Straten van Hellevoetsluis ...

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Hellevoetsluis is een gemeente op Voorne-Putten in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente telt ca 40.000 inwoners (2008) en heeft een oppervlakte van 46,11 km2 (waarvan 14,22 km² water). In tegenstelling tot andere vestingplaatsen als Vianen of het nabijgelegen Brielle, heeft Hellevoetsluis nooit stadsrechten gekregen. De vesting Hellevoetsluis is in het begin van de 17e eeuw aangelegd om de oorlogs- en handelshaven te versterken. Hellevoetsluis was de marinebasis van de Admiraliteit van de Maze. De vesting was in die tijd belangrijk als haven en tot in de 19e eeuw bleef deze positie gehandhaafd. Hierna zette het verval in, wat nog versterkt werd toen in de jaren dertig de marinehaven naar Den Helder werd verplaatst. Tijdens de jaren dat Hellevoetsluis marinehaven was, is hier ook de zilvervloot aan wal gebracht. Aan deze tijd herinneren nog gebouwen als het Tromphuys, affuitenloods, het kruythuys en het Ruyterhuys, vernoemd naar Michiel de Ruyter. In de oorlog is een groot deel van de vesting door de Duitsers gesloopt om een beter schootsveld te krijgen ter bescherming van de U-boten. Tot de jaren '60 bleef de marine alleen actief met haar mijnenvegerdienst. Hierna viel de lokale economie in een gat.

Er kwam pas weer schot in toen Hellevoetsluis aangewezen werd als groeikern. Hierdoor wonen er nu veel forensen die in de Europoort of in Rotterdam werken. Sindsdien is de gemeente vaak bezig geweest met het weer leefbaar maken van de vesting, hetgeen getuigt de moderne nieuwbouw aan de westkant van het Groote Dock. Overigens heeft de aanleg van het gemeentehuis de vesting wat rommelig gemaakt, evenals nieuwbouw aan de Opzoomerlaan.

Hellevoetsluis is lid van de Nederlandse Vereniging van Vestingsteden. Het stenen droogdok,waarvan de bouw in 1798 startte, is uniek in zijn soort en werd door Jan Blanken ontworpen. Dit is tot begin jaren '70 gebruikt voor nieuwbouw en onderhoud van verschillende schepen, meest mijnenvegers, onder de naam Niestern. Hierna raakte het dok in verval, maar het is tegenwoordig in gerestaureerde toestand te bezichtigen. In de winter van 2008/2009 werd het met veel succes als ijsbaan gebruikt.

Van 1783 tot 1797 was Hellevoetsluis thuishaven van het linieschip de 'Delft'. Dit 63 meter lange zeilschip wordt momenteel herbouwd op Scheepswerf 'De Delft' in Rotterdam-Delfshaven. Het kanaal door Voorne, dat in 1830 werd aangelegd van Hellevoetsluis naar het in de jaren 1960 verdwenen dorp Nieuwesluis, vormde een verbinding met Rotterdam. Omdat de zeeschepen te groot werden voor het kanaal, werd later de Nieuwe Waterweg aangelegd en verloor het kanaal zijn functie. Tegenwoordig wordt het nog amper bevaren.

Nieuwenhoorn is een voormalige gemeente, een dorp en een deel van een wijk in de gemeente Hellevoetsluis. Het dorp heeft 1180 inwoners (2004). Nieuwenhoorn is genoemd naar de polder waarin het dorp gebouwd is. Deze polder werd op kerstavond 1367 door Vrouwe Machteld van Voorne ter bedijking uitgegeven. Het is de grootste polder van Voorne. Met het gereedkomen van het Kanaal door Voorne werd de polder in twee bijna gelijke delen verdeeld. Het zuidelijke deel van de polder behoort tegenwoordig bij de gemeente Bernisse, terwijl het noordelijke deel onderdeel is van de tegenwoordige gemeente Hellevoetsluis. 

De meeste huizen in het dorp Nieuwenhoorn stonden langs de dijk, het dorp zelf bestond eigenlijk alleen uit de Dorpsstraat, waarlangs aan beide zijden huizen en een kerk stonden. De kerk dateert hoogstwaarschijnlijk uit de veertiende eeuw. Nieuwenhoorn is een van de nieuwlandpolders die in die tijd gesticht werden zoals Oudenhoorn (1355) en Nieuw-Helvoet (1396). De nieuwlandpolders kenmerkten zich door het feit dat er vrijwel direct na drooglegging kerken en een dorp gesticht werden. De bouw van zo'n kerk werd dan gefinancierd uit het nieuw uit te geven land. Van elke honderd gemeten die er beschikbaar kwam werd er één bestemd voor bouw en onderhoud van de kerk. Het dorp heeft een eigen korenmolen, Zeezicht genoemd en gebouwd op de plaats waar voor 1718 al een houten standerdmolen stond. 

In 1960 is besloten om het dorp Nieuwenhoorn in te lijven bij de gemeente Hellevoetsluis. Binnen de gemeente is het dorp anno 2007 onderdeel van de wijk Den Bonsen Hoek/Ravense Hoek/Nieuwenhoorn.

 

Voor aanvullingen of verbeteringen graag een mailtje naar Jaap van der Kooij


bronnen:
Streekarchief Voorne-Putten-Rozenburg
Wikipedia

A

Top

Abdijweide
Een abdij is een mannen- of vrouwenklooster van een kloosterorde, zoals de benedictijnen, kartuizers, cisterciënzers en norbertijnen. De monniken van deze orden leven volgens een kloosterregel. Om een abdij te stichten zijn er minimaal 12 leden nodig. In de middeleeuwen waren de abdijen strak georganiseerde en gesloten leefgemeenschappen, die behalve het ommuurde gebouwencomplex (waarin de abdijkerk, woon-, slaap- en eetruimten, de bibliotheek, moestuin, weide e.d.) vaak ook het beheer hadden over een uitgestrekt omliggend gebied. Niet alleen op religieus, maar ook op cultureel gebied zijn de abdijen van grote betekenis.
Abeel
Een abeel is een witte populier ook wel zilverpopulier genoemd en de boom heeft wit viltig haar op de jonge takken en aan de onderkant van de bladeren. Is dat haar grauw van kleur, dan spreken we van een grauwe populier.
Acacia
De acacia is een peuldragende boom die veelvuldig in tuinen en plantsoenen aangeplant wordt om de mooie bloemen, bladeren en vorm van de bomen. De bast van verschillende acaiasoorten bevat een looistof. Oorspronkelijk komt ze uit Noord-Amerika. Ze worden gebruikt als alternatieve geneesmiddelen en de olie schijnt een geneeskrachtige werking te hebben.
Achterdorp
Is een achteraf gelegen deel van een dorp.
Affuitweg
Een affuit is het onderstel voor een kanon, op schepen werd dit onderstel een rolpaard genoemd. Prins Bernhard werd op een affuit naar zijn laatste rustplaats in Delft vervoerd…...
Afslag
Is een zijweg, in dit geval een zijweg van de Duinpan
Alexanderplaats Willem
Is vernoemd naar prins Willem Alexander, de kroonprins enoudste zoon van koningin Beatrix en prins Claus. Hij is op 19 december 1967 in Utrecht geboren en trouwde op 02 februari 2002 (02022002) met Maxima Zorreguiete. Hij is de vader van Amalia, Alexia en Ariane.
Aliekruik
Is slak die in zee leeft en vooral in Zeeland voorkomt. Ze leeft op een vaste ondergrond zoals op stenen maar ook wel op houten palen, strandhoofden en andere objecten. Ze kunnen rauw gegeten worden door de liefhebber en smaken enigszins naar kippenvlees.
Almondestraat, Philips van
Hij leefde van 1644 – 1711 en was een Nederlands vlootvoogd en vice-commandant van het eskader waarmee stadhouder Willem III naar Engeland overstak om daar koning te worden. In 1702 veroverde hij, evenals Piet Heyn in 1628, een Spaanse zilvervloot. Hij ligt begraven in de Catharijne kerk te Brielle.
Alver
De alver is een zilverachtig visje dat wat stijf aandoet. Bij direct zonlicht vallen ook paarlemoerachtige kleuren op die worden veroorzaakt door de grote hoeveelheid kristallen in de schubben. De alver is een vis die in scholen aan het oppervlak van het water leeft. Hij wordt 20 tot 25cm lang. De vis komt voor in rivieren en meren. Een alver voedt zich met plankton en insecten maar ook met larven en wormen.
Ambachtsstraat
Een ambacht is een beroep of een handwerk, In de tijd van de gilden werd een beroep of ambacht in de praktijk geleerd. De leerling die de basisvaardigheden beheerste, werd gezel genoemd; na het afleggen van de meesterproef was de ambachtsman meester. Een ambacht kan ook een gebied betekenen, bijv Vlaardingerambacht, een deel van Vlaardingen.
Amnesty Internationallaan
Amnesty International is een vereniging die de naleving van de mensenrechten, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, op 10 december 1948 door de Verenigde Naties ondertekend, beoogt. Om mensenrechten te beschermen kan een individu, een groep mensen of een staat naar de rechter stappen. In Europa bestaat bovendien het Europese Hof voor de Rechten van de Mens waar zelfs een individu lidstaten kan aanklagen.
Ampèreweg
In de natuurkunde is de ampère (met het symbool 'A') een eenheid van elektrische stroom en wordt gebruikt om de grootte van die stroom aan te geven. De ampère is genoemd naar André-Marie Ampère (1775 – 1836) geboren in de buurt van Lion. Hij was een Frans natuurkundige en wordt beschouwd als een van de ontdekkers van het elektromagnetisme.
Andromeda
Andromeda was in de Griekse mythologie de dochter van Cepheus en Cassiopeia, koning en koningin van de Ethiopiërs. Er is een sterrenbeeld naar haar vernoemd en deze bevat de Andromedanevel, een extragalactisch stelsel met een spiraalvormige structuur. Het is het dichtstbijgelegen grotere sterrenstelsel en is op donkere nachten met het blote oog zichtbaar.
Anker
Een anker is een onderdeel van een schip dat overboord wordt geworpen om een schip vast te leggen op plaatsen waar niet aangemeerd kan worden. Een anker bestaat traditioneel uit een ijzeren of stalen constructie met meerdere grote boogvormige haken die zich in de bodem ingraven en omdat het anker via een ijzeren of stalen ketting of draad met het schip verbonden is, wordt het afdrijven belet.
Aphrodite
Aphrodite is een godin van zeer grote betekenis in de Griekse mythologie, ze is de godin van onder andere de liefde, de schoonheid, de seksualiteit en de vruchtbaarheid. Ze was oorspronkelijk een Phoenische godin maar de Grieken hebben haar zo omgevormd, zodat zij een echte Griekse godin is geworden.
Apollo
Apollo is een godheid, die werd vereerd in de Romeinse godsdienst. Hij was oorspronkelijk een Griekse godheid en zou nooit echt worden geïdentificeerd met een Romeinse godheid. Hij zou tot aan het einde van de Romeinse republiek een minder belangrijke godheid blijven, totdat keizer Augustus hem zijn persoonlijke beschermgodheid maakte. Over het algemeen werd Apollo door de Romeinen vereerd als een reddende god, vooral bij een inval van de vijanden en bovendien was hij ook de god van de muziek en van de opgewekte levensvreugde, hoewel hij ook, als hij toornig werd een streng en straffend god kon zijn, wiens toorn moest worden verzoend.
Appelgaarde
Een gaarde is een boomgaard, lusthof of tuin. Een appelgaarde is dus een boomgaard met appelbomen.
Archeologenweide
Archeologie of oudheidkunde is de wetenschap die door bestudering van materiële overblijfselen uit het verleden, inzicht probeert te krijgen in alle facetten van oude culturen. De archeologische wetenschap kent een uitgebreide praktische kant (veldwerk): het verrichten van opgravingen. Zo werden tijdens de bouwwerkzaamheden in den Bonsen Hoeck, de Ravense Hoeck en de Ossen Hoeck historische vondsten gedaan, o.a. sporen van een nederzetting van ca 4000 jaar geleden en sporen van een begraafplaats uit de 13e eeuw.
Ares
Ares is een Griekse god en de zoon van Zeus en Hera. Volgens Homeros is hij een moordzuchtige strijder, die het hoogste genot vindt in wapengekletter en het aanrichten van een bloedbad, die zich met vreugde in de vijandelijke rijen stort, en juicht bij het vallen van de verslagenen, bij de doodskreten van de stervenden en bij het aanschouwen van het met lijken bedekte slagveld. Hij is dus een oorlogsgod.
Ariadne
Ariadne is een figuur uit de Griekse en de Romeinse mythologie. Ze is de dochter van koning Minos van Kreta en koningin Pasiphae. Ariadne zou Theseus geholpen hebben te ontsnappen uit het labyrint. Ze gaf hem een magisch zwaard en een kluwen wol (de draad van Ariadne). De wollen draad moest hij afwikkelen terwijl hij het labyrint inging. Ariadne was bereid Theseus te helpen op voorwaarde dat hij met haar zou trouwen. Theseus doodde met het zwaard de mensstier die in het doolhof huisde en vond dankzij de draad van Ariadne de uitgang terug. Hij trouwde Ariadne echter niet, de smiecht …!
Asmusstraat
Hendrik Gerardus Asmus (1804-1877) was de magazijnbewaarder van de rijkswerf te Hellevoetsluis in dienst van de Marine. Hij trouwde in 1833 met Anna Adriana Knödler en het paar kreeg zes kinderen.
Assendelftpad van
Adriaan van Assendelft geb in 1736 te Haarlem werd in 1761 predikant te Nieuwenhoorn. Hij was een van de oprichters van het ‘Haagsch Genootschap ter verdediging van den christelijken godsdienst’, in 1785. Van Assendelft heeft het genootschap 24 jaren lang als secretaris gediend en ook hier had hij zich betoond een man van ‘ongeveinsde zucht voor het belang der waarheid en gezetheid op de regtzinnigheid des geloofs’. Hij was gehuwd met Antje Ruyterbeek.
Astroïden
Asteroïden of planetoïden zijn kleine planeetjes in ons zonnestelsel die zich evenals planeten in een baan om de zon bewegen. Er zijn er inmiddels ruim 300.000 bekend. Verreweg de meeste hebben banen tussen de planeten Mars en Jupiter. De grootste zijn bijna 1000 km groot, maar er zijn er ook zo klein als stof. Het materiaal schijnt vaak steenachtig te zijn, maar soms is het ijzer- of nikkelhoudend en op grote afstand van de zon zijn er ook ijsplanetoïden. De schrijfwijze Astroïden is niet correct.
Atalanta
De atalanta of admiraalvlinder heeft een spanwijdte van 5-6 centimeter en is een door zijn bonte kleuren opvallende en veel voorkomende vlinder in Nederland. Er komen twee generaties per jaar voor en de eitjes worden één voor één op de brandnetel afgezet. De rups is 35 tot 40 mm lang en de pop is grijs of bruin met op de rugzijde blauwglanzende vlekken.
Azalea
Azalea is afgeleid van het Griekse azaleos wat dor en droog betekent en is door Linnaeus in 1753 ondergebracht bij de plantenfamilie Rhodondendron. Toch gebruiken we de naam Azalea nog steeds en daarmee bedoelen we eignelijk de rhododendron simsii en dat is een potplant voor binnen.
 

 

 

 

B

Top

Baars
De baars is een vis, hij kan tot 50 centimeter lang worden en soms 3 kilo wegen en kan ca 15 jaar oud worden. De baars leeft verspreid over bijna heel Europa in meren, plassen, rivieren en zelfs in brak water. De vissen paaien van maart tot juni in zeer ondiep water; zij leggen soms wel 200.000 eieren in lange netvormige linten. De jonge roofvis zwemt vaak in scholen en zoekt zijn prooi langs de oever of bij de bodem terwijl hij die opzuigt met zijn uitstulpbare bek. Als de baars ouder wordt komt hij vaker solitair voor in dieper water.
Bachstraat
Johann Sebastian Bach (1685 –1750) was een Duitse organist, componist, violist, muziekpedagoog en dirigent. Hij wordt algemeen gezien als een van de grootste en invloedrijkste componisten uit de gehele geschiedenis van de klassieke muziek en geldt voor zeer velen als geniaal. In Brielle wordt ieder jaar de Matthäuspassion opgevoerd in de Catharijne…!
Balder
De Balder is een diepwater constructie schip, van Heerema Marine uit Leiden. Het werd in 1978 gebouwd door Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. In Japan als half-afzinkbaar kraanschip. In 2001 werd het door Verolme omgebouwd. De Balder heeft twee kranen het is uitgerust met een Dynamic Positioning systeem om op positie te kunnen blijven. Het schip heeft twee voortstuwingsschroeven en legt pijpleidingen tot 3000 m diepte!
Barbeel
De barbeel is een bijna rolronde langgerekte vis met puntige kop, een onderstandige bek, twee grote baarddraden in de mondhoek en twee baarddraden aan de punt van de bovenkaak. De buik en de onderkant van de snuit zijn wat afgeplat. De staartvin is ingesneden en de rugvin is kort. De barbeel heeft een korte rugvin met een verdikte en gezaagde derde vinstraal. De kleur is goudbrons tot groenig en de buikvinnen, de aarsvin en de onderkant van de staarvin zijn zijn wat rood gekleurd.
Bastion
Een bastion (Frans woord uit de vestingbouwkunde) of een bolwerk is een uitspringend verdedigingswerk van een vesting of een fort.n scholen en zoekt zijn prooi langs de oever of bij de bodem terwijl hij die opzuigt met zijn uitstulpbare bek. Als de baars ouder wordt komt hij vaker solitair voor in dieper water.
Beatrixplaats
Beatrix Wilhelmina Armgard werd op 31 januari 1937geboren als eerste kind van prinses Juliana en prins Bernard. De naam Beatrix betekent zij die gelukkig maakt. Beatrix kreeg later drie zusters: Irene, Margriet en Marijke. Op 10 maart 1966 trouwde zij in Amsterdam met Claus von Amsberg en op dezelfde dag werd het huwelijk kerkelijk ingezegend in de Westerkerk. Tijdens de rijtoer met de Gouden Koets werd een rookbom tot ontploffing gebracht als protest tegen het huwelijk. Uit het huwelijk werden drie zoons geboren: prins Willem Alexander (1967), Johan Friso (1968) en prins Constantijn (1969). Het gezinsleven speelde zich af op het kasteel Drakensteyn. Op 30 april 1980 ondertekende koningin Juliana de akte van abdicatie en werd Beatrix in het bijzijn van vertegenwoordigers van Europese vorstenhuizen, ingehuldigd als Koningin der Nederlanden. In 2002 overleed prins Claus.
Beeloostraat
Beeloo was een hoofdingenieur bij de marinewerf in Hellevoetsluis.
Beethovenstraat
Ludwig van Beethoven (1770 - 1872) was een Duitse componist. Hij was de zoon van een Rijnlandse zanger die een wonderkind van hem trachtte te maken. Een moeilijke jeugd maakte hem tot een somber wantrouwend mens; dit werd nog verergerd door zijn oorkwaal die begon in 1801 en die leidde tot volledige doofheid. Dit verhinderde hem niet om door te blijven componeren en digireren. Het grootste deel van zijn leven woonde hij in Wenen, waar hij begon als leerling van Joseph Haydn. Hij bleef ongehuwd en zijn oeuvres omvatten o.a. opera's, ouvertures, symfonieeën en concerten. Het thema uit zijn negende symfonie is de basis van het Europese volkslied.
Beetsstraat Nicolaas
Nicolaas Beets (1814 – 1903) werd in Haarlem geboren als de zoon van een apotheker Hij studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit van Leiden (toen nog Academie geheten), waar hij in 1839 promoveerde tot doctor in de theologie. In 1840 werd Beets beroepen tot predikant aan de Hervormde kerk in Heemstede, waar hij in hetzelfde jaar trouwde met Aleida van Foreest. Hij heeft daar ook een basisschool opgericht. Deze bestaat nog steeds en heet nu de Nicolaas Beetsschool.Hij schreef proza, poëzie en preken. Zijn bekendste werk is de Camera Obscura, dat hij onder het pseudoniem Hildebrand in zijn studententijd schreef en waarvan de eerste versie verscheen in 1839. Hij bleef tijdens de jaren daarna vaak verhalen toevoegen aan het werk waardoor het pas zijn definitieve vorm kreeg in 1851. Beets overleed op 88-jarige leeftijd in Utrecht aan een hersenbloeding. De spelling Nicolaas Beetstraat (sic!) op het naambordje van de straat is natuurlijk fout.
Beijerenstraat Aalbrecht van
Aalbrecht van Beieren (1336 – 1404) was hertog van Beieren. Na de dood van zijn broer graaf Willem V werd hij tevens graaf van Holland en Zeeland, dus ook van Voorne. Zijn voornaamste taak was een eind te maken aan de strijd tussen Hoeken en Kabeljauwen. Hij heeft ook een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van Den Haag. Albrecht woonde voor een groot deel van zijn leven aan het hof in Den Haag, dat zich van een klein dorp ontwikkelde tot een echte hofstad. Hij liet de Hofvijver, dat toen nog een duinmeertje was, rechthoekig maken. Albrecht gaf ook toestemming tot de oprichting van een klooster. Het gebied dat hij hiervoor aanwees, zou zich ontwikkelen tot het Lange Voorhout, één van de meest voorname en belangrijke straten van Den Haag. Het klooster bestaat niet meer, maar de bijbehorende Kloosterkerk is nog steeds in gebruik.
Bellinkstraat
Bellink was van 1865 tot 1881 hoofdonderwijzer in Nieuwenhoorn.
Berk de
Berken zijn bomen die tot het geslacht Betula behoren. Deze bomen komen verspreid voor over het noordelijk halfrond en zijn uiterst winterhard. Kenmerkend voor berken is het in horizontale banden afbladderen van de bast op de stam. De nieuwe bast is soms wit, maar kan afhankelijk van de soort ook rood of zoals bij de meeste soorten bruin zijn. De mannelijke bloeiwijze van berken heeft gele, hangende katjes, die reeds voor de winter aanwezig zijn. De staande vrouwelijke bloeiwijzen onder aan de mannelijke bloeiwijzen zijn met knopschubben omgeven. De vrucht is een klein nootje.
Bernardplaats
Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter (1911 – 2004) was prins van Lippe-Biesterfeld. Bernhard zou prinses Juliana in 1936 voor het eerst tijdens een skivakantie in het Duitse Garmisch-Partenkirchen hebben ontmoet. Ze verloofden zich in 1936 nadat Bernard het Nederlands staatsburgerschap verkregen had. In 1937 trouwde het paar in Den Haag waarna Bernard Prins der Nederlanden werd. Het paar kreeg vier dochters: Beatrix, Irene, Margriet en Marijke. Bernard had twee buitenechtelijke dochters: Alicia de Bielefeld en Alexia Grinda. Hij was dus byzonder vrouwvriendelijk…! Hij overleed op 1 december 2004.
Bettjesweg
Bij het inpolderen van de gorzen bij Nieuwenhoorn werden een aantal tiendblokken gevormd, dat zijn percelen die verpacht werden om de kosten terug te verdienen. Een van die percelen heette de Betjeshoeck en daar is deze straat naar vernoemd, wellicht was Bettje de eerste pachter..?
Bettjens Hoekstraat
zie Bettjesweg
Bever
Bevers de zijn grootste knaagdieren ter wereld en kunnen worden herkend aan hun donkerbruine pels, korte poten en platte staart. De bever is enigszins plomp gebouwd, is ongeveer 1 meter lang (exclusief de staart van ± 30 cm) en heeft een gewicht tot 30 kg. Duiken en zwemmen kunnen ze als de beste, maar op het land kan hij zich niet echt snel voortbewegen. De bever kan met gemak zeker 5 minuten onder water blijven. Hun horizontaal afgeplatte, geschubde staart is 12 tot 15 cm breed en wordt gebruikt om alarmsignalen te geven (door ermee op het water te slaan), om mee te sturen tijdens het zwemmen en als metselwerktuig. Ze bouwen een burcht voor het gezinsleven en kunnen door het bouwen van dammen overstromingen veroorzaken. Bevers komen vooral in Noord-Amerika voor.
Bezaanmast
De bezaansmast is de achterste mast van een zeilschip. Het woord is afkomstig uit het Spaans mesana en het Portugees mezana. In de 17e eeuw hadden de zeeschepen meestal drie masten: de fokke mast, de grote mast en de bezaansmast en deze werd ook wel kruismast genoemd, afhankelijk van het te voeren zeil.
Bijlweg
Een bijl is een zwaar ijzeren of stalen voorwerp met een scherpe snede dat is bedoeld om met slagen te worden gebruikt. In de oudheid waren vuistbijlen gemaakt van een steen waar door het afslaan van splinters een scherpe rand aan was gemaakt. Dit is het oudst bekende gereedschap van de mensheid wel 2,5 miljoen jaar oud. Deze bijlen konden ook worden gebruikt als mes of schraper. De bijlen uit de nieuwe steentijd waren soms mooie glad geslepen stenen bijlen van vuursteen en in de bronstijd ging men over op brons en werd de bijl vorm steeds verder verbeterd. In de ijzertijd ging men over op ijzer en uiteindelijk op staal. Deze bijlen werden in vorm gesmeed.
Bilderdijkhof
Willem Bilderdijk is in 1756 te Amsterdam geboren en hij verlangde reeds op jonge leeftijd verlost te worden van de aardse kwellingen. Deze melancholie en dit doodsverlangen zouden hem zijn verdere leven blijven achtervolgen. In 1776 begon hij, met tegenzin, als boekhouder op het kantoor van zijn vader. In 1780 kon hij beginnen aan zijn studie rechten te Leiden en als advocaat verdedigde hij vooral de prinsgezinden, onder andere de legendarische volksvrouw Catharina Mulder, alias Kaat Mossel. In 1785 trouwde hij met met Catharina Woesthoven. In 1795 ging hij in ballingschap en in 1797 ontmoette hij de 20-jarige Katharina Schweickhardt met wie hij in 1802 trouwde, waarna hij kans zag een tiental bundels verzen bij elkaar te dichten. In 1806 kon de vijftigjarige Bilderdijk in het vaderland terugkeren. Hij gaf Nederlandse les aan Lodewijk Napoleon en stichtte de koninklijke bibliotheek. Bilderdijk voelde zich altijd ziek en ongelukkig en tot overmaat van ramp verloor hij met het vertrek van Lodewijk Napoleon in 1810 ook een belangrijk deel van zijn inkomsten. Hij overleed in 1831
Binnendijk
binnendijk wordt ook wel slaper genoemd, de buitendijk is dan de waker. De begrippen 'waker' en 'slaper' zijn van toepassing op dijken die als kustverdediging langs zeeën en zeearmen worden aangelegd. Daarbij is de 'waker' de - eventueel met voorland - aan zee grenzende 'buitendijk' en de 'slaper' een (veelal lang) daarvóór aangelegde oudere zeewerende dijk die zijn functie na aanleg van de huidige 'waker' verloren heeft, maar als een reservedijk blijft liggen voor het geval de 'waker' bij zware storm zou doorbreken. Het waterschap of heemraadschap is verantwoordelijk voor het dijkbeheer.
Blankenstraat Jan
Jan Blanken Janszoon werd op in 1755 te Bergambacht geboren als zoon van Jan Teunis Blanken, timmerman en latere dijkmeester van de Krimpenerwaard. In 1761 verhuisde het gezin naar Haastrecht. Toen bij twintig jaar oud was kwam Jan Blanken naar Hellevoetsluis, destijds de belangrijkste basis van de Hollandse zeemacht, waar hij een van zijn belangrijkste en nog bestaande werken bouwde: het Droogdok, met de schipdeur en de vuurmachine, het eerste stadse droogdok van Nederland. Blanken klom uiteindelijk op tot Inspecteur-Generaal van de Waterstaat van 1808 tot 1826. Blanken was ook de ontwerper van een vlotbrug, een drijvende brug met kleppen, om het kanaal te kunnen oversteken. De laatste jaren van zijn leven woonde hij in Vianen waar hij in 1838 overleed. Zijn persoon kwam daarna zo in de belangstelling dat er zelfs in 2001 een opera ‘De vrijheid, de woede en het water’ over hem werd geschreven door Jaques Verheijen. De première was op 14 september 2001 in het Droogdok in Hellevoetsluis. In Hellevoetsluis is een Bronzen Standbeeld van hem in 1988 gemaakt door Jos van Dormolen. Tevens is hier een museum gevestigd: Droogdok Jan Blanken. In de winter 2008/2009 werd met veel plezier in het Droogdok geschaatst..!
Bliek
De bliek is een vis , zwemt dicht bij de bodem en voedt zich met kreeftjes, slakken, planten en algen. Voor de paai zijn waterplanten essentieel. De kolblei is iets meer stroomminnend dan de brasem. De bliek wordt vaak verward met de brasem, hij is lichter en te herkennen aan de rode basis van de borstvinnen. Ook is de kop stomper en het oog is relatief groot ten opzichte van de stompe snuit. De bliek wordt minder groot dan de brasem, hooguit 45 centimeter. In het spraakgebruik worden jonge brasems vaak bliek genoemd. Dit is echter ook de bijnaam van een kolblei.
Boegbeeld
Een boegbeeld is een beeld op de boeg van een zeilschip, ze werden vroeger door de Noormannen op de voorkant van het schip geplaatst om hen zo tegen zeemonsters te beschermen. Tijdens de 15e tot in de 19e eeuw, de tijd van de houten schepen, werden boegbeelden gevoerd met figuren uit de mythologie en volgens het volksgeloof belichaamden die beelden de geest van het schip. Veel boegbeelden zijn vrouwelijk.
Boerseweg
Een agrariër, in de volksmond landbouwer of boer, is iemand die met landbouw of veeteelt zijn geld verdient. Meestal woont deze met zijn vrouw, boerin genaamd, en verdere familie op een boerderij, welke op of in de buurt van het land ligt dat bij de boerderij hoort. Een boer die slechts de beschikking over een klein stuk land of klein aantal dieren heeft, wordt ook wel een keuterboer genoemd.
Bolwerk
Een bolwerk is een uitbouw in een verdedigingsmuur of -wal van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven. Het woord 'bolwerk' wordt over het algemeen gebruikt als Nederlandstalige benaming voor een bastion. De term bolwerk kan men verder ook voor andere soorten verdedigingswerken gebruiken, bijvoorbeeld rondeel of bastei
Bonaire de
De Bonaire is een oorlogsschip uit 1877 dat 25 jaar in actieve diens is geweest bij de Koninklijke Marine. Sinds 1996 ligt het schip in Den Helder. De stichting Bonaire heeft een restauratieplan opgesteld. De Bonaire is het enige overgebleven schip dat in Nederland in de overgangsperiode van hout naar ijzer en van zeil naar stoom. Het schip deed tot 1902 dienst in alle koloniale wateren en voer meestal op de zeilen. Na 1902 is het schip door de Marine als logementschip gebruikt.
Bonseweg
wat wij nu kennen als Den Bonsen Hoeck heette vroeger Bontehoeck en de Bonsenweg heette Bontenwege.
Boogaardstraat Hendrik
In de Middeleeuwen hielden de gelovigen erediensten in een kerk die toegewijd was aan de heilige Cornelis op een plek waar nu de Nederlands Hervormde kerk staat, dus in het oude gedeelte van Nieuw Helvoet. Hendrik Boogaard was de laatste pastoor voor de Reformatie, die ondanks de druk van de Watergeuzen het oude geloof trouw bleef. Lumey nam hem daarom gevangen en hij werd in 1572 in Den Briel opgehangen. Zijn naam blijft ook in herinnering door de stichting van de eerste R.K. school in Hellevoetsluis in 1964: de Hendrik Boogaardschool.
Boogschutter
Boogschutter is in de astrologie het sterrenbeeld van mensen die tussen 22 november en 21 december geboren zijn. Het teken is verbonden met het gelijknamige sterrenbeeld
Borselenweide Heer van
Wolfert van Bosselen was een hoge functionaris onder Karel de Stoute en Maria van Bourgondië. Hij werd in 1470 kapitein-generaal van de vloot in welke functie hij vaak in Hellevoetsluis verbleef. In 1477 werd hij stadhouder van Holland en Zeeland. Hij was tevens ridder in de orde van het Gulden Vlies.
Boschlaan van den
In de bloeitijd van Hellevoetsluis die met het vertrek van de marine eindigde, was er in de gemeente niet alleen een Kweekschool, maar ook een Machinistenschool, waarvan Van den Bosch in het midden van de negentiende eeuw directeur was. De schhool was bestemd voor jongens van 15 tot 18 jaar en leidde op tot adspirant-machinist. De school werd in 1859 gesticht en werd in 1923 opgeheven. “De Veste”, waar de school huisde, werd een kunstcentrum en nu is de VVV er gevestigd.
Boterkarn
Een boterkarn is een vat met toebehoren waarin de boter wordt gekarnd.
Boutweg
een bout is een voor- of achterpoot van een geslacht stuk vee of wild
Bouvignestraat
kasteel Bouvigne ligt zuiden van Breda. Het is eigendom van waterschap Brabantse Delta. Het is onbekend hoe oud het kasteel precies is en of het er vroeger hetzelfde uit zag als nu. In 1554 duikt het voor het eerst op in een officiële akte: het testament van de vroegere eigenaar Jacob van Brecht. In dit testament is het kasteel omschreven als een statig stenen huis omgeven met grachten. Wolfert van Bosselen was een hoge functionaris onder Karel de Stoute en Maria van Bourgondië. Hij werd in 1470 kapitein-generaal van de vloot in welke functie hij vaak in Hellevoetsluis verbleef. In 1477 werd hij stadhouder van Holland en Zeeland. Hij was tevens ridder in de orde van het Gulden Vlies.
Brabant de
Nederlands oorlogsschip dat in Hellevoetsluis haar thuisbasis had.
Braberseweg
Braber is een verkorte vorm van Brabander zoals ook wel eens in een achternaam voorkomt, bijv Gerrit den Braber.Braberseweg betekent dus Brabantseweg.
Brakelpad Jan van
Jan van Brakel (1618 – 1690) was een Nederlands vlootvoogd. In 1666 vocht hij mee aan de Vierdaagse Zeeslag en een jaar later werd hij de held van de Tocht naar Chatham omdat hij met zijn schip de Vreede de ketting zou hebben doorbroken die de Medway afsloot. In feite was het vermoedelijk de brander Pro Patria die dat huzarenstreekje leverde; Van Brakel zelf heeft overigens nooit anders beweerd. Hij nam echter wel stormenderhand het fregat de Unity, die hij als prijs mee naar Nederland bracht wat hem een prijsgeld van 12.000 guldens opleverde. Een goed voorbeeld van Van Brakels onbesuisde karakter vormt een vlagincident dat hij in 1668 veroorzaakte: kruisend in de Middellandse Zee had hij voor de grap de Engelse vlag onder de Nederlandse hangen. Na een woedend protest door de Engelse ambasadeur werd Van Brakel door de Staten-Generaal berispt.
Bramstag
De bramstag is de langsscheepse ondersteuning aan de voorzijde van de bramsteng.
Branding
De branding is het deel van de zee, dicht bij de kust, waar de golven breken. Het water wordt daar ondiep met als gevolg dat de gof breekt, de top van de golf loopt immers verder dan de voet die tegen de bodem slaat. Er ontstaat dan een krullende witte golf die schuimend het strand oprolt. Langs de Atlantische kust kunnen soms heel hoge golven ontstaan. Deze branding is ideaal om te surfen.
Brasem
De brasem is een vis die in Nederland veel voorkomt en door zijn gewicht is hij ook de belangrijkste vis qua biomassa. De vis heeft meestal een lengte van 40 a 60 cm. De volwassen brasem heeft een typische ruitvorm, is afgeplat en heeft een lange anaalvin en een korte puntige rugvin. Bij helder begroeid water krijgt de brasem een bronzen kleur, in rivieren en troebele plasjes is hij meer zilverachtig met een wat gelige gloed. Zeer jonge brasems worden meestal niet als zodanig herkend omdat de visjes dan nog heel slank zijn. Ze zijn zilverachtig, sterk afgeplat en hebben een lange anaalvin. Ze kunnen worden onderscheiden van voorns door het afgeplatte lichaam en de lange anaalvin. Van kolblei alleen door de schubben te tellen.
Breeweg
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

