Dirck Ariens Twigt - Wicht  - Twicht.   Genealogie van

 

 

 

 

Generatie I

 

 

I.               Dirck Ariens Wicht/Twicht,

       tr. met

                 N.N..

                 De mogelijke vader van Arij Dircksz. (Twigt) is een Dirck Ariens Wicht/Twicht, die een vrouw en drie kinderen heeft en ondersteund wordt (Polder archief Stormpolder (24 d.d. 17 januari 1674). Verder blijkt uit een aantekening uit de Heilige Geest Rekeningen van Ouderkerk 118, dat hij in dezelfde tijd geld krijgt om met zijn zoon naar Nederlands Oost-Indië te gaan.
Mogelijk is dit de oorzaak, dat hier geen sluitend geheel kan worden verkregen
.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Arij Dircksz. Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1646, volgt II.

 

Generatie II

 

 

II.              Arij Dircksz. Twigt, zn. van Dirck Ariens Wicht/TwichT (I)en N.N., geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1646 j.m.v. Ouderkerk a/d IJssel,

          tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 22 jaar oud) te Moordrecht op 19 apr 1676 ???? met

                 Liedewijntje / Levijntje Ariensdr. Mast van der, dr. van Arie Abrahamsz Mast van der en Aechtgen Jansdr , ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 2 jun 1653.

                 Te Ouderkerk a/d IJ werden de volgende uit dit echtpaar geboren kinderen gedoopt:
Neeltie 7 april 1681, Eeghie 25 oktober 1682, Jan 19 november 1684 en Claas 16 december 1685.
De doopakte van Dirk is niet gevonden, evenmin die van Arij Ariensz. Twigt, die gehuwd is met Ariaantje Jansdr, waarvan op.
5 maart 1699 te Ouderkerk a/d IJ het kind Lavijntje werd gedoopt
.

                 Oudekerk a/d IJssel 1650, j.d. v. Moordrecht, lidmaat Stormpolder 1691.
.
http://www.everyoneweb.com/mijnwereld/Pr_Update_Knooppunt_Inhoud.aspx?WebID=mijnwereld&BoomID=B1&KnooppuntID=K532&LG=.


van deze site
.

 

                 Het enige echtpaar, dat aan het vorenstaande voldoet (hierbij moeten wij wel bedenken, dat Krimpen aan den IJssel kerkelijk onder Ouderkerk aan den IJssel behoorde) is;

                 Arij Dircksz. en.

                 Liedewijntje/Levijntje Ariensdr.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Arij Ariensz Twigt, ged. te Krimpen a d IJssel op 5 jun 1678, volgt IIIa.

2.              Dirk Ariesz Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 8 mei 1680, volgt IIIb.

3.              Neeltie Ariesdr Twigt, ged. op 7 apr 1681.

4.              Eeghie Ariesdr Twigt, ged. op 25 okt 1682.

5.              Jan Ariesz Twigt, ged. op 19 nov 1684.

6.              Claas Ariesz Twigt, ged. op 16 dec 1685, volgt IIIc.

7.              Lavijntje Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 5 mrt 1699.

 

Generatie III

 

 

IIIa.            Arij Ariensz (Arijensse) Twigt, zn. van Arij Dircksz. Twigt (II)en Liedewijntje / Levijntje Ariensdr. Mast van der, ged. te Krimpen a d IJssel op 5 jun 1678,

          tr. (ongeveer 19 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 1 jun 1698   met

                 Ariaantje (Janse) Jansdr

                 J d van Alblas v alblasserdam won ijsselmonde.

             

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Levijntje Arijensdr (Lavijntje) Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 5 mrt 1699.

2.              Lena Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel, begr. te  IJsselmonde op 26 sep 1757, volgt IVa.

3.              Jannetje Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 6 mrt 1709.

4.              Eegje Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 27 dec 1711, begr. te Lekkerkerk op 13 mei 1768, volgt IVb.

5.              Jan Ariens Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 22 dec 1715, volgt IVc.

6.              Eegje Twigt, ged. op 27 dec 1711, begr. te Lekkerkerk op 13 mei 1768.

 

IIIb.            Dirk Ariesz Twigt, zn. van Arij Dircksz. Twigt (II)en Liedewijntje / Levijntje Ariensdr. Mast van der, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 8 mei 1680,

            tr. (resp. ongeveer 23 en 28 jaar oud) (1) te Ouderkerk a/d Ijssel op 2 dec 1703 02-1702 ??? met

                  Dieuwertie Centsdr. Besemer, dr. van Cent Jansz BesemeR en Ariaantje Ariens, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 6 mrt 1675.

 

                 Hieruit kunnen wij de conclusie trekken, dat ‘de namen van de kinderen Arij, Lievijntje en Claas van vaderszijde afkomstig zijn.
en voorts, dat hij omstreeks 1670-1680 is geboren
.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Cent Dirksz Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 24 aug 1704, volgt IVd.

2.              Arij Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel in jan 1705 (getuige: getuige Dirkje Dirks).

                 Onder IIIb, Dirk Ariensz Twigt & Dieuwertje Cents Besemer, heb je:

           

                 Hier kun je nu "minstens twee zonen" van maken, en toevoegen:

                 Arij Twigt, gedoopt te Ouderkerk aan de IJssel op ? Jan 1705, getuige Dirkje Dirks.

                 En nee, de datum is niet fout. De inschrijving van Cent staat op de linkerbladzijde, die van Arij op de rechterbladzijde, en zijn zo op dezelfde fotocopie terecht gekomen.

                 Bovenaan de linkerbladzijde staat heel duidelijk 1704, 2/3 naar beneden op de rechterbladzijde heel duidelijk 1705. Arij's doop is de eerste inschrijving van dat jaar, helaas zit het dagnummer in de vouw tussen de twee bladzijden, en zal het origineel daarop nagekeken moeten worden.

                 Esther.

 

                 Dirk Ariesz Twigt,

          tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) (2) te Ouderkerk a/d Ijssel op 30 mei 1706 met

                Barbera Leendertsdr Ganseman Blonck., dr. van Leendert Leendertsz Blonck en Marchie Gysen, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 23 mrt 1681.

           

                 Wanneer werd Dirk Ariezoon Twigt geboren? Hij tr. 1e Ouderkerk a/d IJssel 2 december 1703 Dieuwertie Centsdr. Besemer;

                 tr. 2e Ouderkerk a/d IJssel 30 mei 1706 Barber Leendertsdr. Blonck. Blijkens het Algemeen Rijksarchief te ‘s Gravenhage was hij blijkens zijn eerste huwelijksinschrijving afkomstig uit Krimpen a/d IJssel. Gaarne gegevens van voorgeslacht Twigt, daar volgenshet Algemeen Rijksarchief de doopdatum niet te vinden is.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Lievijntje Dirksdr Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 27 mei 1708, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Gouderak op 6 apr 1761,

       tr. (resp. ongeveer 23 en 24 jaar oud) te Gouderak op 30 mrt 1732 met

                 Arij Willemse Herk van, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 23 okt 1707.

2.              Ariaantje Twigt, ged. te Ouderkerk op 20 nov 1709,

       tr. (ongeveer 21 jaar oud) te Ouderkerk op 11 sep 1731 met

                 Louwrens Stout               

3.              Arie Dirks Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 3 apr 1712, volgt IVe.

4.              Lena Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 3 apr 1712,

      tr. (ongeveer 23 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 15 mrt 1736 Arie Louwrens Borst te met

                 Arie Louwrens Borst

5.              Leendert Dirksz Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 25 feb 1714, volgt IVf.

6.              Grietje Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 5 jan 1716,

     tr. (ongeveer 21 jaar oud) te Ouderkerk op 2 jun 1737 met

                 Cornelis Schouten

7.              Claas Dirksz Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel in feb 1718, volgt IVg.

 

IIIc.            Claas Ariesz Twigt, zn. van Arij Dircksz. Twigt (II)en Liedewijntje / Levijntje Ariensdr. Mast van der ged. op 16 dec 1685,

           tr. (ongeveer 22 jaar oud) op 8 feb 1708 met

                  Ariaantje Willems, geb. jd van Krimpen a/d IJssel.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Maria Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 23 sep 1708.

 

Generatie IV

 

 

IVa.           Lena Twigt, dr. van Arij Ariensz Twigt (IIIa)en Ariaantje Jansdr, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 6 feb 1707,

                  begr. te  IJsselmonde op 26 sep 1757 aangegeven door Gerrit Huijske,

         tr. met

                  Sijmon Kalkman

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Trijntje Kalkman, begr. te  IJsselmonde Z.H. op 27 jul 1751 aangegeven door Sijmon Kalkman.

 

IVb.           Eegje Twigt, dr. van Arij Ariensz Twigt (IIIa)en Ariaantje Jansdr, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 27 dec 1711, begr. te Lekkerkerk op 13 mei 1768,

           tr. met

                  Willem Kooijman

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Jannigje Willemsz Kooijman, begr. te Lekkerkerk op 13 mei 1768 aangever Eegje Ariensz Twigt (moeder.

               .

 

IVc.           Jan Ariens Twigt, zn. van Arij Ariensz Twigt (IIIa)en Ariaantje Jansdr, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 22 dec 1715,

          tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) te Ouderkerk a/d Amstel op 1 jul 1742 met

                  Aaltje Abrahamse Zijde van der, dr. van Abram Roelandtsz Zijde van der en Aagje Ariens, ged. te Ouderkerk a/d Amstel op 30 jun 1720.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Arij Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 1 jan 1743, Arij Twigt jm van Krimpen a/d IJssel.

          tr. met

                 Arjaantje Jacobs Zevenbergen

2.              Adrianus Twigt, geb. in 1751, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Krimpen a d IJssel op 26 apr 1809, volgt Va.

3.              Louris Louwrens Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 15 okt 1752, volgt Vb.

4.              Duijfje Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 6 nov 1746,

        tr. (ongeveer 28 jaar oud) op 29 okt 1775 met

                Jan Cornelis Visser

 

IVd.           Cent Dirksz Twigt, zn. van Dirk Ariesz Twigt (IIIb)en Dieuwertie Centsdr. Besemer, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 24 aug 1704,

          tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 19 jun 1729 met

                 Sijgje / IJgje Teunis Schout, . Jongedochter

 

              Kind ovl 6.12.1733 o/y (pd).
zoon dito 9.4.1760, hij dito 14.1.1779, zij dito 10.7.1781.
Hij is arbeider, wonend i/d cromme.
Gezin bestaat uit 7-1/2 hoofden. heeft 1 melkkoe en 1 hond besaaid land. afgesch pachten.
1749 no 102 o/y
.

             kind ovl 6.12.1733 o/y (pd),

             zoon dito 9.4.1760, hij dito 14.1.1779, zij dito 10.7.1781. hij is arbeider, won i/d cromme,

             gezin bestaat uit 7-1/2 hoofden. heeft 1 melkkoe en 1 hond besaaid land. afgesch pachten.

             1749 no 102 o/y.

 

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Teunis Centen Twigt, ovl. op 9 aug 1813, volgt Vc.

2.              Dirk Centen Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 26 mrt 1730, ovl. (hoogstens 6 jaar oud) voor 1737.

3.              Abram Centen Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 8 jun 1732, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 5 mei 1791, volgt Vd.

4.              Divertje Centen Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 1 nov 1733,

        tr. (ongeveer 29 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 11 apr 1763 met

                Cornelis Lange de

5.              Marijtje Centen Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 20 feb 1735,

       tr. (ongeveer 23 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 15 jun 1758 met

                 Arij Jans Rook

6.              Dirk Centen Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 10 mrt 1737, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 4 feb 1774.

7.              Lijsbet Centen Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 12 mrt 1741, ovl. (11 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 4 jan 1753.

8.              Adriana Centen Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 11 nov 1742, ovl. (80 jaar oud) op 23 okt 1823, volgt Ve.

9.              Kornelis Centen Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 31 mei 1744.

10.            Pieter Centen Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 3 nov 1748, volgt Vf.

 

IVe.           Arie Dirks Twigt, zn. van Dirk Ariesz Twigt (IIIb)en Barbera Leendertsdr Ganseman Blonck, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 3 apr 1712

                  Jongeman van Ouderkerk aan de IJssel,

            tr. (23 jaar oud) (1) te Ouderkerk a/d Ijssel op 28 mei 1735 met

                 Annetje Tichelen van

 

                 jd van en wonend te Moordrecht.
Zij is (ovl?) in 1761 en hij woonde in 1764 te Moordrecht.
Nagelaten een minderjarig kind. voogden: Cornelis Schoute en Louw Schoute (beide won o/y) boedelregeling..
weesk o/y 29.11.1764 (223)
.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Dirk Twigt, geb. te Ouderkerk op 18 jan 1736.

2.              Barber Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 31 mrt 1737.

3.              Neeltje Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 3 aug 1738.

4.              Dirk Twigt, geb. te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 24 dec 1741, volgt Vg.

 

                 Arie Dirks Twigt,

           tr. (ongeveer 29 jaar oud) (2) in 1742 met

                Geertruij Hendrikse Verhoeft / Verhoek, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel 1718-1721, ovl. te Lekkerkerk op 8 nov 1777 aangever Dirk Twigt (zoon).

          

                 IV 85 / 2 ARIJ DIRKSE TWIGT en GEERTRUIJ HENDRIKSE VERHOEFF.

                 otr ca 1742 met Geertrui Verhoeft (Verhoek), geboren te Ouderkerk a/d IJssel, dochter van Hendrik Verhoeft.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Samuel Twigt / Twit, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 4 aug 1744, ovl. (67 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 5 mrt 1812, volgt Vh.

 

                 Arie Dirks Twigt,

            tr. (52 jaar oud) (3) te Ouderkerk a/d Ijssel op 23 dec 1764 met

                 Niesje Pietersdr Baan.

