Genealogie van Andries Claeszn Abeleven.

 

 

Generatie I

 

 

I.               Andries Claeszn Abeleven,

           tr. met

                Grietje Pietersdr Boom

                 Andries was koopman 1595, woonde in 1600 aan de N Z Voorburgwal in het, Ossehooft ".

 

                 Uit dit huwelijk ťťn zoon:

1.              Nicolaes(Claes ) Andrieszn Abeleven alias Nicolaes Andreas, ged. te Amsterdam op 20 mrt 1596, ovl. (56 jaar oud) te Muiden, volgt II.

 

Generatie II

 

 

II.              Nicolaes(Claes ) Andrieszn Abeleven alias Nicolaes Andreas, zn. van Andries Claeszn Abeleven (I)en Grietje Pietersdr Boom,

                 ged. te Amsterdam op 20 mrt 1596 O K, ovl. (56 jaar oud) te Muiden, begr. te Amsterdam op 28 jan 1653 O K ( hoogkoor 83 )

                 ( Singel tegenover de Appelmarkt ),

            tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 17 jaar oud) te Amsterdam op 6 jul 1626 N K met

                 Jannetje Jans Koeckebacker alias Jannetje Jans, dr. van Jan Janszn Koeckebacker alias Jan Janszn en Weijntje Wouters,

                 ged. te Amsterdam op 7 sep 1608 O K, getuigen: Raechel Jaspersdr en Aerland Lambertsdr,

                 ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Amsterdam op 20 feb 1665, begr. te Amsterdam op 25 feb 1665 O K ( hoogkoor 83 ) ( tegenover de Appelmarkt in, Sint Pieter " ).

                 Nicolaes was student te leiden 6 mei 1619, predikant te Benthuizen 1619en Muiden 1641-1653.

                 Jannetje was diacones 1655/59-63, woonde in 1626 tegenover de Turfmarkt en als weduwe aan het Singel in, Sint Pieter " ( nr 382 ) (h).

 

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Weijntje Abeleven, ged. te Amsterdam op 5 okt 1627, ovl. te Muiden, volgt IIIa.

2.              Margrieta ( Grietje ) Abeleven, ged. te Benthuizen op 9 mei 1629, begr. te Oudewater, volgt IIIb.

3.              Andries Abeleven, ged. te Benthuizen op 19 jan 1631, getuigen: Frederick van Banchem en Aefgen Boomen.

4.              Aerlandt Abeleven, ged. te Benthuizen op 10 okt 1632, getuigen: Steven Doens van groenendijck, Annetgen de Lange en Pieter Heijndricks.

5.              Andries Abeleven, ged. te Benthuizen op 3 sep 1634, getuigen: Anthonius van Harinchouck en Saertgen Valckeniersdr.

6.              Trijntje Abeleven, ged. te Benthuizen op 9 nov 1636, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Oudewater op 2 feb 1710, volgt IIIc.

7.              Andries Abeleven, ged. te Benthuizen op 26 dec 1638, getuigen: Jans Jans Couckbacker en Grietge Andries Abeleven.

8.              Pieter Abeleven, geb. in 1640.

9.              Maria Abeleven, ged. te Muiden op 15 dec 1641, getuigen: de vader en twee personen uir Amsterdam, is Abraham Boom en Grietgen Valckeniersdr.

10.            Eva / Aefje Abeleven, ged. te Muiden op 2 jul 1645, getuigen: Jan Janszn Coeckebacker en Grietje Boomen, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Gorinchem in 1728,

          tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 26 jaar oud) te Amsterdam op 16 jul 1675 N K met

                 Nicolaes Wijtman, zn. van Jacob Claeszn Wijtman en Ariaentje Jans Reeder de van Utrecht, ged. te Gorinchem op 18 feb 1649 Gr K, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Amsterdam op 30 mrt 1720, begr. te Amsterdam op 5 apr 1720 O K ( hoogkoor 83 ) ( ten huize van Nicolaas Abeleven.

                 Nicolaes was steenbakker, Sch 1684, 85/88/90/96/1702, R 1687-1720, B 1692 / 93 en raad ter admiraliteit te Rotterdam.
van Gorinchem, grote waarsman 1696/1701, regent weeshuis 1684/85/86/, ouderling 1688/94/1702
. Uit dit huwelijk geen kinderen.

