Oskam - Oskamp                

 

                                   Ossenkamp  Jan Dirksz van de

   

 

Generatie I

 

 

I.               Jan Dirksz Ossenkamp van de,

       tr. met

                 N.N

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Adriaan Oskamp, volgt II 

 

Generatie II

 

 

II.              Adriaan Oskamp, zn. van Jan Dirksz Ossenkamp van de  (I) en N.N,

          tr. met

                 N.N., ovl. in 1569.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Dirk Ariensz Oskamp ovl. te Ameide Tienhoven voor 1 aug 1630, volgt III 

 

Generatie III

 

 

III.              Dirk Ariensz Oskamp, zn. van Adriaan Oskamp (II) en N.N., geb. Tussen 1550 en 1560, ovl. te Ameide Tienhoven Vermeld voor 1 aug 1630,

          tr. (Haasje ongeveer 30 jaar oud) (1) in 1580 met

                 Haasje Claesdr Claesen, geb. in 1550, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) circa 1609.

                 Vermeld Ameide Tienhoven 1604--1615Tienhoven.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Cornelis Dirks Oskam, ovl. op 1 aug 1630, volgt IVa 

2.              ( K)Claes Dirks ( Klaas ) Oskamp, geb. in 1585, volgt IVb 

3.              Floortje Dircks Oskamp Ook Oscamp geb. in 1585, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op 1 aug 1630, volgt IVc

4.              Adriaan Dirksz Oskamp, geb. circa 1590, ovl. (minstens 50 jaar oud) te Ameide Tienhoven na 1640, volgt IVd 

 

 

                 Dirk Ariensz Oskamp,

           tr.(2) met

                Margriet Jacobs

                

 

Generatie IV

 

 

IVa.           Cornelis Dirks Oskam, zn. van Dirk Ariensz Oskamp (III) en Haasje Claesdr Claesen, ovl. op 1 aug 1630,

          tr. met

                Marrigje Jans

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Flora Cornelis Oskam,

          tr. met

                 Pieter Gerritsz Vroegh, Steenbakker-Ondermeester op de steenoven aan de Waal te Herwijnen, ovl. na 20 feb 1702.

                 Woonde te Ameide 1663.

 

IVb.           ( K)Claes Dirks ( Klaas ) Oskamp zn. van Dirk Ariensz Oskamp(III) en Haasje Claesdr Claesenx, geb. in 1585,

          tr. (hoogstens 35 jaar oud) te Meerkerksbroek voor 1620 met

                 Joostgen Hendriks ovl. te Meerkerk in 1665.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Dirkje Claessen Oskamp

2.              Hendrick Claesz Oskamp, geb. te Meerkerksbroek in 1620, ovl. (minstens 51 jaar oud) na 1671, volgt Va 

 

IVc.           Floortje Dircks (Dirksdr) Oskamp Ook Oscamp (Ossencamp), dr. van Dirk Ariensz Oskamp (III) en Haasje Claesdr Claesen,

                 geb. in 1585, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op 1 aug 1630,

         tr. met

                 Willem Adriaans Adraensz (Willem) Schick, ovl. in 1657,

               (Willem Adriaans

          tr. (1) te Meerkerk op 30 nov 1634 met

                Joostgen Hendriks).

                 woonde in Meerkerksbroek.

                 De kinderen krijgen naar haar familie de naam Oscamp.

 

                 Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.              Ariaentje Willems Oskamp, volgt Vb 

2.              Teuntje Willems Oskamp,

       tr. met

                 Gerrit Sylofsz ( Borsch), zn. van Adriaan ( Borsch)xe "Borsch:Adriaan".

3.              Grietje Willems Oskamp, geb. in 1615, volgt Vc 

 

IVd.           Adriaan Dirksz Oskamp, zn. van Dirk Ariensz Oskamp (III) en Haasje Claesdr Claesen geb. circa 1590,

                  ovl. (minstens 50 jaar oud) te Ameide Tienhoven na 1640,

          tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 20 jaar oud) circa 1620 met

                 Wijntje Willems Klei van, dr. van Willem Ariensz Klei van en Catharina Claesdr Bergenaer, geb. circa 1600,

                  ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Ameide Tienhoven op 25 dec 1663.

 

                 Adriaan erfde in 1615 het huis op de Ossenkamp van zijn oom Jacob.
Hij was bloedvoogd van de kinderen van zijn zuster Floortje bij Willem Schick
.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Hendrickje Adriaensd Oskamp, geb. te Meerkerk? / Ameide ??.

2.              Jacob Ariens Oskamp, geb. te Ameide circa 1622, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op 12 mrt 1698 ,

       tr. (resp. ongeveer 23 en minstens 20 jaar oud) in 1645 met

                 Lijsgen (Sijgje) Teunisdr / Tonis Croock, dr. van Theunis Leendert en Neeltje Pietersdr Croock, geb. voor 1625,

                  ovl. (minstens 73 jaar oud) te Langerak op 12 mrt 1698.

                 Langerak RA.24 9-4-1674 voogd.
RA.26 25-8-1653.
29-9-1669 schout?.
RA.27 1698.
Langerak RA.26 f83 1-12-1662.
Leendert Teunisz, Willemken Aarts als moeder van de kinderen bij Pieter Teunisz alias Croock, "8 mrg 4 hont in de hofstede daar Leendert Teunis op won. totaal 10 mrg. oostw. Claas Adriaan Maat" Adriaan Teunisz, Willem Teunisz won. alle te Langerak Willem Ghijsz won. Meerkercksbroeck x Anneke Teunisdr, Jacob Adriaansz Oskamp x Lijsken Teunisdr mede won. alh. verdelen het lant gekomen van Neeltje Pieters salgr. wede van Teunis Leendertsz, haarl. (schoonmoeder).
idem f85a 5-5-1663 lootcedulle.
Leendert Teunisse, Willem Teunisse, Jacob Adriaans Oskamp man en voogd van Lijsken Teunis alle won. Langerak Willem Gijsberts man en voogd van Anneken Teunisse, Willemken Aarts wede en voogdesse van Adriaantje! en Pietertje Pieter Teunis Croock en Wouter Pieters man en voogd van Sijtje Pieters Croock en Grietje Adriaans Oskamp wede van Adriaan Teunisse Bastiaan Teunis oom van de weeskind als erfgen. van Pieter Petersz Croock als van Neeltje Pieters haarl. oom en moeder, zoon van Adriaen Dircksz OSSECAMP en Weijntken Willems van de CLEIJ
.

                 Langerak RA.25 f245 ca 1649.
Langerak RA.26 f34v 25-8-1653 zie bij haar moeder.
idem 3/13-4-1671 f187v.
Loting van Willem Teunis zalgr, Leendert Teunis 1/5, Willem Gijsberts x Annitje Teunis 1/5, Jacob Adriaans Oskamp x Lijsken Teunis 1/5, Wouter Peters Noomen x Sijtje Peters, haar moeder Willemken Aarts, Leendert Teunis als oom en voogd van Adriaantje en Pieterken Pieters te samen kinderen van Peter Teunis 1/5 ende Jan Bastiaans man en voogd van Sijtje Adriaans, Grietje Adriaans Oskamp als moeder mede van Willemken, Neeltje en Adriaan kinderen van Arie Teunis 1/5
. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.              Dirk Adriaans Oskamp, geb. te Ameide in 1623, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Ameide circa 30 mrt 1679, volgt Vd 

4.              Grietje Adriaans Dirksdr Oskamp, geb. te Ameide Meerkerksbroek in 1625, ovl. te Langerak 1672--1674,

         tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 22 jaar oud) in 1650 met

                  Adriaen /Arien Teunisse/tonisse Croock, zn. van Theunis Leendert en Neeltje Pietersdr Croock,

                 geb. in 1628, Visser op de Lek, ovl. te Langerak 1662--1663.

                 Langerak WK.2 f157 14- 6-1666.
Langerak RA.24 f107 9-4-1674.
Langerak RA.25 f245 ca 1649.
Langerak RA.26 f34v 25-8-1653 zie bij zijn moeder.
RA. f8 16-5-1650 visser op de Lek.
Langerak RA.26 f83 1-12-1662.
Leendert Teunisz, Willemken Aarts als moeder van de kinderen bij Pieter Teunisz alias Croock, "8 mrg 4 hont in de hofstede daar Leendert Teunis op won. totaal 10 mrg. oostw. Claas Adriaan Maat" Adriaan Teunisz, Willem Teunisz won. alle te Langerak Willem Ghijsz won. Meerkercksbroeck x Anneke Teunisdr, Jacob Adriaansz Oskamp x Lijsken Teunisdr mede won. alh. verdelen het lant gekomen van Neeltje Pieters salgr. wede van Teunis Leendertsz, haarl. (schoonmoeder).
idem f85a 5-5-1663 lootcedulle.
Leendert Teunisse, Willem Teunisse, Jacob Adriaans Oskamp man en voogd van Lijsken Teunis alle won. Langerak Willem Gijsberts man en voogd van Anneken Teunisse, Willemken Aarts wede en voogdesse van Adriaantje! en Pietertje Pieter Teunis Croock en Wouter Pieters man en voogd van Sijtje Pieters Croock en Grietje Adriaans Oskamp wede van Adriaan Teunisse Bastiaan Teunis oom van de weeskind als erfgen. van Pieter Petersz Croock als van Neeltje Pieters haarl. oom en moeder.
idem f158 21-4-1668.
Loting tussen de kinderen van Willemken Aarts en de kinderen van Arie Teunis, Wouter Pieters Noomen man en voogd van Sijtje Peters Croock, mitsgaders Willemken Aarts als moeder en voogdesse van Ariaantje ende Pietertje Pieters Croock, te samen kinderen van Peter Teunis Croock, ter eenre Leendert en Willem Teunis als omen en bloedvoogden van de kinderen van Arie Teunis ende Grietje Adriaans Oskamp, geass. met Claas Cornelis metselaar ter andere Bastiaan Cornelis Alblas alias broer Joosten ende Willem Barends man en voogd van Maritje Cornelis Alblas.
idem 3/13-4-1671 f187v.
Loting van Willem Teunis zalgr, Leendert Teunis 1/5, Willem Gijsberts x Annitje Teunis 1/5, Jacob Adriaans Oskamp x Lijsken Teunis 1/5, Wouter Peters Noomen x Sijtje Peters, haar moeder Willemken Aarts, Leendert Teunis als oom en voogd van Adriaantje en Pieterken Pieters te samen kinderen van Peter Teunis 1/5 ende Jan Bastiaans man en voogd van Sijtje Adriaans, Grietje Adriaans Oskamp als moeder mede van Willemken, Neeltje en Adriaan kinderen van Arie Teunis 1/5
.

                 Langerak RA.8 17/27-8-1671.
de erfgen. van Willem Teunis Lenen eijser.
Claas Cornelis metselaer x Grietje Adriaans Oskamp, gedaegde.
Langerak RA.24 f107 9-4-1674.
Jan Bastiaans x Sijtje Aries, mitsg. Leendert Teunis, Jacob Adriaans Oskamp als omen en bloetvoogden van Willemken en Neeltje Adriaans als mede Adriaan Adriaans erfgen. van Adriaan Teunis en Grietje Adriaans Oskamp.
Vermeld op brandweerlijst van 31-1-1672 [Grietge Oskamp], dochter van Adriaen Dircksz OSSECAMP en Weijntken Willems van de CLEIJ
. Uit dit huwelijk geen kinderen.

5.              Haasje Adriaans Oscam, ged. te Meerkerk op 29 apr 1627, ovl. (hoogstens 39 jaar oud) voor 24 dec 1666.

 

Generatie V

 

 

Va.            Hendrick Claesz Oskamp, zn. van ( K)Claes Dirks ( Klaas ) Oskamp (IVb) en Joostgen Hendriks geb. te Meerkerksbroek in 1620,

                 ovl. (minstens 51 jaar oud) na 1671, otr. te Lopik op 22 aug 1641,

          tr. (beiden ongeveer 21 jaar oud) te Lopik op 20 aug 1641 met

                 Willemke Sandersdr Lopick, dr. van Sander Reyers Lopick van, geb. te Lopik in 1620.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Claes Oskamp, geb. te Lopik, ged. te Lopik op 5 nov 1643 Aentje Thomas Pelle, huisvrouw van Claes Blom.

2.              Sander Hendriks Oskamp, geb. te Lopik, volgt VIa 

3.              Marrighen Hendriks Oskamp, geb. te Lopik Dirckghen Claese, ged. op 14 jan 1649 Get  Dirkghen Claesse,

        tr. (ongeveer 19 jaar oud) (1) te Lopik op 16 jan 1668 met

                 Jan Ariens Verheulen ook Genaamd van de Heuvel

4.              Burgher ( Burschardus ) Hendriks Oskamp, ged. te Lopik op 1 aug 1652, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Lopik op 5 nov 1715, volgt VIb 

 

 

Vb.            Ariaentje Willems Oskamp dr. van Willem Adriaans Adraensz Schick en Floortje Dircks Oskamp Ook Oscamp (IVc) 

         tr. (Cornelis minstens 40 jaar oud) circa 1664 tussen 17-12-1663 en 8-6-1665 met

                 Cornelis Hendriksz Vlot ( De Groote ), zn. van Hendrick Cornelisz Vlot en Annechien N.N., geb. te Gijbeland voor 1624,

                 ovl. (minstens 73 jaar oud) te Meerkerk op 30 apr 1697,

                (Cornelis

           otr. (resp. minstens 23 en ongeveer 20 jaar oud) (1) te Meerkerk op 18 jul 1647 met

                 Mayken Pietersdr Dochterom dr. van Pieter Floren Dochterom en Peterken Hof van.).

 

                 RA WA Meerkerk.
20-7-1658.
Cornelis Hendricks de Groot won. Meerkerksbroeck, schuldig aan Neeltje.
Reijers te Langerak f 900,- in de marge Neeltje Flooren in naam van Cornelis Hendricks Vlot.
21-3-1666.
Meerkerk RA.23 22 11 1651.
Comp. Cornelis Hendricks Vloth won. Meerkerk out omtrent 27 jaar, getuigt op verzoek van Jan Fransen Hacker mede schepen, etc.
idem 15 9 1654 lootcedulle.
Cornelis Hendricks de Groote 1½ mrg op de Duijnen in een weer groot 2 mrg strekkende voor ter halve Lerckwetering af noordw tot achter ter halve Nieuwsteech toe oostw Claes Leenderts Verhoeff, westw Gijsbert Dircks de Best.
Brandwijk WK. 1 nr.21 17 12 1663.
Comp. Cornelis Hendricksz Grooten, wonende op Gijbeland, wedr. van Marichgen Pieters zalgr. ter eenre en Cornelis Heijndricksx Cleijne wonende Meerkercksbroeck als last en procuratie hebbende van Cornelis Willemsz Neck wonende op Lakervelt als neef en voogd van de 3 onmondige weeskinderen ter andere zijde, vertigting.
kinderen met name Jan out 13 jaar, Pieter out 9 jaar en Hendrick 6 jaar, bij 18 jaar ieder een derde part van ƒ 90,.
Brandwijk GA. B354 1672, 14 mrg. 14.. (betaald 1½ mrg. 1.10. ).
idem 1673, 14 mrg. gebruikt 15 mrg. 3 hont (op Gijbeland).
Brandwijk RA.18 nr.58 11 5 1677, oostw. Cornelis Vloth.
Meerkerk RA.3 8 6 1665.
Comp. Cornelis Hendricks de groote, man en voocht van Adriaentge Willems Schick, Elisabeth Tonis voor dese wede van Cornelis Willems Schick, geass. met Jan Gerrits de Bruijn hare man en voocht en moeder en voogdesse over haer onm. kinderen, Claes Willems Schick voor sijn selve, Adriaen Jansen wedr. van Grietje Willems Schick noch Claes Willems als last hebbende van Gerrit Adriaens Seijliven man en voocht van Teuntgen Willems tesamen als kinderen en kindskinderen van Willem Adriaens Schick en groot en overgrootmoeder, mede erfgen. van Jacob Willems Schick broer en oom, gesamelijk trp.
Meerkerk RA.4 25 7 1667.
Cornelis Hendricks de groote won. Gijbelant is schuldig aan erfgen. van Stijntje Luijcas ƒ 200, obigatie van 2 6 1649.
idem 5 9 1667.
Cornelis Hendricks de groote won. Gijbelant trp. van de boedel van Cornelis Hendricks de cleijne sijne broeder zijn gerechtigt ¼e part in de huisinge en hennepwerfjes in't Broeck noord de kerkweteringe en zuidw de Broeckesedijck nog ¼e part in 7 mrg 4 hont mede gelegen ald. oostw de schout van Lopick ende westw Leendert Stolckenaer, alles door de groote en zijn broeder de cleijne opgericht in dd. 5 2 1657, hij verklaart voldaan te wezen.
Meerkerk RA.23 5 9 1667.
Comp. Cornelis Hendricks de groote won. op Gijbelant verkl. dat op 22 8 1667 wegens de boedel van Cornelis Henricks de cleijnen, dat hem de ƒ 200 als reste van de kooppenningen van sijn 4e part in de hofstede van Cornelis de cleijnen.
idem.
Comp. Jan Otten Vermeer, won. in't broek en Adriaen Hendricks van Hoff als omen en voochden van de onm. kinderen van Floris Pieters.
Meerkerk RA.16/17 30 4 1697 testament.
Cornelis Vloth, ziek x Ariaentje Willems.
Meerkerk RA.29 30 4 1697.
Comp. Ariaentje Willems wede van Cornelis de Vloth, een zoon Willem, vader ovl. na 20 4 1690, goederen;.
4 mrg 1½ hont met huijsing in't Meerkerksbroeck.
2 mrg te Gijbeland in't Huijberdenweer.
14 4 1713 / ref. van 1666.
Comp. Pieter Cornelis Vlot, won. Giessen Oudekerk, Marrigje Jan (Cornelis) Vlot x Arij Jans Broer en Teuntje Jan Cornelis Vlot x Cornelis Willems, beide wonende te Noordeloos, Hendrik Cornelis Vlot zijn wede Merij Vloeren, 2 mrg. land in't westeijnd van Gijbeland in een weer van 6 mrg. belenders Jan Theunis de Jongh en Pieter Ariens Broer
.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Willem Cornelisz Vlot, geb. circa 1667, volgt VIc 

 

Vc.            Grietje Willems Oskamp dr. van Willem Adriaans Adraensz Schick en Floortje Dircks Oskamp Ook Oscamp (IVc)  geb. in 1615,

            tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 28 jaar oud) (1) te Lopikerkapel op 11 dec 1638 met

                 Adrianus ( Arien ) Jansz Oskam, geb. te Lopikerkapel in 1610.

 

                 Afkomstig van Lopikerkapel.
Adriaan word hier vermeld als lidmaat in Lopikerkapel, zijn vrouw wel.
Waarschijnlijk was Adriaan van Gereformeerde Huize.
Adriaan is niet met achternaam gevonden.
( In sommige Kwartierstaten staat hij ten onrecht wel vermeld als, Arie (n) Jans Oskamp).
De kinderen van Adriaan en Grietje droegen allen de naam Oskam ( naar Grietjes moeder Floortje Oskamp of naar haar oom en voogd Adriaan Oskamp ).
Vgls Leen Ooms.
geb. Meerkerksbroek circa 1617, ovl. circa 1655, Van Adriaen (Ariaen) werd geen familienaam gevonden, wel werden zijn kinderen allen op de naam Oskam ingeschreven. Het is daarom mogelijk dat hij een nazaat is van Jacob Ariensz. Oskam en Adriaentken Willems. Van deze omstreeks 1555 geboren zoon van Jan Dirks van de Ossenkamp is niets anders bekend dan dat hij op de Ossenkamp bleef wonen, kerk.huw. [658] (NH) Lopikerkapel op 30 12 1638
.

                 Afkomstig van Meerkerksbroek.

                 De Kinderen van Adriaan en Grietje droegen allen de naam Oskam 9 naar Grietjes moeder Floortje Oskamp of naar haar oom en voogd Adriaan Oskamp.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Floortje Oskam, geb. te Lopikerkapel op 20 jan 1639, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor 1644.

2.              Jan Oskam, geb. te Lopikerkapel op 4 apr 1641, ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 1645.

3.              Arie Arissen Oskam(p), geb. te Lopikerkapel op 28 aug 1642, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) circa mei 1720, volgt VId 

4.              Floortje Oskam, geb. te Lopikerkapel op 23 jun 1644.

5.              Jan Adriaansz Oskam ged. te Lopikerkapel op 25 dec 1645, volgt VIe 

6.              Daam Oskam, geb. te Lopikerkapel op 25 mrt 1649.

7.              Lijntje Oskam, geb. te Lopikerkapel op 29 okt 1651, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 1654.

8.              Lijntje Oskam, geb. te Lopikerkapel op 2 apr 1654.

 

                 Grietje Willems Oskamp,

           tr.(2) met

                 Gerrit Sylofs Borschx

 

                 vgls gegevens van Leen Ooms.

     

 

Vd.            Dirk Adriaans Oskamp, zn. van Adriaan Dirksz Oskamp (IVd) en Wijntje Willems Klei van, geb. te Ameide Meerkerk/ Weverswijk ?? in 1623,

                 ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Ameide circa 30 mrt 1679 data twijfelachtig, tr. (ongeveer 30 jaar oud) in 1653 met

                 Sijgje Pouwelsd Verhoef, ovl. te Ameide na 30 mrt 1679.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Wijntje Oskam ged. op 15 dec 1672, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Bleskensgraaf  ??? op 2 apr 1712,

           tr. (ongeveer 31 jaar oud) te Bleskensgraaf  ??? op 16 jul 1704 met

                 Leendert Ariensz ( Brandwijk ) Landbouwer onder Zevenhoven, ovl. te Bleskensgraaf  ??? op 14 dec 1719.

 

Generatie VI

 

 

VIa.           Sander Hendriks Oskamp zn. van Hendrick Claesz Oskamp(Va) en Willemke Sandersdr Lopick,

                  geb. te Lopik Weijntje Hendriks, ged. op 13 dec 1645, otr. te Lopik,

        tr. (20 jaar oud) te Benschop van (d2:0) 22 jul 1666 met

                Dirckje Cornelis??? Claasdr ???, geb. te Benschop.

                 Jd. van Benschop.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Willempje Sanders Oskamp, geb. te Lopik op 21 mrt 1669.

2.              Hendrick Sanders Oskamp, geb. te Lopik op 19 feb 1671 Hendrick Claesz Oscamp, de Grootvader.

3.              Willemtie Sanders Oskamp, geb. op 27 apr 1673.

 

VIb.           Burgher ( Burschardus ) Hendriks Oskamp, zn. van Hendrick Claesz Oskamp (Va) en Willemke Sandersdr Lopick,

                 ged. te Lopik Gedoopt als Burgher op 1 aug 1652 Leentjen Jans, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Lopik op 5 nov 1715,

         otr. (ongeveer 21 jaar oud) (1) te Lopik op 12 apr 1674, tr. te Nieuwpoort met

                 Willemke Ariens, geb. te Nieuwpoort.

 

                 Jongedochter van Nieuwpoort.

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

 

1.              Meerten Burgerdusz Oskamp, volgt VIIa 

2.              Hendrik Burger ( Dusz) Oskamp ( Dusz)".

                 Jm.van Lopik ???.