 

                

IVf.            Leendert Dirksz Twigt, zn. van Dirk Ariesz Twigt (IIIb)en Barbera Leendertsdr Ganseman Blonck, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 25 feb 1714,

          tr. (beiden ongeveer 21 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 30 nov 1735 met

                  Pietertje Maartense Schild, dr. van Maerten Pieterse Schild en Duijfje Cornelisse, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 23 sep 1714.

             

                 twigt, leendert dirks.

                 jm v o/y tr 30.11.1735 o/y (pd) pietertje maartens schild jd v o/y.

                 kind ovl 4.11.1745 o/y (pd),

                 hij dito 19.6.1749.

                 zij is wed, arbeidster, won i/d zijde, gezin bestaat uit 2-1/2 of 3 hoofden. in de doleantie onvermogend, afgesch pachten 1749 no 102 o/y.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Duifje Leenders Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 27 mei 1736,

        tr. met

                 Willem Ariens Haas de, zn. van Arij Jacobs Haas de (wagenmaker) en Cornelia Willems Bekken, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 25 jul 1734.

2.              Dirk Twigt, ged. te Ouderkerk op 13 jul 1738, volgt Vi.

3.              Barber Twigt, ged. te Ouderkerk op 3 apr 1740.

4.              Cornelia Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 2 apr 1742.

5.              Maarten Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 4 okt 1744, volgt Vj.

6.              Marrigje Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 13 mrt 1746.

7.              Dirk Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 25 aug 1748.

 

IVg.           Claas Dirksz Twigt, zn. van Dirk Ariesz Twigt (IIIb)en Barbera Leendertsdr Ganseman Blonck, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel in feb 1718,

         tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 23 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 27 jul 1738 met

                  Marija Leenders Visser ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 2 sep 1714.

                

                 kind ovl 28.12.1746 o/y (pd),

                 dito 16.6.1749, zoontje dito 23.10.1753, hij dito 7.4.1778 - zij leeft. hij is matroos, won i/d.

                 geer, gezin bestaat uit 2 of 2-1/2 hoofden. in de doleantie onvermogend. afgsch pachten 1749.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Dirk Claasse Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 31 aug 1738.

2.              Sijgje Claasse Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 21 feb 1740.

3.              Marrigje Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 21 feb 1745.

4.              Leendert Claasse Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 2 okt 1746, volgt Vk.

5.              Teunis Claasse Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 13 jun 1751, ovl. (ongeveer 3 maanden oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 9 okt 1751.

6.              Sijgje Claasse Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 10 jun 1753.

7.              Sijgje Claasse Twigt, ged. te Ouderkerk op 3 dec 1755.

 

Generatie V

 

 

Va.            Adrianus Twigt, zn. van Jan Ariens Twigt (IVc)en Aaltje Abrahamse Zijde van der, geb. in 1751 (12 mei 1748), jongeman van & won Krimpen a d IJssel.

                  ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Krimpen a d IJssel op 26 apr 1809,

           tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 16 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 16 mei 1773 met

                 Antje (Annigje) Schouten, geb. in 1757, ovl. te Krimpen a d IJssel Jongedochter van Bergambacht.

        

                 twigt, adrianus.

                 jm v & won kr/y zv jan ariens twigt en aaltje/aagje abrams van der zijden tr 16.5.1773 o/y.

                 (pd) annigje schouten jd v bergambacht won kr/y. kind ovl 11.12.1781 kr/y (pd), zij dito.

                 18.1.1804, hij ovl kr/y 26.4.1809 (wednr 5 kinderen, 61 jr).

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Leendert Twigt, geb. te Krimpen a/d Ijssel op 22 mei 1774, ovl. (76 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel op 22 dec 1850, volgt VIa.

2.              Aaltje Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 10 sep 1775.

3.              Ariaantje (Arriaentje) Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 31 aug 1777.

4.              Aagje Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 19 okt 1779, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 24 okt 1779, ovl. (68 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel op 8 jan 1848,

           tr. met

                  Leendert Zondervan

5.              Abraham (Abram) Adrianusz Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 17 okt 1782, ovl. (52 jaar oud) te Alblasserdam op 29 apr 1835, volgt VIb.

6.              Jan Adrianusz Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 21 mei 1784, ovl. (64 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 7 apr 1849, volgt VIc.

7.              Aaltje Adrianusz Twigt, geb. te Krimpen a/d Ijssel op 8 mei 1787, ovl. (65 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel op 5 dec 1852, volgt VId.

8.              Grietje Adrianusdr Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 3 sep 1789, ged. op 6 sep 1789.

 

Vb.            Louris Louwrens Twigt, zn. van Jan Ariens Twigt (IVc)en Aaltje Abrahamse Zijde van der, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 15 okt 1752 van Fam Search,

           tr. (40 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 5 dec 1792 met

                  Janna Cornelisse Vries de,   jd van Ammerstol wonend Ouderkerk a/d IJssel.

                  (Janna

           tr.(2) met

                 Gerrit Zegerse.).

               

                 won o/y. tussen.

                 7.3.1801 en 11.5.1802 -> n/y (indemnt). tussen 29.12.1805 en 18.10 1806 -> cap/y (indemnt).

                 kind ovl 6.4.1796 kr/y/o/y (pd). zij hertr 4.3.1804 kr/y (mun) met gerrit zegerse

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Aaltje Twigt, geb. te Krimpen a/d Ijssel (o/y) kr/y op 24 jun 1793.

2.              Cornelia Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel (o/y) kr/y op 25 sep 1794.

3.              Cornelis Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel (o/y) kr/y op 29 mei 1796, arbeider,

         tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Capelle a/d Ijssel op 23 aug 1822 met

                 Adriana / Johanna Rook, dr. van Dirk Rook en Pietertje Schouten, geb. te Krimpen a/d Ijssel op 16 jun 1798, arbeidster.

                                won kr/y no 63. volkstell kr/y 1829.

4.              Arie Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel (o/y) kr/y op 25 aug 1797 (leeft 1806),

        tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Capelle a/d Ijssel op 6 dec 1823 met

                 Neeltje Toom den, dr. van Klaas Toom den en Grietje Goressex, geb. te Capelle a/d Ijssel op 12 aug 1798.

5.              Jan Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel (leeft 1806) op 28 dec 1798 (o/y) kr/y.

 

Vc.            Teunis Centen Twigt, zn. van Cent Dirksz Twigt (IVd)en Sijgje / IJgje Teunis Schout, ovl. op 9 aug 1813,

         tr. (Clasijna ongeveer 19 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 26 jun 1763 met

                 Clasijna / Klaasje Aartse Lange de, dr. van Aart Willems Lange de en Ariaantje Claas Boelen, ged. te Oudewater op 6 okt 1743,

                 ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 6 aug 1813.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 

1.              Ariaantje Twigt, ged. te Ouderkerk op 11 dec 1763.

2.              IJgje Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 14 sep 1766.

3.              Lijsbeth Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 23 jan 1771,

           tr. met

                 Dirk a. Rook.

4.              Aart Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 17 okt 1773, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 8 sep 1841, volgt VIe.

 

Vd.            Abram Centen Twigt, zn. van Cent Dirksz Twigt (IVd)en Sijgje / IJgje Teunis Schout, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 8 jun 1732,

                 ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 5 mei 1791 leeft in 1781,

           tr. (ongeveer 25 jaar oud) te ´s Gravenhage op 5 mrt 1758 met

                 Aaltje Cornelis Borst, dr. van Cornelis Lourisz Borst en Aagje Gerrits Verboom, ovl. te Ouderkerk a/d Ijssel op 13 feb 1784.

 

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Cent Abrams Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 24 sep 1758, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 19 aug 1801.

2.              Gerritje Gerrigje Abrams Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 4 nov 1759.

                 twigt, gerrigje

                 geb o/y 1759 dv abram centen twigt en aaltje cornelis borst. zij is zonder beroep, weduwe,

                 won o/y polder kromme no 53. volkstell o/y 1829.

3.              Cornelis Abrams Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 1 jan 1761, volgt VIf.

4.              Cornelia Abrams Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 19 sep 1762.

5.              Dirk Abrams Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 10 mrt 1765, arbeider,

       tr. (ongeveer 37 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 28 nov 1802 met

                  Grietje  Jong de

                 wednr, won o/y.
polder kromme no 53. volkstell o/y 1829
.

                 jd v o/y..

6.              Aagje Abrams Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 19 okt 1766.

7.              Lijsbet Abrams Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 27 aug 1769,

          tr. met

                 Huibert Opschoor.

8.              Arie Abrams Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 26 jan 1772, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 10 dec 1847, volgt VIg.

9.              Marrigje Abrams Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 1 mei 1774.

10.            Jan Abrams Twigt, geb. in 1779, volgt VIh.

 

Ve.            Adriana Centen Twigt, dr. van Cent Dirksz Twigt(IVd)en Sijgje / IJgje Teunis Schout, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 11 nov 1742,

                 ovl. (80 jaar oud) op 23 okt 1823,

         tr. (31 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel o/y pd. dochter centijna, zonder beroep, ongehuwd, won o/y polder kromme no 38 volkstell

                 o/y 1829 op 20 feb 1774 (geass met vader) met

                 Claas Lange de, geb. Jongeman van Ouderkerk a d IJssel.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Aart Lange de, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 12 mrt 1775, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 15 mei 1777.

2.              Cent Lange de, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 7 feb 1776.

3.              Aagje Lange de, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 20 apr 1777.

4.              Ariaantje Lange de, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 22 jun 1778.

5.              Aart Lange de, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 26 nov 1780, ovl. (4 maanden oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 9 apr 1781.

6.              Centijna Lange de, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 26 mrt 1782.

7.              Aart Lange de, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 19 okt 1783, ovl. (14 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 12 feb 1798.

 

Vf.             Pieter Centen Twigt, zn. van Cent Dirksz Twigt (IVd)en Sijgje / IJgje Teunis Schout, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 3 nov 1748,

           tr. (26 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 30 jul 1775 met

                 Krijntje Ariens Verheul

                 Hun dochter ijgje is zonder beroep, won o/y polder kromme no 28. volkstell o/y 1829.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Jannigje Pieters Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 22 okt 1775.

2.              IJgje Pieters Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 10 aug 1777.

3.              Lijsebeth Pieters Twigt, geb. te Ouderkerk op 3 apr 1779.

4.              Arie Pieters Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 31 okt 1780, Zonder Beroep,

           tr. (resp. 41 en ongeveer 29 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 27 apr 1822 met

                Janna Kreuk, dr. van Pieter Jans Kreuk en Marrigje Schuurman, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1793.

                 Hij is zonder beroep won o/y polder kromme no 24a. volkstell o/y 1829.

                 won o/y polder kromme no 24a. volkstell o/y 1829.

5.              Lijsebeth Twigt, geb. te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 14 sep 1783.

6.              Elizabeth Twigt, geb. te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 1 mrt 1789,

        tr. (resp. 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 17 feb 1813 met

                 Bastiaan Kreuk, zn. van Pieter Kreuk en Marrigje Schuurman, geb. in 1791.

 

Vg.            Dirk Twigt, zn. van Arie Dirks Twigt (IVe)en Annetje Tichelen van", geb. te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 24 dec 1741, ged. te Nieuwerkerk a/d Ijssel,

         tr. (25 jaar oud) te Moordrecht op 28 jun 1767 met

                  Neeltje Aerts Vent(e)

 

                 Uit dit huwelijk 14 kinderen:

1.              Annigje Twigt, geb. te Nootdorp op 16 aug 1767.

2.              Elsje Twigt, geb. te Nootdorp op 2 okt 1768.

3.              Arij Twigt, geb. te Nootdorp op 24 sep 1769.

4.              Elsje Twigt, geb. te Nootdorp op 2 dec 1770.

5.              Arij Twigt, geb. te Nootdorp op 15 jan 1772.

6.              Elsje Twigt, geb. te Nootdorp op 12 jun 1774.

7.              Leendert Twigt, geb. te Nootdorp op 21 jul 1776.

8.              Annigje Twigt, geb. te Nootdorp op 14 jan 1778.

9.              Annigje Twigt, geb. te Nootdorp op 18 apr 1779.

10.            Annigje Twigt, geb. te Nootdorp op 24 jan 1781.

11.            Aart Twigt, geb. te Nootdorp op 11 dec 1782.

12.            Johannis Twigt geb. te Nootdorp op 17 jul 1785.

13.            Abraham Twigt, geb. te Nootdorp op 18 feb 1787.

14.            Barbera Twigt, geb. te Nootdorp op 11 jul 1790.

 

Vh.            Samuel Twigt / Twit, zn. van Arie Dirks Twigt (IVe)en Geertruij Hendrikse Verhoeft / Verhoek, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 4 aug 1744,

                 ovl. (67 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel 68 jaar op 5 mrt 1812 Aktenummer: 16,

        otr. te Ouderkerk a/d Ijssel op 8 mei 1775, tr. (beiden 30 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel op 28 mei 1775 met

                 Claasje Schouten, dr. van Leendert Theunisz Schouten en Ariaantje Hendriks Heuvel van den, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 11 okt 1744,

                 ovl. (72 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 6 mrt 1817.

                

                 Hun dochter Adriana is bouwmeid, ongehuwd, won o/y polder zijde no 233. volkstell o/y 1829.

                 Hij is arbeider, zij arbeidster, hun dochter adriana is 25 jr en arbeidster en won tesamen kr/y no 55. volkstell kr/y 1829.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Arie Twigt, ged. te Krimpen a/d Ijssel op 22 okt 1775, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel op 6 jun 1847, volgt VIi.

2.              Marrigje Twigt, geb. op 3 aug 1777.

3.              Adriana Twigt, geb. op 9 okt 1778, ged. op 11 okt 1778, ovl. (24 jaar oud) op 10 mei 1803,

         tr. (23 jaar oud) op 21 jun 1802 met

                 Leendert Tieleman.

4.              Lena Twigt, geb. op 17 sep 1780, ovl. (70 jaar oud) te Nieuw Helvoet, Hellevloetsluis Z.H. op 28 dec 1850, volgt VIj.

