Donker  Meindert

        

 

            

 

  

                                                                                                      Genealogie van Meindert Donker

 

 

 

Generatie I

 

 

I.               Drs Meindert Donker, Dominee

          tr. met

                 Duifje Louis Mol (Mot),

           

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Aaltje Donker, geb. te Wormer in 1788,

            tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 21 jaar oud) te Zaandijk op 19 dec 1813 Akte 17 met

                 Klaas Corneliszoon Honigh, zn. van Cornelis Adriaanzoon Honigh en Geertje Pietersdochter Briel,

                 geb. te Zaandijk in 1792, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) in 1820.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen.

2.              Dirk Donker, geb. te Zaandijk in 1794, volgt IIa.

3.              Louris Donker Mol, geb. te Wormer op 18 feb 1796, ovl. (39 jaar oud) te Monnickendam op 3 mei 1835, volgt IIb.

4.              Maria Donker, geb. te Zaandijk in 1798,

            tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) te Zaandijk op 15 jul 1821 Aktenummer: 5 met

                 Albert Buijs, zn. van Jan Buijs en Hilgond Schots, geb. te Westzaan in 1796, koopman houtkoper.

                 Uit dit huwelijk 2 dochters.

 

Generatie II

 

 

IIa.            Dirk Donker, zn. van Meindert Donker (I)(notaris) en Duifje Louis Mol, geb. te Zaandijk (te Wormer) in 1794,

                 burgemeester van Zaandijk Burgemeester en Notaris,

          tr. (ongeveer 26 jaar oud) (1) te Westzaan op 16 apr 1820 Aktenummer: 4 met

                 Frederica Louisa Roorda van Eysinga, dr. van Sijtse Roorda van Eysinga (predikant), geb. te Kuinre,

           tr  2e 12 nov 1628 met

                 Grietje van Gelder.

                 (Frederica Louisa

          tr.(2) met

                 Jan Prins).

 

 

 

                 Dirk Donker,

            tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 28 jaar oud) (2) te Wormerveer Zaanstad (te Wormerveer) op 12 nov 1826 Aktenummer: 22 met

                Grietje Gelder van, dr. van Pieter Smidt van Gelder (Schout Particulier Papier Fabrikant.) en Dieuwertje Maartens Schouten,

                geb. te Wormerveer in 1798,

                (Grietje

           tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) (1) te Zaandam op 15 jul 1821 Aktenummer: 62 met

                 Jan Prins, zn. van Cornelis Prins (Schout) en Trijntje Oot).

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Duijfje Donker, geb. te Zaandijk in 1828, ovl. (ongeveer 21 jaar oud) op 17 okt 1849,

            tr. (resp. ongeveer 20 en 23 jaar oud) te Zaandijk op 25 jun 1848 Akte 8 met

                Teewis Duijvis(Duyvis), zn. van Jan Spekham Duyvis en Maartje Honig, geb. te Zaandam op 7 apr 1825,

                koopman, gerstpeller en olieslager te Koog aan de Zaan, ovl. (50 jaar oud) te Zaandam op 14 jun 1875,

                (Teewis

           tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) (2) te Zaandam op 18 sep 1851 akte 110 met

                Debora Geertruida Verkade, dr. van Ericus Gerhardus Verkade en Geertruida Gelder van).

                Uit dit huwelijk één zoon.

2.              Meindert Donker, geb. te Zaandijk in 1831, burgemeester en advokaat,

          tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) te Wormerveer op 16 jul 1857 Aktenummer: 14 met

                 Aaltje Vis, dr. van Dirk Vis (burgemeester en oliefabrikant) en Engeltje Kool, geb. te Zaandijk in 1832.

3.              Pieter Donker, geb. te Zaandijk in 1833, volgt IIIa.

4.              Debora Margaretha Donker, geb. te Zaandijk in 1835,

          tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 26 jaar oud) te Zaandijk op 9 jun 1864 Aktenummer: 9 met

                 Hendrik Harmsen ten van der Beek, zn. van Hendrik Harmsen ten van der Beek en Dirkjen Bastiaans,

                 geb. te Deventer in 1838, apotheker, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Koog aan de Zaan Leeftijd: 62 op 26 apr 1900 Aktenummer: 503.

