Spekham   Duijvis / Duyvis  en Donker - Duijvis

 

                                               

 

 

 

 

Parenteel van Teeuws Haviksz Duijvis.

 

 

Generatie I

 

 

I.               Teeuws Haviksz Duijvis,

          tr. met

                Trijntje Jans Stoel.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Teewis Duijvis, ged. te Oostzaandam op 22 apr 1714, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) in mei 1770, volgt IIa.

2.              Antje Tewis Duijvis, volgt IIb.

 

 

 

 

Generatie II

 

 

IIa.            Teewis Duijvis, zn. van Teeuws Haviksz Duijvis (I)en Trijntje Jans Stoel., ged. te Oostzaandam op 22 apr 1714,

                 ovl. (ongeveer 56 jaar oud) in mei 1770 Teeuwis Duijvis overleden in mei 1770, lijk aangegeven door Pieter Last op 16.5.1770, impost 3,--.

          tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) in 1740 met

                 Aaltje Jans Spekham, dr. van Jan Jansz Spekham en Marijtje Jacobsdr Klerck, geb. te Oost‑Zaandam op 2 jul 1713,

                 ovl. (ongeveer 77 jaar oud) in 1791 Haar lijk wordt aangegeven op 15.6.1791 Oostzaandam door A. Al, impost 3,--.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Teeuwis Teewisz Duijvis, geb. in 1757, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) in 1823, volgt III.

2.              Kind Duijvis.

3.              Jan Teeuwis Duijvis, geb. te Oostzaandam op 14 jul 1746.

                 http://de-wit.net/bronnen/oostzaandam_d_1745-1778-1.htm.

 

 

IIb.            Antje Tewis Duijvis, dr. van Teeuws Haviksz Duijvis  (I)en Trijntje Jans Stoel.,

         tr. te Oostzaandam op 10 mei 1733

                 http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbrugman&lang=nl;p=jan+jansz;n=keijzer;oc=6

 

                 Huwelijk: jm op de Hogendijk aan de Westzijde, jd op het Fransepad aan de Oostzijde.

                   Huwelijk ook vermeld in trouwboek Westzaandam - met

                 Jan Keijzer

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Guurtje Keijzer, geb. in 1743, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Zaandam Leeftijd: 77 op 22 feb 1815 Aktenummer: 2702.

                 weduwnaar.

 

 

Generatie III

 

 

III.             Teeuwis Teewisz Duijvis, zn. van Teewis Duijvis  (IIa)en Aaltje Jans Spekham, geb. in 1757, Koopman,

                ovl. (ongeveer 66 jaar oud) in 1823,

         tr. (resp. ongeveer 24 en 21 jaar oud) te Broek op Langedijk op 18 mei 1781 met

                Aagje Adriaansd Kuijper, dr. van Arien Kuijper en Neeltje Cornelis Eenigenburg,

                geb. te Langedijk op 21 okt 1759, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) in 1821.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Antje Duijvis, geb. te Zaandam op 19 dec 1789, volgt IVa.

2.              Adriaan Duijvis, geb. te Zaandam op 23 feb 1792, ovl. (43 jaar oud) te Zaandam op 7 sep 1835, volgt IVb.

3.              Jan Spekham Duyvis, geb. te Oostzaandam op 1 jun 1800, ovl. (62 jaar oud) te Oostzaandam op 4 aug 1862, volgt IVc.

 

Generatie IV

 

 

IVa.          Antje Duijvis, dr. van Teeuwis Teewisz Duijvis (III)(Koopman) en Aagje Adriaansd Kuijper, geb. te Zaandam op 19 dec 1789,

         tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Zaandam op 7 jul 1813 akte 37 met

                 Rens Spaans, zn. van Adriaan Spaans en Duijfje Groot, geb. te Koog aan de Zaan op 27 apr 1788, Grutter.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Teewis Spaans, geb. te Koog aan de Zaan in 1816, Commissionair, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Zaandam Leeftijd: 52 op 5 mei 1868

                  Aktenummer: 136,

          tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 35 jaar oud) te Zaandam op 16 jun 1852 Akte 46 met

                  Grietje Berrie Maas, dr. van Adam Berrie Maas en Barber Pan, geb. te Nieuwendam in 1817,

                  (Grietje Berrie

          tr.(2) met

                  Klaas Windelberg).

2.              Dirk Spaans, geb. te Koog aan de Zaan in 1819, Grutter,

          tr. te Koog aan de Zaan op 11 dec 183 akte 18 met

                 Grietje Groot, dr. van Simon Groot en Trijntje Blom, geb. te Zaandam in 1817, Huishoudster.

3.              Duijfje Spaans, geb. te Koog aan de Zaan in 1824,

          tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 23 jul 1848 akte 12 met

                 Hendrik Zwart, zn. van Hendrik Zwart en Aagje Couwenhove, geb. te Zaandijk in 1822, Koopman.

4.              Aaltje Spaans, geb. te Koog aan de Zaan in 1827,

         tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 26 nov 1848 akte 21 met

                  Pieter Beest van, zn. van Jan Beest van en Elizabeth Corellis Lingen van der, geb. te Echteld in 1826, begr. Grutter.

5.              Antje Spaans, geb. te Koog aan de Zaan op 18 feb 1830, ovl. (79 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 25 jun 1909, volgt Va.

 

 

IVb.          Adriaan Duijvis, zn. van Teeuwis Teewisz Duijvis  (III)(Koopman) en Aagje Adriaansd Kuijper, geb. te Zaandam op 23 feb 1792, Pelder,

                 ovl. (43 jaar oud) te Zaandam Leeftijd: 43 op 7 sep 1835 Aktenummer: 0809,

          tr. (beiden 21 jaar oud) te Zaandam op 7 jul 1813 akte 38 met

                Aaltje Spaans, dr. van Adriaan Spaans en Duijfje Groot, geb. te Koog aan de Zaan op 28 okt 1791, Handelaresse.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Duijfje Duijvis, geb. te Zaandam in 1816, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Zaandam Leeftijd: 1 op 14 feb 1817 Aktenummer: 1502.

2.              Teewis Duijvis, geb. in 1818, ovl. (ongeveer 5 jaar oud) te Zaandam Leeftijd: 5 op 1 dec 1823 Aktenummer: 0212.

3.              Duijfje Duijvis, geb. te Zaandam in 1822, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Heemstede op 22 jul 1883, volgt Vb.

4.              Adriaan Duijvis, geb. in aug 1826, ovl. (1 jaar oud) te Zaandam Leeftijd: 4 maand op 4 dec 1827 Aktenummer: 0412.

5.              Aagtje Duijvis, geb. te Zaandam in 1830, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Zaandam op 14 mei 1913, volgt Vc.

 

 

IVc.          Jan Spekham Duyvis, zn. van Teeuwis Teewisz Duijvis  (III)(Koopman) en Aagje Adriaansd Kuijper,

                 geb. te Oostzaandam op 1 jun 1800, Koopman en Olieslager te Koog aan de Zaan, Wethouder 1851-1858 Burgemeester 1858

                , ovl. (62 jaar oud) te Oostzaandam op 4 aug 1862,

 

                  

                                                                                                                  

                                                                                               Jan Spekham Duyvis

 

         tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) (1) te Zaandijk op 23 jun 1824 Akte 5 met

                 Maartje Honig, dr. van Jacob Jansz Honig en Guurtje Jansdr Haremaker, geb. te Zaandijk op 8 mei 1802,

                 ovl. (64 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 27 aug 1866.

                 http://web.inter.nl.net/hcc/Rj.koning/verkade.htm#Michiel%20Pietersz.


