Genealogie van Jacob Andriesz Bal / Huydecoper

 

 

 

                                 Aangevuld met de   Vroedschap van Amsterdam 1578-1795 van Elias en met die uit het boek S.A.C Dudok van Heel genaamd

                                 ,, Van Amsterdamse burgers tot Europese Aristocraten Band II " en uit het Digitaal Archief Amsterdam

 

 

 

 

Generatie I

 

 

I.               Jacob Andriesz Bal,

         tr. met

                 Machteld Geurtsdr Beuningen van

                 Uit dit huwelijk één zoon:

 

1.              Jan Jacobsz. Bal alias Huydecoper, geb. in 1541, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op 26 apr 1624, volgt II.

 

Generatie II

 

 

II.              Jan Jacobsz. Bal alias Huydecoper, zn. van Jacob Andriesz Bal (I) en Machteld Geurtsdr Beuningen van, geb. in 1541,

                 ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op 26 apr 1624,

 

                 Jan Jacobsz Bal alias Huydecoper.
R. 1 5 7 8 -- 1 6 2 4 ; verkozen door de afgevaardigden van schutterijen de 27 Mei1578.
Regent St. Pietersgasthuis 1579; Colonel der Burgerij 1580; Heemraad.
van den Nieuwer - Amstel1580; Regent Burgerweeshuis 1597.
Was in 1618 Bewindhebber van de Magellaensche Compagnie, die op.
Zuid - Amerika handel dreef (a).
Leerlooier en handelaar in huiden.(b)\ woonde eerst (1595) in de Nes,inden Soutberch", daarna (1606 en tot zijn overlijden) in de

                Sint Anthonis -breestraat,in 't Huys van Nassauwen".
Hij kocht in 1608 de, hysing e mette hoffstede genaemt de Gouden Hoeff 92. gelegen op de Vecht in 't Sticht van Utrecht in de.
nabijheid waarvan zich eene steenbakkerij bevond, die mede zijn eigendom was. --Bij zijn overlijden liet hij een vermogen na van 170.000. -- (c).

            tr. (ongeveer 23 jaar oud) (1) in 1564 met

                 Lijsbeth Hendricksdr. Wou, begr. te Amsterdam op 6 jan 1595

 

                
 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Aeltgen Jansdr Huydecoper,

          tr. met

                 Hendrick Servaes Claesz, begr. 30 A u g. 1636.

2.              Jacob Jansz Huydecoper, geb. te Amsterdam in 1568.

                 Jacob Jansz. Huydecoper, geb. 1568, maakte met de eerste Nederlandsche

                 vloot, die, onder opperbevel van Corneis de Houtman, 2 April 1595 naar

                 Oost-Indië  onder zeil ging, de reis mede ; in 't najaar v a n 1597 in 't vader-

                 land terug gekeerd zijnde, zeilde hij, na 12 M i 1598 door  Prins Maurits   benoemd te zijn tot Kapitein van 't schip de Hope "

                 Deel uit makende van eene vloot van vier schepen , welke onder bevel van den Admiraal Olivier van Noort  eene reis om de wereld zou maken ,

                 13 Sept. 1598 weder te Goedereede uit.

                 Hij overleed gedurende de reis aan boord van zijn schip op de hoogte van 't eiland Sint Sebastiaan  op de kust van Zuid Amerika  5 Okt 1599

3.              Machteld Jansdr Huydecoper,

           tr. met

                  Gerrit Willemsz Kieft

4.              Teuntgen ( Anthonia) Jansdr Huydecoper, geb. te Emden [Duitsland] op 15 jul 1573 15 Juli 1573,

                  ovl. (65 jaar oud) te Amsterdam op 26 jul 1638 Stierf kinderloos,

          tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 24 jun 1596 met

                 Job Claesz Gijblant, zn. van Claes Jobsz Gijblant en Marijtge Heerendr, geb. te Franeker op 22 dec 1572, begr. te Haarlem op 30 aug 1636 Grote kerk.

                 Raad van Haarlem 1603, Sch. ald. 1604, B e w i n d h. v a n de Magellaensche.
Compagnie in 1624 (), wonende te H a a r l e m en eigenaar v a n de hofstede.
Dalenberch  onder  Overveen
.

5.              Hendrick Wou Jansz, geb. in 1578, ovl. (ongeveer 23 jaar oud) in 1601.

6.              Lijsberth Jansdr Huydecoper, tr. met Pieter Jacobsz Rijn vanxe "Rijn van:Pieter". Uit dit huwelijk geen kinderen.

7.              Geertruyd Jansdr Huydecoper,

             tr. met

                 Jacob Lucasz Rotgans

 

                 Jan Jacobsz. Bal alias Huydecoper,

         tr. (resp. ongeveer 55 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Amsterdam op 2 mei 1596 2 M e i 1596 met

                 Lijsbeth Gerritsdr Gemen van, geb. te Deventer in 1566, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Amsterdam op 27 sep 1652

                 Toen wonende op den Singel.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Joan Huydecoper, geb. in 1599, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op 26 okt 1661, volgt III.

 

Generatie III

 

 

III.              Mr Joan Huydecoper, zn. van Jan Jacobsz. Bal alias Huydecoper (II) en Lijsbeth Gerritsdr Gemen van, geb. in 1599,

                 ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op 26 okt 1661,

 

                Not bij Joan.
Dudok blz 581.
ridder, heer van Maarsseveen en Neerdijk 1661, rekenmeester 1651/54, comm Kleine Zaken 1652/53/57, comm Huw Zaken 1655/58/59/60/61,

                Sch 1656/62/63/65/66/70, R 1662-1704, Wmr 1668/69, comm zeezaken 1671/72, comm Wisselbank 1672, B 1673/75/78/80/82/84/86/87/89/90/92/93/,

                Thes 1674/79/83/85/95/96/97/98/99/ 1700/01/02/03/04 en raad ter admiraliteit te Amsterdam 1681 van Amsterdam, vaandrig 1650-1653 en luitenant 1653-1656

                wijk X X V I I I, kapitein 1656-1659 Wijk X X I X en 1659-1672 Wijk X X X V, luitenant-kolonel 1672-1673, bewindhebber V O C Kamer Amsterdam 1666-..,

                meesterknaap houtvesterij van Brederode., sterfheer van Urk en Emmeloord 1677, hoofdingeland Watergraafsmeer 1678, commissaris van het zandpad

                op Utrecht 1678, de wagenweg op Duivendrecht.. en van de Nieuwe Plantage 1682, woonde in 1656 aan de Lauriersgracht ( nr 86 cum annexis ) (e),

                eigenaar van de hofstede, Goudesteijn "aan de Vecht onder Maarssen.

