Genealogie van Jan Cornelisz. Geelvinck.

 

                                                       

 

                                                Deze Parenteel is gemaakt met dat wat ik al had van de familie Geelvinck

                                                Aangevuld met die uit het boek S.A.C Dudok van Heel

                                                genaamd ,, Van Amsterdamse burgers tot Europese Aristocraten Band II "

                                                en uit het Digitaal Archief Amsterdam

 

 

 

Generatie I

 

 

I.               Jan Cornelisz. Geelvinck, geb. te Amsterdam op 11 jun 1579, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam op 9 nov 1651, begr. te Amsterdam op 13 nov 1651,

                 Not bij Jan.
Koopman op Spanje en Zuid-Amerika.
bewindhebber van de Compagnie op Guinee en als reder nauw betrokken bij de uitrusting van schepen van de WIC.

                Hij was regent van het Binnengasthuis. In 1626 werd hij burgemeester van Amsterdam.

           tr. (1) met

                 Aechje / Agatha Vlaming van Oudshoorn Alias Aechje Vlamings

                

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Margaretha Geelvinck

2.              Geertruyd Geelvinck

3.              Grietjen Geelvinck, ged. te Amsterdam op 11 dec 1608

                 kind Grietjen

                 vader Jan Kornelisz Geelvinck

                 moeder Aechjen Vlamings

                 doop 11 december 1608

                 religie Hervormd, Oude kerk

                 bron 4 p.264.

4.              Margaretha(Grietjen) Geelvinck, ged. te Amsterdam op 26 jul 1612

                 kind Grietjen

                 vader Jan, Kornelisz Geelvinck

                 moeder Aeltjen Vlamings

                 doop 26 juli 1612

                 religie Hervormd, Oude kerk

                 bron 5 p.25,

                 ovl. (ongeveer 59 jaar oud) in 1672,

          tr. (resp. ongeveer 17 en ongeveer 19 jaar oud) te Amsterdam op 16 apr 1630 met

                 Joan Munter, geb. in 1611, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) in 1685.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen.

5.              Maria Geelvinck, geb. te Amsterdam op 1 apr 1614, ged. te Amsterdam op 6 apr 1614

                 kind Maritje

                 vader Jan Kornelisz

                 moeder Aechtje Vlamings

                 doop 6 april 1614

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 39 p.347,

         tr. (resp. 18 en 28 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 14 dec 1632 Kloosterkerk met

                 Willem Loon van, zn. van Hans Cornelisz Loon van (Koopman te Rotterdam en Amsterdam) en Anna Ruychavers,

                 geb. te Rotterdam ?? staat tussen haakjes op 7 jun 1604, ged. te Amsterdam op 1 feb 1605, ovl. (41 jaar oud) te Amsterdam op 20 jun 1645,

                 begr. te Amsterdam op 25 jun 1645 WK ( Brouwersgracht ).

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen.

6.              Agatha Geelvinck

         tr. met

                 Frederick Alewijn.

7.              Aefje / Eva ? Geelvinck, ged. te Amsterdam op 3 dec 1619

                 kind Aefje

                 vader Jan C Geelvinck

                 moeder Aechie Vlamings

                 doop 3 december 1619

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 40 p.66,

           tr. met

                 Hendrik Bicker.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen.

8.              Cornelis Geelvinck, ged. te Amsterdam op 21 nov 1621, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Amsterdam op 16 dec 1689, volgt II.

9.              Catrijna Geelvinck, ged. te Amsterdam op 13 jan 1626

                 kind Catrijna

                 vader Jan, Cornelisz Geelvinck

                 moeder Aechje Vlamingh

                 doop 13 januari 1626

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 40 p.328,

          ovl. (ongeveer 29 jaar oud) te Amsterdam op 5 mrt 1655 1655.

                 5 Maert — 's nachts voor 12 uuren is Cateryna

                 Geelvinck deeser weerelt overleeden (met Godt moetse

                 eewich leven) begraven den 10 d i t t o inde nieu kerek

                 t o t Amsterdam, begr. te Amsterdam op 10 mrt 1655,

           tr. met

                  Lieve Loon van

                 1647. 1 febrew: is Lieven van Loon geworden secretaris.
der stat Amsterdam
.

                  Uit dit huwelijk 2 dochters.

 

                 Jan Cornelisz. Geelvinck,

           tr. (22 jaar oud) (2) te Amsterdam op 9 sep 1601 met

                 Griete Govertsdr Wuytiers, ovl. in okt 1601.

             

 

 

Generatie II

 

 

II.              Cornelis Geelvinck, zn. van Jan Cornelisz. Geelvinck (I) en Aechje / Agatha Vlaming van Oudshoorn Alias Aechje Vlamings, ged. te Amsterdam op 21 nov 1621

                 kind          Cornelis

                 vader         Jan, Cornelisz Geelvinck

                 moeder      Aechie Vlamings

                 doop           21 november 1621

                 religie         Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron           40 p.148,

 

                 Not bij Cornelis.
stadhouder Willem III in 1672
.

                 1658.

 

                  ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Amsterdam op 16 dec 1689, begr. te Amsterdam op 21 dec 1689 ngeschrevene:

                 Geelvinck, Cornelis

                 datum begrafenis:  21-12-1689

                 begraafplaats: Nieuwe Kerk en Engelse Kerk

                 Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-11152887,

 

         tr. (1) met

                 Elisabeth Veleckers / Velicars, geb. in 1622, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) in 1658.

 

                 Uit dit huwelijk 5 zonen:

1.              Joan Geelvinck, ged. te Amsterdam op 10 jul 1644, begr. in 1707, volgt III.

2.              Albert Geelvinck, ged. te Amsterdam op 25 aug 1647

                 kind Albert

                 vader Cornelis Geelvinck

                 moeder Elisabet Velicars

                 doop 25 augustus 1647

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 43 p.51.

3.              Cornelis Geelvinck, ged. te Amsterdam op 30 dec 1649

                 kind Cornelis

                 vader Cornelis Geelvinck

                 moeder Elisabet Velicars

                 doop 30 december 1649

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 43 p.133.

4.              Coenraadt Geelvinck, ged. te Amsterdam op 10 feb 1654

                 kind Coenraadt

                 vader Cornelis Geelvink

                 moeder Elisabet Velekers

                 doop 10 februari 1654

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 43 p.270.

5.              Dirck Geelvinck, ged. te Amsterdam op 20 okt 1656

                 kind Dirck

                 vader Cornelis Geelvinck

                 moeder Elijsabet Velekers

                 doop 20 oktober 1656

                 religie Hervormd, Wester Kerk

                 bron 105 p.81.

 

                 Cornelis Geelvinck,

           tr. (2) met

                 Maria Bicker.