11.            Joannes Abeleven, ged. te Muiden op 12 jul 1648, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te  Batavia [IndonesiŽ] op 16 feb 1720, volgt IIId.

 

Generatie III

 

 

IIIa.           Weijntje Abeleven, dr. van Nicolaes(Claes ) Andrieszn Abeleven alias Nicolaes Andreas (II)en Jannetje Jans Koeckebacker alias Jannetje Jans,

                ged. te Amsterdam op 5 okt 1627 O K, getuige: Jan Janszn Koeckebacker, ovl. te Muiden tussen Febr 1668 en Nov 1683,

        tr. (ongeveer 18 jaar oud) te Muiden op 6 sep 1646 met

                 Cornelis Gerritszn Brouwer, zn. van Gerrit Gerritszn Brouwer, geb. te Muiden, diaken 1648, ovl. te Muiden tussen juli 1666 en febr 1668.

                 Weijntje deed belijdenis Muiden 20 febr 1646.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Margrieta Brouwer, ged. te Muiden op 7 nov 1647, getuige: Jannetje Jans, ovl. jong overleden.

2.              Margaretha ( Margrieta ) Brouwers, ged. te Muiden op 9 mrt 1650, getuigen: Dr Nicolaes Abeleven en Grietje Abeleven,

                 begr. te Oudewater op 16 aug 1735 kerk ( hoogkoor ) (beluid ).

3.              Hillegonda(Hillegontgen ) Brouwers, ged. te Muiden op 24 nov 1652, getuige: Lysbet Lamberts, begr. te Amsterdam op 4 apr 1716 W K ( IV ) ( Hartestraat ),

        otr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 37 jaar oud) te Amsterdam op 12 nov 1683 met

                 Abraham Essen van, zn. van Abraham Essen van (boekhouder) en Ockje Mendes, ged. te Amsterdam op 12 sep 1646 O K,

                 begr. te Amsterdam op 28 feb 1733 W K ( 111 ) ( Hartestraat ),

                 (Abraham

          tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 31 jaar oud) (2) te Amsterdam op 2 feb 1672 N K met

                 Anna Bascourt de, dr. van Pieter Bas(se)court de (kleermaker 1639) en Hester Blecourt de).

                 Abraham was boekverkoper, poorter 15-febr 1673.

                 Hillegonda woonde in 1683 in de Sint Jorisstraat te Amsterdam.

4.              Elisabeth Brouwer, ged. te Muiden op 19 aug 1655, getuige: Hilletje Gerrets, begr. te Amsterdam op 26 aug 1715 O K ( hoogkoor 83 ) ( Bloemgracht ).

5.              Claes Abeleven, ged. te Muiden op 5 aug 1657, getuige: Grietje Abeleven, ovl. jong overleden.

6.              Aerlant Brouwer, ged. te Muiden op 7 sep 1659, getuige: Margrietje Abeleven, ovl. jong overleden.

7.              Pieternelletje Brouwer, ged. te Muiden op 10 jun 1663, getuige: Lysbeth Lamberts, ovl. (minstens 4 jaar oud) na feb 1668.

 

 

IIIb.           Margrieta ( Grietje ) Abeleven, dr. van Nicolaes(Claes ) Andrieszn Abeleven alias Nicolaes Andreas (II)en

                 Jannetje Jans Koeckebacker alias Jannetje Jans, ged. te Benthuizen op 9 mei 1629,

                 getuigen: Steven Doenszn van Groenendijck, Grietgen Koomen en Dieuwertgen Claesdr, begr. te Oudewater,

         tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 31 jaar oud) te Amsterdam op 20 apr 1660 N K met

                  Ambrosius Theunemans, zn. van Ambrosius Theunemans van Rotterdam en Ermpje Symonsdr van Leiden, geb. te Warmond in 1629,

                 ged. doop niet ingeschreven, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Warmond in 1670.

                 Ambrosius was student theologie Leiden 25 april 1647 en 21 sept 1651, predikant te Warmond 1656-1670.

