewassen.Door de kinderen ;Dirck,door Joost Goorst als man van
Cathalijn.door Jan Peter van der Sande en. Met de onmomdige kinderen Josina,Jenneke,Anneke.en Maria Peters van der Sande;.
Gehuwd op 29-01-1679 te Bakel met Johanna Dircx, geboren ±1658 te Deurne, overleden op 11-12-1706 te Bakel.
Uit dit huwelijk:
1.; Theodorus, geboren op 04-11-1679 te Bakel.
2.; Catharina, geboren op 31-07-1682 te Bakel, overleden op 30-08-1745 te Bakel op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 01-02-1709 te Bakel met Judocus Goort Willems, overleden voor 1731 te Bakel.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 21-01-1713 te Bakel met Antonius van Wetten, overleden op 16-11-1758 te Bakel.
3.; Wilhemie Petri (Flipsen) (zie II).
4.; Justina, geboren op 10-02-1686 te Bakel, zij woonde in 1716 nog bij haar vader (Bakel oud adm. Archief.nr.199.
5.; Johannes, geboren op 19-04-1689 te Bakel, overleden na 1723 te vermoedelijk Veghel, bakel R. 286 folio 125 24-06-1723 borg brief van Bakel naar Veghel.
6.; Anna, geboren op 17-02-1691 te Bakel, overleden na 1716 te zij woonde in1716 nog bij haar Vader.
7.; Johanna, geboren op 26-07-1692 te Bakel, overleden na 1716 te Bakel, zij woonde in 1716 nog bij haar vader.
8.; Wilhelmina, geboren op 26-07-1692 te Bakel, overleden op 16-02-1696 te Bakel op 3-jarige leeftijd.
9.; Maria, geboren op 30-11-1695 te Bakel, borgbrief naar Veghel wonende aldaar.

II Wilhemie Petri van der Zanden (Flipsen), geboren op 19-05-1684 te Bakel, overleden op 26-06-1755 te Bakel op 71-jarige leeftijd, zoon van Petrie Johannes van der Zanden (Werts) (zie I) en Johanna Dircx.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-02-1714 te Bakel met Johanna Joost Goorts, 27 jaar oud, geboren op 11-02-1687 te Bakel, overleden op 22-09-1748 te Bakel op 61-jarige leeftijd, dochter van Judocus Goorts en Maria Peters.
Uit dit huwelijk:
1.; Theodorus, geboren op 20-12-1714 te Bakel.
2.; Johanna (zie IIIa).
3.; Peter Willem (zie IIIb).
4.; Henricus Willem (zie IIIc).
5.; Anna Wilhelmina (Thijssen) (zie IIId).

IIIa Johanna van der Zanden, geboren op 10-12-1715 te Bakel, dochter van Wilhemie Petri van der Zanden (Flipsen) (zie II) en Johanna Joost Goorts.
Gehuwd op 52-jarige leeftijd op 17-02-1768 te Deurne Liessel met Johannes Jan Gerit van Loon, 24 jaar oud, geboren op 12-05-1743 te Deurne Liessel, overleden op 28-01-1818 te Deurne Liessel op 74-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.; Henrica, geboren op 18-07-1769 te Deurne Liessel, overleden op 03-06-1816 te Deurne Liessel op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-10-1797 te Deurne Liessel met Leonardus Schepers, 32 jaar oud, geboren op 15-07-1765 om 1 uur te Deurne Liessel.
2.; Johannes, landbouwer, geboren op 18-06-1770 te Deurne Liessel, overleden op 04-07-1840 te Deurne Liessel op 70-jarige leeftijd.
3.; Elisabeth, geboren op 25-01-1772 te Deurne Liessel, overleden op 19-01-1834 te Deurne Liessel op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 25-02-1810 te Deurne Liessel met Mathias Dirck Abrahams (Klaassen), 27 jaar oud, geboren op 19-01-1783 te Vlierden, overleden op 22-09-1841 te Deurne Liessel op 58-jarige leeftijd, zoon van Theodorus Abrahams (Klaassen) en Maria van Gerwen.

IIIb Peter Willem van der Zanden, geboren op 23-10-1716 te Deurne, overleden op 13-02-1768 te Deurne op 51-jarige leeftijd, zoon van Wilhemie Petri van der Zanden (Flipsen) (zie II) en Johanna Joost Goorts.
Ondertrouwd op 18-10-1749 te Deurne, gehuwd op 33-jarige leeftijd op 02-11-1749 te Deurne met Wilhelmina van Bommel, 24 jaar oud, geboren op 16-09-1725 te Deurne, gedoopt (rk) op 16-09-1725 te Deurne (getuige(n): Petrus Coolen en Margaritha van Bommel), overleden op 21-02-1774 te Deurne op 48-jarige leeftijd, dochter van Anthoni van Bommel en Jenneke Peter Coolen.
Uit dit huwelijk:
1.; Johanna (zie IVa).
2.; Catharina, geboren op 04-11-1752 te Deurne.
3.; Antonius, geboren op 09-03-1755 te Deurne.
4.; Maria (zie IVb).
5.; Wilhelmina (zie IVc).
6.; Wilhelmus (zie IVd).
7.; Elisabeth, geboren op 23-06-1766 te Deurne, overleden te Deurne.

IIIc Henricus Willem van der Zanden, geboren op 21-02-1720 te Bakel, overleden op 19-03-1797 te Vlierden op 77-jarige leeftijd, 26-6-1754 RA Vlierden nr.21 fol. 13 vs II: Lambert Vervoordeldonk, president-schepen van Vlierden verkoopt: - een groes plaxken groot ca. 1 copse gelegen op de Hees neffens de huysinge van den vercrijger, e.z. den vercrijger, a.z., b.e. den Transportant, hem aangekomen van de erfgenamen Bruysten Verhees, aan: Hendrik Willems van de Zande. f 3:0:0. [nakijken] + 40e penn.? of hoefde den president die niet te betalen ?? wg. L. Vervoordeldonck, Antony Heycoop s.s., e.a.
29-7-1754 RA Vlierden nr.21 fol. 14 vs:
Hendrik Willems van de Zande, wonend te Vlierden en gehuwd met Margareta Peter Wouter Ijsbouts verkoopt: - Een huys en schuur aan den anderen gelegen alhier op de Hees met een acker teullant aldaer, genaemt in't Heesdael, groot 7L. 26r. e.z.,e.e. de Heese Wal,
a.z.Lambert Vervoordeldonk, a.e. Matthijs Verdeuseldonk. - een acker teullant aldaer genaemt den Lange Streep, groot 3L. 3r. b.z. Lambert Vervoordeldonk, e.e. den Hoogen Wegh, a.e. het Garstvelt. - een parceel teullant aldaer genaemt den Heesencamp groot 1L. 7r. b.z. Lambert Vervoordeldonk, a.e. den Hoogen Wegh. - een parceel teullant aldaer genaemt den Bergacker groot 1L 1c. e.z., e.e. Lambert Vervoordeldonk, a.z. het Garstvelt, a.e. den Langen Acker. een acker teullant genaemt het Garstvelt groot 3L. e.z.,e.e. het Straetje, a.z. een voetpat, a.e. den vercrijger/ - Den hoff aldaer groot 12r. e.z. Lambert Vervoordeldonk, a.z.,e.e. het Straetje, a.z. wed. ... Conincx. - Parceel groes genaemt den Bogt, groot 2L. b.z. Lambert Vervoordeldonk, e.e. een Straetje, a.e. de Loop. - 't Eeusel of Weytvelt groot 2L. e.z. Lambert Vervoordeldonk, a.z. wed. Jan van de Loverbos, e.e. den vrcrijger, a.e. de Loop. - Parceel groes genaemt den Craeyenbeemt groot 2L. e.z., e.e. de Loop, a.z. Lambert Vervoordeldonk, a.e. de Bergen. - Den Beukel, seynde hey en groes groot 5L. e.z., e.e. den Bottel, a.z. de Zillen, a.e.Lambert Vervoordeldonk. - een plaxke groes aen't huys groot 1c. gecoomen van Lambert Vervoordeldonk, - In de Vloebeemden een lopense rydende. - Den Hulsberg met Lambert Vervoordeldonk - de Eegt met deselve off d'erfgenaemen Jan Teunis Smits, een copse. [nakijken] volgens mij niet compleet ?? - In de Goorbeemden met deselve 25r. hem aengecoomen van sijn vrouwe oom Ijsbout Wouter Ijsbouts en sijnde vrey ende allodiaal, Jaarlijcks hieruyt te vergelden: 2 gulden aen't Gemeene Landt ten comtoire van den Heer Rentmr. de Kempenaer met Lambert Vervoordeldonk, Item de chijns aen den Heer van Deurne en aen den Abt van Egternag, te samen tot 5 stuivers en 8 penningen. aan: Frans Claessen Verhees, Wonende tot Asten de swager van den transportant. f 281:17:8. + 40e penn. wg Antony Heycoop s.s. e.a. Hendrik Willems van der Zande verclaerde neyt te connen schrijven.
circa 1757 Oud adm.arch.Vlierden inv.nr. 436
Conditie en voorwaarde van de publieke verkoop van "willige boomen staende op het armegoet alhier aen de Kerkhoff, bewoont bij Jan Gerrits.
1. den willig staende aen de pluckemkuyl bij Jan Janzen van der Zanden, 3 slagen op 9:10:0 borgen: Francis Laurenss. Jansen en Jan Aert Slaetss.
2. den willig op de straet t'eynde de schuur bij Francis Aert Haenackers, 3 slagen 6:12:0, borgen: Willem Aerts en Jan Janss van der Zande
28-10-1760 Oud adm. arch. Vlierden inv.nr. 416 armenrekening Vlierden 1757-1759 28-10-1760 Hendrik Willems van der Zande, uyt consideratie van geleedene schade door den hagelslag tot het incoope van rogge 5:5:0. idem 5:5:0 28-10-1760 Oud adm.arch.Vlierden inv.nr. 436
Op 28-10-1760 ontving Hendrik van de Sande (verklaarde niet te kunnen schrijven) 5 gulden en 5 stuivers (= een ducaat). Idem op 6-3-1761. Zoon van Wilhemie Petri van der Zanden (Flipsen) (zie II) en Johanna Joost Goorts.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 25-11-1738 te Vlierden met Margaretta Eijsbouts (Wouters), 25 jaar oud, geboren op 27-10-1713 te Vlierden, overleden op 23-01-1788 te Vlierden op 74-jarige leeftijd, dochter van Petrie Waltery Eijsbouts en Johanna Verrijt.
Uit dit huwelijk:
1.; Petrus, RK Priester, geboren op 03-01-1739 te Vlierden. Vlierden R.34 folio 107 verso 07-11-1894
Voogd over de kinderen van wijlen zijn broer Francis en zus Johanna
Vlierden R 25 folio 36 17-04-1805
Medeverkoper van het goed van wijlen zijn ouders.Genoemd als heer Petrus
wonende te Grave.betekend dat hij priester was.
2.; Johanna (Jenneke), geboren op 27-09-1740 te Vlierden, overleden op 10-07-1804 te Vlierden op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27-01-1771 te Deurne met Jan Janse van Vosselen, geboren te Deurne, weduwnaar van Maria Wilhelmina Jan Melis.
3.; Theodorus, geboren op 28-06-1742 te Vlierden, overleden voor1767 te Vlierden.
4.; Catharina (zie IVe).
5.; Catharina, geboren op 27-04-1747 te Vlierden, overleden op 12-11-1816 te Someren op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 19-10-1783 te Someren met Jan Andries Verhees, geboren ca 1732 te Someren, overleden op 25-02-1804 te Someren, weduwnaar van Petronella Marten Willems overleden 19-02-1772 te Someren.
6.; Egbertus, geboren op 27-04-1747 te Vlierden, overleden voor 1767 te Vlierden.
7.; Johannes Henricus (zie IVf).
8.; Dorothea, geboren op 04-05-1750 te Vlierden, overleden voor 1767 te Vlierden.
9.; Francis, geboren op 09-09-1754 te Vlierden. Vlierden R. 32 folio 151 verso 20-08-1783
borg brief voor hem, uitgaande te Vlierden en wonende te Rotterdam
Vlierden r. 34 folio 107 verso 07-11-1804
staat van goederen nagelaten door wijlen Hendrik Willem van der Zanden,
een huis op Heuveleijnde,erfgenamen zes kindern,waarbij 2 kinderen van wijlwn Francis uit Rotterdam, 2 van wijlen Jan van Vosselaar. en verden Peter Cathalijn Catharina en Johannes.
10.; Wilhelmina, geboren op 18-03-1758 te Vlierden, overleden voor 1767 te Vlierden.

IIId Anna Wilhelmina van der Zanden (Thijssen), dochter van Wilhemie Petri van der Zanden (Flipsen) (zie II) en Johanna Joost Goorts.
Ondertrouwd op 08-10-1763 te Deurne, gehuwd op 23-10-1763 te Deurne met Arnoldus Aarts, 33 jaar oud, geboren op 28-06-1730 te Deurne Liessel (getuige(n): Jacobus van den Boomen en Henrica van der Linden), zoon van Arnoldus Aerts en Lusia A Meulendijks.
Uit dit huwelijk:
1.; Antonetta, geboren op 04-12-1764 te Deurne (getuige(n): Arnoldus Aerts en Joanna Wilhelmi van der Sande), overleden op 07-10-1841 te Deurne op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd met Francis van Bussel.
2.; Johannes (zie IVg).
3.; Gerardus, geboren op 26-03-1771 te Deurne, gedoopt (rk) op 26-03-1771 te Deurne (getuige(n): Everardus Joannis Melis en Maria Joannis Meulendijks).
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 10-02-1810 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 25-02-1810 te Deurne met Joanna Maria Kuijpers, 27 jaar oud, geboren op 07-12-1782 te Deurne, gedoopt (rk) op 07-12-1782 te Deurne (getuige(n): Lambertus van Heugten en Henrica Kuijpers), dochter van Godefridus Andreas Kuijpers en Joanna Petri Laurense.
4.; Johanna Maria (zie IVh).
5.; Wilhelmus, geboren op 14-10-1777 te Deurne Liessel, overleden ±1777 te Deurne Liessel.

IVa Johanna van der Zanden, geboren op 23-10-1750 te Bakel, overleden op 12-12-1837 te Deurne op 87-jarige leeftijd, dochter van Peter Willem van der Zanden (zie IIIb) en Wilhelmina van Bommel.
Ondertrouwd op 08-11-1777 te Deurne Liessel, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-11-1777 te Deurne Liessel met Hendrik van Bree, 25 jaar oud, geboren op 22-05-1752 te Deurne, overleden op 22-05-1807 te Deurne op 55-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus van Bree en Joanna Manders.
Uit dit huwelijk:
1.; Martinus (zie Va).
2.; Petronella, geboren op 11-12-1779 te Deurne.
3.; Willem, geboren op 07-02-1781 te Deurne, overleden op 10-05-1844 te Deurne op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd te Deurne met Maria Martens, geboren op 05-10-1782 te Deurne.
4.; Antonia, geboren op 12-07-1784 te Deurne.
5.; Petrus, geboren op 11-12-1785 te Deurne.
6.; Joanna, geboren te Deurne.

IVb Maria van der Zanden, geboren op 08-10-1757 te Bakel, overleden op 05-03-1850 te Deurne op 92-jarige leeftijd, dochter van Peter Willem van der Zanden (zie IIIb) en Wilhelmina van Bommel.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 21-03-1791 te Deurne met Arnoldus Meulendijks, 34 jaar oud, geboren op 27-08-1756 te Deurne, overleden op 29-06-1832 te Deurne op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.; Franciscus, geboren op 21-03-1792 te Deurne.
2.; Wilhelmus, geboren op 21-03-1792 te Deurne, overleden op 31-03-1828 te Deurne op 36-jarige leeftijd.
3.; Wilhelmina, geboren op 08-05-1793 te Deurne, overleden op 27-12-1860 te Deurne op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 46-jarige leeftijd op 12-10-1839 te Deurne met Evert van den Berkmortel, 40 jaar oud, geboren op 17-06-1799 te Deurne, overleden op 23-08-1842 te Deurne op 43-jarige leeftijd, zoon van Francis van den Berkmortel en Josina Meulendijks;weduwnaar van Antonetta Meulendijks;.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 04-05-1844 te Deurne met Antonius Peels, 48 jaar oud, geboren op 08-03-1796 te Deurne, overleden op 11-07-1879 te Deurne op 83-jarige leeftijd, zoon van Leonardus Peels en Maria van de Kerkhof.
4.; Francis, geboren op 25-10-1794 te Deurne.
5.; Johanna, geboren op 18-03-1796 te Deurne, overleden op 14-11-1872 te Deurne op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 05-01-1842 te Deurne met Josephus Vosselen van, 39 jaar oud, geboren op 26-09-1802 te Deurne, zoon van Josephus van Vosselen en Catharina van Wetten;.
6.; Franciscus, geboren op 15-07-1798 te Deurne, overleden op 12-01-1872 te Asten op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-05-1827 te Asten met Wilhelmina van Heugten, 44 jaar oud, geboren op 02-09-1782 te Asten, overleden op 17-04-1860 te Asten op 77-jarige leeftijd, dochter van Henricus van Heugten en Maria Johanna Waarsenburg;.
7.; Wilhelmus, geboren op 06-07-1802 te Deurne, overleden op 09-03-1868 te Deurne op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 26-07-1839 te Deurne met Wilhelmina Hoeymakers, 35 jaar oud, geboren op 12-10-1803 te Deurne, overleden op 27-07-1865 te Deurne op 61-jarige leeftijd, dochter van Johannes Hoeymakers en Francisca van Heugten;.
8.; Johanna, geboren op 18-04-1812 te Deurne, overleden op 30-09-1872 te Deurne op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 01-02-1843 te Deurne met Laurens van den Heuvel, 39 jaar oud, geboren op 25-11-1803 te Deurne, zoon van Jacobus van den Heuvel en Petronelle Nooyen;.

IVc Wilhelmina van der Zanden, geboren op 06-02-1763 te Deurne, overleden op 21-03-1837 te Deurne op 74-jarige leeftijd, dochter van Peter Willem van der Zanden (zie IIIb) en Wilhelmina van Bommel.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 24-01-1796 te Lierop, gehuwd voor de kerk op 09-01-1796 te Lierop met Francis van Moorsel, 39 jaar oud, geboren op 01-04-1756 te Lierop, zoon van Peter van Moorsel en Johanna Munsters;.
Uit dit huwelijk:
1.; Petronella, geboren ±1796 te Deurne, overleden op 30-01-1862 te Deurne.
2.; Willem (zie Vb).
3.; Johannes, geboren op 28-02-1802 te Deurne, overleden op 26-02-1869 te Deurne op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd te Deurne met Margaretta Rooyakkers, geboren op 19-01-1812 te Deurne.

IVd Wilhelmus van der Zanden, geboren op 02-04-1765 te Bakel, overleden op 03-03-1827 te Deurne op 61-jarige leeftijd, zoon van Peter Willem van der Zanden (zie IIIb) en Wilhelmina van Bommel.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 31-01-1796 te Deurne met Johanna van den Bosch, 33 jaar oud, geboren op 05-12-1762 te Deurne, overleden op 08-09-1807 te Deurne op 44-jarige leeftijd, dochter van Johannes van den Bosch en Anna van den Boomen;.
Uit dit huwelijk:
1.; Wilhelmina, geboren op 15-11-1796 te Deurne, overleden op 24-04-1806 te Deurne op 9-jarige leeftijd.
2.; Wilhelmina (zie Vc).
3.; Johannes Wilhelmus, geboren op 24-03-1799 te Deurne, overleden op 16-04-1831 te Deurne op 32-jarige leeftijd, ongehuwd.
4.; Johannes, geboren op 20-02-1802 te Deurne, overleden op 21-02-1875 te Deurne op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 20-01-1838 te Deurne met Anna Maria Bertrams, 44 jaar oud, geboren op 18-05-1793 te Deurne, overleden op 28-08-1868 te Deurne op 75-jarige leeftijd, dochter van Willem Bertrams en Johanna van de Mortel, dochter van Willem Bertrams en Johanna van de Mortel.
5.; Antonie, geboren op 16-05-1805 te Deurne, overleden op 11-05-1873 te Deurne op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 21-08-1841 te Deurne met Johanna Maria Koolen, 44 jaar oud, geboren op 02-02-1797 te Deurne, overleden op 05-10-1872 te Deurne op 75-jarige leeftijd, dochter van Antonius Koolen en Antonia van den Boomen.

IVe Catharina van der Zanden, geboren op 14-12-1744 te Vlierden, overleden op 23-08-1806 te Deurne op 61-jarige leeftijd, dochter van Henricus Willem van der Zanden (zie IIIc) en Margaretta Eijsbouts (Wouters).
Gehuwd met Antonie Meulendijks.
Uit dit huwelijk:
1.; Cecilia (zie Vd).

IVf Johannes Henricus van der Zanden, geboren op 03-03-1749 te Vlierden, overleden op 27-01-1817 te Deurne op 67-jarige leeftijd. Vlierden R. 33 Folio 70 13-0501789
staat van Goederen met daar bij zijn timmergereedschap.
Vlierden R 34 folio 98 verso 20-03-1804
bij boedel deling van wijlen zijn schoonouders (van de Mortel) krijgt hij het huis staande te Belgeren
22-3-1833 Not. v Riet Deurne 768/1090
Hendrik van de Zanden, landb. Vlierden, Francis van de Zanden, landb. Lierop, Pieter van de
Zanden, fabrieksarbeider Helmond, Dirk van de Zanden, landb. te Vechel, Marga v.d. Zanden
dienstmeid te Deurne, Jan v.d. Zanden landb. te Horst, Jan Maas, landb. te Deurne. Verkoop
van onroerende goederen.
- huis, stallinge, hof en aangelag te Vlierden Belgeren
u.l. kinderen Johannis van Bussel
a.l. een straat
- weiland het weiveld ter plaatse voormeld 24 R 30 E
u.l. kinderen Arn. Rovers
a.l. Johannis van Bussel
- land en groes gent. het molenveldje
u.l. kinderen Joh. van Bussel
a.l. wed. Huibert Koolen

- land gent. het land aan de pad 20 R
u.l. Anthony Jacobs
a.l. kind. Joh. van Bussel
- land en heide 80 R 70 E
u.l. kind. Arn. Rovers
a.l. de gemeente
zijnde voorschreven goederen belast met eene jaarlijkse rente van f 1,50 t.b.v. 'sRijks domijnen
en met een jaarlijksche chijns van f 1,05 van den Heere Pieter van Dousborgh, bedragende
samen een kapitaal van f 51,-. Provisioneel gekocht bij Hendrik Goossens, winkelier te Vlierden, zoon van Henricus Willem van der Zanden (zie IIIc) en Margaretta Eijsbouts (Wouters).
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 22-02-1778 te Deurne met Wilhelmina Daniels, 23 jaar oud, geboren op 07-10-1754 te Vlierden, overleden op 04-03-1788 te Deurne op 33-jarige leeftijd. Dochter van Johannes Daniels en Maria Hering.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 17-05-1789 te Deurne met Johanna van de Mortel, 31 jaar oud, geboren op 07-04-1758 te Asten, overleden op 31-08-1831 te Deurne op 73-jarige leeftijd, dochter van Anselmus van de Mortel en Henrica Rooijmans.
Uit het eerste huwelijk:
1.; Theodorus, geboren op 15-08-1782 te Deurne.
2.; Johannes Franciscus (zie Ve).
3.; Anna Maria, geboren op 21-03-1785 te Deurne.
4.; Petrus, geboren op 09-08-1786 te Deurne.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 20-06-1820 te Helmond met Hendrina van Lierop, geboren te Helmond.
5.; Lambertus, geboren op 21-02-1788 te Deurne.
Uit het tweede huwelijk:
6.; Wilhelmus, geboren op 05-07-1790 te Deurne. Ongehuwd.
7.; Hendrik (zie Vf).
8.; Margo, geboren op 16-10-1793 te Deurne, overleden op 10-01-1871 te Deurne op 77-jarige leeftijd, ongehuwd.
9.; Gerardus, geboren op 12-11-1794 te Deurne, overleden op 31-03-1825 te Deurne op 30-jarige leeftijd, ongehuwd.
10.; Hendrik (zie Vg).
11.; Franciscus (zie Vh).
12.; Gerardus, geboren op 31-10-1799 te Deurne, overleden op 29-03-1825 te Deurne op 25-jarige leeftijd, ongehuwd.

IVg Johannes Aarts, geboren op 08-12-1766 te Deurne (getuige(n): Wilhelmus van der Sande en Lucia Arnoldi Aerts), overleden op 21-12-1838 te Deurne op 72-jarige leeftijd, zoon van Arnoldus Aarts en Anna Wilhelmina van der Zanden (Thijssen) (zie IIId).
Ondertrouwd op 04-02-1797 te Deurne, gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19-02-1797 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 19-02-1797 te Deurne met Henrica Maria Berkers, geboren ±1765 te Asten, overleden ±1838 te Deurne Liessel.
Uit dit huwelijk:
1.; Arnoldus (zie Vi).
2.; Francisca, geboren op 04-12-1802 te Deurne Liessel (getuige(n): Henricus Berkers en Antonia van Bussel).
3.; Martinus (zie Vj).
4.; Eimert, geboren ±1817 te Deurne Liessel.

IVh Johanna Maria Aarts, geboren op 07-12-1773 te Deurne (getuige(n): Godefridus Wilhelmi van der Sande en Petronilla Arnoldi Aerts), overleden op 13-03-1837 te Deurne Liessel op 63-jarige leeftijd, dochter van Arnoldus Aarts en Anna Wilhelmina van der Zanden (Thijssen) (zie IIId).
Ondertrouwd op 01-02-1800 te Deurne, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-02-1800 te Deurne met Joannes van Doorne, 23 jaar oud, geboren op 02-06-1776 te Deurne, zoon van Adrianus van Doorne en Engelberta Goossens.
Uit dit huwelijk:
1.; Geertruda, geboren op 17-08-1810 te Deurne.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 04-02-1842 te Deurne met Joannes van Loon, zoon van Wilhelmus van Loon en Helena Manders.