     

 

Generatie III

 

 

III.             Joan Geelvinck, zn. van Cornelis Geelvinck (II) en Elisabeth Veleckers / Velicars, ged. te Amsterdam op 10 jul 1644

                 kind     Jan

                 vader         Cornelis Geelvinck

                 moeder      Elisabeth Velekers

                 doop           10 juli 1644

                 religie         Hervormd, Zuider Kerk

                 bron           93 p.66, begr. in 1707,

 

                 Joan Geelvinck (1644-1707) was de oudste zoon van Cornelis Geelvinck en de broer van Albert Geelvinck.

                 Hij was een koopman, bewindhebber van de VOC en woonde aan het Singel 460, in het pand, beter bekend als Odeon.

                 Hij was getrouwd met Anna van Loon.
Geelvinck was samen met Nicolaes Witsen, betrokken bij de expeditie van het schip De Geelvink onder bevel van Willem de Vlamingh, om de

                 westkust van Australië in kaart te brengen. Rond 1705 voer het schip naar Nieuw-Guinea en ontdekte de Geelvinkbaai.

                 De daarin gelegen eilanden werden de Geelvink-eilanden genoemd. Taalwetenschappers spreken van de Geelvinkbaaitalen,

                 de aangetroffen dwergpapagaaien, vliegende vossen, Pteropus pohlei en boomkikkers kregen eveneens de naam Geelvink mee.

         tr. met

                 Anna Loon van

                

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Lieve Geelvinck, geb. te Amsterdam op 28 mei 1676, ovl. (67 jaar oud) te Amsterdam op 22 aug 1743, volgt IV.

2.              Cornelis Geelvinck, ged. te Amsterdam op 29 mei 1676

                 kind Cornelis

                 vader Joan Geelvinck

                 moeder Anna van Loon

                 doop 29 mei 1676

                 religie Hervormd, Wester Kerk

                 bron 107 p.186

                 opm .Twl. br. v. Lieve.

3.              Jan Geelvinck, ged. te Amsterdam op 10 sep 1677

                 kind Jan

                 vader Jan Geelvinck

                 moeder Anna van Loon

                 doop 10 september 1677

                 religie Hervormd, Wester Kerk

                 bron 107 p.237.

4.              Catharina Clara Geelvinck, ged. te Amsterdam op 26 jan 1680

                 kind Catharina Clara

                 vader Jan Geelvinck

                 moeder Anna van Loon

                 doop 26 januari 1680

                 religie Hervormd, Nieuwe Zijds Kapel

                 bron 67 p.69.

5.              Elisabet Geelvinck, ged. te Amsterdam op 20 aug 1683

                 kind Elisabet

                 vader Jan Geelvinck

                 moeder Anna van Loon

                 doop 20 augustus 1683

                 religie Hervormd, Wester Kerk

                 bron 107 p.431.

 

Generatie IV

 

 

IV.             Mr Lieve Geelvinck, zn. van Joan Geelvinck (III) en Anna Loon van, geb. te Amsterdam op 28 mei 1676, ged. te Amsterdam op 29 mei 1676

                 kind  Lieve

                 vader         Joan Geelvinck

                 moeder      Anna van Loon

                 doop           29 mei 1676

                 religie         Hervormd, Wester Kerk

                 bron           107 p.186

                 opm.          Twl. br. v. Cornelis,

                 ovl. (67 jaar oud) te Amsterdam op 22 aug 1743, begr. te Amsterdam op 27 aug 1743 NK ( C 269 ) ( bij avond - met koetsen ) ( Herengracht ),

                

                 Not bij Lieve ; Heer van Castricum, Mijnden, de beide Loosdrechten, Backum en Croonenburg.
R 1708--1743.
Comm 1708, Sch 1704, Burg 1720, 21,23,27, 30,33,34,36,38,40,41,43.
Gedep in den Raad van State 1709 -- 1711 ; Gecomm Raad 1712--1714 1717--1749.
Bewindh O Ind Comp 1716.
Kapt der Burgerij 1704 ; Commiss van 't Haarlemmer Zandpad 1722 ; Ambachtsheer, wegens de stad Amsterdam, van Leymuiden en Vriesekoop 1728.
woonde na 1709 op de heerengracht, Noordz, bij de Vijzelstraat, en was eigenaar van de Hofstede Horstendael, onder Hillegom.
Hij hield in 1742 ; 7 dienstb, bewoonde een huis van F 2200 huurw, had eene koets en 4 paarden en werd geschat op een ink van f 46 a 48.000
.

        tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) (1) in 1699 met

                 Agatha Theodora Bambeeck van (Bambeeck), dr. van Mr Cornelis Bambeeck van en Haesje Hooft, ged. te Amsterdam op 22 aug 1674

                 kind      Agata Teodora

                 vader         Cornelis van Bambeeck

                 moeder      Haesje Hooft

                 doop           22 augustus 1674

                 religie         Hervormd, Zuider Kerk

                 bron           96 p.145 (getuigen: Dirck van Bambeeck en Geertruy Hooft),

                 ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Amsterdam op 17 feb 1713, begr. te Amsterdam op 22 feb 1713

                 NK ( C 311 / 312 / ) ( bij avond ) ( Kloveniersburgwal no 9 ).

                

 

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Joan Geelvinck van Castricum, ged. te Amsterdam op 30 dec 1699

                 kind Joan

                 vader Lieve Geelvinck

                 moeder Agatha Theadora van Bambeck

                 doop 30 december 1699

                 religie Hervormd, Zuider Kerk

                 bron 99 p.238 Hr en Mr Joan Geelvinck en Mevr Haasje Hooft,

                 begr. te Amsterdam op 25 sep 1719 N K ( C 311) ( Kloveniersburgwal.

2.              Agatha Levina Geelvinck, geb. te Amsterdam op 8 jun 1701, ged. te Amsterdam op 10 jun 1701

                 dochter Agatha Levina

                 vader de heer Lieve Geelvinck Commissaris

                 moeder Agatha Theora van Bambeek

                 getuigen de heer Cornelies van Bambeek (2

                 Brigittha Geelvinck weduwe van

                 de heer Albertus Benties Oud-schepen

                 pastor Clemens Streso

                 doop 10 juni 1701

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 108 p. 500 (oud pag. 500; folio 248v) nr. 11,

                 ovl. (59 jaar oud) te Amsterdam op 6 mrt 1761, begr. te Amsterdam op 12 mrt 1761 OK ( handboogkapel 70 ) ( bij avond ) ( herengracht bij de Reguliersgracht ),

          tr. (resp. 27 en 37 jaar oud) te Amsterdam op 8 feb 1729 N K met

                 Mr Dirck Trip, zn. van Mr Lucas Trip (Burg 1720, 32, 34) en Elijsabet(Elisabeth) Calkoen, geb. te Amsterdam op 17 nov 1691,

                 ged. te Amsterdam op 18 nov 1691

                  kind Dirck

                 vader Luijkas Trip

                 moeder Elisabeth Calkoen

                 doop 18 november 1691

                 religie Hervormd, Wester Kerk

                 bron 108 p.88, Burg 1735, 42, 48 (Heer van Groet),

                 ovl. (56 jaar oud) te Amsterdam op 2 apr 1748, begr. te Amsterdam op 8 apr 1748 W K ( M K 231 ) ( bij avond - met koetsen ) 9 Herengracht ).

