Straten van Westvoorne ...

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Westvoorne, is op 1 januari 1980 ontstaan uit een samenvoeging van de voormalige gemeenten Oostvoorne en Rockanje. Westvoorne heeft een oppervlakte van 9.700 hectare, waarvan ruim 4.400 hectare water. Begin 2009 telde Westvoorne 14.030 inwoners.

Oostvoorne, Oostvoorne is een badplaats en behoort tot de gemeente Westvoorne; het is gelegen op het eiland Voorne-Putten in de provincie Zuid-Holland. Het inwonertal bedraagt circa zevenduizend. Tot 1 januari 1980 was Oostvoorne zelfstandig, daarna fuseerde het samen met Rockanje en Tinte tot de nieuwe gemeente Westvoorne. Tradioneel spraken de inwoners het Oostvoornsdialect. Dit is verwant aan het Zeeuws, net als het Flakkees dat op Goeree-Overflakkee gesproken wordt. Het Oostvoorns sterft in rap tempo uit door de grote instroom van Rotterdammers en mensen uit andere steden in de omgeving.Veel van de straatnamen in Oostvoorne, zoals de Kruisbooglaan en de Ridderlaan, doen denken aan de Middeleeuwen. Deze wegen zijn zo genoemd vanwege de aanwezigheid van de burcht. Het dorp kent in het geheel geen straten, er zijn alleen wegen, lanen en paden. Een fragment uit het lied 'Oostvoorne aan zee' noemt het dan ook:
"Jij dorpje zonder enen straat,
waar weg en laan doorhenen gaat."
Oostvoorne had lange tijd als enige plaats in Nederland een autostrand. Het strand zou al voor de Tweede Wereldoorlog toegankelijk zijn geweest voor motorvoertuigen. In 1992 vond een groep mensen dat het strand moest worden gesloten voor auto's. Na jarenlang overleg, waaraan de gemeente Westvoorne zich al snel onttrok, besloot de provincie Zuid-Holland het strand per 15 oktober 2004 te sluiten voor auto's en er een vogelgebied van te maken.
Door deze plaats loopt de Europese wandelroute E9, ter plaatse ook North Sea Trail of Deltapad geheten. De E9 loopt langs de kust van Portugal naar de Baltische staten.
OVV is de plaatselijke voetbalclub.
Tennissen kan bij tennisvereniging TVO.

Rockanje, is een badplaats gelegen in Zuid-Holland aan de Noordzeekust. Rockanje behoort tot de gemeente Westvoorne. Het dorp heeft 6565 inwoners. Het strand is 6 km lang en heeft een aangrenzend uniek duingebied. Rockanje is ontstaan na inpoldering van stukken zee. De eerste polder die werd gecreëerd, kreeg de naam Oud-Rockanje. Uiteindelijk zijn er negen kleipolders ontstaan, deze zijn later Rockanje geworden. Tot 1 januari 1980 was Rockanje zelfstandig, daarna fuseerde het samen met Oostvoorne en Tinte tot de nieuwe gemeente Westvoorne. Over oorsprong en betekenis van de naam Rockanje is geen eensgezindheid. Wel bestaan er twee theorieën:
Het eerste stuk van de naam zou afgeleid zijn van RAK, dat is een lang recht stuk van een rivierarm. Er liep een rivier door Rockanje;
Een historische analogie: er zijn soortgelijke plaatsnamen in het grensgebied van België, Frankrijk en Luxemburg; Men legt een verband met het Franse woord rocaille, verzamelnaam voor keien die de grond volledig bedekken; het terrein zelf vol keien.

Tinte, DOOR MEIJER DE WOLF
Ten zuidwesten van Brielle ligt een klein dorpje, eigenlijk meer een buurtschap. Het plaatsje Tinte wordt begrensd door de Panserdijk en de Woudseweg. Via de Panserdijk komt men op de Rik, die naar Brielle leidt. Dwars door Tinte heen loopt de Colinslandsedijk. Deze werd in de tijd dat Colijn minister-presideng was in de volksmond Colijnlandsedijk genoemd. Een andere dijk in het dorp is de Lodderlandsedijk. Omdat daar altijd veel kippen vrij rondliepen, noemde men die dijk ook wel Kippendijk. Het dorp is in het bezit van een manage en heeft een stukje bosbeplanting. Er staat een kleine, gereformeerde kerk, die een leuk torentje bezit. Vlak daarbij is een school met de bijbel gevestigd. Ook die school is voorzien van een torentje. Het dorp was tevens een openbare school rijk, die vervangen werd door een zeer moderne, nieuwe school ( inmiddels gesloten). In oude tijden bezat het dorp nog geen kerk en moest de bevolking ter kerke gaan in Oostvoorne en Brielle. De arbeiders moesten dit te voet doen, maar de gegoede burgers gingen met de tilbury. Dit was een licht rijtuig op twee wielen, getrokken door een paard. Het had twee zitplaatsen en een opklapbaar dak. In het verleden liep de grens tussen Oostvoorne en Rockanje dwars door het dorp. Zelfs was er een boerderij die in die twee gemeenten stond. Deze had een voorgevel van gele Ysselsteentjes. Naast de vele zogenaamde armenwoningen, waren er verscheidene grote boerderijen. De meeste boerderijen waren bereikbaar via een bruggetje over een sloot. Sommige van die bruggetjes konden opengedraaid worden, wat ’s avonds gebeurde uit een oogpunt van veiligheid. Ook toen was daar al aandacht voor ! Tinte was in 1572 betrokken bij de inname van Den Briel door de watergeuzen. Een aantal van hen ging namelijk over land via Tinte naar die plaats. In Tinte werd veel graan verbouwd, dat in de maanden oktober en november werd verkocht in Den Briel. Ook was er veeteelt, maar in de strenge winter van 1740 was er te weinig voer over voor het vee, waardoor veel dieren omkwamen. In de omgeving van het dorp zijn veel mooie wandelingen en fietstochten te maken. Het is landschappelijk erg afwisselend en dus aantrekkelijk voor jong en oud.

Bron: ONS ROTTERDAM
Populair historisch tijdschrift voor groot Rotterdam 23e jaargang no. 1 – 2001

Voor aanvullingen of verbeteringen graag een mailtje naar Jaap van der Kooij


bronnen:
Streekarchief Voorne-Putten-Rozenburg
Wikipedia
Rockanje in oorlogstijd (1940-1945) door HvdGraaf

A

Top

Aalbessenstraat
De rode bes behoort tot de aalbes, de witte bes behoort eveneens tot de aalbes, zodat er -behoudens de kleur van de bessen- eigenlijk geen verschil bestaat tussen rode en witte bessen. In Nederland breidt de teelt van rode bessen uit doordat de bessen door vervroeging en verlating van de teelt over een langere periode aangevoerd worden. De rijptijd in de volle grond is, afhankelijk van het ras, van eind juni tot eind augustus.
Abeelstraat
een abeel is een witte populier ook wel zilverpopulier genoemd en de boom heeft wit viltig haar op de jonge takken en aan de onderkant van de bladeren. Is dat haar grauw van kleur, dan spreken we van een grauwe populier.
Abelenlaan
zie Abeelstraat
Achterstrypseweg
de Strypen is een buurtschap in de gemeente Westvoorne.
Achterweg
is een weg die meer achteraf ligt dan de andere wegen.
Adderhoekweg
De adder is de enige giftige slang in Nederland en behoort tot de familie adders. De slang heeft een kenmerkende zigzag-tekening op de rug en heeft een driehoekige kop. Het lichaam is gedrongen en de staart is kort. De ogen hebben een verticale pupil. Het vrouwtje wordt zo'n 80 cm lang, mannetjes blijven kleiner. Adders kunnen groen, bruin, blauwgrijs, roodbruin of zwart van kleur zijn.
Aelbrechtsweg
Aalbrecht van Beieren (1336 – 1404) was hertog van Beieren. Na de dood van zijn broer graaf Willem V werd hij tevens graaf van Holland en Zeeland, dus ook van Voorne. Zijn voornaamste taak was een eind te maken aan de strijd tussen Hoeken en Kabeljauwen. Hij heeft ook een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van Den Haag. Albrecht woonde voor een groot deel van zijn leven aan het hof in Den Haag, dat zich van een klein dorp ontwikkelde tot een echte hofstad. Hij liet de Hofvijver, dat toen nog een duinmeertje was, rechthoekig maken. Aalbrecht gaf ook toestemming tot de oprichting van een klooster. Het gebied dat hij hiervoor aanwees, zou zich ontwikkelen tot het Lange Voorhout, één van de meest voorname en belangrijke straten van Den Haag. Het klooster bestaat niet meer, maar de bijbehorende Kloosterkerk is nog steeds in gebruik.
Alardusdreef
Alardus leefde van 1495 tot 1544 en was een humanist.
Andelstraat Hugo van
Hugo van Andel (1780-1810) was een veelzijdig bestuurder: zo was hij oa notaris, armmeester en baljuw in Rockanje.

