De Willibrordusschool in Hilversum

 

 

In 1928 werd de St.Willibrordusschool in Hilversum opgericht. Deze katholieke jongensschool resulteerde onder de toen ook nieuwe H.Hartparochie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het schoolgebouw was een ontwerp van architect Nieuwenhuys en opende  op 3 september 1928 de deuren.                         De school had 2 klaslokalen boven en 6 beneden.   

 

 

De Willibrordusschool in 1954 gezien vanaf de Noorderkerk. De ramen van de klassen zijn van elkaar gescheiden door stenen tussenstukken. In 1956 werden deze ramen vervangen door ramen in stalen frame waardoor er veel meer licht in de klassen binnenviel.

 

De eerste pastoor van de H.Hartkerk -pastoor Aveskamp- had veel invloed op het aanstellen van de leerkrachten op de school. Aan het eind van de twintiger jaren was er grote werkloosheid en op die manier werden er parochianen aan een redelijke baan geholpen. Onderwijzers als Beemer, Goes, Van Veen, Van Velsen en Wiegers hadden hun aanstelling te danken aan de invloed van pastoor Aveskamp 

 

image001
leraar1954
 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1931: vlnr; Goes, onbekend, Vlak, Beemer, Van Veen, Van Maarsseveen,

 onbekend (Taris?) en Van Velsen 

 De onderwijzers in 1954. vlnr: Vlak, Staffhorst, Wiegers, Veldmeijer, Gieling, Van Veen en Van Maarsseveen

 

 

                                                                                                                                                                                                                               

jubivlak

 

In 1953 vierde de school haar 25-jarig bestaan.

De dames Vlak en Van Maarsseveen vierden tegelijkertijd hun 25-jarig ambtsjubileum.

Aan hun werd hiervoor een receptie aangeboden.

Op de foto feliciteert pastoor Elschot de beide dames met hun jubileum.

 goudhaantje

T.g.v. het 25-jarig bestaan werd in 1953 in de gymzaal de musical 'Zigeunerleven' opgevoerd.

 

 

 

Het was in vroegere jaren niet ongewoon dat onderwijzers meer dan 30 jaar op dezelfde school lesgaven en dan 2 generaties leerlingen les hadden gegeven. De Willibrordusschool was hierop geen uitzondering.

 

Mijn vader behoorde bij de oprichting van de school in 1928 tot de eerste lichting leerlingen en ook zijn jongere broer volgde de school. Van 1956 tot 1962 zat ik op deze school. Leerkrachten die zowel mijn vader, oom en ik hebben gehad waren de heer Van Veen en  dames Van Maarsseveen en Wiegers.

 

 

 

Zowel in de tijd van mijn vader als in mijn schooltijd waren onderwijzers en onderwijzeressen alsmede de geestelijken onaantastbare personen wiens wil wet was. En over het privé-leven van de leerkrachten zoals of ze getrouwd waren, kinderen hadden etc. hoorde je niets en navraag was absoluut taboe. Hooguit wist je wat je onvermijdelijk wel moest horen zoals het feit dat meester Veen met juffrouw Veen getrouwd was. Pas jaren later ging ik me afvragen wat toch de persoonlijke kanten waren van de leerkrachten en geestelijken. Hoe oud waren zij nu feitelijk toen ik bij ze in de klas zat? In je jonge jaren vond je immers alle volwassenen oud, en als je vader nog bij ze in de klas had gezeten vond je ze helemaal stokoud. Waar woonden ze? Uit wat voor milieu kwamen die mensen? Ik nam in mijn zoektocht uiteindelijk ook de kapelaans en pastoors uit mijn eigen en mijn vaders jeugd, dat ondanks dat ik allang geen katholiek meer ben, maar ze zijn nu eenmaal met mijn jonge jaren verbonden en hadden er invloed op. Mijn nieuwsgierigheid resulteerde in een speurtocht langs o.a. gemeentearchieven en van veel leerkrachten/geestelijken vond ik gegevens terug, van anderen weinig tot niets. Sommige gegevens kon ik via Google verder aanvullen maar gegevens van na 1940 zijn vaak moeilijk achterhaalbaar. Van het lerarenkorps heb ik 2 foto's achterhaald, één uit 1931 en de ander uit 1954. Een schoolarchief bestaat er blijkbaar niet (meer).

 

Van het resultaat van mijn zoektocht gaf ik wel eens kopieën aan kennissen die ook op de Willibrordusschool hadden gezeten. Ik kreeg tot mijn toch wel verbazing (en genoegen) razend enthousiaste reacties, ook van degenen die hadden gezegd 'het Lagere School verleden' al bijna vergeten te zijn of die aanvankelijk zeiden zich er helemaal niet voor te interesseren. Ook op de reünies heb ik een paar kopieën uitgedeeld met dezelfde enthousiaste reacties. Reden om het verhaal nu ook maar eens op Internet te zetten zodat nog meer ervan kunnen kennisnemen en mogelijkerwijs aanvullingen of namen van leerkrachten kunnen geven. Reageer dan naar mij, Koos Ruijzendaal. Op oude schoolrapporten staan misschien nog namen van leerkrachten die niet op mijn lijst voorkomen. Stuur de namen  dan graag op naar mij, gaarne met voorletters van de leerkrachten erbij. Ook (klasse)foto’s of documenten zijn welkom.

 

Het is NIET mijn bedoeling op deze homepage een oordeel over de leerkrachten of geestelijken te geven, dat mag iedereen voor zich doen op www.schoolbank.nl , uiteindelijk kunnen we allemaal totaal verschillend over dezelfde onderwijzers oordelen.

 

Rond 1973 werden de St.Willibrordusschool en de St.Geertrudisschool samengevoegd en gingen onder de naam R.K. basisschool de Wilge verder. De gemengde klassen kregen les in het gebouw van de voormalige meisjesschool, waardoor het schoolgebouw van de voormalige Willibrordusschool een marginale functie kreeg o.a. als dependance van een muziekschool. Uiteindelijk is het gebouw in 1979 gesloopt. Op de plaats waar circa 1600 tot 1700 katholieke jongens lezen en schrijven hebben geleerd staat tegenwoordig een appartementencomplex.

 

Tot op heden zijn er 2 reünies geweest voor de Willibrordusschool. De eerste op 24 juni 1995 en de 2de op 21 mei 2005.

image013

 

 

Het schoolgebouw vlak voor de sloop in 1979. Aan de overdadige begroeiing op het gebouw is te zien dat de school toen al lang buiten gebruik was. Ook de grote toegangsdeuren waren al dichtgetimmerd.

 

 

Van het resultaat van mijn zoektocht gaf ik wel eens kopieën aan kennissen die ook op de Willibrordusschool hadden gezeten. Ik kreeg tot mijn toch wel verbazing (en genoegen) razend enthousiaste reacties, ook van degenen die hadden gezegd 'het Lagere School verleden' al bijna vergeten te zijn of die aanvankelijk zeiden zich er helemaal niet voor te interesseren. Ook op de laatste reünie heb ik een paar kopieën uitgedeeld met dezelfde enthousiaste reacties. Reden om het verhaal nu ook maar eens op Internet te zetten zodat nog meer ervan kunnen kennisnemen en mogelijkerwijs aanvullingen of namen van leerkrachten kunnen geven. Reageer dan naar mij, Koos Ruijzendaal. Op oude schoolrapporten staan misschien nog namen van leerkrachten die niet op mijn lijst voorkomen. Stuur de namen  dan graag op naar mij, gaarne met voorletters van de leerkrachten erbij. Ook (klasse)foto’s of documenten zijn welkom.