 

           tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 30 jaar oud) (1) te Amsterdam op 20 jul 1621 met

                 Lysbeth Bisschop de, dr. van Jan Philipsz en Lijsbeth Hermansdr, ged. te Amsterdam op 31 mrt 1591 OK, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) te Amsterdam in 1622.

             

 

                  Mr Joan Huydecoper,

          tr. (resp. ongeveer 25 en 20 jaar oud) (2) op 9 jul 1624 met

                   Maria Coymans, dr. van Balthasar Coymans en Isabeau Pickere de, geb. te Amsterdam op 9 nov 1603, ovl. (43 jaar oud) te Amsterdam op 27 mrt 1647.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Joan Huydecoper, geb. in 1625, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) in 1704, volgt IV.

2.              Leonora Huydecoper, ged. te Amsterdam op 23 mrt 1631

                 kind: , Leonora

                 doopdatum:23-03-1631

                 kerk: Nieuwe Kerk

                 godsdienst: Hervormd

                 vader Huijdecoper, Joan

                 moeder: Coemans, Maria

                 bronverwijzing:DTB 41, p.128.

3.              Geertruijtje Huydecoper, ged. te Amsterdam op 30 jul 1634

                 kind: , Geertruijtje

                 doop datum:30-07-1634

                 kerk:Nieuwe Kerk

                 godsdienst:Hervormd

                 vader:Huijdecoper, Joan

                 moeder:Coijmans, Maria

                 bronverwijzing:DTB 41, p.327.

4.              Constantia Huydecoper, ged. te Amsterdam op 30 mrt 1636

                 kind: , Constantia

                 doopdatum:30-03-1636

                 kerk:Nieuwe Kerk

                 godsdienst:Hervormd

                 vader:Huijdecoper, Joan

                 moeder:

                 Coijmans, Maria

                 bronverwijzing:

                 DTB 41, p.432

5.              Jeronimus Huydecoper, ged. te Amsterdam op 24 mei 1637

                 kind:, Jeronimus

                 doopdatum: 24-05-1637

                 kerk:Nieuwe Kerk

                 godsdienst:Hervormd

                 vader: Huijdecoper, Joan

                 moeder  Coijmans, Maria

                 bronverwijzing: DTB 42, p.25.

6.              Elisabet Huydecoper, ged. te Amsterdam op 13 jun 1638

                  kind:, Elisabet

                 doopdatum:13-06-1638

                 kerk:Nieuwe Kerk

                 godsdienst: Hervormd

                 vader: Huijdecoper, Joan

                 moeder:Coemans, Maria

                 bronverwijzing:DTB 42, p.86.

7.              Jacoba - Suffia Huydecoper, ged. te Amsterdam op 20 mei 1640

                  kind:, Jacoba - Suffia

                 doopdatum:20-05-1640

                 kerk:Nieuwe Kerk

                 godsdienst: Hervormd

                 vader:Huijdecoper, Joan

                 moeder:Coemans, Maria

                 bronverwijzing:DTB 42, p.197.

 

Generatie IV

 

 

IV.            Joan Huydecoper, zn. van Mr Joan Huydecoper (III) en Maria Coymans, geb. in 1625, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) in 1704,

       tr. met

                Sophia Coymans, dr. van Joan / Johannes Coymans en Sophia Trip, geb. in 1636, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) in 1714.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Joseph Huydecoper, geb. op 17 mrt 1667 1 7 Mrt. 1 6 6 7, ovl. (41 jaar oud) op 11 jan 1709, begr. te Voorburg,

          tr. (resp. 39 en ongeveer 22 jaar oud) te Abcoude op 17 mrt 1706 17 Mrt. 1 7 0 6 met

                 Sophia Isabella Coymans, dr. van Mr. Elias Huydecoper en Isabella Catharina Muelen van der, geb. in 1684,

                 ovl. (ongeveer 24 jaar oud) op 31 jan 1708 31 J a n. 1708, begr. te Voorburg.

                 Mr. Joseph Huydecoper Heer van Maarseveen en Neerdijk.
R. 1705--1709.
Secr. 1 6 8 6 (a), S c h. 1 7 0 6.
Bewindh. O.-Ind. C o m p. 1 7 0 5.
Commiss. van 't Z a n d p a d op Utrecht 1 7 0 5 ; Commiss. van den Duiven-.
drechtschen W a g e n w e g 1 7 0 5.
Woonde op de Keizersgracht, over de Westerniarkt, in 't groot,huis.
van Coymans".
(M r. Joseph Huydecoper werd na het overlijden van Marlinus Fontaine door Burgemeester. van.
Amsterdam in December 1 6 9 0 aan den Koning Stadhouder Willem I I I [gerecommandeerd voor het.
ambt van Drossaart van Muiden, doch zonder gevolg (zie deel I, p. C X X X I V )
.

2.              Jan Elias Huydecoper, geb. te Amsterdam op 13 apr 1669, ovl. (74 jaar oud) te Amsterdam op 5 feb 1744, volgt V.

 

Generatie V

 

 

V.             Jan Elias Huydecoper, zn. van Joan Huydecoper (IV) en Sophia Coymans, geb. te Amsterdam op 13 apr 1669, ged. te Amsterdam op 14 apr 1669

                 kind    Jan Elias

                 vader         Joan Huijdekoper

                 moeder      Sophia Coijmans

                 doop           14 april 1669

                 religie         Hervormd, Wester Kerk

                 bron           106 p.333, ovl. (74 jaar oud) te Amsterdam op 5 feb 1744, begr. te Maarssen op 13 feb 1744 bijgezet Maarssen kerk (grafkapel ) (beluid ),

 

                 Not bij Jan.
Dudok blz 581.
heer van Maarsseveen en Neerdijk 1704.
Vaandrig van een compagnie voetknechten onder kapitein Van Outshoorn 1686, comm Kleine zaken 1690/91/92/1704/05/06, comm Desolate Boedelskamer 1693/94/95/96/97/98/99/1700/01/02/07, Sch 1703/08/09/, R 1710-1744, Wmr 1711/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/28/29/30/31/32/34/35/36/37/38/,

                 gecommitteerde raad 1725-1727, B 1739/45 en Thes 1740, 1741 /42/ 43/44/ van Amsterdam, kapitein Wijk X L I I I 1704-1719, post meester van het

                 Keuls postcomptoir 1686, Kmr N.W K a K, 1687-1688 en N K 1688-1690, commissariaat van het Utrechtse zandpad 1705, inkomen 1742 f 16.000,-, woonde

                 in 1692 bij zijn vader aan de Lauriersgracht ( nr 86 ) (e), in 1693 aan de Herengracht tussen Vijzelstraat en Reguliersgracht ( nr..) en in 1695 aan de

                 Keizersgracht bij de Leliegracht (nr 162) (e), eigenaar van de hofsteden, Goudesteyn "1704 en, Silversteijn " 1717 aan de Vecht onder Maarssen.

