Willem van Zwieten van    

 

 

Generatie I

 

I.                       Willem Zwieten van, geb. Koudekerk a d Rijn  in 1725 ,

              In Alphen a/d Rijn bekleedde hij een belangrijke positie, hij was in 1783/1784 schepen van       

              Alphen, ovl. Alphen a/d Rijn op 10 dec 1787 62 jr oud,

              kerk.huw. Alphen & Rietveld In de Geref Kerk op 29 okt 1759

              met Maartje Klaveren van, geb. Koudekerk a d IJssel Kouderkerk op 11 jan 1726,

              ovl. op 27 sep 1792 66 jr oud,

              (Maartje tr.(2) met Jan Wijk.).

              Jongeman afkomstig uit Koudekerk.


Notitie bij Willem: Willem en zijn vrouw Maartje van Klaveren hadden samen 5 kinderen.
Volgens de "Groene Hart Archieven in Alphen woonden zij in de "Alpherhoorn".

              Alphen. Rechterlijk archief, protocollen, inv. nr. 43, folio 149v, 12-04-1790.
12-04-1790.
REGEST: Hendrik van Zwieten (of ze familie zijn is niet bekend) en Catharina Pooy, echtelieden, wonende alhier, zijn schuldig aan

Jan van der Snoek, wonende in Boskoop, Maartje van Klaveren, laatst weduwe van Willem van Zwieten, Claas van Zwieten,

 Antje van Zwieten en Lijsje van Zwieten, wonende alhier, een bedrag van 1641 gulden. Hiervan aan Jan van der Snoek

915 gulden wegens een onderhandse obligatie, groot 600 gulden met de interest vanaf 13-02-1786 en 104 gulden schuld.

Mede aan Maartje van Klaveren voornoemd, 500 gulden 10 stuivers geleendgeld op 20-06-1786 mede. Gesteld onderpand: twee huizen etc.
Alphen, Rechterlijk archief, protocollen. inv.nr. 44 folio149, 30-04-1794.
REGEST: Compareerde voor Hericus Hollingerus van Landsbergen, notaris te Oudshoorn op 22 en 27-05-1793,

Willem van Klaveren, wonende te Aarlanderveen, Gijsbert Stigter, wonende te Esselikerwoude (Woubrugge),

Klaas Stigter, wonende te Nieuwkoop en Jacob Kromwijk en Hendrik van Aalst wonende respectievelijk te Alphen en

 Esselikerwoude, als voogden over de minderjarige kinderen van Cornelia van Klaveren. Hermanus Vinkeles,

wonende te Amsterdam als executeur van het testament van Maartje van Klaveren, samen de enig nagelaten

kinderen en kindskinderen van Antje Victorie, weduwe van Klaas van Klaveren. De comparanten samen delen

de erfenis van wijlen hun moeder en grootmoeder Antje Victorie volgens testament van 20-08-1780.

 Volgens dit testament is toebedeeld aan Maartje van Klaveren en Willem van Zwieten twee percelen wei- en

hooiland in de polder achter de Kerk alhier; een perceel groot 2 morgen 100 roeden, strekkend met een boomgaard een

 schuur uit het Kanaal tot de Alphense wetering (volgens opdracht brief van 08-08-1751) ten zuiden Arij Klaasz Stortenbeker,

 ten noorden Barend Vergunst. Nog 4 morgen wei- en hooiland, belend (volgens opdracht brief van 12-05-1751)

ten oosten en noorden Marcelus Leendertsz, ten westen Jacob Tuijnenbreijer, ten zuiden de Zaanse wetering.

 

              Uit dit huwelijk:

1.           Klaas, ged. Alphen & Rietveld op 2 sep 1759 (getuige: Antje Fictorie),

              ovl. 2 mnd oud, begr. Alphen & Rietveld op 30 nov 1759.

2.           Antje, ged. Alphen & Rietveld op 26 apr 1761

              (getuige: Antje Fictorie),

              ovl. in 1810 49 jr oud,

              tr. Alphen & Rietveld op 5 mei 1805

              met Klaas Vink,

             (Klaas tr.(2) met Aalte Zoete de.).

3.           Lijsbeth, ged. Alphen & Rietveld op 1 aug 1762 (getuige: Antje Fictorie),

              ovl. 3 mnd oud, begr. Alphen & Rietveld op 12 nov 1762.

