Straten van Bernisse ...

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Bernisse, De gemeente Bernisse ontstond op 1 januari 1980 door samenvoeging van de gemeenten Abbenbroek, Oudenhoorn en Zuidland en delen van de gemeenten Geervliet (inclusief Simonshaven) en Heenvliet (inclusief Nieuwesluis).

Abbenbroek, is een dorp in de Nederlandse provincie Zuid-Holland dat sinds 1 januari 1980 tot de gemeente Bernisse behoort . Het dorp heeft ruim 1300 inwoners (2006). Abbenbroek is omstreeks 1200 ontstaan langs de rivier Bernisse op het eiland Voorne. Abbenbroek ligt ongeveer 4 kilometer ten westen van Spijkenisse en 2,5 kilometer ten zuiden van Heenvliet.De Hersteld Hervormde Kerk is van oorsprong een parochiekerk uit de dertiende eeuw. De kerk heeft een baksteenbouw met houten bekapping, bestaande uit een rechthoekig gesloten koor, een driebeukig schip en een westtoren. In de periode tussen 1492 - 1574 was deze kerk een bedevaartplaats voor de verering van O.L. Vrouw van Zeven Smarten. Op Voorne ging men mee in de reformatie, de eerste dominee hield hier in 1574 zijn intrededienst. In het centrum van Abbenbroek staat een muziektent in de gracht De Ring. Langs de gracht staan huizen met 17e eeuwse gevels. De enige molen die nog in Abbenbroek staat is korenmolen De Hoop. Deze ronde, stenen grondzeiler is in 1843 gebouwd en in 1979 gerestaureerd. De drie watermolens (de Achtkantmolen, de Hogermolen en de Lagemolen) waren overbodig geworden door de komst van een watergemaal in 1881.

Geervliet, is een kleine stad in de gemeente Bernisse, ten zuiden van het Rotterdamse Botlekgebied. Het aantal inwoners bedraagt 1759 (2006). In de middeleeuwen kreeg Geervliet stadsrechten van Sweder van Abcoude, heer van Putten en werd het beschermd door stadsmuren, maar later werd het grotendeels verwoest door een brand. Het oude centrum is echter nog steeds te bezichtigen. Ook is er de Bernisse Molen, tegenwoordig een restaurant, gebouwd op een voormalige verdedigingstoren die deel uitmaakte van de stadsmuur. Enkele jaren geleden zijn er in Geervliet opnamen gemaakt voor de NCRV-film "de zomer van 1945".

Heenvliet, verkreeg stadsrechten in 1469. In de gemeente staat de historische ruïne van Kasteel Ravestein. Een van de grootste redenen voor het bezoeken van Heenvliet voor buitenstaanders is de jaarlijks terugkerende paardenmarkt die op de tweede Pinksterdag wordt gehouden. Naast deze paardenmarkt zijn er in dat weekend van vrijdag tot en met maandag veel activiteiten, zoals de kermis die naast de kermis van Tilburg tot één van de drukst bezochte van Nederland behoort.Heenvliet is een plaats met een rijke geschiedenis. Zo is het marktplein volledig bewaard gebleven en is dan ook één van de mooiste van Voorne en Putten. De geschiedenis van Heenvliet gaat terug tot ver voor 1469, toen het stadsrechten verkreeg. Een moeilijke tijd maakte het mee toen in 1572 rondzwervende watergeuzen, bekend van hun verovering van Den Briel, voor veel overlast zorgden voor de plaatselijke bevolking: zij moesten namelijk de garnizoenen onderhouden wat zwaar op de plaatselijke bevolking drukte. In Heenvliet bevindt zich een van de oudste donjons van Nederland, namelijk ruïne "Ravensteijn", die omstreeks 1100 gebouwd is. Angelus Merula (1487-1557), afkomstig uit Brielle, was pastoor te Heenvliet. Vanwege zijn 'ketterse' leringen is hij door de inquisitie opgepakt en heeft tot zijn veroordeling tot de brandstapel in de kerker van deze donjon gevangen gezeten.

Oudenhoorn, is een dorp in de gemeente Bernisse, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het dorp heeft 1210 inwoners (2006). Oudenhoorn is een ontgonnen nieuwlandpolder, ontstaan uit een aantal schorren van het oude Hellevoetsluis. Het dorpje heeft een totaal aantal woningen van ongeveer 525. Het maakt sinds 1980 deel uit van de gemeente Bernisse. Deze gemeente is 6858 hectare groot.In Oudenhoorn werd de kerk zodanig gebouwd dat er aan alle vier de zijden bebouwing kon ontstaan, met de middeleeuwse kerk in het centrum. Oudenhoorn heeft rechthoekig verkavelde polders, met voornamelijk grote hoeven

Simonshaven, is een klein dorp in de gemeente Bernisse, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het dorp heeft 445 inwoners (2006). Het is genoemd naar Heer Simon, die hier in de Middeleeuwen een haven liet aanleggen. Het dorp heeft een kenmerkend wit kerkje met oorlogsgravenkerkhof.

Zuidland, telde per 1 juli 2008 5226 inwoners; het aantal woningen bedroeg op dat moment 2159. De gehele gemeente Bernisse had in 2008 ongeveer 12.580 inwoners. Het schip en het koor van de hervormde kerk, die gerestaureerd werden in 1919, dateren uit het begin van de 16e eeuw, de toren uit de tweede helft van de 15de eeuw. De Arend is een stenen stellingkorenmolen uit 1844. De molen is maalvaardig en wekelijks geopend voor bezoekers.

Voor aanvullingen of verbeteringen graag een mailtje naar Jaap van der Kooij


bronnen:
Streekarchief Voorne-Putten-Rozenburg
Wikipedia

A

Top

Aan de IJsbaan
Een ijsbaan is een ruimte waarvan de grond bestaat uit een laag ijs waarop geschaatst kan worden. Meestal zijn ijsbanen terug te vinden in speciaal daarvoor ingerichte en geïsoleerde gebouwen, waarin het hele jaar door gebruik kan worden gemaakt van de ijslaag. Naast dergelijke kunstbanen bestaan er uiteraard ook natuurlijke ijsbanen zoals bevroren rivieren en kanalen, die zich zonder menselijke tussenkomst vormen bij uiterst koude temperatuur. In Hellevoetsluis was in de winter van 2008/2009 het droogdok met veel succes omgetoverd tot ijsbaan...!
Abbenbroekstraat Jan van
In het begin van de dertiende eeuw werd Abbenbroek door Graaf Floris IV als heerlijkheid beleend aan een familie die zich vervolgens de Heren van Abbenbroek mocht noemen. De eerste vermelding van een Heer van Abbenbroek stamt uit 1235. Een Jan van Abbenbroek was dat jaar aanwezig bij een steekspel in Haarlem, georganiseerd door Graaf Floris IV.
Abcoudelaan Sweder van
Sweder was Heer van Gaasbeek, Putten en Strijen en verleende Geervliet in 1381 stadsrechten. Hij was getrouwd met Anna van Leiningen en hij overleed in 1400 tijdens een pelgrimsreis naar Rome…
Abtstraat
Een abt is de leider of het hoofd, van een abdij. Hij is de 'primus inter pares’ onder de monniken en wordt in de hiërarchie gevolgd door de prior. In zijn werkzaamheden wordt de abt bijgestaan door de raad, een kleine groep monniken, onder wie de prior, die samen het dagelijks bestuur van de abdij regelen. De abt wordt zeker in de benedictijnse traditie door de monniken zelf verkozen.
Achterdijk
een achterdijk is een dijk die wat achteraf ligt.
Achterweg
een achterweg is een weg die wat achteraf ligt…
Alderwereltplein
Alderwerelt was in de 18e eeuw Heer van Heenvliet.
Andellaan Burg G van
was burgemeester van Zuidland…
Anthonieplein St
Sint Antonius ( 1195 – 1231) was een kerkleraar en heilige die theoloog en minderbroeder was. Hij trok naar Noord-Afrika om aldaar het Christelijke geloof te verspreiden onder de moslims….! Veel gelovigen vonden door zijn toedoen de "juiste" weg. Op last van Franciscus van Assisi doceerde hij theologie aan zijn medebroeders. Hij werd in 1232 door Paus Gregorius IX heilig verklaard. In katholieke kringen wordt Antonius aangeroepen om verloren zaken terug te vinden:
"Heilige Antonius, beste vrind, maak dat ik m'n (sleutels) vind".
"Heilige Antonius, lieve sint, zorg dat ik m'n (........) vind".
Als het voorwerp is teruggevonden moet men niet vergeten de Heilige Antonius bedanken....!

B

Top

Baarsenburgplaats
Dirk Baarsenburg was in de 17e eeuw sectretaris van de stad Geervliet.
Baljuwweg
Baljuw was de naam die hoofdzakelijk in Holland en Zeeland gebruikt werd om de ambtenaar aan te duiden die in vroegere tijden de vorst in de steden en landelijke gebieden vertegenwoordigde. In andere gewesten voerden soortgelijke functionarissen de titel van drost, drossaard of meier.
Barakkenslop
een barak is een eenvoudig gebouw voor huisvesting van bijv. soldaten, arbeiders, vluchtelingen of voor quarantaine.
Beatrixstraat
Beatrix Wilhelmina Armgard werd op 31 januari 1937geboren als eerste kind van prinses Juliana en prins Bernard. De naam Beatrix betekent zij die gelukkig maakt. Beatrix kreeg later drie zusters: Irene, Margriet en Marijke. Op 10 maart 1966 trouwde zij in Amsterdam met Claus von Amsberg en op dezelfde dag werd het huwelijk kerkelijk ingezegend in de Westerkerk. Tijdens de rijtoer met de Gouden Koets werd een rookbom tot ontploffing gebracht als protest tegen het huwelijk. Uit het huwelijk werden drie zoons geboren: prins Willem Alexander (1967), Johan Friso (1968) en prins Constantijn (1969). Het gezinsleven speelde zich af op het kasteel Drakensteyn. Op 30 april 1980 ondertekende koningin Juliana de akte van abdicatie en werd Beatrix in het bijzijn van vertegenwoordigers van Europese vorstenhuizen, ingehuldigd als Koningin der Nederlanden. In 2002 overleed prins Claus.
Beeldsweg
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!
Ben Goerionstraat
David Ben-Gurion (1886 – 1973) was de eerste premier van Israël.Hij werd geboren als David Grün in Polen en verhuisde - als gedreven zionist - in 1906 naar Palestina. Ben-Gurion was medeoprichter van de Israëlische Partij van de Arbeid die het land in de eerste drie decennia van haar bestaan regeerde. Hij leidde Israël gedurende haar Onafhankelijkheidsoorlog en diende daarna van 1948 tot 1963 met een kleine onderbreking als premier het land. Ben-Gurion werd door Time Magazine uitgeroepen tot één van de 100 mensen die het meest vorm hebben gegeven aan de twintigste eeuw. Naar de premier is in Israël onder meer de Ben Gurion-luchthaven en de Ben-Gurion-universiteit vernoemd.
Berensteinweg
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