B

Top

Bakenweg
Betonning is het met behulp van markeringen aangeven van vaarwegen in relatief ondiep water. Dit gebeurt door het plaatsen van tonnen, boeien en bakens. Met de stroom mee wordt aan de linkerzijde groene betonning aangebracht. Deze tonnen zijn driehoekig en hebben een spits topteken. Aan de rechterzijde worden rode tonnen geplaatst. Deze hebben een vierkante vorm en een stomp topteken.
Baljuwlaan
Baljuw was de naam die hoofdzakelijk in Holland en Zeeland gebruikt werd om de ambtenaar aan te duiden die in vroegere tijden het de vorst in de steden en landelijke gebieden vertegenwoordigde. In andere gewesten voerden soortgelijke functionarissen de titel van drost, drossaard of meier.
Beierenlaan Jacoba van
Jacoba van Beieren (1401 – 1436) was gravin van Holland en Zeeland en hertogin van Beieren. Jacoba heeft een leven vol oorlogen achter de rug en ze is vier keer getrouwd geweest: in 1416 huwde ze met de Franse prins Jan van Touraine; In 1418 trouwde Jacoba met haar neef Jan IV van Brabant; Jacoba liet dit huwelijk ongeldig verklaren en vertrok naar Engeland waar zij in 1422 in het huwelijk trad met Humphrey van Gloucester en tenslotte trouwde ze met Frank van Borssele waarna ze afstand moest doen van al haar macht. Ze trok zich terug op het slot Teylingen, waar ze in 1436 op 35-jarige leeftijd aan tuberculose overleed. Het is vooralsnog onbekend waar Jacoba van Beieren ligt begraven.
Berberislaan
Berberis is een struik en er zijn een paar honderd verschillende soorten te verdelen in: bladverliezende en groen blijvende struiken. In de tuin worden ze zowel ter wille van hun sierlijke bladeren geplant als voor hun gele bloemen en rode of donkerblauwe bessen. Ook voor inbraakbestrijding spelen ze een rol door ze onder lage ramen of in heggen aan te planten, hun doorns zijn een effectief afweermiddel.
Berkenrijs
berkenrijshout is de verzamelnaam voor tenen en twijgen van berken en het wordt gebruikt om bezems mee te maken. In deze buurt bevond zich een duinvallei de Berkenvallei geheten, die lag net achter de "zeereep 1926" een stuk zeereep dat in 1945 werd opgehoogd waardoor de valleien van de zee waren afgesloten.
Berkenrijspad
zie Berkenrijs
Berkenrijsweg
zie Berkenrijs.
Bethlehemweg
Bethlehem is een Palestijnse stad op de Westelijke Jordaanoever en ze is belangrijk voor het christendom, aangezien het de plaats is waar volgens de Bijbel Jezus van Nazareth geboren is. In Bethlehem leeft een van de grootste gemeenschappen van Palestijnse christenen, die in het Midden-Oosten zijn overgebleven.
Bijlaardhof
Maria Bijlaard was in de 18e eeuw een bewoonster van Voorne.
Binnenhof
een binnenhof is een tuin omgeven door een afscheiding meestal van hout of van steen maar ook wel door een heg en het hof grenst aan de woonruimte en ligt dus binnen het complex.
Blindeweg
een blinde weg is een doodlopende weg…?
Bollaarsdijk
Bollaars is drassig land…?
Boomweg
een boom is een gewas met een houtige stam die zich op zekere hoogte boven de grond vertakt.
Bootpad A
Adrianus Johannes Boot (1883 - 1968) woonde in Rockanje en was hoofdopzichter waarschijnlijk bij het Zuid-Hollands Landschap. Hij was getrouwwd met Jannetje Vermeulen.
Borselenweg F van
Frank van Borsselen (1395 – 1470) was een hoge Zeeuwse edelman en stadhouder van Holland en Zeeland. Toen Philips van Bourgondië graaf van Holland en Zeeland was geworden en na zware strijd in 1428 uiteindelijk van de opstandige Jacoba van Beieren had gewonnen, was in het verdrag (zoen) van Delft bepaald ze haar titel mocht behouden, dat Philips haar erfgenaam werd en dat ze niet mocht hertrouwen zonder zijn toestemming. In opdracht van Philips hield de Kabeljauwse Frank van Borssele toezicht op haar. Toen ze in geldnood zat hielp hij haar en ze werden verliefd en trouwden in het geheim. Toen Philips van het huwelijk hoorde nam hij Frank gevangen. Hij wilde hem alleen vrijlaten als Jacoba afstand zou doen, waarna Jacoba en Frank samen nog enkele gelukkige jaren door op het slot Teylingen doorbrachten.
Bosweg
Bos is een begroeiing die voornamelijk uit bomen bestaat met de daarbij behorende ondergroei van planten en struiken. Een bos is officieel een bos als 63 % van de lucht bedekt is met boomtoppen.
Boulevard
Een boulevard is een lange, brede, gewoonlijk met rijen bomen beplante straat in een stad of een brede wandelweg langs de zee. Het woord komt uit het Frans en is daarin oorspronkelijk een vervorming van het Nederlandse woord bolwerk.
Bramenhof
De braam is een vrucht en de plant is door zijn stekels redelijk beschermd tegen de vraat van grote grazers. De cultuurbraam is ontstaan uit kruisingen van verschillende braamsoorten, waardoor er geen soortnaam aan gegeven kan worden. De bloei is van eind mei tot september en de bestuiving vindt plaats door insecten, met name bijen en hommels. Er zijn vruchten vanaf augustus.
Bredeweg
de bredeweg is een brede weg…?
Breeweg
en is de Breeweg dan ook een brede weg??.
Brielse Gatdam
Een dam is een dwars door een water gelegen afsluiting, bedoeld om water te keren of te beheersen. De bekendste dammen in Nederland maken onderdeel van de Deltawerken. De Afsluitdijk is met 30 kilometer de langste dam van Nederland. Dergelijke dammen zijn bedoeld om het waterniveau in grote binnenwateren te reguleren door middel van sluizen en het laaggelegen omliggende land te beschermen.
Brielse Maas
De Brielse Maas is een afgedamde rivier tussen de Noordzee en de Oude Maas. Het stadje Brielle, de naamgever, ligt ook aan de rivier, aan de zuidoever. De Brielse Maas werd al afgedamd vóór de watersnood van 1953.
Brielse Maasdam
zie Brielse gatdam
Brielse Meeroever
De oever is de rand van een kanaal, rivier of meer. Bij een zee spreekt men meestal van de kust. Oevers kunnen natuurlijk of kunstmatig zijn. Kunstmatige oevers treft men aan bij gegraven wateren, zoals kanalen. Kunstmatige oevers hebben vaak bescherming tegen afkalvingen en inglijdingen nodig. Zij worden daartegen beschermd met behulp van beschoeiingen. Ook de aanplant van riet helpt oevers te beschermenen.
Brielseweg
Brielle vroeger Den Briel, is een stad en gemeente in de provincie Zuid-Holland gelegen op het eiland Voorne. De gemeente telt 15.601 inwoners (31 dec. 2008, bron: CBS) en beslaat 31,32 km² waarvan 3,71 km² wateroppervlak is. Naast de stad Brielle zelf omvat de gemeente ook de dorpen Vierpolders en Zwartewaal. Brielle zelf heeft ruim 9000 inwoners. Brielle is gelegen aan de Brielse Maas, een afgedamd gedeelte van de Maas dat zich tot belangrijk recreatiegebied ontwikkeld heeft.
Bryonialaan
De bryonia of heggenrank is een plant uit de komkommerfamilie. Het is een tweehuizige plant die voorkomt in heggen en kreupelhout (in duinen). De soort is giftig en komt vrij veel voor. De lange, dunne stengels ontspringen uit een knolvormige wortelstok. Ze klimmen met behulp van hechtranken tot een hoogte van wel 4 m. De ranken rollen spiraalvormig op en bevestigen de plant stevig aan de steun.
Buitenhof
zie Binnenhof, maar dan grenst de hof niet aan het woongedeelte maar ligt buiten het complex.
Burchtlaan
een burcht is een versterkt huis. Dit was meestal een terrein waarop een gebouw stond en waaromheen een gracht en een wal lagen. Dit versterkte huis was een toevluchtsoord voor omwonenden en men kon zich er in terug trekken bij een gevecht.
Burenpad van
van Buren is een oude en veel voorkomende naam op Voorne...

C

Top

Chloralaan
de chlora of bitterling komt massaal voor op enkele van zee afgesneden strandvlaktes. Deze plant houdt van redelijk vochtige kalkrijke zandgrond bijv in de duinen op plekken waar veel schelpengruis voorkomt. Je vindt hem ook lang wandelpaadjes maar nooit tussen een dicht gesloten grasmat. Hij dankt zijn naam aan de bittere smaak van de wortels, typerend voor alle gentianen.
Colinslandsedijk
Colinsland is een polder in de buurt van ’t Woudt…?
Coppenweg
In 1338 gaf Machteld van Voorne timmerman Coppen toestemming om de eerste standerdmolen in Rockanje te bouwen…
Cornelisweg Thijs
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

D

Top

Dalweg
een dal is een langgerekte laagte of verdieping in het landschap. Een dal wordt ook wel vallei genoemd, bijvoorbeeld de Gelderse Vallei. De meeste dalen zijn ontstaan door de uitspoeling van een beek of een rivier, maar ook gletsjers en bewegingen in de aardkorst kunnen een bijdrage leveren in het ontstaan van een dal. Op basis van de ontstaansgeschiedenis worden U-dalen en V-dalen onderscheiden. U-dalen zijn uitgesleten door gletsjers en V-dalen door rivieren.
Donjonweg
een donjon is een middeleeuwse woontoren, al dan niet gebouwd op een motte. Het was aanvankelijk een zelfstandig bouwwerk. In veel gevallen werden rond de donjon in de loop der tijd andere gebouwen opgetrokken, of werd de donjon opgenomen in een ommuurde vesting. Zo ontwikkelde zich het kasteel, waarbij de donjon diende als laatste toevluchtsoord.
Donselaer
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!
Doornweg
Een doorn is een stekel op een tak zoals bij de meidoorn, of op een stengel zoals bij de roos of inplaats van een blad zoals bij de berberis en de doorn kan vlijmscherp zijn: denk maar aan het bramen plukken….
Dorpsplein
een dorp is een kleine nederzetting. Dorpen worden aangetroffen in landelijk gebied en waren tot de industriële revolutie en de daarmee gepaard gaande verstedelijking de meest voorkomende woonvorm. In bestuurlijke kringen worden dorpen in al hun verscheidenheid vaak aangeduid als 'kleine kernen.
Dorpsweg
zie Dorpsplein
Duindoornlaan
De duindoorn is een tweehuizige struik: er zijn mannelijke en vrouwelijke planten. De plant komt van nature voor al voor in open, kalkrijke duinen en hij is goed bestand tegen het stuiven van het zand. Hij wortelt dan ook zowel horizontaal als verticaal. De bessen zijn zuur en rijk aan vitamine C. In de winter kunnen de bessen gaan gisten, hierdoor kunnen vogels als de lijster dronken worden.
Duinen
een duin is een heuvel van fijn zand langs de kust, een rivier, in een zandwoestijn of op andere plekken. Een duin ontstaat door het verwaaien van zand tot een heuvel. Duinen kunnen unieke natuurgebieden vormen met een grote verscheidenheid aan dier- en plantensoorten. Als duinen begroeid zijn, spreekt men van groene duinen.
Duinlaan
zie duinen
Duinoordseweg
Duinoord kan een wijk in een duingebied zijn.
Duinrand
is een weg aan de rand van de duinen...
Duinstraat
zie duinen
Duinzoom
een duinzoom is een weg langs de duinen...
Duivenhof
Duiven vormen een familie van meestal middelgrote, compact gebouwde vogels met volle, ronde borst en kleine kop. Ze hebben een snelle, meestal rechtlijnige vlucht. Ze kunnen in tegenstelling tot andere vogels water met de snavel opzuigen. De jongen worden met duivenmelk uit de krop gevoerd. Het mannetje heet de 'duif' en het vrouwtje de 'tortel'. Duiven worden al lang gehouden door de mens vooral de postduif vanwege hun fenomenale oriëntatievermogen. In het oude Egypte waren er al tamme duiven, er zijn tekeningen gevonden in een graf uit die periode. In de Tachtigjarige Oorlog werd de duif al gebruikt om berichten over te brengen vanuit belegerde steden. In de Eerste Wereldoorlog gebruikten zowel het Duitse leger als de geallieerden postduiven.
Dwarsdijk
Dwarsdijk is een dijk die dwars op een andere dijk ligt...
Dwarseweg
Dwarse weg is een weg die dwars op een andere weg ligt

E

Top

Egelantierlaan
de egelantier is een roos die tamelijk vaak voorkomt in de duinen en in Zuid-Limburg. De soort bloeit van juni tot augustus. De bloemen zijn rozerood met een wit centrum en worden door insecten bestoven. De vruchten (rozenbottels) worden door allerlei dieren gegeten.
Eijkstraat F van
Floris van Eijk uit Rockanje overleed in kamp Vught, waarheen hij was gevoerd in verband met het ontduiken van de arbeidsinzet in Duitsland.
Eikenhorst
Eikenhorst is een villa op het landgoed de Horsten in de provincie Zuid-Holland, dat sinds 2003 woonplaats is van Willem-Alexander zijn vrouw Prinses Maxima en hun kinderen Amalia Alexia en Ariane. De Eikenhorst werd tussen 1985 en 1987 gebouwd in opdracht van Prinses Christina met als architect J. van Asbeck die ook de restauratie van Paleis Het Loo voor zijn rekening mocht nemen. Tussen 1987 en 1996 werd de Eikenhorst bewoond door het gezin van Prinses Christina.
Elisabethlaantje
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!
Esdoornstraat
De esdoorn of ahorn is een loofboom die in de gematigde streken van het noordelijk halfrond veel voorkomt. De geelgroene bloemtrossen lokken door de geur speciaal aasvliegen. De vrucht is voorzien van een grote vleugel en wordt soms "helikoptertje" genoemd. Er zitten twee vruchten aan één steeltje, zodat de vleugels tegenover elkaar staan en zo een goede verspreiding door de wind geven. Het hout is zeer bruikbaar, voor meubels en omdat het goed bestand is tegen slijtage, ook voor vloeren.

F

Top

Fazantenlaan
de fazant is een vogel, waarschijnlijk ingevoerd door de Romeinen. Vanaf de koloniale tijd zijn andere soorten fazanten aangevoerd die zich met de bestaande populatie hebben gekruist. De fazant wordt daarom ook wel beschouwd als exoot. De fazant is in gevangenschap zeer eenvoudig te kweken. De haan is polygaam en wordt vaak in volières gehouden samen met een zestal hennen. De bruine eieren komen uit na een broedduur van 24 dagen. De kuikens kunnen na een week reeds enkele meters ver vliegen. De fazant wordt over de hele wereld sterk bejaagd. en behoort tot de meest populaire soorten klein wild ter wereld. Het mannetje steekt door zijn mooie felle kleuren en zijn lange staart af bij het saai-bruine vrouwtje.
Frambozenstraat
De framboos behoort net als de gewone braam tot het geslacht Rubus. De framboos is een in heel Europa van nature voorkomende plant, die op open plaatsen in het bos en langs bosranden voorkomt en is als voedsel al sinds de vroegste tijden in gebruik. De teelt gaat terug tot de Middeleeuwen.De plant is een heester waarvan de stengels tot 2 meter lang kunnen worden. De framboos bestaat uit vele vruchtjes en is een verzamelsteenvrucht. In tegenstelling tot de braam laat de framboos makkelijk los van de bloembodem De meeste rassen dragen rode vruchten.
.........
...........