             

         tr. (resp. 23 en ongeveer 21 jaar oud) te Amsterdam op 3 jun 1692 N K met

                 Agatha Hasselaer, dr. van Mr Gerard ( Gerrit ) Hasselaer en Agatha Pieters ? Hasselaer, ged. te Amsterdam op 16 jul 1670 Remonstrants

                 kind            Agatha

                 vader         Gerrit, Pietersz Hasselaer

                 moeder      Agatha Hasselaers

                 doop           16 juli 1670

                 bron           301 p.116,

   

                 Not bij Agatha.
Dudok blz 581 regentes Oude Mannen - en Vrouwenhuis 1711-1717
.

                 ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Amsterdam op 10 mrt 1741, begr. te Maarssen op 17 mrt 1741 bijgezet Maarssen kerk ( grafkelder ) 17-3-1741.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Jan Huydecoper, geb. te Amsterdam op 11 mrt 1693, ovl. (59 jaar oud) te Amsterdam op 2 apr 1752, volgt VI.

2.              Agatha Huydecoper, ged. te Amsterdam op 12 apr 1694

                 kind Agatha

                 vader Jan Elias Huijdekooper

                 moeder Agatha Hasselaar

                 doop 12 april 1694

                 religie Hervormd, Wester Kerk

                 bron108 p.127 (getuige: Joan Huydekooper de jonge, Mevr Marya Eleonora Huydekoper huisvrouw van de Hr Reael )

                 begr. te Amsterdam op 27 apr 1694 O K ( N Z 332/333 ) ( Keizersgracht bij de Leliegracht ).

3.              Agatha Huydecoper, ged. te Amsterdam op 27 mei 1695

                 kind Agatha

                 vader Jan Elias Huijdekooper

                 moeder Agatha Hasselaar

                 doop 27 mei 1695

                 religie Hervormd, Wester Kerk

                 bron 108 p.146 (getuigen: Pieter Reael en Juffr Agatha Werkhooven),

                 ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 16 okt 1780, begr. op 20 okt 1780 Kloosterkerk,

         tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 30 jaar oud) (1) te Amsterdam op 8 jun 1717 met

                 Gilles Sautijn, zn. van Gilles Sautijn en Elisabeth Tilt van, ged. te Amsterdam op 23 jun 1686

                 kindGillis

                 vaderGillis Sautijn

                 moederElijsabet van Thilt

                 doop23 juni 1686

                 religieHervormd, Wester Kerk

                 bron107 p.535

                 opm.Ber. va. Regerent Schépen, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Amsterdam op 27 okt 1722.

                 not bij Gillis Dudok blz 582.
collateraal belastbaar vermogen f 134.000,-
.

         tr. (resp. ongeveer 28 en 29 jaar oud) (2) te Sloterdijk op 9 feb 1724 met

                 Govert Slingelandt, zn. van Mr Simon Slingelandt en Susanne Wildt de, geb. te 's‑Gravenhage op 28 jun 1694,

                 ged. te 's‑Gravenhage op 30 jun 1694 Kloosterkerk, ovl. (73 jaar oud) te Aken [Duitsland] op 2 nov 1767, begr. te 's‑Gravenhage op 6 nov 1767 Kloosterkerk.

                 not bij Govert

                 Dudok blz 582.
heer van de Kleine Lindt, West-IJsselmonde 1722 en Patijnenburg 1736.
student Leiden 9 juni 1710 en promotie aldaar 7 aug 1716, advocaat Hof van Holland 18 sept 1716, veertigraad 1719, achtraad 1724,

                 oudraad 1724-1728 ( desisteerde ) Sch 1723/26 van Dordrecht drossaard 1722-1725 van de stad en baronie van Breda,

                 ontvanger-generaal van Holland en West-Friesland 19 nov 1728.

4.              Sophia Huydecoper, geb. te Amsterdam op 30 mrt 1699, ged. te Amsterdam op 1 apr 1699

                  kind Sophia

                 vader Jan Elias Huijdekoper

                 moeder Agatha Hasselaer

                 doop 1 april 1699

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 46 p.465 (getuigen: Hr gerbrand Pancras Nicolaeszn, schepen, en Mevr Sophia Coymans huisvrouw van de Hr Burgemeester Huydecoper),

                 ovl. (66 jaar oud) te Amsterdam op 18 jan 1766, begr. te Amsterdam op 25 jan 1766 O K ( NZ 333 ) ( bij avond ),

           tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Amsterdam op 7 jan 1721 N K met

                 Mattheus Buys, zn. van Mr Willem Buys en Elisabeth(Elijsebet) Lestevenon, geb. te Amsterdam op 6 aug 1696,

                 ged. te Amsterdam op 8 aug 1696, ovl. (28 jaar oud) te Aken [Duitsland] op 2 aug 1725,

                 begr. te Amsterdam op 8 aug 1725 OK ( NZ 333 ) ( uit de schuit.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen.

5.              Gerrit Huydecoper, ged. te Amsterdam op 9 mrt 1703

                 zoon Gerrit

                 vader Jan Elias Huijdekooper

                 moeder Aghata Hasselaer

                 getuigen juffrouw Avelina Hasselaer

                 de heer Joan Huijdekooper Schepen

                 pastorAdrianus Beukelaar

                 doop 9 maart 1703

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron108 p. 563 (oud pag. 567; folio 280) nr. 8,

                 begr. te Amsterdam op 19 dec 1703 O K ( N Z 332/333 ) ( Keizersgracht bij de Leliegracht ).

