in 't Schilt  , Codde ,  van Hoorn 

 

 

 

 

                                   Parenteel van Gerbrand Albertsz Schilt in't.

 

                                             Gegevens gedeeltelijk uit de Vroedschap van Elias en archief Digitaal Amsterdam

 

 

Generatie I

 

 

I.               Gerbrand Albertsz Schilt in't, geb. circa 1510, Zeylemaecker,

                 op den Nieuwendijk, int gulden Schilt ", begr. op 24 feb 1571,

          tr. met

                 Lutgert Pietersdr Codde, begr. te Amsterdam op 12 jun 1573 O.K.

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Claes Gerbrandsz Schilt, volgt IIa.

2.              Trijn (Oude ) Gerbrandsdr Schilt in't,

           tr. met

                 Jacob Gerritsz Hoyngh

3.              Albert Gerbrandsz Schilt, volgt IIb.

4.              Willem Gerbrandsz Schilt, volgt IIc.

5.              Liijsberth Schilt,

          tr. met

                 Coen Pietersz

6.              Neel Gerbrandsdr Schilt,

           tr. met

                Jacob Jansz Geelvinck

7.              Pieter Codde Gerbrandsz, geb. in 1549.

8.              Trijn (Jonge ) Gerbrandsdr Schilt,

            tr. met

                 Simin Ysbrantsz Abbe

9.              Dieuwer Gerbrandsdr Schilt in't

                 Notitie bij Dieuwer;

                 Woonde in 1571 in Zeeland.

 

Generatie II

 

 

IIa.            Claes Gerbrandsz Schilt, zn. van Gerbrand Albertsz Schilt in't (I)(Zeylemaecker,

                 op den Nieuwendijk, int gulden Schilt ") en Lutgert Pietersdr Codde,

                 Teercoper, in de Teertuinen,

          tr. in 1563 met

                 Trijn Jansdr Hoorn van, dr. van Jan Simonsz en Aeff Cornelisdr.

             

                 Hadden 6 Kinderen, waaronder de 3 volgende.

                 Uit dit huwelijk 4 zonen:

1.              Jan Claesz Hoorn van, geb. in 1565, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op 9 apr 1622, volgt IIIa.

2.              Pieter Claesz. Codde, geb. in 1577, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) in 1625, volgt IIIb.

3.              Jacob Claesz Schil, geb. in 1583, begr. op 23 mei 1624, volgt IIIc.

4.              Gerbrand Claesz Hoorn van

 

 

IIb.            Albert Gerbrandsz Schilt, zn. van Gerbrand Albertsz Schilt in't  (I)(Zeylemaecker, op den Nieuwendijk, int gulden Schilt ")

                 en Lutgert Pietersdr Codde,

            tr. met

                 Ael Meyndertsdr Huydecoper, dr. van Meyndert Luytsz en Geert Gerritsdr Garst

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Brecht Albertsdr Schilt,

         tr. met

                 IJsbrand Rodenburgh

 

 

IIc.            Willem Gerbrandsz Schilt, zn. van Gerbrand Albertsz Schilt in't  (I)(Zeylemaecker, op den Nieuwendijk, int gulden Schilt ")

                en Lutgert Pietersdr Codde, Zeylemaker op 't Water in den Moriaen,

            tr. (1) in 1564 met

                Trijn Pietersdr Duyt, dr. van Pietr Duyt en Nies Gijsbertsdr, begr. te Amsterdam op 3 mrt 1571 N.K.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Dochter ? Schilt.

 

                 Willem Gerbrandsz Schilt,

          tr. (2) op 6 jan 1587 met

                 Marij Claesdr

                 Notitie bij Marij '.
Wed, eerst van Hillebrand Heddesz, daarna van Cornelis.Jansz
.

               

 

Generatie III

 

 

IIIa.            Jan Claesz Hoorn van, zn. van Claes Gerbrandsz Schilt (IIa)(Teercoper, in de Teertuinen) en Trijn Jansdr Hoorn van, geb. in 1565,

                 ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op 9 apr 1622,

           tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 18 jaar oud) (1) te Amsterdam op 15 mei 1591 met

                Cille Hendricksdr Groll van, dr. van Hendrick Claesz en Geerte Pietersdr, geb. in 1573.