G

Top

Gentianenlaan
de Gentiaan is een bloem uit de gentiaanfamilie en komt veel voor in de gematigde bergstreken van het noordelijk halfrond vooral in de Alpen. In veel Europese landen, waaronder Nederland en Duitsland, zijn alle soorten beschermd. De wortels van enige soorten worden gebruikt als geneesmiddel en als middel dat de eetlust opwekt. De naam gentiaan is ontleend aan Gentius, de koning van Illyrië, die de genezende eigenschappen ontdekt zou hebben.
Gijzenhoekweg
wellicht een stuk grond waarvan de eigenaar Gijs heette…??
Gootse Middelweg
vernoemd naar de rivier De Goote.
Gorslaan
Een gors (ook wel kwelder of schorre) is een begroeide buitendijke landaanwas die bij een gemiddeld hoogwater niet meer onderloopt. Alleen bij erg hoge waterstanden komt hij blank te staan. De term wordt ook wel gebruikt voor een onbedijkte aangeslibde kleibank.
Gorsplein
zie Gorslaan
Goudhoekweg
de Goudhoekweg ligt ten noorden van de Goudhoek, een van de oudste polders op Voorne (12e eeuw). De Goudhoek is in oostvoorne beter bekend als de Zeugweide.
Gravenlaaan
een graaf is een adellijke titel. Het vrouwelijke equivalent is gravin. Oorspronkelijk was de aanduiding graaf een ambtstitel voor de hoogste drager van ambtelijk, rechterlijk en militair gezag die werd aangesteld door keizer Karel de Grote. De graaf was de officiële vertegenwoordiger in het hem toegewezen gebied. Vanaf de 16e eeuw (de Habsburgse periode) is een graventitel eenvoudig een gradatie geworden met weinig of geen territoriaal gezag en er zijn nog slechts achttien Nederlandse geslachten die een graventitel voeren.
Grenspad
een grens is de scheidingslaan tussen twee eenheden
Groene Kruisstraat
Dokter Poolman (1866 – 1935) was in 1900 de oprichter van een vereniging die die actief bezig kon zijn bij het verzorgen en verplegen van zieken en het verbeteren van de hygiënische omstandigheden in de verschillende woonplaatsen ongeacht de godsdienstige levensbeschouwing van de leden waarna dokter Van Deinse de naam Het Groene Kruis voorstelde, waarbij de kleur verwees naar de "huiskleur" van de medische faculteit van de Universiteit. Het Groene Kruis fuseerde in 1978 met het Oranje-Groene Kruis en het Wit-Gele Kruis tot de Nationale Kruisvereniging.
Groeneveldstraat
Deze straatnaam is vernoemd naar Johannes Groeneveld uit Rockanje die samen met Willem de Waal en Cornelis Langendoen op 6 december 1944 in de duinen werd gefusilleerd. Over de motieven is weinig bekend; waarschijnlijk hebben haat en verraad een rol gespeeld. Deze moord vond plaats in de buitenduinen ten noorden van het voetpad aan het einde van de 2e Slag. Een gedenkteken ter plaatse is aan deze gebeurtenis gewijd. De plaats is niet helemaal juist, omdat door verschuiving van de zeewering de oorspronkelijke plek niet gehandhaafd kon worden.
Groeneweg
de Groeneweg is een groene weg.....

H

Top

Haverveld
Haver is een eenjarige plant uit de grassenfamilie . Het is een graansoort, die reeds sinds 7000 v.Chr. geteeld wordt. In Nederland wordt ongeveer 2500 hectare haver per jaar verbouwd. Haver wordt gebruikt als paardenvoer en voor de productie van havermout en havervlokken.
Heemraadplein
Een heemraad is een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap en hij heeft een vergelijkbare functie als een wethouder bij een gemeente. Hij wordt door het algemeen bestuur van een waterschap gekozen in het dagelijks bestuur van een waterschap. Het dagelijks bestuur van een waterschap wordt ook wel college van dijkgraaf en heemraden genoemd. Bij enkele waterschappen in het westen van Nederland wordt een lid van het dagelijks bestuur hoogheemraad genoemd in plaats van heemraad.
Heerzijnweg
Heerzijnweg = den Heer sijn wegh…?
Heggepad
Een heg of een haag is een meestal lijnvormige aanplanting van struiken en bomen met als doel het scheiden van ruimte. Een haag wordt door periodieke snoei in vorm gehouden.
Heindijk
een Heyn is een grens of een afscheiding, bijv omheining
Heinhof
zie Heindijk
Hertoginnenlaan
een hertogin is een hoge adellijke titel, maar kan soms ook een vorstelijke titel zijn, soms zonder territoriaal belang. Het vrouwelijke equivalent is Hertog. Na afscheiding van België komt de hertogtitel in de Nederlandse adel niet meer voor. Uitzondering is echter de titel "Hertog van Limburg", welke is voorbehouden aan het staatshoofd.
Heveringseweg
Heveringen is een mooi wandelgebied en tevens het oudste deel van de duinen. Een golvend, afwisselend gebied van duingrasland en bosschages gelegen aan de zuidkant van Oostvoorne. Tuinders legden in vroeger tijden aarden walletjes aan om het gewas tegen de koude wind te beschermen. Dit werd ook in Ouddorp op Goeree gedaan en daar worden die walletjes schurvelingen genoemd.
Hilseweg
een hil is een vluchtheuvel tegen het water
Hippelseweg
Hippel is een familienaam in Rockanje
Hoefweg
een hoef is een hoornen overdekking van het uiteinde van de voet. Het is in feite een vergrote en versterkte nagel. Van een hoef wordt gesproken als het de nagel is die bij het staan en lopen de grond raakt. De hoefdieren worden verdeeld in twee grote groepen: De evenhoevigen (runderen) en de onevenhoevigen (paarden).
Hoektoren
een hoektoren was oorspronkelijk een defensief bouwwerk in een burcht. Na het verlies van de militaire functie door de uitvinding van het buskruit, werden de hoektoren(tjes) een versieringselement. Men vindt de hoektoren nu ook soms op stadhuizen en postkantoren.
Hoflaan
een hof is een tuin
Hoofdweg
de Hoofdweg is de voornaamste weg
Hoogvlietlaan
Genoemd naar Jan en Hugo Hoogvliet, vader en zoon, die op 21 december 1944 in de tuin van hun huis aan de Blindeweg werden doodgeschoten. In de nacht van 19 op 20 december 1944 vonden de Duitsers in deze woning een Engelse vlieger, die daar al enkele maanden ondergedoken zat.Hij werd meegenomen en naar een Duits kamp voor geallieerde vliegers gebracht. De beide Hoogvlieten werden ’s middags uit de bunkers naar hun woning gevoerd en in aanwezigheid van tien Rockanjenaren, die hiertoe gedwongen werden, gefusilleerd.
Hooischelf
een hooischelf of hooimijt is een open stapel hooi...
Hoonaardweg
is de naam van een polder op Voorne
Hortweg
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!
Houtsniplaan
de houtsnip is een beschermde vogel uit de familie van snipachtigen en heel het jaar in ons land woonachtig. De broedvogels worden in de winter aangevuld met heel wat soortgenoten die uit noordoost Europa komen. Door de stand van zijn ogen kan de houtsnip bijna alles om zich heen zien, zonder zijn kop te bewegen.

I

Top

IJsvogellaan
De ijsvogel is een kleine vogel met een korte staart en pootjes, een korte nek, korte, afgeronde vleugels, een grote kop met grote ogen en een lange, dolkvormige snavel, geschikt om vissen mee te vangen en vast te houden. De ijsvogel heeft een snelle, rechte vlucht, vaak vlak boven het wateroppervlak. Hij kan op deze manier snelheden bereiken van maximaal 80 km per uur. De vleugelslag is snorrend, afgewisseld met een korte glijperiode. Hierdoor is er van een ijsvogel in vlucht zelden meer te zien dan een blauwe en/of oranje flits.
Itersonlaan F G H van
Iterson is een bekende naam in Oostvoorne....

J

Top

Jachtpad
De jacht is het zoeken naar en uiteindelijk proberen te doden van wilde dieren, vanuit een behoefte aan voedsel, ter bestrijding van schade of overlast en dit alles als sport of als natuurbeheersmaatregel.
2
De jeneverbes is een conifeer, een van de weinige coniferen die van nature in ons land voorkomen. De naam jeneverbes is een verbastering van het Latijnse Juniperus dat is samengesteld uit 'junior' = 'de jongere' en 'parere' = 'verschijnen'. Dit slaat op de jonge vruchten die reeds verschijnen voordat de rijpere vruchten zijn afgevallen. De drank jenever dankt zijn naam aan deze kegelvrucht.
Jupiterlaan
Jupiter is een figuur uit de Romeinse mythologie. Hij is de oppergod en god van de hemel en het onweer. Hij is de zoon van Rhea en Saturnus en de jongste broer van Ceres, Vesta, Pluto, Neptunus en Juno. Jupiter trouwde met Juno, maar hij had talloze minnaressen, onder lagere natuurgodinnen en menselijke vrouwen, bij wie hij vele halfgoden verwekte…