4.           Klaas, ged. G Alphen & Rietveld op 10 feb 1765, volgt IIa.

5.           Lijsbeth, ged. Alphen & Rietveld op 9 nov 1766, volgt IIb.

 

Generatie II

 

IIa.        Klaas Zwieten van, (zn. van I), ged. G Alphen & Rietveld op 10 feb 1765 9-11-1766 (getuige: Antje Fictorie), Bouwman, ovl. Alphen & Rietveld op 1 mrt 1842 77 jr oud,

         tr. Had samen met zijn echtgenote 10 kinders,

               kerk.huw. Alphen & Rietveld Geref kerk in Alphen & Rietveld op 17 nov 1793 met

             Pietertje Leeuwen van

            , dr. van Mattheus Leeuwen van en Maria Hoogendoorn, geb. Bloemendaal bij Waddiingsveen op 5 mrt 1769, G, ovl. Alphen & Rietveld op 3 mrt 1821 51 jr oud.

 

 Notitie bij Klaas: Klaas had samen met zijn echtgenote 10 kinderen.

Hij was van beroep bouwman.
Het volgende document werd gevonden:
Alphen, Rechterlijk archief, protocollen, inv. nr. 44, folio 153v, 09-05-1794.
09-05-1794.
REGEST: Gijsbert Toornvliet, wonende alhier, verkoopt aan Klaas van Zwieten, wonende te Alpherhoorn,

de helft van 2 morgen 200 roeden houtland in het Rijneveld, waarvan de andere helft toebehoord aan de erven

 van Willem van Zwieten, strekkend van het land van Gijsbert Verhoeff tot de Boskoopsekade, belend ten oosten

Dirk Outshoorn, ten westen Gijsbert Verhoeff. Koopsom 500 gulden.

 

              Uit dit huwelijk:

1.           Willem, geb. Alphen & Rietveld op 2 mrt 1794, volgt IIIa.

2.           Teunis & Jan, geb. Alphen & Rietveld op 24 aug 1796, ged. G Alphen & Rietveld op 28 aug 1796, ovl. 2 mnd oud,

              begr. Alphen & Rietveld worden allebei tegelijk begraven op 3 nov 1796.

3.           Marijtje, geb. Alphen & Rietveld op 8 dec 1797, ged. Alphen & Rietveld op 10 dec 1797, ovl. op 13 apr 1861 63 jr oud,

               tr. Zoeterwoude op 16 mrt 1817 akte 3

               met Pieter Gaag van de, zn. van Jacob Gaag van der en Pieternella Graaf de, geb. Loosduinen in 1792.

4.           Mattheus, geb. Alphen & Rietveld op 5 dec 1798, ged. G Alphen & Rietveld op 10 dec 1798,

              tr. Alphen & Rietveld op 21 nov 1824 akte 11

              met Margrieta Maria Spruit, dr. van Gijsbert Cornelisz Spruyt en Raampje Treur, geb. Alphen & Rietveld op 26 jun 1805, Boerendochter.

             Notitie bij Mattheus: Op 19 augustus 1839 was Mattheus 2e getuige bij het huwelijk van Cornelia Spruit (24 jaar) met

             Jan Bakker (24 jaar). Jan Bakker werd geboren in Broek op Waterland, maar woonde voor zijn huwelijk in Aarlanderveen.

            Cornelia was het (half-) schoonzusje van Mattheus.


            Mattheus was van 1841-1843 notabel in de Nederlands Hervormde kerk in Alphen.

             Notitie bij Margrieta Maria: In de doopakte van Petronella staat Margrieta als "Margaretha" aangegeven.....

             Ook bij het vernoemen van door hun kinderen werd deze laatstgenoemde naam aangehouden. Margrieta Maria was boerendochter.

5.           Jan, geb. Alphen & Rietveld op 5 apr 1800, volgt IIIb.

6.           Boudewijn, geb. Alphen & Rietveld op 18 aug 1801, ged. Alphen & Rietveld op 23 aug 1801, ovl. 9 mnd oud, begr. Alphen & Rietveld op 29 mei 1802.

7.           Boudewijn, geb. Alphen & Rietveld op 8 jan 1803, volgt IIIc.

8.           Dirk, geb. Alphen & Rietveld op 6 dec 1805, ged. Alphen & Rietveld op 11 dec 1805,

              Notitie bij Dirk: Dirk is naast bakker ook bouwmansknecht in Boskoop geweest,

              ovl. Boskoop op 2 mei 1857 51 jr oud.