Op 27 december 1855 besloten 30 kooplieden tot de oprichting van het Assurantiecontract voor de herbouw van Afgebrande Oliemolens, waarin 58 molens met een verzekerde waarde van 300.000 gulden werden ondergebracht.
Gewone dubbele oliemolens werden voor ƒ 6000,– in de verzekering opgenomen en molens met meerdere oliewerken voor ƒ 7500,–. De deelnemers vonden de verzekering noodzakelijk, omdat het Olieslagerscontract met gelimiteerde bedragen werkte, die niet meer toereikend waren om nieuwe molens te bouwen als er één afbrandde.
De voormannen van dit contract waren Jan Dekker Gerbrandsz uit Westzaan, de Koger burgemeester Jan Spekham Duyvis en zijn Zaandijker collega Dirk Vis. Hoewel in dit contract stoomoliefabrieken niet konden worden verzekerd, was er wel een speciale voorziening opgenomen in het reglement met betrekking tot dit soort nieuwe bedrijven.
Eigenaren van verbrande molens moesten binnen twee maanden aan het bestuur van de verzekering bekend maken of er tot herbouw werd overgegaan. Zij hadden dan wel het recht een ”door stoom gedreven molen op te stellen, hoezeer deze laatste soort niet in dit contract wordt opgenomen.” 5.
De saamhorigheid onder de olieslagers was dus groot en drie jaar na de bouw van De Liefde was men er kennelijk al van overtuigd, dat dit soort bedrijven de toekomst had. Eigenlijk stond die vooruitstrevendheid in schril contrast met het feit dat voor 1872 uitsluitend De Tijd zou worden gebouwd. Pas in dat jaar werden de oliemolens De Engel in Wormerveer en De Vrede in West-Knollendam verbouwd tot stoomoliefabrieken.
Binnen het Olieslagerscontract was de discussie over dit onderwerp al in de vergadering van de gecommitteerden van 14 april 1859 door Jan van Wessem op gang gebracht. Hij vroeg toen voor het eerst ”of stoomoliemolens verzekerd konden worden in het contract.” Dat bleek niet het geval, maar sinds die dag kwam de vraag herhaaldelijk terug.
Totdat Jan Laan op 6 juni 1863 een verzoek indiende om de stoomfabriek De Tijd in het contract te verzekeren.6.
De Wormerveerse directeur van Wessanen & Laan was één van de gecommitteerden en een invloedrijk industrieel. Er werd besloten een commissie in hetleven te roepen, die moest onderzoeken hoe brandgevaarlijk stoomfabrieken waren.
In deze commissie werden de gecommitteerden Cornelis Korff, Willem Honig, Adriaan Houttuyn en Teeuwis Duyvis gekozen. Zij stelden een lijvig rapport op, waarin zij tot de conclusie kwamen dat de fabriek De Tijd niet brandgevaarlijker was dan een windmolen en dus verzekerd kon worden. Het had wel alles bij elkaar twee jaar geduurd!.
http://duizendzaansemolens.nl/html/master_detail.php?Id=46.
oliemolen in Assendelft op een onbekende locatie.
Omschrijving: De windbrief voor de oliemolen De Jonge Big werd op 30 mei 1675 verstrekt aan Cornelis Maartsz uit Zaandijk, maar de molen was omstreeks 1 november 1674 al begonnen met malen op zijn standplaats aan de Sluissloot. Daarvoor stond hij blijkens een aantekening in de windbrief in Assendelft als hennepkoeksmolen. Het was dus een oliemolen met een enkel oliewerk. In Zaandijk werd de molen waarschijnlijk als pelmolen ingericht, zoals uit latere verzekeringscontracten blijkt. Bovendien was De Jonge Big op 26 mei 1694 in handen van Simon Jansz Kuijper en werd hij op 26 augustus 1703 tegen brand verzekerd door Pieter Claasz Mock, die ook de familienaam Kuijper gebruikte. De Kuijper's waren pellers en verfmalers. In 1726 werd Jacob Kuijper, een broer van Mock, als eigenaar gemeld, waarbij aangetekend werd dat De Jonge Big pelmolen was. Maar op 8 januari 1733 schreef Pieter Lubertsz Koopman de molen in, in het Olieslagerscontract. Deze Zaandijker olieslager werkte ook met De Wachter aan de Kalverringdijk in Oostzaandam, De Engel en Het Vool in Wormerveer. Zijn zoon Jan was ook actief in dit bedrijf en volgde later zijn vader op. Op 24 juli 1753 was Jan Heertje Volder eigenaar. Hij had De Jonge Big geërfd uit de nalatenschap van Lubbert Koopman en werd op zijn beurt in 1768 opgevolgd door Hero Volder, die de molen toen verzekerde. In januari 1777 vond een veiling plaats, waarbij Claas Aalsmeer uit Zaandam het plok haalde met een bod van
f. 6000,-, maar bij afslag hielden de eigenaren de molen op op f. 1000,-, zodat hij niet verkocht werd. Vijf maanden later verzekerde Jan Haremaker uit Koog De Jonge Big in het Olieslagerscontract voor f. 3750,-, zodat hij de molen via een onderhandse koop had verworven. Haremaker bleef 29 jaar eigenaar, maar op 24 maart 1806 was de molen in bezit van Jan Nan & Co. Jan Nan was een grote olieslager uit Zaandijk, die getrouwd was met Maritje, een telg uit het befaamde Zaandijker koopmansgeslacht Van der Ley. Zo kwam de molen twee jaar later, na zijn overlijden, in bezit van zijn schoonzoon Hajo Houttuyn, die met Claasje van der Ley was getrouwd. Zijn olieslagersbedrijf dreef hij tot 1824 samen met Klaas de Jager uit Zaandijk. In 1855 werd De Jonge Big verkocht aan de Koger burgemeester Jan Spekham Duyvis en in 1863 kwam Adriaan Houttuyn als eigenaar voor in het verzekeringscontract van de olieslagers. De molen kwam op traditionele wijze aan zijn einde. Op 19 november 1923 brak er brand uit en ging De Jonge Big definitief door de knieën.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Teewis Duijvis, geb. te Zaandam op 7 apr 1825, ovl. (50 jaar oud) te Zaandam op 14 jun 1875, volgt Vd.

2.              Guurtje Duyvis, geb. te Zaandam in 1827, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Haarlem op 25 jan 1898, volgt Ve.

3.              Aagtje Spekham Duyvis, geb. te Zaandam op 29 dec 1828, ovl. (1 jaar oud) te Zaandam Leeftijd: 1 op 13 okt 1830 Aktenummer: 1410.

4.              Aagje Duijvis, geb. te Zaandam op 26 dec 1830, ovl. (72 jaar oud) te Wormerveer op 31 jan 1903 Bron Burgerlijke stand - Overlijden,

        tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 28 aug 1853 Akte 12 met

                 Adrianus Houttuijn, zn. van Jan Houttuijn en Antje Bruin de , geb. te Zaandijk op 9 jan 1830, ovl. (51 jaar oud) te Zaandijk op 12 jun 1881.