K

Top

Kade
Een kade of wal is een beschoeide of gemetselde oeverstrook. Kenmerkend voor een kade is dat in extra faciliteiten voor het aanleggen van schepen is voorzien, zoals een verhard loopoppervlak (hout, steen, beton) bovenop de wal, en bolders om schepen aan te lijnen. De hoogte van een kade boven de waterspiegel is afhankelijk van de behoete: voor kleine schepen een lage kade….
Kamperfoelielaan
Kamperfoelie is een geslacht van slingerplanten en struiken dat overal in Europa voorkomt. Het geslacht behoort tot de kamperfoeliefamilie. De planten slingeren zich om andere planten en bomen heen. De bloemen hebben vooral 's avonds een sterke zoete geur. Ze zijn er in diverse kleuren, veel voorkomend is de roze-rode en geel-witte vorm. De plant is vrij gemakkelijk te vermeerderen uit zomer- of winterstekken.
Kamplaan
Een kamp is een tijdelijke verblijfplaats, waar men in (vaak tijdelijke) onderkomens overnacht. Het woord kan daardoor verschillende betekenissen hebben. Ook een kampeervakantie wordt vaak als "kamp" aangeduid. Kampen worden door organisaties (bedrijven, studentenverenigingen, universiteiten, hogescholen) wel eens georganiseerd om een onderlinge betrokkenheid te creëren. Bij een tijdelijke verblijfplaats voor een leger spreekt men ook wel van een bivak. Een kamp kan ook een woonwagenkamp zijn. Een meer sinistere betekenis heeft het woord kamp wanneer men concentratie- of vernietigingskampen bedoelt.
Kantelenweg
Een kanteel of tinne is een onderdeel van verdedigingswerken. Het is een rechtopstaand, vierkant of rechthoekig stuk van een borstwering, met eventueel een schietgat in het midden. Kantelen worden al sinds de oudheid gebruikt als verdedigend element, later, vanaf de Middeleeuwen, ook als verfraaiing.
Karekietlaan
Er zijn twee soorten karekieten: de kleine en de grote karekiet die beiden aan de bovenkant egaal bruin, borst en buik cremekleurig zijn. De kleine karekiet is ca. 13 cm lang (snavel tot staartpunt); de grote karekiet is met ca. 19 cm een stuk groter. Zowel de grote als de kleine karekiet zijn zomergasten. In de herfst trekken ze naar warmere oorden om in het voorjaar weer naar Nederland terug te keren om hier te broeden. De karekiet maakt zijn nestje langs de oevers van de waterkant in het riet, ruim boven de waterlijn. Zijn roep klinkt ongeveer als: karre karre kiet kiet kíét.
Kastanjestraat
Kastanje is een geslacht van loofbomen dat in Nederland veel voorkomt De bladeren hebben evenwijdig lopende nerven en een gezaagde bladrand. Het geslacht kastanje omvat circa negen soorten kastanjebomen, waarvan de meeste zo'n 30 tot 40 meter hoog worden. De vrucht van te tamme kastanje kan, nadat de stekelige huid (bolster) verwijderd is worden geroosterd en gegeten.
Kasteellaan
Een kasteel is een versterkte woning van een aantal mensen die vooral in de Middeleeuwen ontwikkeld werd als een verdedigbare woning, waarvoor eerst houten palisssades en stenen muren werden gebruikt. In tijden van gevaar was een kasteel een vluchtplaats. Met de introductie van het buskruit en kanonnen verloren kastelen hun militaire betekenis. Ze werden vaak omgebouwd tot lusthoven en buitenplaatsen waarin veeleer het wooncomfort werd nagestreefd.
Katteweg
De kat is een van de oudste huisdieren van de mens en behoort tot de familie der katachtigen. Na één jaar bereikt de kat een leeftijd die vergelijkbaar is met vijftien mensenjaren. Na twee jaar is dit vierentwintig mensenjaren. Na tien jaar kan de kat als bejaard worden beschouwd. Katten sterven gemiddeld na veertien tot zestien jaar. De oudste Nederlandse kat werd 28 jaar oud. Over het algemeen zijn leeftijden moeilijk te controleren, omdat katten geen geboortebewijs hebben. Raskatten hebben dit wel, maar worden gemiddeld minder oud.
Keizerlaan
Keizer is de hoogste vorstelijke titel en staat voor de heerser waaraan alle andere vorsten ondergeschikt zijn. Tijdens een groot deel van de Europese geschiedenis kon er vanuit de Romeins-Christelijke traditie dan ook steeds maar één keizer zijn, wiens gezag aanvankelijk bovendien een sterk religieuze basis had. De titel keizer wordt daarnaast ook gebruikt voor niet-Europese vorsten met een vergelijkbare status. Een keizer staat aan het hoofd van een keizerrijk.
Kerkhoekweg
een hoek is een streek of een gebied en een kerk of bedehuis is een plaats van samenkomst voor christenen. In dit gebouw worden diensten en andere religieuze samenkomsten belegd ter ere van God.
Kerkplein
Een kerk of bedehuis is een plaats van samenkomst voor christenen. In dit gebouw worden diensten en andere religieuze samenkomsten belegd ter ere van God.
Kerkweg
zie Kerkplein
Kersenstraat
De kers is een populaire vrucht: ze is klein, bolvormig en bevat meestal een pit, technisch is het dan ook een steenvrucht. Vroeger werd de kers in vrij grote hoeveelheden ook in noordelijker streken geteeld,maar deze teelt is na de Tweede Wereldoorlog sterk afgenomen. De hoge bomen en de daarmee samenhangende arbeidsintensiviteit waren daarvan de belangrijkste oorzaak. Sinds de jaren '90 is de teelt echter weer in opkomst vooral door het gebruik van nieuwe zwakker groeiende onderstammen waardoor de bomen eerder in productie komen, het oogsten minder arbeidsintensief is en omdat het eenvoudiger is om vogelwerende netten aan te brengen.
Kievitslaan
De kievit is de meest algemene weidevogel in de Benelux. De naam wordt ook wel gespeld als kieviet. De kievit komt in het najaar in grote groepen samen om naar het warme zuiden te trekken. Het broedseizoen van de kievit loopt van half maart tot in juli. Vogels waarvan het eerste broedsel is mislukt, proberen het vaak later in het seizoen nog eens. Het is een Friese traditie om het eerste kievitsei aan te bieden aan de Commissaris van de Koningin. Vroeger werd het aan de Koningin aangeboden. Het eerste kievitsei staat symbool voor het begin van het voorjaar.
Klaaszstraat Hector
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!
Klaverweide
klaver is een overblijvende plant uit de vlinderbloemenfamilie. De bloem kan zowel rood als wit zijn. Het is een vaste plant met een samengesteld, drietallig blad. De stengel is behaard. De rode klaver werd vroeger veel gebruikt als voedergewas en komt nu weer meer in de belangstelling voor de ecologische landbouw, ze wordt dan geteeld als stoppelgewas, dat wil zeggen dat de rode klaver wordt in maart en april onder graan gezaaid en groeit na de oogst van het graan verder. De rode klaver heeft een zeer laag blauwzuurgehalte.
Kleidijk
klei is een grondsoort en komt in Nederland voornamelijk voor in de kuststreken (zeeklei) en langs de rivieren (rivierklei). Zware klei bevat minder dan 40% zand en lichte klei heeft een zandgehalte van 40 tot 60%.
Kleijburgweg C G van
Cornelis Gillisz voegde Kleijburg aan zijn naam toev. De naam wordt in de lokale geschiedschrijving niet heel consistent gebruikt. Zo komt hij in Hellevoetsluis voor als Cornelis van Kleyburg en is er een straat op deze manier naar hem genoemd.Hij was oa. Baljuw van Brielle en Voorne omstreeks 1475. Hij Was ook groot aannemer van polderwerken, hij voerde diverse bedijkingen uit, oa. de Quackpolder maar ook St. Annapolder en natuurlijk Oud- en Nieuw-Kleiburg. Daarbij onderhield tevens de duinen bij Rockanje.
Koekoekslaan
De koekoek is een vogelsoort en het is een vogelfamilie die verspreid is over heel de wereld en daarbij vooral bekend vanwege het feit dat het een broedparasiet is. Het vrouwtje legt haar eieren in nesten van andere vogelsoorten en laat de jongen door die andere soort verzorgen. De koekoek dankt zijn naam aan de opvallende roep van het mannetje dat ongeveer klinkt als een hol aanhoudend "goe-koeh“ geluid.De koekoek is een voorbode van de lente. De koekoek is een van de weinige vogels die rupsen eet en daarom wordt hij door velen als een nuttige vogel beschouwd. De meest nuttige koekoek bevindt zich ons inziens echter in de koekoeksklok...
Koepelweg
Een koepel of dom is een element uit de architectuur bestaande uit een halve bol als de grondslag een cirkel is. De grondslag kan ook een ellips, een vierkant of een veelhoek zijn. De koepel is meestal geplaatst op het dak van een gebouw. In de plantenwereld kunnen bomen de vorm van een “koepel” aannemen en dat zal hier wel het geval zijn…..
Kolonieweg
Oostvoorne kreeg de goede naam als herstellingsoord voor kinderen. Het werd dan ook van veel kanten aanbevolen als ideale plaats voor de Rotterdamse bleekneusjes om wat extra gezondheid op te doen: ‘Ons Genoegen‘, ‘Naar Buiten’, het ‘Agathahuis’…..
Kolpapad
Rein Kolpa studeerde op jonge leeftijd af aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam....??
Koningslaan
Koning is na keizer de hoogste vorstelijke titel, en met deze titel wordt het (mannelijk) staatshoofd van een koninkrijk aangeduid. Vaak wordt een koninkrijk aangeduid als monarchie, maar niet iedere monarchie heeft een koning als staatshoofd: in de monarchie Monaco is een prins de vorst. Historisch werd bij sommige stammen en volken de titel van koning gegeven aan de hoogste gezagsdrager. Oorspronkelijk werd de koning veelal gekozen.
Konneweg
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!
Kooysightlaan
De eerste vermelding van Kooysight dateert van 1682, de naam verwijst naar een voormalige eendenkooi. De oudste delen van het huis dateren uit de 17e eeuw. Na uitbreiding in de 18e en 19e eeuw volgde in de jaren 1940 - 1950 een verbouwing in verband met de bestemming tot hotel. Sinds 1962 wordt Kooysight weer particulier bewoond.
Koppersweg
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

Korenaar
Een aar is een bloeiwijze die bestaat uit een niet-verdikte hoofdas met zittende bloemen. Veel graansoorten en sommige grassoorten hebben aren.
Kortedijkje
het Kortedijkje is niet lang...
Kortedreef
een dreef is een brede landweg
Korteweg
de Korteweg is een korte weg
Kouterstraat Jacob Cornelisz
leefde in de 17e eeuw en was tekenaar en landmeter op Voorne Hij tekende onder meer het gorzengebied van Rockanje.
Krabbeweg
Krabben zijn een orde van kreeftachtigen die leven in water of in de directe nabijheid van water. Zeekrabben komen alleen voor in kuststreken, terwijl landkrabben in zoet water leven. Er zijn 6793 beschreven soorten, waarvan er 38 in Nederland voorkomen….Krabben hebben vier paar looppoten en één paar scharen. De samengestelde ogen staan op steeltjes en kunnen worden ingeklapt in gleuven op de kop. Krabben hebben een stevig, enkelvoudig rugpantser.
Kranenhoutlaan
De eerste berichten van het bestaan van de buitenplaats Kranenhout stammen uit het begin van de 18e eeuw. In die tijd werd het landgoed uitgebreid met enkele stukken grond en werd er een huis bijgebouwd. Het geheel ging aan het eind van de 19e eeuw in andere handen over waarna het huis afgebroken werd en een deel van het bos tot park werd omgevormd.
Kreekpad
Een kreek is een kleine watergeul, die ontstaat als gevolg van een dijkdoorbraak. Het kan echter ook een restant zijn van een ingedijkte vroegere getijdegeul. Een bestaande watergeul op het wad, die onderhevig is aan eb en vloed wordt een priel genoemd.
Krimweg
een krim of duinpan is een komvormige diepte in de duinen.
Kruisbessenstraat
De kruisbes ook wel klapbes of knoeper genoemd, behoort evenals de aalbes, de alpenbes en de zwarte bes tot de ribesfamilie. De kruisbes vormt een stekelige struik. De kruisbes komt ook in het wild voor en wel op vochtige, matig voedselrijke, kalkhoudende grond op kapvlakten, onder struikgewas en op open plaatsen in het bos . De kruisbes bloeit in april met groenachtige of vuilpaarse bloemen.
Kruisbooglaan
Een kruisboog is een wapen bestaand uit een boogstaaf die op een korte handboog lijkt en gemonteerd is op een zuil, vaak met een kolf die lijkt op een geweerkolf en die voorzien is van een mechanisme om de pees vast te houden en een trekkermechanisme om deze te lossen waardoor een korte pijl wordt weggeschoten.
Kruislaan
Het Latijnse kruis is vooral bekend als een christelijk religieus symbool. De betekenis ervan wordt afgeleid van het christelijke geloof dat Jezus door de Romeinen gekruisigd werd.

L

Top

Langendoenstraat
Deze straatnaam is vernoemd naar Cornelis Langendoen uit Rockanje die samen met Johannes Groeneveld en Willem de Waal op 6 december 1944 in de duinen werd gefusilleerd. Over de motieven is weinig bekend; waarschijnlijk hebben haat en verraad een rol gespeeld. Deze moord vond plaats in de buitenduinen ten noorden van het voetpad aan het einde van de 2e Slag. Een gedenkteken ter plaatse is aan deze gebeurtenis gewijd. De plaats is niet helemaal juist, omdat door verschuiving van de zeewering de oorspronkelijke plek niet gehandhaafd kon worden.
.
Langeweg
de Langeweg is een lange weg….
Letteweg Burgemeester
de heer N C J H Lette overleed in 1851 en was burgemeester van Oostvoorne.
Leijdenstraat van
in de 18e eeuw was Helenus Willem baron van Leijden heer van Oostvoorne etc etc.
Leydenweg Dirk van
Diderik van Leyden (1685 – 1761) was een telg uit een Briels regentengeslacht en was tevens eigenaar van het landgoed Mildenburg in Oostvoorne. De baron had een aantal rechten waardoor hij een grote invloed had op Voorne: hij mocht namelijk alle notabelen benoemen…!
Librastraat
Libra of Weegschaal is in de astrologie het sterrenbeeld van mensen die geboren zijn tussen 21 septemberi en 23 oktober Het is het zevende astrologische teken van de dierenriem en vindt zijn oorsprong in het gelijknamig sterrenbeeld.
Ligusterlaan
De liguster is een plant uit de olijffamilie. De liguster is een snelle groeier die in de winter afhankelijk van de temperatuur zijn bladeren behoudt. Omdat de plant ook goed tegen snoeien kan, wordt deze veel gebruikt in heggen. De wilde liguster bloeit van juni tot augustus en heeft zwarte besjes die bij vogels populair zijn. De liguster komt van nature voor in de duinen.
Lijsterlaan
De lijster is een van de grootste zangvogels uit de familie lijsters en komt in bijna heel Europa heel het jaar voor. Hij zingt reeds aan het einde van de winter, wat voor weer het ook is, zittend in de top van een boom. Zijn zang is helder en bestaat uit korte zinnen met herhaalde motieven. De grote lijster is dol op de bessen van de vogellijm.
Lindenhorst
De linde is een loofboom van het geslacht Tilia In juni bloeit de linde rijkelijk en wordt door bijen en hommels bestoven. De plant vermeerdert zich door zaden, stekken en door wortelopslag. Aan de steel van de bloeiwijze zit een langwerpig blaadje dat, als de rijpe vruchtjes naar beneden vallen, zorgt voor een tollende beweging, waardoor de zaden langer in de lucht blijven en dus door de wind verder verspreid kunnen worden. De linde wordt veel gebruikt als leiboom, dan wordt hij wel leilinde genoemd. Lindehout is een houtsoort die zich zeer goed leent voor houtsnijwerk.
Lodderlandsedijk
Lodderland is een polder in Rockanje.
Lodderlandsedijk Verlengde
zie Lodderlandsedijk.
Loswalweg
De loswal is de plaats waar het snel laden, lossen of overslaan van goederen van of naar vrachtauto’s of vrachtschepen mogelijk is.

