Straten van Maassluis ...

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Maassluis ,Maassluis ( uitspraak (info·uitleg)) is een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente telt ruim 32.000 inwoners en heeft een oppervlakte van 10,11 km² (waarvan 1,51 km² water). Binnen de gemeentegrenzen liggen geen andere kernen. Op 16 mei 1614 werd Maeslandsluys zelfstandigheid verleend door de Staten van Holland en ging verder als Maassluis. De afscheiding had mogelijk kerkelijke redenen, Maassluis is protestants georiënteerd en Maasland is katholiek georiënteerd. De schans werd in 1624 afgebroken om plaats te maken voor de Groote Kerk. Met de bouw daarvan werd begonnen in 1629. De bouw lag vijf jaar stil doordat kapers uit Duinkerke veel Maassluise vissersschepen veroverden en de bemanning overboord gooiden. In 1639 werd de Groote Kerk voltooid. Op 4 december 1732 werd het beroemde Garrelsorgel in gebruik genomen. Het was van 1730 tot 1732 gebouwd door Rudolf Garrels en was een geschenk van de Maassluise reder Govert van Wijn. In 1811 werd Maassluis door Napoleon Bonaparte stadsrechten verleend.
Hoe in en rond Maassluis de zeemansvrouwen in de zeventiende eeuw thuis het gezin draaiend hielden, staat uitvoerig en zeer levendig beschreven in het proefschrift van Annette de Wit.
Op economisch gebied was aanvankelijk de visserij van belang, maar in de negentiende eeuw werd de stad wereldberoemd door het sleepvaartbedrijf L. Smit & Co. en het scheepsbergingsbedrijf W.A. van den Tak, die na een fusie bekend stonden als Smit-Tak. In Maassluis is het Nationaal Sleepvaartmuseum gevestigd en in de haven ligt de stoomsleepboot Furie. Dit schip sleepte jarenlang houtvlotten over de Oostzee, werd in 1976 door de AVRO aangekocht voor een rol in de televisieserie Hollands Glorie naar het boek van Jan de Hartog en is sinds 15 februari 1978 eigendom van de Stichting Hollands Glorie. Een ander maritiem bedrijf in Maassluis is Koninklijke Dirkzwager, dat sinds 1872 informatiediensten in en rond de Rotterdamse haven levert.
Op 27 april 1688 vestigde de tabaksverkoper Levi Jacobs zich in Maassluis, en vanaf 1750 groeide de gemeenschap. Maassluis was een van de weinige plaatsen in de streek waar Joden zich mochten vestigen. In 1769 kregen ze toestemming om een synagoge te bouwen. Na 1890 trok het grootste deel van de gemeenschap weg en in 1930 woonden er nog maar acht Joden in Maassluis, die allen zijn vermoord in de Tweede Wereldoorlog. De synagoge werd gesloopt, en de Joodse begraafplaats werd geruimd.
Maassluis heeft twee treinstations, beide aan de Hoekse Lijn, sinds 1891 station Maassluis en sinds 1970 station Maassluis West. Het wegverkeer wordt afgewikkeld over de A20. Met de veerpont is er een verbinding naar Rozenburg.

Voor aanvullingen of verbeteringen graag een mailtje naar Jaap van der Kooij


bronnen:
Wikipedia

A

Top

Adelaarstraat
Adelaars zijn grote roofvogels met brede vleugels en ze zijn carnivoor. Ze eten voornamelijk knaagdieren, daarnaast ook vogels en hagedissen. Zoals alle roofvogels hebben adelaars grote krachtige haaksnavels om vlees van een prooi af te scheuren. Daarnaast sterke poten en krachtige klauwen. Ze beschikken ook over een uitstekend gezichtsvermogen. De adelaar wordt in vele landen gebruikt als nationaal symbool omdat hij macht, schoonheid en onafhankelijkheid uitstraalt.
Alphenstraat Van
Hieronymus van Alphen (1746 — 1803) is bekend als dichter, en dan vooral door zijn gedichten voor kinderen. In 1772 trouwde hij met Johanna Maria van Goens, die drie jaar later, bij de geboorte van hun derde kind, overleed. In 1780 werd Van Alphen procureur-generaal. Hij hertrouwde met Catharina Geertruyda van Valkenburg, met wie hij nog twee kinderen kreeg. Uit de gedichten van Van Alphen spreekt een voor die tijd moderne visie op het kind. Hij beschouwde het kind als een onbeschreven blad, dat deugden als gehoorzaamheid, eerbied voor de ouders en voor God en bescheidenheid aangeleerd kon worden. Hij vond ook dat kinderen spelenderwijs moesten kunnen leren. ’Mijn speelen is leeren, mijn leeren is speelen, En waarom zou mij dan het leeren verveelen?’ dichtte hij.
Andreasplein
De apostel Andreas wordt genoemd in de Bijbel eerst als discipel van Johannes de Doper vervolgens als discipel van Jezus van Nazareth. Aan het eind van zijn leven zou Andreas de marteldood zijn gestorven aan een diagonaal kruis, het Andreaskruis, hij zou namelijk niet aan hetzelfde soort kruis hebben willen sterven als Jezus. De patriarch van Constantinopel wordt beschouwd als de opvolger van Andreas, zoals de bisschop van Rome, d.i. de paus, de opvolger is van Petrus.
Ankerstraat
Een anker is een onderdeel van een schip dat overboord wordt geworpen om een schip vast te leggen op plaatsen waar niet aangemeerd kan worden. Een anker bestaat traditioneel uit een ijzeren of stalen constructie met verscheidene grote boogvormige haken die zich in de bodem ingraven en omdat het anker via een ijzeren of stalen ketting of draad met het schip verbonden is, wordt het afdrijven belet.
Anrooy Peter van
Peter Gijsbert van Anrooy (1879 — 1954) was een Nederlands componist en dirigent. Van Anrooy is bekend om zijn standvastigheid. Zo weigerde hij in 1937 bij het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard het nazistische Horst-Wessel-Lied te dirigeren. De Duitse diplomaten, die bij de plechtigheid aanwezig waren hadden dit geëist. Van Anrooy werd vervangen door een dirigent van de militaire kapel
Asserdreef
De Joods-Nederlandse Tobias Asser leefde van 1838 tot 1913 en ontving in 1911 de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn bijdrage aan de vredesconferentie van 1899 in Den Haag. Hij deelde hem met de Oostenrijkse pacifist Alfred Hermann Fried, die de prijs kreeg als beloning voor zijn werk als vredesactivist journalist.

B

Top

Beethovenlaan Van
Ludwig van Beethoven (1770 - 1872) was een Duitse componist. Hij was de zoon van een Rijnlandse zanger die een wonderkind van hem trachtte te maken. Een moeilijke jeugd maakte hem tot een somber wantrouwend mens; dit werd nog verergerd door zijn oorkwaal die begon in 1801 en die leidde tot volledige doofheid. Dit verhinderde hem niet om door te blijven componeren en digireren. Het grootste deel van zijn leven woonde hij in Wenen, waar hij begon als leerling van Joseph Haydn. Hij bleef ongehuwd en zijn oeuvres omvatten o.a. opera's, ouvertures, symfonieeën en concerten. Het thema uit zijn negende symfonie is de basis van het Europese volkslied.
Beetsstraat Nicolaas
Nicolaas Beets (1814 – 1903) werd in Haarlem geboren als de zoon van een apotheker. Hij studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit van Leiden (toen nog Academie geheten), waar hij in 1839 promoveerde tot doctor in de theologie. In 1840 werd Beets beroepen tot predikant aan de Hervormde kerk in Heemstede, waar hij in hetzelfde jaar trouwde met Aleida van Foreest. Hij heeft daar ook een basisschool opgericht. Deze bestaat nog steeds en heet nu de Nicolaas Beetsschool.Hij schreef proza, poëzie en preken. Zijn bekendste werk is de Camera Obscura, dat hij onder het pseudoniem Hildebrand in zijn studententijd schreef en waarvan de eerste versie verscheen in 1839. Hij bleef tijdens de jaren daarna vaak verhalen toevoegen aan het werk waardoor het pas zijn definitieve vorm in 1851 kreeg. Beets overleed op 88-jarige leeftijd in Utrecht aan een hersenbloeding.
Bekkerslaan Mgr W M
Wilhelmus Marinus Bekkers ( 1908 - 1966) was een Nederlands rooms-katholiek bisschop van het Bisdom 's-Hertogenbosch van 1960 tot 1966. Mgr. Bekkers is bekend geworden door zijn moderne opvattingen in verschillende morele kwesties. Volgens Bekkers moest de Kerk niet een strenge moraal voorschrijven, maar tegemoet komen aan de behoeften van de gelovigen.. Spraakmakend was zijn mening over de geboorteregeling. Bekkers vond dat gelovigen zelf moesten beslissen over het gebruik van de anticonceptiepil en zonder dit woord te gebruiken, benadrukte Bekkers dat ouders hun eigen geweten moeten volgen bij het bepalen van het kindertal. Aan het eind van zijn leven was Bekkers een populair en geliefd bisschop.
Bergmolen
De bergmolen is een windmolen die op een natuurlijke of kunstmatig opgeworpen heuvel staat. In de heuvel is aan twee zijden een doorgang gemetseld, waardoor paardenwagens in zijn geheel voor laden en lossen de molen binnen konden rijden en er aan de andere kant weer uit konden. Bergmolens zijn meestal korenmolens en komen niet alleen voor als houten achtkante molens , maar ook als ronde stenen molens. De oudste Nederlandse bergmolen is de Grafelijke Korenmolen te Zeddam, die al van het jaar 1441 dateert.
Berkendal
Berken zijn bomen die tot het geslacht Betula behoren. Deze bomen komen verspreid voor over het noordelijk halfrond en zijn uiterst winterhard. Kenmerkend voor berken is het in horizontale banden afbladderen van de bast op de stam. De nieuwe bast is soms wit, maar kan afhankelijk van de soort ook rood of zoals bij de meeste soorten bruin zijn. De mannelijke bloeiwijze van berken heeft gele, hangende katjes, die reeds voor de winter aanwezig zijn. De staande vrouwelijke bloeiwijzen onder aan de mannelijke bloeiwijzen zijn met knopschubben omgeven. De vrucht is een klein nootje.
Berliozstraat
Louis Hector Berlioz (1803 - 1869) was een Frans componist. Hij was een belangrijk en vernieuwend vertegenwoordiger van de Franse romantiek. Daarnaast was Berlioz actief als muziekcriticus en dirigent.
Beukmolen
Een beukmolen is een molen waar de vezels van hennepplanten gehakt en geplet worden. Van de taaie vezels die overbleven, werd touw geslagen en zeildoek gemaakt. Een beukmolen werd ook wel hennepmolen genoemd. Bij Gouda stonden twee beukmolens en in Alblasserdam stond er een aan de Noord.
Bilderdijklaan
Willem Bilderdijk is in 1756 te Amsterdam geboren en hij verlangde reeds op jonge leeftijd verlost te worden van de aardse kwellingen. Deze melancholie en dit doodsverlangen zouden hem zijn verdere leven blijven achter volgen. In 1776 begon hij, met tegenzin, als boekhouder op het kantoor van zijn vader. In 1780 kon hij beginnen aan zijn studie rechten te Leiden en als advocaat verdedigde hij vooral de prinsgezinden, onder andere de legendarische volksvrouw Catharina Mulder, alias Kaat Mossel. In 1785 trouwde hij met met Catharina Woesthoven. In 1795 ging hij in ballingschap en in 1797 ontmoette hij de 20-jarige Katharina Schweickhardt met wie hij in 1802 trouwde, waarna hij kans zag een tiental bundels verzen bij elkaar te dichten. In 1806 kon de vijftigjarige Bilderdijk in het vaderland terugkeren. Hij gaf Nederlandse les aan Lodewijk Napoleon en stichtte de koninklijke bibliotheek. Bilderdijk voelde zich altijd ziek en ongelukkig en tot overmaat van ramp verloor hij met het vertrek van Lodewijk Napoleon in 1810 ook een belangrijk deel van zijn inkomsten. Hij overleed in 1831
Bloemhof
Een bloemhof is een hof of tuin waar veel of alleen maar bloemen groeien. De bloemen hebben meestal slechts een decoratieve functie maar soms hebben ze ook een geneeskrachtige uitwerking. De bloemen bloeien niet allemaal tegelijk en daarom is het best lastig een bloemhof te ontwerpen...
Blommerslaan
Bernardus Johannes Blommers (1845 –1914) was een Nederlandse kunstschilder. Hij was een van de jongere Nederlandse schilders uit de Haagse School. Hij werkte veelal in de omgeving van Scheveningen en Katwijk. Hij schilderde ook een stuk van het Panorama Mesdag.
Boeier
een Boeier is een kleine platbodem welke hoofdzakelijk in gebruik was bij de gegoede burgerij voor comfortabele zakenreizen e.d, maar ook als speeljacht. Van oorsprong een overnaads gebouwde koopvaarder voor binnenwater met boegspriet, die voor en achter hoog opgeboeid was, vandaar de naam boeier.
Boezemansingel Jac
Jaques Boezeman was een voorman van de Geuzen, de eerste verzetstrijders in de Tweede Wereldoorlog. Hij werd gevangen genomen, gemarteld en in 1941 in een Scheveningse gevangenis doodgeslagen. De Geuzen ontleenden hun strijdbare naam aan de historische Geuzenbeweging tegen de Spaanse overheersing in de zestiende eeuw.
Bolplein Ferdinand
Ferdinand Bol (1616-1680) was een Nederlands kunstschilder, etser en tekenaar.Hij vervaardigde portretten en historische (en bijbelse) taferelen. Het werk van Bol hangt vaak in openbare gebouwen of het bestaat uit portretten die veelal in het bezit van de families bleven. Vanaf omstreeks 1635 was hij als leerling werkzaam in het atelier van Rembrandt te Amsterdam. Hij volgde zijn leermeester zo goed na, dat veel van Bols werken lange tijd werden toegeschreven aan Rembrandt zelf. Rembrandt verkocht ook werken die door Bol waren geschilderd. De werken van Ferdinand Bol behoren tot de barok en hij was een van de Oude Hollandse Meesters. In de stadhuizen van Leiden, Gouda en Enkhuizen hangt werk van hem.
Boogertstraat
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

Boonestraat Korte
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

Boonestraat Lange
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

Bosboom Toussaintstraat
Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint ( 1812 - 1886) was een Nederlands auteur.Ze trouwde in 1851 met de schilder Johannes Bosboom en vestigde zich te 's-Gravenhage. Anna Bosboom-Toussaint wordt gerekend tot de beste Nederlandse auteurs van de 19e eeuw.
Boschstraat Jeroen
Jheronimus Bosch (circa 1450–1516), ook Jeroen genoemd, was een Nederlands kunstschilder.Zijn echte naam was Jeroen Anthoniszoon van Aken. Hoewel hij al tijdens zijn leven internationaal befaamd was en zelfs koningen en hertogen zijn schilderijen kochten, is er vrij weinig over hem bekend. In 1463 woedde er een grote brand in 's-Hertogenbosch, die Bosch als kind mogelijk heeft gezien en bij deze brand gingen 4000 huizen in vlammen op. In het latere werk van Bosch komen vaak stadsbranden voor….! Filips II van Spanje kocht na de dood van Bosch veel van zijn schilderijen. Het Prado in Madrid heeft daardoor relatief veel werk van Bosch in bezit. Veel van het werk van Jheronimus Bosch beeldt de zonde uit, het falen van de menselijke moraal of de kwaadaardigheid en de dwaasheid van de mensheid. De schilderijen bevatten zeer veel figuren uit de rijke verbeeldingswereld van Bosch, evenals heel veel symboliek, die tegenwoordig niet allemaal meer begrepen wordt.
Bosmanslaan Henriëtte
Henriëtte Hilda Bosmans (1895 – 1952) was een Nederlandse componiste en pianiste. In 1934 verloofde ze zich met violist Francis Koene, met wie ze al vaak samen gespeeld had. Toen deze het jaar daarop overleed, viel Bosmans in een emotioneel gat en componeerde ze jarenlang niets meer. In 1941 werd haar door de bezetter het optreden verboden, omdat ze half-joods was. Na de oorlog begon ze weer volop te componeren en te musiceren… Bosmans werd in 1951 geridderd in de Orde van Oranje-Nassau, en stierf het jaar daarop aan maagkanker. Ze werd begraven op de Amsterdamse begraafplaats Zorgvlied.
Bosuilstraat
De bosuil is een vogel uit de orde van uilen. Bosuilen worden 35 tot 40 centimeter groot. Ze komen algemeen voor in bossen, parken en tuinen. Meestal jagen ze 's nachts. Toch zijn ze soms ook overdag te zien als ze geplaagd worden door kleine vogels die hen proberen te verjagen. De kleur van de bosuil varieert van bruin tot grijs. Ze zijn gestreept, hebben zwarte ogen, een enigszins gedrongen vorm en beschikken niet over oorpluimen.
Botter
De Botter is een oud Nederlands type vissersvaartuig met een plat tot licht V-vormig vlak, met een net uitspringende kiel en hoekige kimmen die overgaan in bol naar buiten lopende zijden, waarvan het boeisel boven het berghout naar binnen valt. Botters visten op de voormalige Zuiderzee en worden door kenners beschouwd als snelle vaarders en een van de elegantste Nederlandse vissersschepen. Botters werden ook gebruikt voor de kustvisserij op de Noordzee en de huidige Waddenzee. Het type is ontstaan in de 1e helft van de 19e eeuw. Er is verwantschap aanwijsbaar met de oudere tochtschuit en het waterschip
Boudesteinstraat Jan
Op 22 april 1813 kwam een groep Maassluizenaars in verzet tegen de Franse overheersing door het plaatsen van de Prinsenvlag op de toren van de Grote Kerk te Maassluis. De groep werd gevangen genomen en berecht waarna de visser Jan tot vijf jaar dwangarbeid veroordeeld werd.
Brederolaan
Gerbrand Adriaensz. Bredero (1585 - 1618) was een Nederlands dichter en toneelschrijver. De naam Bredero is afkomstig van een uithangbord of gevelsteen met de beeltenis van de geuzenjonker Hendrik van Brederode, deze werd in calvinistische kringen vereerd om zijn optreden bij het Verbond der Edelen en bij het zogenaamde smeekschrift. Bredero volgde behoorlijk onderwijs, zo leerde hij Frans en sprak hij waarschijnlijk Engels en Latijn. Hij maakte in 1616 kennis met Hugo de Groot, aan hem werd de druk Rodd'rick ende Alphonsus opgedragen. Hij was daarnaast bevriend met P.C. Hooft. De kluchten van Bredero: de klucht van de koe en de klucht van de molenaar, zijn nog relatief bekend bij het publiek
Breitnerstraat
George Hendrik Breitner (1857 - 1923) was een Nederlands kunstschilder, beroemd om zijn kijk op het Amsterdamse stadsleven. Zijn werk is verwant aan dat van de 'De Tachtigers. Willem Mesdag, onder de indruk van Breitners talent om paarden te tekenen, huurde hem in om de paarden en de artillerie te schilderen in zijn beroemde Panorama Mesdag. Breitner een kale werkelijkheid te tonen en Amsterdam bleek hiervoor een prima werkplek. Hier schilderde hij zijn stadsscènes en stadsgezichten en gaf hij een beeld van het leven op straat met zijn werklui, huisvrouwen, dokwerkers, straathonden, etc
Breugomslop
Hendrik Breugom was in de 19e eeuw veldwachter in Maassluis.
Brouwerstraat Adriaen
Adriaen Brouwer ( 1605 - 1638) was een Vlaams kunstschilder en tekenaar die vooral actief was in de Noordelijke Nederlanden. In 1631 was Brouwer terug in Antwerpen, wat kan worden afgeleid uit zijn inschrijving bij het St. Lucasgilde. In de periode tussen zijn terugkomst en zijn overlijden heeft hij nkele jaren in de gevangenis doorgebracht. Brouwer was een van de bekendste genreschilders uit de 17de eeuw. Zijn werk werd zelfs door kunstenaars als Rembrandt en Rubens verzameld en bestudeerd. Van Adriaen Brouwer zijn slechts 60 ongedateerde werken bewaard gebleven. Brouwer stierf kennelijk als een arme man en werd begraven in de kerk van de Carmelieten.
Brouwerijstraat
Een brouwerij is een bedrijf dat bier of sake fabriceert. Brouwerijen werden vroeger meestal gevestigd in de buurt van een bron met geschikt water, waarmee het bier of sake gebrouwen wordt, maar nu wordt veelal behandeld leidingwater gebruikt. Daarnaast zijn goede transportlijnen nodig om de droge ingrediënten naar de brouwerij te brengen en het geproduceerde bier, sake te vervoeren naar de plaatsen van bestemming.
Bruinvisch De
De Bruinvisch is een vooroorlogs bergingsvaartuig dat zijn laatste rustplaats in Maassluis gevonden heeft...
Buis
De buis is een historisch scheepstype waarvan de haringbuis de meest bekende was. Dit type is namelijk in Nederland in zeer grote aantallen gebouwd: een schatting in 1600 noemde een aantal van 1000 tot 1500 buizen. De eerst echte Hollandse haringbuis werd gebouwd in Hoorn in 1415. Het is een rondspant kielschip, bedoeld voor de vleetvisserij op haring met staande netten. In de loop van de 19e eeuw zijn de haringbuizen verdwenen. De laatste werd gebouwd in 1841 op de werf "'s lands Welvaren" te Vlaardingen. De buis werd - althans voor wat betreft de haringvisserij - opgevolgd door de sloep en de logger…..
Buizerdstraat
De buizerd is de meest voorkomende roofvogel in ons land. De roep van de buizerd klinkt als een gerekt klagend gemiauw. In de vlucht is hij gemakkelijk te herkennen: hij maakt enkele vleugelslagen, zweeft kort en dan weer een paar slagen. Wat voedsel betreft is de buizerd een echte opportunist, hij eet wat voorhanden is. Als hij een prooi ziet, duikt de buizerd als een baksteen er op af. Een buizerd pakt meestal konijnen, kleine vogels, kikkers, muizen en zelfs soms nog vissen. Buizerds bouwen hoog in de bomen, in een gaffelvormige boomtak of tegen de stam aanleunend, een nest van dode takken, met daarop dennentakken en lariks. Een nest van een roofvogel heet een horst.
.....
.........