Va Martinus van Bree, geboren op 24-10-1778 te Deurne, overleden op 03-11-1856 te Deurne op 78-jarige leeftijd, zoon van Hendrik van Bree en Johanna van der Zanden (zie IVa).
Gehuwd ca 1811 te Deurne met Maria Mechtildis Willemse, geboren op 11-01-1790 te Deurne, dochter van Petri Johannes Willemse en Elisabeth van Goch;.
Uit dit huwelijk:
1.; Antonia (zie VIa).

Vb Willem van Moorsel, geboren op 30-11-1798 te Deurne, overleden op 22-08-1856 te Deurne op 57-jarige leeftijd, zoon van Francis van Moorsel en Wilhelmina van der Zanden (zie IVc).
Gehuwd te Deurne met Petronella Munsters, geboren op 11-11-1795 te Deurne, dochter van petri Munsters en Helena Corstiaans;.
Uit dit huwelijk:
1.; Dorothea, geboren ±1836 te Deurne, overleden op 09-07-1858 te Deurne.

Vc Wilhelmina van der Zanden, geboren op 13-01-1798 te Deurne, overleden op 22-08-1836 te Deurne op 38-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus van der Zanden (zie IVd) en Johanna van den Bosch.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-08-1823 te Deurne met Petrus Rooyakkers, 26 jaar oud, geboren op 12-02-1797 te Deurne, overleden op 17-07-1875 te Deurne op 78-jarige leeftijd, zoon van Arnoldus Rooyakkers en Catharina Scheepers.
Uit dit huwelijk:
1.; Anna Maria, geboren ±1833 te Deurne, overleden op 04-11-1904 te Deurne.
2.; Margaretta, geboren op 03-02-1834 te Deurne, overleden op 03-02-1834 te Deurne, 0 dagen oud.
3.; Wilhelmina, geboren op 03-02-1834 te Deurne, overleden op 02-03-1834 te Deurne, 27 dagen oud.
4.; Margaretta, geboren op 22-08-1836 te Deurne, overleden op 06-02-1837 te Deurne, 168 dagen oud.

Vd Cecilia Meulendijks, dochter van Antonie Meulendijks en Catharina van der Zanden (zie IVe).
Gehuwd met NN Loon.
Uit dit huwelijk:
1.; Emericus van Loon (zie VIb).

Ve Johannes Franciscus van der Zanden, geboren op 05-12-1783 te Deurne, overleden op 21-07-1876 te Deurne op 92-jarige leeftijd, zoon van Johannes Henricus van der Zanden (zie IVf) en Wilhelmina Daniels.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 08-02-1823 te Deurne met Catharina Martens, 28 jaar oud, geboren op 18-06-1794 te Liessel, overleden op 11-10-1867 te Deurne op 73-jarige leeftijd, dochter van Adriaan Martens en Maria van den Boomen.
Uit dit huwelijk:
1.; Wilhelmina, geboren op 06-12-1823 te Deurne, overleden op 06-12-1823 te Deurne, 0 dagen oud.
2.; Johannes, geboren op 04-11-1824 te Deurne, overleden op 02-10-1845 te Deurne op 20-jarige leeftijd, ongehuwd.
3.; Willem, geboren op 06-10-1826 te Deurne, overleden op 06-10-1826 te Deurne, 0 dagen oud.
4.; Henricus (zie VIc).
5.; Willem, geboren op 20-12-1830 te Deurne, overleden op 04-10-1831 te Deurne, 288 dagen oud.
6.; Wilhelmina, geboren op 28-10-1833 te Deurne, overleden op 28-10-1833 te Deurne, 0 dagen oud.
7.; Wilhelmina, geboren op 11-07-1835 te Deurne, overleden op 11-07-1835 te Deurne, 0 dagen oud.
8.; Maria, geboren op 24-03-1838 te Deurne, overleden op 24-03-1838 te Deurne, 0 dagen oud.

Vf Hendrik van der Zanden, geboren op 17-06-1792 te Deurne, overleden op 29-05-1831 te Deurne op 38-jarige leeftijd, zoon van Johannes Henricus van der Zanden (zie IVf) en Johanna van de Mortel.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 12-02-1825 te Deurn met Henrica Maas, 24 jaar oud, geboren op 02-09-1800 te Liessel, overleden op 16-10-1830 te Deurne op 30-jarige leeftijd, dochter van Jan Maas en Wilhelmina

.
Uit dit huwelijk:

1.; Johannes, geboren op 04-01-1826 te Deurne.
2.; Johanna, geboren op 21-10-1826 te Deurne.
3.; Johanna (zie VId).
4.; Wilhelmina (zie VIe).

Vg Hendrik van der Zanden, geboren op 14-01-1796 te Vlierden, overleden op 28-06-1862 te Deurne op 66-jarige leeftijd, zoon van Johannes Henricus van der Zanden (zie IVf) en Johanna van de Mortel.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 18-02-1827 te Deurne met Helena Peels, 26 jaar oud, geboren op 19-12-1800 te Deurne, overleden op 20-01-1871 te Deurne op 70-jarige leeftijd, dochter van Leonardus Peels en Maria van de Kerkhof.
Uit dit huwelijk:
1.; Johannes, geboren op 10-01-1828 te Deurne, overleden op 21-02-1853 te Deurne op 25-jarige leeftijd, ongehuwd.
2.; Leonardus, geboren op 20-10-1829 te Deurne, overleden op 22-02-1917 te Deurne op 87-jarige leeftijd, ongehuwd.
3.; Johanna Maria, geboren op 20-08-1831 te Deurne, overleden op 20-08-1831 te Deurne, 0 dagen oud.
4.; Johanna, geboren op 10-10-1832 te Deurne, overleden op 22-01-1909 te Deurne op 76-jarige leeftijd, ongehuwd.
5.; Wilhelmus (zie VIf).
6.; Gerardus, geboren op 28-12-1837 te Deurne, overleden op 07-06-1876 te Deurne op 38-jarige leeftijd. Pauselijk Zwaaf van 15 December 1867 tot 31 December 1869.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 05-05-1874 te Asten met Margo Verrijt, 39 jaar oud, geboren op 01-09-1834 te Asten, overleden op 21-11-1868 te Asten op 34-jarige leeftijd, dochter van Johannes Verrijt en Johanna Maria van de Mortel.
7.; Franciscus, geboren op 15-05-1841 te Deurne, overleden op 07-04-1880 te Deurne op 38-jarige leeftijd, ongehuwd.
8.; Maria, geboren op 22-01-1844 te Deurne, overleden op 07-05-1920 te Deurne op 76-jarige leeftijd, ongehuwd.

Vh Franciscus van der Zanden, geboren op 03-10-1799 te Deurne, overleden op 04-06-1858 te Lierop op 58-jarige leeftijd, zoon van Johannes Henricus van der Zanden (zie IVf) en Johanna van de Mortel.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20-03-1830 te Lierop met Petronella Peters, 32 jaar oud, geboren op 29-06-1797 te Vlierden, overleden op 21-03-1870 te Lierop op 72-jarige leeftijd, dochter van Francis Peters en Johanna Maria van Moorsel.
Uit dit huwelijk:
1.; Johannes, geboren op 15-12-1830 te Lierop, overleden op 19-10-1915 te Lierop op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-04-1858 te Vlierden met Hendrina van de Mortel, 31 jaar oud, geboren op 21-10-1826 te Vlierden, overleden op 19-12-1900 te Lierop op 74-jarige leeftijd, dochter van Henricus van de Mortel en Johanna Maria Rooyakkers, dochter van Henricus van de Mortel en Johanna Maria Rooijakkers.
2.; Francis (zie VIg).
3.; NN, geboren op 29-01-1835 te Lierop, overleden op 29-01-1835 te Lierop, 0 dagen oud.
4.; Gerardus, geboren op 09-04-1836 te Lierop, overleden op 11-11-1863 te Lierop op 27-jarige leeftijd.
5.; Johanna Maria, geboren op 09-04-1836 te Lierop, overleden op 06-05-1866 te Lierop op 30-jarige leeftijd, ongehuwd.

Vi Arnoldus Aarts, geboren op 08-09-1798 te Deurne Liessel, gedoopt (rk) op 08-09-1798 te Deurne (getuige(n): Arnoldus Aarts en Joanna van de Mortel), overleden op 01-09-1871 te Deurne Liessel op 72-jarige leeftijd, zoon van Johannes Aarts (zie IVg) en Henrica Maria Berkers.
Gehuwd (1) op 35-jarige leeftijd op 30-01-1834 te Deurne met Maria Elisabeth van Kuilenburg, 27 jaar oud, gedoopt (rk) op 23-04-1806 te Deurne (getuige(n): Mathaeus van Bommel en Catharina Smits).
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 30-10-1834 te Deurne Liessel met Maria Elisabeth Kuijlenburg, 28 jaar oud, geboren op 23-04-1806 te Deurne Liessel, overleden voor 1871 te Deurne Liessel, dochter van Johannes van Kuijlenburg en Wilhelmina Smits.
Uit het tweede huwelijk:
1.; Wilhelmina (zie VIh).
2.; Johanna Maria, geboren op 18-05-1837 te Deurne Liessel, overleden op 14-11-1837 te Deurne Liessel, 180 dagen oud.

Vj Martinus Aarts, geboren op 04-06-1808 te Deurne Liessel (getuige(n): Gerardus Aarts en Josina Berkers), overleden op 10-04-1874 te Deurne Liessel op 65-jarige leeftijd, zoon van Johannes Aarts (zie IVg) en Henrica Maria Berkers.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 27-01-1845 te Deurne Liessel met Geertruda Aarts, 31 jaar oud (zie VIIIe).
Uit dit huwelijk:
1.; Jan, geboren op 23-05-1846 te Deurne Liessel.
2.; Henricus (zie IXp).
3.; Francisca, geboren op 09-11-1851 te Deurne Liessel.
4.; Gerardus (zie IXq).
5.; Arnoldus, geboren op 26-12-1858 te Deurne Liessel, overleden op 30-06-1886 te Deurne Liessel op 27-jarige leeftijd.

VIa Antonia van Bree, geboren op 22-02-1813 te Vlierden, gedoopt (rk) te Vlierden, overleden op 28-09-1865 te Deurne op 52-jarige leeftijd, dochter van Martinus van Bree (zie Va) en Maria Mechtildis Willemse.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-02-1835 te Deurne, gehuwd voor de kerk te Deurne (rk) met Petrus Aldenzee, 36 jaar oud, geboren op 12-04-1798 te Deurne, gedoopt (rk) te Deurne, overleden op 18-01-1857 te Deurne op 58-jarige leeftijd, zoon van Theodorus Aldenzee en Anna Wilhelmina van Goch.
Uit dit huwelijk:
1.; Theodorus Dirk (zie VIIa).
2.; Anna Maria (zie VIIb).
3.; Martinus (zie VIIc).
4.; Henricus, geboren op 03-02-1853 te Deurne, overleden op 03-02-1853 te Deurne, 0 dagen oud.

VIb Emericus van Loon, gedoopt op 02-03-1741 te Deurne, zoon van NN Loon en Cecilia Meulendijks (zie Vd).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 05-05-1771 te Deurne met Catharina Canters, 26 jaar oud, geboren op 22-11-1744 te Deurne, gedoopt op 12-11-1744 te Deurne, overleden op 08-06-1793 te Deurne (Liessel) op 48-jarige leeftijd, dochter van Henricus] Kanters en Adriana Dirks.
Uit dit huwelijk:
1.; Antonetta (zie VIId).
2.; Geertruda E (zie VIIe).

VIc Henricus van der Zanden, geboren op 13-10-1828 te Deurne, overleden op 31-01-1902 te Deurne op 73-jarige leeftijd, zoon van Johannes Franciscus van der Zanden (zie Ve) en Catharina Martens.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 19-11-1853 te Deurne met Petronella van de Kerkhof, 29 jaar oud, geboren op 17-09-1824 te Deurne, overleden op 30-04-1881 te Deurne op 56-jarige leeftijd, dochter van Pieter van de Kerkhof en Antonia Bongers.
Gehuwd (2) op 59-jarige leeftijd op 07-01-1888 te Deurne met Johanna van Lieshout, 49 jaar oud, geboren op 20-10-1838 te Deurne, overleden op 02-09-1909 te Deurne op 70-jarige leeftijd, dochter van Francis van Lieshout en Elisabeth Pluim, dochter van Francis van Lieshout en Elisabeth Pluim.
Uit het eerste huwelijk:
1.; Johannes, geboren op 20-12-1853 te Deurne, overleden op 20-12-1853 te Deurne, 0 dagen oud.
2.; Maria Anna, geboren op 16-04-1855 te Deurne.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09-07-1883 te Deurne met Johannes van der Linden, 34 jaar oud, geboren op 03-05-1849 te Helmond, zoon van Johannes van der Linden en Theresia Ledant.
3.; Peter, geboren op 07-02-1858 te Deurne.
4.; Johanna, geboren op 02-05-1861 te Deurne.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-10-1882 te Deurne met Johannes Martinus van der Putten, 23 jaar oud, geboren op 16-04-1859 te Venray, zoon van Wilhelmus van der Putten en Theodora Anna maria Goemans.
3.;  

I.1Peter van der ZANDEN "Zanden, van der:Peter", geboren op 07‑02‑1858 te Deurne, zoon van Henricus van der ZANDEN "Zanden, van der:Henricus" en Petronella van de KERKHOF "Kerkhof, van de:Petronella".

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 05‑02‑1885 te Breda met Johana van SPRUNDEL "Sprundel, van:Johana", 26 jaar oud, geboren op 08‑04‑1858 te Zundert, overleden op 05‑11‑1931 te Breda op 73‑jarige leeftijd, dochter van Adrianus van Sprundel en Maria Simons

Uit dit huwelijk:

1.Henricus Adrianus "Zanden, van der:Henricus Adrianus", geboren op 04‑04‑1885 te Breda, overleden op 30‑12‑1903 te Arnhem op 18‑jarige leeftijd.

2.Petrus "Zanden, van der:Petrus" (zie II.2).

3.Adrianus Hedrikus "Zanden, van der:Adrianus Hedrikus" (zie II.4).

4.Marinus "Zanden, van der:Marinus", geboren op 09‑01‑1890 te Breda, overleden op 11‑09‑1891 te Breda op 1‑jarige leeftijd.

5.Johanna Maria "Zanden, van der:Johanna Maria", geboren op 16‑01‑1892 te Breda, overleden op 11‑04‑1991 te Breda op 99‑jarige leeftijd.

6.Marinus (Tinus) "Zanden, van der:Marinus" (zie II.8).

7.Jacobus Johannes "Zanden, van der:Jacobus Johannes" (zie II.10).

8.Nn "Zanden, van der:Nn", geboren op 05‑06‑1897 te Breda, overleden op 05‑06‑1897 te Breda, 0 dagen oud.

9.Maria Wilhelmina "Zanden, van der:Maria Wilhelmina", geboren op 28‑10‑1989 te Breda, overleden op 04‑07‑1920 te Breda.

Gehuwd op 05‑06‑1916 te Breda met Andries NELEMANS "Nelemans:Andries", 20 jaar oud, geboren op 18‑01‑1896 te Roosendaal, zoon van Johannes Theodorus Nelemans en Catharina Jaspers.

II.2Petrus van der ZANDEN "Zanden, van der:Petrus", geboren op 08‑08‑1886 te Breda, overleden op 26‑01‑1934 te Breda op 47‑jarige leeftijd, zoon van Peter van der ZANDEN "Zanden, van der:Peter" (zie I.1) en Johana van SPRUNDEL "Sprundel, van:Johana".

Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op 15‑04‑1907 te Breda met Maria van AARD "Aard, van:Maria", 17 jaar oud, geboren op 19‑07‑1889 te Breda, overleden op 01‑09‑1967 te Breda op 78‑jarige leeftijd, dochter van Pieter van Aard en Elisabeth Mannie.

Uit dit huwelijk:

1.Petronella Elisabeth Johanna (Bets)xe "Zanden, van der:Petronella Elisabeth Johanna", geboren op 20‑09‑1907 te s'Gravenhagen, overleden op 20‑01‑1994 te Breda op 86‑jarige leeftijd.

2.Peter (Piet) "Zanden, van der:Peter" (zie III.2).

3.Wilhelmus (Willem) "Zanden, van der:Wilhelmus" (zie III.4).

4.Marinus Martinus (Tiest) "Zanden, van der:Marinus Martinus" (zie III.6).

5.Johanna Maria (Jo) "Zanden, van der:Johanna Maria", geboren op 23‑03‑1914 te Breda, overleden op 10‑12‑1997 te Breda op 83‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op 13‑02‑1936 te Breda met Johannes Antonius FESKENS "Feskens:Johannes Antonius", 23 jaar oud, geboren op 15‑05‑1912 te Breda, overleden op 27‑03‑1961 te Roosendaal op 48‑jarige leeftijd, zoon van GerardusHendrikus Feskens en Johanna Verwijmeren.

6.Christina (Tiny) "Zanden, van der:Christina", geboren op 21‑08‑1919 te Breda, overleden op 07‑01‑2001 te Breda op 81‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 19‑jarige leeftijd op 02‑02‑1939 te Breda met Adriaan (André) RASENBERG "Rasenberg:Adriaan", 24 jaar oud, geboren op 17‑06‑1914 te Oosterhout, overleden op 24‑12‑1994 te Breda op 80‑jarige leeftijd, zoon van Willem Rasenberg en anna Weterings.

7.Maria "Zanden, van der:Maria", geboren op 03‑08‑1921 te Breda, overleden op 26‑10‑2010 te Parkland Canada op 89‑jarige leeftijd.

Gehuwd 1944 te Breda met Wilhelm HINKE "Hinke:Wilhelm", geboren op 13‑10‑1917 te Gelsenkirchen ( Duitsland), overleden op 07‑01‑2010 te Parkland (Canada) op 92‑jarige leeftijd, zoon van Franz Hinke en Emelie Gorries.

8.Tonia "Zanden, van der:Tonia", geboren op 03‑08‑1921 te Breda, overleden op 03‑08‑1921 te Breda, 0 dagen oud.

III.2Peter (Piet) van der ZANDEN "Zanden, van der:Peter", geboren op 06‑09‑1909 te Breda, overleden op 29‑04‑1981 te Breda op 71‑jarige leeftijd, zoon van Petrus van der ZANDEN "Zanden, van der:Petrus" (zie II.2) en Maria van AARD "Aard, van:Maria".

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 21‑02‑1935 te Breda met Wilhelmina Antonia Johanna DAMEN "Damen:Wilhelmina Antonia Johanna", 23 jaar oud, geboren op 11‑11‑1911 te Terheijden, overleden op 03‑03‑1988 te Breda op 76‑jarige leeftijd, dochter van Johannes Damen en Geerdina Deijkers.

Uit dit huwelijk:

1.Petrus (Peer) "Zanden, van der:Petrus" (zie IV.1).

2.Johannes (Jan) "Zanden, van der:Johannes" (zie IV.3).

3.Gerardus (Ger) "Zanden, van der:Gerardus" (zie IV.5).

 IV.1Petrus (Peer) van der ZANDEN "Zanden, van der:Petrus", geboren op 24‑07‑1936 te Breda, overleden op 17‑03‑1200 te Hoeven, zoon van Peter (Piet) van der ZANDEN "Zanden, van der:Peter" (zie III.2) en Wilhelmina Antonia Johanna DAMEN "Damen:Wilhelmina Antonia Johanna".

Gehuwd voor 1971 met Lian de ZEEUW "Zeeuw, de:Lian", geboren op 14‑11‑1946 te Goes, dochter van Jan de Zeeuw en Maria van Otterloo.

Uit dit huwelijk:

1.Bas "Zanden, van der:Bas" (zie V.1).

2.Boukje "Zanden, van der:Boukje", geboren op 24‑10‑1974.

Gehuwd met Pim van BEL "Bel, van:Pim", geboren op 17‑04‑1974 te Breda.

V.1Bas van der ZANDEN "Zanden, van der:Bas", geboren op 28‑12‑1971, zoon van Petrus (Peer) van der ZANDEN "Zanden, van der:Petrus" (zie IV.1) en Lian de ZEEUW "Zeeuw, de:Lian".

Gehuwd met Katarina GUSTAFFSON "Gustaffson:Katarina".

Uit dit huwelijk:

1.Emme "Zanden, van der:Emme", geboren op 09‑04‑2010 te Roosendaal.

IV.3Johannes (Jan) van der ZANDEN "Zanden, van der:Johannes", geboren op 06‑07‑1938 te Breda, zoon van Peter (Piet) van der ZANDEN "Zanden, van der:Peter" (zie III.2) en Wilhelmina Antonia Johanna DAMEN "Damen:Wilhelmina Antonia Johanna".

Gehuwd voor 1970 te Delft met Conelia (Kee) van DOORNE "Doorne, van:Conelia", geboren op 09‑10‑1948 te Delft.

Uit dit huwelijk:

1.Johannes Pieter Martinus (Martijn) "Zanden, van der:Johannes Pieter Martinus" (zie V.5).

2.Robert Peter Bastiaan "Zanden, van der:Robert Peter Bastiaan", geboren op 16‑05‑1971 te Delft.

Gehuwd met Wendy VALKENBURG "Valkenburg:Wendy", geboren op 31‑08‑1978 te Delft.

3.Florentine Conelia Elisabeth (Florien)xe "Zanden, van der:Florentine Conelia Elisabeth", geboren op 12‑08‑1972 te Delft.

Gehuwd met Wilco MOL "Mol:Wilco", geboren op 20‑01‑1972.

V.5Johannes Pieter Martinus (Martijn) van der ZANDEN "Zanden, van der:Johannes Pieter Martinus", geboren op 13‑05‑1970 te Delft, zoon van Johannes (Jan) van der ZANDEN "Zanden, van der:Johannes" (zie IV.3) en Conelia (Kee) van DOORNE "Doorne, van:Conelia".

Gehuwd met Bianca SMINK "Smink:Bianca", geboren op 07‑02‑1973.

Uit dit huwelijk:

1.Babs Caty Florien "Zanden, van der:Babs Caty Florien", geboren op 14‑01‑2002 te Delft.

2.Puck Jankie Ankie "Zanden, van der:Puck Jankie Ankie", geboren op 03‑09‑2004.

3.Daan Martin Jan "Zanden, van der:Daan Martin Jan", geboren op 27‑01‑2006.

4.Pien Corrie Toos "Zanden, van der:Pien Corrie Toos", geboren op 21‑11‑2007.

 IV.5Gerardus (Ger) van der ZANDEN "Zanden, van der:Gerardus", geboren op 12‑10‑1942 te Breda, zoon van Peter (Piet) van der ZANDEN "Zanden, van der:Peter" (zie III.2) en Wilhelmina Antonia Johanna DAMEN"Damen:Wilhelmina Antonia Johanna".

Gehuwd voor 1967 te Breda met Louise Maria KOOLS "kools:Louise Maria".

Uit dit huwelijk:

1.Ingeborg Francina Maria (Inge) "Zanden, van der:Ingeborg Francina Maria", geboren op 05‑05‑1967 te Breda.

Gehuwd (1) op 27‑jarige leeftijd op 18‑11‑1994 te Borghout (België) met Chris Louis Anna JACOBS "Jacobs:Chris Louis Anna", 25 jaar oud, geboren op 05‑07‑1969 te Borghout ( België).

Uit dit Huwelijk:

1 Kira Jacobs geboren 20-07-1997 te Breda

2 Anouk Jacobs: geboren 17-12-2000  te Edegem (Belgie)

Gehuwd (2) op 41‑jarige leeftijd op 07‑02‑2009 te Roosendaal met Martinus Maria Antonius (Mark) SENSEN "Sensen:Martinus Maria Antonius", 41 jaar oud, geboren op 23‑10‑1967 te Weert, zoon van Henricus Harrie Sensen en Anna Josephina Agnes Gofers.

2.Peter "Zanden, van der:Peter", geboren op 20‑03‑1969 te Breda, overleden op 25‑03‑1969 te Breda, 5 dagen oud.

3.Maria Louisa Johanna (Milou) "Zanden, van der:Maria Louisa Johanna", geboren op 05‑07‑1971 te Breda.

Gehuwd op 39‑jarige leeftijd op 02‑09‑2010 te Breda met Patrick MULDER "Mulder:Patrick", geboren 20‑09‑168, zoon vanHerman MartinMulder en Miep Wessendorp.

III.4Wilhelmus (Willem) van der ZANDEN "Zanden, van der:Wilhelmus", geboren op 16‑02‑1911 te Breda, overleden op 01‑08‑1993 te Breda op 82‑jarige leeftijd, zoon van Petrus van der ZANDEN "Zanden, van der:Petrus" (zie II.2) en Maria van AARD "Aard, van:Maria".

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 12‑10‑1935 te Breda met Maria Adriana (Zus) AARTSEN "Aartsen:Maria Adriana", 22 jaar oud, geboren op 31‑03‑1913 te Breda, overleden op 07‑09‑2007 te Breda op 94‑jarige leeftijd, dochter van Johannes Aartsen en Hendrika Geertruda van Boxtel.

Uit dit huwelijk:

1.Petrus (Piet) "Zanden, van der:Petrus", geboren op 22‑02‑1934 te Ginneken/Bavel, overleden op 17‑03‑2006 te Hoeven op 72‑jarige leeftijd.

Gehuwd met W.A GERRITSEN "Gerritsen:W.A".

2.Martinus (Tiest) "Zanden, van der:Martinus", geboren op 19‑10‑1949 te Breda, overleden op 24‑09‑1968 te Breda op 18‑jarige leeftijd.

3.JW (Jan) "Zanden, van der:JW", geboren voor 1951 te Breda.

Gehuwd met J.M de LAAT "Laat, de:J.M".

4.W.M (Wim) "Zanden, van der:W.M", geboren voor 1951 te Breda.

Gehuwd met M.R JANSEN "Jansen:M.R".