                 Uit dit huwelijk 2 zonen.

3.              Anna Elisabeth Geelvinck, geb. te Amsterdam op 15 apr 1702, ged. te Amsterdam op 17 apr 1702

                 dochter Anna Elisabeth

                 vader Lieven Geelvinck

                 moeder Agatha Theodora van Bambeek

                 getuigen de heer mr. Nicolaas van Bambeek

                 Breghien Hooft

                 pastor Johannes Smit

                 doop 17 april 1702

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 47 p. 133 (folio 67) nr. 1,

                 ovl. (54 jaar oud) te Amsterdam op 13 jan 1757, begr. te Amsterdam op 19 jan 1757 O K ( N Z 2680 ( bij avond )  Herengracht tussen de Leidse-en Spiegelstraat ),

      tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) (1) te Amsterdam op 13 dec 1725 N K met

                 Mr Nicolaas(Nicolaes) Pancras, zn. van Mr Gerbrand Pancras en Agnes Hasselaer, geb. te Amsterdam op 28 dec 1696, ged. te Amsterdam op 30 dec 1696

                 kind Nicolaes

                 vader Gerbrant Pancras

                 moeder Agnes Hasselaer

                 doop 30 december 1696

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 46 p.345,

                 ovl. (42 jaar oud) te Amsterdam op 1 feb 1739, begr. te Amsterdam op 6 feb 1739 O K ( N Z 268) ( bij avond ) ( Herengracht tussen de Leidse - en Spiegelstraat ).

          tr. (resp. 38 en 51 jaar oud) (2) te Amsterdam op 11 dec 1740 met

                 Jean Lucas Pels, zn. van Andries Pels en Angenita Bouwens, geb. te Amsterdam op 25 dec 1688, ged. te Amsterdam op 28 dec 1688

                 kind Joannes Lucasz

                 vader Andries Pels

                 moeder Angenieta Bouwens

                 doop 28 december 1688

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 45 p.487,

                 ovl. (52 jaar oud) te Amsterdam op 7 jan 1741, begr. te Amsterdam op 13 jan 1741 O K (hoogkoor 79 ) ( bij avond ) ( Herengracht bij de Spiegelstraat ).

                 zie No 336..

4.              Cornelis Geelvinck, ged. te Amsterdam op 28 mrt 1703

                  zoon Cornelis

                 vader de heer Lieve Geelvinck

                 moeder Agatha Theodora van Bambeek

                 getuigen de heer Joan Corver (1

                 mevrouw Maria Jacoba van Bambeeck

                 pastor Jacobus Streso

                 doop 28 maart 1703 De predikant kan ook Clemens Streso zijn

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron 99 p. 355 (folio 178)nr. 6,

                 begr. te Amsterdam op 16 jan 1704 N K ( C 311) ( Keizersgracht tussen de Leidstraat en Leidsegracht ).

5.              N.N. Geelvinck, geb. te Amsterdam, ged. ongedoopt, begr. te Amsterdam op 23 jan 1704 N K ( c 3110 ) Keizersgracht tussen de Leidsestraat en Leidsegracht ).

6.              Cornelis Geelvinck, ged. te Amsterdam op 12 apr 1705

                 zoon Cornelis

                 vader Lieve Geelvinck

                 moeder Agatha Theodora van Bambeek

                 getuigen de heer Jacob Bicker (1

                 mevrouw Catrina Clara Geelvinck

                 pastor Hieronymus Simons van Alphen

                 doop 12 april 1705

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron 99 p. 418 (folio 209v) nr. 3,

                 begr. te Amsterdam op 18 feb 1717 N K ( C 311 0 ( Herengracht bij de Vijzelstraat ).

7.              Nicolaas Geelvinck, geb. te Amsterdam op 11 okt 1706, ovl. (57 jaar oud) te Amsterdam op 15 jun 1764, volgt V.

8.              N.N. Geelvinck, geb. te Amsterdam, ged. ongedoopt, begr. te Amsterdam op 21 jun 1708 N K ( C 312 ) ( Herengracht bij de Utrechtsestraat ).

9.              N.N. Geelvinck, geb. te Amsterdam, ged. ongedoopt, begr. te Amsterdam op 21 jun 1708 N K ( c 132 0 ( Herengracht bij de Utrechtsestraat ).

                 tweeling met voorgaande.

10.            Catharina Jacoba Geelvinck, geb. te 's‑Gravenhage op 26 aug 1710, ged. te 's‑Gravenhage op 29 aug 1710 Kloosterkerk 

                 (getuigen: Hr Willem Boreel, schepen van Amsterdam, en Vrouwe Maria Jacoba van Bambeeck huisvrouw van de Hr Baudain van Collen comm van A dam),

                 ovl. (48 jaar oud) te Amsterdam op 8 jan 1759, begr. te Amsterdam op 13 jan 1759 O K ( ( N z 124) ( bij avond) ( Herengracht bij de Vijzelstraat,

           tr. (beiden 24 jaar oud) te Amsterdam op 31 mei 1735 N K met haar achterneef

                 Mr Constanti(j)n Sautijn, zn. van mr Nicolaas Sautijn (Burg 1718, 21,24) en Clara Decquer, geb. te Amsterdam op 16 dec 1710,

                 ged. te Amsterdam op 19 dec 1710

                 zoon Constantin

                 vader Nicolaes Sautijn Schepen en raad

                 moeder Clara Decquer

                 getuigen Gerrit Treschouw

                 Theodora van Bambeek weduwe van

                 de heer Willem Sautijn 'De heer Willem Sautij'

                 pastor Abraham Chanfleury

                 doop 19 december 1710

                 religie Hervormd, Oude kerk

                 bron 16 p. 426 (folio 212v) nr. 2,

                 ovl. (37 jaar oud) te Amsterdam op 13 jun 1748, begr. te Amsterdam op 18 jun 1748 O K ( N Z 125) ( bij avond ) ( Herengracht ).

                 zie No 269.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen.

 

                  Mr Lieve Geelvinck,

           tr. (resp. 53 en 39 jaar oud) (2) op 5 mrt 1730 met

                 Anna Haze de, dr. van Jeronimus Haze de en Margaretha Helena Swaenswijck van, geb. te Amsterdam op 4 nov 1690, ged. te Amsterdam op 5 nov 1690,

                 ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam op 17 aug 1761, begr. te Amsterdam op 22 aug 1761 NK ( 6 e koortje 13, 14, 15 en 16- grafkelder ( bij avond -met koetsen ) ( Herengracht ).

                

                  Not bij Anna ; Vrouwe van Mijnden en de beide Loosdrechten.
, Sijnde de rijkste daame en dese geheele stadt
.

