Aegidius van Bempden

 

                                               

 

                                            

                                                             

                                                Deze Parenteel is gemaakt met dat wat ik al had van de familie Bempden

                                                Aangevuld met die uit het boek S.A.C Dudok van Heel

                                                genaamd ,, Van Amsterdamse burgers tot Europese Aristocraten

                                                uit de Vroedschap van Elias

                                                en uit het Digitaal Archief Amsterdam

 

 

 

                                            Genealogie van Aegidius Bempden.

 

Generatie I

 

 

I.               Aegidius Bempden, geb. in 1629, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) in 1667,

          tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 17 jaar oud) in 1658 met

                Anna Susanna Neufville, geb. in 1641, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) in 1721.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Jan Bempden van den, geb. in 1661, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) in 1722, volgt II.

2.              Aegidius Bempden, geb. in 1667, Burgemeester 1719, 22,23,25,26,28,29,31,32,24 en 35,

                 ovl. (ongeveer 70 jaar oud) in 1737,

            tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 29 jaar oud) in 1704 met

                 Aagje Gerritsdr Hooft, dr. van Gerrit Hendriksz Hooft en Elisabeth (Gheel van Spanbroek van),

                 ged. te Amsterdam op 18 nov 1674

                 kind          Aegjen

                 vader     Gerrit Hooff

                 moeder Elisabet van Geel

                 doop      18 november 1674

                 religie    Hervormd, Amstel Kerk

                 bron       119 p.57,

                ovl. (ongeveer 64 jaar oud) in 1739.

 

 

Generatie II

 

 

II.              Jan Bempden van den, zn. van Aegidius Bempden  (I)en Anna Susanna Neufville, geb. in 1661, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) in 1722,

             tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 16 jaar oud) in 1694 met

                 Ester Elisabeth (Esther Elisabeth) Tulp, geb. in 1678, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) in 1760.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Anna Elisabeth Bempden van den, geb. te Amsterdam op 7 sep 1695, ovl. (77 jaar oud) te Amsterdam op 1 mei 1773, volgt IIIa.

2.              Gillis Bempden van den, ged. te Amsterdam op 3 jul 1697

                 kind Gillis

                 vader Jan van den Bempden

                 moeder Esther Elisabeth Tulp

                 doop 3 juli 1697

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 46 p.371, Burg 1738, 41,47,

                 ovl. (ongeveer 50 jaar oud) in 1748,

           tr. (resp. ongeveer 42 en ongeveer 28 jaar oud) in 1740 met

                 Catharine Grey, dr. van Harry Grey en Dorothy Wright, geb. te Leicestershire [Groot Brittanië] op 11 feb 1711,

                 ovl. (37 jaar oud) te Amsterdam op 11 apr 1748,

                 (Catharine

           tr.(1) met

                 Jan Willem Trip, zn. van Jan Trip de Jonge en Petronella Willemina Hoorn).

                 Not bij Jan Willem ; Woonde op den Fluwelenburgwal, bij den illustre school, en was denkelijk des zomers buiten op

                 de aan zijne moeder in vruchtgebruik behoorende hofstede Beeckesteyn. onder Velsen ; Comm 1738 ;

                 vendumeester der schepenen en koopmansschappen 1725 ; Comm 1738 ;

                 Vendumeester der schepenen en koopmansschappen 1725 ; Postmeester ( voor 1/2 ) van het Antwerpsch Postcomptoir 1727 ;

                 Kerm Noorderk 1733 'Kapt der Burgerij 1737.

3.              Catharina Susanna Bempden van den, ged. te Amsterdam op 13 mei 1699, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) in 1768, volgt IIIb.

4.              Diedrigh Bempden van den, ged. te Amsterdam op 16 mei 1701

                 zoon Diedrigh

                 vader Jan van den Bemden

                 moeder Ester Elisabet Tulp

                 getuigen Daniel Restlan (1

                 Hiob de Wildt (2

                 Anna Catrina Tulp

                 pastor Hero Sibersma

                 doop 16 mei 1701

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 121 p. 353 (folio 176v) nr. 5.

5.              Ester Agien Bempden van den, ged. te Amsterdam op 12 jun 1705

                 dochter Ester Agien

                 vader Jan van den Bempden

                 moeder Ester Elijsabet Tulp

                 getuigen de heer mr. Nicolaes Witsen (1

                 vrouwe Agien Hooft huisvrouw van

                 de heer  Egidius van den Bempden Schepen

                 pastor Johannes van Dooreslaar

                 doop 12 juni 1705

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 109 p. 52 (folio 26v) nr. 12.

