Amersfoorder  van  Arent

 

 

 

 

 

                                                   Aangevuld met gegevens uit de Gezinsklapper

 

                                http://home.zonnet.nl/jhbruger/bronbewerkingen/Benschop_Polsbroek-DTBL.pdf

 

 

 

 

 

                      Genealogie Arent den Amersfoorder 

 

 

 

Generatie I

 

 

I.               Arent Amersfoorder den,

           tr. met

                N. N.

 

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Jacob Arentsz Amersfoorder den, geb. te Benschop circa 1595, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Benschop in 1670, volgt IIa.

2.              Cornelis Arentsen Amersfoorder den, volgt IIb.

3.              Goris Jacob Arentsz Amersfoorder den, geb. te Benschop in 1625, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Benschop op 4 okt 1673, volgt IIc.

 

Generatie II

 

 

IIa.            Jacob Arentsz Amersfoorder den, zn. van Arent Amersfoorder den (I)en N. N., geb. te Benschop circa 1595, Landbouwer,

                 ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Benschop in 1670,

             tr. met

                 Niesje Gorisdr Boeff, dr. van Goris Cornelisse ( Keole de Bouve ) Boeff ( Keole de Bouve ) en Jannichgen Cornelisdr, geb. circa 1595,

                 ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Benschop op 18 mrt 1673, begr. te Benschop op 22 mrt 1673.

                 Jacob wordt o.a. genoemd in een akte 1638, Jacob Adriaens Amersfoorder, als principael,

                  Frederick Adriaensz Amersfoorder, en Claes Goris zijn broeder en zwager respectieve als borgen en mede als pricipaal..'

                  ( RA Benschop 1126, pak 56, 8-61638) x 1619.

                 Uit Kwartierstaat E.M.Habben Jansen.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Neeltje Jacobsdr Amersfoorder den, geb. te Benschop in 1621, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Benschop op 5 nov 1669, volgt IIIa.

2.              Aeltghen Jacobsdr Amersfoorder, geb. te Benschop in 1625, volgt IIIb.

3.              Aentgien Jacobs Amersfoorder den, geb. te Benschop in 1628, ovl. (ongeveer 22 jaar oud) te Benschop in 1650, volgt IIIc.

4.              Arien Jacobs Jacobsz Amersfoorder den, geb. te Benschop in 1630, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Benschop op 28 apr 1673,

            tr. (ongeveer 32 jaar oud) te Lopikerkapel op 19 jan 1662 met

                 Aechjen ( Egetien ) Alphertsz Schayck van, (Aechjen ( Egetien )

            tr. (2) te Benschop op 1 mrt 1674 met

                Cornelis Andriesz Rietvelt van).

 

IIb.            Cornelis Arentsen Amersfoorder den , jg. beide won. Benschop, zn. van Arent Amersfoorder den (I)en N. N.,

           otr. te Benschop op 17 okt 1647, tr. te Benschop op 31 okt 1647 met

                Jannigje Jans,

                 (Jannigje

           tr.(2) met

                 Cornelis Claesz.).

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Aeltje Cornelisse Amersfoorder den, geb. op 22 okt 1648.

2.              Arien Cornelisse Amersfoorder den, geb. op 2 sep 1649.

3.              Jacob Amersfoorder den, geb. op 2 mrt 1651.

 

IIc.            Goris Jacob Arentsz Amersfoorder den, zn. van Arent Amersfoorder den (I)en N. N.,

                 geb. te Benschop in 1625, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Benschop op 4 okt 1673,

            tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 19 jaar oud) te Benschop op 25 jan 1646 met

                 Aegtien Eerstendr Boer, dr. van Eerst Floor Boer, geb. te Benschop in 1627, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Beneden‑Leeuwen op 22 feb 1703.

 

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Lysebeth Amersfoorder den, ged. te Benschop op 4 feb 1647.

2.              Ryssien Amersfoorder den, ged. te Benschop op 10 nov 1650,

          tr. (ongeveer 26 jaar oud) te Benschop op 7 okt 1677 met

                 Aryen Jans Weij van der jm. van Meerlo onder IJsselstein met att. .

