Dow Jones verwachting

Terug naar de index pagina

bulletBewerking 23 Maart 2003.
bulletBijgewerkt Februari-2004. (zie einde analyse)
bulletDeze homesite behandeld hoofdzakelijk het te verwachten verloop van de AEX. Omdat echter de Amerikaanse aandelen markt een veel grotere markt  is dan de Nederlandse markt, zullen we hoe dan ook op de langere termijn de Amerikaanse markt volgen. Vanuit dat oogpunt gezien, leek het me aardig, om eens een kleine analyse te maken van de Dow Jones, om te zien of de verdere koersdaling die wordt verwacht via de Elliott analyse nu is gebaseerd op hersenschimmen zoals sommigen beweren, of dat dit koersverloop zeer goed mogelijk is.  Ik heb hierbij gebruik gemaakt van grafieken die te zien zijn op de internet pagina van CyclePro, en die gemaakt zijn door Dhr. Steven J. Williams. Ik heb van hem persoonlijk toestemming gekregen om de grafieken te mogen gebruiken.
bullet.
bulletWe beginnen als eerste even, met een voor inflatie gecorrigeerde grafiek van de DJIA over een periode vanaf 1800 t/m begin 2003. Het is een logaritmische grafiek, waarin duidelijk te zien is dat het koersverloop van de DJIA zich in een omhoog lopend trendkanaal bevindt. In deze grafiek zien we o.a., dat zodra de koers zich buiten het trendkanaal begeeft, deze even stevig gecorrigeerd wordt, zowel in positieve als in negatieve zin. Twee "echte" uitschieters door het EWP trendkanaal zijn in deze grafiek goed te zien, en wel die van  het jaar 1929 en het jaar 2000.  De uitschieter in 1929 werd scherp gecorrigeerd, en de verwachting is nu dat de uitschieter van het jaar 2000 hetzelfde lot zal ondergaan ( al zullen velen denken dat we het ergste  al achter de rug hebben, onderstaande grafiek laat iets anders zien!). Een normaal verloop zou zijn, dat de koers de onderzijde van het kanaal gaat opzoeken zoals gebeurde in 1932. Dit zou voor nu een koersdoel inhouden van 3000 voor de DJIA.  Ondanks dat de Amerikaanse regering er via belasting verlaging die in het vooruitzicht worden gesteld, en via de rente verlagingen van Alan Greenspan er van alles aan doet om deze "natuurlijke" correctie tegen te gaan dan wel af te zwakken, is de verwachting toch dat deze zal gaan gebeuren, en waarschijnlijk sneller dan men verwacht.

bulletLaten we even verder inzoomen op de bovenstaande grafiek, om een beter zicht te krijgen op hetgeen ons waarschijnlijk te wachten staat:
bulletWe zoomen eerst even in op de periode 1885-1936:

bulletLet erop, bij vergelijking, dat de schaal bij het inzoomen veranderd is van logaritmisch in lineair, waardoor de trendlijnen enigszins gekromd lopen.
bulletDuidelijk is te zien, dat de twee pieken in 1900 en in 1906 tot gevolg hadden dat de koers corrigeerde naar de middellijn. Een scherpe ralley in 1915-196 had tot gevolg, dat de koers na beŽindiging van die ralley terug corrigeerde naar de onderste EWP kanaallijn, waarna ťťn van de grootste bull markt ralleys in de Amerikaanse geschiedenis begon, die 9 jaar duurde, en ruim door de bovenste EWP kanaal lijn brak, en zelfs door het bovenste oranje lijntje wat we straks weer even terug zullen zien. 
bulletDaarna vond een scherpe drie jaar durende correctie plaats, die de koers weer terug bracht naar de onderste  EWP kanaal lijn, beter bekend als "De Crash van 1929".
bulletIn de volgende grafiek zoomen we in op de periode 1962 t/m heden:

bulletWe zien in deze grafiek, dat de bovenste EWP kanaal lijn bijna werd getest in 1966. Hierna volgde een 15-jarige constante daling - met een korte opvering bij de middellijn in 1970 - naar de EWP steunlijn in 1982. Deze 15-jarige periode vertegenwoordigde een periode van hoge inflatie. De enigste keer dat we een gelijk patroon zien samengaand met een hoge inflatie was in 1813. Daarna volgde er een sterke ralley (zie de eerste grafiek). In bovenstaande grafiek is ook duidelijk te zien, dat de ralley die eindigde in het jaar 2000 begon in 1982, en niet zoals wel wordt verondersteld in 1974.  De piek in 1987 (die voorafging aan de "crash van 1987") bereikte slechts de middellijn van het kanaal.  Een kortstondige correctie was het gevolg (in die tijd wel aangeduid als een crash).  De zogenaamde crash was slechts een incident en de trend werd in 1988 als een "bubble" doorgezet tot in het jaar 2000. Ook nu overdreef de markt weer, en werd de bovenste EWP kanaal lijn doorbroken, net als in 1929. Bijna werd het bovenste oranje lijntje aangetikt. Overeenkomstig  het EWP patroon moet worden verwacht dat de oranje pijlen het verdere vermoedelijke koers verloop aangegeven.