C

Top

Camusdreef
Albert Camus (1913 - 1960) was een Frans journalist en schrijver van romans, essays en toneelstukken. Hij ontving in 1957 de Nobelprijs voor de Literatuur. Camus wordt over het algemeen gezien als de grondlegger van het absurdisme....
Carderie
Carderie is een kaarderij, een werkplaats waar men wol kan kaarden
Catsstraat Jacob
Jacob Cats (1577 – 1660) geboren in Brouwershaven was een dichter, jurist en politicus. Jacob zat eerst op de Latijnse school in Zierikzee en bezocht daarna de universiteit te Leiden, hoewel zijn naam in het studenten-album ontbreekt.Hij vestigde zich in 1603 in Middelburg. In 1605 trouwde hij in de Nieuwe Kerk te Amsterdam met de 26-jarige Antwerpse Elisabeth van Valckenburg. De moeder van Elisabeth woonde in Antwerpen en zij was verwant aan de schatrijke familie Vogelaer. Cats was van 1629 tot 1631 raadpensionaris. Hij was de volksdichter van Nederland al heeft niet al zijn werk de tand des tijds doorstaan. Hij overleed op Zorgvliet in het huis dat nu als ambtswoning van de minister-president in gebruik is, het Catshuis.
Dickwijls siet men dat de sotten
Met de wijse lieden spotten;
Maer wie sich nae wijsheyt stelt,
Laat de gecken ongequelt.
Chopinstraat
Frédéric François Chopin (1810 – 1849) was een Poolse componist en pianist. Hij wordt beschouwd als de grootste componist die Polen ooit heeft voortgebracht…In zijn vroege levensjaren stond hij bekend als een wonderkind op de piano. In november 1830, 20 jaar oud, vertrok hij naar het buitenland. In Parijs leefde Chopin een geriefelijk leven als componist en pianoleraar. Hij gaf weinig concerten. Hij werd Frans staatsburger en had een stormachtige relatie met de Franse schrijfster Aurore Dudevant. Chopins toch al slechte gezondheid verslechterde en in 1849 stierf hij in Parijs 39 jaar oud aan tuberculose.
Churchilldreef
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874 –1965) was een Brits soldaat, journalist, staatsman en schrijver die in 1953 de Nobelprijs voor de Literatuur kreeg. Churchill was een van de bekendste staatslieden van de 20e eeuw, vooral door zijn betrokkenheid bij de Eerste Wereldoorlog en zijn optreden als minister van Marine en premier van het Verenigd Koninkrijk gedurende de Tweede Wereldoorlog. Nadat het duidelijk werd dat de (lucht)slag om Engeland gewonnen was sprak hij in een toespraak de woorden:Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few (vertaling: "Nog nooit in de geschiedenis van de oorlogvoering hebben zovelen zoveel te danken gehad aan zo weinigen." Daarmee refereerde hij aan de piloten van het Britse Fighter Command, de Britse gevechtsvliegers.
Cortenaerstraat
Egbert Bartolomeusz Kortenaer of Egbert Meeuwisz Cortenaer (1604 –1665) was een Nederlands admiraal. In de Slag bij Ter Heijde sneuvelde Maarten Tromp. Om het moreel hoog te houden liet Kortenaer de admiraalsstandaard echter niet zakken, deed zo alsof Tromp nog leefde en nam het feitelijk bevel over diens eskader over. Na zijn heldhaftige optreden tijdens de Noordse Oorlog tegen de Zweden toen hij door manhaftig stand te houden het moreel van de Zweedse vloot brak, werd hij benoemd tot vice-admiraal. Hij sneuvelde tijdens de Slag bij Lowestoft en hij werd begraven in de Grote of Laurenskerk te Rotterdam.
Costaplein Da
Isaäc da Costa (1798 – 1860) was een Nederlands dichter en historicus. Da Costa kwam uit een welgesteld joods bankiersgezin. Hij volgde de Latijnse school, studeerde rechten en was een tijdlang leerling van Bilderdijk. Hij schreef liederen en politieke poëzie. Hij was vurig in het belijden van zijn godsdienst. Eerst was hij orthodox-jood, maar later is hij orthodox christen geworden. Hij vormde later met een groepje Het Réveil, die de samenleving wilden terugbrengen onder de heerschappij van Christus. Hij opende samen met z'n jonge vrienden een nieuwe wereld voor de jongeren van toen.
Crabethstraat
Wouter Pietersz Crabeth II (1594 - 1644) was een Nederlands schilder. Hij was een kleinzoon van de bekende glazenier Wouter Crabeth I (de maker van de Goudse Glazen) naar wie hij ook was vernoemd. In 1626 werd hij in Gouda tot schutter beëdigd. In 1628 trouwde hij aldaar met de burgemeestersdochter Adriana Vroesen. In ditzelfde jaar werd hij - tijdens het burgemeesterschap van zijn vader - benoemd tot kapitein van de schutterij, een functie die hij tot zijn dood in 1644 zou blijven bekleden. In die functie maakte hij ook het beleg van 's-Hertogenbosch in 1629 mee.
Cronjéstraat
Pieter Arnoldus Cronjé (1836 – 1911) was een Zuid-Afrikaans generaal in de Boerenoorlog tegen de Britten. In 1896 dwong hij Jameson tot overgave maar bij de slag om de Paardeberg werd hij door een grote overmacht verslagen en als gevangene naar Sint Helena gedeporteerd.
Curiedreef Echtpaar
Maria Salomea Sklodowska-Curie (1867 – 1934) was een Pools-Frans natuur- en scheikundige. Zij was een pionier op het gebied van de radioactiviteit en ontdekte de elementen polonium en radium. Samen met haar echtgenoot bestudeerde Curie radioactieve materialen en ontdekte ze twee nieuwe scheikundige elementen. Het eerste element werd polonium genoemd naar Maries geliefde, onderdrukte vaderland en het tweede radium, vanwege de intense radio- activiteit. Samen met haar man ontving Marie Curie in 1903 de Nobelprijs voor de Natuurkunde en hiermee was ze de eerste vrouw die een Nobelprijs in ontvangst mocht nemen.
Cuypplein Albert
Albert Jacobszoon Cuyp (1620 - 1691) was een Nederlands landschaps kunstschilder uit een vermaard Dordts kunstenaarsgeslacht. Hij was het enige kind van Jacob Cuyp, eveneens landschapschilder en kreeg van hem uitgebreide schilderlessen. In 1658 trouwde Cuyp met de voorname Cornelia Boschman, Op dat moment had hij al een imposante carrière als schilder achter de rug. Aelbert Cuyp ontwikkelde na 1650 zijn eigen, rijke stijl. Hij staat bekend om de vele afgebeelde kleurrijke figuren en dieren en om zijn vaak volle kleurenpalet. Na 1660 bekleedde hij allerlei functies in de hervormde kerk; omdat zijn financiële positie nu zeker was schilderde hij aanmerkelijk minder. Aelbert Cuyp stierf in 1691, vier jaar na zijn vrouw, en werd in de Augustijnenkerk begraven.

D

Top

Damplein
Het Damplein is rond 1910 ontstaan uit de Aelmansdam, een binnendijkse dam tegen het polderwater. De aelman ving paling in de polder en wel zoveel dat soms zelfs werd gesproken over Aelmansdorp in plaats van over Maaslandsluis. De dam vormde eeuwenlang de grens van Maassluis, waarachter het weiland begon. Tot in de 20e eeuw bevond zich nog een boerderij aan de dam.Het is nog steeds verwarrend dat het Damplein en de Damstraat van plaats verwisselden.
Damstraat
zie Damplein
Delflandsepoort
Delfland is een hoogheemraadschap dwz een overheidsinstantie die in een bepaalde regio in Nederland tot taak heeft de waterhuishouding te regelen. Ook wordt de term waterschap gebruikt om de regio aan te duiden waarover die instantie gaat. Het gebied wordt niet bepaald door gemeente- of provinciegrenzen, maar door stroomgebieden of afwateringsgebieden in een bepaalde regio. Als een waterschap aan zee ligt, wordt dit in Holland een hoogheemraadschap genoemd.
Deltaweg
Een rivierdelta is een stelsel van aftakkingen van een rivier, voordat deze in zee of in een groot meer uitmondt. Op de kaart heeft zo'n stelsel min of meer de vorm van een driehoek, wat de naam delta (naar de driehoekige Griekse letter ?) verklaart. Delta's zijn dikwijls vruchtbaar en dichtbevolkt. Hun ligging aan zee maakt ze kwetsbaar voor overstromingen. Vaak is ook de natuurwaarde van een delta hoog. Nederland bestaat voor een groot deel uit het aangesloten deltagebied van de rivieren Rijn, Maas en Schelde. Hun mondingen, die merendeels door getijdewerking zijn verbreed tot estuaria, liggen in de provincies Zeeland en Zuid-Holland.
Dennendal
De den is een conifeer uit de dennenfamilie de plant wordt ook wel 'pijnboom' genoemd. De boom was in Nederland autochtoon en komt nu aangeplant voor op de arme zandgronden. Door veenafgravingen en ontginningen zijn de autochtone bomen verdwenen. Later is men de grove den in Nederland gaan aanplanten met zaad uit het buitenland. Het omstreeks 1515 aangelegde Mastbos is het oudste in Nederland aangeplante bos met onder meer de grove den. Vanaf de 19e eeuw zijn heidevelden en stuifzanden, vooral op de Veluwe ermee beplant. Het hout werd vooral voor het stutten van de gangen in de Nederlandse kolenmijnen gebruikt.
Doggevaart
In de 17e eeuw was de dogger een soort vissersschip waarmee op de Doggersbank naar de doggevis werd gevist, zo heette de kabeljauw in die tijd...
Dommissieplein Burg
Cornelis Pieter Isaak (1866-1943) was burgemeester van Maassluis
Doormanstraat Karel
Karel Willem Frederik Marie Doorman (1889–1942) was een Nederlands Schout-bij-nacht. De Engelse naam voor zijn rang is Rear Admiral, en zo raakte hij bij de geallieerden onder zijn bevel, en later in de Engels sprekende wereld, bekend als Admiral Doorman. Na zijn "Ik val aan, volg mij!" kwam Doorman om tijdens de Slag in de Javazee. Ter nagedachtenis heeft de Koninklijke Marine tot drie keer toe een schip naar hem genoemd, te weten in 1946, 1948 en 1991. Doorman kwam om het leven toen zijn schip De Ruyter tijdens de Slag in de Javazee tot zinken werd gebracht. Een deel van de bemanning kon worden gered, maar Doorman verkoos, volgens oude marinetraditie, met het schip ten onder te gaan. In 1942 werd hem postuum de Militaire Willemsorde verleend.
Douplein Gerard
Gerard Dou (1613-1675) was een Nederlands kunstschilder. Dou ging aanvankelijk in de leer bij zijn vader, die glasschilder was. Daarna ging hij twee jaar in de leer bij de glasschilder Pieter Couwenhorn. Vervolgens werkte hij drie jaar lang als (eerste) leerling van Rembrandt. In 1632 vestigde hij zich als zelfstandig schilder in Leiden en verwierf daar al snel grote roem. Zijn werk vertoonde zeker in het begin grote invloed van Rembrandt, zodanig zelfs dat het onderscheid soms moeilijk te maken valt. Hij maakte ook portretten van Rembrandt en diens ouders. Het Rijksmuseum in Amsterdam is in het bezit van het werk De moeder van Rembrandt (ca. 1630). Dou produceerde meer dan 200, over het algemeen kleine werken, die over musea in heel de wereld zijn verspreid.
Drijver
Drijver is een oude benaming voor een vissersschip…!
Dunantdreef
Jean Henri Dunant (1828 – 1910) was een Zwitsers bankier en oprichter van het Rode Kruis. Hij ontving de Nobelprijs voor de Vrede in 1901. Tijdens een zakenreis in 1859 was hij getuige van een veldslag tussen de Oostenrijkers en de Fransen waarbij duizenden mannen gewond, stervend of dood op het veld achterbleven, terwijl er maar weinig medische verzorging was. Henri was hierdoor zo geshockeerd dat hij zelf het initiatief nam en de bevolking opriep, speciaal de vrouwen, om snel hulp te verlenen aan de gewonden en de zieken. Later besloot hij een boek te schrijven (un Souvenir de Solferino) waarin hij pleitte voor het oprichten van een neutrale organisatie die de gewonden verzorgde als er oorlog plaats vond.
Dutoitstraat
Du Toit is een achternaam die veel voorkomt in Zuid-Afrika. De naam is afkomstig van gevluchte Hugenoten. Een van hen is Alexander Logie Du Toit (1878 -1948) hij was een Zuid-Afrikaanse geoloog. Naar hem zijn een krater op Mars en een gebergte op Antartica vernoemd, maar wellicht is deze straat naar een andere Dutoit vernoemd..?

E

Top

Eedenstraat Van
Frederik Willem van Eeden (1860 – 1932 was een Nederlands psychiater, schrijver en wereldverbeteraar, die zich diepgaand heeft bezig gehouden met taal- en begripskritiek. In het begin van de jaren tachtig speelde Van Eeden een belangrijke rol in het studentenleven in Amsterdam en publiceerde hij zijn eerste artikelen . Hij richtte in 1885 met Willem Kloos, Albert Verwey ea het tijdschrift De Nieuwe Gids op, dat de spreekbuis van de Beweging van Tachtig zou worden. In 1900 verscheen zijn psychologische roman ‘Van de koele meren des doods’, die sindsdien vele malen herdrukt is en nog steeds veel gelezen wordt.
Einsteindreef
Albert Einstein (1879 – 1955) was een Duits, Zwitsers en Amerikaans natuurkundige. Hij wordt algemeen gezien als de meest belangrijke natuurkundige uit de geschiedenis. Einstein werd vooral bekend vanwege de relativiteits theorie. In 1921 ontving hij de Nobelprijs voor natuurkunde. Einstein werd in een joodse familie in Duitsland geboren. In 1933, toen Hitler in Duitsland dictator werd, verhuisde hij naar de Verenigde Staten, waar hij later de Amerikaanse nationaliteit aannam In het dagelijks leven is de naam Einstein synoniem geworden van grote intelligentie. Het gezicht van Einstein is het bekendste van de wereld….!
Einthovendreef
Willem Einthoven (1860–1927) was een Nederlandse arts die bekend werd als uitvinder van de snaargalvanometer, waarmee hij praktisch bruikbare elektrocardiogrammen (ECG) kon vervaardigen. In 1924 werd hij hiervoor onder- scheiden met de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde. In 1906 bracht hij tussen een patiënt en zijn snaargalvanometer met behulp van een telefoonlijn een verbinding tot stand. Hierdoor lukte het Einthoven een aantal cardiogrammen te publiceren waarop diverse hartafwijkingen te zien waren…..
Eksterstraat
De Ekster is een vogel die behoort tot de familie van kraaiachtigen. Met zijn opvallende zwart-witte verenkleed is de ekster een van de gemakkelijkst te herkennen vogels. De vogel is meestal in bomen te vinden, waar hij ook zijn grote nest in bouwt van takken. Tijdens de balts lichten de mannetjes herhaaldelijk snel de kopveren op, tillen hun staart op en openen en sluiten deze snel als een waaier en roepen met zachte tonen die duidelijk anders zijn dan hun gebruikelijke geluiden. Korte glijvluchten en achtervolgingen horen bij het baltsritueel. Eksters werden van oudsher al beschouwd als ongeluksvogels, verkondigers van dood en rampzaligheid. Nog zijn er woorden en uitdrukkingen in gebruik die getuigen van dit volksgeloof, zoals 'eksteroog'
Elbe De
"De Elbe", dag en nacht voeren ze uit om assistentie te verlenen aan schepen en de gemeente heeft een speciale sleepboothaven geopend waar vijf historisch sleepboten hun rustplaats gevonden hebben en waar ze tevens bezichtigd kunnen worden…
Elektraweg
Elektriciteit is genoemd naar elektron, het Griekse woord voor barnsteen. Statische elektriciteit kan namelijk worden opgewekt door een stuk barnsteen over een wollen lap te wrijven. De elektriciteitsleer heeft zeer veel technische toepassingen mogelijk gemaakt. In de elektrotechniek wordt de elektriciteitsleer dan ook tot de uiterste grenzen verkend en verder ontwikkeld. In tegenstelling tot veel andere natuurkundige verschijnselen zijn de verschijnselen die met elektriciteit te maken hebben vaak uiterst nauwkeurig te meten en vooraf te berekenen.
Elzendal
Els is een berk, het is een vochtminnende loofboom die bloeit voordat de bladeren verschijnen. In ons land komt de zwarte en de grauwe els voor. De berk heeft zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen, die katjes worden genoemd. De mannelijke katjes zijn langwerpig en hangen. De vrouwelijke katjes staan min of meer rechtop. Na de bevruchting groeien de vrouwelijke katjes uit tot groene, ribbelige kegeltjes. Deze rijpen in de herfst tot de zogenoemde elzenproppen (kegels zonder zaad), die nog wel een jaar aan de boom kunnen blijven hangen.
Embdenstraat Van
Pieter Jansz. van Embden leefde van 1613 tot 1669 en was welgesteld ‘coopman’. In zijn testament bepaalde hij dat er op zijn kosten zilveren schotels gemaakt moesten worden om te gebruiken tijdens het Heilig Avondmaal. Voorts wilde hij ook dat er een ‘altoos durend fonds’ werd gevormd ten bate van het weeshuis.Tijdens zijn leven was hij gecommitteerde en een aantal jaren president van het College voor de Visscherij en tevens was hij gedurende een aantal jaren een van de burgemeesters van Maassluis.
Esdoorn
De esdoorn of ahorn is een loofboom die in de gematigde streken van het noordelijk halfrond veel voorkomt. De geelgroene bloemtrossen lokken door de geur speciaal aasvliegen. De vrucht is voorzien van een grote vleugel en wordt soms "helikoptertje" genoemd. Er zitten twee vruchten aan één steeltje, zodat de vleugels tegenover elkaar staan en zo een goede verspreiding door de wind geven. Het hout is zeer bruikbaar, voor meubels en omdat het goed bestand is tegen slijtage, ook voor vloeren.
Esserstraat
Nog een straat op Het Stort, de andere straten in dit kader heten: Talma, Pierson, Mackay, Klaas Kater, maar wie o wie was Esser…!! als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bij voorbaat bedankt!

Evertsenlaan Johan
Johan Evertsen (1600 – 1666) vice-admiraal van Zeeland, kon zich tegen Witte de With moeilijk handhaven en na de slag bij Lowestoft werd hij ten onrechte van lafheid beschuldigd en door het Brielse gepeupel in het water gegooid. In 1628 begeleidde hij met slechts vier schepen de “zilvervloot” van Piet Hein op diens thuisreis langs de Duinkerker kapers. Johan sneuvelde in de Tweedaagse Zeeslag.
Eyckstraat Van
Jan van Eyck (ca. 1390 - 1441) was een Vlaams kunstschilder. Uit de vroegste documenten in verband met Jan van Eyck blijkt dat hij in 1422 een gerespecteerd schilder was. Hij wordt vernoemd als "Meester" en werkt met een assistent in dienst van Jan van Beieren, graaf van Holland in Den Haag. Na de dood van Jan van Beieren verhuisde Jan van Eyck naar Brugge. Op 19 mei 1425 staat hij geregistreerd als hofschilder en "valet de chambre" van hertog Filips de Goede. Uit de archieven blijkt dat Jan bijzonder in de gunst van deze machtige vorst moet hebben gestaan Slechts een relatief klein aantal van de werken van Jan van Eyck is bewaard gebleven en wordt in diverse beroemde musea tentoongesteld.

F

Top

Fazantstraat
De fazant is een vogel, waarschijnlijk ingevoerd door de Romeinen. Vanaf de koloniale tijd zijn andere soorten fazanten aangevoerd die zich met de bestaande populatie hebben gekruist. De fazant wordt daarom ook wel beschouwd als exoot. De fazant is in gevangenschap zeer eenvoudig te kweken. De haan is polygaam en wordt vaak in volières gehouden samen met een zestal hennen. De bruine eieren komen uit na een broedduur van 24 dagen. De kuikens kunnen na een week reeds enkele meters ver vliegen. De fazant wordt over de hele wereld sterk bejaagd en behoort tot de meest populaire soorten kleinwild ter wereld. Het mannetje steekt door zijn mooie felle kleuren en zijn lange staart sterk af tegen het saai-bruine vrouwtje.
Fenacoliuslaan
Johannes Fenacolius (1577–1645) was dominee in ’t Woudt en predikant van de ‘nije leeringh’ in Maassluis. Fenacolius is de Latijnse vertaling van Vennekool. Dominee Vennekool was een fervent voorvechter voor de verzelfstandiging van Maassluis en voor de bouw van de Groote Kerk.
Fenacoliusplein
zie Fenacoliuslaan
Flinckplein Govert
Flinckplein Govert Govert Flinck ( 1615 – 1660) was een Nederlands kunstschilder. Hij vervaardigde voornamelijk portretten en historische werken en hij was een van de beroemdste leerlingen van Rembrandt. Flinck ging daar in de leer bij Rembrandt. Waarschijnlijk was in de tijd dat Flinck in Rembrandts atelier leerde, ook Ferdinand Bol daar aanwezig. Rond 1636 verliet Flinck de werkplaats van Rembrandt en stond op eigen benen. Het ging Flinck blijkbaar voor de wind, want in 1644 koopt hij een dubbel pand op de Lauriergracht (76 en 78) voor 10.000 gulden.. Flinck was al tijdens zijn leven een gevierd schilder. Zijn portretten vonden gretig aftrek onder de Amsterdamse notabelen en ook aan het hof van de prins van Oranje. Aanvankelijk was de invloed van Rembrandt goed zichtbaar in zijn werk.
Frederik Hendrikstraat
Frederik Hendrik (1584 – 1647), prins van Oranje, graaf van Nassau werd geboren als enige zoon van Willem van Oranje en Louise de Coligny. Hij volgde in 1625 zijn halfbroer Maurits op als stadhouder. Als opperbevelhebber van het leger gaf hij, evenals Maurits, voorkeur aan het belegeren van steden boven veldslagen, aangezien de Spaanse infanterie nog altijd zeer geducht was. In de jaren '30 van de 17e eeuw was die in de Zuidelijke Nederlanden zelfs sterker dan ooit. Vanwege zijn vele succesvolle belegeringen kreeg hij de bijnaam 'stedendwinger'. In 1629 belegerde hij 's-Hertogenbosch, en met succes: de stadhouder wist de 'moerasdraak' te veroveren.
Freezerstraat Harriët
Harriët Freezer, pseudoniem van Miep Eybergen (1911 – 1977) was een Nederlandse schrijfster, journaliste en feministe. Harriët Freezer richtte zich vooral op de ‘gewone’ vrouw. Hieraan heeft ze de bijnaam huis-tuin-en- -keukenfeministe te danken. Freezer behandelde de vrouwenkwesties door op humoristische wijze alledaagse voorbeelden te geven en uit eigen ervaring te vertellen. Tevens bewoog ze zich op de voorgrond van de vrouwenbeweging zonder het grote publiek van zich te vervreemden. Freezer was in het bijzonder erg voorzichtig met de woorden ‘emancipatie’ en ‘feminisme’. Op 25 december 1977 overleed Harriët Freezer. Vanwege haar bijdrage aan de vrouwenemancipatie stelde Opzij, een jaar naar haar dood, de Harriët Freezer-ring in, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon of instantie die zich inzet voor vrouwenbelangen.
Furie De
"De Furie". dag en nacht voeren ze uit om assistentie te verlenen aan schepen en de gemeente heeft een speciale sleepboothaven geopend waar vijf historisch sleepboten hun rustplaats gevonden hebben en waar ze tevens bezichtigd kunnen worden…