5.              Willem Twigt, geb. op 2 okt 1781, ged. op 7 okt 1781.

6.              Leendert Twigt, geb. op 4 dec 1787, ovl. (79 jaar oud) op 29 mrt 1867, volgt VIk.

 

Vi.             Dirk Twigt, zn. van Leendert Dirksz Twigt (IVf)en Pietertje Maartense Schild, ged. te Ouderkerk op 13 jul 1738,

         otr. (ongeveer 35 jaar oud) te Kralingen op 11 dec 1773 met

                 Maria Cornelis (Maria) Dijk van

 

                 van Ouwerkerk op den IJssel, wonend: Capelle op den IJssel.

                 jongedochter, van Kralingen, wonend: Kralingen.

                 Opmerkingen        trouw te Capelle op den IJssel met attestatie.

                 Bron           DTB Kralingen Trouw gereformeerd.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Anna Twigt, ged. te Kralingen op 5 jun 1774 Bron DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd (getuige: Getuige Pietertje Schilt).

2.              Leendert Twigt, geb. te Kralingen in 1776, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Rotterdam op 1 jun 1849, volgt VIl.

3.              Cornelis Twigt, ged. te Kralingen op 16 nov 1777, volgt VIm.

4.              Pieter Twigt, ged. te Kralingen op 2 apr 1780 Bron DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd (getuige: Getuige Cornelia Leenderts Twigt).

5.              Maria Twigt, ged. te Kralingen op 9 dec 1781 Bron DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd (getuige: Getuige Neeltje Speksnijder),

          tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 32 jaar oud) (1) te Rotterdam op 12 jan 1820 met

                 Martinus Eelders, zn. van Pieter Eelders en Maria Kaatse, geb. te Rotterdam in 1788.

         tr. (resp. ongeveer 50 en ongeveer 40 jaar oud) (2) te Rotterdam op 3 okt 1832 met

                Joannes Bout, zn. van Adrianus Bout en Wilhelmina Dijk van, geb. te Rotterdam in 1792,

                ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Rotterdam leeftijd 48 jaar en 2 mnd en 20 dagen op 21 jun 1833 Opmerkingen akte nr. 1627,

                overledene was eerder weduwnaar van Elizabeth Roggekamp.

6.              Maarte Twigt, ged. te Hoogvliet op 27 jun 1784 Bron DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 005 (getuige: Duijfje Leenders Twigt).

7.              Heijndrik Twigt, ged. te Hoogvliet op 23 mei 1790 Bron DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 005 (getuige: Neeltje Gerrits Speksnijder),

                 ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te 's‑Hertogenbosch 37 jaar oud op 30 aug 1828

                 Overleden 30.08.1828 te Den Bosch Hendrik Twigt, zoon van Dirk Twigt en Maria van Dijk, echtgenoot van Johanna Blokland

                 In het jaar een duizend acht honderd acht-en-twintg den eersten September des namiddags om vier ure. 's Hertogenbosch welke aan ons verklaard hebben,

                 dat alhier op voorgisteren om vijf ure des namiddags is overleden Hendrik Twigt, scheepstimmermansknecht, echtgenoot van Johanna Blokland,

                 oud zevenendertig jaren, geboren te Hoogvliet, provincie Zuid Holland, laats woonachtig te Rotterdam, temporais verblijf houdende binnen deze Stad,

                  in de St Jorisstraat wijk ? no 164, zoon van wijlen Dirk Twigt en wijlen Maria van Dijk,

        tr. met

                Johanna Blokland vgls arch den bosch.

 

Vj.             Maarten Twigt, zn. van Leendert Dirksz Twigt (IVf)en Pietertje Maartense Schild, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 4 okt 1744,

           tr. (ongeveer 65 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 10 jun 1810 met

                 Anna Donker   jd van Ouderkerk a/d IJssel.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Lena Twigt, geb. in 1813, ovl. (ongeveer 23 jaar oud) te Kralingen Leeftijd: 23 op 18 mrt 1836 Aktenummer: 25.

2.              Johannes Twigt, geb. te Rotterdam in 1814, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Rotterdam leeftijd 3 jaar op 21 apr 1817 Opmerkingen akte nr. 898.

3.              Peter Twigt, geb. te Rotterdam op 26 feb 1816 Opmerkingen akte nr. 386.

4.              Maria Twigt, geb. te Rotterdam op 27 aug 1818 akte nr. 1400.

5.              Johannes Twigt, geb. te Rotterdam op 12 jul 1820 akte nr. 1251.

6.              Cornelis Twigt, geb. te Rotterdam op 25 nov 1822 akte nr. 2263, ovl. (6 weken oud) te Rotterdam leeftijd 1 mnd en 13 dagen op 6 jan 1823 akte nr. 49.

7.              Maarten Twigt, geb. te Vlaardingen op 29 jun 1829 Aktenummer: 69.

 

Vk.            Leendert Claasse Twigt, zn. van Claas Dirksz Twigt (IVg)en Marija Leenders Visser, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 2 okt 1746,

          tr. (ongeveer 30 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 8 nov 1776 met      

                 Arriaentje Kooijman, ovl. op 28 dec 1795. jd van Lekkerkerk wonend te Krimpen a/d IJssel.

 

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Willem Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 5 nov 1777, Arbeider, ovl. (69 jaar oud) te Gouderak Z H Leeftijd: 69 op 20 apr 1847 Aktenummer: 33,

         tr. (resp. 33 en ongeveer 30 jaar oud) op 23 jun 1811 met

                Lijsbeth Kortland, geb. te Lekkerkerk in 1781, Arbeidster.jd van Nieuw Lekkerland wonend te Ouderkerk a/d IJssel.

2.              Arie Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 1 jan 1779 01/03.01.1779, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 3 jan 1779.

3.              Cornelis Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 26 okt 1780, ovl. (72 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 17 jun 1853, volgt VIn.

 

Generatie VI

 

 

VIa.           Leendert Twigt, zn. van Adrianus Twigt (Va)en Antje Schouten, geb. te Krimpen a/d Ijssel op 22 mei 1774, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 22 mei 1774,

                  arbeider, ovl. (76 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel Leeftijd: 76 op 22 dec 1850 Aktenummer: 25,

         tr. (resp. 33 en 20 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel op 2 aug 1807 met

                  Lijntje Quant Kwant de (Quand de), dr. van Arij Joosten Quand de en Grietje Ariens Versluijs, geb. te Krimpen a/d Ijssel (te Ouderkerk a/d Ijssel) op 17 feb 1787.

                 won kr/y no 70 b. volkstell kr/y 1829.

 

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Adrianus Twigt geb. te Krimpen a/d Ijssel op 11 sep 1807, volgt VIIa.

2.              Grietje Twigt, geb. te Krimpen a/d Ijssel op 18 feb 1809, ovl. (58 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd: 60 op 8 feb 1868 Aktenummer: 7,

         tr. (resp. 25 en 30 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 20 sep 1834 Aktenummer: 13 met

                 Gijsbert Vonck, zn. van Inge Vonck en Lijsje Laan van der, geb. te Lekkerkerk op 15 nov 1803.

3.              Arie Twigt, geb. te Krimpen a/d Ijssel op 20 apr 1811,

        tr. (resp. 28 en ongeveer 21 jaar oud) te Capelle a/d Ijssel op 5 mrt 1840 Aktenummer: 3 met

                Emmigje Cappellen van, dr. van Willem Cappellen van en Johanna Linge, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1819. .

4.              Antje Twigt, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1812,

       tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 24 jaar oud) te Capelle a/d Ijssel op 5 mrt 1840 Aktenummer: 2 met

                Cornelis Berger, zn. van Aart Berger en Ariaantje Muijs, geb. te Stolwijk in 1816. .

5.              Joosje Twigt, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1816,

       tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 9 jaar oud) te Dordrecht op 20 jun 1835 Aktenummer: 7 met

                  Klaas Es van, zn. van Schalk Es van en Hendrina Groot de, geb. te Streefkerk in 1826.

6.              Willem Twigt, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1820,

       tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 23 jaar oud) te Capelle a/d Ijssel op 29 aug 1840 Aktenummer: 12 met

                 Cornelia Mes, dr. van Pieter Hendrikse Mes en Pieternella Koning de, geb. te Capelle a/d Ijssel in 1817.

7.              Leendert Twigt, geb. in 1823, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel Leeftijd: 2 op 9 mei 1825 Aktenummer: 15.

8.              Jan Twigt, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1825, ovl. (minder dan één jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel Leeftijd: 0 op 27 apr 1825.

9.              Lena Twigt, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1826.

10.            Adriana Twigt, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1828.

11.            Ariaantje Twigt, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1829,

         tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 30 jaar oud) (1) te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 25 jun 1853 Aktenummer: 4 met

                 Gijsbert Slappendel, zn. van Wouter Slappendel en Elisabeth Kruijt, geb. te Stein in 1823.

         tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 35 jaar oud) (2) te Capelle a/d Ijssel op 21 nov 1867 Aktenummer: 15 met

                 Cornelis Schutter, zn. van Jan Schutter en Maartje Stougie, geb. te Capelle a/d Ijssel in 1832.

 

 

VIb.           Abraham (Abram) Adrianusz Twigt, zn. van Adrianus Twigt (Va)en Antje Schouten, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel

                  (te Krimpen a d IJssel) of Ouderkerk a d IJssel op 17 okt 1782 (7 okt 1782), ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 20 okt 1782 bron dopen Oy.3.-p83,

                  Werkman, ovl. (52 jaar oud) te Alblasserdam

                  Bij zijn overlijden wordt als Geboorteplaats opgegeven Ouderkerk aan de IJssel, zie verder Alblas II op 29 apr 1835 akte 17

                 52 jr oud Aangifte door zoon Dirk Twigt,

         tr. (1) bron trouwen Oij 8 -p 25, kerk.huw. (resp. 23 en ongeveer 21 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 20 jul 1806 met

                 Lijntje Pietersdr Verheul, dr. van Pieter Ariensz Verheul en Klaasje Jansse Schuurman, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel circa 21 apr 1785,

                 ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 24 apr 1785, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Alblasserdam 34 jr oud op 23 aug 1819 akte 21

                 Aangifte door haar man Arij Trouwborst,

                  (Lijntje

          tr.(2) met

                 Arij Trouwborst.).

                 tweeling met Jan.

 

                               Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Dirk Twigt

2.              Adrianus Twigt, geb. te Krimpen a d IJssel op 2 jun 1807, ovl. (62 jaar oud) te Alblasserdam op 17 mei 1870, volgt VIIb.

3.              Klaas Twigt, geb. te Alblasserdam op 18 aug 1810, Werkman, ovl. (19 jaar oud) te Alblasserdam op 7 feb 1830 akte 12.

4.              Antje Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 1 aug 1813, ovl. (62 jaar oud) te Alblasserdam op 2 okt 1875, volgt VIIc.

5.              Adrianus Twigt, geb. te Krimpen a/d Ijssel in jul 1807,

          tr. (resp. 21 en ongeveer 25 jaar oud) te Alblasserdam op 24 okt 1828 Aktenummer: 14 met

                 Anna Goedhart, dr. van Maarte Goedhart en Neeltje Beek de, geb. te Alblasserdam in 1803.

 

 

                 Abraham (Abram) Adrianusz Twigt,

           tr. (resp. 39 en 26 jaar oud) (2) te Alblasserdam op 5 jan 1822 akte 2 met

                 Maria Krimpen van, dr. van Adriaan Krimpen van en Anna Houweling, geb. te Alblasserdam op 12 jan 1795,

                 ovl. (52 jaar oud) te Alblasserdam akte 87 op 24 sep 1847 52 jr oud.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Adriaan Twigt, geb. te Alblasserdam op 24 sep 1821, volgt VIId.

2.              Lijntje Alias Antje Twigt, geb. te Alblasserdam op 14 jan 1824 akte 3, ovl. (75 jaar oud) te Alblasserdam op 19 feb 1899 akte 15,

           tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Alblasserdam op 14 jun 1848 akte 7 met

                 Klaas Tol van, zn. van Simon Tol van en Lijsbeth Petten van, geb. te De Rijp in feb 1826, wever, vlashekelaar,

                 werkman, werkman, visser, ovl. (77 jaar oud) te Alblasserdam op 1 sep 1903 akte 90.

                 woont 1899 Kinderdijk wijk C73, in 1903 C 62.

                 In totaal 6 kinders.

3.              Johannis Twigt, geb. te Alblasserdam op 16 mei 1829 akte 18, ovl. (9 maanden oud) te Alblasserdam op 22 feb 1830 akte 17.

4.              Klaasje-Johanna Twigt, geb. te Alblasserdam op 14 okt 1830 akte 45, ovl. (16 jaar oud) te Alblasserdam op 22 okt 1846 akte 60.

5.              Johanna Twigt, geb. te Alblasserdam op 4 apr 1833 akte 19, ovl. (69 jaar oud) te Alblasserdam op 21 nov 1902 akte 94.

                 woont 1902 Polderstraat wijk A 266.

6.              Jan Twigt, geb. te Alblasserdam op 11 apr 1826, ovl. (74 jaar oud) te Alblasserdam op 1 jun 1900, volgt VIIe.

 

VIc.           Jan Adrianusz Twigt, zn. van Adrianus Twigt (Va)en Antje Schouten, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 21 mei 1784, ged. op 23 mei 1784,

                   Schipper, ovl. (64 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd: 64 op 7 apr 1849 Aktenummer: 11,

            tr. (resp. 24 en ongeveer 44 jaar oud) te Krimpen a d IJssel (te Krimpen a/d Ijssel) op 29 mei 1808 met

                  Jannigje Opschoor, dr. van Cornelis Hendriksz Opschoor en Annigje Stolker , geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1764,

                   ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd: 51 op 18 dec 1838 Aktenummer: 54

 

                 won o/y polder zijde no 210. volkstell o/y 1829.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Annigje Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 22 aug 1808, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 28 aug 1808,

          tr. (beiden 25 jaar oud) te Capelle a/d Ijssel op 22 mrt 1834 Aktenummer: 1 met

                 Jan Zanger de, zn. van Cornelis Zanger de en Maria Louter, geb. te Capelle a/d Ijssel op 18 okt 1808.