3.              Jannichen Amersfoorder den, ged. te Benschop op 27 mrt 1653.

4.              Merrigie Amersfoorder den, ged. te Benschop op 31 aug 1655 Pete : Risie Ariens.

5.              Merrichjen Amersfoorder den, ged. te Benschop op 21 dec 1656 Eechjen Eersten Boer.

6.              Eijchje Amersfoorder den, ged. te Benschop op 30 jan 1659.

7.              Niesje Amersfoorder den, ged. te Benschop op 23 mei 1661, volgt IIId.

8.              Jannichje Amersfoorder den, ged. te Benschop  Utr op 10 okt 1663.

9.              Lysbeth Amersfoorder den, ged. te Benschop op 28 jan 1666.

10.            Jacob Amersfoorder den, ged. te Benschop op 27 apr 1669.

 

Generatie III

 

 

IIIa.            Neeltje Jacobsdr Amersfoorder den, dr. van Jacob Arentsz Amersfoorder den (IIa)(Landbouwer) en Niesje Gorisdr Boeff, geb. te Benschop in 1621,

                  ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Benschop op 5 nov 1669 Beluid 511-1669, begr. te Benschop op 11 nov 1669,

            tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 32 jaar oud) in 1642 met

                 Gerrit Ghijssensz Verburgh, zn. van Aeltje Glaude Hombrugge van en Gijsbert Aertsz, geb. te Benschop in 1610,

                 ovl. (63 jaar oud) te Benschop Beluid 8-10-1673, begr. te Benschop op 14 okt 1673.

 

                 Not bij Gerrit en Neeltje.
Gerrit Gijsen en Neeltje Jacobsdr komen voor op de lijst van lidmaten Benschop 1645 en op die gemaakt na 1661 samen met hun

                 2 dochters Aeltjen en Ariaentje Gerritsdr.
11-8-1650 Gerrit Gijsen draagt over t.b.v. Goris Jacobsz / zijn zwager / 3 1/2 morgen eigen land, gemeen met

                 4 morgen toebehorend aan de Prins van Oranje, gelegen op de zuiszijde van Benschop.
29-5-1661 Compareerde Glaude Gijsen voor hem zelven en de rato caverende voor Gerrit Gijsen erfgenamen voor een hand

                 Teunis Jansen Homburg mede voor hem zelven ende hem sterkmakende voor Gerrit en Harmen Janssen van Homburg zijn broeders

                 mede-erfgenamen voor de tweede hand en Glaude Willemsz voor hem zelven ende mede hem sterkmakende voor zijn broeders en zwagers

                 en mede als voogd van de weeskinderen van za. Eechte Willemsdr, echtelijk geprocureert bij Claes Gerrit Willemsz en den voors

                 Teunis Janssen van Homburg mede als voogd van Willem Lambertsz nagelaten zoon van Adriaentgen Willems za. samen erfgenamen van

                 Hillichje Jacobsdr hare meuij voor een derde hand, dewelken transporteerden t,b,v, Reijer Aardse zekere gerechte helft van een huis waarvan de

                 wederhelft Reijer Aardse in eigendom competeert op het Benschopper Speelveld / Hillichje Jacobs is de kinderloos overleden dochter

                 van Marrigje Gerrits Elger, uit haar 2 e huwelijk.
24-9-1668 Compareerde Dirck Gerritsz en verwillecoorde Gerrit Gijsen de somme van 1000 Gld tegen een rente van 4 1/2 %.
Hij stelt als onderpand zijn huis, berg, bepotinge, gelegen aan de kerk van Benschop naast de secretarie.
In de marge Op 26-3-1683 verklaren Aert Gerrits en Jan Gerritsz / kinderen van Gerrrit Gijsen / betaald te zijn
.

 

                 Uit dit huwelijk 12 kinderen:

1.              Adriaen ( Arien ) Gerritsz Verburgh, geb. te Benschop voor nov 1645, GE, ovl. (minstens 88 jaar oud) te Benschop op 15 okt 1734

                 beluid 15-10-1734, begr. op 25 okt 1734,

           tr. (minstens 35 jaar oud) (1) in 1681 met

                 Grietie Teunis Homburgh, ovl. nov 3373. Uit dit huwelijk geen kinderen,

           tr. (resp. minstens 42 en ongeveer 32 jaar oud) (2) te Benschop op 5 feb 1688 met

                 Aartje Hendrikse, dr. van Hendrik Saersz en Machtelt Chielen, geb. te Benschop in 1656, ovl. (88 jaar oud) te Benschop

                 beluid 29-4-1744, begr. op 9 mei 1744.

2.              Aaltje Verburgh, geb. voor nov 1645, ovl. (minstens 27 jaar oud) te Benschop op 2 apr 1673 beluid 2-4-1673, begr. op 7 apr 1673.