5.              Jacob Duyvis, geb. te Zaandam op 19 nov 1832, ovl. (75 jaar oud) te Utrecht op 24 apr 1908, volgt Vf.

6.              Jan Spekham geb. te Koog aan de Zaan op 23 mei 1838, ovl. (89 jaar oud) te Batavia op 11 nov 1927, volgt Vg.

7.              Neeltje Duyvis, geb. te Koog aan de Zaan op 29 jan 1841, ovl. (28 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 29 sep 1869.

8.              Aaltje Spekham Duyvis, geb. op 23 okt 1846, volgt Vh.

 

                 Jan Spekham Duyvis,

            tr. (resp. 20 en ongeveer 24 jaar oud) (2) te Koog aan de Zaan op 30 aug 1820 Aktenummer: 7 met

                 Maartje Baas, dr. van Klaas Baas (fabrikant) en Maartje Groot, geb. te Koog aan de Zaan in 1796.

                

 

Generatie V

 

 

Va.           Antje Spaans, dr. van Rens Spaans (Grutter) en Antje Duijvis  (IVa), geb. te Koog aan de Zaan op 18 feb 1830,

                 ovl. (79 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 25 jun 1909,

          tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 23 jul 1854 met

                 Pieter Honig, zn. van Cornelis Cornelis Honig(h) en Geertje Honigh, geb. te Koog aan de Zaan op 15 okt 1831 (1832),

                 Commisionair Koopman en oliefabrikant, buitenlands agent (1879).

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Rens Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 10 mei 1862, ovl. (61 jaar oud) te Oosterbeek op 8 dec 1923, volgt VIa.

2.              Cornelis Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 4 jul 1855, begr. te Heiloo op 22 mrt 1919, volgt VIb.

3.              Antje Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 22 aug 1859,

           tr. (resp. 51 en 71 jaar oud) te Heiloo op 24 nov 1910 met

                 Johannes Broecke van den, zn. van Abraham Broecke van den  en Maatje Rietveld Loeff, geb. te Middelburg op 10 jan 1839,

                 Med. dr. Leiden 1865, art. obstet. dr.ald. 1867, geneesheer, laatst. te Westzaan,

                 (Johannes

           tr.(2) met

                 Adriana Juliana Danckaerts).

4.              Geertruida Cornelia Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 10 mrt 1864, ovl. (78 jaar oud) te Haarlem op 29 aug 1942,

           tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 10 aug 1889 met

                 Jan Roelof Rieu du, zn. van Mr Lodewijk Casper Rieu du en Rudolphina Boerlage, geb. te Uithoorn op 11 sep 1860,

                  Firmant Du Rieu & Co, kassier en commissionair in effecten te Haarlem, ovl. (47 jaar oud) te Schoten [België] op 10 okt 1907.

5.              Cornelia Agatha Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 8 apr 1871, ovl. (70 jaar oud) te Arnhem op 24 nov 1941.

 

Vb.           Duijfje Duijvis, dr. van Adriaan Duijvis  (IVb)(Pelder) en Aaltje Spaans, geb. te Zaandam in 1822,

                 ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Heemstede Leeftijd: 61 op 22 jul 1883 Aktenummer: 187,

           tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) te Zaandam op 10 jul 1844 akte 54 met

                 Cornelis Corver Mats, zn. van Jacob Mats en Grietje Corver geb. te Zaandam in 1821, Koopman,

                 ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Zaandam Leeftijd: 59 op 5 feb 1881 Aktenummer: 40.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Alida Mats, geb. in 1857, ovl. (ongeveer 11 jaar oud) te Zaandam Leeftijd: 11 op 22 apr 1868 Aktenummer: 122

                 Leeftijd: 11.

2.              Cornelis Mats, geb. te Zaandam, ovl. te Baarn Leeftijd: 42 op 4 aug 1896 Aktenummer: 182

                 Overlijdensplaats: Baarn,

         tr. met

                  Anna Stadt van de

 

 

Vc.           Aagtje Duijvis, dr. van Adriaan Duijvis (IVb)(Pelder) en Aaltje Spaans, geb. te Zaandam in 1830,

                 ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Zaandam Leeftijd: 83 op 14 mei 1913 Aktenummer: 98,

          tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 28 jaar oud) te Zaandam op 19 aug 1857 akte 65 met

                Klaas Stadt van der (Stadt van de), zn. van Cornelis Stadt van de (koopman) en Cornelia Hendrika Geukama

                geb. te Zaandam in 1829, Koopman, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Zaandam Leeftijd: 46 op 18 mei 1875 Aktenummer: 139,

                (Klaas

          tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 20 jaar oud) (1) te Zaandam op 24 jul 1850 Aktenummer: 77 met

               Cristine Kohne dr. van Johann Harmen Kohne en Catharina Heijnis).

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Maria Margaretha Stadt van der, geb. te Zaandam in 1863,

          tr. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 44 jaar oud) te Zaandam op 21 aug 1902 Aktenummer: 113 met

                 Aldert Admiraal, zn. van Maarten Admiraal en Neeltje Weeshof, geb. te Beemster in 1858, boomkweker/bloemist.

 

 

Vd.           Teewis Duijvis(Duyvis), zn. van Jan Spekham Duyvis (IVc)en Maartje Honig, geb. te Zaandam op 7 apr 1825, koopman,

                  gerstpeller en olieslager te Koog aan de Zaan, ovl. (50 jaar oud) te Zaandam op 14 jun 1875,

           tr. (resp. 23 en ongeveer 20 jaar oud) (1) te Zaandijk op 25 jun 1848 Akte 8 met

                  Duijfje Donker, dr. van Dirk Donker (burgemeester van Zaandijk) en Grietje Gelder van,

                 geb. te Zaandijk in 1828, ovl. (ongeveer 21 jaar oud) op 17 okt 1849.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jan Dirk Donker Duijvis, geb. in 1849, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) in 1915, volgt VIc.

 

 

 

 

             Hallo.


Bij het zoeken naar informatie over mijn voorouders kwam ik op uw website terecht.

             Dank u voor de informatie die u heeft staan, maar ik heb een kleine aanvulling bij het parenteel van Teewis Duyvis.

             Onder IIIa staat geen kind vermeld uit het huwelijk van Teewis Duyvis en Dujfje Donker, er is echter wel een zoon

             geboren, mijn overgrootvader Jan Dirk Donker Duyvis (1849-1915).
Uit het huwelijk tussen Teewis Duyvis en zijn tweede vrouw Debora Geertruida Verkade zijn 7 kinderen bekend:

             Erikus Gerhardus(1852-1878) Jacob(1854-1883) Jan Spekham(1855-1892) Pieter Mattheus(1857-1889)

             Cornelis Adrianus(1859-1896) Geertruide Debora(1862-1893) Maria(1864-1868).
Op de foto zijn te zien T. Duyvis en D.G. Verkade zittend, J.D. Donker Duyvis staand achter zijn vader,

             en verder alle kinderen uit het tweede huwelijk behalve Maria.


Met vriendelijk groeten.
Geert Donker Duyvis
.

 

 

 

 

 

 

                 Teewis Duijvis (Duyvis),

          tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) (2) te Zaandam op 18 sep 1851 akte 110 met

                  Debora Geertruida Verkade, dr. van Ericus Gerhardus Verkade  en Geertruida Gelder van,

                  geb. te Vlaardingen op 28 mrt 1828, ovl. (76 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 10 nov 1904.

