Genealogie van Cornelis Vlot   per generatie.

 

 

 

I.           Cornelis Vlot, geb. in 1555,

        tr. met

             N. N.

 

              Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.           Hendrick Cornelisz Vlot, geb. voor 1600, ovl. (minstens 57 jaar oud) na 1657, volgt IIa.

2.           Cornelis Cornelisz Vlot, geb. te Gijbeland in 1585, ovl. (minstens 40 jaar oud) te Gorcum na 8 feb 1625, volgt IIb.

3.           Heijbert Cornelisz Vlot, geb. voor 1600, ovl. (ongeveer 25 jaar oud) voor 8 feb 1625.

 

             woonde te Nieuwland, 8 2 1625 voogd over de kinderen van zijn broer Cornelis Cornelis Vlot.

 

Generatie II

 

 

IIa.        Hendrick Cornelisz Vlot, zn. van Cornelis Vlot (I) en N. N, geb. voor 1600, ovl. (minstens 57 jaar oud) na 1657,

        tr. met

              Annechien N.N., geb. circa 1600.

 

              Brandwijk GA.67 gaarboek 1652 te Gijbeland, 16 mrg.
Brandwijk GA.66 dijkgeld 1655 9.12.
Brandwijk GA. B354 halve verponding 1672, 12 mrg. 12..
.

 

              Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.           Cornelis Hendriksz Vlot ( De Groote ), geb. te Gijbeland voor 1624, ovl. (minstens 73 jaar oud) te Meerkerk op 30 apr 1697, volgt IIIa.

2.           Claes Hendricks Vlot, geb. te Gijbeland in 1622, volgt IIIb.

3.           Cornelis Hendricksz Vlot ( de Cleijnen ), geb. te Gijbeland in 1626, volgt IIIc.

4.           Lijntie Hendricks Vlot, geb. te Gijbeland in 1632,

         kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 31 jaar oud) te Molenaarsgraaf op 12 mrt 1656 met

               Willem Willems Post, geb. circa 1625.

 

IIb.        Cornelis Cornelisz Vlot, zn. van Cornelis Vlot (I) en N. N, geb. te Gijbeland in 1585, ovl. (minstens 40 jaar oud) te Gorcum na 8 feb 1625,

        tr. (ongeveer 28 jaar oud) circa 1613 met

             Marijke Jansdr, ovl. op 8 dec 1625

 

              Gorcum NA.3974 f17 8 2 1625.
Heijbert Cornelisz wonende Nieuwland is voogd over de nagelaten kinderen van zijn broer Cornelis Cornelisz Vlot en zijn vrouw Marijke Jansdr zalgr. de schout

              van Brandwijk Cornelis Jordens ende Jan Jansz wonende Ottoland mede als voogd, voorn. Heijbert Cornelisz machtigd Jan Jans om de erfenis te regelen.

 

              Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.           Jan Cornelisz Vlot jongeman van Nieuwpoort, geb. circa 1615,

        tr. (ongeveer 27 jaar oud) (1) te Nieuwpoort op 17 mei 1642 met

              Elijzabeth / Lijsbeth Egberts jongedochter uit Lopick.

             Met zijn 2e vrouw nog als lidmaat vermeld te Nieuwpoort (ws. 1690),

       tr. (ongeveer 66 jaar oud) (2) te Nieuwpoort op 23 nov 1681 met

             Lisabet Lievensen

2.           Haefken Cornelisssen Vlot, geb. circa 1620.

 

Generatie III

 

 

IIIa.       Cornelis Hendriksz Vlot ( De Groote ), zn. van Hendrick Cornelisz Vlot (IIa) en Annechien N.N, geb. te Gijbeland voor 1624, ovl. (minstens 73 jaar oud) te Meerkerk op 30 apr 1697,

        otr. (resp. minstens 23 en ongeveer 20 jaar oud) (1) te Meerkerk op 18 jul 1647 met

              Mayken Pietersdr Dochterom jongedochter uyt Meerkerksbroek, dr. van Pieter Floren Dochterom en Peterken Hof van, geb. te Meerkerksebroek Z.H. in 1627, ovl. (hoogstens 36 jaar oud) voor 17 dec 1663.