6.              Theodora Maria Bempden van den, ged. te Amsterdam op 8 sep 1706

                 dochter Theodora Maria

                 vader Jan van den Bempden

                 moeder Ester Elijsabet Tulp

                 getuigen de heer Fredrick Sluijsken (1

                 mevrouw Ester van den Bempden weduwe van

                 de heer Lourens de Kolenaer

                 pastor Hieronymus Simons van Alphen

                 doop 8 september 1706

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 109 p. 105 (folio 53) nr. 5.

7.              Geertruijd Bempden van den, ged. te Amsterdam op 20 dec 1719

                  dochter Geertruijd

                 vaderde heer Jan van den Bempden

                 moeder vrouwe Esther Elisabeth Tulp

                 getuigen de heer mr. Nicolaas Witsen (1

                 vrouwe Geertruijd Alewijn huisvrouw van

                 de heer Jan Jacob de Famars Commissaris

                 pastor Josias Hollebeek

                 doop 20 december 1719

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron 100 p. 334 (oud pag. 332; folio 167v) nr. 12.

 

Generatie III

 

 

IIIa.           Anna Elisabeth Bempden van den, dr. van Jan Bempden van den (II)en Ester Elisabeth Tulp,

                geb. te Amsterdam op 7 sep 1695, ged. te Amsterdam op 9 sep 1695

                  kind     Anna Elisabeth

                 vader         Jan van den Bempden

                 moeder      Ester Elisabeth Tulp

                 doop           9 september 1695

                 religie         Hervormd, Oude kerk

                 bron           13 p.309

                 opm.          Ber. Va. secrets. van A'dam,

                 ovl. (77 jaar oud) te Amsterdam op 1 mei 1773, begr. te Amsterdam op 7 mei 1773 NK ( G 1/2 kelder ) ( bij avond ),

           tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 63 jaar oud) te Amsterdam in 1728 (21 okt 1728) met

                 Jan Six, zn. van Jan Six en Margrita Tulp, geb. te Amsterdam op 8 feb 1664, ged. te Amsterdam op 27 feb 1664 kind    Jan

                 vader         Jan Six

                 moeder      Margrita Tulp

                 doop           27 januari 1664

                 religie         Hervormd, Wester Kerk

                 bron           106 p.89,

                 heer van Hillegom 1723 en Vrimade 1701, comm Huw zaken 1691/92/93/94/95/96/97/98/99/1700/01/02/03/04/12/13/ R 1701-1748

                 ( 6 sept. geremoveerd door prins Willem I V ), Sch 1705/09/19/ comm Desolate Boedelskamer 1706/07/08/14/.
Burg 1719, 22,24,26,28,30,33,36,37,39,40,42,43,45,46,48 en Thes 1721/23/25/27/29/31/32/34/35/ van Amsterdam, etc
.

 

                 ovl. (85 jaar oud) te Amsterdam op 8 jan 1750, begr. te Amsterdam op 14 jan 1750 NK ( G 1/2 kelder ) ( bij avond - met koetsen ),

                (Jan

            tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) (1) in 1691 met

                 Agatha Decquer, dr. van Hendrick Decquer  en Maria Jacoba Bambeeck van),

                 (Jan

           tr. (resp. 41 en 30 jaar oud) (2) te Amsterdam op 10 mrt 1705 NK met

                 Maria Calkoen, dr. van Cornelis Calkoen en Petronella Haeck).
 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jan Six, ged. te Amsterdam op 16 aug 1730

                 zoon Jan

                 vader de edelgrootachtbare heer mr. Jan Six Presiderend Burgemeester en raad van Amsterdam

                 moeder Anna Elisabeth van den Bempden De weledelgeboren vrouwe Anna Elisabeth van den Bempden

                 getuigen de heer mr. Willem Six (3

                 vrouwe Ester Elisabeth Tulp weduwe van (4

                 de heer mr. Jan van den Bempden Presiderend schepen en raad van Amsterdam

                 pastor Petrus Boudaan

                 doop 16 augustus 1730

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron 101 p. 196 (folio 98v) nr. 33.

 

                 Jan Six, zn. van Jan Six en Margrita Tulp,

            tr. (1) met

                 Agatha Decquer, dr. van Hendrick Decquer en Maria Jacoba Bambeeck van, geb. te Amsterdam op 29 jun 1668,

                 ged. te Amsterdam op 1 jul 1668, getuigen: Cornelis Decquer en Theodora van Bambeeck,

                 ovl. (24 jaar oud) te Amsterdam op 26 mei 1693, begr. te Amsterdam op 30 mei 1693 NK ( G 1/2 ) ( bij avond ) ( Kloveniersburgwal ).