                 Margrieta had een vermogen in 1674 van F 15.000,-, lidmaat met attestatie van Amsterdam 1 juli 1691.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Emmerantia (Emerensje) Theunemans, ged. te Warmond op 20 mrt 1661, begr. te Amsterdam op 22 aug 1684 O K ( hoogkoor 83) ( Rokin bij de Beurs ),

         tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 28 jaar oud) te Amsterdam op 3 aug 1683 N K met

                 Jacob Seutre, zn. van Abraham Claeszn Seutre le en Hendrikje Maes, ged. te Amsterdam op 2 jun 1655 NZK,

                 ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Amsterdam op 22 jan 1705, begr. te Amsterdam op 27 jan 1705 Z K ( H 114 ) ( bij avond ) ( Rokin oostzijde bij de Beurs ).

                 Jacob was winkelier,

                 poorter 24 jan 1689, woonde aan het Rokin op de zuidhoek van de Wijde Lombartsteeg in, de Vergulde Star " ( nr 69 ),

                 collateraal belastbaar vermogen F 17.o75, -.

                 Emmerantia woonde in 1683 aan de Herengracht te Amsterdam. Uit dit huwelijk ťťn zoon.

2.              Nicolaes Theunemans, ged. te Warmond op 17 sep 1662.

3.              Ambrosius Theunemans, ged. te Warmond op 23 mrt 1664.

4.              Johannes Theunemans, ged. te Warmond op 23 mrt 1664.

                 Johannes is tweeling met Ambrosius.

5.              Johanna Theunemans, ged. te Warmond op 25 dec 1665.

 

 

IIIc.           Trijntje Abeleven, dr. van Nicolaes(Claes ) Andrieszn Abeleven alias Nicolaes Andreas (II)en Jannetje Jans Koeckebacker alias Jannetje Jans

                 ged. te Benthuizen op 9 nov 1636, getuigen: Jan Janse Coeckebacker, Pietertgen Heijndricks en Saertgen Valckeniersdr,

                 ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Oudewater op 2 feb 1710 Impost 6, begr. te Oudewater op 17 feb 1710 Middenkoor (beluid ),

         tr. (resp. ongeveer 34 en 41 jaar oud) te Amsterdam op 27 jan 1671 N K met

                 Pieter Groenendijck, zn. van Steven Doenszn Groenendijck van Rotterdam en Annetje Pieters Lange de, geb. te Gouda op 12 jan 1630,

                 ovl. (53 jaar oud) te Gouda op 11 sep 1683, begr. te Gouda op 15 sep 1683 Sint Janskerk,

                 (Pieter

         tr. (27 jaar oud) (1) te Gouda op 30 okt 1657 Gerecht met

                 Maria Cornelisdr Lange de, dr. van Cornelis Pieterszn Lange de en Jannetje Floris Cincq,

                 (Pieter

        tr. (32 jaar oud) (2) te Gouda op 18 apr 1662 Gerecht met

                 Sophia Hoeven van der, dr. van Frederik Corneliszn Hoeven van der van IJsselsteijn en Maria Aryaens Bosch).

                 Pieter was lidmaat Gouda met attestatie van Caen ( Frankrijk )..student medicijnen Leiden 29-4-1649 en 22 febr 1666, promotie Caen 26 sept 1654.
Medicine doctor te Gouda, baljuw van Voshol, rentmeester Sint Janskerk 1672-1683, woonde in 1655 aan de Gouwe, in 1674 aan de oostzijde van de

                 Haven en aan de Hoge Gouwe ( ter plaatse van de huidige kerk rk Gouwekerk nr 41 ) ( e-1674-1680 ).
van Groene Hart Archieven.
kenmerken.
Archief van de familie Van den Kerckhoven van Groenendijk te Gouda, 1559-1870.
14 Akte waarbij de regenten van het Oudemannenhuis ten overstaan van schepenen verklaren dat

                 Pieter Doensz van Groenendijck in het Oudemannenhuis een preuve heeft gesticht.

                 Na zijn overlijden zal de begeving van deze preuve toekomen aan zijn broer

                 Steven resp. diens vrouw Anna Pieters de Lange en hun nakomelingen, maart 1633; afschriften, z.d. (ca. 1750).
Omvang.
2 stukken.
Notabene.
Preuve nr. 37.
Vestiging voor raadplegen.
Gouda, Groeneweg 30
.