 

Het is NIET mijn bedoeling op deze homepage een oordeel over de leerkrachten of geestelijken te geven, dat mag iedereen voor zich doen op www.schoolbank.nl , uiteindelijk kunnen we allemaal totaal verschillend over dezelfde onderwijzers oordelen.

 

Rond 1973 werden de St.Willibrordusschool en de St.Geertrudisschool samengevoegd en gingen onder de naam R.K. basisschool de Wilge verder. De gemengde klassen kregen les in het gebouw van de voormalige meisjesschool, waardoor het schoolgebouw van de voormalige Willibrordusschool een marginale functie kreeg o.a. als dependance van een muziekschool. Uiteindelijk is het gebouw in 1979 gesloopt. Op de plaats waar circa 1600 tot 1700 katholieke jongens lezen en schrijven hebben geleerd staat tegenwoordig een appartementencomplex.

 

Tot op heden zijn er 2 reünies geweest voor de Willibrordusschool. De eerste op 24 juni 1995 en de 2de op 21 mei 2005.

 

                                                                       

Onderwijzers St.Willibrordusschool

 

 

HET EERSTE SCHOOLHOOFD

 

Adrianus Hubertus BEEMER (Arie sr.) werd op 6 augustus 1887 te Werkhoven geboren uit het huwelijk tussen Hubertus Beemer (*18-5-1851) en Adriana van Bennekom(*18-4-1852). Beemer huwde 10 april 1918 te Hilversum met Regina Johanna Bult (*12-2-1894 te Sneek). Uit dit huwelijk werden 5 zoons en 2 dochters geboren waarvan 1 zoon na een jaar overleden is.

 

Na zijn huwelijk woonde hij eerst Diamantstraat 5 en na 1923 op de Naarderstraat 94. Vanaf 1928 woonde Beemer op de Simon Stevinweg 100, het huis waar voor hem T.H.Goes gewoond had.

 

Beemer was het eerste schoolhoofd van de Willibrordusschool wat hij tot zijn pensionering in september 1952 bleef. Zijn broer Frederikus Adrianus (Frits) Beemer was schoolhoofd van de St.Josefschool in Hilversum.

 

Beemer is op 20 november 1968 op 81-jarige leeftijd te Hilversum overleden. Hij ligt samen met zijn vrouw begraven op het St.Barbarakerkhof te Hilversum

 veen1 graven 001

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Het graf van Arie Beemer sr. op het St.Barbarakerkhof

 

 

 

 

 

 

 

  Het afscheid van meester Beemer in 1952:

staand vlnr;     Arie Beemer jr, Van Maarsseveen, Wiegers, Van Veen, Vlak en kapelaan Hagdorn          

zittend vlnr;    Goes, pastoor Elschot, mevrouw Beemer, Arie Beemer sr en kapelaan Koch              

 

 

 

 

 

       

 

HET TWEEDE SCHOOLHOOFD

 

 

Gijsbert Anton Johan VAN VEEN (kortweg ‘meester Veen’) werd op 2 oktober 1905 geboren uit het huwelijk tussen de schoenmaker

Theodorus Franciscus van Veen (*25-11-1879)vanveen en Johanna Hendrika Sophia van Diest (*12-2-1878).

 

Van Veen’s geboortehuis was de Paarlstraat 36 in de Utrechtse volkswijk Abstede. Hij had 2 oudere (tweeling)zusters en een jongere zuster.

Het gezin vertrok op 23 juni 1916 naar Hilversum en ging wonen op de Hoge Larenseweg 141 en na 2 mei 1932 op de Hoge Larenseweg 136.

Tussen 1924 en 1928 behaalde Van Veen zijn onderwijsakte aan de St.Ludgeriskweekschool aan de Oude Amersfoortseweg in Hilversum.

 

In 1930 werd Van Veen onderwijzer op de Willibrordusschool en gaf les aan de 5de klas. 

 

Van Veen huwde 2 februari 1934 te Muiden met Anna Albertina van Wees. Na zijn huwelijk woonde hij aanvankelijk Siriusstraat 30,

maar vanaf 30 april 1936 woonde hij vlakbij de school op het dr.Cuijpersplein 20. Het huwelijk van Van Veen is kinderloos gebleven.

 

Vanaf september 1952 werd Van Veen schoolhoofd en deed toen uiteraard Klas 6A

 

In december1970 was er een druk bezochte afscheidsreceptie t.g.v. zijn pensionering.

 

Op de reünie van op de reünie van 24 juni 1995 was Van Veen niet aanwezig, bang dat hij deze drukte niet meer aan zou kunnen.

 

Van Veen is op 19 juli 1998 op 92-jarige leeftijd in zijn woonhuis overleden.

 

Hij ligt samen met zijn vrouw begraven op het RK-gedeelte van de Noorderbegraafplaats te Hilversum.

 

 

Bij de pensionering van Van Veen werd de 6de klas overgenomen door de hr. van Beugen, maar deze was geen schoolhoofd.

Dat werd het hoofd van st.Geertuidesschool, de hr. van Wittmarschen, maar diens enige taak was de fusie tussen de jongens en

meisjesschool tot stand te brengen. Gijs van Veen was dus in feite het laatste schoolhoofd van de Willibrordusschool

 

 

 

 

 

 

DE OVERIGE ONDERWIJZERS/ESSEN

 

De (in alfabetische volgorde) gegevens hebben betrekking op leerkrachten/geestelijken in de periode van 1928 tot circa 1970 en wat bijzonderheden heb ik van overleveringen van mijn vader, oom en meester Veen (met wie ik tot zijn overlijden een zeker regelmatig contact heb gehad).

 

 Adrianus Hubertus BEEMER (Arie jr.) werd op 18 juli 1924 te Hilversum geboren en was een zoon van Arie Beemer sr.

 

Hij was gedurende enige tijd ook onderwijzer op deschool. Beemer jr. behoorde tot de late roepingen en ging in 1950 naar een seminarie in Apeldoorn.

 

Hij was 36 jaar pastoor van de St. Josephkerk in Haarlem, de stad waar hij in 2006 nog woonde.

 

Aan Beemer was gevraagd de Heilige mis t.g.v. de reünie van 21 mei 2005 te celebreren maar daar moest hij om gezondheidsredenen van af zien.

 

Arie Beemer is op 30 juni 2011 op bijna 87-jarige leeftijd te Voorhout overleden. Hij ligt begraven op de RK.Begraafplaats St.Barbara aan het Soendaplein in Haarlem-noord.