G

Top


Galenstraat Jan van
Jan van Galen (1604-1653) was een Nederlands vlootvoogd. Van 1631 tot 1638 voor hij op de konvooidienst in Het Kanaal en de Oostzee. In 1633 viel hij met de ‘Maurits’ twee Duinkerker Kapers en een kaper uit Lübeck aan en veroverde twee schepen waarvoor hij een gouden ereketen kreeg. In 1645 deed hij op de ‘Gouden Maen’ als schout- bij-nacht mee aan een groot konvooi naar de Oostzee onder vice-admiraal Witte de With om een Deense blokkade te breken. Hierbij ontstond een grote ruzie en Jan werd in de boeien geslagen en in Kopenhagen aan wal gezet. Gelukkig werd een en ander bijgelegd en gaat Van Galen als een held de geschiedenis in…!
Geerkade OZ
Deze kade ligt aan de oostzijde van het Geer. Een kade of wal is een beschoeide of gemetselde oeverstrook. Kenmerkend voor een kade is dat in extra faciliteiten voor het aanleggen van schepen is voorzien, zoals een verhard loopoppervlak (hout, steen, beton) bovenop de wal, en bolders om schepen aan te lijnen. De hoogte van een kade boven de waterspiegel is afhankelijk van de behoete: voor kleine schepen een lage kade….
Geerkade WZ
.....en deze kade ligt aan de westzijde van het Geer
Genestetstraat De
Genestetstraat De Petrus Augustus de Génestet (1829 – 1861) was een Nederlands dichter en theoloog. Hij verloor zijn ouders op jeugdige leeftijd, waarna hij werd opgenomen in het gezin van zijn oom en in maart 1852 werd hij dominee te Delft, de stad waar ook nu nog de naar hem vernoemde, Genestetkerk staat. In hetzelfde jaar trouwde hij met Henriette Bienfait en het paar kreeg twee kinderen. In 1859 stierven zijn vrouw en een kind, beiden aan tbc en moest hij wegens zijn zwakke gezondheid ontslag nemen als predikant. Hij vestigde zich toen in Amsterdam, maar hij bracht de zomers grotendeels door in Bloemendaal. Hij overleed in Rozendaal. De Genestet was populair, wat vooral te danken was aan zijn humoristische en ontroerende gedichten die toegankelijk waren voor een breed publiek.
Getijmolen
een getijmolen werkt op de kracht van eb en vloed, bij opkomend tij vangt men het water dat de molen laat draaien, op in een bassin en met eb laat men het water uit deze spuikom langs een waterrad stromen, zodat de molen weer draait. Zo kan men de molen twee keer per etmaal laten draaien.
Gezellestraat Guido
Gezellestraat Guido Guido Gezelle (1830 - 1899) was een Vlaamse dichter. Hij werd vooral bekend door zijn fijnzinnige gedichten over de natuur en zijn beeldend taalgebruik. Als priester zette hij ook zijn literaire gaven in om de gelovigen christelijke deugden bij te brengen. Hij richtte het gezinsblad ‘Rond den Heerd’ op, waarin hij schreef over heiligen, liturgische onderwerpen, flora, fauna en oude volksgezegden. Het volschrijven van het blad en toenemende financiële moeilijkheden en rompslomp eisten echter zoveel van hem, dat hij ziek werd. De laatste paar jaar van zijn leven trok Gezelle zich steeds meer uit het openbare leven terug. Hij concentreerde zich onder meer op het werk van de 14e-eeuwse mysticus Jan van Ruusbroec. Postuum werden in 1901 de gedichten uitgegeven die men vond na zijn overlijden. Deze bundel heet ‘Laatste verzen.’
Glanzerij
in de glanzerij kon men vroeger kalanderen dwz met de kalandermachine werden daar de weefsels, het leer of het papier, glanzend gemaakt.
Goghlaan Vincent van
Vincent Willem van Gogh (1853 –1890) was een Nederlands kunstschilder. Van Gogh wordt tegenwoordig gezien als één van de grote schilders van de 19de eeuw. Deze erkenning kwam echter pas laat. Tijdens zijn leven werd maar één schilderij verkocht.. Er verliepen maar drie jaar tussen zijn zwaarmoedige De Aardappeleters (1885) en de kleurenexplosie in het zuidelijke Arles (1888). Van Gogh produceerde al zijn werk in slechts tien jaar, voordat hij begon te lijden aan een zenuwziekte en zelfmoord pleegde. Zijn roem groeide na zijn dood snel.
Goudsteen
goudsteen is een groen of bruin kwartskristal dat in de Oeral gevonden wordt waarna het tot namaakjuwelen verwerkt wordt.
Goudvinkstraat
De goudvink is een stevige vink in de orde van de zangvogels, die ondanks zijn opvallende uiterlijk vaak over het hoofd wordt gezien, omdat hij zo schuw is en zo'n verborgen leven leidt. In Nederland is de goudvink hoofdzakelijk standvogel, zelden in het noorden en westen van het land. De goudvink wordt wel als kooivogel gehouden. Het is ongetwijfeld één van de mooiste Nederlandse zangvogels. De goudvink wordt door fruitkwekers wel als schadelijk beschouwd, omdat hij zich soms voedt met bloem- en bladknoppen van fruitbomen. De goudvink broedt van eind april tot juli
Groen van Prinstererkade
Guillaume Groen van Prinsterer (1801 - 1876) was een antirevolutionair Nederlands politicus en historicus. Groen streed tegen ongeloof en revolutie in staat en kerk en kwam op voor het christelijk onderwijs, dat destijds niet gesubsidieerd werd en door de liberalen werd afgewezen als schadelijk voor de nationale eenheid. Hij legde de fundamenten voor de Anti-Revolutionaire Partij, die na zijn overlijden zou worden opgericht. ‘Ongeloof en Revolutie’ is Groens hoofdwerk. Het was een bundeling van een serie voorlezingen die Groen in de winter van 1845-1846 hield voor een select groepje geestverwanten. Volgens hem is alleen God soeverein en is al het gezag van Hem afkomstig. Een staat die geen rekening houdt met God, de Schrift en de historie kan volgens hem alleen maar leiden tot tirannie. Hij was dus een pleiter voor een theocratie…!!
Grondzeiler
Een grondzeiler is een windmolen die vanaf de grond kan worden bediend. Door de gedrongen bouw scheren de draaiende wieken over het erf rondom de molen. De molen wordt door de molenaar vanaf de grond opgezeild . Het materiaal van de molen kan verschillen, zowel achtkante houten molens als ronde stenen molens kunnen als grondzeiler zijn gebouwd. Dit type molens werd gebouwd op locaties waar weinig windbelemmering was, bijvoorbeeld in de kale polders van West-Nederland. Zo zijn ook bij Kinderdijk een groot aantal (18) grondzeilers gebouwd. Deze zijn alle bewaard gebleven. De meeste poldermolens zijn grondzeilers; grondzeilers die als korenmolen zijn ingericht, vinden we voornamelijk in gebieden met veel wind of op een natuurlijke verhoging in het landschap.
Gruttostraat
De grutto is een in Nederland vrij veel voorkomende weidevogel die behoort tot de steltlopers. De baltsroep van de grutto klinkt met wat fantasie als utto utto utto, dat hij snel achter elkaar roept. Aan deze roep dankt de grutto zijn naam. In de zomer heeft het mannetje van de grutto een oranjebruine kop, nek en borst. Ook de snavel is aan de kopzijde oranje. De flanken en de buik zijn gevlekt. Hij heeft een lange vrijwel rechte snavel, die iets naar boven is omgebogen.

H

Top

Hagedoorn
of meidoorn is een geslacht van struiken die van nature in ons land voorkomen. Sommige soorten komen ook als boom voor. De meidoorn werd vanwege de doornen op de takken veel gebruikt in hagen. Het hout is hard en fijn van structuur. Meidoorn wordt al sinds de 16e eeuw gebruikt om de bloedsomloop te stimuleren. Deze werking komt o.m. door de inhoudsstof rutine: deze stof is wetenschappelijk bekend om z’n vermogen om blauwe plekken te voorkomen. Bovendien helpt meidoornthee om de cholesterol te verlagen. De meidoorn is door zijn doorns redelijk beschermd tegen de vraat van grote grazers. Het is een plant die veel voorkomt langs bosranden.
Halslaan Frans
Frans Hals ( ca. 1583 - 1666) was een Nederlands schilder van portretten. Hals wordt gerekend tot de Oude Hollandse Meesters en geldt als één van de belangrijkste onder hen. Hij werkte voornamelijk in Haarlem. In deze toen bloeiende stad aan het Spaarne zou hij zijn hele leven blijven wonen en werken. Zijn wereldwijde faam dankt hij vooral aan de levendige en kleurrijke schuttersstukken in het Frans Hals Museum en aan de daar ook aanwezige groepsportretten van regenten en regentessen. Verder geniet hij bekendheid door zijn sprekende portretten van volksfiguren, kinderen en allerlei andere tijdgenoten. In de oude St. Bavo-kerk aan de Grote Markt in Haarlem ligt hij begraven, onder het koor. Zijn carrière duurde ongeveer een halve eeuw en in de 18e eeuw viel hij uit de gunst. In 1968 werd de schilder herinnerd door een afbeelding op het Nederlandse bankbiljet van 10 gulden te plaatsen.
Haringkade
De haring is een vis van het noordelijk halfrond. De vis heeft een zilverkleurig lichaam met een grijsgroen of blauwgroene rug en hij wordt door de liefhebber rauw gegeten. De haring komt voor in de Noordzee, maar het aantal loopt schrikbarend terug. Haringen kwamen voor in grote scholen (van soms meer dan miljoenen dieren). Aan dit laatste danken zij ook hun naam; haring werd in Oudnederlands als 'heering' geschreven. Het woord is afgeleid van 'heer' in de betekenis van legerschare
Haven
Een haven is een aanlegplaats voor schepen. Vaak wordt de benaming ook gebruikt om de plek aan te geven waar goederen worden verscheept en gelost. Een ankerplaats waar geen goederen of passagiers aan wal worden gebracht noemt men een reede. Momenteel is Sjanghai de grootste haven ter wereld; tot 2004 had de haven van Rotterdam deze positie.
Havenplein
zie haven
Havenstraat
zie haven
Havikstraat
een havik is een roofvogel met korte, brede vleugels en een lange, bijna vierkante staart. Een volwassen havik heeft een witte lijn boven het oog, een zwarte kruin en donkere veren in de oorstreek. Het verenkleed van een mannetje is bovenaan bruin en onderaan vaalwit met dunne grijze strepen. Het vrouwtje is veel groter en heeft bovenaan een leigrijs verenkleed. Een havik is een stille vogel. De havik vangt middelgrote vogels en zoogdieren: postduif, houtduif, Vlaamse gaai en konijn. De havik zet zich onbeweeglijk op een tak en wacht tot hij een prooi ziet. Eens hij een prooi gekozen heeft, duwt hij zich af en met zijn vleugels bijna helemaal tegen zijn lichaam stort hij pijlsnel door bomen en struiken op zijn prooi af…
Haydnlaan
Franz Joseph Haydn (1732 - 1809) was een Oostenrijks componist. Op achtjarige leeftijd werd hij sopraan in het knapenkoor van de Stephansdom in Wenen. Zijn stemwisseling trad namelijk pas zeer laat in. Hoewel zijn mentor Georg Reuter hem probeerde over te halen zich te laten castreren, heeft Joseph, mede op aandringen van zijn vader, geweigerd deze riskante ingreep te ondergaan. In 1761 kwam Haydn naar Eisenstadt, bij vorst Paul I Anton Esterházy. Als kapelmeester en hofcomponist had hij hier veel werk, want de Esterházy’s waren grote cultuurliefhebbers. Haydn heeft dan ook vele werken geschreven voor het vorstelijk orkest. In 1795 keerde hij definitief terug naar Wenen.
Heelstraat Adriaan van
Op 22 april 1813 kwam scheepstimmerman van Heel met een aantal andere Maassluizenaars onder wie zijn zoon Matthijs, in verzet tegen de Franse overheersing: hij plaatste de Prinsenvlag op de toren van de Grote Kerk tot grote vreugde van de bevolking van Maassluis. Het liep voor Adriaan echter niet goed af want hij werd gevangen genomen en op 10 juli 1813 doodgeschoten. Ariaantje Hoogerwerf, de vrouw van Adriaan van Heel, bleef alleen achter en verdiende de kost met het beroep van turftonster. De kinderen hadden gelukkig de leeftijd bereikt dat zij allen konden werken. Matthijs van Heel werd samen met Boudestein en Stoorvogel in augustus 1813 vervoerd naar Frankrijk. In oktober werden zij in de gevangenis geplaatst van Bicêtre, in de buurt van Parijs. Matthijs was toen negentien jaar oud.
Heemskercklaan Jacob van
Jacob van Heemskerck (1567 - 1607) was een Nederlands zeevaarder en viceadmiraal bij de Admiraliteit van Amsterdam. Hij voer in 1596 rond het noordelijkste punt van de eilanden en overwinterde aan de oostelijke kust, dichtbij de noordelijke top. Zijn expeditie overwinterde in een zelfgemaakt onderkomen, het Behouden Huys. Gedurende deze reis werden de eilanden voor het eerst in kaart gebracht. In 1607 overviel hij de Spaanse vloot tijdens de Slag bij Gibraltar; de Armada werd vernietigend verslagen maar Van Heemskerck sneuvelde: een kogel van het boegkanon schoot het linkerbeen van de admiraal eraf. Volgens de overlevering riep hij nog op de strijd voort te zetten en zijn vlag niet te strijken zodat zijn dood het moreel niet zou aantasten. Vlak voor zijn dood, liet hij zijn vlaggenkapitein voor de uiteindelijke overwinning te zorgen, met de beroemde laatste woorden: "Zorg dat we winnen"'
Heinstraat Piet
Piet Pieterszoon Heyn (1577–1629) was een Nederlands vlootvoogd. Hij begon als kapitein en eigenaar van een schip, maar in 1602 trad hij in dienst bij de West-Indische Compagnie in de rang van vice-admiraal en hij kreeg ook kaapbrieven. Hij werd dus min of meer een piraat… In 1628 veroverde hij de Spaanse zilvervloot in de baai van Matanzas en die schat bracht hij in 1629 in Hellevoetsluis aan land. De buit bedroeg 15.000.000 gulden en Heyn kreeg 7.000 gulden + de aanstelling tot opperbevelhebber van de vloot. In 1629 sneuvelde hij in een gevecht tegen kapers.
Hekelarij
een hekel is een plank met rechtopstaande ijzeren tanden waar de bundels vlas of hennep in geslagen en doorheen getrokken werd om ze te zuiveren van alle ongerechtigdheden en dit alles gebeurde in een hekelarij...
Heldringstraat
Ottho Gerhard Heldring (1804-1876) was een Nederlands predikant en auteur.Hij studeerde sedert 1820 te Utrecht, werd in 1827 predikant te Hemmen en was daar directeur van de door hem opgerichte filantropische instellingen te Zetten. Daar ook stichtte hij in 1864 Nederlands eerste kweekschool voor onderwijzeressen.In Hoenderloo liet hij een waterput, een school en enige jaren later een kerk bouwen, en hij was een van de initiatiefnemers van een gesticht voor kansarme jongens (de voorloper van de huidige Hoenderloo Groep).
Hellingkade
een helling of scheepswerf is een bouwplaats of reparatiewerf voor schepen of andere drijvende objecten en ze staat meestal loodrecht op de rivier of het kanaal dat er langs ligt.
Helstplein Van der
Bartholomeus van der Helst (1613-1670) was een Nederlands schilder uit de Barokperiode. Hij was een modieus portretschilder van de meer geslaagde personen uit de samenleving maar hij schilderde ook historiestukken. De wat lossere en gladdere stijl van Van der Helst kwam erg in de mode, verdrong de meer psychologische van Rembrandt en werd zelfs door een aantal van diens leerlingen, zoals Ferdinand Bol, overgenomen. Zijn stijl en verfbehandeling zijn duidelijk van een mindere garnituur - misschien omdat veel van het werk in een korte levertijd door leerlingen uit zijn atelier geschilderd is - en hij wordt dan ook niet gerekend tot de grote meesters.
Hobbemastraat
Meindert Lubbertszoon Hobbema (1638-1709) was een Nederlandse schilder van landschappen. Meindert Hobbema kwam op 17-jarige in de leer bij Jacob van Ruisdael. In 1668 trouwde hij met de huishoudster van de Amsterdamse burgemeester Lambert Reynst. Toen die hem een goed baantje bezorgde als wijnroeier, hield hij vrijwel op met schilderen. Hobbema woonde op de Rozengracht tegenover Rembrandt. Het echtpaar kreeg vijf kinderen, twee stierven op zeer jonge leeftijd. Zijn bekendste werk is ‘Het Laantje van Middelharnis’.
Hoeker
De Hoeker is een rondgebouwde driemaster van Nederlandse oorsprong uit de zeventiende eeuw. Oorspronkelijk was het een vissersvaartuig, maar het werd ook wel voor de koopvaardij gebruikt. De naam hoeker is bedacht omdat het schip met een hoekwant viste. In 1664 besloot de VOC dit schip in haar vloot op te nemen. De Kamer van Delft kocht vier schepen. De Rotterdamse Kamer was de eerste die in 1667 de bouw van een serie hoekers startte. Al na 1670 verdwenen de hoekers weer uit de schepenlijsten van de VOC. Deze rondgebouwde driemasters werden in de Tweede Engelse Zeeoorlog ingezet nadat zij met kanonnen waren uitgerust. Na afloop van deze oorlog gingen zij naar de Oost, waar zij bleven.
Hoekwant
Een hoekwant is een vistuig dat zowel in de visserij als in de vissport wordt gebruikt. Het is een lange lijn met minstens honderd haken, die wordt uitgelegd en een getijde lang blijft liggen. Net als bij een visnet komt de visser later het hoekwant leeghalen. Er bestaan veel variaties in dikte van de lijn en soort haak, al naar gelang de vis die men beoogt te vangen. De botwant is geschikt voor bot en de aalhoekwant voor paling.
Hoffdreef Van 't
Jacobus Henricus van 't Hoff (1852–1911) was een Nederlands scheikundige en winnaar van de eerste Nobelprijs voor de Scheikunde. Na zijn promotie trouwde Van 't Hoff op 27 december 1878 met Johanna Francina Mees. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren. Al kort nadat Van 't Hoff in 1911 op 58-jarige leeftijd was overleden, kwam er een comité dat streefde naar de oprichting van een gedenkteken en de vorming van een fonds ter bevordering van scheikundig onderzoek. Zijn bekendheid was nog zo groot dat de inzameling van de gelden voorspoedig verliep zodat al in 1913 het Van 't Hoff-fonds kon worden opgericht, dat nog steeds bestaat, subsidies aan studenten verleent en om de vijf jaar de Van 't Hoff-lezing door een internationaal scheikundige organiseert.
Het Hoge Licht
was vroeger een lichtlijn langs de Niewuwe Waterweg die de haven markeerde.
Hollaan Richard
Richard Hol (1825–1904) was een Nederlands componist en dirigent. Hol was van 168-1888 te Utrecht benoemd als Domorganist en vanaf 1875 was hij directeur van de pas opgerichte Stedelijke Muziekschool, waar hij ook als docent zang, muziektheorie en muziekgeschiedenis werkzaam was en waar Johan Wagenaar en Catharina van Rennes tot zijn leerlingen behoorden. Hol was tevens pianist en recensent en in die laatste hoedanigheid werkte hij voor veel bladen….
Hoochstraat Pieter de
Pieter de Hooch (1629-1684) was een Nederlandse kunstschilder. De eerste bron vermeldde dat hij in Delft woonde, zijn werk uit die periode maakte vrijwel geen indruk waardoor de schilder een armoedig bestaan leed. Rond 1658 veranderde Pieter zijn schilderstijl. Hij ging lichter schilderen, en zijn afbeeldingen werden ruimtelijker en door het gebruik van perspectief ook dieper. Bovendien begon hij zijn werken van een jaartal te voorzien. Vanaf dat moment schilderde Pieter de Hooch zijn topstukken. Deze periode duurde relatief kort, tot ongeveer 1662. Omstreeks 1660 verhuisde Pieter naar Amsterdam. Er is ook uit deze tijd veel minder werk bekend, misschien heeft dit te maken met zijn geestelijke conditie, want Pieter de Hooch stierf in het Amsterdamse 'Dolhuis' op de Kloveniersburgwal.
Hooftlaan P C
Pieter Corneliszoon Hooft (1581–1647) was een historicus, dichter en toneelschrijver. Hij kan beschouwd worden als een van de grondleggers van de literatuur in het Nederlandse taalgebied. Hij was lid van de Rederijkerskamer en woonde lange tijd in het Muiderslot waar hij talloze byzondere personen uitnodigde: hij had dan ook een grote vriendenkring. Hij kreeg in 1618, dus tijdens het Twaalfjarig bestand, het idee om een groot historisch werk te schrijven dat onder andere moest handelen over de Tachtigjarige oorlog en in 1642 werd het eerste deel van De Nederlandse Histooriën gepubliceerd. Hooft heeft zijn werk door zijn overlijden op 65-jarige leeftijd in 1647 niet helemaal kunnen afmaken.
Hoogstraat
de Hoogstraat is meestal een dijk in een dorp of stad en ligt dus hoger dan andere straten
Horststraat van der
Vanaf 1920 ging de Jokweg ter hoogte van de Patijnestraat over in de Van der Horststraat.De naam van deze straat herinnert aan de apotheker Cornelis van der Horst, die op 12 januari 1805 ongehuwd overleed op 62-jarige leeftijd. Per testament had hij bepaald dat een deel van zijn nalatenschap moest dienen ‘tot een altoos durend fonds’ onder beheer van drie administrateurs. Deze administrateurs dienden rekening en verantwoording af te leggen aan Schout en Schepenen.Omdat het een eeuwig­durend fonds is, bestaat het fonds nog steeds. Het is nog altijd ondergebracht bij de gemeente en speciaal aangewezen administrateurs beheren het vermogen.
Houtsnipstraat
De houtsnip is een vogel uit de familie van snipachtigen en is een standvogel. De broedvogels worden in de winter aangevuld met heel wat soortgenoten die uit Noordoost-Europa komen. In Zuid-Europa zijn ze alleen 's winters, terwijl ze in Noordoost-Europa alleen in het broedseizoen voorkomen. Door de stand van zijn ogen kan de houtsnip bijna alles om hem heen zien, zonder zijn kop te bewegen.
Houtzaagmolen
Cornelis Corneliszoon van Uitgeest was de uitvinder van de houtzaagmolen. Door middel van het toepassen van een krukas in een windmolen werd een draaiende beweging omgezet in een op- en neergaande beweging. Hiermee werden de houtzagen aangedreven en konden op grote schaal en met grote precisie automatisch planken gezaagd worden. Corneliszoon werd in 1593 een octrooi voor de houtzaagmolen verleend.
Hudson De
“De Hudson”, dag en nacht voeren ze uit om assistentie te verlenen aan schepen en de gemeente heeft een speciale sleepboothaven geopend waar vijf historisch sleepboten hun rustplaats gevonden hebben en waar ze tevens bezichtigd kunnen worden…
Huygensstraat Constantijn
Huygensstraat Constantijn Constantijn Huygens (1596-1687) was een Nederlands dichter, diplomaat, geleerde en componist. Huygens staat bekend als een van de grootste dichters uit de Gouden Eeuw. Hij was tevens secretaris van twee prinsen van Oranje: Frederik Hendrik en Willem II. In Voorburg liet hij het nog steeds bestaande Hofwijck bouwen, bedoeld om even bij te kunnen komen van de Haagse politiek. Constantijn was de vader van de natuur- en wiskundige Christiaan Huygens. Hij deelt een graf met zijn zoon in de Grote Kerk in Den Haag. Naar Huygens is een literaire prijs genoemd, de Constantijn Huygensprijs.
Hyacinthstraat
De hyacint is een bolgewas uit de aspergefamilie en bloeit van maart tot mei. Een enkel bloempje wordt een nagel genoemd. De hyacint heeft een lange geschiedenis als siergewas. De soort werd oorspronkelijk in het Middellandse Zeegebied geteeld, later in Frankrijk. Nu is Nederland een belangrijk centrum van de hyacintenteelt. Er zijn meer dan tweeduizend soorten ontwikkeld. De kleuren variëren: wit, blauw, geel, roze, rood en paars. Ook is de selectie er op gericht geweest het aantal bloemen per plant te verhogen. De hyacint wordt veel op water in de huiskamer in bloei getrokken. .