                 Uit dit huwelijk 2 dochters.

5.              Cornelia Elisabeth Donker, geb. te Zaandijk in 1841, renteniersche,

          tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 28 jaar oud) te Zaandijk op 3 jul 1862 Aktenummer: 8 met

                 Adriaan Loos, zn. van Barend Loos (notaris) en Jantje Stuurman, geb. te Blokzijl in 1834, Houtkoper,

                ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Blokzijl Leeftijd: 60 op 13 sep 1894 Aktenummer: 22.

                Uit dit huwelijk 5 kinderen.

6.              Alida Maria Donker, geb. te Zaandijk in 1842, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Wageningen oud : 73 Jaar op 19 okt 1914 Aktenummer: 122,

            tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 25 jaar oud) te Zaandijk op 23 jun 1864 Aktenummer: 11 met

                Ds Augustus Gulik van, zn. van Ds Willem Gulik van (doopsgezinde predikant in Zierikzee 1728-1761) en Jantje Visscher,

               geb. te Blokzijl in 1839, doopsgezinde predikant in Giethoorn-Zuid 1863-1866 en bij Grouw 1866 -1903,

                ovl. (ongeveer 79 jaar oud) in 1918.

 

                 Gulik, van, familie.
Van Gulik is a Dutch Mennonite family, some of whom have been Mennonites. Van Gulik is een Nederlandse doopsgezinde familie,

                van wie sommigen zijn Mennonieten.

                 Willem van Gulik (d. 4 December 1761) was a Mennonite preacher at Zierikzee 1728-1761, and Augustus van Gulik

                 (b. 1838 at Blokzijl, d. 1918) was a Mennonite preacher at Giethoorn -Zuid 1863-1866 and at Grouw 1866-1903.

                 Willem van Gulik (overleden 4 december 1761) was een doopsgezinde predikant in Zierikzee 1728-1761,

                 en Augustus van Gulik (geb. 1838 te Blokzijl, overleden 1918) was een doopsgezinde predikant in

                 Giethoorn-Zuid 1863-1866 en bij Grouw 1866 -1903.
Herald Press Information logo
.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen.

 

IIb.            Louris Donker Mol, zn. van Meindert Donker (I)(notaris) en Duifje Louis Mol, geb. te Wormer op 18 feb 1796, landman veehouder;

                 ovl. (39 jaar oud) te Monnickendam Leeftijd: 39 op 3 mei 1835 Aktenummer: 34,

             tr. (resp. 25 en ongeveer 30 jaar oud) te Monnickendam op 21 jun 1821 Aktenummer: 7 met

                Hillegond Pranger, dr. van Pieter Pranger en Aaltje. J Pet, geb. te Beemster in 1791.

                 weduwe van Cornelis Willemsz Visser.

 

                 Uit dit huwelijk 5 zonen:

1.              Meijndert Donker, geb. te Monnickendam in 1823, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen op 17 dec 1865, volgt IIIb.

2.              Pieter Donker, geb. te Monnickendam op 26 jul 1824, landman, ovl. (43 jaar oud) te Monnickendam Leeftijd: 43 op 29 mrt 1868 Aktenummer: 37,

           tr. (resp. 25 en ongeveer 25 jaar oud) te Katwoude op 18 nov 1849 Aktenummer: 2 met

                 Antje Lammes, dr. van Abraham Lammes en Trijntje Moenis, geb. te Katwoude in 1824.

3.              Dirk Donker, geb. te Monnickendam in 1827, landman,

           tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Monnickendam op 21 apr 1850 Aktenummer: 4 met

                 Eefje Spaans, dr. van Reindert Spaans en Trijntje Beets, geb. te Landsmeer in 1828.

4.              Jan Donker, geb. te Monnickendam in 1833, landman,

           tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) te Monnickendam op 18 apr 1858 Aktenummer: 8 met

                Grietje Koning, dr. van Jacob Koning en Geesje Ruijterman, geb. te Broek in Waterland in 1833.