M

Top

Maasweg
De Maas is een rivier in West-Europa. Haar lengte bedraagt circa 925 kilometer. Zij wordt gevoed door regenwater , waardoor de waterafvoer tamelijk sterk kan variëren. De rivier stroomt door drie landen: Frankrijk, België en Nederland. In Nederland is de Maas de zuidelijkste van de grote rivieren.
Machteldweg Vrouwe
Machteld was de dochter van Gerard van Voorne en Hedwij van Borselen. Op kerstavond 1367 werd de polder Nieuwenhoorn door haar ter bedijking uitgegeven. Het is de grootste polder van Voorne. Met het gereedkomen van het Kanaal door Voorne werd de polder in twee bijna gelijke delen verdeeld. Het zuidelijke deel van de polder behoort tegenwoordig bij de gemeente Bernisse, terwijl het noordelijke deel onderdeel is van de tegenwoordige gemeente Hellevoetsluis.
Manintveldstraat L
Leendert Manintveld uit Rockanje sneuvelde tijdens de Tweede Wereldoorlog als wielrijder bij de infanterie
Meekrap
De meekrap is een plant, die behoort tot de sterbladigenfamilie. De plant heeft kleine, gele bloemen en in de grond bevinden zich wortelstokken. Meekrap is als landbouwproduct vooral geteeld voor de rode kleurstof alizarine, die werd gebruikt voor het kleuren van textiel en leer. Ook werd meekrap gebruikt in de miniatuurschilderkunst, als pigment om olieverf of lijmverf te kleuren. Daarnaast wordt al sinds de oudheid een medicinale werking aan deze plant toegeschreven.
Meelzakseweg
meel is gemalen graan en een meelzak is een zak waarin men meel bewaart.
Meentweerde
Een meent is een term die vroeger gebruikt werd voor een onverdeelde gemeenschappelijke weide. Het kwam voor op zandgronden. Omdat hier de bodem niet zo vruchtbaar was, was de behoefte niet zo groot om deze te verdelen tussen de boeren. Meent valt nog veel te zien in geografische namen maar wat met weerde bedoeld wordt….?!
Meerkoet
De meerkoet behoort tot de familie van de rallen. De vogel is 38 centimeter groot, geheel zwart met een witte snavel en voorhoofdsschild. De meerkoet duikt veel, met name bij het zoeken naar waterplanten. Hij vliegt niet graag, hij vlucht liever rennend over het water. Ook bij het opstijgen uit het water wordt eerst een stuk rennend afgelegd. Bij migratie, die meestal 's nachts plaatsvindt, kan hij echter grote afstanden afleggen. De meerkoet is een omnivoor, die zich hoofdzakelijk voedt met waterplanten, weekdiertjes en waterinsecten. Het nest wordt aan de waterkant gebouwd van riet en waterplanten. In het Noorden van Nederland wordt de meerkoet ook wel waterkip genoemd. Een meerkoet wordt gemiddeld tien jaar oud.
Meerweg Van der
Van der Meer was een verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog. Er staat een monument voor hem op de algemene begraafplaats te Oostvoorne. De Van der Meerweg heette vroeger de Achterweg.
Meeuwenhof
De meeuw is een familie van vogels uit de orde steltloperachtigen. Er zijn ongeveer 120 soorten…! De meeuw is aan de kusten van België en Nederland, soms ook verder landinwaarts, een bekende verschijning. Hij is plaatselijk een algemene broedvogel van het duingebied. Meeuwen eten van alles: vissen, mosselen, kokkels, krabbetjes en wormen; in de stad allerlei afval. Het legsel bestaat meestal uit drie eieren.
Mercuriuslaan
Mercurius is een figuur uit de Romeinse mythologie. Hij was de god van de handel, reizigers en van de winst. Eerst door het verkeer met de Grieken kreeg Rome behoefte aan een handelsgod, die het vroeger niet had bezeten. Zijn dienst schijnt ingevoerd te zijn toen, kort na de verdrijving van de koningen, Rome door de handel voor hongersnood werd behoed. Oorspronkelijk was hij alleen een god van de graanhandel, later werd hij evenwel een god van de handel in het algemeen, niet het minst van de kleinhandel.
Merelhof
De merel is een vogel uit de familie Lijsters. De naam komt van het Latijnse woord voor merel, merula. De merel is één van de bekendste soorten van deze Lijsterfamilie en daarmee een typisch voorbeeld van een zangvogel. De merel is een soort met duidelijke verschillen in verenkleed tussen mannetjes en vrouwtjes. De mannetjesmerel is egaal zwart en hij heeft een opvallende, oranje, spitse snavel, die van groot belang is bij de onderlinge communicatie. Het vrouwtje heeft een aardbruin tot licht roodbruin lijf en is dus lichter dan het mannetje en haar snavel is bruingeel gekleurd.
Merrevlietseweg
is een veenachtig gebied: in de Tweede Wereldoorlog werd in de Merrevliet nog turf gestoken….!!
Middeldijk
de Middeldijk is een dijk die vroeger in het midden lag....
Middellandweg
een middellandweg is een landweg die vroeger in het midden lag….!?
Middelweg
zie Middeldijk
Mildenburglaan
De eerste berichten van het bestaan van de buitenplaats Mildenburg dateren al uit de 16e eeuw. Aan het eind van de 18e eeuw werd het landgoed verfraaid met een aantal wandelwegen en een doolhof. In de loop der jaren raakte het landhuis echter in verval en in het midden van de 20e eeuw kwam het in het bezit van het Zuid-Hollands Landschap die het huis sloopte. Het is nu een natuurgebied.
Mispelstraat
De mispel is een plant uit de rozenfamilie. De vrucht is veel minder algemeen dan vroeger, maar wint momenteel weer iets aan populariteit. De mispel zit vol vitamine C, is familie van de appel en peer en was een zeer belangrijke vrucht tijdens het Romeinse Keizerrijk en Middeleeuwen nog voor de introductie van andere fruitsoorten in West-Europa. De mispel is goed voor de maag en de spijsvertering. Er worden droge kleine harde goudbruine vruchten gevormd, die in oktober rijp, maar dan nog ongenietbaar, melig en wrang, zijn. Na de eerste nachtvorsten worden ze zacht en bruin, en dan kunnen ze na een poosje wel gegeten worden. Aanbevolen wordt ze in oktober of november na een nachtvorst te plukken en ze met de bovenkant naar onderen twee tot drie weken te bewaren op een koele plaats. Voor sommigen is de mispel een lekkernij. Het gezegde: "Zo rot als een mispel" slaat dus in feite op een lekkernij. Als de mispel zacht is, is hij maar een paar dagen te bewaren; hij kan dan gemakkelijk gaan schimmelen en echt gaan rotten.
Moerbeistraat
de Moerbei is een geslacht van tien tot zestien soorten bladverliezende bomen uit de moerbeifamilie. De vruchten zijn eetbaar en bijzonder smakelijk en worden veel gebruikt in gebak en wijnen. Ook is er een uitstekende jam van te maken. De vruchten van de rode moerbei hebben de beste smaak. De rode moerbei had aan het begin van de twintigste eeuw ook een relatief grote spreiding in Nederlandse tuinen. De rijpe vruchten, die nauwelijks verwijderbare vlekken veroorzaken, bevatten aanzienlijke hoeveelheden resveratrol, dat ook in druiven voorkomt en waarvan beweerd wordt dat het goed is tegen kanker en hart- en vaatziekten. De bast wordt wel gebruikt om papier van te maken.
Molendijk
Een molen is een werktuig met uiteenlopende functies. Hij kan dienen tot het vervaardigen van meel, olie, verf enz., het zagen van hout tot het oppompen van water. Een molen kan worden aangedreven door de wind, door water, door elektriciteit, of door de spierkracht van mensen (handmolen, tredmolen) of dieren (rosmolen).
Molenweg
zie Molendijk
Moolhoek
Moolhoek betekent molenhoek en het is de naam van een stuk van een polder die een fiscale eenheid vormde.
Moordijkseweg
een moor is een moeras..?!
Morelstraat
Een morel is een zure soort kers, die donkerrood van kleur is maar ze worden vanwege de zure smaak in Nederland nauwelijks meer verkocht. In België echter worden morellen gebruikt voor een speciaal soort bier. Morellen worden ook met veel suiker gegeten, bijvoorbeeld in yoghurt.

N

Top

Nachtegalenlaan
De nachtegaal is een zangvogel uit de familie Lijsters. De naam is afgeleid van het Germaanse "galan" : zingen. Soms zijn ze in tuinen te horen, zien doe je de nachtegaal bijna niet, door zijn eenzaam karakter en onopvallend verenkleed. Zijn zang is verklinkend en erg karakteristiek, het bestaat uit herhaalde motiefjes en een crescendo. De grootste dichtheid van broedende nachtegalen vindt men tegenwoordig in de kustduinen.
Natersedijk
deze dijk is vernoemd naar de grond van Naters, een inpolderingsproject
Naterseweg
zie Natersedijk
Nieuweweg
de Nieuweweg is een nieuwe weg
Noorddijk
de Noorddijk ligt ten noorden van Rockanje en stamt uit de 13e eeuw
Noordoever Oostvoornse Meer
Het Oostvoornse meer is een diep en helder brakwater meer dat sinds jaren één van de belangrijkste oefenplaatsen is voor het sportduiken. De diepte varieert van 20 tot 30 meter waarbij er enkele putten zijn van net iets dieper dan 40 meter. Het Oostvoornsemeer is een recreatiegebied aan de rand van één van 's werelds grootste havens vlak onder de rook van de petrochemische industrie, dat door de mens buitgemaakt werd op de zee. Het Oostvoornse meer ontstond in 1966 toen in het Brielse Gat een tweede dam werd aangelegd. De eerste dam in het Brielse Gat werd in 1950 aangelegd, waardoor de Brielse Maas werd afgesloten van de Noordzee. Uit het Oostvoornse meer werd zand gewonnen om de Maasvlakte op te kunnen spuiten. De dam tussen de Noordzee en het Oostvoornse meer is een beschermd natuurgebied.
Noordweg
de Noordweg is een weg die in het noorden van Rockanje ligt
Noordzeeboulevard
Een boulevard is een lange, brede, gewoonlijk met rijen bomen beplante straat in een stad of een brede wandelweg zonder bomen langs de zee. Het woord komt uit het Frans en is daarin oorspronkelijk een vervorming van het Nederlandse woord bolwerk..

O

Top

Obalaan
Oba is de naam van een paard dat vroeger in het weiland in deze omgeving stond, samen met Ria, een ander paard
Olaertsduijnweg
het landgoed Olaertsduyn ligt tegen het duinlandschap van de gemeente Westvoorne. Laurens Rotterdam wil op dit landgoe activiteiten ontwikkelen ten behoeve van de ouderen in de gemeente Westvoorne. Het landgoed biedt daarbij een unieke mogelijkheid om wonen, zorg en natuur met elkaar te verbinden. Er is nu een Volkshogeschool in gevestigd.
Olmenhorst
een Olm of iep is een geslacht van loofbomen. De bladeren zijn veernervig en hebben een gezaagde bladrand. Ze lijken soms op de bladeren van de haagbeuk. Olmenbladeren hebben echter in tegenstelling tot die van de haagbeuk een ongelijke bladvoet. De bloemen bloeien eerder dan dat de bladeren verschijnen. Het bloemdek is klein, groen en aan de slippen zijn ze onderling vergroeid. Daar boven staan de meeldraden met paarse helmhokken en de stamper. De zaden zijn afgeplat en hebben een brede gevleugelde rand. De iep is gevoelig voor de iepziekte, een schimmel die wordt overgebracht door iepenspintkever.
Ommeloop
op de Ommeloop loop je gezellig een straatje om...!
Ommeloopweg
Het terrein Ommeloop ligt ten noordwesten van Brielle. Het is een klein maar zeer byzonder natuurgebied omdat het zijn water krijgt door zoute kwel. Moeraszoutgas en melkkruid zijn typische soorten die hier van houden. Het natuurgebied is te obverzien vanaf de Katteweg en de Sleepseweg.
Oosterhoutseweg
de eerste berichten van het bestaan van de buitenplaats Oosterhout stammen al uit de 17e eeuw. In de 18e eeuw werd de plaats omschreven als een herenhuis met een hofstede. De buitenplaats werd afgebroken maar de boerderij bleef bestaan. In de 19e eeuw wordt het land opgedeeld in kleinere percelen waarop villa’s gebouwd werden. Eén van die villa’s is gebouwd in de stijl van het oude landhuis uit de 17e eeuw met de naam Villa oosterhout.
Oosterlandsedijk
Oosterland is de naam van een polder bij Oostvoorne
Oranjelaan
Oranje is een secundaire kleur die zich in het spectrum tussen rood en geel bevindt. Het woord oranje is afkomstig van het Spaanse naranja, dat sinaasappel betekent. Later werd via een toevallige associatie met de Franse stad Orange een link met het huis van Oranje gelegd...
Orchislaan
Orchis is een geslacht uit de orchideeënfamilie. Door de vorm en de dubbele wortelknol ontstond de naam Orchis dat teelbal betekent. Een hardnekkig bijgeloof hield vol dat vrouwen die de hardste en sappigste knol aten, een zoon zouden krijgen. De Duitse naam Knabenkraut is hier ook op gebaseerd…! Bij de bloei verwelkt één van de knollen, de andere is voor de volgende bloeiperiode bestemd.
Orionstraat
Orion is een opvallend sterrenbeeld aan de hemelequator. Orion is een jager die de Plejaden achtervolgde, daarna door Diana werd gedood en vervolgens tot sterrenbeeld werd verheven. Op het noordelijk halfrond is Orion in de winter opmerkelijk aanwezig; het lijkt op een zandloper met linksboven de heldere ster Betelgeuze.
Oudedijk
de Oudedijk is een oude dijk
Oudeweg
de Oudeweg is een oude weg
Overboslaan
het Overbos was vroeger een deel van het aangrenzende landgoed Kooysight (zie Kooysightlaan)