Dan nog even als laatste een grafiek, waarin de periode 1885-1937 wordt vergeleken met de periode 1955-2006:

bulletIn het blauw is getekend de koers van 1885-1937 met de koersvermelding aan de linkerzijde van de grafiek, en in het rood getekend de koers vanaf 1955 t/m heden met aan de rechterzijnde de koersvermelding.
bulletWe zien in deze grafiek tevens, dat de piek in 1929 hoger lag, dan de piek in het jaar 2000. De bubble van 1929 was dus in verhouding hoger dan die van 2000. Interessant om te weten!
bulletAls de rode koerslijn ook nu weer de zelfde weg volgt als de blauwe koerslijn, en misschien ook wel even overdrijft en onder de onderste kanaallijn duikt, dan is het geprognosticeerde koersverloop dat de auteur en Elliott apostel Robert Prechter al jaren aangeeft, zo vreemd nog niet......, echter ik wil daar nu, begin Februari 2004 toch even het volgende aan toevoegen:
bulletIk heb de afgelopen maanden gemerkt, dat de getallen in bovenstaande grafieken, worden vergeleken met de getallen in de alledaagse DJIA grafiek. Dat kan echter niet zo maar.
bulletDe bovenstaande grafieken zijn gemaakt, door de absolute koersdata te corrigeren met de CPI-data. Op deze wijze ontstaat een grafiek die de werkelijke koopkracht laat zien, en niet de absolute koersdata.
bulletHoe pakt dit verschil, tussen de koersgrafiek met absolute data en de grafiek met voor koopkracht gecorrigeerde data nu in de praktijk uit?
bulletDat is heel mooi te zien in de volgende twee grafieken.
bulletDeze twee grafieken, zijn gemaakt/vermeld door Dhr. Cees de Vries, hoofd technische analyse bij de F. van Lanschot bank. Ze komen uit de jaarvisie voor het jaar 2004.
bulletIn de eerste grafiek, staat op logaritmische schaal de absolute koers van de Dow Jones, over de jaren 1901-1987; terwijl in de tweede grafiek, weer de koopkracht gecorrigeerde grafiek van Steven Williams te zien is.

bulletIn de eerste grafiek, staan twee trading ranges omcirkeld, waarin koersuitslagen werden gemaakt, waarbij de koers soms bijna 50% corrigeerde.  Als je de omcirkelde periodes vergelijkt, met dezelfde periode in de grafiek van Steven Williams, dan zie je bijvoorbeeld, dat in de periode 1966-1982, de koers in de trading range nagenoeg gelijk bleef, (elke correctie herstelde zich weer), maar dat de koopkracht ten gevolge van de inflatie desastreus verliep.
bulletDe 3000 of zelfs de 2100 die de grafiek van Steven Williams aangeeft, moet dan ook vanuit de koopkracht zijde worden bekeken, en niet vanuit de grafiek met absolute koersdata.
bulletAls we, wat niet erg waarschijnlijk is, toch met het absolute niveau van 3000 te maken krijgen, zullen de markten in een deflatoire vrije val bewegen.
bullet.
bulletSamengevat: in een deflatoir scenario, mogen we er vanuit gaan dat dit niveau in absolute zin wordt gehaald.
bulletIn het inflatoire scenario kan dit in absolute zin dus best in een trading range passen met bodems tussen de 5500 - 6000.
bulletDe technische visie van F. van Lanschot Bankiers gaat nog steeds uit van een inflatie-scenario, gebaseerd op de roundnumbers.
bulletMijn Elliott analyse scenario, wat de komende weken geplaatst gaat worden op deze website, gaat uit van een flat correctie vanaf het jaar 2000, als correctie op de jaren ervoor, en ook daar zullen we deze 5500-6000 weer terug vinden.
bulletWordt vervolgd ...;--)

Fijne dag,

Groet, Jan.

Disclaimer:  Bovenstaande zijn slechts verwachtingen en ideeŽn. Handelen met deze gegevens op de beurs is dan ook geheel voor eigen risico, en wordt afgeraden !. U kunt daarbij al uw geld verliezen, en meer dan dat !