Bremstraat
De brem is een struik uit de vlinderbloemfamilie die veel lijkt op de gaspeldoorn maar die geen dorens heeft. De struik kan een hoogte van twee meter bereiken. De takken en twijgen zijn vijfkantig en niet behaard. wanneer insecten de bloem bezoeken, wordt het stuifmeel op hen afgeschoten. Brem komt zeer algemeen voor, vooral op zandgrond, heidevelden, in duinen en langs spoordijken. Brem heeft maar weinig blaadjes die gauw afvallen, maar de takken blijven goen. Brem bloeit in mei en juni.
Brielsestraatweg
In 1597 lag er al een zandvoetpad tussen Brielle en Hellevoetsluis ten behoeven voor de reizigers naar Zeeland. In de 18e eeuw werd Hellevoetsluis ook een vestingstad en werd een betere verbinding vereist! In de Franse tijd werd dan ook een stenen weg aangelegd. Het was een tolweg.
Brinio de
De Brinio werd in de meidagen van 1940 toegevoegd aan het IJselmeerflottielje, om te verhinderen dat de Duitse strijdkrachten het IJsselmeer zouden oversteken. Op 12 mei werd de kanonneerboot aangevallen door drie Duitse bommenwerperd die het schip ernstig beschadigden: ze moest voor reparatie naar Enkhuizen. Nadat de gaten waren gedicht met cement en spek, kreeg ze de opdracht naar Engeland op te stomen. Dit lukte echter niet en daarom werd besloten de Brinio in de haven van Enkhuizen tot zinken te brengen.
Bruggehoofd
een bruggehoofd is een in het water uitgebouwd metselwerk of een oever waarop de uiteinden van een brug rusten. Het woord betekent ook een vooruit geschoven versterkte militaire stelling van waaruit aanvallen ondernomen kunnen.
Bryhoekstraat
Bij het inpolderen van de gorzen bij Nieuwenhoorn in de 14e eeuw werden een aantal tiendblokken gevormd, dat zijn percelen die verpacht werden om de kosten terug te verdienen. Een van die percelen heette de Bryhoeck en daar is deze straat naar vernoemd en omdat bry drassig betekent, was dit een moerassig blok...
Buffel de
De buffel was bedoeld als schip voor de Nederlandse kustwateren en is in Schotland gebouwd. In 1871 haalde de Buffel het stoffelijk overschot van Jan van Speijk op uit Antwerpen. Na een rustige carrière als pantserschip werd de Buffel in 1896 omgebouwd tot logementsschip. Tijdens de Duitse inval lag het schip in Den Helder, later werd het naar Amsterdam versleept. Na de Tweede Wereldoorlog werd het schip intact terug gevonden en ingedeeld als logementsschip bij de onderzeedienst in Rotterdam. In 1973 werd de Buffel verkocht aan de gemeente Rotterdam waarna het schip in de originele staat, als pantserschip, werd hersteld. Sinds 1979 is het schip te bezichtigen in het Maritiem Museum te Rotterdam waar het in de Leuvehaven ligt als museumschip.
Buitendijkweide
de buitendijk wordt ook wel waker genoemd, de binnendijk is dan de slaper. De begrippen 'waker' en 'slaper' zijn van toepassing op dijken die als kustverdediging langs zeeën en zeearmen worden aangelegd. Daarbij is de 'waker' de - eventueel met voorland - aan zee grenzende 'buitendijk' en de 'slaper' een (veelal lang) daarvóór aangelegde oudere zeewerende dijk die zijn functie na aanleg van de huidige 'waker' verloren heeft, maar als een reservedijk blijft liggen voor het geval de 'waker' bij zware storm zou doorbreken. Het waterschap of heemraadschap is verantwoordelijk voor het dijkbeheer.
Burchtpad de
Een burcht is een versterkt huis. Dit was meestal een terrein waarop een gebouw stond en waaromheen een gracht en een wal lagen. Dit versterkte huis was een toevluchtsoord voor omwonenden en men kon zich er in terug trekken bij een oorlog.
 

 

 

 

 

 

C

Top

Cannenburchstraat
De Cannenburgh is een 16e eeuws kasteel in Vaassen. Het kasteel is gebouwd op de restanten van een vroeger kasteel, waarvan de eerste vermelding uit 1365 stamt. Sporen van dit vroegere versterkte huis zijn nog te zien in de kelder van het huidige kasteel. In 1543 werd de Cannenburch het bezit van de befaamde vechtjas, Maarten van Rossum. Hij liet de ruïne tot een statig slot herbouwen. Voor het kasteel klaar was overleed Maarten. Zijn opvolger, Hendrik van Isendoorn, voltooide het bouwwerk. Na de oorlog werd het kasteel in beslag genomen door de Nederlandse Staat, waarna het in 1951 voor een symbolisch bedrag werd verkocht aan de Stichting Vrienden der Geldersche kastelen.
Capteinstraat Jan
Jan Captein (1720-1786) was een inwoner van Nieuwenhoorn. Hij was gehuwd met Agatha Aechje
Carrouselweg
Een carrousel of een draaimolen (paardenmolen)) is een algemeen bekende kermis- en pretparkattractie. Draaimolens zijn vooral onder jongere kinderen populair. De draaimolen bestaat vaak uit een ronddraaiend plateau met een overkapping. Op het plateau staan verschillende objecten waar een kind op of in kan zitten, waarvan het paard, de brandweerwagen en de politieauto het meest in trek zijn.
Catsstraat Jacob
Jacob Cats (1577 – 1660) geboren in Brouwershaven was een dichter, jurist en politicus. Jacob zat eerst op de Latijnse school in Zierikzee en bezocht daarna de universiteit te Leiden, hoewel zijn naam in het studenten-album ontbreekt.Hij vestigde zich in 1603 in Middelburg. In 1605 trouwde hij in de Nieuwe Kerk te Amsterdam met de 26-jarige Antwerpse Elisabeth van Valckenburg. De moeder van Elisabeth woonde in Antwerpen en zij was verwant aan de schatrijke familie Vogelaer. Cats was van 1629 tot 1631 raadpensionaris. Hij was de volksdichter van Nederland, al heeft niet al zijn werk de tand des tijds doorstaan. Hij overleed op Zorgvliet in het huis dat nu als ambtswoning van de minister-president in gebruik is, het Catshuis. Dickwijls siet men dat de sotten Met de wijse lieden spotten; Maer wie sich nae wijsheyt stelt, Laat de gecken ongequelt.
Chopin
Frédéric François Chopin (1810 – 1849) was een Poolse componist en pianist. Hij wordt beschouwd als de grootste componist die Polen ooit heeft voortgebracht…In zijn vroege levensjaren stond hij bekend als een wonderkind op de piano. In november 1830, 20 jaar oud, vertrok hij naar het buitenland. In Parijs leefde Chopin een geriefelijk leven als componist en pianoleraar. Hij gaf weinig concerten. Hij werd Frans staatsburger en had een stormachtige relatie met de Franse schrijfster Aurore Dudevant. Chopins toch al slechte gezondheid verslechterde en in 1849 stierf hij in Parijs 39 jaar oud aan tuberculose.
Christinaplaats
Prinses Christina werd in 1947 geboren en is de jongste dochter van prinses Juliana en prins Bernard. Ze werd geboren met een oogziekte, doordat haar moeder tijdens de zwangerschap besmet was met rode hond. Als gevolg van deze oogziekte kwam koningin Juliana in contact met de gebedsgenezeres Greet Hofmans. Dit leidde tot de Greet Hofmans-affaire. De prinses besloot in 1963 om haar tweede naam Christina voortaan te gebruiken, omdat zij Marijke te kinderachtig vond klinken. Ze ging naar Canada waar ze een zangopleiding volgde aan een conservaroriuml. Hierna besloot ze zangles te gaan geven aan kinderen in New York. Prinses Christina trouwde met Jorge Guillermo en voor het huwelijk was geen toestemming aan de Staten-Generaal gevraagd en Christina werd daardoor uitgesloten van erfopvolging. Het paar kreeg drie kinderen en in 1996 zijn ze gescheiden.
Citroenvlinder
De citroenvlinder is een dagvlinder uit de familie luzernevlinders. De spanwijdte is tot 55 millimeter, de mannetjes zijn meer geel, de vrouwtjes meer groen van kleur maar dit is in het veld niet altijd even eenvoudig te zien. Ze vallen zowel in vlucht als bij bezoek aan bloemen goed op.
Clausstraat
Claus George Willem Otto Frederik Geert van Amsberg (1926 – 2002) was de prins-gemaal van koningin Beatrix der Nederlanden. Claus bracht een kleine tien jaar van zijn jeugd in Tanganyika door en typeerde later die jaren als bijzonder gelukkig. Op 10 maart 1966 traden Beatrix en Claus in het huwelijk, waarbij hij de titels Prins der Nederlanden en Jonkheer van Amsberg kreeg. De feestelijkheden, die plaatsvonden in Amsterdam, waar de Provobeweging zich al tijden roerde, werden verstoord door diverse relletjes en een rookbom. Uit het huwelijk werden drie zoons geboren: Willem-Alexander (1967), Johan Friso(1968) en Constantijn(1969 De prins bleef in de ogen van het grote publiek heel lang een aardige, maar wat treurige en kwetsbare schaduwfiguur naast koningin Beatrix en hij heeft bij velen het beeld achtergelaten van een stijlvolle en bijzonder integere man.
Colenbranderstraat
Herman Theodoor Colenbrander (1871-1945) was een Nederlands historicus en rijksarchivaris. Van 1918 tot 1925 was hij hoogleraar zowel in de vaderlandse geschiedenis als in de geschiedenis van Nederlands-Indië. Zijn loopbaan kreeg een smet door een affaire in 1933 met plagiaat in een artikel over Willem van Oranje.
Componistenpad
Een componist of toondichter is een persoon die muziek bedenkt, creëert en meestal opschrijft. Het ordenen van tonen tot een muziekstuk noemt men componeren. Daarbij spelen de volgende elementen een rol: melodie, harmonie, ritme, dynamiek, tempo instrumentatie en uitvoering. Door dit op schrift vast te leggen, zorgt de componist er tevens voor dat de compositie bewaard blijft en gereproduceerd kan worden op de manier zoals de componist de compositie ooit bedoeld heeft.
Costastraat Isaac da
Isaäc da Costa (1798 – 1860) was een Nederlands dichter en historicus. Da Costa kwam uit een welgesteld joods bankiersgezin. Hij volgde de Latijnse school, studeerde rechten en was een tijdlang leerling van Bilderdijk. Hij schreef liederen en politieke poëzie. Hij was vurig in het belijden van zijn godsdienst. Eerst was hij orthodox-jood, maar later is hij orthodox christen geworden. Hij vormde later met een groepje Het Réveil, die de samenleving wilden terugbrengen onder de heerschappij van Christus. Hij opende samen met z'n jonge vrienden een nieuwe wereld voor de jongeren van toen.
Courteniusstraat
was een dominee in deze contreien
Courtine
Een courtine is een muur die bij een vesting twee bastions met elkaar verbindt. Naast het Franse woord courtine wordt ook het Nederlandse gordijn hiervoor gebruikt. Courtines kunnen worden verdedigd door ravelijnen, die zich in de vestinggracht bevinden.
Cricketpad
Cricket is een balsport waarbij punten worden gescoord door heen en weer te lopen over de cricket pitch (een run). Het is een teamsport waarin om beurt het ene team eerst gooit (bowling) en het andere team slaat (batting). Afhankelijk van de soort wedstrijd speelt men tot een afgesproken aantal overs of wickets. Als beide teams geslagen en gebowld hebben is het team met de meeste runs de winnaar. De sport is voornamelijk populair in de landen van het Britse Gemenebest.
Crijnzestraat Willem
Willem Crijnze was een gewezen schoolmeester die later dominee in Den Briel werd. Hij trouwde in 1626 met Catharina Pietersdr, dochter van de baljuw van Voorne.
Cronus
Cronus is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is de jongste van de Titanen. Cronus' vader Ouranos, die jaloers was op al zijn zonen, wierp ze naar de diepte van de aarde. Cronus' moeder Gaea wilde wraak nemen en spoorde Cronus aan zijn vader te castreren. Dit gebeurde en Cronus werd heerser in plaats van zijn vader. Hij huwde zijn zuster Rheia en kreeg vijf kinderen maar omdat hem verteld was dat een van zijn kinderen de heerschappij zou overnemen verslond hij ze allemaal. Toen Rheia in verwachting was van Zeus, week zij uit naar Kreta en baarde daar in het geheim. Om Cronus te misleiden gaf ze hem een in doeken gewikkelde steen, die door hem verzwolgen werd. Zodra Zeus opgegroeid was, dwong hij Kronos alle kinderen weer uit te spugen en met de hulp van zijn broers en zussen werd hij de koning van goden en mensen.
Cruijsenhoekstraat
was een polder in Nieuwenhoorn en is vernoemd naar de heren van Cruijsen die daar woonden.
Culhemiusstraat
was de eerste predikant “in de nye leeringh” in Nieuw Helvoet na de Reformatie in 1517. De Reformatie, ook wel hervorming genoemd, is een godsdienstige beweging ontstaan in de 16e eeuw onder leiding van Maarten Luther, Zwingli en Calvijn. Oorspronkelijk was de Reformatie bedoeld om de katholieke kerk van binnenuit te hervormen, maar door de afwijzing van de katholieke leiders werd zij een geheel nieuwe beweging.
Culumus
Cumulus- of stapelwolken zijn scherp afgelijnde wolken waarvan de basis donker en het bovenste deel met halfronde uitwassen witgekleurd is. Als warme lucht opstijgt zet deze uit, omdat de luchtdruk naar boven toe minder wordt en koelt daardoor af. De waterdamp in de lucht wil dan condenseren en er ontstaat een cumuluswolk. De stijgende lucht wordt thermiek genoemd en zweefvliegers maken daarvan gebruik om hoogte te winnen. Aan de cumuluswolken weet een zweefvlieger waar hij de thermiek moet zoeken.
Curacao de
De Curacao was een zeilschip met drie masten dat zonder zonder onderbreking de Atlantische Oceaan overstak. Het was tevens een stoomboot met raderen en het voer in de 19e eeuw binnen een maand van Hellevoetsluis naar Parimaribo.
 