3.              Hendrik Burger ( Dusz ) Borgertsz Oskam, geb. te Zevender in 1690, volgt VIIb

 

                 Burgher ( Burschardus ) Hendriks Oskamp,

          otr. (ongeveer 23 jaar oud) (2) te Lopik op 27 feb 1676, tr. te Willige Langerak met

                  Jacomijntje Ariens (Pols )

                 Jongedochter van Seventer.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

                 Burgher ( Burschardus ) Hendriks Oskamp

       tr.(3) met

                 Leentje Jans Lekkerkerker

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jan Burgerdusz Oskamp, geb. in 1692, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Willige Langerak in 1768, volgt VIIc 

 

VIc.           Willem Cornelisz Vlot, zn. van Cornelis Hendriksz Vlot ( De Groote ) en Ariaentje Willems Oskamp(Vb) geb. circa 1667,

          tr. (ongeveer 31 jaar oud) in 1698 met

                  N. N.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Fijchje Willemsdr Vlot, ged. te Meerkerk op 13 feb 1698, volgt VIId 

2.              Willemeijntje Willemsdr Vlot, ged. te Meerkerk op 28 jul 1700.

3.              Cornelis Willemsz Vlot, ged. te Meerkerk op 28 jan 1703, ovl. (ongeveer 11 maanden oud) circa 1704.

4.              Cornelis Willemsz Vlot, ged. te Meerkerk op 6 dec 1705.

 

VId.           Arie Arissen Oskam(p), zn. van Adrianus ( Arien ) Jansz Oskam en Grietje Willems Oskamp (Vc) 

                  geb. te Lopikerkapel op 28 aug 1642, Schepen van de Ambachtelijkheid Zevenhoven

                 en diaken 1692

                 Lidmaat, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) circa mei 1720,

          tr. (resp. 32 en ongeveer 25 jaar oud) te Lopikerkapel op 11 jul 1675 met

                 Annigje Jans Zeijst van Ook Seijst, dr. van Jan Willems Seijst van en Lijsbeth Jacobs, geb. in 1650,

                 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Utrecht op 4 nov 1726, begr. te Lopikerkapel.

                 Zoekresultaat notariële akten.
Akte inv.nr. U144a1, aktenr. 219, d.d. 28-06-1710.
Aktesoort Testament.
Notaris J. WOERTMAN, UTRECHT.
Uittreksel:
Naam eerste partij: Arien Ariensz Oskamp.
Naam echtgenote eerste partij: x Anna Jansz van Zeyst.
Woonplaats eerste partij: Lopickercapelle.
Naam tweede partij: kinderen.
Afbeelding akte tonen in DjVu [plugin] Terug naar zoekresultaten.
Zoekresultaat notariële akten.
Akte inv.nr. U113a3, aktenr. 369, d.d. 27-03-1713.
Aktesoort Protest.
Notaris C. DE COOLE, UTRECHT.
Uittreksel:
Naam eerste partij: Hermen Fransen van Bemmel.
Naam echtgenote eerste partij: x Lybit Jans van Zeust, ( Lysbit Jans van Zeyst ).
Naam eerste partij: Aryen Oscam, zwager.
Naam echtgenote eerste partij: x Anna Jans van Zeyst.
Samenvatting inhoud akte: het begraven van Andries Bosch geschiedt onder.


:

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Grietjen Ariensdr Oskam, ged. te Lopikerkapel op 17 jan 1675.

2.              Grietje Ariens Oskam, geb. geboren in den Hoek, ged. te Lopikerkapel op 7 jan 1676, begr. te Lekkerkerk

                 Aangever Jan Ariens Kersbergen

                 Echtgenoot van op 6 mei 1720 Gaarder begraven Lekkerkerk 1720,

        tr. met

                 Jan Ariens Kersbergen, ovl. na 6 mei 1720.

3.              Jan Ariensz Oskam, ged. GE te Lopikerkapel op 14 jan 1677, begr. te Lopikerkapel op 16 apr 1753, volgt VIIe 

4.              Cornelis Ariens (De Lange ) Oskam, geb. te Lopikerkapel, begr. te Lekkerkerk op 14 mei 1724, volgt VIIf 

5.              Petertje Ariens Oskam, ged. te Lopikerkapel op 6 jun 1680.

6.              Hendrik Ariens Oskam, geb. te Lopikerkapel, begr. te Lopikerkapel op 19 apr 1748, volgt VIIg

7.              Schrevel Ariens Oskam, ged. te Lopikerkapel op 1 jul 1683, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) in 1685.

8.              Schrevel Ariens Oskam geb. te Lopikerkapel op 8 feb 1685.

9.              Lijsbeth Ariesdr Oskam ged. te Lopikerkapel op 30 aug 1686,

                 ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Lopikerkapel op 21 mei 1731,

            tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 30 jaar oud) te Lopikerkapel op 17 apr 1711 met

                 Jan Dirksz Kemp, zn. van Dirk Cornelisz Kemp en Aertje Bastiaens, ged. te Ijsselstein op 27 feb 1681,

                 ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Lopikerkapel in aug 1723 42 jr oud.

10.            Pietertje Ariens Oskam, ged. te Lopik Capelle op 24 mei 1688.

11.            Clasien Ariensdr Oskam ged. te Lopik Capelle op 3 apr 1692.

 

VIe.           Jan Adriaansz Oskam, zn. van Adrianus ( Arien ) Jansz Oskam en Grietje Willems Oskamp(Vc) ged. te Lopikerkapel op 25 dec 1645,

           tr. (ongeveer 29 jaar oud) te Ijsselstein op 25 apr 1675 met

                 Maria Carels                 Afkomstig van St. Ouintijn.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Carel Jans Oskam, geb. te Ijsselstein, ged. te Ijsselstein op 12 sep 1675.

2.              Carel Jans Oskam ged. te Ijsselstein in dec 1676, volgt VIIh 

3.              Adrianus / Adriaen Jans Oskam, geb. te Ijsselstein op 4 mrt 1678, ged. te Benschop op 10 mrt 1678.

4.              Bastiaen Jans Oskam, ged. te Ijsselstein op 21 jan 1680.

5.              Margrietjen Jans Oskam ged. te Ijsselstein op 21 jan 1680.

6.              Cornelis Jans Oskam ged. te Ijsselstein op 6 nov 1681.

 

Generatie VII

 

 

VIIa.          Meerten Burgerdusz Oskamp, zn. van Burgher ( Burschardus ) Hendriks Oskamp (VIb) en Willemke Ariens",

          tr.(1) met

                  Jannigje Ariens Blanken ovl. in 1715 tussen 1715 en 1718.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Jannigje Oskamp, ged. op 20 okt 1715 Willempje Cornelis.

 

                 Meerten Burgerdusz Oskamp

          tr. (2) te Polsbroek op 7 mrt 1718 met

                  Geertje Cornelisse Scheer

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Burgerdus Oskamp ged. te Polsbroek op 19 dec 1718.

2.              Abraham Oskamp, ged. te Polsbroek op 16 apr 1719.

3.              Hendrik Oskamp, ged. te Polsbroek op 26 jan 1721.

4.              Jan Oskamp, geb. te Polsbroek op 25 mei 1722.

5.              Leijsbeth Oskamp, ged. te Polsbroek op 7 feb 1724.

6.              Lena Oskamp, ged. te Polsbroek op 1 jul 1725.

7.              Johannes Oskamp, ged. te Polsbroek op 1 jan 1727.

8.              Neeltje Oskamp, ged. te Polsbroek op 15 mei 1728.

9.              Cornelis Oskamp, ged. te Polsbroek op 30 jul 1730.

                 Waarschijnlijk diegene die bij een brand van een Wipwatermolen de brand bluste en een beloning kreeg van 100 gulden, destijds een jaarloon

                 Het gaat over de middelste molen van Cabouw gebouwd

                 1773

                 De Bouwer van de molen is Anthony van Lit, molenmaker te Elshout aan de Kinderdijk

                 De prijs van de molen 7.149 gulden.

10.            Gerrit Oskamp, ged. te Polsbroek op 20 mrt 1733.

11.            Margrietje Oskamp, ged. te Polsbroek op 14 mrt 1736.

 

VIIb.          Hendrik Burger ( Dusz ) Borgertsz Oskam,       Jongeman van Lopik.

                 zn. van Burgher ( Burschardus ) Hendriks Oskamp(VIb) en Willemke Ariens, geb. te Zevender in 1690,

                 VI-a Hendrik-Burgersz. Oskamp, geboren te Zevender voor 1690, gedoopt te

                 Willige Langerak, zoon van Burger-Hendriksz. Oskamp (V) en

                 Helena-Jansdr. Lekkerkerker.

                 http://home.hetnet.nl/~ooms51/GENOskamp.htm,

        tr.(1) met Grietje Cornelisse Bode de, dr. van Cornelis Jans Bode de en Willemtje Ariens Vinck

                 In 1715 werden Hendrik en Grietje ( Margaretha) de Bode lidmaat te Polsbroek, ze kwamen van toen uit Willige Langerak ( onder Schoonhoven).

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Willempje Oskam, ged. te Polsbroek op 21 feb 1717,

          tr. met

                 Bart Heijkoop ???

2.              Cornelis Hendriks Oskam, ged. te Polsbroek op 20 jan 1718, volgt VIIIa 

 

                 Hendrik Burger ( Dusz ) Borgertsz Oskam,

         tr.(2) met

                 Grietje Jans Boer de

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Burger Hendriks Oskamp, geb. te Polsbroek, volgt VIIIb 

2.              Hendrikje Oskamp ged. te Polsbroek op 21 jan 1720.

 

VIIc.          Jan Burgerdusz Oskamp, zn. van Burgher ( Burschardus ) Hendriks Oskamp (VIb) en Leentje Jans Lekkerkerker

                   geb. tussen 1692 en 1697, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Willige Langerak in 1768,

           tr. (ongeveer 25 jaar oud) te Lopik op 17 okt 1717 met

                 Marijtje Dirks Ruijgerweide ook Genaamd Ruijgweier ovl. in 1729 Overleden 1729 ? 1768.

                 Afkomstig van Lopik.
Het is niet helemaal zeker of hij een zoon is van leentje Jans of van een eerdere vrouw van zijn vader
.

                 Afkomstig van Goejanverwellesluis.

 

                 Uit dit huwelijk 4 zonen:

1.              Dirk Jans Oskam (P), geb. te Willige Langerak in 1720, volgt VIIIc 

2.              Johannes Oskam, ged. te Willige Langerak op 20 aug 1730.

3.              Hendrikus Oskam ged. te Willige Langerak op 21 feb 1732.

4.              Hendrikus Oskamp, ged. te Willige Langerak op 10 mei 1736.

 

VIId.          Fijchje Willemsdr Vlot, dr. van Willem Cornelisz Vlot (VIc) en N. N., ged. te Meerkerk op 13 feb 1698,

          otr. te Meerkerk op 10 mrt 1724, kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 29 jaar oud) te Meerkerk op 26 mrt 1724 met

                 Jan Henricksz Haaksman, zn. van Hendrick Haaksman en Jannigje, geb. te Lakerveld in 1695.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Grietie Jansdr Haaksman, ged. te Lexmond op 20 aug 1724 (getuige: Jesijntje Hendricksz Haecksman), ovl. te Lexmond 1724--1725.

2.              Grietie Jansdr Haaksman, ged. te Lexmond op 9 sep 1725 (getuige: Jesijntje Hendricksz Haecksman).

3.              Hendrick Jansz Haaksman ged. te Lexmond op 19 okt 1727 (getuige: Jesijntje Hendricks Haecksman).

4.              Neeltje Jansdr Haaksman ged. te Lexmond op 19 mrt 1730 (getuige: Willemijntje Willems de Vlot).

5.              Lijntje Jansdr Haaksman ged. te Lexmond op 16 mrt 1732 (getuige: Aentje Franse Ottolander),

       kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 45 jaar oud) te Benschop  Utr op 12 dec 1756 met

                 Klaas Leendertsz Vlist van der zn. van Leendert Aertsz Vlist van der en Maria Arends Schouten, ged. te Benschop  Utr op 26 jul 1711,

                 ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Benschop  Utr op 26 mei 1777 65 jr oud.

 

VIIe.          Jan Ariensz Oskam, zn. van Arie Arissen Oskam(p) (VId) en Annigje Jans Zeijst van Ook Seijst, ged. GE te Lopikerkapel op 14 jan 1677 (7-1-1677 ),

                  Schepen van Lopikerkapel, ovl. (76 jaar oud) 76 jr oud, begr. te Lopikerkapel op 16 apr 1753,

          otr. te Lopikerkapel op 14 aug 1705, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 23 jaar oud) te Lopikerkapel op 6 sep 1705 met

                Aaltje Jacobs Cley van der, dr. van Jacob Hendriks Cley van der en Jannigje Tijmens Ketel, geb. te Lopikerkapel in 1682, RK,

                 ovl. (76 jaar oud) te Zevenhoven 76 jr oud, begr. te Lopikerkapel op 2 okt 1758.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Arie Jans ( Arien ) Oskam, ged. te Lopikerkapel op 15 dec 1705, begr. te Lopikerkapel op 25 jun 1761, volgt VIIId .

2.              Janneke Jans Oskam geb. te Lopikerkapel op 3 mrt 1709.

3.              Annetie Jans Oskam, ged. te Lopikerkapel op 20 dec 1711.

4.              Jacobus / Jacob Jans Oskam, ged. te Lopikerkapel op 9 sep 1714, begr. te Lopikerkapel op 12 okt 1770, volgt VIIIe 

5.              Jannighje Jans Oskam, ged. te Lopikerkapel op 1 jan 1717.

6.              Aartje Jans Oskam, ged. te Lopikerkapel op 2 apr 1719.

                 Mogelijk dat dit toebehoort aan Aartje (Aarjen Jans Oskam ) ???

                 Akte inv.nr. U201a3, aktenr. 50, d.d. 15-

                 11-1749

                 Aktesoort Huwelijkse voorwaarden

                 Notaris J. SMIT, UTRECHT

                 Uittreksel:

                 Naam eerste partij: Jan Nap

                 Naam echtgenote eerste partij: wedr. Marrigje Reyniers van der Dose

                 Naam tweede partij: Aartje Oskam ( Aarjen Jans Oskam )

                 Naam assistent tweede partij: ass.: Jan Oskam, vader

                 Bijzonderheden: met benoeming van langstlevende tot voogd.

7.              Jan Jans Oskam, ged. te Lopikerkapel op 8 sep 1721.

 

VIIf.           Cornelis Ariens (De Lange ) Oskam, zn. van Arie Arissen Oskam(p)(VId) en Annigje Jans Zeijst van Ook Seijst, geb. te Lopikerkapel, ged. te Lopikerkapel op 14 jun 1678,

                begr. te Lekkerkerk Gaarder Lekkerkerk 1724 op 14 mei 1724 aangever de dochter, Annegie Cornelis Oskam,

        otr. (resp. ongeveer 22 en 21 jaar oud) te Lekkerkerk op 23 jan 1701 met

                 Machteld Willems Lange de, dr. van Willem Lange de en N. N.xe "N.:N., geb. te Lekkerkerk op 20 dec 1679, ged. te Lekkerkerk op 21 dec 1679.

 

                 Uit dit huwelijk 12 kinderen:

1.              Willem Cornelisz Oskam, ged. te Lopikerkapel op 9 okt 1701, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Lopikerkapel op 11 mei 1778, volgt VIIIf [

2.              Annigje (Annegie) Oskam, ged. te Lekkerkerk op 29 jul 1703,

         tr. (ongeveer 21 jaar oud) te Lekkerkerk op 18 aug 1724 met

                 Arie Mes

3.              Arie Oskam ged. te Lekkerkerk op 19 jul 1705, ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 21 apr 1709.

4.              Theunis Oskam, ged. te Lekkerkerk op 17 jul 1707, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Lekkerkerk op 19 jan 1773, volgt VIIIg 

5.              Arij Cornelisz Oskam, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 21 apr 1709, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) op 2 nov 1710.

6.              Ary Cornelisz Oskam, ged. te Ouderkerk a/d Amstel op 2 nov 1710, ovl. (ongeveer 9 jaar oud)

                  te Lekkerkerk Gaarder begraven Lekkerkerk 1720 op 4 okt 1720 aangever Cornelis Ariense Osam 9 Vader ).

7.              Fijgje Cornelisdr Oskam ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 28 feb 1712.

8.              Ingetie Cornelis Oskam, ged. te Lekkerkerk op 27 aug 1713, ovl. (hoogstens 3 maanden oud)

                 te Lekkerkerk Gaarder begraven Lekkerkerk 1713 voor 4 dec 1713 Aangever Cornelis Arijense Oskam (vader ).

9.              Ingie Cornelisdr Oskam, ged. te Lekkerkerk op 9 dec 1714.

10.            Cornelis Corneliszn Oskam, ged. te Lekkerkerk op 28 jun 1716.

11.            Neeltje Cornelisdr Oskam, ged. te Lekkerkerk op 25 nov 1718.

12.            Grietje Cornelisdr Oskam ged. te Lekkerkerk op 19 mei 1722.

 

VIIg.          Hendrik Ariens Oskam, zn. van Arie Arissen Oskam(p) (VId) en Annigje Jans Zeijst van Ook Seijst

                 geb. te Lopikerkapel, ged. te Lopikerkapel op 5 mrt 1682,

                 In 1723 was Hendrik pachter op Ververshoek te Lopik. Landbouwer en Veehouder, begr. te Lopikerkapel op 19 apr 1748,

         otr. te Schoonrewoerd op 31 mrt 1709, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 29 jaar oud) te Schoonrewoerd op 14 apr 1709 met

                 Lijsbeth Florisse Bogaert dr. van Floris Cornelisz Bogaert en Maaiken Toenisdr Dijck van  ged. te Schoonrewoerd op 20 apr 1679,

                 ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Lopikerkapel op 21 jan 1731, begr. te Lopikerkapel,

                (Lijsbeth Florisse

         tr. (ongeveer 24 jaar oud) (1) te Schoonrewoerd op 20 mei 1703 met

                Isaak Willems Maurik van).

        

                 Het gezin woonde voor 1723 te schoonrewoerd.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Arij Hendriks Oskamp, geb. te Overheijcop ( schoonderwoerd), volgt VIIIh 

2.              Marijke Oskamp, ged. te Schoonrewoerd op 17 jan 1712.

3.              Floris Hendriks Oskamp, ged. te Schoonrewoerd op 5 aug 1714, begr. te Lopikerkapel op 24 jan 1763, volgt VIIIi

4.              Jan Hendriks Oskamp, ged. te Schoonrewoerd op 17 okt 1717.

5.              Adriaen ( Adrianus ) Hendriks Oskamp, ged. te Lopikerkapel op 6 mei 1723, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Benschop  Utr op 11 nov 1793, volgt VIIIj 

 

VIIh.          Carel Jans Oskam, zn. van Jan Adriaansz Oskam (VIe) en Maria Carels, ged. te Ijsselstein in dec 1676,

           tr. (ongeveer 29 jaar oud) te Ijsselstein op 23 okt 1706 met

                 Maria Gerits Vergeer

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Maria Carels Oskam, ged. te Ijsselstein op 1 aug 1707.

2.              Gerrit Carels Oskam ged. te Ijsselstein op 31 jul 1712 Geertrruyd van Leeuwen.

3.              Gerardus Carels Oskam, ged. te Ijsselstein op 31 jul 1712.

4.              Gerrit Carels Oskam, ged. te Ijsselstein op 31 mei 1716, volgt VIIIk 

5.              Jan Carels Oskam, ged. te Ijsselstein op 26 feb 1719.

 

Generatie VIII

 

 

VIIIa.         Cornelis Hendriks Oskam, zn. van Hendrik Burger ( Dusz ) Borgertsz Oskam (VIIb) en Grietje Cornelisse Bode de, ged. te Polsbroek op 20 jan 1718,

          otr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 19 jaar oud) te Giessen Nieuwkerk op 3 mei 1749 met

                 Maria Amelis Noom, dr. van Amel Pieters Noom en Steyntje Jans Vueren van, ged. te Giessen Nieuwkerk op 5 feb 1730.

 

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Steijntje Oskam, geb. te Giessen‑ Nieuwkerk.Z.H. (getuige: Magteld Amese Noom).

2.              Grietje Cornelis Oskam, ged. te Giessen Nieuwkerk op 1 mrt 1750, volgt IXa 

3.              Annigje Oskam, ged. te Giesendam‑Peursum op 27 jan 1754,

          tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 20 jaar oud) te Giessendam‑Peursum op 31 dec 1778 met

                 Pleun Heuvel van den, ged. op 29 okt 1758, Landbouwer, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Ameide Tienhoven op 9 dec 1809.

4.              Pietertje Oskam, ged. te Meerkerk op 15 feb 1756.

5.              Pietertje Oskam, ged. te Meerkerk op 19 jun 1757.

6.              Hendrikje Cornelisse Oskam ged. te Meerkerk op 13 feb 1760, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Giessen Nieuwkerk in Muisbroek op 16 mrt 1825,

        otr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 27 jaar oud) te Giessen Nieuwkerk op 3 jan 1783 met

                 Aart Janze Muilwijk geb. te Nieuwland in 1756, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Giessen Nieuwkerk op 26 mrt 1836,

                (Aart

        otr. (ongeveer 26 jaar oud) (2) te Giessen Nieuwkerk op 24 aug 1782 met

                 Lijsje Kwetter de).

                 wnt Giessen-Nieuwkerk.

7.              Hendrik Oskam, geb. te Meerkerk, volgt IXb 

8.              Amel Oskam, ged. te Meerkerk op 23 mrt 1766.

9.              Amel Oskam, ged. te Meerkerk op 6 sep 1767.

10.            Maria Oskam, ged. te Meerkerk op 21 okt 1770,

         tr. (ongeveer 25 jaar oud) te Meerkerk vgls Hans site W.Albl.W op 7 mei 1796 met

                 Aart Janse Jong de.

 

VIIIb.         Burger Hendriks Oskamp, zn. van Hendrik Burger ( Dusz ) Borgertsz Oskam (VIIb) en Grietje Jans Boer de, geb. te Polsbroek,

           tr. te Lexmond op 18 mei 1749 met

                 Maria Jans Millingen van

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Margarita Oskamp ged. te Willige Langerak op 27 dec 1750.

2.              Marrigje Oskamp ged. te Willige Langerak op 21 aug 1757.

 

VIIIc.         Dirk Jans Oskam (p), zn. van Jan Burgerdusz Oskamp (VIIc) en Marijtje Dirks Ruijgerweide ook Genaamd Ruijgweier

                  geb. te Willige Langerak in 1720,

        otr. (beiden ongeveer 30 jaar oud) te Lopik op 2 aug 1750 met

                 Geertrui Boonstoppel, dr. van Cornelisz Boonstoppel(Bouwman) en Barber Jans Brandwijk, ged. te Goudriaan ? op 5 mei 1720,

                 (Geertrui

          tr.(2) met

                 Engel Zutphen van).

                 Afkomstig van Willige Langerak.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Johannes ( Jan ) Oskam, ged. te Willige Langerak op 1 nov 1750, volgt IXc 

2.              Barbera Oskam, ged. te Willige Langerak op 16 apr 1752.

3.              Willem Oskam ged. te Willige Langerak op 3 mrt 1754.

4.              Dirk Oskam ged. te Willige Langerak op 7 nov 1755.

5.              Burgardus ( Burger ) Oskam, ged. te Willige Langerak op 17 sep 1758, volgt IXd 

6.              Cornelis Dirks Oskamp ged. te Lopik op 14 jun 1761, volgt IXe 

 

VIIId.         Arie Jans ( Arien ) Oskam, zn. van Jan Ariensz Oskam (VIIe) en Aaltje Jacobs Cley van der, ged. te Lopikerkapel op 15 dec 1705,

                 Herbergier in de, de Prins '' Zevenhoven, begr. te Lopikerkapel op 25 jun 1761,

          tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 23 jaar oud) te Lopikerkapel op 20 apr 1727 met

                 Maagje Isaaks Maurik van, dr. van Isaak Willems Maurik van en Lijsbeth Florisse Bogaert,

                geb. te Overheijcop ( schoonderwoerd) 1747 / 1707 in 1704, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Lopikerkapel op 4 jan 1751.

 

                 Mogelijk toe behorend aan onderstaand pers.
Akte inv.nr. U188a14, aktenr. 35, d.d. 28.
-04-1752.
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden.
Notaris D. OSKAMP, UTRECHT.
Uittreksel:
Naam eerste partij: Arien Oskam.
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Maegje van Maurik.
Naam tweede partij: Hendrikje Arendse.
Beroep tweede partij: wed. Pieter van der Kruyssen.
Verwijzingen: uitkoop d.d. 28-04-1752 voor notaris D. Oskamp.
Bijzonderheden: met benoeming van de langstlevende tot voogd.
Bijzonderheden: langstlevende erft een kindsdeel
.