           

 

                 Anna Haze de, dr. van Jeronimus Haze de en Margaretha Helena Swaenswijck van,

           tr. (resp. 19 en 21 jaar oud) (1) op 10 jun 1710 met

                 Gillis Graafland, zn. van Joan Graafland en Jacoba Valckenier, geb. te Amsterdam op 17 jan 1689, ged. te Amsterdam op 19 jan 1689 NK,

                Heer der Mijnden en de Beide Loosdrechten, ovl. (38 jaar oud) te Amsterdam op 7 okt 1727, begr. te Amsterdam op 24 okt 1727 NK ( 6e koortje 13,14,15, en 16 e grafkelder ( bij avond ) ( Herengracht ).

 

                 Not bij Gillis ; R 1714 --1727.
Comm 1712, Sch 1715.
Postmeester van 't Antwerpsche Postcomptoir 1704 ; Kerkm N Z K 1705.
Woonde op de herengracht, eerst aan de Noordz, bij den Amstel, sedert 1726 aan de Zuisz,bij de reguliersssgracht, en was eigenaar van het Huis te Vogelensang.
Hij bezat door zijne vrouw een vermogen van zes tonnen Gouds
.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Johanna Jacoba Graafland, geb. te Amsterdam op 8 okt 1711, ged. te Amsterdam op 9 okt 1711

                 dochter Johanna Jacoba

                 vader Gilles Graafland

                 moeder Anna de Haze

                 getuigen de heer Abraham Muijssart (1

                 Jacoba Valckenier weduwe van

                 de heer Jan Graafland Burgemeester

                 pastor Lambertus Zegers

                 doop 9 oktober 1711

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 109 p. 307 (folio 154) nr. 13, ovl. (28 jaar oud) te Amsterdam op 5 jun 1740 overleden in de kraam, begr. te Amsterdam op 11 jun 1740 N K ( bij avond ) ( Herengracht ),

          tr. met

                 Mr Nicolaas Geelvinck, zn. van Mr Lieve Geelvinck (IV) en Agatha Theodora Bambeeck van (zie V).

                 not bij Nicolaas ; heer van Castricum, Backum, Stabroek, Croonenburg, Velseen en Santpoort.
R 1744--1748 ; werd 6 Sept 1748 door den Prins Erfstadhouder Willem IV geremoveerd.
Sch 1735, Burg 1747.
Raad ter Admiraliteit 1748.
Ontvanger der gemene Landsmiddelen over de Stad en 't Kwartier Amsterdam 1735 -- 1747.
Meesterknaap der Houtvesterij van Gooiland 1730 ; Kapt der burgerij 1731.
Woonde op de Herengracht, Noordz bij de Vijzelstraat, in een hem toebehoorend huis (thans No 509 / 511 ) dat in 1767 ongeveer f 152.000

                 waard was en kocht 3-4-1742 voor F 25.000 van zijne zuster Anna Elisabeth Geelvinck, wed van Jean Lucas Pels, de Hofstede Akerendam,

                onder Beverwijk.
Na zijn derde huwelijk bewoonde hij des zomers de prachtige Hofstede Watervliet, onder Velden, die aan zijne derde vrouw toebehoorde.
Hij hield in 1742 ; 7 dienstboden ; koets en 4 paarden, en werd geschat op een ink van F 14 a 16.000
.

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen.

2.              Margaretha Helena Graafland, ged. te Amsterdam op 23 jun 1720

                 dochter Margareta Helena

                 vader Gillis Graafland

                 moeder Anna de Haze

                 getuigen Jeronimus de Haze de Georgio

                 Jacoba Valkenier weduwe [..] Graafland (1

                 Clara Valkenier huisvrouw van

                 Joseph Cooijmans

                 pastor Hero Sibersma

                 doop 23 juni 1720

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 123 p. 142 (folio 71v) nr. 8,

          tr. met

                 Mr Jacob Alewijn

                 Uit dit huwelijk één zoon.

 

Generatie V

 

 

V.              Mr Nicolaas Geelvinck, zn. van Mr Lieve Geelvinck (IV) en Agatha Theodora Bambeeck van, geb. te Amsterdam op 11 okt 1706,

                 ged. te Amsterdam op 13 okt 1706 Am.K Theodora van Bambeeck en Joan van der Poll, ovl. (57 jaar oud) te Amsterdam op 15 jun 1764,

                 begr. te Amsterdam op 20 jun 1764 N K ( C 311) ( bij avond met koetsen ),

            tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 17 jaar oud) (1) in 1729 (20 sep 1729) met

                 Johanna Jacoba Graafland, dr. van Gillis Graafland (Heer der Mijnden en de Beide Loosdrechten) en Anna Haze de (zie IV).

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Lieve Geelvinck, geb. te Amsterdam op 22 dec 1730, ovl. (26 jaar oud) te Amsterdam op 14 apr 1757, volgt VIa.

2.              Nicolaas Geelvinck, geb. te Amsterdam op 3 jun 1732, ged. te Amsterdam op 6 jun 1732 W K de wel ed Hr Nicolaes Pancras, schepen, en Vrouwe Agatha Regina Geelvinck huisvrouw van de Wel ed Hr Dirck Trip, schepen en kolonel der dragonders,

                 ovl. (55 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 4 dec 1787, begr. te Almelo op 7 dec 1787,

          tr. (resp. 19 en 22 jaar oud) (1) te Amsterdam op 23 nov 1751 N K met

                 Johanna Geertruyd Poll van de, dr. van Mr Jan Poll van de en Bregje Poll van de, geb. te Amsterdam op 23 apr 1729 posthuum geboren,

                 ged. te Amsterdam op 24 apr 1729 N K,

                 ovl. (45 jaar oud) te Amsterdam op 23 nov 1774, begr. te Amsterdam op 29 nov 1774 O K (vrouwekoor ( bij avond ) ( Herengracht bij de Vijzelstraat ).

        tr. (resp. 43 en 40 jaar oud) (2) te 's‑Gravenhage op 28 apr 1776 kloosterkerk met  der

                 H r Rijksgravin Magdalena Sophia Elisabeth Juliana Rechteren tot Gramsbergen van, dr. van Rijksgraaf van Rechteren Reinhard

                 Borchard Rutger Rechteren tot Gramsbergen van en rijksbarones Maria Louise Boetzelaer van den, geb. te 's‑Gravenhage op 28 mei 1735,

                 ged. te 's‑Gravenhage op 30 mei 1735, ovl. te Hamburg [Duitsland].

3.              Anna Geelvinck, geb. te Amsterdam op 31 jul 1733, ged. te Amsterdam op 2 aug 1733

                 dochter Anna

                 vader Nicolaas Geelvink

                 moeder Johanna Jacoba Graafland

                 getuigen Joan Graafland

                 Clara Decquer

                 pastor Cornelius van Rhijn

                 doop 2 augustus 1733

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 124 p. 79 (folio 40) nr. 6,

                 ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam op 8 dec 1734, begr. te Amsterdam op 11 dec 1734 N K ( C 312 ) ( Herengracht bij de Vijzelstraat ).