 

              RA WA Meerkerk.
20-7-1658.
Cornelis Hendricks de Groot won. Meerkerksbroeck, schuldig aan Neeltje.
Reijers te Langerak f 900,- in de marge Neeltje Flooren in naam van Cornelis Hendricks Vlot.
21-3-1666.
Meerkerk RA.23 22 11 1651.
Comp. Cornelis Hendricks Vloth won. Meerkerk out omtrent 27 jaar, getuigt op verzoek van Jan Fransen Hacker mede schepen, etc.
idem 15 9 1654 lootcedulle.
Cornelis Hendricks de Groote 1 mrg op de Duijnen in een weer groot 2 mrg strekkende voor ter halve Lerckwetering af noordw tot achter ter halve

             Nieuwsteech toe oostw Claes Leenderts Verhoeff, westw Gijsbert Dircks de Best.
Brandwijk WK. 1 nr.21 17 12 1663.
Comp. Cornelis Hendricksz Grooten, wonende op Gijbeland, wedr. van Marichgen Pieters zalgr. ter eenre en Cornelis Heijndricksx Cleijne wonende

             Meerkercksbroeck als last en procuratie hebbende van Cornelis Willemsz Neck wonende op Lakervelt als neef en voogd van de 3 onmondige weeskinderen

             ter andere zijde, vertigting.
kinderen met name Jan out 13 jaar, Pieter out 9 jaar en Hendrick 6 jaar, bij 18 jaar ieder een derde part van 90,.
Brandwijk GA. B354 1672, 14 mrg. 14.. (betaald 1 mrg. 1.10. ).
idem 1673, 14 mrg. gebruikt 15 mrg. 3 hont (op Gijbeland).
Brandwijk RA.18 nr.58 11 5 1677, oostw. Cornelis Vloth.
Meerkerk RA.3 8 6 1665.
Comp. Cornelis Hendricks de groote, man en voocht van Adriaentge Willems Schick, Elisabeth Tonis voor dese wede van Cornelis Willems Schick, geass. met Jan Gerrits de Bruijn hare man en voocht en moeder en voogdesse over haer onm. kinderen, Claes Willems Schick voor sijn selve, Adriaen Jansen wedr. van Grietje Willems Schick noch Claes Willems als last hebbende van Gerrit Adriaens Seijliven man en voocht van Teuntgen Willems tesamen als kinderen en kindskinderen van Willem Adriaens Schick en groot en overgrootmoeder, mede erfgen. van Jacob Willems Schick broer en oom, gesamelijk trp.
Meerkerk RA.4 25 7 1667.
Cornelis Hendricks de groote won. Gijbelant is schuldig aan erfgen. van Stijntje Luijcas 200, obigatie van 2 6 1649.
idem 5 9 1667.
Cornelis Hendricks de groote won. Gijbelant trp. van de boedel van Cornelis Hendricks de cleijne sijne broeder zijn gerechtigt e part in de huisinge en hennepwerfjes in't Broeck noord de kerkweteringe en zuidw de Broeckesedijck nog e part in 7 mrg 4 hont mede gelegen ald. oostw de schout van Lopick ende westw Leendert Stolckenaer, alles door de groote en zijn broeder de cleijne opgericht in dd. 5 2 1657, hij verklaart voldaan te wezen.
Meerkerk RA.23 5 9 1667.
Comp. Cornelis Hendricks de groote won. op Gijbelant verkl. dat op 22 8 1667 wegens de boedel van Cornelis Henricks de cleijnen, dat hem de 200 als reste van de kooppenningen van sijn 4e part in de hofstede van Cornelis de cleijnen.
idem.
Comp. Jan Otten Vermeer, won. in't broek en Adriaen Hendricks van Hoff als omen en voochden van de onm. kinderen van Floris Pieters.
Meerkerk RA.16/17 30 4 1697 testament.
Cornelis Vloth, ziek x Ariaentje Willems.
Meerkerk RA.29 30 4 1697.
Comp. Ariaentje Willems wede van Cornelis de Vloth, een zoon Willem, vader ovl. na 20 4 1690, goederen;.
4 mrg 1 hont met huijsing in't Meerkerksbroeck.
2 mrg te Gijbeland in't Huijberdenweer.
14 4 1713 / ref. van 1666.
Comp. Pieter Cornelis Vlot, won. Giessen Oudekerk, Marrigje Jan (Cornelis) Vlot x Arij Jans Broer en Teuntje Jan Cornelis Vlot x Cornelis Willems, beide wonende te Noordeloos, Hendrik Cornelis Vlot zijn wede Merij Vloeren, 2 mrg. land in't westeijnd van Gijbeland in een weer van 6 mrg. belenders Jan Theunis de Jongh en Pieter Ariens Broer
.

              Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.           Soetjen Cornelis (Cornelisdr) Vlot, geb. te Meerkerk op 27 mei 1649, ged. op 27 mei 1649, ovl. (14 jaar oud) te Meerkerk op 9 dec 1663

2.           Joannis (Jan) Cornelisse Flot, ged. te Meerkerk op 30 jun 1650, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op 4 apr 1713, volgt IVa.

3.           Peter Cornelisz Vlot, ged. te Meerkerk op 21 nov 1654, ovl. (minstens 65 jaar oud) na 1720, volgt IVb.

4.           Hendrik Cornelisz Vlot ( Grooten ), ged. te Meerkerk op 18 jan 1657, ovl. te Bleskensgraaf  ???, volgt IVc.

5.           Nn Cornelisz (N.N, Cornelisse) Vlot, geb. in 1658, ged. te Meerkerk in 1658, ovl. (ongeveer 5 jaar oud) te Meerkerk op 9 dec 1663.

 

              Cornelis Hendriksz Vlot ( De Groote ),

         tr. (minstens 40 jaar oud) (2) circa 1664 tussen 17-12-1663 en 8-6-1665 met

              Ariaentje Willems Oskamp, dr. van Willem Adriaans Adraensz Schick en Floortje Dircks Oskamp Ook Oscamp.

 

              Uit dit huwelijk 1 kind:

1.           Willem Cornelisz Vlot, geb. circa 1667, volgt IVd.

 

IIIb.       Claes Hendricks Vlot, zn. van Hendrick Cornelisz Vlot (IIa) en Annechien N.N, geb. te Gijbeland in 1622,

        tr. met

              Marigje Jacobs, dr. van N. N. en Stijntien  , geb. te Wijngaarden, ged. te Papendrecht op 18 feb 1634.

 

              Brandwijk GA. B354 1672, 1 mrg. 1..
Brandwijk GA. 1673, 1 mrg. (te Gijbeland).
na 1674 naar de Baronie van Liesvelt.
Oud Alblas NA.21 f119 25 5 1675.
Claas Hendricksz Vlot, won. Baronie van Liesvelt is schuldig aan Cornelis Joppen, zijn neef 100 car. gld. van 20 stv.
Bleskensgraaf RA.3 06 05 1679.
Willem Jongeneel, schout en Jan Goossens, heemraat ende dyaken verklaren dat Claes Hendricksz Vlot 8 of 10 jaren in ons dorp Bleskinsgraeff heeft gewoont, en toen bij sijn huysvrouw 4 kinderen heeft verweckt waervan er een is gestorven is en op ons kerckhoff begraven.
Brandwijk RA.8 1680
.