                 Maagje van Maurik was een stiefdochter van Aries oom Hendrik Ariens Oskam.

 

    

                 Het gezin woonde tot ca. 1730 in Lopikerk, daarna te lopik tot ca, 1735 en toen weer in Lopikerkapel

 

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Aaltje Oskam, geb. te Lopikerkapel, ged. te Lopikerkapel (Lopik) op 7 jan 1728 (1 jan 1730) Get ;  Maria Hendriks Oskam en Anna Jans Oskam.

2.              Izaak ( Sjaak ) Ariens Oskam, ged. te Lopik op 1 jan 1730, volgt IXf 

3.              Jan Ariens Oskam, ged. te Lopik op 2 dec 1731, begr. te Ijsselstein op 21 dec 1791, volgt IXg 

4.              Lijsbeth Oskam, ged. te Lopik op 21 mrt 1734 Maria Oskam.

5.              Ariaantje Oskam, geb. te Lopik op 10 apr 1735 Jannigje Jand Oskam.

6.              Willem Oskam, geb. te Lopikerkapel, ged. te Lopikerkapel op 6 mei 1736.

7.              Jacob Oskam, geb. te Lopikerkapel, ged. te Lopikerkapel op 11 okt 1739.

8.              Maria Oskam Oskam, geb. te Lopikerkapel, ged. te Lopikerkapel op 13 nov 1740.

9.              Maria Oskamxe "Oskam:Maria *1743", geb. te Lopikerkapel, ged. op 3 mrt 1743, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op 16 mei 1825,

       tr. (ongeveer 36 jaar oud) in okt 1779 met

                 Rijk Geritse Verweij

10.            Dirck Oskam Oskam, geb. te Lopikerkapel, ged. te Lopikerkapel op 14 mei 1746.

11.            Jacob Ariensz ( Japik ) Oskam, ged. te Lopikerkapel op 9 mrt 1749, volgt IXh 

 

      

 

VIIIe.         Jacobus / Jacob Jans Oskam, zn. van Jan Ariensz Oskam (VIIe) en Aaltje Jacobs Cley van der, ged. te Lopikerkapel op 9 sep 1714,

                 ovl. (56 jaar oud) 56 jt oud, begr. te Lopikerkapel op 12 okt 1770,

        tr. (ongeveer 29 jaar oud) te Lopikerkapel op 29 feb 1744 met

                 Annigje Willems Oort van begr. te Lopikerkapel op 20 jan 1788 ook 4-5-1792 ??

 

                 Mogelijk toebehorend aan Jacob Jacobu Yansen Oskam ??.
Akte inv.nr. U166a27, aktenr. 24, d.d. 18-04-1750.
Aktesoort Huur en verhuur.
Notaris E. VLAER, UTRECHT.
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gerrid Jansz de Lang.
Naam tweede partij: Jacob Oskamp ( Jakobu Yansen Oskam ).
Soort onroerend goed: 6 mergen so boomgaard als weyland.
Gerecht onroerend goed: Zevenhoven
.

                 Afk. Lopikerkapel

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Jan Jacobsz Oskam, geb. te Zevenhoven, volgt IXi 

2.              Lijsbeth Oskam ged. te Lopikerkapel op 14 mei 1746.

3.              Willem Oskam, geb. te Zevenhoven, volgt IXj 

4.              Lijsbeth Oskam, ged. te Lopikerkapel op 5 apr 1750, ovl. (minstens 43 jaar oud) na 1794,

          tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Lopikerkapel op 27 sep 1772 met

                 Abraham Walewijn, zn. van Jan Walewijn en Emilia Maria Rotterdam van, ged. te Avezaath op 19 mei 1748.

5.              Aeltje Oskam, geb. te Zevenhoven, ged. te Lopikerkapel op 25 jun 1752.

6.              Arie Oskam, ged. te Lopikerkapel op 14 apr 1754.

7.              Aertje Oskam, ged. te Lopikerkapel op 8 apr 1757.

8.              Jacobus Jacobsz Oskam, geb. te Zevenhoeven, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Lopik op 20 jan 1822, volgt IXk 

9.              Aertjen Oskam, ged. te Lopikerkapel op 11 sep 1763.

 

VIIIf.          Willem Cornelisz Oskam, zn. van Cornelis Ariens (De Lange ) Oskam (VIIf) en Machteld Willems Lange de, ged. te Lopikerkapel op 9 okt 1701, Winkelier te Lekkerkerk

                 Beestenslager, in 1767 Beestenslager in 1676 in Lekkerkerk

                 Heemraad in 1769 Lekkerkerk, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Lopikerkapel op 11 mei 1778 Aangifte,

         otr. te Lekkerkerk op 18 feb 1724, kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 26 jaar oud) in 1724 ) Classe van Pro Deo ) met

                 Gerrigje Baltensdr, dr. van Balte Gerrits en Meinsje Ariens, ged. te Streefkerk op 17 nov 1697 Aaltjen Gerrits,

                 ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Lekkerkerk op 24 dec 1763, begr. te Lekkerkerk op 24 dec 1763 Classe Pro Deo.

 

                 Willem werd 24-10-1761 gedagvaard door de schout omdat hij dijkwerk weigerde te doen bij het Jan Woutersmeer.
Hij staat op de lijst van geschierde mannen, gereedschap een Hakmes, kreeg vergunning als vleeshouwer, halster en Beestenslager 9 1767 ).
Willem werd in 1769 heemraad
.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Cornelis Willemsz Oskam, ged. te Lekkerkerk op 9 jul 1724, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Lekkerkerk op 27 mei 1806, volgt IXl

2.              Arie Willemsz Oskam, ged. te Lekkerkerk op 17 mrt 1726 Meinsje Ariens.

3.              Arie Willems Oskam, ged. te Lekkerkerk op 27 jun 1728 Annigje Willems, ovl. in 1728 !728 / 1730.

4.              Balt Willemsz Oskam ged. te Lekkerkerk op 21 mei 1730, volgt IXm .

5.              Arie Willemsz Oskam, ged. te Lekkerkerk op 17 nov 1732, volgt IXn

6.              Lena Willems Oskam, ged. te Lekkerkerk op 17 apr 1735 Anneigie Balte.

7.              Adriaan Willemsz Oskam, ged. te Lekkerkerk op 30 jun 1737 Annigie Cornelis.

8.              Gerrit Willemsz Oskam, ged. te Lekkerkerk op 25 dec 1741, volgt IXo 

 

VIIIg.         Theunis Oskam, zn. van Cornelis Ariens (De Lange ) Oskam(VIIf) en Machteld Willems Lange de, ged. te Lekkerkerk op 17 jul 1707,

                 ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Lekkerkerk op 19 jan 1773,

          tr. (resp. ongeveer 29 en 17 jaar oud) te Lekkerkerk op 7 sep 1736 met

                 Trijntje Jans Deelen, dr. van Jan Huibertsz Deelen en Weijntje Cornelis, geb. te Lekkerkerk op 16 nov 1718, begr. te Lekkerkerk op 15 jun 1762.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Cornelis Theunisz Oskam, ged. te Lekkerkerk op 9 mrt 1739, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Bergambacht op 4 mrt 1820, volgt IXp 

2.              Magteld Oskam, ged. te Lekkerkerk op 21 mrt 1740,

         tr. (ongeveer 25 jaar oud) te Lekkerkerk op 31 okt 1765 met

                 Leendert Willemsz

3.              Weijntje Oskam, ged. te Lekkerkerk op 4 dec 1740,

         tr. (ongeveer 23 jaar oud) te Lekkerkerk op 1 jan 1764 met

                 Dirk Duijveneijk

4.              Neeltje Oskam, ged. te Lekkerkerk op 24 mei 1744,

         tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) te Lekkerkerk op 14 aug 1767 met

                 Cornelis Jansz Velde van der, ged. te Lekkerkerk op 24 mei 1744.

5.              Jan Theunisz Oskam, ged. te Lekkerkerk op 8 mei 1746, volgt IXq 

6.              Ariaantje Oskam, ged. te Lekkerkerk op 18 mei 1750.

 

VIIIh.         Arij Hendriks Oskamp, zn. van Hendrik Ariens Oskam (VIIg)

                 (In 1723 was Hendrik pachter op Ververshoek te Lopik. Landbouwer en Veehouder) en Lijsbeth Florisse Bogaert, geb. te Overheijcop ( schoonderwoerd),

                 ged. te Schoonrewoerd op 16 feb 1710,

            otr. te Lopikerkapel op 1 nov 1748, tr. (ongeveer 38 jaar oud) te Lopikerkapel op 24 nov 1748 met

                  Neeltje Graeff de, geb. te 's‑Graveland.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Lena Oskamp, ged. te Lopikerkapel op 13 dec 1750.

2.              Lijsbeth Oskamp, geb. te Zevenhoeven, ged. te Lopikerkapel op 28 okt 1753.

3.              Johannes Oskamp, geb. te Zevenhoeven, ged. te Lopikerkapel op 27 jun 1756.

 

VIIIi.           Floris Hendriks Oskamp, zn. van Hendrik Ariens Oskam(VIIg)(In 1723 was Hendrik pachter op Ververshoek te Lopik. Landbouwer en Veehouder)

                 en Lijsbeth Florisse Bogaert , ged. te Schoonrewoerd op 5 aug 1714, Floris was Bouwman en Schepen ( 1753 ) te Lopikerkapel,

                 begr. te Lopikerkapel op 24 jan 1763,

        tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 23 jaar oud) te Lopikerkapel op 6 mei 1742 met

                 Cornelia Bastiaans Jaarsveld van, dr. van Bastiaan Jillisz Jaarsveld van en Teuntje Ariens Bors(T), ged. op 12 feb 1719, begr. te Lopikerkapel op 19 jul 1804.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Elizabeth ( Lijsje ) Oskam, ged. op 2 feb 1744, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Lopik op 2 apr 1828,

        tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 28 jaar oud) te Lopikerkapel op 23 nov 1766 met

                 Floris Bosch zn. van Jan Jans Bosch en Aletta Cornelisse Veen van, ged. te Ijsselstein op 20 jul 1738, Landbouwer en Veehouder.

2.              Theuntje Oskam, ged. op 2 apr 1747, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Vleuten op 22 mrt 1793, volgt IXr 

3.              Maria Oskam, ged. te Lopikerkapel op 7 apr 1749.

4.              Hendrik Florisz Oskam, ged. te Lopikerkapel op 2 apr 1751, volgt IXs 

5.              Marrigje Oskam, ged. te Lopikerkapel op 13 mrt 1754.

6.              Bastiaan Oskam, ged. te Lopikerkapel op 16 mrt 1755.

7.              Arie Oskam, ged. te Lopikerkapel op 23 okt 1757.

8.              Jelis Florisz Oskam, geb. te Lopikerkapel op 16 nov 1760, ovl. (92 jaar oud) te Lopik Capelle op 7 feb 1853, volgt IXt 

 

VIIIj.           Adriaen ( Adrianus ) Hendriks Oskamp, zn. van Hendrik Ariens Oskam(VIIg)  en Lijsbeth Florisse Bogaert, ged. te Lopikerkapel op 6 mei 1723, ovl.

                 (ongeveer 70 jaar oud) te Benschop  Utr op 11 nov 1793,

         tr. (resp. ongeveer 23 en 20 jaar oud) te Benschop op 27 nov 1746 met

                 Jannigje Dirkse Kock, dr. van Dirk Willems Cock en Maria Joris Verkaik, geb. te Moordrecht op 7 apr 1726, ovl. (70 jaar oud) te Benschop op 22 okt 1796,

                 (Jannigje Dirkse

         tr. (19 jaar oud) (1) te Benschop op 2 mei 1745 met

                  Egbert Holthuijzen.).

                 Woont Benschop.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Lijsbeth Oskamp, ged. te Benschop op 24 jul 1747 Maagje Oskamp,

          tr. te Benschop op 24 jul 1747 met

                 Jan Dirksz Boeff, zn. van Dirk Claasz Boeff en Jannigje Bastiaans Vuurens / Vierens

2.              Maria Oskamp, ged. te Benschop op 13 apr 1749 Wijntje Klein,

         tr. (ongeveer 22 jaar oud) (1) te Benschop op 12 apr 1772 met

                 Arij (Pieters) Linschoten                 Mogelijke Echtgenoot.

         tr.(2) met

                 Hermanus Leuveninck

                 (Hermanus

         tr.(2) met

                Adriana Veen van der.).

3.              Hendrik Oskamp ged. te Benschop op 8 aug 1751 Maria Oskamp.

4.              Dirk Oskamp, ged. te Benschop op 23 sep 1753, volgt IXu 

5.              Aaltie Oskamp, ged. te Benschop op 4 jan 1756 Maria Oskamp.

6.              Maagje Adraansdr Oskamp, ged. te Benschop op 29 aug 1762, volgt IXv 

7.              Adriana Oskamp, ged. te Benschop op 2 dec 1764 Cornelia van Jaarsveld.

8.              Floris Oskam(p), ged. te Benschop op 24 jan 1768, volgt IXw 

 

VIIIk.          Gerrit Carels Oskam, zn. van Carel Jans Oskam (VIIh) en Maria Gerits Vergeer, ged. te Ijsselstein op 31 mei 1716 Get  Geertruyd van Leeuwen,

         otr. te Ijsselstein op 21 feb 1739, tr. (ongeveer 22 jaar oud) te Ijsselstein op 8 mrt 1739 met

                 Sophia Kalke, geb. te Lekkerkerk.

                 Van Lekkerkerk.

                 Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.              Maria Margaretha Oskam, ged. te Ijsselstein op 25 jul 1742 Elisabeth van Lexmond.

2.              Maria Margaretha Oskam, ged. te Ijsselmonde op 26 jul 1747.

3.              Margrita Oskam, ged. te Ijsselstein op 23 nov 1749.

 

Generatie IX

 

 

IXa.           Grietje Cornelis Oskam Nederslingeland, dr. van Cornelis Hendriks Oskam (VIIIa) en Maria Amelis Noom, ged. te Giessen Nieuwkerk op 1 mrt 1750

                 (getuige: Willempje Hendrikse Oskamp uit Nederslingeland),

          otr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 36 jaar oud) te Giessen‑Nieuwkerk op 27 dec 1776 met

               Japik ( of Jacob ) Dame Slingeland van Giessen-Nieuwkerk ( uit Muisbroek ), zn. van Daam Cornelisse Slingeland en Marghje Japikse Houwelingen,

                ged. te Giessen Nieuwkerk op 28 feb 1740 (getuige: Arjaantje Japiks van Houwelingen).

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Marigje Slingeland, ged. te Giessen‑Nieuwkerk op 23 nov 1777.

 

IXb.           Hendrik Oskam, zn. van Cornelis Hendriks Oskam(VIIIa) en Maria Amelis Noom, geb. te Meerkerk, ged. te Meerkerk op 3 jul 1763,

           tr. met

                 Gerritje Bikkers, ovl. op 20 apr 1831.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Maria Oskam, geb. te Leerbroek in 1795, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Alblasserdam op 11 jun 1870 ongeveer 75 jr oud.

2.              Gerrit Oskam, geb. te Ameide op 25 dec 1804, ovl. (75 jaar oud) op 27 sep 1880, volgt Xa 

 

IXc.           Johannes ( Jan ) Oskam, zn. van Dirk Jans Oskam (p)  (VIIIc) en Geertrui Boonstoppel, ged. te Willige Langerak op 1 nov 1750,

         tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Haastrecht op 4 dec 1774 met

                Jannigje Bons

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Dirk Oskam, ged. te Haastrecht op 7 jan 1776.

2.              Heijltje Oskam, ged. te Haastrecht op 17 mei 1778.

3.              Corne Oskam, ged. te Haastrecht op 24 mrt 1781.

4.              Geertrui Oskam, ged. te Haastrecht op 24 sep 1784.

5.              Jannigje Oskam, ged. te Haastrecht op 25 jan 1788.

6.              Pieter Oskam, ged. te Haastrecht op 30 jul 1791.

7.              Maria Oskam, ged. te Haastrecht op 2 nov 1792.

 

IXd.           Burgardus ( Burger ) Oskam zn. van Dirk Jans Oskam (p)  (VIIIc) en Geertrui Boonstoppel, ged. te Willige Langerak op 17 sep 1758,

           tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) te Haastrecht op 15 dec 1782 met

                 Pieternella Munnik, ged. te Haastrecht op 26 nov 1759.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jan Oskam, ged. te Haastrecht op 16 nov 1786, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Stolwijk op 27 dec 1861, volgt Xb 

 

IXe.           Cornelis Dirks Oskamp, zn. van Dirk Jans Oskam (P) (VIIIc) en Geertrui Boonstoppel, ged. te Lopik op 14 jun 1761  Get Anna Boonstopppel,

          tr. (ongeveer 33 jaar oud) te Lopik op 7 dec 1794 met

                 Maria Rek, ) Hek van der ( Eck , geb. te Bergambacht.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Dirk Oskamp, geb. te Willige Langerak, ged. te Willige Langerak Op onsen agterste Lopiker Molen op 11 okt 1795.

2.              Cornelis Oskamp, geb. te Lopik op 10 apr 1797, ged. te Lopik op 16 apr 1797 Neeltje Visser.

3.              Burger Oskamp, geb. op 21 sep 1798, ged. te Lopik op 30 sep 1798 Heijltje Oskam.

4.              Leendert Oskamp, geb. op 8 aug 1800, ged. te Willige Langerak op 12 aug 1800 Jannigje Bons. Hvr. van Jan Oskam.

5.              Teunis Oskamp, geb. te Lopik op 17 jul 1802, ged. te Lopik op 25 jul 1802 Grietje de Wit. Hvr v Leendert van der Rek en Antje van der Stok, Hvr. van Dirk de Pater.

6.              Geertrui Oskamp, ged. op 6 jan 1805.

7.              Arie Oskamp, geb. op 24 jan 1807, ged. op 1 feb 1807 Gerrigje Edeman. hvr van Roel van Eck.

8.              Jan Oskamp, geb. te Lopik op 13 sep 1809, ged. te Lopik op 24 sep 1809

                 Getuige ; Jannigje van Vliet hvr van Piet van Eck, voor peet en en Maria Oskam, vaders nicht.

 

IXf.            Izaak ( Sjaak ) Ariens Oskam, zn. van Arie Jans ( Arien ) Oskam (VIIId) (Herbergier in de, de Prins '' Zevenhoven) en Maagje Isaaks Maurik van

                 ged. te Lopik op 1 jan 1730 Maria Hendriks Oskam en Anna Jans Oskam,

         otr. te Lopikerkapel op 5 nov 1756, tr. (ongeveer 26 jaar oud) te Lopikerkapel op 21 nov 1756 met

                Jannetje Cornelisse Maurick van

                 Het Gezin verhuisde na 1759 naar Achtersloot IJsselstein.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Maagje Oskam, ged. te Lopikerkapel op 18 sep 1757, volgt Xc

2.              Cornelis Izaaksz Oskam, geb. te Lopik, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Lopik Capelle op 4 sep 1834, volgt Xd 

3.              Arie Izaaks Oskam, geb. te Achtersloot, volgt Xe 

4.              Teuntje Oskam, ged. te Ijsselstein op 29 aug 1764 Hendrica van Driebergen.

 

IXg.           Jan Ariens Oskam, zn. van Arie Jans ( Arien ) Oskam (VIIId)  en Maagje Isaaks Maurik van ged. te Lopik op 2 dec 1731 Annigje Jans Oskam,

                 begr. te Ijsselstein op 21 dec 1791,

          otr. te Lopikerkapel op 10 okt 1756, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) te Ijsselstein op 24 okt 1756 met

                 Grietje Jans Bos, dr. van Jan Theunisz Bos (Ch ) (Bouwman te Achtersloot) en Aletta Veen van,

                 ged. te Ijsselstein Grietje werd volgens GN 1964 ged. 2-11-1738 op 8 jul 1733, begr. te Ijsselstein op 20 sep 1787.

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Jan Oskam, geb. te Zevenhoven, ged. te Lopikerkapel op 10 apr 1757, ovl. Jong overleden.

2.              Jan Oskam, ged. te Ijsselstein Jong overleden op 20 aug 1758 Hendrikje Oskam.

3.              Marrigje / Maagje? Oskam, ged. te Ijsselstein op 7 sep 1760, volgt Xf

4.              Arie Jans Oskam, geb. te Achtersloot, volgt Xg 

5.              Adriana Oskam ged. te Ijsselstein op 26 dec 1765, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Willeskop op 15 feb 1857, volgt Xh 

6.              Jan Jansz Oskam( p), ged. te Ijsselstein op 21 jun 1767, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Linschoten op 31 okt 1846, volgt Xi 

7.              Teunis Oskam, ged. te Ijsselstein op 19 mrt 1769 Maria Bosch.

8.              Jacob(Us) Jan Ariens Oskam ged. te Ijsselstein op 20 feb 1771, volgt Xj 

9.              Florus Jans ( Floris ) Oskam, ged. te Ijsselstein op 10 aug 1774, volgt Xk 

 

IXh.           Jacob Ariensz ( Japik ) Oskam, zn. van Arie Jans ( Arien ) Oskam(VIIId)  en Maagje Isaaks Maurik van ged. te Lopikerkapel op 9 mrt 1749,

                  Burgemeester van Zevenhoeven,

           tr. met

                Anna Maria Ebinck , geb. te Jaarsveld.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Arien Janse Jacobs Oskam, geb. te Zevenhoeven op 15 mei 1789, ged. te Lopikerkapel op 17 mei 1789.

2.              Johanna Wilhelmina Oskam geb. te Zevenhoeven op 2 jan 1791, ged. te Lopikerkapel op 9 jan 1791.

3.              Johannes Oskam, geb. te Zevenhoeven op 30 aug 1792, ged. te Lopikerkapel op 9 sep 1792, ovl. (13 dagen oud) te Zevenhoeven op 12 sep 1792.

4.              Maagje Oskam, geb. te Zevenhoeven op 14 jun 1794, ged. te Lopikerkapel op 15 jun 1794.

5.              Elisabeth Oskam, geb. te Zevenhoeven op 24 nov 1797, ged. te Lopikerkapel op 26 nov 1797.

6.              Jannigje Oskam, geb. te Zevenhoeven op 4 apr 1801, ged. te Lopikerkapel op 6 apr 1801.

 

IXi.            Jan Jacobsz Oskam, zn. van Jacobus / Jacob Jans Oskam (VIIIe) en Annigje Willems Oort van  geb. te Zevenhoven, ged. te Lopikerkapel op 11 okt 1744,

                 Schoolmeester te Lopikerkapel,

         otr. te Lopikerkapel op 16 nov 1781, tr. (ongeveer 37 jaar oud) te Lopikerkapel op 2 dec 1781 met

                 Margrita Hendriks Jong de, geb. te Lopikerkapel,

                 (Margrita Hendriks

        tr.(2) met

                Willem Woerd de).

                 Jan Jacobsz Oskam en Margrita Hendriks Jong de

                 Het gezin verhuisde in 1783 naar Benschop, later naar IJsselstein.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Jacob Oskam, geb. op 26 sep 1782, ged. te Lopikerkapel op 29 sep 1782 Annigje van Oort, ovl. (één maand oud) op 21 nov 1782.

2.              Jacob(us) Jans Oskam, ged. te Benschop op 21 dec 1783, volgt Xl 

3.              Hendrik Oskam, ged. te Benschop op 2 apr 1786 Arriaantje de Jong.

4.              Annigje Oskam, ged. te Ijsselstein op 30 jan 1791.

 

IXj.            Willem Oskam, zn. van Jacobus / Jacob Jans Oskam (VIIIe) en Annigje Willems Oort van, geb. te Zevenhoven, ged. te Lopikerkapel op 20 aug 1747,

          otr. te Lopik op 9 okt 1785, tr. (resp. ongeveer 38 en 39 jaar oud) op 30 okt 1785 met

                 Fijgje Cornelisdr Houtman den, dr. van Cornelis Jansz Houtman den en Maria Hendriksdr Keyzer, geb. te Benschop in nov 1745,

                 ovl. (74 jaar oud) te Lopik Capelle op 31 jul 1820,

                 (Fijgje

           tr.(2) met

                 Jan Ariensz Randwijck.).

