GERARDUS STROES werd op 22 mei 1860 te Bunnik geboren als achtste van de negen kinderen die werden geboren uit het huwelijk tussen Willem Stroes en Johanna Veldhuizen. Het is niet duidelijk naar wie hij vernoemd is. Gradus, zijn roepnaam, is katholiek opgevoed en heeft in zijn jeugd waarschijnlijk weinig welstand gekend. Hij leerde wel lezen en schrijven en dat leerde nog lang niet iedereen in die tijd. Van zijn jonge jaren is verder niets bekend. In militaire dienst hoefde Gradus niet, hij lootte gunstig uit en werd toen vrijgesteld. Op 11 april 1883 huwde Gradus te Utrecht met Wilhelmina (Mijntje)van Maurik, dochter van Johannes van Maurik en Frederika Antonia de Groot. Uit dit huwelijk werden 14 kinderen (waaronder een tweeling) geboren waarvan er echter 4 (waaronder de tweeling) als kind weer overleden zijn. Het paar ging wonen op de Nootenboomenlaan 110 te Utrecht. Gradus was als hoveniersknecht werkzaam bij één der vele hoveniersbedrijven die hier in de buurt gevestigd zijn. Ook bezat Gradus paranormale gavens die hij voor zijn medemens aanwende. Voor niets deed hij dat niet maar de opbrengsten schonk hij aan de missie. In 1889 verhuisden Gradus en Mijntje met hun uitdijende gezin naar de Vossegatsedijk 18 in De Bilt (dit huis staat er in 2002 nog steeds). In dit huis woonden de ouders van Gradus zodat het aannemelijk is dat Gradus hier ingetrokken is voor de verzorging van zijn bejaarde ouders. In 1895 annexeerde de gemeente Utrecht dit gedeelte van De Bilt zodat Gradus en zijn gezin zonder te verhuizen weer inwoners van Utrecht werden. In 1907 verhuist het gezin wederom, ditmaal naar de Abstederdijk 180a te Utrecht. Gradus en Mijntje begonnen hier een eigen hoveniersbedrijf . Erf en woonhuis nam Gradus in huur van de St-Catharinaparochie. Zijn oudere ongehuwde zuster Antje Antemeue en eveneens ongehuwde broer Johannes )Janí komen inwonen. Op de boerderij worden groenten gekweekt. Ook werden er varkens en kippen gehouden. De gekweekte groenten werden in de buurt uitgevent. Aanvankelijk gebeurde dat met een hondenkar, later met paard en wagen. In februari 1933 overleed Mijntje. Hierna gingen Gradus, zijn ongehuwde dochter Anna en zijn zuster Antje, inwonen bij zijn jongste zoon Ries op de Abstederdijk 45 te Utrecht. In 1937 beleefde Gradus met welhaast emotionele vreugde nog het feit dat hij overgrootvader werd. Gerardus Stroes is op 3 november 1939 in het woonhuis van zijn zoon overleden. Het hoveniersbedrijf op de Absterderdijk werd na het vertrek van Gradus voortgezet door zijn zoon Gradus jr die hier tot zijn dood in 1985 is blijven wonen.