Parenteel van Johan Willem Dedel 

 

 

                                     

 

                                               

                                                Deze parenteel is gemaakt met dat wat ik al had van de familie Dedel

                                                Aangevuld met die uit het boek S.A.C Dudok van Heel

                                                genaamd ,, Van Amsterdamse burgers tot Europese Aristocraten Band II "

                                                en uit het Digitaal Archief Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

Generatie I

 

 

I.               Johan Willem Dedel,

          tr. met

                 Anna Maria Hudde

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Willem Gerrit Dedel, ged. te 's‑Gravenhage op 31 mrt 1675, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Leiden op 22 jan 1715, volgt II.

 

Generatie II

 

 

II.              Willem Gerrit Dedel, zn. van Johan Willem Dedel (I) en Anna Maria Hudde, ged. te 's‑Gravenhage op 31 mrt 1675,

                 ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Leiden op 22 jan 1715

 

                  Ao 1715 den 22 Januarij is overleeden onse broeder Willem Gerrit Dedel getrouwt met onse suster, Susanna

                 Sofia van de Blocquerij, na een lankwijlige siekte van colijke ouwd sijnde 40 jaaren en leijd begraven i n de

                 ouwde kerk op het choor in graft van Jan Hudde de burgemeester sijn oom, was i n sijn leeve Président Scheepe

                 & Raad en bewinthebber van de Westindise Compie;,

        tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) te Amsterdam op 5 jan 1702 met

                 Susanna Sophia Blocquery de, geb. in 1675, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te s'‑Gravenhage op 30 jul 1733

                  Ao 1733 op den 30 Julij is gestorven mijn suster vrouwe . S. van de Blocquerij smiddags den 3 uure aan een

                 galsiekte na aght dagen siektens en is begraven in sGravenhagen in de Groote kerk i n het darde graft in

                 de derde reijde i n het eerste kruijs op den 4 Augustus savonds ten negen uure met 13 koetse;

                 Impost begraven 's-Gravenhage 3 Aug. 1733: Susanna Sophia van de Blocquery. Zij was een zuster van schrijver's

                 echtgenoote en weduwe van Mr. Willem, Gerrit Dedel, daarna van Mr. Feltru/m. de Yries (zie aant. 22, 36 en 41).

                

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Joannes Dedel, geb. op 24 okt 1702, ovl. (75 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 26 nov 1777, volgt IIIa.

2.              Susanna Sophia Dedel, ged. te Amsterdam op 31 aug 1704

                 dochter Susanna Sophia

                 vader Willem Gerrits Dedel

                 moeder Susanna Blucquerij

                 getuigen Henderick Blucquerij

                 Anna Maria Hudde huisvrouw van

                 de heer Jan Dedel

                 pastor Cornelius Schutting

                 doop 31 augustus 1704

                 religie Hervormd, Oosterkerk

                 bron 89 p. 94 (folio 47v) nr. 16.

3.              Salomon Dedel, ged. te Amsterdam op 20 jan 1706

                 zoon Salomon

                 vader Willem Gerrit Dedel

                 moeder Susanna Sofia van de Blocquerij

                 getuigen Josias van de Blocquerij

                 Sara Maria van de Blocquerij

                 pastor Franciscus Burmannus

                 doop 20 januari 1706

                 religie Hervormd, Noorderkerk

                 bron 79 p. 353 (folio 177) nr. 3.

4.              Hendrick Dedel, ged. te Amsterdam op 6 apr 1707

                 zoon Hendrick

                 vader Willem Gerrit Dedel

                 moeder Susanna Sophia van de Blocquerij

                 getuigen Hendrick van de Blocquerij

                 Anna Roch

                 pastor Taco Hajo van der Honert

                 doop 6 april 1707

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron 99 p. 479 (folio 240) nr. 15.

5.              Anna Maria Dedel, ged. te Amsterdam op 18 apr 1708

                 dochter Anna Maria Tweelingen

                 vader Willem Gerrit Dedel

                 moeder Susanna Sophia van de Blocquerij

                 getuigen Anna Maria Hudde huisvrouw van

                 [..] Dedel (2

                 Anna Maria Scholten

                 Christiaan van de Blocquerij

                 Hendrik Scholten Vervangt Josias van de Blocquerij

                 pastor Lambertus Zegers

                 doop 18 april 1708

                 religie Hervormd, Nieuwezijdskapel.

6.              Susanna Sophia Dedel, geb. te  's‑Gravenhage op 15 apr 1708, ged. te Amsterdam op 18 apr 1708

                 dochter Susanna Sophia Tweelingen

                 vader Willem Gerrit Dedel

                 moeder Susanna Sophia van de Blocquerij

                 getuigen Anna Maria Hudde huisvrouw van

                 [..] Dedel (2

                 Anna Maria Scholten

                 Christiaan van de Blocquerij

                 Hendrik Scholten Vervangt Josias van de Blocquerij

                 pastor Lambertus Zegers

                 doop 18 april 1708

                 religie Hervormd, Nieuwezijdskapel

                 bron69 p. 84 (folio 42v) nr. 2,

                 begr. te  's‑Gravenhage op 11 okt 1796 oud 88 jaar, aan verval van krachten

                 begr. Groote Kerk, imp. betaald,

          otr. te  's‑Gravenhage op 31 mrt 1726, tr. (resp. 17 en ongeveer 25 jaar oud) te  's‑Gravenhage op 14 apr 1726 Kloosterkerk met

                 Mr Adriaen Hoop van der, zn. van François Hoop van der en Marie Hartleij, geb. te  's‑Gravenhage, ged. te  's‑Gravenhage op 9 apr 1701

                 Waalsche Kerk, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te  's‑Gravenhage op 3 nov 1767.

                 Uit dit huwelijk één zoon.

7.              Elisabeth Dedel, ged. te Amsterdam op 25 okt 1710

                 dochter Elisabeth

                 vader Willem Gerret Dedel

                 moeder Susanna Sophia van de Blocquerij

                 getuigen Elisabet Jacoba van de Blocquerij

                 Hendrick Scholten

                 pastor Florentius Bomble

                 doop 25 oktober 1710

                 religie Hervormd, Oudezijdskapel

                 bron 63 p. 171 (folio86) nr. 3.

8.              Salomon Dedel, geb. te Amsterdam op 26 nov 1711, ovl. (62 jaar oud) te 's‑Graveland op 4 okt 1774, volgt IIIb.