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jacobus Willemsz Oskam, ged. te Lopik op 19 nov 1786, volgt Xm

 

IXk.           Jacobus Jacobsz Oskam, zn. van Jacobus / Jacob Jans Oskam (VIIIe) en Annigje Willems Oort van, geb. te Zevenhoeven, ged. NG te Lopik op 5 apr 1759, Bouwman

                 In 1794 wordt hij in het Begraafboek genoemd, bij de verkopp van een graf, als Kerkmeester van Lopikerkapel,

                 ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Lopik op 20 jan 1822 62 jr oud,

          tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) op 11 dec 1785 met

                 Maagje Bastiaans Bruin de dr. van Jacobus Jacobuszn Bruin de en Maagje Bastiaens, ged. te Lopik op 24 feb 1760

                 (getuige: Maagje de Heer), ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Lopik op 30 jun 1839 79 jr oud.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Annigje Oskam, geb. te Zevenhoeven op 23 sep 1786, ged. te Lopikerkapel op 24 sep 1786 Annigje van Oort, wed Oskam.

2.              Jacobus Oskam, geb. te Zevenhoeven op 15 aug 1788, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Rietveld en de Bree in 1839, volgt Xn 

3.              Bastiaentje Oskam, geb. te Zevenhoeven, ged. te Lopikerkapel op 2 mei 1790 Aeltje de Bruijn en Aartje Odkam, hvr.Jacob Aantjes.

                 Tweeling met Aafje.

4.              Aafje Oskam, geb. te Zevenhoeven, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Benschop  Utr op 30 sep 1862, volgt Xo 

5.              Maagje Oskam, geb. te Zevenhoeven, ged. te Lopikerkapel op 25 sep 1791 Aefje de Heer. hvr, van Bastiaan de Bruijn, ovl. (ongeveer 10 maanden oud) op 4 aug 1792.

6.              Jannigje Oskam, geb. te Zevenhoeven op 8 okt 1794, ged. te Lopikerkapel op 12 okt 1794  getuige ; Lijsbeth Oskam. hvr. van Abraham Walewijn.

 

IXl.            Cornelis Willemsz Oskam, zn. van Willem Cornelisz Oskam (VIIIf) en Gerrigje Baltensdr, ged. te Lekkerkerk op 9 jul 1724 Machteld Willems,

                 ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Lekkerkerk op 27 mei 1806,

          tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) te Lekkerkerk op 2 jul 1751 met

                  Maria Cornelisdr Kaptein, ged. te Lekkerkerk op 5 jan 1729, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Lekkerkerk op 27 mei 1764 Aangifte.

      

                 Cornelis is waarschijnnlijk diegene die tr lekkekerk 2-7-1751.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Adrianus Corneliszn Oskam, ged. te Lekkerkerk op 20 jan 1754, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Lekkerkerk op 22 aug 1801, volgt Xp .

2.              Willem Oskam ged. te Lekkerkerk op 2 mei 1756.

3.              Cornelis Cornelisz Oskam, ged. te Lopik op 1 jul 1759.

4.              Arie Oskam, ged. te Lekkerkerk op 4 nov 1759.

5.              Gerrit Oskam, ged. te Lekkerkerk op 4 nov 1759.

6.              Grietje Oskam, ged. te Lekkerkerk op 11 okt 1761,

         tr. (ongeveer 25 jaar oud) te Lekkerkerk op 1 apr 1787 met

                Arie Deele

 

IXm.          Balt Willemsz Oskam, zn. van Willem Cornelisz Oskam (VIIIf)  en Gerrigje Baltensdr, ged. te Lekkerkerk op 21 mei 1730,

           tr. (ongeveer 20 jaar oud) op 12 mrt 1751 met

                 Neeltje Broere

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Huig Oskam ged. te Lekkerkerk op 2 mei 1756.

2.              Willem Oskam, ged. te Lekkerkerk op 2 apr 1758.

3.              Lijsje Oskam, ged. te Lekkerkerk op 8 jul 1759, begr. te Lekkerkerk op 25 jan 1788,

         tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 26 jaar oud) te Lekkerkerk op 27 apr 1783 met

                 Cornelis Schenk dr. van Huijg Lendertsz Schenk en Maria Cornelisdr Zijde van der, ged. te Lekkerkerk op 31 okt 1756

                  Getuige " Jannigje van der Zijde, Bouwman, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Lekkerkerk op 28 apr 1808.

4.              Gerrigje Oskam, ged. te Lekkerkerk op 13 jul 1760.

5.              Adriana Oskam, ged. te Lekkerkerk op 21 feb 1762.

6.              Willem Oskam, ged. te Lekkerkerk op 6 mrt 1763.

 

IXn.           Arie Willemsz Oskam, zn. van Willem Cornelisz Oskam (VIIIf) en Gerrigje Baltensdr, ged. te Lekkerkerk op 17 nov 1732 Annigje Balte,

            otr. te Lekkerkerk Classe van 3 Gulden op 15 dec 1752, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 32 jaar oud) te Lekkerkerk op 7 jan 1753 met

                 Merrigie Pieters Jong de, dr. van Pieter Pieters Jong de" en Neeltie Teunisdr Broer, ged. te Lekkerkerk op 1 sep 1720 Ariaantie Jacobs, ovl. (minstens 40 jaar oud) na 1761.

 

                 Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.              Lena Ariensdr Oskam, ged. te Lekkerkerk op 5 aug 1753 Gerrigje Balte,

          tr. (ongeveer 25 jaar oud) te Lekkerkerk op 28 mrt 1779 met

                 Gerrit Boon

2.              Neeltje Ariensdr Oskam, ged. te Lekkerkerk op 5 feb 1755 Ariaantje Pieters de Jong, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) in 1792,

          otr. te Lekkerkerk op 4 okt 1779, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 31 okt 1779 met

                 Teunis Ariensz Slingerland, zn. van Adrianus en of Adriaan Jansz Slingerland en Neeltie Jacobsdr Hoek van den,

                  ged. te Lekkerkerk op 23 sep 1753 Ariaantje Slingerland, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) in 1792.

3.              Gerrigje Ariensdr Oskam, ged. te Lekkerkerk op 18 okt 1781 get Gerigje Balte.

 

IXo.           Gerrit Willemsz (Gerrit) Oskam, zn. van Willem Cornelisz Oskam(VIIIf) en Gerrigje Baltensdr, ged. te Lekkerkerk op 25 dec 1741 Merrigje Oskam,

'          tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar oud) te Lekkerkerk op 7 okt 1768 met

                 Jannigje Willems Willems (Jannigje) Vries de, dr. van Willem Pietersz Vries de en Maria Cornelisse 't Riet, ged. te Lekkerkerk op 11 nov 1744,

                 ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Lekkerkerk op 26 apr 1832.

 

                 Uit dit huwelijk 13 kinderen:

1.              Gerrigje Oskam, ged. op 22 feb 1769.

2.              Willem Oskam, ged. te Lekkerkerk op 25 mrt 1770, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te Lekkerkerk op 11 aug 1858, volgt Xq 

3.              Lena Oskam, geb. te Lekkerkerk op 16 feb 1772, ged. te Lekkerkerk op 16 feb 1772,

         tr. (resp. 29 en ongeveer 38 jaar oud) te Lekkerkerk op 3 mei 1801 (3 jun 1801) met

                  Dirk (Dirk Thijs) Eikelenboom, geb. te Lekkerkerk in 1763, ged. te Oud‑Alblas op 22 jan 1764, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Lekkerkerk op 14 dec 1838,

                  (Dirk

         tr.(2) met

                 Pietertje Schenk.).

                 Dirk was bij zijn huwelijk met Lena Gerritse Oskam weduwnaar van Pietertje Schenk.

4.              Cornelus Oskam, ged. te Lekkerkerk op 28 nov 1773.

5.              Maria Oskam, geb. te Lekkerkerk op 11 dec 1774, ovl. (81 jaar oud) op 3 apr 1856,

          tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) te Lekkerkerk op 22 apr 1798 met

                 Cornelis Broere zn. van Klaas Ariesze Broere en Neeltje Tijsze, geb. te Lekkerkerk op 4 aug 1778.

6.              Cornelis Oskam, ged. te Lekkerkerk op 5 jan 1777, ovl. (ongeveer 2 maanden oud) te Lekkerkerk op 17 mrt 1777.

7.              Magheltje Oskam ged. te Lekkerkerk op 22 mrt 1778, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) te Lekkerkerk op 28 apr 1870,

         tr. (resp. ongeveer 31 en 47 jaar oud) te Lekkerkerk op 17 apr 1809 met

                 Jan Dirk Deelen, geb. te Lekkerkerk op 24 jan 1762, ovl. (77 jaar oud) te Lekkerkerk op 28 dec 1839.

8.              Teuntje Oskam ged. te Lekkerkerk op 9 jan 1780, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Lekkerkerk op 31 mei 1782.

9.              Ingetje Oskam, ged. te Lekkerkerk op 2 dec 1781, ovl. (ongeveer 2 weken oud) te Lekkerkerk op 16 dec 1781.

10.            Teuntje Oskam, ged. op 22 jun 1783, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op 4 jun 1850.

11.            Ingje Gerrits Oskam, ged. te Lekkerkerk op 11 dec 1785,

         tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 29 jaar oud) te Lekkerkerk op 25 mei 1807 met

                 Cornelis Klaasz Boon, ged. te Lekkerkerk op 18 jan 1778.

12.            Willempje Gerrits Oskam ged. op 11 dec 1785, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 9 jan 1858.

13.            Willempje Oskam ged. op 9 sep 1787, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op 3 aug 1849.

 

IXp.           Cornelis Theunisz Oskam, zn. van Theunis Oskam (VIIIg) en Trijntje Jans Deelen, ged. te Lekkerkerk op 9 mrt 1739,

                  ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Bergambacht op 4 mrt 1820,

          otr. te Lekkerkerk op 28 apr 1771,

          tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 25 jaar oud) te Bergambacht op 19 mei 1771 met

                Cornelia Arijsdr Jongerheld, dr. van Arij Cornelisse Jongerheld en Aaltje Cornelisse Verhoef, ged. te Bergambacht op 22 aug 1745,

                ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Bergambacht op 24 mrt 1815.

 

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Teunis Oskam, ged. te Bergambacht op 24 dec 1771, volgt Xr 

2.              Arij Oskam, ged. te Bergambacht op 17 jan 1773, volgt Xs [blz.   PAGEREF kr39956_629990_76].

3.              Trijntje Oskam, ged. te Bergambacht op 20 mrt 1774.

4.              Barbera Oskam, ged. te Bergambacht op 5 mrt 1775, ovl. (ongeveer 6 jaar oud) op 11 nov 1781.

5.              Cornelis Cornelisz Oskam, ged. te Bergambacht op 18 feb 1776, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Bergambacht op 30 aug 1854, volgt Xt 

6.              Aaltje Oskam, ged. te Bergambacht op 6 apr 1777,

        tr. (ongeveer 26 jaar oud) te Bergambacht op 23 sep 1803 met

                  Willen Hoed den

7.              Adrianus Oskam ged. te Bergambacht op 30 aug 1778.

8.              Gerrit Cornelisdr Oskam ged. te Bergambacht op 19 dec 1779, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) op 2 nov 1783.

9.              Barbera Oskam, ged. te Bergambacht op 12 nov 1781.

10.            Gerrit Oskam, ged. te Bergambacht op 2 nov 1783, volgt Xu 

11.            Jan Oskam, ged. te Bergambacht op 10 apr 1785, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Bergambacht op 15 jan 1868,

         tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 34 jaar oud) te Bergambacht op 15 jun 1821 met

                 Grietje Bastiaansdr Nieuwburg of Nuborg, dr. van Bastiaan Hendriksz Nieuwburg en Neeltje Simons Benschop,

                 ged. te Bergambacht op 15 apr 1787, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Bergambacht op 8 jan 1830.

 

IXq.           Jan Theunisz Oskam, zn. van Theunis Oskam (VIIIg) en Trijntje Jans Deelen, ged. te Lekkerkerk op 8 mei 1746,

            tr. (ongeveer 28 jaar oud) te Lekkerkerk op 19 feb 1775 met

                 Grietje Rhoon van

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Teunis Oskam, ged. te Lekkerkerk op 3 sep 1775.

2.              Klaas Oskam, ged. te Lekkerkerk op 8 feb 1778.

3.              Ariaantje Oskam, ged. te Lekkerkerk op 12 mrt 1797.

4.              Teunis Oskam, ged. te Lekkerkerk op 13 okt 1782.

5.              Hester Oskam, ged. te Lekkerkerk op 7 nov 1784.

6.              Klaas Oskam, ged. te Lekkerkerk op 29 apr 1787.

7.              Cornelis Oskam, ged. te Lekkerkerk op 13 feb 1791.

8.              Maria Oskam, ged. te Lekkerkerk op 21 jul 1793.

 

IXr.            Theuntje Oskam, dr. van Floris Hendriks Oskamp(VIIIi) [(Floris was Bouwman en Schepen ( 1753 ) te Lopikerkapel) en Cornelia Bastiaans Jaarsveld van

                 ged. op 2 apr 1747, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Vleuten op 22 mrt 1793 45 jr oud, begr. te Vleuten op 22 mrt 1793,

          tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 28 jaar oud) te Lopikerkapel op 25 apr 1773 met

                 Cornelis Pauw, zn. van Gijsbert Pauw en Cornelia Munster van, ged. te Werkhoven op 2 jun 1744, Bouwman te Vleuten,

                 ovl. (58 jaar oud) 58 jr oud, begr. te Vleuten op 22 jun 1802.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Antonia Pauw

 

IXs.           Hendrik Florisz Oskam, zn. van Floris Hendriks Oskamp (VIIIi) (Floris was Bouwman en Schepen ( 1753 ) te Lopikerkapel) en Cornelia Bastiaans Jaarsveld van

                 ged. te Lopikerkapel op 2 apr 1751,

           tr. te Lopikerkapel op 2 apr 1751 met

                 Adriana Hendriks Jong de, ovl. te Lopikerkapel na 1802.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Floris Oskam geb. te Jaarsvelderkapel op 16 mei 1787, ged. te Lopikerkapel op 17 mei 1787 Lijsje Oskam. hvr Floris Bos.

2.              Stijntje Oskam Oskam, geb. te Jaarsvelderkapel op 7 jul 1789, volgt Xv 

3.              Hendrik Oskam, geb. te Jaarsvelderkapel op 26 aug 1791, ged. te Lopikerkapel op 28 aug 1791 Jaapje de Jong. hvr. van Dirk Kemp,

                 ovl. (4 dagen oud) te Lopikerkapel op 30 aug 1791.

4.              Adriana Oskam, geb. te Jaarsvelderkapel op 21 jul 1793, ged. te Lopikerkapel op 27 jul 1793 Adriana de Groot. wed van de Jong.

5.              Bastiaan Oskam geb. te Jaarsvelderkapel op 8 jul 1794, volgt Xw 

6.              Cornelia Oskam, geb. te Jaarsvelderkapel op 19 jan 1798, ged. te Lopikerkapel op 21 jan 1798 Annigje bos hvr van Jelis Oskam.

7.              Cornelia Oskam geb. te Zevenhoeven op 12 okt 1799, ged. te Lopikerkapel op 20 okt 1799 Annigje Bos hvr van Jelis Oskam.

 

IXt.            Jelis Florisz Oskam, zn. van Floris Hendriks Oskamp(VIIIi)(Floris was Bouwman en Schepen ( 1753 ) te Lopikerkapel) en Cornelia Bastiaans Jaarsveld van

                 geb. te Lopikerkapel op 16 nov 1760, ovl. (92 jaar oud) te Lopik Capelle op 7 feb 1853 92 jr oud,

      otr. te Lopikerkapel op 6 dec 1789, tr. (resp. 29 en ongeveer 21 jaar oud) te Lopikerkapel op 20 dec 1789 met

                 Annigje Bos(ch), dr. van Jan Theunisz Bos(ch) en Marrigje Jansdr Bos, geb. te Ijsselstein, ged. te Ijsselstein op 3 feb 1768,

                 ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Lopik Capelle op 14 mrt 1832 64 jr oud.

 

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Maria Oskam, geb. te Lopikerkapel.

2.              Cornelia Oskam, geb. te Lopikerkapel op 9 mrt 1791, ovl. (84 jaar oud) te Bodegraven op 29 jul 1875, volgt Xx 

3.              Marrigje Oskam geb. te Lopikerkapel op 8 apr 1792, ged. te Lopikerkapel op 15 apr 1792 Marrigje Bos. hvr van Jan Tenisse Bos.

4.              Teuntje Oskam, geb. te Lopikerkapel op 30 mrt 1794, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Rietveld en de Bree in 1839, volgt Xy 

5.              Maria Oskam, ged. op 21 apr 1797 Adriana de Jong hvr van Hendrik Oskam.

6.              Floris Oskam, geb. te Lopikerkapel op 11 jun 1798, ged. te Lopikerkapel op 17 jun 1798

                 Getuige : Adriana de Jong hvr van Hendrik Oskam, ovl. (minstens 32 jaar oud) na 1831 minstens 33 jr oud,

         tr. met

                 Heijltje Westerhout, geb. te Lopik Capelle in 1797, ovl. (minstens 34 jaar oud) na 1831 Ongeveer 34 jr oud.

7.              Jan Oskam, geb. te Lopikerkapel op 28 apr 1801, ged. te Lopikerkapel op 3 mei 1801 Marrigje Bos. wed Jan Teunisse Bos.

8.              Jan Oskam, geb. te Lopikerkapel op 21 okt 1802, volgt Xz 

9.              Aletta Oskam, geb. te Lopikerkapel op 24 jul 1805, ovl. (minstens 40 jaar oud) na 1846, volgt Xaa

10.            Bastiaentje Oskam, geb. te Lopikerkapel op 31 aug 1809, ged. te Lopikerkapel op 3 sep 1809 Alletta der Jong-Bos.

 

IXu.           Dirk Oskamp jongeman van Benschop, zn. van Adriaen ( Adrianus ) Hendriks Oskamp(VIIIj) en Jannigje Dirkse Kockx

                 ged. te Benschop op 23 sep 1753 Wijntje Klein,

        otr. (1) te Benschop op 3 jan 1784, tr. (ongeveer 30 jaar oud) te Benschop op 18 jan 1784 met

                 Aagje Aafje Pieters Lekkerkerker

.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Adrianus Oskamp, geb. te Polsbroek‑Noord Utr op 11 jun 1786, ovl. (50 jaar oud) te Benschop  Utr in sep 1836, volgt Xab 

2.              Neeltje Oskamp, ged. te Polsbroek op 29 jun 1788 (getuige: Neeltje Lekkerkerker).

3.              Pieter Oskamp ged. te Polsbroek op 11 dec 1789, volgt Xac 

 

                 Dirk Oskamp jongeman van Benschop,

         tr. (ongeveer 41 jaar oud) (2) te Polsbroek op 10 mrt 1795 met

                  Helena Heeden van der  d. * en won. Bonrepas-

                 Polsbroek.

          

 

IXv.           Maagje Adraansdr Oskamp, dr. van Adriaen ( Adrianus ) Hendriks Oskamp (VIIIj) en Jannigje Dirkse Kock, ged. te Benschop op 29 aug 1762 Maria Oskamp,

          otr. te Benschop op 29 mrt 1794, tr. (ongeveer 31 jaar oud) te Benschop op 13 apr 1794 met

                Aart Ariens Vries deJ.m.v Benschop.

           

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Arij Aartsz Vries de, geb. te Benschop op 6 mei 1796, ged. te Benschop op 8 mei 1796 (getuige: g.Lena de Jongh.

2.              Adrianus Aartsz Vries de, geb. te Benschop op 19 apr 1797, ged. te Benschop op 23 apr 1797 (getuige: Lijsbeth OSKAM).

3.              Lena Aartsdr Vries de, geb. te Benschop op 26 feb 1798, ged. te Benschop op 3 feb 1799 (getuige: Helena de JONGH).

4.              Jan Aartsz Vries de, geb. te Benschop op 1 dec 1801, ged. te Benschop op 6 dec 1801 (getuige: Maria OSKAM).

5.              Jannigje Aartsdr Vries de geb. te Benschop op 22 jan 1803, ged. te Benschop op 30 jan 1803 (getuige: Maria OSKAM).

6.              Willemijntie Aartsdr Vries de, geb. te Benschop op 8 jan 1806, ged. te Benschop op 12 jan 1806 (getuige: Barbera de BRUIJN).

 

IXw.          Floris Oskam(p), zn. van Adriaen ( Adrianus ) Hendriks Oskamp (VIIIj) en Jannigje Dirkse Kock, ged. te Benschop op 24 jan 1768

                 Getuige ; Lijsbeth van Breuningen,

       otr. op 3 mrt 1792, tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Benschop op 18 mrt 1792 met

                 Jacoba Jan-Thomasdr Bijen

                 De naam van Floris komt van Florentinus en is een naam afgeleid uit het Latijns:
Florens, dat bloeiend en bekoorlijk betekent
.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Adrianus Oskam, ged. te Benschop op 15 jul 1794 Maagje Oskam.

2.              Jan Thomas Oskam, ged. te Benschop op 7 mei 1797 Mergie Bijen.

3.              Jannigje Oskam geb. op 19 apr 1798, ged. te Benschop op 22 apr 1798 Willemtie Bijen.

4.              Willem Oskam, geb. te Benschop op 16 feb 1800, ged. te Benschop op 23 feb 1800 Anna Maria Bijen.

5.              Dirk Oskam, geb. op 16 feb 1801, ged. te Benschop op 22 feb 1801 Aeltje Oskam.

6.              Jannigje Oskam, ged. te Oudewater op 5 apr 1802.

 

Generatie X

 

 

Xa.            Gerrit Oskam, zn. van Hendrik Oskam (IXb) en Gerritje Bikkers, geb. te Ameide op 25 dec 1804, ged. te Ameide op 6 jan 1805,

                  ovl. (75 jaar oud) op 27 sep 1880,

           tr. (resp. 33 en 21 jaar oud) te Meerkerk op 30 nov 1838 met

                 Sara Schrijver geb. te Meerkerk op 15 okt 1817.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Andries Oskam, geb. te Meerkerk op 17 jan 1849, ovl. (44 jaar oud) te Alblasserdam op 30 jul 1893, volgt XIa 

2.              Maria Oskam, geb. te Meerkerk op 24 okt 1851, ovl. (77 jaar oud) te Alblasserdam op 31 jul 1929 77 jr oud,

           tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Alblasserdam op 12 mei 1876 met

                Bastiaan Asperen, zn. van Jan Asperen en Cornelia Berg van den geb. te Oud‑Alblas op 8 nov 1847, Bouwman, Werkman,

                ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam op 17 apr 1924.

3.              Hendrik Oskam, geb. circa sep 1856, werkman en landbouwer, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Alblasserdam op 7 mrt 1901 44 jr oud,

           tr. met

                 Adriaantje Annigje Jagt, dr. van Arie Jagt  en Maria Jong de, geb. te Ijsselmonde op 22 aug 1859,

                 ovl. (81 jaar oud) te Alblasserdam op 13 sep 1940 81 jr oud,

                 (Adriaantje Annigje

          tr.(2) met

                  Pieter Rootnat, zn. van Cornelia Rootnat Rootnat).

 

Xb.            Jan Oskam, zn. van Burgardus ( Burger ) Oskam (IXd) en Pieternella Munnik, ged. te Haastrecht op 16 nov 1786, arbeider,

                 ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Stolwijk op 27 dec 1861,

          tr. (ongeveer 5 jaar oud) te Stolwijk op 5 sep 1792 met

                 Geertje Muijs, dr. van Goossen Muijs en Johanna (Anna ) Alblas, geb. te Stolwijk op 5 sep 1792,

                 ged. te Stolwijk op 9 sep 1792, ovl. (64 jaar oud) te Stolwijk op 10 dec 1856.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Burger Oskam, geb. te Stolwijk op 9 nov 1809, ovl. (71 jaar oud) te Stolwijk op 2 nov 1881, volgt XIb 

2.              Goose Oskam, geb. te Haastrecht op 18 okt 1814.

3.              Anna Ook Johanna Oskam, geb. te Stolwijk op 15 jun 1826, volgt XIc 

 

Xc.            Maagje Oskam, dr. van Izaak ( Sjaak ) Ariens Oskam (IXf) en Jannetje Cornelisse Maurick van ged. te Lopikerkapel op 18 sep 1757,

           tr. met

                 Bastiaan Schenkel

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Dirk Schenkel , geb. te Jaarsveld op 4 aug 1799,

           tr. (resp. 35 en 26 jaar oud) te Lexmond op 12 mei 1835 akte 4 met

                 Geertruida Gullik van, dr. van Willem Gullik van en Willemtje Geffen van, geb. op 23 mei 1808.