 

 

 

                         

 

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Ericus Gerhardus Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan in 1853, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Zaandam op 14 okt 1937, volgt VId.

2.              Jacob Teeuwisz Duijvis, geb. in 1854, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) in 1883, volgt VIe.

3.              Jan Spekham Duijvis, geb. in 1855, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) in 1892.

                 is ongehuwd overleden.

4.              Pieter Mattheus Duijvis, geb. in 1857, volgt VIf.

5.              Cornelis Adrianus Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan op 29 okt 1859, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) in 1896, volgt VIg.

6.              Geertruida Debora Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan in 1863,

           tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 37 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 28 sep 1893 Akte 13 met

                 Jan Martinus Vis, zn. van Jacob Pietersz Vis en Clasina Maria Kuijper, geb. te Zaandijk in 1856, Fabrikant.

7.              Maria Duijvis, geb. in 1864, ovl. (ongeveer 4 jaar oud) in 1868.

 

 

                                                                                

                                                                        E.G.Duyvis en Jacob Duyvis 

 

 

                                                 

 

 

Ve.           Guurtje Duyvis, dr. van Jan Spekham Duyvis  (IVc)en Maartje Honig, geb. te Zaandam in 1827, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Haarlem op 25 jan 1898,

            tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 17 mei 1849 akte 7 met

                 Christiaan Gerhard Reeken van, zn. van Christiaan Gerhard Reeken van en Evertje Bos, geb. te Amsterdam in 1825, Rijks veearts.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Everdina Christina Reeken van, geb. te Monnickendam op 12 aug 1850,

                 ovl. (1 jaar oud) te Monnickendam Leeftijd: 1 op 21 mei 1852 Aktenummer: 36.

 

 

Vf.            Jacob Duyvis, zn. van Jan Spekham Duyvis (IVc)en Maartje Honig, geb. te Zaandam op 19 nov 1832,

                 koopman, gerstpeller, stijfselfabrikant en burgemr te Koog aan de Zaan, later lid Gem.-raad van Utrecht,

                 lid Tweede Kamer der St.-Gen, lid Prov.-St. van Utrecht, ovl. (75 jaar oud) te Utrecht op 24 apr 1908,

 

              DUYVIS, Jacob Brieven over socialisme aan een werkman. Koog aan de Zaan, P. Out. 1884, Eerste druk. 20 x 13 cm.

              Brochure in briefvorm van de progressieve Zaanse (later Utrechtse) fabrieksdirecteur Jacob Duyvis (1832-1908).

              Eerste en enige druk. Bruin pakpapier geplakt op orig. papieren omslag. Met kritische notities in potlood door een

             19de-eeuwse socialistische lezer. Ook met een moderne bibliografische notitie in balpen.
€ 25.
Aanvullingen resp verbeteringen op het ontwerp-Parenteel van TEEUWIS DUYVIS per generatie.
Ontleend ; deels aan het in mijn bezit zijnde stamboek der Familie van Gelder, bevattende het voor- en nageslacht

             van Pieter Smidt van Gelder.
Uitgave L.J. Veen-Uitgever -Amsterdam 1899.
Gedrukt bij Joh Enschede en Zn te Haarlem in 150 genummerde exemplaren 9 het mijne is nr 57.
Deels aan door mijn moeder ( Hendrika Prins-Duijvis ) mij nagelaten gegevens,waarbij een gedeelte van een brief uit

             1905 gericht aan...? luidende.
Tewis Duijvis, mijn grootvader, was verwant aan Jelis Spekham en toen mijn vader geboren werd, wist Jelis Spekham mijn

              grootvader, dat kind den naam Jelis Spekham Duijvis te geven.
Van de 7 kinderen van mijn vader kreeg eerst het 5 de, nl. Aaltje den naam Spekham erbij en heette alzo Aaltje Spekham Duijvis.
Na haar is mijn broer Jan geboren die weer als Jan Spekham is ingeschreven.
Na hen is mijn zuster Neeltje ter wereld gekomen, bij welke naam niet is gevoegd.
De zoon van mijn broeder Jan is overleden, de 2 kinderen ( Jan en Anna ) heeft hij den naam Spekham niet gegeven.
Die naam zou dus uitgestorven zijn, indien mijn zoon, Ericus Gerhardus, in zijn 7 de kind, een zoon, die niet weer

             had doen herleven en met den naam van Jan Spekham Duijvis had doen inschrijven.
UTRECHT 13 Nov 1905.
w.g. Jacob Duijvis
.

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                                                              

                                                                                          KONINKLIJKE RIJSTSTIJSELFABRIEK DUYVIS EN CO

 

 

                                                                                                

                                                                           

 

 

 

 

                                                                                  

 

                                                                                                          Urlings Patent Stijfssel

 

                                                                                               

 

                                                                                                   Jacob Duyvis Koog aan de Zaan

 

                                                                                                                          1900

 

 

 

 

 

           tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Zaandam op 2 aug 1855 akte 54 met

                 Pietronella Leonarda Verkade, dr. van Ericus Gerhardus Verkade en Geertruida Gelder van,

                geb. te Vlaardingen op 30 jun 1832, ovl. (61 jaar oud) te Utrecht op 12 jul 1893.

 

 

                                                   

 

                                                                              Pietronella Leonarda Duyvis -Verkade

 

 

 

                

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Maria Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan op 15 jan 1857, ovl. (62 jaar oud) te Groningen op 16 nov 1919, volgt VIh.

2.              Ericus Gerhardus Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan op 12 jan 1861, ovl. (71 jaar oud) te De Bilt op 22 feb 1932, volgt VIi.

3.              Jan Jacob Duyvis, geb. te Koog aan de Zaan op 10 nov 1862, ovl. (77 jaar oud) te Heemstede op 20 apr 1940, volgt VIj.

4.              Geertruida Petronella Leonarda Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan in 1868, volgt VIk.

 

                                           

                                                                 

                                                           Geertruida Petronella Leonarda Duijvis

 

                                  

                                                                     4 generaties 8 juni 1953

 

 

Vg.           Jan Spekham, zn. van Jan Spekham Duyvis (IVc)en Maartje Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 23 mei 1838,

                 ovl. (89 jaar oud) te Batavia op 11 nov 1927,

          tr. te Amsterdam met

                  Everdina Maria Elisabeth Gelster van, geb. op 29 okt 1840, ovl. (45 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 7 sep 1886.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Jan Hendrik Duijvis Duyvis, geb. te Koog aan de Zaan in 1865, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Benschop Leeftijd: 59 op 22 dec 1923

                 Aktenummer: 24,

          tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) te Utrecht op 29 okt 1889 Aktenummer: 452 met

                  Elisabeth Maria Arkel van, dr. van Antonie Ewoud Arkel van en Margaretha Bernardina Pieck,

                 geb. te 's‑Gravenzande in 1863.

2.              Anna Maria Catharina Duijvis Duyvis, geb. te Koog aan de Zaan in 1866,

          tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 26 jaar oud) te Wormerveer op 18 apr 1894 Akte 11 met

                 Dirk Blok, zn. van Leendert Blok en Maartje Buijs, geb. te Wormerveer in 1868, Arts.