 

                 Susanna Sophia Blocquery de,

           tr. (ongeveer 43 jaar oud) (2) in 1718 met

                 Feltrum Vries de, ovl. te s'‑Gravenhage op 11 aug 1723 hij is overleede aan beroerdheijd,

                 was in zijn leeve Raadsheer in de Hooge Raden van Holland, en lijdt begraven i n de groote kerk aldaar en

                 sijn wapen opgehangen;.Raadsheer in de Hooge Rade van Holland.

              

 

Generatie III

 

 

IIIa.           Joannes Dedel, zn. van Willem Gerrit Dedel (II) en Susanna Sophia Blocquery de, geb. op 24 okt 1702, ged. te Amsterdam op 27 okt 1702

                 zoon Joannes

                 vader         Willem Gerrit Dedel

                 moeder      Susanna Sophia van de Blocquerij

                 getuigen     Johan Dedel

                 Susanna Scholten weduwe van

                 Salomon van de Blocquerij

                 Joannes Hudde Afwezig

                 pastor         Adrianus van Wesel

                 doop           27 oktober 1702

                 religie         Hervormd, Nieuwezijdskapel

                 bron           68 p. 332 nr. 5,

                 ovl. (75 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 26 nov 1777 (imp. betaald 1 Dec. 1777, / 30),

           otr. te Amsterdam op 7 sep 1725, tr. (resp. 22 en ongeveer 20 jaar oud) te Amstelveen op 26 sep 1725 met

                 Maria Antonia Muyssart, dr. van Abraham Muyssart en Clara Magdalena Haze de, geb. in 1705, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) op 3 sep 1733

                  Ao 1733 den 3 September is overleeden mijn night Magdalena Antonia Muyssart, huisvrouw van neef Jan Hudde

                 Dedel en begraven i n de Hage in de groote kerk bij de Tombe van de prins van Hessen;.

                 DEDEL (Jan Hudde), geboren in 1702, was Burgemeester te 's Gravenhage, waar hij in 1777 overleed.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

 

1.              Clara Magdalena Dedel, geb. in 1727, ged. te  's‑Gravenhage op 13 apr 1727 

                 (getuigen: Ao 1727 ben y k getuygen geweest over de doop van Clara Magdalena, dogter van neef Jan Hudde Dedel en

                 Magdalena Muyssart en tôt een pillegift gegeven twee silvre lusters aan de schoorsteen),

                 otr. te  's‑Gravenhage op 25 apr 1745,

           tr. (ongeveer 18 jaar oud) te  's‑Gravenhage op 11 mei 1745 met

                 Hendrik Jansz Bickker

 

 

IIIb.            Mr Salomon Dedel, zn. van Willem Gerrit Dedel (II) en Susanna Sophia Blocquery de, geb. te Amsterdam op 26 nov 1711,

                 ged. te Amsterdam op 27 nov 1711

                 zoon            Salomon

                 vader         Willem Gerret Dedel

                 moeder      Susanna Sophia van de Blocquerij

                 getuigen     Christiaen van de Blocquerij de jonge

                 Heeleena de Haze vrouw van

                 Josijas van de Blocquerij Schepen

                 pastor         Johannes Cramer

                 doop           27 november 1711

                 religie         Hervormd, Westerkerk

                 bron           109 p. 311 (folio 156) nr. 18,

                 ovl. (62 jaar oud) te 's‑Graveland op 4 okt 1774, begr. te Amsterdam op 8 okt 1774

                 Ingeschrevene:

                 Dedel, Salomon

                 datum begrafenis:

                 08-10-1774

                 begraafplaats:

                 Oude Kerk

                 Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-9168697,

         tr. met

                 Agneta Maria Boreel, geb. te Amsterdam op 25 sep 1716, ovl. (45 jaar oud) te Amsterdam op 21 mrt 1762, begr. te Amsterdam op 26 mrt 1762

                 Ingeschrevene:

                 Boreel, Agneta Maria

                 ingeschrevene:

                 Dedel, Salomon

                 relatie informatie:

                 Huisvrouw

                 datum begrafenis:

                 26-03-1762

                 begraafplaats:

                 Oude Kerk

                 Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-9165620.

                 not bij Salomon.


Dudok blz 697.
koopman op Frankrijk, Spanje en de West, inkomen 1742 f 16.000,-, Sch 1738/41/44/45, comm Desolate Boedelkamer 1739, comm Kleine Zaken

                1740 /42/43, R 1744-1748 ( 6 sept. geremoveerd door Prins Willem I V ) en gecommitteerde raad 1747/48 van Amsterdam, kapitein van Amsterdam,

                kapitein Wijk X X X V I I 1740-1748, direkteur kollonie Berbice, bewindhebber W I C Kamer Amsterdam 1740-1774, directeur Societeit van Suriname 1754,

                postmeester (helft ) van het Utrechtse, Overijselse en Friese postcomptoir te den Haag tot 1751, regent Spin-en Werkhuis 1734, hoofdingeland

                en schepen 1742, en dijkgraaf 1758 van 's Graveland, commissaris Weesperzandpad 1743, hoogheemraad Beemster 1765, woonde aan de

               Keizersgracht tussen de Reguliersgracht en Utrechtsestraat ( nr 732 ) ( e - 1730-1732 _ eigenaar van de hofstede, Boeken stein " te 's Graveland 1741.

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Willem Gerrit Salomonszn Dedel, geb. te Amsterdam op 20 apr 1734, volgt IV.

2.              Jan Andries Dedel, ged. te Amsterdam op 10 jun 1735

                 zoon Jan Andries

                 vader Salomon Dedel

                 moeder Agneta Maria Boreel

                 getuigen de heer Adriaen van der Hoop

                 vrouwe Agneta Bouwens weduwe van

                 de heer Andries Pels

                 pastor Theodorus van Schelluijne

                 doop 10 juni 1735

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 110 p. 494 (folio 247v) nr. 4.

3.              Salomon Dedel, ged. te Amsterdam op 23 dec 1736

                 zoon Salomon

                 vader Salomon Dedel

                 moeder Agneta Maria Boreel

                 getuigen de heer Jan Jeronimus Boreel

                 Susanna Sophia van der Hoop geboren

                 Dedel

                 pastor Johannes Esgers

                 doop 23 december 1736

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 124 p. 189 (folio 95) nr. 9.