                 Trijntje woonde in 1671 aan de Keizersgracht te Amsterdam, lidmaat Gouda met attestatie van Amsterdam 12 juli 1671,

                  woonde in 1671 aan de Ooostzijde van de Haven.

                 Sophia was lidmaat remonstranten Amsterdam 1 maart 1657, collateraal belastbaar vermogen F 10.300.

 

                 Uit dit huwelijk ťťn dochter:

1.              Anna Groenendijck, ged. te Gouda op 11 okt 1673 Sint-Janskerk, getuigen: Donatus van Groenendijck en Margryeta Abeleven,

                 ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Oudewater op 4 nov 1727, begr. te Oudewater op 10 nov 1727 (hoogkoor ) ( beluid ),

          tr. (resp. ongeveer 20 en 36 jaar oud) te Gouda op 4 jun 1694 met

                 Pieter Schrijver van Rodenburgh Alias Petrus Scriverius, zn. van Hendrick Schrijver en Anna Aar van der, geb. te Oudewater op 8 apr 1658,

                 ged. te Oudewater op 10 apr 1658, ovl. (67 jaar oud) te Oudewater op 20 apr 1725, begr. te Oudewater op 26 apr 1725 kerk (hoogkoor ) ( beluid.

                 Pieter was student rechten leiden 8-okt -1677 en promotie Utrecht 29-6-1682, secretaris.,

                 ontvanger., R 1683-1725 en B../1702/03/08/09/12/13/14/17/18/ van Oudewater, Kmr 1706/08/09/13/14, beleend met Rodenburgh aan de Rijn bij Leiden.

 

 

IIId.           Joannes Abeleven, zn. van Nicolaes(Claes ) Andrieszn Abeleven alias Nicolaes Andreas (II)en Jannetje Jans Koeckebacker alias Jannetje Jans

                 ged. te Muiden op 12 jul 1648, getuigen: Jan Janszn Koeckebacker, Hendrick Lamberszn en Sara Valckenier,

                 ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te  Batavia [IndonesiŽ] op 16 feb 1720,

            tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 25 jaar oud) te Amsterdam op 6 jun 1677 N K met

                 Catharina Muyckens, dr. van Arent Muyckens Alias Arent Barentszn van Gouda en Adriana Adrichem van van Delft, ged. te Amsterdam op 7 apr 1652 Z K,

                 ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Amsterdam op 1 dec 1725, begr. te Amsterdam op 6 dec 1725 N K ( F 340 ) ( bij avond )

                 ( Kloveniersburgwal tegenover het Oude Mannenhuis ).

                 Joannes was student rechten Leiden 24 nov 1667 en promotie aldaar 29-sep-1671, advocaat Hof van Holland 5 okt 1671 te Amsterdam,

                 vermogen 1674 F 15.000,-, woonde aan de N Z Achterburgwal bij de Molsteeg ( is Spuistraat ), vertrok voor 1689 naar Oost-Indie,

                 raad van justitie der V O C te Batavia 15 jan 1711, woonde in 1706 in de Beemster, ( eigenaar van een hofstede in de Beemster ).

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Johanna Abeleven, ged. te Amsterdam op 30 sep 1678

                 kind Johanna

                 vader Johannes  Abeleven

                 moeder Catharina Muijckens

                 doop 30 september 1678

                 religie Hervormd, Oude kerk

                 bron10 p.357, getuigen: Bernardus Muyckens en Margaretha Abeleven, ovl. jong overleden.

2.              Nicolaas Abeleven, ged. te Amsterdam op 28 feb 1683

                 kind Nicolaas

                 vader Johannes  Abeleven

                 moeder Catharina Muijkens

                 doop 28 februari 1683

                 religie Hervormd, Oude kerk

                 bron11 p.164.

3.              Arnoldus Abeleven, ged. te Amsterdam op 23 mrt 1681, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Amsterdam op 10 feb 1752, volgt IV.

4.              Adriana Abeleven, ged. te Amsterdam op 12 jan 1685

                 kind Adriana

                 vader Johannes Abeleve

                 moeder Catarina Muijkens

                 doop 12 januari 1685

                 religie Hervormd, Nieuwe Zijds Kapel

                 bron67 p.175, getuigen: Bernardus Muyckens en Catharina Abeleven,

                 ovl. (minstens 32 jaar oud) te  Batavia [IndonesiŽ] na 31 jan 1717.