5.H.P.J. (Henk) "Zanden, van der:H.P.J." (zie IV.14).

6.Johanna Hendrika Maria (Anneke) "Zanden, van der:Johanna Hendrika Maria", geboren op 13‑06‑1952 te Breda.

Gehuwd met P. LEPPENS "Leppens:P.".

7.Francien "Zanden, van der:Francien".

IV.14H.P.J. (Henk) van der ZANDEN "Zanden, van der:H.P.J.", geboren voor 1951 te Breda, zoon van Wilhelmus (Willem) van der ZANDEN "Zanden, van der:Wilhelmus" (zie III.4) en Maria Adriana (Zus) AARTSEN "Aartsen:Maria Adriana".

Gehuwd met C.M.T MARTENS "Martens:C.M.T".

Uit dit huwelijk:

1.M.J.M (Iris)xe "Zanden, van der:M.J.M", geboren 10‑1968 te Weert.

III.6Marinus Martinus (Tiest) van der ZANDEN "Zanden, van der:Marinus Martinus", geboren op 14‑01‑1913 te Breda, overleden op 05‑08‑1982 te Breda op 69‑jarige leeftijd, zoon van Petrus van der ZANDEN "Zanden, van der:Petrus" (zie II.2) en Maria van AARD "Aard, van:Maria".

Gehuwd voor 1939 te Breda met Maria Johanna (Riet) van DIJK "Dijk, van:Maria Johanna", geboren op 30‑09‑1917 te Breda, overleden op 24‑05‑1999 te Durbuy (België) op 81‑jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk:

1.Peter (Piet)"Zanden, van der:Peter" (zie IV.19).

2.Ria "Zanden, van der:Ria", geboren op 19‑03‑1939 te Breda, overleden op 31‑12‑1989 te Kaapstad (Zuid Africa) op 50‑jarige leeftijd.

Gehuwd met Ton MURRIS "Murris:Ton".

IV.19Peter (Piet) van der ZANDEN "Zanden, van der:Peter", geboren voor 1938 te Breda, overleden op 12‑12‑1989 te Kaapstad (Zuid Africa), zoon van Marinus Martinus (Tiest) van der ZANDEN "Zanden, van der:Marinus Martinus" (zie III.6) en Maria Johanna (Riet) van DIJK "Dijk, van:Maria Johanna".

Gehuwd met Ada VERSTAPPEN "Verstappen:Ada".

Uit dit huwelijk:

1.Mathinus Marinus Petrus (Tino) "Zanden, van der:Mathinus Marinus Petrus", geboren op 15‑11‑1963 te Breda, overleden op 31‑01‑1987 te Bellville (Kaapstad Zuid Africa) op 23‑jarige leeftijd.

Gehuwd met Anna Maria van der HORST "Horst, van der:Anna Maria".

2.Pieter "Zanden, van der:Pieter".

Gehuwd op 05‑03‑1994 te Zuid Africa met Herna de JAGER "Jager, de:Herna", dochter van Fanie de Jager en Johanna NN.

 

II.4Adrianus Hedrikus van der ZANDEN "Zanden, van der:Adrianus Hedrikus", geboren op 31‑03‑1888 te Breda, overleden op 24‑09‑1968 te Breda op 80‑jarige leeftijd, zoon van Peter van der ZANDEN "Zanden, van der:Peter" (zie I.1) en Johana van SPRUNDEL "Sprundel, van:Johana".

Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op 15‑06‑1908 te Breda met Carolina Adrianna GIESE "Giese:Carolina Adrianna", 18 jaar oud, geboren op 28‑07‑1889 te Breda, overleden na 1970 te Breda.

Uit dit huwelijk:

1.Johanna Maria Elisabeth "Zanden, van der:Johanna Maria Elisabeth", geboren op 14‑09‑1907 te Breda.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 09‑03‑1932 te Utrecht met Carl Ludwig Albert MANGELSDORF "Mangelsdorf:Carl Ludwig Albert", 27 jaar oud, geboren op 23‑02‑1905 te Utrecht, zoon van Johann Friedrich Wilhelm Mangelsdorf en Johanna  Marianne Versteeg.

2.Peter "Zanden, van der:Peter", geboren op 05‑07‑1909 te Breda.

3.Adrianus Hendrukus "Zanden, van der:Adrianus Hendrukus", geboren op 14‑02‑1922 te Breda.

 

II.8Marinus (Tinus) van der ZANDEN "Zanden, van der:Marinus", geboren op 29‑07‑1893 te Breda, zoon van Peter van der ZANDEN "Zanden, van der:Peter" (zie I.1) en Johana van SPRUNDEL "Sprundel, van:Johana".

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 11‑10‑1915 te Breda met Antonia (Tonia) de RUIJTER "Ruijter, de:Antonia", 22 jaar oud, geboren op 28‑08‑1893 te Breda, dochter van Bernardus Cornelis de Ruijter en Antonia Mannie

Uit dit huwelijk:

1.Johanna (Joop)xe "Zanden, van der:Johanna", geboren op 13‑03‑1916 te Breda, overleden op 17‑09‑1996 te Breda op 80‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 24‑10‑1938 te Breda met Cornelis Josephus (Cor) van der WESTEN "Westen, van der:Cornelis Josephus", 22 jaar oud, geboren op 01‑02‑1916 te Breda, overleden na 1996.

2.Maria Antonia "Zanden, van der:Maria Antonia", geboren op 21‑08‑1918 te Breda, overleden op 10‑06‑1945 te Breda op 26‑jarige leeftijd.

Gehuwd met Antoon van AART "Aart, van:Antoon", geboren ±1916.

3.Martinus Bernardus Maria "Zanden, van der:Martinus Bernardus Maria" (zie III.23).

4.Petrus Bernardus Cornelis "Zanden, van der:Petrus Bernardus Cornelis", geboren op 14‑12‑1924 te Breda.

5.Adranius Hendricus Julien "Zanden, van der:Adranius Hendricus Julien", geboren op 03‑02‑1934 te Breda, overleden op 05‑05‑2006 te Nieuwegein op 72‑jarige leeftijd.

Gehuwd met Cornelia Johanna SNELDERS "Snelders:Cornelia Johanna".

III.23Martinus Bernardus Maria van der ZANDEN "Zanden, van der:Martinus Bernardus Maria", geboren op 11‑09‑1920 te Breda, overleden op 24‑08‑1980 te Breda op 59‑jarige leeftijd, zoon van Marinus (Tinus) van der ZANDEN "Zanden, van der:Marinus" (zie II.8) en Antonia (Tonia) de RUIJTER "Ruijter, de:Antonia".

Gehuwd op 27‑jarige leeftijd op 10‑05‑1948 te Breda met Catharina Johanna KUIJKEN "Kuijken:Catharina Johanna", 27 jaar oud, geboren op 13‑01‑1921 te Zevenbergen, overleden op 10‑04‑2004 te Breda op 83‑jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk:

1.Catharina Adriana Antonia "Zanden, van der:Catharina Adriana Antonia".

2.Martina Bernarda Maria "Zanden, van der:Martina Bernarda Maria".

3.Martinus Berdardus Marinus "Zanden, van der:Martinus Berdardus Marinus".

4.Franciscus Petrus "Zanden, van der:Franciscus Petrus".

II.10Jacobus Johannes van der ZANDEN "Zanden, van der:Jacobus Johannes", geboren op 12‑09‑1895 te Breda, overleden op 05‑02‑1982 te Breda op 86‑jarige leeftijd, zoon van Peter van der ZANDEN "Zanden, van der:Peter" (zie I.1) en Johana van SPRUNDEL "Sprundel, van:Johana".

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 12‑04‑1921 te Roosendaal met Hermina van RUITEN "Ruiten, van:Hermina", 25 jaar oud, geboren op 18‑01‑1896 te Roosendaal, dochter van Jan van Ruiten en Johanna Timmermans.

Uit dit huwelijk:

1.Peter Adrianus "Zanden, van der:Peter Adrianus" (zie III.28).

2.Johanna Maria "Zanden, van der:Johanna Maria", geboren op 30‑11‑1923 te Breda, overleden op 20‑02‑2002 te Breda op 78‑jarige leeftijd.

Gehuwd met Hendrikus J KRAAN "Kraan:Hendrikus J", geboren op 20‑01‑1923 te Breda, overleden op 24‑07‑1973 te Breda op 50‑jarige leeftijd.

 II.28Peter Adrianus van der ZANDEN "Zanden, van der:Peter Adrianus", geboren op 10‑06‑1921 te Breda, zoon van Jacobus Johannes van der ZANDEN "Zanden, van der:Jacobus Johannes" (zie II.10) en Hermina van RUITEN "Ruiten, van:Hermina".

Gehuwd met m FREDEN "Freden:m".

Uit dit huwelijk:

1.Peter "Zanden, van der:Peter".

 VId Johanna van der Zanden, geboren op 01-11-1827 te Deurne, overleden op 26-07-1900 te Deurne op 72-jarige leeftijd, dochter van Hendrik van der Zanden (zie Vf) en Henrica Maas.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-01-1849 te Deurne met Petrus van den Eijnden, 38 jaar oud, geboren op 12-09-1810 te Bakel, overleden op 07-02-1878 te Deurne op 67-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas van den Eijnden en Johanna Gerrits Weduwnaar van
Petronella van de Kerkhof.
Uit dit huwelijk:

1.; Petronella, geboren op 17-02-1849 te Deurne, overleden op 05-11-1929 te Deurne op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 01-06-1892 te Deurne met Martinus Janssen, geboren 00-00-1850 te Venray, weduwnar van Catharina JONKERS zoon van Cornelis JANSSEN en Arnoldina van de CRUISCH;.
2.; Hendrika, geboren op 16-08-1850 te Deurne, overleden op 20-01-1903 te Deurne op 52-jarige leeftijd.
3.; Hendrina, geboren op 18-12-1851 te Deurne, overleden op 24-06-1921 te Deurne op 69-jarige leeftijd.
4.; Antoon, geboren op 21-05-1857 te Deurne, overleden op 16-05-1930 te Deurne op 72-jarige leeftijd.
5.; Francis, geboren op 17-03-1860 te Deurne, overleden op 29-04-1918 te Deurne op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd te Deurne met Hendrina Verleijsdonk.
6.; Johannes, geboren ±1863 te Deurne, overleden op 26-02-1865 te Deurne.
7.; Johannes, geboren op 02-03-1866 te Deurne, overleden op 07-06-1867 te Deurne op 1-jarige leeftijd.
8.; Johannes, schoenmaker, geboren ±1869 te Deurne, overleden op 24-07-1923 te Deurne.

VIe Wilhelmina van der Zanden, geboren op 05-06-1830 te Deurne, overleden op 22-01-1901 te Deurne op 70-jarige leeftijd, dochter van Hendrik van der Zanden (zie Vf) en Henrica Maas.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-02-1858 te Deurne met Adriaan Goossens, 30 jaar oud, geboren op 19-01-1828 te Deurne, overleden op 04-10-1895 te Deurne op 67-jarige leeftijd. Francis Goossens en Johanna Theunissen.
Uit dit huwelijk:
1.; Fraciscus, geboren op 22-01-1859 te Deurne, overleden op 07-06-1927 te Deurne op 68-jarige leeftijd.
2.; Henricus (zie VIIf).

VIf Wilhelmus van der Zanden, geboren op 18-03-1835 te Deurne, overleden op 13-07-1900 te Deurne op 65-jarige leeftijd, zoon van Hendrik van der Zanden (zie Vg) en Helena Peels.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 20-04-1861 te Deurne met Maria Keunen, 28 jaar oud, geboren op 22-03-1833 te Deurne, overleden op 02-10-1869 te Deurne op 36-jarige leeftijd, dochter van Pieter Keunen en Johanna Maria van den Bosch, 29-5-1889 (80) Notarieel Archief Deurne 1811-1915
Provisioneel.
Veiling van goederen, ten verzoeke van:
1. Johannes Keunen.
2. Martinus Keunen.
3. Johannes van Moorsel, "in algeheele gemeenschap van goederen" gehuwd met Petronella
Keunen.
4a. Willem van der Zanden, weduwnaar van Maria Keunen, als vader en voogd van zijn
minderjarige zoon Leonardus van der Zanden.
4b. Martinus Keunen Johannesz., nu als voogd van voornoemde minderjarige.
4c. Hendricus van der Zanden.
4d. Martinus van der Zanden.
Eerst volgen een aantal regels voor de veiling van de goederen.
Daarna wordt overgegaan tot het opnoemen van de onroerende goederen:
1e koop: Huis, tuin en bouwland, nummers 1138, 1139 en 1137 geheel, helft (noordzijde) van
nr. 1140, en de helft (zuidzijde) van nr. 1136. De laatste twee genoemde helften zijn afgepaald.
Totaal 59 aren en 63 centiaren. Ingezette waarde: 600 gl. verhoogd met 10 slagen, bij Frans van de Mortel, Koopman.
2e koop: Bouwland " Het Eeuwsel ", nummer 1141, 32 aren en 90 centiaren. Ingezette waarde: 250 gl. en 10 slagen, bij Martinus Keunen Peterz., landbouwer.
3e koop: Weiland " Het Kulerts Veldje ", nummer 995, 17 aren en 90 centiaren. Ingezette waarde: 100 gl. en 5 slagen, bij Harm Huizing, landbouwer.
4e koop: Wei- en Bouwland " De Oude Berkerskuilen ", nummer 736, 40 aren en 50 centiaren. Ingezette waarde: 210 gl. en 10 slagen, bij Pieter Munsters Jansz, landbouwer.
5e koop: Helft Wei- en Bouwland, afgepaald (noordzijde) " De Nieuwe Berkerskuilen ",nummer 748, 48 aren en 55 centiaren. Ingezette waarde: 210 gl. en 5 slagen, bij Hendrick
Adriaans, landbouwer.
6e koop: Idem, maar nu zuidzijde, 48 aren en 55 centiaren. Ingezette waarde: 290 gl. en 5 slagen, bij Peter Keunen Martinusz., landbouwer.
7e koop: De 2 voornoemde kopen in massa 97 aren en 10 centiaren. Ingezette waarde: 615 gl.
en 2 slagen, bij Hendrick Adriaans.
8e koop: Bouwland aan het Pothuis, nummer 904, 16 aren en 40 centiaren. Ingezette waarde: 20 gl. en 2 slagen, bij Lambert Koppens, landbouwer.
9e koop: Bouw- en Weiland en Heide " De Nieuwe Erf ", nummer H 650, 40 aren. Ingezette waarde: 70 gl. en 5 slagen bij Martinus Keunen Petersz.
Ondervermelde nummers allemaal sectie E:
10e koop: Weiland " De Dries ", nummer 334, 33 aren en 20 centiaren. Ingezette waarde: 185 gl. en 2 slagen, bij Hendrik Heezemans, landbouwer.
11e koop: Bouwland bij den dries, nummer 335, 7 aren en 20 centiaren. Ingezette waarde: 5 gl. en 2 slagen, bij Lambert Koppens.
12e koop: Bouwland, nummer 410, 33 aren en 90 centiaren. Ingezette waarde: 60 gl. en 2 slagen, bij Frans van de Mortel.
13e koop: Bouwland " De Hirkakker ", nummer 1406, 20 aren en 80 centiaren. Ingezette waarde: 30 gl. en 2 slagen, bij Antoon Köhnen, winkelier.
14e koop: Bouwland aan het Pannenhuis, nummer 1279, 31 aren en 95 centiaren. Ingezette waarde: 45 gl. en 2 slagen, bij Lambert Koppens.
15e koop: Bouwland " De Derpsche Akkers ", nummer 1264, 27 aren en 62 centiaren. Ingezette waarde: 30 gl. en 2 slagen, bij Harm Huizing.
16e koop: Bouwland " De Vreeksche Akkers ", nummer 874, 33 aren. Ingezette waarde: 60 gl. en 2 slagen, bij Lambert Koppens.
17e koop: Bouwland " De Hanenbergsche Akkers ", nummer 459, 36 aren en 50 centiaren. Ingezette waarde: 45 gl. en 5 slagen, bij Francis Munsters, landbouwer.
18e koop: Alle voornoemde goederen in massa 5 ha, 30 aren en 60 centiaren. Ingezette waarde: 2405 gl. en 5 slagen, bij Hendricus Jacobus van de Mortel, brouwer.
Dan wordt koop 14 verhoogd met 4 slagen door Francis Munsters, en dan nog eens met 6 slagen door Lambert Koppens.
Van de personen 1-4d staan geen handtekeningen, die waren al weg toen de notaris eindigde.
12-6-1889 (83) Notarieel Archief Deurne 1811-1915
Definitief. (zie 29-5-1889) Zelfde aanwezigen, maar zonder 4d. Martinus van der Zanden.
Koop 1 wordt met 2 slagen verhoogd door Francis Munsters.
Koop 7 wordt met 5 slagen verhoogd door Harm Huizing.
Koop 1 en 12 worden in zijn geheel verkocht voor respectievelijk 624 en 64 gl. aan Francis Munsters.
Koop 2 en 9 worden door Martinus Keunen Petersz. gekocht voor resp. 225 en 80 gl.
Koop 3, 7 en 15 worden door Harm Huizing gekocht voor resp. 110, 629 en 34 gl.
Koop 4 wordt voor 230 gl. gekocht door Pieter Munsters Jansz., landbouwer.
Koop 8, 11, 14 en 16 worden voor resp. 24, 9, 69 en 64 gl. verkocht aan Lambert Koppens.
Koop 10 wordt door Hendrik Heezemans gekocht voor 189 gl.
Koop 13 wordt voor 34 gl. gekocht door Antoon Köhnen.
Koop 17 wordt voor 55 gl. gekocht door Francis Munsters.
Dit zijn de goederen nagelaten door wijlen hun ouders, schoonouders en grootouders Peter Keunen en Maria van den Bosch.
31-8-1889 Nieuws van de Week
Kantoor notaris Dijkhoff. Toeslag op donderdag 5 september 1889 namiddags om 4 uur ter herberg van Joh. Beks op Beersdonk te Vlierden, ten verzoeke van Petrus van Lierop, landbouwer te Mierlo, van de onroerende goederen staande te zamen met de slagen aan f 739,-. Na afloop zal voor den tijd van 5 jaren in 4 perceelen in het openbaar worden verhuurd het boerderijtje onder Vlierden, afkomstig van wijlen Willem van der Zanden, groot 4 hect. 10 aren 16 centiaren.
2-5-1891 Nieuws van de Week
Door den notaris Dijkhoff te Helmond wordt met medewerking van notaris van Riet te Deurne bij inzet en toeslag op woensdagen 13 en 20 mei 1891 telkens des namiddags om 5 uur ter
herberge van Joh. Beks op Beersdonk in het openbaar verkocht een bouwmanserfje onder
Vlierden op brouwhuis groot 4.10.46 hectare afkomstig van Willem van den Zanden. Inlichtingen zie voornoemde notarissen.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 06-09-1873 te Deurne met Antonia Michiels, 31 jaar oud, geboren op 25-08-1842 te Asten, overleden op 04-11-1912 te Deurne op 70-jarige leeftijd, dochter van Henricus Michiels en Johanna Manders.
Uit het eerste huwelijk:
1.; Henricus (Driek), geboren op 05-09-1862 te Deurne, overleden op 01-01-1936 te Deurne op 73-jarige leeftijd, ongehuwd.
2.; Martinus (Tinus) (zie VIIg).
3.; Leonardus (Lenard), geboren op 01-10-1866 te Deurne, overleden op 09-07-1909 te Deurne op 42-jarige leeftijd, ongehuwd.
Uit het tweede huwelijk:
4.; Johanna Maria (zie VIIh).
5.; Henrica (zie VIIi).
6.; Helena (Leen) (zie VIIj).
7.; Gerardus, geboren op 12-11-1878 te Deurne, overleden op 29-12-1879 te Deurne op 1-jarige leeftijd.
8.; Petrus Johannes, geboren op 18-11-1879 te Deurne, overleden op 15-12-1879 te Deurne, 27 dagen oud.
9.; Johanna (zie VIIk).
10.; Franciscus (Frans) (zie VIIl).
11.; Petronella, geboren op 07-09-1883 te Deurne, overleden op 26-10-1883 te Deurne, 49 dagen oud.
12.; Petronella (Nel), geboren op 15-12-1884 te Deurne, overleden op 06-06-1966 te Deurne op 81-jarige leeftijd, ongehuwd.
13.; Antonia, geboren op 05-04-1887 te Deurne, overleden op 21-04-1887 te Deurne, 16 dagen oud.
14.; NN, geboren op 16-06-1888 te Deurne, overleden op 16-06-1888 te Deurne, 0 dagen oud.

VIg Francis van der Zanden, geboren op 20-05-1833 te Lierop, overleden op 15-06-1870 te Lierop op 37-jarige leeftijd, zoon van Franciscus van der Zanden (zie Vh) en Petronella Peters.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-02-1859 te Asten met Johanna Maria Koolen, 29 jaar oud, geboren op 21-03-1829 te Asten, overleden op 19-12-1901 te Lierop op 72-jarige leeftijd, dochter van Pieter Jan Koolen en Maria Segers.
Uit dit huwelijk:
1.; Francis (zie VIIm).
2.; Johanna, geboren op 03-01-1861 te Lierop, overleden op 22-02-1862 te Lierop op 1-jarige leeftijd.
3.; Peter, geboren op 26-11-1862 te Lierop, overleden op 21-05-1875 te Lierop op 12-jarige leeftijd.
4.; Johannes, geboren op 16-06-1864 te Lierop, overleden op 31-07-1874 te Lierop op 10-jarige leeftijd.
5.; Maria, geboren op 28-09-1866 te Lierop, overleden op 30-05-1874 te Lierop op 7-jarige leeftijd.
6.; Gerardus, geboren op 05-01-1869 te Lierop.
7.; Johannes Franciscus, geboren op 17-11-1870 te Lierop, overleden op 27-06-1896 te Lierop op 25-jarige leeftijd.

VIh Wilhelmina Aarts, geboren op 27-01-1835 te Deurne Liessel, dochter van Arnoldus Aarts (zie Vi) en Maria Elisabeth Kuijlenburg.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-02-1858 te Deurne Liessel met Antony Klaus, 24 jaar oud, geboren op 06-03-1833 te Deurne Liessel.
Uit dit huwelijk:
1.; Arnoldus (zie VIIn).
2.; Johanna, geboren ±1872 te Deurne Liessel, overleden op 27-11-1895 te Deurne Liessel.

VIIa Theodorus Dirk Aldenzee, geboren op 05-01-1836 te Deurne, gedoopt (rk) te Deurne, overleden op 23-01-1876 te Deurne op 40-jarige leeftijd, zoon van Petrus Aldenzee en Antonia van Bree (zie VIa).
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 06-05-1865 te Deurne met Hendrika Welten, 26 jaar oud, geboren op 10-02-1839 te Deurne, overleden op 15-09-1865 te Deurne op 26-jarige leeftijd, dochter van Johannes Welten en Johanna Maria Jacobs.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 01-02-1867 te Bakel met Wilhelmina Geenen, 20 jaar oud, geboren op 27-03-1846 te Bakel, overleden op 30-03-1914 te Deurne op 68-jarige leeftijd, dochter van Jan Geenen en Josina Hendriks.
Uit het tweede huwelijk:
1.; Hendrika, geboren op 30-12-1867 te Deurne, overleden op 17-09-1937 te Deurne op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 25-01-1907 te Deurne met Arnoldus Jacobs, 65 jaar oud, geboren op 19-03-1841 te Meijel, overleden op 08-03-1917 te Deurne op 75-jarige leeftijd, zoon van Johannes Jacobs en Geertruda Beijers.
2.; Petrus (zie VIIIa).
3.; Johanna Francisca (zie VIIIb).
4.; Antonius (zie VIIIc).

VIIb Anna Maria Aldenzee, geboren op 16-02-1838 te Deurne, overleden op 18-10-1875 te Deurne op 37-jarige leeftijd, dochter van Petrus Aldenzee en Antonia van Bree (zie VIa).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-04-1863 te Deurne met Wilhelmus Nooyen, 36 jaar oud, geboren op 02-11-1826 te Deurne, overleden op 24-05-1882 te Deurne op 55-jarige leeftijd, zoon van Johannes NOOYEN en Arnoldina HEESMANS;.
Uit dit huwelijk:
1.; Petronella, geboren op 22-06-1864 te Deurne.
2.; Johannes, geboren op 25-10-1866 te Deurne.
3.; Antonius, geboren op 26-06-1868 te Deurne.
4.; Arnoldina, geboren op 05-01-1870 te Deurne.
5.; Henrica, geboren op 08-06-1872 te Deurne.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-02-1898 te Deurne met Gerardus Slits, 35 jaar oud, geboren op 01-01-1863 te Bakel, zoon van Petrus SLITS en Cornelia JANSSEN;.