Bergroede
De elementen van de éénroedige hooiberg bestaan uit gekant vurenhout en de roede is van eikenhout. De hooiberg is voorzien van een rietbedekking en de kap werd met een lier naar bovengebracht.
Prins Bernardstraat
Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter (1911 – 2004) was prins van Lippe-Biesterfeld. Bernhard zou prinses Juliana in 1936 voor het eerst tijdens een skivakantie in het Duitse Garmisch-Partenkirchen hebben ontmoet. Ze verloofden zich in 1936 nadat Bernard het Nederlands staatsburgerschap verkregen had. In 1937 trouwde het paar in Den Haag waarna Bernard Prins der Nederlanden werd. Het paar kreeg vier dochters: Beatrix, Irene, Margriet en Marijke. Bernard had twee buitenechtelijke dochters: Alicia de Bielefeld en Alexia Grinda. Hij was dus byzonder vrouwvriendelijk…! Hij overleed op 1 december 2004.
Bernisse Spuidijk
een spui is een sluis die bedoeld is om binnenwater te spuien en buitenwater te keren. Vandaar dat zij ook wel keersluis wordt genoemd.
Bernisseweg
De gemeente Bernisse ontstond op 1 januari 1980 door samenvoeging van de gemeenten Abbenbroek, Oudenhoorn en Zuidland en delen van de gemeenten Geervliet (inclusief Simonshaven) en Heenvliet.
Beverwijkstraat
Beverwijk is een gemeente in de provincie Noord-Holland en heeft ruim 38.000 inwoners. De gemeente maakt deel uit van de samenwerkingsregio IJmond. De plaats staat nu vooral bekend om zijn Beverwijkse Bazaar, de grootste overdekte markt van Europa. Ook is in Beverwijk een brandwondencentrum gevestigd, in het Rode Kruis Ziekenhuis. Beverwijk had de eerste meubelboulevard van Nederland. De belangrijkste industrie in de omgeving wordt gevormd door de hoogovens van Corus, gevestigd ten zuiden van Beverwijk in Velsen-Noord.
Biertsedijk
Biert is een buurtschap en voormalige gemeente (opgeheven in 1855 en bij Geervliet gevoegd) in de Zuid-Hollandse gemeente Bernisse en ligt ongeveer twee kilometer ten noordoosten van Zuidland. De officiële naam van de heerlijkheid en gemeente was Biert met Stompaarden.
Blaakstraat Cornelis
Cornelis Blaak was in 1899 inwoner van Oudenhoorn, wellicht is de straat naar hem vernoemd.
Blaasbalck De
Een blaasbalg is een soort pomp om lucht te pompen, meestal om een vuur aan te wakkeren. Een blaasbalg bestaat uit twee stevige delen, meestal uit hout vervaardigd, met daartussen een soort flexibele leren zak. Eén houten deel is beweegbaar. Aan het vaste gedeelte is aan de voorzijde een mond, meestal van metaal, bevestigd. Dit deel wordt naar het vuur gericht. De lucht wordt door een ventiel vanaf de achter- of onderzijde aangezogen en zodra het beweegbare deel van het vaste deel de andere kant op wordt bewogen, ontsnapt de lucht met een behoorlijke snelheid uit de mond aan de voorzijde. Een (blaas)balg wordt ook gebruikt in een orgel en in een accordeon. Het was een stuk grond in Nieuwesluis dat de vorm van een blaasbalg had.
Blankensteinstraat Van
deze straat is vernoemd naar Salomon Blankenstein (1862 – 1942) voorzitter van de joodse gemeenschap te Heenvliet die in 1942 door de Duitsers werd vermoord.
Bleekveld
Een bleekweide of bleekveld is een kort gemaaide grasweide, die ervoor diende om linnen te bleken. Omdat de begijnen vaak hun inkomsten verdienden door de was te doen voor anderen, was deze bleekweide een onmisbaar deel van het begijnhof. Reeds heel vroeg ontdekte de wasvrouw de kracht van zuurstof bij het "bleken van linnen". Na het wassen, was het linnen vaak nog gelig en was de geur van het gebruik er niet uit. Men ontdekte dat het linnen frisser en bleker (= lichter van tint werd) door het op een grasveld uit te spreiden en te laten drogen. Vandaar het woord "bleken".
Blicksteijn
Blicksteijn is de naam van een vroeger kasteel of versterkt huis met een donjon in Heenvliet.
Blinckvliet
Blinckvliet is de naam van een vroeger kasteel of versterkt huis met een donjon in Heenvliet.
Bloemendaele
is de naam van een basisschool in Heenvliet.
Bloemhofplein
Een bloemhof is een hof of tuin waar veel of alleen maar bloemen groeien. De bloemen hebben meestal slechts een decoratieve functie maar soms hebben ze ook een geneeskrachtige uitwerking. De bloemen bloeien niet allemaal tegelijk en daarom is het best lastig een bloemhof te ontwerpen...
Blijdesteijn
Blijdesteijn is de naam van het kasteel dat Jan van Heenvliet in 1418 kocht waardoor het in het bezit van de Heren van Heenvliet kwam.
Boezempad
De boezem is dat deel van het oppervlaktewater dat geen vast peil heeft. Het is meestal geen onderdeel van een polder, maar dient wel om het polderwater op te vangen en af te voeren. Over het algemeen bevat de boezem het water dat direct op zee of op een rivier wordt geloosd. Wanneer dit niet op natuurlijke manier mogelijk is, slaat een boezemgemaal het water uit; in andere gevallen wordt het boezemwater middels een spuisluis geloosd.
Boezemweg
zie boezempad
Boomgaard Lange
Een boomgaard is een kunstmatig beplant stuk grond waar vruchtenbomen op gekweekt worden om als menselijk voedsel te dienen. Sommige boomgaarden bij kastelen of residenties hebben zowel een esthetische als nutsfunctie. Boomgaarden komen in Nederland van oudsher veel voor tussen de grote rivieren in de Betuwe en in het Land van Maas en Waal. Ook hadden vele boerderijen in het verleden een eigen boomgaard voor het kweken van fruit zoals appels en peren.
Boomgaardstraat
zie Boomgaard lange.
Boomgaardweg
zie Lange Boomgaard
Boomweg
een boom is een houtige gewas dat zich op een zekere hoogte boven de grond, vertakt. Een boom kan afhankelijk van de soort van vier tot meer dan honderd meter hoog worden en groeien op zeer verschillende gronden. De mangrovesoorten groeien zelfs in brak water. Een boom kan ook heel oud worden, van vele honderden tot enkele duizenden jaren.
Bouwensplaats
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

Branderf
de naam kan ontstaan zijn doordat de huizen achter de markt ooit door een grotee brand verwoest zijn.
Brandijnplaats
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

Bras De
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

Breedeweg
de breedeweg is kennelijk een brede weg…??
Breedstraat
is de breedstraat dan ook een brede straat..?
Bresserplaats
Bresser is sinds 1750 al een oude naam op Voorne.
Breugelplein Johanna van
Johanna van Breugel (1661 – 1731) was Vrouwe van Heenvliet.
Brielse Maasdijk
De Brielse Maas is een afgedamde rivier tussen de Noordzee en de Oude Maas. Het stadje Brielle, de naamgever, ligt ook aan de rivier, aan de zuidoever. De Brielse Maas werd al afgedamd vóór de watersnoodramp van 1953.
Burggraafstraat
Burggraaf is een adellijke titel die gewoonlijk hoger is dan baron maar een graad lager dan graaf. De drager van deze titel vervulde vanaf de vroege middeleeuwen een militaire bestuursfunctie voor een leenheer en was in rang grofweg vergelijkbaar met een hooggeplaatste bevelhebber van een garnizoen. Hij of zij zetelde op een burcht of ander soort vesting, waarvan de naam werd afgeleid. De functie van burggraaf verwerd langzamerhand tot een erfelijke functie, waarna de titel haar betekenis verloor en een dode letter werd.
Burghtweg
Een burcht is een versterkt huis. Dit was meestal een terrein waarop een gebouw stond en waaromheen een gracht en een wal lagen. Dit versterkte huis was een toevluchtsoord voor omwonenden en men kon zich er in terug trekken bij een gevecht.

C

Top

Christinastraat
Prinses Christina werd in 1947 geboren en is de jongste dochter van prinses Juliana en prins Bernard. Ze werd geboren met een oogziekte, doordat haar moeder tijdens de zwangerschap besmet was met rode hond. Als gevolg van deze oogziekte kwam koningin Juliana in contact met de gebedsgenezeres Greet Hofmans. Dit leidde tot de Greet Hofmans-affaire. De prinses besloot in 1963 om haar tweede naam Christina voortaan te gebruiken, omdat zij Marijke te kinderachtig vond klinken. Ze ging naar Canada waar ze een zangopleiding volgde aan een conservarorium. Hierna besloot ze zangles te gaan geven aan kinderen in New York. Prinses Christina trouwde met Jorge Guillermo en voor het huwelijk was geen toestemming aan de Staten-Generaal gevraagd en Christina werd daardoor uitgesloten van erfopvolging. Het paar kreeg drie kinderen en in 1996 zijn ze gescheiden.
Colijnstraat Dr H
Hendrik Colijn 1869 – 1944 was een Nederlands militair, topfunctionaris en politicus van de Anti-Revolutionaire Partij. Hij was minister-president van vijf kabinetten. Hij volgde een opleiding aan de christelijke kweekschool in Nieuw-Vennep. In deze plaats had hij ook zijn eerste betrekking, van 1884 tot 1886 werkte hij er als hulponderwijzer. Colijn ambieerde echter een loopbaan in een andere richting, reden waarom hij van 1886 tot 1890 een militaire opleiding bij het instructiebataljon te Kampen volgde waarna hij adjudant werd van generaal Van Heutz bij het KNIL in het toenmalige Nederlands-Indië. Hij hield contact met de Nederlandse politiek als lid van de Eerste Kamer. Na de dood van Abraham Kuyper werd Colijn de leider van de ARP. Tijdens de crisis van de jaren '30 voerde Colijn een strakke bezuinigingspolitiek, waarbij voornamelijk werd bezuinigd op ambtenarensalarissen en onderwijs. De verlaging van de werklozensteun mondde uit in het Jordaanoproer waarbij vijf doden vielen. In 1941 werd Colijn als gevolg van zijn steun aan het verzet door de Duitsers gevangengezet.
Coolwijkseweg
Coolwijkseweg Cornelis van Coolwijk was in de 17e eeuw rentmeester in Geervliet.
Costerijweye
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

Cruiningenweg van
Jan van Cruiningen was Heer van Heenvliet en Burggraaf van Zeeland. In 1491 werd hij tot Ridder geslagen.
Joost van Cruiningen was ambtsheer van Heenvliet en de beschermer van Angelus Merula

D

Top

Dam
Een dam is een dwars door een water gelegen afsluiting, bedoeld om water te keren of te beheersen. De bekendste dammen in Nederland maken onderdeel van de Deltawerken. De Afsluitdijk is met 30 kilometer de langste dam van Nederland. Dergelijke dammen zijn bedoeld om het waterniveau in grote binnenwateren te reguleren door middel van sluizen en het laaggelegen omliggende land te beschermen.
Dankerseweg
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