I

Top

Ibisstraat
Een Ibis is een vogel uit de familie van ooievaarachtigen en onderscheidt zich in de volgende kleuren: de witte, de rode of de zwarte ibis. De witte ibis komt voor aan de oostkust van de Verenigde Staten en tevens in de moerassen van Midden- en Zuid-Amerika. De volwassen vogel heeft een geheel wit verenkleed met een rood gezicht en een rode snavel. Jongere vogels zijn eerst bruin met een witte buik en hebben een roze gezichts-en snavelkleur.
Iependal
de iep is een loofboom. De bladeren zijn veernervig en hebben een gezaagde bladrand. De bloemen bloeien eerder dan dat de bladeren verschijnen. Het bloemdek is klein, groen en aan de slippen zijn ze onderling vergroeid. Daar boven staan de meeldraden met paarse helmhokken en de stamper. De zaden zijn afgeplat en hebben een brede gevleugelde rand. De iep is gevoelig voor de iepziekte, een schimmel, die door een kever overgebracht wordt. In Nederland is vooral de iep veel aangeplant in de kustprovincies. Hij is goed tegen de enigszins zilte zeewind bestand en hij houdt van een kalkrijke grond.
Industrieweg
Industrie of Nijverheid is een middel van bestaan en het betreft de fabricage van goederen uit grondstoffen en dit wordt meestal gedaan in een fabriek of op een werkplaats. In het begin was er sprake van huisindustrie, vooral met schoenen of met de textiel. Ook het vervaardigen van sigaren was een huisindustrie.
Israëlslaan Jozef
Jozef Israëls (1824–1911) was een van de voornaamste Nederlandse schilders uit de Haagse School. Hij was nauwelijks achttien jaar, toen hij in de leer ging bij Kruseman te Amsterdam. Na een paar Parijse jaren ging hij in Den Haag en raakte hij nauw bevriend met Mesdag. Zo waren ze samen betrokken bij de oprichting van de Hollandse Teekenmaatschappij in 1876. Het waren echter zijn voorstellingen van eenvoudige mensen, vooral uit het vissersleven van Zandvoort en Katwijk, die tot zijn roem zouden leiden. Hierbij was zijn keuze enigszins beperkend, terwijl echter de sfeer overheersend was. Een van zijn eerste vissersschilderijen was ‘Langs moeders graf’ uit 1856.
IJsvogelstraat
De ijsvogel is een kleine vogel met een korte staart en pootjes, een korte nek, korte, afgeronde vleugels, een grote kop met grote ogen en een lange, dolkvormige snavel, geschikt om vissen mee te vangen en vast te houden. De ijsvogel heeft een snelle, rechte vlucht, vaak vlak boven het wateroppervlak. Hij kan op deze manier snelheden bereiken van maximaal 80 km per uur. De vleugelslag is snorrend, afgewisseld met een korte glijperiode. Hierdoor is er van een ijsvogel in vlucht zelden meer te zien dan een blauwe en/of oranje flits.

J

Top

Jacobsstraat Aletta
Aletta Henriëtta Jacobs (1854 – 1929) was een Nederlandse arts en feministe.Jacobs maakte zich al vroeg sterk voor het recht op hoger onderwijs voor vrouwen. In 1870 was ze de eerste Nederlandse vrouw die als toehoorster werd toegelaten aan een hbs. Een jaar later vroeg ze de liberale minister Thorbecke toestemming om aan de universiteit te studeren. Ze legde in 1877 en 1878 haar artsexamen af, waarmee ze de eerste vrouwelijke Nederlandse arts werd, en ging na haar promotie als huisarts werken in Amsterdam, waar ze gratis spreekuren hield. Daarnaast streed Jacobs voor het vrouwenkiesrecht. Zo was ze in 1894 medeoprichtster en vanaf 1903 landelijk voorzitster van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht.
Jasmijnstraat
De jasmijn is een kruipplant met tot 5 m lange stengels. De bladeren zijn ovaal tot lancetvormig en hebben een iets gegolfde rand. De jasmijn bloeit van de lente tot de herfst. De bloemen van de wilde soort zijn lichtblauw met een grijzige gloed. In België en Nederland kan de jasmijn in de tuin worden gekweekt, bij voorkeur tegen een muur op het zuiden of het westen. De plant bladverliezend en kan in strenge winters tot de grond toeafsterven, waarna hij in het voorjaar vanuit de wortels weer opkomt........
Jokweg
Tot omstreeks 1900 liep, midden over wat nu de Jokweg heet, een sloot. Deze sloot was aan weerszijden beschoeid, dat wil zeggen voorzien van houten (dam)wanden die werden gestut door tussen de beschoeiingen dwars over aan gebrachte balken. Men noemde deze constructie ‘jucken’ of ‘juchen’ en de dwarsbalken ‘jouckingen’.Vandaar de uitdrukking ‘gejouckte sloot’. Langs de sloot liep de Juchwech. Toen Wilhelmina in 1898 koningin werd, bestond de sloot nog, getuige een ereboog op het bruggetje naar een van de Bloemhofjes. De sloot, die de huizen van de straat scheidde, werd de Scheisloot genoemd. Omdat de sloot diende tot open riolering, werd de naam vaak verbasterd tot ‘schijtsloot’ of ‘strontsloot’. Na het in bedrijf stellen van de elektrische rioolbemaling in 1915 is de sloot gedempt. De verbastering van Juchweg tot Jokweg was een feit.
Jonghkade Burg de
de heer De Jongh was burgemeester van Maassluis
Jongkindstraat
Johan Barthold Jongkind (1819 –1891) was een Nederlandse kunstschilder. In 1837 trok hij naar Den Haag en daar kreeg hij Andreas Schelfhout tot leermeester die ervoor zorgde dat Jongkind een jaarlijks vernieuwbare studiebeurs toegezegd kreeg. In 1846 trok hij naar Parijs en ontmoette hij een andere Nederlandse kunstschilder Marinus Kuytenbrouwer. Het Parijse al te vrolijke nachtleven werkte echter funest voor de al te lichtzinnige artiest. In 1849 haalde Isabey een ontredderde Jongkind uit de tavernes van Montmartre en bracht hem naar de Normandische kust waar Eugène Smits, samen met Isabey, aan het materiële, morele en fysieke herstel van de depressieve Hollander ging werken, maar dat hielp weinig en totaal ontgoocheld keerde Jongkind naar Rotterdam terug, maar zijn familie negeerde hem. Hij verbleef tot 1860 in Overschie en daar vond hij zijn kanaaltjes, oude straatjes, oneindige vlakten, wind en wolken terug, die hij weer vastlegde in aquarellen en op doeken. Doch van zijn drankprobleem raakte hij niet af. Hij stierf in 1891 in een psychiatrisch ziekenhuis te Grenoble
Joubertstraat
Petrus Jacobus Joubert (1831-1900) was een Zuid-Afrikaans generaal, bekend uit de Zuidafrikaanse Vrijheidsoorlog. Hij vormde met Kruger en Pretorius een driemanschap en hield de touwtjes goed in handen. Hij bezette een groot deel van Natal en versloeg een Britse overmacht bij Majuba.
Julianastraat Prinses
Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina (1909–2004) koningin der Nederlanden, regeerde van 1948 tot 1980. Ze was de enige dochter van koningin Wilhelmina en prins Hendrik. Haar moeder trachtte Juliana een iets minder afgeschermde opvoeding te geven dan zij zelf had gehad. Op 7 januari 1937 trouwde Juliana met Bernard van Lippe-Biesterfeld. Het paar vestigde zich op Paleis Soestdijk en kreeg vier dochters: Beatrix, Irene, Margriet en Christina. Tijdens de oorlogsjaren verbleef Juliana met haar dochters Beatrix en Irene in Canada. Prinses Margriet werd geboren in een ziekenhuis in Ottawa. Juliana werd in deze tijd Britse onderdaan en zij heeft nooit afstand gedaan van de Britse nationaliteit. Juliana was een geliefde vorstin bij de Nederlandse bevolking.
Julianaplantsoen
zie Julianalaan

K

Top

Kalandermolen
De kalandermolen heeft de functie om textiel te bewerken en is in 1685 door uit Frankrijk gevluchte Hugenoten geïntroduceerd. Het woord kalander stamt af van het middeleeuwse Latijnse woord calendra en het is een machine die bestaat uit twee of meer walsen of cilinders die in nauw contact met elkaar staan en vaak verwarmd worden. Tussen de walsen wordt katoen, linnen en andere stoffen gevoerd om een afgewerkt en glad oppervlak aan de stoffen te geven. Het proces maakt de vezels vlak en verwijdert oneffenheden en geeft bovendien een glans aan het oppervlak. Deze techniek wordt op gelijke wijze in de papierindustrie gebruikt.
Kamerlingh Onnesdreef
Heike Kamerlingh Onnes ( 1853 - 1926) was een Nederlands natuurkundige. In 1913 kreeg hij de Nobelprijs voor de Natuurkunde. In 1908 slaagde hij er als eerste in om helium vloeibaar te maken, het lukte hem om een temperatuur van minder dan één graad boven het absolute minimum te bereiken (0,9 K). Op dat moment was de opstelling in zijn lab de koudste plaats op aarde. Tot 1923 zou Leiden de enige plaats ter wereld zijn waar de temperatuur van vloeibare helium kon worden bereikt, en was dan ook populair onder buitenlandse wetenschappers die daar hun theorieën wilden testen om te zien of deze bij lage temperaturen nog steeds golden. Zijn student en opvolger Willem Hendrik Keesom slaagde er in 1926 als eerste in helium in vaste toestand te brengen.
Karekietstraat
Er zijn twee soorten karekieten: de kleine en de grote karekiet die beiden aan de bovenkant egaal bruin, borst en buik cremekleurig zijn. De kleine karekiet is ca. 13 cm lang (snavel tot staartpunt); de grote karekiet is met ca 19 cm een stuk groter. Zowel de grote als de kleine karekiet zijn zomergasten. In de herfst trekken ze naar warmere oorden om in het voorjaar weer naar Nederland terug te keren om hier te broeden. De karekiet maakt zijn nestje langs de oevers van de waterkant in het riet, ruim boven de waterlijn. Zijn roep klinkt ongeveer als: karre karre kiet kiet kíét.
Kastanjedal
Kastanje is een geslacht van loofbomen dat in Nederland veel voorkomt De bladeren hebben evenwijdig lopende nerven en een gezaagde bladrand. Het geslacht kastanje omvat circa negen soorten kastanjebomen, waarvan de meeste zo'n 30 tot 40 meter hoog worden. De vrucht van te tamme kastanje kan worden geroosterd en gegeten.
Katerstraat Klaas
Klaas Kater was in de 19e eeuw voorzitter van ‘Patrimonium’
Kerkplein
Een kerk of bedehuis is een plaats van samenkomst voor christenen. In dit gebouw worden diensten en andere religieuze samenkomsten belegd ter ere van God.
Kerkstraat
Met het woord Kerk kan, naast het gebouw en het instituut, ook de christelijke geloofsgemeenschap bedoeld worden. In deze betekenis krijgt het woord een hoofdletter. In de loop van de geschiedenis zijn er vele conflicten geweest die tot vele Kerken hebben geleid.Met het woord Kerk wordt meestal het hele kerkverband aangeduid, bijvoorbeeld bij de rooms-katholieken. Het Nederlandse onderdeel heet kerkprovincie, en de plaatselijke gemeenschap heet parochie. In de protestantse traditie wordt het nationale kerkverband meestal met de term Kerk aangeduid. De plaatselijke geloofsgemeenschap heet gemeente
Kerkstraat Nieuwe
Met het woord Kerk kan, naast de betekenis gebouw en geloofsgemeenschap, ook de organisatie bedoeld worden. Een kerk waarvan de leden zijn ingeschreven, een (meestal vrijwillige) financiële bijdrage leveren en participeren in de activiteiten zoals kerkdiensten. In Nederland wordt in artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaald dat "kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd", rechtspersoonlijkheid bezitten. In de Handelsregisterwet 2007 is bepaald dat per 1 juli 2008 dergelijke kerken zich dienen in te schrijven in het handelsregister van ondernemingen en rechtspersonen; dit register wordt bijgehouden door de Kamers van Koophandel.
Keucheniusstraat
Levinus Wilhelmus Christiaan Keuchenius (1822 - 1893) was een Nederlands advocaat en politicus. Hij was een trouwe volgeling van Groen van Prinsterer. In het kabinet-Mackay werd hij minister van Koloniën. Hij was een fanatiek verdediger van het bijzonder onderwijs en de zending. Die houding was in 1890 voor de liberale Eerste- Kamermeerderheid reden hem ten val te brengen. Hij had een verminkt gelaat en sprak moeilijk, maar hield ondanks die handicap toch lange redevoeringen.
Kievitstraat
De kievit is de meest algemene weidevogel in de Benelux. De naam wordt ook wel gespeld als kieviet. De kievit komt in het najaar in grote groepen samen om naar het warme zuiden te trekken. Het broedseizoen van de kievit loopt van half maart tot in juli. Vogels waarvan het eerste broedsel is mislukt, proberen het vaak later in het seizoen nog eens. Het is een Friese traditie om het eerste kievitsei aan te bieden aan de Commissaris van de Koningin. Vroeger werd het aan de Koningin aangeboden. Het eerste kievitsei staat symbool voor het begin van het voorjaar
Kluwerij
een kluwerij is de werkplaats waar de draden tot een kluwen gewonden werden....
Kockstraat Petrus
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

Koekoekstraat
De koekoek is een vogelfamilie die verspreid is over heel de wereld en daarbij vooral bekend vanwege het feit dat het een broedparasiet is. Het vrouwtje legt haar eieren in nesten van andere vogelsoorten en laat de jongen door die andere soort verzorgen. De koekoek dankt zijn naam aan de opvallende roep van het mannetje dat ongeveer klinkt als een hol aanhoudend "goe-koeh“ geluid.
Koestraat Wijde
een koe is een vrouwelijk rund en wordt al heel lang door de mens als huisdier gehouden., waardoor vaak streekgebonden rassen zijn ontstaan. Sommige zijn gericht op melkproductie en andere meer op vleesproductie. Een koe levert de mens niet alleen vlees, maar ook melk en leer.
Kolffstraat Cornelis van der
Op 22 april 1813 kwam een groep Maassluizenaars in opstand tegen de Franse overheersing door het plaatsen van de Prinsenvlag op de toren van de Grote Kerk in Maassluis. De timmerman Cornelis was een van hen en de groep werd gevangen genomen en berecht waarbij Cornelis tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld werd.
Koningshoek
Waar nu De Vloot is, sloeg in de 12e eeuw een stuk dijk weg. De nieuwe dijk werd met een wijde bocht om de ontstane wiel gelegd. De scherpe hoek die zo ontstond, kreeg de naam Koningshoek.
Koolmeesstraat
De koolmees is een zangvogel uit de familie mezen. Ze leven vooral in bosrijke gebieden, maar ze zijn ook heel vaak te zien in tuinen met veel groene voorzieningen. Koolmezen bevinden zich het meest in het struikgewas, tussen houtwallen en houtsingels en eigenlijk overal waar bomen te vinden zijn. Koolmezen zijn niet schuw en eten soms pinda's uit de hand. Wanneer een stel koolmezen geselecteerd heeft waar zij kunnen broeden markeren zij dit met verse snavelmarkeringen rondom de opening. Het koppel zal hierna beginnen met de bouw van het nest. Dit nest bevat meestal de voor de hand liggende onderdelen. Deze kunnen bestaan uit mos, haren, veren, bladeren, takjes en ander zacht materiaal. Wanneer het nest klaar is zal het vrouwtje beginnen met het leggen van één ei per dag. Tot een hoeveelheid van ongeveer 8 tot 10 eitjes zal het vrouwtje nog niet beginnen met broeden. Tijdens het broeden zal het mannetje de taak op zich nemen zijn vrouwtje te voeren. Na twee weken komen de eitjes uit waarna beide ouders de jongen zullen voeren.
Kopermolen
Een kopermolen is een molen, meestal een watermolen, waar koperen platen werden geslagen. Deze platen werden gebruikt voor het maken van munten voor de scheepsbouw en voor brouwketels en dergelijke. De Nederlandse plaats Klarenbeek is ontstaan nadat er in 1733 een kopermolen werd opgericht, die voor veel werkgelegenheid zorgde. Inmiddels zijn alle kopermolens die ooit in Nederland bestonden, verdwenen.
Korenmolen
Een korenmolen is een molen waarmee meel tot graan wordt gemalen. Vroeger waren er zogenaamde banmolens of dwangmolens waar men verplicht was het graan te laten malen. Twee molenstenen in de korenmolen verrichten het eigenlijke maalwerk: de onderste steen, de ligger, zit vast aan de vloer van de steenzolder, met daarboven met een kleine tussenruimte de de maalsteen die kan draaien, de loper. Daar tussenin valt het graan door het kropgat in de draaiende loper op de ligger. De afstand tussen de twee stenen is door de molenaar nauwkeurig in te stellen door een speciaal mechanisme, het paard genoemd. Met behulp van de lichtstok worden door de molenaar 2 of 3 balken via hefboomwerking op of neer gelaten, waardoor de loper hoger of lager komt te staan.
Korhoenstraat
Het korhoen is een vogel uit de familie van ruigpoothoenders. Het korhoen is een cultuurvolger. Toen de woeste gronden in Oost-Nederland werden ontgonnen ontstonden er uitgestrekte heidevelden waar de vogels goed gedijden. Met het verdwijnen van de heidevelden, de toename van de recreatiedruk en vooral de verdroging van de voedselgebieden is de stand van het korhoen gedecimeerd. Dit geldt voor geheel Europa. In september 2007 is men echter begonnen met het uitzetten van dieren in Nationaal Park De Hoge Veluwe, waar de laatste korhoenders begin jaren '80 zijn verdwenen.
Kortebuurt
Een buurt is een gebied binnen een stad (bebouwde kom) dat door bewoners als een bij elkaar horend geheel wordt ervaren. In tegenstelling tot een wijk heeft een "buurt" meestal geen officiële status, de wijkindeling van een bebouwde kom staat beschreven in een gemeentelijke verordening terwijl een buurt alleen bestaat omdat een bepaald gebied in de volksmond zo genoemd wordt
Kugerstraat Paul
Stephanus Johannes Paulus Kruger (1825 –1904) werd geboren in de Kaapkolonie. Hij was van Pruisische afkomst en een prominent Boeren-leider in de opstand tegen het Britse bestuur en werd in 1880 president van de Zuid- Afrikaansche Republiek. Hij werd daarna nog drie keer herkozen, voor het laatst in 1898. In oktober 1900 verliet Kruger Zuid-Afrika met het Nederlandse slagschip “De Gelderland”, dat gestuurd was door koningin Wilhelmina, om in Europa steun te zoeken tegen de agresssie van Groot-Brittannië. Hij vond echter geen gehoor.
Kruisstraat
Het Latijnse kruis is vooral bekend als een christelijk religieus symbool. De betekenis ervan wordt afgeleid van het christelijke geloof dat Jezus door de Romeinen gekruisigd werd. De Kruisstraat heette vroeger de Kaarsemakerssteeg.
Kruitmolen
Een kruitmolen is een onderdeel van een buskruitmolen. Buskruit werd gemaakt van salpeter, zwavel en houtskool. Om ermee te kunnen schieten, moesten de drie grondstoffen eerst worden fijngemalen. Dat gebeurde met behulp van molenstenen die vaak door een paard werden aangedreven.
Krijgsmanstraat Arie
Op 22 april 1813 kwam vaardersgezel Ary Krijgsman in verzet tegen de Franse overheersing: hij plaatste samen met Adriaan van heel de Prinsenvlag op de toren van de Grote Kerk tot grote vreugde van de bevolking van Maassluis. Het liep voor Ary echter niet goed af want hij werd gevangen genomen en op 10 juli 1813 doodgeschoten.
Kuyperkade Dr
Kuyperkade dr Abraham Kuyper ( 1837 – 1920) was een theoloog, predikant, staatsman en journalist. Kuyper was oprichter van de eerste politieke partij in Nederland, de ARP, hij stichtte de Vrije Universiteit, droeg bij aan de vorming van de Gereformeerde Kerken in Nederland en hij was van 1901 tot 1905 minister-president. Kuyper werd voorman en woordvoerder van de orthodoxe vleugel van het Nederlands protestantisme. Zijn onvrede met de zijns inziens vrijzinnige Nederlandse Hervormde Kerk leidde in 1886 tot een scheuring in deze kerk, waarbij Kuyper, nadat hij wegens zijn ideeën door het kerkbestuur geschorst was, met enkele tientallen medestanders de Gereformeerde Kerk oprichtte. Weldra kreeg deze kerk een groot aantal leden. Hij vond zijn politieke bondgenoten bij andere christelijke partijen, waaronder hij ook de rooms-katholieken rekende. Voor de politieke tegenstelling tussen christenen en niet-christenen ontwikkelde Kuyper het begrip antithese. Zijn bijnaam was “De Geweldige”.
Kwartellaan
De kwartel is een vogel uit de familie der fazanten en de enige trekvogel in de orde der hoenders. Buiten de trek vliegt de kwartel weinig en stuntelig. Wanneer hij tussen de begroeiing betrapt wordt, zal hij zich voor dood tegen de grond drukken, weglopen al of niet zonder eerst te zijn opgesprongen en pas in uitzonderlijke gevallen wegvliegen. De vogel voedt zich met al wat op de grond te vinden valt: insecten, groenvoer en zaden. De tweede helft van mei tot juni worden 7 tot 14 eitjes in een grondnest gelegd. De hen broedt 17 dagen alleen. Ze voert de jongen alleen. De jongen kunnen na twee dagen vliegen.