4.              Anna Maria Dedel, geb. te Amsterdam op 29 okt 1738, ged. te Amsterdam op 30 okt 1738

                 dochterAnna Maria

                 vaderSalomon Dedel

                 moederAgneta Maria Boreel

                 getuigenJacob Boreel Janz

                 Elisabeth Jacoba van de Blocquerij

                 pastorCasparus Goris

                 doop30 oktober 1738

                 religieHervormd, Amstelkerk

                 bron124 p. 244 (folio 122v) nr. 6,

 

                 Not bij Anna.
Dudok blz 697.
lidmaat Amsterdam met attestatie van 's Graveland 3 maart 1757 en vertrokken met attestatie naar Leiden 8 jan 1788
.

                 ovl. te Velsen,

          tr. (resp. 18 en 25 jaar oud) te Amsterdam op 17 mei 1757 N K met

                 Pieter Nicolaes Rendorp, zn. van Mr Pieter Rensdorp en Agatha Maria Pancras, geb. te Amsterdam op 6 mrt 1732, ged. te Amsterdam op 7 mrt 1732

                 zoon

                 vader Pieter Rendorp

                 moeder Agatha Maria Pancras

                 getuigen de heer Nicolaas Calkoen (1

                 Maria Catharina Meijners weduwe van (2

                 de heer mr. Joachim Rendorp

                 Bregitta Johanna Rendorp huisvrouw van (3

                 de heer Jan Reaal Vrijheer van Vreeland. Presiderend schepen

                 pastor Johannes de la Moraisière

                 doop 7 maart 1732

                 religie Hervormd, Nieuwezijdskapel

                 bron 70 p. 38 (folio 19v) nr. 3,

                 ovl. (41 jaar oud) te Amsterdam op 29 aug 1773, begr. te Amsterdam op 4 sep 1773 N K ( koor E 29) ( bij avond ).

                 Not bij Pieter.
Dudok blz 696 / 697.
brouwer in de brouwerij, de Haan " aan de Geldersekade ( nr 109) (e) vendumeester van de schepen en koopmanschappen 1745-1773,

                 comm Huw Zaken 1758/59/ 60 61/62/63/64/65/66/67 en comm Bank van Lening 1768.69/70/71/72/73 van Amsterdam, kapitein Wijk X 1764-1773,

                 Kmr Z K 1755-1758 en N.Wa.K 1755, woonde van 1759-1764 aan de Keizersgracht bij Vijzelstraat (nr 565/567 ) ( e ) en van 1766-1770 bij de

                 pakhuizen Pels, eigenaar van de hofstede, Schonenberg " onder Velsen 1763.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen.

5.              Isabella Agneta Dedel, ged. te Amsterdam op 17 mei 1741

                 dochter Isabella Agneta

                 vader Salomon Dedel

                 moeder Agneta Maria Boreel

                 getuigen de heer Jan Bern's Bikker

                 Agneta Margareta Munter huisvrouw van (1

                 de heer Jacob Boreel Jansz

                 pastor Henricus Vos

                 doop 17 mei 1741

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron 101 p. 434 (folio 217v) nr. 17.

6.              Jan Abram Dedel, ged. te Amsterdam op 20 okt 1745

                 zoon Jan Abram

                 vader Salomon Dedel

                 moeder Agneta Maria Boreel

                 getuigen de heer Jan Hudde Dedel

                 Anna van de Blocquerij huisvrouw van (1

                 de heer Abram Hogenhouck

                 Agneta Bouwens weduwe van (2

                 de heer Andries Pels

                 pastor David Brunings

                 doop 20 oktober 1745

                 religie Hervormd, Nieuwezijdskapel

                 bron 70 p. 223 (folio 110) nr. 6.

7.              Jacoba Elisabet Dedel, ged. te Amsterdam op 4 sep 1750

                 dochter Jacoba Elisabet

                 vader Salomon Dedel Voorheen schepen en raad van Amsterdam

                 moeder Agneta Maria Boreel

                 getuigen Jacob Boreel Jansz (2

                 vrouwe Anna Eliesabet Geelvinck weduwe

                 Jean Lucas Pels 'De weledelgestrenge heer Jean Lucas Pels'. Heervan Hoogland en tijdens zijn leven oud mede

                  president-schepen van Amsterdam

 

                 pastor Gerardus Kulenkamp

                 doop 4 september 1750

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 111 p. 195 (folio 98) nr. 1.

8.              Agnes Dedel, ged. te Amsterdam op 8 aug 1753

                 dochter Agnes

                 vader Salomon Dedel

                 moeder Agneta Maria Boreel

                 getuigen de heer Adriaan van der Hoop

                 vrouwe Agneta Margareta Boreel geboren

                 Munter

                 pastor Johannes van der Vorm

                 doop 8 augustus 1753

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron 102 p. 29 (folio 15) nr. 19.

9.              Andries Willem Dedel, ged. te Amsterdam op 19 mrt 1758

                  zoon Andries Willem

                 vader Salomon Dedel Oud schepen en raad

                 moeder Agneta Maria Boreel

                 getuigen mr. Willem Munter (2

                 vrouwe Anna Maria Dedel weduwe van

                 mr. Pieter Nicolaas Rendorp 'De weledelgestrenge heer mr. Pieter Nicolaas Rendorp'. Commissaris

                 pastor Adrianus Becol

                 doop 19 maart 1758

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 126 p. 117 (folio 59) nr. 7.

 

Generatie IV

 

 

IV.             Mr Willem Gerrit Salomonszn Dedel, zn. van Mr Salomon Dedel (IIIb) en Agneta Maria Boreel, geb. te Amsterdam op 20 apr 1734,

                 ged. te Amsterdam op 24 apr 1734

                 zoon Willem Gerret

                 vader         Salomon Dedel

                 moeder      Agneta Maria Boreel

                 getuigen     de heer Jan Hudde Dedel

                 Anna Maria Pels huisvrouw van

                 de heer Jan Jeronimus Boreel Regerend schepen

                 pastor         Johannes Noordbeek

                 doop           24 april 1734

                 religie         Hervormd, Nieuwezijdskapel

                 bron           70 p. 71 (folio 36) nr. 7,

 

                 Not bij Gerrit Willem.
student rechten Leiden 9 febr 1752 en promotie ( buitenland ).., poorter 12 maart 1755, koopman op Frankrijk en de West onder de Fa Salomon Dedel

                 en Willem Gerrit Dedel en Co 1758-circa 1776, comm. zeezaken1757-62 comm Kleine Zaken 1758/59/60/63/67/, Sch 1761/64/65/68/ R 1768/1795, schout1769/1781,

                 raad ter Admiraliteit te Hoorn 1782-1783, B 1784/87/90/93 en raad ter Admiraliteit te Amsterdam 1785-1786 en 1791-1792 van Amsterdam, commissaris van de

                Staten van Holland en Wesr Friesland over 's lands posterijen 1780, Sch 1753 can "s Graveland, Kmr O K 1754, kanunnik van het kapittel van Sint Marie te

                Utrecht 1757-1775, commissaris van het opzicht en de directie van 's lands werken in het IJ 1781 en van het trekpad op Haarlem 1784, sterfheer op Haarlem

                1784, en sterfheer van Sloten en Sloterdijk 1784, woonde van 1766 tot 1776 aan de Herengracht ( nr 560) (h) en van 1777-1786 ( nr 522) (h) van 1786,--..,

                aan de Keizersgracht tussende Leidse-en Spiegelstraat en in de Nieuwe Doelenstraat in, de Drie Rapen "( nr 14 ) ( e plus nr 16 - 17767 ), en

                Jacoba Elisabeth Commelin geb Haarlem.