 

 

Vh.           Aaltje Spekham Duyvis  (Spekham), dr. van Jan Spekham Duyvis (IVc)en Maartje Honig, geb. op 23 okt 1846,

         tr. met

                Jan Janszn Dekker, geb. te Westzaan op 5 mei 1831, Stoomhoutzager en houthandelaar, ovl. (56 jaar oud) op 29 mei 1887.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Everard Christiaan Cornelis Dekker, geb. te Westzaan op 17 mrt 1863, volgt VIl.

2.              Maria Agathe Dekker, geb. te Westzaan in 1866,

          tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 30 jaar oud) te Westzaan op 21 jun 1888 akte 13 met

                Jacob Avis, zn. van Cornelis Jacobszoon Avis en Maartje Honig, geb. te Westzaan in 1858, Koopman.

 

 

Generatie VI

 

 

VIa.          Rens Honig, zn. van Pieter Honig en Antje Spaans  (Va), geb. te Koog aan de Zaan op 10 mei 1862, procuratiehouder,

                ovl. (61 jaar oud) te Oosterbeek oud 91 jaar op 8 dec 1923 Aktenummer: 165,

          tr. (resp. 37 en 31 jaar oud) (1) te Koog aan de Zaan op 13 jul 1899 Aktenummer: 7 met

                Grietje Honig, dr. van Klaas Honig en Macheltje Kluyver geb. te Koog aan de Zaan op 23 nov 1867, ovl. (39 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 3 apr 1907.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Machteld Anna Cornelia Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 30 sep 1900, ovl. (69 jaar oud) te Arnhem op 3 jul 1970,

         tr. (resp. 29 en 41 jaar oud) te Renkum op 23 dec 1929 met

                 Martinus Jan Ruijchaver, zn. van Martinus Jan Marie Ruijchaver en Sara Rossem van, geb. te Rotterdam op 30 okt 1888

                 Akte No 5501, Ambtenaar Binnenlands Bestuur Ned.-Indië 1914- laatst. resident van Djambi

                 (Palembang) 1936-1939, ovl. (76 jaar oud) te Renkum op 2 apr 1965. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Anne Jan Cornelis Honig, geb. en ovl. te Koog aan de Zaan op 18 aug 1908.

 

                 Rens Honig,

         tr. (resp. 49 en 29 jaar oud) (2) te Tiel op 11 apr 1912 met

                 Maria Catharina Antbonetta Soutendijk, dr. van Aris Adrianus Gerardus Jacobus Soutendijk en Jacoba Munro,

                 geb. te Tiel op 20 aug 1882, ovl. (87 jaar oud) te Doorwerth op 27 dec 1969.

                .

 

VIb.          Cornelis Honig, zn. van Pieter Honig en Antje Spaans  (Va), geb. te Koog aan de Zaan op 4 jul 1855,

                 Procuratiehouder firma De Lange & Zoonen, houthandelaars te Westzaan Handelsreiziger te Zaandam (1910),

                 begr. te Heiloo op 22 mrt 1919,

         tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) te Koog aan de Zaan in 1883 met

                 Johanna Catharina Leijden van, dr. van Jan Leijden van en Antje Schots, geb. te Medemblik op 25 aug 1857,

                 ovl. (72 jaar oud) te Overveen op 18 feb 1930.

 

                 Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.              Antje Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 16 dec 1883, begr. te Westzaan op 17 sep 1890.

2.              Johanna Cornelia Honig, geb. te Westzaan op 1 apr 1887, ovl. (96 jaar oud) te Deventer op 28 mrt 1984,

          tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) (1) te Westzaan op 9 jun 1910 met

                  Pieter Jong de, zn. van Gerbrand Jong de  en Willemina Schuit, geb. te Westzaan op 25 nov 1884,

                  Koopman en papierfabrikant te Westzaan, ovl. (31 jaar oud) te Westzaan op 21 mrt 1916.

          tr. (resp. 71 en 77 jaar oud) (2) te Amsterdam op 1 mei 1958 met

                Jacob Marinus Hamer de, zn. van Jan Gerard Hamer de en Johanna Geerardina Kakebeeke,

                 geb. te Goes op 5 mrt 1881, Directeur handelsonderneming, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam op 29 nov 1961,

                 (Jacob Marinus

         tr.(2) met

                 Elisabeth Beatrice Vink.).

3.              Antje Honig, geb. te Westzaan op 5 mrt 1893, ovl. (91 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 3 dec 1984,

          tr. te Koog aan de Zaan 4 sept 19?? met

                 Klaas Boer de, zn. van Jan Boer de en Anna Jacoba Elisabeth Best, geb. te Koog aan de Zaan op 13 mrt 1883,

                 Handelaar in zakken, ovl. (88 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 28 feb 1972.

 

 

VIc.          Jan Dirk Donker Duijvis, zn. van Teewis Duijvis (Vd)en Duijfje Donker, geb. in 1849

                 De zoon van Duifje Donker werd bij zijn geboorte ingeschreven als Jan Duijvis,

                 welke naam bij Koninklijk Besluit eerst veranderd is in Jan Dirk Duijvis,

                 daarna in Jan Dirk Donker Duijvis,   

 

             Jan Dirk Donker Duijvis vertrok in 1874 als Ingenieur 2 de Klasse van het Stoomwezen naar Oost-Indie en werd daar vervolgens Ingenieur 1 ste Klasse, Hoofdingenieur en Inspecteur van de Spoorwegdiensten en het Stoomwezen met de standplaatsen Semarang, Soerabaja en Batavia.
In 1894 naar Holland terug gekomen, bleef hij O.I. Ambtenaar met verlof tot het eind van 1896 toen hij op verzoek eervol werd ontslagen uit 's Lands dienst.
Met 1-11897 werd hij secretaris van bovengenoemde maatschappijen
.

                 ovl. (ongeveer 66 jaar oud) in 1915,

         tr. (resp. ongeveer 32 en 28 jaar oud) te Soerabaja [Indonesië] op 2 mrt 1881 met

                  Antoinetta Amalia Benthem van den Berg, geb. te Zaltbommel op 19 jun 1852.

              

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Theodorus Mattheus Donker Duijvis, geb. te  Batavia [Indonesië] op 26 nov 1883, ovl. (7 maanden oud) te  Batavia [Indonesië] op 21 jul 1884.

2.              Antoinetta Adriana Deborah Donker Duijvis, geb. te  Batavia [Indonesië] op 21 feb 1885.

3.              Jan Adriaan Donker Duijvis, geb. te  Batavia [Indonesië] op 28 nov 1887.

4.              Meindert Eduard Donker Duijvis, geb. te Semarang Ned Ind op 8 feb 1889.

5.              Frits Donker Duijvis, geb. te Semarang Ned Ind op 30 apr 1894.

 

VId.          Ericus Gerhardus Duijvis, zn. van Teewis Duijvis (Vd)en Debora Geertruida Verkade, geb. te Koog aan de Zaan in 1853, Koopman,

                ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Zaandam Leeftijd: 85 op 14 okt 1937 Aktenummer: 274,

 

                                                      

                   

           tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) te Zaandam op 11 jul 1878 Akte 90 met

                Guurtje Stadt van de, dr. van Jan Stadt van de en Alida Mats geb. te Zaandam in 1855.

       

                 zie ook http://zaanstad.pictura-dp.nl/index.php?mrx_mod=result&mrx_offset=3991&option=com_memorix.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Teewis Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan in 1889, volgt VIIa.

2.              Maria Debora Geertruida Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan in 1882,

           tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 37 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 29 dec 1915 akte38 met

                 Marie Johan Uven van, zn. van Albert Uven van en Johanna Wilhelmina Koorevaar,

                 geb. te Gouda in 1878, Hoogleraar.