L

Top

Laan 1940-1945
Laan 1940-1945 Hoewel Nederland bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in september 1939 zich opnieuw neutraal had verklaard, viel Duitsland op 10 mei 1940 ons land toch binnen, veroverde het en zou het tot 5 mei 1945 bezet houden met alle ellende van dien.....
Lage Licht Het
vroegere lichtlijnen langs de Nieuwe Waterweg om de havens te markeren.
Landrélaan Willem
Willem Landré (1874 - 1948) was een Nederlands componist. Landré bracht een groot deel van zijn jeugd door in Haarlem. Hij studeerde compositie bij Bernard Zweers. Vanaf 1898 was hij muziekjournalist, eerst in Haarlem, drie jaar later in Den Haag en van 1906 tot 1936 werkte bij bij de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Vanaf 1917 was hij hoofdleraar theorie, compositie en muziekgeschiedenis aan het Rotterdams Conservatorium.
Landsteinerdreef
Karl Landsteiner (1868 – 1943) was een Oostenrijks bioloog en arts. Hij is bekend geworden vanwege de ontwikkeling in 1901 van het moderne systeem van bloedgroepen door de identificatie van de aanwezigheid van agglutinines in het bloed. Hiervoor kreeg hij in 1930 de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde. Met Alexander Wiener identificeerde hij in 1937 de resusfactor. Karl Landsteiner overleed aan een hartaanval terwijl hij in het lab aan het werk was. Het Nederlandse Rode Kruis eerde hem met de Karl Landsteiner-penning voor bloeddonoren.
Landstraat
land is dat gebied van het aardoppervlak dat geen deel uitmaakt van een meer, zee, oceaan of een water in het algemeen.
Lange Boonestraat
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

Lavendelstraat
Lavendelstraat, Lavendel is een geslacht uit de lipbloemenfamilie. Het geslacht is terug te vinden in veel tuinen omwille van de paarse kleur en de geur van de bloemen. Lavendel wordt ook gekweekt om de lavendelolie die geëxtraheerd kan worden uit de paarse bloemen. Deze olie wordt als geurstof gebruikt in cosmetica, zoals zeep en parfum. Daarnaast wordt lavendelolie bijvoorbeeld gebruikt in de aromatherapie. Vooral de Provence staat bekend om de lavendelteelt.
Leeuwerikstraat
Leeuweriken vormen een familie uit de orde van zangvogels. Gewoonlijk ziet men leeuweriken als ze al vliegend hun gezang laten horen. Ze nestelen op de grond. Door hun eenvoudig aardekleurig verenpak vallen ze daar nauwelijks op. Het bijzondere aan de leeuwerik is dat hij al zingend naar grote hoogte stijgt en daar enige momenten zingend rondvliegt om vervolgens in stilte weer te dalen. Dit doet hij om zijn territorium af te bakenen.
Lelykade Burg
de heer Van der Lely was burgemeester van Maassluis van 1857 tot 1864
Lennepstraat Van
Jacob van Lennep (1802–1868) was een Nederlands schrijver, taalkundige en politicus. Van Lennep verzorgde de uitgave van de gedichten van De Schoolmeester en de uitgave van het boek Max Havelaar van Multatuli. Terwijl Multatuli het boek had bedoeld als een aanklacht voor de massa, maakte Van Lennep er een dure editie van, waarin hij bovendien de politieke boodschap afzwakte door plaatsnamen en jaartallen door puntjes te vervangen; tot woede van de schrijver die echter een proces tegen deze verminking van zijn boek verloor....
Lepelaarplantsoen
De Lepelaar is een witte vogel ongeveer ter grootte van een blauwe reiger of ooievaar. De lepelaar is onmiddellijk herkenbaar aan de aan het uiteinde spatelvormig verbrede snavel. Na een poos bijna uit Nederland verdwenen te zijn neemt hun aantal door beschermingsmaatregelen nu weer wat toe. Tijdens de trek naar Afrika gaat ongeveer de helft van de jongen dood door jacht, hoogspanningskabels of uitputting. Begin februari vertrekken de lepelaars weer uit hun overwinteringsgebieden
Lisztstraat
Franz Liszt (1811 – 1886) was een Hongaars componist en pianovirtuoos en geldt als zodanig als een van de grootste pianovirtuozen aller tijden. Reeds op zesjarige leeftijd bleek zijn grote muzikale begaafdheid. Een jaar later kon hij lezen en schrijven (zowel brieven als muziek) en reeds op negenjarige leeftijd gaf hij zijn eerste concert in Sopron, dat een groot succes werd. Tot in de laatste dagen van zijn leven reisde Liszt door Europa. Vlak voor zijn overlijden werd hij, na een zeer succesvol concerttournee door Engeland en Frankrijk, verkouden, hetgeen spoedig overging in een longontsteking. Hiervan zou hij niet meer herstellen.
Logger
De logger was een zeevissersvaartuig dat in 1866 voor het eerst in Nederland werd geïntroduceerd en daar in gebruik werd gesteld voor de vleetvisserij op haring. De man die het schip naar Nederland haalde, was de Scheveningse reder Adrien Eugène Maas. Hij was van mening dat de, toen voor de zeevisserij gebruikte, plompe bomschuit een te traag zeilschip was. Ze was voor de plaatselijke vleetvisserij, die sterk in opkomst was, niet goed bruikbaar. Maas liet daarom in Frankrijk een ranker vissersvaartuig bouwen dat daar lougre werd genoemd en hier werd dat de logger.
Lorentzdreef
Hendrik Antoon Lorentz (1853 - 1928) was een Nederlands natuurkundige en winnaar van de Nobelprijs voor de Natuurkunde 1902. Lorentz deed vooral theoretisch onderzoek naar de elektromagnetische eigenschappen van materie: zijn elektronentheorie. Na zijn emeritaat werkte hij van 1918 tot 1926 mee aan plannen voor de drooglegging van de Zuiderzee. Hij stelde de golfvergelijking op, waarmee de waterhoogtes - en daarmee benodigde dijkhoogtes - na afsluiting door de Afsluitdijk voorspeld konden worden. Tot op het eind van zijn leven stelde Lorentz collega's niet teleur als deze benieuwd waren "wat Lorentz er van vond"…..
Lotsystraat
Willem Lotsy (1852 – 1896) was van 1894 tot 1896 burgemeester van Maassluis.
Luykenstraat Jan
Jan Luyken (1649 - 1712), was een dichter, schilder en etser uit de 17e eeuw. Jan was een levenslustige jongeling die schilderlessen volgde bij Martinus Saeghmolen en veel oog had voor vrouwelijk schoon. In 1671 trouwde hij met de zangeres Maria de Ouden en het paar kreeg vijf kinderen die jong gestorven zijn, behalve zoon Caspar, met wie hij later zijn bekendste boek maakte, ‘Spiegel van het Menselyk Bedryf’ Toen hij 26 jaar oud was, had hij een religieuze ervaring waardoor hij een degelijker leven wilde leiden. Dat kwam tot uitdrukking in zijn dichtwerk, dat veel stichtelijker werd…..
Lijnbaan
Een lijnbaan is een smalle strook grond, soms honderden meters lang, waarop touw wordt geslagen. Aan een van de uiteinden van de lijnbaan werden garens aan een wiel bevestigd. Het wiel werd vervolgens meestal door kinderen rondgedraaid zodat door torsie een touw ontstond. Met enkele van zulke touwen kon vervolgens het proces worden herhaald, zodat het mogelijk was om verschillende touwdiktes te produceren. Touw werd volop gebruikt voor de tuigage van zeilschepen. Touwslagerijen waren dan ook vooral in havensteden te vinden.
Lijster
De lijster is een van de grootste zangvogels uit de familie lijsters en komt in bijna heel Europa heel het jaar voor. Hij zingt reeds aan het einde van de winter, wat voor weer het ook is, zittend in de top van een boom. Zijn zang is helder en bestaat uit korte zinnen met herhaalde motieven. De grote lijster is dol op de bessen van de vogellijm.

M

Top

Maadsdijk
De Maas is een rivier in West-Europa. Haar lengte bedraagt circa 925 kilometer. Zij wordt gevoed door regenwater waardoor de waterafvoer tamelijk sterk kan variëren. De rivier stroomt door drie landen: Frankrijk, België en Nederland. In Nederland is de Maas de meest zuidelijke van de grote rivieren.
Maasstraat A E
Adrien Eugène Maas introduceerde in 1865 de logger (zie aldaar) in ons land.
Maasweg
“De Maas”, dag en nacht voeren ze uit om assistentie te verlenen aan schepen en de gemeente heeft een speciale sleepboothaven geopend waar vijf historisch sleepboten hun rustplaats gevonden hebben en waar ze tevens bezichtigd kunnen worden…
Mackayplein
Æneas baron Mackay ( 1839 – 1909) was minister-president van Nederland van 1888 tot 1890. Hij was een Christen- staatsman. Tijdens zijn regeerperiode kwamen de eerste overheidssubsidies voor het bijzonder onderwijs tot stand. Zijn regering is een beslissend keerpunt in de Schoolstrijd en is het begin van de neergang van de hegemonie van de liberalen in de 19e eeuw. Het Kabinet-Mackay werd door anti-revolutionairen en Rooms-Katholieken gesteund. Dit is de opmaat geweest naar de Rechtse Coalitie aan het begin van de twintigste eeuw.
Maeterlinckdreef
Maurice Polydore Marie Bernard graaf Maeterlinck (1862-1949) was een dichter, toneelauteur, essayist en vertaler van Vlaamse afkomst. Hij schreef zijn werk in het Frans en ontving in 1911 de Nobelprijs voor de Literatuur.
Marelstraat
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

Marislaan Willem
Willem Maris (1844–1910) was een Nederlandse kunstschilder. Zijn eerste tekenonderricht ontving hij van zijn oudere broers Jacob en Matthijs. Maris werd een uitmuntend dierentekenaar. In Oosterbeek ontwikkelde hij zijn artistiek landschapschilderen. Hoewel hij als jongste van de drie Marissen eigenlijk het verst verwijderd stond van zowel realisme als impressionisme, toch is hij wellicht de meest realistische schilder van de drie geweest. Willem Maris was niet alleen bekend als schilder maar ook als tekenaar, etser en aquarellist.
Markt
Met de markt wordt vaak de traditionele markt bedoeld die op een plaats wordt georganiseerd en waar marktlieden in stalletjes hun waren aan de man proberen te brengen. Het woord markt is afgeleid van het Latijnse woord mercatus. We kennen een groentenmarkt, een vismarkt, een textielmarkt enz Later kwam ook de supermarkt, die echter niet aan het begrip markt voldoet…!.
Marnixkade
Filips van Marnix, heer van Sint-Aldegonde (1540–1598) was een Zuid-Nederlands schrijver, politicus en geleerde. Marnix is tegenwoordig vooral bekend als auteur van het "Wilhelmus", het Nederlandse volkslied. Of hij daadwerkelijk de schrijver is, staat echter allerminst vast. Wellicht is het aan hem toegeschreven omdat hij schrijver was en voor Willem van Oranje werkte in de tijd dat het "Wilhelmus" is ontstaan. Vanaf 1571 was hij in dienst van Willem van Oranje, wiens overgang tot het calvinisme hij bevorderde. Na de val van Antwerpen in 1585 pleitte Marnix ervoor de hele Opstand te beëindigen, waarna hij bij Willem en de Staten-Generaal wegens "verraad" in ongenade viel. Teruggetrokken op zijn kasteel bij Souburg wijdde hij zich aan het schrijven. De Staten van Holland droegen hem in 1594 op de bijbel te vertalen, waarvoor hij naar Leiden verhuisde, maar door zijn overlijden kon hij die klus niet klaren.
Marsmanstraat
Hendrik Marsman (1899-1940) was een Nederlands dichter. Hij verafschuwde de Nederlandse bekrompenheid. Hij zei ooit 'Holland is en blijft een ellende. Wie hier op de grond stampt, zakt weg in de modder.' In de jaren '30 maakte zijn vitalistische werk plaats voor een veel traditioneler en realistischer poëzie, zoals het gedicht 'Herinnering aan Holland' (1936), dat na de oorlog tot de bekendste Nederlandse gedichten is gaan behoren en aan het eind van de twintigste eeuw verkozen werd tot het Nederlandse Gedicht van de eeuw. Vooral het eerste gedeelte is zeer bekend:
Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan

Mauritsstraat Prins
Maurits van Oranje (1567–1625) Prins van Oranje, Graaf van Nassau, stadhouder en van 1585 tot zijn dood kapitein- generaal van het leger van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en nadat zijn vader in 1584 vermoord werd, was prins Maurits 16 jaar oud. Op zijn 18e verjaardag werd hij al benoemd tot stadhouder en admiraal van Holland en Zeeland. In 1588 werd hij admiraal-generaal der Nederlanden toen de bevoegdheden van de Raad van State op hem werden overgedragen. Aanvankelijk stonden de zaken er slecht voor. Zijn leger was zwak en leed nederlaag op nederlaag tegen de Spaanse troepen. Maar langzamerhand slaagde prins Maurits er in om samen met raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt het tij te keren. In 1600 werd het leger met Maurits als generaal door Van Oldenbarnevelt naar Duinkerke gestuurd om de daar aanwezige kapers te vernietigen. Maurits wilde deze operatie eigenlijk niet en ontmoette op het strand bij Nieuwpoort een Spaans leger. Deze Slag bij Nieuwpoort wist hij wel te winnen. Toch koesterde hij sindsdien een wrok tegen Van Oldenbarnevelt, die het Staatse leger aan grote gevaren zou hebben blootgesteld.
Mauvelaan
Anton Rudolf Mauve (1838–1888) was een Nederlands kunstschilder en graficus. Van zijn vader kreeg hij toestemming om een opleiding tot kunstenaar te volgen, mits hij eerst de akte voor het geven van tekenonderwijs zou behalen. Anthon Mauve trouwde met Jet Carbentus, een nicht van Vincent van Gogh. Mauve geeft Vincent schilderles. Zijn invloed op Vincent was groter dan doorgaans wordt aangenomen. Thema’s als spitters, aardappeleters en houtverkopers heeft hij van Mauve overgenomen. Van september 2009 t/m januari 2010 organiseren Teylers Museum en Singer Laren een dubbeltentoonstelling van het werk van Anton Mauve.
Memlinckstraat
Hans Memling (ca 1440-1494) was een Vlaams kunstschilder. In 1465 werd hij ingeschreven in de Poortersboeken van de stad Brugge. Op dat moment was hij niet onbemiddeld, want de Poortersmelding kostte hem 24 schellingen en dat was toch het maandloon van een handwerker. Op dat ogenblik was Brugge de geliefde verblijfplaats van het Bourgondisch Hof, centrum van internationale handelscompagnieën en bedrijvig in de geldhandel. Bij zijn dood had Memling blijkbaar toch niet genoeg geld om in de kerk van de Sint-Gillis-parochie begraven te worden, zoals gebruikelijk bij de hogere Brugse kringen.
Merellaan
De merel is een vogel uit de familie Lijsters. De naam komt van het Latijnse woord voor merel, merula. De merel is één van de bekendste soorten van deze Lijsterfamilie en daarmee een typisch voorbeeld van een zangvogel. De merel is een soort met duidelijke verschillen in verenkleed tussen mannetjes en vrouwtjes. De mannetjesmerel is egaal zwart en heeft een opvallende, oranje, spitse snavel, die van groot belang is bij de onderlinge communicatie. Het vrouwtje heeft een aardbruin tot licht roodbruin lijf en is dus lichter dan het mannetje en haar snavel is bruingeel gekleurd.
Mesdaglaan
Hendrik Willem Mesdag (1831–1915) was een Nederlands kunstschilder. Hij leek echter voorbestemd voor een zaken loopbaan in het bedrijf van de familie. Op 23 april 1856 trouwde hij met Sina van Houten (Sientje). Ook zij had een artistieke belangstelling. Hun enig kind, Klaas, werd 7 jaar later geboren. In 1866 gaf hij zijn zakenberoep op en besloot hij definitief als schilder te leven, daarin stevig aangemoedigd door Sientje. In 1869 verhuisde hij naar Den Haag en betrok hij er een woning aan de Anna Paulownastraat. Even later liet hij een huis bouwen aan de Laan van Meerdervoort, de Villa Elba, later Hôtel Rauch. Hij is beroemd geworden door zijn Panorama Mesdag, een cilindervormig schilderij van ongeveer 14 meter hoog en met een omtrek van 120 meter. Het schilderij, dat hij in 1881 schilderde, is een vergezicht op de Noordzee, de duinen, Den Haag en Scheveningen.
Mierisplein Frans van
Frans van Mieris de Oudere (1635-1681) was een Nederlands kunstschilder. Hij schilderde zelfportretten, taferelen uit het leven van de hogere klassen maar schetste ook een beeld van dagelijkse gebeurtenissen uit het leven van het volk. Zijn werk werd van begin af aan bijzonder goed betaald en bleef ook na zijn dood nog lange tijd behoren tot de meest begeerde kunst die ooit in Nederland was gemaakt. Veel van zijn vermogen verloor Van Mieris echter aan drank en wanbeheer van zijn financiën. Hij was goed bevriend met Jan Steen.
Zijn kleinzoon heette eveneens Frans van Mieris, hij leefde van (1689-1763) en was ook een Nederlands kunstschilder.
Mimosastraat
mimosa is een kruidachtige plant die aantoont dat planten niet alleen leven, maar ook zeer snel kunnen reageren hoewel ze geen zenuwstelsel hebben. Dit gebeurt met behulp van signaalstoffen. Bij aanraking van het evengeveerde samengestelde blad of door de wind gaan de 1 cm lange blaadjes "dicht" (vouwen samen).
De bloemen hebben een sterke viooltjes geur. Het is een ideale kuipplant die wel vorstvrij moet overwinteren. Het sierlijke blad van de Mimosa is ook na de bloei erg decoratief.
Mozartlaan
Wolfgang Amadeus Mozart (1757–1791) was een componist, pianist, en dirigent van klassieke muziek. Mozart was een zogenaamd wonderkind dat op uitzonderlijk jonge leeftijd een aantal instrumenten kon bespelen en composities samenstellen. Reeds als tiener componeerde hij kwalitatief hoogstaand werk.

N

Top

Nachtegaallaan
De nachtegaal is een zangvogel uit de familie Lijsters. De naam is afgeleid van het Germaanse "galan" : zingen. Soms zijn ze in tuinen te horen, zien doe je de nachtegaal bijna niet, door zijn eenzaam karakter en onopvallend verenkleed. Zijn zang is ver klinkend en erg karakteristiek, het bestaat uit herhaalde motiefjes en een crescendo. De grootste dichtheid van broedende nachtegalen vindt men tegenwoordig in de kustduinen.
Narcisstraat
Narcis is een geslacht van bolgewassen uit de narcisfamilie. Narcissen zijn voorjaarsbollen en hebben een koude rustperiode nodig. Je vindt narcissen in vele soorten en kleuren. Je kunt narcissen rustig laten verwilderen; ze vermeerderen zich vanzelf en elk jaar zullen er meer bloemetjes komen.
Neuhuyslaan
Johannes Albert Neuhuys (1844–1914) was een van de meest bekende kunstschilders uit de Larense School, welke voor- namelijk door Neuhuys' manier van binnenhuisschilderijen bekend is geworden. Neuhuys kwam in 1872 naar Amsterdam, maar het historieschilderen interesseerde hem niet meer. Hij trok naar Nunspeet en naar Het Gooi, want hij wilde naar de natuur schilderen. Hij maakte vriendschap met de Haagsche schilders Jozef Israëls, Anton Mauve en de gebroeders Jacob en Matthijs Maris en ging in 1876 ook in Den Haag wonen. In 1911 vestigde hij zich in Zürich, omwille van de gezondheid van zijn zoon. Neuhuys stierf op 69-jarige leeftijd te Locarno.
Nieuwstraat
de Nieuwstraat was een nieuwe straat...
Nobeldreef
Alfred Bernhard Nobel (1833 –1896) was een Zweeds chemicus en industrieel. Het bekendst is zijn uitvinding van het dynamiet in 1867, hoewel hij ook een reeks andere explosiemiddelen heeft uitgevonden en gefabriceerd. Hij bepaalde in zijn testament dat van de rente van zijn kapitaal van ca. 32 miljoen Zweedse kronen elk jaar op tien december (zijn overlijdensdag) vijf Nobelprijzen moesten worden uitgereikt. Hiertoe moest de Nobelstichting worden opgericht. In zijn testament staat dat de prijzen bestemd zijn voor "hen die in het afgelopen jaar aan de mensheid het grootste nut hebben verschaft".
Noord Nieuwlandse Poort
er stond een poort in het noorden van polder Nieuwland...?
Noorddijk de
een Noorddijk is de dijk die in het noorden van een gemeente ligt
Noordvliet
De noordvliet is een waterverbinding van ongeveer 6 kilometer lengte tussen de Vlaardingervaart en de Nieuwe Waterweg bij Maassluis. Parallel hieraan loopt de zuidvliet...
Noordzee
“De Noordzee”, dag en nacht voeren ze uit om assistentie te verlenen aan schepen en de gemeente heeft een speciale sleepboothaven geopend waar vijf historisch sleepboten hun rustplaats gevonden hebben en waar ze tevens bezichtigd kunnen worden…
Nijverheidstraat
Nijverheid of industrie is een middel van bestaan en het betreft de fabricage van goederen uit grondstoffen en dit wordt meestal gedaan in een fabriek of op een werkplaats. In het begin was er sprake van huisindustrie, vooral met schoenen of met de textiel. Ook het vervaardigen van sigaren was een huisindustrie.