Doelenstraat
de naam de Doelen komen we voor het eerst tegen in de 17e eeuw, toen er door een groep stadsmuzikanten regelmatig concerten werden gegeven in een gebouw dat de sociëteit was geweest van het gilde van de voetboogschutters. Vandaar de naam de Doelen, voetboogschutters immers, oefenden in het boogschieten op 'doelen'.
Donjonstraat
Een donjon is een middeleeuwse woontoren, al dan niet gebouwd op een terp. De eerste donjons waren van hout; later, na de (her)uitvinding van de baksteen, werden ze van baksteen gebouwd. De naam is van Latijns-Germaanse oorsprong. Een donjon was aanvankelijk een zelfstandig bouwwerk. In veel gevallen werden rond de donjon in de loop der tijd andere gebouwen opgetrokken, of werd de donjon opgenomen in een ommuurde vesting. Zo ontwikkelde zich het kasteel, waarbij de donjon diende als laatste toevluchtsoord.
Dorpsplein
Een dorp is een kleine nederzetting. Dorpen worden aangetroffen in landelijk gebieden en waren tot de industriële revolutie en de daarmee gepaard gaande verstedelijking, de meest voorkomende woonvorm. In bestuurlijke kringen worden dorpen in al hun verscheidenheid vaak aangeduid als 'kleine kernen'.
Dorpsstraat
zie dorpsplein
Dorpsweg
zie dorpsplein
Dreesplein Dr W
Willem Drees (1886 - 1988) was een Nederlandse minister-president voor de PvdA. Hij wordt door menigeen beschouwd als een van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse politici. Onder zijn leiding vonden zowel de dekolonisatie van Nederlands-Indië als de wederopbouw van Nederland plaats. Drees was heel populair en was bekend als 'Vadertje Drees' en 'Hij trekt van Drees' had betrekking op de AOW: iedere Nederlander die via de belasting premie heeft betaald, heeft vanaf zijn 65e jaar recht op een AOW-uitkering (het Staatspensioen).
Dreesstraat Dr W
zie Dreesplein Dr W
Dreef
een dreef is een brede landweg.
Drenkwaard
een waard is een laaggelegen stuk land tussen rivieren en drenken heeft met vocht te maken... De Drenkwaard was vroeger waarschijnlijk een moerassig gebied..?
Drieëndijk
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

Driesprong
het punt waar drie wegen samenkomen.
Drogendijk
een binnendijk wordt ook wel slaper genoemd, de buitendijk is dan de waker. De begrippen 'waker' en 'slaper' zijn van toepassing op dijken die als kustverdediging langs zeeën en zeearmen worden aangelegd. De slaper diende slechts als extra veiligheid. Zo’n slaper wordt ook wel drogendijk genoemd!.
Duyvecamp
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

Duyvenvoordeweg Van
Willem van Duyvenvoorde was een Hoek. In 1351 werden de Hoeken verslagen en vluchtte Willem naar Brussel.
Dwarsweg
een dwarsweg is een weg die loodrecht op de richting van de hoofdweg ligt.

E

Top

Egmondplein
Dirk Egmond was in de 16e eeuw Baljuw van Geervliet en Putten.
Eeweg
In het streekarchief van Voorne is sprake van “in de zuidhoek van de Ee” of in de westhoek van de Ee…???
Emmastraat
Adelheid Emma Wilhelmina Theresia (1858 – 1934), Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Waldeck-Pyrmont, was de echtgenote (Willem was 61 en Emma 20 jaar) van koning Willem III en Koningin-regentes der Nederlanden van 1890 tot 1898. Als regentes deed ze dienst als feitelijk staatshoofd echtgenoot, de daarop volgende jaren voor haar minderjarige dochter Wilhelmina. Als zodanig was ze de facto het eerste vrouwelijke staatshoofd van Nederland. Voordat ze naar Nederland verhuisde, kreeg Emma les in Nederlandse taal en geschiedenis, want ze wilde een Nederlandse worden en blijven. Emma was een geliefde vorstin.
Engel de Merlestraat
Angelus Merula (1482 - 1557) was een priester in de parochie Heenvliet rond het jaar 1532. Hij wordt wel de "ketterse pastoor van Heenvliet" genoemd en dat geeft zijn positie goed weer. Ondanks het feit dat een eerste onderzoek in 1533 al aan het licht bracht dat hij "ketters" gedachtegoed uitdroeg, heeft hij daarna toch nog twintig jaar pastoor in Heenvliet kunnen blijven, onder andere dankzij de bescherming van Joost van Cruiningen, ambtsheer van Heenvliet. Ondanks deze bescherming werd Angelus Merula beschuldigd van ketterij en uiteindelijk veroordeeld tot de brandstapel. In afwachting van de voltrekking van het vonnis heeft hij gevangen gezeten in Kasteel Ravestein.

F

Top

.....
......
.....
.....

G

Top

Gaesbeeklaan Jacob van
Jacob van Gaesbeek was heer van Putten.
Ganzenhoek
Ganzen zijn grote, zwaargebouwde watervogels uit de onderfamilie zwanen en ganzen. Ganzen zijn gespecialiseerd in het grazen en leven meer op het land dan zwanen. Ze hebben sterke, vrij lange poten, die midden onder het lichaam geplaatst zijn waardoor ze waggelen. Het woord gans wordt ook gebruikt voor een vrouwelijke gans. Het mannetje noemt men ganzerik of gent. Ganzen trekken in familieverband of grote troepen. Ze vliegen in V-vormige formaties of golvende linies. Als een gans ziek wordt of gewond raakt en niet meer kan vliegen, zullen twee ganzen bij de zieke gans blijven totdat deze hersteld is of overleden. Samen zullen de ganzen trachten hun groep in te halen.
Garsdijk
gars is een verbastering van gors.
Gasthuis
Een gasthuis was in de middeleeuwen een instelling waar zieken en ouderen verpleegd en verzorgd konden worden. Later werd onder gasthuis ook verstaan een hofje: een aantal huisjes rondom een binnenterrein, bedoeld voor bijvoorbeeld leden van een bepaalde kerk of andere doelgroepen zoals reizigers.
Geestlaan burg H van
Van Geest was burgemeester van Zuidland.
Gelderlandlaan weth
Gelderland was wethouder van Heenvliet.
Gemeenlandsedijk
gemeen betekent in gemeenschappelijk eigendom of gebruik.
Gerbrandyplein prof
Pieter Sjoerds Gerbrandy (1885 –1961) was Nederlands minister-president gedurende de Tweede Wereldoorlog. In 1918 maakte hij als reserve-kapitein deel uit van de eerste groep vrijwillige militairen die naar Den Haag kwamen na Troelstra’s poging de socialistische revolutie uit te roepen om deze de kop in te drukken. Hij vluchtte in 1940 met het kabinet naar het Verenigd Koninkrijk en werd in september door Koningin Wilhelmina eigenhandig tot premier benoemd in de zogenaamde Londense kabinetten. Gerbrandy was vanaf 1948 lid van de Tweede Kamer.
Gerbrandystraat Mr P S
zie Gerbrandyplein
Gobbeland
Jan Cornelisz Gobbe was in de 17e eeuw administrateur in Heenvliet.
Gorzen De
Een gors (ook wel kwelder of schorre) is een begroeide buitendijkse landaanwas die bij een gemiddeld hoogwater niet meer onderloopt. Alleen bij erg hoge waterstanden komt hij blank te staan. De term wordt ook wel gebruikt voor een onbedijkte aangeslibde kleibank.
Gouwershoeck
De Gouwershoeck was een deel van een polder naast de Verdouwenhoeck in Heenvliet
Graaffstraat M de
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

Graaflandplein
Pieter Graafland was in vroeger jaren heer van Heenvliet.
Griendweg
Een griend is een moerassig stuk land waar wilgen en riet worden verbouwd. Tegenwoordig worden ze nauwelijks meer gebruikt, maar vroeger vormden de wilgen een veel gebruikte houtsoort en werden de wilgentenen en het riet gebruikt voor manden, meubilair, etc. Deze akkers waren meestal langs zeearmen op buitendijkse heuveltjes aangelegd, alhoewel door inpoldering veel griendheuvels binnendijks kwamen te liggen. De akkers waren soms voorzien van een griendkeet, een eenvoudig onderkomen waar griendwerkers en rietsnijders konden verblijven. Deze mensen verbleven soms wel de hele week op het griend.
Groen van Prinsterenlaan G
Guillaume Groen van Prinsterer (1801 - 1876) was een antirevolutionair Nederlands politicus en historicus. Groen streed tegen ongeloof en revolutie in staat en kerk en kwam op voor het christelijk onderwijs, dat destijds niet gesubsidieerd werd en door de liberalen werd afgewezen als schadelijk voor de nationale eenheid. Hij legde de fundamenten voor de Anti-Revolutionaire Partij, die na zijn overlijden zou worden opgericht. ‘Ongeloof en Revolutie’ is Groens hoofdwerk. Het was een bundeling van een serie voorlezingen die Groen in de winter van 1845-1846 hield voor een select groepje geestverwanten. Volgens hem is alleen God soeverein en is al het gezag van Hem afkomstig. Een staat die geen rekening houdt met God, de Schrift en de historie kan volgens hem alleen maar leiden tot tirannie. Hij was dus een pleiter voor een theocratie…!!
Groene Kruisweg
De Groene Kruisweg is een weg die loopt van Brielle naar Rotterdam, via Vierpolders, Zwartewaal, Heenvliet, Geervliet, Spijkenisse, Hoogvliet, Poortugaal en Rhoon. Bij de vesting van Brielle gaat de weg over in de Schrijversdijk, die na ter hoogte van Oostvoorne overgegaan te zijn in de Kleidijk op de Maasvlakte bij het Steenen Baakplein aansluit op de N15. In Rotterdam-Charlois gaat de weg ter hoogte van het landhuis De Oliphant over in de Dorpsweg, die onder andere toegang verschaft tot de Maastunnel. De weg is in de dertiger jaren van de vorige eeuw aangelegd op aandringen van het de oprichter van het Groene Kruis, dokter Poolman, voor een snellere verbinding met het Coolsingelziekenhuis, wat ten goede kwam aan de patiënten van de eilanden.
Groeneweg
Groen is de in de natuur meest voorkomende kleur.
Grotenhoeklaan
een hoek is een stuk land, dit is dus een groot stuk grond, wellicht een polder.
Gruttersslop
een grutter is iemand die grutterswaren verkoopt: meel, grutten, bonen erwten, boekweit, gerst, haver.