4.              Gillis Geelvinck, geb. te Amsterdam op 8 mrt 1735, ged. te Amsterdam op 10 mrt 1735

                 zoon Gillis

                 vader mr. Nicolaas Geelvink Regerend schepen

                 moeder Johanna Jacoba Graafland

                 getuigen de heer mr. Dirk Trip (2

                 vrouwe Sara Hinlopen weduwe van

                 de heer mr. Jacob Bicker 'De weledelgestrenge heer mr. Jacob Bicker'. Schepen en raad van Amsterdam

                 pastor Wilhelmus Schiphout

                 doop 10 maart 1735

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 124 p. 136 (folio 68v) nr. 5,

                 ovl. (9 maanden oud) te Amsterdam op 24 dec 1735, begr. te Amsterdam op 27 dec 1735 N K ( C 312 ) ( Herengracht bij de Vijzelstraat.)

5.              Anna Jacoba Geelvinck, geb. te Amsterdam op 21 sep 1736, ged. te Amsterdam op 23 sep 1736

                 dochter Anna Jacoba

                 vader Nicolaas Geelvink

                 moeder Johanna Jacoba Graafland

                 getuigen de heer Boudewijn van Collen (1

                 vrouwe Anna Geelvink huisvrouw van (2

                 de heer mr. Nicolaas Pancras 'De weledelgestrenge heer mr. Nicolaas Pancras'

                 pastor Albertus Haringh

                 doop 23 september 1736

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron124 p. 182 (folio 91v) nr. 2,

                 ovl. (56 jaar oud) te Amsterdam op 3 aug 1793, begr. te Amsterdam op 7 aug 1793 N K ( C 269  ) ( bij avond ) ( Herengracht bij de Spiegelstraat ),

            tr. (resp. 18 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 22 apr 1755 N K met

                 Abraham Dedel, zn. van Jan Hudde Dedel en Susanna Sophia Blocquery van de, geb. te 's‑Gravenhage op 1 feb 1732, ged. te 's‑Gravenhage op 3 feb 1732,

                  ovl. (66 jaar oud) te Amsterdam op 11 dec 1798, begr. te Amsterdam op 15 dec 1798 N K ( C 269 ) ( bij avond ) ( Herengracht bij de Spiegelstraat ).

6.              Joan Geelvinck, geb. te Amsterdam op 7 aug 1737, ovl. (64 jaar oud) te Amsterdam op 2 jul 1802, volgt VIb.

7.              N.N. Geelvinck, (doodgeb.), begr. te Amsterdam op 11 jun 1740 bij de moeder in de kist.

8.              Agatha Theodora Geelvinck, geb. te Amsterdam op 11 mrt 1739, ged. te Amsterdam op 13 mrt 1739

                 dochter Agatha Theodora

                 vader Nicolaas Geelvink

                 moeder Johanna Jacoba Graafland

                 getuigen de heer mr. Lieve Geelvinck (1

                 vrouwe Catharina Geelvink huisvrouw van (2

                 de heer mr. Constantin Sautijn Secretaris van Amsterdam

                 pastor Albertus Haringh

                 doop 13 maart 1739

                 religie Hervormd, Nieuwezijdskapel

                 bron 70 p. 137 (folio 68) nr. 1 (getuigen: Hr en Mr Live Geelvinck, heer van Kastricum, Mijnden en de Loosdrechten,

                 burgemeester en raad, en vrouwe Catharina Jacoba Geelvinck huisvrouw van Mr Constantin Sautijn),

                 ovl. (65 jaar oud) te Hanau [Duitsland] op 17 jan 1805,

           tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) te Amsterdam op 20 apr 1760 Wa.K met

                 Baron Dirk Wolter Lynden van, zn. van Mr Frans Godart Lynden van en Constantia Isabella Muelen van der,

                 geb. op 11 mrt 1733, ged. te Utrecht op 21 jun 1733 Dom, ovl. (37 jaar oud) te Hoevelaken op 1 jul 1770,

                 begr. te Hoevelaken op 5 jul 1770 wapenbord met 8 kwartieren opgehangen.

                 Not bij Dirk.
heer van Hoevelaken 1765, van Utrecht, kapitein der Infanterie in statendienst, lid der ridderschap van Nijmegen 1759-1766

                 en Ridderschap van de Veluwe 1767-1770, gedeputeerde ter Staten-Generaal 1766-1770.

                 Uit dit huwelijk één zoon.

 

                  Mr Nicolaas Geelvinck,

           tr. (resp. 36 en 24 jaar oud) (2) te Amsterdam op 23 jan 1743 N K met zijn

                 achternicht Hester Elisabeth Hooft, dr. van Gerrit Hooft en Hester Hinlopen, geb. te Amsterdam op 12 aug 1718, ged. te Amsterdam op 14 aug 1718

                 dochter         Hester Elisabeth

                 vader         Gerrit Hooft

                 moeder      Hester Hinlopen

                 pastor         Paulus Steenwinkel

                 doop           14 augustus 1718

                 religie         Hervormd, Amstelkerk

                 bron           123 p. 93 (folio 47)

                  nr. 3 (getuigen  Sara Hinlopen huisvrouw van

                 de heer Dirk de Leeuw (1

                 Daniel Hooft Schepen en raad),

                 ovl. (24 jaar oud) te Amsterdam op 31 mrt 1743 een vermogen achterlatend van F 148.829,

                 begr. te Amsterdam op 6 apr 1743 N K ( koor E 169 ) ( bij avond ) ( Herengracht ).

   -.

 

                 Hester Elisabeth Hooft, dr. van Gerrit Hooft en Hester Hinlopen,

          tr. (resp. 18 en 23 jaar oud) (1) te Amsterdam op 4 jun 1737 N K met

                 Mr Willem Meulenaer, zn. van Dionijs Meulenaer en Babera Cornelia Fabricius, geb. te Amsterdam op 3 mrt 1714

                 ged. te Amsterdam op 4 mrt 1714 Z K, ovl. (26 jaar oud) te Amsterdam op 3 mei 1740, begr. te Amsterdam op 9 mei 1740 N K ( bij avond ).

                 Not bij Willem.
Koopman op Italië en de Levant, direkteur van de Levantse Handel 1738, regent burgerweeshuis 1738, collateraal belastbaar vermogen f 84.o14.7,-
.

 

 

                  Mr Nicolaas Geelvinck,

           tr. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 23 jaar oud) (3) in 1747 (19 feb 1747) met

                 Maria Margaretha Corver, dr. van Gerrit Corver en Margaretha Munter, geb. te 's Hage op 24 okt 1723, ged. te 's‑Gravenhage op 29 okt 1723 Gr K

                (getuigen: Hr Nicolaas Pancras en Mevr Maria Piso weduwe van de hr burgemeester Cornelis Munter), Vrouwe van Velsen ende Santpoort,

                 ovl. (53 jaar oud) te Amsterdam op 26 apr 1777, begr. te Amsterdam op 2 mei 1777 N K bij avond.