P

Top

Pancrasgorsedijk
Sint Pancratius werd vóór 1572 in Oostvoorne vereerd als een heilige die omstreeks het jaar 300 geleefd zou hebben. Pancras is ook de naam van een polder op Voorne.
Pancrasgorseweg
Een gors (ook wel kwelder of schorre) is een begroeide buitendijke landaanwas die bij een gemiddeld hoogwater niet meer onderloopt. Alleen bij erg hoge waterstanden komt hij blank te staan. De term wordt ook wel gebruikt voor een onbedijkte aangeslibde kleibank.
Panneweg
een panne of een krim is een komvormige holte in de duinen.
Panserdijk
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!
Parklaan
een park ligt meestal in de buurt van een landhuis en het is een met paden en lanen doorsneden uitgestrekt terrein waar bomen en struiken op groeien en dat meestal door een vijver of een andere kunstmatige aanleg verfraaid is.
Parnassialaan
de parnassia is een tot 30 cm hoge plant uit de parnassiafamilie. De plant bloeit van juli tot in september en komt sporadisch in vochtige duinvalleien voor De vijf kroonbladen zijn wit met groenige parallel-lopende nerven. In de bloem staan een reeks goudkleurige knopjes die nectar afgeven. De bloem woordt vooral door vliegen bezocht.
Pastorielaan
een pastorie is de woning van een pastoor, elke parochie heeft een pastorie. In de protestantse kerk wordt de woning van een dominee ook pastorie genoemd.
Patrijzenlaan
De patrijs of veldhoen is een akkervogel uit de familie van fazanten. Een volwassen patrijs is ongeveer 30 centimeter groot. De poten zijn grijs, de kop is kastanjebruin evenals de keel. Mannetjes hebben bovendien een kastanjebruine buikvlek in de vorm van een hoefijzer. De vrouwtjes hebben een kleinere vlek, de jongen hebben geen vlek. Voor de rest is er weinig verschil tussen mannetjes en vrouwtjes. Op de patrijs mag op dit moment in Nederland in geen enkel seizoen gejaagd worden.
Peltersdijk
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!
Perzikstraat
De perzik is een populaire vrucht. Ze bevat een harde houten pit net als de abrikoos, de pruim en de kers. Technisch zijn dit alle steenvruchten. De schil voelt een beetje pluizig aan. Een vorm zonder deze pluizige schil heet een nectarine. Behoudens de schil bestaat er geen wezenlijk verschil tussen perziken en nectarines. Een nectarine is dus geen kruising tussen een perzik en een pruim, zoals soms wordt verondersteld. In Nederland werden vroeger perziken onder glas geteeld. Deze teelt is nagenoeg verdwenen omdat de Nederlandse kasperziken qua kostprijs niet konden concurreren met de perziken die in zuid-Europa gewoon buiten groeien.
Pinnepot De
dit gebied heeft sinds de 17e eeuw al deze naam, het is dus een oud terrein. Het ligt ten oosten van Oostvoorne en het is nu een bedrijventerrein.
Plataanstraatk
een plataan is een geslacht van bomen uit de plataanfamilie. Het jonge blad en de twijgen zijn dicht bezet met stervormige haren. Als de haren uitvallen kunnen deze soms jeuk veroorzaken. Karakteristiek is ook de stam die, doordat er stukken schors afvallen, verschillende kleuren bruin en groen oppervlak vertoont. De plataan wordt in België en Nederland als laan- en straatboom aangeplant.
Plutostraat
Pluto is een in 1930 ontdekt hemellichaam in ons zonnestelsel dat tot 24 augustus 2006 werd geclassificeerd als planeet en sindsdien als dwergplaneet. Ze is vernoemd naar de Romeinse god van de onderwereld.
Polarisstraat
Polaris of de Poolster is de helderste ster in het sterrenbeeld Kleine Beer. De naam Poolster dankt de ster aan het feit dat hij ongeveer op de plaats van de noordelijke hemelpool staat met minder dan 1 graad verschil. Hij wijst dus het Noorden aan en fungeerde in de scheepvaart lange tijd als ‘kompas’.
Polderslaan
een polder is een door dijken omgeven stuk land waarvan we de waterstand kunnen regelen. Polders worden in het algemeen doorkruist met watergangen. Voor de waterhuishouding is het noodzakelijk dat de sloten goed door kunnen stromen en om hier zeker van te zijn worden ze twee keer per jaar geschouwd: er wordt gecontroleerd of de sloot diep genoeg is en of er geen waterplanten in staan.
Polderweg
zie polderslaan
Primulalaan
de Primula of Sleutelbloem is een geslacht van meer dan 500 soorten laaggroeiende planten uit de sleutelbloemfamilie. Sommige soorten worden gekweekt vanwege hun decoratieve bloemen . Overblijvende soorten bloeien in het voorjaar. De kleur van de bloemen varieert van paars, geel, rood en roze tot wit. De planten geven meestal de voorkeur aan gefilterd of gedempt zonlicht. De botanische naam primula is afgeleid van het woord primus (eerste) en geeft aan dat ze als een van de eerste bloeiers in het voorjaar werd gezien.
Prinsenpad
Prins is de hoogste adellijke titel, maar kan ook een lage vorstelijke titel zijn. Het vrouwelijke equivalent is prinses. De term 'prins' komt van het Latijnse princeps dat voorste of eerste betekent. De titel gold voor de eerstgeborenen van een graafschap, hertogdom, of koninkrijk. De andere zonen waren Baronnen. In de vroege Middeleeuwen was een prinses de gemalin van een prins. Tot die tijd bleef zij Jonkvrouwe.
Provincialeweg
is een weg die door de provincie onderhouden wordt.
Pruimenhof
De pruim is een boomvrucht, meer bepaald een naam voor bepaalde soorten steenvruchten van het geslacht Prunus, die geteeld wordt voor consumptie. Voor het behoud van de raseigenschappen, dient de pruim vegetatief te worden vermeerderd. Hiertoe wordt de pruimenboom geënt op een onderstam. Er zijn veel soorten pruimen en de meest bekende is de Reine Claude Verte, de beroemde Reine Claude met de kleine ronde groene vruchten. Indien rijp geplukt, is dit qua smaak de koningin onder de pruimen met een heel specifiek eigen aroma.
Prunuslaan
Het geslacht Prunus behoort tot de rozenfamilie en het omvat 400 soorten. Van nature komt alleen de zoete kers voornamelijk in Zuid-Limburg voor. De vrucht is een steenvrucht. Andere soorten zijnz; abrikoos, pruim en perzikt.
Pyroladreef
Pyrola of wintergroen is een geslacht van kruidachtige, groenblijvende planten uit de heifamilie. De naam betekent peer. De planten hebben een karakteristieke geur. Het zijn vrij kleine planten, met rozetvormige, ronde of peervormige bladeren. De plant vormt een stengel die een tros met enkelvoudige, witte, crèmekleurige of roze bloemen draagt.

Q

Top

.....
.....
.....
.....

R

Top

Raadhuislaan
Een gemeentehuis of raadhuis is een gebouw waarin de ambtenaren van de gemeente, de burgemeester en wethouders werken en waar de gemeenteraad die de gemeente bestuurt, vergadert. Het gebouw is eigendom van de gemeente.
Rakkerweg
een rakker was in de middeleeuwen een soort politieagent, de commandant van de rakkers was een schout.
Regentesselaan
Een regent is een bestuurder, die al dan niet namens een andere persoon of personen optreedt. Het meest bekend is de regent die de monarchale waardigheid waarneemt namens een minderjarige vorst of vorstin. Vroeger werd een vrouwelijk regent regentes genoemd. Emma van Waldeck-Pyrmont was regentes tijdens de laatste levensdagen van Willem III en tijdens de minderjarigheid van koningin Wilhelmina. Ook koningin Juliana was tot twee keer toe regentes. Het woord 'regentes' is echter niet langer politiek correct.
Reigerhof
De blauwe reiger is het bekendste en meest voorkomende lid van de reigerfamilie. Op z’n lange poten stapt hij voorzichtig door ondiepe plekken van stadssingels en poldersloten en door weilanden; hij wordt vliegend gezien langs grachten en bij meren; zijn broedkolonies bevinden zich midden in de stad in hoge bomen of juist in volstrekt afgelegen bospercelen. De blauwe reiger is een waadvogel, die voorzichtig door ondiep water schrijdt of doodstil wacht op een naderende prooi. Als hij een prooi waarneemt schiet de kop met de lange snavel razendsnel vooruit. Het is een wonder dat hij daarbij blijkbaar precies met de breking van het licht op het grensvlak van lucht en water rekening houdt. De blauwe reiger is ook regelmatig een ongenode) gast aan de rand van tuinvijvertjes waarin goudvissen rondzwemmen.
Rialaan
Ria is de naam van een paard dat vroeger in het weiland in deze omgeving stond, samen met Oba, een ander paard
Ridderlaan
Een ridder was in de Middeleeuwen oorspronkelijk een bereden en bepantserde soldaat die de ridderslag ontvangen had. Dit gebeurde meestal door de koning. Allengs werd de naam echter geassocieerd met adel en sociale status, vermoedelijk omdat de kosten van de uitrusting voor het ridderschap het slechts voor de toenmalige elite mogelijk maakten een dergelijke status te verwerven. De gewapende bereden strijders werden ruiters of ridders genoemd en zij vormden in de loop van de 10e en 11e eeuw een gesloten kaste. De positie in de ridderschap werd erfelijk en er ontstond een ritueel waarin leerlingen, schildknapen genaamd, tot ridders konden worden geslagen door hun patroon. In de late middeleeuwen trokken de koningen deze bevoegdheid aan zich.
Riet
Riet is een plant die behoort tot de grassenfamilie, ze kan 1-3 m hoog worden en de stengel staat stijf rechtop. De plant groeit in het water of aan de waterkant op natte, zoete tot brakke grond en komt ook voor langs spoorwegen en in akkerranden of als te bestrijden onkruid in bouwland. Na de drooglegging van de IJsselmeer polders werd eerst riet ingezaaid, dat na enkele jaren de grond geschikt maakte voor de landbouw.
Rik de
Rik of rekke is een wijfjesree in het derde jaar...In sommige dialecten staat rik voor rug, dus misschien is De Rik afgeleid van Rugge..??
Ringmuur
de ringmuur is de muur die heel het kasteel omringt, meestal zijn er een paar donjons in gebouwd. Ook was de ringmuur voorzien van kantelen waarachter de schutters konden wegkruipen als het kasteel belegerd en beschoten werd. In de ringmuur waren ook poorten gebouwd die zwaar verdedigd konden worden. Rondom de ringmuur was een slotgracht gegraven.
Rockanjesedijk Nieuw
Rockanje is een badplaats gelegen aan de Noordzeekust en behoort tot de gemeente Westvoorne. Het strand is 6 km lang en heeft een aangrenzend uniek duingebied. Rockanje is ontstaan na inpoldering van stukken zee. De eerste polder die werd gecreëerd, kreeg de naam Oud-Rockanje. Uiteindelijk zijn er negen kleipolders ontstaan, deze zijn later Rockanje geworden. Tot 1 januari 1980 was Rockanje zelfstandig, daarna fuseerde het samen met Oostvoorne en Tinte tot de nieuwe gemeente Westvoorne.
Roerdomp
De roerdomp is een reigerachtige die door zijn perfecte schutkleur in het rietland niet opvalt. Deze vogel is zeldzaam in Nederland, maar dankzij de ontwikkeling van nieuwe moerassen is er sprake van enig herstel. De roerdomp is afhankelijk van overjarig riet. Een vliegende roerdomp trekt zijn nek in naar zijn romp, net zo als de blauwe reiger dat doet. Op de grond houdt de roerdomp zich meestal op in het riet waar hij zoekt naar amfibieën en vissen. Als hij zich bespied waant, blijft hij roerloos staan met de snavel recht naar boven wijzend Op deze manier is hij nagenoeg onzichtbaar. Het dier vertoont de meeste activiteit rond zonsopkomst en -ondergang.
Rondeweiweg
Is de wei echt rond...?
Ruggeweg
Rugge is een polder en een waterschap in de gemeenten Oostvoorne en Brielle. Het waterschap was in 1811 ontstaan als de rechtsopvolger van het Ambacht Rugge. Het waterschap was verantwoordelijk voor de waterhuishouding in de polder.
Ruigendijk
onbekend
Ruy De
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!