 

 

 

 

image030Cornelis Johannes DE BIE werd op 23 juni 1909 te Hilversum in de Spoorstraat 22 geboren als 6de en laatste kind uit het huwelijk tussen de kleermaker Adrianus de Bie (*31-3-1869) en Sophia Fokker (*27-8-1870). Het gezin verhuisde in 1936 naar de Luitgardeweg 24.  De Bie was al jong onderwijzer, in september 1929 vertrok hij naar Hengelo waar hij 2 jaar onderwijzer was.

In 1931 werd De Bie onderwijzer op de Willibrordusschool en in 1936 was hij verloofd met Fie Wiegers. De Bie was een bijzonder intelligente man. In zijn vrije tijd studeerde hij en behaalde al op zijn 27ste zijn doctoraal Nederlands. Hij zou van school vertrekken om leraar op een Hoge school of Universiteit te worden. Maar eerst zou in de schoolvakantie van 1936 het huwelijk met Fie Wiegers voltrokken worden. Het noodlot besliste keihard anders: kort voor het huwelijk pulkte hij een puistje in zijn neus open waardoor hij bloedvergiftiging opliep. 

 

 

 

 

De Bie overleed binnen een week op 20 juli 1936 op 27-jarige leeftijd in zijn ouderlijk huis Luitgardeweg 24 en werd begraven op het St-Barbarakerkhof aan de Bosdrift.

 

 

 

 

 

Karel Johan Martin BLOMMESTEIJN werd op 16 juni 1915 in de Kerkstraat 14 te Hilversum geboren als 8ste van de 10 kinderen die werden geboren uit het huwelijk tussen Martinus Blommesteijn (*16-12-1869) en Johanna Maria Gabriëlle Loonen (*24-12-1879). Zijn ouders dreven in de Kerkstraat een in Hilversum vermaarde kantoorboekhandel.

 

Blommesteijn vertrok op 4-2-1932 naar het klooster van de Dominicanen aan de Kleine Beekweg te Venlo waar hij broeder werd.

 

Blommesteijn is later uitgetreden en in 1941 in het huwelijk getreden met Rie Koelink (23-1-1915/15-6-2003). Dit huwelijk is kinderloos gebleven.

 

Blommesteijn werd per 1 december 1954 aangesteld als onderwijzer op de Willibrordusschool en vertrok per 1 december 1955 naar de Antoniusschool in Kortenhoef  waar hij schoolhoofd was tot zijn pensionering in 1980.

 

Karel Blommesteijn is op 31 januari 1996 op 80-jarige leeftijd te Kortenhoef overleden.

 

 

Cornelia BOON werd op 14 december 1905 te Amsterdam geboren uit het huwelijk tussen Petrus Boon (*11-1-1867) en Maria Sibilla Geetruida Wisse (*20-6-1877).

 

Boon was eerder verbonden aan de RK.Pastoor Hesselveldschool in Amstardam.

 

Boon was woonachtig in Diemen en is ongehuwd gebleven.

 

In 1961 kwam zij op de Willibrordusschool en deed toen klas 5b, een jaar later nam ze de eerste klas over van juffrouw van Maarsseveen en heeft dat gedaan tot haar pensionering in 1970.

 

In december 1970 had ze tegelijkertijd met meester Veen een afscheidsreceptie.

 

In latere jaren was ze woonachtig in bejaardencentrum Antoniushove op de Lange Heul te Bussum.

 

Boon is op 6 juni 2006 op maar liefst 100-jarige leeftijd te Bussum overleden.

 

Johan Ernst GIELING werd op 5 mei 1916 in de Vrolikstraat 258hs te Amsterdam geboren uit het huwelijk tussen Johan Gieling (*Utrecht, 31-1-1887) en Wilhelmina Anna Kaltofen (*Amsterdam, 3-4-1888).

 

gielingGieling trouwde op 29 december 1943 te Zaandam met Leonarda Petiet (*Amsterdam,14-3-1917/Hilversum,29-4-1987). Uit dit huwelijk werden te Amsterdam in 1944 een dochter en in 1946 een zoon geboren.

 

Met ingang van 1 maart 1942 werd Gieling als onderwijzer benoemd op de St. Jozefschool aan de Amstelveenseweg 595 te Amsterdam. Hij behaalde zijn hoofdakte op 29 juli 1952. Per 1 september 1952 werd Gieling onderwijzer op de Willibrordusschool waar hij klas 5A deed.

 

In Hilversum woonde Gieling aanvankelijk in de Stalpertstraat 143 en later in de Pauwenstraat 22. Waarschijnlijk heeft hij wegens afkeuring rond 1972 de Willibrordusschool verlaten.

 

Nadat Gieling in 1987 weduwnaar was geworden ging hij naar een bejaardencentrum in de Kerkelanden te Hilversum. In 2004 werd hij wegens verder verslechterende gezondheid opgenomen in een verpleeghuis. De reünies van 1995 en 2005 zegde hij om gezondheidsredenen af.

 

Gieling is op 29 november 2005 op 89-jarige leeftijd te Hilversum overleden.grafgoes1

 

 

Theodorus Hendricus GOES werd op 31 januari 1898 in het Zuid-Hollandse Hagesteijn geboren uit het huwelijk tussen Willibrordus Goes en Jacoba Versteeg. Hij was op 14 november 1928 gehuwd met Wilhelmina Maria Blom (*20-11-1900/5-6-1991), die ook onderwijzeres was. Uit dit huwelijk werden 2 zonen geboren. In Hilversum woonde Goes eerst Simon Stevinweg 100 en vanaf 1928 Hendrick de Keijserlaan 11.

 

Goes had een vrij zwakke gezondheid en regelmatig was hij kortere of langere periodes ziek.

 

Goes is op 3 juli 1954 op 56-jarige leeftijd te Hilversum overleden.  Merkwaardigerwijs staat Goes bij de burgerlijke stand ingeschreven

als ‘Theodorus Hendricus’ terwijl op zijn grafsteen ‘Hendricus Theodorus”staat.

 

In 2016 is dit graf geruimd.

 

 

 

 

 

 

Hendrikus Hermannus HEIKES werd op 19 februari 1922 te Winschoten geboren uit het huwelijk tussen Hermannus Hendrikus Heikes Cecilia Allegonda Visker. Heikus trad als Frater Camillus in de orde van de Fraters van Utrecht.en heeft les gegeven op meerdere scholen o.a. St.Gregoriusschool in Utrecht. In 1966 volgde hij meester Bakker op. Door de veranderde tijdsgeest stond hij burger als ‘meester Heikus’voor de klas.

 

In 2014 werd een nader onderzoek ingesteld naar Heikes i.v.m. mogelijk sexueel misbruik in de periode dat hij les gaf op de Gregoriusschool

 

 

Wijnanda Johanna Maria KOCH werd op 8 maart 1912 te Dordrecht geboren als 4de van de 10 kinderen die werden uit het huwelijk tussen de chef van een manufacturenwinkel Leonardus Koch (*24-12-1880) en Wilhelmina Cornelia Maria (*3-11-1887). Het gezin vestigde zich in 1930 te Hilversum en na enige adressen uiteindelijk op de Soestdijkerstraatweg 63

 

Koch was onderwijzeres op de Willibrordusschool van 8 juli 1940 tot 9 oktober 1941. Ze was geen familie van kapelaan Koch.