H

Top

Haasdijk
De haas is een zoogdier, dat net als onder andere het konijn tot de orde der haasachtigen behoort. De haas komt algemeen voor op open gras- en landbouwgebieden. De haas heeft een langwerpig lichaam, zeer lange oren en lange poten. De achterpoten zijn langer en krachtiger dan de voorpoten. De grote oren (lepels) zorgen voor een uitstekend gehoor. Ze kunnen onafhankelijk van elkaar bewegen en kunnen zo van iedere richting geluid opvangen. Een herkenbaar spoor is het "leger", het nest van een haas. Dit is een simpel ondiep kuiltje in het open veld of onder begroeiing.
Harregatplein
het harregat was de naam van een wetering bij Zuidland. Nu is het de naam van een industrieterrein.
Heerenlaan
De heer was in het verleden de heerser van een heerlijkheid. Hij was doorgaans een leenman van het landsheerlijke gezag boven hem. In de Nederlanden kon dat een graaf, een hertog, een prins-bisschop of een vorst-abt zijn. In het geval dat de keizer direct boven de heer stond , spreken we van een bannerheer . Dit waren vaak zeer machtige personen die zich met succes wisten te verzetten tegen de invloed van de hertog of de graaf van het omringende gebied en zo hun onafhankelijkheid wisten te bewaren.
Helmpad Elias
Elias was in de 18e eeuw timmerman in Heenvliet.
Hendriklaan Prins
Hendrik Wladimir Albrecht Ernst (1876 –1934), Hertog van Mecklenburg, Graaf van Schwerin, en sinds 1901 Prins der Nederlanden, was de echtgenoot van koningin Wilhelmina. Het huwelijk was gearrangeerd, maar desondanks koesterden de echtelieden een zekere genegenheid voor elkaar. Op 30 april 1909 werd Juliana geboren. Het huwelijk tussen de goedmoedige landedelman Hendrik met zijn boertige humor en de strenge en plichtsgetrouwe Wilhelmina is als slecht te kenschetsen. Wilhelmina had een hoge plichtsopvatting waarin voor haar man geen ruimte was… Ook de schandalen waarin Hendrik verwikkeld raakte, mede door pogingen geldbronnen aan te boren, maakten het huwelijk er niet beter op. Pas na zijn dood zou Wilhelmina Hendrik beter leren begrijpen en begon zij zijn karakter zelfs te idealiseren....
Heullaan
Een heul is een duiker, een kokervormige constructie, gelegen in wegen of toegangsdam, die is bedoeld om wateren met elkaar te verbinden. Bij een duiker wordt in principe de bodem van de watergang onderbroken, dit in tegenstelling tot een brug. Duikers worden over het algemeen gemaakt van beton of staal. In het verleden werden ook gemetselde duikers gemaakt. Hout was vroeger ook een veel gebruikt materiaal.
Hilseweg
een hil is een vluchtheuvel tegen het water.
Hoenderhoeksedijk oud
De hoen is een zeer bekende vogel uit de familie van de Hoendervogels. Een kip kan goed hard voedsel zoals maïs korrels eten. Wat ze oppikt komt eerst in een zak terecht (de krop). Het wordt daar met speeksel geweekt. Daarna zijn er twee magen die meehelpen om het voer fijn te krijgen. De kliermaag voegt maagsappen toe voor de verdere vertering. De spiermaag kneedt het voer en maalt het fijn met behulp van kleine steentjes die de kip oppikt. Daarom is het van belang bij kippen die op een beperkte ruimte leven om grit tot hun beschikking te stellen.
Hoenderhoekseweg oud
zie Hoenderhoeksedijk oud
Hofkesweg
De dames Hofkes erfden het huis de Witte Oliphant in Heenvliet en waren dochters van een rijke Twentse textielvariant. Zij verkochten het huis aan een melkfabrikant.
Hofkeslaan
zie Hofkesweg
Hoflaan
een hof is een tuin.
Hogelandseweg
is een weg in het hoge land...
Hogeweg
is een weg die hoger ligt dan andere wegen.
Hollandseweg
Holland is een streek in het westen van Nederland, die tegenwoordig opgedeeld is in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland. De naam is afkomstig van Holtland of Holdland = "houtland". Eeuwen geleden groeiden er veel bomen in Holland en ging het goed met de natuur...
Hoofd
een hoofd is een aanlegplaats voor schepen.
Hooftweg
vermoedelijk vernoemd naar C ’t Hooft, vroegere bewoner van Geervliet.
als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!
Hoogenboomstraat
de naam Hoogenboom is een naam die op Voorne vaak voorkomt....
Hoogwerf
een werf kan een plaats zijn waar schepen gebouwd of gerepareerd worden.
Horstplaats
een horst is een begroeide terreinverhoging.

I

Top

Ireneplein prinses
Irene werd in 1939 geboren en is de tweede dochter van prinses Juliana en prins Bernard. In 1964 zag prinses Irene af van eventuele troonopvolging, toen zij zonder toestemming van de Staten-Generaal trouwde met de rooms-katholieke Carlos van Bourbon-Parma, troonpretendent voor de Spaanse troon en leider van de Carlisten. Het paar kreeg vier kinderen. In 1981 zijn Irene en Karel Hugo gescheiden en prinses Irene laat zich voortaan mevrouw Van Lippe-Biesterfeld noemen, de achternaam van haar vader.
Irenestraat
zie Ireneplein prinses
Israëllaan
De staat Israël werd in 1948 gesticht na bijna 2000 jaar Joodse diaspora en 55 jaar van Zionistische actie. In de 60 jaar na de onafhankelijkheid waren er conflicten en oorlogen met de Arabische buurlanden. Maar Israël heeft ook vaak onderhandeld over vrede. In Israël overleefde de democratie onder moeilijke omstandigheden en het land kende welvaart ondanks oorlog, etnische en religieuze conflicten, internationale boycots, massale immigratie en terreuraanvallen. Sinds de oprichting van de Zionistische beweging verhuisde een steeds groter deel van de Joodse wereldbevolking naar Israël. In 2000 woonde ongeveer 40% van alle Joden in Israël.

J

Top

Jachthoek
De jacht is het zoeken naar en uiteindelijk proberen te doden van wilde dieren, vanuit een behoefte aan voedsel, ter bestrijding van schade of overlast en dit alles als sport of als natuurbeheersmaatregel.
Julianaplein
Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina (1909 – 2004, koningin der Nederlanden, regeerde van 1948 tot 1980. Ze was de enige dochter van koningin Wilhelmina en prins Hendrik. Haar moeder trachtte Juliana een iets minder afgeschermde opvoeding te geven dan zij zelf had gehad. Op 7 januari 1937 trouwde Juliana met Bernard van Lippe-Biesterfeld. Het paar vestigde zich op Paleis Soestdijk. Het paar kreeg vier dochters: Beatrix, Irene, Margriet en Christina. Tijdens de oorlogsjaren verbleef Juliana met haar dochters Beatrix en Irene in Canada. Prinses Margriet werd geboren in een ziekenhuis in Ottawa. Juliana werd in deze tijd Britse onderdaan en zij heeft nooit afstand gedaan van de Britse nationaliteit. Juliana was een geliefde vorstin bij de Nederlandse bevolking.
Julianaplein Prinses
zie Julianaplein.
Julianastraat
zie Julianaplein.

K

Top

Kaaistraat
Een kade of kaai is een beschoeide of gemetselde oeverstrook. Oeverstroken worden meestal wal genoemd. Kenmerkend voor een kade is dat in extra faciliteiten voor het aanleggen van schepen is voorzien, zoals een verhard loopoppervlak (hout, steen, beton) bovenop de wal, en bolders om schepen aan te lijnen.
Kaatsbaan
Kaatsen is een balspel van 2 teams van 3 spelers tegen elkaar op een baan waarbij het ene team de opslag verzorgt en de andere partij vanuit het perk de retourslag. Beide teams kunnen punten scoren. Met een opslagbal (onderhandse slagbeweging met blote hand naar het perk) kun je direct punten maken; met een retourslag vanuit het perk (bovenhands of onderhands, meestal met handschoen) kun je door ver te slaan (bovenslag) eveneens direct scoren.
Kadesedijk Oude
Een kade en een dijk gaan hier samen: langs de rivier de Bernissse lag dus een dijk die ook als kade gediend heeft
Kanaaldijk Oost
Een kanaal is een door de mens (al dan niet met machines) gegraven vaarweg, meestal in een rechte lijn aangelegd en meestal ten behoeve van scheepvaart. Kanalen worden eveneens gegraven om water aan- of af te voeren.
Kapittelpad
Een kapittel is de wekelijkse bijeenkomst van monniken in de kapittelzaal van een klooster waarin de gang van zaken wordt besproken. De uitdrukking kapittelen voor het publiekelijk bespreken en bestraffen van iemands fouten, is hieruit voortgekomen.
Katerwaalsedijk
deze dijk is vernoemd naar Thonis Katerwaal die omstreeks 1700 aan die dijk woonde.
Kerckhoeck
Een kerk of bedehuis is een plaats van samenkomst voor christenen. In dit gebouw worden diensten en andere religieuze samenkomsten belegd ter ere van God.
Kerklaan
Met het woord Kerk kan, naast het gebouw en het instituut, ook de christelijke geloofsgemeenschap bedoeld worden. In deze betekenis krijgt het woord een hoofdletter. In de loop van de geschiedenis zijn er vele conflicten geweest die tot vele Kerken hebben geleid.Met het woord Kerk wordt meestal het hele kerkverband aangeduid, bijvoorbeeld bij de rooms-katholieken. Het Nederlandse onderdeel heet kerkprovincie, en de plaatselijke gemeenschap heet parochie. In de protestantse traditie wordt het nationale kerkverband meestal met de term Kerk aangeduid. De plaatselijke geloofsgemeenschap heet gemeente.
Kerkplein
Met het woord Kerk kan, naast de betekenis gebouw en geloofsgemeenschap, ook de organisatie bedoeld worden. Een kerk waarvan de leden zijn ingeschreven, een (meestal vrijwillige) financiële bijdrage leveren en participeren in de activiteiten zoals kerkdiensten. In Nederland wordt in artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaald dat "kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd", rechtspersoonlijkheid bezitten. In de Handelsregisterwet 2007 is bepaald dat per 1 juli 2008 dergelijke kerken zich dienen in te schrijven in het handelsregister van ondernemingen en rechtspersonen; dit register wordt bijgehouden door de Kamers van Koophandel.
Kerkstraat
zie Kerckhoek
Kerkweg
zie Kerckhoek
Klaproosstraat
Klaproos of papaver is een plantengeslacht. Een bekende soort is de slaapbol waaruit opium gewonnen wordt. Deze soort wordt ook als sierplant gebruikt. In de volkstaal wordt klaproos soms kollebloem genoemd. (toverkol = heks) De papaver die in Nederland groeit, komt vooral voor op droge zanderige grond die kort geleden omgewoeld is, zoals op spoordijken of op opgespoten zandvlaktes. De zaden van de klaproos behouden onder de grond erg lang hun kiemkracht en ontkiemen als ze, soms na jaren, weer aan de oppervlakte komen. De klaproos is dan ook een echte pioniersplant.
Koekendorpseweg
de Koekendorpseweg is vernoemd naar Jasper Koekendorp die rond 1750 in Zuidland woonde.
Koeneweg
de Koeneweg is waarschijnlijk vernoemd naar een boer Koene die aan die weg gewoond heeft
Komweisingel
baron De Vos van Steenwijk verkoopt in 1819 de komwei, een stuk grond van 2 gemeten en 169 roeden, aan Arie Herweier te Abbenbroek. Wellicht heeft deze wei de vorm van een kom, dwz hoog aan de rand en laag in het midden.
Konijnendijk
Het konijn is een zoogdier dat tot de orde der haasachtigen behoort en het wordt veelvuldig gehouden als huisdier. Konijnenrassen variëren zeer van grootte, kleur, vachtlengte en de stand van de oren. Een groot ras zoals de Vlaamse reus kan meer dan acht kilogram wegen , terwijl dwergkonijntjes nauwelijks een kilogram zwaar zijn. Konijnen zijn heel kwetsbaar voor ziekten en dan vooral voor myxomatose, als het dier deze ziekte eenmaal heeft, is het niet meer te redden.
Koollaan burg L de
L de Kool was burgemeester van Zuidland…?.
Korte Welleweg
een wel is een plaats waar water uit de grond opborrelt.
Kouwenhovenseweg
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

