TIJMETJE VOS werd op 10 november 1825 te Bussum geboren als vierde van de negen kinderen die werden geboren uit het huwelijk tussen Meeuwis Vos en Trijntje Krijnen. Ze is vernoemd naar Tijmen Vos, haar grootvader.

 

Zoals de meeste families in Bussum was ook het gezin Vos streng katholiek. Tijmetje heeft waarschijnlijk in haar jeugd weinig welstand gekend, in ieder geval heeft zij geen lezen of schrijven geleerd. Van haar jonge jaren is verder weinig anders bekend dan dat zij spinster was.

 

Al in 1835 woonde zij in huis nr.59, hetzelfde huis waar zij later samen met haar echtgenoot een blekerij zal drijven. Het huisje was door haar moeder in januari 1835 voor 195 aangekocht uit de nalatenschap van Lambertus Krijnen, de grootvader van Tijmetje.

 

Op 11 mei 1859 trad Tijmetje te Bussum in het huwelijk met IJzaak Ruijzendaal. Uit dit huwelijk werd op 23 april 1860 het eerste kind geboren: Jacobus, die echter na twee dagen later zou overlijden. Op 21 mei 1861 schonk Tijmetje het leven aan een tweeling: twee meisjes n.l. Catharina en Margaretha. In november van dat zelfde jaar zouden beide kinderen overlijden. Op 26 mei 1863 schonk Tijmetje het leven aan een zoon: Meeuwis. Op 27 december 1864 schonk Tijmetje wederom het leven aan een tweeling: een jongen en een meisje n.l. Jacobus en Catharina. Helaas zou ook deze tweeling in april van het volgende jaar overlijden. Alleen zoon Meeuwis is volwassen geworden en heeft zijn ouders overleefd.

 

Tijmetje Vos is op 3 januari 1906 in het woonhuis van de blekerij overleden.


 

 

Bron: genealogisch onderzoek door J.J. Ruijzendaal, bet-achterkleinzoon van IJzaak Ruijzendaal en Tijmetje Vos, alsmede uit mondelinge overleveringen van J.I. Ruijzendaal, kleinzoon van IJzaak Ruijzendaal en Tijmetje Vos.