5.              Pieter Donker, geb. te Monnickendam in 1825, Veehouder,

           tr.(1) met

                Antje Lammes

           tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 27 jaar oud) (2) te Beemster op 9 jan 1859 Aktenummer: 3 met

                Guurtje Bier, dr. van Dirk Bier en Elisabeth Brommersma, geb. te Heemskerk in 1832.

 

 

Generatie III

 

 

IIIa.            Pieter Donker, zn. van Dirk Donker (IIa)(burgemeester van Zaandijk) en Grietje Gelder van, geb. te Zaandijk in 1833, houtzager houtkoper,

             tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) te Zaandijk op 29 jul 1858 Aktenummer: 13 met

                  Aaltje Vis, dr. van Pieter Vis (notaris) en Trijntje Kool, geb. te Zaandijk in 1835.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Jakob Pieter Donker, geb. te Zaandijk in 1866, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Soest Leeftijd: 79 op 15 mei 1945 Aktenummer: 275,

            tr. met

                 Gerritje Celia Johanna Blankhart

                 woond te Bussum.

2.              Catharina Margaretha Donker, geb. te Zaandijk in 1868, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Haarlem op 10 jan 1945,

           tr. (resp. ongeveer 23 en 23 jaar oud) te Zaandijk op 17 sep 1891 Aktenummer: 9 met

                 Klaas Honig, zn. van Hendrik Klaasz. Honig en Trijntje Honigh geb. te Koog aan de Zaan op 15 jan 1868,

                  Koopman, olie en chocoladefabrikant te Zaandam, begr. te Amsterdam op 3 mrt 1926.

                  Uit dit huwelijk 4 kinderen.

3.              Meinardus Donker, geb. te Zaandijk in 1863, assurandeur assurandeur,

          tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 27 jaar oud) te Zaandijk op 6 okt 1892 Aktenummer: 13 met

                Anna Margaretha Welle, dr. van Jan Welle en Amena Geertruida IJsendijk van, geb. te Rozenburg in 1865.

 

 

IIIb.            Meijndert Donker, zn. van Louris Donker Mol  (IIb)(landman veehouder;) en Hillegond Pranger, geb. te Monnickendam in 1823, Landman,

                  ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen Leeftijd: 43 op 17 dec 1865 Aktenummer: 95,

             tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 27 jaar oud) te Monnickendam op 16 apr 1848 Aktenummer: 4 met

                Trijntje Goede, dr. van Dirk Lucas Goede en Neeltje Bethlem, geb. te Landsmeer in 1821.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Laurens Donker, geb. te Ilpendam in 1850,

          tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen op 9 jun 1876 Aktenummer: 17 met

                 Stijntje Griffioenx, dr. van Jan Griffioen en Hendrika Neut van der, geb. te Vinkeveen en Waverveen in 1854.

2.              Dirk Donker, geb. te Ilpendam in 1851, volgt IVa.

3.              Neeltje Donker, geb. te Landsmeer op 28 aug 1853,

         tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) te Landsmeer op 22 apr 1875 Aktenummer: 4 met

                Gerrit Boes, zn. van Klaas Boes (boerenarbeider) en Antje Goedhart, geb. te Landsmeer op 4 aug 1848, landman.

4.              Hillegonda Donker, geb. te Ilpendam op 17 aug 1858,

         tr. (resp. 18 en 22 jaar oud) te Landsmeer op 15 mrt 1877 Aktenummer: 1 met

                 Pieter IJff, zn. van Gerrit IJff en Jannetje Kok, geb. te Zaandijk op 27 nov 1854, doende boerenbedrijf.