 

 

 

 

 

D

Top

Daltonweg
John Dalton (1766 – 1844) was een Engelse natuurkundige. Naar hem is de alternatieve benaming dalton (Da) voor de atomaire masse eenheid genoemd. Hij ging naar de lokale school en een familielid stimuleerde zijn interesse in de natuurwetenschap. 1781 vertrok hij naar Kendall waar hij natuurwetenschappen studeerde. Van 1793 tot 1799 had hij een aanstelling aan het New College in Manchester. Hij legde zich spediaal toe op de atoomtheorie: beschreven in: “A new system of chemical philosophy” (1808)
Dammenweg
Een dam is een dwars door een water gelegen afsluiting, bedoeld om water te keren of te beheersen. De bekendste dammen in Nederland maken onderdeel van de Deltawerken. De Afsluitdijk is met 30 kilometer de langste dam van Nederland. Dergelijke dammen zijn bedoeld om het waterniveau in grote binnenwateren te reguleren door middel van sluizen en het laaggelegen omliggende land te beschermen.
Darwinweg
Charles Robert Darwin (1809 – 1882) was een Engels bioloog en geoloog vooral bekend door zijn theorie dat evolutie van soorten wordt gedreven door natuurlijke selectie. Dankzij zijn nauwkeurige onderbouwing en de grote hoeveelheid bewijzen die hij vond, zorgde Darwin ervoor dat het bestaan van evolutie nog tijdens zijn leven binnen de wetenschappelijke gemeenschap algemeen geaccepteerd werd.
Das
De das is een zwaargebouwd middelgroot roofdier behorend tot de familie der marterachtigen. Het is de enige soort uit het geslacht Meles. Een das leeft in een hol, burcht genaamd, die vele generaties mee gaat. Hij is vooral ’s nachts aktief.
Debussystraat
Claude Achille Debussy (1862 – 1918) was een Frans componist die vernieuwing bracht binnen de ernstige muziek. Hoewel Claude van eenvoudige komaf was en er binnen het gezin Debussy weinig aan muziek werd gedaan, werd zijn talent toch al vroeg ontdekt. In 1873 mocht hij naar het conservatorium van Parijs.
Dennenspanner
De dennenspanner is een nachtvlinder uit de familie van de spanners. De spanwijdt bedraagt 28 tot 35 milimeter. De soort overwintert als pop. De den is de waardplaats van de rupsen, bij gebrek daaraan worden ook wel andere naaldbomen gebruikt. De vliegtijd van deze in Nederland vrij algemene vlinder, loopt van eind april tot begin juli. Wanneer het warm weer is kunnen de mannen vliegend rond dennen ook overdag worden gezien.
Dibbitzplantsoen
Hermanus Maurits Dibbetz (1777 - 1843) had een lange staat van dienst als zeeofficier en was Ridder in de Militaire Willemsorde en Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Hij speelde een rol in de bevrijding van Nederland in de Franse tijd.
Dierenriem
De dierenriem of zodiak is een ongeveer 20 graden brede zone aan de hemelbol, waarbinnen de schijnbare banen van de zon, de maan en de planeten verlopen. De zon heeft altijd een voorname rol gespeeld bij veel oude beschavingen, speciaal haar veranderlijke positie ten opzichte van de sterren. Dat het de aarde was die telkens een andere positie aannam, wist men nog niet. Volgens oude tradities verdeelde men de weg die de zon aflegde (zoals later bleek: de aarde) in twaalf parten of tekens met een lengte van 30 graden. De baan die de zon en de planeten aan de hemel afleggen noemen we ook wel ecliptica.
Dijkplein
Een dijk is een door mensen aangelegde verhoging, die het achterliggende land beschermt tegen golven en overstromingen met een hoge waterstand.
Dijkweg
zie dijkplein
Discuspad
Een discus is een zware werpschijf die wordt gebruikt bij het discuswerpen. Mannen gooien met een grotere discus dan vrouwen. De discus voor mannen heeft een diameter van 220 millimeter en een gewicht van twee kilogram, die voor vrouwen heeft een diameter van 182 millimeter en een gewicht van een kilogram
Distelstraat
De distel is een plant met scherpe stekels zowel aan de bladeren als aan de bloemhoofdjes
Doestweide ter
Ter Doest is een voormalige abdij in de Belgische gemeente Brugge gelegen. De abdij speelde een belangrijke rol bij het inpolderen van gebieden in Vlaanderen, Zeeland (Saeftinghe) en Holland en het bevorderde de wolhandel met de Vlaamse steden. Willem van Saeftinghe van de abdij streed tijdens de Guldensporenslag in 1302 mee in het kamp van de Vlamingen. Hij zou de Franse aanvoerder, Robert van Artois, van zijn paard hebben geslagen en gedood.
Dokweg
Een droogdok is een vast dok, waar het water uit gepompt kan worden. In oude havensteden zoals Hellevoetsluis, ziet men vaak nog oude droogdokken, zelfs tot midden in de stad. Deze oude dokken worden veelal nog steeds gebruikt. De pompinstallatie en de deuren zijn regelmatig aan vervanging toe, maar het bassin zelf kan eeuwenlang gebruikt worden. Het stenen droogdok,waarvan de bouw in 1798 startte, is uniek in zijn soort en werd door Jan Blanken ontworpen. Dit is tot begin jaren '70 gebruikt voor nieuwbouw en onderhoud van verschillende schepen, meest mijnenvegers, onder de naam Niestern. Hierna raakte het dok in verval, maar het is tegenwoordig in gerestaureerde toestand te bezichtigen en ’s winters wordt het zelfs als ijsbaan gebruikt voor de jeugd…!!
Donjonweide
Een donjon is een middeleeuwse woontoren, al dan niet gebouwd op een terp. De eerste donjons waren van hout; later, na de (her)uitvinding van de baksteen, werden ze van baksteen gebouwd. De naam is van Latijns-Germaanse oorsprong. Een donjon was aanvankelijk een zelfstandig bouwwerk. In veel gevallen werden rond de donjon in de loop der tijd andere gebouwen opgetrokken, of werd de donjon opgenomen in een ommuurde vesting. Zo ontwikkelde zich het kasteel, waarbij de donjon diende als laatste toevluchtsoord.
Dorpsstraat
Een dorp is een kleine nederzetting. Dorpen worden aangetroffen in landelijk gebieden en waren tot de industriële revolutie en de daarmee gepaard gaande verstedelijking, de meest voorkomende woonvorm. In bestuurlijke kringen worden dorpen in al hun verscheidenheid vaak aangeduid als 'kleine kernen'
Dorpsweg
zie dorpsstraat
Dorsvlegel
De dorsvlegel bestaat uit een houten steel met een ijzeren oog waaraan een rondhout met een stuk leer bevestigd is. Het is landbouwwerktuig om graan te dorsen. Men slaat de vlegel op het graan waardoor de korrels uit de aren verwijderd worden. Na het verwijderen van het stro, worden de korrels in een wan opgegooid, zodat de wind het kaf en het stof afscheidt.
Draaikolk
Een draaikolk is een grote draaiende massa water, die ontstaat door het getij in zeeën en oceanen. Een sterke draaikolk wordt ook wel maalstroom genoemd. Kleine draaikolken worden soms veroorzaakt wanneer men het bad of de wasbak laat leeglopen.
Dreef
is een brede landweg
Duindijk
een duin is een heuvel van fijn zand langs de kust of in een zandwoestijn. Een duin ontstaat door het verwaaien van zand tot een heuvel. Duinen kunnen unieke natuurgebieden vormen met een grote verscheidenheid aan dier- en plantensoorten. Als duinen begroeid zijn, spreekt men van groene duinen.
Duindoornstraat
De duindoorn is een tweehuizige struik: er zijn mannelijke en vrouwelijke planten. De plant komt van nature vooral voor in open, kalkrijke duinen. De struik is goed bestand tegen het stuiven van het zand, hij wortelt dan ook zowel horizontaal als verticaal. De bessen zijn zuur en rijk aan vitamine C en als ze gisten, worden de vogels dronken…!
Duinpan
Een pan of panne is een komvormige diepte in de duinen
Duinweg
zie duindijk
Dukaatvlinder
Dukaatvlinder is een oude naam voor de dagvlinder morgenrood die op graslanden en in bosgebieden leeft. In Nederland is het morgenrood slechts hoogst zelden als dwaalgast aangetroffen. Waardplanten voor de morgenrood zijn allerlei zuring-soorten. De vliegtijd is van juni tot en met september met één generatie per jaar.
Dukdalf
Een dukdalf is van oudsher een constructie van meestal vier houten palen of een staketsel voor een, brug of sluis en staat vaak aan het begin van het remmingswerk. Remming dient om schepen zonder schade de versmalling van de waterweg binnen te leiden. Het kan ook gebruikt worden om een schip aan af te meren. De naam komt waarschijnlijk van ‘duque d’Alva’ (hem wensten ze ook een touw om zijn nek....)
Dunantlaan Henri
Jean Henri Dunant (1828 – 1910) was een Zwitsers bankier en oprichter van het Rode Kruis. Hij ontving de Nobelprijs voor de Vrede in 1901. Tijdens een zakenreis in 1859 was hij getuige van een veldslag tussen de Oostenrijkers en de Fransen waarbij duizenden mannen gewond, stervend of dood op het veld achterbleven, terwijl er maar weinig medische verzorging was. Henri was hierdoor zo geshockeerd dat hij zelf het initiatief nam en de bevolking opriep, speciaal de vrouwen, om snel hulp te verlenen aan de gewonden en de zieken. Later besloot hij een boek te schrijven (un Souvenir de Solferino) waarin hij pleitte voor het oprichten van een neutrale organisatie die de gewonden verzorgde als er oorlog plaats vond.
Dussenstraat Gerard van der
Een vloot van ruim 500 schepen bracht Willem III in 1688 naar Engeland. Hij voer met de Zeelandia mee, maar er waren twee schepen met die naam: de Zeelandia met als commandant Gerard van der Dussen en de Zeelandia met Evert de Liefde als kapitein. De vraag luidt nu: met wie voer Willem mee??
Dwarsweg
een dwarsweg is een weg die loodrecht op de richting van de hoofdweg ligt
 

 

 

 

 

 

E

Top

Ebstroom
Eb is een getijde waarbij het zeewater afloopt, in tegenstelling tot vloed waarbij het watervlak stijgt. Eb en vloed ontstaan onder invloed van de maan. Aan het einde van de eb periode is de waterstand minimaal: dit heet 'laagwater' of 'laagtij'.
Eekhoorn
De rode eekhoorn komt in de bossen van Nederland vaak voor. Het dier is 18 tot 24 centimeter lang en 250 tot 350 gram zwaar. De borstelige pluimstaart is van 14 tot 20 centimeter lang. Met zijn lange, gekromde klauwen kan hij makkelijk in bomen klimmen en van tak naar tak springen. Tijdens een sprong spreidt hij zijn ledematen, waarbij de losse huid op de flanken het dier helpt in de lucht te blijven. De pluimstaart dient als roer. Het dier heeft een hoge aaibaarheidsfactor, maar het heeft scherpe tanden. De eekhoorn voedt zich met name met plantaardig materiaal als noten, zaden, knoppen, paddenstoelen en net als veel andere knaagdieren leggen ze wintervoorraden aan. De eekhoorn is een dagdier en houdt geen winterslaap.
Egelantier
De egelantieris een roos die tamelijk vaak voorkomt in de duinen en in Zuid-Limburg. De soort bloeit van juni tot augustus. De bloemen zijn rozerood met een wit centrum en worden door insecten bestoven. De vruchten (rozebottels) worden door allerlei dieren gegeten.
Ehrensteinstraat
Kasteel Erenstein ligt in de gemeente Kerkrade in de Anstelvallei. Erenstein is een verbastering van de familienaam: Van Ederen, zoals die ook gebruikt wordt door ridder Adam van Ederen. De toevoeging stein betekent 'versterkt stenen huis'. 'Ederen' wordt vrijwel direct verkort naar 'Eren'. De naam wordt soms foutief gespeld als Ehrenstein….! Het kasteel is gebouwd in de eerste helft van de 14e eeuw.
Eik de
de zomereik is een loofboom die veel in ons land voorkomt. Eikenhout wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. In het algemeen is eiken sterk en hard, maar toch redelijk makkelijk te bewerken. De eik is voor het voortbestaan vooral afhankelijk van de Vlaamse gaai en van de eekhoorn. Een eikel valt niet ver van de boom en kan onder het bladerdak van de boom niet uitgroeien. Hij is dus aangewezen op dieren om de eikel verder van de boom te verplaatsen. Eekhoorns begraven voorraden eikels voor de winter. Als een eekhoorn omkomt of de voorraad niet of onvolledig aanspreekt of vergeet, is dat een ideale plaats voor de eikels om te kiemen…!
Einsteinweg
Albert Einstein (1879 – 1955) was een Duits, Zwitsers en Amerikaans natuurkundige. Hij wordt algemeen gezien als de meest belangrijke natuurkundige uit de geschiedenis. Einstein werd vooral bekend vanwege de relativiteitstheorie. In 1921 ontving hij de Nobelprijs voor natuurkunde. Einstein werd in een joodse familie in Duitsland geboren. In 1933, toen Hitler in Duitsland dictator werd, verhuisde hij naar de Verenigde Staten, waar hij later de Amerikaanse nationaliteit aannam In het dagelijks leven is de naam Einstein synoniem geworden van grote intelligentie. Het gezicht van Einstein is het bekendste van de wereld….!
Els de
Els is een berk, het is een vochtminnende loofboom die bloeit voordat de bladeren verschijnen. In ons land komt de zwarte en de grauwe els voor. De berk heeft zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen. Deze worden katjes genoemd. De mannelijke katjes zijn langwerpig en hangen. De vrouwelijke katjes staan min of meer rechtop. Na de bevruchting groeien de vrouwelijke katjes uit tot groene, ribbelige kegeltjes. Deze rijpen in de herfst tot de zogenoemde elzenproppen (kegels zonder zaad), die nog wel een jaar aan de boom kunnen blijven hangen.
Esdoornlaan
De esdoorn of ahorn is een loofboom die in de gematigde streken van het noordelijk halfrond veel voorkomt. De geelgroene bloemtrossen lokken door de geur speciaal aasvliegen. De vrucht is voorzien van een grote vleugel en wordt soms "helikoptertje" genoemd. Er zitten twee vruchten aan één steeltje, zodat de vleugels tegenover elkaar staan en zo een goede verspreiding door de wind geven. Het hout is zeer bruikbaar, voor meubels en omdat het goed bestand is tegen slijtage, ook voor vloeren.
Esplanade
een esplanade is een groot plein, in de buurt van kazernes is het ook een ruimte om te exerceren
Etudestraat
Een etude is in de muziek een oefenstuk dat wordt gespeeld om de techniek van de musicus op een hoger niveau te brengen. Het aan het Frans ontleende woord betekent studie.
Evertsenplein
Johan Evertsen (1600 – 1666) vice-admiraal van Zeeland, kon zich tegen Witte de With moeilijk handhaven en na de slag bij Lowestoft werd hij ten onrechte van lafheid beschuldigd en door het Brielse gepeupel in het water gegooid. In 1628 begeleidde hij met slechts vier schepen de “zilvervloot” van Piet Hein op diens thuisreis langs de Duinkerker kapers. Johan sneuvelde in de Tweedaagse Zeeslag.
Ewoutsstraat Hein
was een vroegere bewoner in de Meentenhoek??
Expeditiestraat
Expeditie heeft verscheidene betekenissen maar hier is het de algemene benaming voor het doen vervoeren of bewegen van goederen. Iemand of het bedrijf die het vervoer doet wordt een expediteur genoemd. Deze expediteur 'doet vervoeren' in opdracht van zijn opdrachtgever. Voor zijn bemoeienissen vraagt hij een honorarium dat vaak verdisconteerd is in de vrachtprijs.
 

 

 

F

Top

Fazantenlaan
De fazant is een vogel, waarschijnlijk ingevoerd door de Romeinen. Vanaf de koloniale tijd zijn andere soorten fazanten aangevoerd die zich met de bestaande populatie hebben gekruist. De fazant wordt daarom ook wel beschouwd als exoot. De fazant is in gevangenschap zeer eenvoudig te kweken. De haan is polygaam en wordt vaak in volières gehouden samen met een zestal hennen. De bruine eieren komen uit na een broedduur van 24 dagen. De kuikens kunnen na een week reeds enkele meters ver vliegen. De fazant wordt over de hele wereld sterk bejaagd en behoort tot de populairste soorten kleinwild ter wereld. Het mannetje steekt door zijn mooie felle kleuren en zijn lange staart sterk af tegen het saai-bruine vrouwtje.
Fint
De fint is een zeevis, familie van de haring, maar paait in de monding van rivieren. Als de watertemperatuur boven de 11 graden Celsius komt, trekken de dieren de rivieren op. Daar waar de getijden nog merkbaar zijn, zetten ze hun eieren af in ondieptes met grind en zand. In 1938 werden een miljoen finten gevangen maar na de afsluiting van het Haringvliet verdween de fint uit het stroomgebied van de Rijn en de Maas. Er bestaat een mogelijkheid dat de sluizen van het Haringvliet op een kier opengaan zodat het Haringvliet weer een getijdestroom wordt en fint en spiering wellicht terugkomen.
Pieter Floriszpad
Pieter Florisz (ca 1608 – 1658) was een Nederlandse vlootvoogd, die door zijn huwelijk met Lidewey Teding van Berkhout aangetrouwd familie werd van Maarten Tromp. In 1653 werd hij vice-admiraal van het Noorderkwartier en nadat Tromp gesneuveld was, bracht hij de zeeslag bij Ter Heide tot een goed einde. Hij sneuvelde in 1658 tijdens de zeeslag in de Sont tegen de Zweden en zijn vrouw kreeg een eenmalige uitkering van 3000 gulden
Fokkemast
De fok is een van de zeilen van een zeilschip en wordt vóór de mast gehesen. De fok wordt bevestigd aan de voorstag en vastgezet op de punt van de boot (op de boeg) en het wordt aan de voorkan van de mast tot een bepaalde hoogte gehesen De fok heeft een kleiner oppervlak dan het grootzeil dat achter de mast opgehesen wordt
Forel
Een forel hoort bij de zalmen en is een vis die zowel in de zee als in de rivieren voorkomt. Hij vraagt echter wel naar koel en helder water en dat is in de industrielanden bijna niet meer te vinden de reden waarom hij tegenwoordig ook veel gekweekt wordt. De forellen worden verkocht aan horecagelegenheden, maar het merendeel van de gekweekte forellen wordt verkocht aan zogenaamde forelvisvijvers waar ze worden uitgezet om later door sportvissers weer gevangen te worden.
Fort Haerlemplein
De vesting Hellevoetsluis is in het begin van de 17e eeuw aangelegd om de oorlogs- en handelshaven te versterken. Hellevoetsluis was de marinebasis van de Admiraliteit van de Maze. De vesting was in die tijd belangrijk als haven en een van die verdedigingswerken is Fort Haerlem dat aan het eind van de 19e eeuw gebouwd werd. Het is een bomvrije kazerne en het herinnert ons aan de bloeitijd van onze gemeente….Tot 1971 werd het als opslagplaats gebruikt en nu is het fort het domein van Scouting Hellevoetsluis
Friso de
Friso was een Nederlandse kanonneerboot van de Grunoklasse, gebouwd in 1915. De Friso werd samen met enkele andere schepen in de meidagen van 1940 toegevoegd aan het IJselmeerflottielje, dat als doel had te voorkomen dat de Duitse strijdkrachten het IJselmeer zouden oversteken. Op 12 mei 1940 kreeg de Friso de opdracht schepen in de haven van Stavoren te vernietigen. Tijdens de beschietingen van de haven van Stavoren werd een veerboot tot zinken gebracht en een vijandige batterij vernietigd. Toen de Friso dezelfde dag terugkeerde naar haar patrouillegebied werd ze aangevallen door Duitse vliegtuigen waarna het schip slagzij maakte. Bij deze aanval kwamen drie bemanningsleden om het leven.
Fuikhoren
De fuikhoren is een weekdier behorend tot de klasse van de slakken. Hij heeft een dikke spits toelopende schaal en de kleur is bruin met donkerbruine banden. Het schaalpoppervlak heeft zowel horizontale als verticale ribben. De slak heeft een mondopening die aan de binnenkant voorzien is van kleine knobbeltjes. Het dier komt langs de meeste kusten van Europa voor en is vaak een prooi voor zeesterren.
 

 

 

G

Top

Gaarweg
de Gaarweg ligt in de buurt van de Boutweg, de reden waarom 'gaar' best wel voldoende gekookt kan betekenen...
Galen de van
was een Nederlandse torpedobootjager van de Admiralenklasse vernoemd naar de 17e eeuwse vlootvoogd Jan van Galen Tot 1939 was het schip actief in Nederlands-Indië maar vanwege de oplopende spanningen in Europa werd het schip teruggehaald naar Nederland. In mei 1940 lag het schip in de haven van Den Helder en kreeg het de opdracht op te stomen naar Rotterdam. In de buurt van Vlaardingen werd het schip aangevallen door Duitse stuka’s en zo zwaar beschadigd dat overste Pinke besloot de Merwehaven op te zoeken Na een inspectie van het schip bleek dat het door alle schade voor verdere oorlogsvoering onbruikbaar was, daarom werd het op 12 mei door de eigen bemanning onklaar gemaakt en tot zinken gebracht.
Gallasplein
Piet Gallas jr was van 1896 tot 1917 burgemeester van Hellevoetsluis.
Garnaal
Garnalen zijn kleine kreeftachtigen die meestal in zee leven en dan liefst op een zandbodem waarin ze zich bij onraad kunnen ingraven. In het algemeen worden garnalen groter naarmate het water waarin ze leven warmer is en ze eten allerlei dierlijke en plantaardige resten. Zij leven vooral 's zomers dicht onder de kust. In de winter trekken ze naar dieper water. Garnalen worden tegenwoordig vaak aan boord gekookt om aan de wal gepeld te worden, dit gebeurde vroeger vooral in Stellendam.
Geelstraat Jan
genoemd naar een vroegere bewoner van de polder Nieuw Hellevoet.
Geep
De geep is een vis die gemiddeld ongeveer 90 cm lang wordt. Het dier heeft opvallend lange kaken en de rugvin bevindt zich dichtbij de staart. Het lichaam is lang en slank. Een ander opvallend kenmerk is de blauwgroene kleur van de graten. De geep is een trekvis die voorkomt in oppervlaktewateren. Hij paait in ondiep water in de maanden mei en juni. De eitjes worden met een soort draden aan planten bevestigd.
Gelder Jan van
Jan van Gelder (1647 – 1673) was commandant van een oorlogsschip. Hij sneuvelde tijdens de slag bij Kijkduin. Er is een mijnenveger naar hem vernoemd, die in mei 1940 vanuit Den Helder naar Engeland uitweek waarna het in de oorlog tegen Duitsland, ingezet werd.Na de Tweede Wereldoorlog deed het tot 1950 dienst als patrouilleschip in de wateren van Nederlands-Indië.
Geldweg
op de kaart van Voorne uit 1701 staat een boerderij met de naam 't Geld Huys, wellicht is deze weg daar naar vernoemd....
Genestetlaan P A de
Petrus Augustus de Génestet (1829 – 1861) was een Nederlands dichter en theoloog. Hij verloor zijn ouders op jeugdige leeftijd, waarna hij werd opgenomen in het gezin van zijn oom en in maart 1852 werd hij dominee te Delft, de stad waar ook nu nog de naar hem vernoemde, Genestetkerk staat. In hetzelfde jaar trouwde hij met Henriette Bienfait en het paar kreeg twee kinderen. In 1859 stierven zijn vrouw en een kind, beiden aan tbc en moest hij wegens zijn zwakke gezondheid ontslag nemen als predikant. Hij vestigde zich toen in Amsterdam, maar hij bracht de zomers grotendeels door in Bloemendaal. Hij overleed in Rozendaal. De Genestet was populair, wat vooral te danken was aan zijn humoristische en ontroerende gedichten die toegankelijk waren voor een breed publiek.
Gentiaan
Gentiaan is een bloem uit de gentiaanfamilie en komt veel voor in de gematigde bergstreken van het noordelijk halfrond vooral in de Alpen. In veel Europese landen, waaronder Nederland en Duitsland, zijn alle soorten beschermd. De wortels van enige soorten worden gebruikt als geneesmiddel en als middel dat de eetlust opwekt. De naam gentiaan is ontleend aan Gentius, de koning van Illyrië, die de genezende eigenschappen ontdekt zou hebben.
Ghentstraat Willem Joseph van
Willem Joseph baron van Ghent tot Drakenburgh (1626 – 1672 was een Nederlands admiraal uit de 17e eeuw. Zijn eerste connectie met de marine was in 1659 in de oorlog tegen Zweden. 1664 volgde de aanstelling tot luitenant-kolonel en gouverneur van de voornaamste marinebasis Hellevoetsluis. In 1667 deed Van Ghent ook mee met de Tocht naar Chatham, waar de trots van de Engelse vloot de Prins Charles geënterd werd. Dit succes was voornamelijk zijn verdienste.
Glacisweg
Een glacis is in de vestingbouw het van buiten naar binnen glooiend omhoog lopende terrein, om de rest van de vestingwerken heen. Beschermd door de glooiing en aan het zicht van de aanvaller onttrokken ligt achter het glacis de zogeheten bedekte weg, waar de soldaten alleen door krombaangeschut geraakt kunnen worden.Bij sommige vestingwerken is buiten de glacis nog een gracht of greppel aangelegd als extra hindernis tegen de aanvallers.
Glasblazer
Glasblazen is het vervaardigen van glazen voorwerpen door lucht te blazen in roodgloeiend dikvloeibaar gemaakt glas. Het is een vrij moeilijke techniek en vereist veel geduld en aanleg. Het wordt uitgevoerd door mensen die daar speciaal voor zijn opgeleid, de glasblazers.
Golfslag
Golfslag is het resultaat van een golf die bij de kust of oever komt en daar zijn energie verliest. Dit kan gepaard gaan met afkalving en golfoploop. Ze kan ontstaan door de wind, de scheepvaart of zeebeving (tsoenami)
Gootseweg
De Gootseweg is vernoemd naar de polder De Goote die op haar beurt naar de rivier De Goote vernoemd is
Gorslaan
Een gors (ook wel kwelder of schorre) is een begroeide buitendijke landaanwas die bij een gemiddeld hoogwater niet meer onderloopt. Alleen bij erg hoge waterstanden komt hij blank te staan. De term wordt ook wel gebruikt voor een onbedijkte aangeslibde kleibank
Gorzenpad
zie Gorslaan
Goudesteinstraat
Goudestein is een buitenhuis aan de Vecht, gebouwd voor 1600 en sins 1961 in gebruik als raadhuis van de gemeente Maarssen Nu weet ick ’t, Maersseveen, en ’tis licht om versinnen, Waerom uw Goudestein van velen werdt bemint; Twee lieve dinghen doen ’t, en diem’er altoos vindt, De soete Vecht voor deur, de soete vocht van binnen
Grasweg
gras is een oud-Nederlandse oppervlaktemaat. Eén gras is de hoeveelheid gras die nodig was voor een koe en bedroeg iets minder dan een halve hectare. Dit komt dus neer op twee koeien per hectare, terwijl tegenwoordig drie of meer koeien per hectare worden gehouden. Dit wijst op de naar huidige standaarden gemeten slechte kwaliteit van het grasland.
Gravenweide
Oorspronkelijk was de aanduiding graaf een ambtstitel voor de hoogste drager van ambtelijk, rechterlijk en militair gezag die werd aangesteld door keizer Karel de Grote. De graaf was de officiële vertegenwoordiger in het hem toegewezen gebied. Meestal werden de graven benoemd uit leden van aanzienlijke families.
Groeneweg
groen is in de natuur de meest voorkomende kleur…!
Groesbeekstraat
In 1799 was Johannes Groesbeek jr de eerste en in 1893 was Johannes Arie Groesbeek de laatste chirurgijn met die naam te Nieuwenhoorn Oorspronkelijk was de aanduiding graaf een ambtstitel voor de hoogste drager van ambtelijk, rechterlijk en militair gezag die werd aangesteld door keizer Karel de Grote. De graaf was de officiële vertegenwoordiger in het hem toegewezen gebied. Meestal werden de graven benoemd uit leden van aanzienlijke families.
Grondel
De grondel is een vis die behoort tot de orde van baarsachtigen. De vis kan een lengte bereiken van 18 cm. De hoogst geregistreerde leeftijd is 4 jaar. De grondel komt zowel in zeewater als in brak water voor. De vis prefereert een gematigd klimaat en leeft hoofdzakelijk in de Atlantische Oceaan.
Grondweg
Grond is een mengsel van verweerd materiaal, dat aan het aardoppervlak of (vlak) daaronder voorkomt. Het niet verweerde vaste materiaal noemt men rots.
Gruno
de Gruno was een Nederlandse kanonneerboot van de Grunoklasse op de rijkswerf te Amsterdam gebouwd die in 1940 wist uit te wijken naar Engeland, waar het als een bewakingsvaartuig in de Theems ingezet werd. Na 1942 voerde het schip escortes uit. In juni 1945 voer de Gruno terug naar Nederland waar het gebruikt werd als accommodatieschip voor de mijnendienst.
Gruttostraat
De grutto is een in Nederland vrij veel voorkomende weidevogel die behoort tot de steltlopers. De baltsroep van de grutto klinkt met wat fantasie als utto utto utto, dat hij snel achter elkaar roept. Aan deze roep dankt de grutto zijn naam. In de zomer heeft het mannetje van de grutto een oranjebruine kop, nek en borst. Ook de snavel is aan de kopzijde oranje. De flanken en de buik zijn gevlekt. Hij heeft een lange vrijwel rechte snavel, die iets naar boven is omgebogen.
 