2.              Adrianus Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 14 okt 1809, volgt VIIf.

3.              Anna (Anna / Johanna) Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 14 mei 1811, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 19 mei 1811,

                 Naaister, ovl. (34 jaar oud) te Gouderak Leeftijd: 34 op 11 jul 1845 Aktenummer: 34,

         tr. met

                 Hendrik Kort

4.              Cornelis Twigt geb. in 1812, ovl. (minder dan één jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd: 0 op 16 dec 1812 Aktenummer: 65.

5.              Elisabeth Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1813.

6.              Lijsje (Lijntje) Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 13 aug 1814, ovl. (72 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd: 72 op 26 nov 1886 Aktenummer: 46,

         tr. met

                 Leendert Visser

7.              Cornelis Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 14 okt 1815, ovl. (77 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 13 mei 1893, volgt VIIg.

 

VId.           Aaltje Adrianusz Twigt, dr. van Adrianus Twigt (Va)en Antje Schouten, geb. te Krimpen a/d Ijssel (te Ouderkerk a/d Ijssel) op 8 mei 1787,

                  ged. op 13 mei 1787, Arbeidster, ovl. (65 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel op 5 dec 1852 Aktenummer: 20

                 Leeftijd: 67,

           tr. (resp. 23 en ongeveer 34 jaar oud) te Krimpen a d IJssel op 9 sep 1810 met

                Pieter Stout, zn. van Cornelis Wiggerts Stout en Maria Pietrse Boer, geb. in 1776, arbeider, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Stormpolder Leeftijd: 62 op 3 mrt 1838 Aktenummer: 2.

              

                 won kr/y no 22-30 volkstell kr/y 1829.

 

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Antje Stout, geb. te Krimpen a/d Ijssel op 8 jan 1814, ovl. (69 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel op 20 mei 1883 Aktenummer: 28

                 Leeftijd: 69,

           tr. (resp. 25 en 32 jaar oud) te Stormpolder op 6 apr 1839 Aktenummer: 1 met

                Marinus Verduin, zn. van Klaas Verduin en Neeltje Verkaaik geb. te Haastrecht op 5 jul 1806,

                (Marinus

           tr.(1) met

                 Klaasje Oudenaarde). .

2.              Maria Stout, geb. te Krimpen a d IJssel in 1815, ovl. (ongeveer 14 jaar oud) te Krimpen a d IJssel Leeftijd: 14 op 28 nov 1829 Aktenummer: 25.

3.              Adrianus Stout, geb. te Krimpen a d IJssel op 4 aug 1818,

         tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) te Stormpolder op 29 aug 1840 Aktenummer: 1 met

                Arijaantje Visser, dr. van Teunis Visser en Lena Stout, geb. te Capelle a/d Ijssel op 9 nov 1820.

4.              Adriana Stout, geb. te Krimpen a/d Ijssel op 7 sep 1820,

         tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) te Stormpolder op 8 jun 1844 Aktenummer: 3 met

                Ewout Koolmees, zn. van Pieter Koolmees en Cornelia Weide van der, geb. te Moordrecht op 2 mrt 1816.

5.              Leendert Stout, geb. te Krimpen a d IJssel in 1823, ovl. (ongeveer 6 jaar oud) te Krimpen a d IJssel Leeftijd: 6 op 24 nov 1829 Aktenummer: 23.

6.              Jan Stout, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1823, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel Leeftijd: 30

                 Nadere informatie In de akte valt de aktedatum voor de overlijdensdatum op 17 mrt 1853 Aktenummer: 9.

7.              Marrigje Stout, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1825, ovl. (minder dan één jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel 0 jaar op 20 mrt 1825 Aktenummer: 9.

                 Nadere informatie         Voornaam van vader van overledene overgenomen zoals in akte staat.

8.              Marrigje Stout, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1826,

           tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel op 31 aug 1850 Aktenummer: 8 met

                Klaas Snoeij, zn. van Gijsbert Snoeij en Willemijntje Schilt, geb. te Heeraartsberg en Bergambacht in 1824.

9              Grietje Stout, geb. te Krimpen a d IJssel in 1828, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Krimpen a d IJssel Leeftijd: 1 op 29 nov 1829 Aktenummer: 26.

 

VIe.           Aart Twigt, zn. van Teunis Centen Twigt (Vc)en Clasijna / Klaasje Aartse Lange de, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 17 okt 1773,

                  ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd: 70 op 8 sep 1841 Aktenummer: 29,

           tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 29 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 12 jul 1801 met

                 Jaapje Blok, dr. van Joris Blok en Aagje Mandeeling, geb. in 1772, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd: 66 op 2 nov 1838 Aktenummer: 42.

                 jd van Waddinxveen wonend te Ouderkerk a/d IJssel.

            

                 Hij is 56 jr, arbeider, zij 56 jr, hun zoon teunis is arbeider. won o/y.

                 polder zijde no 225. volkstell o/y 1829.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Joris Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 20 mei 1802, ovl. (55 jaar oud) te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 15 okt 1857, volgt VIIh.

2.              Teunis Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 20 aug 1803, ovl. (1 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 8 jan 1805.

3.              Ariaantje Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 11 sep 1806, ovl. (59 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd:

          tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 21 mrt 1835 Aktenummer: 3 met

                Doris Kreuk, zn. van Pieter Kreuk en Hendrika Zwienen van, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 9 apr 1812.

4.              Teunis Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 5 feb 1809, ovl. (30 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd: 30 op 1 okt 1839 Aktenummer: 37,

          tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 27 feb 1836 Aktenummer: 3 met

                Adriana Weggeman , dr. van Arie Weggeman en Neeltje Starre van der, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 20 jul 1812.

5.              Klaasje Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1815, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd: 39 op 19 jan 1853 Aktenummer: 4,

        tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 32 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 6 mei 1843 Aktenummer: 3 met

                Leendert Westbroek, zn. van Aalbert Westbroek en Marija Haas de, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1811.

6.             Janna Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1816, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd: 58 op 18 dec 1869 Aktenummer: 38,

          tr. met

                Jacob Zevenbergen van

7.              Aart Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1819, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd: 57 op 6 dec 1876 Aktenummer: 57,

         tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 26 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 27 nov 1847 Aktenummer: 13 met

                Adriana Zwhienen van dr. van Christiaan Zwhienen van en Lijntje Koning de, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1821.

8.              Jacob Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1819, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd: 76 op 24 feb 1895 Aktenummer: 8,

        tr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 15 mei 1841 Aktenummer: 7 met

                 Lena Krijgsman, dr. van Gerret Krijgsman en Geertje Schouten, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1819.

 

VIf.            Cornelis Abrams Twigt, zn. van Abram Centen Twigt (Vd)en Aaltje Cornelis Borst, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 1 jan 1761, Arbeider,

            tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 33 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 26 jan 1791 met

                  Lijsbeth / Lijzebet Rook, dr. van Arie Rook en Marija Twigt, geb. in 1758, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd: 67 op 26 okt 1825 Aktenummer: 22.

                 weduwnaar.

           

                 zijn dochter aaltje is zonder beroep en ongehuwd. won o/y.

                 polder geer no 19. volkstell o/y 1829

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Abraham Cornelisse Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 11 sep 1792, ovl. (3 maanden oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 12 dec 1792.

2.              Aaltje Cornelisse Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 15 sep 1794, ovl. (43 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd: 44 op 1 feb 1838 Aktenummer: 6.

3.              Arie Cornelisse Twigt, geb. te Ouderkerk op 4 sep 1795, ovl. (17 dagen oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 21 sep 1795.

4.              Adriana Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 10 nov 1796, ovl. (8 maanden oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 18 jul 1797.

5.              Adriana Cornelisse Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 19 feb 1799, ovl. (6 weken oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 5 apr 1799.

 

VIg.           Arie Abrams Twigt, zn. van Abram Centen Twigt (Vd)en Aaltje Cornelis Borst, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 26 jan 1772,

                  ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd: 76 op 10 dec 1847 Aktenummer: 57,

           tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 23 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 17 aug 1800 met

                 Arjaantje / Adriana Jacobs Zevenbergen, dr. van Jacob Zevenbergen en Sijgje Man. de, geb. in 1777,

                 ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd: 77 op 7 okt 1854 Aktenummer: 45.

                 jd v haastrecht won o/y.

            

                 … won o/y polder geer no 19.

                 volkstell o/y 1829. dochten pieternella is ongehuwd, dienstbode, won kr/y no 55. volkstell.

                 kr/y 1829

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Aaltje Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 31 okt 1801,

         tr. (resp. 33 en 36 jaar oud) te Capelle a/d Ijssel op 10 okt 1835 Aktenummer: 9 met

                 Rokus Yperen van, zn. van Leendert Yperen van en Maria Vermeer, geb. te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 7 apr 1799.

2.              Pieternella Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 25 nov 1802,

         tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) te Krimpen a d IJssel op 19 dec 1830 Aktenummer: 7 met

                Leendert Boers, dr. van Cornelis Boers en Maartje Dijk van, geb. te Stormpolder op 15 apr 1807.

3.              Abram Ariens Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 4 dec 1803, ovl. (79 jaar oud) te Kralingen op 5 okt 1883, volgt VIIi.

4.              Jacob Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 19 okt 1805, ovl. (65 jaar oud) op 28 dec 1870, volgt VIIj.

5.              Sijgje Twigt, geb. te Ouwerkerk aan den IJssel in 1811, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Rotterdam leeftijd 47 jaar en 2 mnd op 6 mrt 1858 akte nr. 628,

        tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 25 jaar oud) te Capelle a/d Ijssel op 29 aug 1840 Aktenummer: 11 met    

                 Willem Leeuwen van, zn. van Abraham Leeuwen van en Gerritje Muiswinkel van, geb. te Oudshoorn in 1815, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Kralingen Leeftijd: 30

                 Nadere informatie Moeder overleden op 24 jul 1879 Aktenummer: 168.

                 Bron Rotterdam 1858 a162.

6.              Cent / Sent Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1815, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel op 19 nov 1873, volgt VIIk.

7.              Cornelia Twigt, geb. te Ouderkerk op 20 mrt 1818, ovl. (35 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 1 mrt 1854,

        tr. (resp. 24 en ongeveer 24 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 30 jul 1842 met

                 Christiaan Zijde van der, zn. van Jan Zijde van der en Geertje Holman, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1818.

8.              Lijsbeth / Elisabeth Twigt, geb. te Ouderkerk in 1821, ovl. (ongeveer 26 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 10 dec 1847,

        tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 24 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 19 nov 1842 met

                 Gerrit Kooten van, zn. van Machiel Kooten van en Johanna Maria Schoonderwoerd, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1818.

 

VIh.           Jan Abrams Twigt, zn. van Abram Centen Twigt (Vd)en Aaltje Cornelis Borst geb. in 1779,

            tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 23 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 26 feb 1814 met

                  Anna Ouden den, dr. van Arie Ouden den en Anna Graaf de geb. te Gouderak in 1791.

 

                 polder kromme no 44. volkstell o/y 1829.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Aaltje Twigt, geb. te Gouderak Z H op 21 jun 1815,

          tr. (resp. 27 en ongeveer 22 jaar oud) te Capelle a/d Ijssel op 9 jul 1842 met

                Cornelis Visser, zn. van Simon Visserxe en Gerritje Baastwijk, geb. te Capelle a/d Ijssel in 1820.

2.              Arie Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1817, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel Leeftijd: 47 op 18 dec 1863 Aktenummer: 40,

         tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te Ouderkerk a/d Ijssel op 12 nov 1842 Aktenummer: 10 met

                Dirkje Pols, dr. van Jan Pols en Dijna Hofland, geb. te Moerkapelle in 1816.

        tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 29 jaar oud) (2) te Krimpen a/d Ijssel op 30 mrt 1850 Aktenummer: 3 met

               Anna Vlijmen van, dr. van Jan Vlijmen van en Pietertje Noorlander, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1821.

3.              Maria Twigt, geb. te Ouderkerk in 1819.

4.              Anna Maria Twigt, geb. in 1820.

5.              Elisabeth Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1822,

          tr. (beiden ongeveer 29 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel op 29 nov 1851 met

                Arie Hoogendijk, zn. van Willem Hoogendijk en Aafje Schenk, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1822.

6.              Abram Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1824.

7.              Willemina Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1826,

        tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 30 jaar oud) te Gouderak Z H op 29 mrt 1854 met

                Johannes Hogendoorn, zn. van Dirk Hogendoorn en Pietertje Spek, geb. te Gouderak Z H in 1824.

8.              Centina Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1827, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel 81 jaar op 5 jul 1909,

       tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 51 jaar oud) te Gouderak Z H op 23 dec 1854 met

                 Aart Luijt, zn. van Jan Luijt en Aartje Dijk van, geb. in 1803

 

VIi.            Arie Twigt, zn. van Samuel Twigt / Twit (Vh)en Claasje Schouten, ged. te Krimpen a/d Ijssel op 22 okt 1775,

                  ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel 71 jaar op 6 jun 1847,

         tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 27 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel op 26 feb 1804 met

                 Marrigje Visser, dr. van Bruin Visser en Cornelia Dubbeldam, geb. te Ammerstol in 1777, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Krimpen a d IJssel 60 jaar op 16 mei 1837.

              

                 Hun dochter Adriana is bouwmeid, ongehuwd, won o/y polder zijde no 233. volkstell o/y 1829.

                 Hij is arbeider, zij arbeidster, hun dochter adriana is 25 jr en arbeidster en won tesamen kr/y no 55. volkstell kr/y 1829.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Samuel Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 14 jun 1804, ovl. (3 weken oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 5 jul 1804.