O

Top

Oleanderpark
De oleander is een plant uit de maagdenpalmfamilie. Het is een rijk vertakte, bossige, 2-6 m hoge struik of boom die giftig melksap bevat in alle vegetatieve delen. De bloemkroon is wit tot rozerood of geel van kleur. De kelk is vijftallig en aan de binnenkant dicht met klierharen bezet. De meeldraden zitten bovenin de kroonbuis vast, maar steken niet uit. De zaden dragen een lange, bruine haarkuif.
Oliemolen
Oliemolens zijn industriemolens speciaal gebouwd om uit oliehoudende zaden (raapzaad, koolzaad, aardnoten en lijnzaad) olie te persen. De eerste door de wind aangedreven oliemolen in Nederland, De Zee Munnik, werd in 1566 in Harlingen gebouwd. Daarvoor waren er rosmolens voor het winning van de olie.
Olivierstraat
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

Olmendal
een Olm of iep is een geslacht van loofbomen. De bladeren zijn veernervig en hebben een gezaagde bladrand. Ze lijken soms op de bladeren van de haagbeuk. Olmenbladeren hebben echter in tegenstelling tot die van de haagbeuk een ongelijke bladvoet. De bloemen bloeien eerder dan dat de bladeren verschijnen. Het bloemdek is klein, groen en aan de slippen zijn ze onderling vergroeid. Daar boven staan de meeldraden met paarse helmhokken en de stamper. De zaden zijn afgeplat en hebben een brede gevleugelde rand. De iep is gevoelig voor de iepziekte, een schimmel die wordt overgebracht door iepenspintkever

P

Top

Paltrokmolen
De paltrokmolen is als windmolen een zeldzaamheid in Nederland. Er resteren er nog slechts vijf en het is altijd een zaagmolen. Kenmerkend voor de paltrokmolen is dat zij een doorontwikkeling is van de standerdmolen. De standerd is hier echter als koningsstijl een vast onderdeel van de constructie geworden en staat op de koning, die over de kruisbalken ligt.
Papiermolen
In een papiermolen werd vroeger uit textiel papier gemaakt. Van lompen worden de aangevoerde lappen in kleine stukjes gescheurd en met hamers of messen zo fijn mogelijk gehakt. Daarna gaat het fijngehakte materiaal voor de laatste bewerking in een maalbak, waarin de textieldraadjes tot vezels worden vermalen. De vezelpap wordt daar na overgegoten in een schepkuip, waaruit de papierschepper met behulp van een raam met fijn gaas wat papierpap uit de bak schept en onderwijl het water weg laat lopen. Op het gaas blijft dan een laagje nat papier achter, wat na persen en drogen een velletje geschept papier wordt.
Parkietstraat
Parkieten zijn kleine papegaaiachtigen met een lange staart ten opzichte van de lichaamslengte, de grasparkiet is misschien de bekendste. Het is het meest gehouden huisdier. Van oorsprong is de grasparkiet een inheemse vogel uit Australië, maar hij wordt nu in alle westerse landen gekweekt en in gevangenschap gehouden.
Patrijsstraat
De patrijs of veldhoen is een akkervogel uit de familie van fazanten. Een volwassen patrijs is ongeveer 30 cm groot. De poten zijn grijs, de kop is kastanjebruin evenals de keel. Mannetjes hebben bovendien een kastanjebruine buikvlek in de vorm van een hoefijzer. De vrouwtjes hebben een kleinere vlek, de jongen hebben geen vlek. Voor de rest is er weinig verschil tussen mannetjes en vrouwtjes. Op de patrijs mag op dit moment in Nederland in geen enkel seizoen gejaagd worden.
Patijnestraat
De straat dankt zijn naam aan Frans Willemsz. Patijn die in 1616 een stuk land kocht aan de rand van Maaslandsluis, gelegen bij de plek waar later een straat met zijn naam zou komen.De akte staat in het oudste transport register van Maassluis dat in 1614 werd aangelegd. Frans Willemsz. Patijn werd omstreeks 1555 geboren en overleed waarschijnlijk in 1634. Hij wordt vermeld als schuttingman en komt voor in een akte als pachter van zalmsteken. Beide beroepen zijn onderdeel van de zalmvisserij, dus vinden we hierin ook een bewijs dat de zalmvisserij al in de zestiende eeuw vanuit Maassluis werd beoefend. Patijn was zetter (belastingambtenaar), welgeboren man van Delfland en Heilige Geestmeester (armenmeester).Hij kocht samen met nog iemand de genoemde grond en zo geschiedde het dat er vierhonderd jaar later een Patijnestraat is.In 1946 werd de schrijver Maarten ’t Hart in deze straat geboren in een huis aan de kant van de straat die er in 2008 nog staat. Ertegenover is alles, behalve het hoekpand aan de Jokweg, verdwenen en vervangen door nieuwbouw.
Potterstraat Paulus
Paulus Potter (1625-1654) was een Nederlands kunstschilder uit de Gouden Eeuw. Hij woonde ook een aantal jaren in Den Haag in een atelier aan de Dunne Bierkade 17, naast Jan van Goyen. Potter werd in 1649 lid van het plaatselijke gilde. In Den Haag leerde hij zijn vrouw kennen, de dochter van een architect. Vanwege zijn nette voorkomen werd Potter geïntroduceerd bij de elite. Onder anderen leden van het Huis van Oranje kochten werk van hem. Amalia van Solms had een schilderij gekocht met een "pissende koe", maar iemand raadde het haar af, omdat het onderwerp onwelvoeglijk was…. Potter stierf op 28-jarige leeftijd aan tuberculose.
Potterstraat Paulus
zie Paulus Potterplein
Pelmolen
Een pelmolen is een type molen waarin vroeger gerst tot gort en later rijst gepeld werd. Een pelmolen kan pas werken bij een windkracht van ten minste 6 Bft. De meeste pelmolens hebben naast pelstenen ook maalstenen, omdat als er onvoldoende wind is voor het pellen er nog wel graan gemalen kan worden. De eerste pelmolen werd in Nederland gebouwd in 1639. De bloeitijd van de pelmolen was rond 1750.
Peterselaan Johannes
Johannes Peterse was in de Tweede Wereldoorlog een verzetsstrijder en lid van de verzetsgroep “De Geuzen” . Hij werd in 1941 gevangen genomen en op 13 maart van dat jaar door de Duitsers vermoord. De groep ontleende haar strijdbare naam aan de historische Geuzenbeweging tegen de Spaanse overheersing in de zestiende eeuw.
Piersonstraat
Nicolaas Gerard Pierson (1839—1909) was een Nederlandse liberaal politicus. Hij was een financieel en economisch deskundige die als minister met veel gezag sprak. Afkomstig uit een Amsterdamse handelsfamilie was hij onder meer hoogleraar en directeur van De Nederlandsche Bank. Pierson bracht als minister van Financiën in het Kabinet-Van Tienhoven een belangrijke belastingherziening tot stand. Van 1897 tot 1901 leidde hij het naar hem genoemde kabinet-Pierson dat bekend werd als het 'kabinet van sociale rechtvaardigheid'
Plevierstraat
een plevier is familie van de pluvialen die onder andere de kievit omvat. Als de pluvieren piepen zal de regen weldra vallen, vandaar de naam plevier, afgeleid van pluvia dat regen betekent. Het is een snipachtige vogel die veelal op het strand of in de duinen te vinden is.
Poldermolen
Een poldermolen is een windmolen die water van een lager niveau naar een hoger niveau verzet. Dit type molen komt vooral voor in de poldergebieden van Midden- en West-Nederland. Anders dan de industriemolen bijvoorbeeld een korenmolen, een papiermolen of een zaagmolen waar de bewerking en productie van materialen een verkoopbaar product oplevert, is de poldermolen wellicht het enige type molen waar geen direct gewin voor de molenaar verkregen wordt. De poldermolen is meestal in het bezit van een waterschap, dat de molenaar voor bewezen diensten beloont.
Populierendal
Populier is een geslacht van loofbomen uit de wilgenfamilie. De snelgroeiende bomen kunnen tot 40 m hoog worden. De maximale leeftijd van de populier ligt op ongeveer tweehonderd jaar. Voor een goede groei hebben de bomen veel licht nodig. Evenals wilgen, hebben populieren een krachtige, oppervlakkige en verspreide wortelgroei. Daarom mogen ze niet dicht bij huizen, wegen en leidingen geplant worden. De wortels kunnen door zachte muren en gaatjes in muren groeien
Potgieterstraat
Everhardus Johannes Potgieter (1808–1875) was een Nederlands schrijver. Hij richtte in 1837 het progressief- Liberale weekblad De Gids op waarvan hij in 1866 afscheid nam. De directe aanleiding was een controverse over enkele artikelen van Busken Huet. Potgieter koos de zijde van Huet in een strijd met de andere recacteuren. Potgieters werk is over het algemeen kritisch en heeft een melancholische stemming. Zijn zienswijze wordt wellicht het best getypeerd door zijn bewondering van de Nederlandse maatschappij in de Gouden Eeuw en zijn strijd tegen de trage 19e eeuwse volksgeest. Hij introduceerde Jan Salie - een personificatie van de lamlendigheid. Zijn favoriet onder de Nederlandse schrijvers was P C Hooft, die hij qua stijl vaak imiteerde.
Prinsekade
Prins is de hoogste adellijke titel, maar kan ook een lage vorstelijke titel zijn. Het vrouwelijke equivalent is prinses. De term 'prins' komt van het Latijnse princeps dat voorste of eerste betekent. De titel gold voor de eerstgeborenen van een graafschap, hertogdom, of koninkrijk. De andere zonen waren Baronnen. In de vroege Middeleeuwen was een prinses de gemalin van een prins, tot die tijd bleef zij jonkvrouwe.
Put De
tja, de put, dat kan van alles zijn: waterput, echoput, regenput, beerput bouwput, smeerput, sluisput….
Pijperplein Willem
Willem Frederik Johannes Pijper (1894–1947) was een Nederlands componist. In 1925 werd Pijper benoemd tot hoofddocent aan het Conservatorium van Amsterdam en in 1930 werd hij directeur van het Rotterdams Conservatorium, waar hij tot zijn dood bleef. Als componist werd Pijper eerst beïnvloed door de Duitse laat-romantiek, maar al snel wendde hij zich tot het Franse impressionisme. Vanaf ongeveer 1932 ging Pijper milder en doorzichtiger componeren. In die jaren schreef hij de opera's Halewijn en Merlijn (de laatste onvoltooid). Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de moderne muziek in Nederland.

Q

Top

.....
..........
.....
.........

R

Top

Reigerstraat
De blauwe reiger is het bekendste en meest voorkomende lid van de reigerfamilie. Op z’n lange poten stapt hij voorzichtig door ondiepe plekken van stadssingels en poldersloten en door weilanden; hij wordt vliegend gezien langs grachten en bij meren; zijn broedkolonies bevinden zich midden in de stad in hoge bomen of juist in volstrekt afgelegen bospercelen. De blauwe reiger is een waadvogel, die voorzichtig door ondiep water schrijdt of doodstil wacht op een naderende prooi. Als hij een prooi waarneemt schiet de kop met de lange snavel razendsnel vooruit. Het is een wonder dat hij daarbij blijkbaar precies met de breking van het licht op het grensvlak van lucht en water rekening houdt. De blauwe reiger is ook regelmatig een ongenode) gast aan de rand van tuinvijvertjes waarin goudvissen rondzwemmen.
Reinestraat
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

Rembrandtlaan
Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669) was een Nederlands kunstschilder. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste Hollandse meesters van de 17e eeuw, samen met Johannes Vermeer. Rembrandt vervaardigde in totaal ongeveer driehonderd schilderijen, driehonderd etsen en tweeduizend tekeningen. Zijn naaste familie: zijn moeder, zijn vrouw Saskia van Uylenburgh, en zijn zoon Titus van Rijn zijn vaak nadrukkelijk in zijn schilderijen aanwezig. Doordat Rembrandt zichtbaar begaan was met degenen die hij schilderde of tekende, waarbij hun rijkdom, leeftijd of afkomst er niet toe deden, wordt hij overal ter wereld begrepen en gewaardeerd. Rembrandt was een zelfbewuste man en de enige Hollandse schilder die met zijn voornaam signeerde. Rembrandt schilderde 'Het korporaalschap van Frans Banning Cocq' beter bekend als 'De Nachtwacht', tussen 1640 en 1642.
Reviusplein
Jacobus Revius, geboren als Jakob Reefsen (1586-1658) was een Nederlands Calvinistisch predikant, dichter, vertaler en (kerk)historicus. Hij publiceerde overwegend Nederlandstalig werk. Van 1614 tot 1641 was hij predikant in zijn geboortestad Deventer, die ook zijn studie had betaald. In deze periode werkte hij mee aan de Statenvertaling. Jacobus Revius is een van de weinige 17e eeuwse dichters wiens werk ook nu nog gelezen en gezongen wordt. In het Liedboek voor de Kerken zijn in gemoderniseerde spelling 7 gedichten van hem opgenomen. Zijn bekendste gedicht is ‘Hy droegh onse smerten’ met de eerste regel "t'en sijn de Joden niet, Heer Jesu, die u cruysten".
Reystraat De la
Jacobus Herculas de la Rey (1847-1914) was een Boerengeneraal tijdens de Tweede Boerenoorlog en wordt algemeen beschouwd als één van de grootste militaire leiders in dat conflict. Hij was een van de ondertekenaars van de Vrede van Vereniging in 1902 en reisde daarna naar Europa samen met Botha en De Wet om geld in te zamelen voor de verarmde boeren
Ridderstraat
Een ridder was in de Middeleeuwen oorspronkelijk een bereden en bepantserde soldaat die de ridderslag ontvangen had. Dit gebeurde meestal door de koning. Allengs werd de naam echter geassocieerd met adel en sociale status, vermoedelijk omdat de kosten van de uitrusting voor het ridderschap het slechts voor de toenmalige elite mogelijk maakten een dergelijke status te verwerven. De gewapende bereden strijders werden ruiters of ridders genoemd en zij vormden in de loop van de 10e en 11e eeuw een gesloten kaste. De positie in de ridderschap werd erfelijk en er ontstond een ritueel waarin leerlingen, schildknapen genaamd, tot ridders konden worden geslagen door hun patroon. In de late middeleeuwen trokken de koningen deze bevoegdheid aan zich.
Rode Zee
“De Rode Zee”, dag en nacht voeren ze uit om assistentie te verlenen aan schepen en de gemeente heeft een speciale sleepboothaven geopend waar vijf historisch sleepboten hun rustplaats gevonden hebben en waar ze tevens bezichtigd kunnen worden…...
Roemer Visscherstraat
Roemer Pieterszoon Visscher (1547–1620) was eenNederlands auteur. Hij werd geboren te Amsterdam, waar hij later koopman in granen was. Aldaar beoefende hij met vrienden als Coornhert en Spiegel de letteren en vormde in zijn woning de vermaarde kring waarin jongeren hun leiding ontvingen, zijn beide dochters Anna en Maria Tesselschade schitterden en de poëzie met de fraaie kunsten in bloei en achting waren, gelijk later ook op het slot van Muiden. Hij trouwde in 1583 met de Delftse brouwersdochter Aefgen Jansdochter.
Roerdompstraat
De roerdomp is een reigerachtige die door zijn perfecte schutkleur in het rietland niet opvalt. Deze vogel is zeldzaam in Nederland, maar dankzij de ontwikkeling van nieuwe moerassen is er sprake van enig herstel. De roerdomp is afhankelijk van overjarig riet. Een vliegende roerdomp trekt zijn nek in naar zijn romp, net zo als de blauwe reiger dat doet. Op de grond houdt de roerdomp zich meestal op in het riet waar hij zoekt naar amfibieën en vissen. Als hij zich bespied waant, blijft hij roerloos staan met de snavel recht naar boven wijzend Op deze manier is hij nagenoeg onzichtbaar. Het dier vertoont de meeste activiteit rond zonsopkomst en -ondergang.
Romeinstraat Annie
Anna Helena Margaretha Verschoor (1895-1978) was een Nederlandse schrijfster en historica. In 1920 trouwde ze met de historicus Jan Romein. Haar vele publicaties op het gebied van de literatuursociologie en cultuurgeschiedenis waren doorgaans marxistisch georiënteerd, en getuigden zowel van gedegen historisch inzicht als van fijn literair aanvoelingsvermogen. “Omzien in verwondering” bevatten haar herinneringen aan een bijzonder rijk leven van strijdbaar-links engagement en inzet voor de vrouwenemancipatie.
Röntgendreef
Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) was een Duits natuurkundige. Hij is vooral bekend door zijn ontdekking van de naar hem vernoemde röntgenstraling. In 1901 ontving hij de eerste Nobelprijs voor de Natuurkunde. Hij probeerde zonder diploma tevergeefs toegelaten te worden tot de natuurkunde studie aan de Universiteit Utrecht. Zijn belangrijkste bijdrage was de ontdekking van röntgenstraling in 1895. Röntgen stierf aan darmkanker…..
Rozenlaan
Rozen zijn bloeiende planten die tot het geslacht Rosa behoren.. De vrucht van de roos heet rozenbottel. Rozen worden al sinds duizenden jaren geteeld om hun schoonheid en heerlijke geur. Rozen zijn over het algemeen makkelijk te verzorgen. Belangrijk is dat het planten in het voor- of najaar gebeurt, tussen november en maart, maar niet tijdens vorst. De grond waarop rozen staan dient goed doorlatend te zijn om te voorkomen dat de planten in te veel water komen te staan., vooral in de winter leidt dit tot ongewenste resultaten. Andere vereisten zijn een zeer lichte plek en genoeg beschutting tegen de wind. Een vruchtbare grond werkt positief, zo mogelijk lichte kleigrond. Rozen zijn erg gevoelig voor droge grond, daarom moet er tijdens perioden van droogte water gegeven worden.
Runmolen
Een runmolen is een molen die werd gebruikt om eikenschors, ook wel eekschors of bark genoemd, fijn te malen tussen de molenstenen. Van deze gemalen schors werd run gemaakt, door er water aan toe te voegen. Dit bevatte looizuur. Het werd gebruikt voor het looien van leer. In Nederland waren runmolens vooral te vinden in Noord-Brabant en Limburg, omdat daar ook een belangrijke lederverwerkende industrie aanwezig was. Runmolens konden zowel windmolens als watermolens zijn.
Rusthuisstraat
Een rusthuis is een huis voor bejaarden. De ouderen wonen op kamers, meestal eenpersoons- of tweepersoonskamers, aangekleed met vast meubilair, eigen meubelen en persoonlijke spullen. Er is gewoonlijk een private sanitaire ruimte met een toilet en wastafel. De aangepaste badkamers of douchecellen zijn gemeenschappelijk en worden meestal onder begeleiding van speciaal daartoe opgeleid personeel gebruikt. Er zijn dikwijls ook per afdeling gemeenschappelijke leefruimtes ter bevordering van het sociaal contact onder de bewoners.
Rutgersstraat Maria
Mietje Rutgers (1847-1934) behaalde in 1865 haar onderwijzersakte en was hoofd van de Ulo-school voor meisjes te Rotterdam. In 1894 was zij mede-oprichtster van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht. Zij was een feministe in hart en nieren.
Ruysdaelstraat
Salomon van Ruysdael (ca 1600-1670) was een Nederlands kunstschilder en tekenaar uit de Gouden Eeuw, vooral bekend om zijn rivierlandschappen. Ruysdael werd in 1623 opgenomen in het Haarlemse schildersgilde. De bekende kunstschilder Jacob van Ruisdael was zijn neef. De kunstverzamelaar Jacques Goudstikker organiseerde in 1936 een tentoonstelling rond Salomon van Ruysdael. Goudstikkers rijke kunstcollectie werd tijdens de Tweede Wereldoorlog grotendeels bemachtigd door Hermann Göring en kwam na de oorlog deels in rijksbezit. Twee schilderijen, kwamen in het Rijksmuseum te hangen. De Nederlandse overheid bepaalde in 2006 dat deze teruggegeven moeten worden aan de eerste erfgename van Goudstikker, Marei von Saher.
Ruyterplein Michiel de
Michiel Adriaenszoon de Ruyter (1607–1676) was een Nederlandse admiraal de bekendste zeeheld in de Nederlandse geschiedenis In de eerste drie Engels-Nederlandse Oorlogen speelde hij een belangrijke rol. Daarnaast nam hij deel aan diverse oorlogen in de Oostzee en tegen piraterij in de Middellandse Zee. De Ruyter heeft samen met Jan de Witt het korps Mariniers opgericht. Michiel trouwde drie maal. Hij had vijf dochters en twee zonen. Hij sneuvelde bij Syracuse en zijn stoffelijk overschot werd gebalsemd in Hellevoetsluis aan land gebracht. Als teken van respect liet de Franse koning Lodewijk XIV bij het langsvaren van de Eendraght saluutschoten afvuren.