 

Koch is op 27 februari 1980 op 67-jarige leeftijd te Hilversum overleden.

 

 

Clemens Lubertus KRIJNEN (Roepnaam Clé) werd op18 april 1928 in de Kerklaan 13 te Laren geboren als derde van de 6 kinderen die werden geboren uit het huwelijk tussen de tuinman Gijsbertus Joseph Krijnen (10-3-1898/18-2-1978) en Gijsbertha Calis (7-11-1896/5-2-1974). Krijnen huwde op 27 februari 1957 te Laren met Anna Maria van den Schaal (*31-10-1929 te Laren) en woonde in Laren op de Brink boven de juwelierszaak van zijn schoonouders. Uit dit huwelijk zijn 2 zonen geboren.

 

Krijnen is w.s. vanaf 1955 onderwijzer op de Willibrordusschool geweest waarbij hij de 3de klas had. Aan het einde van het schooljaar 1958/1959 verliet Krijnen de Willibrordusschool. Hij verhuisde naar Rijswijk om daar onderwijzer te worden. Later werd hij leraar op een landbouwschool in Waddinxveen en weer later op een school in Borculo.

 

Na zijn pensionering is Krijnen in Alphen aan den Rijn gaan wonen waar hij voor zover bekend in 2007 nog steeds woonde.

 

Zowel op de afscheidsreceptie van meester Veen in december 1970 als op de reünies van 24 juni 1995 en 21 mei 2005 was Krijnen niet aanwezig. Voor zover bekend was hij in 2008 nog in leven.

 

Mechtilde Maria VAN MAARSSEVEEN (roepnaam Til) werd op 22 december 1895 in de Utrechtse Lange Lauwerstraat 32 geboren als tweede van de negen kinderen die werden geboren uit het huwelijk tussen de slagersknecht Jacobus van Maarsseveen (*10-4-1871/†voor1961) en Maria Lutterman (*4-1-1870/† na 1961). Twee kinderen uit dit huwelijk overleden zeer jong en een zoon overleed op zijn 21ste. In 1910 verhuisde de familie Van Maarsseveen naar de Lange Lauwerstraat 55 en in 1915 naar de Kwartelstraat 34. In januari 1918 begon haar til1vader een eigen slagerij op de Witte Vrouwenstraat 17, ook in Utrecht. 

 

Volgens het bevolkingsregister van Utrecht vertrok Van Maarsseveen van mei 1927 tot juni 1928 naar Tilburg, mogelijk heeft ze ook daar nog korte tijd lesgegeven. 

 

In 1928 werd Van Maarsseveen onderwijzeres op de nieuw opgerichte Willibrordusschool. Van de 33 jaar dat ze daar les gaf deed ze dat 30 jaar aan de eerste klas waardoor ze dus ongeveer 1200 kinderen lezen en schrijven heeft geleerd.

 

Van Maarsseveen bleef ongehuwd en samen met een eveneens ongehuwde en ook onderwijzeres zijnde zuster bleef ze bij haar moeder in Utrecht wonen, daarom reisde ze 33 jaar lang dagelijks per trein van Utrecht naar Hilversum V.V.

 

Aan het eind van het schooljaar 1960/1961 ging Van Maarsseveen met pensioen. Op 22 juli 1961 was de laatste schooldag en zat de hele school verzameld in de gymnastiekzaal voor het afscheidsfeest. Er trad een goochelaar op en als afscheidscadeau werd haar een Pick-up overhandigd. Van iedere leerling van haar laatste klas kreeg ze een grammofoonplaat.

  

Op de afscheidsreceptie van meester Veen in december 1970 was zij aanwezig, een kwieke nagenoeg 75-jarige dame die zonder moeite praktisch alle aanwezige oud-leerlingen meteen herkende.

 

Rond 1970 verhuisde Van Maarsseveen naar de Naxosdreef 9 in de nieuwe Utrechtse wijk Overvecht. De laatste jaren van haar leven bracht zij door in een bejaardencentrum aan de Grote Trekdreef 87 in Utrecht-Overvecht.

 

Van Maarsseveen is op 15 augustus 1988 te Utrecht op 92-jarige leeftijd overleden. 

 

 

Cornelis Joseph STAFFHORST werd op 15 oktober 1919 in de Langestraat 75 te Hilversum geboren als oudste van de zeven kinderen die werden geboren uit het huwelijk tussen de slager Leonardus Hendrikus Johannes Staffhorst (*2-2-1891) en Elisabeth Helena Agathe van Rhijn (*2-9-1896). Zijn onderwijsakte behaalde hij tussen 1938 en 1942 aan de St.Ludgeriskweekschool aan de Oude Amersfoortseweg te Hilversum.

 

Staffhorst huwde Martina Petronella Wiegers (*14-1-1919/6-12-2006), een zuster van Fie Wiegers en woonde Koekoekstraat 18 te Hilversum.

 

Op de Willibrordusschool gaf Staffhorst les aan Klas 6B. In september 1962 verliet hij de Willibrordusschool en werd onderwijzer aan de St.Clemensschool en later op de Jan Borchman-school (LOM-onderwijs). Op de reünie van 24 juni 1995 was hij aanwezig.

 

Staffhorst is op 23 november1999 op 80-jarige leeftijd te Hilversum overleden.  grafveen1

 

 

Anna Maria Albertina VAN VEEN- VAN WEES (kortweg ‘juffrouw Veen‘) werd op15 februari 1903 te Muiden geboren als 5de van de 11 kinderen die werden geboren uit het huwelijk tussen de veehouder Henricus van Wees (*18-8-1863) en Maria Cornelia Koperdraat (*18-3-1869). Haar ouders hadden op de Korte Weesperweg 31 een boerderij. Van de 11 kinderen –6 zonen en 5 dochters- zijn 2 zoontjes jong gestorven. Volgens het bevolkingsregister van Muiden vertrok ze op 19 april 1918 naar Rotterdam, onbekend is de reden van dit vertrek, het kan gezien haar prille leeftijd niet voor studie aan een kweekschool zijn geweest.

 

Per 1 september 1930 werd ze aangesteld als tijdelijke leerkracht op de Willibrordusschool, wat ze met enige onderbrekingen 38 jaar geweest is. Anna trouwde op 2 februari 1934 te Muiden met Gijs van Veen. Begin 50’er jaren gaf Van Veen les aan klas 5B, na het vertrek van juffouw Pieters in 1960 gaf ze tot haar pensioen in 1968 les aan de 3de klas.

 

Van Veen- van Wees is op 14 augustus 1990 op 87-jarige leeftijd overleden, de laatste jaren van haar leven was zij dementerend.

 

 Het graf van Gijs van Veen en Anna Maria van Veen- van Wees

 

 

 

 

Arnold Jan Bertus VAN VELSEN werd op 23 februari 1907 geboren uit het huwelijk tussen de wever (later conciërge) Elbertus van Velsen (*20-11-1882/14-11-1949) en Maria Christina Duurland (*10-9-1883). Zijn onderwijsakte haalde hij op de St-Ludgeriskweekschool in Hilversum. Van Velsen was vanaf de oprichting aan de school verbonden.