9.           Lijsje, geb. Alphen & Rietveld op 26 jun 1807, ged. Alphen & Rietveld op 28 jun 1807,

              tr. Alphen a/d Rijn op 11 nov 1830 akte 17

              met Pieter Jager de, zn. van Jacob Jager de en Haasje Diemen, geb. in 1805.

             van Boskoop.

 

IIb.        Lijsbeth Zwieten van, (dr. van I), ged. Alphen & Rietveld op 9 nov 1766

              (getuige: Antje Fictorie),

              tr. Alphen a/d Rijn op 17 nov 1793

              met Waling Dam, ged. Oudshoorn op 2 jul 1769, Molenaarsgeslacht,

             ovl. op 19 jan 1835,

             (Waling tr. (2) op 11 mrt 1800

              met Alida / Aaltje Kooij, dr. van Jan Kooij en Adriana Jongeneel.).

              Waling vertrok met zijn gezin naar Nieuwkoop in begin 1808.

              Uit dit huwelijk:

1.           Arie Walingsz, geb. Oudshoorn op 16 feb 1795.

2.           Willem Walingsz, geb. Oudshoorn op 5 mrt 1797, begr. op 11 jun 1797.

 

Generatie III

 

IIIa.       Willem Zwieten van, (zn. van IIa), geb. Alphen & Rietveld op 2 mrt 1794, ged. Alphen & Rietveld op 9 mrt 1794,

               tr. Alphen & Rietveld akte 9 op 25 mei 1817

 

               Willem en Mensje woonden enige jaren in Zoeterwoude.

             Daar kregen zij ook hun dochters, respectievelijk Petronella Maria op 31 augustus 1818, een dochter Neeltje die na 5 1/2 maand overleed in 1820;

              tenslotte een dochter Neeltje op 16 juni 1821 en een dochter Marijtje in 1840.

               Deze laatste trouwde in 1871 met Willem Blok(zie Genlias) en overleed op 17 oktober 1906 in Utrecht

              (getuigen: Bouwe en Dirk van Wijk, 22 jr en 24 jr en alllebei bouwman, waren hierbij 2e en 1e getuige)

               met Mensje Wijk van, dr. van Jan Dirkszn Wijk van en Neeltje Dobben, geb. Aarlanderveen in 1798.

              Op 8 augustus 1819 was Willem 4e getuige bij het huwelijk van zijn zwager Bouwe van Wijk met Maria van Ommeren.

              Uit dit huwelijk:

1.           Petronella Maria, geb. op 31 aug 1818.

2.           Neeltje, geb. in 1820, ovl. in 1820 overleden 5 1/2 mnd oud.

3.           Neeltje, geb. op 16 jun 1821.

4.           Marijtje,  ( geb. te Alkemade op 4 jun 1840, ovl. (66 jaar oud) te Utrecht op 17 okt 1906 Aktenummer: 16. volgt IVa

 

IIIb.       Jan Zwieten van, (zn. van IIa), geb. Alphen & Rietveld op 5 apr 1800, ged. Alphen & Rietveld op 13 apr 1800, ovl. Oudshoorn op 31 okt 1859 59 jr oud,

              tr. voor 1830

              met Klara Moraal Verkade, geb. Alphen a/d Rijn op 15 jan 1811, ovl. Oudshoorn op 22 jan 1867.

              Jan werd broodbakker in Oude Wetering, samen met zijn broer Dirk.

              In 1837 waren zij allebei getuige bij het huwelijk

               van hun nichtje Jacoba van der Gaag, de dochter van hun zus Marijtje en zwager Pieter.