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Jan Six, geb. te Amsterdam op 18 feb 1692, ged. te Amsterdam op 20 feb 1692

                 kind Jan

                 vader Jan Six

                 moeder Agatha Decquer

                 doop 20 februari 1692

                 religie Hervormd, Zuider Kerk

                 bron 98 p.259, getuigen: Hr Burgemeester Jan Six, Mevr Maria Jacobs van Bambeeck en Margriethe Tulp,

                 ovl. (21 jaar oud) te Amsterdam op 22 nov 1713,

                 begr. te Amsterdam op 27 nov 1713 NK ( G 1/2/ kelder ) ( bij avond ) ( Herengracht ).

2.              Maria Jacoba Six, geb. te Amsterdam op 17 mei 1693, ged. te Amsterdam op 19 mei 1693

                 kindMaria Jacoba

                 vaderJan Six

                 moederAgatha Decquer

                 doop19 mei 1693

                 religieHervormd, Nieuwe kerk

                 bron46 p.172,

                 ovl. (22 jaar oud) te Amsterdam op 6 apr 1716, begr. te Amsterdam op 10 apr 1716 N K ( Herengracht ),

            tr. (resp. 22 en ongeveer 20 jaar oud) te Amsterdam op 8 dec 1715 NK met

                 Jacobus Trip, zn. van Jan Trip (Heer van Berkenrode) en Margaretha Cecilia Nijs,

                 ged. te Amsterdam op 21 aug 1695

                 kindJacobus

                 vaderJan Trip

                 moederMargrieta Cecilia Nijs

                 doop21 augustus 1695

                 religieHervormd, Wester Kerk

                 bron108 p.151,

                 Not bij Jacobus ; woonde op de Herengracht, bij de Nieuwe Spiegelstraat en was eigenaar van 't Huis te Adrichem,

                 onder Wijk aan Duin ; Secr 1712, Sch 1723 ; Kapt der Burgerij 1720 ; Postmeester van 't Hamburgsch Postcomptoir 1723 ;

                 Commiss van de monstering 1728.
student rechten Leiden 5 aug 1715 en promotie.., secretaris van de stad Amsterdam 1712-1722, Sch 1723,

                 comm Bank van Lening 1714 en assurantiemeester 1725/26/27/28/29 van Amsterdam, kapitein Wijk XXI 1720-1729,

                postmeester van het Hamburgs post comptoir 1723, commissaris van de monstering 1728, woonde aan de Herengracht

                bij de Nieuwe Spiegelstraat, eigenaar van,het Huijs te Adrichem "onder Wijk aan Duin.
----------------------------.
student rechten Leiden 9 april 1682 en promotie aldaar 21 juni 1658, advocaat Hof van Holland 26 juni 1685, exijsmeester 1686,

                 comm Huw zaken 1687, comm zeezaken 1688, 89/90/91, Thes. extra ord 1692/93, comm Bank van Lening 1694/95, Sch 1696/1704/05, rekenmeester 1697/98/99/1700/01/02/03, B 1707/10/12/15/16/18/19/21/22/24/25/27/28/30/31 R, 1709-1732.
en Thes, 1708/09/11/13/14/17/ van Amsterdam, luitenant Wijk XXXI 1687-1688 en kapitein Wijk XXX II 1688-1707,

                 bewindhebber V O C Kamer Amsterdam 1705-1735, direkteur Societeit van Suriname 1732, vendumeester der

                 schepen en koopmanschappen 1679, regent Sint Jorishof 1680, commissaris Ossenmarkt 1700,

                 hoofdingeland Watergraafsmeer 1707, curator Illustre School en scholarch Latijnse scholen 1707,

                 commissaris-politiek in de Kerkeraad 1709, commissaris van het Haarlemmer Zandpad 1712,

                 meesterknaap van de houtvesterij van de Brederode, commissaris van de artillerie en fortificatie 1716,

                 commissaris van de Hortus Medicus 1718, ambachtsheer wegens de stad Amsterdam van Sloten en Sloterdijk 1721,

                 bibliothecaris van de stad 1724, curator van de Universiteit van Leiden 1728, woonde aan de Herengracht ( nr 52) (e )

                 en aan het Singel bij de Gasthuismolensteeg ( nr 292) (e-1714 ) eigenaar van de hofstede, Beeckesteijn "onder Velsen 1687 en

                 het, Huis te Berkenrode "( eigendom tweede vrouw ) onder Heemstede.