Kreek De
Een kreek is een kleine watergeul, die ontstaat als gevolg van een dijkdoorbraak. Het kan echter ook een restant zijn van een ingedijkte vroegere getijdegeul. Een bestaande watergeul op het wad, die onderhevig is aan eb en vloed wordt een priel genoemd.
Kremerlaan Burg
Kremer was burgemeester van Zuidland
Krommedijk
een kromme dijk is sterker dan een rechte…...
Kroontje
het blok Kroontje wordt in de 19e eeuw herhaaldelijk verpacht zoals in het streekarchief te lezen is, het gaat hierbij om een stuk land.
Kulck De
de naam van een oude polder op Voorne.
Kuyperstraat Dr A
Abraham Kuyper ( 1837 – 1920) was een theoloog, predikant, staatsman en journalist. Kuyper was oprichter van de eerste politieke partij in Nederland, de ARP, hij stichtte de Vrije Universiteit, droeg bij aan de vorming van de Gereformeerde Kerken in Nederland en hij was van 1901 tot 1905 minister-president. Kuyper werd voorman en woordvoerder van de orthodoxe vleugel van het Nederlands protestantisme. Zijn onvrede met de zijns inziens vrijzinnige Nederlandse Hervormde Kerk leidde in 1886 tot een scheuring in deze kerk, waarbij Kuyper, nadat hij wegens zijn ideeën door het kerkbestuur geschorst was, met enkele tientallen medestanders de Gereformeerde Kerk oprichtte. Weldra kreeg deze kerk een groot aantal leden. Hij vond zijn politieke bondgenoten bij andere christelijke partijen, waaronder hij ook de rooms-katholieken rekende. Voor de politieke tegenstelling tussen christenen en niet-christenen ontwikkelde Kuyper het begrip antithese. Zijn bijnaam was “De Geweldige”.

L

Top

Lageweg
de lage weg is een weg die lager ligt dan andere wegen...
Landpoortstraat
In 1606 verzekerde Maarten Cornelisz in Geervliet een schuld van 1500 gulden aan Willem Cornelisz wonende te Delft. Maarten woonde buiten de Landpoort en was dus geen poorter....
Landswerf
In Geervliet was in de 17e eeuw een opstal met ruimte voor het bouwen en repareren van schepen: de landswerf. Geervliet was destijds een belangrijke stad…..
Langeweg
de Langeweg doet zijn naam eer aan: het is een lange weg…!
Leenmanstraat
Aanvankelijk werden de lenen door de koning aan aanzienlijken - vooral uit het leger - voor een bepaalde tijd in bruikleen afgestaan. De leenman legde een eed af dat hij het gebied in naam van de koning zou regeren en dat hij de koning in geval van oorlog met zijn mannen op het slagveld bij zou staan. De band tussen leenman en leenheer was tweezijdig : enerzijds steunden ze elkaar bij, én in daad én in het zelfbeeld van de feodale heren en leenmannen en anderzijds hadden de edelen een romantische opvatting van hun taak en plicht waarin onvoorwaardelijke trouw en zelfopoffering een grote rol speelden. Deze ideale, in vele romans beschreven ridderlijkheid, kwam volstrekt niet met de realiteit overeen.....
Leenweg
een Leen is een gebied dat iemand aan een ander in bruikleen heeft gegeven…!
Leeuwesteijn
Leeuwesteijn is de naam van een vroeger kasteel of versterkt huis met een donjon in Heenvliet…!
Leuneweg
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

Leliestraat
De lelie is een familie van eenzaadlobbige planten en omvat maar liefst ruim 600 soorten. Het zijn overblijvende planten met wortelstokken, bollen of knollen. Het bloemdek bestaat uit twee kransen van drie blaadjes. Er zijn evenveel meeldraden als bloemdekbladen. Het vruchtbeginsel is bovenstandig en driehokkig. De vrucht is meestal een doosvrucht, maar kan ook een bes zijn.
Leviestraat
In de Tweede Wereldoorlog zijn zeven personen met de naam Levie uit Zuidland weggevoerd en ze zijn alle zeven in een concentratiekamp vermoord….
Lieveplaats
Lieve was een bekende naam in vroeger jaren in Geervliet en er zal een straat naar een van hen vernoemd zijn!
Loete De
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

Lijdenplaats
er bestaat een lichamelijk, psychisch en sociaal lijden…….
Lijnzaadstraat
Lijnzaad is het zaad van vlas. Het wordt gebruikt als grondstof voor lijnzaadolie, dat met behulp van een oliemolen uit het zaad wordt geperst. Het restproduct van dit proces noemt men lijnkoek. Lijnkoeken worden gebruikt als veevoer.

M

Top

Margrietplein prinses
Margriet werd in 1943 geboren en is de tweede dochter van prinses Juliana en prins Bernard en is de negende in lijn voor de troonopvolging Margriet is in 1967 gehuwd met Pieter van Vollenhoven. Het echtpaar heeft vier kinderen.
Margrietstraat
zie Margrietplein prinses
Markenburglaan
De Markenburg is een polder bij Geervliet maar er waren ook een aantal ingelanden die Markenburg heetten…! Blijft de vraag: wie of wat is vernoemd naar wie..?
Markt
Met de markt wordt vaak de traditionele markt bedoeld die op een plaats wordt georganiseerd en waar marktlieden in stalletjes hun waren aan de man proberen te brengen. Het woord markt is afgeleid van het Latijnse woord mercatus. We kennen een groentenmarkt, een vismarkt, een textielmarkt enz Later kwam ook de supermarkt, die echter niet aan het begrip markt voldoet…!
Meelblok
op 6 april 1960 tranporteert Arie van Beek, rentenier te Zuidland aan Johannes van Beek Ariesz, bouwman aldaar, bos en bouwland in de Meelblok onder Zuidland ter grootte van etc etc
Meeldijk
Meeldijk meel is een verbastering van middel.
Meeuwenoordlaan
De meeuw is een familie van vogels uit de orde steltloperachtigen. Er zijn ongeveer 120 soorten…! De meeuw is aan de kusten van België en Nederland, soms ook verder landinwaarts, een bekende verschijning. Hij is plaatselijk een algemene broedvogel van het duingebied. Meeuwen eten van alles: vissen, mosselen, kokkels, krabbetjes en wormen; in de stad allerlei afval. Het legsel bestaat meestal uit drie eieren.
Meïrstraat Golden
Golda Meïr ( 1898 – 1978) was van 1969 tot 1974 minister-presiden van Israël. Meïr werd geboren in Oekraïne maar op de vlucht voor het anti-semitisme in Rusland emigreerde de familie in 1906 naar de Verenigde Staten. In 1924 verhuisde ze naar Tel Aviv en in 1948 was ze een van de 24 personen die de Israëlische Onafhankelijkheidsverklaring ondertekende. Van 1948 tot 1949 was ze de eerste Israëlische ambassadeur in de toenmalige Sovjet-Unie. In 1973 brak de Jom Kipoeroorlog en de nasleep van deze oorlog deed haar regering uiteindelijk de das om. Haar regering werd geteisterd door interne ruzies binnen de coalitie, vragen over strategische blunders en zwak leiderschap. Ze diende daarom in het voorjaar van 1974 haar ontslag in en werd opgevolgd door Rabin. Meir overleed aan kanker.
Middeldijk
een middeldijk ligt tussen twee andere dijken.
Middenblokweg
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

Minnelaan burg v d
de heer v d Minne was burgemeester van Geervliet.
Moermanstraat A S
Arie Sijbrand Moerman woonde in 1915 in Oudenhoorn.
Moerseweg
moer betekent moeras.
Molendijk
Een molen is een werktuig met uiteenlopende functies. Hij kan dienen tot het vervaardigen van meel, olie, verf enz., het zagen van hout tot het oppompen van water. Een molen kan worden aangedreven door de wind, door water, door elektriciteit, of door de spierkracht van mensen (handmolen, tredmolen) of dieren (rosmolen).
Molenhoek
zie Molendijk
Molenstraat
zie Molendijk
Munnikenweg
is Munnikenweg een verbastering van Monnikenweg...?

N

Top

Nibbelandlaan
Nibbeland is een woonwijk in Zuidland en ‘nibbelen’ is met kleine hapjes eten…??.
Nieuwe Veerdam
Een dam is een dwars door een water gelegen afsluiting, bedoeld om water te keren of te beheersen. De bekendste dammen in Nederland maken onderdeel van de Deltawerken. De Afsluitdijk is met 30 kilometer de langste dam van Nederland. Dergelijke dammen zijn bedoeld om het waterniveau in grote binnenwateren te reguleren door middel van sluizen en het laaggelegen omliggende land te beschermen.
Nieuwesluisplein
Nieuwesluis is een verdwenen buurtschap nabij Heenvliet dat aan het eind van haar bestaan zo'n 300 zielen telde. Nieuwesluis werd gescheiden door het Voornse Kanaal, dat in 1829 dwars door Voorne werd gegraven van Hellevoetsluis naar Nieuwesluis. Bij Nieuwesluis ging het kanaal over in de Brielse Maas en werd daarmee de snelste vaarweg naar Rotterdam. Nieuwesluis beleefde toen gouden en drukke tijden, maar door de aanleg van de Nieuwe Waterweg keerde de rust weer. In de vijftiger jaren kwam de watersport in opmars en Nieuwesluis leefde weer op. Er kwam een jachthaven en Nieuwesluis kreeg als één der eerste dorpen in de regio een zwembad. In de jaren 60 werden zowel het dorp als de omliggende polders opgeslokt door de uitbreiding van het havengebied van Rotterdam en zo verdween het net als het aan de andere zijde van de Brielse Maas gelegen Blankenburg van de landkaart. Zie Nieuwesluis, hoe het vroeger was ...
Nieuwlandseweg
de Nieuwlandseweg is een weg in het nieuwe land ligt.
Nieuwstraat
de Nieuwstraat is een nieuwe straat.
Noorddijk
een noorddijk is een dijk die in het noorden van een gemeente ligt.
Nijverheidstraat
Nijverheid of industrie is een middel van bestaan en het betreft de fabricage van goederen uit grondstoffen en dit wordt meestal gedaan in een fabriek of op een werkplaats. In het begin was er sprake van huisindustrie, vooral met schoenen of met de textiel. Ook het vervaardigen van sigaren was een huisindustrie.