 

 

 

                                  Ik ben op zoek naar informatie over een koperen plaqette met de naam Maria Debora Geertruida van Uven Duyvis erop.
                                  Zo kwam ik terecht op  de stamboom van Arent van Gelder.
                                  Deze plaquette is al jaren in mijn bezit.

                                  Hij is destijds gevonden tussen rommel in de tuin van fam.Muller Mevr.van der Meystraat in Geulle(Limburg).

                                  Er lag nog een zelfde exemplaar.

                                  Graag zou ik te weten willen komen  waarom er twee dezelfde zijn,en hoe ze in geulle terechtkwamen.

                                  Ik zou het geweldig vinden als u mij hierover informatie zou kunnen verstrekken.

                                  Foto bijgevoegd.

                                  M.Kohlen

                                                                         

 

                                                                       Maria Debora Geertruida Duijvis

 

 

 

3.              Lide Duijvis

                 Zij is geëmigreerd in de 20 iger jaren naar Marokko en heeft daar een dochter geadopteerd. Zij is nooit getrouwd.

4.              Guda Erica Gerharda Duijvis

          tr. in 1936 met

                 Albert Egges Giffen van

                 de grondlegger van de archeologie in Nederland en hoogleraar in Groningen.

5.              Gre Duijvis, huisarts in Amersfoort,

          tr. met

                 Spaander

                 huisarts in Amersfoort.

 

 

VIe.          Jacob Teeuwisz Duijvis, zn. van Teewis Duijvis (Vd)en Debora Geertruida Verkade, geb. in 1854,

                 ovl. (ongeveer 29 jaar oud) in 1883,     

             genoot particulier onderwijs.
te Zaandijk, Mainz en Londen. Hij was van 1872 af.
werkzaam bij.H. Koekcbakker, commissionnair in effecten.
te Wormerveer en in 1875 ten kantore van de fa.
Insinger & Co. te Amsterdam. D. is pres.-comm. der Hollandsohc.
Draad- en Kabelfabriek. In 1880 richtte D. een.
eigen zaak op onder den naam de Waal Duyvis & Co.
Nadat de firmanaam in 1.918 gewijzigd was in J. Duyvis &.
Zn, werden de zaken sinds l Jan. 1937 voortgezet onder.
den naam J. Duyvis & Zoon's Koffie- en Productenhandel.
N.V. - Hij is officier in de orde van Oranie-Nassau. -.
Hij bezocht vele landen van Europa, voornamelijk voor.
zaken. - Koninginneweg 174, Amsterdam
.

 

 

                                                                                                      

                                                        Jacob Teewisz Duijvis

 

                                                             

 

            tr. (resp. ongeveer 29 en 27 jaar oud) te Blokzijl op 19 jul 1883 Aktenummer: 4 met

                 Eva Loos, dr. van Jan Loos (houthandelaar) en Johanna Cornelia Gelder van, geb. op 21 feb 1856, ovl. (67 jaar oud) op 28 jan 1924.

      

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Jan. Teewis Duijvis, geb. te Amsterdam op 5 jun 1884, dir. N.V. Hollandsche Draad- en Kabelfabriek, :Bg.:ingenieur

          tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) te Geneve [Zwitserland] Amsterdam 24-11-1911 op 18 aug 1911 Aktenummer: reg.1A;fol.42 met

                 Mathilde Emile Courvoisier, dr. van Paul César Emile Courvoisier en Mathilde Henriette Bernouilli,

                geb. te Chaux de Fonds [Zwitserland] op 22 jun 1889.

2.              Debora Geertruida Duijvis, geb. op 17 feb 1886, kunstgraveuse.

3.              Hugo Jacob Duijvis, geb. te Amsterdam op 16 jun 1890, volgt VIIb.

4.              Johanna Cornelia Duijvis, geb. op 28 jan 1892.

 

VIf.           Pieter Mattheus Duijvis, zn. van Teewis Duijvis  (Vd)en Debora Geertruida Verkade,

                geb. in 1857, Fabrikant Technicus,

         tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 24 jaar oud) te Borne op 30 aug 1889 Aktenummer: 23 met

                Jacoba Carolina Cleeff van, dr. van Willem Cleeff van en Grietje Bussemaker, geb. te Borne in 1865.

 

 

                                                 

 

           

 

                

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Margreet Geertruida Duijvis, geb. te Zaandijk in 1893,

        tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 27 jaar oud) te Zaandijk op 15 nov 1918 Aktenummer: 20 met

                 Heinrich Friedrich Julius Keip, zn. van Carl Otto Oscar Keip (fabrikant) en Annegien Gezina Baaren,

                geb. te Groningen in 1891, koopman.

2.              Willemina Louiza Elizabeth Duijvis, geb. te Zaandijk in 1898, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Hengelo Leeftijd: 36 op 1 mei 1934 Aktenummer: 95,

           tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 30 jaar oud) te Zaandijk op 15 jul 1920 Aktenummer: 19 met

                 Albert Carel Meijling, zn. van Herman Meijling en Johanna Jacomina Cleeff van geb. te Borne in 1890, bierbrouwer.

 

 

VIg.          Cornelis Adrianus Duijvis, zn. van Teewis Duijvis (Vd)en Debora Geertruida Verkade,

                geb. te Koog aan de Zaan op 29 okt 1859, medicine docter en arts, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) in 1896,

           tr. (resp. 36 en ongeveer 20 jaar oud) te Dordrecht op 5 aug 1896 Aktenummer: 138 met

                 Wilhelmina Schaardenburg, dr. van Jan Gerrit Schaardenburg en Jannigje Rolloos, geb. te Dordrecht in 1876.

             

                 Not bij Cornelis en Wilhelmina.

                 18-12-1931 van Amsterdam.

                 5-1-1932 naar Indonesie.

                 woonde 1898 Adres: wijk N, nummer 151 Vlissingen.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Johanna Duijvis, geb. te Vlissingen op 9 mei 1897 aktenummer 253

                 Adres: wijk N, nummer 151,

         tr. (resp. 26 en ongeveer 27 jaar oud) te Vlissingen op 4 sep 1923 Aktenummer 126 met

                Dr Willem Ernest Sprenger, zn. van Constantijn Assuenus Sprenger en Ernestina Wilhelmina Lambrechtsen,

               geb. te Kloetinge in 1896, Arts

2.              Debora Duijvis, geb. te Vlissingen op 10 mei 1899 aktenummer : 264,

       tr. (32 jaar oud) op 18 dec 1931 met

                 J Floos

 

VIh.          Maria Duijvis, dr. van Jacob Duyvis (Vf)en Pietronella Leonarda Verkade, geb. te Koog aan de Zaan op 15 jan 1857,

                ovl. (62 jaar oud) te Groningen Leeftijd: 62 op 16 nov 1919 Aktenummer: 1370,

           tr. (resp. 23 en ongeveer 25 jaar oud) te Utrecht op 9 nov 1880 Aktenummer: 428 met

                Jentje Wijbrandi, zn. van Klaas Wijbrandi en Atje Folkerdina Gorter, geb. te Leeuwarden in 1855,

                ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Groningen Leeftijd: 82 op 8 dec 1937 Aktenummer: 1558.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Alida Folkerdina Wijbrandi, geb. te Leeuwarden in 1882,

         tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) te Utrecht op 24 mei 1909 Aktenummer: 274 met

                 Pieter Johannes Lagro, zn. van Willem Lagro en Fenna Mulder, geb. te Groningen in 1884.