5.              Johanna Abeleven, geb. Oost-Indie.

6.              Bernardus Abeleven, geb. Oost-Indie.

                 Bernardus was onderkoopman in dienst der V O C en kassier te Suratte 14-sep-1725.

7.              Johannes Abeleven, geb. Oost-Indie.

                 Johannes was Factuur-boekhouder in dienst der V O C en kassier te Hougly 1721, onderkoopman 24-6-1721,

                 dorpsmeester te Hougly 23 juni 1724, pakhuismeester te Cassem Bazaar 5 juli 1727 en Suratte 8 aug 1727.

 

 

Generatie IV

 

 

IV.            Arnoldus Abeleven, zn. van Joannes Abeleven (IIId)en Catharina Muyckens, ged. te Amsterdam op 23 mrt 1681

                 kind   Arnoldus

                 vader         Johannes Abeleven

                 moeder      Catharina Muijkens

                 doop           23 maart 1681

                 religie         Hervormd, Oude kerk

                 bron           11 p.31, getuigen: Petrus van Groendijk, baljuw van Voshol, en Judith Muykens,

                 ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Amsterdam op 10 feb 1752, begr. te Amsterdam op 15 feb 1752 N K ( F 340 ) ( bij avond )

                 ( Binnen=Amstel tegenover het Beskeshuis ),

           tr. (ongeveer 28 jaar oud) (1) te  Batavia [IndonesiŽ] op 8 aug 1709 met

                 Geertruida Hengst den

                 Arnoldus kwam in 1703 als assistent in dienst der V O C met het schip, Overnes " naar Oost-Indie, onderkoopman en tweede in de geldkas 4 juni 1709,

                 kassier der kost- en subsidiepenningen 30 dec 1727, koopman 7 maart 1713, vaandrig 7 juni 1715, luitenant 12 juni 1716

                 en kapitein 14 juni 1720 der stadspennisten, groot-kassier 9 juni 1716, opperkoopman, sabandhaar 4 april 1719 4 april 1719, licentiemeester 25 april 1719,

                 Wmr 1716 van Batavia en president van de boedelmeesters 25 april, naar nederland verlost 1 sept 1724, 2 dec 1724 met het schip, Hillegonda "

                 van Batavia vertrokken en 25 juli 1725 op Texel aangekomen, bewindhebber van de V O C Kamer Amsterdam wegens Friesland 1728-1746,

                 hoogheemraad van de Beemster 1732, inkpomen 1742 F 6000,-, woonde aan de Binnen-Amstel tussen de Herengracht - en Keizersgracht ( nr 220) ( e-1729 ),

                 eigenaar van een hofstede in de Beemster, nalatenschap F 160.500,-.

                 Geertruida testeerde te Batavia 4 juli 1712.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Joannes Abeleven, ged. te  Batavia [IndonesiŽ] op 5 nov 1710 Hollandse Kerk, getuigen: Joan Ouwer in plaats van

                  Mr Joannes Abeleven en Ephemia Egberti ipv Catharina Muyvkens, ovl. jong overleden, voor 1717.

2.              Catharina Geertruida Abeleven, ged. te  Batavia [IndonesiŽ] op 25 okt 1711,

                 getuigen: Mr Johannes Abeleven en Catharina Muyvkens, echtelieden, ovl. (hoogstens 13 jaar oud) voor dec 1724.

3.              Johanna Hester Abeleven, ged. te  Batavia [IndonesiŽ] op 5 aug 1712, getuigen: Anthony Chastelijn en Adriana Abeleven,

                 ovl. (ongeveer 12 jaar oud) in dec 1724.

 

 

                 Arnoldus Abeleven,

          tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 15 jaar oud) (2) te  Batavia [IndonesiŽ] op 6 apr 1713 met

                 Dina Maria Riebeeck, dr. van Johan Riebeeck van van Culemborg en Maria Scipio, ged. te  Batavia [IndonesiŽ] op 17 mei 1697 Hollandse Kerk,

                 ovl. (ongeveer 17 jaar oud) op 22 feb 1715 aan boord vann het schip, Hillegonda " op weg van Batavia naar Kaap de Goede Hoop 22 febr 1715.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Abraham Abeleven, ged. te  Batavia [IndonesiŽ] op 13 nov 1714, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te  Batavia [IndonesiŽ] op 29 jul 1776, volgt V.