 

 

H

Top

Haagwinde
De haagwinde is een vaste plant tot de windefamilie hoort. De plant vraagt een natte tot vochtige, voedselrijke grond waar flink wat zonlicht komt. Bovendien groeit de haagwinde graag omhoog naar het licht toe. De plant vormt ondergrondse wortelstokken. De stengels van de plant zijn rechtswindend en winden zich om andere planten of palen en omheiningen. De niet-windende stengel kan met de top in de grond dringen en daar een knolletje vormen, dat kan overwinteren en tot een nieuwe plant kan uitgroeien. De plant kan een hoogte van 1,5-3 m bereiken. De bloem wordt ook wel pispotje genoemd...
Hackfortstraat
Kasteel Hackfort is een in goede staat verkerend kasteel in Vorden, waarbij de omgeving vrij toegankelijk is, dankzij Natuurmonumente, de huidige eigenaar. In 1392 staat in het leenregister van de heren van Bronckhorst een huis tot "Hacforden" met voorburcht en grachten vermeld. Het is begonnen als een woontoren. Het is grotendeels verwoest door Spaanse troepen in tijdens de Tachtigjarige oorlog. In 1788 werd het flink verbouwd, het poortgebouw werd gesloopt, zodat het aanzicht op de nu symmetrische voorgevel en het bordes vrij kwam. Ook de grachten werden gedempt. Het kasteel verkeert in goede staat en ligt prachtig te midden van bossen en weilanden.
Haerlemmerstraat
zie Fort Haerlemplein
Hallinxweg
De Hallinxweg is vernoemd naar de polder Hallynxlant die ten gevolge van de watersnoodramp op Voorne in 1374 “besout ende nyement hueren wilde” Waarschijnlijk woonde hier ene Hallynx…?
Hammersjköldlaan Dag
Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld (1905 – 1961) was een Zweeds diplomaat en secretaris-generaal van de Verenigde Naties.hij stierf als gevolg van een vliegtuigongeval tijdens zijn vredesmissie in Congo. Hammarskjöld kreeg in 1961 de Nobelprijs voor de vrede. Hij werd alom geëerd en gerespecteerd…!
Handbalpad
Handbal is een balsport die zijn oorsprong heeft in Denemarken. Tegenwoordig wordt handbal gespeeld op een veld van 40 bij 20 m door 6 spelers en een keeper. Het spel gaat snel heen en weer en de spelers zijn afwisselend verdedigers en aanvallers. Doelpunten scoort men door de bal in het doel van de tegenstander te werpen, de bal mag gespeeld worden met ieder deel van het lichaam behalve met de benen onder de knie.
Händelstraat
Georg Friedrich Händel (1685 – 1759) was een Engelse componist van Duitse afkomst. Händel schreef veel muziek-dramatische werken: 42 opera’s en meer dan 120 cantates, trio's en duetten. In 1742 schreef hij het wereldberoemde “The Messiah” op tekst van de Engelse grootgrondbezitter Jennens, die uitstekende libretto's leverde. Het werk werd zo'n groot succes dat de dames werden verzocht niet in hoepelrok naar het theater te komen en Händel besloot nooit meer een opera schrijven….. ?
Handlog
De log is een meetinstrument om de snelheid van een schip te meten. De log werd al gebruikt in de middeleeuwen. Het is een plankje met een koord waar knopen in zitten. Het plankje werd overboord gegooid en later weer binnengehaald. Aan het aantal knopen die men telde kon men zijn snelheid berekenen. Vandaar dat snelheid nu nog steeds in ‘knopen’ wordt uitgedrukt.
Haring
De haring is een vis van het noordelijk halfrond. De vis heeft een zilverkleurig lichaam met een grijsgroen of blauwgroene rug en hij wordt door de liefhebber rauw gegeten. De haring komt voor in de Noordzee, maar het aantal loopt schrikbarend terug. Haringen kwamen voor in grote scholen (van soms meer dan miljoenen dieren). Aan dit laatste danken zij ook hun naam; haring werd in Oudnederlands als 'heering' geschreven. Het woord is afgeleid van 'heer' in de betekenis van legerschare.
Haringvlietweg
Het Haringvliet is een voormalige zeearm van de Noordzee tussen Voorne-Putten en de Hoeksche Waard in het noorden en Goeree-Overflakkee in het zuiden. In 1970 werd het Haringvliet in het kader van de Deltawerken door de Haringvlietdam van zee afgesloten. Voor 1200 waren Voorne en Flakkee één eiland. Stormvloed brak de natuurlijke kust en zo ontstond het Haringvliet. Verder landinwaarts ontstond het Hollands Diep het verlengde van het Haringvliet. Het Haringvliet heette toen Flakkee en werd pas in de 19e eeuw Haringvliet genoemd.
Hazelaar
De hazelaar is een heester uit de berkenfamilie. De hazelaar is net als de forsythia een "naaktbloeier": de plant bloeit als deze nog geen bladeren heeft en is voor de bestuiving afhankelijk van de wind. Aan de hazelaar zitten de mannelijke en de vrouwelijke bloeiwijzen apart. De mannelijke bloemen zitten in katjes en gaan pas bloeien in januari. De vrouwelijke bloemen zitten met drie tot vier stuks in een klein knopje bij elkaar. Tijdens de bloei zijn alleen de rode stijlen met de stempels te zien. De plant gaat pas na tien jaar vrucht dragen….!
Heemskerkstraat Jacob van
Nederlands vlootvoogd (1567 – 1607) overwinterde samen met Willem Barentz in het ‘Behouden Huys’ op Nova Zembla toen ze op zoek naar de noordelijke doorvaart waren In 1598 vertrok hij naar Indië en legde contacten voor de handel. In 1607 werd hij admiraal en kreeg hij de leiding van een expeditie naar Spanje. Hij sneuvelde bij Gibraltar.
Heeswijkstraat
Kasteel Heeswijk is een voormalige waterburcht bij Heeswijk. Reeds in het jaar 1080 stond er een burcht en in de middeleeuwen werd op die plaats een kasteel gebouwd. Het lukte prins Maurits niet het kasteel in te nemen, maar zijn halfbroer Frederik Hendrik slaagde daar in 1628 wel in waarna ‘s Hertogenbosch volgde. Op het eind van de 18e eeuw gebruikte Pichegru, generaal van Napoleon, het kasteel nog als hoofdkwartier. Het kasteel werd in 2005 gerestaureerd.
Heijermansstraat Herman
Herman Heijermans (1864 – 1924) was een Nederlandse toneelschrijver en schreef korte gedichten onder zijn pseudoniem Samuel Falkland. Heijermans groeide op als oudste zoon in een joods gezin met elf kinderen. In 1893 begon Heijermans als toneelrecensent bij De Telegraaf en begon daarna ook toneelstukken te schrijven waarvan “Op hoop van zegen” (1900) het meest bekende is. Zijntoneelstukken waren sociaal betrokken en in 1897 werd hij lid van de SDAP, de voorloper van de PvdA. Begin jaren '20 van de vorige eeuw was Heijermans korte tijd directeur van theater Carré. Herman Heijermans overleed in 1924 op 59-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.
Heliushaven
In de Griekse mytholgie verwekte Hyperion Helius bij Theia en voor Apollo was Helius de god van de zon. De Heliushaven is gegraven ten dienste van de Deltawerken, er werden matten gevlochten, stenen gestort en al het benodigde materiaal voor de dam lag er opgeslagen. Het was tevens de thuishaven van de Ernesta, waarmee Rien Goedegebuure de werklieden van en naar de bouwput vervoerde. In die tijd was het goed vissen in de haven: volop spiering!! Nu is het een jachthaven
Hellevoetse Achterweg
een achterweg is een afgelegen weg, in dit geval is de weg de verbinding tussen Nieuw-Helvoet en de Westdijk
Helmstraat
Helm een vaste plant, die tot de grassenfamilie behoort. Het is een pioniersplant die belangrijk is bij de vorming van duinen. De plant produceert lange wortelstokken en waar deze wortelstokken met licht in aanraking komen ontstaat een nieuwe plant. Omdat de duinen essentieel zijn bij de bescherming van Nederland en België tegen de zee, wordt langs de kust veel helm aangeplant. Vreemd genoeg kan deze plant slecht tegen zout water. Pas nadat er regenwater over het zand gestort is vindt deze plant zijn plek.
Hercules
Hercules is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij was een echte held, die door de combinatie van enorme kracht en een flinke dosis slimheid machtige daden kon verrichten. Hercules was een zoon van de oppergod Zeus en Alkmene, een prinses die al getrouwd was. Zeus verleidde haar tijdens de afwezigheid van haar echtgenoot door zich als haar echtgenoot te vermommen, waarna zij een tweeling kreeg: De godin Hera, de vrouw van Zeus, was jaloers op het overspel van haar man en zond twee slangen naar de wieg, die door het wonderkind Hercules tijdens het spelen gewurgd werden.
Hermelijn
De hermelijn, een klein zoogdier uit de familie van de marterachtigen, is familie van de wezel en lijkt er veel op. Hij heeft een langgerekt lichaam, de vacht is kastanjebruin met een gelig witte buikzijde en een zwarte staartpunt. In de zomer is de vacht roodachtig bruin en in de winter is het wit. Vroeger werden de wintervachten verwerkt in de bontafzettingen van koningsmantels. De hermelijn jaagt zowel ’s nachts als overdag en is een carnivoor. De paartijd is in mei en juni.
Hermes
Hermes is een figuur uit de Griekse mythologie.. Hij is de zoon van de oppergod Zeus en de bergnimf Maia, en is met name bekend als god van de handel en boodschapper der goden. Maar Hermes had meer in zijn mars: hij was ook de weidegod die de herders beschermde en de god van de reizeigers. Ook werd hij de patroon van de handel en van de dieven,(sic!) Tenslotte werd hij ook beschouwd als de god van de slaap en de dromen.
Heynstraat Piet
Piet Pieterszoon Heyn (1577 – 1629) was een Nederlands vlootvoogd. Hij begon als kapitein en eigenaar van een schip, maar in 1602 trad hij in dienst bij de West-Indische Compagnie in de rang van vice-admiraal en hij kreeg ook kaapbrieven. Hij werd dus min of meer een piraat… In 1628 veroverde hij de Spaanse zilvervloot in de baai ban Matanzas en die schat bracht hij in 1629 in Hellevoetsluis aan land. De buit bedroeg 15.000.000 gulden en Heyn kreeg 7.000 gulden + de aanstelling tot opperbevelhebber van de vloot. In 1629 sneuvelde hij in een gevecht tegen kapers.
Hippelse weg
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar
Jaap van der Kooij
en bedankt!

Hockeypad
Hockey is een balsport en het belangrijkste attribuut is de stick, die wordt gebruikt om de bal te manipuleren. De sport wordt meestal in de buitenlucht beoefend, andere vormen zijn zaal- en ijshockey. Het spel wordt gespeeld door twee teams van elk 11 spelers: 10 veldspelers en een doelverdediger. Een hockeywedstrijd duurt twee keer 35 minuten en wordt geleid door twee scheidsrechters. Er is een rustperiode van tussen de vijf en tien minuten.
Hof het
het hof is een omheind stuk grond dat nu meestal als siertuin gebruikt wordt maar waar vroeger groente en/of kruiden voor eigen gebruik werden verbouwd. Met het ontstaan van de eerste vaste woonplaatsen, verschenen ook de eerste akkertjes die door een dichte beplanting tegen de vraatzucht van dieren werden beschermd.
Hofwijckstraat
Hofwijck is een buitenplaats gelegen in Voorburg. Het huis en de bijbehorende tuin zijn door Contantijn Huygens en Jacob van Campen ontworpen. De verhoudingen tussen de afmetingen zijn hierbij zeer bewust gekozen. De tuin was namelijk gebaseerd op het menselijk lichaam, waarbij het huis het hoofd vormde. De bouw stond vanaf 1639 onder leiding van Pieter Post. Hofwijck werd in 1642 feestelijk ingewijd.
Honkbalpad
Honkbal is een balsport die vooral populair is in de Verenigde Staten. Honkbal is één van de meest gespeelde sporten ter wereld, maar in Europa is het een van de minder populaire sporten. De voornaamste attributen zijn een handschoen, een knuppel en een aantal honken. Het is een slagbalspel gespeeld door een slag- en een veldpartij bestaande uit negen spelers.
Hoofdwachtstraat
De hoofdwacht was een gebouw waarin de wachters een onderkomen hadden voordat ze bij stadspoorten hun taak moesten verrichten. Hier werden ze ingedeeld en afgelost. Het lag meestal centraal in de stad.
Hooftstraat P C
Pieter Corneliszoon Hooft (1581 – 1647) was een historicus, dichter en toneelschrijver. Hij kan beschouwd worden als een van de grondleggers van de literatuur in het Nederlandse taalgebied. Hij was lid van de Rederijkerskamer en woonde lange tijd in het Muiderslot waar hij talloze byzondere personen uitnodigde: hij had dan ook een grote vriendenkring. Hij kreeg in 1618, dus tijdens het Twaalfjarig bestand, het idee om een groot historisch werk te schrijven dat onder andere moest handelen over de Tachtigjarige oorlog en in 1642 werd het eerste deel van De Nederlandse Histooriën gepubliceerd. Hooft heeft zijn werk door zijn overlijden op 65-jarige leeftijd in 1647 niet helemaal kunnen afmaken.
Hoogenboomseweg
Deze weg is vermoedelijk naar Willem Hoogenboom (1880-1972) vernoemd. Hij heeft samen met A.S.Moerman de schrijfmethode "De Lopende Hand" geïntroduceerd voor de leerlingen van de lagere school. De ouderen onder ons hebben met deze methode leren schrijven...! In het Zuiderzee museum in Enkhuizen is een schooltje ingericht met schoolboekjes uit zijn hand.
Hooischelf
Hooischelf of hooimijt is een open stapel hooi.
Hoonaartstraat
Hoonaart is de naam van een polder in de buurt van wat nu de Dorpsweg is.
Hoornwerkstraat
Een hoornwerk is een voorwerk van een vesting. Een hoornwerk bestaat uit twee halve bastions, verbonden door een courtine, waaruit aan weerskanten een lange rechte flank richting de vesting loopt die veelal aansluit op de vestinggracht. Een hoornwerk komt ook wel als bruggenhoofd voor.
Hordenpad
Een horde is een op regelmatige afstand gelegen hindernis in de vorm van een raamwerk, die de hardloper moet nemen. De horden zijn maximaal 1,2 m breed en wanneer een atleet over een horde springt, mag zijn voet niet naast de horde komen. De atleet mag wel elke horde omlopen, dit levert tenslotte geen tijdwinst op.
Hulststraat Abraham van der
Abraham van der Hulst (1619 – 1666) was een Nederlands admiraal die zich onderscheidde in de zeeslag bij Nieuwpoort en de slag bij Ter Heijde. In 1665 werd hij vice-admiraal. Bij de Vierdaagse Zeeslag raakte zijn schip door een misverstand geïsoleerd van de rest van de vloot en werd het aan diggelen geschoten. De admiraal kreeg een musketschot in de borst en stierf diezelfde dag. Van der Hulst was erg geliefd geweest bij de vloot vanwege zijn vriendelijke karakter.
Huygensweg Christiaan
Christiaan Huygens (1629 – 1695) was een Nederlandse wis-, natuur- en sterrenkundige. Hij vond het slingeruurwerk uit en formuleerde als eerste de wetten van de elastische botsing en de middelpuntvliedende kracht in de mechanica. Hij ontdekte de ringen van Saturnus en de maan Titan bij deze planeet en verklaarde als eerste het licht als een golfverschijnsel. Hij woonde op Hofwijck in Voorburg. Ook ontdekte hij enkele sterrennevels en dubbelsterren. Met zijn moderne telescoop slaagde hij erin, afzonderlijke sterren in de Orionnevel te zien.
Hydra de
De Hydra was een Nederlandse mijnenlegger gebouwd door de Rijkswerf te Amsterdam. Het schip was vernoemd naar de Griekse mythologische figuur Hydra van Lerna. In 1921 werd de Hydra tijdens een nachtelijke torpedolanceer-oefeningen met geheel verduisterde schepen, door een torpedoboot aangevaren. De Hydra zonk direct en de torpedoboot wist op eigen kracht Hellevoetsluis te bereiken. Later werd het wrak gelicht en naar Hellevoetsluis gebracht voor reparaties. In de meidagen van 1940 werd de Hydra in de Zijpe door Duits pantserafweergeschut getroffen en uitgeschakeld.
 

 

 

I

Top

Iep de
de iep is een loofboom. De bladeren zijn veernervig en hebben een gezaagde bladrand. De bloemen bloeien eerder dan dat de bladeren verschijnen. Het bloemdek is klein, groen en aan de slippen zijn ze onderling vergroeid. Daar boven staan de meeldraden met paarse helmhokken en de stamper. De zaden zijn afgeplat en hebben een brede gevleugelde rand. De iep is gevoelig voor de iepziekte, een schimmel, die door een kever overgebracht wordt. In Nederland is vooral de iep veel aangeplant in de kustprovincies. Hij is goed tegen de enigszins zilte zeewind bestand en hij houdt van een kalkrijke grond.
IJsendoornstraat van
Van IJsendoorn was een notaris in Brielle
Ikkerseweg
was vroeger de Hickersewege, komt van hicken en dat betekent hakhout.
Industriehaven
Nijverheid of industrie is een middel van bestaan en het betreft de fabricage van goederen uit grondstoffen en dit wordt meestal gedaan in een fabriek of op een werkplaats. In het begin was er sprake van huisindustrie, vooral met schoenen of met de textiel. Ook het vervaardigen van sigaren was een huisindustrie.
Irineplaats
Irene werd in 1939 geboren en is de tweede dochter van prinses Juliana en prins Bernard. In 1964 zag prinses Irene af van eventuele troonopvolging, toen zij zonder toestemming van de Staten-Generaal trouwde met de rooms-katholieke Carlos van Bourbon-Parma, troonpretendent voor de Spaanse troon en leider van de Carlisten. Het paar kreeg vier kinderen. In 1981 zijn Irene en Karel Hugo gescheiden en prinses Irene laat zich voortaan mevrouw Van Lippe-Biesterfeld noemen, de achternaam van haar vader.

J

Top

Jachthoorn
De jachthoorn is een natuurhoorn die qua uiterlijk lijkt op de reguliere hoorn, maar zonder ventielen, waardoor alleen de natuurtonenreeks ten gehore kan worden gebracht. De totale lengte van de buis is ongeveer vier meter.
Jachthoornpad
zie jachthoorn
Jagtkade burgemeester van der
Alexis Peter van der Jagt was van 1986 tot 1990 was burgemeester van Hellevoetsluis
Jasmijn
De jasmijn is een plant uit de olijffamilie. Het is een tot 3 m hoge struik met klimmende of soms alleen overhangende twijgen. De bladeren zijn tegenoverstaand en aan de onderkant springen de nerven er duidelijk uit. De witte bloemen hebben een sterk geur en in het midden van de bloem bevinden zich de twee meeldradent. De Arabische jasmijn komt oorspronkelijk uit de oude wereld, vermoedelijk uit India. De bloemen worden als aromamiddel gebruikt in jasmijnthee. Ook wordt er olie voor parfums uit gewonnen. Voor Hindoes zijn de bloemen een symbool van reinheid en daarom populair als offergave.
Jonglaan A M de
Adrianus Michiel de Jong (1888 – 1943) was een Nederlands schrijver. Tijdens Eerste Wereldoorlog werd De Jong opgeroepen voor dienst. Vanuit zijn gevoel voor onrecht publiceerde hij in zijn ‘ Notities van een landstormman’ als gevolg daarvan werd De Jong van de officiersopleiding verwijderd. In 1942 werd De Jong wegens zijn socialistische sympathieën door de Duitsers gearresteerd, maar al snel weer vrij gelaten wegens zijn slechte gezondheid. Als represaille voor de moord op een aantal NSB’ers werd De Jong in 1943 vermoord door Nederlandse SS'ers, een van de zgn. Silbertanne -acties.
Jordenspad
Thoman Jorden was chirurgijn in Nieuwenhoorn
Judopad
Judo is van oorsprong een Japanse vechtsport die rond 1880 is ontworpen door Jigoro Kano. Het woord betekent 'zachte weg' Een beoefenaar van het judo heet een judokazie.
Julianastraat
Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina (1909 – 2004, koningin der Nederlanden, regeerde van 1948 tot 1980. Ze was de enige dochter van koningin Wilhelmina en prins Hendrik. Haar moeder trachtte Juliana een iets minder afgeschermde opvoeding te geven dan zij zelf had gehad. Op 7 januari 1937 trouwde Juliana met Bernard van Lippe-Biesterfeld. Het paar vestigde zich op Paleis Soestdijk. Het paar kreeg vier dochters: Beatrix, Irene, Margriet en Christina. Tijdens de oorlogsjaren verbleef Juliana met haar dochters Beatrix en Irene in Canada. Prinses Margriet werd geboren in een ziekenhuis in Ottawa. Juliana werd in deze tijd Britse onderdaan en zij heeft nooit afstand gedaan van de Britse nationaliteit. Juliana was een geliefde vorstin bij de Nederlandse bevolking.

