WATERVLOOIEN  (CLADOCERA)


  Er is een tweekleppige schaal, die de kop vrijlaat. De vlo-achtige beweging komt tot stand door de beweging van een paar  grote, tweedelige antennen. Het vrouwtje legt onbevruchte eieren waaruit vrouwtjes ontstaan, dit kan vele generaties achter   elkaar gebeuren. De eieren worden vaak in een broedruimte tussen schaal en rug meegevoerd. Plotseling ontstaan eieren, die  ten dele mannetjes leveren en ten dele eieren welke door de mannetjes bevrucht moeten worden. De bevruchte eieren worden meestal in de broedholte door een bruin tot zwart kapseltje omgeven: ephippium. Zij komen bij een vervelling vrij en overwinteren. Er komen vrouwtjes uit, die onbevrucht eieren leggen.


Daphnia

 


kop

 


de eieren

 


het hart

 


dode watervlo

 

Watervlo Chydorus - sphaericus

 


cyclops


onbekend

HOME