 

Xd.            Cornelis Izaaksz Oskam, zn. van Izaak ( Sjaak ) Ariens Oskam (IXf) en Jannetje Cornelisse Maurick van, geb. te Lopik, ged. te Lopik op 1 jul 1759

                 Getuige ;  Annigje Mourik van, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Lopik Capelle op 4 sep 1834 76 Jr oud,

         tr. met

                 Stijntje Dommelen

  

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Izaak Oskam ged. te Lopikerkapel Gedoopt als IJsack op 25 feb 1798.

2.              Jannigje Oskam, ged. te Lopik op 7 sep 1800.

 

Xe.            Arie Izaaks Oskam, zn. van Izaak ( Sjaak ) Ariens Oskam(IXf) en Jannetje Cornelisse Maurick van, geb. te Achtersloot, ged. te Ijsselstein op 3 nov 1762

                 Getuige :  Ariaantje Oskam,

           otr. te Lopik op 5 mrt 1790, tr. (ongeveer 27 jaar oud) te Lopik op 21 mrt 1790 met

                 Jacoba Gerrits Bruijn de, geb. te Lopik.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Cornelia Oskam, ged. te Lopik op 30 mei 1790 Getuige ; Maagje Limbeek hvr v Teunis de Bruijn.

2.              Isaac Oskam, ged. te Lopik op 26 aug 1792 Getuige  Gloria de Kriek wed v Cornelis Verdoest.

3.              Gerrigje Oskam, ged. te Lopik op 30 nov 1794  Getuige : Cornelia Limbeek hvr v Thomas Borst.

4.              Johanna Oskam, geb. te Lopik op 23 sep 1796, ged. te Lopik op 25 sep 1796 Getuige "Maagje Limbeek hvr v Teunis de Bruijn.

5.              Gerrit Oskam geb. te Lopik op 22 jun 1799, ged. te Lopik op 23 jun 1799 Getuige : Maagje Limbeek hvr v Teunis deBruijn.

6.              Dirk Oskam geb. te Lopik op 20 feb 1802, ged. te Lopik op 28 feb 1802 Getuige ;  Maria Oskam en Maagje Limbeek hvr v Teunis de Bruijn.

7.              Jan Oskam  geb. te Lopik op 24 jun 1804, ged. te Lopik op 1 jul 1804 getuige :  Maagje Oskam hvr v Bastiaan Schinkel.

8.              Jannigje Oskam , geb. te Lopik op 16 okt 1808, ged. te Lopik op 23 okt 1808 Getuige : Maria Oskam en Maagje Limbeek hvr v Teunis de Bruijn.

 

Xf.             Marrigje / Maagje? Oskam, dr. van Jan Ariens Oskam (IXg) en Grietje Jans Bos ged. te Ijsselstein op 7 sep 1760

                 Getuige " Hendrikje Arntsze, hvr. van Arien Jansz Oskam,

           tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 37 jaar oud) te Ijsselstein op 9 mei 1784 met

                 Jan Bosch , zn. van Jan Jans Bosch en Aletta Cornelisse Veen van, ged. te Ijsselstein op 6 nov 1746, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te IJselstein op 29 jul 1801 54 jr oud, begr. te Ijsselstein op 29 jul 1801.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Aletta Bosch, geb. te Lopik in 1785,

          tr. (ongeveer 32 jaar oud) te Lopik op 2 mrt 1817 met

                 Gijsbert Brouwer, zn. van Frederik Janse Brouwer en Annigje Gijsbertie Ham van der

 

Xg.            Arie Jans Oskam, zn. van Jan Ariens Oskam (IXg) en Grietje Jans Bosx, geb. te Achtersloot, ged. te Ijsselstein op 19 okt 1763 Adriana Oskam,

        tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 16 jaar oud) circa 1791 met

                 Marrigje Cornelisdr Bos(ch), geb. te Ijsselstein aan de IJsseldijk, ged. te Ijsselstein op 13 feb 1774,

                 (Marrigje Cornelisdr

        tr. (ongeveer 33 jaar oud) (2) te Ijsselstein op 15 mrt 1807 met

                 Dirk Jacobusz Verkuijl)

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Margrieta Grietje Oskam, geb. op 9 okt 1791, ovl. (82 jaar oud) te Benschop op 9 mei 1874, volgt XId 

2.              Janna Ook Johanna Vgls Genlias Ariens Oskam, geb. te Ijsselham op 11 mrt 1794, ovl. (76 jaar oud) te Nieuwkoop op 6 jan 1871, volgt XIe .

3.              Cornelia Oskam, geb. op 4 jan 1797, ged. te Ijsselstein op 11 jan 1797.

4.              Jan Oskam, geb. te Ijsselstein op 13 jan 1798, ovl. (74 jaar oud) te Oudenrijn op 24 nov 1872, volgt XIf 

5.              Kornelis Oskam, geb. op 15 apr 1800, ovl. (72 jaar oud) te Hoenkoop op 9 feb 1873, volgt XIg 

6.              Adriana Oskam, geb. te Ijsselstein op 21 aug 1802, volgt XIh 

7.              Maagje Oskam geb. op 16 feb 1805, ged. te Ijsselstein op 20 feb 1805 Maagje Oskam.

 

Xh.            Adriana Oskam, dr. van Jan Ariens Oskam (IXg) en Grietje Jans Bos, ged. te Ijsselstein op 26 dec 1765 Merigje Bosch,

                  ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Willeskop op 15 feb 1857 74 jr oud,

           tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 32 jaar oud) te IJselstein op 25 apr 1790 met

                Jan Teunis Schaik van, geb. te Haaften in 1758, Bouwman, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Willeskop op 14 mrt 1832 74 jr oud.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Teunis Schaik van,

          tr. met

                 Emmigje Lekkerkerker, dr. van Arij ( Arie ) Lekkerkerker en Sijgje ( Cijgje ) Lekkerkerker, geb. te Benschop  Utr op 26 apr 1802,

                 ged. te Benschop  Utr op 2 mei 1802.

 

Xi.             Jan Jansz Oskam( p), zn. van Jan Ariens Oskam (IXg)en Grietje Jans Bos ged. te Ijsselstein op 21 jun 1767 (getuige: Merrigje Bosch),

                  Bouwman, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Linschoten op 31 okt 1846,

           tr. (ongeveer 26 jaar oud) (1) te Loenen a/d Vecht op 15 dec 1793 met

                 Fijtje Boot, geb. voor 1797,

                 (Fijtje

           tr.(2) met

                 Gerrit Wieringen van.).

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Gerrit Oskam, geb. in 1796, Landman te Hekendorp,

            tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 17 jaar oud) te Linschoten op 13 dec 1818 met

                 Annigje Blok, dr. van Hendrik Blok en Maagje Leeuw de, geb. te Linschoten in 1801.

 

                 Jan Jansz Oskam( p),

          tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 19 jaar oud) (2) te Vleuten op 5 feb 1797 met

                 Antonia ( Teuntje ) Pauw (Paauw), dr. van Cornelis Pauw en Theuntje Oskam, ged. te Vleuten op 7 sep 1777,

                 ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Linschoten op 23 mrt 1846.

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Teuntje Oskam, geb. te Linschoten op 27 aug 1798, ovl. (39 jaar oud) te Bodegraven op 11 mei 1838, volgt XIi 

2.              Cornelis Oskam, geb. te Linschoten in 1800, volgt XIj

3.              Grietje Oskam, geb. in 1801, volgt XIk

4.              Janna Oskamp, geb. te Linschoten in 1804, volgt XIl 

5.              Maagje Oskam, geb. te Linschoten op 18 sep 1811, ovl. (87 jaar oud) te Bodegraven op 3 jan 1899 87 jr oud,

         tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Linschoten op 26 feb 1836 met

                 Jan Stigter, zn. van Andries Stigter en Jannigje Aarts Verbree., geb. te Polanen op 27 sep 1813, ovl. (85 jaar oud) te Bodegraven op 10 nov 1898 85 jr oud.

6.              Jan Oskam, geb. te Linschoten op 23 apr 1815, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) in 1894, volgt XIm 

7.              Gijsbert Oskam, geb. te Linschoten op 6 mrt 1817, ovl. (40 jaar oud) te Woerden op 1 mrt 1858, volgt XIn 

8.              Teunis Oskam, geb. te Linschoten op 14 okt 1818, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Linschoten in 1906, volgt XIo 

9.              Cornelis Oskam, geb. te Linschoten in 1826, Landman.

 

Xj.             Jacob(Us) Jan Ariens Oskam, zn. van Jan Ariens Oskam(IXg) en Grietje Jans Bos, ged. te Ijsselstein op 20 feb 1771

                 getuig : Annigje van Oort, hvr. van Jacob Oskam,

        tr. (resp. hoogstens 26 en hoogstens 21 jaar oud) voor 1798 met

                 Geertje Teunis Kastelijn , ged. te Benschop  Utr op 23 jun 1776.

     

                 Het gezin woonde te Benschop, Oudewater, en Haastrecht.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Margrietje Grietie Oskam, geb. te Benschop  Utr op 7 sep 1798, ovl. (66 jaar oud) te Kamerik op 27 nov 1864, volgt XIp 

2.              Teunis Oskam, geb. te Oudewater op 2 nov 1800, volgt XIq

3.              Jan Oskam, geb. te Vlist in 1804, volgt XIr 

4.              Jaantje (Adriana) Oskam, geb. te Oudewater op 24 mei 1805, volgt XIs 

 

Xk.            Florus Jans ( Floris ) Oskam, zn. van Jan Ariens Oskam (IXg) en Grietje Jans Bos, ged. te Ijsselstein gedoopt als Floris op 10 aug 1774 Lijsbeth Oskam,

            tr. met

                 Lijsje ( Elizabeth) Bemmelen van)

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Adriana Oskam, geb. te Linschoten.

2.              Grietje Oskam, geb. te Wulvershorst op 11 jan 1801, ged. te Linschoten op 11 jan 1801,

          tr. (resp. 24 en ongeveer 26 jaar oud) te Oudwulven op 27 feb 1825 met

                Florus Bosch, dr. van Jan Bosch  en Adriana Bosch, geb. te Zevenhoven in 1799.

3.              Ernst Oskam geb. te Wulvershorst op 4 sep 1803, volgt XIt 

4.              Jannechie Oskam, geb. te Linschoten, volgt XIu 

5.              Jan Oskam, geb. te Linschoten op 15 feb 1807, volgt XIv 

6.              Arie Oskam, geb. te Wulvershorst op 19 aug 1810, volgt XIw 

7.              Elizabeth Oskam, ged. te Wulvershorst op 30 okt 1918, volgt XIx 

 

Xl.             Jacob(us) Jans Oskam, zn. van Jan Jacobsz Oskam (IXi) (Schoolmeester te Lopikerkapel) en Margrita Hendriks Jong de, ged. te Benschop op 21 dec 1783

                  Get : Aartie Oskam,

       tr. te Benschop op 21 dec 1783 met

                 Adriana Jong de

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Margrieta Oskam, geb. te Ijsselstein op 21 dec 1805, ged. te Ijsselham op 25 dec 1805 Annigje de Jong.

2.              Janna Oskam, geb. te Ijsselstein op 17 nov 1807, ged. te Ijsselstein op 18 nov 1807 Aaltje de Jong.

3.              Jan Oskam geb. te Ijsselstein op 27 feb 1811, ged. te Ijsselstein op 3 mrt 1811 Aaltje Oskam.

 

Xm.          Jacobus Willemsz Oskam jm. * en won. Lopik, zn. van Willem Oskam (IXj) en Fijgje Cornelisdr Houtman den ged. te Lopik op 19 nov 1786

                 Get : Lijsbeth Oskam, hvr, van Abraham Walewijn voor en Annigje van Oort, wed van Jacobus Oskam,

         tr. (ongeveer 17 jaar oud) (1) te Lopik op 16 sep 1804 met

                  Aantje Boeff, dr. van Jan Dirksz Boeff en Lijsbeth Oskam, geb. te Benschop.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Fijtje Oskam, geb. op 25 jan 1805, ged. te Lopik op 3 feb 1805

                 Get :  Fijgje den Houtman, hvr van Willem Oskam en Betje van Randwijck, hvr van Cornelis Vonk de Gier.

 

                 Jacobus Willemsz Oskam jm. * en won. Lopik,

          tr. (ongeveer 19 jaar oud) (2) te Portengen op 29 dec 1805 met

                 Zwaantje Anthonijdr Bosch van den, geb. te Portengen.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Willem Oskam, geb. te Lopik op 9 jan 1807, ged. te Lopik op 11 jan 1807 Get  Fijgje den Houtman, hvr van Willem Oskam.

2.              Anthonie Oskam, geb. op 6 dec 1807, volgt XIy 

3.              Adriana Oskam, geb. te Lopik op 12 okt 1809, ged. te Lopik op 15 okt 1809  Get Niesje de With, hvr van Gerit den Bosch.

4.              Gerrit Oskam, geb. te Lopik in 1828,

        tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 17 jaar oud) te Lopik op 7 dec 1855 met

                 Aartje Gier de, dr. van Johannes Vonksz Gier de  en Bastiaantje Schipper, geb. te Lopik in 1838.

 

Xn.            Jacobus Oskam (Xn) , zn. van Jacobus Jacobsz Oskam (IXk) en Maagje Bastiaans Bruin de, geb. te Zevenhoeven op 15 aug 1788,

                 ged. te Lopikerkapel op 17 aug 1788, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Rietveld en de Bree in 1839 minstens 51 jr Oud,

           tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) te Lopik op 13 apr 1815 met

                 Teuntje Oskam, dr. van Jelis Florisz Oskam (IXt) en Annigje Bos(ch) (zie Xy 

 

Xo.            Aafje Oskam, dr. van Jacobus Jacobsz Oskam (IXk) en Maagje Bastiaans Bruin de, geb. te Zevenhoeven, ged. te Lopikerkapel op 2 mei 1790

                 vgls andere gegevens 30-4-1790 Aeltje de Bruin en Aartje Oskam, hvr, van Jacob Aantjes, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Benschop  Utr op 30 sep 1862 72 jr oud

                 Volgens haar overlijdensakte werd zij geboren in Lopik en werd zij 73 i.p.v. 72 jr,

             tr. met

                  Pieter Ridder de, ged. NG te Benschop  Utr op 28 mrt 1778, Koopman, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Benschop  Utr op 6 jan 1870 90 jr oud.

                 Tweeling met Bastiaantje.
Bastiaantje overlijd na enkele maanden
.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jacobus Ridder de

 

Xp.            Adrianus Corneliszn Oskam, zn. van Cornelis Willemsz Oskam (IXl) en Maria Cornelisdr Kaptein ged. te Lekkerkerk op 20 jan 1754, Bouwman te Lekkerkerk,

                 ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Lekkerkerk op 22 aug 1801 Aangifte ??,

           tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) te Lekkerkerk op 15 apr 1781 met

                 Jannigje Diiksdr Deelen van, ged. te Lekkerkerk op 8 jun 1755, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Bergambacht op 23 aug 1829.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Cornelis Adriaansz Oskam, ged. te Lekkerkerk op 31 mrt 1782, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Bergambacht op 3 jan 1838, volgt XIac 

 

Xq.            Willem Oskamxe "Oskam:Willem *1770", zn. van Gerrit Willemsz Oskam(IXo) en Jannigje Willems Willems Vries de, ged. te Lekkerkerk op 25 mrt 1770,

                 ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te Lekkerkerk op 11 aug 1858,

          tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) te Lekkerkerk op 1 mei 1796 met

                Hermijntje Boon, ged. te Lekkerkerk op 19 sep 1773.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Maarten Oskam, geb. te Lekkerkerk op 3 jul 1797, ovl. (3 jaar oud) te Lekkerkerk op 4 mrt 1801.

2.              Gerrit Oskam ged. te Lekkerkerk op 15 mrt 1799, ovl. (ongeveer 14 jaar oud) te Lekkerkerk op 16 dec 1813.

3.              Aaltje Oskam, geb. te Lekkerkerk op 12 dec 1800, ged. te Lekkerkerk op 13 dec 1800, ovl. (48 jaar oud) te Lekkerkerk op 29 apr 1849,

        tr. (resp. 25 en ongeveer 32 jaar oud) (1) te Lekkerkerk op 29 apr 1826 met

                 Paulus Hoogendoorn zn. van Thomas Cornelisz Hoogendoorn  en Annigje Waal van der  geb. te Ouderkerk in 1794,

                 ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Lekkerkerk op 7 okt 1873.

        tr. (2) te Lekkerkerk op 23 mei 1780 met

                 Aart Oskamp, zn. van Cornelis Cornelisz Oskamp en Annigje Berkouwer, ged. te Lekkerkerk op 25 jun 1780,

                 ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Lekkerkerk op 25 feb 1825.

4.              Maarten Oskam, geb. te Lekkerkerk op 26 nov 1803, volgt XIad 

5.              Cornelis Oskam geb. te Lekkerkerk op 15 dec 1805, ovl. (8 jaar oud) te Lekkerkerk op 30 dec 1813.

6.              Jan Oskam, geb. te Lekkerkerk op 4 mrt 1809, ovl. (4 jaar oud) te Lekkerkerk op 20 dec 1813.

7.              Willem Oskam, geb. op 10 mrt 1813, ovl. (73 jaar oud) op 12 feb 1887.

8.              Gerrit Oskam, geb. te Lekkerkerk op 3 mei 1817, ovl. (24 dagen oud) te Lekkerkerk op 27 mei 1817.

 

Xr.            Teunis Oskam, zn. van Cornelis Theunisz Oskam(IXp) en Cornelia Arijsdr Jongerheld, ged. te Bergambacht op 24 dec 1771,

          tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 21 jaar oud) (1) te Bergambacht op 16 jul 1802 met

                 Cornelia Blanken, ged. te Bergambacht op 18 mrt 1781, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) te Bergambacht op 24 jun 1809.

 

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Cornelia Oskam, geb. te Bergambacht, ged. te Bergambacht op 1 dec 1802.

2.              Cornelis Oskam, ged. te Bergambacht op 1 dec 1802.

3.              Cornelis Oskam geb. op 15 jul 1804, volgt XIae 

 

                 Teunis Oskam,

            tr. (ongeveer 38 jaar oud) (2) te Bergambacht op 13 apr 1810 met

                  Arijaantje Hogenboezem

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Cornelia Oskam, geb. te Bergambacht op 30 aug 1810.

2.              Pieter Oskam geb. te Bergambacht op 30 aug 1810.

3.              Cornelia Oskam, geb. te Bergambacht op 30 mrt 1813,

         tr. (resp. 18 en 23 jaar oud) te Bergambacht op 13 aug 1831 akte 6 met

                Arie Hoogenboezem, zn. van Daniel Hoogenboezem en Jannetje Rip, geb. te Nieuwland op 31 jan 1808.

 

Xs.            Arij Oskam, zn. van Cornelis Theunisz Oskam(IXp) en Cornelia Arijsdr Jongerheld, ged. te Bergambacht op 17 jan 1773,

          tr. (ongeveer 34 jaar oud) te Bergambacht op 3 jan 1808 met

                 Johanna Bouw den

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Jan Oskam, geb. te Streefkerk op 3 aug 1811,

         tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) te Lexmond Achthoven Z‑H. op 3 feb 1842 akte 2 met

                 Jaantje Groot de dr. van Aart Groot de en Adriaantje Brandwijk , geb. te Lexmond Achthoven Z‑H. op 30 apr 1815.

2.              Cornelis Oskam, geb. te Streefkerk op 3 apr 1813,

         tr. (resp. 44 en ongeveer 46 jaar oud) (1) te Alphen a/d Rijn op 8 mei 1857 akte 8 met

                 Jannechje Wijk van, dr. van Ruth Wijk van en Lammetje Bode de, geb. te Linschoten in 1811,

                 (Jannechje

        tr.(2) met

                  Johannes Specht).

        tr.(2) met

                  Christina Koolwijk

 

Xt.             Cornelis Cornelisz Oskam, zn. van Cornelis Theunisz Oskam (IXp) en Cornelia Arijsdr Jongerheld, ged. te Bergambacht op 18 feb 1776,

                 ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Bergambacht op 30 aug 1854,

          tr. (resp. hoogstens 28 en hoogstens 22 jaar oud) (1) te Stolwijk voor 3 sep 1804 met

                 Adriana Maartensdr Baren dr. van Maarten Coenraads Baren en Neeltje Pieters Casteleijn ged. te Stolwijk op 5 mei 1782, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) op 29 mei 1817.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Jannigje Oskam, geb. te Lopik op 25 jun 1804, ovl. (68 jaar oud) te Benschop op 30 sep 1872, volgt XIaf 

2.              Maggeltje Oskam, ged. te Bergambacht op 16 jan 1806,

         tr. (ongeveer 27 jaar oud) te Bergambacht op 26 mrt 1833 met

                 Samuel Stalenburg

3.              Willempje Oskam ged. te Bergambacht op 17 jan 1808.

4.              Teunis Oskam, ged. te Bergambacht op 15 jan 1809.

5.              Jan Oskam, ged. te Bergambacht op 13 jan 1811.

6.              Heijltje Oskam, geb. te Bergambacht op 14 nov 1812.

 

                 Cornelis Cornelisz Oskam,

          tr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 33 jaar oud) (2) te Bergambacht op 29 mei 1817 met

                 Aaltje Frederiksdr Lakerveld, dr. van Frederik Klaasjan (Klaaszn) Lakerveld en Grietje Vink ged. te Hei‑ en Boeicop op 25 jan 1784.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Adrianus Oskam, geb. te 's Heeraartsberg en Bergambacht in 1821, volgt XIag

2.              Grietje Oskam, geb. te 's Heeraartsberg en Bergambacht in 1820, volgt XIah 

3.              Klaas Frederik Oskam, geb. te Bergambacht in 1824,

          tr. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 23 jaar oud) te Bergambacht op 24 dec 1863 akte 17 met

                 Gerarda Zwijnenburg, dr. van Nocolaas Zwijnenburg en Jaapje Zwartbol geb. te Streefkerk in 1840.

 

Xu.            Gerrit Oskam, zn. van Cornelis Theunisz Oskam (IXp) en Cornelia Arijsdr Jongerheld, ged. te Bergambacht op 2 nov 1783,

          tr. (ongeveer 26 jaar oud) te Bergambacht op 22 mrt 1810 met

                 Johanna / Janna (Johanna) Hartog den

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Jan Oskam, geb. te Bergambacht Gouderak op 23 jun 1811.

2.              Cornelis Oskam geb. te Bergambacht Gouderak op 1 sep 1812.

3.              Adrianus Oskam geb. te Bergambacht op 14 aug 1814.

4.              Jan Oskam, geb. te Bergambacht op 8 sep 1816,

         tr. (resp. 36 en ongeveer 20 jaar oud) te Bergambacht op 12 nov 1852 akte 9 met

                  Aantje Kappetijn dr. van Aart Kappetijn en Aaltje Brouwer, geb. te 's Heeraartsberg en Bergambacht in 1832.

5.              Arie Oskam, geb. te Bergambacht op 16 nov 1818.

6.              Teunis Oskam, geb. te Bergambacht op 27 jan 1821.

7.              Cornelis Oskam, geb. te Bergambacht in 1818,

        tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 27 jaar oud) te Gouderak op 18 dec 1841 akte 15 met

                 Jannigje Haan den, dr. van Gerrit Haan den en Cornelis Leeflang geb. te Gouderak in 1814.