K

Top

Kamperfoelie
Kamperfoelie is een geslacht van slingerplanten en struiken dat overal in Europa voorkomt. Het geslacht behoort tot de kamperfoeliefamilie. De planten slingeren zich om andere planten en bomen heen. De bloemen hebben vooral 's avonds een sterke zoete geur. Ze zijn er in diverse kleuren, veel voorkomend is de roze-rode en geel-witte vorm. De plant is vrij gemakkelijk te vermeerderen uit zomer- of winterstekken.
Kanaalweg
Een kanaal is een door de mens (al dan niet met machines) gegraven vaarweg, meestal in een rechte lijn aangelegd en meestal ten behoeve van scheepvaart. Kanalen worden eveneens gegraven om water aan- of af te voeren. Het Kanaal door Voorne werd in 1830 gegraven tussen Hellevoetsluis en het in de jaren 1960 verdwenen dorp Nieuwesluis. Door de aanleg werd de verbinding van Rotterdam met zee aanzienlijk verkort. Waarschijnlijk had Koning Willem I, die de opdracht tot het graven van het "Voornsche kanaal" kanaal had gegeven, niet primair het belang van de scheepvaart voor Rotterdam op het oog. Het vermoeden bestond dat hem eerder de belangen van de oorlogsvloot voor ogen stonden. Met de aanleg kreeg de marinehaven Hellevoetsluis namelijk een snelle verbinding met de marinewerf, 's Lands werf', in Rotterdam.
Karper
De karper is een vis uit de orde van de karperachtigen. De vis kan tot 110 cm lang worden. De karper is herkenbaar aan zijn 4 baarddraden, twee korte op de bovenlip, twee lange in de mondhoeken en de lange rugvin met zeer sterke eerste vinstralen. In de natuur kan hij 30-40 jaar oud worden.
Kastanje
Kastanje is een geslacht van loofbomen dat in Nederland vaak voorkomt De bladeren hebben evenwijdig lopende nerven en een gezaagde bladrand. Het geslacht kastanje omvat circa negen soorten kastanjebomen, waarvan de meeste zo'n 30 tot 40 meter hoog worden. De vrucht van te tamme kastanje kan, nadat de stekelige huid (bolster) verwijderd is, worden geroosterd en gegeten.
Kasteelpad
Een kasteel is een versterkte woning van een aantal mensen die vooral in de Middeleeuwen ontwikkeld werd als een verdedigbare woning, waarvoor eerst houten palisssades en stenen muren werden gebruikt. In tijden van gevaar was een kasteel een vluchtplaats. Met de introductie van het buskruit en kanonnen verloren kastelen hun militaire betekenis. Ze werden vaak omgebouwd tot lusthoven en buitenplaatsen waarin veeleer het wooncomfort werd nagestreefd
Kerkhoekstraat
Bij het inpolderen van de gorzen bij Nieuwenhoorn werden een aantal tiendblokken gevormd, dat zijn percelen die verpacht werden om de kosten terug te verdienen. Een van die percelen heette de Kerkhoeck en daar is deze straat naar vernoemd, wellicht was de kerk de eerste pachter..? een hoek is een streek of een gebied
Kerkstraat
Een kerk of bedehuis is een plaats van samenkomst voor christenen. In dit gebouw worden diensten en andere religieuze samenkomsten belegd ter ere van God.
Kersengaarde
een gaarde is een, boomgaard, lusthof of tuin. Een kersengaarde is dus een boomgaard met kersenbomen
Kickers Bloem
naam van een boerderij aan de Ravense weg.
Kinglaan Martin Luther
Martin Luther King (1929 – 1968) was een Amerikaanse baptistische dominee, politiek leider en een van de meest prominente leden van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. King werd beroemd in de jaren '50 en '60 dankzij zijn geweldloze verzet tegen de rassenscheiding, onder meer door een massademonstratie en het boycotten van stadsbussen die blanken bevoordeelden. In 1963 hield hij de legendarische toespraak "I have a dream". Een jaar later kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. Maar King had ook vijanden en op april 1968 werd hij doodgeschoten. Niet te geloven dat ruim 40 jaar later de Verenigde Staten een ‘zwarte’ president kozen….!!
Klaverruiter
bouwsel van hout waarop klaver op het land te drogen wordt gelegd.
Kleyburgstraat Cornelis van
Cornelis van Kleyburg was een lid van een oud Voorns geslacht en een grote aannemer van waterwerken. In een zijkapel in de Catharijnekerk in Brielle is zijn familiewapen nog te zien….
Kleiweg
klei is een grondsoort en komt in Nederland voornamelijk voor in de kuststreken (zeeklei) en langs de rivieren (rivierklei). Zware klei bevat minder dan 40% zand en lichte klei heeft een zandgehalte van 40 tot 60%.
Klokkenweide
Een klok is een instrument waarop je de tijd kunt aflezen. De eerste klokken waren zonnewijzers waarbij de schaduw van de stift de tijd aangaf. Via zandlopers en allerlei andere mechanismen werd uiteindelijk het slingeruurwerk uitgevonden. Vanaf dat moment is de tijd met enige nauwkeurigheid te meten en zeker nu met de atoomklok.
Kloosterweg
Een klooster is de gemeenschappelijke woning van monniken of nonnen. In de westerse cultuur zijn vooral de kloosters van de katholieken bekend. In het christendom was het kloosterleven oorspronkelijk bedoeld voor mensen die zich wilden terugtrekken uit een zondige wereld om zich aan God te wijden.
Klotzstraat Valentijn
Valentin Klotz was een beroemd tekenaar van vooral stadsgezichten en tekende ook veel verdedigingswerken. Hij leefde in de 17e eeuw en was een secretaris van Willem III.Er hangt een tekening van hem in het museum Boymans van Beuningen
Kluutstraat
De kluut is een vogel uit de familie van kluten. De kluut valt op door een wit verenkleed, een opvallende omhooggebogen snavel en door de lange blauwe poten. Hij zoekt zijn eten in ondiep water met heen en weer zwaaiende bewegingen van de kop. De kluut kan goed zwemmen en broedt in kolonies, meestal op een zanderige vlakte in de buurt van water.
Koedijk
een koe is een vrouwelijk rund en wordt al heel lang door de mens als huisdier gehouden., waardoor vaak streekgebonden rassen zijn ontstaan. Sommige zijn gericht op melkproductie en andere meer op vleesproductie. Een koe levert de mens niet alleen vlees, maar ook melk en leer.
Kokkel
de kokkel is een in zee levend weekdier. De schelp is dikschalig, meestal iets langer dan hoog en sterk getand. Ze komen in zee het meest voor in zand dat niet te fijn of te modderig is, in gebieden met een matige stroming. Ze leven dicht onder de oppervlakte van het zand, waarbij alleen de twee sifons boven het zand uitsteken. Door de ene buis wordt water en voedsel naar binnen gezogen en de andere buis wordt gebruikt als uitscheidingssifon
Komeet
Een komeet is een hemellichaam dat in een elliptische baan rond de zon draait en uit ijs, gas en stof bestaat ("vuile sneeuwballen"). Wanneer een komeet dicht bij de zon komt, smelt een deel van de materie waaruit ze bestaat om een zogenaamde komeetstaart te vormen die altijd van de zon af wijst.
Kompas
Een kompas is een navigatie-instrument om de richting ten opzichte van het noorden te bepalen. Het bestaat uit een vrij opgehangen magneet, die zich onder invloed van het aardmagnetisch veld in een bepaalde richting opstelt, waardoor het mogelijk wordt om het magnetische noorden aan te wijzen waarna het zuiden, het oosten en het westen makkelijk te bepalen zijn.
Konijn
Het konijn is een zoogdier dat tot de orde der haasachtigen behoort en het wordt veelvuldig gehouden als huisdier. Konijnenrassen variëren zeer van grootte, kleur, vachtlengte en de stand van de oren. Een groot ras zoals de Vlaamse reus kan meer dan acht kilogram wegen , terwijl dwergkonijntjes nauwelijks een kilogram zwaar zijn. Konijnen zijn heel kwetsbaar voor ziekten en dan vooral voor myxomatose, als het dier deze ziekte eenmaal heeft, is het niet meer te redden.
Koninginnelaan
deze laan is vernoemd naar koningin Beatrix.
Kooilaan
Er heeft hier een eendenkooi gestaan, dus een plek waar in het wild levende eenden werden gevangen voor consumptie. De eendenkooi bestaat uit een flinke vijver waar enkele smalle sloten op uitkomen, de vangpijpen. Eenden die hier willen overwinteren zoeken vaak plekken uit waar ze kunnen uitrusten van de reis en om overvliegende eenden te lokken, heeft de kooiker op de kooiplas een aantal staleenden die hij dagelijks voert, die zijn dus gewend. Als het jachtseizoen geopend is laat de kooiker zijn hond langs de pijp lopen om de vreemde eenden te lokken. De pijp is voorzien van rietschermen zodat de eenden de kooiker niet zien. Het hondje laat hij voor en achter langs de schermen lopen. De eenden, nieuwsgierig geworden door het verstopgedrag van het hondje met zijn opvallende witte pluimstaart, zwemmen achter het hondje aan de steeds nauwer wordende pijp in. Dan komt de kooiker achter de schermen vandaan en jaagt de eenden op.De eenden vliegen dan verder de pijp waar aan het eind een vanghok staat. De eenden kunnen niet meer terug en zijn dus gevangen….
Koolwitje
Het koolwitje is een dagvlinder uit de familie witjes. Het komt overal in Europa voor en onder de waardplanten van het klein koolwitje bevinden zich verscheiden koolsoorten, vandaar ook de naam. Door kwekers van koolsoorten wordt de rups algemeen als een plaagdier gezien. De vlinder legt één tot hooguit drie eieren per plant op de onder- of bovenkant van het blad, mede hierdoor leven de rupsen vaak solitair.
Koperslager
Een koperslager is een ambachtsman die platen koper of andere zachte metalen bewerkt. Dit bewerken omvat verschillende bewerkingen, zoals knippen, buigen en solderen. Vroeger was dit allemaal handwerk en viel het onder de huisindustrie, tegenwoordig echter gebeurt dit in fabrieken.
Koperslagerplein
zie Koperslager.
Korenaar
een korenaar is het deel van de halm waar de korrels zitten.
Korenschoof
Een korenschoof is een bijeengebonden pak korenaren.
Korfbalpad
Korfbal is een van oorsprong Nederlandse sport, bedacht door de Amsterdamse onderwijzer Nico Broekhuysen in 1902.Korfbal wordt zowel in een zaal als op het veld gespeeld en is een balsport met één bal die door een korf gegooid moet worden. Een team bestaat tegenwoordig altijd uit acht spelers: vier vrouwen en vier mannen.
Korte Dijkje
zie Dijkplein
Korteweg
is een korte weg
Kosmos
de kosmos of het heelal is alle materie en energie binnen het gehele ruimte-tijdcontinuüm waarin wij bestaan. Over het algemeen wordt aangenomen dat het heelal is ontstaan volgens de big-bangtheorie. Volgens de huidige stand van zaken van deze theorie is het heelal circa 13,7 miljard jaar geleden ontstaan.
Kouwenoordseweg
Kouwenoordseweg is genoemd naar Couwenoort, de naam van een hil vlakbij Oudenhoorn; een andere uitleg zegt dat hier vroeger een eendenkooi gestaan heeft: Kooienoort onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

Kraaienest
Kraaiennest is de term die gebruikt wordt voor een platform hoog in de mast van een schip dat dient als uitkijkplaats
Krab
Krabben zijn een orde van kreeftachtigen die leven in water of in de directe nabijheid van water. Zeekrabben komen alleen voor in kuststreken, terwijl landkrabben in zoet water leven. Er zijn 6793 beschreven soorten, waarvan er 38 in Nederland voorkomen….Krabben hebben vier paar looppoten en één paar scharen. De samengestelde ogen staan op steeltjes en kunnen worden ingeklapt in gleuven op de kop. Krabben hebben een stevig, enkelvoudig rugpantser.
Kreeft
De kreeft is een kreeftachtige uit de orde van tienpotigen, hij kan 20 tot 60 centimeter groot worden. Overdag schuilen kreeften in rotsspleten of tussen stenen; 's nachts worden ze actief. Ze zijn blauw-zwart van kleur, de rode kleur krijgt een kreeft pas als deze gekookt is.
Kreekweg
Een kreek is een kleine watergeul, die ontstaat als gevolg van een dijkdoorbraak. Het kan echter ook een restant zijn van een ingedijkte vroegere getijdegeul. Een bestaande watergeul op het wad, die onderhevig is aan eb en vloed wordt een priel genoemd.
Krommeweg
de weg was recht, de weg was krom nooit kwam Berend Botje weerom...
Kwantenstraat Theo
Theo Kwanten, inwoner van Nieuwenhoorn, was een verzetsstrijder en lid van de Binnenlandse Strijdkrachten in de oorlog tegen Duitsland van 1940 – 1945. In 1944 werd hij gearresteerd en een jaar later in het beruchte kamp Amersfoort gefusilleerd.

L

Top

Laaijekreekseweg
is deze weg vernoemd naar de kreek de Laye die op zijn beurt vernoemd is naar het gors layenal
Lagelandseweg
Is een weg in het lage land
Lageweg
is een laaggelegen weg
Lamprei
De moeder heet een voedster en de vader een ram en na een draagtijd van 30/31 dagen komt de Lamprei (is het jong van een konijn).
Landhoofd
Een landhoofd vormt de overgang van een weg naar een brug of een viaduct. Het landhoofd bestaat uit de volgende onderdelen: de feitelijke landhoofdbalk, vleugelwanden en stootplaten. Het landhoofd verzorgt de ondersteuning van de feitelijke brug.
Langemeetstraat
een meet is een maat in de landbouw, waarschijnlijk afgeleid van de gemet
Langeweg
is een lange weg….!
Largostraat
Largo is een van oorsprong Italiaanse muziekterm die het tempo aangeeft waarmee gespeeld moet worden, namelijk breed en zeer langzaam.
Larix
Larixs is een geslacht van coniferen De kleine naaldachtige bladeren zijn in de lente eerst heldergroen, worden dan zachtgroen in de herfst kleuren ze een fel oranje-geel en in de winter vallen de naalden af! Larikshout is duurzaam, watervast en sterk. Het wordt onder andere gebruikt voor omheiningen, als bouwhout (zowel binnen als buiten), en voor scheepsrompen. Het kernhout is donker-roodbruin en tekent zich scherp af tegen het bleekbruine spinthout.
Leeuw
Leeuw is in de astrologie het sterrenbeeld van mensen die geboren zijn tussen 23 juli en 22 augustus Het is het vijfde astrologische teken van de dierenriem en vindt zijn oorsprong in het gelijknamig sterrenbeeld.
Leeuwenhoekweg Antonie van
Antonie van Leeuwenhoek (1632 – 1723) was een Nederlands handelsman en bioloog. Van Leeuwenhoek is vooral bekend door zijn zelf gefabriceerde microscoop en zijn pionierswerk voor de microbiologie. Reeds op jonge leeftijd ontwikkelde hij een brede belangstelling voor sterrenkunde, wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Van Leeuwenhoek was een autodidact: zonder enige natuurwetenschappelijke opleiding en zonder kennis van vreemde talen leerde hij zichzelf de kunst van het observeren en beschrijven. Maar hij was ook een verbazingwekkende vakman die zichzelf glas leerde blazen, slijpen en polijsten.
Lagatostraat
Legato is een Italiaanse muziekterm die gebonden betekent.
Lennephof Jacob van
Jacob van Lennep (1802 – 1868) was een Nederlands schrijver, taalkundige en politicus. Van Lennep verzorgde de uitgave van de gedichten van De Schoolmeester en de uitgave van het boek Max Havelaar van Multatuli. Terwijl Multatuli het boek had bedoeld als een aanklacht voor de massa, maakte Van Lennep er een dure editie van, waarin hij bovendien de politieke boodschap afzwakte door plaatsnamen en jaartallen door puntjes te vervangen; tot woede van de schrijver die echter een proces tegen deze verminking van zijn boek verloor
Leydenstraat Baron van
Diderik van Leyden (1685 – 1761) was een telg uit een Briels regentengeslacht en was tevens eigenaar van het landgoed Mildenburg in Oostvoorne. De baron had een aantal rechten waardoor hij een grote invloed had op Voorne: hij mocht namelijk alle notabelen benoemen…!
Liguster
De liguster is een plant uit de olijffamilie. De liguster is een snelle groeier die in de winter afhankelijk van de temperatuur zijn bladeren behoudt. Omdat de plant ook goed tegen snoeien kan, wordt deze veel gebruikt in heggen . De wilde liguster bloeit van juni tot augustus en heeft zwarte besjes die bij vogels populair zijn. De liguster komt van nature voor in de duinen.
Lijsterbes
Lijsterbes is een geslacht van bomen en heesters. Hij bloeit in mei in brede, witte bloementuilen die sterk en eigenaardig geuren. Hij draagt ronde, oranjerode vruchten, waar de vogels dol op zijn. Het hout van de lijsterbes is tamelijk hard, buigzaam en elastisch, maar gaat vrij snel kapot.
Linde de
De linde is een loofboom van het geslacht Tilia. In juni bloeit de linde rijkelijk en wordt door bijen en hommels bestoven. Aan de steel van de bloeiwijze zit een langwerpig blaadje dat, als de rijpe vruchtjes naar beneden vallen, zorgt voor een tollende beweging, waardoor de zaden langer in de lucht blijven en dus door de wind verder verspreid kunnen worden. De linde wordt veel gebruikt als leiboom, dan wordt hij wel leilinde genoemd.
Loevesteinsstraat
Slot Loevestein is een kasteel uit de 14e eeuw in Zaltbommel. Loevestein is grotendeels bewaard gebleven als middeleeuws kasteel. Het slot is tegenwoordig een Rijksmuseum. Op zondag, maandag en woensdag kan er tegen betaling vrij worden rondgelopen, de andere dagen uitsluitend onder leiding van een gids. Bij de garderobe in de kelder wordt de bezoeker welkom geheten door een acteur in middeleeuws kostuum die zich bekendmaakt. In 1621 ontsnapte Hugo de Groot in een boekenkist uit het slot.
Lunenburgstraat
Kasteel Lunenburg is in de 14e eeuw gebouwd en heeft de tand des tijds redelijk doorstaan totdat in 1944 er legerauto's op de plaats onder de hoge bomen gestald werden . Dat werd de Lunenburg noodlottig. De geallieerden bombardeerden het kasteel en maakten het onbewoonbaar maar de Stichting tot behoud van de Lunenburg slaagde erin, met steun van Monumentenzorg en grote particuliere offers, het huis te herstellen. Na de restauratie van 1968 - 1970 is de huidige eigenaar P. Fentener van Vlissingen. De prachtig aangelegde tuinen worden bij hoge uitzondering voor het publiek opengesteld ten bate van een goed doel. Het is een puur genoegen door deze tuinen te dwalen.

M

Top

Maagd
Maagd is in de astrologie het sterrenbeeld van mensen die geboren zijn tussen 23 augustus en 22 september Het is het zesde astrologische teken van de dierenriem en vindt zijn oorsprong in het gelijknamige sterrenbeeld.
Machteldstraat
Machteld was de dochter van Gerard van Voorne en Hedwij van Borselen. Op kerstavond 1367 werd de polder Nieuwenhoorn door haar ter bedijking uitgegeven. Het is de grootste polder van Voorne. Met het gereedkomen van het Kanaal door Voorne werd de polder in twee bijna gelijke delen verdeeld. Het zuidelijke deel van de polder behoort tegenwoordig bij de gemeente Bernisse, terwijl het noordelijke deel onderdeel is van de tegenwoordige gemeente Hellevoetsluis.
Majeurstraat
Majeur is in de muziektheorie de benaming van een van de twee gebruikelijke toongeslachten: majeur en mineur. Majeur is gebaseerd op de majeur- of grote-tertstoonladder, een toonladder die met een grote terts begint. Majeur, groot, verwijst naar de grote terts.
Maltaweide
De Malta is een aardappel die wordt gekweekt op het eiland Malta. Meestal is de malta van het ras alfa; een laat ras aardappel ontwikkeld in Nederland. Het Nederlandse pootgoed wordt uitgezet op Malta. In dit zuidelijke deel van Europa waar in het voorjaar de dagen korter zijn dan bij ons ontwikkelt een laat ras als alfa zich als een vroeg gewas. De kwaliteit is goed; wordt in Nederland zeer gewaardeerd. De aardappel is nogal bloemig, vrij zuiver van kleur en goed van smaak.
Mandenmaker
Een mand is een gevlochten object, ook wel korf genaamd en soms voorzien van oren of hengel om ze gemakkelijker te kunnen dragen en dient om iets in te doen. De mand is daarbij van alle kanten behalve de bovenkant afgesloten. De man die al dit moois maakt, heet een mandenmaker
Mantelschelp
ook wel Sint-Jakobsschelp leeft plat op de zeebodem, met de bolle klep aan de onderzijde. Jonge dieren kunnen zich met byssusdraden aan een substraat vasthechten. Volwassen dieren liggen los en verkiezen zandige bodems. Mantelschelpen kunnen zich verplaatsen door de kleppen met kracht te sluiten. Het logo van de Shell is een mantelschelp.
Maratonweg
De marathon is een hardloopwedstrijd over een afstand van 42,195 km en vindt haar oorsprong in 490 v.Chr., toen de Griekse soldaat Phidippides van Marathon naar Athene gesneld zou zijn om het nieuws van de overwinning van Athene (onder leiding van generaal Miltiades) op het sterkere Perzië te melden.
Marcandostraat
Marcando is een muziekterm en betekent in het Italiaans 'gemarkeerd' opvallend en doen uitkomen'.
Margrietplaats
Margriet werd in 1943 geboren en is de tweede dochter van prinses Juliana en prins Bernard en is de negende in lijn voor de troonopvolging Margriet is in 1967 gehuwd met Pieter van Vollenhoven. Het echtpaar heeft vier kinderen.
Marmot
de marmot is een geslacht uit de familie van de eekhoorns. De naam marmot wordt vaak onjuist gebruikt voor de cavia die vooral door kinderen als huisdier gehouden wordt… ! Het is een dagdier. Overdag gaat de marmot op zoek naar voedsel, als grassen, kruiden, plantenwortels, bladeren, vruchten, zaden, insecten en vogeleieren. De paartijd is in de lente en de paring vindt meestal vlak na het ontwaken uit de winterslaap plaats. Soms vindt de paring al in het hol plaats. Het vrouwtje blijft dan in het hol tot de jongen geboren zijn. Een vrouwtje kan twee tot drie worpen per jaar krijgen.
Marnix de
De Marnix was een oude Britse torpedobootjager die in 1934 op een Schotse werf gebouwd is. In de oorlog was ze in Poolse dient en in 1946 werd ze door de Nederlandse marine van de Britten gekocht. In 1964 werd ze aan een sloopbedrijf in Antwerpen verkocht. De Marnix was vernoemd naar Marnix van St.Aldegonde (1540 – 1598) burgemeester van Antwerpen en vriend van Willem van Oranje en waarschijnlijk de dichter van het Wilhelmus.
Marshalllaan
George Catlett Marshall (1880 – 1959) was een Amerikaanse vijf-sterren-generaal en staatsman. Hij is in Europa vooral bekend door zijn Marshallplan om met Amerikaanse financiële steun West-Europa te helpen, waarvoor hij in 1953 de Nobelprijs voor de Vrede ontving.
Marter
De marters vormen een geslacht van slanke roofdieren uit de familie der marterachtigen. Ze leven voornamelijk van kleine zoogdieren en vogels, maar ook van vruchten en insecten Het zijn goede klimmers en springen met gemak van tak naar tak. De vacht wordt door pelsjagers als waardevol beschouwd, en er is daarom op enkele soorten (bijvoorbeeld de sabelmarter) veelvuldig gejaagd.
Martinuspad
In 1514 werd de rechtsgeleerde Martinus door de toenmalige graaf van Holland aangesteld als pastoor in Nieuwenhoorn. Voor die tijd was Martinus zanger aan het hof van die graaf…!!
Maryplein Willem en
Willem III vertrok naar Engeland op 11 november 1986 met 53 oorlogsschepen en een kleine 400 transportschepen. Mary Stuart was aanwezig bij zijn vertrek; zij zwaaide de vloot uit staande op de Dom van Den Briel. Een plakkaat naast de ingang van de kerk maakt tot op de dag van vandaag melding van deze gebeurtenis. De operatie verliep voorspoedig: Willem verdreef zijn schoonvader en werd als koning binnen gehaald. De Bisschop van Londen kroonde Willem en Maria samen in de Westminster Abbey op 11 april 1689
Mauritsplaats
Maurits Willem Pieter Hendrik (1968) is de oudste zoon van prinses Margriet en prof.mr.Pieter van Vollenhoven Hij is vernoemd naar Maurits van Oranje De prins is tiende in lijn voor de Nederlandse troonopvolging. Maurits trouwde in 1998 in Apeldoorn met Marilène van den Broek. Het paar heeft drie kinderen.
Máximastraat
Máxima Zorreguieta (1971) sinds haar huwelijk genoemd Prinses Máxima der Nederlanden, is de echtgenote van Willem-Alexander Prins van Oranje. In april 1999 ontmoette ze tijdens een feest in Sevilla de Nederlandse kroonprins Willem-Alexander. Op 2 februari 2002 voltrok de burgemeester van de gemeente Amsterdam, Job Cohen, het huwelijk in de Grote Zaal van de Beurs van Berlage te Amsterdam. De kerkelijke inzegening vond plaats in de Nieuwe Kerk, door dominee Carel ter Linden . Máxima en Willem-Alexander hebben drie kinderen: Amalia(2003), Alexia(2005) en Ariane(2007)
Meerplein Marian van der
Marian van der Meer was van 2002 tot haar overlijden in 2009 een geliefde directrice van obs 't Schrijverke te Hellevoetsluis en met de opening van de nieuwe school werd het schoolplein naar haar vernoemd. De naam van het plein is niet opgenomen in de officiële tabel Openbare Ruimten.
Meerpaal
Een meerpaal is een dikke houten of betonnen paal voor een kade of in een haven waaraan grotere schepen afmeren.
Meeuwenlaan
De meeuw is een familie van vogels uit de orde steltloperachtigen. Er zijn ongeveer 120 soorten…! De meeuw is aan de kusten van België en Nederland, soms ook verder landinwaarts, een bekende verschijning. Hij is plaatselijk een algemene broedvogel van het duingebied. Meeuwen eten van alles: vissen, mosselen, kokkels, krabbetjes en wormen; in de stad allerlei afval. Het legsel bestaat meestal uit drie eieren.
Meidoornstraat
de Meidoorn is een geslacht van struiken die van nature in Europa, Noord-Amerika, Azië en Noord-Afrika voorkomen. Sommige soorten komen ook als boom voor. De meidoorn werd vanwege de doornen op de takken veel gebruikt in hagen. Het hout is hard en fijn van structuur. Ze bloeien in mei/juni met sterk geurende bloemen. Op de takken zitten doornen. Rutine, een stof in de meidoorn, stimuleert de bloedsomloop.
Melkweg
De Melkweg is de naam voor het spiraalstelsel van middelmatige grootte, waarin ons zonnestelsel en het bestaat Het stelsel heeft een doorsnee van 100.000 lichtjaren en een dikte van ongeveer 3000 lichtjaren en het bevat tenminste 200 miljard sterren. Ons zonnestelsel bevindt zich in de schijf, ongeveer halverwege het centrum en de rand van de Melkweg. Het is onvoorstelbaar, maar er bevinden zich ontelbare sterrenstelsels in het heelal…..!
Menkemaborgstraat
Een borg of burcht is een versterkt huis en de Menkemaborg in Uithuizen is een van de weinige overgebleven borgen uit de 14e eeuw. In 1682 is de borg in het bezit gekomen van de familie Alberda en na het overlijden van de laatste bewoner kwam de borg leeg te staan. In 1921 schonken de erfgenamen de borg aan het Groninger Museum.
Menuetstraat
Het menuet is een Franse dans in een driedelige maatsoort uit de Baroktijd. De dans ontstond omstreeks 1670 en beleefde zijn hoogtepunt aan het hof van Lodewijk XIV. Aanvankelijk werd hij individueel gedanst maar later per groepje van vier personen.
Meteoriet
Een meteoriet is het deel van een voorwerp dat op de aarde inslaat na vanuit de ruimte door de atmosfeer te zijn gevallen. Tijdens de tocht door de dampkring wordt het materiaal sterk afgeremd en zeer heet; dit kan als een meteoor te zien zijn. In wezen is een meteoriet puin uit de ruimte.
Middellantweide
deze weide is vernoemd naar de Middellanthoeck in de polder Hallinxland
Middelweg
een middenweg is een weg midden tussen twee andere wegen.
Minerva
Minerva was een belangrijke godin in het oude Rome. Ze is een personificatie van de goddelijke macht van het verstand en van de vindingrijkheid van de menselijke geest. Daarnaast staat haar betekenis als de beschermster van de burchten en van de steden.
Moerbeigaarde
Een gaarde is een boomgaard, lusthof of tuin dus een moerbeigaarde is een boomgaard met moerbeibomen.
Molbord
Een molbord is een oud landbouwwerktuig om zand te verplaatsen om de akker gelijk te maken.
Molenstraat
Een molen is een werktuig met uiteenlopende functies. Hij kan dienen tot het vervaardigen van meel, olie, verf enz., het zagen van hout tot het oppompen van water. Een molen kan worden aangedreven door de wind, door water, door elektriciteit, of door de spierkracht van mensen (handmolen, tredmolen) of dieren (rosmolen). Het betreft hier de korenmolen De Hoop in Hellevoetsluis die in 1801 opgericht werd.
Molenweg
zie Molenstraat
Molshoek
een hoek is een streek of een gebied, wellicht heeft op die plaats een boer Mol geleefd?? onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

Monnikweide
met de aanduiding monnik wordt iemand bedoeld die vanuit religieuze overtuiging afziet van het stichten van een gezin en voor een speciale levensinvulling kiest. Monniken wonen dikwijls bij elkaar in een klooster of abdij, waar ze een speciale dagindeling hebben die helemaal gewijd is aan oefening in en beoefening van hun religie.
Montanusstraat
Petrus Montanus (1595 – 1638) is geboren te Delft en zal zijn naam in het Latijn hebben overgezet, wellicht heette hij Van den Berghe…! In 1619 studeerde hij theologie in Leiden. Hij werd later predikant in Nieuwenhoorn.
Montfoortstraat
Montfoort is een stad in de provincie Utrecht. Omstreeks het jaar 1170 liet bisschop Godfried van Rhenen op een strategisch punt langs de Hollandse IJssel een kasteel bouwen. Deze burcht moest het Sticht – het gebied van de bisschop van Utrecht – beschermen tegen de aanvallen van de Hollandse graven. Het kasteel droeg de naam Montfoort die waarschijnlijk is afgeleid van “Mons Fortis”, dat sterke berg of burcht betekent. Rond het kasteel ontstond een nederzetting, die in 1329 stadsrechten kreeg. De stad Montfoort werd ommuurd en er werd een gracht aangelegd.
Morgenstont
-begin van de dag -dag -de vroege morgenuren -de vroege ochtenduren -krieken -morgen -vroege ochtenduren - ochtendstond -ochtendgloren -ochtend -het aanbreken van de dag -deel van etmaal -deel van dag -de tijd van de vroege morgen -dageraad -aanbreken van de dag
Moriaanseweg oost
In 1697 wordt gesproken van Moor Jaanse Wegh en in 1701 over Moer-Iaanse wegh en moer betekent drassige veengrond Het is in ieder geval een feit dat daar turf gestoken werd (moeren).
Moriaanseweg west
zie boven
Mossel
De mossel is een in zee levend tweekleppig weekdier. Hij leeft in een langwerpig asymmetrisch driehoekige stevige schelp en het slot bestaat uit zeer kleine tandjes. De voortplanting buiten de dieren in het zeewater plaats. Min of meer gelijktijdig worden miljoenen eitjes en zaadcellen van vele volwassen dieren het water in gespoten die met de stroom meedrijven. In het zeewater vindt de bevruchting plaats.
Mozartstraat
Wolfgang Amadeus Mozart (1757 – 1791) was een componist, pianist, en dirigent van klassieke muziek. Mozart was een zogenaamd wonderkind dat op uitzonderlijk jonge leeftijd een aantal instrumenten kon bespelen en composities samenstellen. Reeds als tiener componeerde hij kwalitatief hoogstaand werk.
Muiderslotpad
Het Muiderslot is een nog in goede staat verkerend middeleeuws kasteel in Muiden. Het is momenteel een rijksmuseum. Het kasteel is een vierkante waterburcht met op iedere hoek een ronde toren. Binnen de muren staat een groot gebouw met trapgevels, Meestal zegt men dat het rond 1280 door graaf Floris V werd gebouwd, maar mogelijk bestond het kasteel toen al en heeft de graaf het slechts gekocht. In de 17e eeuw woonde de schrijver Pieter Corneliszoon Hooft in het kasteel. Hij verzamelde andere kunstenaars om zich heen, de Muiderkring genaamd.
Multatulistraat
Eduard Douwes Dekker (1820 – 1887) was een Nederlands schrijver. Zijn bekendste werk is de ‘Max Havelaar’, waarin hij - op basis van zijn eigen ervaringen - de behandeling van de plaatselijke bevolking door Nederlandse en Nederlands-Indische bestuurders aan de kaak stelde. Dit boek schreef hij onder het pseudoniem Multatuli (ik heb veel geleden) en in 2002 werd het door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde uitgeroepen tot het belangrijkste Nederlandstalig letterkundige werk aller tijden.