S

Top

Sagittastraat
Sagitta is een klein sterrenbeeld aan de noordelijke hemelkoepel en het heeft geen heldere sterren.
Saturnusstraat
Saturnus is van de zon af gerekend de zesde planeet in ons zonnestelsel en op Jupiter na de grootste. Beide gasreuzen zijn zogenaamde 'buitenplaneten'. Saturnus is vernoemd naar de Romeinse god Saturnus. Saturnus is al sinds de prehistorie bekend. Saturnus is met het blote oog zichtbaar als een heldere heldergele "ster" die niet flikkert. De ringen zijn niet met het blote oog te zien, met een verrekijker is wel te zien dat Saturnus niet cirkelvormig is. Een kleine telescoop laat de ringen al goed zien. De scheidingen tussen de ringen worden wel gebruikt om de kwaliteit van telescopen te testen. De zichtbaarheid van de ringen variëert overigens met de hoek waaronder wij ze vanaf de aarde zien. Als de aarde precies in het vlak van de ringen staat kijken we precies op de rand en zijn ze vrijwel onzichtbaar. Dit zal gebeuren op 9 september 2009 en het zal daarna jaren duren voordat de ringen weer maximaal openstaan.
Schapengorsedijk
Het schaap is een evenhoevig zoogdier, dat door de mens is gedomesticeerd om onder andere wol te leveren. Het is een herkauwer, nauw verwant aan de geit. Het mannetje wordt ram genoemd, het vrouwtje is een ooi en het jong een lam. Weideschapen zijn te vinden op voedselrijke gronden, zoals op de zware klei langs de rivieren en langs de kust of in het mergelland, met zijn eigen specifieke, maar rijke vegetatie. Weideschapen zijn op te splitsen in rassen die voor het vlees worden gehouden zoals de Texelaar en rassen die voor de melk worden gehouden zoals het Fries en Zeeuws melkschaap.
Scheitweekseweg
deze weg is de scheiding tussen twee stroomgebieden en het water langs de weg is een soort boezem of afvoerkanaal.
Schelpenweg
De schelp is een uit kalk en andere mineralen bestaand uitwendig skelet dat door een weekdier wordt aangemaakt. De schelp verleent het dier stevigheid, en beschermt het tegen uitwendige invloeden zoals predatie, kwetsuren, uitdroging, etc. De schelp groeit tijdens het leven met het weekdier mee.
Schepenenweg
Een schepen is een openbaar bestuurder op plaatselijk niveau.. De term schepen was in Nederland vóór 1795 gebruikelijk als dorps- of stadsbestuurder. Schepenbank was het oude woord voor het lokale bestuur, met inbegrip van de plaatselijke rechtspraak en de schout met de schepenen samen vormden het dorpsbestuur.
Schoutweg
De schout vormde samen met de schepenen het dorpsbestuur en hij was tevens het hoofd van de rakkers. Ook kon de schout de voornaamste bestuurder zijn binnen een heerlijkheid; hij werd dan aangesteld door de heer om in diens naam te handelen. In een boerenambacht werd de schout ook wel huisman genoemd en was hij een niet-horig bezitter van een vrij overerfbare hoeve.
Schrijversdijk
Schrijversdijk is wellicht vernoemd naar een vroegere bewoner...?
Sipkesslag C
C Sipkes was directeur van het Zuid-Hollands Landschap, opgericht in 1934 met als doel het typische natuur en cultuurlandschap van Zuid-Holland te beschermen.
Siriusstraat
Sirius is de helderste ster in het sterrenbeeld Grote Hond, de ster staat ook bekend als de Hondsster. Sirius is na de zon de helderste ster aan de hemel. Het is ook een van de dichtstbijstaande sterren, de afstand is bijna negen lichtjaar Als Sirius niet te zien is aan de hemel, zijn er de hondsdagen. In de Griekse mythologie doodt Artemis per ongeluk haar geliefde, Orion. Hierdoor was ze zo bedroefd dat ze hem als een sterrenbeeld aan de hemel zette, met zijn trouwe hond Sirius naast zich, zodat ze hem kon blijven zien...
Slag Tweede
een slag is een pad over de duinen naar het strand. De Tweede Slag was vroeger een goeie stek voor de zeevissers…!
Sleepseweg
de Sleepseweg is een oude weg in de polder bij Brielle.
Sliklandseweg
Een slik is een droogvallende plaat in een getijdenwater. Slikken vallen droog bij eb en lopen onder water bij vloed. Slikken komen met name voor in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta. Met slik kan ook de modderige (niet de zandige) grond bedoeld worden die vaak op de droogvallende platen te vinden is. In die zin is het dus een grondsoort. Slikken worden tweemaal per etmaal overspoeld. Dan bezinken er kleine, fijne deeltjes die zweven in het zeewater. In deze laag afzetting kunnen planten niet gedijen, tevens is deze laag ondoorlaatbaar waardoor er zich een zwarte laag vormt als gevolg van het rotten van wieren en andere organismen die er gevangen zitten.
Slotlaan
Een slot of kasteel is een versterkte woning. Kastelen werden in de middeleeuwen ontwikkeld als verdedigbare woning. Aanvankelijk bestond de versterking slechts uit houten palissades, later werden stenen muren gebruikt. Een kasteel wordt ook wel een burcht genoemd. Een kasteel kon ook een versterkte hoeve zijn of een speciaal gebouwde constructie om in tijden van gevaar naar te kunnen vluchten. Met de introductie van het buskruit en artillerie verloren kastelen hun militaire betekenis. Ze werden vaak omgebouwd tot lusthoven en buitenplaatsen.
Smeetztstraat Hendrik
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!
Sokseweg
oude weg in de polder
Spechtenhof
Spechten zijn een vogelfamilie van kleine tot middelgrote, robuuste vogels met scherpe snavels, een stijve staart met twee poten waarvan de twee middelste tenen naar voren staan en de buitenste twee naar achteren. Zij leven meestal in bomen en gebruiken hun scherpe snavel en lange kleverige tong om daaruit insecten los te peuteren. Zij gebruiken hun staart daarbij als steunpilaar. Zij leven meest in paren en hakken hun nest uit in een boomstam.
Sportlaan
Hoewel iedereen weet wat met sport bedoeld wordt, is het lastig om hiervan een eensluidende definitie te geven en er zijn nogal wat takken van sport…! Sport is gezond en staalt de spieren, was vroeger het devies….
Stationseweg
Een station is een plaats waar treinen stoppen en reizigers in-, uit- of over- kunnen stappen en/of goederen kunnen worden verladen. Vroeger was hier het station van de RTM die het vervoer van Rotterdam naar Oostvoorne v.v. regelde. Na het verdwijnen van het trammetje werd het vervoer overgenomen door een busdienst.
Steenoven
In een steenoven worden uit klei gevormde kunstmatige stenen gebakken voor de constructie van muren of voor het toepassen in bestratingen. De klei kan rivierklei uit de uiterwaarden zijn of zeeklei van de kuststreken. De kleisoort bepaalt grotendeels de eigenschappen van het uiteindelijke product. IJzerhoudende klei geeft de baksteen na het bakken een rode kleur en kalkhoudende klei meer een gele kleur. Bakstenen worden benoemd naar de plaats van herkomst, bv waalsteen, afkomstig uit de omgeving van de rivier de Waal.
Stekelhoek
Op de stengel van een plant kunnen stekels zitten. Een stekel, zoals bij de braam is een kegelvormig uitgroeisel van de opperhuid en is niet verbonden met het inwendige van de stengel of tak.
Strandweg
Een strand is een strook land langs een zee, oceaan of een meer die relatief vlak is. Een strand loopt zeewaarts naar beneden, en gaat over in de zeebodem.Veelal bestaat een strand uit voornamelijk zand (zandstrand), soms uit voornamelijk kiezelstenen (kiezelstrand) of schelpen (schelpenstrand) en soms willen er wat zoutminnende planten groeien en wat helmgras. Soms worden ook eventueel aanwezige duinen tot het strand gerekend. Een strand langs een zee of oceaan loopt (deels) onder water als het vloed wordt. Het tegengestelde daarvan is eb. Dat worden getijden genoemd.
Strypsedijk
Strype is de naam van een polder
Strypseweg
zie Strypsedijk
Sudemare
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!
Swinsedreef
vermoedelijk vernoemd naar boer Abraham Swin, een vroegere bewoner…

T

Top

Taerlingstraat Andries
Taerlingstraat Andries was een bewoner van Rockanje.
Tarweland
Tarwe is een van de voornaamste granen waar de mensheid zich mee voedt, naast rijst en maïs. Het staat met maïs op een gedeelde eerste plaats. Door kruising en selectie zijn er van gewone tarwe duizenden rassen gekweekt met verschillende eigenschappen en een steeds hogere opbrengst per ha. Meel van gewone tarwe is afhankelijk van het ras geschikt voor het maken van brood, biscuit en gebak.
Tichelarijweg
een tichelarij is een steenoven.
Tiendweerde
was de tiendweerde een soort belasting??
Toeloopweg
een toeloop is toestroming van veel mensen naar één punt.
Toernooiveld
op een toernooiveld werden toernooien gehouden waarbij gewapende ridders met zwaarden tegen elkaar vochten. Deze zijn in de late middeleeuwen ontstaan als tijdverdrijf van ridders. Oorspronkelijk bestonden toernooien alleen uit een massaal gevecht, later ontstond ook het steekspel waarbij men met uitgeholde en verzwakte houten lansen op elkaar inreed. Het toernooi werd door herauten in goede banen geleid. De kerk heeft toernooien altijd streng afgekeurd, zozeer zelfs dat zij die in het strijdperk omkwamen na 1130 geen kerkelijke begrafenis kregen. Na 1300 werden de toernooien gedisciplineerder en minder gevaarlijk.
Tonneboerstraat
De tonneboer is een kleine onsmakelijke pruim die gebruikt werd als bindmiddel in de jamfabriek. De pruimen moesten ‘groen’ aangevoerd worden in kisten van 20 kg en als er teveel rijpen tussen zaten, werd de partij afgekeurd…
Hoe komt een pruim echter aan zo’n naam?? De pruim is niet lekker en het zou best kunnen dat in vroeger jaren toen er nog geen riolering was en de pruim nog geen naam had, iemand gezegd heeft:”Bah, wat een vieze pruim, die is rijp voor de tonneboer…!!”
Torenweg
Een toren is een bouwwerk dat aanmerkelijk hoger dan dat het breed en lang is. Een toren kan alleenstaand of met een ander gebouw verbonden zijn en hij steekt in de regel boven andere gebouwen uit.
Troubadour
De troubadour of minstreel was een dichter van poëzie die bestemd was om gezongen te worden. De eerste van naam bekende troubadour was Willem van Poitiers, die in de 11e eeuw leefde. De meeste troubadours bezongen de hoofse liefde en ook de hoge adel schreef liederen in de stijl van de troubadours, bijvoorbeeld hertog Jan I van Brabant. In het begin van de veertiende eeuw verdwenen de troubadours….

U

Top

Uranusstraat
Uranus is de op twee na grootste en vanaf de zon gezien de zevende planeet van ons zonnestelsel. Deze ijsreus is vernoemd naar de god Uranus, de personificatie van de hemel, uit de Griekse mythologie. Met het blote oog is Uranus net niet te zien, alleen als hij in oppositie staat, onder zeer gunstige omstandigheden en als bekend is waar gezocht moet worden komt de helderheid in de buurt van de grens van wat nog met het blote oog gezien kan worden. Met een gewone verrekijker is Uranus wel te zien als een zwak "sterretje", maar zelfs met een grote telescoop blijft Uranus niet meer dan een groenachtig schijfje.
.....
..........

