MEEUWIS RUIJZENDAAL werd op 26 mei 1863 te Busssum geboren als vierde van de zes kinderen die werden geboren uit het huwelijk tussen IJzaak Ruijzendaal en Tijmetje Vos. Hij werd vernoemd naar Meeuwis Vos, zijn grootvader. Zijn 2 broers en 3 zusters zijn echter allemaal kort na de geboorte overleden zodat Meep (zijn roepnaam) in feite enig kind was.Het geboortehuis van Meep was bekend als huis nr.59. Dat is het huis waar Meep en zijn vader later samen een blekerij dreven. Meep werd katholiek opgevoed. Veel welstand zal hij in zijn jeugd niet gekend hebben maar hij leerde hij lezen en schrijven en dat leerde beslist nog niet iedereen in die tijd. Meep hoefde niet in militaire dienst, hij lootte gunstig uit en werd toen vrijgesteld omdat hij enig kind was. Na de lagere schooltijd gaat Meep werken in de blekerij. Op 11 mei 1887 trouwde Meep de Naarden met Maria Wendelina Mulder. Uit dit huwelijk werden maar liefst 15 kinderen (waaronder een tweeling) geboren waarvan er echter 6 (waaronder de tweeling) weer als kind zouden overlijden. Na zijn huwelijk gingen Meep en zijn vrouw inwonen in de blekerij. Hier werden 14 van hun 15 kinderen geboren. Begin 1907 werd de blekerij opgeheven en afgebroken. Meep en zijn gezin gingen toen wonen in de Achtermeulenlaan 3 te Bussum. Meep ging werken bij de chocoladefabriek "Bensdorp" in Bussum. Meep was een grote en sterke kerel, hij werkte als balenstapelaar in de fabriek en stond bekend als de "sterkste man van Bensdorp". Meep was ook lid van het zangkoor van de St.Vituskerk in Bussum. In 1933 werd Meep weduwnaar. Dochter Ida nam de verzorging van haar vader op zich. Rond 1940 begon Meep te tobben met zijn gezondheid. Hij had suikerziekte en mede omdat inmiddels de oorlog was uitgebroken kon hij niet voldoende medische zorg krijgen. In 1941 werd Meep overgebracht naar een verpleeghuis in Apeldoorn. Na een lang en zwaar ziekbed (er moest hem zelfs een been geamputeerd worden) overleed hij op 10 juli 1942 in het verpleeghuis te Apeldoorn. Hij is wel in Bussum begraven. In 2007 is zijn graf daar nog steeds aanwezig en ook gerenoveerd. Hierdoor is het opschrift op de foto moeilijk leesbaar.

 
 

 

 Deze foto is ongeveer 1875 genomen en toont Meeuwis op circa 12-jarige leeftijd.

                            Waarschijnlijk is de foto genomen tgv de Heilige Communie waarbij Meewis ook zijn eerste lange broek kreeg

 

 

Het graf van Meeuwis Ruijzendaal op de Oude Katholieke begraafplaats in Bussum in 2008.

In 2007 is het graf gerenoveerd, er is nu weer begroeiing  op het graf en de naambordjes zijn weer opnieuw geschilderd.

Opvallend is dat op de grafsteen "Ruizendaal" staat i.p.v. "Ruijzendaal". Dit komt door een foute opgave van zoon Anton. ("Toon, nog te stom om zijn eigen naam te schrijven", zei mijn opa altijd en verwees dan naar de grafstenen van Meewis en Marie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Genealogisch onderzoek door J.J. Ruijzendaal, achterkleinzoon van Meeuwis Ruijzendaal, alsmede uit overleveringen uit familiekring.