2.              Samuel Twigt, ged. te Krimpen a/d Ijssel op 19 aug 1805, ovl. (ongeveer 18 dagen oud) op 6 sep 1805.

3.              Adriana Twigt, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 18 jan 1808, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) op 7 dec 1859,

       tr. (resp. ongeveer 22 en 20 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel op 19 dec 1830 met

                Adrianis Boers, zn. van Cornelis Boers en Maartje Dijk van, geb. te Stormpolder op 27 jun 1810. .

4.              Bruin Twigt, geb. te Krimpen a/d Ijssel op 30 mei 1815, ovl. (57 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel op 18 mei 1873, volgt VIIl.

 

VIj.            Lena Twigt, dr. van Samuel Twigt / Twit (Vh)en Claasje Schouten, geb. op 17 sep 1780, ged. op 24 sep 1780,

                  ovl. (70 jaar oud) te Nieuw Helvoet, Hellevloetsluis Z.H. 70 jaar op 28 dec 1850 aangegeven gem. Oude en Nieuwe Struijten,

         tr. met

                  Teunis Karreman

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Arie Karreman, geb. te Stormpolder op 6 mrt 1820,

          tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel op 25 nov 1843 Aktenummer: 3 met zijn nicht

                Anna Twigt, dr. van Leendert Twigt(VIk)en Debora Vuik / Vuijk, geb. te Krimpen a/d Ijssel op 24 mrt 1819.

 

VIk.           Leendert Twigt, zn. van Samuel Twigt / Twit (Vh)en Claasje Schouten geb. op 4 dec 1787, ged. op 12 dec 1787 04/12.12.1787,

                  ovl. (79 jaar oud) op 29 mrt 1867,

           tr. (resp. 26 en ongeveer 26 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel in mrt 1814 Aktenummer: 12 met

                  Debora Vuik / Vuijk, dr. van Cent Vuik en Anna Luca, geb. in 1788, ovl. (ongeveer 90 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel Leeftijd: 90 op 28 jul 1878 Aktenummer: 34.

 

                 Uit dit huwelijk 5 dochters:

1.              Adriana Twigt, geb. te Krimpen a/d Ijssel op 11 aug 1814,

         tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel op 31 aug 1839 Aktenummer: 8 met

                 Jacobus Donk van, zn. van Arij Donk van en Geertruij Boer geb. te Lekkerkerk op 10 sep 1816.

2.              Anna Twigt, geb. te Krimpen a/d Ijssel op 24 mrt 1819,

         tr. met haar neef

                Arie Karreman, zn. van Teunis Karreman en Lena Twigt (VIj).

3.              Klaasje Twigt, geb. te Krimpen a/d Ijssel op 3 apr 1822,

         tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel op 31 mei 1845 Aktenummer: 4 met

                Hermanus Hanswijk, zn. van Johannes Hanswijk en Mijntje Ham van der, geb. te Krimpen a/d Ijssel op 24 jul 1822. .

4.              Geertje Twigt, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1825,

        tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 30 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel op 27 mei 1854 Aktenummer: 3 met

                 Cornelis Vries de, zn. van Eldert Vries de en Adriana Jong de, geb. te Capelle a/d Ijssel in 1824.

5.              Saartje Twigt, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1828,

       tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel op 10 jul 1852 Aktenummer: 6 met

                 Cornelis Schouten, zn. van Wouter Schouten en Marrigje Jonge de, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1829.

              

 

VIl.            Leendert Twigt, zn. van Dirk Twigt (Vi)en Maria Cornelis Dijk van, geb. te Kralingen in 1776, ged. te Kralingen op 18 feb 1776

                  Bron     DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd

                 Getuige             Pietertje Schilt, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Rotterdam leeftijd 73 jaar en 4 mnd op 1 jun 1849 Opmerkingen  akte nr. 1921,

           tr.(1) met

               Elizabeth Louwens / Lourens

                

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Maria Twigt, geb. te Rotterdam op 31 okt 1804, ged. te Rotterdam Wonende Hoogstraad

                 Bron DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 474 op 4 nov 1804 Opmerkingen Oosterkerk (getuige: Getuige Maria van Dijk).

2.              Doodgeb. zoon Twigt, geb. te Rotterdam op 18 jan 1813.

3.              Leendert Twigt, geb. te Rotterdam op 18 jun 1814 Bron Rotterdam 1814 b162, oppertimmerman Z.M. fregat Amstel

        tr. (resp. 24 en ongeveer 28 jaar oud) te Vlissingen op 8 mei 1839 met

                 Johanna Bastiana Streefkerk, dr. van Bastiaan Streefkerk en Johanna Jacoba Vriese geb. te Veere in 1811, dienstbode.

              

                 06.04.1839 consent notaris Louis Mijnard van Kruijne 110 1312.

                 Akte ontbreekt; gegevens uit repertoire. Leendert Twigt, oppertimmerman op ZM's fregat Amstel liggend te Hellevoetsluis, stemt toe in het huwelijk van zijn zoon Leendert Twigt te Vlissingen met Johanna Bastiaana Streefkerk aldaar.

4.              Hermanus Twigt, geb. te Rotterdam op 28 sep 1816, volgt VIIm.

5.              Jan Twigt geb. te Rotterdam op 30 jun 1819 Opmerkingen akte nr. 1223,

                 ovl. (14 jaar oud) te Rotterdam leeftijd 14 jaar en 1 mnd op 1 aug 1833 Opmerkingen akte nr. 2884.

6.              Dirkje Twigt geb. te Rotterdam op 3 sep 1809, ged. te Rotterdam Wonende Schotse steeg L 333

                 Bron DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 474 op 17 sep 1809.

 

                 Leendert Twigt,

        otr. (2) te Rotterdam op 9 mei 1804, tr. (resp. ongeveer 58 en 38 jaar oud) te Rotterdam op 14 mei 1834 met

                Cornelia Post, dr. van Teunis of Tunis Post en Lena Waal van der geb. te Rotterdam op 24 feb 1796

                Wonende op de Binneweg, ged. te Rotterdam op 28 feb 1796 (getuige: Getuige      Jannetie van der Waal),

                (Cornelia

         tr. (resp. 19 en ongeveer 22 jaar oud) (1) te Rotterdam op 9 aug 1815 met

               Frederik Lang de, zn. van Dirk Lang de en Otje Dekker de),

               (Cornelia

         tr.(3) met

               Gerrit Gerritse, zn. van Gerrit Gerritse en Jannetje Snel..).

                

                 Cornelia Post, dr. van Teunis of Tunis Post en Lena Waal van der,

          tr. (1) met Frederik Lang de zn. van Dirk Lang de en Otje Dekker de, geb. te Rotterdam in 1793 Wonende op de Binneweg.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Dirk Lang de, geb. te Rotterdam op 3 aug 1816 Opmerkingen akte nr. 1364.

2.              Lena Lang de, geb. te Rotterdam op 28 jun 1818, ovl. (4 maanden oud) te Rotterdam op 4 nov 1818 Opmerkingen akte nr. 2153

                 leeftijd 3 maanden.

 

VIm.          Cornelis Twigt, zn. van Dirk Twigt (Vi)en Maria Cornelis Dijk van, ged. te Kralingen op 16 nov 1777

                  Bron   DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd (getuige: Getuige         Anna Cornelis Visser), Zeevisser,

          tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 33 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 5 mei 1805 met

                 Antje Bloot jd van Ouderkerk a/d IJssel, dr. van Cornelis Bloot en Hendrin(c)a Visser, geb. in 1772,

                 ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd: 64 op 4 okt 1841 Aktenummer: 33.

 

                 Hun dochter Hendrika is dienstbode, ongehuwd, won o/y polder zijde no 183.

                 Volkstell o/y 1829. Hij is 52 jr, zeevisser en zij 52 jr, hun zoon Dirk is zeevisser. won o/y polder zijde.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Dirk Twigt geb. in 1805, ovl. (ongeveer 90 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel op 23 nov 1895, volgt VIIn.

2.              Maria Twigt, geb. te Kralingen op 13 mei 1810,

          tr. (beiden 25 jaar oud) te De Mijl, Krabbe en Nadort op 14 mrt 1836 Aktenummer: 1 met

                 Willem Scharloo, zn. van Willem Scharloo en Heijltje Staak, geb. te Dordrecht op 26 nov 1810.

3.              Cornelia Twigt, geb. in 1812, ovl. (minder dan één jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd: 0 op 29 dec 1812 Aktenummer: 70

4.              Cornelis Twigt, geb. in 1816, ovl. (minder dan één jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd: 0 op 2 jan 1816 Aktenummer: 1.

5.              Janna Twigt, geb. in 1821,

         tr. (resp. ongeveer 28 en 45 jaar oud) te Zuidland Voorne-Putten en Rozenburg op 24 apr 1849 Aktenummer: 2 met

                 Johannes Kuijpers, zn. van Jacob Kuijpers en Johanna Maria Klok geb. op 4 sep 1803.

6.              Pieter Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1822, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel Leeftijd: 42 op 9 nov 1864 Aktenummer: 53,

        tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 8 mei 1847 Aktenummer: 4 met

                 Maartje Visser, dr. van Heijmen Visser en Maartje Overgaauw, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1821.

 

VIn.           Cornelis Twigt, zn. van Leendert Claasse Twigt(Vk)en Arriaentje Kooijman, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 26 okt 1780,

                  ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 29 okt 1780, ovl. (72 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd: 73 op 17 jun 1853 Aktenummer: 20,

          tr. (resp. 34 en ongeveer 27 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 7 sep 1815 Aktenummer: 13 met

                  Adriana Burggraaf, dr. van Jan Burggraaf en Sara Treur, geb. in 1788, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd: 80 op 5 apr 1867 Aktenummer: 31.

             

                 Hij is arbeider, zij arbeidster, won o/y polder nesse no 92, volkstell o/y 1829.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Leendert Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1818, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd: 76 op 12 feb 1894 Aktenummer: 4,

         tr. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 35 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 7 feb 1857 Aktenummer: 5 met

                Maria Haan de, dr. van Gerrit Haan de en Cornelia Leeflang, geb. te Gouderak Z H in 1822.

2.              Saartje Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1821, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd: 88 op 12 nov 1909 Aktenummer: 46,

         tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 24 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 12 nov 1842 Aktenummer: 11 met

                Govert Koutstaal, zn. van Abram Koutstaal en Annigje Haan de, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1818.

3.              Arijaantje Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1823,

         tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 23 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 16 nov 1844 Aktenummer: 8 met

                Dirk Herk van, zn. van Arij Herk van en Sijchje Lelie de geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1821.

4.              Janna Adriana Cornelia Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1826, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd: 44 op 29 okt 1870 Aktenummer: 35,

       tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 40 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 11 nov 1859 Aktenummer: 18 met

               Aart Stijn van, zn. van Cornelis Stijn van en Johanna Slobbe, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1819.

 

Generatie VII

 

 

VIIa.          Adrianus Twigt, zn. van Leendert Twigt(VIa)(arbeider) en Lijntje Quant Kwant de, geb. te Krimpen a/d Ijssel op 11 sep 1807, Arbeider,

             tr. (resp. 21 en 19 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel op 10 mei 1829 Aktenummer: 3 met

                  Lena Donker, dr. van Leendert Donker en Maria Haas de, geb. te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 20 dec 1809.

            

                 won kr/y no 81. volkstell kr/y 1829.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Leendert Twigt, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1828, volgt VIIIa.

2.              Cornelis Twigt, geb. te Capelle a/d Ijssel in 1835, volgt VIIIb.

 

VIIb.          Adrianus Twigt zn. van Abraham (Abram) Adrianusz Twigt (VIb)en Lijntje Pietersdr Verheul, geb. te Krimpen a d IJssel op 2 jun 1807, Werkman,

                   ovl. (62 jaar oud) te Alblasserdam in overl. akte staat dat hij geb is in het jaar 1808 te Ouderkerk a d IJssel op 17 mei 1870 akte 53,

           tr. (resp. 21 en ongeveer 25 jaar oud) te Alblasserdam op 24 okt 1828 akte 14 met

                  Anna Alias Johanna Goedhart, dr. van Maarte Woitersz Goedhart en Neeltje Beek de, ged. te Alblasserdam op 31 jul 1803.

 

                 woont in 1870 Steenplaats O 43

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Lijntje Twigt, geb. te Alblasserdam op 28 nov 1829,

         tr. (resp. 25 en ongeveer 29 jaar oud) te Alblasserdam op 15 jun 1855 akte 26 met

                 Hendrik Notenboom, zn. van Arie Notenboom en Aaltje Leer van der, geb. te Sandelingenambacht in 1826.

 

VIIc.          Antje Twigt, dr. van Abraham (Abram) Adrianusz Twigt (VIb)en Lijntje Pietersdr Verheul, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 1 aug 1813, NH,

                  ovl. (62 jaar oud) te Alblasserdam op 2 okt 1875 akte 87,

           tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) (1) te Alblasserdam op 2 jul 1836 akte 1 Dirck Meijer Kuiper?. Arie Goedhart Hendrik Jonkers Schipper A.Hogenzeel met

                 Johannis Hardenbol, zn. van Ary Johannes Harde(n)bol en Maria Hendriks Herwig, geb. te Alblasserdam op 19 nov 1808

                  woont 1875 Steenplaats wijk C 44, in 1897 Kinderdijk wijk C 109, ged. NH te Alblasserdam op 27 nov 1808, Werkman,

                  ovl. (88 jaar oud) te Alblasserdam op 18 okt 1897 akte 79.

             

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Arie Hardenbol, geb. te Alblasserdam op 14 feb 1837, Arbeider en Aardwerker

                 woont 1877 Polder wijk A21, ovl. (40 jaar oud) te Alblasserdam Geb Akte No 38 op 17 apr 1877,

          tr. met

                Johanna Noordhoven, geb. te Hendrik Ido Ambacht in 1841,

                 (Johanna

          tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 56 jaar oud) (2) te Alblasserdam op 12 sep 1879 met

                 Matthijs Kloot). Uit dit huwelijk 3 zonen.