6.              Agenies Constantia Huydecoper, ged. te Amsterdam op 2 nov 1704

                 zoon Agenies Constantia

                 vader Jan Elijas Huijdecooper

                 moeder Aghata Hasselaer

                 getuigen vrouwe Sophia Coijmans huisvrouw van (1

                 de heer [..] Huijdecooper (2

                 Constantia Huijdecooper huisvrouw van (3

                 de heer Willem Carel van der Muelen (4

                 de heer Gerret Hasselaer

                 pastor Cornelius Schutting

                 doop 2 november 1704

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 109 p. 30 (folio 15v) nr. 21,

                 ovl. ..................

7.              Gerrit Huydecoper, ged. te Amsterdam op 25 mei 1708

                 zoon Gerret

                 vader Jan Elijas Huijdekooper

                 moeder Agatha Hasselaer

                 getuigen de weledele heer Hendrick Hooft (1

                 Sophija Huijdekooper huisvrouw van

                 de heer Willem van der Muelen Heer van Oud-Broekhuizen. Raadsheer in het provinciale hof van Utrecht

                 pastor Johannes van Staveren

                 doop 25 mei 1708

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 109 p. 177 (folio 89) nr. 4,

                 begr. te Amsterdam op 25 dec 1711 O K ( N Z 332) ( Keizersgracht ).

 

Generatie VI

 

 

VI.            Jan Huydecoper, zn. van Jan Elias Huydecoper(V) en Agatha Hasselaer, geb. te Amsterdam op 11 mrt 1693, ged. te Amsterdam op 13 mrt 1693

                 kind   Jan

                 vader         Jan Elias Huijdekooper

                 moeder      Agata Hasselaer

                 doop           13 maart 1693

                 religie         Hervormd, Nieuwe Zijds Kapel

                 bron           68 p.113, ovl. (59 jaar oud) te Amsterdam op 2 apr 1752, begr. te Maarssen op 11 apr 1752

                 Bijgezet zonder staatsie Maarssen kerk (familiekelder) ( beluid van 4 april-14 mei driemaal daags behalve op zondag,

 

                not bij Jan

                Dudok blz 583.

                heer van Maarsseveen, Neeerdijk 1744 en Nigtevecht 1721.

                Promotie Utrecht 12 maart 1714, comm 100 e penning 1724, Sch 1725 comm zeezaken 1726/27/28/29/, exijsmeester 1730/31/32/33/34/35/36/, Thes extr ord 1737/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48, R 1744-1752, B 1749 en Thes 1750-/51/52/ van Amsterdam, kapitein Wijk X L I I I 1710-1732,

                 bewindhebber W I C Kamer Amsterdam 1735-1740, postmeester van het Hamburgs postkantoor ( helft ) 1740, inkomen 1742 f 8000,-,

                 regent Gasthuizen 1723-1724, commissaris van het zandpad op Utrecht 1736, woonde aan de Lauriergracht ( nr 86 ) (e), in 1732 en in 1739

                  aan het Singel tegenover de Regulierstoren in, het Huis van Huydecoper "( nr 548) (e) en van 1736-1738 aan de Kloveniersburgwal in, letter

                 A "( nr 72 ), eigenaar van de hofstede, Goudesteijn "aan de Vecht bij Maarssen dat in 1754 door zijn weduwe opnieuw werd opgetrokken.

         tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) (1) te Abcoude op 9 jul 1721 met

                 Marija Agatha (Maria Agatha) Real(Reael), dr. van Pieter Reael en Maria Eleonora Huydecoper, geb. te Amsterdam op 19 jul 1695,

                 ged. te Amsterdam op 22 jul 1695

                 kind   Marija Agatha

                 vader         Pieter Reael

                 moeder      Marija Agatha van marseveen Huijdekooper

                 doop           22 juli 1695

                 religie         Hervormd, Wester Kerk

                 bron           108 p.149,

                 ovl. (35 jaar oud) te Amsterdam op 4 feb 1731 overleden in de kraam, begr. te Maarsseveen op 10 feb 1731 Bijgezet Maarsssen kerk (familiekelder ) ( beluid).

 

                 not bij Maria Dudok blz 583.
vrouwe van Nigtevecht, regentes Burgerweeshuis 1748-1793
.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Maria Agatha Eleonora Huydecoper, ged. te Amsterdam op 4 feb 1731

                 dochter Maria Agatha Eleonora

                 vader Jan Huijdekooper van Marsseveen

                 moeder Maria Agatha Reael

                 getuigen Jan Reael

                 Agatha Hasselaer huisvrouw van

                 Elias Huijdekooper

                 pastor Casparus Goris

                 doop 4 februari 1731

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron 101 p. 205 (folio 103) nr. 16,

                 ovl. (ongeveer 4 dagen oud) te Amsterdam op 8 feb 1731 begraven met de moeder.

 

                 Jan Huydecoper,

         tr. (resp. 40 en 27 jaar oud) (2) te Utrecht op 30 jun 1733 Catharijnekerk met

                  Sophia Maria Agatha Muelen van der, dr. van Willen Muelen van der en Sophia Huydecoper, geb. te Utrecht op 16 dec 1705,

                  ged. te Utrecht op 20 dec 1705 Dom, ovl. (87 jaar oud) te Amsterdam op 25 jan 1793, begr. te Maarsseveen op 31 jan 1793 bijgezet Maarssen kerk (grafkapel) ( niet beluid ).

                 Not bij Sophia

                 Dudok blz 583.
regentes Burgerweeshuis 1748-1793
.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Jan Elias Huydecoper, geb. te Utrecht op 7 jan 1735, ovl. (73 jaar oud) te Amsterdam op 17 feb 1808, volgt VIIa.

2.              Sophia Huydecoper, geb. te Amsterdam op 5 aug 1739, ged. te Amsterdam op 7 aug 1739

                 dochter Sophia

                 vader Jan Huijdecoper van Marseveen

                 moeder Sophia Maria Agata van der Muelen

                 getuigen Willem van der Muelen

                 Agata Hasselaar

                 pastor Theodorus van Schelluijne

                 doop 7 augustus 1739

                 religie Hervormd, Oude kerk

                 bron23 p. 93 (folio 47) nr. 1, Regentes Gasthuizen 1768-1798,

                 ovl. (61 jaar oud) te Utrecht op 4 feb 1801, begr. te Maarseveen op 10 feb 1801 bijgezet zonder staatsie

                 ( Nieuwe Gracht bij de Schalkensteeg ),

          tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) te Amsterdam op 17 feb 1762 N K met

                 Mr Jan Boudaen, zn. van Abraham Boudaen Courten en Cornelia Machelina Hurgronje, geb. te Middelburg op 23 mrt 1733,

                 ovl. (35 jaar oud) te Nieuw‑Maarsseveen h, Annenhof " op 26 okt 1768.