                 Notitie bij Jan '.
Teerkoper in de Teertuinen buiten de St Olafspoort, in het Ossenhooft ".
Was bovendien deelhebber in den wijnhandel van zijn broeder Gerbrand Claesz van Hoorn.
O.Z. Huiszittenmr 1616. , wierde beroert " 1621
.

              

                 Jan Claesz Hoorn van,

           tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 24 jaar oud) (2) te Amsterdam op 12 apr 1594 met

                 Grietge Neck van, dr. van Albert Pietersz Neck van (Houtkoper in de O.Z. Houttuinen) en Katrijn Jochemsdr, geb. in 1570,

                 ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Amsterdam op 4 sep 1638.

                 Notitie bij Grietge ;.
Werd in 1631 als wed aangeslagen voor een vermogen van F 110.000,-.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Trijn Jansdr Hoorn van, volgt IVa.

2.              Pieter Jansz Hoorn van, geb. in 1599, begr. op 3 dec 1648 O.K,

                 Notitie bij Pieter.
Sterft Kinderloos.
Woonde bj zijn overlijden op de heerengracht ten huize van zijn zwager Cornelis van Vlooswijck
.

             tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 39 jaar oud) te Amsterdam op 12 jul 1637 Ten stadhuize met

                 Maria Vlooswijck, dr. van Jan Claesz Vlooswijck en Neeltgen Jansdr Verburch, geb. in 1598,

                 (Maria

             tr.(2) met

                 Everard Weede van).

                

3.              Anna Hoorn van, volgt IVb.

 

IIIb.            Pieter Claesz. Codde, zn. van Claes Gerbrandsz Schilt (IIa)(Teercoper, in de Teertuinen) en Trijn Jansdr Hoorn van, geb. in 1577,

                  Lijnslager

                  Notitie Bij Pieter ; in 1602 in de Teertuinen, in 1610 op 't Water.

                 ovl. (ongeveer 48 jaar oud) in 1625,

           tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 19 jaar oud) (1) te Amsterdam ? op 13 okt 1602 met

                 Beyken Aggesdr, dr. van Agge Jarichsz en Foockel Thomasdr, geb. in 1583, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) op 9 mei 1607.

                

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Fokeltge Pieterdr Hoorn van, geb. in 1606, begr. op 7 apr 1682, volgt IVc.

 

                 Pieter Claesz. Codde,

           tr. (minstens 33 jaar oud) (2) te Schiedam na 20 mrt 1610 met

                Josijntgen Gerritsdr. Wolff van der, dr. van Gerrit Wolff van der en Lijsbeth Jansdr, geb. te Schiedam, ovl. te Amsterdam kort voor. feb 1624

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Anna Pietersdr Hoorn van, ged. te Amsterdam op 22 okt 1619, begr. te Amsterdam op 12 apr 1666, volgt IVd.

2.              Elisabeth Pietersdr Hoorn van,

          tr. met

                Cornelis Bleau

 

 

IIIc.            Jacob Claesz Schilt, zn. van Claes Gerbrandsz Schilt (IIa)(Teercoper, in de Teertuinen) en Trijn Jansdr Hoorn van,

                 geb. in 1583, Wijnkooper op de Keizersgracht, in Swol ",

                 begr. Amsterdam op 23 mei 1624 O.K,

           tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 29 jaar oud) op 5 aug 1607 met

                 Weyntge Neck van, dr. van Albert Pietersz Neck van (Houtkoper in de O.Z. Houttuinen) en Katrijn Jochemsdr, geb. in 1578, begr. op 11 nov 1624.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Simon Jacobsz Hoorn van, ged. te Amsterdam op 23 okt 1618, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op 19 aug 1667, volgt IVe.

 

 

Generatie IV

 

 

IVa.           Trijn Jansdr Hoorn van, dr. van Jan Claesz Hoorn van (IIIa)en Grietge Neck van,

             tr. met

                Hendrick Pietersz Gracht van der

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Henriette Hendricksdr Gracht, ged. te Amsterdam op 13 nov 1625, begr. te Amsterdam op 8 feb 1691, volgt Va.