               

          tr. met

                 Jacoba Elisabeth Crommelin, geb. te Haarlem op 28 jun 1742.

                

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Salomon Dedel, ged. te Amsterdam op 12 jul 1765

                 zoon Salomon

                 vader de heer Willem Gerrit Dedel Salomonszoon

                 moeder Jacoba Elisabeth Crommelin

                 getuigen de heer mr. Salomon Dedel

                 jonkvrouwe Judith Catharina Akersloot (1

                 vrouwe Sophia Magdalena Gerlings geboren

                 Crommelin

                 pastor Rudolph Arend ten Brink

                 doop 12 juli 1765

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 111 p. 678 (folio 337v) nr. 3.

2.              Pieter Samuel Dedel, geb. te Amsterdam op 22 okt 1766, ovl. (85 jaar oud) te Amsterdam op 8 nov 1851, volgt Va.

3.              Agnes Maria Dedel, geb. te Amsterdam op 18 dec 1767, ged. te Amsterdam op 25 dec 1767

                 dochter Agnes Maria In deze inschrijving komen getallen voor: 11.9.10

                 vader mr. Willem Gerrit Dedel Salomonszoon

                 moeder Jacoba Elisabeth Crommelin

                 getuigen mr. Jan Hudde Dedel

                 Anna Petronella Crommelin geboren

                 Geerling

                 pastor Johan Albert van Muijden

                 geboorte18 december 1767

                 doop 25 december 1767 1e Kerstdag

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 126 p. 367 (folio 184) nr. 6.

4.              Jacob Dedel, geb. te Amsterdam op 18 mrt 1769, ovl. (28 jaar oud) te 's‑Gravenland op 8 aug 1797, volgt Vb.

5.              Josina Dedel, ged. te Amsterdam op 9 jan 1771

                 dochter Josina

                 vader mr. Willem Gerrit Dedel Salomonszoon

                 moeder Jacoba Elisabeth Crommelin

                 getuigen de heer mr. Jacob Crommelin

                 jonkvrouwe Susanna Sophia Dedel

                 pastor Gerardus Kulenkamp

                 doop 9 januari 1771

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron 102 p. 357 (folio 179) nr. 17.

6.              Anna Maria Dedel, geb. te Amsterdam op 11 jun 1772, ged. te Amsterdam op 14 jun 1772

                 dochter Anna Maria

                 vade rmr. Willem Gerrit Dedel Salomonszoon

                 moeder Jacoba Elisabeth Crommelin

                 getuigen de heer Salomon Dedel de jonge

                 jonkvrouwe Jacoba Elisabeth Dedel

                 pastor Adrianus Becol

                 geboorte11 juni 1772

                 doop 14 juni 1772

                 religie Hervormd,Nieuwezijdskapel

                 bron 71 p. 225 (folio 113) nr. 2.

7.              Judith Catharina Dedel, ged. te Amsterdam op 17 nov 1774

                 dochter Judith Catharina

                 vader mr. Willem Gerrit Dedel Salomonszoon

                 moeder Jacoba Elisabeth Crommelin

                 getuigen de heer Jan Abraham Dedel

                 vrouwe  Agnes Dedel weduwe van

                 de heer Jan Cornelis van der Hoop

                 pastor Winoldus Budde

                 doop 17 november 1774

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 127 p. 81 (folio 41) nr. 7.

8.              Susanna Sophia Dedel, ged. te Amsterdam op 11 sep 1776

                 dochter Susanna Sophia

                 vader mr. Willem Gerrit Dedel Salomonsz

                 moeder vrouwe Jacoba Elisabeth Crommelin

                 getuigen mr. Herman Gerlings (1

                 Sara Maria van de Poll huisvrouw van (2

                 Salomon Dedel Kapitein ter Zee bij de Admiraliteit in Amsterdam

                 pastor Winoldus Budde

                 doop 11 september 1776

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 58 p. 36 (oud pag. 36) nr. 5.

9.              Isabella Dedel, geb. te Amsterdam op 27 mrt 1778, ged. te Amsterdam op 1 apr 1778

                 dochterIsabella

                 vadermr. Willem Gerrit Dedel Salomonsz

                 moederJacoba Elizabeth Crommelin

                 getuigenJan Abraham van Dedel (1

                 vrouwe Agnes Dedel huisvrouw van

                 de heer mr. Johan Cornelis van der Hoop Secretaris van de sociëteit van Suriname

                 pastorErnestus Philippus G. van Essen

                 geboorte27 maart 1778

                 doop1 april 1778

                 religieHervormd, Zuiderkerk

                 bron102 p. 499 (folio 249) nr. 17,

           tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 25 jaar oud) te Amsterdam in 1798 met

                 Isaac Hodshon, geb. te Haarlem op 9 jul 1772, ovl. (82 jaar oud) te Amsterdam op 10 feb 1855.

10.            Wilhelmina Dedel, geb. te Amsterdam op 23 okt 1780, ged. te Amsterdam op 17 nov 1780

                 Dochter Wilhelmina

                 vader mr. Willem Gerrit Dedel Salomomsz

                 moeder Jacoba Elisabeth Crommelin

                 getuigen Salomon Dedel

                 Jacoba Elisabeth Dedel

                 pastor Henricus van Herwerden

                 geboorte 23 oktober 1780

                 doop 17 november 1780

                 religie Hervormd, Nieuwezijdskapel

                 bron 72 p. 31 (folio 16) nr. 3.