O

Top

Oliphantspad
Landhuis De Oliphant, werd van 1591 tot 1592 in opdracht van Cornelis van Coolwijk als "boerenbehuizinge" gebouwd bij Nieuwesluis op het eiland Voorne. De achthoekige toren die onderdeel van het landhuis maakte is waarschijnlijk bedoeld om het bouwwerk de allure van een een ridderhofstede te geven en om de suggestie te wekken dat de opdrachtgever tot een oud en edel geslacht behoorde. Cornelis was actief in de ivoorhandel. In de gevel van het landhuis werd dan ook een wapen met daarin een olifant met op zijn rug een kasteel opgenomen. In 1975 werd het landhuis in zijn geheel verplaatst van Nieuwesluis naar de Rotterdamse wijk Charlois. Zie Nieuwesluis, hoe het vroeger was ...
Ooft
onder ooft verstaat men de verzameling van boomvruchten.
Oosteinde
is een straat of weg die van west naar oost loopt.
Oostendeelplein
het oostendeel is dat deel van een stuk grond dat in het oosten ligt.
Oranjeplein
Oranje is een secundaire kleur die zich in het spectrum tussen rood en geel bevindt. Het woord oranje is afkomstig van het Spaanse naranja, dat sinaasappel betekent. Later werd via een toevallige associatie met de Franse stad Orange een link met het huis van Oranje gelegd....
Oude Havenplein
Een haven is een aanlegplaats voor schepen. Vaak wordt de benaming ook gebruikt om de plek aan te geven waar goederen worden verscheept en gelost.Momenteel is Sjanghai de grootste haven ter wereld; tot 2004 had de haven van Rotterdam deze positie.
Oude Noordlandsedijk
Een dijk is een door mensen aangelegde verhoging, die het achterliggende land beschermt tegen het water.
Oude Singel
Een singel is een water rond een binnenstad, meestal een overblijfsel van de verdedigingsgracht van een vestingstad. Een singel heeft, in tegenstelling tot grachten in binnensteden, doorgaans geen gemetselde kademuren, maar schuin aflopende walkanten.
Oude Veerdam
zie Nieuwe Veerdam
Oude Waaldijk
Een waal of wiel is een diepe poel die ontstaat door het rondkolkende water bij een dijk doorbraak.
Oudelandsedijk
Een dijk is een door mensen aangelegde verhoging, die het achterliggende land beschermt tegen het water en deze dijk ligt in het oude land.
Oudplein Prof
Pieter Jacobus Oud (1886 – 1968) was een staatsman, geschiedschrijver en voorman van de VVD. Begon zijn loopbaan als kandidaat-notaris en was al op jonge leeftijd een vooraanstaand en veelzijdig Tweede Kamerlid. Trad in 1933 met Marchant toe tot het crisiskabinet-Colijn en voerde als minister van Financiën een strak bezuinigingsbeleid. van 1938 tot 1952 was hij burgemeester van Rotterdam m.u.v. de oorlogsjaren. Na de oorlog richtte hij met Stikker de VVD op.
Oudweg Mr P J
zie Oudplein Prof

P

Top

Palinckplaats
Palinck was een bekende naam op Voorne in vroeger jaren.
Paradijsstraat
Het paradijs is in de volksmond een oord waar het leven heerlijk is. Het is allereerst gebruikt voor de 'hof van Eden’, waar volgens het Bijbelboek Genesis de eerste mensen Adam en Eva leefden, maar op andere plaatsen ook gewoonweg voor een mooie tuin. Het christendom gebruikt het begrip paradijs ook voor de plaats waar iemand na zijn dood naar toe kan gaan, een plaats waar God is.
Patiostraat
Een patio is een ommuurde tuin of binnenplaats, waarvan de vloer betegeld is.
Peperstraat
Peper is een in de keuken gebruikte specerij met een zeer scherpe smaak. Peper groeit als bessen aan de tropische peperplant. De VOC is onder andere ontstaan vanuit de wens van de Nederlanders om zelf peper te gaan halen en de prijs van peper is altijd zeer hoog geweest. De Amerikaan Elihu Yale vergaarde vanaf 1672 een enorm kapitaal met de peperhandel, waarmee onder andere de Yale Universiteit is gesticht. Hier komt ook het woord peperduur vandaan.
Pierraerdplein
J C Pierraerd was in de 18e eeuw Heer van Heenvliet.
Polderlaan
een polder is een door dijken omgeven stuk land waarvan we de waterstand kunnen regelen. Polders worden in het algemeen doorkruist met watergangen. Voor de waterhuishouding is het noodzakelijk dat de sloten goed door kunnen stromen en om hier zeker van te zijn, worden ze twee keer per jaar geschouwd: er wordt gecontroleerd of de sloot diep genoeg is en of er geen waterplanten in staan.
Poldersmeetlaan
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

Polderstraat
zie Polderlaan
Polderweg
zie Polderlaan
Polyanderweg
De erfgenamen van Maximiliaan van Cruyningen verkochten in 1627 de heerlijkheid Heenvliet en ook de duinen en gorzen van Kruiningen aan Johan Polyander van den Kerckhoven, waarmee een einde kwam aan de verbintenis van het geslacht Van Cruyningen met de genoemde duinen en gorzen, maar de naam die aan de gronden was toevertrouwd, bleef bestaan.
Preuijtlaan Jdzn H M
Hendrik Marius Preuijt was in 1900 inwoner van Geervliet.
Puntgorspad
Een gors (ook wel kwelder of schorre) is een begroeide buitendijke landaanwas die bij een gemiddeld hoogwater niet meer onderloopt. Alleen bij erg hoge waterstanden komt hij blank te staan. De term wordt ook wel gebruikt voor een onbedijkte aangeslibde kleibank.
Puttenlaan Nicolaas van
In een akte uit 1246 maakt Nicolaas I van Putten melding van zijn huis in Geervliet, dat waarschijnlijk een versterkte hoeve was. Sedert het midden van de veertiende eeuw verplaatsten de heren van Geervliet het bestuurscentrum van de regio naar deze plek. Sindsdien was er sprake van het Hof van Putten. Tot de Franse tijd was het gebouw in gebruik als onder meer woonruimte voor de heren en rechtbank. In 1819 werd het complex verkocht en omstreeks 1830 afgebroken.
Putteweye
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

Q

Top

......
.....
......
......

R

Top

Raadhuisstraat
Een gemeentehuis of raadhuis is een gebouw waarin de ambtenaren van de gemeente, de burgemeester en wethouders werken en waar de gemeenteraad die de gemeente bestuurt, vergadert. Het gebouw is eigendom van de gemeente.
Raadsherenhoek
Vroeger was een raadsheer een gemeenteraadslid maar tegenwoordig heeft een raadsheer meer in zijn mars: hij is een lid van hoge rechtsprekende colleges of zelfs lid van de Hoge Raad der Nederlanden….
Rachelseweg
Rachel was vroeger een veel voorkomende meisjesnaam.
Ramhilseweg
het blok Ramshil wordt herhaaldelijk verpacht zoals in het streekarchief te lezen is, het gaat hierbij om een stuk land….
Ravensweg
Willem Kornelis Hattinga Raven was in de 19e eeuw grondeigenaar en opperstrandvonder…..
Ravesteijn
De ruïne van Kasteel Ravestein staat in de historische stad Heenvliet in de Zuid-Hollandse gemeente Bernisse. De eerste (houten) vorm van het kasteel ontstond vermoedelijk rond het jaar 1100. In 1254 vermaakte Hendrik van Voorne de heerlijkheid 'Heenvliet' aan zijn broer Hugo, die zich als eerste 'heer van Heenvliet' mocht noemen. Deze herbouwde het kasteel in steen. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog raakte het kasteel in 1572 zwaar beschadigd. Het kasteel is nu in handen van de Stichting 'Stede en Vrije Heerlykheyt Heenvliet'. Het is te bezichtigen op zaterdagen in de maanden juni, juli en augustus.
Reede
een reede is een door de natuur beschutte ankerplaats aan de kust, buiten een haven.
Repelaerplaats
een repelaar is iemand die schoven vlas machinaal of uit de hand repelt.
Repelstraat
een repel is een vlaskam met lange tanden die dient om de zaaddozen van het vlas te rukken.
Ridderstraat
Een ridder was in de Middeleeuwen oorspronkelijk een bereden en bepantserde soldaat die de ridderslag ontvangen had. Dit gebeurde meestal door de koning. Allengs werd de naam echter geassocieerd met adel en sociale status, vermoedelijk omdat de kosten van de uitrusting voor het ridderschap het slechts voor de toenmalige elite mogelijk maakten een dergelijke status te verwerven. De gewapende bereden strijders werden ruiters of ridders genoemd en zij vormden in de loop van de 10e en 11e eeuw een gesloten kaste. De positie in de ridderschap werd erfelijk en er ontstond een ritueel waarin leerlingen, schildknapen genaamd, tot ridders konden worden geslagen door hun patroon. In de late middeleeuwen trokken de koningen deze bevoegdheid aan zich.
Rietbroekweg
een broek is een moeras en riet staat onder Rietweye.
Rietweye
Riet is een plant die behoort tot de grassenfamilie, ze kan 1-3 m hoog worden en de stengel staat stijf rechtop. De plant groeit in het water of aan de waterkant op natte, zoete tot brakke grond en komt ook voor langs spoorwegen en in akkerranden of als te bestrijden onkruid in bouwland. Na de drooglegging van de IJsselmeer polders werd eerst riet ingezaaid, dat na enkele jaren de grond geschikt maakte voor de landbouw. Het was een perceel grond in heenvliet
Ring
een ring in een stad is een straat die het centrum omsluit, in een dorp is de ring meestal de weg rondom de kerk.
Ringdijk
Een ringdijk is een dijk die rondom een bepaald gebied ligt, meestal een droogmakerij of een polder.
Rondweg
een rondweg is een weg aan de rand van een gemeente ter ontlasting van het doorgaande verkeer.
Roosendaelweg
Johan Assueros Roosendael was in de 17e eeuw stadhouder van Putten.
Rootstraat
de root is de plaats waar het vlas geroot wordt met het doel de bastvezels los te maken.
Ruigendijk
is een dijk begroeid met stekels, brandnetels en ander wild gewas…...