V

Top

Valkenlaan
de valk is een roofvogel behoort tot de familie van de valkachtigen. Wereldwijd komen er 58 soorten valken voor, die zich alle kenmerken door lange spitse vleugels, een naakt loopbeen en naakte tenen. De rest van de poten is met losse veren bedekt. In Nederland is de torenvalk de meest voorkomende valkensoort. Valken werden veelal afgericht door een valkenier en voor de jacht gebruikt. Als voedsel eten ze andere vogels en kleine zoogdieren.
Valleipad
Een vallei of dal is een langgerekte laagte in een landschap. De meeste dalen zijn ontstaan door de uitspoeling van een beek of een rivier, maar ook gletsjers en bewegingen in de aardkorst kunnen een bijdrage leveren in het ontstaan van een dal. Op basis van de ontstaansgeschiedenis worden U-dalen en V-dalen onderscheiden. U-dalen zijn uitgesleten door gletsjers en V-dalen door beken.
Valweg
een val kan het gevolg zijn van de zwaartekracht maar het kan ook een mechanisme zijn om ratten te vangen! Een derde betekenis is de lijn die het zeil hijst en tenslotte heet het beweegbare deel van een brug ook een val
Venusstraat
Venus is vanaf de zon gezien de tweede planeet van ons zonnestelsel. De planeet is vernoemd naar Venus, de Romeinse godin van de liefde. Vanaf de aarde gezien is Venus na de zon en de maan na het helderste object aan de hemel en vanwege die grote helderheid wordt Venus wel de avondster of morgenster genoemd.
Verloren Arbeid
…dus voor niks gewerkt…!!
Vestahof
Vesta was de Romeinse godin van de eendracht en de veiligheid in de staat. In de Romeinse mythologie worden Saturnus en Ops genoemd als haar ouders. Vesta werd geëerd als Romes Eerste Moeder. Zij werd aanvankelijk afgebeeld als een vlam of met een vlam, en haar naam wordt gebruikt als synoniem van 'vuur’. In feite is Vesta het haardvuur zelf en daarom was zij ook godin van het huiselijke welzijn.
Vestalaan
zie Vestahof
Vinkenhilseweg
Vinkenhil is een deel van de polder Lodderland in Rockanje.
Vinkenhof
De vink broedt van half april tot juli. Nesten van deze "randbroeder" vindt men op verschillende hoogtes aan de rand van een bos, open plek of weg. De broedduur bedraagt 12 - 15 dagen. Beide vogels verzorgen de jongen, die het nest na 13 – 14 dagen verlaten, waarna ze nog enige tijd gevoerd worden en er zijn meestal twee legsels per jaar.
Vinkenslag
De vink is een zangvogel en behoort tot de familie van de vinkachtigen. Zijn zang, waarvan de laatste tonen de "vinkenslag" wordt genoemd, is zeer melodieus: "tsitsitsitsitsitsitsi-tjoe-ie-ò". De zang is te horen van februari tot in september. Het liedje duurt maximaal 5 seconden en wordt makkelijk 10 keer per minuut herhaald. In de 18e en 19e eeuw waren zangwedstrijden voor "blinde vinken" de norm. Hierbij werden de oogleden aan elkaar geschroeid, een ingreep die overigens omkeerbaar was. Het idee dat een blinde zanger mooier zong, kwam waarschijnlijk voort uit de Halewijn legende.
Virgostraat
Virgo of Maagd is een sterrenbeeld aan de hemelequator en het is ook een teken van de dierenriem, de zon staat hier van 16 september tot 31 oktober. De afstand tot de aarde bedraagt ongeveer 50 miljoen lichtjaar….
Visserslaantje Zuster
Josephina Carolina Wilhelmina Visser (1898 – 1973) was bijna 25 jaar een zeer geliefde wijkzuster bij het Groene Kruis in Oostvoorne en Tinte.
Vlasakker
een vlasakker is een akker waarop vlas verbouwd wordt. Er zijn twee soorten: vezelvlas voor linnen en olievlas voor lijnzaadolie.
Vleerdamsedijk
Vleer is een verbastering van vlier en de vlier is een geslacht van snelgroeiende heesters of kleine bomen. In de lente dragen ze tuilen van witte of crèmekleurige bloemen, gevolgd door kleine rode, blauwachtige of zwarte vruchten. Thee van de bladeren werkt bloedreinigend. Gekookte bessen versterken de stofwisseling en worden ingezet tegen ischias en reuma. Vlierbessensiroop is goed voor de keel bij een verkoudheid. Gekneusde bladeren bijeengebonden boven een deur of raam houden muggen op afstand. Kransen van vliertakken legt men over de hoofden van paarden om lastige vliegen op afstand te houden…….!!
Vleerweg
zie Vleerdamsedijk
Vlielander Heinlaan
Hein Vlielander (1914 – 1992) , Heer van Rockanje, drager van het Vlieger Kruis, onderscheidde zich tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Vlierbessenstraat
de Vlier is een geslacht van snelgroeiende heesters of kleine bomen. In de lente dragen ze tuilen van witte of crèmekleurige bloemen, gevolgd door kleine rode, blauwachtige of zwarte vruchten. Thee van de bladeren werkt bloedreinigend. Gekookte bessen versterken de stofwisseling en worden ingezet tegen ischias en reuma. Vlierbessensiroop is goed voor de keel bij een verkoudheid. Gekneusde bladeren bijeengebonden boven een deur of raam, houden muggen op afstand. Kransen van vliertakken legt men over de hoofden van paarden om lastige vliegen op afstand te houden…….!!
Voet- of Kraagweg
een voetweg of voetpad is een weg uitsluitend voor voetgangers met kraag...?!
Vogelenzangweg
Vogelzang is het vermogen van vogels om te fluiten en het is tevens de bekendste vorm van diercommunicatie. Van zingen is geen sprake omdat vogels geen strottenhoofd hebben, maar de lucht laten trillen met behulp van membranen. Vrijwel iedere vogelsoort heeft een unieke zang, zodat soortgenoten elkaar makkelijker kunnen vinden. Ook bij het tellen van vogelpopulaties worden de soortspecifieke geluiden gebruikt.
Vogelgaarde
Vogels zijn dieren die allemaal twee zeer kenmerkende eigenschappen gemeen hebben: ze hebben vleugels en ze hebben veren. Vogels hebben zeer uiteenlopende leefgebieden: van oceanen tot woestijnen en van tropische regenwouden tot het poolgebied. Ook in vorm en grootte zijn vogels zeer verschillend. De struisvogel is groot en kan niet vliegen; de kolibrie is klein en is een zeer behendige vlieger. Bij vogels zijn het bijna altijd de mannetjes die de mooiste veren hebben in tegenstelling tot andere dieren moet het vrouwtje verleid worden; vaak gaat dit gepaard met een soms complexe baltsdans, zang of een romantisch dineetje (vb een hoopje wormen).
Voornelaan Dirk van
Dirk ca 1135 volgde zijn broer op als Heer van Voorne en Burggraaf van zeeland
Voorneweg Gerard van
Gerard van Voorne (geb. ca. 1280 overl. ca. 1337) was Heer van Voorne en Burggraaf van Zeeland. Hij trouwde ca 1297 met Hedwig van Borselen die in 1329 overleed waarna hij in 1332 met Elisabeth van Kleef trouwde. In 1330 kreeg Den Briel stadsrechten en het was tevens de zetel van de graven van Voorne totdat deze heerlijkheid in 1371 bij Holland gevoegd werd. Hij was de vader van Machteld van Voorne.
Voorweg
de voorweg is lange tijd de voornaamste weg geweest.
Vroonweerde
een Vroon was een stuk grond of een viswater waarop diensten rustten die aan de ambachtsheer verschuldigd waren.

W

Top

Waaldrift
de Waal is een meertje in Rockanje met een wel. Het verhaal gaat dat het meer bodemloos is. In het begin van de 17e eeuw was vrouw Bettje erg onvoorzichtig en viel in het water. Er is wel naar haar gezocht, maar niemand kon haar vinden…..
Waalstraat Willem de
Deze straatnaam is vernoemd naar Willem de Waal, gemeente-secretaris in Rockanje, die samen met zijn dorpsgenoten Cornelis Langendoen en Johannes Groeneveld op 6 december 1944 in de duinen werd gefusilleerd. Over de motieven is weinig bekend; waarschijnlijk hebben haat en verraad een rol gespeeld. Deze moord heeft plaats gehad in de buitenduinen ten noorden van het voetpad aan het einde van de 2e Slag. Een gedenkteken ter plaatse is aan deze gebeurtenis gewijd. De plaats is niet helemaal juist, omdat door verschuiving van de zeewering de oorspronkelijke plek niet gehandhaafd kon worden.
Waalweg
Langs rivier- en zeedijken zijn kolken de overblijfsels van dijkdoorbraken. Door het rondkolkende water zijn diepe gaten ontstaan, nu vaak kleine, diepe poelen. Bij het doorbreken was de kracht van het water vaak zo groot, dat de dijk niet meer te dichten was. Om de kolk werd dan een nieuw stuk dijk gebouwd.
Walinxweg
een oude naam op Voorne.
Waterbospad
het waterbos is een natuurgebied in de Voornse duinen.
Wega
Wega is de helderste ster in het sterrenbeeld Lier en een van de helderste van de noordelijke hemel. Door de precessie van de aardas stond ongeveer 14000 jaar geleden de noordelijke hemelpool in de buurt van Wega, dit was toen dus de Poolster en niet de ster Polaris.
Weidehof
de Weide maakt deel uit van het totaal oppervlak aan grasland in Nederland. Het aandeel grasland in het totale oppervlak van Nederland is ongeveer de helft en betreft dus een aanzienlijk deel. Verreweg het grootste deel van het grasland wordt als weide gebruikt voor vee. Deze wordt in de meeste gevallen intensief gebruikt en bestaat vaak uit grassoorten, die snel groeien. Door regelmatige bemesting met dierlijke mest of kunstmest kan er vijf tot zes keer per seizoen gemaaid worden.
Westerlandseweg
de Westerlandseweg is een oude weg in de polder Rugge.
Westplaatweg
De Westplaat is ongeveer 350 hectare groot en gelegen in de voormalige Maasmonding. Door aanleg van de Brielse Gatdam in 1966 is er een slufter ontstaan, bestaande uit het restant van het Brielse Gat (slikkengebied) en de Westplaat. In de trektijd worden hier grote concentraties steltlopers waargenomen.
Westvoorneweg
De huidige gemeente Westvoorne, is in 1980 ontstaan uit de oude gemeenten Oostvoorne, Rockanje en Tinte.
Weyerland
wellicht het land van een inwoner van Voorne die Weyer heette…?
Wielewaal
De wielewaal is een heldergekleurde zangvogel uit de familie van wielewalen. De vogel is maximaal 25 cm groot maar is toch moeilijk te vinden omdat hij nogal schuw is en bij voorkeur in boomtoppen verblijft. Het broedseizoen is mei tot juli.
Een bekend kinderliedje is natuurlijk:
Kom mee naar buiten allemaal,
dan zoeken wij de wielewaal
en horen wij die muzikant,
dan is zomer weer in 't land!
Dudeldjo klinkt zijn lied,
dudeldjo klinkt zijn lied,
dudeldjo en anders niet.
Wijckhuysstraat Carel
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!
Willemansweg
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!
Windgatseweg
Het Windgat is een 'jong' duinbos ten westen van Olaertsduyn (van oorsprong een oud duinbos) en maakt deel uit van het landgoed Strypemonde
Woudestraat Johan van der
onbekend, maar als U het weet dan graag een mailtje naar Jaap van der Kooij
en bedankt!
Woudseweg
naam van een weg in de polder bij Tinte

X

Top

.....
..........
.....
.........

Y

Top

.....
.........
.....
..........

Z

Top

Zanddijk
Het lichaam van een zanddijk bestaat uit zand en dat is natuurlijk geen partij voor stromend water. Gelukkig beschermt deze dijk ons land niet tegen de zee...!
Zandweg
een zandweg is een weg waarvan het wegdek uit zand bestaat. De Brielsestraatweg was vroeger een zandweg.
Zeedistellaan
De blauwe zeedistel is een vaste plant uit de schermbloemenfamilie. Het is een beschermde soort. De plant is vrij algemeen in de kuststreek en zeer zeldzaam op de Zeeuwse Eilanden en langs het IJsselmeer. De plant bloeit van juni tot augustus met blauwachtige of witte bloemen. De bladeren zijn grijsgroen en voorzien van een waslaagje en ze zijn stekelig en getand.
Zeehoeveweg
De Zeehoeveweg is genoemd naar de boerderij 'Zeehoeve' gelegen op de hoek Gorslaan/Zeehoeveweg die eind jaren 1990 afgebroken is.
Zeeweg
Een zee is een grote hoeveelheid zout water, die in verbinding staat met een andere zee of met een oceaan, die ook als zee kan worden aangeduid, hoewel een oceaan een zelfstandig geheel vormt met eigen zeestromingen. Een zee daarentegen, heeft een bodem die bij een continent behoort . Als de verbinding tussen zeeën smal is en uit een of meer zeestraten bestaat, spreekt men van een binnenzee. Zeeën worden gevoed door rivieren en door regenwater.
Ziekwei
de ziekte van een mens is een ongewenste verstoring van de normale leefsituatie en dat hoeft niet met een verhoging van zijn temperatuur gepaard gaan.
Zonnemare
een mare is een waterloop en deze mare ligt in Rokanje naar het westen dus naar het avondzonnetje...
Zuurlandsedijk
Een dijk is een door mensen aangelegde verhoging, die het achterliggende land beschermt tegen golven en en tegen een hoge waterstand. De bewoners achter de dijk moeten zich veilig voelen.
Zuurlandseweg
Zuurland is een polder waarvan de grond wellicht zuur geweest is.
Zwartedijk
dit is voor de verandering wellicht geen groene dijk..!
Zwartegatseweg
Een zwart gat is een bijzonder hemellichaam, waaruit geen licht of materie kan ontsnappen als gevolg van zijn sterke zwaartekrachtsveld. In de fantasie van sommigen is een zwart gat de toegang tot een ander heelal.
Zwartelaan
....en dit is dan een zwarte laan in een groene omgeving...!

Top