                 Not bij Jan

                 Dudok blz 588.
heer van Schellach.
promotie Utrecht 31 maart 1757 R 1757-(1762) en Sch.. van Middelburg, bewindhebber V O C Kamer Amsterdam 1761-1763,

                eigenaar van de hofstede, Annenhof "aan de Vecht.

                 Uit dit huwelijk 3 dochters.

3.              Agatha Huydecoper, ged. te Amsterdam op 27 sep 1741

                 dochter Agatha

                 vader Jan Huijdekoper van Maerseveen

                 moeder Sophia Maria Agatha van der Meulen

                 getuigen Jan Elias Huijdekoper

                 Sophia Huijdekoper weduwe van

                 [..] Buijs

                 pastor Jacobus Covijn

                 doop 27 september 1741

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 53 p. 72 (folio 36v) nr. 8.

4.              Willem Huydecoper, geb. te Amsterdam op 8 feb 1744, ovl. (71 jaar oud) te Maartensdijk op 12 apr 1815, volgt VIIb.

 

Generatie VII

 

 

VIIa.         Jan Elias Huydecoper, zn. van Jan Huydecoper (VI) en Sophia Maria Agatha Muelen van der, geb. te Utrecht op 7 jan 1735, ged. te Utrecht op 9 jan 1735 Dom

                 (getuigen: Hr Willem van der Muelen en vrouwe Zophia van der Muelen),

 

                 not bij Jan Dudok blz 384.
promotie Utrecht 29 okt 1756, comm 100 e penning 1756/57, comm Kleine Zaken 1758/60, R 1769-1795, Sch 1761/64/72/73, comm zeezaken 1762/63/75/76,

                comm Desolate Boedelskamer 1765/66/67/, gedeputeerde ter Generaliteits Rekenkamer 1768-1770 en 1777-1779, rekenmeester 1772, Wmr 1780,

                Thes 1781/82/83/84/86/87, B 1785/88/9194/ en raad ter Admiraliteit 1789-1790 van Amsterdam, direkteur van de kolonie Suriname 1793, postmeester

                (helft) Antwerpen postcomptoir 1744-1751, commies van het zandpad op Utrecht 1772, commissaris tot het opzicht en de directie van 's lands werken

                 in het IJ 1782, commissaris politiek in de kerkeraad 1785, houtvester der stad 1789, curator Illustre School en scholarch Latijnse Scholen 1789, sterfheer

                 van Urk en Emmeloord 1789, woonde aan het Singel bij de Bergstraat ( nr 146 ) (e- 1768 ) en aan de Keizersgracht in, het Huis van Coymans "

                ( nr 177) ( e-1780) eigenaar van de hofstede, Doornenburgh "aan de Vecht onder Maarsseveen.

                 ovl. (73 jaar oud) te Amsterdam op 17 feb 1808, begr. te Maarsseveen op 23 feb 1808 bijgezet Maarssen kerk (grafkelder ),

           tr. (resp. 28 en 31 jaar oud) (1) te Maarssen op 26 jul 1763 met  

                 Barones Isabella Agneta Lockhorst van, dr. van Diderik Lockhorst van en Maria Catharina Alida Tuyll van Serooskercken, geb. te Utrecht op 7 jan 1732,

                 ged. te Utrecht op 13 jan 1732 Dom, ovl. (32 jaar oud) te Amsterdam op 25 dec 1764,

                 begr. op 4 jan 1765 uitgevoerd met staatsie naar Maarssen en in stilte bijgezet kerk (Familiekapel ) ( beluid ).

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Sophia Maria Agatha Huydecoper, ged. te Amsterdam op 9 dec 1764

                 dochterSophia Maria Agatha

                 vaderJan Elias Huijdecoper van Maarsseveen

                 moederIsabella Agneta van Lokhorst

                 getuigenWillem Huijdecoper

                 Sophia Maria van der Meulen weduwe van (1

                 Jan Huijdecoper van Maarsseveen

                 pastorAdrianus Buurt

                 doop9 december 1764

                 religieHervormd, Westerkerk

                 bron111 p. 654 (folio 325v) nr. 1,

                 ovl. (ongeveer 2 maanden oud) te Amsterdam op 20 feb 1765, begr. te Maarsseveen op 23 feb 1765 bijgezet Maarsseveen kerk ( Kapel ).

    

 

 

                 Jan Elias Huydecoper,

            tr. (resp. 33 en 35 jaar oud) (2) te Haarlem op 24 apr 1768 Gr K met

                  Anna Elisabeth Schuylenburch, dr. van Willlem Schuylenburch en Elisabeth Magdalena Gevaerts, geb. te Delft op 11 okt 1732,

                  ged. te Delft op 14 okt 1732 O K, ovl. (74 jaar oud) te Maarsseveen op 17 sep 1807, begr. te Maarssen op 23 sep 1807 bijgezet Maarssen kerk ( garfkelder.

 

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Joan Huydecoper, geb. te 's‑Gravenhage op 6 feb 1769, ovl. (67 jaar oud) te Baden‑Baden [Duitsland] op 9 aug 1836, volgt VIIIa.

2.              Willem Huydecoper, geb. te 's‑Gravenhage op 15 jul 1770, ged. te 's‑Gravenhage op 22 jul 1770 Kloosterkerk 

                 (getuige: Elisabeth Magdalena Gevarts, weduwe van Schuylenburgh),

                 ovl. (61 jaar oud) te Maarsseveen op 4 sep 1831,

          tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 9 feb 1800 en ontbonden met

                 Jacoba Teding van Berkhout, dr. van Mr Willem Hendrik Teding van Berkhout en Maria Agatha Kreschmar, geb. te Delft op 12 mrt 1776,

                 ged. te Delft op 17 mrt 1776 O K, ovl. (71 jaar oud) te Haarlem op 5 jul 1847.

