jaap nederlof

  
artist
Jaap Nederlof 70 jaar  


-in mijn schilderijen lijken een provocerende vormgeving en een harmonieus kleurgebruik met elkaar in tegenspraak.
deze tegenspraak zie ik terug in de natuur en ook in vormen van menselijk gedrag.
het wankel evenwicht tussen die twee fascineert mij.--ik verzet me tegen het gegeven dat `het voelen` in de hedendaagse schilderkunst weggemoffeld wordt.
ik geef de ratio liever niet de overhand.-


-het tijdsbeeld van een schilderij wordt volgens mij meer weergegeven door de vorm dan door de keuze van het onderwerp.-


-de ontwikkeling in de beeldende kunst wordt dus vooral gedragen door de vormgeving, die veel moeilijker te vangen is in rationele beschouwingen waarbij men zich zo graag bedient van titels en onderwerpen om enige binding met de werkstukken te behouden.-


-ik vind het woord, gelezen of gehoord over beeldende kunst, van veel minder belang.-


KierrVliet Productions