 

 

VIi.            Ericus Gerhardus Duijvis, zn. van Jacob Duyvis  (Vf)en Pietronella Leonarda Verkade

                 geb. te Koog aan de Zaan op 12 jan 1861, ovl. (71 jaar oud) te De Bilt Leeftijd: 71 op 22 feb 1932 Aktenummer: 9,

          tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) te Utrecht op 31 jul 1889 met

                 Henriette Louise Raabe, dr. van Adam Hendrik Raabe en Christiana Henriette Marth

              , geb. te Utrecht op 22 aug 1863, ovl. (73 jaar oud) te Amersfoort Leeftijd: 73

                 Wonende te De Bilt. Uittreksel uit het overl.register der Gem.Amersfoort op 11 dec 1936 Aktenummer: 168.

              Duijvis Raabe.
Badgast op woensdag 11 september 1901 Domburg.
Dhr en mevr. Duijvis Raabe.
Woonplaats (residence) : Utrecht.
Land (country) : Nederland.
Aantal personen (number of persons) : 2.
Datum aankomst (date of arrival) : 11-09-1901.
Logeeradres (stay) : Dorp.
Bron:
Badgasten in Domburg 1883-1921.
Archief:
Domburgs Badnieuws inventarisnummer [toegevoegd: 1 december 2004].
Zeeuws Archief: Badgasten opgenomen in het Domburgs Badnieuws 1883-1921
.

             Wonende te De Bilt. Uittreksel uit het overl.register der Gem.Amersfoort.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Christiana Henriette Duijvis, geb. te Utrecht in 1885,

          tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 27 jaar oud) te Utrecht op 17 nov 1908 Aktenummer: 724 met

                  Willem George Theodor Hendrik Sorgen van, zn. van Willem George Frederik Adriaan Sorgen van en Johanna Catharina Raqay

                   geb. te Utrecht in 1881.

2.              Jacob Duijvis geb. te Utrecht in 1887,

          tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 27 jaar oud) te Utrecht op 18 sep 1917 Aktenummer: 793 met

                  Maria Catharina Brink van den, dr. van Dirk Frederik Brink van den en Pieternella Klarenbeek geb. te Utrecht in 1890.

3.              Erica Louise Duijvis, geb. te Utrecht in 1890,

          tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 28 jaar oud) te Zeist op 12 okt 1915 Aktenummer: 74 met

                 Hendrik Constantijn Hooft Hasselaar, zn. van Henrie Cornelis Adriaan Hooft Hasselaar (notaris) en Jeanne Charlotte Overduijn

                geb. te Zeist in 1887.

4.              Ericus Gerhardus Duijvis, geb. te Utrecht in 1895,

         tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) te Utrecht op 15 jun 1920 Aktenummer: 531 met

                 Catharina Koert, dr. van Daniël Koert en Geertruida Elizabeth Ort, geb. te Utrecht in 1897.

5.              Jan Spekham Duijvis, geb. te Utrecht in 1901,

         tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 23 jaar oud) te Amersfoort op 22 feb 1928 Aktenummer: 31 met

                 Gezina Suzanna Cornelia Hoeve van der dr. van Maarten Hoeve van der en Petronella Margaretha Gezina Nehadennia Van Wijk

                geb. te Wilnis in 1905.

 

VIj.            Jan Jacob Duyvis, zn. van Jacob Duyvis  (Vf)en Pietronella Leonarda Verkade, geb. te Koog aan de Zaan op 10 nov 1862.

                 Fabrikant tarwestijfsel. President commissaris NV Zuivelmij de Kroon. Deelgenoot in de firma's Duyvis & Co.

                 te Utrecht en Jacob Duyvis te Koog aan de Zaan, ovl. (77 jaar oud) te Heemstede op 20 apr 1940,

           tr. (resp. 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 26 mei 1887 Akte 11 met

                 Catharina Hendrika Honig, dr. van Hendrik Klaasz. Honig en Trijntje Honigh, geb. te Koog aan de Zaan in 1865,

                ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Heemstede op 1 jun 1919.

 

                 Uit dit huwelijk 5 dochters:

1.              Catharina Duyvis, geb. te Koog aan de Zaan op 3 mei 1888, ovl. te Bussum, volgt VIIc.

2.              Petronella Leonarda (Leentje)) Duyvis, geb. te Koog aan de Zaan op 28 mrt 1890, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Vlaardingen in 1968, volgt VIId.

3.              Hendrika (Riek) Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan op 2 okt 1892, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Haarlem circa 1984, volgt VIIe.

4.              Maria Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan op 16 jul 1901, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Blaricum in 1944,

          tr. te Heemstede met

                 Rinze Spijksma

                 Huw werd ontbonden.

5.              Geertruida Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan op 16 jul 1901, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Bentveld in 1980.

 

VIk.          Geertruida Petronella Leonarda Duijvis (VIk), dr. van Jacob Duyvis (Vf)en Pietronella Leonarda Verkade,

                geb. te Koog aan de Zaan in 1868,

            tr. (resp. ongeveer 24 en 29 jaar oud) te Utrecht op 26 jun 1892 Aktenummer: 322 met haar neef

                Everard Christiaan Cornelis Dekker, zn. van Jan Janszn Dekker (Stoomhoutzager en houthandelaar) en Aaltje Spekham Duyvis (Vh) (zie VIl).

 

 

                                                        

 

                                                                 Everard Christiaan Cornelis Dekker   1928

 

 

 

VIl.            Everard Christiaan Cornelis Dekker, zn. van Jan Janszn Dekker (Stoomhoutzager en houthandelaar) en Aaltje Spekham Duyvis(Vh),

                 geb. te Westzaan op 17 mrt 1863, Houthandelaar,

         tr. met zijn nicht

                Geertruida Petronella Leonarda Duijvis(zie VIk).

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Jan Dekker, geb. te Westzaan op 16 jun 1892, semi-arts,

           tr. (resp. 25 en ongeveer 23 jaar oud) te Sappemeer op 26 jul 1917 Aktenummer: 25 met

                 Jeanette Christine Maathuis, dr. van Cornelis Jan Maathuis (houthandelaar) en Remina Lucretia Gaaikema,

                 geb. te Sappemeer in 1894.

2.              Leonardo Dekker, geb. te Westzaan op 10 aug 1894, ovl. (19 jaar oud) te Bloemendaal op 21 jun 1914.

3.              Alida Dekker, geb. op 18 jan 1901.

 

 

Generatie VII

 

 

VIIa.         Teewis Duijvis, zn. van Ericus Gerhardus Duijvis   (VId)(Koopman) en Guurtje Stadt van de, geb. te Koog aan de Zaan in 1889, Industrieel,

            tr. (ongeveer 34 jaar oud) te Wormerveer op 8 mei 1913 Akte 18 met

                 Maria Jacoba Cornelia Boekenoogen, dr. van Hendrik Boekenoogen  en Jacoba Cornelia Vis

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Guuk Duijvis

2.              Hank Duijvis

3.              Eric Duijvis

4.              Job Duijvis

5.              Ada Duijvis

6.              Jan Duijvis

7.              Ernestine Duijvis

8.              Joke Duijvis

9.              Debora. Duijvis

 

 

               Geachte heer Zwart..