S

Top

Santplaet
vernoemd naar een ondiepte in de Nieuwe Waterweg ter hoogte van Maassluis.
Schans De
Een schans of verschansing is een oud militair verdedigingswerk meestal gemaakt van afgegraven aarde. Een verschansing betekent tegenwoordig in het algemeen een (militair) versterkte plek. Schansen werden veel gebruikt tijdens de Tachtigjarige Oorlog als verdediging van strategische plaatsen, zoals riviermondingen, belangrijke aanvoerroutes over land of als extra verdediging van een stad.
Scheerderij
was een ruimte waar dieren geschoren werden
Scheldeweg
“De Schelde”, dag en nacht voeren ze uit om assistentie te verlenen aan schepen en de gemeente heeft een speciale sleepboothaven geopend waar vijf historisch sleepboten hun rustplaats gevonden hebben en waar ze tevens bezichtigd kunnen worden…
Scheldestraat Arthur van
Arthur François Emile van Schendel (1874-1946) was een Nederlands schrijver. Tot zijn meest bekende werken behoren: “Een zwerver verliefd” en “Het fregatschip Johanna Maria”.
Schepradmolen
Een schepradmolen is een molen die door middel van een wateropvoerwerktuig het water in de sloten of in een boezem naar een hoger peil kan malen De molen kan ook gebruikt worden als aandrijving of voor het opwekken van energie.
Schimstraat Pieter
Pieter Schim was schout van Maassluis van 1775 tot 1787, toen hij werd afgezet wegens zijn antiprinsgezinde activi­teiten. Maar in 1795, ten tijde van de Bataafse Republiek, werd hij tot provisioneel (tijdelijk) schout of maire benoemd.Het was in Maassluis een woelige periode in de aanloop naar de Franse Revolutie, die in Nederland gekenmerkt werd door de strijd tussen de Prinsgezinden en de Patriotten.Het psalmenoproer was nog maar net uitgewoed. De schout Pieter Schim stond aan de kant van de Patriotten.Ter gelegenheid van de oprichting van het vrijcorps ‘Vrij en Getrouw’ in 1785 liet hij zijn vrouw een vaandel overhandigen. De successen van de beide stromingen waren zeer wisselvallig.
Schollevaarstraat
De schollevaar, ook wel aalscholver genoemd, is een tamelijk grote en opvallende vogel die bijna helemaal zwart is, met met een opvallende witte wang en een gele plek op de plaats van de aanhechting van de bek. De snavel is lang en voorzien van een haakvormige punt. De aalscholver heeft zwemvliezen en kan dus zwemmen. Zijn spanwijdte is maximaal een meter. Zijn voedsel is vis, zoals baars, snoekbaars en paling. De aalscholver wordt wel beschouwd als een van de oorzaken van de achteruitgang van de palingstand. Daarom is de 'waterraaf' verre van populair bij vissers
Schoolslop
Een school is een instelling waarin onderwijs gegeven wordt. In Nederland zijn de scholen ofwel openbaar ofwel bijzonder, vanuit levensbeschouwelijke, godsdienstige of onderwijskundige achtergrond. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de school en het onderwijs dat eraan gegeven wordt. Tegenwoordig verplicht de wet de jeugd onderwijs te volgen bij een door de overheid erkende school.
Schoolstraat Nieuwe
zie Schoolslop
Schoonbroodstraat Hendrik
Hendrik woonde in Maassluis en kwam op 22 april 1813 met een aantal andere Maassluizenaars in verzet tegen de Fransen waarbij het om het plaatsen van de Prinsenvlag op de toren van de Grote Kerk ging. Het liep niet goed af: de groep werd gevangen genomen en een tweetal kompanen doodgeschoten. Hendrik dook op tijd onder…....!
Schouten Dr Jan
Johannes Schouten (1883-1963) was een Nederlands politicus en verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1916 werd hij lid van de gemeenteraad van Rotterdam voor de ARP. Van 1917 tot 1939 zat hij daarnaast in de Provinciale Staten van Zuid-Holland en van 1918 tot 1956 in de Tweede Kamer. In de oorlog koos Schouten fel partij tegen de Duitse bezetter, in tegenstelling tot Colijn die een halfslachtige positie innam. Schouten werkte aan de opbouw van een schaduwpartij, de illegale ARP, die in 1941 in werking trad. In 1942 werd Schouten door de Duitsers opgepakt en verbleef hij zes maanden in het concentratiekamp Amersfoort. In 1943 werd hij opnieuw gearresteerd en tot het eind van de oorlog verbleef hij in verscheidene kampen.
Schubertlaan
Franz Peter Schubert (1797-1828) was een Oostenrijks componist. Franz zong zo mooi, dat hij werd aangenomen als 'Sängerknabe' bij de Weense hofkapel en om de militaire dienst te ontlopen, werd hij hulponderwijzer aan de school van zijn vader. In 1815, het vruchtbaarste jaar van zijn leven, componeerde hij vier opera's, twee symfonieën, 144 liederen - waaronder 'Erlkönig' en 'Heidenröslein' -, twee Missen, een strijkkwartet en twee pianosonates….! In 1824 ging hij met de familie van graaf Johann Karl Esterhazy als pianoleraar mee naar hun landgoed in Hongarije. Aldaar genoot hij van de weinige zorgeloze maanden die zijn leven heeft gekend. Daarna ging het slechter: De armoede die Schubert moest verduren werd steeds ondraaglijker. Wanneer hij zondags zijn ouders bezocht, bedelde hij bij zijn stiefmoeder om wat geld om te kunnen eten en in 1828 kreeg hij tyfus….
Schumannstraat
Robert Schumann (1810-1856) was een Duitse componist. Op zevenjarige leeftijd kreeg Robert Schumann zijn eerste pianoles. Zijn vader steunde de muzikale ambities van zijn zoon: er werd een vleugel aangekocht en zijn vader luisterde met plezier naar Roberts spel. Samen met Clara Wieck en een paar andere kunstenaars richtte hij in 1834 het “Neue Zeitschrift für Musik” op. Vanaf 1835 nam Schumann de volledige leiding op zich. Hij werd verliefd op Clara en in 1837 verloofde het paar zich tegen de wil van vader Wieck. De intriges van Wieck leidden bij Schumann tot een zenuwcrisis en aanvallen van zwaarmoedigheid. Via de rechtbank werd de toestemming voor het huwelijk geforceerd. In 1840 werd Schumann door de Universiteit van Jena tot eredoctor benoemd en maakte hij kennis met Franz Liszt en in deze tijd had hij ook verscheidene ontmoetingen met Richard Wagner. Hij heeft niet alleen een groot aantal belangrijke pianowerken en liederen nagelaten, maar verkende met zijn late koor- en orkestwerken vaak nieuwe mogelijkheden
Schuurhof
Schuurhof is vernoemd naar de om de hoek gelegen schuurkerk (tegenwoordig schuurtheater) in Maassluis. In het protestante Maasluis mochten katholieken na de reformatie geen openlijke katholieke kerken maar wel bescheiden gebouwen zoals schuren gebruiken voor katholieke gebedsbijeenkomsten, vandaar de naam schuurkerk. meer info over schuurkerken: http://nl.wikipedia.org/wiki/Schuurkerk
Schwartzlaan Burg
de heer Schwartz was burgemeester van Maassluis van 1933 tot ....(met een onderbreking in de oorlogsjaren)
Schweitzerdreef Dr Albert
Albert Schweitzer (1875–1965) was een Duits arts, musicus en medisch zendeling. In 1953 ontving hij de Nobelprijs voor de Vrede. Een groot deel van zijn leven heeft Albert Schweitzer doorgebracht in Afrika. Na voltooiing van zijn medische studie in 1913, vertrok hij met zijn echtgenote naar Lambaréné in Gabon om daar een ziekenhuis te bouwen. Van 1939 tot 1948 werd hij door de oorlogssituatie in Europa gedwongen in Lambaréné te blijven, daarna kon hij weer vrij reizen, spreken en concerten geven, niet alleen in Europa, maar ook in de Verenigde Staten.
Scorelstraat Van
Jan van Scorel (1495-1562) was een Noord-Nederlands schilder. Hij wordt beschouwd als een belangrijk vertegenwoordiger van de Renaissance in de Lage Landen. In 1518 begon Jan van Scorel aan een lange reis, die hem eerst door Duitsland voerde. In Neurenberg ontmoette hij Albrecht Dürer, die een grote invloed op hem uitoefende. In 1522 werd hij door de uit Utrecht afkomstige paus Adrianus VI benoemd tot opzichter van de pauselijke kunstcollecties. Eervolle opdrachten waren de decoratie en organisatie van de intochten in Utrecht van Karel V in 1540 en van Filips II in 1549. Jan van Scorel bekleedt een belangrijke plaats in de Nederlandse kunstgeschiedenis. Hij speelde een hoofdrol in de verspreiding van de Italiaanse renaissancekunst in de noordelijke Nederlanden, die weldra de middeleeuwse kunst verdrong.
Seringenstraat
De sering is een plant uit de olijffamilie. Het is een kleine boom of struik die vooral bekend is vanwege de aantrekkelijke, zoet geurende bloemen.
Shawdreef
George Bernard Shaw (1856-1950) was een Iers toneelschrijver, socialist en theatercriticus. Hij was een vrijdenker en ondersteunde de strijd voor gelijke rechten voor vrouwen en was voorstander van gelijke beloning voor mannen en vrouwen. Hij won de Nobelprijs voor de Literatuur in 1925 – hij accepteerde de eer maar weigerde het geld. In zijn toneelstukken combineerde Shaw morele problemen van alledag met een ironische toon en paradox. Met zijn stuk 'Saint Joan' werd hij geroemd als 'de tweede Shakespeare. Het stuk is gebaseerd op het leven van Jeanne d'Arc die 4 jaar daarvoor heilig was verklaard. Hij vertelt het verhaal niet met haar als heldin of martelaar, maar ziet haar als een koppige, seksloze jonge vrouw met veel kracht en sterke wil. Toen hij overleed was hij wereldwijd bekend
Sluispolderkade
Het waterschap De Sluispolder was een waterschap in de gemeenten Maasland en Maassluis in de provincie Zuid-Holland. Het waterschap was verantwoordelijk voor de drooglegging en de waterhuishouding in de polder. De Wippersmolen hield bijna twee eeuwen lang de polder droog, maar draait tegenwoordig slechts voor de sier.
Sluytersstraat Jan
Johannes Carolus Bernardus Sluijters (1881-1957) was een Nederlandse kunstschilder. Hij ontwierp ook affiches en was boekbandontwerper.In 1904 won hij de Prix de Rome en trouwde met Bertha Langerhorst. In 1906 maakte hij in Parijs kennis met het fauvisme. Sluijters is vooral bekend om zijn vrouwenportretten (al of niet naakt) en in wat mindere mate om zijn kinderportretten. Zo voor zijn kennismaking met het Fauvisme was zijn stijl gebaseerd op het symbolisme en de Art Nouveau. Door zijn bezoeken aan Parijs werd zijn stijl expressiever en sloot meer aan bij het kubisme en het futurisme.
Sparrendal
de spar is een geslacht uit de dennenfamilie en de bomen behouden heel het jaar door hun naalden. De spar is van de den te onderscheiden doordat de naalden bij de spar afzonderlijk staan, terwijl ze bij de den bij elkaar staan. Ook heeft de spar platte, driehoekige of vierhoekige naalden en de den heeft ronde naalden.
Spechtstraat
Spechten zijn een vogelfamilie van kleine tot middelgrote, robuuste vogels met scherpe snavels, een stijve staart met twee poten waarvan de twee middelste tenen naar voren staan en de buitenste twee naar achteren. Zij leven meestal in bomen en gebruiken hun scherpe snavel en lange kleverige tong om daaruit insecten los te peuteren. Zij gebruiken hun staart daarbij als steunpilaar. Zij leven meest in paren en hakken hun nest uit in een boomstam.
Sperwer
De sperwer is een kleine snelle roofvogel en zoals bij alle roofvogels is het mannetje kleiner dan het vrouwtje. De voornaamste prooien zijn andere vogels zoals de huismus, vink, merel, spreeuw en de mees, maar ze lusten ook wel eens een Turkse tortel die dan eerder door het vrouwtje wordt gevangen. De sperwer jaagt vanuit dekking, of met een plotselinge, snelle vlucht in het voorbijgaan.
Speykstraat Van
Jan Carel Josephus van Speyk (1802–1831) was een Nederlandse zeeofficier die tijdens de Belgische opstand het bevel over een kanonneerboot voerde. Op 5 feb 1831 voer hij op de Schelde maar door een harde wind werd het schip naar de kade gedreven waarna een aantal Belgen aan boord sprong en de vlag neerhaalde. Jan stak hierop de lont in een kruitvat en het schip met allen die erop waren, vloog de lucht in……!
Spinnerij
Een spinnerij is het bedrijf waarin de eerste productiestap uitgevoerd wordt, die nodig is om een textielproduct als grondstof om te vormen tot een(half-)afgewerkt product.
Sportlaan
Hoewel iedereen weet wat met sport bedoeld wordt, is het lastig om hiervan een eensluidende definitie te geven en er zijn nogal wat takken van sport…! Sport is gezond en staalt de spieren, was vroeger het devies…
Stadhuiskade
Een stadhuis, gemeentehuis of raadhuis is een gebouw waarin de ambtenaren van de gemeente, de burgemeester en wethouders werken en waar de gemeenteraad die de gemeente bestuurt, vergadert. Het gebouw is eigendom van de gemeente.
Stadsmolen
Een stadsmolen of walmolen is een windmolen die staat op de wallen van een ommuurde stad. Hierdoor heeft een molen vrije windvang. Tevens waren ze bij gesloten stadspoorten voor de stadsbewoners bereikbaar en had het stadsbestuur vaste inkomsten uit de "belasting op het gemaal". Om te voorkomen dat het stadsbestuur inkomsten misliep, werd er molendwang opgelegd. Men was dan verplicht om zijn graan op een stadsmolen te laten malen. De stadsmolens werden meestal door het stadsbestuur bij opbod aan de meest biedende molenaar verpacht.
Standerdmolen
De standerdmolen, standaardmolen of staakmolen is het oudste houten type windmolen in de Lage Landen. De naam is afkomstig van het feit dat de kast van de molen op een standerd, een rechtopstaande, ongeveer 60-80 cm dikke stam zit. De oudste nog aanwezige standerdmolens in Nederland zijn de Kallenbroeker Molen of Den Olden Florus in Terschuur en de Doesburgermolen in Ede.
Staringstraat
Anthony Christiaan Winand Staring (1767–1840) was een een romantische dichter in hart en nieren, een van de weinige Nederlanders die als zodanig bekend staan. Staring blonk uit in de dichterlijke vertelkunst. Een goed voorbeeld daarvan is zijn "Jaromir-cyclus", maar ook met "Marco" en "De hoofdige boer" verwierf hij bekendheid. Veel waardering ondervond hij echter niet, onder meer omdat zijn literaire werk moeilijk toegankelijk zou zijn. De 'landman' Staring had oog voor de natuur, maar ook voor de noden van de mensheid. Zo liet hij op zijn landgoed “De Wildenborch” een school bouwen, waar kinderen van boeren en landarbeiders onderwijs genoten.
Stationsstraat
Een station is een plaats waar treinen stoppen en reizigers in- uit- of over- kunnen stappen en/of goederen kunnen worden verladen.
Stationsweg
zie Stationsstraat
Stenen Dijck
is de Steenen Dijck een dijk van steen??
Steenstraat Jan
Jan Havicksz Steen (ca 1625–1679) was een kunstschilder uit Nederland in de 17e eeuw. Zijn werk is van ongelijke kwaliteit, maar mensenkennis, humor en uitbundig kleurgebruik zijn belangrijke kenmerken van zijn werk. Net als zijn beroemde tijdgenoot Rembrandt van Rijn bezocht Jan Steen de Latijnse school in Leiden In 1671 was hij gekozen tot hoofd van de kunstenaarsgilde. In 1672 opende Jan Steen een taveerne ‘de Vrede’. In 1674 werd hij opnieuw gekozen tot hoofd van het Sint-Lucasgilde. In deze tijd had de schilder vaak gezelschap van Frans van Mieris. Jan Steen stierf in 1679 en werd bijgezet in het familiegraf in de Pieterskerk in Leiden. Zijn dochter Catherina trouwde met de zeeschilder Jan Porcellis.
Stellingmolen
Een stellingmolen is een windmolen die hoog genoeg moet zijn, om binnen de bebouwde kom voldoende wind te kunnen vangen, de 'vrije windvang'. Om dan de molen te kunnen bedienen moet er halverwege de hoogte een stelling zijn die rondom de molen loopt. Vanaf deze stelling bedient de molenaar de molen om te kruien...
Steynstraat President
Marthinus Theunis Steyn (1857-1916) stelde zich in 1895 kandidaat voor het presidentschap van Oranje Vrijstaat, hij werd de zesde en tevens de laatste. In 1899, aan het begin van de Tweede Boerenoorlog sloot Steyn een bondgenootschap met Transvaal om samen tegen het Britse rijk op te trekken. In 1902 nam hij deel aan de vredesonderhandelingen in Klerksdorp maar door ziekte kon hij niet aanwezig zijn de ondertekening van de overgave op 31 mei in Pretoria. Hij stierf in 1916 tijdens een toespraak voor een vrouwenvereniging in Bloemfontein.
Stoorvogelstraat
Op 22 april 1813 kwam een groep Maassluizenaars in opstand tegen de Franse overheersing door het plaatsen van de Prinsenvlag op de toren van de Grote Kerk in Maassluis. De kuiper Jan was een van hen en de groep werd gevangen genomen en berecht waarna Jan tot vijf jaar dwangarbeid veroordeeld werd.

T

Top

Taanstraat
Taan werd vroeger veel gebruikt, het was een bruin aftreksel van eikenschors en het was uitermate geschikt voor het conserveren van visnetten en zeilen. De taan werd bewaard in grote ketels waarin de netten en zeilen ondergedompeld werden.
Talmastraat
Aritius Sybrandus Talma (1864 – 1916) was een predikant en tevens politicus. Als minister in het kabinet- Heemskerk was Talma één van de grondleggers van de sociale wetgeving in Nederland. Hij was een sociaal voelende predikant die in 1901 Troelstra versloeg in het district Tietjerksteradeel. Hij zat vervolgens tot 1908 in de Tweede Kamer. Hij werd bij het totstandbrengen van zijn wetgeving vooral tegengewerkt door conservatieve geloofsgenoten in ARP en CHU. Hij bracht wel de Invaliditeitswet en de Ziektewet tot stand, maar deze werden pas na enkele jaren ingevoerd. Na zijn ministerschap werd Talma weer predikant, maar overleed al na enkele jaren.
Teerderij
is een werkplaats waar bepaalde voorwerpen ter conservering met teer bestreken werden
Thames
“Thames”, dag en nacht voeren ze uit om assistentie te verlenen aan schepen en de gemeente heeft een speciale sleepboothaven geopend waar vijf historisch sleepboten hun rustplaats gevonden hebben en waar ze tevens bezichtigd kunnen worden…
Tinbergendreef
Jan Tinbergen (1903-1994) was een Nederlands econoom. Hij was de eerste die de prijs van de Zweedse Rijksbank voor economie kreeg uitgereikt. Veel mensen zien hem als de eerste econometrist. Voordat Tinbergen zich met economie bezig ging houden, ging hij in 1921 wis- en natuurkunde studeren aan de universiteit van Leiden. In 1929 promoveerde Tinbergen in de natuurkunde en in de economie. In 1987 werd aan Tinbergen de Van Oldenbarneveltpenning toegekend; dit is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van de stad Rotterdam.
Tollensstraat
Henricus Franciscus Caroluszoon Tollens (1780–1856) was een Nederlands dichter. Tijdens zijn leven werd Tollens gezien als de grootste Nederlandse dichter van zijn tijd. Zijn poëzie prees de zegeningen van het huiselijk leven en riep op tot trouw aan God en het Vaderland. Zijn nationalistische “Wien Neerlands bloed” werd zelfs tot het Nederlandse volkslied uitgeroepen. Voor de Tachtigers was hij een frequent voorbeeld van spot. Deze groep jonge dichters hekelden vooral zijn retorische, bombastische taalgebruik.
Tooroplaan
Johannes Theodorus Toorop (1858–1928) was de belangrijkste Nederlandse kunstschilder van het symbolisme. In het begin van de vorige eeuw woonde Toorop in een klein huisje op de Markt in Domburg. Hij werkte samen met een groep bevriende schilders, onder wie Marinus Zwart en Piet Mondriaan. Van een gezamenlijk streven of een gemeenschappelijke stijl was geen sprake. Ieder volgde zijn individuele persoonlijkheid, maar wel zochten ze hun inspiratie onder "het Zeeuwse Licht", in het duinlandschap, de bossen, en de karakteristieke Zeeuwse bevolking. Toorop was er het middelpunt van. Toorop ontwierp in 1923 een tweetal postzegels met toeslag in de stijl van het symbolisme. Deze zijn onder filatelisten bekend als de Tooropzegels
Torenmolen
De torenmolen is een ronde, zwaar gebouwde stenen windmolen voor het malen van graan, waarover voor het eerst in 1280 vermeld wordt. De romp is cylindrisch of nagenoeg cylindrisch van vorm en heeft tot 280 cm dikke muren. Oorspronkelijk waren er hoog in de molen maar twee zolders, de kapzolder met daaronder de maalzolder. De torenmolen had vroeger alleen een buitentrap, waarmee men op de maalzolder van de molen kon komen.
Torenvalk
de valk is een roofvogel behoort tot de familie van de valkachtigen. Wereldwijd komen er 58 soorten valken voor, die zich alle kenmerken door lange spitse vleugels, een naakt loopbeen en naakte tenen. De rest van de poten is met losse veren bedekt. In Nederland is de torenvalk de meest voorkomende valkensoort. Valken werden veelal afgericht door een valkenier en voor de jacht gebruikt. Als voedsel eten ze andere vogels en kleine zoogdieren.
Touwbaan
Een touwbaan is een smalle strook grond, soms honderden meters lang, waarop touw wordt geslagen. Aan een van de uiteinden van de lijnbaan werden garens aan een wiel bevestigd. Het wiel werd vervolgens, meestal door kinderen, rondgedraaid zodat door torsie een touw ontstond. Met enkele van zulke touwen kon vervolgens het proces worden herhaald, zodat het mogelijk was om verschillende touwdiktes te produceren. Touw werd volop gebruikt voor de tuigage van zeilschepen. Touwslagerijen waren dan ook vooral in havensteden te vinden.
Touwslagerij
Een touwslagerij is de werkplaats waar de touwslager de garens tot touw verwerkt. Sinds het einde van de 19e eeuw is het beroep vrijwel uitgestorven.
Trasmolen
een trasmolen is een molen die het vulkanische tufsteen tot tras vermaald en tras wordt gebruikt om metselspecie waterdicht te maken
Troelstraweg P J
Pieter Jelles Troelstra (1860 - 1930) was een Nederlandse advocaat, journalist en politicus. Hij is bekend geworden als de socialistische leider die in november 1918, in navolging van de omwenteling in Duitsland, in Nederland de socialistische revolutie wilde uitroepen. Daarnaast heeft Troelstra in Friesland grote bekendheid gekregen als Fries schrijver en dichter. Troelstra heeft, ook na zijn tijdelijke afscheid van Friesland, altijd zijn Friese patroniem Jelles gehanteerd. In zijn literair werk schreef hij zijn naam dikwijls in het Fries als Piter Jelles.
Trompstraat M H
Maarten Harpertszoon Tromp (1598–1653) was een admiraal van de Nederlandse marine. Hij vocht tegen de Duinkerker kapers en tegen de Engelsen. In 1639 versloeg hij de ‘Spaanse Tweede Armada’ bij Duins In 1653 sneuvelde hij tijdens de slag bij Kijkduin. Hij was erg geliefd bij de matrozen die hem ‘Bestevaer’ noemden en hij was bovendien een bekwaam strateeg die als eerste de tactiek van het varen in linie uitvoerde.
Tuinstraat
Een tuin is een meestal afgesloten stuk grond waar gewassen worden verbouwd. Een tuin kan utilitair van aard zijn, een groentetuin, wetenschappelijk, een botanische tuin, of decoratief, een siertuin. In het laatste geval kan deze ontworpen zijn door een tuin- en landschapsarchitect en een bepaalde stijl hebben, zoals een Engelse of een Franse tuin.
Tulpstraat
een tulp is een geslacht van eenzaadlobbige planten uit de Leliefamilie. Van origine komt de bloem uit Turkije. Omstreeks 1593 verschenen de eerste exemplaren in Nederland. Tulpen kunnen niet in een warm klimaat worden gekweekt, omdat ze een koude nacht en een koude winter nodig hebben om te kunnen groeien. Tulpenbollen worden gewoonlijk in oktober en november geplant. De bloeiperiode loopt van april tot in juni. Behalve de gecultiveerde tulp kent men ook de 'botanische tulp', die vooral geschikt is voor in de tuin, omdat de bollen in de grond kunnen blijven zitten en het jaar daarop weer uitkomen.
Twijnerij
Een enkele gesponnen draad is meestal te dun of te zwak, daarom moet na het spinnen getwijnd worden. Twijnen is het in elkaar draaien van tenminste twee draden en dit kan in een twijnerij gebeuren met het spinnewiel of met modernere machines.

U

Top

Uiverlaan
de uiver of ooievaar is een bekende vogel uit de orde van de ooievaarachtigen. Het is een grote, witte vogel met zwarte vleugelranden en rode poten en snavel. Zoals de meeste van zijn verwanten, eet een ooievaar vooral kikkers en grote insecten, maar ook jonge vogels, hagedissen en knaagdieren staan op het menu. Ooievaars zijn trekvogels die grote afstanden af kunnen leggen. In Zuid-Afrika heeft de soort de neiging plotseling op te duiken in streken waar een insectenplaag optreedt. Ooievaars zijn sociale dieren, maar hebben ook veel tijd voor zichzelf nodig....
.....
.........