                 ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Amsterdam op 28 dec 1729, begr. te Amsterdam op 3 jan 1730 WK ( MK 226) ( bij avond ),

                 (Jacobus

            tr. (resp. ongeveer 22 en 17 jaar oud) (2) te Amsterdam op 10 apr 1718 met

                 Agatha Maria Pancras, dr. van Gerbrand Pancras en Agnes Hasselaer).

                

                 Not bij Maria.
collateraal vermogen f 22.975,-.

 

 

IIIb.           Catharina Susanna Bempden van den , dr. van Jan Bempden van den (II)en Ester Elisabeth Tulp,

                ged. te Amsterdam op 13 mei 1699

                 kind         Cathrina Susanna

                 vader         Jan van den Bempden

                 moeder      Hester Elisabeth Tulp

                 doop           13 mei 1699

                 religie         Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron           46 p.471,

                 ovl. (ongeveer 68 jaar oud) in 1768,

           tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 21 jaar oud) in 1725 met

                 Pieter Poll van de , zn. van Jan(Joan) Poll van de (Bugemeester 1718,21,23,24,26,27.29,30,32,33,35,36,38,39,41,42,44,)

                 en Margaretha Rendorp, ged. te Amsterdam op 29 apr 1703

                 zoon  Pieter

                 vader         Jan van de Pol Harmans

                 moeder      Margareta Rendorp

                 getuigen     Joan van Gesel

                 Agata Theodora van Bambeek

                 pastor         Taco Hajo van der Honert

                 doop           29 april 1703

                 religie         Hervormd, Amstelkerk

                 bron           121 p. 439 (folio 219v) nr. 3,

                 Burg 1748, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) in 1766.

 

                 Uit dit huwelijk 4 zonen:

1.              Jan Poll van de, ged. te Amsterdam op 11 sep 1726

                  zoon Jan

                 vader Pieter van der Poll Secretaris

                 moeder Catrina Susanna van den Bempden

                 getuigen Gerard Bors van Waveren (2

                 Joan van der Poll (3

                 Hester Elisabeth Tulp weduwe van

                 Jan van den Bempden Schepen en raad

                 pastor Johannes Noordbeek

                 doop 11 september 1726

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron 101 p. 130 (folio 65v) nr. 3.

2.              Egidius Poll van de, ged. te Amsterdam op 4 feb 1728

                 zoon Egidius

                 vader de heer Pieter van der Poll Commissaris

                 moeder vrouwe Catharina Susana van den Bempden

                 getuigen Egidius van den Bempden (2

                 vrouwe Margaretta Rendorp huisvrouw van

                 de heer mr. Jan van de Poll (3

                 mejuffrouw Brigitta van de Poll Vervangt vrouwe Margaretta Rendorp

                 pastor Cornelius Houthoff

                 doop 4 februari 1728

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron 101 p. 161 (folio 81) nr. 21.

3.              Pieter Poll van de, ged. te Amsterdam op 29 dec 1730

                 zoon Pieter

                 vader Pieter van de Poll Commissaris

                 moeder Catharina Susanna van den Bempden

                 getuigen Herman Hendrik van de Poll (2

                 Anna van den Bempden huisvrouw van (3

                 Jan Six 'De edelgrootachtbare heer Jan Six'.

                 Heer van Hillegom en regerend burgemeester en raad van Amsterdam

                 pastor Franciscus Halma

                 doop 29 december 1730

                 religie Hervormd, Nieuwezijdskapel

                 bron 70 p. 14 (folio 7v) nr. 8.

4.              Pieter Poll van de, ged. te Amsterdam op 22 jun 1734

                 zoon Pieter

                 vader Pieter van de Poll Schepen

                 moeder Catharina Susanna van den Bempden

                 getuigen de heer mr. Hendrik van de Poll (2

                 vrouwe Anna van den Bempden huisvrouw (3

                 de heer  mr. Jan Six Heer van Hillegom en Vromade. Burgemeester en raad

                 pastor Hieronymus van Alphen

                 doop 22 juni 1734

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 124 p. 112 (folio 56v) nr. 3.

 

                

                                       Voor reacties mail naar j,zwart13@chello.nl

 

                                      Terug naar de Hoofdpagina http://members.chello.nl/j.zwart13/