5.              Lucas Donker, geb. te Haarlemmermeer in 1861, volgt IVb.

 

Generatie IV

 

 

IVa.           Dirk Donker, zn. van Meijndert Donker  (IIIb)(Landman) en Trijntje Goede, geb. te Ilpendam in 1851, werkman,

            tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 20 jaar oud) te Mijdrecht op 29 jan 1875 Aktenummer: 6 met

                 Cornelia Verkaik, dr. van Willem Verkaik en Marrigje Verdoold, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1855,

                 ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Vreeland Leeftijd: 57 op 25 sep 1911 Aktenummer: 18.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Trijntje Donker, geb. te Mijdrecht op 15 mrt 1875 Aktenummer: 41.

2.              Willem Donker, geb. te Abcoude‑Proosdij op 23 aug 1876 Aktenummer: 46.

3.              Meindert Donker, geb. te Abcoude‑Proosdij op 3 jun 1878.

4.              Arie Donker, geb. te Abcoude‑Proosdij op 14 mei 1880 Aktenummer: 26.

5.              Laurens Donker, geb. te Mijdrecht op 8 jun 1882 Aktenummer: 86, ovl. (36 jaar oud) te Ermelo oud 36 jaar op 24 feb 1919 Aktenummer: 30,

           tr. met

                 Hendrika Leeuwen van.

6.              Marretje Willemina Donker, geb. te Abcoude‑Proosdij op 9 apr 1887 Aktenummer: 19,

           tr. (resp. 25 en ongeveer 28 jaar oud) te Amsterdam op 15 aug 1912 Aktenummer: reg.3F;fol.27v met

                 Gerrit Jacob Heitman, zn. van Johan Heinrich Heitman en Anna Willemina Hoop de, geb. te Hilversum in 1884,

                 magazijnbediende.

 

 

IVb.           Lucas Donker, zn. van Meijndert Donker (IIIb)(Landman) en Trijntje Goede, geb. te Haarlemmermeer in 1861, bakker,

            tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 16 jaar oud) te Purmerend op 15 feb 1885 Aktenummer: 4 met

                Hester Klok, dr. van Simon Klok en Naatje Struving, geb. te Purmerend in 1869.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Trijntje Donker, geb. te Purmerend in 1889,

             tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) te Ilpendam op 2 mei 1912 Aktenummer: 9 met

                  Albert Wilms, zn. van Volkert Wilms (veehandelaar) en Aaltje Nomes, geb. te Beemster in 1889, veehandelaar.

2.              Johanna Donker, geb. te Purmerend in 1889,

             tr. (beiden ongeveer 27 jaar oud) te Ilpendam op 29 jul 1916 Aktenummer: 7 met

                 Willem Christiaan Crocq du, zn. van Pieter Barnardus Crocq du (cafehouder) en Hendrika Lammerink,

                 geb. te Alkmaar in 1889, boekhouder.

3.              Hester Donker, geb. te Purmerend in 1891,

            tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 27 jaar oud) te Ilpendam op 23 okt 1913 Aktenummer: 15 met

                 Pieter Tump, zn. van Pieter Tump (veehouder) en Aafje Laan, geb. te Landsmeer in 1886, koopman.

4.              Lucas Donker, geb. te Purmerend in 1893, huisschilder,

            tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) te Zaandam op 17 aug 1916 Aktenummer: 163 met

                 Guurtje Oosterhoorn, dr. van Cornelis Oosterhoorn (broodbakker) en Jacoba Catharina Maria Bosch van den,

                 geb. te Leiden in 1893.

5.              Simon Donker, geb. te Purmerend in 1895, tuinman,

           tr. (beiden ongeveer 21 jaar oud) (1) te Beemster op 3 jan 1916 Aktenummer: 3,

                 (gesch. op 29 jul 1920) met

                 Jannetje Smit, dr. van Jan Smit en Maartje Doets, geb. te Beemster in 1895, dienstbode.

           tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Venhuizen op 17 aug 1921 Aktenummer: 23 met

                 Vrouwtje Beemsterboer, dr. van Jan Beemsterboer (veehouder) en Meinouwtje Bart, geb. te Venhuizen in 1891.  

 

 

   

                                                       Voor reacties mail naar j.zwart13@chello.nl

 

                                             Terug naar de Hoofdpagina http://members.chello.nl/j.zwart13/