 

 

IVb.           Anna Hoorn van, dr. van Jan Claesz Hoorn van (IIIa)en Grietge Neck van,

             tr. met

                Cornelis Vlooswijck

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Jan Cornelisz Vlooswijck, ged. te Amsterdam op 13 jul 1637.

                 kind       Jan

                 vader     Cornelis Vlooswijck

                 moeder Anna van Hoorn

                 doop      13 juli 1637

                 bron       301 p.13.

2.              Claes Cornelisz Vlooswijck, ged. te Amsterdam op 8 nov 1638.

                 kind       Claes

                 vader     Cornelis van Vlooswijck

                 moeder Anna van Hoorn

                 doop      8 november 1638

                 bron       301 p.16.

3.              Johannes Cornelisz Vlooswijck, ged. te Amsterdam op 27 apr 1641.

                 kind       Johannes

                 vader     Cornelis van Vlooswijck

                 moeder Anna van Hooren

                 doop      27 april 1641

                 bron       301 p.23.

4.              Gevaert Vlooswijck, ovl. te Amsterdam op 17 sep 1644.

                 kind       Gevaert

                 vader     Cornelis van Vlooswijck

                 moeder Anna van Hoorn

                 doop      17 september 1644

                 bron       301 p.34.

5.              Margrieta Vlooswijck, ged. te Amsterdam op 25 mrt 1647, volgt Vb.

6.              Petronella Vlooswijck, ged. te Amsterdam op 7 jun 1649.

                 kind       Petronella

                 vader     Cornelis van Vlooswijck

                 moeder Anna van Hoorn

                 doop      7 juni 1649

                 bron       301 p.47.

 

IVc.           Fokeltge Pieterdr Hoorn van, dr. van Pieter Claesz. Codde (IIIb)(Lijnslager) en Beyken Aggesdr, geb. in 1606, begr. op 7 apr 1682 O K,

                 Notitie bij Fokeltge ;.
Werd in 1674 als wede aangeslagen voor een vermogen van F 95.000

            tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) te Amsterdam op 17 jan 1627 Ten Stadhuize met

                 Jan Claasz Anslo, zn. van Claes Claesz Anslo en Geert Jansdr, geb. in 1605, Lakenkoper op den Nieuwendijk,In't vergulde Schilt ",

                 begr. te Amsterdam op 5 jan 1647 N.K.

                 .

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Joan Jansz Anslo

            tr. met

                  Margaretha Bas

 

IVd.           Anna Pietersdr Hoorn van, dr. van Pieter Claesz. Codde (IIIb)(Lijnslager) en Josijntgen Gerritsdr. Wolff van der,

                 ged. te Amsterdam op 22 okt 1619, begr. te Amsterdam op 12 apr 1666 N K,

           otr. (1) te Rotterdam op 25 jun 1643, tr. (ongeveer 23 jaar oud) op 19 jul 1643

                 Volgens Digitaal Archief Rotterdam is Jan Aertse van der Hede, wonend te Amsterdam getrouwd met Anna van Hoorn,

                  wonend te Rotterdam, in ondertrouw gegaan op 25-6-1643 te Rotterdam,

                  opmerking : 3 Huwelijkse Proclamatie 19 Juli 1643 met

                  Jan Aertsz Heede van der, zn. van Aert Huigenszn en Margaretha(1585) of Grietje (1600) Amelsz Heede van der,

                  geb. geboren Driebrugge ca 1610 / 11

                  ( GA Amsterdam, Koopman en Kruidenier op 't Water, in het Oude Wapen van Engeland, begr. te Amsterdam op 11 mei 1655.

 

                 Nu zal Jan van der Heede niet onbemiddeld zijn geweest, want hij kocht zich in een kruideniersbedrijf in.

                 Op 7 februari 1635 tekende hij een contract met de mennonietische handelaar Gijsbert Lambertszn Schouten om gezamenlijk

                 een bedrijf te beginnen.

                 Beiden brachten achtduizend guldens in, geen gering bedrag in die tijd. Dudok van Heel meldt zelfs het adres in zijn dissertatie:

                 Damrak aan de noordelijke hoek van de Zoutsteeg (nummer 84).