VIIc Martinus Aldenzee, geboren op 24-09-1845 te Deurne, overleden op 27-10-1920 te Deurne op 75-jarige leeftijd, zoon van Petrus Aldenzee en Antonia van Bree (zie VIa).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-06-1871 te Deurne met Wilhelmina van Horik, 25 jaar oud, geboren op 18-10-1845 te Deurne, overleden op 11-09-1893 te Deurne op 47-jarige leeftijd, dochter van Johannes van Horik en Catharina van der Zanden.
Uit dit huwelijk:
1.; Petrus, geboren op 20-05-1872 te Deurne, overleden op 25-03-1958 te Deurne op 85-jarige leeftijd.
2.; Johannes, geboren op 22-10-1874 te Deurne, overleden op 12-12-1956 te Deurne op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-01-1897 te Deurne met Anna Maria Hoeymakers, 20 jaar oud, geboren op 28-05-1876 te Deurne, overleden op 10-05-1910 te Deurne op 33-jarige leeftijd, dochter van Thomas HOEYMAKERS en Antonetta van HOUT;.
3.; Antonius, geboren op 01-09-1875 te Deurne, overleden op 03-05-1949 te Deurne op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 24-01-1914 te Deurne met Elisabeth Nelemans, geboren ±1879 te Horst, dochter van Gerrit NELEMANS en Christina KNOOPS;.
4.; Cornelius (zie VIIId).
5.; Jacoba, geboren op 08-11-1879 te Deurne, overleden op 10-03-1961 te Asten op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-09-1908 te Deunre met Eimbertus Berkers, 30 jaar oud, geboren op 30-05-1878 te Asten, overleden op 14-02-1931 te Asten op 52-jarige leeftijd, zoon van Mathijs BERKERS en NN;.
6.; Henricus, geboren op 09-04-1881 te Deurne, overleden op 25-10-1881 te Deurne, 199 dagen oud.
7.; Henricus, geboren op 23-08-1882 te Deurne, overleden op 12-10-1882 te Deurne, 50 dagen oud.
8.; Maria, geboren op 26-03-1885 te Deurne, overleden op 19-12-1969 te Mierlo op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 09-07-1921 te Bakel met Petrus Henricus Roefs, 41 jaar oud, geboren op 27-02-1880 te Bakel, overleden op 22-05-1962 te Helmond op 82-jarige leeftijd, zoon van Martinus Roefs en Godefrida van Dijk.
9.; Theodorus, geboren op 07-07-1887 te Deurne, overleden op 12-04-1888 te Deurne, 280 dagen oud.
10.; Theodorus, geboren op 18-06-1893 te Deurne, overleden op 08-04-1986 te Deurne op 92-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 18-06-1929 te Bakel Milheeze met Antonetta Maria Nooijen, 29 jaar oud, geboren op 04-05-1900 te Bakel, overleden op 27-01-1959 te Helmond op 58-jarige leeftijd, dochter van Ludovicus NOOIJEN en Josepha MASTENBROEK;.

VIId Antonetta van Loon, geboren ±1772 te Deurne, overleden op 03-04-1845 te Deurne, dochter van Emericus van Loon (zie VIb) en Catharina Canters.
Gehuwd met Dirk van Stratan.
Uit dit huwelijk:
1.; Gerardus Stratum, geboren op 25-03-1814 te Deurne Liessel, overleden voor 1902 te Deurne Liessel.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 26-01-1845 te Deurne Liessel met Johanna Maria Aarts, 22 jaar oud, geboren op 04-03-1822 te Deurne Liessel, overleden op 15-12-1902 te Deurne Liessel op 80-jarige leeftijd, dochter van Henricus Aarts en Wilhelmina Biemans.

VIIe Geertruda E van Loon, geboren 10-07-1776 te Deurne Liessel, overleden 10-02-1859-1859 te Deurne Liessel, dochter van Emericus van Loon (zie VIb) en Catharina Canters.
Gehuwd op30 jarige leeftijd; 27-04-1806 te Deurne Liessel met Franciscus Aarts, 26 jaar oud, geboren op 13-02-1780 te Deurne Liessel (getuige(n): Henricus Aarts en Elisabeth lamberti Melis), overleden op 25-09-1851 te Deurne Liessel op 71-jarige leeftijd, zoon van Gerardus Aarts en Maria Lamberti van Melis.
Uit dit huwelijk:
1.; Johanna Maria, geboren op 19-02-1807 te Deurne Liessel.
2.; Geertruda (zie VIIIe).
3.; Emericus (zie VIIIf).
4.; Catharina, geboren op 15-12-1819 te Deurne Liessel, overleden op 02-10-1859 te Deurne Liessel op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 03-02-1850 te Deurne Liessel met Bartholomeus Janssen, 34 jaar oud, geboren op 20-11-1815 te Deurne Liessel, zoon van Pieter Janssen en Antonetta Verleisdonk.

VIIf Henricus Goossens, geboren ±1865 te Deurne, overleden op 10-06-1932 te Deurne, zoon van Adriaan Goossens en Wilhelmina van der Zanden (zie VIe).
Gehuwd te Deurne met Wilhelmina Coppens, geboren te Deurne.
Uit dit huwelijk:
1.; Antonius, geboren ±11-1906 te Deurne.

VIIg Martinus (Tinus) van der Zanden, geboren op 07-10-1863 te Deurne, overleden op 05-07-1946 te Deurne op 82-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus van der Zanden (zie VIf) en Maria Keunen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-02-1889 te Deurne met Helena Maria Manders, 24 jaar oud, geboren op 14-10-1864 te Deurne, overleden op 19-04-1925 te Deurne op 60-jarige leeftijd, dochter van Henricus Manders en Hendrika Kuunders.
Uit dit huwelijk:
1.; Martinus (Tinus), geboren op 10-04-1890 te Deurne, overleden op 21-10-1976 te Deurne op 86-jarige leeftijd, ongehuwd.
2.; Henricus (Driek) (zie VIIIg).
3.; Johannes (Hannes) (zie VIIIh).
4.; Wilhelmus, geboren op 01-10-1894 te Deurne, overleden op 10-06-1977 te Tegelen op 82-jarige leeftijd. Kloosterling onder de naam Broeder Martinus(rk).
5.; Henrica (Drika), geboren op 17-12-1896 te Deurne, overleden op 14-09-1982 te Deurne op 85-jarige leeftijd, ongehuwd.
6.; Johannes Wilhelmus, geboren op 30-01-1899 te Deurne, overleden op 26-02-1899 te Deurne, 27 dagen oud.
7.; Antonia (Tonia), geboren op 30-03-1900 te Deurne, overleden op 28-09-1982 te Deurne op 82-jarige leeftijd. Kloosterlinge onder de naam Zuster Helenie.
8.; Leonardus (Lenard) (zie VIIIi).
9.; Wilhelmina, geboren op 24-04-1905 te Deurne, overleden op 15-08-1966 te Veghel op 61-jarige leeftijd. Kloosterlinge onder de naam Zuster Martinio.
10.; Maria, geboren op 26-01-1907 te Deurne, overleden op 08-03-1985 te Deurne op 78-jarige leeftijd, ongehuwd.

VIIh Johanna Maria van der Zanden, geboren op 09-08-1874 te Deurne, overleden op 12-02-1914 te Deurne op 39-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus van der Zanden (zie VIf) en Antonia Michiels.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-04-1902 te Deurne met Johannes (Jan) Berkers, 28 jaar oud, geboren op 16-10-1873 te Deurne, overleden op 09-11-1962 te Deurne op 89-jarige leeftijd, zoon van Johannes Berkers en Elisabeth Vrijnsen.
Uit dit huwelijk:
1.; Elias(Jasper), geboren op 04-03-1903 te Deurne, overleden op 06-03-1980 te Deurne op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-06-1929 te Deurne, gehuwd voor de kerk te Liessel met Johanna (Hanneke) Joosten, 34 jaar oud, geboren op 26-11-1894 te Liessel, overleden op 19-11-1941 te Deurne op 46-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus Joosten en Francisca van Heugten.
2.; Wilhelmus (Willem), geboren op 21-12-1903 te Deurne, overleden op 17-07-1940 te Deurne op 36-jarige leeftijd.
3.; Elisabeth, geboren op 14-12-1904 te Deurne, overleden op 20-03-1905 te Deurne, 96 dagen oud.
4.; Josephus Johannes, geboren op 22-03-1906 te Deurne, overleden op 05-04-1906 te Deurne, 14 dagen oud.
5.; Antonius (Toon), geboren op 11-12-1907 te Deurne, overleden op 29-12-1925 te Deurne op 18-jarige leeftijd, ongehuwd.

VIIi Henrica van der Zanden, geboren op 07-02-1876 te Deurne, overleden op 30-03-1951 te Mortel (Gemert) op 75-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus van der Zanden (zie VIf) en Antonia Michiels.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-11-1900 te Deurne met Albertus van de Crommenakker, 33 jaar oud, geboren op 19-03-1867 te Mortel(Gemert), overleden op 19-11-1940 te Mortel(Gemert) op 73-jarige leeftijd, zoon van Peter van de Crommeacker en Helena Maria van de Laar.
Uit dit huwelijk:
1.; Helena (Leen), geboren op 08-12-1901 te Mortel (Gemert), overleden op 20-01-1957 te Mortel (Gemert) op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd 1924 te Gemert, gehuwd voor de kerk 1924 te Mortel met Antonius(Toontje) Graat, geboren op 28-04-1897 te Boxmeer, overleden op 18-04-1990 te Gemert op 92-jarige leeftijd, zoon van Johannes Graat en Christiana Goemans.
2.; Petronella (Nell), geboren op 26-06-1904 te Mortel(Gemert), overleden op 06-06-1944 te Nijmegen op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd 1931 te Gemert, gehuwd voor de kerk 1931 te Mortel met Theodorus (Theodoor) Beekmans, geboren op 03-01-1898 te Gemert, overleden op 28-03-1974 te Bakel op 76-jarige leeftijd, zoon van Antionus Beekmans en Johanna Catharina Mickers.
3.; Wilhelmina (Mien), geboren op 29-04-1907 te Mortel(Gemert), overleden op 08-02-1979 te Veghel op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd 1935 te Gemert, gehuwd voor de kerk 1935 te Mortel met Wilhelmus (Willem) van Deursen, geboren op 21-02-1908 te Bakel, overleden op 08-03-1971 te Mortel(Gemert) op 63-jarige leeftijd, zoon van Petrus (Piet) van Deursen en Johanna Maria Martens.
4.; Antonia (Tonia), geboren op 04-12-1909 te Mortel (Gemert), overleden op 14-02-1982 te Bakel op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd 1938 te Gemert, gehuwd voor de kerk 1938 te Mortel met Aloysius (Louwie) Rooyakkers, geboren op 02-11-1906 te Beek en Donk, overleden op 09-12-1992 te Deek en Donk op 86-jarige leeftijd, zoon van Henricus Rooyakkers en Johanna Maria Vermulst.
5.; Petrus (Piet), geboren op 06-12-1913 te Mortel(Gemert), overleden op 27-03-1993 te Mortel (Gemert) op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd 1947 te Gemert, gehuwd voor de kerk 1947 te Gemert met Anna de Louw, geboren op 06-05-1923 te Gemert, dochter van Johannes de Louw en Theodora Maria van den Berg.
6.; Maria (Mariet), geboren op 22-08-1918 te Mortel(Gemert), overleden op 05-09-1969 te Mortel (Gemert) op 51-jarige leeftijd, ongehuwd.
7.; Wilhelmus (Wim), geboren op 18-12-1918 te Mortel(Gemert), geemigreerd naar New Zeeland.
Gehuwd met Anna Crooymans, geboren te Beek en Donk.

VIIj Helena (Leen) van der Zanden, geboren op 15-05-1877 te Deurne, overleden op 09-02-1965 te Deurne op 87-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus van der Zanden (zie VIf) en Antonia Michiels.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 27-04-1912 te Deurne met Johannes (Hannes) Strijbosch, 30 jaar oud, geboren op 14-01-1882 te Deurne, overleden op 25-02-1960 te Deurne op 78-jarige leeftijd, zoon van Johannes Strijbosch en Theodora Maria van den Berkmortel.
Uit dit huwelijk:
1.; Wilhelmus (Willem) (zie VIIIj).
2.; Johanna (Hanne), geboren op 21-05-1914 te Deurne, overleden op 30-01-1954 te Deurne op 39-jarige leeftijd, ongehuwd.
3.; Martinus(Mies), geboren op 22-04-1917 te Deurne, overleden op 25-08-1959 te Deurne op 42-jarige leeftijd, ongehuwd.
4.; Antonius (Toon) (zie VIIIk).
5.; Johannes (Jan), geboren op 21-08-1920 te Deurne, overleden op 02-11-1985 te Deurne op 65-jarige leeftijd, ongehuwd.

VIIk Johanna van der Zanden, geboren op 06-12-1880 te Deurne, overleden op 07-07-1959 te Mortel(Gemert) op 78-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus van der Zanden (zie VIf) en Antonia Michiels.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 08-11-1913 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 08-11-1913 te Deurne met Petrus (Piet) van der Zanden, 32 jaar oud, geboren op 07-01-1881 te Mortel (Gemert), overleden op 02-11-1938 te Mortel(Gemert) op 57-jarige leeftijd, zoon van Josephus van der Zanden en Johanna Michiels.
Uit dit huwelijk:
1.; Josephus (Sjef), geboren op 27-01-1915 te Mortel (Gemert), overleden op 27-03-1986 te Mortel(Gemert) op 71-jarige leeftijd.
2.; Wilhelmus (Willem), geboren op 21-08-1916 te Mortel(Gemert), overleden op 15-06-1991 te Mortel(Gemert) op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 08-04-1958 te Bakel met Arnoldina Crooymans, 42 jaar oud, geboren op 16-03-1916 te Bakel, dochter van Lambertus Crooymans en Maria van den Brand.
3.; Antonia[Toos], geboren op 08-01-1918 te Mortel, overleden op 15-12-1967 te Helmond op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd te Gemert met Wilhelmus van Hoof, geboren op 04-01-1906 te Aarle Rixtel, overleden op 22-11-1978 te Helmond op 72-jarige leeftijd.
4.; Johannes (Johan), geboren op 10-06-1920 te Mortel(Gemert).
Gehuwd te Helmond met Huberdina janssen, geboren op 07-07-1922 te Kessel.

VIIl Franciscus (Frans) van der Zanden, landbouwer, geboren op 19-03-1882 te Deurne, overleden op 30-03-1939 te Deurne op 57-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus van der Zanden (zie VIf) en Antonia Michiels.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 16-02-1924 te Deurne met Huberdina (Dien) van Bommel, 36 jaar oud, geboren op 03-01-1888 te Deurne, overleden op 30-04-1978 te Deurne op 90-jarige leeftijd, dochter van Antonius van Bommel en Catharina Theunissen.
Uit dit huwelijk:
1.; Antonia Wilhelmina (Tonia) (zie VIIIl).
2.; Antonius (Toon) (zie VIIIm).
3.; Wilhelmus (Willem), geboren op 27-11-1927 te Deurne, overleden op 21-12-1998 te Bakel op 71-jarige leeftijd, ongehuwd.
4.; Karel, geboren op 15-07-1929 te Deurne, overleden op 20-02-1990 te Thorn op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 60-jarige leeftijd op 20-12-1989 te Thorn met Catharina Raymackers, 54 jaar oud, geboren op 04-12-1935 te Nederweert.

VIIm Francis van der Zanden, geboren op 03-01-1860 te Lierop, overleden op 01-06-1922 te Asten op 62-jarige leeftijd, zoon van Francis van der Zanden (zie VIg) en Johanna Maria Koolen.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 21-04-1899 te Asten met Elisabeth Waarsenburg van de, 25 jaar oud, geboren op 08-08-1873 te Asten, overleden op 27-12-1921 te Asten op 48-jarige leeftijd, dochter van Peter van de Waarsenburg en Johanna Vlemmings.
Uit dit huwelijk:
1.; Johanna Wilhelmina, geboren op 22-05-1901 te Asten, overleden op 06-08-1918 te Asten op 17-jarige leeftijd.
2.; Petronalla Maria, geboren op 29-08-1902 te Asten, overleden op 25-05-1920 te Asten op 17-jarige leeftijd.
3.; Franciscus Gerardus, geboren op 02-12-1903 te Asten, overleden op 20-12-1903 te Asten, 18 dagen oud.
4.; Gerarda Francisca Maria, geboren op 05-11-1904 te Asten.
5.; Francisca Hendrika Maria, geboren op 09-12-1905 te Asten, overleden op 11-03-1907 te Asten op 1-jarige leeftijd.
6.; Franciscus Antonius Josephus, geboren op 25-08-1907 te Asten, overleden op 12-11-1918 te Asten op 11-jarige leeftijd.
7.; Petrus Johannes Antonius, geboren op 25-08-1907 te Asten, overleden op 06-05-1983 te Geldrop op 75-jarige leeftijd.
8.; Henriette Wilhelmina Antonia, geboren op 18-01-1910 te Asten, overleden op 15-02-1964 te Asten op 54-jarige leeftijd.
9.; Wilhelmus Gerardus Antonius, geboren op 17-10-1913 te Asten, overleden op 25-02-1983 te Geldrop op 69-jarige leeftijd.

VIIn Arnoldus Klaus, geboren op 07-02-1868 te Deurne, overleden 1904 te Deurne, zoon van Antony Klaus en Wilhelmina Aarts (zie VIh).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-04-1892 te Deurne met Johanna Evers, 26 jaar oud, geboren op 06-09-1865 te Deurne, overleden op 29-08-1904 te Deurne op 38-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Evers en Johanna Lammers.
Uit dit huwelijk:
1.; Wilhelmina, geboren op 23-01-1894 te Deurne.
2.; Henrica, geboren op 01-07-1895 te Deurne, overleden op 01-09-1895 te Deurne, 62 dagen oud.
3.; Antonius Johannes, geboren op 24-06-1896 te Deurne.
4.; Henrica, geboren ±1899 te Deurne, overleden op 23-01-1933 te Deurne.
Gehuwd met Petrus Hendrikus Beks.
5.; Martinus, geboren ±1903, overleden op 18-03-1920 te Deurne.

VIIIa Petrus Aldenzee, geboren op 30-09-1869 te Deurne, gedoopt (rk) op 30-09-1869 te Deurne, overleden op 04-12-1926 te Deurne op 57-jarige leeftijd, zoon van Theodorus Dirk Aldenzee (zie VIIa) en Wilhelmina Geenen.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 16-10-1909 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 16-10-1909 te Deurne met Ardina Rooyakkers, 41 jaar oud, geboren op 08-12-1867 te Vlierden, gedoopt (rk) op 08-12-1867 te Vlierden, overleden op 09-10-1955 te Deurne op 87-jarige leeftijd, dochter van Johannes (Hannes) Rooyakkers, Landbouwer, en Petronella (Nell.) Evers.
Uit dit huwelijk:
1.; Henrica Petronella, geboren op 07-03-1911 te Deurne, gedoopt op 07-03-1911 te Deurne, overleden op 12-03-1911 te Deurne, 5 dagen oud.
2.; Henricus Johannes Wilhelmus (Harrie) (zie IXa).

VIIIb Johanna Francisca Aldenzee, geboren op 20-07-1872 te Deurne, gedoopt (rk) te Deurne, overleden op 03-05-1952 te Deurne op 79-jarige leeftijd, dochter van Theodorus Dirk Aldenzee (zie VIIa) en Wilhelmina Geenen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-04-1898 te Deurne, gehuwd voor de kerk te Deurne (rk) met Godefridus (Fried) Kuijten, 27 jaar oud, winkelier, geboren op 17-02-1871 te Deurne, gedoopt (rk) te Deurne, overleden op 01-03-1968 te Deurne op 97-jarige leeftijd, zoon van Laurens Kuijten en Christina Sanders.
Uit dit huwelijk:
1.; Laurentius Theodorus (Frans) (zie IXb).
2.; Maria Christina, geboren op 29-11-1902 te Deurne, overleden op 13-06-1970 te Deurne op 67-jarige leeftijd.
3.; Wilhelmina Petronella Maria, geboren op 16-02-1905 te Deurne, overleden op 29-03-1907 te Deurne op 2-jarige leeftijd.
4.; Hendricus Josephus, geboren op 06-03-1906 te Deurne, overleden op 14-06-1965 te Helmond op 59-jarige leeftijd.
5.; Wilhelmina Martina Josephina, geboren op 15-03-1909 te Deurne, overleden op 15-02-1997 te Deurne op 87-jarige leeftijd.
6.; Theodorus Hendrikus, geboren op 15-05-1909 te Deurne, overleden op 18-02-1975 te Deurne op 65-jarige leeftijd.
7.; Jacobus Johannes Josephus (zie IXc).
8.; Christianus Wilhelmus, geboren op 09-10-1914 te Deurne, overleden op 04-01-1986 te Eindhoven op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd met Gertruda Margaretha Hubertina Hendrickx.

VIIIc Antonius Aldenzee, geboren op 15-08-1874 te Deurne, gedoopt (rk) te Deurne, overleden op 04-04-1929 te Bakel op 54-jarige leeftijd, zoon van Theodorus Dirk Aldenzee (zie VIIa) en Wilhelmina Geenen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11-02-1903 te Bakel met Allegonda Huijbers, geboren ±1857 te Bakel, gedoopt (rk) te Bakel, overleden te Bakel, dochter van Hubertus Huijbers en Petronella de Wit.
Uit dit huwelijk:
1.; Henricus Hubertus (zie IXd).
2.; Petronella Maria (zie IXe).
3.; Wilhelmus, geboren op 26-07-1906 te Bakel, overleden op 21-08-1906 te Bakel, 26 dagen oud.
4.; Huberta Wilhelmina, geboren op 27-09-1907 te Bakel.
5.; Wilhelmina Henrica, geboren op 16-11-1908 te Bakel.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 04-02-1937 te Bakel met Gerardus van Lieshout.
6.; Henricus (zie IXf).
7.; Johanna Maria, geboren op 31-03-1912 te Bakel.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 19-04-1945 te Bakel met Henricus Maas, geboren ca 1910 te Liessel.
8.; Petrus Johannes, geboren op 01-05-1914 te Bakel, overleden op 16-05-1914 te Bakel, 15 dagen oud.

VIIId Cornelius Aldenzee, geboren op 24-06-1877 te Deurne, overleden op 11-12-1967 te Deurne op 90-jarige leeftijd, zoon van Martinus Aldenzee (zie VIIc) en Wilhelmina van Horik.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-02-1904 te Deurne met Antonia Bankers, 20 jaar oud, geboren op 07-09-1883 te Deurne, overleden op 12-11-1979 te Deurne op 96-jarige leeftijd, dochter van Johannes Bankers en Maria van Bommel.
Uit dit huwelijk:
1.; Maria, geboren op 18-11-1904 te Deurne.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 10-09-1945 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 10-09-1945 te Deurne (rk) met Johannes Wijnands, 45 jaar oud, geboren op 22-03-1900 te Deurne, overleden op 05-01-1979 te Deurne op 78-jarige leeftijd, zoon van Martinus WIJNANDS en Petronella HOEBEN:.
2.; Wilhelmus (zie IXg).
3.; Johannes (zie IXh).
4.; Martina, geboren op 29-06-1909 te Deurne.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 01-05-1930 te Deurne met Willem van de Weijer, 29 jaar oud, geboren op 18-07-1900 te Deurne, overleden op 27-11-1986 te Deurne op 86-jarige leeftijd, zoon van Francis van de WEIJER en Francina VERBAARSCHOT:.
5.; Anna Maria, geboren op 02-01-1911 te Deurne, overleden op 06-02-1911 te Deurne, 35 dagen oud.
6.; Marinus (zie IXi).
7.; Henricus (zie IXj).
8.; Antonius (zie IXk).
9.; Petrus Martinus (Piet) (zie IXl).
10.; Cornelis (zie IXm).
11.; Martinus Henricus (Hein) (zie IXn).
12.; Mien (zie IXo).

VIIIe Geertruda Aarts, geboren op 30-09-1813 te Aalst, overleden op 16-08-1886 te Deurne Liessel op 72-jarige leeftijd, dochter van Franciscus Aarts en Geertruda E van Loon (zie VIIe).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 27-01-1845 te Deurne Liessel met Martinus Aarts, 36 jaar oud (zie Vj).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder Vj).
;
VIIIf Emericus Aarts, geboren op 30-05-1816 te Deurne Liessel, overleden op 24-04-1879 te Deurne Liessel op 62-jarige leeftijd, zoon van Franciscus Aarts en Geertruda E van Loon (zie VIIe).
Gehuwd (1) op 33-jarige leeftijd op 03-02-1850 te Deurne Liessel met Catharina Aarts, 29 jaar oud, geboren op 20-11-1820 te Deurne Liessel, overleden op 08-04-1859 te Deurne Liessel op 38-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus Aarts en Adriana van Doorne.
Gehuwd (2) 1862 te Asten met Petronella van den Eijnden, geboren ±1822 te Asten, overleden ±1882 te Deurne Liessel.
Uit het eerste huwelijk:
1.; Wilibrordus, geboren op 08-11-1850 te Deurne Liessel.
2.; Francisca, geboren op 01-12-1851 te Deurne Liessel, overleden op 23-03-1856 te Deurne Liessel op 4-jarige leeftijd.
3.; Adriana, geboren op 16-01-1853 te Deurne Liessel, overleden op 18-10-1854 te Deurne Liessel op 1-jarige leeftijd.
4.; Adriana Helena (zie IXr).
5.; Johannes Franciscus, geboren op 20-08-1857 te Deurne Liessel, overleden op 23-09-1857 te Deurne Liessel, 34 dagen oud.
6.; Francisca, geboren op 12-02-1859 te Deurne Liessel, overleden op 07-07-1859 te Deurne Liessel, 145 dagen oud.
7.; Geertruda, geboren op 12-02-1859 te Deurne Liessel, overleden op 04-06-1859 te Deurne Liessel, 112 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
8.; Johannes Franciscus, geboren op 28-09-1863 te Deurne Liessel.