                 Not bij Maria Margaretha.
Blz 643/644.
eigenaar van de buitenplaats, Watervliet " onder Velsen
.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

 

1.              Margareta Levina (Margaretha Levina) Geelvinck geb. te Amsterdam op 16 jan 1750,

                 ged. te Amsterdam op 18 jan 1750

                 dochter Margareta Levina Drie doopbewijzen verstrekt

                 vader mr. Nicolaas Geelvinck Heer van Castricum

                 moeder Maria Margareta Corver

                 getuigen de weledelgeboren heer Gerrit Corver (3

                 Anna de Haze Vrouwe van Meinden en de Loosdrechten

                 pastor Jacob de Jonge

                 doop 18 januari 1750

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron125 p. 137 (folio69) nr. 1,

                 ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam op 22 mrt 1818, begr. te Amsterdam op 27 mrt 1818 NK ( C 145 ) ( Herengracht bij de Reguliersgracht N K ( C 145 )

                 ( Herengracht bij de Reguliersgracht,

           tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) te Amsterdam op 17 dec 1775 N K met

                 Hendrik Hoeufft, zn. van Pompeus Hoefft en Susanna Isabella Hooft, geb. te ´s‑Gravenhage op 8 aug 1747, ged. te Amsterdam op 13 aug 1747 Gr K,

                 ovl. (75 jaar oud) te Ouder Amstel op 23 jan 1823, begr. te Amsterdam op 29 jan 1823 NK ( C 145 ) N K ( C 145.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen.

2.              Agnes Maria Geelvinck, geb. te Amsterdam op 14 mrt 1752, ged. te Amsterdam op 16 mrt 1752 Am K Jacob Alewijn,

                 oud schepen en Raad, en Agatha Levina Geelvinck weduwe van Mr Dirk Trip, in leven burgemeester,

                ovl. (64 jaar oud) te Amsterdam op 24 aug 1816, begr. te Amsterdam op 29 aug 1816 N K ( c 144 ),

           tr. (resp. 17 en 28 jaar oud) te Amsterdam op 16 apr 1769 NK met

                 Daniel Gerritsz Hooft, zn. van Mr Gerrit Danielszn Hooft (Vrijheer van Vreeland) en Maria Johanna Dussen van der,

                 geb. te Amsterdam op 11 apr 1741, ged. te Amsterdam op 12 apr 1741

                 zoon Daniel Aanvraag doopbewijs dd. 22 mei 1767

                 vader Gerret Hooft Danielsz

                 moeder Maria Johanna van der Dussen

                 pastor Theodorus van Schelluijne

                 doop 12 april 1741

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron 101 p. 431 (folio 216) nr. 12

                 ZK (getuigen: getuigende heer mr. Daniel Hooft (2

                 vrouwe Johanna Clara Pels huisvrouw van

                 de heer mr. Jacob van der Dussen Baljuw en dijkgraaf van Amstelland),

                 ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam op 17 jan 1803, begr. te Amsterdam op 21 jan 1803 NK ( C 144 ) ( bij avond ) ( Herengracht bij de Spiegelstraat.

                 Not bij Daniel ; Werd op zijn verzoek als Raad in de vroedschap ontslagen.
Comm 1761, Sch 1771.
kerkmr N Z K 1738.
( Lid van de 2 e Kamer van 't Wetgevens Lichaam der Bataafsche republiek 1798 ).
Woonde op de Heerengracht, tusschen de Leidschestraat en de Nieuwe Spiegelstraat, in een huis dat hij 25 Nov 1778 van de erven

                 van Mr Jacob Boreel Jansz voor f 135.000 kocht en werd 13 febr 1772 door aankoop voor f 47.460 eigenaar van de Hofstede Velserbosch,

                 onder Velsen, die hij in een der prachtigste buitenplaatsen van Velsen omschiep.
Hij liet een vermogen na van F 792.000
.

                 Uit dit huwelijk één zoon.

 

                 Maria Margaretha Corver, dr. van Gerrit Corver en Margaretha Munter,

           tr. (resp. 19 en 23 jaar oud) (2) te Amsterdam op 30 okt 1742 N K met

                Jan Hooft, zn. van Mr Daniel Hooft (Burgemeester 1737, 40, 43) en Sophia Maria Reael  (Vrijvrouwe van Vreeland), geb. te Amsterdam op 12 jun 1719,

                ged. te Amsterdam op 14 jun 1719

                 zoon Jan

                 vader         Daniel Hoofd

                 moeder      Sophia Maria Reael

                 getuigen     Lodewijk de Bas

                 vrouwe Cornelia Eliana Reael

                 pastor         Florentius Bomble

                 doop           14 juni 1719

                 religie         Hervormd, Zuiderkerk

                 bron           100 p. 315 (oud pag. 313; folio 158) nr. 11,

                 ovl. (25 jaar oud) te Amsterdam op 8 nov 1744, begr. te Amsterdam op 12 nov 1744.

                 Not bij Jan ; van Elias.
Woonde op de Keizersgracht hij hield in 1742 ( voor zijn Huw ) : 4 dienstb, bew een huis van F1200 huurw, had eene koets en

                 2 paarden en werd geschat op F 6 a 7000 ink ; Comm 1741 ; Regent Burgerweeshuis 1738.


Dudok van Heel blz 644.
zegt.
Comm kleine Zaken 1741/41/43/44 van Amsterdam, regent Burgerweeshuis 1738, inkomen 1742 f 4000,-,-, woonde aan de Keizersgracht ( nr 503 ) ( h )
.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Gerrit Corver Hooft, geb. op 1 jan 1744, ovl. (63 jaar oud) te 's‑Graveland op 18 sep 1807,

           tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) te Westbroek op 7 mei 1769 met

                 Margaretha Straalman, dr. van Willem Straalman en Cornelia Mekeren, geb. te Amsterdam op 4 sep 1747

                 dochter Margareta Straalman

                 vader Willem Straalman

                 moeder Kornelia van Mekeren

                 geboorte 4 februari 1747

                 religie Doopsgezind, kerk Lam en Toren

                 bron 298 p. 202 (oud pag. 198) nr. 2,

                 ovl. (68 jaar oud) te 's Hage op 6 mei 1816.

                 Dudok blz 645.
Not bij Gerrit ; R 1787--1795 ; werd 27 Nov 1787 door den Prins Erfstadhouder Willem V aangesteld.
gecomm 1763, Sch 1780.
Drossaard en kastelein van Muiden, Bailluw van Naarden en Gooiland, Hoogbailluw en Dijkgraaf van Weesp

                 en Weesperkarspel en Hoog-Bijlmer 1788.
Bewindh W Ind comp 1774 ; Direkteur der societeit van Suriname 1778.
Postmeester ( voor 1/2 ) van 't Keulsche Postcomptoir 1745 ; Comm van 't Weesper Zandpad 1775 ; Meesterknaap van de Houtvesterij

                 van Gooiland.
Woonde na 1777 op de Herengracht, tusschen de spiegel- en Leidschestraten, en was eigenaar van de Hofstede

                 Gooylust (tevoren :Rondom bedrogen ) onder 's Graveland, die hij 16 Jan 1778 voor F 40.000 kocht.