11.            Judith Catharina Dedel, geb. te Amsterdam op 6 aug 1783, ged. te Amsterdam op 20 aug 1783

                 dochter Judith Catharina

                 vader mr. Willem Gerrit Dedel Salomonszoon

                 moeder Jacoba Elisabett Crommelin

                 getuigen de heer M. Jacob Helmolt (1

                 vrouwe Maria Dedel weduwe van

                 [..] Rendorp

                 pastor Hillebrandus Mentes

                 geboorte 6 augustus 1783

                 doop 20 augustus 1783

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron 103 p. 54 (folio 27v) nr. 17,

                 ovl. (34 jaar oud) te Velsen op 30 nov 1817 h. Meeroogh,

           tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) (1) te Amsterdam in sep 1809 met

                 Mr Jacob Pompejus Hoeufft, zn. van Hendrik Hoeufft en Margareta Levina Geelvinck, geb. te Amsterdam op 8 nov 1779,

                ged. te Amsterdam op 28 nov 1779

                 zoon Jacob Pompejus

                 vader Henric Hoeufft Is niet in staat om aanwezig te zijn

                 moeder Margareta Levina Geelvinck

                 getuigen de heer Daniel Hooft (2

                 Susanna Isabella Hooft huisvrouw van (3

                 de heer Pompejus Hoeufft Vervangt de vader wegens diens afwezigheid. Grootvader van het kind

                 pastor Daniel Serrurier

                 doop 28 november 1779

                 religie Hervormd,Westerkerk

                 bron 112 p. 412 (folio 204v) nr. 13,

                 ovl. (55 jaar oud) te Velsen op 24 aug 1835, begr. te Beverwijk.

            tr. (resp. 19 en 22 jaar oud) (2) te Bloemendaal op 21 aug 1802 met

                 Lodewijk Hovy, zn. van Hendrik Hovy en Hillegonda Poorten van der, geb. te Amsterdam op 14 dec 1779,

                 ged. te Amsterdam op 25 dec 1779

                 zoon Lodewijk

                 vader Hendrik Hovij

                 moeder Hillegond van der Poorten

                 getuigen Lodewijk Hovij

                 Josina van der Poorten

                 pastor Jean Thomas Griot

                 geboorte 14 december 1779

                 doop 25 december 1779

                 religie Waals-Hervormd, Oude Waalse kerk

                 bron 135 p. 487 (oud pag. 479; folio 240) nr. 1,

                 ovl. (25 jaar oud) te 's‑Graveland op 18 aug 1805 h Spaanderswoud.

 

Generatie V

 

 

Va.            Jhr Pieter Samuel Dedel, zn. van Mr Willem Gerrit Salomonszn Dedel (IV) en Jacoba Elisabeth Crommelin, geb. te Amsterdam op 22 okt 1766,

                 ged. te Amsterdam op 26 okt 1766

                 zoon     Pieter Samuel

                 vader         mr. Willem Gerrit Dedel Salemonszoon

                 moeder      Jacoba Elisabeth Crommelin

                 getuigen     de heer Pieter Samuel Crommelin

                 vrouwe Anna Maria Pels weduwe van

                 [..] Boreel

                 vrouwe Anna Maria Rendorp geboren Dedel

                 pastor         Johannes Jacobus Kessler

                 doop           26 oktober 1766

                 religie         Hervormd, Nieuwezijdskapel

                 bron           71 p. 182 (folio 91v) nr. 1,

 

                 Not bij Pieter.
Dudok blz 687.
student rechten in Leiden 1 jan 1782 en promotie aldaar 8 dec 1787, Kmr Eil K 1785-1787, ordinaris secretaris 1787-1795 schepenbank van

                 Amsterdam, kapitein Wijk XXVII 1790-1795, Kanunnik van het kapittel van Sint Marie te Utrecht 1790, commissaris van het Weesper zandpad 1794,

                 inspecteur der brievenposterijen 1807-, lid grote vergadering van notabelen 1814, lid Provinciale staten van Holland 1814, lid Staten-Generaal 1819-1837,

                 woonde in 1788 aan de Keizersgracht tegenover de Pakhuizen van Pels, van 1790-1799 aan de Kloveniersburgwal tegenover het

                 Oost-Indisch Huis en in 1800 aan de Reguliersgracht ( nr 51).

         

                 ovl. (85 jaar oud) te Amsterdam op 8 nov 1851, begr. te Amsterdam op 13 nov 1851 O K (hoogkoor 142 ) ( Reguliersgracht ),

          tr. (resp. 22 en ongeveer 18 jaar oud) te Amsterdam op 27 sep 1789 O K met

                 Johanna Elisabeth Backer, dr. van Cornelis Corneliszn Backer en Agnes Maria Clifford, ged. te Amsterdam op 2 dec 1770

                 dochter   Johanna Elisabeth

                 vader         mr. Cornelis Backer Cornelisz Secretaris van het College ter Admiraliteit te Amsterdam

                 moeder      vrouwe Agnes Maria Clifford

                 getuigen     mr. George Clifford Pietersz

                 vrouwe Johanna Sara Pels weduwe van

                 Jan Bernd Bicker Oud-schepen van Amsterdam, drost van de huizen van Muiden baljuw en dijkgraaf van

                 Naarden Gooiland, hoofd-schout van Weesp, Weesperkarspel en Hoog-Bijlmer. 'De weledelgestrenge heer Jan Bernd Bicker'

                 pastor         Adrianus Becol

                 doop           2 december 1770

                 religie         Hervormd, Zuiderkerk

                 bron           102 p. 353 (folio 177) nr. 10,

                 ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Amsterdam op 31 mrt 1810, begr. te Amsterdam op 4 apr 1810 O K ( Hoogkoor 142) ( Reguliersgracht bij de Keizersgracht ).

                

                 Uit dit huwelijk 12 kinderen:

1.              Agnes Maria Dedel, geb. te Amsterdam op 27 jul 1790, ged. te Amsterdam op 4 aug 1790

                 dochter Agnes Maria

                 vader mr. Pieter Samuel Dedel

                 moeder Johanna Elisabeth Backer

                 getuigen mr. C. Backer Cz (1

                 vrouwe Agnes Maria Clifford (2

                 mr. Willem Gerrit Dedel Sz

                 pastor IJsbrandus Hoefhamer

                 geboorte27 juli 1790

                 doop 4 augustus 1790

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron 103 p. 211 (folio 105v) nr. 6,

                 ovl. (59 jaar oud) te Amsterdam op 14 jul 1850, begr. te Amsterdam op 17 jul 1850 O K (hoogkoor 142 ) ( Reguliersgracht ).