              Uit dit huwelijk:

1.           Nicolaas, geb. in 1830, Broodbakker in Oudshoorn.

2.           Pieter, geb. in 1834, Broodbakker in Alphen.

3.           Klaartje, geb. in 1840.

4.           Johanna, geb. in 1841.

5.           Johannis, geb. in 1844.

6.           Petronella, geb. in 1848.

7.           Mattheus, geb. in 1849.

8.           Maria, geb. in 1851.

 

IIIc.       Boudewijn Zwieten van, (zn. van IIa), geb. Alphen & Rietveld op 8 jan 1803, Boer Bouwman,

             ovl. Alphen & Rietveld ;s middags om 17.00 uur in het huis wijk Bontepaal nr 270 waar ook alle kinderen geboren zijn op 29 sep 1859,

        tr. (1) Alphen & Rietveld op 11 jun 1830 akte 11  met

            Cornelia Roest, dr. van Gijsbert Roest en Pietje Akerboom, geb. Bodegraven op 25 mrt 1806, ged. Bodegraven op 30 mrt 1806, ovl. Alphen a/d Rijn in 1831.

              Notitie bij Boudewijn: Boudewijn was van beroep bouwman. Zij woonden in de wijk Bontepaal, nr 270. Ook alle kinderen zijn hier geboren.

              Cornelia woonde in Alphen a/d Rijn.

 

              Boudewijn Zwieten van,

               tr. (2) Hazerswoude op 20 apr 1838

               met Jannetje Houten van, dr. van Jaap Houten van en Anna Sanders, geb. Ter Aar op 10 sep 1809, ged. op 16 sep 1809, Naaister, ovl. Hazerswoude op 14 mei 1892 82 jr oud.

 

              Notitie bij Jannetje: Voor zij trouwde was zij naaister van beroep In de stukken die Alphen van haar heeft wordt zij ´bouwvrouw" genoemd.

              Met Boudewijn woonde ze in Alphen a/d            Rijn eerst in wijk H. nr. 270; later in dezelfde wijk, nr. 751.
              Zij vertrok na de dood van haar echtgenoot naar Hazerswoude (in 1874).
              Jannetjes ouders waren Jaap van Houten en Anna Sanders.

              Huwelijks bijlage Certificaat Nationale Militie ( ' s Gravenhage 30-3-1838 ) prov. Z.H. zuidelijke gedeelte. '

              Boudewijn van Zwieten geb Alphen 12-1-1803 Bouwman, zoon van Klaas, en Pietertjr van Leeuwen, binnen de grenzen van de

             Gem. Alphen 19 kanton ingeschreven, lot nr 8, zitting Gouda; Uit hoofde van hartkwaal finaal vrijgesteld.

              Signalement: lengte 1 el 6 palm 7 duim 1 streep ( ruim 1.67 mtr ) aangezicht ovaal, voorhoofd ordinair:

              ogen blauw, neus ordinair, mond groot, kin rond, haar en wenkbrauwen bruin, geen merkbare Kentekenen.

 

              Uit dit huwelijk:

1.           Petronella, geb. Alphen & Rietveld op 22 mei 1839,

              tr. op 13 sep 1860

              met Ary Jong de, geb. Boskoop in 1834, bouwman.

2.           Jacob, geb. Alphen & Rietveld op 29 mei 1841, volgt IVb.

3.           Klaas, geb. Alphen & Rietveld op 20 jan 1843.

4.           Johannes, geb. Alphen & Rietveld op 29 mrt 1844, volgt IVc.

5.           Willem, geb. Alphen & Rietveld op 23 mei 1847, volgt IVd.

6.           Nicolaas / Klaas ?, geb. Alphen & Rietveld op 20 jan 1843, volgt IVe.

7.           Boudewijn, geb. Alphen & Rietveld op 3 nov 1850.

             Boudewijn van Zwieten, geboren op 3 november 1850 in Alphen & Rietveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 november 1850

             Notitie bij de geboorte van Boudewijn: Getuigen bij de aangifte waren: Hermanus Sparwer, 54 jaar en bouwman; Johannes Linnebank, stalknecht

             Boudewijn is overleden.

 

Generatie IV

 

IVa.       Marijtje Zwieten van, (dr. van IIIa), dr. van Willem Zwieten van en Mensje Wijk van, geb. te Alkemade op 4 jun 1840, ovl. (66 jaar oud) te Utrecht op 17 okt 1906 Aktenummer: 16.

    tr. in (resp. 24 en 31 jaar oud) te Alphen a/d Rijn op 28 okt 1871 Aktenummer: 28

              en Gescheiden ????

              met Willem Blok, zn. van Johannes Blok en Elisabeth Spreij, geb. te Aarlanderveen vanaf 24 okt 1847, ovl. (58 jaar oud) te Utrecht op 17 okt 1906. 

             woonde ten tijde van zijn huwelijk in Leimuiden.