 

Van Velsen huwde op 29-7-1933 te Hilversum met Maria Swering (*26-7-1904 te Steenwijk). Uit dit huwelijk werden 1 dochter en 2 zoons geboren. Aanvankelijk woonde het gezin in de St.Annastraat 17 en later op Dr.Cuijpersplein 6, tegenover de school.

 

Een voor die jaren ongekend familieschandaal noopte Van Velsen in 1950 tot vertrek van de school. Hij vertrok naar Borculo waar hij onderwijzer werd op een zgn. fraterschool (w.s. een soort tuchthuis). Later vertrok Van Velsen naar Haarlem waar hij aanvankelijk onderwijzer op de Bonaventura Lagere School was. Later werd Van Velsen Hoofd ULO/directeur MAVO in Haarlem. In 1972 ging hij met pensioen. 

 

Van Velsen is op 5 juni 1986 te Haarlem op 79-jarige leeftijd overleden. 

 

Hermina Christina VLAK werd op 28 november 1905 te Utrecht geboren als dochter van de kantoorbediende Justinus Vlak (*28-1-1873) en Hermina Christina Giebel (*12-11-1867).

 

Tussen 1913 en 1915 woonde het gezin in Den Bosch om daarna weer terug te keren naar Utrecht.

 

Tussen 1923 en 1927 behaalde Vlak haar onderwijsakte in Nijmegen. Ze was vanaf de oprichting aan de school verbonden. Door de grote uitbreiding van de wijk Hilversum-noord was er een noodzaak om noodlokaaltjes op te richten op de hei langs de Erfgooiersstraat. Deze kwamen rond 1957 te vallen onder de nieuwe Titus Brandsmaschool. Daarom ging Vlak over van de Willibrordusschool naar de Titus Brandsmaschool. Vlak ging in 1972 met pensioen.

 

Vlak is ongehuwd gebleven. Tot 1960 woonde zij te Utrecht, in 1960 verhuisde Vlak naar Hilversum.

 

Op de reünie van 24 juni 1995 was zij door dementie afwezig

 

Vlak is op 16 september 1999 op 93-jarige leeftijd in verpleeghuis "De Stolpe" te Hilversum overleden.

 

Sophia Maria Petronella WIEGERS (roepnaam Fie) werd op 19 maart 1908 in de Leeghwaterstraat 23 te Hilversum geboren als vierde van de 6 kinderen die werden geboren uit het huwelijk tussen de loodgieter Jan Wiegers (*22-9-1880) en Petronella Cornelia Heijlen (*25-7-1878). Ze had 1 broer en 4 zusters. Meester C.J.Stafhorst trouwde haar jongste zuster waardoor hij dus een zwager van haar was.

 

Tussen 1926 en 1930 behaalde Wiegers haar onderwijsakte aan de St.Agnes-kweekschool te Amersfoort. In 1930 gingen haar ouders verhuizen naar de Goudriaanstraat 22 in Hilversum. Vanaf 1930 was ze eerst onderwijzeres op de Mariaschool, welke resulteerde onder de O.L.Vrouwekerk te Hilversum, en vanaf 1931 was ze onderwijzeres op Willibrordusschool.

 

In 1936 was Wiegers verloofd met C.J.de Bie, onderwijzer van dezelfde school. Kort voor de geplande huwelijksdatum overleed hij op 20 juli 1936 na een kortstondige ziekte en zodoende liep Wiegers haar huwelijk mis. Misschien van weeromstuit is ze nooit getrouwd. Ze is tot hun dood bij haar ouders blijven wonen. 

 

Op de afscheidsreceptie van meester Veen in december 1970 was Wiegers aanwezig. Ze is w.s. tot 1973 aan de school verbonden gebleven. Op de eerste paar jaren na heeft Wiegers altijd de 2de klas gehad. Op de reünie van 24 juni 1995 verscheen zij niet, hoewel lichamelijk en geestelijk nog voldoende bij de tijd was ze bang dat de drukte en de gehele dag de vraag "herkent u mij nog?" haar te veel zou zijn.

 

Haar laatste jaren bracht Fie Wiegers door in een bejaardencentrum aan de Franciscusweg te Hilversum. Daar is ze op 23 februari 2002 op 93-jarige leeftijd overleden.

Zangleraar Petrus Johannes Adrianus Ignatius DE HOOG (roepnaam Pieter) werd op 27 december 1927 geboren en was vanaf circa 1954 zangleraar en alsmede organist en dirigent/zangkoorleider  van het kerkkoor.

 

Hij werd (achter zijn rug) meestal Piet Pukkel en/of Pukkel de Hoog genoemd wegens een enorme galbult op zijn wang.

 

Pieter de Hoog woonde Pieter Potterlaan 14 te Hilversum .

 

In 1972 verliet hij de school en de kerk om actief te worden als organist en koorleider in de OLV Hemelvaartkerk te  Nederhorst Ten Berg..

 

In 2010 woonde hij in een bejaardencentrum in Bussum.

 

Pieter de Hoog is op 1 november 2015 op 87-jarige leeftijd te Bussum overleden.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Van onderstaande leerkrachten zijn maar weinig gegevens bekend.  

meesterbakker 

Meester G.H. BAKKER was vanaf circa 1959 aan de school verbonden als onderwijzer vierde klas. Later is hij leraar op de Maria Goretti huishoudschool op de Larenseweg in Hilversum geweest. Per toeval vernam ik dat meester Bakker in 1995 te Laren is overleden.  Verder weet ik van deze onderwijzer helaas maar weinig. Maar het lijdt geen twijfel dat als er ooit een verkiezing "populairste onderwijzer Willibrordusschool" zou worden gehouden Bakker deze zonder meer zou winnen.

 

Meester van BEUGEN volgde in 1970 meester Veen als onderwijzer  6de klas.

 

Juffrouw HELMER zou rond 1970 onderwijzeres zijn geweest.

 

 

Juffrouw M.G.HENDRIKSE- FENNIS werd op 19 november 1934 geboren en werd per 1 september 1963 aangesteld als onderwijzeres.

 Meester Bakker in zijn 4de klas schooljaar 1961/1962

 

Meester H.A.JANSEN was onderwijzer tot 17-10-1957

 

Juffrouw KLAVER zou rond 1969 onderwijzeres derde klas zijn geweest

Meester F. van MONTFORT vertrok per 1 september 1954.

 

Meester G.J.M. PIETERS was alleen in het schooljaar 1959/1960 aan de school als onderwijzer van Klas 4A. Zijn vrouw was juffrouw Pieters van de derde klas.

 

Juffrouw PIETERS was alleen tot halverwege het schooljaar 1959/1960 aan de school als onderwijzeres van de derde klas. Ze was gehuwd met G.J.M.Pieters.

 

Meester TARIS is onderwijzer geweest vanaf circa 1930 tot circa 1940.

 

Meester J.E. VELDMEIJER was tot 1 september 1959 aan de school verbonden als onderwijzer vierde klas. Hij woonde Anthonie Fokkerweg 126 in Hilversum. In 2008 woonde hij in de Kerkelanden.

