Het door kunstenaar David van Kampen gemaakte beeld van de romanfiguur "Marijke"uit het gelijknamige boek van de in Noordbergum geboren schrijver Abe Brouwer. Symbool van onverzettelijkheid: "Wy rêde ússels"!

 

 

 

 

 

 

 

top


 


Noordbergum in Woord en Beeld

is een uitgave van 1985 t.g.v. 50 jaar Vereniging Dorpsbelangen.
Het is een compilatie van foto's en tekst van Noordbergum van ± 1850 tot
1985. Het predenteert niet een geschiedenisboek te zijn maar meer een verzameling foto's en herinneringen. Aangezien we nu 2005 schrijven zijn enkele feiten inmiddels niet meer actueel, maar dat verandert niets aan het nostalgische karakter.

Dit boek is toen samengesteld door:
Eke Koonstra - Koop
Liesbeth Venema -v.d. Veen
Jan de Vries
Bram Postma


 

 

Voorwoord.

50 jaar Vereniging Voor Dorpsbelangen Noordbergum. Een goed moment om even achterom te kijken. Wat past daarbij beter dan oude foto's en verhalen, samen gebundeld in een boekje? Een stukje historie vastgelegd voor later. Misschien niet helemaal kompleet. Dat was ook nooit onze bedoeling, maar wel iets maken waar we een stukje “goede oude tijd” in terug kunnen vinden. De armoede van zo'n 100 jaar geleden en de weelde van nu.

Als bestuur van de Vereniging Voor Dorpsbelangen Noordbergum doet het ons een groot genoegen dit boekje te laten verschijnen. De samenstellers(sters) hebben met veel plezier aan de totstandkoming van dit boekje gewerkt. Wij hopen dat de foto's en verhalen er omheen u veel lees- en kijkgenot mogen geven.

Allen die medewerking hebben verleend door het beschikbaar stellen van foto's of het verschaffen van inlichtingen onze hartelijke dank.

Najaar 1985

Het bestuur van de
Vereniging Voor Dorpsbelangen
A. Polet, voorzitter
H. v.d. Veen, secretaris