2.              Lijntje Hardenbol, geb. te Alblasserdam Geb Akte No 80 op 21 okt 1838, ovl. (86 jaar oud) te Alblasserdam Overl No 42 op 16 sep 1925,

          tr. (resp. 23 en ongeveer 26 jaar oud) te Alblasserdam Huw Akte No 22 op 19 sep 1862 met

                Arie Boef den, zn. van Dirk Boef den en Neeltje Pols, geb. te Hendrik Ido Ambacht in 1836, Werkman en Aardwerker,

                ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Alblasserdam Overl Akte No 54 op 4 sep 1915. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

3.              Maria Hardenbol, geb. te Alblasserdam op 26 nov 1842, ovl. (57 jaar oud) te Alblasserdam op 4 aug 1900.

4.              Klaas Hardenbol, geb. te Alblasserdam Geb akte 13 op 13 feb 1845.

5.              Hendrik Hardenbol, geb. te Alblasserdam geb akte 117 op 2 feb 1848, Werkman, ovl. (17 jaar oud) te Alblasserdam op 2 mrt 1865, begr. overl akte 8.

6.              Janus Hardenbol, geb. te Alblasserdam geb akte 38 overl akte 8 op 10 mrt 1852, Sjouwerman.

                 Ongehuwd overleden.

7.              Pieter Hardenbol, geb. te Alblasserdam geb akte 86 op 31 mei 1854, Werkman,

         tr. (resp. 35 en 33 jaar oud) te Alblasserdam op 12 jun 1889 Akte 19 met

                Wilhelmina Vries de, dr. van Klaas Vries de en Jaapje Hollander den, geb. te Klundert in jun 1856, ovl. (48 jaar oud) op 12 mei 1905.

                 woont 1905 Kinderdijk wijk D 31.

8.              Johannis Hardenbol, geb. te Alblasserdam op 24 jul 1861, NH, ovl. (73 jaar oud) te Alblasserdam op 17 dec 1934,

        tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Ridderkerk op 25 mrt 1887 Aktenummer: 7 met

                 Adriaantje Driel van, dr. van Leendert Vlieger Driel van (Bouwknecht) en Jannigje Roos, geb. te Ridderkerk op 10 jan 1865, N,

                 ovl. (90 jaar oud) te Amsterdam Overleden Amstedam Noord Marsstraat 17

                 Begraven Alblasserdam op 16 jul 1955.

                 woont 25-3-1887 Alblasserdam D 58 Pijlstoep 10. Uit dit huwelijk 11 kinderen,

9.              Abraham Hardenbol, geb. te Alblasserdam Geb Akte No 80 op 13 nov 1840, Werkman en Takelaar, ovl. Overl Akte No 83,

        tr. met Cornelia Twigt, dr. van Adrianus Twigt (VIIf)(schippersknecht) en Maria Heer de (zie VIIId). Uit dit huwelijk 2 kinderen.

 

                 Antje Twigt,

          tr.(2) met

                Cornelis Burger

                

 

VIId.          Adriaan Twigt, zn. van Abraham (Abram) Adrianusz Twigt (VIb)en Maria Krimpen van, geb. te Alblasserdam op 24 sep 1821 akte 34, Zeeman,

            tr. (resp. 22 en ongeveer 20 jaar oud) te Alblasserdam op 31 aug 1844 akte 13 met

                  Pieternella Meulenberg Alias Molenberg, dr. van N. N en Antje Meulenberg, geb. te Ouwerkerk in 1824.

                 woonplaats Zierikzee.
Woont in 1843 te Ouwerkerk in Duiveland en in 1844 bij haar huwelijk te Zierikzee
.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Maria Clazina Twigt, geb. te Alblasserdam op 31 jul 1850,

         tr. (resp. 20 en ongeveer 21 jaar oud) te Alblasserdam op 2 dec 1870 Aktenummer: 40 met

                Jan Hollemans, zn. van Cornelis Hollemans en Neeltje Terlouw, geb. te Dubbeldam in 1849.

 

VIIe.          Jan Twigt, zn. van Abraham (Abram) Adrianusz Twigt (VIb)en Maria Krimpen van, geb. te Alblasserdam op 11 apr 1826 akte 22,

                  Werkman, ovl. (74 jaar oud) te Alblasserdam op 1 jun 1900 akte 64,

        tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (1) te Alblasserdam op 23 aug 1850 akte 22 met

                   Maaike Velden van der, dr. van Adrianus Velden van der en Ariaantje Bruin de, geb. te Alblasserdam op 22 apr 1827 akte 32,

                   ovl. (24 jaar oud) te Alblasserdam op 16 sep 1851 akte 86.

 

                 woont 1871 Steenplaats wijk C 43, in 1872 C 44, in 1884 Kinderdijk wijk D 20, in 1900 E 19.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Maria-Clazina Twigt, geb. te Alblasserdam op 23 jul 1851 geb.acte no.95, ovl. (2 maanden oud) te Alblasserdam op 20 okt 1851 overl.acte no.95.

 

                 Jan Twigt

             tr. (resp. 27 en ongeveer 19 jaar oud) (2) te Alblasserdam op 24 jun 1853 huwelijksacte no.21 met

                 Cecilia Boef den, dr. van Dirk Boef den ((werkman)) en Neeltje Pols, geb. te Hendrik Ido Ambacht in 1834, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) te Alblasserdam

                 op 18 okt 1864 overl.acte no.85.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Neeltje Twigt, geb. te Alblasserdam op 18 dec 1853 geb.acte no.157, ovl. (70 jaar oud) te Alblasserdam op 16 jun 1924 overl.acte no.26,

          tr. (resp. 27 en ongeveer 35 jaar oud) te Alblasserdam op 8 apr 1881 huwelijksacte no.9 met

                Arij Verhoeff, zn. van Arij Verhoeff, geb. te Klaaswaal in 1846, ijzerwerker en henniphekelaar,

                ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Alblasserdam op 31 aug 1932 overl.acte no.45.

                 woont 1883 Kerkstraat wijk B 130.

2.              Maria-Klazina Twigt, geb. te Alblasserdam op 9 jun 1856 geb.acte no.85, ovl. (49 jaar oud) te

                Alblasserdam overleden a/b van het schip in wijk B op 9 jan 1906 overl.acte no.4,

         tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Alblasserdam op 9 dec 1881 met

                Jan Bouter, geb. te Nieuw‑Lekkerland op 30 sep 1857, schipper en huisknecht, ovl. (61 jaar oud) te Alblasserdam op 20 jun 1919.

3.              Lijntje Twigt, geb. te Alblasserdam op 7 dec 1858 geb.acte no.158, ovl. (5 jaar oud) te Alblasserdam op 17 apr 1864 overl.acte no.46.

4.              Abraham Twigt, geb. te Alblasserdam op 19 mei 1861 geb.acte no.66, ovl. (23 jaar oud) te Alblasserdam op 8 aug 1884 overl.acte no.89.           \.

5.              Dirkje-Cornelia Twigt, geb. te Alblasserdam op 27 dec 1863 geb.acte no.174,

         tr. (28 jaar oud) te Rotterdam op 9 nov 1892 met

                Johan-Christiaan-Willem Bruning.

 

                 Jan Twigt,

         tr. (resp. 39 en 37 jaar oud) (3) te Alblasserdam op 4 mei 1865 huwelijksacte no.17 met

                 Aagje Stek van, dr. van Wijnand Stek van((werkman en houtzager)) en Pietertje Woeste de, geb. te Alblasserdam op 19 aug 1827 geb.acte no.51,

                 ovl. (79 jaar oud) te Alblasserdam op 12 jul 1907 overl.acte no.34.

 

                 Zij had van een onbekende man één dochter.

                 woont 1907 Polderstraat wijk A 170.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Doodgeb. kind Twigt, geb. te Alblasserdam op 22 dec 1865 overl.acte no.122.

2.              Wijnand Twigt, geb. te Alblasserdam op 15 jul 1867 geb.acte no.92, ovl. (2 maanden oud) te Alblasserdam op 15 sep 1867 overl.acte no.103.

3.              Lijntje Twigt, geb. te Alblasserdam op 2 apr 1871 geb.acte no.50, ovl. (3 maanden oud) te Alblasserdam op 11 jul 1871 . overl.acte no.78.

4.              Jan Twigt, geb. te Alblasserdam op 4 apr 1872 geb.acte no.50, ovl. (5 maanden oud) te Alblasserdam op 6 sep 1872 overl.acte no.170.

5.              Lijntje Twigt, geb. te Alblasserdam op 30 sep 1874 geb.acte no.117, ovl. (3 maanden oud) te Alblasserdam op 22 jan 1875 overl.acte no.11.

 

VIIf.           Adrianus Twigt, zn. van Jan Adrianusz Twigt (VIc)(Schipper) en Jannigje Opschoor, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 14 okt 1809, schippersknecht,

           tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) te Ouderkerk a/d Amstel (te Ouderkerk a/d Ijssel) op 11 jun 1836 Aktenummer: 9 met

                  Maria Heer de, dr. van Bastiaan Heer de en Cornelia Vermeulen geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 16 jul 1815.

 

                 Uit dit huwelijk 13 kinderen:

1.              Jannigje Twigt, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1837, ovl. (ongeveer 6 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel Leeftijd: 6 op 17 jun 1843 Aktenummer: 12.

2.              Bastiaan Twigt geb. te Krimpen a d IJssel in 1840, volgt VIIIc.

3.              Cornelia Twigt, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1841, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Alblasserdam op 7 dec 1919, volgt VIIId.

4.              Jan Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in okt 1843, ovl. (19 jaar oud) te Alblasserdam op 10 aug 1863 19 jr oud.

5.              Cornelis Twigt, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1846, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel Leeftijd: 3 op 10 mei 1849 Aktenummer: 8.

6.              Jannigje Twigt, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1847, ovl. (minder dan één jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel Leeftijd: 0 op 6 jul 1847 Aktenummer: 17.

7.              Jannigje Twigt, geb. te Krimpen a d IJssel in 1849, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Alblasserdam op 1 aug 1922 73 jr oud.

8.              Antje Twigt, geb. te Krimpen a d IJssel (te Krimpen a/d Ijssel) in 1851,

           tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Alblasserdam op 16 apr 1875 akte 8 Aktenummer: 8 met

                Machiel Hon de, zn. van Willem Hon de en Annighje Verburgh geb. te Krimpen a d Lek (te Krimpen a/d Ijssel) in 1850.

9.              Leendert Twigt, geb. te Krimpen a d IJssel in 1852, volgt VIIIe.

10.            Cornelis Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in jul 1854, ovl. (5 jaar oud) te Alblasserdam op 13 feb 1860 5 jr oud.

11.            Adrianus Twigt, geb. te Alblasserdam op 22 mrt 1858,

          tr. (resp. 30 en ongeveer 36 jaar oud) te Alblasserdam (te Nieuw-Lekkerland) op 2 aug 1888 Aktenummer: 16 met

                 Pietertje Oosterwijk, dr. van Jacob Oosterwijk en Antje Hagendijk, geb. te Krimpen a d Lek (te Krimpen a/d Lek) in 1852,

                  ovl. (ongeveer 95 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel Leeftijd: 95 op 22 feb 1947 Aktenummer: 6. Uit dit huwelijk geen kinderen.

12.            Jan Twigt, geb. te Alblasserdam op 27 dec 1859, volgt VIIIf.

13.            Doodgeb. kind Twigt, geb. te Alblasserdam op 3 jun 1865.

 

VIIg.          Cornelis Twigt, zn. van Jan Adrianusz Twigt (VIc)(Schipper) en Jannigje Opschoor, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 14 okt 1815,

                  ovl. (77 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd: 77 op 13 mei 1893 Aktenummer: 25,

          tr. (resp. 18 en 20 jaar oud) (1) te Ouderkerk a/d Ijssel op 28 jun 1834 akte 11 Aktenummer: 11 met

                  Neeltje Velden van der, dr. van Arie Velden van der en Klaasje Deelen geb. te Lekkerkerk op 24 mei 1814.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Adriana Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1849,

          tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 28 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 21 jun 1872 met

                Gerrit Koller, zn. van Gerrit Koller en Hendrina Tamboer, geb. te Apeldoorn in 1844.

                 Leeftijd: 28.
Geboorteplaats: Apeldoorn
.

 

                 Cornelis Twigt,

          tr. (resp. 57 en ongeveer 42 jaar oud) (2) te Ouderkerk a/d Ijssel op 29 nov 1872 met

                 Marrigje Visser, dr. van Arie Visser en Cornelia Walsum van, geb. te Stormpolder in 1830.

                 Weduwe van Pieter Visser.

                

 

VIIh.          Joris Twigt, zn. van Aart Twigt (VIe)en Jaapje Blok, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 20 mei 1802, klompenmaker,

                   ovl. (55 jaar oud) te Nieuwerkerk a/d Ijssel Leeftijd: 56 op 15 okt 1857 Aktenummer: 32,

           tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (1) te Ouderkerk a/d Ijssel op 20 mei 1826 Aktenummer: 6 met

                  Pietertje Groot de, dr. van Johannis Groot de en Ariaantje Boer, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 26 aug 1802,

                  ovl. (33 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd: 34 op 1 apr 1836 Aktenummer: 13.

 

                 hij is blokmaker, won o/y polder zijde no 219. volkstell o/y   1829.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Jaapje Twigt, geb. te Nieuwerkerk a/d Ijssel in 1827,

          tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 20 jaar oud) te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 5 apr 1851 Aktenummer: 5 met

                 Frans Bakker, zn. van Cornelis Bakker en Knelia Outer den, geb. te Nieuwerkerk a/d Ijssel in 1831,

                 ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Nieuwerkerk a/d Ijssel Leeftijd: 65 op 29 mrt 1896 Aktenummer: 21.

2.              Ariaantje Twigt, geb. in 1829, ovl. (minder dan één jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd: 0 op 9 jan 1829 Aktenummer: 4.

