WILHELMINA VAN MAURIK werd op 2 oktober 1862 op de Vossegatsedijk 8 te Utrecht geboren als vierde van 5 kinderen die werden geboren uit het huwelijk tussen Johannes van Maurik en Frederika Antonia de Groot. Ze werd vernoemd naar haar grootmoeder Wilhelmina van Scherrenberg. Van de jeugd van Mijntje (haar roepnaam) is niets bekend behalve dat zij katholiek opgevoed is. Ze is opgegroeid in een stadsgedeelte waar vele hoveniersbedrijven gevestigd waren. Haar broers waren ook werkzaam als hoveniers. Ook haar vader is waarschijnlijk hoveniersknecht geweest. Op 11 april 1883 huwde Mijntje te Utrecht met de hoveniersknecht Gradus Stroes. Het paar ging eerst wonen op de Nootenboomenlaan 110 in de wijk Abstede. Later verhuisden zij naar de Vossegatsedijk 18 in De Bilt. Hier woonden de schoonouders van Mijntje en waarschijnlijk heeft Mijntje hun verzorgd. In april 1907 betrokken Mijntje en Gradus een hovenierswoning met bijbehorend erf op de Abstederdijk. Mijntje zal ongetwijfeld een druk leven hebben gehad. Ze heeft 14 kinderen gebaard waarvan er 4 als kind weer overleden zijn. Ook heeft zij een schoonzuster en zwager in huis gehad en dochter Antje werd getroffen door TBC en moest jaren verpleegd worden in een prieeltje op het woonerf. Als hoveniersvrouw moest zij ook meewerken op de boerderij en hielp zij met het uitventen van de geteelde groenten. Wilhelmina van Maurik is aan de gevolgen van suikerziekte op 9 februari 1933 in het woonhuis van de boerderij overleden.

 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Genealogisch onderzoek door J.J.Ruijzendaal, achterkleinzoon van Gradus Stroes en Wilhelmina van Maurik, alsmede uit overleveringen van kleinkinderen van hen.
 
       terug naar de namenindex