Hierboven is goed zichtbaar hoe de draden + en -  aan elkaar zijn doorverbonden. Er moet goed opgelet worden dat de + en -  draden niet te dicht bij elkaar komen ivm het kontakt onderling

Hier ziet u het einde van de draden die op zichzelf zijn gespannen.
Dit is gedaan om te voorkomen dat, als er één draad breekt, de anderen

ongespannen blijven.

Er zijn diverse mogelijkheden om de draden op een nette maar toch stevige manier te spannen. Let er op dat de draden altijd geïsoleerd moeten zijn.

Hier is goed te zien dat deze draden niet erg zichtbaar zijn voor de mede bewoners.
Een beetje rekening houden met de omgeving is een goede zaak.

Op deze foto is mooi te zien hoe horizontaal wordt overgegaan naar verticaal.

Op deze foto ziet u dat er geen plantenbakken of andere springplanken zijn
van waar de katten kunnen springen richting schuttingrand.

Dit is een foto sessie van de tuin van fam P.de Haan, IJmuiden

Onderstaande foto's zijn gemaakt door Jan Workum.

Terug

Op onderstaande foto's kunt u zien hoe een goede afzetting is te realiseren.Wel moet opgemerkt worden dat hier bijna geen klim mogelijkheid is voor de katten. Dit is erg belangrijk.

Bij deze wil ik bovenstaande mensen bedanken voor het beschikbaar stellen van de foto's