                 Na acht jaar werd het contract niet vernieuwd en gingen beide partners hun eigen weg. Jan van der Heede huurde de Rode Molen (Damrak 71).
 

                  Zie ook   http://members.chello.nl/j.zwart13/jacob_hee_van_der.htm

 

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Josina Heede van der, geb. op 12 jul 1644.

2.              Elisabet Heede van der, ged. te Amsterdam op 29 okt 1649 doop

                 bron 301 p.48.

                 kind Elisabet

                 vader Jan, Aertsz van der Heeden

                 moeder Anna van Hooren.

3.              Jan Aersz Heeden van der, ged. te Amsterdam op 24 dec 1650 doop

                 bron 301 p.51.

                 kind Jan

                 vader Jan, Aersz van der Heeden

                 moeder Anne van Hooren.

4.              Elizabeth Heede van der, ged. te Amsterdam op 22 okt 1654, begr. te Amsterdam op 1 jan 1694, volgt Vc.

 

                 Anna Pietersdr Hoorn van,

            tr. (resp. ongeveer 45 en ongeveer 35 jaar oud) (2) te Amsterdam op 15 mrt 1665 Ten Stadhuize met

                  Mr Arnout Hellemans, zn. van Pieter Cornelisz Hooft en Leonora / Eleonora / Helionora Hellemans,

                  ged. te Amsterdam op 23 dec 1629

                  Zijn eigen vermogen werd in 1674 geschat op F 58.400,--, dat zijner kinderen voor hunne moeders erfenis op F 117.000.

                 kind       Arnout

                 vader          Pieter, Cornelisz Hooft

                 moeder      Helionora Hellemans

                 doop           23 december 1629

                 religie         Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron           41 p.57,

                 Hooft, ridder, ged. Amsterdam (N.K.) 23-12-1629, koopman op de Keizersgracht,vaandrig der burgerij (1650), luitenant (1656),

                 kapitein (1662), in 1660 een der zes directeuren van de Colonie van Guyana of Wilde Kust, overl.

                 Amsterdam 25-2-1680, zoon van Pieter Cornelisz. Hooft, drost van Muiden en,

                 ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Amsterdam op 25 feb 1680,

                 (Mr Arnout

            tr. (resp. ongeveer 25 en 26 jaar oud) (1) te Amsterdam op 25 mei 1655 met

                 Maria Houve van der, dr. van Med Dr Robbrecht /Robert Houve / Hoeff van der en Elisabeth Wolff van der).

                

 

 

IVe.           Simon Jacobsz Hoorn van, zn. van Jacob Claesz Schilt (IIIc)(Wijnkooper op de Keizersgracht, in Swol ") en Weyntge Neck van,

                 ged. te Amsterdam op 23 okt 1618 N.K, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op 19 aug 1667,

                 Notities bij Simon ;.
R. 1648--1667.
Comm.1648,Sch 1650, Burg 1659, 63, 64, 67.
Gecomm raad 1660--1662.
Ambassadeur Extraordinaris, met de Heeren Jor.Louys van Nassau, Heervan de Leck, Odijk en Beverweerd,

                 Generaal der Infanterie, Michiel van Gogh, Rekemeester der Staten van Zeeland, en Jochim Ripperda,

                 Heer van Farmsum, aan 't Hof van Karel II, Koning van Engeland, 1660.
Gedep. in de Chambre Mi-Partre 8 Mei 1655 (bedankte voor deze bediening 2-3-1656 ).
Bewindh.O-Ind Comp 1656.
Kap der Burgerij 1659, Colonel 1654; Curator der Illustre en Scholarch der latijnse Schole 1650;

                Overman van den Kloveniersdoelen 1653; Ambachtsheer, wegens de stad Amsterdam, van Amstelveen en Nieuwer Amstel 1664;

                Commies van 't Utrechtse Zandpad 1667.
Woonde op de herengracht
.

              tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 22 jaar oud) te Amsterdam op 7 jul 1648 met zijn achternicht

                 Henriette Hendricksdr Gracht, dr. van Hendrick Pietersz Gracht van der en Trijn Jansdr Hoorn van(IVa) (zie Va).