                 Not bij Willem

                 Dudok blz 588.
belijdenis 20 juni 1790 en vertrokken met attestatie naar Maarssen 24 jan 1811, kassier van de Wisselbank, Kmr Am K 1789-1793 en O K 1793-1796
.

3.              Cornelis Jacob Willem Huydecoper, ged. te Amsterdam op 21 jun 1772

                 (getuigen: Mr Willem van Heemskerk, burgemeester en raad en Vrouwe Cornelia Jacoba van Schuylenburch),

                  ovl. (ongeveer 15 jaar oud) te Maarsseveen op 20 jul 1787.

 

                 Anna Elisabeth Schuylenburch, dr. van Willlem Schuylenburch en Elisabeth Magdalena Gevaerts,

           otr. (2) te Delft op 1 jun 1754, tr. (beiden 21 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 16 jun 1754 Hoogduitse kerk met

                 Mr Nicolaes Dierckens, zn. van Mr Willem Dierckens en Agneta Cormelia Raet de, geb. te Haarlem op 5 feb 1733, ged. te Haarlem op 8 feb 1733 Gr K,

                 ovl. (22 jaar oud) te Bloemendaal h, Saxenburg " op 25 okt 1755, begr. te Haarlem op 11 nov 1755 Gr K (Zuidertrans kelder De Raet ) ( beluid --wapenbord opgehangen ).

                 Not bij Nicolaes Dudok blz 585 student rechten Leiden 14 sept 1750 en promotie 2 mei 1754, comm Kleine Zaken 1753/54 van Haarlem,

                 collateraal balastbaar vermogen f 37.523.5,-, woonde aan de Nieuwe Gracht (nr 13 ) (e), eigenaar van de hofstede, Saxenburg "onder Bloemendaal 1755-1757.

  

 

VIIb.          Mr Willem Huydecoper, zn. van Jan Huydecoper (VI) en Sophia Maria Agatha Muelen van der,

                geb. te Amsterdam op 8 feb 1744, ged. te Amsterdam op 14 feb 1744

                 zoon   Willem

                 vader         Jan Huijdecoper van Maerseveen

                 moeder      Sophia Maria Agata van der Muelen

                 getuige       Constantia van der Muelen huisvrouw van

                 Frans Godaert van Lijnden van Hemmen

                 pastor         Broërius Brouwer

                 uitwerking  1724 02 12

                 doop           14 februari 1744

                 religie         Hervormd, Nieuwezijdskapel

                 bron           70 p. 206 (folio 102v) nr. 3, Heer van Nigtevecht,

          ovl. (71 jaar oud) te Maartensdijk h, Beukenrijk " op 12 apr 1815, begr. te Nigtevecht,

                 tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) te Westbroek op 1 aug 1764 met

                 Constantia Isabelle Ferdinanda Weede van, dr. van Everard (Evert) Weede van en Phillippina Baltina Elisabeth Arkel van

                 geb. te Utrecht op 26 apr 1743, ged. te Utrecht op 1 mei 1743, ovl. (63 jaar oud) te Maartensdijk op 14 feb 1807, begr. te Nigtevecht.

                 not bij Willem

                 Dudok blz 593 promotie Utrecht 23 april 1763, maakte een grand tour over zee naar Portugal en Italie 1763-1764,

                 comm Wisselbank 1768/69/70/ en secretaris 1771/1795 van Amsterdam, hoogheemraad Hoge Zeeburg en Diemerdijk 1768,

                 woonde aan de Kloveniersburgwal tegenover het Oostindisch Huis, met daarachter in de Zanddwarsstraat een stal en koetshuis (nr 47 ) ( e -1775 ).

 

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Carolina Justina Huydecoper, geb. te Westbroek op 22 mei 1765, ged. te Amsterdam op 26 mei 1765 (getuige: Phillipina Balthina Huydecoper, vrouwe van Maarsseveen),

                 ovl. (23 jaar oud) te 's‑Gravenhage Noordeinde op 23 mei 1788, begr. te Nigtevecht,

           tr. (resp. 22 en 32 jaar oud) te Maartensdijk op 2 okt 1787 met

                 Baron Bartholt Cocq van Haeften, zn. van Baron Jan Walraven Cocq van Haeften en Baronesse Anna Theodora Ursulina Lynden van,

                 geb. te Arnhem op 19 jan 1755, ged. te Arnhem op 23 jan 1755 Gr K, ovl. (53 jaar oud) te Meerloo h, Blitterswijk " bij Venlo op 22 okt 1808.

                 not bij Bartholt

                 Dudok blz 593.
heer van Blitterswijk en Warnsum, brigadier met de rand van Ritmeester 1780, majoor 1783, luitenant-kolonel 1791 en guidon met

                 de rang van Luitenant-kolonel bij het escadron Garde du Corps 1795, heemraad Tielerwaard 1776-177.

2.              Everard Rudolph Gerard Huydecoper, geb. te Nieuw‑Maarsseveen h, Raadhove " op 7 aug 1767, ged. te Maarssen (te Amsterdam) op 16 aug 1767

                 Getuigen de Hoog Wel Geb Hr Rudolph Ferdinand baron van Arkel en de Wel Geb Vrouwe Geertruyd Martina Adriana Zwerts de Laaandas huisvrouw Hr van Arkel,

                 ovl. (82 jaar oud) te Maarssen (te Maarsseveen) h, Gansenhoef " op 9 dec 1849 h, Gansenhoef,

                 not bij Everard

                 Dudok blz 594.
poorter AMsterdam 21 nov 1787 Thes ectr ord 1788/89/90/91/92/93/94 van Amsterdam, luitenant Wijk X X C I I 1787-1795
.

          tr. (resp. 33 en 34 jaar oud) te Utrecht in aug 1801 (6 aug 1801) met zijn

                  nicht Johanna Constantia Isabella Boudaen, dr. van Mr Jan Boudaen en Sophia Huydecoper (Regentes Gasthuizen 1768-1798),

                  geb. te Amsterdam op 12 jun 1767, ged. te Amsterdam op 17 jun 1767

                 dochter Johanna Constantia Isabella

                 vader de heer mr. Jan Boudaan

                 moeder vrouwe Sophia Huijdecoper

                 getuigen weledelgestrenge heer Jacob van Citters (1

                 vrouwe Constantia Isabella van Weede 'Vrouwe Constantia Isabella Ferdinanda van Weede'

                 pastor Filips Serrurier

                 doop 17 juni 1767

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 56 p. 332 (folio 166v) nr. 3

                  ovl. (35 jaar oud) te Utrecht op 13 jan 1803 overleden in de kraam ( Nieuwe Gracht bij de Schalksteeg ), begr. te Nigtevecht bijgezet bijgezet Nigtevecht.