3.              Adriaentgie Verburgh, ged. te Benschop op 1 mrt 1646, ovl. (47 jaar oud) te Benschop beluid 7-8-1693, begr. op 10 aug 1693,

         tr. (ongeveer 29 jaar oud) te Benschop op 14 mrt 1675 Geref met

                 Cornelis Cornelisz Vliet van, ovl. te Benschop beluid 7-8-1693, begr. op 10 aug 1693.

4.              Jannechien Verburgh, ged. GE te Benschop op 12 sep 1647.

5.              Johannes / Jan Gerritsz Verburgh, ged. te Benschop op 23 sep 1649, Schepen van Benschop, begr. te Benschop Benschop in de kerk op 4 nov 1730,

           tr. (ongeveer 38 jaar oud) te Brandwijk op 27 dec 1687 met

                 Jannichie Willems Obergh, dr. van Willem Jansz Oberg(Schoolmeester te Brandwijk), geb. te Benschop op 3 apr 1716

                 Jongedochter van Brandwijk, ovl. (8 dagen oud) te Benschop beluid 3-4-1716, begr. te Benschop  Utr op 11 apr 1716.

6.              Goris Verburgh, ged. te Benschop op 12 dec 1652 sine testibus Geen getuigen.

7.              Gijsberth Verburgh, ged. GE te Benschop op 12 dec 1652 sine testibus geen getuigen.

8.              Amel Gerritse Verburgh, ged. GE te Benschop op 11 mrt 1655.

9.              Hillechie Gerritsdr Verburgh, ged. GE te Benschop op 31 aug 1656, ovl. (37 jaar oud) te Benschop beluid 21-8-1111694, begr. op 27 aug 1694,

           tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 34 jaar oud) te Benschop op 3 feb 1684 met

                 Jacob Gerritsz Lekkerkerker, zn. van Gerrit Pietersz Lekkerkerker en Claesje Cornelisdr, ged. te Benschop op 25 okt 1649,

                 Kerkmeester schepen en burgemeester van Benschop,

                 (Jacob

         tr. (ongeveer 29 jaar oud) (2) op 28 feb 1679 met

                 Metje Claesdr Blom).

10.            Lijsbeth Verburgh, ged. te Benschop op 31 aug 1656 geen getuigen.

11.            Jacob Gerritse Verburgh, ged. te Benschop op 30 jan 1659.

12.            Jannichie Verburgh, ged. te Benschop op 21 feb 1662.

 

                 Not bij Jannichie

                 20-1-1681 Gerrit en Cornelis Leenderts Strengen dragen over aan Ariensz Gerritsz, Jan Gerritsz en Hilligje Gerritsdr,

                 kinderen van wijlen Gerrit Gijsbertsz 6 morgen en 2 hondt eigen land op de noordzijde van Benschop

                 16-2-1681 Leendert Aertse Schenckel verwillecoorde t.b.v. Jan Gerritsz / Verburch in de marge /, die een zoon is van

                 Gerrit Gijsbertsz, mede won. in Benschop 900 Car Gulden, als rest van de som van 1500 gulden, als rest van de som van

                 1500 gulden volgens zekere obligatie tegen 4 1/2/ % rente

                 Als onderpand stelt hij zeker 4 mr leenland van het huis Montfoort In de marge, Geroyeerd 21-5-1701

                 11-11-1683 De erfgenamen van heiltje Jacobsdr, weduwe Cornelis Hendricksz de Langen dragen over aan

                 Arien Gerritsz en Hilligje Gerritsdr, kinderen van wijlen Gerrit Gijsbertsz een hofstede met huisinge en

                 4 morge 3 hondt eigen land voor Fl 1641,-

                 12-2-1694 Adriaen gerritsz en Jan Geritsz, gebroeders wonende in   Benschop, dragen over aan

                 Jacob gerritsz Lekkerkerker 2/3 parten in 6 morgen 2 hondt eigen land, waarvan 1/3 is competerende Hilligje Gerrits,

                 huisvrouw van Jacob  Lekkerkerker

                 11-2-1697 Boedelscheiding tussen Jacob Gerritsz Lekkerkerker ter eenre en de vier kinderen uit zijn eerste huwelijk

                 met Hilligje Gerritsdr Verburgh, gesteund door hun oom Adriaen Gerritsz / Verburgh /

                 4-5-1698 Arien Ariensz Jannigje won boven Haastrecht draagt over aan Jan Gerritsz Verburgh,

                 wonende in Benschop 4 morgen 4 hondt eigen land op de noordzijde van Benschop voor Fl 2500.