 

              Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.           Stijntien Claesse Vlot, geb. te Gijbeland, ged. te Molenaarsgraaf op 23 mei 1660 (getuige: CornelisHendrcxs, Lijntien Hendricks, Stijntien moeders moeder ),

         tr. (beiden ongeveer 21 jaar oud) te Groot Ammers, deels Liesveld, deels Graafstroom Z. op 28 nov 1681 met

             Klaas Teunisz Markus , geb. te Ammerstol circa 1660.

             woonde bij huwelijk Streefkerk.

2.           Annigien Claesse Vlot, geb. te Gijbeland, ged. te Molenaarsgraaf op 1 jul 1663 (getuige: Willem Jacobs, Neeltien Aerts, Lijntien Hendricx).

3.           Cornelia Claesse Vlot, geb. te Gijbeland, ged. te Molenaarsgraaf op 13 mei 1668 (getuige: Cornelis Hendricxs Vlot, Lijntien Hendricxs Vlot, Aegien Willems Broeren).

4.           Willem Klaasz Vlot, ged. te Bleskensgraaf  ??? op 24 jun 1674, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Bleskensgraaf op 23 feb 1713, volgt IVe.

 

IIIc.       Cornelis Hendricksz Vlot ( de Cleijnen ), zn. van Hendrick Cornelisz Vlot (IIa) en Annechien N.N, geb. te Gijbeland in 1626,

         tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 27 jaar oud) te Meerkerk in mei 1648 met

              Lijntgen Pietersen Dochterom, dr. van Pieter Floren Dochterom en Peterken Hof van, geb. te Meerkerk circa 1621.

 

              Meerkerk RA.23 22 11 1651.
Comp. Cornelis Hendricks Vloth wonende Meerkerk (broeck) out omtrent 27 jaar, getuigt op verzoek van Jan Fransen Hacker mede schepen, etc
.

 

              Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.           Petertien Kleine de, ged. te Meerkerk op 6 feb 1651.

2.           Anneke Cornelisse Kleine de, ged. te Meerkerk op 13 mrt 1653.

3.           Stijntien Cornelisse Kleine de, ged. te Meerkerk op 12 nov 1654.

4.           Pieter Cornelisse Kleine de, ged. te Meerkerk op 9 nov 1656.

 

Generatie IV

 

 

IVa.       Joannis (Jan) Cornelisse (Cornelisz) Flot (Vlot), zn. van Cornelis Hendriksz Vlot ( De Groote ) (IIIa) en Mayken Pietersdr Dochterom,

              ged. te Meerkerk op 30 jun 1650, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op 4 apr 1713

              of 14-4-1713,

        tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 28 jaar oud) in 1678 met

              Grietjen Flooren, geb. in 1650, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op 4 apr 1713

 

              / ref. van 1666.
Comp. Pieter Cornelis Vlot, won. Giessen Oudekerk, Marrigje Jan (Cornelis) Vlot x Arij Jans Broer en Teuntje Jan Cornelis Vlot x Cornelis Willems, beide wonende te Noordeloos, Hendrik Cornelis Vlot zijn wede Merij Vloeren, 2 mrg. land in't westeijnd van Gijbeland in een weer van 6 mrg. belenders Jan Theunis de Jongh en Pieter Ariens Broer
.

 

              Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.           Maeijke Jans Flot, geb. te Noordeloos belijdenis 30 3 1714 Noordeloos in 1678, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Noordeloos (Overslingerland ) Z.H. op 8 okt 1728,

       otr. te Noordeloos op 1 okt 1701, kerk.huw. (beiden ongeveer 23 jaar oud) te Noordeloos (Overslingerland ) Z.H. op 23 okt 1701 met

             Arien Jans Broer, zn. van Jan ook Jan Mauritsz Ariense Broer en Merrichje Dirckse,

             geb. belijdenis 30 3 1714 Noordeloos in 1678, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Noordeloos op 10 jul 1741.