2.               Mr Baron Willem Gerrit Dedel ( C N L ), ged. te Amsterdam op 5 nov 1791

                  zoon Willem Gerrit

                 vader mr. Pieter Samuel Dedel

                 moederJohanna Elisabeth Backer

                 getuigen mr. C. Backer Cz

                 Jacoba Elisabeth Crommelin huisvr. van (1

                 mr. Willem Gerrit Dedel Sz

                 pastor Henricus van Herwerden

                 doop 5 november 1791 Voorbereiding

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron 103 p. 238 (folio 119) nr. 6,

                 ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op 11 apr 1860, begr. te Amsterdam op 16 apr 1860 O K ( hoogkoor 65 ) (Reguliersgracht ).

                 Not bij Willem

                 Dudok blz 687/ 688

                 student Lingen ( Westfalen )... en rechten Leiden 24 juni 1811 en promotie aldaar 31 aug 1811, secretaris legatie te Stockholm,

                 Petersburg en Londen, Minister President te Rio de Janeiro, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Hannover

                1842-1849, woonde te 's Graveland op de buitenplaats, Spaanderswoud ".

3.              Jacoba Elisabeth Dedel, geb. te Amsterdam op 6 jun 1794, ged. te Amsterdam op 25 jun 1794 

                  (getuigen: Mr Willem Gerrit Dedel Szn en Vrouwe Agnes Maria Clifford huisvrouw van C. Backer Czn gerepresenteerd door Vrouwe

                 Jacoba Elisabeth Crommelin huisvrouw van Mr W G Dedel Szn), ovl. (81 jaar oud) te Hilversum h, Bagatelle " op 21 sep 1875,

           tr. (resp. 21 en 29 jaar oud) te Amsterdam op 24 apr 1816 met

                 Dirk Jacob Alewijn, zn. van Jacob Alewijn en Cornelia Henriette Backer, geb. te Amsterdam op 14 feb 1787, ged. te Amsterdam op 21 feb 1787,

                 ovl. (76 jaar oud) te Amsterdam op 9 nov 1863, begr. te Amsterdam op 13 nov 1863 N K ( koor E 52 ) ( Keizersgracht ).

                 Not bij Dirk.
Dudok blz 688.
koopman 1816, penningmeester der stedelijke accijnzen en belastingen te Amsterdam, woonde aan de Keizersgracht (nr 417),

                 eigenaar van het buiten, Bagatelle " te Hilversum.

                 Not bij Jacoba.
Dudok 688.
N B Tante Cootje ( J S Dedel ) gebruikt haar geschilderde portret, om een gat in het zeil op de grond te stoppen.
Wanneer men de lap na haar dood omkeert, komt haar konterfeitsel te voorschijn.
Dit portret hangt ( in 1962 ) in de kamer van mijn neef Cornelis Dedel in Baarn ( van Lennep 1962 p 105-106 )
.

4.               Jkvr Johanna Dedel, geb. te Amsterdam op 3 mrt 1796, ged. te Amsterdam op 10 apr 1796 Z K (getuige: Mr Cornelis Backer Czn),

           tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) op 24 mei 1820 met

                 Fredric Oudermeulen van der, zn. van Cornelis Oudermeulen van der en Christina Catharina Barbara Hees van,

                 geb. te Amsterdam op 7 feb 1797, ged. te Amsterdam op 5 mrt 1797

                 zoon Frederic Ten doop gehouden door de moeder

                 vader Cornelis van der Oudermeulen

                 moeder Catharina Barbara van Hees

                 pastor Robert Watt

                 geboorte 7 februari 1797

                 doop 5 maart 1797

                 religie Engels Presbyteriaans, Engels Presbyt kerk

                 bron 137 p. 176 (oud pag. 176) nr. 4,

                 ovl. (67 jaar oud) te Amsterdam op 6 mrt 1864 Keizersgracht

                 not bij Fredric.
Dudok blz 188.
koppman, raad 1829-1864 en wethouder 1831-1843 van Amsterdam, president Nederlandsche Handelmij 1844-1850, lid Provinciale Staten

                 van Noord Holland 1836-1853, lid Eerste Kamer der Staten Generaal 1848-1849 en 1853-1864, staatsraad i.b.d. ( 1847 mede oprichter en

                 commissaris van de Koninklijke Nederlaaaandsche Stoomboot Maarschappij lid Amortisatiefonds, commissaris van de wegen en vaarten

                 tussen de zes Noord Hollandse steden, van het zand en jaagpad tussen Amsterdam en Weesp van de Spaarbank voor de stad Amsterdam

                 en van het Entrepodok, woonde aan de Keizersgracht bij de Spiegelstraat ( nr 575) ( e- met een sterrenwacht op het dak ) eigenaar

                 van de buitenolaats, Canton "te Baarn en, Spanderswoud "te 's Graveland 1850.

5.              Jacoba Cornelia Dedel, geb. te Amsterdam op 4 okt 1797, ged. te Amsterdam op 5 nov 1797

                 dochter Jacoba Cornelia

                 vader mr. Pieter Samuel Dedel

                 moeder Johanna Elisabeth Backer

                 getuigen mr. Willem Gerrit Dedel Zalomonsz

                 mr. C. Backer Corn'z (1

                 vrouwe Agnes Maria Clifford (2

                 jonkvrouwe Isabella Dedel Vervangt vrouwe Agnes Maria Clifford

                 pastor Anthonius Kuijper

                 geboorte 4 oktober 1797

                 doop 5 november 1797

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron 103 p. 354 (folio 177) nr. 5,

                 ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 6 apr 1869 ( Reguliersgracht ).

6.              Margaretha Dedelxe "Dedel:Margaretha *1799", geb. te Amsterdam op 25 jun 1799, ged. te Amsterdam op 30 jun 1799

                 dochter Margaretha

                 vader mr. Pieter Samuel Dedel

                 moeder Johanna Elisabeth Backer

                 getuigen mr. Cornelis Backer Cz

                 Jacoba Elisabeth Crommelin huisvrouw van (1

                 mr. Willem Gerrit Dedel Sz

                 pastor Franciscus Fock

                 geboorte 25 juni 1799

                 doop 30 juni 1799

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron 103 p. 395 (folio 197v) nr. 14,

                 ovl. (52 jaar oud) te Amsterdam op 30 apr 1852 ( Reguliersgracht ),

           tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 31 aug 1825 met  

                 Jhr Mr Frans Ernst Berg, zn. van Jhr. Mr Otto Willem Johan Berg en Jeanne Arendine Changuion, geb. te Amsterdam op 8 jul 1802,

                 ged. te Amsterdam op 11 aug 1802

                 zoon Frans Ernst

                 vader Otto Willem Johan Berg

                 moeder Jeanne Arendine Changuion

                 pastor Franciscus Fock

                 geboorte 8 juli 1802

                 doop 11 augustus 1802

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 61 p. 118 nr. 8,

                 ovl. (31 jaar oud) te Nice [Frankrijk] op 5 jan 1834.

