Grote aardslak

Photobucket - Video and Image 

Hosting

 

Photobucket - Video and 

Image Hosting

 

Photobucket - Video and Image 

Hosting

 

Photobucket - Video and Image Hosting

 

Photobucket - Video and Image Hosting 

Deze slak is een van de grootste soorten in Europa en wordt ongeveer 15 tot 20 centimeter lang. De kleur is grijs tot bruin met meestal een karaktistieke donkerbruine tot zwarte strepentekening op het deel achter het mantelschild; het mantelschild zelf is gevlekt, bedekt bijna de helft van het lichaam en de achterzijde ervan eindigt in een punt. De strepen- en vlekkentekening verschilt per dier en kan ook volledig ontbreken. De ademopening is donker gevlekt en zit achter het midden van het mantelschild.

Voedsel
De grote aardslak is een enorme eter; niet alleen planten in de natuur, tuinen en kassen vormen het voedsel, ook voorraden in kelders, honden- en katenvoer, paddenstoelen en zelfs andere naaktslakken worden gegeten, dus deze soort is niet alleen maar schadelijk voor de mens. Met name paddestoelen lusten ze graag, bossen en andere dichtbegroeide plaatsen zijn dan ook het geprefereerde biotoop. Bij droger weer is deze slak niet te zien maar verschuilt zich onder stenen of andere objecten.

Levenswijze
Deze slak kan twee tot drie jaar oud worden en overwintert. Vorst overleeft echter geen enkele soort slak vanwege het hoge lichaamsgehalte aan water, meer dan 90%. Vooral bij bebouwing, zoals kassen, brandhoutschuurtjes, composthopen of garages heeft de grote aardslak een kans de winter door te komen, ook holle bomen en houtstapels zijn een goede plaats en vaak worden grote groepen aangetroffen. De eitjes worden in de vochtige grond of onder objecten afgezet, na een paar weken komen de slakjes uit.

HOME