back (1K) 130 (17K) next 
(1K)
Het eerste meesje is al aanwezig - die erste Meise ist schon da
the first bird is already present - tekst jeszcze będzie