                 Notitie bij Henriette ;.
Werd in 1674 als wed aangeslagen voor een vermogen van F 120.000,-
.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Wijntge Hoorn van,

            tr. met

                 Jacob Popta

 

Generatie V

 

 

Va.            Henriette Hendricksdr Gracht (Va), dr. van Hendrick Pietersz Gracht van der en Trijn Jansdr Hoorn van (IVa),

                 ged. te Amsterdam op 13 nov 1625 O.K, begr. te Amsterdam op 8 feb 1691 O.K,

            tr. met haar achterneef

                 Simon Jacobsz Hoorn van (zie IVe).

 

Vb.            Margrieta Vlooswijck, dr. van Cornelis Vlooswijck en Anna Hoorn van (IVb), ged. te Amsterdam op 25 mrt 1647,

              tr. met

                 Joannis Driesch van den  Mogelijke echtgenoot

                

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Aleijdis Joanna Driesch van den, ged. te Amsterdam op 3 mei 1666.

                 kind       Aleijdis Joanna

                 vader     Joannis van den Driesch

                 moeder Margareta van Vlooswijck

                 doop      3 mei 1666

                 religie    Rooms-Katholiek, kerk 't Boompje

                 bron       316 p.101.

 

Vc.            Elizabeth Heede van der, dr. van Jan Aertsz Heede van der en Anna Pietersdr Hoorn van(IVd), ged. te Amsterdam op 22 okt 1654

                 Gedoopt Amsterdam ( Rem. aan Huis ) door een Remonstrantse leraar, begr. te Amsterdam op 1 jan 1694

                 Begraven ald ( NK )1,

             otr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 31 jaar oud) te Amsterdam op 8 jun 1675 met

                 Mr Dierck / Dirck Albertsz Pater, zn. van Albert Dircksz Pater en Hilegonda Boogaert uit den, ged. te Amsterdam op 15 dec 1643

                 Advocaat en raad in de vroedschap van Amsterdam ( J. E. Elias,Advocaat

                 De vroedschap van Amsterdam 1575--- 1795, blz. 147. 148. 448---450, 607 en 608 )

                 . Mr. Dirck Pater, advocaat, commissaris van het Weesper zandpad, raad in de Vroedschap van Amsterdam, schepen van Amsterdam, kapitein der burgerij ald.

                 Aan de stille Vecht tusschen Weezup en de Uitermeersche schans, Herman Numan

                 (1744-1820), ca 1800 Collectie Rijksarchief in Noord-Holland, Haarlem

                  ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Amsterdam op 13 okt 1691 N.K.

                 Not bij Dirck ; R. 1685--1691.
Sch.1683.
Vaandrig der Burgerij 1667, Luit 1682, Kapt 1683 ; Commiss van 't Weesper Zandpad 1691.
Adcocaat, wooonde in de bocht van de Herengracht, over de Driekoningenstraat, in 't, huis van bartolotti

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Anna Elisabeth Pater, ged. te Amsterdam op 24 nov 1676, volgt VIa.

2.              Albert Pater, ged. te Amsterdam op 25 dec 1677 doop

                 religie Hervormd, Wester Kerk

                 bron 107 p.251.

3.              Maria Elionora Pater, ged. te Amsterdam op 29 jan 1680 bron 301 p.158.

                 kind Maria Elionora

                 vader Dirck Pater

                 moeder Elisabeth van der Steeden

                 doop 29 januari 1680

                 bron 301 p.158.

4.              Jan Pater, ged. te Amsterdam religie Hervormd op 22 jan 1681 bron 97 p.92 Zuider Kerk.

                 kind Jan

                 vader Dirck Pater

                 moeder Elisabeth van der Heeden

                 doop 22 januari 1681

                 religie Hervormd, Zuider Kerk

                 bron 97 p.92.

5.              Albartina Constantia Dirksdr Pater, ged. te Amsterdam op 29 jun 1683, volgt VIb.

6.              Albert Dirksz Pater,

                 ged. te Amsterdam 12-8-1685

                 bron 12 p.21 op

                 12 aug 1685

                 Bron 12 P 21 religie Hervormd, Oude kerk.