             8 -4- 1732, 3 kinderen nagelaten uit 1e huwelijk Jan, Grietge en Mourits.
23 3 1742 1 kind met name Marrigje uit 2e huwelijk voogden Arien Dircks Stigter en Pieter Ariens Aan.
Woonde op de Noordzijde van Noordeloos
.

2.           Teuntje Jans Flot Lidmaat 5-4-1709 Noordeloos, ged. te Noordeloos Uit Grootammers met att. in dato 21 6 1709 Teuntje Jans Vlot wede, att. gegeven op Lopik 25 6 1710, 14 4 1713

              Gedoopt op 25 okt 1681 (getuige: Arie Jansz Baes, Willemijntje Ariens),

        otr. (1) te Noordeloos op 4 feb 1708, kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 35 jaar oud) te Noordeloos op 19 feb 1708 met

              Jacobus Ariensz Boef, zn. van Arien Jansz Boef en Fijgien Paules, ged. te Groot‑Ammers op 17 apr 1672, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Groot‑Ammers op 21 jun 1709

      otr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 31 jaar oud) (2) te Lopik op 14 nov 1711 met

              Cornelis Willems, geb. te Jaarsveld in 1680.

3.           Jannigje Jans Flot, ged. te Noordeloos (Overslingerland ) Z.H. in 1684, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) op 4 apr 1713

 

IVb.       Peter Cornelisz Vlot, zn. van Cornelis Hendriksz Vlot ( De Groote ) (IIIa) en Mayken Pietersdr Dochterom, ged. te Meerkerk op 21 nov 1654, ovl. (minstens 65 jaar oud) na 1720,

         tr. met

               N. N.

              woonde op 14-4-1713 te Giessen Oudekerk.

              Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.           Teunis Pietersz Vlot, geb. te Gijbelant circa 1690, volgt Va.

2.           Marrigje Pietersdr Vlot, geb. te Giessen‑Oudkerk Z.H. in 1690.

3.           Aeghje Pietersdr Vlot, geb. te Giessen‑Oudekerk in 1690,

        tr. met

              Jan Teunis Verhoef

4.           Lijntje Pietersdr Vlot, geb. te Giessen‑Oudekerk in 1690.

 

IVc.       Hendrik Cornelisz Vlot ( Grooten ) Jongeman van Gijbeland, zn. van Cornelis Hendriksz Vlot ( De Groote ) (IIIa) en Mayken Pietersdr Dochterom, ged. te Meerkerk op 18 jan 1657, ovl. te Bleskensgraaf  ??? 1704--17111,

         otr. (1) te Bleskensgraaf op 12 jun 1689, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 31 jaar oud) te Bleskensgraaf op 4 jul 1689 met

             Mayken Marijchie Cornelisdr Dam van, dr. van Cornelis Jansz Dam van en Heiltjen Joppen Oort van, ged. te Alblasserdam op 14 okt 1657 (getuige: Aarjen Leendertsen, Aaltjen Pieters, Mayken Melsen), begr. te Bleskensgraaf op 29 jun 1726 68 jr oud,

             (Mayken Marijchie

        otr. (2) te Bleskensgraaf in dec 1679, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 20 jaar oud) te Bleskensgraaf op 7 jan 1680 met

              Gijsbert Claessen Crimpen, zn. van Claes Dirks Crimpen en Anneke Jans Corporael.).