 

                  Uit dit huwelijk 7 kinderen.

 

Generatie VI

 

 

VIa.          Lieve Geelvinck, zn. van Mr Nicolaas Geelvinck (V) en Johanna Jacoba Graafland, geb. te Amsterdam op 22 dec 1730,

                ged. te Amsterdam op 24 dec 1730

                 zoon        Lieve

                 vader         Nicolaas Geelvink

                 moeder      Johanna Jacoba Graafland

                 getuigen     Lieve Geelvink

                 Anna de Haze

                 pastor         Johannes Noordbeek

                 doop           24 december 1730

                 religie         Hervormd, Amstelkerk

                 bron           123 p. 450 (folio 225v) nr. 5,

                 ovl. (26 jaar oud) te Amsterdam op 14 apr 1757, begr. te Amsterdam op 20 apr 1757 N K ( koor E 169 ) ( bij avond - met koetsen ),

           tr. (resp. 25 en 18 jaar oud) te Amsterdam op 24 feb 1756 N K met

                 Catharina Elisabeth Hasselaer dr. van Mr Gerard Aernout Hasselaer en Elisabeth Clignet, geb. te Amsterdam op 18 jan 1738,

                 ged. te Amsterdam op 22 jan 1738, ovl. (54 jaar oud) te Utrecht op 24 jul 1792,

                 begr. Bijgezet zonder statie Buurkerk ( wapen opgehangen ) ( kromme nieuwe Gracht )

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Lieve Geelvinck, geb. te Amsterdam op 28 mei 1757, ovl. (26 jaar oud) te Amsterdam op 24 nov 1783, volgt VII.

 

 

                 Catharina Elisabeth Hasselaer, dr. van Mr Gerard Aernout Hasselaer en Elisabeth Clignet,

          tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) (2) te Amstelveen op 22 mrt 1767, (gesch. in 1777) met  

                 Markies Francois Gabriel Joseph Chasteler Et de Courcellers du, zn. van Jean Francois Chasteler Et de Courcellers du en Marie Claire Jofephe Sart du,

                 geb. te Bergen [België] Henegouwen op 20 mrt 1744, ovl. (45 jaar oud) te Luik [België] op 11 okt 1789.

 

 

VIb.          Joan Geelvinck, zn. van Mr Nicolaas Geelvinck (V) en Johanna Jacoba Graafland, geb. te Amsterdam op 7 aug 1737, ged. te Amsterdam op 9 aug 1737 WK,

                ovl. (64 jaar oud) te Amsterdam op 2 jul 1802, begr. te Amsterdam op 5 jul 1802 NK ( Keizersgracht ( Sic )bij de Spiegelstraat ),

          tr. (resp. 22 en ongeveer 20 jaar oud) (1) te Amsterdam op 22 jan 1760 NK met

                 Maria Elisabeth Beck, dr. van Pieter Beck en Anna Albertina Karsseboom, ged. te Amsterdam op 15 jan 1740

                 dochter     Maria Elizabeth

                 vader         Pieter Beck

                 moeder      Anna Albertina Karsseboom

                 getuigen     Pieter Samuel Crommelin

                 Josina Crommelin geboren Aakersloot

                 pastor         Gijsbertus Ostens

                 doop           15 januari 1740

                 religie         Remonstrant, aan huis

                 bron           302 p. 38 (folio 19v) nr. 12,

                 begr. te Amsterdam op 1 apr 1774 NZK ( bij avond ) ( Keizersgracht ).

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Johanna Albertina Geelvinck, geb. te Amsterdam op 6 mrt 1762, ged. te Amsterdam op 10 mrt 1762

                 dochter Johanna Albertina

                 vader Joan Geelvinck

                 moeder Maria Elisabeth Beek

                 getuigen de heer Nicolaas Geelvinck (1

                 Johanna  Geertruij van de Poll huisvrouw

                 de heer Nicolaas Geelvinck de jonge Heer van Stabroek, secretaris

                 pastor Daniel Serrurier

                 doop 10 maart 1762

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron102 p. 181 (folio 91) nr. 8,

                 ovl. (52 jaar oud) te Amsterdam op 8 jan 1815, begr. te Amsterdam op 12 jan 1815 WK(MK 80 ) ( Herengracht bij de Spiegelstraat ),

         tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) te Amsterdam op 16 jun 1782 met

                 Albertus Cornelis Schuyt, zn. van Albertus Schuyt en Johanna Cornelia Gheel van Spanbroek, geb. te Amsterdam op 18 jun 1760,

                 ged. te Amsterdam op 27 jun 1760, ovl. (53 jaar oud) te Haarlem op 21 jan 1814, begr. te Amsterdam op 26 jan 1814 WK ( MK 80 ).

                 Uit dit huwelijk één kind.

2.              Nicolaas Geelvinck, ged. te Amsterdam op 4 mrt 1767

                 zoon Nicolaas

                 vader mr. Joan Geelvinck Heer van Castricum, oud-schepen van Amsterdam

                 moeder Maria Elisabeth Beek

                 getuigen mr. Pieter Beek (2

                 Anna Jacoba Geelvinck huisvrouw van (3

                 de heer Abraham Dedel Schepen

                 pastor Samuel Claver

                 doop 4 maart 1767

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron102p. 271 (folio 136) nr. 2,

                 begr. te Amsterdam op 14 okt 1768 NZK ( nr 290 ) ( Herengracht ).

3.              Maria Petronella Geelvinck, geb. te Amsterdam op 4 dec 1769, ged. te Amsterdam op 7 dec 1769

                 dochter Maria Petronella

                 vader Joan Geelvinck Heer van Castricum. Oud-schepen van Amsterdam. Gevolmachtigd minister van de Staten-Generaal

                 van de Verenigde Provinciën aan het hof te Brussel

                 moeder Maria Elisabeth Beck

                 getuigen mr. Nicolaes Geelvinck (2

                 vrouwe Maria Margareta Corver wed. van

                 de heer Nicolaes Geelvinck Heer van Castricum. Oud-burgemeester van Amsterdam

                 pastor Pierre Jaques Courtonne

                 geboorte4 december 1769

                 doop 7 december 1769

                 religie Waals-Hervormd, Nieuwe Waalse kerk

                 bron 135 p. 395 (oud pag. 389; folio 195) nr. 7,

                 ovl. (61 jaar oud) te Parijs [Frankrijk] op 29 nov 1831,

           tr. (resp. 17 en 28 jaar oud) te Amsterdam op 3 jun 1787 Wa.K met

                 Franz Anton Tschiffely, zn. van Johan Rudolph Tschiffely en Margaretha Steck, geb. te Bern [Zwitserland] op 22 mei 1759,

                 ovl. (75 jaar oud) te Aarberg [Duitsland] op 27 mei 1834.

                 Uit dit huwelijk één kind.