VIIIg Henricus (Driek) van der Zanden, geboren op 18-05-1891 te Deurne, overleden op 22-01-1982 te Deurne op 90-jarige leeftijd, zoon van Martinus (Tinus) van der Zanden (zie VIIg) en Helena Maria Manders.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-02-1918 te Nuenen met Wilhelmina van der Steen, 22 jaar oud, geboren op 24-07-1895 te Erp, overleden op 29-07-1949 te Deurne op 54-jarige leeftijd, dochter van Henricus van der Steen en Petronella van de Vossenberg.
Uit dit huwelijk:
1.; Maria, geboren op 05-01-1919 te Deurne, overleden op 25-09-1980 te Eindhoven op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-06-1940 te Deurne met Alfonsus Aarts, 31 jaar oud, geboren op 27-06-1908 te Deurne Liessel, overleden op 25-02-1973 te Deurne Liessel op 64-jarige leeftijd, zoon van Francis Aarts en Helena Maria van Kuilenburg;, zoon van Francis Aarts en Helena Maria van Kuijlenburg.
2.; Henricus, geboren op 18-04-1920 te Deurne, overleden op 24-09-1993 te Meijel op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16-02-1950 te Asten met Miet Manders, 38 jaar oud, geboren op 22-09-1911 te Asten, overleden op 17-04-1996 te Meijel op 84-jarige leeftijd.
3.; Helena Maria, geboren op 22-12-1921 te Deurne.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-11-1945 te Deurne met Hendricus Nijnens, 17 jaar oud, geboren op 08-04-1928 te Deurne Liessel.
4.; Petronella, geboren op 18-11-1924 te Deurne.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-09-1949 te Deurne met Johannes (Jan ) Greef de, 23 jaar oud, geboren op 19-02-1926 te Zesgehuchten.
5.; Wilhelmus, geboren op 25-07-1925 te Deurne, overleden op 18-11-1944 te Deurne op 19-jarige leeftijd.
6.; Leonardus Antonius, geboren op 19-05-1927 te Deurne, overleden op 18-11-1944 te Deurne op 17-jarige leeftijd.
7.; Martina Francisca, geboren op 19-09-1929 te Deurne.
Gehuwd te Deurne met Theo Bogaard, geboren te Mortel Gemert.
8.; Wilhelmina Cecilia, geboren op 22-11-1932 te Deurne.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-05-1958 te Deurne met Noud Vissers, 23 jaar oud, geboren op 22-09-1934 te Someren.
9.; Martinus Petrus, geboren op 13-05-1934 te Deurne.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-02-1961 te Sevenum met Riek Nellissen, geboren te Sevenum.
10.; Henrica, geboren op 21-06-1936 te Deurne.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31-01-1961 te Deurne met Francicus G Joosten, 21 jaar oud, geboren op 12-06-1939 te Deurne Liessel, zoon van Henri Joosten en Josephina Mennen;.

VIIIh Johannes (Hannes) van der Zanden, geboren op 31-01-1893 te Deurne, overleden op 13-08-1954 te Deurne op 61-jarige leeftijd, zoon van Martinus (Tinus) van der Zanden (zie VIIg) en Helena Maria Manders.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 06-05-1922 te Deurne met Petronella (Nell) Vrijnsen, 23 jaar oud, geboren op 11-06-1898 te Deurne, overleden op 04-02-1991 te Deurne op 92-jarige leeftijd, dochter van Johannes Vrijnsen en Johanna Maria van OOij.
Uit dit huwelijk:
1.; Martinus, geboren op 17-09-1923 te Deurne, gedoopt te Deurne.
2.; Helena Johanna, geboren op 27-08-1925 te Deurne, gedoopt te Deurne, overleden op 17-12-1986 te Asten (Ommel) op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-10-1954 te Deurne, gehuwd voor de kerk te Deurne (Zeilberg) met Albertus van Lierop, 33 jaar oud, geboren op 17-02-1921 te Asten, gedoopt te Asten.
3.; Johannes (zie IXs).
4.; Johannes Leonardus (zie IXt).
5.; Leonardus Antonius (zie IXu).
6.; Lambertha Johanna, geboren op 19-04-1933 te Deurne, gedoopt te Deurne.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 29-03-1958 te Deurne, gehuwd voor de kerk te Deurne(Zeilberg) met Antonius Keunen, 27 jaar oud, geboren op 05-12-1930 te Deurne, gedoopt te Deurne, zoon van Martinus Keunen en NN.
Gehuwd (2) op 59-jarige leeftijd op 21-07-1992 te Deurne, gehuwd voor de kerk te Deurne (Zeilberg) met Johannes A van Nunen, 69 jaar oud, geboren op 18-10-1922 te Deurne, gedoopt te Deurne, overleden op 03-08-1994 te Deurne op 71-jarige leeftijd, zoon van Antonius van Nunen en Petronella Rakels;.
7.; Wilhelmina Martina, geboren op 28-03-1935 te Deurne, gedoopt te Deurne.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 24-10-1975 te Deurne, gehuwd voor de kerk te Deurne(Zeilberg) met Franciscus A P Waterschoot, 34 jaar oud, geboren op 14-12-1940 te Hoogeloon, gedoopt te Hoogeloon.

VIIIi Leonardus (Lenard) van der Zanden, geboren op 04-09-1902 te Deurne, overleden op 12-01-1988 te Deurne op 85-jarige leeftijd, zoon van Martinus (Tinus) van der Zanden (zie VIIg) en Helena Maria Manders.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-04-1927 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 02-05-1927 te Deurne(Zeilberg) met Henrika (Drika) Vrijnsen, 25 jaar oud, geboren op 03-06-1901 te Deurne, overleden op 11-01-1989 te Deurne op 87-jarige leeftijd, dochter van Johannes Vrijnsen en Johanna Maria van OOij.
Uit dit huwelijk:
1.; Leonardus (zie IXv).
2.; Johannes, geboren op 28-04-1930 te Deurne, gedoopt op 28-04-1930 te Zeilberg.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 25-10-1960 te Deurne met Antonia van den Berg, 25 jaar oud, geboren op 15-09-1935 te Deurne, gedoopt op 15-09-1935 te Deurne, dochter van Wilhelmus van den Berg en Anna Brentjes.
3.; Martinus, geboren op 04-10-1931 te Deurne, gedoopt op 04-10-1931 te Zeilberg.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-07-1960 te Brouwhuis met Johanna Sanders, 22 jaar oud, geboren op 13-09-1937 te Brouwhuis, gedoopt op 13-09-1937 te Brouwhuis.
4.; Johannes Lambertus (Jo) (zie IXw).
5.; Lambertha, geboren op 08-12-1934 te Deurne, gedoopt op 08-12-1934 te Zeilberg.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 08-09-1967 te Deurne met Petrus Slaats, 36 jaar oud, geboren op 04-02-1931 te Brouwhuis, gedoopt op 04-02-1931 te Brouwhuis.
6.; Antonius, geboren op 05-10-1936 te Deurne, gedoopt op 05-10-1936 te Zeilberg.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13-08-1965 te Someren met Lambertha Maas, 19 jaar oud, geboren op 02-02-1946 te Heeze, gedoopt op 02-02-1946 te Heeze.
7.; Wilhelmus, geboren op 21-07-1938 te Deurne, gedoopt op 21-07-1938 te Zeilberg.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-10-1963 te Deurne met Henrica van de Vrande, 25 jaar oud, geboren op 09-08-1938 te Deurne, gedoopt op 09-08-1938 te Deurne, dochter van Harrie van de Vrande en M van den Berkmortel, dochter van Henricus (Harrie) van de Vrande, landbouwer melkventer, en Antonia van den Berkmortel.
8.; Petrus, geboren op 18-04-1941 te Deurne, gedoopt op 18-04-1941 te Zeilberg, overleden op 09-04-1986 te Deurne op 44-jarige leeftijd, begraven op 09-04-1986 te Zeilberg, ongehuwd.

VIIIj Wilhelmus (Willem) Strijbosch, geboren op 16-04-1913 te Deurne, overleden op 28-06-1959 te Deurne op 46-jarige leeftijd, zoon van Johannes (Hannes) Strijbosch en Helena (Leen) van der Zanden (zie VIIj).
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 07-11-1956 te Deurne, gehuwd voor de kerk te Vlierden met Hendrika (Drieka) Verberne, 33 jaar oud, geboren op 27-05-1923 te Vlierden, dochter van Petrus Verberne en Maria Thijssen.
Uit dit huwelijk:
1.; Maria (Mieke) (zie IXx).

VIIIk Antonius (Toon) Strijbosch, geboren op 01-08-1918 te Deurne, zoon van Johannes (Hannes) Strijbosch en Helena (Leen) van der Zanden (zie VIIj).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 23-04-1953 te AarleRixtel, gehuwd voor de kerk op 23-04-1953 te AarleRixtel met Maria (Miet) van Lieshout, 28 jaar oud, geboren op 16-10-1924 te AarleRixtel, overleden op 08-03-1997 te Deurne op 72-jarige leeftijd, dochter van Martinus van Lieshout en Gijsberdina Berkers.
Uit dit huwelijk:
1.; Johannes Martinus Antonius (Hans) (zie IXy).
2.; Gijsberdina Helena Maria (Diny) (zie IXz).
3.; Martinus Leonardus Maria (Martien) (zie IXaa).
4.; Helena (Leny) (zie IXab).
5.; Wilhelmina Martina Maria (Wilma) (zie IXac).
6.; Josephus (Jos) (zie IXad).

VIIIl Antonia Wilhelmina (Tonia) van der Zanden, huisvrouw, geboren op 12-03-1925 te Deurne, gedoopt (rk) op 12-03-1925 te Deurne, overleden op 04-03-2009 te Deurne dochter van Franciscus (Frans) van der Zanden (zie VIIl) en Huberdina (Dien) van Bommel.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01-05-1954 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 04-05-1954 te Deurne (rk) met Johannes Henricus (Jan) van der Heijden, 27 jaar oud, Landbouwer, geboren op 21-09-1926 te Deurne, gedoopt (rk) op 21-09-1926 te Deurne (getuige(n): Petrus Johannes Aldenzee en Alberdina Rooyakkers), zoon van Johannes (Hannes) van der Heijden en Johanna (Hanne) Jacobs, huisvrouw.
Uit dit huwelijk:
1.; Francisca Johanna Huberdina (Francien) (zie IXae).
2.; Johanna Huberdina Maria (Annie) (zie IXaf).
3.; Huberdina Antonia Wilhelmina (Tiny), Dieren verzorgster en begeleidster van minder begaafde mensen, geboren op 09-04-1957 te Deurne, gedoopt (rk) op 09-04-1957 te Deurne (getuige(n): Willem v/d Zanden en Miet v/d Heijden).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-11-1979 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 27-03-1980 te Deurne (rk) met Henricus N.M. (Henk) Bekkers, 25 jaar oud, geboren op 04-05-1954 te Deurne, zoon van Franciscus (Frans) Bekkers en Maria (Mia) Franssen.
4.; Johanna Petronella Cornelia (zie IXag).
5.; Johannes A M (Han) (zie IXah).
6.; Franciscus H M (Frank) (zie IXai).
7.; Maria Wilhelmina Antonia Johana (Marij) (zie IXaj).

VIIIm Antonius (Toon) van der Zanden, landbouwer, geboren op 05-06-1926 te Deurne, overleden op 10-03-1993 te Deurne op 66-jarige leeftijd, zoon van Franciscus (Frans) van der Zanden (zie VIIl) en Huberdina (Dien) van Bommel.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22-11-1955 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 22-11-1955 te Liessel met Maria (Miet) Hoeben, 29 jaar oud, huisvrouw, geboren op 22-11-1926 te Liessel, dochter van Leonardus Franciscus Hoeben en Henrica Aarts.
Uit dit huwelijk:
1.; Riky (zie IXak).
2.; Franciscus (Frans) (zie IXal).
3.; Huberdina (Dinia) (zie IXam).
4.; Godefridus (Frits) (zie IXan).
5.; Leontine, Verpleegster, geboren op 01-06-1961 te Deurne.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-10-1985 te Deurne met Pieter van Eijk, 27 jaar oud, onderhoudts monteur, geboren op 21-06-1958 te Someren, zoon van NN van Eijk en Louisa Gerards.
6.; Anna Marie (zie IXao).
7.; Gerardus (Gerard) (zie IXap).
8.; Willy (zie IXaq).
9.; Petrus (Peter) (zie IXar).

IXa Henricus Johannes Wilhelmus (Harrie) Aldenzee, geboren op 09-12-1915 te Deurne, gedoopt (rk) op 09-12-1915 te Deurne, overleden op 05-12-1980 te Deurne op 64-jarige leeftijd, zoon van Petrus Aldenzee (zie VIIIa) en Ardina Rooyakkers.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-07-1937 te Deurne met Wilhelmina Antonia (Mien) Keijzers, 20 jaar oud, geboren op 26-07-1917 te Horst, gedoopt (rk) op 26-07-1917 te Horst, overleden op 24-02-1996 te deurne op 78-jarige leeftijd, begraven op 28-02-1996 te deurne.
Uit dit huwelijk:
1.; Petrus Jacobus Aloisius (Piet) (zie Xa).
2.; Jacobus Antonie (Sjaak) (zie Xb).
3.; Antonius Bernardus Maria (Antoon) (zie Xc).
4.; Ardina Johanna Gertruda (Dienie) (zie Xd).
5.; Johannes Petrus Gerardus (Jan) (zie Xe).
6.; Geertruda Anna Petra (Truus) (zie Xf).
7.; Gerardus Henricus Maria (Gee) (zie Xg).
8.; Lodewijk Wilhelmus Maria (Lowie) (zie Xh).

IXb Laurentius Theodorus (Frans) Kuijten, geboren op 20-04-1899 te Deurne, overleden op 09-01-1974 te Eindhoven op 74-jarige leeftijd, zoon van Godefridus (Fried) Kuijten, winkelier, en Johanna Francisca Aldenzee (zie VIIIb).
Gehuwd ca 1932 te Deurne met Laura Louisa Maria de Bijl, geboren op 28-08-1906 te Deurne, overleden op 11-03-1974 te Eindhoven op 67-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.; Francisca Godefrida Henrica Maria, geboren op 20-01-1933 te Helmond.
2.; Theodorus Johannes Wilhelmus (zie Xi).
3.; Gertruda Gerarda Huberta (zie Xj).
4.; Godefridus (zie Xk).
5.; Wilhelmina Gertruda Theodora, geboren op 29-09-1942 te Eindhoven.
6.; Laura Godefrida Francisca Theodora (zie Xl).

IXc Jacobus Johannes Josephus Kuijten, geboren op 21-09-1911 te Deurne, overleden op 08-12-1912 te Deurne op 1-jarige leeftijd, zoon van Godefridus (Fried) Kuijten, winkelier, en Johanna Francisca Aldenzee (zie VIIIb).
Gehuwd ca 1949 te Deurne met Antonia van den Heuvel, geboren op 07-02-1914 te Deurne, overleden op 12-02-1991 te Deurne op 77-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.; Godefridus (zie Xm).
2.; Petra, geboren ca 1950 te Deurne.
3.; Franka, geboren op 07-04-1951 te Deurne, overleden op 23-07-1963 te Deurne op 12-jarige leeftijd, verdronken in de Clarinet te Deurne;.
4.; Laurens H J C, geboren ca 1952 te Deurne.
5.; Jacobus, geboren ca 1953 te Deurne.
6.; Godefridus, geboren ca 1954 te Deurne.
7.; Maria, geboren ca 1955 te Deurne.
8.; Walterus (zie Xn).

IXd Henricus Hubertus Aldenzee, geboren op 05-04-1904 te Bakel, zoon van Antonius Aldenzee (zie VIIIc) en Allegonda Huijbers.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 18-05-1949 te Erp met Henrica Verhoeven, 34 jaar oud, geboren op 09-02-1915 te Erp.
Uit dit huwelijk:
1.; Antonia Lamberdina Maria (zie Xo).
2.; Johannes Hubertus Franciscus (zie Xp).
3.; Alegonda Maria (zie Xq).

IXe Petronella Maria Aldenzee, geboren op 15-08-1905 te Bakel, overleden op 06-05-1972 te Helmond op 66-jarige leeftijd, dochter van Antonius Aldenzee (zie VIIIc) en Allegonda Huijbers.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-10-1932 te Bakel met Henricus Antonius Claassen, 29 jaar oud, geboren op 07-11-1902 te Deurne, overleden op 16-01-1997 te Geldrop op 94-jarige leeftijd, zoon van Martinus Claassen en Hendrika Strijbosch.
Uit dit huwelijk:
1.; Johannes Antonius Henricus, geboren op 28-08-1933 te Bakel.
2.; Antonia Martina, geboren op 21-04-1935 te Bakel.
3.; Henrica Alegonda, geboren op 06-10-1936 te Bakel.
4.; Martinus Hubertus, geboren op 28-12-1937 te bakel.
5.; Allegonda Cornelia, geboren op 20-08-1939 te Bakel.
6.; Henricus Aloijsius, geboren op 28-05-1941 te Bakel.
7.; Hiberta Assunta, geboren op 02-06-1945 te Bakel.
8.; Petronella Johanna Maria, geboren op 20-01-1947 te Bakel.
9.; Ties.

IXf Henricus Aldenzee, geboren op 05-06-1910 te Bakel, overleden op 14-09-1966 te Bakel op 56-jarige leeftijd, zoon van Antonius Aldenzee (zie VIIIc) en Allegonda Huijbers.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-05-1934 te Erp met Josephina van Deursen, 25 jaar oud, geboren op 02-05-1909 te Bakel, overleden op 07-04-1962 te Helmond op 52-jarige leeftijd, dochter van Petrus (Piet) van Deursen en Johanna Maria Martens.
Uit dit huwelijk:
1.; Theodorus Henricus Hubertus, geboren op 29-09-1946 te Bakel.

IXg Wilhelmus Aldenzee, geboren op 28-02-1906 te Deurne, overleden op 22-11-1983 te Deurne op 77-jarige leeftijd, zoon van Cornelius Aldenzee (zie VIIId) en Antonia Bankers.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 27-04-1937 te Deurne met Petronella Meulendijks, 27 jaar oud, geboren op 28-02-1910 te Deurne, overleden op 11-02-1970 te Deurne op 59-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.; Henricus Cornelius (zie Xr).
2.; Cornelius, geboren op 28-01-1939 te Deurne.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-05-1968 te Deurne met Annie van de Ven, 22 jaar oud, geboren op 22-09-1945 te Breda.
3.; Paulina, geboren op 14-04-1940 te Deurne.
4.; Antonia (zie Xs).
5.; Theodorus (zie Xt).
6.; Marinus (zie Xu).
7.; Henricus Antonius (zie Xv).
8.; Wilhelmina Petronella (zie Xw).

IXh Johannes Aldenzee, geboren op 10-10-1907 te Deurne, overleden op 17-02-1969 te Deurne op 61-jarige leeftijd, zoon van Cornelius Aldenzee (zie VIIId) en Antonia Bankers.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-06-1933 te Deurne met Maria Johanna Francisca Kuijpers, 26 jaar oud, geboren op 23-02-1907 te Deurne, overleden op 05-07-1976 te Deurne op 69-jarige leeftijd, dochter van Martinus Maria Kuijpers en Johanna Maria Crooijmans.
Uit dit huwelijk:
1.; Maria Johanna (zie Xx).
2.; Antonia Cornelia (zie Xy).
3.; Cornelia (zie Xz).
4.; Martinus Gerardus, geboren op 10-07-1937 te Deurne, overleden op 13-10-1943 te Deurne op 6-jarige leeftijd.
5.; Marinus Wilhelmus (zie Xaa).
6.; Petrus Josephus (zie Xab).
7.; Johanna Antonia Elisa (zie Xac).
8.; Wilhelmina Petronella Maria, geboren op 29-08-1943 te Deurne.
9.; Martina Gerarda Maria (zie Xad).
10.; Theodorus Vincentius (zie Xae).
11.; Martien Maria Gerardus, geboren op 13-08-1948 te Deurne, overleden op 28-11-1948 te Deurne, 107 dagen oud.
12.; Martien Maria (zie Xaf).
13.; Josef Johannes, geboren op 19-03-1953 te Deurne.

IXi Marinus Aldenzee, geboren op 17-01-1912 te Deurne, overleden op 04-08-1966 te Deurne op 54-jarige leeftijd, zoon van Cornelius Aldenzee (zie VIIId) en Antonia Bankers.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 12-05-1942 te Deurne met Miet van den Heuvel, 34 jaar oud, geboren op 07-01-1908 te Deurne, dochter van Petrus van den HEUVEL en Margaretha van den BOOMEN;.
Uit dit huwelijk:
1.; Antonius Martinus Josephus (zie Xag).
2.; Marian Antonia Wilhelmina (zie Xah).

IXj Henricus Aldenzee, geboren op 14-09-1913 te Deurne, overleden op 30-12-1978 te Deurne Liessel op 65-jarige leeftijd, zoon van Cornelius Aldenzee (zie VIIId) en Antonia Bankers.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 04-05-1946 te Deurne Liessel met Henrica Johanna van Bommel, 27 jaar oud, geboren op 11-06-1918 te Deurne Liessel, dochter van Peter van Bommel en Maria Josepha Cornelissen.
Uit dit huwelijk:
1.; Cornelis Josephus (zie Xai).
2.; Antonia Maria (zie Xaj).
3.; Petronella Antonia (zie Xak).
4.; Maria Antonia (zie Xal).
5.; Maria Gerarda (zie Xam).

IXk Antonius Aldenzee, geboren op 29-05-1915 te Deurne, gedoopt te Deurne, overleden op 08-06-1962 te Deurne op 47-jarige leeftijd, zoon van Cornelius Aldenzee (zie VIIId) en Antonia Bankers.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11-04-1944 te Deurne, gehuwd voor de kerk te Deurne met Wilhelmina Verbakel, 26 jaar oud, geboren op 05-01-1918 te Deurne, gedoopt te Deurne, dochter van Petrus Wilhelmus Verbakel en Maria van Bommel.
Uit dit huwelijk:
1.; Antonia Maria Catharina (zie Xan).
2.; Wilhelmus Cornelis Johannes (zie Xao).
3.; Cornelia Maria (zie Xap).
4.; Martinus Antonius, geboren op 29-11-1951 te Deurne.

IXl Petrus Martinus (Piet) Aldenzee, geboren op 06-02-1918 te Deurne, zoon van Cornelius Aldenzee (zie VIIId) en Antonia Bankers.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 05-06-1948 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 08-06-1948 te Deurne Zeilberg (rk) met Maria Wilhelmina (Miet) van der Heijden, 27 jaar oud, geboren op 26-06-1920 te Deurne, dochter van Petrus van der Heijden, landbouwer, en Elisabeth Vrijnsen.
Uit dit huwelijk:
1.; Petrus Cornelius M. (Piet), geboren op 26-05-1949 te Deurne Zeilberg.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 16-10-1980 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 16-10-1980 te Deurne Zeilberg (rk) met Antonia J. M. Coolen, 31 jaar oud, geboren op 21-11-1948 te Deurne.
2.; Antonia.Maria, geboren op 12-07-1950 te Deurne.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-12-1971 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 03-12-1971 te Deurne Zeilberg met Johannes Maria Emanuel Raaymakers, 21 jaar oud, geboren op 25-12-1949 te Brouwhuis, zoon van Adrianus RAAYMAKERS en Josephina JANSSEN;.
3.; Cornelis.Gerardus (zie Xaq).
4.; Wilhelmus Josephus (zie Xar).
5.; Albertus Maria (zie Xas).
6.; Elisabeth.Donata (zie Xat).
7.; Petrus Hubertus (Piet), geboren op 03-12-1957 te Deurne Zeilberg.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-06-1983 te Aarle Rixtel, gehuwd voor de kerk op 25-06-1983 te Aarle Rixtel (rk) met Helena Thodora Francisca Maria Loomans, 21 jaar oud, geboren op 01-01-1962 te Aarle Rixtel, dochter van Adrianus Leonardus LOOMANS en Arnoldina Maria NOIJEN;.
8.; Josephus Wihelmus (zie Xau).
9.; Johannes Marinus, geboren op 26-07-1960 te Deurne Zeilberg.

IXm Cornelis Aldenzee, geboren op 06-12-1919 te Deurne, overleden op 21-09-1998 te Deurne op 78-jarige leeftijd, zoon van Cornelius Aldenzee (zie VIIId) en Antonia Bankers.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 16-05-1950 te Deurne met Maria Anna de Wit, 28 jaar oud, geboren op 25-06-1921 te Deurne, dochter van Petrus de Wit en Helena van der Heijden.
Uit dit huwelijk:
1.; Cornelis Gerardus (zie Xav).
2.; Helena Maria (zie Xaw).
3.; Petrus Antonius (zie Xax).
4.; Antonia Maria (zie Xay).
5.; Maria Anna (zie Xaz).

IXn Martinus Henricus (Hein) Aldenzee, geboren op 23-07-1921 te Deurne, overleden op 18-01-1983 te Deurne op 61-jarige leeftijd, zoon van Cornelius Aldenzee (zie VIIId) en Antonia Bankers.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 14-08-1954 te Deurne met Maria (Miet) Berkers, 29 jaar oud, geboren op 24-06-1925 te Deurne, dochter van Petrus BERKERS en Josina ADRIAANS;.
Uit dit huwelijk:
1.; Petrus Cornelis (zie Xba).
2.; Cornelus Antonius (zie Xbb).
3.; Josephus Wilhelmus, geboren op 23-02-1958 te Deurne.
4.; Antonius Henricus (zie Xbc).

IXo Mien Aldenzee, geboren op 19-07-1924 te Deurne, dochter van Cornelius Aldenzee (zie VIIId) en Antonia Bankers.
Gehuwd met Harrie van de Mortel, geboren op 07-07-1912 te Deurne Liessel, zoon van Johannes van de MORTEL en Sofia WELTEN:.
Uit dit huwelijk:
1.; Johannes Cornelis Henricus (Hans), geboren op 04-09-1965 te Helmond.
Gehuwd met Heidie Mullekom, geboren op 02-09-1967 te Asten.

IXp Henricus Aarts, geboren op 19-03-1849 te Deurne Liessel, overleden op 08-04-1933 te Deurne op 84-jarige leeftijd, zoon van Martinus Aarts (zie Vj) en Geertruda Aarts (zie VIIIe).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 11-02-1885 te Deurne Liessel met Johanna Maria van Heugten, 24 jaar oud, geboren op 11-05-1860 te Deurne Liessel, dochter van Hendricus van Heugten en Helena Jacobs.
Uit dit huwelijk:
1.; Martha Maria, geboren op 09-12-1885 te Deurne Liessel.
2.; Hendrikus, geboren op 24-08-1887 te Deurne Liessel, overleden op 09-08-1965 te Westerhoven op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd met Maria Helena Poels.
3.; Gerardus, geboren op 07-12-1889 te Deurne Liessel.
4.; Leonardus, geboren op 01-07-1892 te Deurne Liessel.
5.; Antonia Francisca, geboren op 16-10-1894 te Deurne Liessel.
6.; Adriana Henrica, geboren op 14-04-1897 te Deurne Liessel, overleden op 03-04-1898 te Deurne Liessel, 354 dagen oud.
7.; Cornelis, geboren op 15-02-1899 te Deurne Liessel.
8.; Adriana, geboren op 25-08-1901 te Deurne Liessel.