 

 

 

IIIb.            Aeltghen Jacobsdr Amersfoorder, dr. van Jacob Arentsz Amersfoorder den (IIa)(Landbouwer) en Niesje Gorisdr Boeff, geb. te Benschop in 1625

           otr. te Lopik op 24 aug 1645, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 22 jaar oud) te Benschop in sep 1645 met

                 Amel Andriesz Heede van der, zn. van Andries Amel(I)sz Heede van der en Mary Willemse Lam, geb. te Lopik, ged. te Lopik op 23 feb 1623,

                 getuige: Jan Vredericksz, Aefien Pieterse, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) op 11 feb 1653.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Andries Amelsen Heden van der, geb. te Benschop op 12 jan 1646, ged. te Benschop op 12 jul 1646,

                 getuige: Jacob Adriaensz Amersfoorder, Maria Andriesse, ovl. (55 jaar oud) te Benschop op 11 mrt 1701, begr. te Benschop op 18 mrt 1701,

            tr. (resp. 21 en 17 jaar oud) te Benschop op 3 jul 1667 met

                 Leentje Andriesse Rietveld, dr. van Andries Gerritz Rietveld en N.N., geb. te Benschop op 14 aug 1649,

                  ovl. (67 jaar oud) te Benschop op 5 mei 1717, begr. te Benschop op 13 mei 1717. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

 

.

 

IIIc.            Aentgien Jacobs Amersfoorder den, dr. van Jacob Arentsz Amersfoorder den (IIa)(Landbouwer) en Niesje Gorisdr Boeff,

                 geb. te Benschop in 1628, ovl. (ongeveer 22 jaar oud) te Benschop in 1650,

            otr. te Benschop/Lopik Utr Nld op 6 okt 1650, tr. (ongeveer 22 jaar oud) te Benschop/Lopik Utr Nld op 20 okt 1650 met

                Jan Andriesz Heede van der

                (Jan Andriesz

            tr.(2) met

                 Marigien Cornelisse).

             

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Amel Heede van der, ged. te Lopik Capelle op 2 mrt 1659.

 

                 Jan Andriesz Heede van der,

            tr. (2) met

                 Marigien Cornelisse

.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Beatri(s)x Jansdr  Heede van derxe "Heede van der:Beatri(s),

         otr. te Lopik op 24 nov 1661, tr. te Bergambacht met

                Claes Cornelis Soelen van

                (Claes Cornelis otr. (2) te Lopik op 22 dec 1665,

          tr. te Bergambacht met

                 Marrigje Jacobs Schouten).

                 Jongeman van Waddinxveen.

 

2.              Andries Heede van der, ged. te Lopik op 13 apr 1645 get Anna Hendricks.

 

IIId.            Niesje Amersfoorder den, dr. van Goris Jacob Arentsz Amersfoorder den (IIc)en Aegtien Eerstendr Boer,

                 ged. te Benschop op 23 mei 1661,

            tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Benschop op 28 jun 1685 met

                 Aart Barthz Lange de jm. van Benschop.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Aefie Lange de, ged. te Benschop op 14 feb 1686, getuigen: Gerrit Gorisz den Amersfoorder in plaats van de

                 vader die kranck was en Marrechie Barten.

2.              Lysbeth Lange de, ged. te Benschop op 23 okt 1687.

3.              Bart Lange de, ged. te Benschop op 29 sep 1689, getuige: Tryntie Barte de Lange.

4.              Marrechie Lange de, ged. te Benschop op 26 jul 1691, getuige: Annechie Ariense.

5.              Aachie Lange de, ged. te Benschop op 2 apr 1693, getuige: Niesie Gorise den Amersfoorder.

6.              Goris Lange de, ged. te Benschop op 18 apr 1695, getuige: Marrechie Gorise den Amersfoorder.

7.              Dirck Lange de, ged. op 29 aug 1697, getuige: Marrechie Cornelisse van Vliet.

8.              Barty Lange de, ged. te Benschop op 22 okt 1699, getuige: Tryntie Barte de Lange.

 

                

 

                Voor reacties mail naar j.zwart13@chello.nl

 

                                    terug naar de hoofdpagina  http://members.chello.nl/j.zwart13/