 

              RA.4 f119 04 11 1711.
Mary Cornelis, weduwe van Hendrick Cornelisz Vlot is schuldig aan Jan Cornelisz Boer 400 car. gld. geleend. Pand: huys en erve zuytsijde [Z22] tegenover Rijsebrug daer sij woont. Oost: de kinderen en erfgenamen van Marigie Elderts c.s, west: de Tolsteegt..
3 mrg. 300 roe zuytsijde [Z27] streckende van Graaf tot Wijngaerden, oost: Pieter Laurisz Aaldijck c.s, west: Bastiaentie Huygen.
2 mrg. zuytsijde in 'n weer.. streckende van Graaf tot Wijngaerden. Claas Gijsbertsz en Dirck Gijsbertsz van Crimpen, broers zijn borgen.
8 10 1733: Hilletie Aryens, weduwe van Jan Cornelisz Boer, is voldaen.
14 4 1713 / ref. van 1666.
woonde Bleskensgraaf, op 18 jarige leeftijd ontving hij 1/3 part van 90 carg. als erfdeel van zijn moeder.
14 4 1713.
Comp. Pieter Cornelis Vlot, won. Giessen Oudekerk, Marrigje Jan (Cornelis) Vlot x Arij Jans Broer en Teuntje Jan Cornelis Vlot x Cornelis Willems, beide wonende te Noordeloos, Hendrik Cornelis Vlot zijn wede Merij Vloeren, 2 mrg. land in't westeijnd van Gijbeland in een weer van 6 mrg. belenders Jan Theunis de Jongh en Pieter Ariens Broer
.

 

              Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.           Cornelis Vlot, ged. te Bleskensgraaf op 23 dec 1689 (getuige: Pieter Cornelis Vlot, Job Cornelis, Neeltien Cornelis), ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor 4 apr 1694.

2.           Gijsbert Hendricksz Vlot, ged. te Bleskensgraaf op 10 dec 1692, volgt Vb.

3.           Cornelis Vlot, ged. te Bleskensgraaf op 4 apr 1694 (Cornelis Hendriks Vlot, Araentje Willems), ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 18 nov 1696.

4.           Cornelis Vlot, ged. te Bleskensgraaf op 1 nov 1696,

       tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 35 jaar oud) te Bleskensgraaf op 3 feb 1735 met

              Marigje Jans Verheul , geb. te Bleskensgraaf circa 1700, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Bleskensgraaf op 4 okt 1779.

5.           Jannigje Vlot, ged. te Bleskensgraaf op 24 mei 1699.

6.           Hendrikje Vlot, ged. te Bleskensgraaf op 7 mei 1702.

 

              Mayken Marijchie Cornelisdr Dam vanx,

         tr. (2) met

               Gijsbert Claessen Crimpen, geb. te Bleskensgraaf in 1660.

 

              Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.           Klaes Gijsbertsz Krimpen, ged. te Bleskensgraaf op 9 feb 1681 (Jop van Oort,Leendert Cornelisse, Marighje Cornelis).

2.           Dirk Gijsbertsz Crimpen, ged. te Bleskensgraaf op 9 jan 1684 (Neeltien Abrahams,Leendert Cornelisse, Marighje Cornelis), schipper,

         tr. met Sijgje Dirks Vrand, ged. te Bleskensgraaf op 13 feb 1689.

3.           Gijsbertie Gijsberts Krimpen, ged. te Bleskensgraaf op 18 jan 1688 (getuigen: Jan Claes van Krimpen, Job Cornelis, Marijchie

             Leenderts, Neeltien Cornelis, dochter van Cornelis Janssen van Dam van DAM, metselaar, en Heijltje Joppen van OORT).

4.           Klaes Gijsbertsz Krimpen, ged. te Bleskensgraaf op 4 feb 1680 (g.Cornelis Jans, Leendert Cornelisse, Marighje Cornelis).

 

              Hendrik Cornelisz Vlot ( Grooten ),

        tr. (ongeveer 44 jaar oud) (2) in 1702  met

              Merij Flooren, dr. van Floor en Teuntje, ovl. op 14 apr 1713

 

IVd.       Willem Cornelisz Vlot, zn. van Cornelis Hendriksz Vlot ( De Groote ) (IIIa) en Ariaentje Willems Oskamp, geb. circa 1667,

         tr. (ongeveer 31 jaar oud) in 1698 met

              N. N.

 

              Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.           Fijchje Willemsdr Vlot, ged. te Meerkerk op 13 feb 1698,

        otr. te Meerkerk op 10 mrt 1724, kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 29 jaar oud) te Meerkerk op 26 mrt 1724 met

              Jan Henricksz Haaksman, zn. van Hendrick Haaksman en Jannigje, geb. te Lakerveld in 1695.