IXq Gerardus Aarts, geboren op 14-05-1854 te Deurne Liessel, overleden ±1939 te Deurne, zoon van Martinus Aarts (zie Vj) en Geertruda Aarts (zie VIIIe).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 28-04-1880 te Deurne Liessel met Hendrica van de Kemenade, 24 jaar oud, geboren op 15-12-1855 te Mierlo, dochter van Martinus van de Kemenade en Helena Verhoeven.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 27-02-1886 te Deurne Liessel met Godefrida de Haart, 27 jaar oud, geboren op 01-04-1858 te Deurne Liessel, dochter van Johannes de Haart en Elisabeth van Tilburg.
Uit het eerste huwelijk:
1.; Martinus, geboren op 04-06-1881 te Deurne Liessel, overleden op 26-06-1881 te Deurne Liessel, 22 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
2.; Martinus, geboren op 13-12-1886 te Deurne Liessel, overleden op 28-02-1952 te Eindhoven op 65-jarige leeftijd.
3.; Elisabeth, geboren op 27-02-1889 te Deurne Liessel.
4.; Geertruda, geboren op 29-03-1891 te Deurne Liessel.
5.; Johannes, geboren op 16-10-1893 te Deurne Liessel.
6.; Franciscus, geboren op 24-02-1896 te Deurne Liessel.
7.; Johanna Maria, geboren op 08-06-1898 te Deurne Liessel.

IXr Adriana Helena Aarts, geboren op 04-01-1855 te Liessel, overleden op 12-10-1889 te Deurne op 34-jarige leeftijd, dochter van Emericus Aarts (zie VIIIf) en Catharina Aarts.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 14-11-1885 te Deurne met Antonius van Bommel, 42 jaar oud, geboren op 11-07-1843 te Deurne, overleden op 25-03-1926 te Deurne op 82-jarige leeftijd, zoon van Johannes Wilhelmus van Bommel en Johanna Maria van Lieshout.
Uit dit huwelijk:
1.; Wilhelmus, geboren op 19-06-1886 te Deurne, overleden op 15-05-1969 te Deurne op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-06-1915 te Deurne, gehuwd voor de kerk te deurne met Helena Mennen, 27 jaar oud, geboren op 23-04-1888 te Deurne, overleden op 17-09-1944 te Deurne op 56-jarige leeftijd, dochter van Gerardus Mennen en Anna Maria Lensen.
2.; Christina, geboren op 17-08-1887 te Deurne, overleden op 08-05-1901 te Deurne op 13-jarige leeftijd.
3.; Eimericus (zie Xbd).

IXs Johannes van der Zanden, geboren op 20-06-1927 te Deurne, gedoopt te Deurne, zoon van Johannes (Hannes) van der Zanden (zie VIIIh) en Petronella (Nell) Vrijnsen.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21-05-1958 te Meijel, gehuwd voor de kerk te Meijel met Elisabeth M L Slaats, 24 jaar oud, geboren op 13-12-1933 te Meijel, gedoopt te Meijel, dochter van J.Slaats en M.C. Ronckers;.
Uit dit huwelijk:
1.; Johannes M C (zie Xbe).
2.; Christianus Peter Johannes (zie Xbf).
3.; Petronella W C M, geboren op 12-07-1963 te Helmond, gedoopt te Helmond.
4.; Maarten J L, geboren op 06-09-1968 te Deurne.

IXt Johannes Leonardus van der Zanden, geboren op 15-02-1929 te Deurne, gedoopt te Deurne, zoon van Johannes (Hannes) van der Zanden (zie VIIIh) en Petronella (Nell) Vrijnsen.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 08-06-1960 te Deurne, gehuwd voor de kerk te Deurne met Anna Catharina Rovers, 33 jaar oud, geboren op 28-05-1927 te Deurne, gedoopt te Deurne, dochter van Thomas Rovers en Catharina Munsters;.
Uit dit huwelijk:
1.; Johanna Catharina, geboren op 13-03-1961 te Deurne, gedoopt te Deurne(Zeilberg), overleden op 11-11-1966 te Deurne op 5-jarige leeftijd.
2.; Thomas J, geboren op 03-03-1963 te Deurne, gedoopt te Deurne (Zeilberg).
3.; Petrus H, geboren op 17-12-1965 te Deurne, gedoopt te Deurne(Zeilberg).
4.; Helena C, geboren op 27-06-1967 te Deurne, gedoopt te Deurne (Zeilberg).

IXu Leonardus Antonius van der Zanden, geboren op 30-10-1930 te Deurne, gedoopt te Deurne, zoon van Johannes (Hannes) van der Zanden (zie VIIIh) en Petronella (Nell) Vrijnsen.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 28-09-1962 te Someren, gehuwd voor de kerk te Someren met Hendrika A Maas, 27 jaar oud, geboren op 29-07-1935 te Asten, gedoopt te Ommel.
Uit dit huwelijk:
1.; Johannes Cornelius Maria (zie Xbg).
2.; Antonius Johannes Joseph, geboren op 03-09-1964 te Helmond.
3.; Josef Petrus Johannes, geboren op 11-06-1966 te Helmond.
4.; Petrus Leonardus Maria, geboren op 13-05-1968 te Helmond.
5.; Koenraad, geboren op 15-06-1970 te Deurne.

IXv Leonardus van der Zanden, geboren op 03-03-1928 te Deurne, gedoopt op 03-03-1928 te Zeilberg, zoon van Leonardus (Lenard) van der Zanden (zie VIIIi) en Henrika (Drika) Vrijnsen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-02-1956 te Deurne met Catharina Philipsen, 28 jaar oud, geboren op 28-11-1927 te Deurne, dochter van Pieter Jan Plilipsen en Wilkhelmina Rongen;.
Uit dit huwelijk:
1.; Leo, geboren op 24-10-1956 te Deurne.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-01-1983 te Deurne met Hannie van Neerven, 125 jaar oud, geboren op 17-01-1858 te Deurne, dochter van Harrie van Neerven en Marietje de Bruin;.
2.; Wim, geboren op 24-10-1956 te Deurne.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-03-1979 te Deurne met Tonnie van den Berg, 25 jaar oud, geboren op 09-12-1953 te Deurne, dochter van Marinus van den Berg en Cornelia van de Mortel;.
3.; Pieter, geboren op 14-12-1957 te Deurne.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 23-04-1992 te Someren met Ria van der Weijst, 36 jaar oud, geboren op 27-03-1956 te Someren, dochter van Lambertus (Bert) van der Weijst en Maria (Miet) Barten.
4.; Ricus, geboren op 21-08-1959 te Deurne.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-11-1984 te Milheeze met Mariella van Heuven, 23 jaar oud, geboren op 24-08-1961 te Milheeze, dochter van Theo van Heuven en Nel Nooyen;.
5.; Gerda, geboren op 17-06-1961 te Deurne.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-10-1983 te Deurne met Andre Maas, 24 jaar oud, geboren op 01-06-1959 te Deurne, zoon van Theo Maas en Nella Haazen.
6.; Ans, geboren op 13-06-1963 te Deurne.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-08-1986 te Deurne met Frans Jan van den Eijnden, 26 jaar oud, geboren op 25-07-1960 te Deurne, zoon van Toon van den Eijnden en Tinie Daniels;.
7.; Martien, geboren op 23-07-1967 te Deurne.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-05-1992 te Deurne met Corina van Bommel, 20 jaar oud, geboren op 27-03-1972 te Deurne, dochter van Gerrit van Bommel en Jo van de Laar.;.

IXw Johannes Lambertus (Jo) van der Zanden, geboren op 22-07-1933 te Deurne Zeilberg, zoon van Leonardus (Lenard) van der Zanden (zie VIIIi) en Henrika (Drika) Vrijnsen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-11-1961 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 21-11-1961 te Deurne met Francina (Cina) Van der Heijden, 25 jaar oud, geboren op 25-09-1936 te Deurne, dochter van Franciscus van der Heijden en Petronella Manders.
Uit dit huwelijk:
1.; Leonardus Franciscus C, geboren op 26-12-1962 te Helmond.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-10-1988 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 27-10-1988 te Deurne met Marjon Verberne, 23 jaar oud, geboren op 10-02-1965 te Deurne.
2.; Petronella H M, geboren op 12-03-1966 te Deurne Zeilberg.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-01-1988 te Deurne Zeilberg met H C T M van den Berkmortel, 25 jaar oud, geboren op 03-12-1962 te Deurne.
3.; Fraciscus J A, geboren op 24-10-1967 te Deurne.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-12-1990 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 07-12-1990 te Deurne Zeilberg met Catharina H Witteveen, 24 jaar oud, geboren op 24-11-1966 te Deurne Zeilberg.
4.; Henricus Franciscus Martinus, geboren op 20-10-1970 te Deurne Zeilberg.
5.; Johannes Franciscus Petrus, geboren op 22-08-1979 te Deurne Zeilberg.

IXx Maria (Mieke) Strijbosch, geboren op 14-05-1958 te Deurne, dochter van Wilhelmus (Willem) Strijbosch (zie VIIIj) en Hendrika (Drieka) Verberne.
Gehuwd met Johannes (Jan) Rooijakkers, zoon van Joannes Cristianus Rooijakkers en Johanna van de Mortel.
Uit dit huwelijk:
1.; Henrica Johanna Wilhelmina (Ellen), geboren op 03-03-1984 te Bakel.
2.; Maria Antonia (Susan), geboren op 02-12-1985 te Bakel.
3.; Johanna Wilhelmus Martinus, geboren op 24-08-1990 te Bakel.

IXy Johannes Martinus Antonius (Hans) Strijbosch, geboren op 19-05-1955 te Deurne, zoon van Antonius (Toon) Strijbosch (zie VIIIk) en Maria (Miet) van Lieshout.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-01-1981 te Nuenen met Diliana Maria (Paula) Swinkels, 22 jaar oud, geboren op 07-03-1958 te Nuenen, dochter van Johannes Cornelis Swinkels en Augusta Maria Veldkamp.
Uit dit huwelijk:
1.; Antonius Johannes (Ad), geboren op 20-08-1982 te Deurne.
2.; Augusta Maria (Jeanne), geboren op 01-09-1983 te Deurne.
3.; Paula Johanna (Marleen), geboren op 22-03-1986 te Deurne.

IXz Gijsberdina Helena Maria (Diny) Strijbosch, geboren op 29-07-1956 te Deurne, dochter van Antonius (Toon) Strijbosch (zie VIIIk) en Maria (Miet) van Lieshout.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-08-1980 te Deurne met Johannes Josephus Wilhelmus (Jan) van Deursen, 26 jaar oud, geboren op 14-02-1954 te Deurne, zoon van Johannes (Jan) van Deursen en Dorothea (Dora) van de Mortel.
Uit dit huwelijk:
1.; Joannes Antonius Wilhelmus (Joost), geboren op 02-04-1986 te Deurne.
2.; Joannes Wilhelmus (Ruud), geboren op 22-08-1987 te Deurne.
3.; Joannes Antonius (Teun), geboren op 16-02-1990 te Deurne.

IXaa Martinus Leonardus Maria (Martien) Strijbosch, geboren op 28-08-1957 te Aarle Rixtel, zoon van Antonius (Toon) Strijbosch (zie VIIIk) en Maria (Miet) van Lieshout.
Samenwonend sinds 10-08-1999 te Asten met Johanna Maria Emanuéla (Annamie) Relou, 42 jaar oud, geboren op 25-12-1956 te Deurne, dochter van Antonius Relou en Henrica van Lierop.
Uit deze relatie:
1.; Sophie, geboren op 27-01-1992 te Asten.
2.; Mariska, geboren op 28-03-1994 te Asten.

IXab Helena (Leny) Strijbosch, geboren op 19-11-1958 te Aarle Rixtel, dochter van Antonius (Toon) Strijbosch (zie VIIIk) en Maria (Miet) van Lieshout.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-05-1982 te Deurne met Lambertus (Bert) Wijnands, 25 jaar oud, geboren op 10-08-1956 te Deurne, zoon van Cornelius (Cor) Wijnands en Petronella (Nel) van den Broek.
Uit dit huwelijk:
1.; Antonius Cornelis (Tom), geboren op 08-08-1988 te Deurne.
2.; Petronella Maria (Nina), geboren op 06-04-1992 te Deurne.
3.; Lambertus Helena (Pim), geboren op 12-10-1994 te Deurne.
4.; Helena Maria (Emma), geboren op 11-09-1997 te Deurne.

IXac Wilhelmina Martina Maria (Wilma) Strijbosch, geboren op 02-07-1960 te Deurne, dochter van Antonius (Toon) Strijbosch (zie VIIIk) en Maria (Miet) van Lieshout.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-05-1983 te Deurne met Wilhelmus Hubertus (Wim) van Lieshout, 23 jaar oud, geboren op 06-04-1960 te Helmond, zoon van Hubertus (Huub) van Lieshout en Maria van der Westerlo.
Uit dit huwelijk:
1.; Wilhelmina Maria (Loes), geboren op 08-03-1986 te Deurne.
2.; Hubertus Antonius (Gijs), geboren op 26-02-1992 te Deurne.

IXad Josephus (Jos) Strijbosch, geboren op 19-03-1963 te Deurne, zoon van Antonius (Toon) Strijbosch (zie VIIIk) en Maria (Miet) van Lieshout.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-01-1986 te Deurne met Francina Maria Henrica (Sonja) de Veth, 20 jaar oud, geboren op 14-04-1965 te Deurne, dochter van Gerardus (Gerard) de Veth en Annie van Neerven.
Uit dit huwelijk:
1.; Anna Maria (Suzanne), geboren op 23-03-1992 te Deurne.
2.; Vera Anna, geboren op 20-01-1994 te Deurne.
3.; Paulina Theodora (Kim), geboren op 14-10-1995 te Deurne.

IXae Francisca Johanna Huberdina (Francien) van der Heijden, landbouwster, geboren op 03-04-1955 om 7.00 uur te Deurne, gedoopt (rk) op 03-04-1955 te Deurne (getuige(n): Karel v/d Zanden en Hanneke v/d Heijden), dochter van Johannes Henricus (Jan) van der Heijden, Landbouwer, en Antonia Wilhelmina (Tonia) van der Zanden (zie VIIIl).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-10-1979 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 19-10-1979 te Deurne. (rk) met Leonardus H M (Leo) van Zeeland, 25 jaar oud, landbouwer, geboren op 25-04-1954 te Deurne, gedoopt (rk) op 25-04-1954 te Deurne, zoon van Hericus (Henri) van Zeeland en Francina Manders.
Uit dit huwelijk:
1.; Hilde Henrica Antonia, geboren op 20-01-1981 te Deurne, gedoopt (rk) te Deurne.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-06-2007 te Sint Anthonis, gehuwd voor de kerk op 15-06-2007 te Ledeacker (RK) met Ronnie Rongen.
2.; Ellen Antonia Francina, geboren op 31-12-1982 te Deurne, gedoopt (rk) te Deurne.
3.; Henricus Johannes Leonardus (Han), geboren op 14-04-1984 te Deurne, gedoopt (rk) te Deurne.
4.; Leonardus Johannes (Leon), geboren op 25-01-1986 te Deurne, gedoopt (rk) te Deurne.

IXaf Johanna Huberdina Maria (Annie) van der Heijden, Landbouwster, geboren op 20-03-1956 om 18.00 uur te Deurne, gedoopt (rk) op 20-03-1956 te Deurne (getuige(n): Wim v/d Heijden en Marie v/d Heijden de Vet), dochter van Johannes Henricus (Jan) van der Heijden, Landbouwer, en Antonia Wilhelmina (Tonia) van der Zanden (zie VIIIl).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-07-1979 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 20-07-1979 te Deurne (rk) met Petrus J M (Pieter) van Deursen, 24 jaar oud, landbouwer, geboren op 05-09-1954 te Deurne, gedoopt (rk) op 05-09-1954 te Deurne, zoon van Petrus Johan (Piet) van Deursen, Landbouwer, en Maria Helena (Lena) van den Eijnden.
Uit dit huwelijk:
1.; Helena Antonia (Lenny) (zie Xbh).
2.; Antonia Helena (Laury), geboren op 30-06-1983 te Deurne, gedoopt (rk) te Deurne.

IXag Johanna Petronella Cornelia van der Heijden, huisvrouw, geboren op 16-05-1958 om 7.30 uur te Deurne, gedoopt (rk) op 16-05-1958 te Deurne (getuige(n): Cor Kools en Nel Kools v/d Heijden), dochter van Johannes Henricus (Jan) van der Heijden, Landbouwer, en Antonia Wilhelmina (Tonia) van der Zanden (zie VIIIl).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25-01-1979 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 25-01-1979 te Deurne (rk) met Johannes A M (Jan) Relou, 24 jaar oud, gemeente arbeider, geboren op 19-12-1954 te Bakel, gedoopt (rk) op 19-12-1954 te Bakel, overleden op 16-08-2001 te Bakel op 46-jarige leeftijd, zoon van Johannes (Jan) Relou en Antonia (Toos) Maas.
Uit dit huwelijk:
1.; Johanna Antonia (Yvonne) (zie Xbi).
2.; Johannes Godefridus (John), geboren op 22-11-1982 te Bakel, gedoopt (rk) te Bakel.

IXah Johannes A M (Han) van der Heijden, Landbouwer, geboren op 04-04-1961 om 23.55 uur te Deurne, gedoopt (rk) op 05-04-1961 te Deurne (getuige(n): Toon v/d Zanden en Miet v/d Zanden Hoeben), zoon van Johannes Henricus (Jan) van der Heijden, Landbouwer, en Antonia Wilhelmina (Tonia) van der Zanden (zie VIIIl).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-03-1990 te Asten, gehuwd voor de kerk op 23-03-1990 te Asten Heusden (rk) met Geertruda P M` (Gera) Slegers, 25 jaar oud, Huisvrouw en Kapster, geboren op 27-05-1964 te Asten, gedoopt (rk) op 27-05-1964 te Asten Heusden, dochter van Lambertus Johannes (Jan) Slegers en Catharina Johanna Maria Leenders.
Uit dit huwelijk:
1.; Anouk Catharina Antonia, geboren op 17-11-1991 te Geldrop, gedoopt (rk) te Deurne (getuige(n): Frank van der Heijden en Ankie Slegers).
2.; Kelly Gerdina Maria, geboren op 08-02-1994 te Geldrop, gedoopt (rk) te Deurne (getuige(n): Mari Slegers en Carin Slegers).
3.; Hannie Francy (Rowie), geboren op 24-10-1997 te Geldrop.

IXai Franciscus H M (Frank) van der Heijden, Projekt ontwikkelaar Calkulator, geboren op 15-05-1962 om 9.30 uur te Deurne, gedoopt (rk) op 15-05-1962 te Deurne (getuige(n): Harrie v/d Heijden en Hanneke v/d Heijden), zoon van Johannes Henricus (Jan) van der Heijden, Landbouwer, en Antonia Wilhelmina (Tonia) van der Zanden (zie VIIIl).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-05-1987 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 15-05-1987 te Deurne (rk) met Jolanda J H van der Horst, 20 jaar oud, huisvrouw, geboren op 01-03-1967 te Nijmegen, gedoopt (rk) op 01-03-1967 te Nijmegen, dochter van Peter van der Horst en Hanny Tichler;, dochter van Peter van der Horst en Hanny Tichler.
Uit dit huwelijk:
1.; Ronnie Petrus Johannes, geboren op 06-08-1989 te Asten, gedoopt (rk) te Asten (getuige(n): Maaikel van der Horst en Marij van der Heijden).
2.; Chantal Antonia Geertruda, geboren op 10-06-1991 te Deurne, gedoopt (rk) te Deurne (getuige(n): Han van der Heijden en Gera van der Heijden Slegers).
3.; Mike Franciscus Henricus, geboren op 05-11-1993 te Deurne, gedoopt (rk) te Deurne (getuige(n): Jan Relou en Johanna van der Heijden Relou).

IXaj Maria Wilhelmina Antonia Johana (Marij) van der Heijden, verpleegkundige, geboren op 29-10-1967 om 23.20 uur te Deurne, gedoopt (rk) op 11-11-1967 te Deurne St.Jozef Par. (getuige(n): Wim v/d Heijden en Marie v/d Heijden de Vet), dochter van Johannes Henricus (Jan) van der Heijden, Landbouwer, en Antonia Wilhelmina (Tonia) van der Zanden (zie VIIIl).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-08-1993 te Meijel met Antonius P C (Twan) (Twan) Arts, 27 jaar oud, aannemer bouwvakker, geboren op 22-05-1966 te Meijel, gedoopt (rk) op 22-05-1966 te Meijel, zoon van Albertus Joachim Gerardus (Albert) Arts en Catharina (Toos) Jacobs.
Uit dit huwelijk:
1.; Louise Thera [Bente], geboren op 23-09-1996 te Meijel.
2.; Dante, geboren op 23-03-2000 te Meijel.

IXak Riky van der Zanden, verpleegster, geboren op 03-04-1957 te Deurne, dochter van Antonius (Toon) van der Zanden (zie VIIIm) en Maria (Miet) Hoeben, huisvrouw.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-11-1979 te Deurne met John Dircks, 25 jaar oud, geboren op 09-06-1954 te Nijmegen.
Uit dit huwelijk:
1.; Sandra, geboren op 26-02-1985 te Venray (gezindte: rk).
2.; Ellen, geboren op 17-07-1986 te Venray (gezindte: rk) (getuige(n): Pieter van Eijk en Leontien van der Zanden).
3.; Pauline, geboren op 02-05-1989 te Venray (gezindte: rk) (getuige(n): Ger.Alders en Jolanda Dircks).

IXal Franciscus (Frans) van der Zanden, landbouwer, geboren op 16-02-1958 te Deurne, zoon van Antonius (Toon) van der Zanden (zie VIIIm) en Maria (Miet) Hoeben, huisvrouw.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-11-1984 te Deurne met Hannie van der Linden, 23 jaar oud, geboren op 06-08-1961 te Deurne, dochter van Hericus (Harrie) van der Linden en Antonia (Tonny) Adriaans.
Uit dit huwelijk:
1.; Monique, geboren op 21-08-1991 te Helden Beringe.
2.; Nicole, geboren op 22-01-1993 te Helden Beringe.
3.; Simone, geboren op 05-08-1995 te Helden Beringe.

IXam Huberdina (Dinia) van der Zanden, Bejaarden verzogster, geboren op 18-01-1959 te Deurne, dochter van Antonius (Toon) van der Zanden (zie VIIIm) en Maria (Miet) Hoeben, huisvrouw.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-09-1983 te Deurne met Martinus (Mart) van der Kant, 25 jaar oud, belasting consulent, geboren op 17-01-1958 te Deurne, zoon van Wilhelmus (Wim) van der Kant en Maria Mennen.
Uit dit huwelijk:
1.; Wilhelmus Antonius, geboren op 21-05-1989 te Deurne.
2.; Merel, geboren op 19-06-1991 te Deurne.
3.; Martinus Petrus (Niek), geboren op 12-05-1993 te Deurne.

IXan Godefridus (Frits) van der Zanden, Landbouwer Melkveehouder, geboren op 24-05-1960 te Deurne, zoon van Antonius (Toon) van der Zanden (zie VIIIm) en Maria (Miet) Hoeben, huisvrouw.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-03-1982 te Deurne met Anja Linders, 19 jaar oud, geboren op 18-01-1963 te Deurne, dochter van Antonius (Toon) Linders en Maria (Ria) Welten.
Uit dit huwelijk:
1.; Antonius (Marc), geboren op 22-01-1984 te Verdun [Frankrijk].
2.; Eline Christiana, geboren op 11-10-1984 te Verdun [Frankrijk].
3.; Denise, geboren voor 1990 te Verdun Frankrijk.
4.; Lisanne Carolina, geboren op 06-10-1990 te Bois [Frankrijk].
5.; Alex Frederic, geboren op 14-08-1994 te bar-le-duc [Frankrijk].

IXao Anna Marie van der Zanden, geboren op 31-07-1962 te Deurne, dochter van Antonius (Toon) van der Zanden (zie VIIIm) en Maria (Miet) Hoeben, huisvrouw.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06-05-1983 te Deurne met Franciscus (Frans) Kuijpers, 22 jaar oud, loonslager, geboren op 11-09-1960 te Deurne, zoon van Lambertus (Bert) Kuijpers en Maria (Mien) van Neerven.
Uit dit huwelijk:
1.; Lambertus Franciscus Antonius (Bart), geboren op 06-02-1989 te Deurne.
2.; Maria Ida Wilhelmina (Yvonne), geboren op 06-06-1990 te Deurne.
3.; Maria Wilhelmina Leonora (Marianne), geboren op 07-09-1992 te Deurne.
4.; Maria Francisca (Ilse), geboren op 12-03-1995 te Deurne.

IXap Gerardus (Gerard) van der Zanden, geboren op 01-05-1964 te Deurne, zoon van Antonius (Toon) van der Zanden (zie VIIIm) en Maria (Miet) Hoeben, huisvrouw.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-04-1990 te Deurne, gehuwd voor de kerk te Liessel met Dorien van Loon, 23 jaar oud, geboren op 21-09-1966 te Liessel, dochter van Arnoldus (Arno) van Loon en Elisabeth (Lies) Goossens.
Uit dit huwelijk:
1.; Rosalynn Elisabeth (Sigourney), geboren op 25-10-1993 te Deurne.
2.; Roosmarijn Martina (Cheyenne), geboren op 17-03-1995 te Deurne.

IXaq Willy van der Zanden, bouwkundig opzichter, geboren op 08-06-1965 te Deurne, zoon van Antonius (Toon) van der Zanden (zie VIIIm) en Maria (Miet) Hoeben, huisvrouw.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-07-1991 te Beek en Donk met Plonie Leenders, 24 jaar oud, bejaarden verzorgster, geboren op 14-06-1967 te Beek en Donk.
Uit dit huwelijk:
1.; Wilhelmus Henricus Antonius (Willem), geboren op 27-12-1997 te Veghel.
2.; Antonius henricus Apollonia (Teun), geboren op 19-01-2000 te Beek en Donk.

