Coachen en trainen met tastbare werkvormen; een beeld zegt meer dan duizend woorden.

Coaches en trainers hebben baat bij een concrete werkvorm van een methodiek. Een mens leert en ervaart tenslotte niet alleen via verbale uitingen; een verbeelding van een model voegt een dimensie toe aan het begrijpen en doorleven van een bepaalde methodiek. Het brengt nieuw elan in het veranderingsproces.

Het enneagram op levensgroot formaat helpt mensen zich in de ruimte persoonlijk te identificeren. Tijdens de training kiezen de deelnemers hun eigen positie bij een voor hen kenmerkend type en ervaren ze direct aan den lijve welke effecten zij op anderen hebben en andersom. Juist door mensen letterlijk en figuurlijk met hun plek te laten spelen worden inzichten verkregen over ieders positie binnen de organisatie. De dynamiek is voelbaar.

                 

Ook bij veranderprocessen in teams kan een verbeelding van het denken over verandering in kleuren van Leon de Caluwť (Leren veranderen, Kluwer, 2002) een bijzondere bijdrage leveren aan het ontdekken van ieders eigen voorkeuren en typen wat betreft de instelling ten aanzien van veranderprocessen in de organisatie. Vanuit het kleur bekennen ontstaat inzicht in de eigen rol en instelling en die van de ander; denk je meer in blauwdrukken of macht? Een verhelderende en leerzame ondersteuning bij veranderingsprocessen.

        
In coachingsgesprekken kunnen werkvormen ook een illustratieve bijdrage leveren aan het inzien en doorpraten van eigen patronen. Er is een breed scala aan gespreksmethodieken en ze lenen zich vrijwel allemaal voor een tastbare uitwerking. Voor een loopbaanadviseur is de Rationele Emotieve Techniek en de creatiespiraal uitgewerkt:

        

In het gesprek focust de coach via de Aanleiding en de Consequenties op de onderliggende Beliefs, deze worden ter Discussie gesteld en besproken op het gewenste Effect. Door de partjes is het voor de coachee beter te visualiseren. Ervaringen zijn goed!

Een andere werkvorm is de creatiespiraal. Ook voor 1-op-1 situaties:

        

Het scala aan geschikte werkvormen is groot; ook de STAR-methode, de leercyclus van Kolb, de ijsberg van McClelland, nog enkele voorbeelden die ook goed te verbeelden zijn. En vrijwel iedere andere werkvorm waarmee een trainer of coach graag werkt is tot een tastbare werkvorm te maken.

        

Graag werken we de details uit samen met de opdrachtgever; zodat een persoonlijke werkvorm ontstaat die geheel aansluit op de wensen van de trainer/coach.

De werkvormen worden vooral gemaakt van hout of een houtproduct (MDF, meubelplaat, triplex en andere). De afbeeldingen, zelf aan te leveren of door ons uitgezocht, worden van papier of stickermateriaal gemaakt.

Prijzen:

Enneagram van 2 x 2 meter vanaf € 250   excl. BTW
Tafelmodellen REA, creatiespiraal, planeten vanaf € 85     excl. BTW

Neem vrijblijvend contact op voor voorbeelden en nadere info:

Jeroen Hendrix
Methodiekenbouwer
Kerkstraat 18a
8194 LV Veessen
06-54678908
j.hendrix6@chello.nl

Copyright © - All Rights Reserved!