3.              Jan Willem Huydecoper, geb. te Amsterdam op 18 jan 1769, ged. te Amsterdam in 1769

                  zoonJan Willem

                 vaderWillem Huijdecoper

                 moederConstantia Isabella Ferdinanda van Weede

                 getuigeSophia Huijdecoper weduwe van

                 de heer Jan Boudaan Bewindhebber van de V.O.C. ter kamer Amsterdam

                 pastorJohannes Calkoen

                 doop26 januari 1769

                 religieHervormd, Amstelkerk

                 bron126 p. 396 (folio 198v) nr. 3,

 

                  not bij Jan

                 Dudok 594 poorter 1 juni 1786, Kmr Z K 1792, vroedachap 1808-1811, adjunct-maire 1811, wethouder 1811-1816 en 1818-1819,

                 raad 1816-1819 en burgemeester 1817 van Hoorn, hypotheekbewaarder 1817, woonde in 1805 op het Noord en in 1828 op het OOst.

                 ovl. (60 jaar oud) te Hoorn op 27 jan 1829,

           tr. (resp. 34 en 30 jaar oud) te Hoorn op 1 mrt 1803 met

                 Cornelia Merens, dr. van Mr Dirk Merens en Maria Cornelia Gardingen van, geb. te 's‑Gravenhage op 9 aug 1772, ovl. (81 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 22 mrt 1854.

                

4.              Sophia Maria Agatha Huydecoper, ged. te Amsterdam op 21 aug 1772

                 dochter Sophia Maria Agatha

                 vader Willem Huijdecoper

                 moeder Isabella Constantia Ferdinanda van Weede 'Vrouwe Isabella Constantia Ferdinanda van Weede'

                 getuige Sophia Maria van der Meulen weduwe van (2

                 Johan Huijdecoper Heer van Maarsseveen, enz

                 pastor Adrianus Buurt

                 doop 21 augustus 1772

                 religie Hervormd, Oude kerk

                 bron 29 p. 197 (folio 98) nr. 3.

5.              Joan Pieter Huydecoper, geb. te Amsterdam op 29 okt 1773, ovl. (24 jaar oud) te Culemborg op 17 jul 1798, volgt VIIIb.

6.              Jan Elias Huydecoper, ged. te Amsterdam op 19 feb 1775

                  zoon Jan Elias

                 vader Willem Huijdecoper

                 moeder Constantia Isabella Ferdinanda van Weede

                 getuigen de heer Jan Elias Huijdecoper (1

                 vrouwe Anna Elisabeth Huijdecoper geb. (2

                 Schuijlenburg

                 pastor Adrianus Buurt

                 doop 19 februari 1775 Doopdatum 'zondag 17 febr. 1775'

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron 102 p. 437 (folio 219) nr. 11.

7.              Cornelia Henrietta Huydecoper, ged. te Amsterdam op 22 mrt 1776

                 dochter Cornelia Henrietta

                 vader Willen Huijdecoper 'Willem Huijde Coper'

                 moeder Izabella Constantia van Weede Izabella Constantia Ferdinanda van Weede

                 getuigen Hendrik Mourits van Weede

                 Cornelia Straalman

                 pastor Adrianus Buurt

                 doop 22 maart 1776

                 religie Hervormd, Oude kerk

                 bron 30 p. 89 (folio 45) nr. 2.

8.              Balthazar Constantijn Huydecoper, geb. te Amsterdam op 2 dec 1777, ged. te Amsterdam op 2 jan 1778

                  zoon Balthazar Constantijn

                 vader de weledele heer Willem Huijdecoper Heer van Nigtevegt en secretaris van de stad Amsterdam etc

                 moeder vrouwe Constantia Isabella van Weede 'Vrouwe Constantia Isabella Ferdinanda van Weede'

                 pastor Adrianus Buurt

                 geboorte2 december 1777

                 doop 2 januari 1778

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron112 p. 338 (folio 167v) nr. 1.

9.              Gualterus Petrus Huydecoper, geb. te Amsterdam op 24 apr 1781, ged. te Amsterdam op 29 apr 1781

                 zoon Gualterus Petrus

                 vader mr. Willem Huidecooper

                 moeder Constantia Isabella Ferdinanda van Weede 'Vrouwe Constantia Isabella Ferdinanda van Weede'

                 getuige vrouwe Sophia Huidecooper weduwe van

                 de heer Jan Boudaan In leven heer van Schellach en bewindhebber van de V.O.C, kamer Amsterdam

                 pastor Adrianus Buurt

                 geboorte24 april 1781

                 doop 29 april 1781

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron 103 p. 8 (folio 4v) nr. 8.

10.            N N Huydecoper Kraamkind, geb. te Amsterdam, ovl. op 18 aug 1784 Impost 18, begr. te Nigtevecht.

11.            N N Huydecoper, geb. te Amsterdam, ovl. te Amsterdam in dec 1787 Impost 12, begr. te Nigtevecht.

 

Generatie VIII

 

 

VIIIa.         Jhr Mr Joan Huydecoper, zn. van Jan Elias Huydecoper (VIIa) en Anna Elisabeth Schuylenburch,

                 geb. te 's‑Gravenhage op 6 feb 1769, ged. te 's‑Gravenhage op 10 feb 1769 Kloosterkerk

                 (getuigen: Vrouwe Sophia Maria Agatha van der Muelen weduwe van de Wel Ed Gestr Hr Jan Huydecoper van Maarsseveen,

                 burgemeester en raad van Amsterdam, en de Wel Ed Gestr Hr Willen van Heemskerk, schepen en raad van Amsterdam,

                 gerepresenteerd door vrouwe Amelia Jacoba van Heemskerk geboren Schuylenburch),

                 ovl. (67 jaar oud) te Baden‑Baden [Duitsland] op 9 aug 1836, begr. te Maarssen,

 