IXar Petrus (Peter) van der Zanden, vrachtwagwn chaufeur, geboren op 24-07-1966 te Deurne, zoon van Antonius (Toon) van der Zanden (zie VIIIm) en Maria (Miet) Hoeben, huisvrouw.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-03-1991 te Deurne met Peggy van Kessel, 23 jaar oud, bejaarden verzorgster, geboren op 28-04-1967 te Rips (Bakel), dochter van Josephus (Joop) van Kessel en Mieke Seijkens.
Uit dit huwelijk:
1.; Antonius Johannes Petrus (Tom), geboren op 18-04-1999 te Deurne.

Xa Petrus Jacobus Aloisius (Piet) Aldenzee, geboren op 07-06-1942 te Deurne, zoon van Henricus Johannes Wilhelmus (Harrie) Aldenzee (zie IXa) en Wilhelmina Antonia (Mien) Keijzers.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-11-1967 te Deurne met Hermina (Hermien) Maessen, 21 jaar oud, geboren op 23-04-1946 te Deurne, dochter van Jacobus Hubertus MAESSEN en Johanna Wilhelmina DIJNEN;.
Uit dit huwelijk:
1.; Henri Jack Pieter, geboren op 03-04-1970 te Deurne, gedoopt (rk) op 12-04-1970 te Vlierden.
2.; Jacques Pieter Herman, geboren op 10-04-1972 te Deurne, gedoopt (rk) op 15-04-1972 te Vlierden.

Xb Jacobus Antonie (Sjaak) Aldenzee, geboren op 18-09-1943 te Deurne, zoon van Henricus Johannes Wilhelmus (Harrie) Aldenzee (zie IXa) en Wilhelmina Antonia (Mien) Keijzers.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-11-1970 te Helmond met Johanna Petronella Maria (Hannie) Boers, 24 jaar oud, geboren op 15-11-1946 te Helmond, dochter van August Louis Josephus BOERS en Petronella Francisca van NUNEN.
Uit dit huwelijk:
1.; Marc, geboren op 09-07-1974 te Deurne, gedoopt (rk) op 16-07-1974 te Vlierden.
2.; Rick August Henri, geboren op 15-04-1977 te Deurne, gedoopt (rk) op 05-06-1977 te Vlierden.

Xc Antonius Bernardus Maria (Antoon) Aldenzee, geboren op 21-05-1945 te Deurne, zoon van Henricus Johannes Wilhelmus (Harrie) Aldenzee (zie IXa) en Wilhelmina Antonia (Mien) Keijzers.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-08-1968 te Deurne met Helena Louisa Kessels, 22 jaar oud, geboren op 25-04-1946 te Deurne Neerkant, dochter van Petrus Hubertus Kessels en Petronella Catharina Joosten;.
Uit dit huwelijk:
1.; Ivonne Petronella Wilhelmina Helena Mari, geboren op 20-08-1969 te Weert, gedoopt (rk) op 21-09-1969 te Weerts.
2.; Ingeborg Karina (Inge), geboren op 08-02-1973 te Weert, gedoopt (rk) op 01-04-1973 te Weert.

Xd Ardina Johanna Gertruda (Dienie) Aldenzee, geboren op 21-09-1946 te Deurne, dochter van Henricus Johannes Wilhelmus (Harrie) Aldenzee (zie IXa) en Wilhelmina Antonia (Mien) Keijzers.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-06-1969 te Deurne met Petrus Martinus (Piet) van den Heuvel, 24 jaar oud, geboren op 25-03-1945 te Deurne, zoon van Martinus Johannes van den HEUVEL en Rosalia STEEGS;.
Uit dit huwelijk:
1.; Pieter Johan Hendrik (Patrick), geboren op 24-07-1970 te Deurne, gedoopt (rk) op 24-07-1970 te Deurne.
2.; Edwin Henrie Geert, geboren op 17-11-1974 te Nijmegen, gedoopt (rk) op 29-12-1974 te Deurne.

Xe Johannes Petrus Gerardus (Jan) Aldenzee, geboren op 18-05-1948 te Deurne, zoon van Henricus Johannes Wilhelmus (Harrie) Aldenzee (zie IXa) en Wilhelmina Antonia (Mien) Keijzers.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-05-1975 te Deurne met Carola Gertruda Johanna Henrica van der Steen, 21 jaar oud, geboren op 11-02-1954 te Deurne, dochter van Johannes Henricus van der STEEN en Hendrica Huberta GOOSSENS;.
Uit dit huwelijk:
1.; Kim, geboren op 02-11-1975 te Deurne, gedoopt (rk) op 21-12-1975 te Deurne.
2.; Amy, geboren op 06-04-1978 te Deurne, gedoopt (rk) op 13-05-1978 te Deurne.
3.; Han, geboren op 12-09-1984 te Deurne, gedoopt (rk) op 04-11-1984 te Deurne.

Xf Geertruda Anna Petra (Truus) Aldenzee, geboren op 31-08-1949 te Deurne, dochter van Henricus Johannes Wilhelmus (Harrie) Aldenzee (zie IXa) en Wilhelmina Antonia (Mien) Keijzers.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-08-1974 te Deurne met Henricus Maria Josephus (Harrie) Lutters, 25 jaar oud, geboren op 25-05-1949 te Deurne, zoon van Wilhelmus LUTTERS en Henrica Huberta van de MORTEL:.
Uit dit huwelijk:
1.; Astrid Wilhelmina Henriette, geboren op 23-04-1976 te Boxmeer, gedoopt (rk) op 27-06-1976 te St Antonis.
2.; Willem Henri Gerard, geboren op 12-05-1980 te Deurne, gedoopt (rk) op 23-11-1980 te Deurne Zeilberg.

Xg Gerardus Henricus Maria (Gee) Aldenzee, geboren op 26-06-1955 te Deurne, zoon van Henricus Johannes Wilhelmus (Harrie) Aldenzee (zie IXa) en Wilhelmina Antonia (Mien) Keijzers.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-03-1981 te Deurne met Cornelia Louisa Johanna Maria van de Kerkhof, 23 jaar oud, geboren op 26-02-1958 te Deurne, dochter van Franciscus van de KERKHOF en Petronalla Johanna Henrica van OERS;.
Uit dit huwelijk:
1.; Geert Henricus Franciscus, geboren op 26-06-1984 te Deurne, gedoopt (rk) op 16-09-1884 te Deurne.
2.; Daan Gerardus Maria, geboren op 03-12-1987 te Deurne, gedoopt (rk) op 17-09-1988 te Deurne.
3.; Teun Petrus Corneel, geboren op 13-04-1992 te Deurne, gedoopt op 05-07-1992 te Deurne.

Xh Lodewijk Wilhelmus Maria (Lowie) Aldenzee, geboren op 26-06-1955 te Deurne, zoon van Henricus Johannes Wilhelmus (Harrie) Aldenzee (zie IXa) en Wilhelmina Antonia (Mien) Keijzers.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-06-1980 te Deurne met Clasina Hermke Knorren, 21 jaar oud, geboren op 01-08-1958 te Deurne, dochter van Berend Hendrik KNORREN en Nicolasina NELEMANS;.
Uit dit huwelijk:
1.; Maria Louise, geboren op 25-02-1988 te Deurne.
2.; Paul, geboren op 09-01-1991 te Deurne.

Xi Theodorus Johannes Wilhelmus Kuijten, geboren op 13-01-1934 te Eindhoven, zoon van Laurentius Theodorus (Frans) Kuijten (zie IXb) en Laura Louisa Maria de Bijl.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-02-1962 te Eindhoven met Anna Maria Catharina Theresia Heessels, 25 jaar oud, geboren op 15-02-1937 te Aalst Waalre.
Uit dit huwelijk:
1.; Frank, geboren op 20-08-1963 te Eindhoven.
2.; Pim, geboren op 26-09-1964 te Eindhoven.
3.; Ellemiek, geboren op 10-12-1968 te Eindhoven.
4.; tom, geboren op 03-03-1971 te Eindhoven.

Xj Gertruda Gerarda Huberta Kuijten, geboren ca 1935 te Eindhoven, dochter van Laurentius Theodorus (Frans) Kuijten (zie IXb) en Laura Louisa Maria de Bijl.
Gehuwd voor 1961 te Eindhoven met Theodoor Arnoud Johan Rudolf Vervoort, geboren op 13-04-1903 te Geldrop.
Uit dit huwelijk:
1.; Christina Anna maria Theodora Pia, geboren op 31-08-1961 te Eindhoven.
2.; Constantijn Antonius, geboren op 28-02-1964 te Eindhoven.
3.; Johanna Laura Noel, geboren op 18-12-1967 te Eindhoven.

Xk Godefridus Kuijten, geboren op 05-07-1937 te Eindhoven, zoon van Laurentius Theodorus (Frans) Kuijten (zie IXb) en Laura Louisa Maria de Bijl.
Gehuwd met Marijke Schuurmans.
Uit dit huwelijk:
1.; Lucas, geboren op 17-09-1977 te Leusden.
2.; Tessel.

Xl Laura Godefrida Francisca Theodora Kuijten, geboren op 01-03-1950 te Eindhoven, dochter van Laurentius Theodorus (Frans) Kuijten (zie IXb) en Laura Louisa Maria de Bijl.
Gehuwd voor 1974 te Eindhoven met Jacobus Josephus Maria van Grootel, geboren op 01-03-1950 te Eindhoven.
Uit dit huwelijk:
1.; Margot Laura, geboren op 24-08-1974 te Eindhoven.
2.; Michiel Henricus, geboren op 02-01-1977 te Nuenen.

Xm Godefridus Kuijten, geboren op 02-09-1948 te Deurne, zoon van Jacobus Johannes Josephus Kuijten (zie IXc) en Antonia van den Heuvel.
Gehuwd voor 1976 te Deurne met Francisca Verhees, dochter van Ties VERHEES en Martha van DEURSEN;.
Uit dit huwelijk:
1.; Bart, geboren op 06-06-1976 te Deurne Liessel.
2.; Rob, geboren op 21-08-1978 te Deurne Liessel.

Xn Walterus Kuijten, zoon van Jacobus Johannes Josephus Kuijten (zie IXc) en Antonia van den Heuvel.
Gehuwd met Ida Sanders.
Uit dit huwelijk:
1.; Wilhelmina (zie XIa).

Xo Antonia Lamberdina Maria Aldenzee, geboren op 17-07-1950 te Bakel, dochter van Henricus Hubertus Aldenzee (zie IXd) en Henrica Verhoeven.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 03-05-1968 te Bakel met Wilhelmus Gertrudis Crommenacker, 22 jaar oud, geboren op 16-04-1946 te Erp, gedoopt (rk) op 16-04-1946 te Boerdonk.
Uit dit huwelijk:
1.; Willie, geboren op 18-07-1968 te Erp Boerdonk.
2.; Twan, geboren op 14-05-1970 te Gemert.
3.; Anita, geboren op 22-07-1971 te Gemert.

Xp Johannes Hubertus Franciscus Aldenzee, geboren op 27-03-1952 te Deurne, zoon van Henricus Hubertus Aldenzee (zie IXd) en Henrica Verhoeven.
Gehuwd ca 1978 te Helmond met Annemie Sterken, geboren op 20-03-1957 te Helmond.
Uit dit huwelijk:
1.; Bart, geboren op 04-04-1979 te Helmond.
2.; Janneke, geboren op 28-02-1981 te Helmond.

Xq Alegonda Maria Aldenzee, geboren op 08-07-1953 te Bakel, dochter van Henricus Hubertus Aldenzee (zie IXd) en Henrica Verhoeven.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-06-1976 te Bakel met Cornelis Hubertus Wilhelmus Goossens, 24 jaar oud, geboren op 26-07-1951 te Bakel Milheeze.
Uit dit huwelijk:
1.; Ronny, geboren op 07-10-1977 te Overloon.
2.; Carolien, geboren op 25-04-1979 te Overloon.

Xr Henricus Cornelius Aldenzee, geboren op 12-01-1938 te Deurne, zoon van Wilhelmus Aldenzee (zie IXg) en Petronella Meulendijks.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-09-1965 te Deurne met Gerarda Maria van Rooij, 23 jaar oud, geboren op 08-10-1941 te Deurne, dochter van Arnoldus van ROOIJ en Maria van MIERLO;.
Uit dit huwelijk:
1.; Wilhelmina Arnoldina Petronella, geboren op 03-12-1967 te Deurne.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21-03-1997 te Deurne met Antonius jacobus Krebbers, 28 jaar oud, geboren op 12-07-1968 te Deurne.
2.; Arnoldus Antonius Petrus, geboren op 15-06-1969 te Deurne.

Xs Antonia Aldenzee, geboren op 03-08-1941 te Deurne, dochter van Wilhelmus Aldenzee (zie IXg) en Petronella Meulendijks.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 29-05-1976 te Deurne met Petrus Maria van Beek.
Uit dit huwelijk:
1.; Arno, geboren op 13-08-1966 te Deurne.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-04-1992 te Deurne met Hanneke Raijmakers.
2.; Wilbert, geboren op 23-02-1969 te Deurne.
3.; Petronella, geboren op 07-06-1972 te Deurne.

Xt Theodorus Aldenzee, geboren op 04-05-1943 te Deurne, zoon van Wilhelmus Aldenzee (zie IXg) en Petronella Meulendijks.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-12-1967 te Deurne Zeilberg met Petronella Maas, 18 jaar oud, geboren op 13-01-1949 te Deurne, dochter van Hubertus MAAS en Elisabeth maria MELGERS;.
Uit dit huwelijk:
1.; Bernardus Petrus Johannes, geboren op 16-04-1971 te Deurne.
2.; Elisabeth Anna Petronella, geboren op 11-02-1976 te Deurne.

Xu Marinus Aldenzee, geboren op 29-04-1945 te deurne, zoon van Wilhelmus Aldenzee (zie IXg) en Petronella Meulendijks.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-12-1970 te Deurne met Maria Johanna Koppens, 24 jaar oud, geboren op 05-06-1946 te Deurne, dochter van Johannes KOPPENS en Henrica van den BROEK;.
Uit dit huwelijk:
1.; Heidie, geboren op 18-01-1974 te Deurne.
2.; Marjan, geboren op 31-01-1976 te Deurne.

Xv Henricus Antonius Aldenzee, geboren op 08-10-1947 te Deurne, zoon van Wilhelmus Aldenzee (zie IXg) en Petronella Meulendijks.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-06-1977 te Vierlingsbeek met Maria Willems, 29 jaar oud, geboren op 21-06-1948 te Vierlingsbeek.
Uit dit huwelijk:
1.; Ellie, geboren op 03-09-1981 te Deurne.
2.; Willem, geboren op 01-10-1983 te Deurne.

Xw Wilhelmina Petronella Aldenzee, geboren op 20-07-1950 te Deurne, dochter van Wilhelmus Aldenzee (zie IXg) en Petronella Meulendijks.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-06-1974 te Deurne met Wilhelmus Petrus van Bussel, 24 jaar oud, geboren op 28-10-1949 te Asten, zoon van Petrus Antonius van BUSSEL en Regina KEIJZERS;.
Uit dit huwelijk:
1.; Petronella Regina, geboren op 16-06-1976 te Asten.
2.; NN, geboren op 21-04-1979 te Asten.

Xx Maria Johanna Aldenzee, geboren op 15-06-1934 te Deurne, dochter van Johannes Aldenzee (zie IXh) en Maria Johanna Francisca Kuijpers.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-04-1961 te Deurne met Martinus Mathijs Adriaans, 29 jaar oud, geboren op 12-01-1932 te Deurne, overleden op 26-10-1995 te Deurne op 63-jarige leeftijd, zoon van Mathijs ADRIAANS en Johanna CLAASSEN;.
Uit dit huwelijk:
1.; Mathijs M J (zie XIb).
2.; Johannes Johanna Maria (zie XIc).
3.; Laurentius Maria, geboren op 30-11-1964 te Deurne.
4.; Marieta (zie XId).

Xy Antonia Cornelia Aldenzee, geboren op 20-05-1935 te Deurne, dochter van Johannes Aldenzee (zie IXh) en Maria Johanna Francisca Kuijpers.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 09-07-1965 te Deurne met Wilhelmus Gerardus van Soest, 26 jaar oud, geboren op 02-03-1939 te Asten, zoon van Antonius van SOEST en Petronella KUIJPERS;.
Uit dit huwelijk:
1.; Antonius Johannes Marinus, geboren op 17-05-1966 te Asten.
2.; Maria Petronella Wilhelmina (zie XIe).
3.; Joselina Johanna Eliza (zie XIf).
4.; Henrica Antonia Maria, geboren op 23-06-1971 te Asten.
5.; Andre Antonius Cornelis Jozef, geboren op 11-03-1974 te Asten.

Xz Cornelia Aldenzee, geboren op 17-04-1936 te Deurne, dochter van Johannes Aldenzee (zie IXh) en Maria Johanna Francisca Kuijpers.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-10-1961 te Deurne met Johannes Adrianus Beekmans, 27 jaar oud, geboren op 08-04-1934 te Bakel, zoon van Frans BEEKMANS en Dina JONKERS;.
Uit dit huwelijk:
1.; Ferdinanda (zie XIg).
2.; Mariette (zie XIh).

Xaa Marinus Wilhelmus Aldenzee, geboren op 03-10-1939 te Deurne, zoon van Johannes Aldenzee (zie IXh) en Maria Johanna Francisca Kuijpers.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-05-1967 te Deurne met Henrica Cornelia Josepha Schrama, 23 jaar oud, geboren op 06-03-1944 te Deurne, dochter van Johannes Adrianus SCHRAMA en Henrica Cornelia Maria van LEEUWEN;.
Uit dit huwelijk:
1.; Martinus Johannes Gerardus, geboren op 12-05-1968 te Deurne.
2.; Johannes Henricus Maria, geboren op 24-06-1969 te Deurne.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-03-1994 te Deurne met Antonia Wilhelmina Arnoldina Nooijen, 22 jaar oud, geboren op 25-06-1971 te Deurne, dochter van Johannes Adrianus Nooijen en Cornelia W M Michels.
3.; Henricus Cornelus Maria, geboren op 01-03-1971 te Deurne.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-05-1996 te Deurne met Petronella Josephina Maria Martina Joosten, 22 jaar oud, geboren op 08-03-1974 te Deurne.

Xab Petrus Josephus Aldenzee, geboren op 17-03-1941 te Deurne, overleden op 09-04-1989 te Deurne op 48-jarige leeftijd, door noodlottig ongeval om het leven gekomen;, zoon van Johannes Aldenzee (zie IXh) en Maria Johanna Francisca Kuijpers.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-04-1966 te Deurne met Anna Catharina Maria Schrama, 24 jaar oud, geboren op 26-04-1941 te Deurne, dochter van Johannes Adrianus SCHRAMA en Henrica Cornelia Maria van LEEUWEN;.
Uit dit huwelijk:
1.; Johannes Cornelis Maria (zie XIi).
2.; Adrianus Johannes Cornelis (zie XIj).
3.; Petrus Cornelis Franciscus, geboren op 06-06-1974 te Deurne.

Xac Johanna Antonia Elisa Aldenzee, geboren op 29-08-1943 te Deurne, dochter van Johannes Aldenzee (zie IXh) en Maria Johanna Francisca Kuijpers.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-12-1967 te Deurne met Joseph Harrie Gerardus Willemse, 22 jaar oud, geboren op 23-02-1945 te Venray, zoon van Hendrik Mathijs Jozef WILLEMSE en Huberta maria WEIJS;.
Uit dit huwelijk:
1.; Harold Hendrik Johannes Lambertus, geboren op 15-02-1971 te Venray.
2.; Tjerk Joseph Wilhelmus, geboren op 07-05-1975 te Venray.

Xad Martina Gerarda Maria Aldenzee, geboren op 28-12-1944 te Deurne, dochter van Johannes Aldenzee (zie IXh) en Maria Johanna Francisca Kuijpers.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-07-1969 te Deurne met Lambertus Martinus Manders, 26 jaar oud, geboren op 03-05-1943 te Deurne, zoon van Marinus Manders en Antonia van Bommel.
Uit dit huwelijk:
1.; Mahelia, geboren op 25-05-1970 te Deurne.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-09-1995 te Deurne met Bart Rovers.
2.; Antonia Maria Gordina Martina, geboren op 16-07-1971 te Deurne.
3.; Marinus Johannes Lambertus Martinus, geboren op 18-06-1972 te Deurne.

Xae Theodorus Vincentius Aldenzee, geboren op 21-01-1947 te Deurne, zoon van Johannes Aldenzee (zie IXh) en Maria Johanna Francisca Kuijpers.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-12-1972 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 16-03-1973 te Deurne met Antonia Josina Petronella Brouwers, 21 jaar oud (zie XIIb).
Uit dit huwelijk:
1.; Johannes Petrus Theodorus, geboren op 15-06-1974 te Deurne.
2.; Maria Adriana Martina, geboren op 15-06-1974 te Deurne.
Samenwonend sinds 06-10-1998 te Bakel Milheeze met Arie van Bommel, 29 jaar oud, geboren op 03-01-1969 te Bakel Milheeze, zoon van Antonius van Bommel en Toos Bakker.

Xaf Martien Maria Aldenzee, geboren op 15-09-1949 te Deurne, zoon van Johannes Aldenzee (zie IXh) en Maria Johanna Francisca Kuijpers.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-12-1972 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 12-01-1973 te Deurne Zeilberg met Anna Maria Catharina Jonkers, 21 jaar oud, geboren op 02-12-1951 te Gemert, dochter van Theodorus Marinus JONKERS en Maria VEREIJKEN;.
Uit dit huwelijk:
1.; Yvonne Johanna Maria (zie XIk).
2.; Marcel Marinus Johannes, geboren op 06-03-1982 te Deurne, gedoopt (rk) op 05-06-1982 te Deurne.

Xag Antonius Martinus Josephus Aldenzee, geboren op 12-03-1943 te Deurne, zoon van Marinus Aldenzee (zie IXi) en Miet van den Heuvel.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-08-1968 te Someren met Gertruda van de Laar, 29 jaar oud, geboren op 13-10-1938 te Someren, dochter van Petrus van de LAAR en Theodora Elisabeth HOLLANDERS;.
Uit dit huwelijk:
1.; Ilse Marina, geboren op 27-01-1970 te Helmond.
2.; Twan, geboren op 29-05-1972 te Helmond.

Xah Marian Antonia Wilhelmina Aldenzee, geboren op 05-03-1947 te Deurne, dochter van Marinus Aldenzee (zie IXi) en Miet van den Heuvel.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 08-09-1967 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 14-09-1967 te Deurne Zeilberg (rk) met Heinrich Philippus Johannes Cornelis van Tuijl, 24 jaar oud, geboren op 08-01-1943 te Eindhoven, zoon van Franciscus Arnoldus van TUIJL en Anna Henriette SCHULTE;.
Uit dit huwelijk:
1.; Maria Francsica Petronella Antonia, geboren op 23-06-1968 te Eindhoven.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-08-1993 te Asten met Robby Roelofs.
2.; Anna Maria Geertruida Johanna, geboren op 30-07-1969 te Eindhoven.
Samenwonend 1979 te Deurne met Jacky Leander.

Xai Cornelis Josephus Aldenzee, geboren op 18-03-1947 te Deurne Liessel, zoon van Henricus Aldenzee (zie IXj) en Henrica Johanna van Bommel.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-06-1971 te Sevenum met Hendrika Johanna Wilhelmina Speeuwenberg, 26 jaar oud, geboren op 19-05-1945 te Senenum, zoon van Engelbert SPREEUWENBERG en Maria Sibilla LENSSEN;.
Uit dit huwelijk:
1.; henricus Gerardus Engelbert Maria, geboren op 24-11-1972 te Deurne, gedoopt op 24-12-1972 te Deurne Liessel.
2.; Rene Josephus, geboren op 15-02-1974 te Deurne, gedoopt op 24-03-1974 te Deurne Liessel.

Xaj Antonia Maria Aldenzee, geboren op 29-01-1949 te Deurne Liessel, dochter van Henricus Aldenzee (zie IXj) en Henrica Johanna van Bommel.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-11-1973 te Deurne Liessel met Henricus Gerardus Maria de Bruin, 24 jaar oud, geboren op 04-07-1949 te Venray, zoon van Jacobus Antonius Carolus de BRUIN en Anna Gertruda STEVENS;.
Uit dit huwelijk:
1.; Coenraad Johan, geboren op 02-09-1977 te Venray, gedoopt (rk) op 11-12-1977 te Venray.
2.; Ruben, geboren op 13-06-1984 te Venray, gedoopt op 12-08-1984 te Venray.

Xak Petronella Antonia Aldenzee, geboren op 22-08-1950 te Deurne Liessel, dochter van Henricus Aldenzee (zie IXj) en Henrica Johanna van Bommel.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-07-1974 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 14-02-1975 te Deurne Liessel met Godefridus Jacobus Henricus Verheijden, 24 jaar oud, geboren op 04-12-1949 te Venlo, zoon van Petrus Johannes Jacobus VERHEIJDEN en Johannna STAX;.
Uit dit huwelijk:
1.; carolina Antonia Longina, geboren op 03-12-1978 te Tegelen, gedoopt (rk) op 22-04-1979 te Maasbree.
2.; Henricus Cornelis Charles, geboren op 28-08-1981 te Tegelen, gedoopt (rk) op 29-11-1981 te Steil.

