FREDERIKA STROES werd op 20 oktober 185 te Utrecht in de Nootenboomenlaan 110 geboren als tweede van de veertien kinderen die werden geboren uit het huwelijk tussen Gerardus Stroes en Wilhelmina van Maurik. Ze werd vernoemd naar haar grootmoeder Frederika Antonia de Groot. Drieka (haar roepnaam) werd katholiek opgevoed. Ze heeft 4 jaar lager onderwijs genoten. Haar vader was als hoveniersknecht werkzaam op één der vele hoveniersbedrijven die in dit gedeelte van Utrecht gevestigd waren. In 1888 verhuisde de familie Stroes naar de Vossegatsedijk 18 in De Bilt. Rond 1895 annexeerde de gemeente Utrecht dit gedeelte van De Bilt zodat de familie Stroes, zonder te verhuizen weer inwoners van Utrecht werden. Op de Vossegatesedijk woonde ook Jan van Spellen, zodat het aannemelijk is dat Drieka haar man van kindsaf gekend heeft. Het burgerlijk huwelijk tussen Jan en Drieka werd op 4 november 1908 te Utrecht gesloten. De dag erna, 5 november 1908, werd het kerkelijk huwelijk gesloten,Trouwfoto Jan van Spellen en Frederika Stroes (5-11-1908) Jan en Drieka gingen wonen in de Croesestraat 17 te Utrecht. Hier werden de eerste twee van hun vijf kinderen geboren n.l. Joop in 1909 en Mien in 1911. In 1912 verhuisden Jan en Drieka naar Amsterdam maar in 1916 keerden zij terug naar Utrecht en gingen toen wonen in de Havikstraat 16. Hier werden in 1918 Gerard en in 1920 Truus geboren. In 1922 verhuisden Jan en Drieka wederom, ditmaal naar de Liebergerweg in Hilversum. Hier werd in 1924 hun zoon Jan geboren. Daarna verhuisden Jan en Drieka naar de Hoge Larenseweg 13 en later naar de Hoge Larenseweg 15. In 1966 werd Drieka weduwe. In 1967 verhuisde zij naar een bejaardenwoning (Mincklerstraat 153) te Hilversum. Hier vierde Driek op 20 oktober 1975 te midden van kinderen, klein- en achterkleinkinderen haar 90-ste verjaardag. Helaas begonnen kort hierna haar geestelijke vermogens zozeer af te nemen dat zij in 1976 moest worden opgenomen in het verpleeghuis "Hoog-Laren" te Blaricum. Hoewel haar geestesvermogens steeds verder afnamen liet haar lichamelijke gesteldheid weinig te wensen over. Op 20 oktober 1985 werd op bescheiden wijze haar 100-ste verjaardag gevierd. Op dat moment had zij al 2 zonen en een schoonzoon overleeft. Frederika Stroes is op 17 mei 1986 in het verpleeghuis overleden.
 
 

Bron: genealogisch onderzoek door J.J. Ruijzendaal, kleinzoon van Frederika Stroes, alsmede uit overleveringen uit familiekring.