2.           Willemeijntje Willemsdr Vlot, ged. te Meerkerk op 28 jul 1700.

3.           Cornelis Willemsz Vlot, ged. te Meerkerk op 28 jan 1703, ovl. (ongeveer 23 maanden oud) circa 1704.

4.           Cornelis Willemsz Vlot, ged. te Meerkerk op 6 dec 1705.

 

IVe.       Willem Klaasz Vlot, zn. van Claes Hendricks Vlot (IIIb) en Marigje Jacobs, ged. te Bleskensgraaf   op 24 jun 1674 (getuige: Jan Cornelisse, Gijsbert Jacobse), ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Bleskensgraaf op 23 feb 1713,

         otr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 28 jaar oud) te Bleskensgraaf op 19 apr 1704 met

             Margrita Dircks Graeff van de, dr. van Dirck Aartsz Graeff van de en Teuntje Areins Jongh de, ged. te Bleskensgraaf op 4 mrt 1676

             (getuige: Arie Jansen Koopman, Ariaentje Aerts van de Graef, Cornelia Jacobs).

 

              Bleskensgraaf WK.1 f86 23 2 1713.
Comp. Grietje Aertsz van der Graeff, wede van Willem Claesz Vlod, wonende te Bleskensgraaf geass. met Claes Teunisz, wonende Streefkerk haar gecoren voogd.
2 kinderen Claes Willems 9 jaar en Dirck Willems 7 jaar.
Bij 18 jaar ieder een zilveren ducaton
.

 

              Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.           Claas Willems Vlot, ged. te Bleskensgraaf op 3 aug 1704 (getuige: Soetien Claesdr).

2.           Dirck Willems Vlot, ged. te Bleskensgraaf   in jan 1706 (getuige: Aart Dircks, Hilligien Ariens).

 

Generatie V

 

 

Va.        Teunis Pietersz Vlot, zn. van Peter Cornelisz Vlot (IVb) en N. N, geb. te Gijbelant woonde 1735-7 te Giessendam circa 1690,

        otr. (ongeveer 30 jaar oud) te Giessen‑Oudekerk op 6 jul 1720 met

              Aeltie Cornelisdr Kooten van Ook Koot en Kootwijk

 

              Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.           Pieter Teunisz Vlot, ged. te Molenaarsgraaf op 1 sep 1720 (Pieter Cornelis Vlot, Neeltie Teunis).

2.           Magteltje Teunisdr Vlot, ged. te Hardingsveld op 6 okt 1726 (Lena ?Vlot), ovl. 1726 -- 1732 Hardinxveld.

3.           Barent Teunisz Vlot, ged. te Bleskensgraaf op 14 aug 1729 (getuige: Johanna van Koten).

4.           Gerrit Teunisz Vlot, ged. te Bleskensgraaf op 10 sep 1730 (getuige: Johanna Cornelis van Koten).

5.           Machteltje Teunisdr Vlot, ged. te Sliedrecht op 6 jul 1732 (getuige: Johanna / Cornelis van Cotikke).

6.           Geertje Teunisdr Vlot, ged. te Hardingsveld op 24 sep 1735 (getuige: Johanna Cornelis van Kooten).

7.           Cornelia Teunisdr Vlot, ged. te Hardingsveld op 15 jun 1737 (getuige: Aaltje Pietersdr Vlot).

 

Vb.        Gijsbert Hendricksz Vlot, zn. van Hendrik Cornelisz Vlot ( Grooten ) (IVc) en Mayken Marijchie Cornelisdr Dam van, ged. te Bleskensgraaf op 10 dec 1692,

         kerk.huw. (ongeveer 26 jaar oud) (1) te Bleskensgraaf op 8 jan 1719 met

              Ariaentje Pieters, ovl. op 8 jan 1719.