 

                Laat ik me eerst even voorstellen. Mijn naam is Anton van Grootel.

                Ik ben 84 jaar oud.Van beroep ben ik chirurg geweest. 

                Ik ben op zoek naar een nazaat van dr. ir. Jan Teewis Duyvis.

                In de oorlog zou hij n.l. bij ons komen onderduiken maar wegens verraad werd dit op het laatste moment afgeblazen.

                Aangezien ik nog met enkele vragen zit zou ik graag met een familielid willen spreken die de directeur van de Draka goed heeft gekend.

               Vriendelijke groeten, Anton van Grootel.

 

 

 

 

 

 

VIIb.         Hugo Jacob Duijvis, zn. van Jacob Teeuwisz Duijvis (VIe)en Eva Loos geb. te Amsterdam op 16 jun 1890, mededir. van (Ie N.V. van zijn vader,

                Directeur van J. Duyvis & Zn.'s.
   Koffie- en Productenhandel N. V. te Amsterdam
.      

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

         tr. (resp. 25 en ongeveer 20 jaar oud) te Baarn op 7 jun 1916 Aktenummer: 31, (gesch. te Baarn op 25 jun 1953)

                 Huw.ontbonden.

                 Arr.Rb.Amsterdam, ingeschr. 18-07-1953 Baarn.met

                 Elizabeth Henriette Thomas , dr. van Andreas Jacobus Arnoldus Thomas en Theodora Beuker geb. te Renkum in 1896.

                

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Theodore, Duijvis, geb. op 3 apr 1918.

            

 

VIIc.         Catharina Duyvis, dr. van Jan Jacob Duyvis (VIj)en Catharina Hendrika Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 3 mei 1888, RE,

                ovl. te Bussum,

          tr. (resp. 27 en 32 jaar oud) te Zaandam Met de Handschoen Getrouwd op 20 jan 1916 akte 8 met

                 Pieter Breeman, zn. van Jan Breeman en Aaltje Hoogeveen , geb. te Amsterdam op 20 jan 1884, NH,

                 Hoofdboekhouder, ovl. (61 jaar oud) te Bussum op 12 sep 1945.

                 Not bij Pieter.
14-6-21 van Rotterdam.
7-11-1926 naar Amsterdam
.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jan Jacob Breeman, geb. te Kediri [Indonesië] op 21 okt 1916, volgt VIIIa.

 

 

VIId.         Petronella Leonarda (Leentje)) Duyvis, dr. van Jan Jacob Duyvis (VIj)en Catharina Hendrika Honig,

                geb. te Koog aan de Zaan op 28 mrt 1890, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Vlaardingen in 1968,

             tr. (resp. 30 en 33 jaar oud) te Heemstede op 6 jul 1920 met

                 Hermanus Vreedenburgh, geb. te Woerden op 20 apr 1887, kunstschilder, ovl. (68 jaar oud) te Bergen op 26 mrt 1956.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Herman Vreedenburgh, geb. te Haarlem op 19 mei 1921, volgt VIIIb.

 

VIIe.         Hendrika (Riek) (Hendrieka) Duijvis, dr. van Jan Jacob Duyvis (VIj)en Catharina Hendrika Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 2 okt 1892,

                 ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Haarlem circa 1984,

           tr. (resp. 34 en 39 jaar oud) op 27 sep 1927 met

                Ir Huibert Nicolaas Prins, geb. te Amsterdam op 9 apr 1888, S.i.Hoofdingenieur bij de SMN, ovl. (51 jaar oud) te Overveen op 30 mei 1939.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Marijke Prins, geb. te Overveen op 8 jul 1933, volgt VIIIc.

 

 

Generatie VIII

 

 

VIIIa.        Jan Jacob Breeman, zn. van Pieter Breeman  (Hoofdboekhouder) en Catharina Duyvis (VIIc), geb. te Kediri [Indonesië] op 21 okt 1916,

             tr. met

                 Francisca (Cisca) Uden van, geb. te Bussum op 14 apr 1920.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Pieter Herman Breeman, geb. te Bussum op 27 jul 1947, ovl. (39 jaar oud) op 28 nov 1986.

2.              Marjanne Breeman, geb. te Bussum op 2 nov 1949, volgt IXa.

 

VIIIb.        Herman Vreedenburgh, zn. van Hermanus Vreedenburgh (kunstschilder) en Petronella Leonarda (Leentje)) Duyvis(VIId), geb. te Haarlem op 19 mei 1921,

           tr. met

                Sybrichje Leuveling Tjeenk, geb. te Geleen op 7 mei 1924.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Erik Guustaaf Vreedenburgh, geb. te Pijnacker op 20 feb 1950.

2.              Frank Vreedenburgh, geb. te Pijnacker op 14 feb 1952.

3.              Rosemarie Vreedenburgh, geb. te Pijnacker op 17 sep 1956.

4.              Ninette Vreedenburgh, geb. te Vlaardingen op 25 mei 1957.

 

VIIIc.        Marijke Prins, dr. van Ir Huibert Nicolaas Prins  (S.i.Hoofdingenieur bij de SMN) en Hendrika (Riek) Duijvis (VIIe),

                geb. te Overveen op 8 jul 1933,

 

                                http://www.leren-creeren.nl

 

 

 

          tr. (resp. 29 en 38 jaar oud) te Heemstede op 20 dec 1962 met

                Cornelis Franciscus Hoeffgen, geb. te Rotterdam op 4 aug 1924.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Marion Hoeffgen, geb. te Rijswijk op 12 nov 1964, volgt IXb.

2.              Mark Hoeffgen, geb. te Rijswijk op 2 apr 1967, volgt IXc.

 

 

Generatie IX

 

 

IXa.          Marjanne Breeman, dr. van Francisca (Cisca) Uden van en Jan Jacob Breeman (VIIIa), geb. te Bussum op 2 nov 1949,

           tr. te Naarden met

                Henri Frederic Marequenie

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Henri Jean Cesar (Harold) Marequenie, geb. op 7 jul 1981.

2.              Alexander Marequenie, geb. op 1 aug 1983.

 

IXb.          Marion Hoeffgen, dr. van Cornelis Franciscus Hoeffgen en Marijke Prins (VIIIc), geb. te Rijswijk ? op 12 nov 1964,

          sam. circa 1983 met

                 Maarten Burg ter, geb. op 20 jul 1963.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Joost Burg ter geb. te Utrecht op 19 mei 1996.

 

IXc.          Mark Hoeffgen, zn. van Cornelis Franciscus Hoeffgen  en Marijke Prins  (VIIIc), geb. te Rijswijk ? op 2 apr 1967,

         tr. (beiden 28 jaar oud) op 15 dec 1995 met

                Vivian Bruys geb. op 20 mrt 1967.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Stan Hoeffgen, geb. te Bergen op Zoom op 16 apr 1998.

 

          

 

                                                                     

 

                

 

                                                 Zie ook  http://members.chello.nl/j.zwart13/parenteel_van_leendert_pietersz_.htm

 

                                                 en  http://members.chello.nl/j.zwart13/parenteel_van_symon_honigh_per_g.htm

 

 

 

 

 

                                                             Voor reacties mail      j.zwart13@chello.nl

 

                                               Terug naar de hoofdpagina http://members.chello.nl/j.zwart13/