 

Meester Van WITTMARSCHEN was hoofd van de Geertruidisschool en de Willibrordusschool. Onder zijn leiding kwam de fusie tussen de 2 scholen tot stand. Hij was dus het derde en laatste schoolhoofd van de st.Willibrordusschool.

 

Meester Van WIJNGAARDEN vertrok op 1 september 1955 naar een seminarie

 

Geen van deze leerkrachten waren op de reünies van 24 juni 1995 en 21 mei 2005 aanwezig, mogelijk waren er toen al enige overleden.

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Pastoors en kapelaans van de H.Hartkerk (tot circa 1965)

 

aveskamp2In  volgorde van aantreden eerst de parochieleiders (pastoors en pater)tot circa 1990.

Bouwpastoor Hendrikus Lambertus AVESKAMP werd op 8 december 1884 te Denekamp geboren uit het in 1880 gesloten huwelijk tussen Johannes Aveskamp (1849/1939) en Geertruida Zwiep (1854/1897). Aveskamp werd op 15 augustus1910 priester gewijd en was daarna kapelaan te Delden en later was hij kapelaan van de Onze Lieve Vrouwe-kerk te Utrecht .

 

In 1924 werd Aveskamp kapelaan van de Onze Lieve Vrouwe-kerk in Hilversum, in afwachting van zijn benoeming tot bouwpastoor van de H.Hartkerk 

 

Vanaf 2 oktober 1928 was hij (de eerste) pastoor van de H.Hartkerk.

 

Aveskamp overleed onverwacht op 50-jarige leeftijd op 8 maart1935. Nadat zijn graf geruimd was werd zijn grafsteen als eerbetoon in de H.Hartkerk geplaatst.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastoor Antonius Hendrikus ELSCHOT werd op 9 mei 1890 geboren te Lichtenvoorde uit het huwelijk tussen Jan Elschot (*Lichtenvoorde, 26-3-1855) en Harmina Goldewijk (*Ruurlo, 3-3-1865) en werd op 6 augustus 1914 priester gewijd.

 

Van augustus 1914 tot 1915 was Elschot kapelaan van de Vituskerk in Blaricum, waarna hij 17 jaar kapelaan in Zwolle en nog 3 jaar kapelaan in Bedum was.

 

Van 1935 tot 1955 was hij pastoor van de H.Hartkerk als opvolger van de bouwpastoor Aveskamp.

 

Op 8 juni 1955 verliet hij wegens zijn pensionering de parochie om pastoor te worden in Liederholthuis. Ook was hij verbonden aan parochies in Loenen, Lichtenvoorde en Gendringen.

 

Elschot is op 6 oktober 1970 op 80-jarige leeftijd te Gendringen overleden.

 

Pastoor Martinus Heinrich WELLER werd op 29 november 1901 geboren te Enschede  uit het huwelijk tussen Antonius Johannes Weller (*Leeuwarden, 24-12-1868) en Anna Maria Geertrude Fochetti (*Utrecht, 8-10-1873).

 

Weller werd op 15 augustus 1925 priester gewijd en daarna als kapelaan verbonden aan de ’Onze Lieve Vrouwekerk’ in Hengelo.  In 1934 werd hij kapelaan van de H. Hartkerk in Bussum. Tijdens de Duitse bezetting was Weller pastoor van de Salvatorkerk in Utrecht (Zuilen). 

 

Van  juni 1955 tot augustus 1967 was Weller pastoor van de H.Hartkerk in Hilversum.

 

Op 20 augustus1967 nam Weller wegens pensionering afscheid van de H.Hartkerk en werd verbonden als pastoor zonder bestuursfunctie aan de St.Jacobuskerk van Enschede en ook deed Weller priesterwerk in de parochies van Deurningen, Heeten, Weerselo en Raalte.

  .

 pastoor weller

 

 

grafweller

 

 

In 1977 werd Weller wegens verslechterende gezondheid in verpleeghuis "De Wiedenbroek" in Haaksbergen opgenomen

 

Weller is op 6 november 1981 op bijna 80-jarige leeftijd te Haaksbergen overleden.

 

 


Het graf van Pastoor Weller op het kerkhof in Enschede

 

 

 

Pastoor Johannes Jacobus Maria AGTEROF werd op 8 januari 1921 te Bodegraven geboren uit het huwelijk tussen Johannes Jacobus Agterof (*10-12-1877) en Johanna Stolwijk (*14-1-1880). Agterof volgde Weller op als pastoor en was dat van 1967 tot 1977.  Van 1977 tot 1987 was hij pastoor in Hoogwoud.

 

Agterof is op 30 januari 2007 te Haarlem op 86-jarige leeftijd overleden en te Heemstede begraven. 

 

Pater Dr. Johannes Jozeph Theresia KOPER o.f.m. werd op 23 januari 1926 te Leiden geboren uit het huwelijk tussen Johannes Joseph Koper (*16-6-1894) en Johanna Margaretha Maria Rijkenberg (*7-5-1896).

 

Koper trad op 8 september 1944 in bij de orde der franciscanen en studeerde af in de theologie. Op  4 maart 1951 ontving hij zijn priesterwijding. 

 

Rigobert Koper volgde in november 1977 Agterof op als parochieleider en deed dat tot 1982.

 

Koper overleed volkomen onverwacht op 23 november 1982. Hij ligt begraven op de Franciscanerbegraafplaats in Katwijk.

 

 

 

P.J. ZOON was pastoor van 1983 tot 1990.

 

Tekstvak: Pater Rigobert koper 1

 

 

 

In alfabetische volgorde de kapelaans tot circa 1990

 

Kapelaan Petrus Antonius Maria AL werd op 29 januari 1925 in 's-Gravenhage geboren. Hij deed zijn priesterstudie op het kleinsemenarie Hageveld en grootseminarie Warmond. Hij werd op 11 juni 1949 priester gewijd.

 

Achtereenvolgens was hij kapelaan van de H.Laurentiuskerk te Hoogkarspel, vanaf augustus 1951 tot augustus 1957 van de H.Vincentiuskerk in Volendam, daarna werd hij in augustus 1957 aangesteld als kapelaan van de Onze Lieve Vrouw Ontvangenkerk in Amsterdam.

 

Per 19 augustus 1961 werd hij kapelaan van de H.Hartkerk te Bussum en daarna per 2 februari 1962 tot kapelaan van de H.Hartkerk in Hilversum, een plaatzing die hij tot juli 1970 behield.

 

Op 4 juli 1970 werd hij benoemd tot pastoor van de H.Maria ten Hemelopnemingkerk te Nederhorst Ten Berg.

 

Op 1 januari 1991 ging Al met emiritaat.

 

Zijn overlijdingsdatum is nog niet bekend maar moet voor 2008 zijn geweest..

 

Kapelaan Jacobus Carolus Maria ANDRIESSEN werd op 19 oktober 1918 te Utrecht geboren.

 

Hij deed zijn priesteropleiding in het Aartsbisdom Utrecht en werd op 7 juli 1946 priester gewijd.

Achtereenvolgens was hij vanaf augustus 1946 kapelaan van de St.Martinuskerk te Doornenburg, en vanaf augustus 1948 van de H.Bernulphuskerk te Oosterbeek.