                 Not bij Frans.
Dudok 689.
heer van Dussen-Muilkerk 1815 en Midddelburgh 1819.
student 2 april 1819 en rechten 30 april 1823 te Utrecht en promotie aldaar..1824, advocaat te Amsterdam, letterkundige
.

7.              Anna Maria Dedel, geb. te Amsterdam op 29 jan 1801, ged. te Amsterdam op 25 feb 1801 Z K

                 (getuigen: Cornelis Backer en Agnes Maria Clifford), begr. te Amsterdam op 23 mrt 1801 O K ( hoogkoor 65 ) ( Reguliersgracht ).

8.              Salomon Dedel, geb. te Amsterdam op 28 mrt 1802, ged. te Amsterdam op 8 apr 1802 Wa.K 

                 (getuigen: Mr Corneille Backer Czn en Vrouwe Jacoba Elisabeth Dedel),

                 ovl. (85 jaar oud) te Amsterdam op 30 mei 1887 Keizersgracht,

          tr. (resp. 31 en 29 jaar oud) te Amsterdam op 27 sep 1833 met

                 Agnes Maria Backer, dr. van Jhr.Mr. Cornelis Henrickszn Backer en Agnes Maria Dedel, geb. te Amsterdam op 6 nov 1803,

                 ged. te Amsterdam op 7 dec 1803 Wa.K, ovl. (73 jaar oud) te Amsterdam op 28 jul 1877

                 dochter Agnes Maria Ten doop gehouden door de ouders

                 vader Cornelis Backer Hz

                 moeder Agnes Maria Dedel

                 pastor Jean Thomas Griot

                 geboorte 6 november 1803

                 doop 7 december 1803

                 religie Waals-Hervormd, Oude Waalse kerk

                 bron 136 p. 88 (folio 44v) nr. 7.

 

                 Not bij Salomon.
Dudok blz 689.
Luitenant eerste klasse 1831, kapitein-luitenat ter zee 1844, onder inspecteur over het Loodswezen te Amsterdam 1845..,

                 lid Provinciale Staten van Noord Holland 1853-1871, voorzitter van de Noord- en Zuid Hollandsche Reddingmaarschappij ( 1860) - 1887,

                 woonde aan de Keizersgracht bij de Utrechtsestraat ( nr 774).

9.              Isabella Dedel, geb. te Amsterdam op 13 feb 1804, ged. te Amsterdam op 29 feb 1804 

                 (getuigen: Mr Cornelis Backer Cszn gepresenteerd door Cornelis Backer de jonge en Agnes Maria Clifford huisvrouw van Mr Cornelis Backer

                 gepresenteerd door vrouwe Wilhelmina Dedel),

                 ovl. (40 jaar oud) te Amsterdam op 7 mei 1844, begr. te Amsterdam op 11 mei 1844 O K ( Herengracht ),

           tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Amsterdam op 2 jul 1830 met

                Mr Frans Wildt de, zn. van Mr Job Hugo Wildt de en Geertruid Bosboom, geb. te Amsterdam op 28 feb 1805, ged. te Amsterdam op 24 mei 1805 Am.K,

                ovl. (64 jaar oud) te Heemstede op 7 nov 1869 , Kennemeroord ".

                 Not bij Frans.
Dudok 690.
student rechten Leiden 2 juni 1814 en 14 dec 1826, direkteur van het Grootboek der Nationale Schuld, agent ministerie

                van Financien te Amsterdam, woonde in 1839-1858 aan de Herengracht ( nr 526 ) (h) en in 1865 ( nr 506) (h).

10.             Jhr Mr Cornelis Dedel, geb. te Amsterdam op 9 feb 1806, ged. te Amsterdam op 26 feb 1806 Z K (getuige: Cornelis Backer Hzn),

                  ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam op 10 feb 1885,

                 Not bij Cornelis.
Dudok Blz 690.
student rechten Utrecht 18 nov 1813.
Rechter 1840-1856 en president 1857-1877 arrondisements-rechtbank te Amsterdam.
Woonde aan het Kaasplein of Reguliersplein ( is Thorbeckeplein nr 5 ) (e )
.

                 Not bij Elizabeth.
Dudok blz 690.
nakomelingen ( zie Nederlands Adelboek 81 ( 1990-1991 ) ( p 364 - 370 )
.

           tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) te Amsterdam op 6 mrt 1834 met

                 Elizabeth Willink, dr. van Ananias , de Gouden Ananas " Willink Bijgenaamd en Hillegonda Josina Vollenhoven van,

                 geb. te Amsterdam op 29 nov 1808

                 dochter Elizabeth

                 vader Ananias Willink

                 moeder Hillegond Josina van Vollenhoven

                 geboorte 29 november 1808

                 religie Doopsgezind, kerk Lam en Toren

                 bron 298 p. 374 (oud pag. 374) nr. 1, ovl. (58 jaar oud) te Amsterdam op 8 mrt 1867.

 

                

11.             Jkvr Albertine Dedel, geb. te Amsterdam op 14 jun 1808, ged. te Amsterdam op 3 jul 1808 (getuigen: Isaak Hodshon en zijn huisvrouw Vrouwe Isabella Dedel),

                  ovl. (25 jaar oud) te Haarlem op 7 dec 1833,

           tr. te Bloemendaal met

                 Pieter Crommelin, zn. van Mr Herman Arnoldus Crommelin en Johanna Catharina Pancras Clifford, geb. te Haarlem op 2 sep 1800,

                 ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam op 14 mrt 1873.

                 Not bij Pieter.
Dudok blz 690.
student rechten  Leiden 14 sept 1818, secretaris van Amstelland
.

