back (1K) 049 (26K) next 
(1K)
de eerste tussenmuur: bijna klaar - die erste zwischenmauer: fast fertig
the first party wall is nearly finished - pierwsza ścianka działowa jest prawie gotowa