 

Per 29 augustus 1952 werd Andriessen aangesteld bij de H.Hartkerk in Hilversum.

 

In maart 1956 verliet Andriessen deze kerk en werd aangesteld tot kapelaan van de St.Vituskerk in Blaricum.

 

In augustus 1963 werd hij kapelaan van de HH Elisabeth en Barbarakerk in Haarlem.

 

Op 30 september 1967 werd Andriessen aangesteld als pastoor van de H.Dionysiuskerk te Heerhugowaard en per 15 september 1977 werd Andriessen pastoor van de H.Hartkerk te Haarlem.

Andriessen ging per 1 september 1986 met emiritaat.

 

Andriessen overleed op 21 juli 1997 in het verpleeghuis St.Elisabeth te Lage Vuursche (gemeente Baarn), een speciaal verpleeghuis voor geestelijken. Hij ligt begraven op de begraafplaats Hageveld te Heemstede.

  

 

Kapelaan Augustinus Johannes Henricus HAGDORN werd op 23 december 1914 te Huissen geboren uit het huwelijk tussen Henricus Antonius Ludovicus Hagdorn (*Zevenaar, 21-4-1877) en Johanna Elisabeth Maria Peet (*Hilversum, 17-3-1885).

 

Hagdorn deed zijn priesterstudie aan het seminarie in Driebergen-Rijsenburg. Na zijn priesterwijding in 1939 werd hij kapelaan in Weerselo en in 1943 in Veendam. In 1948 kwam Hagdorn bij de H.Hartkerk. Hij stond bekend dat hij de mis in een vlot tempo deed. Als jongen vond je dat je bofte als hij zondags de mis deed, hij was zeker 5 minuten eerder klaar dan een andere kapelaan!

 

In 1960 verliet Hagdorn de H.Hartkerk om naar Beverwijk te vertrekken waar hij tot 1967 actief was, nadien kwam hij in Loosdrecht terecht.

 

In augustus 1973 werd Hagdorn pastoor te Gendringen.

 

Hagdorn is op 1 mei 1987 te Doetinchem op 72-jarige leeftijd overleden.

 

Kapelaan Theodorus Gerhardus TEN HAGEN werd op 25 februari 1911 te Haaksbergen geboren uit het huwelijk tussen Arend Jan Ten Hagen (*26-8-1864) en Johanna Goorkotte (*17-4-1871). Ten Hagen deed zijn priesterstudie aan het seminarie in Driebergen en werd na zijn priesterwijding in 1937 kapelaan in Breukelen.

 

Van 1943 tot 1948 was hij kapelaan bij de H.Hartkerk waarna hij naar Utrecht vertrok.

 

Later is hij o.a. nog pastoor in Creil-Rutten geweest.

 

Ten Hagen is op 30 oktober 1986 op 75-jarige leeftijd te Weststellingwerf overleden.

 

 

Kapelaan Cornelius Antonius VAN DE HAM werd op 7 januari 1916 te Den Haag geboren uit het huwelijk tussen Bartholomeus van der Ham (*Voorburg, 16-1-1888) en Bernardina Theodora Bol (*Rijswijk,6-12-1886).

 

Achtereenvolgens diende v.d.Ham als kapelaan in Heemstede, van 1936 tot 1942 in Noordwijk, van 1942 tot 1947 in Hoorn, en van 1947 tot 1957 in Zaandam.

 

Van der Ham kwam in 1957 bij de H.Hartkerk. Bij de leerlingen van de Willibrordusschool kwam hij over als een goedmoedige dikzak, hij deed zijn naam eer aan, dankzij zijn weldoorvoede verschijning had hij uiteraard de bijnaam “Hammetje” en/of wegens zijn bolle wangen “hamster”.

 

 In 1965 verliet v.d.Ham de H.Hartparochie en vertrok naar Amsterdam als bouwpastoor. In september 1970 ging hij naar De Kwakel (gemeente Uithoorn).

 

Van de Ham is op 29 augustus 1976 op 60-jarige leeftijd te Uithoorn overleden.

 

Kapelaan Johannes Lambertus Aloysius HEININK werd op 27 juni 1898 te Oldenzaal geboren uit het huwelijk tussen Johannes Gerhardus Heinink (*17-10-1859) en Johanna Hendrika Scholten (*4-7-1865). Na zijn priesterwijding op 15 augustus 1922 werd Heinink kapelaan in IJsselstein.

 

Van 1933 tot 1938 was hij kapelaan in de H.Hartparochie waar hij op 15 februari 1935 zijn 12½ jarig priesterjubileum vierde. Op 26 maart 1938 verliet Heinink de parochie en werd rector van de Leo-stichting. Later werd hij pastoor in Oldenzaal.

 

Heinink is op 10 mei 1986 op 87-jarige leeftijd te Bergh overleden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. KIEFTENBURG was kapelaan van 1968 tot 1978. Hij was de laatste "echte kapelaan" van de H.Hartkerk. Hij vertrok in april 1978 naar Haarlem waar hij rector in een ziekenhuis werd.

 

Van 1987 tot 2000 was hij pastoor in Hoogwoud.

 

Sinds zijn emiritaat woont hij in Opmeer.

 

 

 

Kapelaan Coenradus Jacobus Marinus KOCH werd op 28 april 1912 te IJsselsteijn geboren uit het huwelijk tussen Daniël Joannes Koch (*IJsselstein, 25-3-1880) en Wilhelmina Maria van Raaij (*Buurmalsen, 18-9-1877).

 

Na zijn priesterwijding was hij achtereenvolgens kapelaan in Haaksbergen, Rheden en Dieren.

 

In april 1947 kwam hij als kapelaan bij de H. Hartkerk. Koch stond bekend als "de langzame" want de mis ging bij hem in een traag tempo en duurde dus extra lang.

 

Koch werd in februari 1962 pastoor in Huizen en van 1973 tot 1980 was hij pastoor van de Stephanuskerk in Hertme alwaar hij zijn 40-jarig priesterjubileum vierde en met emiritaat ging. Hij trok zich samen met zijn huishoudster terug in Oisterwijk waar hem al gauw een slopende ziekte trof. 

 

Koch is op 17 mei 1985 op 73-jarige leeftijd te Nijmegen overleden.

 

In 2010 werd naar Koch een nader onderzoek ingesteld wegens mogelijk seksueel misbruik in zijn periode in Rheden.

 

 

 

Kapelaan Petrus Jacobus MEIJER werd op 10 maart 1924 te Jisp geboren uit het huwelijk tussen Antonius Meijer en Johanna Catharina Butter. Meijer deed zijn priesterstudie aan het seminarie in Heemstede.

 

In 1942 ontving hij zijn priesterwijding en werd kapelaan in Wormer.

 

Meijer was kapelaan van de H.Hartkerk van 1965 tot 1968, daarna werd hij pastoor te Ilpendam.

 

De  laatste  levensjaren van Meijer zijn onduidelijk. Wel is zeker dat hij te Melbourne in Australië op 13 juli 1981 op 57-jarige leeftijd is overleden.