S

Top

Sanderswatering
De naam Sander kwam in de 17e eeuw op Voorne vaak voor….
Sandhil
een hil is een verhoging tegen het water; de Sandhil is een perceel grond in de Kerkhoek.
Savornin Lohmanstraat A F de
Alexander Frederik de Savornin Lohman (1837 – 1924) was de belangrijkste voorman van de Christelijke Historisch Unie. Hij werd in 1879 Tweede Kamerlid voor de anti-revolutionairen en was tot 1921 actief als Tweede- en Eerste Kamerlid en korte tijd minister. Hij kon zich soms zeer scherp uitlaten tegen politieke tegenstanders, maar stond wel open voor argumenten van anderen. Als vooraanstaand staatsman was de aristocraat Lohman tot op hoge leeftijd één van de belangrijkste adviseurs van koningin Wilhelmina.
Schardelaan
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

Schellinxweg
Daniel Schellinx was in de 17e eeuw landmeter en cartograaf op Voorne.
Schepenstraat
Een schepen is een openbaar bestuurder op plaatselijk niveau.. De term schepen was in Nederland vóór 1795 gebruikelijk als dorps- of stadsbestuurder. Schepenbank was het oude woord voor het lokale bestuur, met inbegrip van de plaatselijke rechtspraak en de schout met de schepenen samen vormden het dorpsbestuur.
Schepenweg
zie Schepenstraat
Schering
zijn de lengtedraden van een weefsel.
Scheidelveweg
Scheijdelveweg was een tiendblok (perceel grond) in Zuidland.
Schoolstraat
is een straat waarin een school gevestigd is, meestal een school voor basisonderwijs.
Schoutseweg
De schout vormde samen met de schepenen het dorpsbestuur en hij was tevens het hoofd van de rakkers. Ook kon de schout de voornaamste bestuurder zijn binnen een heerlijkheid; hij werd dan aangesteld door de heer om in diens naam te handelen. In een boerenambacht werd de schout ook wel huisman genoemd en was hij een niet-horig bezitter van een vrij overerfbare hoeve.
Schoutstraat
zie Schoutseweg.
Schuddebeursedijk
Schuddebeurs is de naam van een polder.
Schuttersstraat
In vroeger jaren bestond het gilden van de voetboogschutters, een sport die vaak beoefend werd. Vermoedelijk zal die sport in deze straat beoefend zijn.
Slikweg
Een slik is een droogvallende plaat in een getijdenwater. Slikken vallen droog bij eb en lopen onder water bij vloed. Slikken komen met name voor in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta. Met slik kan ook de modderige (niet de zandige) grond bedoeld worden die vaak op de droogvallende platen te vinden is. In die zin is het dus een grondsoort. Slikken worden tweemaal per etmaal overspoeld. Dan bezinken er kleine, fijne deeltjes die zweven in het zeewater. In deze laag afzetting kunnen planten niet gedijen, tevens is deze laag ondoorlaatbaar waardoor er zich een zwarte laag vormt als gevolg van het rotten van wieren en andere organismen die er gevangen zitten.
Smalle Velddam
Een dam is een dwars door een water gelegen afsluiting, bedoeld om water te keren of te beheersen.
Snoolaan prof de
Klaas de Snoo was directeur van de Rijkskweekschool voor vroedvrouwen en voorzitter van het Groene Kruis.
Spanjaardslaan
een Spanjaard is een man of jongen die de Spaanse nationaliteit heeft.
Sportlaan
Hoewel iedereen weet wat met sport bedoeld wordt, is het lastig om hiervan een eensluidende definitie te geven en er zijn nogal wat takken van sport…! Sport is gezond en staalt de spieren, was vroeger het devies….
Spuikade
een spui is een sluis die bedoeld is om binnenwater te spuien en buitenwater te keren. Vandaar dat zij ook wel keersluis wordt genoemd.
Spuistraat
zie Spuikade.
Starckplein
In het jaar 1600 leefde de weduwe Starck op Voorne.
Stationspad
Een station is een plaats waar treinen stoppen en reizigers in- uit- of over- kunnen stappen en/of goederen kunnen worden verladen. Vroeger was hier het station van de RTM van waaruit vertrek met de tram van en naar Rotterdam mogelijk was. Na de afsluiting van het Haringvliet kwam hier een eind aan en werd het vervoer overgenomen door een busdienst.
Stationssingel
zie stationspad
Stationsweg
zie stationspad
Stedehouwerstraat
Stadhouder of stedehouder was de titel van de belangrijkste functionaris binnen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Oorspronkelijk was de stadhouder een edelman die namens de landsheer bij diens afwezigheid in één of meer gewesten tijdelijk het gezag uitoefende. In de Middeleeuwen was er nog geen sprake van een eenduidige taakomschrijving. Dit veranderde in de tijd van keizer Karel V. Samen met landvoogdes Maria van Hongarije kwam Karel met een duidelijk pakket van taken, vooral bedoeld om de invloed van de stadhouder te beperken. Dit bracht verzet en aan het Tijdperk der Stadhouders kwam een einde met de inval van Frankrijk in 1795 en de vorming van de Bataafse Republiek.
Sterrebos
Bos is een begroeiing die voornamelijk uit bomen bestaat met de daarbij behorende ondergroei van planten en struiken. Een bos is officieel een bos als 63 % van de lucht bedekt is met boomtoppen.
Stompaardsedijk
De Polder Oud- en Nieuw Stompaard was een waterschap in de gemeente Bernisse. Het was in 1956 gevormd uit de polders Oud Stompaard en Nieuw Stompaard. Beide waren in 1811 opgericht na opheffing van het Ambacht Biert en Stompaard.
Strijenlaan Aleida van
Aleida was de echtgenote van Nicolaas van Putten. Hun beider grafmonument staat in de Nederlands Hervormde Kerk in Geervliet.
Sijderveltplaats
Cornelis Sijdervelt was in de 17e eeuw secretaris van Geervliet.

T

Top

Talmastraat ds A S
Aritius Sybrandus Talma (1864 – 1916) was een predikant en tevens politicus. Als minister in het kabinet- Heemskerk was Talma één van de grondleggers van de sociale wetgeving in Nederland. Hij was een sociaal voelende predikant die in 1901 Troelstra versloeg in het district Tietjerksteradeel. Hij zat vervolgens tot 1908 in de Tweede Kamer. Hij werd bij het totstandbrengen van zijn wetgeving vooral tegengewerkt door conservatieve geloofsgenoten in ARP en CHU. Hij bracht wel de Invaliditeitswet en de Ziektewet tot stand, maar deze werden pas na enkele jaren ingevoerd. Na zijn ministerschap werd Talma weer predikant, maar overleed al na enkele jaren.
Thorbeckestraat Mr J R
Johan Rudolph Thorbecke (1798 - 1872) was een staatsman van liberale signatuur. Als voorzitter van de Grondwetscommissie was Thorbecke in 1848 grondlegger van de Nederlandse parlementaire democratie. Deze commissie was door koning Willem II ingesteld met als opdracht een nieuwe Grondwet te ontwerpen. De reden hiervoor was dat koning Willem II geschrokken was van de politieke woelingen in het buitenland. Met het aanstellen van deze commissie passeerde de koning de ministers van zijn kabinet. De nieuwe Grondwet bevatte bijna volledig het werk van Thorbecke. Door de invoering van de nieuwe grondwet kwamen er rechtstreekse verkiezingen en ministeriële verantwoordelijkheid, werden parlementaire rechten uitgebreid en werd de mogelijkheid van Kamerontbinding ingevoerd. Deze grondwet zou van Nederland, uiteindelijk, na een proces van gewenning dat jaren duurde, een moderne staat maken. De nieuwe grondwet werd geproclameerd op 3 november 1848.
Tochtweistraat
Het jong van een koe wordt een kalf genoemd. Een éénjarig dier wordt een pink genoemd. Een pink wordt gedekt of geïnsemineerd en wordt dan een vaars genoemd, mislukt dit dan kan de vaars na drie weken opnieuw gedekt of geïnsemineerd worden als de vaars tochtig wordt……
Toldam
Een tolweg is een weg, waarvoor de gebruiker op directe wijze betaalt om er gebruik van te mogen maken. In vroeger jaren moest de reiziger vaak tol betalen als hij in een ander dorp kwam. Tegenwoordig maken sommige tolwegen gebruik van grote en dure kunstwerken als tunnels en bruggen. Men spreekt dan vaak over toltunnels en tolbruggen.
Toldijk
zie Toldam
Tolpad
zie Toldam
Tolstraat
zie Toldam
Trambaanlaan
Een trambaan is een spoorweg die speciaal gebouwd is voor gebruik door trams. Vanaf 1905 ging de RTM uitsluitend de lijnen naar de Zuid-Hollandse Eilanden en Zeeland exploiteren. In 1966 kwam een einde aan dit vervoer en namen bussen de dienst over.
Triangelstraat
De triangel is een metalen slagwerkinstrument en het bestaat uit een driehoekig gebogen metalen staaf, opgehangen aan de bovenkant en aangeslagen met een kleiner metalen staafje. Dat gebeurt bij voorkeur op de zijde tegenover de opening, voor de mooiste klank. De triangel brengt slechts drie klokjesachtige, maar doordringende tonen voort en wordt onder meer in een orkest gebruikt. Roffels worden in een van de dichte hoeken geproduceerd door het staafje snel heen en weer te bewegen.
Tuinpad
Een tuin is een stuk grond waar gewassen worden verbouwd. Een tuin kan utilitair van aard zijn, een groentetuin, wetenschappelijk, een botanische tuin, of decoratief, een siertuin.
Tussenweg
is een weg die tussen twee andere wegen ligt

U

Top

Uylstraat Dr J M den
Johannes Marten (Joop) den Uijl (1919 – 1987) was een Nederlands politicus. Hij was van 1967 tot 1986 de politiek leider van de Partij van de Arbeid en van 1973 tot 1977 minister-president van Nederland. Den Uyl had als leider grote aanhang. Hij werd in het algemeen gekarakteriseerd als idealistisch en bevlogen, maar ook eerder polariserend dan samenbindend. Hij wordt gezien als een belangrijke representant van het idee van de maakbare samenleving. Den Uyl was vanaf 1944 gehuwd met Liesbeth van Vessem. Ze kregen tussen 1946 en 1965 vier dochters en drie zonen, door cabaretier Wim Kan ooit schertsend "de Uylskuikens" genoemd. In 1985 ontving Den Uyl van zijn Alma Mater, de Universiteit van Amsterdam, een eredoctoraat. Tot die tijd werd Den Uyl wel aangeduid met "de doctorandus uit Buitenveldert". Joop den Uyl overleed in 1987 op 68-jarige leeftijd aan een hersentumor.
.....
........