2.              Johanna Maria Abeleven                 volgt XII z 2.

3.              Johannes Abeleven  ged. te  Batavia [IndonesiŽ] op 31 jan 1717 Hollandse Kerk,

                 getuigen: Johannes Abeleven eb Adriana Abeleven ipv Nicolaas Abeleven en Anna Catharina Magenius, ovl. (ongeveer 42 jaar oud)

                 te Amsterdam op 19 apr 1759, begr. te Amsterdam op 24 apr 1759 N K ( F 339 ) ( bij avond met koetsen ) ( Kloveniersburgwal bij de Raamgracht ).

                 not bij Johannes

                 Collateraal belastbaar vermogen F 25.794.

4.              Geertruida Jacoba Abeleven, ged. te  Batavia [IndonesiŽ] op 13 nov 1718 Hollandse Kerk, getuigen: Mr Jacob Faes,

                  ordinarus raad raad van Nederland Indie en zijn huisvrouw Maria de Held, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Kampen op 28 jun 1771,

                  begr. te Bovenkerk op 3 jul 1771,

         tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 36 jaar oud) (1) te Amsterdam op 10 dec 1748 O K met

                Jacob Frederik Pire de, zn. van Jacobus Pire du van Amsterdam en Elisabeth Cronen,

                ged. te Delft op 9 jun 1712

                 Dopeling Jacob Fredrik

                 Vader Jacobus du Pire

                 Moeder Elisabeth Gronen

                 Getuige Adam Gronen

                 Geertruij Engelgraaf

                 Plaats Delft

                 Datum doop 09-06-1712, begr. te Amsterdam op 3 okt 1752 WK ( MK 129) ( bij avond ) ( Binnen-Amstel ).

                 not bij Jacob.
Klerk V O C Kamer Amsterdam, inkomen 1742 F 800,-, woonde in 1742 op kamers aan de Oostersekade ( is Oude Schans )

                 en aan de Binnen -Amstel tussen de Keizersgracht en de Kerkstraat.

                 not bij Geertruida.
collateraal belastbaar vermogen F 1000,-
.

         tr. (resp. ongeveer 45 en ongeveer 49 jaar oud) (2) te Amsterdam op 4 sep 1764 O K met

                 Willem Frederik Knuth van, zn. van Frederik Christoffer Knuth van en Elisabeth Margaretha Santen van, ged. te Kampen Bovenkerk op 17 mrt 1715,

                 ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Kampen op 26 aug 1794, begr. te Bovenkerk op 28 aug 1794,

                 (Willem Frederik

       tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 21 jaar oud) (1) te Rouveen op 30 jun 1741 Attestatie 17 juli 1741 met

                 Geertruid (Sophia ) Patkull van / tot Possendorf, dr. van Rutger Andres Patkull van / tot Possendorf en Arnoldina Maria Lintelo van )

                 (Willem Frederik

       tr. (resp. ongeveer 57 en ongeveer 53 jaar oud) (3) te Kampen op 24 apr 1772 met

                 Margaretha Adriana Isabella Sloet van Lindenhorst, dr. van Coenraad Willem Sloet van Lindenhorst en Slotenhagen

                 en Anna Judith Echten van / Tot Oldenruitenborgh),

                 (Willem Frederik

      tr. (resp. ongeveer 68 en ongeveer 54 jaar oud) (4) te Ijsselmuiden op 23 mei 1783 met

                 Sara Wilhelmina Bredius, dr. van Phillippus Bredius van Oudewater en Sara Rennetta Lobbrecht van).

                 not bij Willem.
B van Kampen, ontvanger-generaal van het kwartier Vollenhove 30-1-1754.
Gecommitteerde ten landdage van Overijsel 11 nov 1748
.

                 Margaretha was kloosterjuffrouw te Almelo 1749-1771.