N

Top

Nautilus de
De Nautilus was een Nederlandse mijnenlegger, gebouwd door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij Naast mijnenlegger was het schip ook ingericht als vaartuig voor politietoezicht op de zeevisserij. Op 12 mei 1940 legde het schip een mijnenverspering bij de Haaksgronden. Op 14 mei week het schip uit naar het Verenigd Koninkrijk. De Nautilus ging verloren in de Britse wateren doordat het schip op 22 mei 1941 nabij Saltfleet in aanvaring kwam met het Britse stoomschip Murrayfield waarbij geen van de opvarenden van de Nautilus om het leven gekomen.
Nereus
De Griekse godheid Nereus is een zoon van Pontos en van Gaia. Hij was de god van zeeën, rivieren en meren. Nereus werd voorgesteld als een waardige grijsaard, met het bovenlichaam van een man en het onderlijf van een vis, uitgerust met scepter en drietand.
Nesstraat Aert van
Aert Jansz van Nes (1626 – 1693) was een Nederlands vlootvoogd die onder De Ruyter tegen de Barbarijse zeerovers vocht. In 1666 werd hij luitenant-admiraal bij De Mase. Hij nam ook deel aan de Tweede en Derde Engelse oorlog en in 1674 trok hij zich uit de actieve dienst terug.
Nieuweweg
Deze weg is eind negentiger jaren aangelegd en is dus inderdaad een nieuwe weg…. De Griekse godheid Nereus is een zoon van Pontos en van Gaia. Hij was de god van zeeën, rivieren en meren.
Nieuwlandstraat
Joost Nieuwland was in 1774 ouderling in de gemeente Hellevoetsluis
Nijenrodestraat
Kasteel Nijenrode is een kasteel gelegen bij Breukelen en het werd in 1275 gebouwd. In 1673 werd het door de Fransen verwoest en in het midden van de 19e eeuw weer opgebouwd. In 1930 werd het gekocht door Goudstikker die het kasteel als toonzaal voor zijn handelsvoorraad gebruikte en Nijenrode tevens voor het publiek open stelde. In juli 1940 werd zijn kunsthandel door het personeel verkocht aan Hermann Göring. In 1946 vestigde de Stichting Nijenrode, Instituut voor Bedrijfskunde zich in het kasteel en sinds 1988 is het instituut bekend onder de naam Universiteit Nyenrode. De Griekse godheid Nereus is een zoon van Pontos en van Gaia. Hij was de god van zeeën, rivieren en meren.
Nijverheidsweg
Nijverheid of industrie is een middel van bestaan en het betreft de fabricage van goederen uit grondstoffen en dit wordt meestal gedaan in een fabriek of op een werkplaats. In het begin was er sprake van huisindustrie, vooral met schoenen of met de textiel. Ook het vervaardigen van sigaren was een huisindustrie.
Nimbus
Een Nimbus ook wel Cumulonimbus genoemd is een bijzondere wolkenvorm aan de basis van een buienwolk. Aan de wolkenbasis hangt een uitzakking in de vorm van een trechter of puntzak, waaruit soms een windhoos of tornado kan ontwikkelen.
Noorddijk
een noorddijk is een dijk die in het noorden van een gemeente ligt.
Noordhoren
De noordhoren is een roofslak van de koudere zeeën. Hij woont op zand- of slikbodems tot wel een 1000 meter diepte waarbij kleine schelpdieren en wormen zijn geliefde prooi zijn. Lege schelpen worden bijna niet gevonden.
Noordse Molenweg
zie Molenstraat

O

Top

Octaafstraat
Het octaaf is in de muziek het interval tussen twee tonen waarvoor geldt dat de frequentie van de ene toon precies het dubbele is van die van de andere. In dat verband wordt de toon met de dubbele frequentie wel het octaaf van de andere toon genoemd. Het woord octaaf is afgeleid van het Latijnse octavus, dat "achtste" betekent. Een diatonische toonladder bestaat namelijk uit acht noten.
Oever
De oever is de rand van een kanaal, rivier of meer. Bij een zee spreekt men meestal van de kust. Oevers kunnen natuurlijk of kunstmatig zijn. Kunstmatige oevers treft men aan bij gegraven wateren, zoals kanalen. Kunstmatige oevers hebben vaak bescherming tegen afkalvingen en inglijdingen nodig. Zij worden daartegen beschermd met behulp van beschoeiingen. Ook de aanplant van riet helpt oevers te beschermen.
Olympus
De Olympus is de hoogste berg in Griekenland de top is 2917 meter. De berg bevindt zich ten zuidwesten van Thessaloniki, niet ver van de kust, en speelt een belangrijke rol in de Griekse mythologie. De Griekse dichter Homerus noemde de Olympus het 'Huis van de goden'. Die zouden daar in grote luxe wonen, in paleizen met bronzen vloeren. De Olympus wordt speciaal genoemd als verheven woonplaats van de oppergod Zeus vanwaar hij soms zijn bliksemschichten naar beneden afvuurde.
Onderlangs
van onderen langs.... onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

Oost Barrièrestraat
Op die plaats was in vroeger jaren vermoedelijk een barrière, en dat zou kunnen zijn een obstakel, een hek, een hindernis, een versperring, een slagboom, een drempel…?
Oostdijk
de Oostdijk lijkt eenvoudig, maar hij ligt ten westen(!) van Hellevoetsluis en dit komt omdat het een dijk is van de Oosthoeck van het vroeger Nieuw-Hellevoet. In oude geschriften wordt hij ook wel Oosthoeckdijk genoemd...
Oosthoekweide
een hoek is een streek of een gebied, deze weide ligt dus in de oosthoek
Oostkade
Deze kade ligt aan de oostzijde van het water.Een kade of wal is een beschoeide of gemetselde oeverstrook. Kenmerkend voor een kade is dat in extra faciliteiten voor het aanleggen van schepen is voorzien, zoals een verhard loopoppervlak (hout, steen, beton) bovenop de wal, en bolders om schepen aan te lijnen. De hoogte van een kade boven de waterspiegel is afhankelijk van de behoete: voor kleine schepen een lage kade….
Oostzanddijk
Het lichaam van een zanddijk bestaat uit zand en dat is natuurlijk geen partij voor stromend water. Daarom moet een zanddijk aan alle kanten beschermd worden zodat het zand niet wegspoelt. Welnu zowel de Oost Zanddijk als de West Zandijk zijn door de beschoeiing en de bestrating goed ingepakt en liggen daar al eeuwen.
Opzomerlaan
Walter Robert Edmund Henri Opzoomer was van 1892 tot 1896 burgemeester van Hellevoetsluis
Oranjetip
Het oranjetipje is een dagvlinder uit de familie de witjes. Het in grote delen van Europa voor waaronder Nederland en België. De vlinder geeft de voorkeur aan matig vochtige graslanden bij bossen als leefgebied. De vliegtijd is van maart tot juli.
Orion
Orion is een opvallend sterrenbeeld. Hij is een jager die de Plejaden achtervolgde en door Diana werd gedood en tot sterrenbeeld verheven. Op het noordelijk halfrond is Orion in de winter opmerkelijk aanwezig.
Ossehoekweg west
de Ossenhoek is een polder in Nieuwenhoorn waar veel ossen graasden....
Oudejaarseweg
de Oudejaarseweg is vernoemd naar de naam van de polder Out Jaar en heette vroeger Den Oudt Jaarsen Wegh

P

Top

Palisade
Een palissade is een aaneengesloten rij van in de grond geslagen palen of staken, die vaak dienst doet als omheining. Aan de bovenkant werden de palen vaak van punten voorzien, om eroverheen klimmen te bemoeilijken.
Papenweide
Een paap is een klein zangvogeltje dat vooral in vochtige duinvalleien voorkomt. Het is een trekvogel in oktober trekt de paap naar Afrika en in april komt hij weer terug. Hij broedt het liefst in open grasland.
Parallelweg
een parallelweg is een weg die evenwijdig aan een andere weg ligt.
Parkweg
De Parkweg is vernoemd naar Cita Romana het luxe bungalowpark dat in 1997 in de buurt van de duinen en het strand aangelegd is.
Parnassialaan
de parnassia is een tot 30 cm hoge plant uit de parnassiafamilie. De plant bloeit van juli tot in september en komt sporadisch in vochtige duinvalleien voor De vijf kroonbladen zijn wit met groenige parallel-lopende nerven. In de bloem staan een reeks goudkleurige knopjes die nectar afgeven. De bloem woordt vooral door vliegen bezocht.
Passage
een passage is een overdekte winkelstraat alleen bedoeld voor voetgangers.
Paterstraat President
Lambertus Pater was in de 19e eeuw burgemeester van Hellevoetsluis.
Pauwoog
is een vlinder die wijd verspreid in parken en tuinen voorkomt. De achtervleugel is aan de basis rood, naar de rand gelig met een opvallend grote zwarte oogvlek die blauw-zwart omringd is en de vlinder haar naam geeft. Zij vliegt van mei tot augustus.
Peltserdijk
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

Penhoren
De Penhoren is een in zee levende slakkensoort die meestal ingegraven in de bodem op ca 200 meter diepte ligt. Het voedsel wordt naar binnen gezogen en door de kieuwen uit het water gefilterd. Hij voelt zich thuis op modderige bodems.
Peperstraat
Peper is een in de keuken gebruikte specerij met een zeer scherpe smaak. Peper groeit als bessen aan de tropische peperplant. De VOC is onder andere ontstaan vanuit de wens van de Nederlanders om zelf peper te gaan halen en de prijs van peper is altijd zeer hoog geweest. De Amerikaan Elihu Yale vergaarde vanaf 1672 een enorm kapitaal met de peperhandel, waarmee onder andere de Yale Universiteit is gesticht. Hier komt ook het woord peperduur vandaan.
Perkstraat Jacq
Jacques Fabrice Herman Perk ( 1859 – 1881) was een begaafde Nederlandse dichter, wiens sonnettenkrans Mathilde, uitgegeven door Willem Kloos de opmaat vormde voor de vernieuwende Beweging van Tachtig in de Nederlandse literatuur. Hij was de zoon van een dominee. Hij overleed al op 22-jarige leeftijd te Amsterdam door een longaandoening, na een kort ziekbed.
Pijlstaart
De Pijlstaart is een familie van nachtvlinders en de soort komt in nederland weinig voor. De kleinere soorten vliegen vaak overdag, maar de groten zijn nachtvlinders en hebben vaak mooie kleuren. De rupsen zijn meestal groot en kleurig maar toch zo dat ze niet opvallen op de waardplant.
Plaggenweide
een plagge of graszode is een dunne plak bestaande uit bovengrondse plantendelen, weinig aarde en wortels van gras Ze worden gebruikt voor de aanleg van gazons. Ook kunnen met een spade uit de bovenste 20 cm van de weide graszoden gestoken worden voor het gebruik als warmte-isolator om een kampvuur te beschermen.
Plataanlaan
de plataan is een geslacht van bomen uit de plataanfamilie. Het jonge blad en de twijgen zijn dicht bezet met stervormige haren. Als de haren uitvallen kunnen deze soms jeuk veroorzaken. Karakteristiek is ook de stam die, doordat er stukken schors afvallen, verschillende kleuren bruin en groen oppervlak vertoont. De plataan wordt in België en Nederland als laan- en straatboom aangeplant.
Plattendijk
de plattendijk is een binnendijk en je kunt bijna niet zien dat het een dijk is, hij is eigenlijk een beetje plat, vandaar de naam…..??
Plein het
een plein is een open plek omgeven door bouwwerken die in de meeste oude Europese steden als marktplaats is ontstaan.
Ploegschaar
een ploegschaar is een puntig ijzer van hard staal aan de ploegboom dat de grond horizontaal en gedeeltelijk verticaal doorsnijdt.
Pluvierhof
een plevier is een familie van de pluvialen die onder andere de kievit omvat. Als de pluvieren piepen zal de regen weldra vallen, vandaar de naam plevier, afgeleid van pluvia dat regen betekent…
Poelmanstraat
Poelman was een marineman
Pomona
Pomona is de Romeinse godin van de boomvruchten. Ze bezat een heilig bos op de weg naar Ostia in de buurt van Rome. Haar feestdagen waren waarschijnlijk veranderlijk en afhankelijk van de stand van de boomvruchten. Waarschijnlijk is de Franse naam voor appel (pomme) afgeleid van Pomona.
Poseidon
In de Griekse mythologie was Poseidon niet alleen de god van de zee maar hij had ook alle aardbevingen op zijn geweten. Poseidon werd geboren als zoon van Kronos en Rheia en hij zou samen met zijn broers en zussen verslonden zijn door zijn vader, die deze terug uitbraakte toen zijn jongste zoon Zeus hem onttroonde. Later verborg zijn moeder hem onder een kudde.
Postplein Pieter
Pieter Post (1608 –1669) was een Nederlands architect en kunstschilder. Hij werd in 1645 de hofarchitect van stadhouder Frederik Hendrik. Hij kreeg opdrachten van diverse Hollandse stadsbesturen. Na een aantal jaren in Rome werkzaam te zijn geweest als schilder, kwam hij in dienst bij Jacob van Campen en assisteerde hij bij de bouw van het Mauritshuis. Volgens de Oudheidkamer bouwde Pieter ook het Prinsehuis…!
Pieter Poststraat
zie Pieter Postplein
Postwagen
de postwagen is de wagon van de tram of de trein, waarin de post vervoerd wordt.
Potgieterstraat
Everhardus Johannes Potgieter (1808 –1875) was een Nederlands schrijver. Hij richtte in 1837 het progressief-Liberale weekblad De Gids op waarvan hij in 1866 afscheid nam. De directe aanleiding was een controverse over enkele artikelen van Busken Huet. Potgieter koos de zijde van Huet in een strijd met de andere redacteuren. Potgieters werk is over het algemeen kritisch en heeft een melancholische stemming. Zijn zienswijze wordt wellicht het best getypeerd door zijn bewondering van de Nederlandse maatschappij in de Gouden Eeuw en zijn strijd tegen de trage 19e eeuwse volksgeest. Hij introduceerde Jan Salie - een personificatie van de lamlendigheid. Zijn favoriet onder de Nederlandse schrijvers was P C Hooft, die hij qua stijl vaak imiteerde
Preludestraat
een prelude is een instrumentaal voorspel, zonder een vastliggende vorm. Oorspronkelijk was het een soort improvisatie, die vlak voor het echte werk werd gespeeld, enerzijds als opwarmer voor de speler of om zijn virtuositeit te tonen, anderzijds om het instrument te stemmen. Vanaf de 17e eeuw werd de prelude een officieel muziekstuk.
Provinciale weg
een weg die door de provincie wordt onderhouden
Prunus
het geslacht prunus behoort tot de rozenfamilie Het omvat 400 soorten. Van nature komt alleen de zoete kers voornamelijk in Zuid-Limburg voor. De vrucht is een steenvrucht. Andere soorten: abrikoos, pruim, perzik

Q

Top

Quacksedijk
is genoemd naar het Quackjeswater. Het is een duinmeer dat is ontstaan in de 17e eeuw. Een eldorado voor vogels en planten. Evenals de polder de Quack is de naam vermoedelijk te danken aan het veelvuldig broeden van de reiger "de Kwak" in vroeger tijden. Er is een prachtig aangelegd uitkijkpunt waar je in alle rust de vogels kunt bekijken. In de buurt ligt een camping met dezelfde welluidende naam. Een prima plek om van daaruit de prachtige omgeving te bekijken

R

Top

Raaphorststraat
het koninklijk landgoed 'De Horsten' te Wassenaar bestaat eigenlijk uit drie oorspronkelijke buitenplaatsen; Eikenhorst, Raaphorst en Ter Horst en alleen het landhuis Ter Horst is nog aanwezig.In 1709 was de jaaropbrengst van de landerijen van Raaphorst 2790 gulden. De schuld die er tegenover stond was meer dan 100.000 gulden. Raaphorst werd in 1711 verloot om met de opbrengst alsnog de financiële verplichtingen te voldoen. Raaphorst werd in 1838 door prins Frederik der Nederlanden aangekocht. Het aanwezige kasteel was dusdanig vervallen, dat het werd afgebroken.
Ram
de ram is in de astrologie het sterrenbeeld van mensen geboren tussen van 21 maart en 19 april. Het is het eerste sterrenbeeld uit de dierenriem.
Rangeerblok
rangeren is het samenstellen van spoorwegmaterieel met als doel de wagens naar bestemming te sorteren. Na het samenstellen van het blok door rangeerders en rangeermachinisten wordt de treinlocomotief tegen de wagens gerangeerd, wordt een remproef genomen en de rijdende machinist ingelicht over de eigenschappen van de trein, zoals de lengte, het aantal voertuigen, eventuele gevaarlijke stoffen en de maximumsnelheid, waarna de reis kan beginnen….
Rappardstraat
Rappard was directeur van de marinewerf
Ravelijnstraat
Een ravelijn is een onderdeel van een vesting. Het is een vijfhoekig of redanvormig versterkt eiland dat zich aan de buitenkant van de vestingmuur bevindt, maar dat in sommige gevallen aan de vesting is vastgebouwd. De punt van het ravelijn steekt dan uit in de vestinggracht.
Ravenseweg
Raven behoren tot de familie van de kraaiachtigen. De raaf is groter dan de zwarte kraai en de roek en het is min of meer een zwerfvogel terwijl de kraai meer doelgericht vliegt. Raven worden beschouwd als intelligente dieren. Er wordt beweerd dat raven in de natuur wel eens met wolven een pact vormen. Als de raaf een gewond dier ziet dan gaat hij op zoek naar een wolf en trekt diens aandacht. Nadat de wolf klaar is met de prooi kan de raaf aan zijn maal beginnen.
Redoute
een redoute is een eenvoudig gesloten bolwerk omringd door een aarden wal. Het doet dienst als buitenwerk van een versterking of maakt deel uit van een linie.
Reede
een reede is een door de natuur beschutte ankerplaats aan de kust, buiten een haven.
Remise
Een remise is een overdekte ruimte waar trams en bussen gestald worden in de nacht en andere tijdsstippen dat ze niet nodig zijn voor het vervoer van reizigers.
Repel
een repel is een vlaskam met lange tanden die dient om de zaaddozen van het vlas te rukken.
Riet het
Riet is een plant die behoort tot de grassenfamilie, ze kan 1-3 m hoog worden en de stengel staat stijf rechtop. De plant groeit in het water of aan de waterkant op natte, zoete tot brakke grond en komt ook voor langs spoorwegen en in akkerranden of als te bestrijden onkruid in bouwland. Na de drooglegging van de IJsselmeer polders werd eerst riet ingezaaid, dat na enkele jaren de grond geschikt maakte voor de landbouw.
Rietgansstraat
een rietgans is een watervogel uit de familie Anserinae (zwanen en ganzen). Ganzen zijn gespecialiseerd in het grazen en leven vaak op het land. Daarvoor hebben ze sterke poten, die midden onder het lichaam geplaatst zijn. Hierdoor kunnen ze goed lopen. Het voedsel bestaat uit plantaardig materiaal. Ganzen trekken in familieverband of grote troepen. Ze vliegen in V-vormige formatie waardoor de vogels een grotere vliegcapaciteit. De ganzen die volgen maken gebruik van de lift die volgt uit de vleugelslag van de voorganger. Tijdens het vliegen praten de ganzen met elkaar. De achterste ganzen moedigen de voorste aan om op snelheid te blijven.
Rietvoorn
de riet- of ruisvoorn is een vis die inheems is in de zoete wateren van de Benelux. De ruisvoorn is een licht afgeplatte vis, die in het volwassen stadium steeds hoger en steviger wordt. Hij heeft felrode buikvinnen, aars- en staartvin en een vrij spitse kop.
Rijksstraatweg
een rijksstraatweg is een weg die door het rijk onderhouden wordt.
Ring
een ringweg of rondweg is een weg die als een ring een gebied omsluit. Dit gebied kan een stad of een dorp zijn, maar ook een gedeelte hiervan. In dit geval is er sprake van een omringd kerkgebouw.
Rode Kruislaan
Het Rode Kruis, opgericht in 1863 door Henri Dunant, is een wereldwijde hulpverleningsorganisatie waarvan de werking in zeven basisbeginselen (menslievendheid, neutraliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid is gegoten. Deze beginselen vormen de grondslag voor alles wat het Rode Kruis doet en worden weerspiegeld in alle acties van de vrijwilligers van het Rode Kruis.
Rog
de rog is een brede en dunne kraakbeenvis met een smalle staart. De sterk ontwikkelde borstvin staat opzij van het lichaam als driehoekige of halvemaanvormige plaat, aan de voorzijde met de zijkant van de kop vergroeid. De meeste roggen zijn bodembewoners maar ze kunnen uitstekend zwemmen met golvende bewegingen van de borstvinnen
Römerstraat
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

Rondostraat
een rondo is een muziekstuk of een dichtvorm waarbij het hoofdthema steeds als een soor refrein terugkeert.
Roosenhoeklaan
Bij het inpolderen van de gorzen bij Nieuwenhoorn werden een aantal tiendblokken gevormd, dat zijn percelen die verpacht werden om de kosten terug te verdienen. Een van die percelen heette de Roosenhoeck en daar is deze straat naar vernoemd, wellicht was Willem Rosenwege de eerste pachter..?
Rooseveltlaan
De democraat Franklin Delano Roosevelt (1882 – 1945) was de 32e president van de Verenigde Staten. Zijn presidentschap duurde van 1933 tot 1945 en hij is de enige Amerikaanse president die vier keer gekozen is, een record dat niet meer verbeterd kan worden omdat heden ten dage de president maar éénmaal herkozen kan worden. Roosevelt werd geboren in een rijke familie van Nederlandse afkomst. Hij studeerde rechten aan de Harvard Universiteit en aan de Colombia Law School. In 1921 werd Roosevelt getroffen door kinderverlamming. Deze ziekte verlamde heel zijn onderlichaam.
Rosenweg Willem
zie Roosenhoeklaan
Roterij
de roterij is een plaats waar het roten plaats vindt, dwz waar de stengels van het vlas of van de hennep aan water bloot gesteld wordt met als doel de vlasvezels los te maken.
Rugbypad
Rugby wordt door twee teams van 15 spelers met een eivormige bal buiten op een grasveld gespeeld vanaf september tot en met mei. De speelduur bedraagt 2 maal 40 minuten. Na de eerste 40 minuten wisselen de teams van speelhelft . Het doel van het spel is om als team zoveel mogelijk punten te halen door de bal op de grond van het ingoalgebied te drukken of de bal over de lat heen tussen twee doelpalen door te schieten
Ruyterstraat Michiel de
Michiel Adriaenszoon de Ruyter (1607 – 1676) was een Nederlandse admiraal de bekendste zeeheld in de Nederlandse geschiedenis In de eerste drie Engels-Nederlandse Oorlogen speelde hij een belangrijke rol. Daarnaast nam hij deel aan diverse oorlogen in de Oostzee en tegen piraterij in de Middellandse Zee. De Ruyter heeft samen met Jan de Witt het korps Mariniers opgericht. Michiel trouwde drie maal. Hij had vijf dochters en twee zonen. Hij sneuvelde bij Syracuse en zijn stoffelijk overschot werd gebalsemd in Hellevoetsluis aan land gebracht. Als teken van respect liet de Franse koning Lodewijk XIV bij het langsvaren van de Eendraght saluutschoten afvuren.