8.              Marrigje Oskam, geb. te Streefkerk op 30 apr 1824, ovl. (50 jaar oud) te 's‑Heeraartsberg en Bergambacht op 14 jun 1874, volgt XIai 

 

 

Xv.            Stijntje Oskam Oskam, dr. van Hendrik Florisz Oskam (IXs) en Adriana Hendriks Jong de, geb. te Jaarsvelderkapel op 7 jul 1789,

                 ged. te Lopikerkapel op 12 jul 1789 Margrieta de Jong. hvr van Jan Oskam,

          tr. (resp. 24 en ongeveer 32 jaar oud) te Jaarsveld op 28 jul 1813 met

                  Willem Verweij, geb. te Schalkwijk, ged. te Schalkwijk op 24 sep 1780 Elizabeth Bos, Geb Oskam, Hvr v Floris Bos, lidmaat te Lopik.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Cornelia Verweij geb. te Ijsselstein in 1814.

2.              Adriana Verweij geb. te Ijsselstein in 1815.

3.              Hendrik Verweij geb. te Ijsselstein in 1818.

4.              Christina Willemina Verweij, geb. te Ijsselstein in 1823.

5.              Margrietha Verweij, geb. te IJsselstein in 1827.

6.              Cornelia Hendrika Verweij geb. te IJsselham in 1831.

 

Xw.           Bastiaan Oskam, zn. van Hendrik Florisz Oskam  (IXs) en Adriana Hendriks Jong de, geb. te Jaarsvelderkapel op 8 jul 1794,

                 ged. te Lopikerkapel op 13 jul 1794 Annigje Bos. hvr van Jelis Oskam,

           tr. (resp. 34 en ongeveer 28 jaar oud) te Jaarsvelderkapel op 15 mei 1829 met

                 Beligje Vos de, geb. te Jaarsveld in 1801.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Adriana Oskam, geb. te Jaarsveld op 8 nov 1830, volgt XIaj 

2.              Hendrik Oskam, geb. te Jaarsveld op 15 feb 1832, volgt XIak 

 

Xx.            Cornelia Oskam, dr. van Jelis Florisz Oskam (IXt) en Annigje Bos(ch), geb. te Lopikerkapel op 9 mrt 1791, ged. te Lopikerkapel op 13 mei 1791

                  Get: Cornelia Jaarsveld, ovl. (84 jaar oud) te Bodegraven op 29 jul 1875 84 jr oud,

           tr. (resp. 19 en 27 jaar oud) te Benschop  Utr op 24 dec 1810 met

                 Gerrit Beijen zn. van Jan Thomas Beijen en Jannigje Maartensdr Bosch van den, geb. te Benschop  Utr op 13 dec 1783,

                  ovl. (53 jaar oud) te Bodegraven op 26 okt 1837 53 jr oud.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Cornelis Beijen, geb. te Bodegraven op 12 apr 1828.

2.              Marrigje Beijen, geb. te Bodegraven in 1831,

          tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 44 jaar oud) te Alphen a/d Rijn op 25 sep 1857 akte 18 met

                 Cornelis Dobben van, zn. van Cornelis Jansz Dobben van en Klaasje Meerburg, geb. te Zwammerdam in 1813.

 

Xy.            Teuntje Oskam, dr. van Jelis Florisz Oskam (IXt) en Annigje Bos(ch), geb. te Lopikerkapel op 30 mrt 1794, ged. te Lopikerkapel op 4 apr 1794

                  Get : Cornelia Oskam - Pauw, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Rietveld en de Bree in 1839,

          tr. met

                 Jacobus Oskam(zie Xn 

 

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Maagje Oskam, geb. te Zegveld op 2 aug 1816, ovl. (72 jaar oud) te Oudenrijn op 7 jul 1889, volgt XIz 

2.              Jilles Oskam, geb. te Rietveld op 14 aug 1818.

3.              Annigje Oskam, geb. te Rietveld en de Bree op 20 mei 1821.

4.              Jacobus Oskam, geb. te Rietveld op 23 aug 1823.

5.              Jacoba Oskam, geb. te Rietveld en de Bree op 29 jul 1825, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Rietveld en de Bree in 1890, volgt XIaa 

6.              Jacobus Oskam geb. te Rietveld op 28 jul 1828.

7.              Floris Oskam, geb. te Rietveld op 1 dec 1830.

8.              Aafje Oskam, geb. te Rietveld op 30 jan 1832.

9.              Bastiaan Oskam, geb. te Rietveld op 24 jul 1834,

          tr. (resp. 27 en ongeveer 21 jaar oud) te Weesperkarspel op 17 apr 1862 met

                 Marrigje Heer de, dr. van Jan Heer de en Elisabeth Wilhelmina Maria Kok, geb. te 's Gravesloot Utr in 1841.

10.            Teunis Oskam, geb. te Rietveld op 5 mei 1837, ovl. (minstens 31 jaar oud) na 1869, volgt XIab

11.            Floris Oskam, geb. te Rietveld en de Bree in 1839, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) in 1869 minstens 30 jr oud,

           tr. met

                 Annigje Oudshoorn, dr. van Arie Oudshoorn en Marrigje Oosterom, geb. te Houten in 1842.

 

Xz.            Jan Oskam, zn. van Jelis Florisz Oskam (IXt) en Annigje Bos(ch), geb. te Lopikerkapel op 21 okt 1802, ged. te Lopikerkapel op 24 okt 1802

                   Get : Aletta de Jong-Bos,

          tr. (resp. 23 en ongeveer 25 jaar oud) te Linschoten op 28 jun 1826 met

                 Grietje Oskam, dr. van Jan Jansz Oskam( p)(Xi) en Antonia ( Teuntje ) Pauw (Paauw) (zie XIk 

 

                 Uit dit huwelijk 17 kinderen:

1.              Jelis Oskam, geb. te Vleuten op 14 jan 1827.

2.              Antonia Oskam, geb. te Vleuten op 4 dec 1827,

          tr. (resp. 33 en ongeveer 45 jaar oud) te Lopik op 13 jun 1861 met

                 Pieter Bosch zn. van Teunis Bosch en Mergje Beijen geb. te Lopik in 1816.

3.              Jillis Oskam geb. te Vleuten op 12 nov 1828, volgt XIal 

4.              Jan Oskam, geb. te Vleuten op 2 dec 1829, volgt XIam 

5.              Annigje Oskam, geb. te Vleuten op 8 nov 1830.

6.              Annigje Oskam, geb. te Vleuten op 27 feb 1832.

7.              Cornelia Maria Oskam geb. te Vleuten op 16 jul 1833, volgt XIan 

8.              Floris Oskam, geb. te Vleuten op 23 aug 1834, volgt XIao 

9.              Jacobus Oskam, geb. te Vleuten op 3 nov 1835, volgt XIap 

10.            Grietje Oskam geb. te Vleuten op 31 okt 1836.

11.            Teunis Oskam, geb. te Vleuten op 27 nov 1837.

12.            Marrigje Oskam, geb. te Vleuten op 13 dec 1838.

13.            Teunis Oskam, geb. te Vleuten op 2 feb 1840.

14.            Cornelis Oskam, geb. te Vleuten op 16 feb 1841.

15.            Janna Oskam, geb. te Vleuten op 7 apr 1843.

16.            Bastiaan Oskam geb. te Vleuten op 27 jul 1845, volgt XIaq 

17.            Gijsbert Oskam, geb. te Vleuten op 22 mei 1847.

 

Xaa.          Aletta Oskam, dr. van Jelis Florisz Oskam(IXt) en Annigje Bos(ch), geb. te Lopikerkapel op 24 jul 1805, ged. te Lopikerkapel op 28 jul 1805

                  Getuige :  Aletta de Jong -Bos, ovl. (minstens 40 jaar oud) na 1846 minstens 41 jr oud,

          tr. met

                 Cornelis Gier de, ged. te Jaarsveld op 28 jul 1805, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) in 1846 minstens 41 jr oud.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Cornelis Gier de, geb. te Rietveld en de Bree in 1849.

 

Xab.          Adrianus Oskamp, zn. van Dirk Oskamp (IXu) en Aagje Aafje Pieters Lekkerkerker, geb. te Polsbroek‑Noord Utr op 11 jun 1786,

                 ged. te Polsbroek‑Noord Utr op 19 jun 1786 (getuige: g.Jannigje OSKAM), ovl. (50 jaar oud) te Benschop  Utr in sep 1836 akte 23, begr. op 27 mrt 1837,

          tr. (resp. 25 en ongeveer 25 jaar oud) te Benschop  Utr op 19 apr 1812 akte 6 met

                 Trijntje Post, dr. van Steven Post en Jannigje Noordland, geb. te Benschop  Utr in 1787, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Benschop  Utr op 3 aug 1873 akte 36.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Aafje Oskamp, geb. te Benschop  Utr op 31 okt 1812,

           tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Bergambacht op 14 aug 1835 met

                 Adrianus Lommerde, zn. van Adrianus Lommerde en Dirkje Koolwijk, geb. te 's Heeraartsberg en Bergambacht Schoonhoven op 26 nov 1809,

                 ged. te Schoonhoven op 3 dec 1809.

2.              Lena Oskamp, geb. te Benschop  Utr in 1818,

          tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 33 jaar oud) te Hoenkoop op 8 jan 1841 akte 1 met

                 Gijsbert Blonk, zn. van Pieter Blonk en Geertje Velden van der, geb. te Stolwijk in 1808.

3.              Steven Oskam, geb. te Lekkerkerk in 1819, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Tull en 't Waal op 2 mrt 1889, volgt XIar 

4.              Dirk Oskamp, geb. te Lekkerkerk in 1824,

         tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 20 jaar oud) te Benschop  Utr op 19 jan 1850 met

                 Wijntje Bruin de, dr. van Bastiaan Bruin de en Aafje Lekkerkerker, geb. te Benschop  Utr in 1830.

5.              Teuntje Oskamp, geb. te Lekkerkerk in 1825, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Jaarsveld op 24 mrt 1904 akte 7,

         tr. (beiden ongeveer 40 jaar oud) te Benschop  Utr op 7 apr 1865 akte 5 met

                 Jan Schinkel, geb. te Polsbroek‑Noord Utr in 1825.

 

 

Xac.          Pieter Oskamp, zn. van Dirk Oskamp (IXu) en Aagje Aafje Pieters Lekkerkerker, ged. te Polsbroek op 11 dec 1789,

           tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 21 jaar oud) te Vlist op 22 feb 1823 met

                 Baldijntje Zuidbroek, dr. van Willem Zuidbroek en Aafje Wolf Van Der, geb. te Streefkerk in 1802 te

 

                             Gegevens zijn van deze website http://www.aemmerzael.nl/emmerzael/6341.html.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Willem Oskamp, geb. te Vlist Bonrepas op 21 mrt 1825 Akte No 7, ovl. (73 jaar oud) te Driebergen op 27 jul 1898 Aktenummer: 31,

          tr. (resp. 32 en ongeveer 23 jaar oud) te Polsbroek‑Zuid op 24 dec 1857 Aktenummer: 3 met

                 Aaltje /Alida Schouten, dr. van Jan Schouten en Neeltje Verburg, geb. te Polsbroek‑Noord Utr in 1834.

2.              Aafje Oskamp, geb. te Vlist op 23 sep 1838 Akte 13, ovl. (6 dagen oud) te Vlist op 29 sep 1838 Aktenummer: 6.

                 Info = als tweeling geboren tweeling.

3.              Dirk Oskam(p), geb. te Bonrepas op 26 jun 1823, ovl. (83 jaar oud) te Benschop op 18 feb 1907, volgt XIas 

 

 

Generatie XI

 

 

XIa.           Andries Oskam, zn. van Gerrit Oskam (Xa)en Sara Schrijver, geb. te Meerkerk op 17 jan 1849, ovl. (44 jaar oud) te Alblasserdam op 30 jul 1893,

          tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Alblasserdam op 26 feb 1875 met

                 Flora Johanna Catharina (Flora) Wit de, dr. van Gerrit Wit de en Christina Goedhart, geb. te Alblasserdam op 24 dec 1852, ovl. te Alblasserdam.

 

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Sara Johanna Catharina Oskam, geb. te Alblasserdam op 4 mei 1875, ovl. (19 jaar oud) te Alblasserdam op 12 jun 1894 19 jr oud.

2.              Gerrit Oskam, geb. te Alblasserdam in 1879,

          tr. (resp. ongeveer 47 en ongeveer 44 jaar oud) te Rotterdam op 20 jan 1926 met

                 Belia Vos, dr. van Machiel Vos en Pietertje Riedema, geb. te Zevenhuizen in 1882.

3.              Gerrit Oskam, geb. te Alblasserdam op 7 sep 1880, volgt XIIa 

4.              Jan Oskam, geb. te Alblasserdam op 26 mrt 1884, ovl. (73 jaar oud) te Jutphaas op 29 jan 1958, volgt XIIb 

5.              Christiaan Oskam, geb. te Alblasserdam op 30 dec 1885, Ijzerwerker,

         tr. (beiden 21 jaar oud) te Alblasserdam op 29 aug 1907 met

                 Annigje Spruit, dr. van Cornelis Spruit en Tanneke Cornelia Verwaard, geb. te Alblasserdam op 6 apr 1886.

6.              Maria Oskamx, geb. te Alblasserdam op 25 okt 1888, ovl. (6 maanden oud) te Alblasserdam op 7 mei 1889 194 dgn oud.

7.              Maria Oskam, geb. te Alblasserdam op 18 jan 1890,

         tr. (resp. 18 en 19 jaar oud) te Alblasserdam op 13 feb 1908 met

                 Gerrit Groenendijk, zn. van Arie Pieter Groenendijk en Geertrui Stoppelenburg, geb. te Alblasserdam op 19 mrt 1888, IJzerwerker.

8.              Anna Catharina Oskam, geb. op 20 nov 1891, ovl. (één maand oud) te Alblasserdam op 16 jan 1892 57 dgn oud.

9.              Andries Oskam, geb. te Alblasserdam op 8 jun 1893, ovl. (7 weken oud) te Alblasserdam op 30 jul 1893 52 dgn oud.

10.            Sara Oskam, geb. te Alblasserdam op 4 aug 1894, ovl. (3 jaar oud) op 3 mei 1898 3 jr oud.

 

XIb.           Burger Oskam, zn. van Jan Oskam (Xb) en Geertje Muijs, geb. te Stolwijk op 9 nov 1809, ovl. (71 jaar oud) te Stolwijk op 2 nov 1881,

           tr. met

                 Hendrikje Ooms, geb. te Stolwijk op 16 aug 1812, ovl. (70 jaar oud) te Stolwijk op 1 mei 1883.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Elizabeth Oskam geb. te Stolwijk in 1846,

         tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 9 jaar oud) te Berkenwoude op 23 apr 1875 akte 5 met

                 Arie Berg van der, zn. van Maartje Berg van der, geb. te Berkenwoude in 1866.

 

XIc.           Anna Ook Johanna Oskam dr. van Jan Oskam (Xb) en Geertje Muijs, geb. te Stolwijk op 15 jun 1826,

          tr. (21 jaar oud) te Stolwijk op 23 okt 1847 met

                 Huig Bruin de

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Aartje Bruin, geb. te Bergambacht in 1849,

         tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) te Bergambacht op 10 sep 1875 akte 11 met

                 Arie Boot, geb. te Lopik in 1848.

2.              Jan Bruin, geb. te Bergambacht in 1865,

         tr. (1) te Bergambacht op 6 mrt 1800 akte 3 met

                 Jaapje Zanen, dr. van Aart Zanen en Aartje Sterk, geb. te Ammerstol in 1866

         tr. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 48 jaar oud) (2) te Bergambacht op 24 mrt 1905 akte 8 met

                 Cornelia Bruin de, dr. van Willem Bruin de en Jannetje Hulst van geb. te Spijkenisse in 1857,

                 (Cornelia

         tr.(2) met

                  Wouter Adrianus Bakker).

 

XId.           Margrieta Grietje Oskamxe "Oskam:Margrieta Grietje *1791", dr. van Arie Jans Oskamxe "Oskam:Arie Jans *1763" (Xg) [blz.   PAGEREF kr39956_629990_64]en Marrigje Cornelisdr Bos(Ch)xe "Bos(Ch):Marrigje Cornelisdr *1774", geb. op 9 okt 1791, ged. te Ijsselstein op 15 aug 1792, ovl. (82 jaar oud) te Benschop op 9 mei 1874 82 jr oud, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) te Ijsselstein op 11 jun 1815 met Jan Vlist van derxe "Vlist van der:Jan *1788", geb. te Bilthoven op 6 apr 1788, ged. te Benschop op 6 apr 1788, Landbouwer, ovl. (72 jaar oud) te Benschop op 18 jun 1860.

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Jozina Vlist van derxe "Vlist van der:Jozina *1816", geb. te Benschop  Utr op 11 mrt 1816.

2.              Niesje Vlist van derxe "Vlist van der:Niesje *1817", geb. te Benschop  Utr op 24 jul 1817.

3.              Arie Vlist van derxe "Vlist van der:Arie *1819", geb. te Benschop  Utr circa 1819.

4.              Lijsje Vlist van derxe "Vlist van der:Lijsje *1821", geb. te Benschop  Utr op 14 feb 1821, ovl. (ongeveer 13 jaar oud) te Benschop  Utr in 1835 14 jr oud.

5.              Marrigje Vlist van derxe "Vlist van der:Marrigje *1822", geb. te Benschop  Utr op 2 jul 1822.

6.              Janna Vlist van derxe "Vlist van der:Janna *1824", geb. te Benschop  Utr op 15 mei 1824.

7.              Janna Vlist van derxe "Vlist van der:Janna *1827", geb. te Benschop  Utr op 26 jan 1827.

8.              Ernst Vlist van derxe "Vlist van der:Ernst *1828", geb. te Benschop  Utr op 10 okt 1828.

9.              Theunis Vlist van derxe "Vlist van der:Theunis *1828", geb. te Benschop  Utr op 6 feb 1828.

10.            Maria Vlist van derxe "Vlist van der:Maria *1832", geb. te Benschop  Utr op 1 mei 1832.

11.            Maria Vlist van derxe "Vlist van der:Maria *1834", geb. te Benschop  Utr op 13 jan 1834.

 

XIe.           Janna Ook Johanna Vgls Genlias Ariens Oskam dr. van Arie Jans Oskam (Xg) en Marrigje Cornelisdr Bos(ch) geb. te Ijsselham op 11 mrt 1794, ged. te Ijsselstein op 12 mrt 1794 Janna Bos, ovl. (76 jaar oud) te Nieuwkoop op 6 jan 1871 76 jr oud,

         tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) (1) te Ijsselstein op 7 mei 1819 met

 

                 Klaas Wijngaarden van

 

                 * Signalement van Klaas van Wijngaarden: lengte ?, gezicht ovaal, voorhoofd rond, ogen blauw, neus groot, mond gewoon, kin rond, haar bruin,

 

                 zn. van Wouter Wijngaarden van en Maria Lekkerkerker, geb. te Papekop op 29 aug 1790, ged. te Oudewater op 29 aug 1790

                 (doopgetuige was Jannigje van Wijngaarden), Landbouwer, ovl. (45 jaar oud) te Papekop op 24 aug 1836 45 jr oud.

 

                 * Wonende Diemerbroek Nr. 33. Adv. 130. Not. akten 12.5.1814, 7.5.1819, 12.4.1838, 31.8.1836, 27.7.1858. Zie bijlage in W.P.
* Uit ARA Den Haag; Rechtbank van Eerste Aanleg, 5-4-1831 en 24-6-1831, Klaas van Wijngaarden, 40 jaar, wonende te Diemerbroek,

                 bouwman. Delictomschrijving; toebrengen van letsel (strafmaat voor eenvoudige mishandeling).Eis;

                 boete ƒ 8 en huis van correctie (verbeterhuis) 3 maanden en proceskosten. Vonnis: boete ƒ 25 en proceskosten ƒ 27,72 1/2.


Uit het boek "De Van Wijngaardens, een boerenfamilie" door Gerrit Wijngaarden en Bep van Wijngaarden- Zalm , Heemskerk 2000.

 

                 Eigen uitgave.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Klaas Woutersz van Wijngaarden trouwt met Janna Oskam.
Zoon Klaas, die in 1814 boer is geworden op de ouderlijke hofstede Diemerbroek nr. 33, trouwt op 7 mei 1819 te IJsselstein met Janna Oskam.

                 De echtelieden zijn dan respectievelijk 28 en 25 jaar oud. Janna woonde voor haar huwelijk aan de Achtersloot te IJsselstein.
In de huwelijksakte wordt het signalement van Klaas vermeld:
Gezicht ovaal, voorhoofd rond, ogen blauw, neus groot, mond gewoon, kin rond, haar bruin.
Uit hun huwelijk worden zeven kinderen geboren, vier zoons en drie dochters. Een zoon overlijdt op 21 jarige leeftijd en een andere zoon is slecht

                 2 jaar oud geworden. De overige kinderen trouwen allemaal.
Klaas van Wijngaarden overlijdt op 24 augustus 1836 op 45 jarige leeftijd te Papekop/Diemerbroek.

                Janna Oskam blijft achter met zes kinderen in de leeftijd van respectievelijk 16, 13, 11, 8, 3 en 2 jaar oud.
Ze hertrouwt op 12 april 1838 met Maarten van Dam. Het gezin verlaat vervolgens de boerderij Diemerbroek nr. 33 en vertrekt naar elders.
Het gezin van Klaas van Wijngaarden en Janna Oskam wordt door Gijs Blok beschreven in het boek

 

                'De Achttienhovense familie Van Wijngaarden Het boek beschrijft tevens het leven van de jongste zoon Wouter en diens nageslacht.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Maria Wijngaarden van, geb. te Papekop op 19 mei 1820 Akte no 7, ovl. (70 jaar oud) te Kamerik op 22 jan 1891,

         tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Achttienhoven op 16 mei 1845 akte 1 met

                 Pieter Plomp, zn. van Hendrik Plomp en Grietje Dam van, geb. te Wilnis op 28 mrt 1817, ovl. (81 jaar oud) te Kamerik op 31 dec 1898 akte 43.

2.              Arie Wijngaarden van, geb. te Papekop op 28 apr 1823 Akte No 2, ovl. (21 jaar oud) te Achttienhoven op 15 mrt 1845 21 jr oud.

3.              Marigje Wijngaarden van geb. te Papekop op 4 apr 1825 Akte No 3, ovl. (85 jaar oud) te Benschop  Utr op 26 jun 1910,

         tr. (resp. 21 en ongeveer 29 jaar oud) (1) te Achttienhoven op 22 mei 1846 akte 1 met

                Jan Briemen van, zn. van Cornelis Briemen van en Aaltje Roseboom, geb. te Woerden of Rietveld en de Bree in 1817,

                ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Ruwiel op 18 mrt 1848,

                (Jan

        tr.(2) met

                 Cornelia Bijen).

        tr. (resp. 33 en 31 jaar oud) (2) te Nieuwkoop op 11 okt 1858 akte 14 met

                 Jan Vlist van der, zn. van Jan Vlist van der en Grietje Oskam, geb. te Benschop  Utr op 26 jan 1827, ovl. (55 jaar oud) te Harmelen op 11 dec 1882.

4.              Johanna Wijngaarden van, geb. te Papekop op 13 dec 1827 Akte No 12, ovl. (31 jaar oud) te Wilnis op 10 sep 1859,

        tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) te Achttienhoven op 23 nov 1849 akte 1 met

                 Arie Plomp, zn. van Hendrik Plomp  en Grietje Dam van, geb. te Oudhuizen Utr op 19 aug 1822, ovl. (79 jaar oud) te Wilnis op 27 aug 1901.

5.              Wouter Wijngaarden van, geb. te Papekop op 28 apr 1830, ovl. (2 jaar oud) te Papekop op 6 mei 1832, volgt XIIc 

6.              Grietje Wijngaarden van, geb. te Papekop op 28 nov 1832 Akte No 10, ovl. (37 jaar oud) te Wilnis op 3 sep 1870,

         tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Nieuwkoop op 26 aug 1859 akte 16 met

                 Abraham Kool, zn. van Antonie Fredederik Kool en Elizabeth Ruiter, geb. te Hagestein op 19 dec 1834,

                 ovl. (88 jaar oud) te Apeldoorn op 18 mei 1923.