3.              Johannes Twigt, geb. te Nieuwerkerk a/d Ijssel in 1831, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Nieuwerkerk a/d Ijssel Leeftijd: 41 op 25 aug 1872 Aktenummer: 55,

         tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 23 jaar oud) te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 26 okt 1850 Aktenummer: 11 met

                 Aagje Van Duin van, dr. van Roel Duin van en Adriaantje Spruijt, geb. te Gouderak Z H in 1827. .

4.              Adriana Twigt, geb. in 1835, ovl. (minder dan één jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd: 0 op 5 dec 1835 Aktenummer: 35.

 

                 Joris Twigt,

          tr. (resp. 36 en 35 jaar oud) (2) te Ouderkerk a/d Ijssel op 9 jun 1838 Aktenummer: 10 met

                 Trijntje Visser, dr. van Dirk Pietersz Visser en Mijntje Krijgsman, geb. te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 11 mrt 1803,

                 ovl. (62 jaar oud) te Nieuwerkerk a/d Ijssel Leeftijd: 62 op 5 mei 1865 Aktenummer: 30.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Dirk Twigt, geb. te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 22 apr 1843, ovl. (73 jaar oud) te Nieuwerkerk Leeftijd: 73 op 12 jun 1916 Aktenummer: 18,

          tr. met

                Pietje Mourik, geb. in 1870, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Nieuwerkerk a/d Ijssel 73 jaar op 12 jun 1916.

 

VIIi.           Abram Ariens Twigt, zn. van Arie Abrams Twigt(VIg)en Arjaantje / Adriana Jacobs Zevenbergen,

                  geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 4 dec 1803, arbeider, ovl. (79 jaar oud) te Kralingen Leeftijd: 79

                 zijnde de naam en voornaam van zijn moeder de aangevers onbekend op 5 okt 1883 Aktenummer: 237,

        tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Ouderkerk op 18 mrt 1826 met

                Aaltje Proos, dr. van Arij Proos en Grietje De Groot de, geb. te Gouderak op 20 mrt 1802, ovl. (79 jaar oud) te Kralingen op 20 dec 1881.

              

                 won kr/y no 37. vilkstell kr/y 1829.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Arie Proos Twigt, geb. te Kralingen op 1 mei 1826, ovl. (43 jaar oud) te Rotterdam op 1 mrt 1870, volgt VIIIg.

2.              Arie Abraham Twigt, geb. te Krimpen a d IJssel in 1828, ovl. (minder dan één jaar oud) te Krimpen a d IJssel op 23 mrt 1828.

3.              Arie Proos Twigt, geb. in 1829, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Kralingen op 27 dec 1875, volgt VIIIh.

4.              Ariaantje Twigt, geb. in 1834, ovl. (ongeveer 14 jaar oud) te Kralingen 14 jaar op 20 jul 1848.

5.              Doodgeb. kind Twigt, geb. te Kralingen op 24 jan 1839.

6.              Cornelis Twigt, geb. te Kralingen op 7 aug 1840.

7.              Pieter Twigt, geb. te Kralingen op 15 jun 1843, ovl. (7 weken oud) te Kralingen op 4 aug 1843.

8.              Grietje Twigt, geb. te Kralingen op 6 mrt 1846.

 

VIIj.           Jacob Twigt, zn. van Arie Abrams Twigt(VIg)en Arjaantje / Adriana Jacobs Zevenbergen, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 19 okt 1805,

                   ovl. (65 jaar oud) Leeftijd: 64 op 28 dec 1870 Aktenummer: 235,

           tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) te Capelle a/d Ijssel op 14 mei 1831 Aktenummer: 5 met

                  Aaltje Oostrum / Oosterom, dr. van Cornelis Oostrum en Marchje Twigt, geb. te Capelle a/d Ijssel op 21 jan 1810,

                  ovl. (68 jaar oud) te Kralingen Leeftijd: 68 op 4 jul 1878 Aktenummer: 142.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Ariaantje Twigt, geb. in 1835, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Kralingen Leeftijd: 37 op 2 mrt 1872 Aktenummer: 37,

        tr. met

                Jan Sluijs van der

2.              Cornelia Twigt, geb. in 1839, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Kralingen Leeftijd: 35 op 14 mei 1874 Aktenummer: 130,

       tr. met

                 Willem Spek van der

3.              Arie Twigt, geb. in 1841, ovl. (ongeveer 22 jaar oud) te Kralingen Leeftijd: 22 op 1 apr 1863 Aktenummer: 44.

4.              Aaltje Twigt, geb. in 1851, ovl. (ongeveer 16 jaar oud) te Kralingen Leeftijd: 16 op 8 jun 1867 Aktenummer: 124.

5.              Jacob Twigt, geb. in 1851, ovl. (ongeveer 20 jaar oud) te Kralingen Leeftijd: 20 op 30 nov 1871 Aktenummer: 427.

                

 

VIIk.          Cent / Sent Twigt, zn. van Arie Abrams Twigt (VIg)en Arjaantje / Adriana Jacobs Zevenbergen, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1815,

                  ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel Leeftijd: 59 op 19 nov 1873 Aktenummer: 39,

          tr. (beiden ongeveer 30 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 17 mei 1845 Aktenummer: 5 met

                  Johanna Mettler, dr. van Bernardus Mettler en Paasina Voets, geb. te Schijndel in 1815.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Elisabeth Twigt, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1843,

          tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 29 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel op 22 jun 1867 Aktenummer: 8 met

                Willeminus Olierook, zn. van Willem Olierook en Burgje Schoen, geb. te Capelle a/d Ijssel in 1838,

                (Willeminus

          tr.(1) met

               Teuntje Stout).

2.              Cent Twigt, geb. in 1845, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel Leeftijd: 69 op 12 jan 1914 Aktenummer: 4,

        tr. met

                 Cornelia Margrietha Harman

3.           Arie Twigt, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1851,

        tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 29 jaar oud) te Krimpen a d IJssel op 13 nov 1875 Aktenummer: 12 met 

              Marrigje Schouten, dr. van Hendrik Schouten en Gijsje Jongh de, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1846.

4.           Doodgeb. dochter Twigt, geb. te Krimpen a/d Ijssel op 18 okt 1854.

 

VIIl.           Bruin Twigt, zn. van Arie Twigt (VIi)en Marrigje Visser, geb. te Krimpen a/d Ijssel op 30 mei 1815, ovl. (57 jaar oud)

                  te Krimpen a/d Ijssel Leeftijd: 57 op 18 mei 1873 Aktenummer: 16,

            tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel op 30 nov 1839 Aktenummer: 13 met

                 Elisabeth Cornelia Prins, dr. van Johannes Prins en Adriana Johanna Vries de, geb. te Krimpen a/d Ijssel op 30 mrt 1818,

                  ovl. (60 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 60-jarige leeftijd op 7 mrt 1879.

 

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Arie Twigt, geb. te Krimpen a/d Ijssel op 8 apr 1841, ovl. (43 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel op 25 jan 1885, volgt VIIIi.

2.              Adriana Johanna Twigt, geb. in 1842, ovl. (minder dan één jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel Leeftijd: 0 op 24 okt 1842 Aktenummer: 14.

3.              Johannis Twigt, geb. in 1843, ovl. (minder dan één jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel Leeftijd: 0 op 28 dec 1843 Aktenummer: 25.

4.              Marrigje Twigt, geb. in 1844, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel Leeftijd: 3 op 15 dec 1847 Aktenummer: 30.

5.              Johannes Twigt, geb. in 1847, ovl. (minder dan één jaar oud) te Krimpen a/d Lek Leeftijd: 0 op 21 dec 1847 Aktenummer: 31.

6.              Johannis Twigt, geb. te Stormpolder op 18 dec 1848 Aktenummer: 8.

7.              Johannis Twigt, geb. in 1849,

           tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 20 jaar oud) (1) te Krimpen a/d Ijssel op 2 sep 1871 Aktenummer: 6 met

                 Gerritje Lans, dr. van Arie Lans en Cornelia Schelling van der, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1851.

          tr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 35 jaar oud) (2) te Krimpen a/d Ijssel op 14 okt 1892 Aktenummer: 23 met

                 Neeltje Lans, dr. van Arie Lans en Cornelia Schelling van der, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1857.         

8.              Adriana Johanna Twigt, geb. in 1855,

         tr. (beiden ongeveer 21 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 4 mrt 1876 Aktenummer: 3 met

                 Cornelis Ruit van de, zn. van Cornelis Ruit van de en Hendrika Bachman, geb. te Stormpolder in 1855.

9.              Adrianus Twigt, geb. in 1857, ovl. (ongeveer 25 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel Leeftijd: 25 op 26 mrt 1882 Aktenummer: 13.

10.            Maarigje Twigt, geb. in 1859, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel Leeftijd: 3 op 7 feb 1862 Aktenummer: 5.

 

VIIm.         Hermanus Twigt, zn. van Leendert Twigt (VIl)en Elizabeth Louwens / Lourens, geb. te Rotterdam op 28 sep 1816 Opmerkingen  akte nr. 1701,

           tr. (resp. 31 en ongeveer 34 jaar oud) te Rotterdam op 13 okt 1847 met

                 Adriana Muijsson, dr. van Hendrik Muijsson en Adriana Ridder de, geb. te Rotterdam in 1813, ovl. (ongeveer 89 jaar oud)

                 te Rotterdam leeftijd 89 jaar op 25 feb 1902 Opmerkingen akte nr. 1143.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Hendrik Leendert Twigt, geb. te Rotterdam op 3 jun 1849 Opmerkingen akte nr. 1529, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam leeftijd 1 jaar,3 mnd en 13 dgn op 16 sep 1850 Opmerkingen akte nr. 2253.

2.              Hendrik Leendert Twigt, geb. te Rotterdam op 31 dec 1851, ovl. (40 jaar oud) te Rotterdam op 31 dec 1891, volgt VIIIj.

 

VIIn.          Dirk Twigt, zn. van Cornelis Twigt (VIm)(Zeevisser) en Antje Bloot, geb. in 1805, Zeevisser,

                  ovl. (ongeveer 90 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel Leeftijd: 90 op 23 nov 1895,

           tr. (resp. ongeveer 31 en 34 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 23 jan 1836 Aktenummer: 2 met

                  Catharina / Catrijntje Walsum van, dr. van Everd Walsum van en Teuntje Kok, geb. te Krimpen a/d Ijssel op 3 sep 1801,

                  ovl. (78 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd: 71 op 16 nov 1879 Aktenummer: 55.

              

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Anna Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1836, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Krimpen a d Lek Leeftijd: 67 op 29 feb 1904 Aktenummer: 7,

         tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 24 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 25 sep 1857 Aktenummer: 19 met

                Sander Brandwijk van, zn. van Leendert Brandwijk van en Maria Johanna Buijtelaar, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1833.

2.              Everd Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1838, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel Leeftijd: 60 op 13 mei 1898 Aktenummer: 26,

        tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 21 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel op 25 nov 1865 Aktenummer: 12 met

                Pieternella Kusters Kusters, dr. van Bernardus Kusters en Hendrika Walsum van, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1844.

3.              Trijntje Twigt, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1840,

       tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 24 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 5 jun 1868 Aktenummer: 12 met

                 Gerrit Haas de, zn. van Rijk Haas de en Maria Jong de geb. te  IJsselmonde in 1844.

4.              Cornelia Twigt, geb. te Stormpolder op 20 mrt 1841 Aktenummer: 1, ovl. (8 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd: 8 op 7 aug 1849 Aktenummer: 49.

5.              Jorijntje Christina Twigt, geb. te Stormpolder op 3 aug 1844 Aktenummer: 5,

       tr. (resp. 33 en ongeveer 38 jaar oud) te Capelle a/d Ijssel op 11 aug 1877 Aktenummer: 20 met

                 Arie Rolloos, zn. van Johannes Rolloos en Lijntje Verstoep, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1839,

                 (Arie

       tr.(1) met

                 Trijntje Walsum van).

6.              Rijntje Christina Twigt, geb. te Stormpolder in 1845,

       tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 24 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 2 jan 1874 Aktenummer: 1 met

                 Arij Meijler, zn. van Johannes Marinus Meijler en Johanna Maria Welle, geb. te Middelburg in 1850.

7.              Maria Twigt geb. te Stormpolder op 11 jul 1846 Aktenummer: 4.

 

Generatie VIII

 

 

VIIIa.         Leendert Twigt, zn. van Adrianus Twigt (VIIa)(Arbeider) en Lena Donker, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1828,

          tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 10 dec 1853 Aktenummer: 14 met

                  Janna Bruin de, dr. van Jacobus Bruin de en Cornelia Proos, geb. te Nieuwerkerk a/d Ijssel in 1828.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Cornelia Twigt, geb. te Capelle a/d Ijssel in 1868,

         tr. met haar neef

                 Arie Adrianus Twigt, zn. van Cornelis Twigt (VIIIb)en Elizabeth Lagerwaard, geb. te Capelle a/d Ijssel in 1866.

 

VIIIb.         Cornelis Twigt, zn. van Adrianus Twigt (VIIa)(Arbeider) en Lena Donker geb. te Capelle a/d Ijssel in 1835,

           tr. (ongeveer 28 jaar oud) te Capelle a/d Ijssel op 7 mrt 1863 Aktenummer: 1 met

                  Elizabeth Lagerwaard, dr. van Arie Lagerwaard en Hanna Segers

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Janna Twigt, geb. te Capelle a/d Ijssel in 1864,

          tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) te Capelle a/d Ijssel op 2 aug 1884 Aktenummer: 19 met

                 Arie Krijgsman, zn. van Adam Krijgsman en Teuntje Visser, geb. te Capelle a/d Ijssel in 1864.

2.              Lena Twigt, geb. te Capelle a/d Ijssel in 1865,

         tr. (resp. ongeveer 17 en ongeveer 21 jaar oud) te Capelle a/d Ijssel op 3 jun 1882 Aktenummer: 13 met

                 Jan Willem Willemstijn, zn. van Klaas Willemstijn en Jaapje Gruijter de, geb. te Vuren in 1861.