S

Top

Sacharovlaan
Andrej Dmitrievitsj Sacharov (1921 – 1989) was een Russisch atoomgeleerde. Hij werd tijdens de Tweede Wereldoorlog vrijgesteld van militaire dienst vanwege zijn opvallende talent. Hij geldt als vader van de Russische waterstofbom. Hij kreeg in 1975 de Nobelprijs voor de Vrede (sic!) Bij Sacharov ontwikkelde zich vanaf eind jaren vijftig belangstelling voor de ethische kanten van de wapenindustrie en werd voorvechter van mensenrechten en hervormingen in de Sovjet-Unie.
Schaalhoren
De schaalhoren is een in zee levende slakkensoort uit de familie van de Patellidae. De schaalhoren heeft een stevige napvormige schelp en top ligt iets voor het midden. De schelp kan met zeepokken bedekt zijn. In Nederland kan men hem aantreffen op havenmuren en strandhoofden. Hij kan zich zo krachtig aan de stenen vastzuigen dat hij door mensen niet onbeschadigd is te verwijderen.
Schans
Een schans of verschansing is een oud militair verdedigingswerk meestal gemaakt van afgegraven aarde. Een verschansing betekent tegenwoordig in het algemeen een (militair) versterkte plek. Schansen werden veel gebruikt tijdens de Tachtigjarige Oorlog als verdediging van strategische plaatsen, zoals riviermondingen, belangrijke aanvoerroutes over land of als extra verdediging van een stad.
Schar
De schar is een zeevis uit de familie van schollen en behoort derhalve tot de orde van platvissen. De schar is voor de visserij van aanzienlijk commercieel belang. De vis is populair bij zeevissers die vanaf het strand vissen. Ze hebben een voorkeur voor vis als aas, maar worden ook aan zeepier of zager gevangen.
Schelpenpad
De schelp is een uit kalk en andere mineralen bestaand (meestal) uitwendig skelet dat door een weekdier wordt aangemaakt. De schelp verleent het dier stevigheid, en beschermt het dier tegen uitwendige invloeden zoals predatie, kwetsuren, uitdroging, etc. De schelp groeit tijdens het leven met het weekdier mee.
Schenkeldijk
Schenkel is de benaming voor een vleesproduct afkomstig van de poot van runderen. Schenkels worden horizontaal uitgesneden en bestaan uit een vleesdeel en een mergdeel. Schenkels worden gebruikt in stoofschotels en bouillon.
Schietlood
Een schietlood is een gereedschap dat vroeger door timmerlieden in de bouw werd gebruikt voor het verticaal stellen van kozijnen, deuren en profielen voor het metselen van muren. Tegenwoordig wordt hiervoor doorgaans een lange waterpas gebruikt, de zogenaamde "stelwaterpas". Een schietlood bestaat uit een massieve messing cilinder (het lood) waaraan een koord is bevestigd. Aan het andere einde van het koord is een iets dikker klosje bevestigd. Door nu dit klosje tegen het te stellen voorwerp te houden en de afwijking van het lood te bekijken, kunnen we zien of iets "in het lood", "te lood" oftewel loodrecht, staat.
Scholeksterstraat
De scholekster is een vrij stevig gebouwde, zwart-witte steltloper die algemeen in het binnenland kan worden aangetroffen. De broedtijd loopt van half april tot in juli en het nest is een ondiep kuiltje. Meestal broedt de scholekster op grasland, maar ook op bouwland worden veel nesten aangetroffen. Ze maken ook nesten op platte, met grind bedekte daken van grotere gebouwen, waar geen gevaar dreigt van grondpredatoren als vos en hermelijn.
Schoolslag
de schoolslag is niet alleen de oudste zwemslag maar tevens de meest in de praktijk gebrachte slag, vanwege het simpele feit dat die de zwemmer eenvoudig in staat stelt adem te halen. Het is wel de traagste van de vier zwemslagen. De geschiedenis van de schoolslag gaat terug naar het Stenen Tijdperk, zo bewijzen afbeeldingen in grotten. De 'klappende' beweging met de benen is indertijd zo goed als zeker afgekeken van het zwemgedrag van kikkers.
Schoolstraat
is meestal een straat waarin een school gevestigd is, in dit geval was dit een school voor basisonderwijs ‘De Vlotbrug’ waarvan de heer A Pille lange tijd directeur was.
Schoorseweg
Een schoor is in de bouwkunde een schuin geplaatste balk, paal of stijl die dient om de stijfheid van een constructie te vergroten of anders gezegd om iets te schragen danwel te schoren.
Schorpioen
Schorpioen is in de astrologie het sterrenbeeld van mensen die geboren tussen 24 oktober en 22 november. Het is het achtste astrologische teken van de dierenriem en vindt zijn oorsprong in het gelijknamige sterrenbeeld.
Schrijnwerker
Een schrijnwerker is een oud woord voor meubelmaker,hij is iemand die in staat is meubels te fabriceren.
Schröderstraat
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

Schudegge
Een eg is een landbouwwerktuig en bestaat uit een raamwerk met daarop ijzeren pennen die 7 cm lang zijn en die dienen om de grond fijn te maken. De schudegge is opgebouwd met twee a.h.w tegen elkaar in bewegende delen en het geheel wordt door een tractor voortgetrokken.
Schweitzerlaan Albert
Albert Schweitzer (1875 – 1965) was een Duits arts, musicus en medisch zendeling. In 1953 ontving hij de Nobelprijs voor de Vrede. Een groot deel van zijn leven heeft Albert Schweitzer doorgebracht in Afrika. Na voltooiing van zijn medische studie in 1913, vertrok hij met zijn echtgenote naar Lambaréné in Gabon om daar een ziekenhuis te bouwen. Van 1939 tot 1948 werd hij door de oorlogssituatie in Europa gedwongen in Lambaréné te blijven, daarna kon hij weer vrij reizen, spreken en concerten geven, niet alleen in Europa, maar ook in de Verenigde Staten.
Selene
Selene is de Griekse maangodin en een zuster van Eos en Helios. De Romeinse maangodin heette Luna
Sering
De sering is een plant uit de olijffamilie. Het is een kleine boom of struik die vooral bekend is vanwege de aantrekkelijke, zoet geurende bloemen.
Singravenstraat
Singraven is een landgoed nabij Denekamp. Tot het landgoed behoort behalve de havezate ook de watermolen van Singraven aan de Dinkel een koetshuis en een aantal pachtboerderijen. Singraven wordt voor het eerst vermeld in 1381 en het eerste Huis Singraven dateert uit 1415. De naam Singraven betekent "grote gracht". Bewoners van het eerste huis Singraven waren onder andere de graven van Bentheim.
Sleedoorn
De sleedoorn is een plant uit de rozenfamilie. De soort komt van nature voor in de Benelux waar de plant met name langs bosranden voorkomt. De bloei is van maart tot april en de bestuiving vindt plaats door insecten, met name door de honingbij. Er zijn vruchten vanaf augustus, ze zijn pas lekker nadat de vorst er over heen geweest is. De vruchten worden verwerkt tot jam, vruchtenmoes, vruchtensap, likeur, vruchtenwijn en brandewijn. Het hout is zeer hard.
Sliklandseweg
De Slikkerenburg is de naam van een boerderij
Slop
een slop is een smal nauw straatje dat meestal doodloopt
Sluisweg
In de waterbouwkunde is een sluis een kunstwerk gelegen in een waterkering en in de eerste plaats bedoeld om water tegen te houden. In de tweede plaats dient een sluis om water of schepen door te laten. Voor het doorlaten van schepen wordt soms sluisgeld geheven.
Smithilseweg
Bij het inpolderen van de gorzen bij Nieuwenhoorn in de 14e eeuw werden een aantal tiendblokken gevormd, dat zijn percelen die verpacht werden om de kosten terug te verdienen. Een van die percelen heette de Smithilsehoeck en daar is deze straat naar vernoemd.
Smitsweg
langs deze weg heeft vroeger een smederij of smidse gestaan
Sneeuwbal
De sneeuwbal is een |plant uit de muskuskruidfamilie en groeit aan de rand van bossen, in kreupelbosjes en heggen, vooral op kalkhoudende grond. De plant kan 6 m hoog worden. De bladeren zijn hartvormig en gerimpeld en zijn voorzien van getande randen en dichte beharing aan de onderzijde van het blad. De bladsteel is kort en behaard. De bloemen zijn wit en klein.
Snethlagestraat
Jacobus Gijsbertus Snethlage werd op 1 augustus 1909 gepensioneerd als vice-admiraal
Snoek
De snoek is een grote en vraatzuchtige zoetwatervis uit de familie snoeken. De snoek heeft een karakteristieke bouw; een zeer langwerpig, torpedo-achtig lichaam met een snavel-achtige bek. De onderkaak is duidelijk langer dan de bovenkaak en steekt uit. De vrouwtjes kunnen een lengte van 1,50 meter bereiken, terwijl de mannetjes niet groter worden dan ongeveer een meter. De snoek is een roofvis die voornamelijk leeft van vissen, maar ook amfibieën, kreeftachtigen en knaagdieren zoals de muskusrat worden gegeten. Zelfs jonge watervogels worden van onderen belaagd en ook de eigen jongen zijn niet veilig. De voorkeur van de snoek gaat echter uit naar vis, en met name op zieke en verzwakte exemplaren die makkelijker te vangen zijn, wordt gejaagd.
Softbalpad
Softbal lijkt veel op honkbal maar heeft toch een aantal afwijkende voorschriften. Zo is het aangooien (pitching) bij softbal onderhands, het veld is kleiner en de bal iets groter. Het principe bij beide sporten is hetzelfde: er moet zo veel mogelijk punten gescoord worden (lopen via het eerste, tweede, derde honk en de thuisplaat) en er moet worden getracht te verhinderen dat de tegenpartij punten scoort. Het wordt gespeeld door twee teams, de slagpartij en de veldpartij met elk negen spelers.
Sonatestraat
Een sonate is een muziekstuk voor een of meer instrumenten en bestaat meestal uit vier delen: allegro, adagio, menuet en finale die met elkaar verband houden.
Spandonkstraat
werd in 1876 benoemd tot hoofd der school
Speykstraat Jan van
Jan Carel Josephus van Speyk (1802 – 1831) was een Nederlandse zeeofficier die tijdens de Belgische opstand het bevel over een kanonneerboot voerde. Op 5 feb 1831 voer hij op de Schelde maar door een harde wind werd het schip naar de wal gedreven waarna een aantal Belgen aan boord sprong en de vlag neerhaalde. Jan stak hierop de lont in een kruitvat en het schip met allen die erop waren, vloog de lucht in……!
Spiering
De spiering behoort tot de familie van de spieringen en wordt ook wel "komkommervisje" genoemd. Dit visje komt voor in zowel brak als zout water en is een echte scholenvis. Hij houdt van grote open wateren zoals het IJsselmeer en werd ook voor de afsluiting van het Haringvliet in de Werkhaven veel gevangen.
Spoelhoren
de spoelhoren is een grijs of roze zeeslakje twee of drie roze kleurbanden en komt langs zandige kusten tot diepten van enkele honderden meters voor Ze doorkruisen de zeebodem op zoek naar wormen en zagers.
Spoorbaan
Een spoorbaan is een weg, bestaande uit twee evenwijdige stalen staven, spoorstaaf of rail geheten. Deze zijn vastgezet op dwarsliggers, de zogenaamde 'bielzen' en ze zijn meestal van hout.
Sportlaan
Hoewel iedereen weet wat met sport bedoeld wordt, is het lastig om hiervan een eensluidende definitie te geven en er zijn nogal wat takken van sport…! Sport is gezond en staalt de spieren, was vroeger het devies…
Sprong De
Sprong is het zelfstandig naamwoord van springen en dat doet iemand die door een actie van de grond loskomt. In dit geval is het “De Sprong” over het kanaal in 1976 of anders gezegd de uitbreiding naar Hellevoetsluis-Oost
Staringhof
Anthony Christiaan Winand Staring (1767 – 1840) was een een romantische dichter in hart en nieren, een van de weinige Nederlanders die als zodanig bekend staan. Staring blonk uit in de dichterlijke vertelkunst. Een goed voorbeeld daarvan is zijn "Jaromir-cyclus", maar ook met "Marco" en "De hoofdige boer" verwierf hij bekendheid. Veel waardering ondervond hij echter niet, onder meer omdat zijn literaire werk moeilijk toegankelijk zou zijn. De 'landman' Staring had oog voor de natuur, maar ook voor de noden van de mensheid. Zo liet hij op zijn landgoed “De Wildenborch” een school bouwen, waar kinderen van boeren en landarbeiders onderwijs genoten.
Stationsplein
Een station is een plaats waar treinen stoppen en reizigers in-, uit- of over- kunnen stappen en/of goederen kunnen worden verladen. Vroeger was hier het station van de RTM van waaruit vertrek met de boot naar Middelharnis of met de tram naar Rotterdam, mogelijk was. Na de afsluiting van het Haringvliet kwam hier een eind aan en werd het vervoer overgenomen door een busdienst.
Stationsweg
zie Stationsplein
Steenbok
Steenbok is in de astrologie het sterrenbeeld van mensen geboren tussen 22 december en 20 januari. Het is het tiende teken van de dierenriem, verbonden met het gelijknamige sterrenbeeld.
Steenhoekstraat
Bij het inpolderen van de gorzen bij Nieuwenhoorn in de 14e eeuw werden een aantal tiendblokken gevormd, dat zijn percelen die verpacht werden om de kosten terug te verdienen. Een van die percelen heette de Steenenhoeck en daar is deze straat naar vernoemd.
Steenhouwer
een steenhouwer was een handwerksman die natuursteen met hamer en beitel bewerkte in een steenhouwerij. Tegenwoordig wordt natuursteen machinaal bewerkt en spreekt men van natuursteenbewerker.
Steiger
Een steiger in de bouw is een tijdelijke constructie opgebouwd uit steigerpijpen om het mogelijk te maken om te bouwen of onderhoud te plegen op hoge plaatsen waar men niet makkelijk bij kan. Ook worden steigers gebruikt voor het tijdelijk stutten van bouwwerken. Een steiger in een haven wordt gebruikt om schepen aan af te meren. Deze schepen moeten met hun voor- of achterschip afmeren of langzij tegen de steiger liggen. De steiger kan van hout of beton zijn.
Steijaartlaan
Abraham Steijaaart was een regent in Brielle die in 1695 het besluit nam tot de uitgave van de bekende atlas van Voorne.
Stephensonweg
De Brit George Stephenson (1781 – 1848) is bekend als uitvinder van de eerste praktisch toepasbare stoomlocomotief. In 1814 had hij zijn eerste stoomlocomotief gebouwd, de Blucher, deze locomotief was in staat om 30 ton steenkool met een snelheid van 4 mijl per uur te trekken. In 1821 startte de bouw van de Stockton en Darlington spoorlijn en in 1825 werd de lijn geopend. De Locomotion, bestuurd door Stephenson, trok 80 ton aan kolen en lood.
Sterkenburglaan
Sterkenburg was chef van de torpedowerkplaats in Hellevoetsluis en sneuvelde in 1943 als commandant van Hr Ms Soemba
Sternstraat
De stern behoort tot de familie van de meeuwen en hij is te herkennen aan zijn zwarte kuif. In het verleden broedde deze vogel in zeer grote aantallen in het voormalige natuurreservaat de Beer op Rozenburg. Aan het eind van de vijftiger jaren moest dit reservaat echter plaats maken voor de vooruitgang. Er zou een hoogoven gebouwd worden in het Rotterdamse havengebied en daarvoor werd de Beer platgewalst. De populatie van de soort zakte met 95%. De hoogoven is er nooit gekomen. Deze gebeurtenis was een belangrijke reden waarom in de jaren zestig het milieubewustzijn in de regio Rotterdam goed op gang kwam.
Stoofweg
Een Meekrapstoof of Meestoof is een installatie op een landbouwbedrijf voor het drogen een verwerken van de geteelde bijwortels van de meekrap. In Nederland kwam deze teelt voornamelijk voor in Zeeland, West-Brabant en op de Zuid-Hollandse eilanden.Het gewas meekrap werd al in de middeleeuwen, maar vanaf de 16e eeuw op grote schaal, geteeld om er de kleurstof alizarine ofwel Turks rood of kraplak uit te bereiden. Het is een overblijvend gewas dat na 2 of 3 jaar kon worden geoogst. Na de oogst in de herfst werden de meekrapwortels verwerkt in meestoven die in de buurt van de akkers waren gebouwd. Vanwege de hoge investeringskosten had een groep van boeren, meestal zestien, gezamenlijk een meekrapstoof. Dit kan gezien worden als een vroege vorm van een landbouwcoöperatie. Het eerste gedeelte van de meekrapstoof bestond uit de koude stoof. In deze schuur had iedere deelnemende boer zijn eigen opslagruimte waar de wortels werden gestort. Vervolgens was er een droogtoren waarin een oven aanwezig was die voor de eerste droging zorgde. Daarna werden de wortels van aanhangende aarde en andere ongerechtigheden ontdaan en nagedroogd. In het stamphuis tenslotte werden de wortels verpulverd met behulp van grote stampers die door een rosmolen werden aangedreven. Voor meekrappoeder was er een stapelmarkt te Rotterdam. Van daaruit werd het verfpoeder verkocht aan wolververijen en textieldrukkerijen.
Stoomtram
Een stoomtram is een tram die wordt voorbewogen door een stoomlocomotief.De RTM(Rotterdamsche Tramweg Maatschappij) werd in 1878 te Rotterdam opgericht en vanaf 1905 exploiteerde de RTM uitsluitend de lijnen naar de Zuid-Hollandse Eilanden en Zeeland en op 14 februari 1966 reed de laatste tram tussen Hellevoetsluis en Spijkenisse.
Stormweg
Storm is een zeer harde wind. Storm is gedefinieerd als wind met een windkracht van 9 op de schaal van De Beaufort. Dat betekent dat de gemiddelde snelheid van de wind gedurende 10 minuten een snelheid bereikt van tenminste 75 km/u. Is de windsnelheid gemiddeld over 10 minuten tenminste 90 km/u dan wordt gesproken van zware storm, windkracht 10. Bij een gemiddelde snelheid van 103 km/u spreekt men van zeer zware storm, windkracht 11.
Stoutestraat Karel de
Karel de Stoute (1433 1477) was hertog van Bourgondië, Brabant, Limburg en Luxemburg, graaf van Vlaanderen, Holland en Zeeland . In 1472 werd hij bovendien hertog van Gelre en graaf van Zutphen. Hij was de zoon van Filips de Goede en Isabella van Portugal. Zijn bijnaam betekent "de dappere" en slaat dus niet op ondeugend gedrag. Hij sneuvelde tijdens de Slag bij Nancy en zijn stoffelijk overschot bleef een paar dagen op het slagveld liggen. Hoewel hierover nog altijd onduidelijkheid bestaat, zou zijn gezicht al zijn aangevreten door wolven en waren zijn wapenrusting en kleren geroofd; identificatie van de hertog moest plaatsvinden aan de hand van de littekens op zijn lichaam die bij zijn lijfarts bekend waren.
Strandgaper
De Strandgaper heeft een stevige schelp met een elliptische vorm (een spitse voorkant en een afgeronde achterkant. De buitenzijde heeft onregelmatig concentrische groeilijnen. Beide kleppen sluiten bij de voor- en achterkant niet op elkaar: ze gapen, vandaar de Nederlandse naam: Strand'gaper'. De schelp kan tot 15 cm lang worden en heeft een wit tot geelwitte kleur.
Stratosfeer
is een laag in de dampkring die ligt op een hoogte van ca 15 km tot ca 50 km. Boven in de stratosfeer bevindt zich een hogere concentratie ozon. Dit gebied wordt dan ook de ozonlaag genoemd. De toename van de temperatuur in de stratosfeer is een gevolg van de absorptie van ultraviolet licht van de zon.
Strekdam
Een strekdam is een dam in zee langs de kust, of een dam in een rivier langs de dijk, om afslag door golven tegen te gaan. Strekdammen worden ook aangelegd nabij havens om de daar voor anker liggende schepen te beschermen. Strekdammen in rivieren worden vaak gecombineerd met kribben, zodat de oever niet alleen tegen golfslag maar ook tegen de stroming beschermd wordt.
Stroming
Stroming is het met kracht vloeien van water in een rivier of in de zee. Een bekende stroming is De Golfstroom die bij ons voor zachte winters zorgt.
Struytse Hoeck
is vernoemd naar de polder De Struyten
Struytse Zeedijk
Een zeedijk is een verharde dijk die op het land langs de kust is aangelegd om de kust rond een stad of haven te beschermen tegen een overstroming.
Sweersstraat Isaac
Isaac Sweers (1622 – 1673) was een Nederlandse admiraal. Anders dan de meeste Nederlandse zeehelden was Isaac niet afkomstig uit een zeemansfamilie of zelfs maar een havenplaats: hij werd in Nijmegen geboren! Hij speelde een belangrijke rol in de tocht naar Chatham. Sweers diende onder De Ruyter in de vierdaagse en onder Tromp in de tweedaagse zeeslag. Hij sneuvelde in de slag bij Kijkduin.

T

Top

Tapijtschelp
De tapijtschelp is een vrij dikschalige, wat rechthoekige schelp. De top ligt ver naast het midden. De buitenkant heeft een duidelijke traliewerkstructuur. Deze schelp kan vooral gevonden worden in de vloedlijn en de soort komt voor op enkele plaatsen in de waddenzee en voor de Belgische westkust.
Tenellalaan
Tenella is een vaste plant die behoort tot de sleutelbloemfamilie. In Nederland komt de plant soms voor op Texel, Voorne en in Noord-Brabant. De plant wordt ook in de siertuin gebruikt. Tenella bloeit van juni tot augustus met roze-rode bloemen. En de plant komt voor op natte grond in duinvalleien, moerassige heidevelden en in kortblijvende, natte graslanden.
Tennispad
Tennis is een balsport voor twee (enkelspel) of vier (dubbelspel) spelers, waarbij een kleine bal met een racket over een net gespeeld moet worden. Tennis is ontstaan in Engeland en wordt in zijn hedendaagse vorm gespeeld sinds 1873. De naam is evenwel afgeleid van het Franse woord "tenez!": "houd (de bal)!".
Teresalaan Moeder
Moeder Teresa, geboren als Agnes Gonxha Bojaxhiu (1910 – 1997) was een katholieke zuster. In Calcutta zette zij een wereldwijd bekend werk onder armen op, dat zij tot kort voor haar dood leidde. Ze stichtte de orde van de Missionarissen van Naastenliefde, een religieuze orde voor zusters in Calcutta. In 1979 ontving zij voor haar werk de Nobelprijs voor de Vrede.
Terwogtstraat
J.H.L.Terwogt (1826 – 1893) was van 1855 tot 1886 predikant te Nieuwenhoorn.
Tiendweide
Een tiend is een vorm van winstbelasting, waarbij men een deel van de opbrengst dient te betalen. Oorspronkelijk bedroeg dit een tiende deel; uit de middeleeuwen zijn echter ook andere percentages bekend. Bekend is ook de tiende penning van Alva waardoor de opstand in de Nederlanden begon…!
Tijmstraat
Tijm is een geslacht uit de lipbloemenfamilie. Het omvat kruidachtige of houtachtige planten met een zeer aromatische geur, die tot 30 cm hoog worden en in schijnkransen bloeien. Vanwege de aromatische geur wordt tijm dikwijls in de zeepindustrie gebruikt. De planten worden ook als geneeskrachtige planten en als sierplanten gebruikt. Van de bloemen en bladeren wordt ook de bekende tymsiroop bereid.
Timmerwerf
In vroeger jaren was een timmerwerf de werkplaats van het timmergilde met een lange vrijstaande draaibank, een houten werkbank en oude gereedschappen zoals lepelboren die dienden om uit boomstammen buizen te maken en de mallen voor de kamraderen van de molens in de omgeving. Een van de neventaken van de timmerman was namelijk het onderhouden van de molens.
Tinnegieter
een tinnegieter is een handwerkman die allerhande tinnen voorwerpen giet. Tin, één van de vroegst ontdekte metalen, werd veelal met brons gebruikt. In 3500 v.Chr. was al bekend dat tin (evenals arseen en nikkel) een verhardend effect had op koper. Daarom werd het gebruikt in gereedschappen en wapens.
Tollenshof
Henricus Franciscus Caroluszoon (Hendrik) Tollens (1780 – 1856) was een Nederlands dichter. Tijdens zijn leven werd Tollens gezien als de grootste Nederlandse dichter van zijn tijd. Zijn poëzie prees de zegeningen van het huiselijk leven en riep op tot trouw aan God en het Vaderland. Zijn nationalistische “Wien Neerlands bloed” werd zelfs tot het Nederlandse volkslied uitgeroepen. Voor de Tachtigers was hij een frequent voorbeeld van spot. Deze groep jonge dichters hekelden vooral zijn retorische, bombastische taalgebruik.
Tolweg
Een tolweg is een weg, waarvoor de gebruiker op directe wijze betaalt om er gebruik van te mogen maken. In vroeger jaren moest de reiziger vaak tol betalen als hij in een ander dorp kwam. Tegenwoordig maken sommige tolwegen gebruik van grote en dure kunstwerken als tunnels en bruggen. Men spreekt dan vaak over toltunnels en tolbruggen.
Tolweg West
zie Tolweg
Tong
De tong is een bruingevlekte platvis en heeft een voorkeur voor relatief ondiep water met een zand- of modderbodem. In de winter trekt de tong zich terug naar het iets warmere water in de zuidelijke Noordzee. De tong dankt zijn naam aan de ovaalronde vorm. Zijn kleine oogjes staan dicht bij elkaar aan de rechterzijde van het lichaam. Dat geeft de vis de mogelijkheid om half ingegraven in het zand op een voorbijzwemmende prooi te loeren. De tong wordt net als alle andere platvissen geboren als een 'gewone' vis met een oog aan beide zijden van het lichaam. De jonge tong ondergaat echter al snel een metamorfose tot platvis. De kleinste tong wordt aangeduid met de naam sliptong.
Trambaanpad
Dit fietspad dankt zijn naam aan de tram van de RTM (Rotterdamse Tramweg Maatschappij) die tot 1966 van Hellevoetsluis naar Rotterdam v.v. reed.
Traverse
een traverse is een aarden wal die doorgaans loodrecht dwars op de hoofdwal en heeft al functie de troepen en artillerie die achter de hoofdwal staan opgesteld dekking te bieden tegen vijandelijk flank- of rugvuur of anderszins zijdelings inslaande projectielen.
Triathlonweg
Triathlon is een zogenaamde multisport, dat wil zeggen dat het een sport is die uit verscheidene disciplines bestaat. De originele triatlon bestaat uit: 3.8 km zwemmen + 180 km fietsen + 42.195 km hardlopen
Trompstraat Maarten
Maarten Harpertszoon Tromp (1598 – 1653) was een admiraal van de Nederlandse marine. Hij vocht tegen de Duinkerker kapers en tegen de Engelsen. In 1639 versloeg hij de ‘Spaanse Tweede Armada’ bij Duins In 1653 sneuvelde hij tijdens de slag bij Kijkduin. Hij was erg geliefd bij de matrozen die hem ‘Bestevaer’ noemden en hij was bovendien een bekwaam strateeg die als eerste de tactiek van het varen in linie uitvoerde.
Trouwseweg
deze weg is vernoemd naar boer Trouw die daargewoond heeft
Turfweide
Turf is gedroogd veen dat vroeger als brandstof werd gebruikt. De Romeinen stookten al gedroogde veenballen in hun vuurhaard. Sinds de Middeleeuwen werd veen in de vorm van turf als brandstof gebruikt. In moeras- en veengronden vormen de afstervende planten een soort grondstof die men uitspitte en te drogen legde op een legakker waarna ze als brandstof gebruikt werden.
Tussenweg
is een weg die tussen twee andere wegen inligt.
Tweelingen
Tweelingen is in de astrologie het sterrenbeeld van mensen die geboren zijn tussen 21 mei en 21 juni. Het is het derde astrologische teken van de dierenriem en vindt zijn oorsprong in het gelijknamige sterrenbeeld.
Twickelstraat
Twickel is een kasteel bij Delden in de provincie Overijssel en vormt het centrum van het gelijknamige landgoed. De oudste vermelding van Twickel is in 1347 als Herman van Twickelo het huis Eysinck bij Delden koopt. Dit huis wordt het latere kasteel Twickel. Twickel geniet grote bekendheid wegens zijn tuinen en park. De oudste bekende tuinaanleg stamde uit het midden van de zeventiende eeuw. Daarnaast bevonden zich rond het kasteel boomgaarden en moestuinen. Het geheel was omgeven door een haag en de buitengracht. Historische bouwwerken in het park zijn de oranjerie, het tuinhuis, de ijskelder en de eikelschuur.