              Uit dit huwelijk:

1.           Jacoba,

2.           Petronella Maria,

3.           Willem geb. te Oudshoorn op 31 jul 1879 Aktenummer: 49.

4.           Leendert,

 

 

 

IVb.       Jacob Zwieten van, (zn. van IIIc), geb. Alphen & Rietveld op 29 mei 1841, ovl. Alphen & Rietveld op 12 dec 1898 57 jr oud,

               tr. met

               Hendrika Voorst van, geb. Lisse op 30 dec 1844, ovl. Alphen a/d Rijn op 3 nov 1893.

              Uit dit huwelijk:

1.           Jannetje, geb. Alphen & Rietveld in 1872,

              tr. Alphen & Rietveld op 24 nov 1897 akte 31

              met Dirk Nieuwenhuis, zn. van Dirk Nieuwenhuis en Everdina Bartha Blokhuis, geb. Lisse in 1871.

 

IVc.       Johannes Zwieten van, (zn. van IIIc), geb. Alphen & Rietveld Wijk Bonte Paal nr 270 op 29 mrt 1844, Landbouwer,

              ovl. Leiderdorp Overlijdt op Achthovenseweg 4 1 Leiderdorp s' middags om 4 uur 74 jaar oud op 29 aug 1918,

              tr. Voorhout op 3 jun 1872 (Dirk Rous 21 Bouwman

              Willem v Zwieten 27 j Landbouwer, Jacob v Zwieten 29 j Landbouwer

              Arie de Jong Landbouwer woont Kouderkerk zwager van de bruid )

               met Ermpje Rous, geb. Voorhout op 21 mrt 1849.

              woonde in Voorhout.

              Uit dit huwelijk:

1.           Jannetje, geb. Voorhout op 27 feb 1871, ovl. Voorhout op 11 mrt 1871.

2.           Gijsbertha, geb. Voorhout op 1 mrt 1872, volgt V.

3.           Jannetje, geb. Voorhout op 3 jul 1873.

4.           Boudewijn, geb. Voorhout op 7 sep 1874,

              tr. Leiderdorp op 24 mei 1894

              met Maartje Riet 't van, geb. Oudshoorn in 1870.

5.           Klaartje, geb. Voorhout op 22 feb 1876, ovl. Voorhout op 1 feb 1878.

6.           Johannes, geb. Voorhout op 24 mrt 1877, ovl. Voorhout op 17 sep 1877.

7.           Clara, geb. op 6 okt 1878, ovl. Voorhout op 23 sep 1880.

8.           Johanna, geb. Voorhout op 6 mrt 1882.

9.           Cornelis, geb. Voorhout op 23 mrt 1883,

              tr. De Lier op 24 apr 1912 akte 1

              met Clasina Wel van der, dr. van Willem Wel van der en Cornelia Maria Woerden van, geb. Maasland in 1879.

10.         Jacob, geb. Voorhout op 23 mei 1884, ovl. Voorhout op 2 dec 1884.

11.         Ermpje, geb. op 22 sep 1885,

              tr. met Jozef Bos ?????.

12.         Jacobus, geb. op 22 okt 1886,

               tr. met Cornelia Lange de.

13.         Johannes, geb. Voorhout op 22 mrt 1888, ovl. Voorhout op 12 jul 1888.

14.         Dirkje, geb. Leiderdorp op 9 jun 1889.

15.         Boudewijn, geb. op 21 jul 1872.

 

IVd.       Willem Zwieten van, (zn. van IIIc), geb. Alphen & Rietveld op 23 mei 1847, Koopman, tr. Koudekerk op 16 mei 1878

              (getuigen: Willems broers Nicolaas, 35 jaar en bouwman in Hazerswoude; Jacob, 37 jaar en bouwman in Alphen en Johannes, 33 jaar

              en bouwman in Voorhout, waren getuigen bij het huwelijk)

               met Antje Berg van der, geb. Koudekerk op 4 mrt 1853, Boerendochter.

              Na hun huwelijk gingen zij wonen in Wijk H, nr. 391 in Alphen a/d Rijn.

              Uit dit huwelijk:

1.           Boudewijn, geb. Koudekerk op 11 feb 1879,

              tr. op 6 jun 1918 akte 8

              met Petronella Kramer, dr. van Gerardus Kramer en Elizabeth Heer de, geb. Leiderdorp in 1880.

             tweeling.