5.              Adriana Elisabeth Abelevenvolgt XII a3.

6.              Johanna Maria Eliza Abeleven, ged. te  Batavia [IndonesiŽ] op 19 nov 1715, ovl. te Thamen aan de Uithoorn,

          tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 30 jaar oud) te Amsterdam op 30 aug 1735 met

                Jan Pire du , zn. van Jacobus Pire du van Amsterdam  en Clara Juriaensdr Lennep van, ged. te Heenvliet op 6 dec 1704, ovl. te Thamen,

                 (Jan

         tr. (resp. ongeveer 50 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te Thamen op 2 dec 1755 met

                 Sara Wilhelmina Bredius, dr. van Phillippus Bredius van Oudewater en Sara Rennetta Lobbrecht van).

                 Jan was koopman te Amsterdam, eigenaar van de hofstede, Amstelland " aan de Amstel onder Nieuwer-Amstel 1730-1754,

                  woonde onder Thamen aan de Uithoorn.

                 Johanna had een collateraal belastbaar vermogen F 24.000.

 

Generatie V

 

 

V.             Abraham Abeleven, zn. van Arnoldus Abeleven (IV)en Dina Maria Riebeeck, ged. te  Batavia [IndonesiŽ] op 13 nov 1714,

                getuigen: Joan van Riebeeck en Elisabeth van Riebeeck, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te  Batavia [IndonesiŽ] op 29 jul 1776,

                begr. te  Batavia [IndonesiŽ] op 31 jul 1776 Hollandse kerk (eigen kelder ) ( wapen opgehangen april 1779 ( Tijgergracht ),

          tr. (resp. ongeveer 23 en 14 jaar oud) te  Batavia [IndonesiŽ] op 8 jun 1738 met

                 Bregitta Wigman de, dr. van Samuel Wigman de en Elisabeth Luyvken , geb. te  Batavia [IndonesiŽ] op 16 mei 1724,

                ged. te  Batavia [IndonesiŽ] op 21 mei 1724, ovl. (42 jaar oud) te  Batavia [IndonesiŽ] op 12 okt 1766, begr. te  Batavia [IndonesiŽ] op 13 okt 1766 Hollandse kerk.

                 Abraham was onderkoopman in dienst der VOC 27 maart 1736, vertrokken van Texel 10 maart 1737, koopman, Sch. 1738 van Batavia, grootkassier 1740,

                opperkoopman 6 maart 1750, kornet van de stadspennisten 1 nov 1751, gouverneur en direkteur van Ternate geeligeerd 16 dec 1755-24-dec 1757,

                poorter utrecht ( hoewel woonachtig te Batavia) 21 nov 1759.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Arnoldus Abrahamszn Abeleven, ged. te  Batavia [IndonesiŽ] op 10 okt 1741,

                 getuige: Ds Godefridus Hoen Hogendorp representerende Arnoldus Abeleven, bewindhebber der V O C,

                ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Amsterdam op 18 mei 1777, begr. te Abcoude op 23 mei 1777,

         tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 18 jaar oud) te Maarssen op 28 jul 1771 aan huis, Vredenburgh " met

                 Constantia Jacoba Josina Muelen van der, dr. van Jan Carel Muelen van der en Cornelia Constantia (Ortt van Nijenrode) ged. te Amsterdam op 25 dec 1752

                 dochter Constantia Jacoba Josina

                 vader Jan Carel van der Muelen

                 moeder Cornelia Constantia Ort

                 getuigen Joseph Elias van der Muelen

                 Adriana  Huijdecoper

                 pastor Petrus Noordbeek

                 doop25 december 1752 1e Kerstdag

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron125 p. 217 (folio 109) nr. 1, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Hanau [Duitsland] op 30 apr 1807,

                (Constantia Jacoba Josina

         tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 55 jaar oud) (2) te Maarsbergen op 20 okt 1778 met

                 Johan Gerard Grootenraay, zn. van Pieter Grootenraay en Anna Christina Arnhem van).

                 Arnoldus was poorter te Utrecht 21 nov 1759, student Utrecht 1765, promotie Utrecht 31 jan 1769, advocaat Hof van Holland 9 juli 1770 te Amsterdam,

                 poorter Amsterdam 9 jan 1772, substituut-baljuw.._ van Amstelland,

                 woonde aan de Keizersgracht tussen de Vijzelstraat en Reguliersgracht ( nr 643) ( e-1753 ).

