back (1K) 058 (25K) next 
(1K)
de zijgevel is bijna klaar - ein Seitenfront ist fast fertig
one side wall is nearly finished - szczyt jest prawie gotowy