2.           Cornelia, geb. op 11 feb 1879.

             tweeling.

 

IVe.       Nicolaas / Klaas ? Zwieten van, (zn. van IIIc), geb. Alphen & Rietveld op 20 jan 1843, ovl. Alphen & Rietveld op 22 jan 1925 82 jr oud,

               tr. Wassenaar op 2 feb 1877 akte 2

               met Grietje Burger, dr. van Thijs Burger en Grietje Wit de, geb. Linschoten op 15 mrt 1852, ovl. op 27 okt 1922 70 jr oud.

 

              Notitie bij Nicolaas: Nicolaas en Grietje hadden samen 8 kinderen. Zij woonden in ieder geval in 1881 in Hazerswoude,

               want Nicolaas was op 20 oktober van dat jaar 2e getuige bij het huwelijk van Neeltje Braam met Martinus van Ginhoven.

               Op hun trouwakte werd vermeld dat Nicolaas bouwman was in Hazerswoude. Ook in 1897 was hij (4e) getuige bij het huwelijk

               van zijn nichtje Jannetje van Zwieten met Dirk Nieuwenhuis. (Jannetje was een dochter van zijn broer Jacob en Hendrika van Voorst).


               Nicolaas verhuisde met zijn vrouw Grietje in juni 1917 weer terug naar Alphen a/d Rijn, waar zij in de Emmalaan gingen wonen.

 

              Uit dit huwelijk:

1.           Grietje, geb. Hazerswoude in 1883

              tr. Alphen & Rietveld op 8 nov 1906

               met Gijsbertus Eikelenboom, zn. van Gijsbert Eikelenboom en Leentje Vries de, geb. Stolwijk in 1882.

2.           Wilhelmina, geb. Hazerswoude in 1879,

              tr. Alphen & Rietveld op 11 feb 1915 akte 2

             met Jan Dirk Akker van den, zn. van Nicolaas Akker van den en Prijna Roest.

3.           Boudewijn, geb. Hazerswoude in 1897,

              tr. Koudekerk a d IJssel Kouderkerk op 7 jun 1917 akte 5

             met Maartje Willemszoon Dorrepaal,

             dr. van Gerrit Willemszoon Dorrepaal en Heiltje Gijsbertje Oudshoorn, geb. Koudekerk a d IJssel in 1890.

 

Generatie V

 

V.          Gijsbertha Zwieten van, (dr. van IVc), geb. Voorhout op 1 mrt 1872, ovl. Doetinchem op 26 dec 1959,

               tr. Leiderdorp op 10 nov 1897

               (Gerrit Pieter van 't Riet 29 Graanhandelaar te Oudewater zwager van de bruid

              Mattheus Los 32 Landbouwer te Nieuwe Wetering,

              Willem Dirk van Dieen 36 Landbouwer te Rietveld beiden zwager van de bruidegom

              Boudewijn van Zwieten 23 Landbouwer Aarlanderveen, broer van de bruid)

               met Hendrik Dommelen van, zn. van Gerrit Dommelen van en Geertruida Rijn, geb. Leiderdorp op 21 jun 1872, Veehouder, ovl. Purmerend op 27 sep 1951.

              Hendrik van Dommelen overlijdt te Purmerend op 27 September 1951.
              Zij hebben gewoond te Kockengen, Zeist.
              Boskoop, 15 November naar Purmerend.
              op de Willem Eggertstraat 25.

              Gijsbertha van Zwieten verhuist na overlijden van haar man naar Doetinchem ( 16-11-1951, inwonend bij dochter Gerritje), Denneweg 9 Doetinchem.

 

              Uit dit huwelijk:

1.           Geertruida, geb. Alkemade 21.30 uur op 25 sep 1898

              (Aangifte door de vader

             Getuigen;Mattheus Los 33 veehouder, Bernard Heinrich Anton Borcharding 60 j koopman beiden wonende te Alkemade)

              tr. Kockengen op 22 okt 1925

               met Gerrit Verwey.

             geb in wijk C nr 47.