7.              Albert Pater, ged. te Amsterdam op 13 jun 1687 Bron 301 P 188.

 

 

Generatie VI

 

 

VIa.           Anna Elisabeth Pater, dr. van Mr Dierck / Dirck Albertsz Pater en Elizabeth Heede van der (Vc),

                ged. te Amsterdam op 24 nov 1676 bron 301 p.145,

             tr. met

                 Jan / Joan Marcelis

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Jan Marcelis, ged. te Amsterdam op 26 mei 1700

                 religie Hervormd, Zuider Kerk

                 bron 99 p.252.

                 vader Jan van Marcelis

                 moeder Anna Elisabeth Paeter de jonge.

2.              Cornelia Theodora Marcelis, ged. te Amsterdam op 26 dec 1701

                  pastor Joannes de Goede

                 doop

                 religie Remonstrant, aan huis

                 bron 301 p. 252 (folio 126v) nr. 2.

                 dochter Cornelia Theodora

                 vader Jan van Marzelis de jonge

                 moeder Anna Elisabet Pater.

3.              Dirck Marcelis, ged. op 25 feb 1703

                 pastor Adrianus van Wesel

                 doop

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 121 p. 431 (folio 215v) nr. 5 (getuige: getuigen Willem Hendrick van Marselis

                 Elisabet van Tilt).

4.              Elisabet Leonora Marcelis, ged. te Amsterdam op 23 feb 1704

                 pastor Joannes de Goede

                 doop

                 religie Remonstrant, aan huis

                 bron 301 p. 262 (folio 131v) nr. 1 (getuige: getuige Leonora Hooft).

5.              Constantia Marcelis, ged. te Amsterdam pastor Joannes de Goede op 11 jun 1705 pastor Joannes de Goede

                 doop

                 religie Remonstrant, aan huis

                 bron 301 p. 269 (folio 135) nr. 3

                 doop 11 juni 1705

                 religie Remonstrant, aan huis

                 bron 301 p. 269 (folio 135) nr. 3 (getuige: getuigen juffrouw Joanna Constantia Hooft (1

                 juffrouw Albertiena Constantia Paater Vervangt Joanna Constantia Hooft

                 getuigen juffrouw Joanna Constantia Hoof (1

                 juffrouw Albertiena Constantia Paater Vervangt Joanna Constantia Hooft).

                 dochter Constantia

                 vader de heer Joan Marcelis

                 moeder juffrouw Anna Eliesabet Pater.

 

VIb.           Albartina Constantia Dirksdr Pater, dr. van Mr Dierck / Dirck Albertsz Pater en Elizabeth Heede van der (Vc),

                 ged. te Amsterdam op 29 jun 1683 bron 301 p.188,

              tr. met

                 Jan Bosch van den, zn. van Jan Bosch van den en Trintje Harkelis, ged. te Amsterdam op 15 sep 1693

                  religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 46 p.188, Kapitein.

 

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Dirk Jansz Bosch van den, ged. te Amsterdam op 5 aug 1714

                 Gedoopt Remonstrants aan huis (getuigen: De Heer Hendrik Hooft

                 Katharina van Hasevelt huisvrouw van de Heer Pieter Reinst,

                 schepen en Raad en ontvanger van Haarlem).

2.              Jacob Bosch van den, ged. op 7 aug 1716

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 109 p. 496 (folio 248v) nr. 9 (getuige: getuigen Thomas van den Bosch

                 Adrijana van den Bosch).

3.              Dirk Jan Bosch van den, ged. te Amsterdam op 5 aug 1714

                 doop

                 religie Remonstrant, aan huis

                 bron 301 p. 317 (folio 159) nr. 7 (getuigen: getuigen de heer Hendrik Hooft (3

                 Katharina van Hasevelt huisvrouw van (4

                 de heer Pieter Reinst Schepen, raad en ontvanger van Haarlem

                 pastor Gijsbertus Ostens).

 

 

 

                                                     terug naar de hoofdpagina http://members.chello.nl/j.zwart13/

 

                                                                  voor reacties mail naar   j.zwart13@chello.nl