7.              Wouter Wijngaarden van, geb. te Papekop op 29 nov 1833 Akte No 10.

 

Voor meer over  Wijngaarden zie  http://members.chello.nl/j.zwart13/wijngaarden.htm

 

 

                 Janna Ook Johanna Vgls Genlias Ariens Oskam,

           tr. (resp. 44 en ongeveer 42 jaar oud) (2) te Papekop op 2 apr 1838 (getuige: * Getuigen bij de huwelijksvoltrekking zijn:

                 1. Hendrik van Eijk, oud 67 jaar, stadsbode.

                 2. Gerrit van Lokhorst, oud 29 jaar, deurwaarder.

                 3. Hendrik Jan Moes, oud 44 jaar, tapper.

                 4. Johannes van Eiken, oud 24 jaar. Allen wonende te IJsselstein) met

                 Maarten Corneliszn Dam van, zn. van Kornelis Dam van en Klazina Kooij, geb. te Nieuwkoop, ged. te Bodegraven op 11 okt 1795,

                 (bouwman), ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Nieuwkoop op 11 aug 1858.

                 (huisnr. C 7b Achttienhoven).

        

                 * Dit gezin woont te Papekop Diemerbroek Nr.33.

            

XIf.            Jan Oskam, zn. van Arie Jans Oskam (Xg) en Marrigje Cornelisdr Bos(ch), geb. te Ijsselstein op 13 jan 1798, ged. te Ijsselstein op 17 jan 1798

                 Get : Maagje Oskam, Bouwman, ovl. (74 jaar oud) te Oudenrijn op 24 nov 1872 74 jaar oud,

            tr. (beiden 25 jaar oud) te Ijsselstein op 5 mrt 1823 met

                 Maria Huisman, dr. van Cornelis Huisman en Maartje Klein, geb. te Lexmond op 3 apr 1797, ovl. (68 jaar oud) te Harmelen op 22 mrt 1866.

 

                 Uit dit huwelijk 13 kinderen:

1.              Maagje Oskam, geb. in 1823, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Harmelen op 4 aug 1893, volgt XIId

2.              Arie Oskam, geb. te Harmelen op 17 jun 1824, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Loosduinen in 1884, volgt XIIe 

3.              Marrigje Oskam, geb. te Harmelen op 28 mei 1826, ovl. (57 jaar oud) te Benschop  Utr op 25 dec 1883, volgt XIIf 

4.              Cornelis Oskam, geb. op 15 jul 1827, ovl. (65 jaar oud) op 15 jun 1893, volgt XIIg 

5.              Jan Oskam geb. te Harmelen op 26 jul 1829 akte 27.

6.              Jan Oskam, geb. te Harmelen op 27 dec 1830 akte 47.

7.              Jan Oskam, geb. en ovl. in 1831.

8.              Jan Oskam, geb. te Harmelen op 5 jul 1832,

           tr. (22 jaar oud) te Woerden op 1 sep 1854 met

                 Marrigje Bergshoef, dr. van Jan Bergshoef en Krijntje Cromwijk, geb. te Linschoten.

9.              Adriana Oskam, geb. te Harmelen op 11 sep 1833, volgt XIIh 

10.            Pieter Oskam, geb. te Harmelen op 23 sep 1835 akte 46.

11.            Teunis Oskam, geb. te Harmelen op 8 jan 1837 akte 1.

12.            Teunis Oskam geb. te Harmelen op 10 feb 1838, ovl. (71 jaar oud) te Oudenrijn op 27 feb 1909, volgt XIIi 

13.            Petronella Oskam, geb. te Harmelen op 19 nov 1841, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) in 1893, volgt XIIj 

 

XIg.           Kornelis Oskam, zn. van Arie Jans Oskam (Xg) en Marrigje Cornelisdr Bos(ch) geb. op 15 apr 1800,

                 ged. te Ijsselstein op 20 apr 1800 Janna Boele, ovl. (72 jaar oud) te Hoenkoop op 9 feb 1873,

          tr. (resp. 34 en ongeveer 20 jaar oud) te IJselstein op 10 aug 1834 met

                 Fijgje Verveer, dr. van Hendrik Verveer en Gijsje Benschop, geb. te Jaarsveld in 1814.

 

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Arie Oskam, geb. te Ijsselstein op 13 dec 1834,

         tr. (resp. 29 en ongeveer 28 jaar oud) te Benschop  Utr op 4 feb 1864 met

                 Elisabeth Lekkerkerker, dr. van Johannes Lekkerkerker en Adriana Pauw, geb. te Benschop  Utr in 1836.

2.              Gijsje Oskam, geb. in 1837,

         tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) te Hoenkoop op 15 feb 1861 met

                Gijsbert Vliet van, zn. van Gerrit Vliet van en Geertje Boere, geb. te Gouderak in 1837.

3.              Hendrik Oskam, geb. op 15 mrt 1839, volgt XIIk 

4.              Jan Oskam, geb. in 1842,

        tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 41 jaar oud) te Willeskop op 27 apr 1879 met

                 Adriana Bos, dr. van Jan Jansz Bos en Teuntje Verweij Verweij, geb. te Willeskop in 1838.

5.              Cornelis Oskam, geb. in 1844, ovl. (ongeveer 7 jaar oud) te Hoenkoop op 22 mrt 1851.

6.              Marrigje Oskam geb. in 1844, ovl. (ongeveer 23 jaar oud) te Hoenkoop op 27 apr 1867.

7.              Benjamin Oskam, geb. in 1848, volgt XIIl

8.              Adriana Oskam, geb. in 1850, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Hoenkoop op 28 mei 1852.

9.              Fijgje Oskam, geb. in 1851, ovl. (ongeveer 19 jaar oud) te Hoenkoop op 9 jun 1870.

10.            Cornelis Oskam, geb. in 1853, volgt XIIm 

11.            Teunis Oskam, geb. in 1856, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op 7 jan 1937.

 

XIh.           Adriana Oskam, dr. van Arie Jans Oskam (Xg) en Marrigje Cornelisdr Bos(ch), geb. te Ijsselstein op 21 aug 1802, ged. te Ijsselstein op 25 aug 1802,

            tr. (resp. 28 en ongeveer 29 jaar oud) te Harmelen op 4 mrt 1831 met

                 Thijmen Hamoen, zn. van Gerrit Hamoen en Cornelia Stam van, geb. te Veldhuizen in 1802,

                 (Thijmen

           tr. (2) met

                Jannechie Oskam dr. van Florus Jans ( Floris ) Oskam  (Xk) en Lijsje ( Elizabeth) Bemmelen van (zie XIu 

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Gerrit Hamoen, geb. in 1832.

 

XIi.            Teuntje Oskam, dr. van Jan Jansz Oskam( p) (Xi) en Antonia ( Teuntje ) Pauw (Paauw) geb. te Linschoten op 27 aug 1798 (27 aug 1797),

                 ovl. (39 jaar oud) te Bodegraven op 11 mei 1838 40 jr oud,

            tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) te Linschoten op 12 apr 1822 Kinderen moeten goed nagekeken worden, met gegevens Nel en Carola!!!!!! met

                  Dirk Nap, zn. van Cornelis Gijsbertse Nap en Maria Gijsbertse Fokker(t) geb. te Kamerik op 7 dec 1793 (7 feb 1793), Veehouder te Zegveld,

                  later in de Bodegraafse Mije.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Maria Nap, geb. te Zegveld op 20 mei 1823.

2.              Jan Nap, geb. te Zegveld op 11 jan 1825, ovl. (62 jaar oud) te Bodegraven op 30 aug 1887, volgt XIIn 

3.              Teuntje Nap geb. te Zegveld op 7 aug 1826,

            tr. (resp. 24 en ongeveer 12 jaar oud) te Bodegraven (te Rietveld) op 20 dec 1850 met

                 Klaas Breedijk, zn. van Arie Breedijk en Cornelia Both geb. in 1838.

4.              Cornelia Nap, geb. te Zegveld op 26 mrt 1828, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor nov 1829.

5.              Cornelia Nap geb. te Bodegraven op 11 nov 1829, ovl. (60 jaar oud) op 15 jan 1890, volgt XIIo

6.              Teunis Nap, geb. te Bodegraven in 1832, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) op 4 dec 1917, volgt XIIp 

7.              Cornelis Nap, geb. te Zegveld (te Bodegraven) op 17 mei 1833, ovl. (1 jaar oud) op 16 mrt 1835 1 jr oud.

8.              Dirk Nap, geb. te Bodegraven op 10 sep 1834, ovl. (4 maanden oud) te Bodegraven op 26 jan 1835 138 dgn oud.

 

XIj.            Cornelis Oskam, zn. van Jan Jansz Oskam( p) (Xi) en Antonia ( Teuntje ) Pauw (Paauw), geb. te Linschoten in 1800, Landbouwer,

           tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 20 jaar oud) (1) te Linschoten op 19 mei 1826 met

                 Cornelia E(c)k van, dr. van Gerrit Ek van en Lijsje Pauw geb. te Linschoten in 1806.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Teuntje Oskam, geb. te Linschoten in 1826,

          tr. met

                 Adam Haan de, zn. van Jan Haan de  en Lijsje Ooms, geb. te Barwoutswaarder op 26 jun 1830.

2.              Grietje Oskam, geb. te Harmelen op 14 jan 1832 akte 7,

         tr. (resp. 25 en ongeveer 34 jaar oud) te Harmelen op 10 jul 1857 met

                 Willem Wilhelmus Wit de, zn. van Jan Wit de en Maria Schimmel, geb. te Veldhuizen in 1823.

3.              Geurt Oskam, geb. te Harmelen op 11 okt 1828 akte 29.

4.              Jan Oskam, geb. te Harmelen op 30 nov 1829 akte 45.

5.              Elisabeth Oskam geb. te Harmelen op 2 jan 1831 akte 1.

6.              Elisabeth Oskam, geb. te Harmelen op 14 jan 1833 akte 6.

 

                 Cornelis Oskam,

           tr. (resp. ongeveer 36 en 20 jaar oud) (2) te Harmelen op 13 mei 1836 met

                 Geertruida Ook Geertrui Maurik of Mourik geb. te Kamerik op 1 feb 1816, ovl. (72 jaar oud) te Harmelen op 27 jul 1888 72 jr oud.

 

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Cornelia Oskam, geb. te Harmelen op 21 jun 1836 akte 31 (16 aug 1835) akte 39,

          tr. (resp. 30 en ongeveer 36 jaar oud) te Harmelen op 3 mei 1867 met

                  Arij Visser, zn. van Maarten Visser en Kornelia Hogendoorn, geb. te Lange Ruige Weide Z.H. in 1831.

2.              Cornelis Oskam, geb. te Harmelen in 1839, volgt XIIq 

3.              Neeltje Oskam, geb. te Harmelen op 7 mrt 1841.

4.              Janna Oskam, geb. te Harmelen op 10 feb 1846 akte 6,

          tr. (resp. 31 en ongeveer 41 jaar oud) te Harmelen op 11 feb 1877 met

                Gijsbert Bos zn. van Jan Thomas Bos en Jannigje Bruijn de, geb. te Teckop in 1836.

5.              Geertrui Oskam, geb. te Harmelen op 8 aug 1851, volgt XIIr

6.              Jan Oskam, geb. te Harmelen op 28 mei 1837 akte 29.

7.              Jan Oskam, geb. te Harmelen op 16 feb 1842 akte akte 7.

8.              Wijnanda Oskam, geb. te Harmelen op 24 dec 1855 akte 48.

9.              Jan Oskam, geb. te Harmelen op 11 jan 1855 akte 2.

10.            Albert Oskam, geb. te Harmelen op 9 apr 1867 akte 14.

11.            Wijnanda Adriana Oskam geb. te Harmelen op 26 jun 1860 akte 21.

 

XIk.           Grietje Oskam (XIk) , dr. van Jan Jansz Oskam( p) (Xi) en Antonia ( Teuntje ) Pauw (Paauw) geb. in 1801, ged. te Lopikerkapel op 24 okt 1802,

         tr. met

                 Jan Oskam (zie Xz 

 

XIl.            Janna Oskamp (Oskam), dr. van Jan Jansz Oskam( p) (Xi) en Antonia ( Teuntje ) Pauw (Paauw), geb. te Linschoten in 1804,

           tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) (1) te Linschoten op 28 apr 1826 Aktenummer: 3 met

                Lau(w)rens Blok zn. van Adrianus Blok en Neeltje Snoei, geb. te Linschoten in 1803, ovl. (ongeveer 25 jaar oud) te Lange Ruige Weide Z.H. op 6 aug 1828 Aktenummer: 8.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Neeltje Blok, geb. te Lange Ruige Weide Z.H. in 1827, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Ijsselstein op 1 jan 1861, volgt XIIs 

2.              Louwrens Blok, geb. te Lange Ruige Weide Z.H. op 1 aug 1828 Aktenummer: 11.

 

                 Janna Oskamp (Oskam),

           tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 27 jaar oud) (2) te Linschoten op 9 jul 1829 met

                 Willem Rooijen, zn. van Frans Rooijen en Teuntje Verlaan, geb. te Vleuten in 1802.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Teuntje Rooijen, geb. te Linschoten in 1837.

2.              Grietje Rooijen, geb. te Linschoten in 1841.

 

XIm.          Jan Oskam, zn. van Jan Jansz Oskam( p) (Xi) en Antonia ( Teuntje ) Pauw (Paauw), geb. te Linschoten op 23 apr 1815,

                  ovl. (ongeveer 78 jaar oud) in 1894 79 jr oud,

          tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) (1) te Woerden op 8 dec 1836 akte 28 met

                 Teuntje Doorn van, dr. van Hendrik Doorn van en Aaltje Brunt , geb. te Woerden op 8 apr 1816.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Aaltje Oskam geb. te Linschoten op 11 mei 1837.

2.              Aaltje Oskam, geb. te Linschoten op 4 sep 1838.

3.              Teuntje Oskam, geb. te Utrecht op 15 okt 1839.

4.              Teuntje Oskam, geb. te Utrecht op 23 dec 1840.

5.              Hendrika Oskam, geb. te Utrecht op 18 jun 1842.

6.              Neeltje Oskam, geb. te Utrecht op 9 sep 1843.

7.              Jan Oskam, geb. te Utrecht op 9 mei 1845.

 

                 Jan Oskam,

         tr. (resp. 31 en ongeveer 27 jaar oud) (2) te Leersum op 13 nov 1846 met

                 Gerrigje Beukhof, dr. van Jan Beukhof en Gerrigje Vossestein, geb. te Leersum in 1819.

 

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Gerrigje Oskam, geb. te Utrecht op 21 nov 1847.

2.              Jan Oskam, geb. te Utrecht op 21 okt 1848.

3.              Jan Oskam, geb. te Utrecht op 21 jan 1852.

4.              Gerrigje Oskam, geb. te Utrecht op 5 jun 1853.

5.              Margaretha Oskam, geb. te Utrecht op 28 feb 1855.

6.              Johanna Pieternella Oskam, geb. te Utrecht op 23 mei 1857.

7.              Jan Oskam geb. te Utrecht op 14 jul 1858.

8.              Jan Andries Oskam, geb. te Utrecht op 7 jul 1860, volgt XIIt 

9.              Jan Pieter Oskam, geb. te Utrecht op 19 nov 1862.

10.            Gerrigje Oskam, geb. te Utrecht op 22 apr 1864.

11.            Janna Oskam, geb. te Utrecht op 22 apr 1864.

 

XIn.           Gijsbert Oskam zn. van Jan Jansz Oskam( p) (Xi) en Antonia ( Teuntje ) Pauw (Paauw) geb. te Linschoten op 6 mrt 1817, ovl. (40 jaar oud) te Woerden op 1 mrt 1858 40 jr oud,

          tr. (beiden 19 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 18 aug 1836 met

                 Grietje Briemen van dr. van Cornelis Briemen en Aaltgen Roseboom geb. te Zegveld op 9 mrt 1817, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) in 1858 Minstens 41 jr oud

                 de 8e ener maand 1858.

 

                 Uit dit huwelijk 14 kinderen:

1.              Teuntje Oskam geb. te Linschoten op 12 aug 1838,

           tr. (resp. 25 en 38 jaar oud) te Woerden op 15 feb 1864 met

                 Cornelis Dam van, zn. van Klaas Dam van en Margrieta Denter geb. te Woerden op 9 jan 1826, ovl. (68 jaar oud) te Woerden op 1 jan 1895.

2.              Aaltje Oskam, geb. te Woerden op 30 okt 1839, volgt XIIu 

3.              Cornelis Oskam, geb. te Woerden op 7 aug 1842, ovl. (77 jaar oud) te Bemmel op 4 mrt 1920, volgt XIIv 

4.              Jan Oskam, geb. te Woerden op 7 aug 1842, ovl. (77 jaar oud) te Hilligersberg Z.H. Nu Gem Rotterdam op 1 apr 1920, volgt XIIw 

5.              Anna Maria Oskam, geb. te Woerden op 12 sep 1844, volgt XIIx 

6.              Gijsbert Oskam, geb. te Lopik op 10 sep 1846, volgt XIIy 

7.              Teunis Oskam, geb. te Woerden op 24 aug 1847, volgt XIIz 

8.              Aart Jan Pieter Oskam, geb. te Lopik op 13 jan 1849, ovl. (62 jaar oud) te Woerden op 28 jul 1911, volgt XIIaa 

9.              Floris Oskam, geb. te Woerden op 17 jun 1850, volgt XIIab 

10.            Jan Willem Oskam geb. te Woerden op 25 nov 1852, volgt XIIac

11.            Maria Cornelia Oskam, geb. te Woerden op 26 mrt 1855, volgt XIIad 

12.            Johanna Oskam, geb. te Woerden op 12 jun 1856.

13.            Johannes Oskam geb. te Woerden in 1857, volgt XIIae 

14.            Gerrit Oskam, geb. te Woerden op 26 aug 1857, ovl. (72 jaar oud) te Kockengen op 24 nov 1929, volgt XIIaf 

 

XIo.           Teunis Oskam, zn. van Jan Jansz Oskam(p)(Xi) en Antonia ( Teuntje ) Pauw (Paauw) geb. te Linschoten op 14 okt 1818,

                 ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Linschoten 88 jaar oud in 1906,

            tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) te Tuul en 't Waal op 20 nov 1841 met

                 Cornelia Verwey dr. van Floris Verwey en Anthonia Schaik van geb. te Schalkwijk op 14 nov 1813, ovl. (66 jaar oud) te Linschoten op 22 apr 1880.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Florus Oskam, geb. te Linschoten in 1843, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Linschoten op 13 aug 1905, volgt XIIag 

2.              Teuntje Oskam, geb. te Linschoten in 1844, volgt XIIah 

3.              Jan Oskam, geb. te Linschoten in 1846, volgt XIIai

4.              Teunis Oskam, geb. te Linschoten in 1849, volgt XIIaj 

5.              Cornelia Oskam, geb. te Linschoten op 17 nov 1850, ovl. (65 jaar oud) te Oudenrijn op 8 sep 1916, volgt XIIak 

6.              Willem Oskamxe "Oskam:Willem *1853", geb. te Linschoten in 1853, volgt XIIal 

 

 

XIp.           Margrietje Grietie Oskam, dr. van Jacob(Us) Jan Ariens Oskam(Xj) en Geertje Teunis Kastelijn, geb. te Benschop  Utr op 7 sep 1798,

                ged. te Benschop op 9 sep 1798 Maagje Bos, ovl. (66 jaar oud) te Kamerik op 27 nov 1864 66 jr oud,

           tr. (resp. 19 en 24 jaar oud) te Haastrecht op 17 jun 1818 met

                Johannes Lekkerkerker, zn. van Teunis Lekkerkerker en Anna Maria Beijen, geb. te Benschop  Utr op 30 apr 1794,

                 ovl. (59 jaar oud) te Kamerik‑Houtdijken op 1 sep 1853 59 jr oud.

                 (daarna vertrokken naar Vlist.

 

                 Uit dit huwelijk 12 kinderen:

1.              Arie Lekkerkerker, geb. te Kamerik‑Houtdijken op 24 apr 1834, ovl. (47 jaar oud) te Harmelen op 24 dec 1881,

           tr. (22 jaar oud) te Willeskop op 17 apr 1857 met zijn nicht

                 Adriana Schaik, dr. van Arie Schaik en Jaantje (Adriana) Oskam (XIs) 

2.              Anna Maria Lekkerkerker geb. te Vlist op 30 dec 1818,

           tr. (resp. 24 en ongeveer 21 jaar oud) te Benschop  Utr op 9 nov 1843 met

                 Gerrit Os van, zn. van Johannes Os van en Hanna Slingerland geb. te Benschop  Utr in 1822.

3.              Jacobus Lekkerkerker, geb. te Polsbroek‑Noord Utr op 10 apr 1820,

         tr. (resp. 34 en ongeveer 24 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 23 feb 1855 Akte No 1 met

                 Jannigje Dieen, dr. van Gerbrand Dieen en Niesje Jong de, geb. te Bodegraven in 1831.

4.              Teunis Lekkerkerker, geb. te Polsbroek‑Noord Utr op 17 jun 1821.

5.              Geertrui Lekkerkerker geb. te Polsbroek‑Noord Utr op 9 okt 1822.

6.              Johanna Margaretha Lekkerkerker, geb. te Gouderak op 6 nov 1823.

7.              Wijntje Lekkerkerker geb. te Gouderak op 27 okt 1824, ovl. (7 weken oud) te Gouderak op 17 dec 1824 1 mnd oud.

8.              Wijntje Lekkerkerker, geb. te Kamerik‑Houtdijken op 15 dec 1825, ovl. (17 jaar oud) te Kamerik‑Houtdijken op 11 apr 1843 17 jr oud.

9.              Arie Lekkerkerker, geb. te Kamerik‑Houtdijken op 22 jun 1827, ovl. (6 maanden oud) te Kamerik‑Houtdijken op 25 dec 1827.

10.            Jacoba Lekkerkerker geb. te Kamerik‑Houtdijken op 6 jan 1829,

          tr. (resp. 34 en ongeveer 31 jaar oud) (1) te Alphen a/d Rijn op 31 jul 1863 akte 22 met

                Jacob Eeftinck Schattenkerk, zn. van Jean Charles Philip Eeftick Schattenkerk en Pieternella Kwakernaak geb. te Aarlanderveen in 1832.

         tr.(2) met

                  Philippus Brijn de

11.            Jan Thomas Lekkerkerker, geb. te Kamerik‑Houtdijken op 20 jan 1835.

12.            Johannes Lekkerkerker , geb. te Kamerik‑Houtdijken op 20 jan 1836, ovl. (3 jaar oud) te Kamerik‑Houtdijken op 14 jul 1839 3 jr oud.

 

XIq.           Teunis Oskam zn. van Jacob(Us) Jan Ariens Oskam (Xj) en Geertje Teunis Kastelijn, geb. te Oudewater op 2 nov 1800,

              tr. (resp. 27 en ongeveer 22 jaar oud) te Benschop  Utr op 2 apr 1828 met

                 Aletta Kasteleijn, dr. van Paulus Kasteleijn en Johanna Jong de geb. te Benschop  Utr in 1806.

 

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Geertruida Oskam geb. te Jutphaas op 14 nov 1830, volgt XIIam 

2.              Janna Oskam, geb. te Jutphaas op 30 mei 1842,

         tr. (resp. 37 en ongeveer 35 jaar oud) te Jutphaas op 30 okt 1879 met

                 Johannes Vries de, geb. te Benschop  Utr in 1844.