2.           Ermpje, geb. Alkemade op 17 dec 1899, volgt VIa.

3.           Gijsbertha, geb. Nieuwe Wetering op 23 mei 1901, volgt VIb.

4.           Gerritje, geb. Alkemade 09.00 uur op 12 okt 1902

               (Door de vader 30 j veehouder

             Getuigen;

             Jan Koert, 81 j zonder beroep wonende te Alkemade

             Alexander Johannes de Ridder, Secretarisambtenaar te Alkemade

             wonende te Woubrugge), G, ovl. Doetinchem,

              tr. Kockengen op 13 apr 1922 akte 3

              met Jan Brouwer, zn. van Willem Brouwer en Hendrikje Stam, geb. Wilnis in 1901.

             wijk C nr 46.

5.           Johanna, geb. Alkemade op 16 apr 1904, G,

              tr. met Hein Hoogendoorn.

6.           Hendrika, geb. Alkemade in okt 1905

              (Aangifte door vader 34 j Veehouder

             Getuige Johannes Wesselius 40 j boerenarbeider wonende te Alkemade), ovl. op 10 aug 1906 07.00 uur.

             Wijk C nr 46.

7.           Gerrit, geb. Alkemade op 7 apr 1907, G, ovl. Ermelo op 18 dec 1940.

8.           Johannes, geb. Alkemade op 15 nov 1908

               (Aangifte Vader 36 j Veehouder

             Getuige Jan van Itterson 30 j onderwijzer wonende te alkemade), G, ovl. Alkemade 21.oo uur op 12 mrt 1909.

             wijk C nr 46.

9.           Marretje, geb. Alkemade op 8 dec 1914, G, ovl. Hazerswoude op 21 mrt 1979,

              tr. Boskoop op 22 jul 1938

             met Jacob Duiker, geb. Koudekerk a d Rijn op 10 dec 1915.

 

Generatie VI

 

VIa.       Ermpje Dommelen van, (dr. van V), geb. Alkemade 13.30 op 17 dec 1899

              (Aangifte Vader,Veehouder Getuigen Gerrit Vertgunst, 42 j nachtwaker,

              en Hendrik van Klink 33 j schipper Beide wonende te Alkemade), G

                  ovl. Loenen a/d Vecht of te Nieuwersluis op 23 mrt 1953,

                  tr. Kockengen op 17 apr 1924

               met Mattheus Oussoren, zn. van Cornelis Oussoren en Marretje Hoogendoorn, geb. Loenen a/d Vecht op 18 jun 1898, Veehouder, ovl. Loenen a/d Vecht op 31 aug 1967.

              Wijk C nr 46.

              Uit dit huwelijk:

1.           Marretje, geb. op 6 feb 1925,

              tr. op 8 jun 1948 met Johannes Fokker.

             Zij vertrekt 28 mei 1948 naar Canada ( Diches ) waar zij in 1967 nog woont.
             Is geemigreerd naar Canada, samen met zijn echtgenote.

2.           Gijsbertha, geb. Breukelen op 14 mei 1926,

               tr. op 4 jun 1952 met C Hees.

3.           Cornelis, geb. Breukelen op 18 sep 1927,

              tr. Loenen a/d Vecht op 11 mei 1951

              met K Poortinge.

             Is geemigreerd Naar Canada

4.           Geertruida Hendrika, geb. Breukelen op 31 aug 1931.

5.           Aaltje Marretje, geb. Loenen a/d Vecht op 6 jan 1933.

             Volgens Persoonkaart is zij vertrokken 30 Juni 1957 naar Purmerend.

6.           Hendrik, geb. Loenen a/d Vecht op 14 jan 1935.

7.           Marinus Willem, geb. Loenen a/d Vecht op 8 jun 1936, ovl. op 13 okt 1983.

8.           Gerrit Johannes, geb. Loenen a/d Vecht op 18 okt 1938.

9.           Ermpje Matthea, geb. Loenen a/d Vecht op 21 apr 1941, volgt VIIa.

10.         Gerrit Johannes, geb. Loenen a/d Vecht op 5 mei 1943.

 

VIb.       Gijsbertha Dommelen van, (dr. van V), geb. Nieuwe Wetering (Alkemade)

              09.00 uur op 23 mei 1901 (Alexander Johannes de Ridder 31 j Secretarie anbtenaar te Alkemade, woont te Woubrugge,

              Johannes Koerd 80 j zonder beroep wonende te Alkemade), G, ovl. Purmerend op 10 nov 1980,

               tr. Kockengen op 23 mei 1901

               met Jacobus Brunt, zn. van Hendrik Brunt en Grietje Blok, geb. Kockengen op 27 sep 1896 Akte 30, G, Bakker, ovl. Purmerend op 30 okt 1977,

               begr. Purmerend op 3 nov 1977.

              wijk C nr 46.