Xal Maria Antonia Aldenzee, geboren op 01-10-1953 te Deurne Liessel, dochter van Henricus Aldenzee (zie IXj) en Henrica Johanna van Bommel.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-10-1979 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 13-12-1979 te Deurne Liessel met Henricus Theodorus Johannes Maria Verbruggen, 28 jaar oud, geboren op 11-08-1951 te Bakel MIlheeze, zoon van Lambertus VERBRUGGEN en Helena Petronella SWINKELS;.
Uit dit huwelijk:
1.; Jeroen Leendert Henricus Maria, geboren op 09-07-1981 te Deurne, gedoopt op 20-08-1981 te Deurne Liessel.
2.; Vincent Henricus Theodorus Maria, geboren op 20-11-1986 te Deurne, gedoopt op 03-02-1987 te Deurne Liessel.

Xam Maria Gerarda Aldenzee, geboren op 13-03-1956 te Deurne Liessel, dochter van Henricus Aldenzee (zie IXj) en Henrica Johanna van Bommel.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-12-1980 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 03-04-1981 te Deurne Liessel met Petrus Johannes Maria Bots, 25 jaar oud, geboren op 16-07-1955 te Deurne Liessel, zoon van Antonius BOTS en Johanna Maria Hubertina WELTEN;.
Uit dit huwelijk:
1.; Anjo Bertina Maria, geboren op 10-10-1989 te Helmond, gedoopt (rk) op 10-12-1989 te Deurne Liessel.
2.; Ellis Petrine Leonie, geboren op 07-01-1993 te Helmond, gedoopt (rk) op 21-03-1993 te Deurne Liessel.

Xan Antonia Maria Catharina Aldenzee, geboren op 24-07-1944 te Deurne, dochter van Antonius Aldenzee (zie IXk) en Wilhelmina Verbakel.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-04-1967 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 19-05-1967 te Deurne (rk) met Arnoldus Maria Strijbosch, 26 jaar oud, geboren op 11-04-1941 te Deurne, zoon van Gerardus Strijbosch en Wilhelmina van de Mortel.
Uit dit huwelijk:
1.; Gerardus Antonius Wilhelmus, geboren op 10-03-1970 te Deurne, gedoopt (rk) op 04-04-1970 te Deurne, overleden op 09-09-1975 te Deurne op 5-jarige leeftijd.
2.; Antonius Gerardus Arnoldus, geboren op 04-01-1974 te Deurne, gedoopt op 03-02-1974 te Deurne.
3.; Wilhelmina Gerarda Antonia, geboren op 12-07-1976 te Deurne, gedoopt op 15-08-1976 te Deurne.

Xao Wilhelmus Cornelis Johannes Aldenzee, geboren op 23-12-1945 te Deurne, zoon van Antonius Aldenzee (zie IXk) en Wilhelmina Verbakel.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-10-1968 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 30-10-1968 te Bakel met Wautrina Petronella Maria van den Bogaard, 21 jaar oud, geboren op 30-10-1946 te Deurne, gedoopt op 30-10-1946 te Bakel, dochter van Johannes van den BOGAARD en Martina van den BROEK;.
Uit dit huwelijk:
1.; Antonius Johannes Arnoldus, geboren op 24-09-1969 te Deurne, gedoopt op 19-10-1969 te Deurne.
2.; Martina Wilhelmina Maria, geboren op 25-03-1971 te Deurne, gedoopt (rk) op 02-05-1971 te Deurne.

Xap Cornelia Maria Aldenzee, geboren op 11-03-1949 te Deurne, dochter van Antonius Aldenzee (zie IXk) en Wilhelmina Verbakel.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-12-1970 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 29-06-1971 te Deurne met Johannes Hubertus Maria van Gog, 23 jaar oud, geboren op 31-05-1947 te Bakel Milheeze, zoon van Johannes van GOG en Johanna Maria van KESSEL;.
Uit dit huwelijk:
1.; Ron Antonius Johannes Wilhelmus, geboren op 18-02-1974 te Bakel, gedoopt op 15-04-1974 te Bakel.
2.; Mike Johannes Cornelis Antonius, geboren op 08-05-1976 te Bakel, gedoopt (rk) op 04-07-1976 te Bakel.

Xaq Cornelis.Gerardus Aldenzee, geboren op 20-11-1951 te Deurne Zeilberg, zoon van Petrus Martinus (Piet) Aldenzee (zie IXl) en Maria Wilhelmina (Miet) van der Heijden.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-12-1973 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 23-04-1974 te Deurne Walsberg met Wilhelmina Cornelia Martina (Willemien) Nooijen, 20 jaar oud, geboren op 19-06-1953 te Deurne, dochter van Johan Nooijen en Anna Philipsen;.
Uit dit huwelijk:
1.; Sandra Johanna Maria, geboren op 01-05-1976 te Deurne.
2.; Peter Johannes, geboren op 14-03-1979 te Bakel Milheeze.

Xar Wilhelmus Josephus Aldenzee, geboren op 09-07-1953 te Deurne Zeilberg, overleden op 22-02-1991 te Geldrop op 37-jarige leeftijd, zoon van Petrus Martinus (Piet) Aldenzee (zie IXl) en Maria Wilhelmina (Miet) van der Heijden.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-06-1975 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 20-06-1975 te Deurne Vlierden met Cornelia Johanna Maria (Corrie) van Bree, 21 jaar oud, geboren op 04-10-1953 te Deurne Vlierden, dochter van Cornelis martinus van BREE en Mathea Maria THIJSSEN;.
Uit dit huwelijk:
1.; Mario Petrus Cornelis Wilhelmus, geboren op 27-01-1978 te Deurne.
2.; Linda Mathea Maria Arnoldina, geboren op 24-09-1979 te Deurne.

Xas Albertus Maria Aldenzee, geboren op 03-09-1954 te Deurne, zoon van Petrus Martinus (Piet) Aldenzee (zie IXl) en Maria Wilhelmina (Miet) van der Heijden.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-05-1978 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 18-05-1978 te Deurne Walsberg (rk) met Helena Bartholina Henrica Maria van Deursen, 21 jaar oud, geboren op 06-09-1956 te Deurne, dochter van Petrus Antonius van DEURSEN
en Gertruda Maria CUPPEN;.
Uit dit huwelijk:
1.; Emmie Josephina Gertruda Maria, geboren op 24-04-1980 te Deurne.
2.; Yvonne Helena Maria, geboren op 19-01-1982 te Deurne.
3.; Petrus Albertus Maria, geboren op 24-05-1984 te Deurne.

Xat Elisabeth.Donata Aldenzee, geboren op 15-07-1956 te Deurne, dochter van Petrus Martinus (Piet) Aldenzee (zie IXl) en Maria Wilhelmina (Miet) van der Heijden.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-02-1980 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 29-02-1980 te Deurne Zeilberg (rk) met Adrianus Josephus Vogels, 25 jaar oud, geboren op 23-04-1954 te Deurne Zeilberg, zoon van Josephus Adrianus VOGELS en Josephina Johanna SLEEGERS;.
Uit dit huwelijk:
1.; Suzanne Maria Josephina, geboren op 27-07-1985 te Deurne.
2.; Frank Josephus Adrianus, geboren op 05-07-1988 te Deurne.
3.; Nicole Maria Wilhelmina, geboren op 05-07-1988 te Deurne.

Xau Josephus Wihelmus Aldenzee, geboren op 21-03-1959 te Deurne Zeilberg, zoon van Petrus Martinus (Piet) Aldenzee (zie IXl) en Maria Wilhelmina (Miet) van der Heijden.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-12-1986 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 25-12-1986 te Deurne Zeilberg (rk) met Allegonada Maria Romeijnders, 25 jaar oud, geboren op 24-01-1961 te Maasbracht, dochter van Janus ROMEIJNDERS en Trees KRIESELS;.
Uit dit huwelijk:
1.; Miriam, geboren op 09-01-1995 te Deurne.
2.; Benjamin Adriaan (Ben), geboren op 18-12-1997 te Deurne.

Xav Cornelis Gerardus Aldenzee, geboren op 24-03-1951 te Deurne, zoon van Cornelis Aldenzee (zie IXm) en Maria Anna de Wit.
Gehuwd ca 1995 te Someren met Theodora Catharina Maria Ceelen, geboren op 21-04-1954 te Someren.
Uit dit huwelijk:
1.; Monique.
2.; Niels.
3.; Paul.

Xaw Helena Maria Aldenzee, geboren op 04-11-1952 te Deurne, dochter van Cornelis Aldenzee (zie IXm) en Maria Anna de Wit.
Gehuwd met Petrus Aarts, geboren op 02-11-1954 te Asten.
Uit dit huwelijk:
1.; Anne.
2.; Mark.

Xax Petrus Antonius Aldenzee, geboren op 08-08-1954 te Deurne, zoon van Cornelis Aldenzee (zie IXm) en Maria Anna de Wit.
Gehuwd met Maria Berkers, geboren op 23-05-1960 te Asten Heusden.
Uit dit huwelijk:
1.; Miranda.
2.; Nicole.

Xay Antonia Maria Aldenzee, geboren op 07-12-1955 te Deurne, dochter van Cornelis Aldenzee (zie IXm) en Maria Anna de Wit.
Gehuwd met Gerard de Bruin, geboren op 21-04-1951 te Deurne, zoon van Martinus de BRUIN en Hendrica THIJSSEN;.
Uit dit huwelijk:
1.; Anja.
2.; Freddie.
3.; Linda.

Xaz Maria Anna Aldenzee, geboren op 05-04-1959 te Deurne, dochter van Cornelis Aldenzee (zie IXm) en Maria Anna de Wit.
Gehuwd met Johannes Peters, geboren op 09-03-1956 te Bakel Milheeze.
Uit dit huwelijk:
1.; Arjan.
2.; John.
3.; Wendy.

Xba Petrus Cornelis Aldenzee, geboren op 02-06-1955 te Deurne, zoon van Martinus Henricus (Hein) Aldenzee (zie IXn) en Maria (Miet) Berkers.
Gehuwd met Franka Strijbosch.
Uit dit huwelijk:
1.; Mieke.
2.; Ria.

Xbb Cornelus Antonius Aldenzee, geboren op 23-01-1957 te Deurne, zoon van Martinus Henricus (Hein) Aldenzee (zie IXn) en Maria (Miet) Berkers.
Gehuwd met Petra Adriaans.
Uit dit huwelijk:
1.; Jeroen.
2.; Martijn.

Xbc Antonius Henricus Aldenzee, geboren op 23-02-1962 te Deurne, zoon van Martinus Henricus (Hein) Aldenzee (zie IXn) en Maria (Miet) Berkers.
Gehuwd met Marleen Holtakkers.
Uit dit huwelijk:
1.; Arno.
2.; Ingrid.

Xbd Eimericus van Bommel, geboren op 21-04-1889 te Deurne, overleden op 24-09-1960 te Deurne op 71-jarige leeftijd, zoon van Antonius van Bommel en Adriana Helena Aarts (zie IXr).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 26-04-1919 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 29-04-1919 te Deurne met Josina Crooymans, 25 jaar oud, geboren op 23-02-1894 te Deurne, overleden op 24-04-1983 te Deurne op 89-jarige leeftijd, dochter van Joost Crooymans en Petronella van Bommel.
Uit dit huwelijk:
1.; Petronella, geboren op 12-02-1920 te Deurne, gedoopt te Deurne, overleden op 16-12-1977 te Deurne op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd te Deurne met Henricus van Horik, geboren op 01-01-1917 te Deurne, zoon van Johannes van Horik en Hanneke van de Voort.
2.; Adriana Helena (Jaan) (zie XIl).
3.; Antonius (zie XIm).
4.; Josephina, geboren op 20-11-1924 te Deurne, gedoopt te Deurne, overleden op 04-12-1924 te Deurne, 14 dagen oud.
5.; Josephus, geboren op 10-10-1925 te Deurne, gedoopt te Deurne, overleden op 26-04-1926 te Deurne, 198 dagen oud.
6.; Jozefhus (Sjef) (zie XIn).
7.; Wilhelmus, geboren op 23-01-1929 te Deurne, gedoopt te Deurne.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-04-1954 te Deurne, gehuwd voor de kerk te Deurne met Huberdina Munsters, 26 jaar oud, geboren op 17-02-1928 te Deurne, gedoopt te Deurne, dochter van Hein Munsters en Catharina van Bakel.
8.; Theodora, geboren op 28-01-1934 te Deurne, gedoopt te Deurne.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 29-10-1963 te Deurne, gehuwd voor de kerk te Deurne met Antonius Johannes van Bommel, 29 jaar oud, geboren op 18-02-1934 te Milheeze, zoon van Jan van Bommel en Antonetta Maria Kuijpers.

Xbe Johannes M C van der Zanden, geboren op 27-04-1959 te Deurne, gedoopt te Deurne (Zeilberg), zoon van Johannes van der Zanden (zie IXs) en Elisabeth M L Slaats.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-10-1982 te Deurne, gehuwd voor de kerk te Deurne met Mariette C A M van den Broek, 21 jaar oud, geboren op 18-12-1960 te Sprundel, gedoopt te Sprundel, dochter van A van den Broek en W Brabers;.
Uit dit huwelijk:
1.; Joris M A, geboren op 14-11-1988 te Deurne, gedoopt te Deurne.
2.; Daminianus L, geboren op 16-01-1990 te Deurne, gedoopt te Deurne.

Xbf Christianus Peter Johannes van der Zanden, geboren op 16-08-1961 te Deurne, gedoopt te Deurne (Zeilberg), zoon van Johannes van der Zanden (zie IXs) en Elisabeth M L Slaats.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-03-1987 te Deurne, gehuwd voor de kerk te Deurne met Marion Maria Johanna van Bussel, 22 jaar oud, geboren op 31-08-1964 te Deurne, gedoopt te Deurne, dochter van Cornelus Johannes van Bussel en Dien Johanna Arnoldina Seijkens.
Uit dit huwelijk:
1.; Christel Arnoldina Elisabeth, geboren op 06-01-1990 te Venray, gedoopt te Venray.
2.; Monique Cornelia Johanna, geboren op 16-06-1991 te Lomm (L), gedoopt te Lomm.
3.; Lisanne Maria Petronella, geboren op 03-01-1993 te Lomm (L), gedoopt te Lomm.
4.; Mark Mieke Leonardus, geboren op 29-07-1995 te Lomm (L ), gedoopt te Lomm.
5.; Diana Josephina Marina, geboren op 20-03-1997 te Venray.

Xbg Johannes Cornelius Maria van der Zanden, geboren op 11-08-1963 te Deurne, gedoopt te Deurne (Zeilberg), zoon van Leonardus Antonius van der Zanden (zie IXu) en Hendrika A Maas.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-03-1994 te Breda met Johanna Elly Johannes, 31 jaar oud, geboren op 26-11-1962 te Willemstad.
Uit dit huwelijk:
1.; Eveline Juliette, geboren op 15-12-1994 te Leidschendam.

Xbh Helena Antonia (Lenny) van Deursen, geboren op 04-07-1982 te Deurne, gedoopt (rk) te Deurne, dochter van Petrus J M (Pieter) van Deursen, landbouwer, en Johanna Huberdina Maria (Annie) van der Heijden (zie IXaf).
Gehuwd met Eric van Bree.
Uit dit huwelijk:
1.; Jordy.

Xbi Johanna Antonia (Yvonne) Relou, geboren op 17-03-1981 te Bakel, gedoopt (rk) te Bakel, dochter van Johannes A M (Jan) Relou, gemeente arbeider, en Johanna Petronella Cornelia van der Heijden (zie IXag).
Samenwonend sinds 01-01-2007 te Aarle Rixtel met Dennis Heinsbergen.
Uit deze relatie:
1.; Johanna Jeannette (Jenske), geboren op 13-06-2007 te Aarle Rixtel.

XIa Wilhelmina Kuijten, geboren op 22-06-1943 te Deurne, dochter van Walterus Kuijten (zie Xn) en Ida Sanders.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-12-1965 te Deurne met Jacobus Jacobs, 22 jaar oud, geboren op 28-10-1943 te Deurne Neerkant, zoon van Cornelius (Neel ) Jacobs en Wilhelmina Pijpers.
Uit dit huwelijk:
1.; Cornelis (zie XIIa).
2.; Waltera, geboren op 16-09-1968 te Deurne Liessel.
3.; Jacoba, geboren op 26-11-1969 te Deurne Liessel.
4.; Wilhelmina, geboren op 15-05-1971 te Deurne.

XIb Mathijs M J Adriaans, geboren op 24-01-1962 te Deurne, zoon van Martinus Mathijs Adriaans en Maria Johanna Aldenzee (zie Xx).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-09-1989 te Deurne met Wilma Knijnenburg, dochter van Louis KNIJNENBURG en Jana van den BERKMORTEL:.
Uit dit huwelijk:
1.; Martinus Louis, geboren op 17-07-1992 te Deurne.
2.; Aniek.

XIc Johannes Johanna Maria Adriaans, geboren op 10-02-1963 te Deurne, zoon van Martinus Mathijs Adriaans en Maria Johanna Aldenzee (zie Xx).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-11-1988 te Deurne met Hanny van den Boomen.
Uit dit huwelijk:
1.; Vera Petronella Maria, geboren op 16-11-1988 te Deurne.
2.; Kyra, geboren op 19-12-1995 te Deurne.

XId Marieta Adriaans, geboren op 01-01-1965 te Deurne, dochter van Martinus Mathijs Adriaans en Maria Johanna Aldenzee (zie Xx).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-06-1989 te Deurne met Henricus Adrianus Vlemmix, 24 jaar oud, geboren op 02-12-1964 te Asten Heusden.
Uit dit huwelijk:
1.; Henrica Maria, geboren op 28-08-1992 te Horst.
2.; Maria Johanna, geboren op 29-03-1994 te Horst.
3.; Cornelia Martina, geboren op 16-11-1995 te Horst.

XIe Maria Petronella Wilhelmina van Soest, geboren op 30-09-1967 te Asten, dochter van Wilhelmus Gerardus van Soest en Antonia Cornelia Aldenzee (zie Xy).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-05-1990 te Asten met Frank Welten, 25 jaar oud, geboren op 26-02-1965 te Liessel.
Uit dit huwelijk:
1.; Franciscus Antonius, geboren op 24-11-1993 te Deurne Liessel.

XIf Joselina Johanna Eliza van Soest, geboren op 09-06-1969 te Asten, dochter van Wilhelmus Gerardus van Soest en Antonia Cornelia Aldenzee (zie Xy).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-08-1989 te Asten, gehuwd voor de kerk op 18-08-1989 te Deurne Zeilberg met Pieter van Gog, 20 jaar oud, geboren op 26-09-1968 te Deurne.
Uit dit huwelijk:
1.; Cornelia Maria, geboren op 28-11-1994 te Deurne.
2.; Johanna Maria, geboren op 21-12-1996 te Deurne.

XIg Ferdinanda Beekmans, dochter van Johannes Adrianus Beekmans en Cornelia Aldenzee (zie Xz).
Gehuwd op 13-03-1987 te Bakel met Twan Bouwmans.
Uit dit huwelijk:
1.; Cornelia Wilhelmina, geboren op 29-01-1991 te Bakel.
2.; Lamberdina Antonia, geboren op 19-10-1992 te Bakel.

XIh Mariette Beekmans, dochter van Johannes Adrianus Beekmans en Cornelia Aldenzee (zie Xz).
Gehuwd op 03-03-1989 te Venray met Puck Hooglucht.
Uit dit huwelijk:
1.; Mark, geboren op 09-06-1994 te Venray Ysselsteyn.
2.; Laura, geboren op 11-03-1996 te Ysselsteyn.

XIi Johannes Cornelis Maria Aldenzee, geboren op 10-04-1968 te Deurne, zoon van Petrus Josephus Aldenzee (zie Xab) en Anna Catharina Maria Schrama.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24-11-1989 te Deurne met Helena Petronella Verbaarschot, 23 jaar oud, geboren op 15-07-1966 te Deurne, dochter van Leonardus Henricus VERBAARSCHOT en Pieta Gerarda Aldegonda KUIJPERS;.
Uit dit huwelijk:
1.; Petrus Johannes, geboren op 02-05-1992 te Deurne.
2.; Josephus Antonius, geboren op 20-03-1994 te Deurne.
3.; Leonarda Helena, geboren op 13-02-1996 te Deurne.

XIj Adrianus Johannes Cornelis Aldenzee, geboren op 27-10-1969 te Deurne, zoon van Petrus Josephus Aldenzee (zie Xab) en Anna Catharina Maria Schrama.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-02-1994 te Deurne met Henrica Pieta Verbaarschot, 22 jaar oud, geboren op 19-08-1971 te Deurne, dochter van Leonardus Henricus VERBAARSCHOT en Pieta Gerarda Aldegonda KUIJPERS;.
Uit dit huwelijk:
1.; Franciscus Adrianus, geboren op 30-06-1997 te Deurne.

XIk Yvonne Johanna Maria Aldenzee, geboren op 28-04-1979 te Deurne, gedoopt (rk) op 18-08-1079 te Deurne, dochter van Martien Maria Aldenzee (zie Xaf) en Anna Maria Catharina Jonkers.
Samenwonend ca 1996 te Deurne met Ramon Catharina Wilhelmus Jacobs, zoon van Joseph Catharina JACOBS en Jacquline Wilhelmina Maria SWINKELS;.
Uit deze relatie:
1.; Miranda Jacqueline Maria (Aldenzee), geboren op 12-05-1997 te Helmond, gedoopt (rk) op 14-09-1997 te Venray.

XIl Adriana Helena (Jaan) van Bommel, geboren op 12-12-1921 te Deurne, overleden op 12-02-1998 te Helmond op 76-jarige leeftijd, begraven op 17-02-1998 te Deurne Walsberg, dochter van Eimericus van Bommel (zie Xbd) en Josina Crooymans.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-08-1946 te Deurne met Johannes Petrus (Johan) Brouwers, 27 jaar oud, geboren op 23-03-1919 te Deurne, zoon van Theodorus Brouwers en Antonia Dielissen.
Uit dit huwelijk:
1.; Antonia Josina Petronella (zie XIIb).

XIm Antonius van Bommel, geboren op 25-05-1923 te Deurne, gedoopt te Deurne, zoon van Eimericus van Bommel (zie Xbd) en Josina Crooymans.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-11-1946 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 26-11-1946 te Deurne met Catharina van der Heijden, 22 jaar oud, geboren op 23-01-1924 te Deurne, gedoopt te Deurne, overleden op 02-05-2006 te Helmond op 82-jarige leeftijd, begraven op 06-05-2006 te Griendtsveen, dochter van Franciscus van der Heijden en Petronella Manders.
Uit dit huwelijk:
1.; Eimericus Franciscus Maria, geboren op 29-01-1948 te Deurne.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-10-1972 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 11-10-1972 te Deurne met M.M van den Broek, 22 jaar oud, geboren op 18-05-1950 te Deurne, ---------
dochter van Johannes van den Broek en Maria Pluim;.
2.; J.M. Geboren op 04-02-1950 te Griensveen.
3.; Petronella M, geboren op 04-02-1950 te Griensveen.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 11-12-1967 te Horst, gehuwd voor de kerk op 05-01-1968 te Griensveen met Rinie E A C van den Bergn, 19 jaar oud, geboren op 07-07-1948 te Groesbeek.
4.; Franca, geboren op 14-05-1953 te Griensveen, overleden op 17-05-1959 te Griensveen op 6-jarige leeftijd, in haar woonplaats door verdrinking om het leven gekomen.
5.; Antonius F H P M, geboren op 14-05-1960 te Griensveen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-05-1981 te Oosterhout, gehuwd voor de kerk te Oosterhout met Dian L.A.M.P Berkers, 21 jaar oud, geboren op 15-01-1960 te Oosterhout.

XIn Jozefhus (Sjef) van Bommel, geboren op 14-01-1927 te Deurne, gedoopt te Deurne, zoon van Eimericus van Bommel (zie Xbd) en Josina Crooymans.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-04-1955 te Someren, gehuwd voor de kerk te Someren met Francisca van Bommel, 29 jaar oud, geboren op 25-01-1926 te Someren, gedoopt te Someren, dochter van Martinus van Bommel en Petronella Aarts.
Uit dit huwelijk:
1.; Karel Emerikus Petrus (zie XIIc).
2.; Josien, geboren op 15-07-1957 te Deurne.
3.; Irma, geboren op 23-09-1959 te Deurne.
4.; Martien Johannes Wilhelmus (zie XIId).

XIIa Cornelis Jacobs, geboren op 07-07-1966 te Deurne, zoon van Jacobus Jacobs en Wilhelmina Kuijten (zie XIa).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 20-11-1986 te Deurne Helenaveen met Moniyqe van Grunsven, 20 jaar oud, geboren op 25-02-1966 te Deurne Helenaveen.
Uit dit huwelijk:
1.; Jeroen, geboren op 12-05-1993 te Helmond.

XIIb Antonia Josina Petronella Brouwers, geboren op 20-09-1951 te Deurne, dochter van Johannes Petrus (Johan) Brouwers en Adriana Helena (Jaan) van Bommel (zie XIl).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-12-1972 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 16-03-1973 te Deurne met Theodorus Vincentius Aldenzee, 25 jaar oud (zie Xae).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder Xae).
;
XIIc Karel Emerikus Petrus van Bommel, geboren op 05-05-1956 te Deurne, zoon van Jozefhus (Sjef) van Bommel (zie XIn) en Francisca van Bommel.
Gehuwd te Deurne met Gerrie Kuijpers, geboren op 03-09-1955 te Deurne. Dochter van Huup Kuijpers en Mien van de Ven;.
Uit dit huwelijk:
1.; Nina, geboren op 12-07-1984 te Deurne.
2.; Simon, geboren op 15-11-1988 te Deurne.

XIId Martien Johannes Wilhelmus van Bommel, geboren op 12-11-1961 te Deurne, zoon van Jozefhus (Sjef) van Bommel (zie XIn) en Francisca van Bommel.
Gehuwd te Deurne met Erica Martens, geboren op 26-07-1964 te Deurne.
Uit dit huwelijk:
1.; Arjan, geboren op 09-02-1988 te Deurne.
2.; Yvonne, geboren op 27-06-1989 te Deurne.
3.; Moniek, geboren op 13-02-1992 te Deurne.
4.; Joss, geboren op 27-04-1993 te Deurne.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software