 

Kapelaan Antonius Johannes Wilhelmus MIDDELWEERD werd op 9 mei 1907 te Cothen geboren uit het huwelijk tussen Cornelis Middelweerd (*Wijk bij Duurstede, 22-1-1876) en Johanna Wijnanda Uiterwaal (*Cothen, 23-10-1875). Hij werd op 22 juli 1934 te Utrecht tot Priester gewijd.

 

Middelweerd werd daarna aangesteld als kapelaan in Tubbergen en Huizum. Hij was kapelaan van de H.Hartparochie van oktober 1939 tot februari 1943. Daarna is Middelweerd kapelaan geweest in IJsselsteijn en in de OLVrouweparochie te Hengelo. Ook was hij verbonden aan parochies in Beesd en Giesbeek. 

 

In 1954 werd hij pastoor in Giesbeek en in mei 1964 pastoor van de St. Stephanusparochie te Borne(O).

 

Middelweerd is op 7 december 1967 op 60-jarige leeftijd te Borne overleden.

Graf van kapelaan Miedema 

Kapelaan Sijbrand MIEDEMA werd op 19 januari 1910 te Utrecht geboren als derde van de 6 kinderen die werden geboren uit het op 18 juli 1901 te Franeker gesloten huwelijk tussen Pieter Miedema (*3-1-1873) en Sophia Hanenburg (*11-12-1874). Het gezin kwam in  januari 1924 op de Stadhouderslaan 29 in Hilversum te wonen nadat de vader was aangesteld als leraar op de RK-Kweekschool.

 

In 1925 ging Miedema naar het klein-seminarie in Culemborg en daarna naar het groot seminarie in Rijsenburg. In 1936 werd Miedema priester gewijd en was hij korte tijd kapelaan in Geesteren. In 1938 ging hij naar een seminarie in Apeldoorn om als leraar wiskunde en bijbelse geschiedenis mee te helpen bij de priesteropleiding. In 1950 werd Miedema kapelaan in Blaricum.

 

In 1956 kwam Miedema als kapelaan naar de H.Hartparochie in afwachting van zijn benoeming tot bouwpastoor van de nieuw op te richten Verrijzeniskerk in de toen nieuwe wijk Hilversum-noord. Hij verliet de H.Hartkerk in 1957 toen de Verrijzeniskerk gereed kwam. Van 1957 tot 1970 was Miedema pastoor van de Verrijzeniskerk in Hilversum. Om gezondsheidsredenen trad hij 1970 terug als pastoor van de Verrijzeniskerk en vertrok naar Almelo en later naar Tubbergen

 

Zijn laatste levensdagen sleet Miedema in het verpleeghuis St.Elisabeth te Lage Vuursche (gemeente Baarn), een speciaal verpleeghuis voor geestelijken. Aldaar is Miedema op 26 april 1995 op 85-jarige leeftijd overleden. Hij ligt begraven in de priestersectie op het St-Barbarakerkhof in Hilversum

 

 

 

 

Kapelaan Johannes Wilhelmus OOSTVEEN werd op 18 augustus 1894 te Oudenrijn geboren uit het huwelijk tussen de veehouder Johannes Antonius Oostveen (* Utrecht, 10-3-1857) en Cornelia Petronella van Riet (*Jutphaas, 16-4-1864).

 

Oostveen was eerst kapelaan in Beesd en werd op 24 november 1928 kapelaan in de H.Hartparochie. Op 30 augustus 1933 vertrok hij naar Soest

De oorlogsjaren was hij pastoor te Kuinre en vanaf 1946 pastoor in Apeldoorn. In 1954 werd hij pastoor in Utrecht.

 

Oostveen is op 4 maart 1972 op 78-jarige leeftijd te Boxtel overleden.

 

Kapelaan Gerardus Johannes PLATVOET werd op 4 maart 1909 te Enschede geboren uit het in 1907 gesloten huwelijk tussen cafébaas Gerardus Albertus Platvoet (*Enschede, 14-8-1882) en Anna Maria Sprakel (*Lonneker, 14-7-1881).

 

Platvoet gaat in september 1922 naar het Klein Seminarie in Culemborg. Op 22 juni 1934 werd hij in Enschede tot priester gewijd en op 25 juni celibreerde hij daar zijn eerste H Mis. Van 1934 tot 1947 was hij kapelaan van de H.Hartkerk.

 

Hij verliet de H.Hartkerk in 1947 om naar Deventer te gaan. In 1953 werd Platvoet kapelaan bij de St-Jansbaseliek in Laren. In 1956 werd hij benoemd tot bouwpastoor van de Goede Herderkerk in Laren, waarvan hij tot zijn overlijden pastoor was.

 

Platvoet is op 13 oktober 1967 op 58-jarige leeftijd te Laren aan diabetes overleden. Hij ligt begraven in het gezamenlijke priestergraf voor de kapel op het oude gedeelte van het St-Janskerkhof te laren.

 

Kapelaan Gerardus Hendricus ROLF werd op 8-11-1904 te Leeuwarden geboren uit het huwelijk tussen Georgius Nicolaas Jacobus Rolf (*26-3-1878) en Anna Dijkstra (*22-6-1879). Rolf werd in 1930 priester gewijd nadat hij het seminarie in Driebergen had doorlopen.

 

Op 23 september 1930 werd Rolf kapelaan van de H.Hartkerk tot hij op 18-10-1939 naar Arnhem vertrok. Later werd hij pastoor te Dronrijp. 

 

Rolf is in 1973 op 69-jarige leeftijd overleden.

 

Johannes Gerardus van VEEN werd op 15 december 1922 te Leidschendam geboren. Op 23 juni 1950 ontving hij zijn priesterwijding.

 

Hij was kapelaan van van de H.Hartparochie van1960 tot 1964. In 1964 werd hij pastoor van st.Willibrorduskerk in Hilversum. Vanaf 1968 was hij nog vele jaren pastoor van de St.Vituskerk in Hilversum.

 

Op 16 juni 1991 werd Van Veen benoemd tot 'geheim kamerheer van de paus' en mocht hij zich 'Monseigneur' noemen.

 

Hij was geen familie van meester Veen.

 

Na zijn emiritaat woonde hij in een bejaardencentrum in de Kerkelanden.

 

Van Veen is op 9 juli 2010 te Zeist overleden

 

 

Koster Johannes Elbertus Antonius TABAK werd op 18 augustus 1905 in de Naarderstraat 96a geboren als 1ste van de 8 kinderen die werden geboren uit het 2de huwelijk tussen de kleermaker Cornelis Johannes Tabak (*15-12-1874) en Juda Lankreijer (*17-10-1878). Voor Tabak in 1928 koster werd was hij timmerman.

 

Tabak huwde op 24 mei 1933 te Hilversum met Anna Geertruida Janmaat (*26-6-1908).Uit dit huwelijk werden 7 kinderen (5 zoons en 2 dochters) geboren. Tabak woonde op de Cornelis Drebbelstraat 54 naast het schoolplein van de Geertruidisschool. In 1970 ging hij met pensioen.

 

Tabak is op 1 december 1979 op 74-jarige leeftijd te Weesp overleden.