                 Johan Gerard was kapitein der dragonders, lidmaat Utrecht ( plus vrouw ) met attestatie van IJssellstein 8 okt 1786,

                  woonde in 1786 in de Ridderschapstraat en aan de Oudegracht ( nr 73 ) (h).

2.              Samuel Jan Abeleven    volgt X III t 2.

3.              Joan George Abeleven, ged. te Batavia op 16 aug 1747, getuigen: Georg Fredrik Haverman, ontvanger generaal, en Sara Catharina Verdion,

                 ovl. (hoogstens 33 jaar oud) te Mallakka [Mal] voor jul 1781,

            tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 14 jaar oud) te Malakka Malaisie op 12 apr 1778 met

                 Catharina Johanna Koek, dr. van Joost Koek en Catharina Roth de, ged. te Mallakka [Mal] op 8 mei 1763,

                 ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Buitenzorg [IndonesiŽ] op 11 feb 1843,

                 (Catharina Johanna

           tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 28 jaar oud) (1) te Malakka op 29 jul 1781 met

                  Abraham Couperus, zn. van Abraham Couperus (sch en R te Leeuwarden) en Gesina Hoppinga.).

                 Joan was poorter Utrecht 21 nov 1759, onderkoopman in dienst der V O C, op het visitekantoor geplaatst 11 juli 1772, boekhouder te Nagasaki 1772,

                 kassier van de kostpenningen 4 mei 1773, tweede adjudant 29 juni 1773 en derde vaandrig 1 juli 1774 der kasteelpennisten,

                 koopman en eerste administrateur van de soldijwinkel 3 mei 1776, vaandrig der burgerij te Malacca 1781, testeerde te Mallakka 1781,

                 testeerde te Malakka 13 febr 1781.

                 Abraham vertrok 17 jan 1775 met het schip, Huis te Spijk " als onderkoopman in dienst der V O C naarOost-Indie, geplaatst op het generale visite

                 Comptoir te Batavia 16 febr 1776 en overgegaan naar het comptoir van de boekhouder - generaal 12 aug 1771, soldij-boekhouder en winkelier,

                 ( ontvanger en licentiemeester ) te Malakka 7 mei 1778, fiscaal met voordracht tot koopman aldaar 1 mei 1781, secunde en hoofdadministrateur

                 te Malakka met voordracht tot opperkoopman 26 juli 1784, gouverneur rn direkteur Malakka 22 maart 1788 -

                 ( 17 aug 1795 overgave van Malakka aan de Engelsen ) met zijn gezin op Madras 1796 en te Tranquebar 1796-1807,

                 president-schepen Batavia 1807, extra - ordinaris 1808 en ordinaris 1809-1811, raad van Nederlands Indie, waarnemend - president 4 nov 1812,

                 president 9 jan 1813 en raad van justitie te Soerabaja.

4.              Maria Elisabeth Abeleven, ged. te  Batavia [IndonesiŽ] op 21 okt 1748 Hollandse kerk, getuigen: Reinikus Siersma,

                 oud commandeur van Malakka en Agatha Susanna Beits, begr. te  Batavia [IndonesiŽ] op 6 mei 1752 Hollandse kerk ( eigen kelder N W hoek 28 ).

5.              Adriaan Abeleven, ged. te  Batavia [IndonesiŽ] op 18 jul 1752 Hollandse kerk, getuigen: Jurgen van der Spar, raad extra - ordinaris van

                 Nederlands-Indie, en Johanna Susanna Pinet, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Utrecht op 22 aug 1815.

                 Adriaan was poorter ( plus vader ) Utrecht 21 nov 1759repatrieerde in 1763 met het schip, de vrouwe Geertruyda " uit Oost-Indie, rentenier te Utrecht,

                 poorter aldaar 15Jan 1783, kaninnik van het kapittel van Sint Pieter, pretese raad 1787, provisionele raad Jan-Mei 1794, raad 1795-1797 en thesaurier

                 voor 1798- voor 1804 van Utrecht, regent van Renswoude 1795-1814, nalatenschap F 25.000.

 

 

                             

                                          Voor reacties mail naar j.zwart13@chello.nl

 

                                         Terug naar de Hoofdpagina http://members.chello.nl/j.zwart13/