              Uit dit huwelijk:

1.           Hendrik (Henk), geb. Purmerend op 26 jun 1926, volgt VIIb.

2.           Elizabeth, geb. Purmerend op 27 jan 1929, volgt VIIc.

 

Generatie VII

 

VIIa.      Ermpje Matthea Oussoren, (dr. van VIa), geb. Loenen a/d Vecht op 21 apr 1941, ovl. Loenen a/d Vecht op 28 nov 1995,

               tr. (1) op 19 nov 1942

               met Arie Hoogendoorn, zn. van Arie Hoogendoorn en Cornelia Wesseling, geb. Ruwiel op 19 nov 1942, ovl. Kockengen op 5 sep 1967.

 

              Ermpje Matthea Oussoren,

               tr.(2) met

               Joost Marcelis Fokker, geb. Loenersloot op 23 apr 1937.

              Uit dit huwelijk:

1.           Johanna Antonia, geb. Breukelen op 1 okt 1970.

2.           Joost Mattheus, geb. Utrecht op 20 nov 1971.

3.           Mattheus Joost, geb. Breukelen op 1 feb 1973.

4.           Marinus Hendrik, geb. Breukelen op 14 jul 1979.

 

VIIb.      Hendrik (Henk) Brunt, (zn. van VIb), geb. Purmerend  Metaalbewerker, ovl. Purmerend

              tr. met Hester (Hes) Veen van, geb. Werkendam

              Uit dit huwelijk:

1.           Maria Bastiana Maaike (Marianne), geb. Purmerend

2.           Jacoba Hendrika (Coby), geb. Purmerend , volgt VIIIa.

3.           Willem (Wim), geb. Purmerend

4.           Jacobus Gijsbertus (Koos), geb. Z.O.Beemster N.H.

5.           Hendrik (Henk), geb. Z.O.Beemster N.H.

 

VIIc.      Elizabeth Brunt, (dr. van VIb), geb. Purmerend  G,

               tr. Purmerend

               met Abraham (Bram) Lagerburg, zn. van Teunis Lagerburg en Elizabeth Garderen van, geb. Edam  G.

              Uit dit huwelijk:

1.           Elizabeth, geb. Weesperkarspel op 16 aug 1949,

               tr. Purmerend met Jan Kersloot.

             Tweelingzuster van Gijsbertha.

2.           Gijsbertha, geb. Weesperkarspel , volgt VIIIb.

3.           Abraham (Bram), geb. Purmerend 

             Tweelingbroer van Bea.

4.           Bea, geb. Purmerend  volgt VIIIc.

5.           Joke,

               tr. met Bas Frelink.

6.           Hetty,

              met Henry Langeveld.

 

Generatie VIII

 

VIIIa.    Jacoba Hendrika (Coby) Brunt, (dr. van VIIb), geb. Purmerend

              Kind:

1.           Collin Brunt.

 

VIIIb.    Gijsbertha Lagerburg, (dr. van VIIc), geb. Weesperkarspel  G,

               tr.(1) met Jacob Zwart, zn. van Johannes Zwart en Elizabeth Heeden van der, geb. Rotterdam  ged. G Rotterdam.

              Uit dit huwelijk:

1.           Cindy, geb. Wormerveer Zaanstad  volgt IX.

2.          Richard, geb. Wormerveer Zaanstad  

 

 

VIIIc.    Bea Lagerburg, (dr. van VIIc), geb. Purmerend ,

               tr. met Rene Wal van der,

              Tweelingzus van Bram.

              Uit dit huwelijk:

1.           Mariska, geb. Purmerend

2.           Remco, geb. Purmerend

 

Generatie IX

 

IX.         Cindy Zwart, (dr. van VIIIb), geb. Wormerveer Zaanstad

              Kind:

1.           Britny Toepoel, geb. Purmerend Waterlandziekenhuis

 

                                                                                                Voor reacties mail j.zwart13@chello.nl

 

                                                       Terug naar de Hoofdpagina     http://members.chello.nl/j.zwart13/