                 Not bij Joan

                 Dudok Blz 585 promotie Utrecht 2 juki 1791, comm Desolate Boedelskamer 1792/93/94 van Amsterdam, Kmr No K, 1786-1792,

                 commissaris van de binnen en buitenlandse tijdingen 1787, commissaris ter directie van de West-Indische Kolonien 1792, lid raad 1807-1809,

                 comm Bank van Lening 1807/08 en maire 1811 van Amsterdam, lid grote vergadering van notabelen 1814, lis Staten van Holland 1814-1836,

                 commissaris Grootbroek Nationale Schuld 1815-(1830), directeur Nederlandsche Bank 1817-1836, lid Amortisatie - syndicaat 1822-(1830), lid

                 commissie van landbouw departement Amstelland 1807, directeur van de maarschappij tot bevordering der landbouw te Amsterdam 1808,

                 lid 1815 en president 1825-(1830) commissie van landbouw in de provincie ( Noord) Holland, commissaris van het trekpad op Weesp 1807,

                 president commissie zandpaden tussen Amsterdam, \weesp, Muiden en Naarden 1808-1836, hoogheemraad Zeeburg en Diemerdijk (1819) -(1834)

                 werb bij S B van 28 aug 1814 benoemd in de Ridderschap van Holland (akte van erkenning 1 okt 1816 ) inkomen 1813 50.000 francs,

                 woonde aan de Keizersgracht ( nr 177) (e), eigenaar van de hofstede, Doornburgh "onder Maarsseveen en de buitenplaats, Groeneveld "

                 onder Baarn 1787.

                

          tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) (1) te Amsterdam op 14 okt 1792 O K met

                Maria Alewijn, dr. van Mr Gillis Alewijn en Maria Cornelia Margaretha Loon van, geb. te Amsterdam op 23 okt 1772, ged. te Amsterdam op 28 okt 1772 Z K,

                ovl. (21 jaar oud) te Amsterdam op 2 nov 1793, begr. te Maarssen op 7 nov 1793 bijgezet Maarssen kerk (grafkapel ).

   

                 Not bij Maria

                 Dudok blz 586.
collateraal belastbaar vermogen f 87.193.2

 

                  Jhr Mr Joan Huydecoper

           tr. (resp. 26 en 17 jaar oud) (2) te 's‑Graveland op 27 sep 1795 met

                 Sophia Adriana Hove ten, dr. van David Hove ten en Sophia Adriana Kerckrinck, geb. te Amsterdam op 27 mrt 1778,

                 ged. te Amsterdam op 3 apr 1778, ovl. (40 jaar oud) te Eemnes op 1 jul 1818.

 

      

                 Uit een der kinderen uit het

                 tweede huwelijk stamt de thans nog bestaande tak der Jonkheren Huydecoper.

 

                  Jhr Mr Joan Huydecoper,

             tr. (resp. 52 en 43 jaar oud) (3) te Haarlem op 23 apr 1821 met

                 Johanna Louisa Tets van, dr. van Mr Arnoldus Adrianus Tets van en Wilhelmina Jacoba Hartingh, geb. te Voorburg op 12 apr 1778 h, Vreugd en Rust ",

                  ovl. (86 jaar oud) te Baarn op 13 apr 1864 h, Groeneveld ".

                

 

                 Johanna Louisa Tets van, dr. van Mr Arnoldus Adrianus Tets van en Wilhelmina Jacoba Hartingh,

           tr. (resp. 19 en 24 jaar oud) (1) te Dordrecht op 12 sep 1797 met

                 Mr Gijsbrecht Andries Vermeulen, zn. van Mr Pieter Vermeulen en Elisabeth Schoock, geb. te Haarlem op 25 jul 1773,

                ged. te Haarlem op 28 jul 1773 Gr K, ovl. (45 jaar oud) te Heemstede h, Zuiderbouw) op 24 sep 1818, begr. te Haarlem op 1 okt 1818 Gr K.

 

                 not bij Gijsbrecht

                 Dudok blz 587.
heer van Herwijnen.
student rechten Leiden 14 juni 1790 en promotie aldaar 29 juni 1793, darentwijder 1811, vaandrig schutterij 1788, Sch 1803/04, vroedschap 1898-1810

                 van Haarlem, municipale raad 1811-1813, lid provisioneel bestuur 1813, Kmr 1794/1804, plaatsvervangend rechter 1811,plaatsvervangend procureur

                1812-1813, commissaris in het arondisement Haarlem 1813- 1818, lid Provinciale Staten van Holland...-.. en Gedeputeerde Staten van NoordHolland..-..

                woonde aan de Nieuwe Gracht (nr..) ( e-1800-1807 ) en in de Kruisstraat ( nr 45) ( e-1807)

 

 

VIIIb.        Joan Pieter Huydecoper, zn. van Mr Willem Huydecoper (VIIb) (Heer van Nigtevecht) en Constantia Isabelle Ferdinanda Weede van,

                geb. te Amsterdam op 29 okt 1773, ged. te Amsterdam op 3 nov 1773

                 zoon           Joan Pieter

                 vader         Willem Huijdecoper

                 moeder      Constantia Isabella Ferdinanda van Weede

                 getuige       Philippina Baltina van Arkel weduwe van (1

                 de heer E. van Weede

                 pastor         Adrianus Buurt

                 doop           3 november 1773

                 religie         Hervormd, Zuiderkerk

                 bron           102 p.413 (folio 207) nr. 20,

 

                 not bij Joan

                 Dudok blz 596.
poorter 29 okt 1794, comm kleune zaken 1794 en van Amsterdam
.

                 ovl. (24 jaar oud) te Culemborg op 17 jul 1798, begr. te Nigtevecht,

          tr. (beiden 23 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 1 aug 1797 Hoogduitsekerk met

                 Carolina Hillegonda Moulin du, dr. van Carel Diederik Moulin du en Johanna Hillegonda Sluis van der,

                 geb. te Amsterdam op 3 jul 1774, ovl. (61 jaar oud) te Nijmegen op 11 aug 1835.

                

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Willem Huydecoper, geb. te Culemborg op 19 mrt 1798, ged. te Culemborg op 15 apr 1798

                 (getuigen: Willem Huydecoper en Constantia Isabella Ferdinanda van Weede, echtelieden),

                  ovl. (2 maanden oud) te Culemborg op 8 jun 1798, begr. te Nigtevecht.

 

                


 

                                                                                       Voor reacties mail naar j,zwart13@chello.nl

 

                                                                             Terug naar de Hoofdpagina http://members.chello.nl/j.zwart13/