3.              Arie Adrianus Twigt, geb. te Capelle a/d Ijssel in 1866,

         tr. met zijn nicht Cornelia Twigt, dr. van Leendert Twigt (VIIIa)en Janna Bruin de

4.              Neeltje Twigt, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1871,

        tr. te Capelle a/d Ijssel 14-06-1890 Aktenummer: 17 met

                Pieter Valk, zn. van Robert Valk en Maria Bakker, geb. te Zwijndrecht in 1869.

5.              Adriana Twigt, geb. te  IJsselmonde op 14 nov 1875 Aktenummer: 113.

 

VIIIc.         Bastiaan Twigt Woont 1879 Kerkstraat wijk B 36, in 1881 wijk B 92, zn. van Adrianus Twigt (VIIf)(schippersknecht) en Maria Heer dex

                  geb. te Krimpen a d IJssel (te Krimpen a/d Ijssel) in 1840, ijzerwerker,

            tr. (resp. ongeveer 35 en 37 jaar oud) te Alblasserdam op 3 dec 1875 Aktenummer: 32 met

                  Maaijke Wijen van, dr. van Leendert Bastiaans Wijen van en Grietje Huijgen Velden. van der, geb. te Alblasserdam op 8 jun 1838

                  Geboorteakte no 48, ovl. (77 jaar oud) te Alblasserdam op 1 okt 1915 77 jaar oud.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Grietje Twigt geb. te Alblasserdam op 27 sep 1876,

           tr. (resp. 26 en ongeveer 29 jaar oud) te Alblasserdam op 25 jun 1903 Aktenummer: 20 met

                Adrianus Winter de, zn. van Adrianus Winter de en Maaike Kool, geb. te Zwijndrecht in 1874.

2.              Maria Twigt, geb. te Alblasserdam op 27 sep 1877,

          tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Alblasserdam op 15 sep 1905 Aktenummer: 26 met

                Johannis Koolmees, zn. van Johannes Adam Koolmees en Neeltje Heijningen van, geb. te Alblasserdam op 28 jul 1879.

3.              Geertje Twigt, geb. te Alblasserdam op 12 jan 1879 Geboorteakte no 5, ovl. (7 weken oud) te Alblasserdam 1 maand oud op 5 mrt 1879 overlijdensakte no.23.

4.              Adrianus Twigt, geb. te Alblasserdam op 26 jul 1881 Geboorteakte no 84, ovl. (20 dagen oud) te Alblasserdam overlijdensakte no. 90 op 15 aug 1881 20 dagen oud.

 

VIIId.         Cornelia Twigt, dr. van Adrianus Twigt (VIIf)(schippersknecht) en Maria Heer de, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1841,

                  ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Alblasserdam op 7 dec 1919,

             tr. (resp. ongeveer 28 en 28 jaar oud) te Alblasserdam op 12 mrt 1869 Akte 5 Aktenummer: 5 met

                  Abraham Hardenbol zn. van Johannis Hardenbol en Antje Twigt(VIIc).

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Johannis Hardenbol, geb. te Alblasserdam op 17 jul 1873,

           tr. (beiden 20 jaar oud) te Alblasserdam op 6 apr 1894 Akte 8 met

                Adriana Johanna Bas, dr. van Jacus Bas en Paulina Krooswijk, geb. te Alblasserdam op 5 aug 1873. Uit dit huwelijk 3 zonen.

2.              Maria Hardenbol, geb. te Alblasserdam op 18 jun 1878,

          tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Alblasserdam op 13 jul 1900 Akte 15 met

               Arie Rouwe de, zn. van Pieter Rouwe de en Engeltje Kamsteeg geb. te Giessendam op 30 jul 1878.

 

VIIIe.         Leendert Twigt, zn. van Adrianus Twigt (VIIf)(schippersknecht) en Maria Heer de, geb. te Krimpen a d IJssel (te Krimpen a/d Ijssel) in 1852,

         tr. (resp. ongeveer 24 en 22 jaar oud) te Alblasserdam op 21 jul 1876 akte 25 Aktenummer: 25 met

                  Maartje Boef den, dr. van Willem Boef den en Elizabeth Vogel, geb. te Alblasserdam op 27 mrt 1854.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Elizabeth Twigt, geb. te Alblasserdam op 28 okt 1878,

         tr. (beiden 25 jaar oud) te Alblasserdam op 30 jun 1904 Aktenummer: 24 met

                 Adriaan Vastenhout, zn. van Pieter Vastenhout en Adriana Spruit, geb. te Alblasserdam op 26 nov 1878.

2.              Adriana Twigt, geb. te Alblasserdam op 27 aug 1880,

        tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) te Alblasserdam op 2 nov 1900 Aktenummer: 34 met

                 Matthijs Kloot zn. van Paulus Kloot en Maria Ruiter geb. te Alblasserdam op 23 feb 1879. .

3.              Wilhelmina Twigt, geb. te Alblasserdam op 5 okt 1882,

        tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Alblasserdam op 23 jan 1908 Aktenummer: 2 met

                 Cornelis Jacobus Nonhof zn. van Johannis Nonhof en Jozina Johanna Bijl, geb. te Alblasserdam op 5 dec 1884.

4.              Cornelia Twigt, geb. te Alblasserdam op 20 okt 1885,

         tr. (beiden 26 jaar oud) te Alblasserdam op 23 mei 1912 Aktenummer: 14 met

                Pieter Korporaal, zn. van Pieter Korporaal en Cornelia Hendrika Beeld de, geb. te Alblasserdam op 6 aug 1885.

5.              Adrianus Twigt, geb. te Alblasserdam op 13 mrt 1890,

        tr. (beiden 24 jaar oud) te Alblasserdam op 9 apr 1914 Aktenummer: 22 met

                 Pietertje Man de, dr. van Krijn Gerrit Man de en Johanna Eliza Bondt de, geb. te Alblasserdam op 19 jun 1889. .

6.              Willem Twigt, geb. te Alblasserdam op 15 jun 1892,

        tr. (resp. 26 en ongeveer 23 jaar oud) te Alblasserdam op 17 okt 1918 Aktenummer: 30 met

                Johanna Alphen van, dr. van Albertus Alphen van en Jacoba Hattem van, geb. te Buren in 1895.

 

VIIIf.          Jan Twigt, zn. van Adrianus Twigt (VIIf)(schippersknecht) en Maria Heer de, geb. te Alblasserdam op 27 dec 1859,

           tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) te Alblasserdam op 24 sep 1880 akte 25 Aktenummer: 25 met

                  Adriana Bouter, dr. van Gerrit Bouter en Cornelia Labe, geb. te Nieuw‑Lekkerland op 6 nov 1858.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Adrianus Twigt, geb. te Alblasserdam in 1880,

         tr. (resp. ongeveer 23 en 23 jaar oud) te Nieuw‑Lekkerland op 16 dec 1903 Aktenummer: 42 met

                Aartje Verzee, dr. van Cornelis Verzee en Jannigje Jong de, geb. te Nieuw‑Lekkerland op 8 okt 1880.

2.              Bastiaan Twigt, geb. te Alblasserdam op 10 apr 1884,

        tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Alblasserdam op 5 nov 1908 Aktenummer: 52 met

                 Johanna Sophia Aletta Koolmees, dr. van François Koolmees en Elizabeth Hoen 't, geb. te Alblasserdam op 29 okt 1885..

3.              Cornelia Gerardina Twigt, geb. te Alblasserdam op 5 apr 1887,

       tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Alblasserdam op 30 apr 1908 Aktenummer: 16 met

                 Pieter Bie de, zn. van Kornelis Bie de en Margaretha Bakker, geb. te Alblasserdam op 12 aug 1883.

4.              Maria Twigt, geb. te Alblasserdam op 9 mei 1889,

        tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) te Alblasserdam op 26 mei 1910 Aktenummer: 21 met

                 Leendert Huisman, zn. van Jan Cornelis Huisman en Grietje Verwaal, geb. te Oud‑Alblas op 14 mei 1888. .

5.              Gerdina Twigt geb. te Alblasserdam op 25 okt 1891,

       tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Alblasserdam op 29 jan 1914 Aktenummer: 3 met

                 Aart Kortelandxe "Korteland:Aart *1888", zn. van Adriaan Kortelandxe "Korteland:Adriaan" en Anna Roodnatxe "Roodnat:Anna", geb. te Alblasserdam op 24 jul 1888. Uit dit huwelijk geen kinderen.

6.              Jan Twigt geb. te Alblasserdam op 23 jan 1894,

        tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Alblasserdam op 23 jan 1919 Aktenummer: 1 met

                 Pietertje Herwig, dr. van Leendert Herwig en Willempje Klip, geb. te Alblasserdam op 24 jul 1894, ovl. (90 jaar oud) te Alblasserdam op 2 jan 1985.

7.              Adriana Twigt, geb. te Alblasserdam op 10 feb 1900,

        tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) te Alblasserdam op 31 mrt 1921 Aktenummer: 18 met

                 Willem Verwaal, zn. van Pieter Verwaal en Margaretha Koolwijk geb. te Berkenwoude op 27 mei 1898.

 

 

VIIIg.         Arie Proos Twigt, zn. van Abram Ariens Twigt (VIIi)(arbeider) en Aaltje Proos, geb. te Kralingen op 1 mei 1826 Aktenummer: 33,

                  ovl. (43 jaar oud) te Rotterdam leeftijd 43 jaar en 10 mnd op 1 mrt 1870 akte nr. 1019,

          tr.(1) met

                   Grietje Timmers            

 

                 Arie Proos Twigt,

         tr.(2) met

                 Jannetje Goudriaan

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Johannes Twigt, geb. te  IJsselmonde Z.H. in mrt 1863, ovl. (3 maanden oud) te  IJsselmonde Z.H. leeftijd circa 3 maanden op

                 8 jun 1863 Bron IJsselmonde 1863 -057.

2.              Arie Twigt, geb. te  IJsselmonde Z.H. in 1865,

         tr. (beiden ongeveer 27 jaar oud) te Rotterdam op 10 feb 1892 akte nr. 137 met

                Cornelia Metz, dr. van Gerardus Metz en Adriana Hakkert, geb. te Rotterdam in 1865.

3.              Wanda Cornelia Twigt, geb. te  IJsselmonde Z.H. in 1868,

        tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) te Rotterdam op 23 mrt 1893 akte nr. 310 met

                 Judicus Metz, zn. van Gerardus Metz en Adriana Hakkert geb. te Rotterdam in 1868.

 

VIIIh.         Arie Proos Twigt, zn. van Abram Ariens Twigt (VIIi)(arbeider) en Aaltje Proos, geb. in 1829, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Kralingen 46 jaar

                   op 27 dec 1875 Aktenummer: 305,

            tr. met

                  Maria Loeve

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Leendert Twigt, geb. te Kralingen op 20 jun 1862 Aktenummer: 99.

2.              Aaltje Twigt geb. te Kralingen op 17 apr 1864 Aktenummer: 86.

3.              Aaltje Twigt, geb. te Kralingen op 15 sep 1866 Aktenummer: 225.

4.              Abraham Twigt, geb. te Rotterdam in 1860,

          tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 29 jaar oud) te Rotterdam op 11 mrt 1885 Opmerkingen       akte nr. 187

                 Bron      Rotterdam 1885 a098 met

                Neeltje Hannik, dr. van Samuel Hannik en Maria Diepenhorst, geb. te Oud‑Beijerland in 1856.

 

VIIIi.           Arie Twigt, zn. van Bruin Twigt (VIIl)en Elisabeth Cornelia Prins, geb. te Krimpen a/d Ijssel op 8 apr 1841,

                   ovl. (43 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel 43 jaar op 25 jan 1885,

             tr. (resp. 32 en 25 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel op 28 jun 1873 Aktenummer: 9 met

                   Aagje Gog van, dr. van Hendrik Gog van en Hilletje Groot de, geb. te Krimpen a/d Ijssel op 23 feb 1848, ovl. (76 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel op 18 sep 1924.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Bruin Twigt, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1874,

         tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) te Capelle a/d Ijssel op 4 jun 1898 Aktenummer: 10 met

                Jacoba Brand dr. van Willem Brand en Adriana Alblas, geb. te Streefkerk in 1877. .

2.              Hillegonda Twigt, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1877, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel Leeftijd: 67 op 3 dec 1943 Aktenummer: 49,

        tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 25 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel op 19 feb 1898 Aktenummer: 7 met

                 Reinier Zondervan, zn. van Hendrik Zondervan en Dirkje Breningen van, geb. te Capelle a/d Ijssel in 1873.

3.              Hendrik Twigt, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1881, ovl. (ongeveer 27 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel Leeftijd: 27 op 28 nov 1908 Aktenummer: 51,

          tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel op 25 nov 1905 Aktenummer: 22 met

                 Klazina Baas, dr. van Teunis Baas en Teuntje Noorlander, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1882. .

4.              Adrianus Twigt, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1884,

         tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 27 jaar oud) te Krimpen a/d Ijssel op 4 sep 1909 Aktenummer: 22 met

                 Petronella Visser, dr. van Leendert Visseren Lena Maria Stout, geb. te Krimpen a/d Ijssel in 1882.

 

 

VIIIj.           Hendrik Leendert Twigt, zn. van Hermanus Twigt (VIIm)en Adriana Muijsson, geb. te Rotterdam op 31 dec 1851 Opmerkingen

                   akte nr. 3598, ovl. (40 jaar oud) te Rotterdam leeftijd 40 jaar op 31 dec 1891 Opmerkingen  akte nr. 15

          tr. met

                  Hendrina Rijnsdorp

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Doodgeb. zoon Twigt, geb. te Rotterdam op 4 mei 1889 Opmerkingen akte nr. 1719;

 

 

 

 

                                                               Voor reacties mail naar       j.zwart13@chello.nl

 

                                       Terug naar de hoofdpagina    http://members.chello.nl/j.zwart13/