4.              Anna Jacoba Geelvinck, ged. te Amsterdam op 6 mrt 1772

                 dochter Anna Jacoba

                 vader mr. Joan Geelvinck 'De weledelgestrenge heer mr. Joan Geelvinck'. Vrijheer van Limmen en Bakkum. Heer van Castricum. Oud-schepen van Amsterdam, etc

                 moeder vrouwe Maria Elisabeth Beck

                 getuigen vrouwe Agatha Theodora Geelvinck

                 de weledelgestrenge heer Abraham Dedel Heer van Hoevelaken, etc

                 pastor Petrus Broes

                 doop 6 maart 1772

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron112 p. 146 (folio 71v) nr. 16,

                 begr. te Amsterdam op 22 mei 1772 NZK ( nr 290 ) ( Keizersgracht tegenover, het Huis met de hoofden ).

 

                 Joan Geelvinck,

             tr. (resp. 46 en 30 jaar oud) (2) te Amsterdam op 18 apr 1784 OK met

                  Margaretha Loon van, dr. van Mr Jan Loon van en Maria Backer, geb. te Amsterdam op 30 okt 1753, ged. te Amsterdam op 2 nov 1753 NZK,

                  ovl. (48 jaar oud) te Amsterdam op 4 nov 1801, begr. te Amsterdam op 7 nov 1801 NK ( B 22 ) ( Herengracht bij de Spiegelstraat.

 

                 Margaretha Loon van, dr. van Mr Jan Loon van en Maria Backer,

            tr. (2) met

                 Mr Abraham Muyssaert, zn. van Isaac Muyssaert en Clara Hillegonda Collen van, geb. te Amsterdam op 11 jan 1748,

                 ged. te Amsterdam op 17 jan 1748 Am.K, ovl. (32 jaar oud) te Amsterdam op 29 okt 1780, begr. te Amsterdam op 3 nov 1780 NK ( B 22 ) ( bij avond ).

                

 

Generatie VII

 

 

VII.           Lieve Geelvinck, zn. van Lieve Geelvinck (VIa) en Catharina Elisabeth Hasselaer, geb. te Amsterdam op 28 mei 1757,

               ged. te Amsterdam 2e Pinksterdag op 30 mei 1757

                 zoon           Lieve

                 vader         Lieve Geelvinck Overleden

                 moeder      Catharina Elisabeth Hasselaer

                 mr. Nicolaas Geelvinck Vervangt de overleden vader. Grootvader van vaderszijde. Heer van Castricum

                 getuigen     mr. Gerard Aarnout Hasselaer (3

                 vrouwe Elisabeth Clignet Echtgenote van de heer mr. Gerard Aarnout Hasselaer

                 pastor         Joannes van Schelle

                 doop           30 mei 1757 2e Pinksterdag

                 religie         Hervormd, Westerkerk

                 bron           111 p. 391 (folio 194) nr. 8

                 ovl. (26 jaar oud) te Amsterdam op 24 nov 1783, begr. te Amsterdam op 29 nov 1783 N K ( koor E 168 ) ( bij avond ),

           tr. (resp. 19 en 20 jaar oud) te Utrecht op 29 apr 1777 met

                 Anna Maria Poll van de, dr. van Mr Jan Poll van de en Anna Maria Dedel van, geb. te Amsterdam op 2 jan 1757, ged. te Amsterdam op 6 jan 1757,

                 ovl. (35 jaar oud) te Amsterdam op 1 jan 1793, begr. te Amsterdam op 5 jan 1793 N K ( koor E 168 ) ( bij avond ) ( keizersgracht bij het Molenpad ).

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Anne Marie Lievine Geelvinck, geb. te Amsterdam op 19 mrt 1778, ged. te Amsterdam op 22 mrt 1778

                 dochter Anne Marie Lievine

                 vader Lieve Geelvinck

                 moeder Anne Marie van de Poll

                 getuigen Jan van de Poll

                 Catharina Elisabeth Hasselear Markiezin van Chasteler

                 pastor Daniël Jean Louis

                 geboorte 19 maart 1778

                 doop 22 maart 1778

                 religie Waals-Hervormd, Nieuwe Waalsekerk

                 bron 135 p. 473 (oud pag. 465; folio 233) nr. 6.

 

                 Anna Maria Poll van de, dr. van Mr Jan Poll van de en Anna Maria Dedel van,

           tr. (resp. 29 en 35 jaar oud) (2) te Amsterdam op 19 mrt 1786 Wa.K met

                 Pieter Muilman, zn. van Nicolaas Muilman en Maria Henrietta Couwenhove, geb. te Amsterdam op 28 nov 1750, ged. te Amsterdam op 2 dec 1750 Z K,

                ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam op 13 apr 1819, begr. te Amsterdam op 17 apr 1819 N K ( koor E 168 ).

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Nicolaas Pieter Muilman, geb. te Amsterdam op 1 apr 1787, ged. te Amsterdam op 29 apr 1787

                 zoon Nicolaas Pieter           Tweelingen

                 vader weledelgestrenge heer Pieter Muilman Oud schepen van deze stad

                 moeder vrouwe Anna Maria van de Poll

                 getuigen weledelgestrenge heer Nicolaas Muilman (3

                 Magdalena Antonia van de Poll huisvrouw (4

                 weledele heer Archibald Hope Bewindhebber van de W.I.C. voor de Amsterdamse kamer

                 pastor Johannes Arnoldus Eck

                 geboorte1 april 1787

                 doop 29 april 1787

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 113 p. 46 (folio 23v) nr. 20.

2.              Jan Pieter Muilman, geb. te Amsterdam op 1 apr 1787, ged. te Amsterdam op 29 apr 1787

                 zoon Jan Pieter Tweelingen

                 vader weledelgestrenge heer Pieter Muilman Oud schepen van deze stad

                 moeder vrouwe Anna Maria van de Poll

                 getuigen weledelgestrenge heer Nicolaas Muilman (3

                 Magdalena Antonia van de Poll huisvrouw (4

                 weledele heer Archibald Hope Bewindhebber van de W.I.C. voor de Amsterdamse kamer

                 pastorJ ohannes Arnoldus Eck

                 geboorte1 april 1787

                 doop 29 april 1787

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 113 p. 46 (folio 23v) nr. 21.

3.              Magdalena Antonia Muilman, geb. te Amsterdam op 14 nov 1788,

                 ged. dochter Magdalena Antonia

                 vader Pieter Muilman De weledelgestrenge heer Pieter Muilman Oud schepen dezer stad

                 moeder vrouwe Anna Maria van de Poll

                 getuigen Jan de Poll (2

                 vrouwe Magdalena Antonia van de Poll (3

                 Archibald Hope Bewindhebber van de W.I. Compagnie

                 pastor Johannes Cuperus

                 doop 14 november 1788

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 113 p. 99 (folio 50) nr. 4.

 

                


 

  

                                                                                             Voor reacties mail naar j,zwart13@chello.nl

 

                                     

                                                                                      terug naar de Hoofdpagina http://members.chello.nl/j.zwart13/