 

              Bleskensgraaf RA.4 f92 06 01 1708.
Claes Cornelisz van Crimpen, gehuwd met Merrigie Jops van Oord draagt over aan Claes Leendertsz Boer huys en erf op dorp [p] streckende van dijck tot Graefstroom, west: de vercooper. 1600..
idem f94.
Claes Leendrtsz Boer is schuldig aan voornoemde vercoopers 500 car. gld. (rest van de cooppenningen van 't huys en erve).
17 4 1721 voldaen door Gijsbert Hendricksz Vlot, gehuwd met Annighje Cornelis van Weert
.

              27.11.1734.
97v Arieaentje Pieters, weduwe van Gijsbert Vlot, de minderjarige kinderen Mary en.
Henderik Gijsberts Vlot, daar moeder van was Annigje van Waert (met de voogden.
Claes Gijsbertsz van Crimpen en Gijsbert Lopik), de meerderjarige kinderen van.
Claes Leenderse Boer en Annigje Cornelis van Waert, met name Cornelis Claese.
Boer, Jan Claesse Boer, de minderjarige kinderen: Neeltje Claese Boer ( met voogt.
Gerrit Leendertsz Boer, die zich sterk maakt voor:) Jan Claesse Puyker, getrout.
Met Anna Claesse Boer, en: Leendert Claesse Boer: verkopen op dorp huys en erve.
Voorsien met verscheyde vertrekken sijnde lange jaeren aen den anderen (en sulx.
Nog jegenwoordigh) de tapneringh met goet succes nogh in wort gedaen, midden op.
De dorpe van Bleskensgrave. Oost: den drop van t huys, west: 4 voet van de muer.
Strekkende uyt den noorden, van den dijck zuytwaerts tot de Graeffstroom. Belast.
Met erfpacht voor Heilige Geestarmen, wegens de oosterse camer: 10 stuyvers.
Jaerlijcks. Ingeset bij Rut Bogaert, van Laegh Bloklant met 1020.-
.

 

              Gijsbert Hendricksz Vlot,

         tr. (resp. ongeveer 26 en minstens 20 jaar oud) (2) te Bleskensgraaf op 8 jan 1719 met

              Annigje Cornelis Weerd (Weert) van, geb. voor 1699,

              (Annigje

         tr.(2) met Claes Leenderts Boer

 

              Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.           Henderik Gijsberts Vlot, ged. te Bleskensgraaf op 22 sep 1721.

2.           Marigie Geyze Gijsbersdr Vlot, ged. te Bleskensgraaf op 29 okt 1719, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op 15 okt 1798 78 jr oud, begr. te Alblasserdam op 15 okt 1798, otr. op 19 feb 1740,

        kerk.huw. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 22 jaar oud) te Bleskensgraaf op 13 mrt 1740 met

              Joost Maartensz Harwig, zn. van Grietie Ariens Baan en Maarten (Martien) (Martinus) Herwig(h), geb. woont Oud-Alblas, ged. te Schelluinen op 18 jun 1717 (getuige: Hendrik Pieterse Roodkuil), ovl. (minstens 81 jaar oud) te Alblasserdam na 1799.

             wonende te Oud-Alblas.


Joost huurde tussen 1774 en 1799 land van de Diaconie.
(2843), Niet zeker is het of hij een broer van Teunis is.
De vadersnaam, Maarten " is bij beiden gelijk en is in dezelfde streek.
Uitvoerige gegevens over deze familie zijn te vinden in de bronnen 2843/45
.

 

 

 

 

 

 

                                                          Voor reacties mail naar     j.zwart13@chello.nl 

 

                                                           Terug naar Hoofdpagina  http://members.chello.nl/j.zwart1