V

Top

Veerstraat
De Veerstraat is een van de oudste straten van Maassluis. Hiervandaan vertrokken eeuwenlang de trekschuiten naar Delft, de snelste manier van reizen. Om donderdagsochtends op tijd op de Delftse markt te zijn, vertrok men ’s nachts om één uur!
Verdistraat
Giuseppe Fortunino Francesco Verdi (1813–1901) was een van de grootste componisten van Italiaanse opera's, waarvan hij er in totaal zesentwintig schreef. Zijn werk was tijdens zijn leven zeer geliefd en is dat nog steeds. Hij schreef de opera Nabucco in 1842, Rigoletto in 1851 en Aïda in 1872. Verdi schreef dit voor de Egyptische Khedive ter gelegenheid van de opening van een nieuw operagebouw in Caïro en niet zoals vaak wordt gedacht voor de opening van het Suezkanaal.
Verfmolen
in een verfmolen worden houtsnippers en verfsteen geplet en fijn gewreven tot pigmentpoeder, hier werd lijnzaadolie aan toegevoegd en dan is er verf...
Vermeerlaan
Johannes Vermeer (1632-1675) is een van de beroemdste Nederlandse kunstschilders uit de Gouden Eeuw. Hij wordt de Sfinx van Delft genoemd, zijn schilderijen onderscheiden zich door een wonderlijk mooi en subtiel kleurgebruik en een ideale ordening. Het is niet verwonderlijk dat door de ruimtelijke illusie die hierdoor ontstaat Vermeer van oudsher is geprezen als een van de grootste Nederlandse schilders uit de zeventiende eeuw.
Ververij
een ververij is de werkruimte waar stoffen werden geverfd.
Verweystraat
Albert Verwey (1865- 1937) was een Nederlandse letterkundige. Met een paar collega’s richtte Verwey in 1885 het tweemaandelijkse literaire tijdschrift De Nieuwe Gids op, waarvan de eerste aflevering in oktober van dat jaar verscheen en waaraan Verwey behalve als redacteur ook als redactiesecretaris meewerkte. De Nieuwe Gids zou tot 1943 blijven bestaan. Verwey stapte 1904 uit de redactie en samen met Lodewijk van Deyssel richtte hij een eigen tijdschrift op:” De Beweging”. Hierin vindt men bekende namen terug: Van Eyck, Bloem, Van Vriesland, Nijhoff en Marsman. Rond de eeuwwisseling was Verwey nauw betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe Koopmansbeurs van Amsterdam. Op de klokkentoren staan twee intrigerende regels van Verwey: “Duur Uw Uur - Beidt Uw Tijd”.
Vethlaan Jan
Jan Pieter Veth (1864-1925) was een Nederlandse kunstschilder, dichter en hoogleraar kunstgeschiedenis. Hij trouwde met Anna Dorothea Dirks en uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren. Veth kreeg zijn schildersopleiding aan Rijksakademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam. Jan Veth is vooral bekend geworden als portretschilder en daarnaast was hij ook dichter; hij behoorde tot de beweging van de Tachtigers en publiceerde o.a. in de De Nieuwe Gids. Voor "De Kleine Johanns" van zijn vriend Frederik van Eeden maakte hij het bandontwerp en leverde daarmee een bijdrage aan de ontwikkeling van de kunstboekverzorging in Nederland.
Vissteeg Zure
tegenwoordig kan de vis een paar dagen in een ijskast bewaard worden of ze kan ingevroren worden zodat ze nog langer vers blijft maar vroeger toen die conserveringsmiddelen er nog niet waren, werd vis in het zuur bewaard...
Vlaardingsedijk
Vlaardingen is een gemeente aan de Nieuwe Maas in het Rijnmondgebied, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente telt ruim 70.000 inwoners en heeft een oppervlakte van 26,71 km²
Vlasserij
een vlasserij was vroeger de werkplaats waar het vlas bewerkt werd: het vlas wordt gerepeld, geroot, gesponnen en gezwingeld
Vloot De
Na de Tweede Wereldoorlog is het aantal vissersschepen vrijwel voortdurend verminderd en bestaat nu uit ruim duizend schepen, hiervan hebben de kotters de overhand, daarna volgt het aantal trawlers en verder bestaat de vissersvloot ook nog uit mossel- en kokkelschepen.
Volmolen
Een volmolen of voldersmolen is een industriemolen die werd gebruikt om wol te 'vollen'. Vollen is een nabewerking van geweven wollen stof waardoor de kwaliteit sterk verbetert. Deze wollen stof was een tussenproduct van de lakenindustrie. Om dit te bereiken moest de stof urenlang en voor sommige kwaliteiten zelfs dagenlang, gekneed worden. Later werden volmolens, aangedreven door paarden, wind of water toegepast, die met houten stampers het laken bewerkten.
Vondellaan
Joost van den Vondel (1587–1679) was een Nederlands dichter en toneelschrijver. In 1610 trouwde Joost met Mayke de Wolff. Hij verdiende zijn brood met zijn kousenhandel in de Warmoesstraat…! In 1613 begon hij Latijn te leren om Seneca te kunnen lezen en later leerde hij Grieks om zijn toneelstuk “Palamedes oft vermoorde onnooselheit” te kunnen schrijven. Het stuk is een scherpe kritiek op prins Maurits en de auteur moest Amsterdam dan ook ontvluchten. In 1641 ging Van den Vondel over van de Remonstranten tot de Rooms-katholieke Kerk, wat hem niet in dank werd afgenomen. Na het faillissement van de kousenzaak in de Warmoesstraat werd hij in 1658 suppoost bij de Bank van Lening. Hij stierf op 91-jarige leeftijd. Als zijn laatste werk dichtte hij spottend zijn grafschrift: Hier leit Vondel zonder rouw, Hy is gestorven van de kouw
Vondelpark
zie Vondellaan
Voormalige Maasdijk
Deze dijk had vroeger de functie het daarachter gelegen gebied tegen de rivier de Maas te beschermen.
Vriesstraat Anne de
Anne de Vries (1904-1964) was een Nederlands onderwijzer en schrijver. Hij werd vooral bekend door een tweetal streekromans over de Drentse jongen Bartje. Als scholier schreef hij berichtjes voor de Asser Courant die hem twee kwartjes per stuk opleverden. Ook schreef hij eens een kerstverhaal dat een rijksdaalder waard was…. In 1935 schreef hij het boek ‘Bartje’ en hij zegt daarover: "Bartje heb ik geschreven vanuit mijn jeugdgevoelens, gecombineerd met mijn studie en ervaring als schoolmeester. Bartje wil een schreeuw zijn om eerlijkheid in de opvoeding, om oprechtheid en belangeloosheid tegenover het kind, dat in ons graag een kameraad wil zien en zich telkens weer door ons bedrogen voelt." Het boek wil laten zien hoe daardoor bij het kind zich wel dezelfde ondeugden moeten ontwikkelen en dezelfde listen en achterbaksheden waar wij als grote mensen altijd mee te strijden hebben.
Vuurbaak De
De vuurbaak was wellicht een lichtbaken in de Nieuwe Waterweg om de haven van Maassluis te markeren…?
Vijzelmolen
De wipmolen wordt vrijwel altijd gebruikt als poldermolen, dus om een polder droog te houden. Hiervoor is de molen van oudsher voorzien van een scheprad aan de buitenzijde van de ondertoren om polderwater uit te slaan. Pas later kwam de vijzel in gebruik en werden sommige wipmolens omgebouwd tot vijzelmolen.

W

Top

Waalsdreef Van der
Johannes Diderik van der Waals (1837-1923) was een Nederlands natuurkundige. Hij werd bekend door zijn werk op het gebied van gassen en vloeistoffen, waarvoor hij in 1910 de Nobelprijs voor de Natuurkunde kreeg. Hij was aanvankelijk onderwijzer, maar door zelfstudie behaalde hij in 1871 zijn doctorandustitel. Al vlug werd hij enorm geboeid door de thermodynamica en in 1873 promoveerde Van der Waals aan de Rijksuniversiteit Leiden en in 1877 werd Van der Waals de eerste hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam.…
Zijn zoon Johannes Diderik van der Waals Jr volgde hem op als hoogleraar theoretische fysica in Amsterdam.
Wagenaarlaan Johan
Johan Wagenaar (1862-1941) was een Nederlands componist, muziekpedagoog, dirigent en organist, opgeleid in onder andere Berlijn. Hij werd in 1888 organist aan de Domkerk in Utrecht en bekleedde veel belangrijke functies in het lokale muziekleven. Van 1919 tot 1937 was hij directeur van het Koninklijk Conservatorium in 's-Gravenhage. In zijn composities was een eigen, Nederlandse stijl herkenbaar; bijvoorbeeld in de cantate ‘De Schipbreuk’ en in de orkestwerken ‘Cyrano de Bergerac’ en ‘De getemde feeks’. In 1916 ontving Wagenaar een eredoctoraat van de Universiteit Utrecht
Wagenstraat
Een wagen is een voertuig, meestal met vier wielen. Vaak wordt met een wagen een auto bedoeld. Een wagen kan echter ook getrokken worden door één of meer trekdieren. In het geval dat een dergelijke wagen twee wielen heeft, spreken we van een kar. Een boerenwagen is meestal open en ongeveerd, in tegenstelling tot een koets. Ouderwetse wagens hadden houten wagenraderen met een ijzeren band. Als trekdier werden meestal paarden gebruikt; in armere gebieden ook ezels of ossen.
Wagnerstraat
Wilhelm Richard Wagner (1813–1883) was een Duits componist. Wagner liet de klassieke muziek in een heel andere staat achter dan hij deze aantrof. Harmonieën die voor zijn tijd niemand had durven proberen, opera's die in bijna niets leken op wat er voor die tijd onder die naam bekend stond, orkestraties en melodieën die niemand eerder had geprobeerd, oerthema's uit de mythologie met een universele geldigheid en aantrekkingskracht. Hij ageerde sterk tegen Joden en heeft een lang antisemitisch artikel “Das Judenthum in der Musik” geschreven. Hij is ook wel betiteld als een van de voorlopers van het antisemitisme zoals dat zich in de tweede helft van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw in Europa openbaarde.
Walmolen
Een walmolen is een windmolen die staat op de wallen van een ommuurde stad. Hierdoor heeft een molen vrije windvang. Tevens waren ze bij gesloten stadspoorten voor de stadsbewoners bereikbaar en had het stadsbestuur vaste inkomsten uit de "belasting op het gemaal". Om te voorkomen dat het stadsbestuur inkomsten misliep, werd er molendwang opgelegd. Men was dan verplicht om zijn graan op een stadsmolen te laten malen. De stadsmolens werden meestal door het stadsbestuur bij opbod aan de meest biedende molenaar verpacht.
Wassenaar van Obdamstraat
Jacob van Wassenaer Obdam (1616–1665) was een Nederlands admiraal uit de zeventiende eeuw. Maarten Tromp sneuvelde in 1653 en er was geen geschikte opvolger en daarom besloot Johan de Witt het maar buiten de vloot te zoeken en Van Wassenaer, die iets eerder al door de Staten-Generaal was benoemd tot ‘Ghemaghtigde der Staeten op 's-Landts Vloot’ en in die functie als waarnemer de Slag bij Ter Heijde had meegemaakt, als bevelhebber aan te stellen. Van Wassenaer ging overstag toen een aantal eisen van hem werd ingewilligd: het salaris werd verhoogd, men beloofde stipt op tijd de kostgelden voor de bemanning te betalen, het tafelgeld (voor zijn maaltijd) werd verhoogd en hij kreeg het privilege twee koks en vier lijfknechten mee te nemen…..
Watermolen
Een watermolen is een molen die de stroming in een beek of rivier door middel van een waterrad omzet in rotatie- energie, die nuttig kan worden gebruikt voor het malen van graan of het persen van olie.De energie kon ook gebruikt worden voor andere industriële toepassingen: het bewerken van metaal of het vervaardigen van papier en in de textielnijverheid, zoals een volmolen
Wedde
Wedde is het maandloon van militairen. Vroeger ontvingen de dienstplichtige soldaten een daggeld, de soldij.
Wegedoorn
De wegedoorn is een plant uit de wegedoornfamilie. De wegedoorn komt vooral voor in bossen en aan bosranden en in struikgewas. De plant prefereert een kalkhoudende grond. In Nederland is de wegedoorn vrij zeldzaam, maar komt wel voor in de duinen. De bloemen hebben een zoete geur en de vruchten zijn zwarte giftige bessen.
Weltevredenlaan Willem
Willem Weltevreden behoorde tot de verzetsgroep De Geuzen die in het Waterweggebied in de Tweede Wereldoorlog werd geformeerd. In 1941 werden de leden van die groep door de Duitsers gearresteerd en naar concentratiekampen in Duitsland overgebracht waar ze in de loop van de oorlog overleden…
Wesselinkstraat Burg
de heer Wesselink was burgemeester van Maassluis
Westeinde
het Westeinde is een straat of weg die van oost naar west loopt.
Westlandseweg
Het Westland is van origine een landstreek in de provincie Zuid-Holland. Het betreft het gebied ten noorden van de Nieuwe Waterweg, ten zuiden van Den Haag, ten noordwesten van Maassluis, en ten westen van Delft. Het meest bekend is Westland om zijn glastuinbouw, en de oranje gloed die er 's nachts de hemel verlicht, afkomstig van de assimilatieverlichting in de kassen. De streek dankt aan deze glazen warenhuizen ook zijn bijnaam ‘de Glazen Stad’.
Wetstraat Generaal de
Christiaan Rudolf de Wet (1854–1922) was een Zuid-Afrikaans politicus en een Boerengeneraal tijdens de Tweede Vrijheidsoorlog. Toen in maart en april van 1900 het offensief van De Wet van stapel liep, luidde het een herleving in de Boerenstrijd in. Hij is een legende geworden met zijn guerrilla aanvallen in het zuidoosten van het land. In 1902en ging hij samen met generaal Louis Botha en generaal Koos de la Rey naar Europa om fondsen te werven voor de weduwen en weeskinderen uit de oorlog…
Weverskade
een wever is een persoon die weeft.
Weverij
Weven is het vervlechten van horizontale en verticale groepen draden tot textiel. Het is een zeer oude techniek waarop heel veel varianten bestaan. De draden waarmee textiel wordt geweven kunnen van verschillend materiaal zijn, zoals: wol, vlas, linnen of zijde. Voor het weven spant men een aantal draden in verticale richting parallel op. De constructie waarop dit gebeurt heet scheren. De opgespannen draden heten schering. Vervolgens worden één voor één andere draden haaks hierop, op horizontale wijze tussen de schering door, in het weefgetouw ingelegd. Deze draden heten inslagdraden. Deze draden worden strak tegen elkaar aangedrukt.
Wielewaalstraat
De wielewaal is een heldergekleurde zangvogel uit de familie van wielewalen. De vogel is maximaal 25 cm groot maar is toch moeilijk te vinden omdat hij nogal schuw is en bij voorkeur in boomtoppen verblijft. Het broedseizoen is mei tot juli.
Een bekend kinderliedje is natuurlijk:
Kom mee naar buiten allemaal,
dan zoeken wij de wielewaal,
en horen wij die muzikant,
dan is zomer weer in 't land!
Dudeldjo klinkt zijn lied,
dudeldjo klinkt zijn lied,
dudeldjo en anders niet.
Wilgendal
de wilg is een geslacht van tweehuizige bomen uit de wilgenfamilie. Wilgen zijn bladverliezende bomen met verspreide bladstand. De knop heeft één knopschub. De bloem van de wilg heeft de vorm van katje en groeit uit de zijknoppen van een éénjarige twijg. De wilgenkatjes zitten of staan, dit in tegenstelling tot populieren die hangende katjes hebben. Wilgen komen in Nederland veel voor langs sloten, ze houden namelijk over het algemeen van een vochtige bodem.
Wilhelminalaan Koningin
Wilhelmina Helena Pauline Maria (1880–1962) Prinses der Nederlanden was van 1890 tot 1948 regerend Koningin der Nederlanden. De koningin-moeder Emma reisde in mei 1900 met haar dochter naar het slot Schwarzburg in Thüringen. Daar had ze ontmoetingen gearrangeerd met drie huwelijkskandidaten. Moeder en dochter kozen voor hertog Hendrik zu Mecklenburg Schwerin. Op 30 april 1909 werd hun enige kind geboren: Juliana… In februari 1939 werd besloten tot de bouw van een centraal vluchtelingenkamp voor uit Duitsland gevluchte joden. Gekozen werd voor een locatie bij Elspeet. Koningin Wilhelmina verzette zich daar tegen; zij vond de afstand van twaalf kilometer tot haar zomerverblijf paleis Het Loo veel te weinig. Het kamp werd uiteindelijk bij Hooghalen gebouwd (kamp Westerbork). In mei 1940 vluchtte zij met de regering naar Engeland en in mei 1945 kwam ze weer terug
Windmolen
Windmolens zijn molens die de bewegingsenergie van de wind omzetten in rotatie-energie van de wieken, die dan nuttig kan worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het opwekken van elektriciteit, het malen van graan, het verplaatsen van water of andere doeleinden.
Wip
een wip is de oude benaming van een galg, maar het kan ook de hefboom van een brug zijn..?
Wipmolen
De wipmolen is het oudste type poldermolen in Nederland en ontwikkelde zich begin vijftiende eeuw uit de standerdmolen. Volgens sommige bronnen werden de eerste wipmolens in 1407 in Nederland gebouwd. Dit jaartal markeert het begin van het Nederlandse polderlandschap. De wipmolen wordt gekenmerkt door het feit dat het hele bovenhuis met staart draaibaar is om een koker, die in verticale stand wordt gehouden door de piramidevormige constructie van de ondertoren. De wipmolen wordt vrijwel altijd gebruikt om een polder droog te houden. Hiervoor is de molen van oudsher voorzien van een scheprad aan de buitenzijde van de ondertoren om polderwater uit te slaan. Pas later kwam de vijzel in gebruik en werden sommige wipmolens omgebouwd tot vijzelmolen
Wipperskade
een wipper is een toestel tot de redding van schipbreukelingen
Wipperspark
zie Wipperskade
Witte de Withstraat
Witte Corneliszoon de With (1599–1658) (bijgenaamd Dubbelwit) was een Nederlandse Vlootvoogd in de 17e eeuw. Hij werd in Nieuwenhoorn geboren. In 1628 werd hij, in dienst van de WIC, vlaggenkapitein bij Piet Hein op de Amsterdam bij diens aanval op de Zilvervloot. De With kreeg een prijsgeld van ongeveer 500 guldens, wat hem zwaar tegenviel want hij vond dat hij een cruciale rol gespeeld had bij het onderscheppen van de vloot. Hij sneuvelde in de Noordse oorlog tegen de Zweden.
Witte Zee
“De Witte Zee,” dag en nacht voeren ze uit om assistentie te verlenen aan schepen en de gemeente heeft een speciale sleepboothaven geopend waar vijf historisch sleepboten hun rustplaats gevonden hebben en waar ze tevens bezichtigd kunnen worden…
Wouthof Nicolaas van 't
Nicolaas van ’t Wouthof was een verzetsheld uit de Tweede Wereldoorlog en lid van de verzetsgroep De Geuzen. Nicolaas werd op 13 maart 1941 door de Duitsers vermoord nadat heel de groep gevangengenomen was. Jan Campert (1902-1943) maakte daarna ‘Het Lied van de achttien doden'....
Wouwermanstraat
Philips Wouwerman (1619-1668) was een Nederlands schilder en tekenaar. Hij schilderde voornamelijk paarden en slagvelden. Zijn werk vertoont veel dynamiek en dramatiek en is gemakkelijk te herkennen: een wit paard is een van zijn handelsmerken. Wouwerman is een buitengewoon talent en geen der paardenschilders uit zijn eigen tijd, noch uit de latere eeuwen heeft hem als tekenaar en colorist overtroffen. Hij was in zijn tijd erg populair en wist vraag naar zijn werk te creëren. Voor zijn schilderijen werd in de 18e eeuw veel geld betaald, terwijl hij nu nauwelijks meer bekend is. Frederik de Grote liet afbeeldingen van Wouwerman op een servies naschilderen en gaf het vervolgens aan Catharina de Grote als geschenk....
Wijnkade Govert van
Govert van Wijn (1642-1738) geboren in en hij maakte een van de meest bloeiende perioden van de visserij te Maassluis door. Hij was jarenlang penningmeester van het college van de visserij. Hij heeft veel voor de inwoners van Maassluis betekend: zijn leven werd gekenmerkt door ondernemerschap en zakelijkheid, hart voor de burgerlijke gemeente Maassluis, sterke betrokkenheid op het welzijn van haar inwoners en royale zorg voor de goede voortgang van het kerkelijk leven in Maassluis.

X

Top

.....
...........
.....
..........

Y

Top

IJsvogelstraat
De ijsvogel is een kleine vogel met een korte staart en pootjes, een korte nek, korte, afgeronde vleugels, een grote kop met grote ogen en een lange, dolkvormige snavel, geschikt om vissen mee te vangen en vast te houden. De ijsvogel heeft een snelle, rechte vlucht, vaak vlak boven het wateroppervlak. Hij kan op deze manier snelheden bereiken van maximaal 80 km per uur. De vleugelslag is snorrend, afgewisseld met een korte glijperiode. Hierdoor is er van een ijsvogel in vlucht zelden meer te zien dan een blauwe en/of oranje flits
.....
.........

Z

Top

Zandpad
een zandpad is een pad waarvan het wegdek uit zand bestaat.
zaneveldstraat Burg
de heer Zaneveld was burgemeester van Maassluis.
Zeelaan Job van der
Job van der Zee was een vertzetsheld uit de Tweede Wereldoorlog en lid van de verzetsgroep De Geuzen. Jon werd op 13 maart 1941 door de Duitsers vermoord nadat heel de groep gevangengenomen was. Jan Campert (1902-1943) maakte daarna ‘Het Lied van de achttien doden.” Dat begint met de regels:
“Een cel is maar twee meter lang en nauw twee meter breed…..”
Zeemandreef
Een zeeman is iemand die voor zijn beroep op zee vaart, of als zodanig heeft gevaren. Om zeeman te worden, ga je vaak naar de zeevaartschool, of je volgt een technische opleiding om tijdens de vaart onderhoud aan het schip te plegen.
Zernikedreef
Frederik Zernike (1888-1966) was een Nederlands natuurkundige die in 1953 de Nobelprijs voor de Natuurkunde ontving voor zijn uitvinding van de fasecontrastmicroscoop. Met dit instrument, een aanvulling op de gewone microscoop, kan het inwendige van levende cellen zichtbaar worden gemaakt. Tevoren was dit onmogelijk omdat voor de gewone microscopie dodelijke kleurstoffen onontbeerlijk waren. Ook werkte hij aan de Zernike-polynomen, een wiskundige techniek die gebruikt kan worden om afwijkingen van lenzen in optische systemen te bepalen.
Zilvermeeuwstraat
De zilvermeeuw is een grote meeuwensoort. Aan de kust en soms ook verder landinwaarts is zij een algemene verschijning en het duingebied is haar broedplaats. De zilvermeeuw heeft een witte kop en onderzijde; de bovenzijde is zilvergrijs en de meeuw heeft een rode vlek op de ondersnavel. Het legsel bestaat meestal uit drie eieren. Zilvermeeuwen eten van alles: in hun natuurlijke kustomgeving vooral mosselen, kokkels, krabbetjes en wormen; in de stad allerlei afval. Ze vissen zelf niet of nauwelijks, maar lusten wel degelijk vis en visafval. Zoals alle andere meeuwensoorten eten ze zo veel mogelijk, soms zo veel dat ze niet meer kunnen vliegen.
Zuidbuurt
is de naam van een woongemeenschap in het zuiden van een gemeentse
Zuiddijk
een zuiddijk is een dijk die in het zuiden van een gemeente ligt
Zuidvliet
een vliet is een natuurlijke waterloop in getijdenrivieren. De zuidvliet is een waterverbinding van ongeveer zes kilometer lengte tussen de Vlaardingervaart en de Nieuwe Waterweg bij Maassluis. Parallel hieraan loopt de Noordvliet.
Zure Vissteeg
tegenwoordig kan de vis een paar dagen in een ijskast bewaard worden of ze kan ingevroren worden zodat ze nog langer vers blijft maar vroeger toen die conserveringsmiddelen er nog niet waren, werd vis in het zuur bewaard...
Zuylenstraat Belle van
Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll van Serooskerken (1740 - 1805), beter bekend onder haar pseudoniem Belle van Zuylen of Isabelle de Charrière, was een achttiende-eeuwse Franstalige schrijfster en componiste. Na afwijzing van verschillende huwelijkskandidaten trouwde Belle uiteindelijk in 1771 met Charles-Emmanuel de Charrière, een Zwitser en voormalig huisleraar van haar broers. Het echtpaar vestigt zich in Zwitserland. Daar begon haar schrijfcarrière pas goed. Ze schreef romans, brochures, toneelstukken, opera’s, liederen, sonates voor klavier en dansen.
De gemeente Utrecht wil in Leidsche Rijn een toren met de naam Belle van Zuylen met een hoogte van ruim 250 meter bouwen.
Zwaluwstraat
Zwaluwen vormen een familie uit de orde van zangvogels. Zwaluwen zijn snelle vliegers die tijdens de vlucht jagen op insecten. Er wordt gezegd dat je aan de hand van de hoogte van de vlucht van zwaluwen het weer kunt voor- spellen; bij mooi weer vliegen de insecten hoog, terwijl bij slecht weer de insecten lager vliegen. Zwaluwen jagen in de lucht op insecten en zitten dus op dezelfde hoogte. Volgens het bijgeloof brengen zwaluwen geluk. Daar waar een zwaluw zijn nest bouwt, zal voorspoed heersen en zal de bliksem niet inslaan. Men zag pas in de negentiende eeuw in dat zwaluwen niet overwinteren , maar dat ze net als vele andere vogelsoorten, naar het zuiden trekken.
.......
..............

Top