JOHANNES ISAÄC RUIJZENDAAL werd in de late avond van woensdag 16 november 1892 te Bussum geboren als vierde van de 15 kinderen die werden geboren uit het huwelijk tussen Meeuwis Ruijzendaal en Maria Wendelina Mulder. Hij werd vernoemd naar zijn beide grootvaders. Op 17 november 1892 werd hij katholiek gedoopt in de St.Vituskerk te Bussum. Doopgetuige hierbij was Maria Mulder, een zuster van zijn moeder. Het geboorte­huis van Jan was het woonhuis van de blekerij die zijn vader en grootvader dreven aan de Brinklaan in Bussum. Jan volgde lager onderwijs aan de Wilhelminaschool in Bussum. Na schooltijd moest hij helpen in de blekerij. Toen de blekerij in 1906 werd opgeheven gingen Jan en zijn vader werken bij de chocoladefabriek "Bensdorp" in Bussum. Hier werd hij opgeleid tot blikslager. Maar Jan zijn ambities gingen verder dan het zouteloze leven bij Bensdorp. Hij liep 's-avonds op klompen naar Hilversum om daar lessen te volgen die hem bekend moesten maken met het politievak. Jan slaagde voor zijn examen en trad 15 januari 1915 in dienst van de Haagse politie.Jan Ruijzendaal in uniform politie Den Haag in 1915 Bij Bensdorp had hij het meisje Lena van Dam uit Weesp leren kennen. Toen Jan al in dienst was bij de politie in Den Haag schreef hij haar een brief waarin hij haar om verkering vroeg. Dit resulteerde uiteindelijk in een huwelijk dat op 7 mei 1918 te Weesp werd gesloten en 65 jaar duurde. Omdat Jan inmiddels sinds 27 januari 1918 in dienst was bij de Hilversumse politie ging het paar wonen in de Ludenstraat 5 te Hilversum. Hier werden hun beide zonen, Ko in 1921 en Jan in 1924 geboren. Jan was bij de politie werkzaam bij de straatdienst. Dit betekende dat hij te voet en met de fiets patrouilediensten door Hilversum moest verrichten. Dit gebeurde in ploegendiensten; Jan deed 7 dagen nachtdienst en was dan één dag vrij, dan deed hij 7 dagen vroege dienst en was dan weer een dag vrij, gevolgd door 7 dagen late dienst, ook weer gevolgd door een vrije dag. Dit stramien heeft Jan 30 jaar volgehouden. In 1934 verhuisde Jan met zijn gezin naar de Hendrik Smitstraat 30 in Hilversum, maar na 2 jaar werd er weer verhuisd, ditmaal naar de Erfgooiersstraat 70 in Hilversum.

Jan Ruijzendaal regelt het verkeer hoek Groest/Stationstraat in 1924

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           In mei 1940 werd ook Nederland meegesleurd in de Tweede Wereldoorlog. Gedurende de gehele bezetting was Jan wachtcommandant van de politie, een bijzonder zware functie in de oorlogstijd. Jan was één der eerste die zich bezig hield met verzet tegen de Duitse over­heersing (in 1982 ontving Jan voor zijn verzetsactiviJan Ruijzendaal ontvangt het Verzetsherdenkingskruis in oktober 1982teiten het Verzetsherdenkingskruis, zie foto).

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1946 werd Jan bevorderd tot Brigadier en in 1948 tot Adjudant. Op 1 mei 1950 werd Jan eervol ontslag verleend. Maar Jan was nog te vitaal om al op zijn lauweren te gaan rusten. Hij werkte nog enige jaren als portier bij de Hilversumse gasfabriek en was daarna nog een aantal jaren begeleider op een schoolbus met geestelijk gehandicapte kinderen. Met het verstrijken der jaren behield Jan een goede lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Dat kon helaas niet van zijn vrouw gezegd worden, bij Lena waren al vroeg tekenen van dementie waar te nemen. Toen bij Jan in maart 1979 een pacemaker moest worden ingeplant begreep hij dat het tijd was om naar een bejaardenhuis te gaan. In juli 1979 gingen Jan en Lena wonen in het bejaardenhuis "Antoniushove" in Bussum. Jan behield ook hier zijn goede lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Hij volgde het wereldgebeuren nauwlettend en bleef het wel en wee van zijn kinderen en kleinkinderen op de voet volgen. In november 1980 beleefde hij met emotionele vreugde het feit dat hij overgrootvader werd. Jan heeft de geboorte van 3 achterkleinkinderen nog mogen meemaken. Helaas namen de geestelijke vermogens van Lena zozeer af dat zij in juni 1983 moest worden opgenomen in een verpleeghuis.Jan Ruijzendaal met zijn zoon Ko en 2 achterkleinkinderen in 1982 Zonder zijn vrouw verloor Jan de zin in het leven. Bovendien begonnen zich ouderdomskwalen te openbaren. Johannes Isaäc Ruijzendaal is op 21 januari 1984 in de Antoniushove te Bussum op 91-jarige leeftijd overleden.

 

 

Bron: genealogisch onderzoek door Koos. Ruijzendaal, kleinzoon van Johannes Isaäc Ruijzendaal alsmede uit overleveringen uit familiekring.