12.             JKvr Agnes Willemine (Agnes Willemina) Dedel, geb. te Amsterdam op 13 mrt 1810, ged. te Amsterdam op 8 apr 1810 Z K

                 dochterAgnes Willemina

                 vadermr. P.S. Dedel

                 moederJohanna Elisabeth Bakker Overleden

                 getuigenWillem Gerrit Dedel

                 Agnes Maria Dedel

                 pastorBartout van der Feen

                 geboorte13 maart 1810

                 doop8 april 1810

                 religieHervormd, Zuiderkerk

                 bron104 p. 103 (folio 52) nr. 13 (getuigen: Gerrit Dedel en Agnes Maria Dedel),

                 ovl. (44 jaar oud) te Utrecht Leeftijd: 44 op 28 okt 1854 Aktenummer: 1474,

            tr. (resp. 25 en 34 jaar oud) te Amsterdam op 29 jul 1835 met

                 Pieter Crommelin, zn. van Mr Herman Arnoldus Crommelin en Johanna Catharina Pancras Clifford

 

 

Vb.            Mr Jacob Dedel, zn. van Mr Willem Gerrit Salomonszn Dedel (IV) en Jacoba Elisabeth Crommelin, geb. te Amsterdam op 18 mrt 1769,

                 ged. te Amsterdam op 24 mrt 1769

                 zoon         Jacob

                 vader         mr. Willem Gerrit Dedel Salomonszoon

                 moeder      Jacoba Elisabeth Crommelin

                 getuigen     de heer mr. Willem Boreel (1

                 mr. Jacob Boreel Jansz (2

                 jonkvrouwe Judith Catharina Akersloot

                 pastor         Petrus Curtenius

                 doop           24 maart 1769

                 religie         Hervormd, Nieuwezijdskapel

                 bron           71 p. 204 (folio 102v) nr. 2,

                 ovl. (28 jaar oud) te 's‑Gravenland h, Gooikust " op 8 aug 1797,

                 Not bij Jacob.
Student rechten Leiden 28 juli en promotie aldaar 3 juli 1789, poorter 22 maart 1785, kassier van de bank van lening 1788-1791,

                 Baljuw en schout 1791-1795 van Amsterdam en Nieuwer-Amstel, vaandrig 1787, luitenant 1792en kapitein 1793-1795 Wijk X X X, Kmr.w k 1787-1796.

                 zie X V I.
Dudok blz 646
.

           tr. (resp. 21 en 19 jaar oud) te 's‑Graveland op 30 aug 1790 met

                Cornelia Corvers Corver Hooft, dr. van Gerrit Corver Hooft en Margaretha Straalman, geb. te Amsterdam op 18 aug 1771,

                 ged. te Amsterdam op 1 sep 1771

                 dochter      Cornelia

                 vader         mr. Gerrit Corver Hooft Commissaris van de stad, etc

                 moeder      vrouwe Margareta Straalman

                 pastor         Johan Albert van Muijden

                 geboorte    18 augustus 1771

                 doop           1 september 1771

                 religie         Hervormd, Amstelkerk

                 bron           126 p. 460 (folio 230v) nr. 1

                 (getuige: getuigen        mr. Daniel Hooft G'tz (2

                 vrouwe Cornelia Straalman huisvrouw van

                 Hendrik Mourits van Weede 'De weledelgestrenge heer Hendrik Mourits van Weede'. Raad in de vroedschap van Utrecht, etc. 'Hendrik Mourts van Weede'),

                 ovl. (25 jaar oud) te 's‑Graveland op 5 aug 1797, begr. te Hilversum.

                

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Willem Gerrit Dedel, ged. te Amsterdam op 10 sep 1790

                 zoon Willem Gerrit

                 vader mr. Jacob Dedel

                 moeder vrouwe Cornelia Corver Hooft

                 getuigen mr. Willem Gerrit Dedelsz (1

                 vrouwe Margareta Corver Hooft geboren (2

                 Straalman

                 jonkvrouwe Maria Margareta Corver Hooft Vervangt vrouwe Margareta Corver Hooft geboren Straalman

                 pastor Didericus Tendall

                 doop 10 september 1790

                 religieHervormd, Westerkerk

                 bron113 p. 167 (folio 84) nr. 12,

                 ovl. (ongeveer 6 jaar oud) te 's‑Graveland h, Gooilust " op 4 aug 1797, begr. te Hilversum.

2.              Willemina Cornelia Dedel, geb. te Amsterdam op 7 aug 1792, ged. te Amsterdam op 19 aug 1792

                 dochterWillemina Cornelia

                 Geboren te Amsterdam

                 vader mr. Jacob Dedel

                 moeder vrouwe Cornelia Corver Hooft

                 getuigen weledele heer Willem Straalman (2

                 mr. Gerrit Corver Hooft (3

                 Jacoba Elisabet Crommelin huisvrouw van (4

                 mr. Willem Gerrit Dedel Szoon 'Weledelgrootachtbare heer mr. Willem Gerrit Dedel Szoon'. Oud Burgemeester van Amsterdam

                 pastor Aäron le Grand

                 geboorte 7 augustus 1792

                 doop 19 augustus 1792

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 113 p. 244 (folio 122v) nr. 3,

                 ovl. (58 jaar oud) te 's‑Graveland op 25 dec 1850,

           tr. (beiden 20 jaar oud) te Amsterdam op 23 dec 1812 met

                 Henrick Backer, zn. van Jhr.Mr. Cornelis Henrickszn Backer en Agnes Maria Dedel geb. te Amsterdam op 15 aug 1792,

                 ged. te Amsterdam op 16 sep 1792 Am.K, ovl. (54 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 30 nov 1846.

                 Not bij Henrick.
student rechten Utrecht 7 juni 1809, lid raad 1824- 1846 van Amsterdam, lid Provinciale Staten van Holland 1822-1818, lid 1827-1846

                 en voorzitter 1840-1841 der Tweede Kamer der Staten-Generaal, kapitein der schutterij 1815-1822, lid ridderschap van Holland

                 1818-1848 en Noord-Holland 1841-1846, hoogheemraad van de Zeedijk beoosten Muiden 1840 te 's Graveland 1816-1850.
Woonde aan de Keizersgracht ( nr 567)(e), eigenaar van de buitenplaats, Spaanderswoud " te 's Graveland 30 Nov 1846
.

                 Not bij Willemina Cornelia.
dame du palais van koningin Anna Paulowna na 1840
.

3.              Salomon Dedel geb. te Amsterdam op 16 apr 1796, ged. te Amsterdam op 29 apr 1796

                 zoon Salomon

                 vader mr. Jacob Dedel

                 moede rCornelia Corver Hooft

                 getuige dezelfden

                 pastor Aäron le Grand

                 geboorte 16 april 1796

                 doop 29 april 1796

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 113 p. 389 (folio 195) nr. 1,

                 ovl. (1 jaar oud) te 's‑Graveland h, Gooilust " op 9 aug 1797, begr. te Hilversum.

 

                


 

 

                

    

                                             Voor reacties mail naar j,zwart13@chello.nl

 

                                             Terug naar de Hoofdpagina http://members.chello.nl/j.zwart13/