U

Top

Uithofweide
Een uithof is een grote kloosterboerderij van waaruit de vaak aanzienlijke landerijen die aan een kloosterorde toebehoorden, werden bewerkt en beheerd. In eerste instantie deden monniken meestal zelf het werk op deze uithoven, later werden die taken vaak uitbesteed aan lekenbroeders.
Uitweg
Wanneer een onroerend goed (huis of grond) niet of niet voldoende bereikbaar is vanaf de openbare weg, zegt men dat het perceel ingesloten is. De eigenaar of huurder van een ingesloten perceel kan dan een recht van uitweg vragen tot aan de openbare weg. Deze uitweg loopt bijgevolg over de grond van andere eigenaars.
Uniceflaan
UNICEF is de afkorting van United Nations International Children's Emergency Fund en het is een organisatie binnen de Verenigde Naties die zich inzet voor het welzijn van kinderen, onder andere via de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind

V

Top

Vaargeul
Een vaargeul is het door bakens en boeien bepaalde deel van het vaarwater dat dikwijls uitgebaggerd is. De betonning voert die bebakening uit. Een roeiboot kan overal op het vaarwater varen, een zeeschip alleen in de vaargeul. De vaargeul is vooral nodig als er in de rivier veel zandbanken liggen.
Varenstraat
De varens vermenigvuldigen zich door middel van sporen, dit in tegenstelling tot de zaadplanten. Alle varens hebben wortels, een stam en zowel vruchtbare bladen, waar de sporen zich op bevinden als onvruchtbare bladen zonder sporen. De meeste soorten hebben een wortelstok, een kruipend stuk stengel onder de grond. Er zijn duizenden verschillende soorten varens vooral in de regenwouden omdat daar een van de belangrijkste vereisten aan de leefomgeving van de varen – vocht – is gegarandeerd.
Veeckensstraat
Veeckens was een marineman en leefde omstreeks 1850.

Veenweide
Veen is een natte, zuurstofarme en sponsachtige grondsoort, die opgebouwd is uit plantaardig materiaal. In gedroogde vorm staat het bekend als turf. Drassige gronden en veengebieden of veenmoerassen waar turf werd gestoken, werden vroeger ook wel moer genoemd. Een synoniem van moer is moor, waarmee we op de Moriaanseweg belanden…?
Veerweg
De Veerweg is genoemd naar het veer dat voor de afsluiting van het Haringvliet in 1970 de verbinding Hellevoetsluis - Middelharnis v.v. onderhield.
Verdistraat
Giuseppe Fortunino Francesco Verdi (1813 – 1901) was een van de grootste componisten van Italiaanse opera's, waarvan hij er in totaal zesentwintig schreef. Zijn werk was tijdens zijn leven zeer geliefd en is dat nog steeds. Hij schreef de opera Nabucco in 1842, Rigoletto in 1851 en Aïda in 1872. Verdi schreef dit voor de Egyptische Khedive ter gelegenheid van de opening van een nieuw operagebouw in Caïro en niet zoals vaak wordt gedacht voor de opening van het Suezkanaal.
Verlengde Oudejaarseweg
de Oudejaarseweg is na het graven van het Kanaal door Voorne in twee stukken verdeeld en het gedeelte aan de oostkant van het kanaal kreeg de naam Verlengde Oudejaarseweg (genoemd naar de polder Outjaar)
Verschoorstraat Nicolaas
Nicolaaas Verschoor (1621 – 1676) was een Nederlandse schout-bij-nacht en onderschikte van Michiel de Ruyter.
Vierasser
Een vierasser is een voertuig dat rust op vier assen. De benaming wordt vooral in de spoor- en tramwegwereld gebruikt. De assen zijn meestal twee aan twee ondergebracht in draaistellen en omdat deze in spoorbogen meesturen, is er, vergeleken met een tweeasser met starre assen, een soepele loop door de bocht. Ook is er vaak minder slijtage omdat de wielen minder wringen.
Vinckstraat P C de
Pieter Charles de Vinck was al voor 1600 onderwijzer in Nieuw Helvoet en in 1617 werd hij gekozen tot dijkgraaf van het Weergors
Vingerlingseweg
een vingerling is een ring die aan de achtersteven van een boot bevestigd is en waarin de pen of de roerhaak van roer passen. Het geheel vormt een deel van het beslag.
Een vingerling kan ook een dijk om een doorbraak zijn.
Visserstraat
L.C.P.W. Visser was hoofdingenieur op de marinewerf te Hellevoetsluis.
Vivaldistraat
Antonio Lucio Vivaldi (1678 – 1741) bijgenaamd de rode priester was een Italiaanse violist, priester en componist. Vivaldi's muziek is vernieuwend. Zijn composities waren helder, met harmonische contrasten, en Vivaldi slaagde er vaak in vernieuwende melodieën en thema's te bedenken. Van belang is ook dat zijn muziek bedoeld was om ook de massa aan te spreken, in plaats van alleen de intellectuele elite. Het vrolijke karakter van zijn muziek weerspiegelt Vivaldi's eigen plezier in het componeren en is een belangrijke reden voor de enorme populariteit van zijn werk.
Vlasakkerlaan
een vlasakker is een akker waarop vlas verbouwd wordt. Er zijn twee soorten: vezelvlas voor linnen en olievlas voor lijnzaadolie.
Vlasakkerplein
zie Vlasakkerlaan
Vlaswiek
een vlaswiek is een bundeltje gezwengeld vlas en dit woord is ontleend aan de bijbel: Jesaja 42 vers 3 voor lijnzaadolie.
Vliedbergstraat
Vliedberg is de gebruikelijke naam voor de kunstmatige heuvels die verspreid liggen over voornamelijk de provincie Zeeland. Hoewel er veel verwarring was over waar deze vijf- tot twaalf meter hoge bergjes voor dienden, is men er tegenwoordig van overtuigd dat de meeste vliedbergen oorspronkelijk dienden als heuvel voor een mottekasteel. Dit in tegenstelling tot wat de naam vliedberg suggereert.
Vlier
de Vlier is een geslacht van snelgroeiende heesters of kleine bomen. In de lente dragen ze tuilen van witte of crèmekleurige bloemen, gevolgd door kleine rode, blauwachtige of zwarte vruchten. Thee van de bladeren werkt bloedreinigend. Gekookte bessen versterken de stofwisseling en worden ingezet tegen ischias en reuma. Vlierbessensiroop is goed voor de keel bij een verkoudheid. Gekneusde bladeren bijeengebonden boven een deur of raam houden muggen op afstand. Kransen van vliertakken legt men over de hoofden van paarden om lastige vliegen op afstand te houden…….!!
Vliet
een vliet is een natuurlijke waterloop in getijdenrivieren
Vlinderslag
Van alle in het zwemmen gehanteerde slagen is de vlinderslag de jongste. Hij is voortgekomen uit de klassieke schoolslag, doordat de contrabeweging van de armen op een bepaald moment boven het water werd uitgevoerd. De zogeheten 'armdoorhaal' werd verlengd in de richting van de heupen, terwijl aanvankelijk de schoolbeenslag gehandhaafd bleef. In tegenstelling tot de school-, rug- en vrije slag vereist de vlinderslag kennis en vaardigheid.
Vloedlijn
de vloedlijn is de denkbeeldige lijn tot waar het water komt als het vloed is en meestal ligt daar ook de meeste rotzooi…!
Vlughstraat Thomas
Thomas was een van de talrijke Nederlandse zeehelden...
Volantestraat
volante is een Italiaanse term uit de muziek en betekent vluchtig, vliegend
Volkomstraat
Pieter van Volkom was predikant van Nieuwenhoorn van 1807 tot 1810
Vondellaan Joost van den
Joost van den Vondel (1587 – 1679) was een Nederlands dichter en toneelschrijver. In 1610 trouwde Joost met Mayke de Wolff . Hij verdiende zijn brood met zijn kousenhandel in de Warmoesstraat…! In 1613 begon hij Latijn te leren om Seneca te kunnen lezen en later leerde hij Grieks om zijn toneelstuk “Palamedes oft vermoorde onnooselheit” te kunnen schrijven. Het stuk is een scherpe kritiek op prins Maurits en de auteur moest Amsterdam dan ook ontvluchten. In 1641 ging Van den Vondel over van de Remonstranten tot de Rooms-katholieke Kerk, wat hem niet in dank werd afgenomen. Na het faillissement van de kousenzaak in de Warmoesstraat werd hij in 1658 suppoost bij de Bank van Lening. Hij stierf op 91-jarige leeftijd. Als zijn laatste werk dichtte hij spottend zijn grafschrift: Hier leit Vondel zonder rouw, Hy is gestorven van de kouw
Voorneweide
Het eiland Voorne is het westelijke deel van het dubbel-eiland Voorne-Putten. Het wordt door de rivier Bernisse gescheiden van het eiland Putten
Voornsestraat
zie Voorneweide
Voorvorseweg
een voorvorsch betekende vroeger een afdichting of een dijklichaam waarbij een scheiding tussen zout en zoet water ontstond
Voorweg
een voorweg ligt vooraan...?
Vroonenhof Het
is genoemd naar de Hellevoetse familie Vroonen die vroeger een boerderij hadden op deze plek
Vuurdoorn
de vuurdoorn is een geslacht van groenblijvende struiken uit de rozenfamilie en hij heeft grote scherpe stekels. Vuurdoorns worden 4-6 meter hoog en hebben witte bloemen en rode, oranje of gele bessen. De bloeitijd loopt van de late lente tot in de vroege zomer. De bessen worden laat in de zomer geproduceerd en rijpen in de late herfst. Vuurdoorns zijn belangrijke sierplanten in tuinen, vanwege hun fraaie bloemen en bessen. Ze worden vaak tegen een muur geplant en bieden vogels die willen nestelen een uitstekende bescherming. Merels doen zich graag tegoed aan de bessen.
Vuurvlinder
de vuurvlinder is een dagvlinder. Van de mannelijke vlinder zijn de vleugels bijna geheel oranjerood met een enkel zwart vlekje. De voorvleugels van de vrouwtjes zijn eveneens oranjerood maar zwart gevlekt en de achtervleugels grotendeels zwart. De waardplanten van de grote vuurvlinder zijn soorten zuring. De vlinder komt voor op matig voedselrijk grasland. In de meeste gebieden kent de soort twee generaties met een vliegtijd van mei tot en met augustus.

W

Top

Walstraat
een wal is een hoge langgerekte aarden verhoging ter bescherming van een terrein waar zich mensen bevinden; in dit geval dus de poorters van Hellevoetsluis
Wanmolen
met behulp van de wanmolen die ook wel graanzeef genoemd wordt, wordt het koren van het kaf gescheiden voordat het gemalen kan worden. Het graan wordt in de molen rondgeslingerd waardoor het kaf dat lichter is, uit de molen waait.
Want Het
het want is al het touwwerk aan boord van een zeilschip
Waterlinze
waterlinze is een ander woord voor kroos
Waterman
Waterman is in de astrologie het sterrenbeeld van mensen geboren vanaf 21 januari tot 19 februari. Het is het elfde teken van de dierenriem en vindt zijn oorsprong in het gelijknamige sterrenbeeld.
Watermanseweg Het
zie Waterman
Waterpoortstraaat
Een waterpoort is een poort in een vestingmuur die een rivier of gegraven water toegang biedt tot de stad, of in het geval van een havenstad een toegangspoort tot de haven. Wellicht heeft aan de zuideinde van de Oostkade een waterpoort gestaan?!
Weegschaal
Weegschaal is in de astrologie het sterrenbeeld van mensen die zijn geboren tussen 23 september en 23 oktober. Het is het zevende teken en het is verbonden met het gelijknamige sterrenbeeld
Wee Weneestraat
Weeweneestraat is een verbastering van de polder “Weduen Ee” van wie het land in 1374 door een watersnood getroffen werd. Later is hier de polder Weewenee ontstaan.
Weide de
Het aandeel grasland in het totale oppervlak van Nederland is ongeveer de helft, en betreft dus een aanzienlijk deel. Verreweg het grootste deel van het grasland wordt als weide gebruikt voor vee. Deze wordt in de meeste gevallen intensief gebruikt en bestaat vaak uit grassoorten, die snel groeien en waarvan Engels raaigras het hoofdbestanddeel uitmaakt.
Welhoek
Bij het inpolderen van de gorzen bij Nieuwenhoorn werden een aantal tiendblokken gevormd, dat zijn percelen die verpacht werden om de kosten terug te verdienen. Een van die percelen heette de Welhoeck en daar is deze straat naar vernoemd, wellicht was hier vroeger een wel..?
Welleweg
een wel is de plaats waar water uit de grond opborrelt
Werfhoekweg
De Werfhoek is de naam van een polder
Werkhaven
De werkhaven werd kort na de watersnoodramp in 1953 gegraven in het kader van de Deltawerken. Het was de opslagplaats voor het materiaal dat voor het bouwen van de Haringvlietdam nodig was. De haven is nu in gebruik voor de pleziervaart en de naam is veranderd in Heliushaveneen.
West Barrièrestraat
in die straat was in vroeger jaren vermoedelijk een barrière of een obstakel en dat zou kunnen zijn een hek, een hindernis, een versperring, een slagboom, een drempel…?
Westdijk
de westdijk is een dijk die in het westen van in een gemeente ligt
Westhilstraat
een hil is een vluchtheuvel tegen het water
Westkade
Deze kade ligt aan de westzijde van het water. Een kade of wal is een beschoeide of gemetselde oeverstrook. Kenmerkend voor een kade is dat in extra faciliteiten voor het aanleggen van schepen is voorzien, zoals een verhard loopoppervlak (hout, steen, beton) bovenop de wal, en bolders om schepen aan te lijnen. De hoogte van een kade boven de waterspiegel is afhankelijk van de behoefte: voor kleine schepen een lage kade….
Westzanddijk
Het lichaam van een zanddijk bestaat uit zand en dat is natuurlijk geen partij voor stromend water. Daarom moet een zanddijk aan alle kanten beschermd worden zodat het zand niet wegspoelt. Welnu zowel de Oost Zanddijk als de West Zandijk zijn door de beschoeiing en de bestrating goed ingepakt en liggen daar al eeuwen.
Wetering
een wetering is een (gegraven) watergang. Vooral bij de ontginning van laagveengebieden was het graven van een wetering belangrijk voor de afwatering van het gebied.
Wezel
de wezel is een roofdier uit de familie der marterachtigen. De wezel is het kleinste roofdier ter wereld. Een vrouwtjeswezel weegt slechts 35 gram en dat is lichter dan een veldmuis. In België wordt het dier ook wel muishond genoemd. De wezel voedt zich voornamelijk muizen, lemmingen, konijnen, vogels en veel hun prooidieren zijn groter dan de wezel zelf….
Wijting
de wijting is een vis uit de familie van schelvissen. De wijting is een zoutwatervis die voorkomt in een gematigd klimaat. De soort is voornamelijk te vinden in zeeën, zachtstromend water. De diepte waarop de soort voorkomt is 10 tot 200 m onder het wateroppervlak. Het is een roofvis en in de winter wordt hij door sportvissers bij de Maasvlakte gevangen
Wilgenpad
de Wilg is een geslacht van tweehuizige bomen uit de wilgenfamilie. Wilgen zijn bladverliezende bomen met verspreide bladstand. De knop heeft één knopschub. De bloem van de wilg heeft de vorm van katje en groeit uit de zijknoppen van een éénjarige twijg. De wilgenkatjes zitten of staan, dit in tegenstelling tot populieren die hangende katjes hebben. Wilgen komen in Nederland veel voor langs sloten, ze houden namelijk over het algemeen van een vochtige bodem.
Wilhelminastraat
Wilhelmina Helena Pauline Maria (1880 – 1962) Prinses der Nederlanden was van 1890 tot 1948 regerend Koningin der Nederlanden. De koningin-moeder Emma reisde in mei 1900 met haar dochter naar het slot Schwarzburg in Thüringen. Daar had ze ontmoetingen gearrangeerd met drie huwelijkskandidaten. Moeder en dochter kozen voor hertog Hendrik zu Mecklenburg Schwerin. Op 30 april 1909 werd hun enige kind geboren: Juliana… In februari 1939 werd besloten tot de bouw van een centraal vluchtelingenkamp voor uit Duitsland gevluchte joden. Gekozen werd voor een locatie bij Elspeet. Koningin Wilhelmina verzette zich daar tegen; zij vond de afstand van twaalf kilometer tot haar zomerverblijf paleis Het Loo veel te weinig. Het kamp werd uiteindelijk bij Hooghalen gebouwd (kamp Westerbork). In mei 1940 vluchtte zij met de regering naar Engeland en in mei 1945 kwam ze weer terug
Willems Fopsstraat
Willems Fops was een vroegere bewoner in de polder
Willemsstraat Daniël
Willemsstraat Daniël was vermoedelijk een vroegere bewoner in de polder.
Windhond De
De Windhond was een kotter van de Admiraliteit van De Maze, gebouwd in 1781 met 24 kanonnen en 120 koppen onder commando van luitenant Goeverts.
Wingerd
de wingerd is een geslacht van houtige klimplanten uit de wijnstokfamilie. Planten uit dit geslacht worden vaak gebruikt als sierplant. De Nederlandse naam 'wingerd' is een verkorting van wijngaard, wat duidt op de verwantschap met de wijnstok.
Wisselslag
In de zwemsport geldt de wisselslag als het fysiek zwaarste onderdeel vanwege de vele tempo- en ritmewisselingen die een zwemmer of zwemster in het water moet ondergaan; de zwemslag is een combinatie van de vier bestaande zwemslagen en wordt uitgevoerd in de volgende vaststaande volgorde: vlinder-, rug-, school- en vrije slag.
Witsandstraat
Abraham Witsand was begin 18e eeuw molenaar in Nieuwenhoorn, hij heeft veel voor de gemeenschap betekend.
Witte de Withplein
Witte Corneliszoon de With (1599 – 1658) (bijgenaamd Dubbelwit) was een Nederlandse Vlootvoogd in de 17e eeuw. Hij werd in Nieuwenhoorn geboren. In 1628 werd hij, in dienst van de WIC, vlaggenkapitein bij Piet Hein op de Amsterdam bij diens aanval op de Zilvervloot. De With kreeg een prijsgeld van ongeveer 500 guldens, wat hem zwaar tegenviel want hij vond dat hij een cruciale rol gespeeld had bij het onderscheppen van de vloot. Hij sneuvelde in de Noordse oorlog tegen de Zweden.
Wolterbeekstraat
Constantijn Johan Wolterbeek was een Nederlands zeeofficier. Hij was bij expedities naar Oost-Indië. Tijdens de inval van de Fransen in maart 1793 onderscheidde hij zich als luitenant ter zee door zijn heldhaftig optreden tijdens een expeditie op de Schelde waarbij twee Franse marineschepen door de Nederlanders werden buit gemaakt. Hij bleef ook tijdens de Bataafsche Republiek en onder de Franse Republiek bij de marine. Hij maakte zich verdienstelijk bij het opzetten van een betere opleiding voor adelborsten. Na 1813 werd hij commandant van de zeemacht.
Woordbouwerplein
“Het Kinderboek van het jaar” is een literatuurprijs in de Nederlandse jeugdliteratuur die van 1954 tot en met 1970 jaarlijks werd toegekend aan het beste Nederlandse kinderboek. Sinds 1970 is de prijs vervangen door de Gouden en Zilveren Griffels. In 1970 ontving Frank Herzen deze prijs voor het boek ‘De zoon van de Woordbouwer’
Woutstraat van't
was in de 17e eeuw schout van de polder Nieuwenhoorn
Wulpstraat
De wulp is een vogel uit de familie van snipachtigen. Het vrouwtje groter dan mannetje en met langere snavel. Hij is de grootste Europese steltloper met lange poten, donkere erg lange snavel naar beneden gebogen. De wulp is schuw en moeilijk te benaderen, hij broedt in duinen, weilanden, moerassen, etc., met dichte vegetatie, maar nooit onder bomen en hij fourageert in open terrein in weilanden, kwelders en moddervlaktes.

X

Top

...

Y

Top

IJsendoornstraat van
Van IJsendoorn was een notaris in Brielle

Z

Top

Zaanstraat Willem van der
Willem van der Zaen (1621 – 1669) was een Nederlandse schout-bij-nacht. Zijn naam wordt tegenwoordig ook gespeld als Van der Zaan. In 1653 onderscheidt Van der Zaen zich tijdens de Zeeslag bij Nieuwpoort door de bemanning van de zinkende Kameel te redden. In 1657 krijgt Van der Zaen door de Staten-Generaal een gouden ereketen toegekend. Van der Zaen krijgt door het veroveren van een kaperschip met 36 christenslaven van de Barbarijse zeerovens in 1659 zijn tweede ereketen en in 1663 een derde keten voor één met 21 slaven. Hij neemt deel Vierdaagse Zeeslag in 1666 in het eskader van Cornelis Tromp en omdat zijn schip zwaar beschadigd blijkt, keert hij om naar Hellevoetsluis. In 1669 sneuvelt hij tegen de Algerijnen door een kanonskogel….
Zalm
De zalm is een zeevis die de rivier opzwemt om te paren. In zee eet de zalm uitsluitend vis, de groeifase duurt daar van één tot vier jaar. De zalm voert op zee grote trekbewegingen uit en kan langs de Europese kusten en door de oceaan tot aan Groenland trekken. Als de dieren voldoende vetweefsel hebben opgebouwd om de trek en de paai aan te kunnen, zwemmen ze de rivierstelsels in. De verschillen in de duur van de opgroeifase hangen samen met de energie die nodig is voor de paaitrek. De zalm wordt gezien als een indicator van de kwaliteit van de Europese rivieren, onder meer de Rijn en de Maas
Zandpad
een zandpad is een pad waarvan het wegdek uit zand bestaat. De Brielsestraatweg was vroeger een zandpad.
Zeeasterstraat
de zeeaster is een plant uit de composietenfamilie. De soort komt voor op kwelders en in gebieden die onder invloed van het getijde staan. Ze groeien op de vloedlijn. De zeeaster komt in Nederland voor in het deltagebied, op de Waddeneilanden, langs de Waddenkust en de Friese kust. Ook komt de plant voor plaatsen waar zoute kwel optreedt, zoals enkele droogmakerijen. De zeeaster werd vroeger in Zeeland in het wild verzameld door arme mensen. De jonge bladeren worden nog steeds als groente gegeten. Ze worden dan onder de naam lamsoren te koop aangeboden.
Zeedijk Nieuwe
Een zeedijk is een verharde dijk die op het land langs de kust is aangelegd om de kust rond een stad of haven te beschermen tegen een overstroming.
Zeegat
een zeegat is het einde van een rivier of zeearm dat toegang tot de open zee geeft
Zeeheldenpad
Een zeeheld is een held die zijn status te danken heeft aan zijn verdiensten tijdens oorlogshandelingen op zee.
Zeekraal
is een groene plantensoort met kraalachtige verdikkingen aan de bladeren die op kwelders groeit en soms wel als groente of salade gegeten wordt. Je kunt het net als spinazie koken, maar voeg vooral geen zout toe..!
Zeelt
de zeelt is een vis die tot de karperachtigen behoort. De vis heeft een groenige kleur en een dikke slijmerige huid met zeer kleine schubben. Zeelten leven over het algemeen in flink begroeide stilstaande of langzaam stromende wateren met een zachte modderige bodem. In mei en juni wordt bij watertemperaturen van 18 tot 20°C gepaaid. Hierbij is een flinke onderwatervegetatie essentieel. Een vrouwtje kan 300.000 tot 800.000 eieren afzetten. In de winter houdt hij een winterslaap.
Zenit
het zenit is het hoogste punt van de sterrenhemel gezien vanuit het punt waar de waarnemer staat. Het is dus het punt recht boven de waarnemer.
Zeus
Zeus is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is de oppergod, die heerste vanaf de berg Olympus. Hij is een zoon van Kronos en Rheia. Kronos was de opvolger van Ouranos. Het equivalent van Zeus in de Romeinse godsdienst is Jupiter.
Zicht De
een zicht is een landbouwwerktuig voor het maaien van graan dat het midden houdt tussen een zeis en een sikkel. Een zicht en een sikkel worden met één hand gehanteerd, een zeis met twee handen. De steel en handvat van een zicht heten samen de werft.
Zilverschoon
Zilverschoon is een plant uit de rozenfamilie. De naam van deze plant komt door het zilverig uiterlijk dat ontstaat door zijdeachtige haartjes waarmee de plant is bedekt. Zilverschoon komt voor op vochtige plekken langs wegen en in het weiland. De plant is giftig voor paarden, vooral na het eten van grote hoeveelheden en langere tijd. De bloem is geel en er zijn vijf kroonbladeren en tien kelkbladeren. Zilverschoon bloeit mei tot augustus.
Zoomweg
Een zoomweg is een weg langs een stad of dorp
Zoutweide
Na de laatste ijstijd ontstond er achter de duinen een zoutwatermoerasgebied. Door de stijging van het zeespiegel en door regelmatige overstromingen werd het land een zout getijdegebied waarop ook gras groeide…
Zuiddijk
Een zuiddijk is een dijk die in het zuiden van in een gemeente ligt...
Zuidfront
Een front is in een oorlog de gevechtslinie. Hellevoetsluis is een vestingstad en dat zien we ook in de naamgeving van de straten. Front slaat hier echter niet op gevechtshandelingen maar het is de voorzijde van de stad…..!!
Zwaanpad Simon
Simon Zwaan was een schoolmeester die van 1742 tot 1753 in Delfshaven voor de klas stond en van 1753 tot 1780 werkte hij in Nieuwenhoorn.
Zwartedijk
in de buurt van de Zwartedijk werd wellicht gemoerd...!
Zwarteweg
in de buurt van de Zwarteweg werd wellicht gemoerd... !
Top