V

Top

Velgerdijkscheweg
Velgerdijkscheweg is de begrenzing van de polder Velgersdijk.
Verdouwenhoeck
Verdouwenhoeck is een perceel ten noorden van de Groene Kruisweg ...
Verlengde Verdouwenhoeck
...en de Verdouwenhoek werd verlengd...
Verlorenkost
is de naam van een gors.
Vierschaarpad
Een vierschaar, de laagste vorm van rechtspraak was zeer lokaal georganiseerd en werd uitgeoefend door de schepenen. Deze werden benoemd door een privé-persoon : de plaatselijke heer, bezitter van het rechterlijk gezag voor zijn domein, de heerlijkheid. De naam vierschaar komt van; de vier 'geschoren' (gespannen) touwen waartussen de rechtspraak plaats vond. Oorspronkelijk werd er buiten recht gesproken, traditioneel onder een linde. Bij die boom waren vier banken in een vierkant geplaatst, waarop de schepenen plaats namen; in het midden stond dan de beschuldigde.
Villeriusstraat
Jan Jacob Villerius (1810-1849) was dijkgraaf van de polder Heenvliet.
Vioolstraat
Viooltjes worden gebruikt als basis voor veel parfums. Er wordt zelfs snoep van gemaakt. Jonge bladeren zijn in gekookte vorm eetbaar en bevatten veel vitaminen. De bloemen kunnen gebruikt worden voor de decoratie van maaltijden. Zowel bloemen, bladeren als wortels worden ook medicinaal gebruikt. Een viooltje is ook het symbool van nederigheid.
Vissersdijk
Visserij is een verzamelnaam voor alle menselijke activiteiten met als doel organismen uit het water te halen, zoals vissen, week- schaal- en schelpdieren, algen en wieren. Het doel hiervan is deels voedselvoorziening en deels als productiegrondstof voor onder andere lijm. De visserij kan worden gebruikt als bron van inkomsten of als voedingsmiddel, de zogenaamde beroepsvisserij, of als recreatie, de sportvisserij. In relatief veel landen is de visvangst een belangrijke bron van inkomsten. Het aandeel dat de visserij door middel van dierlijke eiwitten oplevert is ongeveer 18%, dit kan in derdewereldlanden zelfs oplopen tot meer dan 30%.
Visserszijde
zie Vissersdijk.
Visslop
Vissen zijn in het water levende koudbloedige gewervelde dieren die door kieuwen ademhalen. Het vangen van vis is een belangrijke vorm van voedselwinning en de basis van een belangrijke industrietak. Op culinair vlak worden sommige andere waterdieren ook tot vis gerekend, zoals oesters en garnalen. Vette vis is door het hoge gehalte aan meervoudig onverzadigde vetzuren ook erg gevoelig voor vetoxidatie, waardoor het vet ranzig wordt. Vis is erg bederfelijk en daarom wordt verse vis wordt meestal bewaard op ijs. Andere veelgebruikte conserveringsmethoden zijn drogen, roken en zouten en diepvriezen. Soms wordt ook levende vis aangeboden.
Vlasstraat
Vlas is een plant uit de vlasfamilie. We onderscheiden vezelvlas als grondstof voor het linnen en olievlas. Het is een gewas dat al duizenden jaren geteeld wordt. Planten van olievlas zijn korter en meer vertakt dan die van vezelvlas en worden verbouwd voor de zaden waar olie uit gewonnen wordt. Vezelvlas wordt geteeld om de vezel. De vezel bestaat uit een bundel van cellen, waarvan de celwanden verdikt zijn met cellulose. De vlasplant wordt met wortel en al uit de grond getrokken om een zo lang mogelijke vezel te behouden. Vroeger gebeurde dit met de hand en werd het vlas in schoven gezet. Dit gaf het typische beeld van de "vlaskapelletjes": kleine bosjes drogend vlas. Tegenwoordig gebeurt het trekken meestal machinaal en wordt het vlas plat op de grond gelegd, een bewerking die in het vakjargon slijten wordt genoemd.
Voorneweg Hugo van
Hugo van Voorne was de eerst Heer van Heenvliet, de dynastie duurde van1254 tot 1436. Hij heeft ook de houten versie van Ravesteijn vervangen door een stenen. Verder had Hugo veel bezittingen op Voorne en in Zeeland.
Voorweg
de Voorweg was vroeger de voornaamste straat.
Vorke de
De Vorke was de naam van een leen in Heenvliet>
Vos van Steenwijkstraat de
de adellijke familie De Vos van Steenwijk had jarenlang bezittingen in de gemeente Abbenbroek.
Vroon De
een Vroon is een stuk grond of viswater waarop diensten rustten die aan de ambachtsheer verschuldigd waren.
Vijverstraat
Een vijver is een door de mens aangelegd relatief klein meer. Vijvers zijn in stedelijke gebieden vaak aangelegd voor de verfraaiing van parken en tuinen.Ook worden vijvers gebruikt voor de kweek of het bewaren van vis. Grote (sier)vijvers vinden we in tuinen van paleizen en kastelen en soms wordt een fontein in een vijver gezet, ter verfraaiing of om extra zuurstof in het water te brengen.

W

Top

Wasastraat
Het Huis Wasa was een Europees vorstengeslacht dat vier generaties op de troon van Zweden (van 1523 tot 1654) zat. Onder de zoon van Karel IX, Gustaaf II Adolf vestigde Zweden definitief haar naam als grootmacht. Dank zij de watersnoodramp onderhoudt Abbenbroek een vriendschapsbetrekking met Zweden..??.
Wassenaarsestraat
hebben Wassenaar en Abbenbroek op kerkelijk gebied iets met elkaar te maken…??? (zie Google)
Watermansweg
Waterman is in de astrologie het sterrenbeeld van mensen geboren vanaf 21 januari tot 19 februari.
Weidesingel
de Weide maakt deel uit van het totaal oppervlak aan grasland in Nederland. Het aandeel grasland in het totale oppervlak van Nederland is ongeveer de helft en betreft dus een aanzienlijk deel. Verreweg het grootste deel van het grasland wordt als weide gebruikt voor vee. Deze wordt in de meeste gevallen intensief gebruikt en bestaat vaak uit grassoorten, die snel groeien. Door regelmatige bemesting met dierlijke mest of kunstmest kan er vijf tot zes keer per seizoen gemaaid worden.
Welhouckplaats
een wel is een plaats waar het water uit de grond opborrelt.
Welleweg
een wel is een plaats waar het water uit de grond opborrelt.
Welleweg Korte
zie Welleweg
Welwaerdeken
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

Werveweg Van der
Janka Petrus van der Werve was in de 17e eeuw een poorter van Geervliet.
Westenrijk
Westenrijk was in de 17e eeuw een dorpje ten westen van Zuidland.
Weverslaan
Weven is het vervlechten van horizontale en verticale groepen draden tot textiel. Het is een zeer oude techniek waarop veel varianten bestaan. De draden waarmee textiel wordt geweven kunnen van verschillend materiaal zijn. Voor het weven spant men een aantal draden in verticale richting parallel op: de schering. Vervolgens worden één voor één andere draden haaks hierop, op horizontale wijze tussen de schering door, in het weefgetouw ingelegd. Deze draden heten de inslag en worden strak tegen elkaar aangedrukt.
Wielesteijn
Wielesteijn is vermoedelijk de naam van een donjon of burcht die vroeger in Heenvliet gestaan heeft…?.
Wilhelminastraat
Wilhelmina Helena Pauline Maria (1880 – 1962) Prinses der Nederlanden was van 1890 tot 1948 regerend Koningin der Nederlanden. De koningin-moeder Emma reisde in mei 1900 met haar dochter naar het slot Schwarzburg in Thüringen. Daar had ze ontmoetingen gearrangeerd met drie huwelijkskandidaten. Moeder en dochter kozen voor hertog Hendrik zu Mecklenburg Schwerin. Op 30 april 1909 werd hun enige kind geboren: Juliana… In februari 1939 werd besloten tot de bouw van een centraal vluchtelingenkamp voor uit Duitsland gevluchte joden. Gekozen werd voor een locatie bij Elspeet. Koningin Wilhelmina verzette zich daar tegen; zij vond de afstand van twaalf kilometer tot haar zomerverblijf paleis Het Loo veel te weinig. Het kamp werd uiteindelijk bij Hooghalen gebouwd (kamp Westerbork). In mei 1940 vluchtte zij met de regering naar Engeland en in mei 1945 kwam ze weer terug.
Willemstraat
Willem (1533 —1584), prins van Oranje en graaf van Nassau, bekend als Willem van Oranje of onder zijn bijnaam Willem de Zwijger, was aanvankelijk stadhouder voor de koning van Spanje maar later de opstandelingenleider van de Opstand tegen de heer der Nederlanden, Filips II. Een politieke uitspraak van Willem van Oranje was: "Ik kan niet goedkeuren dat vorsten over het geweten van hun onderdanen willen heersen en hun de vrijheid van geloof en godsdienst ontnemen". Tijdens toenemende spanningen veroverden de watergeuzen op 1 april 1572 Den Briel en dit was het signaal voor een algemene volksopstand waar Oranje en zijn broers al vijf jaar op wachtten…!. Onmiddellijk riep de prins de bevolking in een schrijven van 14 april 1572 op tot verzet…..Op 10 juli 1584 pleegde de Fransman Balthasar Gerards zijn fatale aanslag.
Wiligenweg
deze weg is vroeger vernoemd naar een bewoner aan die weg.
Wittlaan Cornelis de
Cornelis de Witt (1623 –1672) was pensionaris van Dordrecht en broer van Johan de Witt. Cornelis was van 1652 tot 1654 lid van de admiraliteit van Rotterdam, en ruwaard van Putten.den. In 1672 werd Cornelis door barbier Willem Tichelaar beschuldigd van het beramen van een moordpoging op prins Willem III. Cornelis werd gevangengezet in de Gevangenpoort te ’s-Gravenhage en daarna samen met zijn broer, op gruwelijke wijze vermoord.
Woltersstraat weth P
Wethouder Wolters is met zijn vrouw en zes van zijn kinderen verdronken tijdens de watersnoodramp van 1953.

X

Top

.....
.........
.....
..........

Y

Top

.....
......

Z

Top

Zeedijk
Een zeedijk is een verharde dijk die op het land langs de kust is aangelegd om de kust rond een stad of haven te beschermen tegen een overstroming door de zee.
Zeeuwstraat Bastiaan de
Arie Bastiaan de Zeeuw (1881-1967) was onderwijzer in Rotterdam aan een zgn klompenschool in een arbeidersbuurt. Hij kreeg al gauw in de gaten dat het leven voor die kinderen weinig goeds in petto had. Door zijn broer Aart kwam hij in contact met de socialististen en aan het begin van de 20e eeuw sloot hij zich aan bij de SDAP.
Zuidoordsedijk
is een dijk in het Zuidoord.
Zweedseplein
De watersnood van 1953 de Sint Ignatiusvloed genaamd, voltrok zich met springtij en een noordwesterstorm. Hierbij verdronken meer dan 1800 mensen en veel dieren; 100.000 mensen verloren hun huis en bezittingen. Er kwam wereldwijd een grote hulpactie op gang en al in 1953 werd begonnen met de wederopbouw van de getroffen gebieden. Vooral de Scandinavische landen leverden veel bouwmaterialen, soms zelf hele prefab-huizen zoals in Abbenbroek nog te zien is….
Zweedsestraat
zie Zweedseplein
Zwingelstraat
bij het zwingelen van het vlas worden de vezels tussen twee tegen elkaar indraaiende molens doorgevoerd waarbij het harde omhulsel van de stengel gebroken en verwijderd wordt.

Top