3.              Arie Oskam, geb. te Jutphaas vgls gen-lias10-5-1846 op 9 mei 1846 akte 19.

4.              Janna Oskam, geb. te Jutphaas op 5 mrt 1829 akte 10.

5.              Jacoba Oskam, geb. te Jutphaas op 28 jan 1832 akte 3.

6.              Paulus Oskam, geb. te Jutphaas op 13 jan 1834 akte 6.

7.              Jacobus Oskam geb. te Jutphaas op 13 okt 1836 akte 54.

8.              Janna Oskam, geb. te Jutphaas op 29 apr 1838 akte 27.

9.              Arie Oskam, geb. te Jutphaas op 21 mrt 1845 akte 24.

10.            Teuntje Oskam, geb. te Jutphaas op 27 mrt 1851 akte 21.

 

XIr.            Jan Oskam (XIr) , zn. van Jacob(Us) Jan Ariens Oskam (Xj) en Geertje Teunis Kastelijn geb. te Vlist in 1804,

          tr. (ongeveer 37 jaar oud) te Jutphaas op 8 jul 1841 met zijn nicht

                 Elizabeth Oskam, dr. van Florus Jans ( Floris ) Oskam (Xk) en Lijsje ( Elizabeth) Bemmelen van (zie XIx 

 

XIs.           Jaantje (Adriana) Oskam, dr. van Jacob(Us) Jan Ariens Oskam (Xj) en Geertje Teunis Kastelijn, geb. te Oudewater op 24 mei 1805,

          tr. (24 jaar oud) te Vlist op 26 mrt 1830 met

                 Arie Schaik

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Adriana Schaik,

          tr. met haar neef

                Arie Lekkerkerker zn. van Johannes Lekkerkerker en Margrietje Grietie Oskam(XIp) 

 

XIt.            Ernst Oskam zn. van Florus Jans ( Floris ) Oskam (Xk) en Lijsje ( Elizabeth) Bemmelen van, geb. te Wulvershorst op 4 sep 1803, Bouwman 1832,

           tr. (resp. 30 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Jaarsveld op 12 sep 1833 met

                 Teuntje Oosterom, dr. van Teunis Oosterom en Geertje Dekker, geb. te Jaarsveld in 1809, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) te Bunnik aangifte 14-7-1837 op 12 jul 1837 akte 13.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Geertje Oskam, geb. te Jaarsveld in 1833, volgt XIIao 

2.              Teunis Oskam geb. te Bunnik aangifte 29-7-1836 op 27 jul 1836 akte 1836, ovl. (10 maanden oud) te Oudwulven Akte 4 op 29 mei 1837 10 mnd oud.

3.              Floor Oskam bij de moeder staat Antonia en geen Teuntje, andere moeder ????, geb. te Bunnik op 9 mei 1835.

 

                 Ernst Oskam,

            tr. (minstens 36 jaar oud) (2) na 1840 met

                 Johanna Adriana Verweij

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Steintje Oskam, geb. te Bunnik op 22 mrt 1843, ovl. (80 jaar oud) te Ijsselstein op 4 dec 1923 Akte 50,

           tr. (1) met

                 Jacobus Oskam zn. van Anthonie Oskam (XIy) en Hendrikje Bosch van den(zie XIIav 

           tr.(2) met

                 Leendert Bleijenberg

2.              Eersta Elizabeth Oskam, geb. te Bunnik na 1848,

           tr. (resp. hoogstens 23 en ongeveer 27 jaar oud) te Bunnik op 2 feb 1871 Akte 1 met

                 Andries Ruiter de zn. van Jan Ruiter de en Pietertje Bos geb. te Benschop  Utr in 1844.

 

XIu.           Jannechie Oskam, dr. van Florus Jans ( Floris ) Oskam (Xk) en Lijsje ( Elizabeth) Bemmelen van, geb. te Linschoten, ged. te Linschoten op 15 dec 1805,

           tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 30 jaar oud) te Oudwulven op 18 okt 1832 met

                 Thijmen Hamoen, zn. van Gerrit Hamoen en Cornelia Stam van(zie XIh 

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Florus Hamoen geb. te Utrecht in 1834.

2.              Cornelia Hamoen, geb. te Utrecht in 1836.

3.              Elisabeth Hamoen geb. te Utrecht in 1839.

 

XIv.           Jan Oskam, zn. van Florus Jans ( Floris ) Oskam (Xk) en Lijsje ( Elizabeth) Bemmelen van geb. te Linschoten op 15 feb 1807,

           tr. (resp. 25 en ongeveer 22 jaar oud) te Oudwulven op 23 mei 1832 met

                 Hendrika Zijdveld ged. te Schalkwijk op 17 sep 1809.

 

                 Uit dit huwelijk 13 kinderen:

1.              Maria Oskam, geb. te Schalkwijk op 25 jan 1832.

2.              Florus Oskam, geb. te Schalkwijk op 28 aug 1832.

3.              Dirk Oskam, geb. te Werkhoven op 17 dec 1834.

4.              Maria Oskam, geb. te Werkhoven op 8 dec 1835,

        tr. met

                 Theodorus Kruijf de, geb. te Werkhoven op 21 feb 1862.

5.              Dirk Oskam, geb. te Werkhoven op 13 mrt 1837, volgt XIIap

6.              Jan Oskam, geb. te Werkhoven op 10 mrt 1838.

7.              Arie Oskam, geb. te Werkhoven op 13 okt 1839,

          tr. (resp. 52 en 49 jaar oud) te Lopik op 25 aug 1892 akte 10 met

                 Aaltje Bruin de dr. van Gijsbert Bruijn de en Marretje / Marrigje Nap, geb. te Lopik op 9 mei 1843,

                 (Aaltje

          tr. (resp. 23 en ongeveer 22 jaar oud) (2) te Lopik op 14 jun 1866 akte 7 met

                 Jacobus Bruijn de, zn. van Cornelis Bruijn de en Maria Magdalena Gier de).

8.              Elisabeth Oskam, geb. te Werkhoven op 22 okt 1840, volgt XIIaq 

9.              Hendrica Oskamx, geb. te Werkhoven op 17 sep 1842,

         tr. (31 jaar oud) te Werkhoven op 30 apr 1874 met

                 Evert Eck van

10.            Willem Oskam, geb. te Werkhoven op 20 jul 1844.

11.            Erris Oskam, geb. te Werkhoven in 1848, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Bunnik op 25 jan 1928, volgt XIIar 

12.            Florus Jansen Oskam, geb. te Werkhoven in 1849, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Bunnik op 30 mei 1912, volgt XIIas 

13.            Margaretha Oskam, geb. te Werkhoven op 25 jan 1852.

 

XIw.          Arie Oskam zn. van Florus Jans ( Floris ) Oskam  (Xk) en Lijsje ( Elizabeth) Bemmelen van geb. te Wulvershorst op 19 aug 1810,

            tr. (resp. 34 en 22 jaar oud) te De Bilt op 4 apr 1845 met

                 Wilhelmina Hoenderdaal, dr. van Gijsbert Hoenderdaal en Maria 't Voort, geb. te Maartensdijk op 12 aug 1822.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Elisabeth Oskam, geb. te Houten in 1846.

2.              Floris Ernst Oskam, geb. te Houten in 1850, volgt XIIat 

 

XIx.           Elizabeth Oskam, dr. van Florus Jans ( Floris ) Oskam (Xk) en Lijsje ( Elizabeth) Bemmelen van ged. te Wulvershorst op 30 okt 1918,

           tr. (1) met haar neef

                 Jan Oskam(zie XIr 

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Elisabeth Oskam, geb. te Jutphaas op 2 jun 1847 akte 31.

2.              Jacobus Oskam geb. te Jutphaas op 25 nov 1843 akte 61.

3.              Jacobus Oskam, geb. te Jutphaas op 2 aug 1845 akte 34.

4.              Janna Oskam, geb. te Jutphaas op 2 dec 1850 akte 60.

5.              Geertrui Oskam geb. te Jutphaas in 1842, volgt XIIan 

 

                 Elizabeth Oskam,

           tr. (Gerrit 21 jaar oud) (2) te Oudwulven op 2 apr 1829 met

                Gerrit Kruif de, zn. van Gerrit Gijsbertsz Kruif de Ook Kruijff en Kruyf en Maria Dirksdr Beeld de den Beeldt de Beeldt, geb. te Jutphaas op 31 mei 1807.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Floris Kruif de, geb. te Jutphaas op 3 jul 1832 akte 27.

 

XIy.           Anthonie Oskam, zn. van Jacobus Willemsz Oskam (Xm) en Zwaantje Anthonijdr Bosch van den, geb. op 6 dec 1807,

                ged. te Lopik op 11 dec 1807 Getuige :  Teuntje Lam wed v Jan 't Lam,

          tr. (resp. 41 en 25 jaar oud) te Ruwiel op 8 dec 1848 met

                 Hendrikje Bosch van den dr. van Evert Bosch van den en Jannetje Dijk van geb. te Maartensdijk op 8 jan 1823.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Sophia Adriana Oskam, geb. te Ruwiel in 1852,

         tr. (resp. ongeveer 26 en 27 jaar oud) te Loenen a/d Vecht op 18 apr 1878 met

                 Cornelis Randeraad, geb. te Loenen a/d Vecht op 5 jul 1850, ged. te Loenen a/d Vecht op 21 jul 1850, Veehouder.

2.              Everdina Oskam, geb. te Ruwiel in 1854, volgt XIIau 

3.              Antonie Oskam, geb. te Ruwiel op 15 mei 1856,

         tr. (beiden 21 jaar oud) te Ruwiel op 18 jan 1878 met

                 Annigje Hof van  geb. te Abcoude‑Proostdij op 15 dec 1856.

4.              Jacobus Oskam, geb. te Ruwiel in 1849, volgt XIIav 

 

 

XIz.           Maagje Oskam, dr. van Jacobus Oskam (Xn) en Teuntje Oskam (Xy)  geb. te Zegveld op 2 aug 1816, ovl. (72 jaar oud) te Oudenrijn op 7 jul 1889,

           tr. met

                 Reijer Dijk van zn. van Aalt Dijk van en Steventje Kooten van, geb. te Driebergen op 18 sep 1816, ovl. (62 jaar oud) te Oudenrijn op 5 mei 1879 62 jr oud.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Jochem Dijk van, geb. te Oudenrijn vgls Gen-Lias Zuilen op 23 aug 1836 akte 11.

2.              Teuntje Dijk van, geb. te Oudenrijn in 1838.

 

XIaa.         Jacoba Oskam, dr. van Jacobus Oskam (Xn) en Teuntje Oskam (Xy) , geb. te Rietveld en de Bree op 29 jul 1825, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Rietveld en de Bree in 1890,

            tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 25 jun 1855 met

                 Willem Koning de, zn. van Jacob Koning de en Margie Kok", geb. te Barwoutswaarder op 19 dec 1831, ovl. (81 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 8 sep 1913 81 jr oud.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Marrigje Koning de, geb. te Rietveld en de Bree op 2 jan 1856.

2.              Teuntje Koning de, geb. te Rietveld en de Bree op 22 mei 1857.

3.              Jacobus Koning de, geb. te Rietveld en de Bree op 2 sep 1861.

4.              Jacoba Koning de geb. te Rietveld en de Bree op 25 mei 1864.

5.              Jacob Willem Koning de geb. te Rietveld en de Bree op 6 mrt 1866,

         tr. te Bergambacht op 4 jun 1806 akte 14 met

                 Haagje Besten den dr. van Klaas Besten den en Annigje Verduijn, geb. te Bergambacht in 1870.

6.              Maagje Koning de geb. te Rietveld en de Bree op 6 nov 1868.

 

XIab.         Teunis Oskam, zn. van Jacobus Oskam (Xn) en Teuntje Oskam(Xy)  geb. te Rietveld op 5 mei 1837, ovl. (minstens 31 jaar oud) na 1869 Minstens 31 jr oud,

          tr. (resp. 31 en 18 jaar oud) te Jutphaas op 7 apr 1869 met

                 Maria Woudenberg, dr. van Lammert Woudenberg en Gerritje Jacobs Geer van de, geb. te Jutphaas op 16 mei 1850.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Janna Jacoba Oskam, geb. te Rietveld in 1884,

           tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 24 jaar oud) te Rietveld op 8 feb 1912 met

                 Tijmen Kroon, zn. van Tijmen Kroon en Aagje Gijsen geb. te Breukelen ‑Nijenrode in 1888, ovl. te Kortrijk.

2.              Lambertus Oskam, geb. te Rietveld in 1871,

           tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) te Nieuwkoop op 11 nov 1897 akte 15 met

                 Hendrika Oosterling dr. van Arie Oosterling en Annigje Oosterom geb. te Nieuwkoop in 1872.

 

XIac.         Cornelis Adriaansz Oskam, zn. van Adrianus Corneliszn Oskam (Xp) en Jannigje Diiksdr Deelen van, ged. te Lekkerkerk op 31 mrt 1782, Bouwman te Lekkerkerk,

                  later te Bergambacht, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Bergambacht op 3 jan 1838,

           tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 21 jaar oud) te Bergambacht op 17 apr 1808 met

                  Maria Bartholomeusdr Hofland, dr. van Bart Gerrits Hoffland en Neeltje Paulusdr Kooijman., ged. te Bergambacht op 29 okt 1786,

                  Landbouwster, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Bergambacht op 22 apr 1860.

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Jannigje Cornelisse Oskam geb. te Lekkerkerk op 17 jul 1809.

2.              Bartholomeus Corneliszn Hofland Oskam geb. te Lekkerkerk op 6 dec 1810, ovl. (67 jaar oud) te Bergambacht op 5 aug 1878, volgt XIIaw .

3.              Adriana Oskam ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 29 dec 1811,

            tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 24 jaar oud) te Bergambacht op 5 apr 1839 akte 8 met

                 Dirk Verhoog, dr. van Teunis Verhoog en Geertje Jong de geb. te Berkenwoude in 1815.

4.              Neeltje Oskam, ged. te Ouderkerk a/d Ijssel op 29 dec 1811.

5.              Neeltje Oskam, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1813, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) op 5 okt 1844, volgt XIIax

6.              Cornelia Oskam, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 11 aug 1814.

7.              Cornelia Oskam, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel op 6 jul 1816,

           tr. (resp. 30 en ongeveer 29 jaar oud) te Bergambacht op 24 dec 1846 met

                Jacob Johannes Breedveld zn. van Boudewijn Breedveld en Pietertje Boon den, geb. te Lekkerkerk in 1817.

8.              Adrianus Oskam geb. te Ouderkerk a/d Amstel op 23 mrt 1818, ovl. (67 jaar oud) te Bergambacht op 21 nov 1885, volgt XIIay 

9.              Cornelis Oskam, geb. te Bergambacht op 7 apr 1830, ovl. (60 jaar oud) te Bergambacht op 25 aug 1890, volgt XIIaz 

 

 

XIad.         Maarten Oskam zn. van Willem Oskam(Xq) en Hermijntje Boon, geb. te Lekkerkerk op 26 nov 1803, ged. te Lekkerkerk op 4 dec 1803,

            tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) te Lekkerkerk op 29 mrt 1834 met

                  Anna Boom den, geb. te Lekkerkerk op 8 sep 1805, ovl. (34 jaar oud) te Lekkerkerk op 19 dec 1839.

 

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Jan Oskam, geb. te Lekkerkerk op 12 jun 1835, ovl. (2 maanden oud) te Lekkerkerk op 1 sep 1835.

2.              Jan Oskam, geb. te Lekkerkerk op 17 okt 1836, volgt XIIba

3.              Willem Oskam, geb. te Lekkerkerk op 18 dec 1839, volgt XIIbb 

 

XIae.         Cornelis Oskam  zn. van Teunis Oskam(Xr) en Cornelia Blanken, geb. op 15 jul 1804, ged. te 's Heeraartsberg en Bergambacht op 22 jul 1804,

          tr. (resp. 31 en 28 jaar oud) te Bergambacht op 7 mei 1836 akte 5 met

                 Adriana Zaanen van dr. van Hermanus Zaanen van en Geertje Ouwerkerk geb. te Stolwijk op 23 jan 1808.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Geertje Oskam geb. te Bergambacht in 1846,

          tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 44 jaar oud) te Bergambacht op 6 jan 1872 akte 2 met

                  Pieter Berg van den, zn. van Gerrit Berg van den en Willemijntje Bes de, geb. te Streefkerk in 1828.

 

XIaf.          Jannigje Oskam, dr. van Cornelis Cornelisz Oskam (Xt) en Adriana Maartensdr Baren, geb. te Lopik op 25 jun 1804, ovl. (68 jaar oud) te Benschop op 30 sep 1872,

           tr. met

                 Klaas Jansz Uijl den zn. van Jan Uijl den en Adriana / Jaantje Jansdr Graaf de, geb. te Jaarsveld op 24 okt 1801, Koopman,

                 ovl. (53 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 53 op 3 feb 1855 Aktenummer: 3.

 

                 Klaas en Jannetje zijn de betovergrootouders van wijlen minister drs, Johannes Marten ( Joop ) den Uijl.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Cornelis Uijl den, geb. te Jaarsveld op 24 sep 1828 Aktenummer: 27,

           tr. (resp. 27 en ongeveer 22 jaar oud) te Lopik op 7 dec 1855 Aktenummer: 9 met

                 Dirkje Breeschoten, dr. van Peeter Breeschoten en Jaantje Elteren van, geb. te Lopik in 1833.

2.              Teunis Uijl den, geb. te Jaarsveld op 29 aug 1831 Aktenummer: 23, ovl. (1 jaar oud) te Jaarsveld oud een en twintig maanden op 13 jun 1833 Aktenummer: 15.

3.              Adriana Uijl den, geb. te Jaarsveld op 28 apr 1834 Aktenummer: 21, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam Leeftijd: 76 op 24 mei 1910 Aktenummer: 48,

           tr. (resp. 24 en ongeveer 21 jaar oud) te Benschop op 2 dec 1858 Aktenummer: 14 met

                 Cornelis Voormolen, zn. van Jan Voormolen en Elleke Boggelen van, geb. te Benschop in 1837.

4.              Teunis Uijl den, geb. te Jaarsveld op 7 dec 1836 Aktenummer: 56, ovl. (78 jaar oud) te Oudenrijn Leeftijd: 78 op 21 jul 1915 Aktenummer: 11,

           tr. (resp. 24 en ongeveer 20 jaar oud) te Lopik op 7 dec 1860 Aktenummer: 16 met

                 Merrigje Demper dr. van Huibert Demper en Pietertje Dam van, geb. te Lopik in 1840.

5.              Jannigje Uijl den geb. te Jaarsveld op 22 jan 1840 Aktenummer: 3, ovl. (10 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 10 op 16 aug 1850 Aktenummer: 20.

6.              Merrigje Uijl den geb. te Jaarsveld op 27 mei 1845 Aktenummer: 26, ovl. (77 jaar oud) te Ammerstol Leeftijd: 76 op 29 jun 1922 Aktenummer: 15,

          tr. (resp. 27 en ongeveer 23 jaar oud) te Ammerstol op 24 mei 1873 Aktenummer: 5 met

                 Antonie Blanken, zn. van Jan Blanken en Willempje Visser geb. te Ammerstol in 1850.

 

XIag.         Adrianus Oskam, zn. van Cornelis Cornelisz Oskam (Xt) en Aaltje Frederiksdr Lakerveld, geb. te 's Heeraartsberg en Bergambacht in 1821,

           tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) (1) te Bergambacht op 14 nov 1845 akte 12 met

                 Neeltje Graafland, dr. van Cornelis Graafland en Fijgje Hogendoorn, geb. te 's Heeraartsberg en Bergambacht in 1820.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Cornelis Oskam, geb. te Bergambacht in 1848,

           tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 31 jaar oud) te Bergambacht op 24 mei 1878 akte 12 met

                 Johanna Aalhuijsen, dr. van Gerrit Aalhuijsen en Adriana Stek, geb. te Bergambacht in 1847.

 

                 Adrianus Oskam,

           tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 21 jaar oud) (2) te Bergambacht op 8 dec 1853 akte 18 met

                 Sijgje Bode, dr. van Bastiaan Bode en Lijsje Man de, geb. te 's Heeraartsberg en Bergambacht in 1832.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Geertje Oskam, geb. te Bergambacht in 1856,

          tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 23 jaar oud) te Bergambacht op 18 apr 1884 akte 10 met

                 Huibert Noorlander, zn. van Jacob Noorlander en Gerigje Visser, geb. te Bergambacht in 1861.

2.              Arie Oskam geb. te Bergambacht in 1858,

          tr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 31 jaar oud) te Bergambacht op 15 nov 1901 akte 24 met

                 Adriana Bode, dr. van Pieter Bode en Aafje Aalhuisen, geb. te Bergambacht in 1870.

3.              Lijsbeth Oskam, geb. te Bergambacht in 1863, volgt XIIbc 

4.              Aaltje Oskam, geb. te Bergambacht in 1865, volgt XIIbd 

5.              Bastiaantje Oskam, geb. te Bergambacht in 1867, volgt XIIbe 

6.              Willem Pieter Oskam, geb. te Bergambacht in 1873,

          tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) te Bergambacht op 8 feb 1899 akte 24 met

                 Pietertje Berg van den, dr. van Gerrit Berg van den en Cornelia Wal van der, geb. te Bergambacht in 1877.

 

XIah.         Grietje Oskam, dr. van Cornelis Cornelisz Oskam(Xt) en Aaltje Frederiksdr Lakerveld, geb. te 's Heeraartsberg en Bergambacht in 1820,

           tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 33 jaar oud) te Bergambacht op 20 jan 1843 akte 1 met

                 Johannes Kappetijn, zn. van Aart Kappetijn en Aaltje Brouwer, geb. te Benschop  Utr in 1810.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Cornelis Kappetijn, geb. te Bergambacht in 1843,

          tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Bergambacht op 17 aug 1865 met

                 Dirkje Hunderman, dr. van Jan Hunderman en Jantje Scholten, geb. te Groningen in 1841.

                 http://home.wanadoo.nl/kappetein/derden/12628.htm

 

2.              Aart Kappetijn, geb. te Bergambacht in 1846,

          tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 35 jaar oud) te Bergambacht op 1 feb 1872 akte 3 met

                Johanna Petronella Delft van dr. van Jan Delft van en Geertruij Mourik, geb. te Haastrecht in 1837.

 

XIai.          Marrigje Oskam, dr. van Gerrit Oskam (Xu) en Johanna / Janna Hartog den, geb. te Streefkerk op 30 apr 1824,

                 ovl. (50 jaar oud) te 's‑Heeraartsberg en Bergambacht op 14 jun 1874 Aktenummer: 37,

          tr. (resp. 25 en 32 jaar oud) te Bergambacht op 18 mei 1849 Aktenummer: 4 met

                 Bastiaan Hee van der, zn. van Cornelis Hee van der en Fijgje Groot de, geb. te Bergambacht op 10 jul 1816, NH, klompenmaker, ovl. (46 jaar oud) te 's‑Heeraartsberg en Bergambacht op 8 aug 1862 Akte nummer 46,

                 (Bastiaan

          tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) (2) te Stolwijk op 9 mei 1846 Aktenummer: 9 met

                 Adriana Berg van den dr. van Johannes Berg van den en Lijntje Bovenberg).

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Cornelis Hee van der, geb. te Bergambacht op 4 apr 1847.

2.              Gerrit Hee van der geb. te Bergambacht op 15 okt 1850, volgt XIIbf 

3.              Teunis Hee van der, geb. te Bergambacht op 14 mrt 1852, ovl. (1 jaar oud) te 's ‑Heeraartsberg en Bergambacht op 31 mei 1853 Aktenummer: 21.

4.              Johannes Hee van der, geb. te Bergambacht op 15 mei 1853.

5.              Teunis Hee van der, geb. te Bergambacht op 8 nov 1854.

6.              Teunis Hee van der geb. te 's‑Gravenhage in 1855,

          tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) te Bergambacht op 18 jun 1880 Aktenummer: 13 met

                 Adriana Jacoba Buren van, dr. van Gerrit Buren van en Johana Petronella Leeuwen van geb. te Bergambacht in 1856.

7.              Doodgeb. dochter Hee van der, geb. te Bergambacht op 28 jan 1856 Aktenummer: 3.

8.              Fijgje Hee van der, geb. te Bergambacht op 24 feb 1857, ovl. (70 jaar oud) te 's‑Heeraartsberg en Bergambacht op 18 nov 1927, volgt XIIbg 

9.              Willem Hee van der, geb. te Bergambacht op 1 mrt 1860, ovl. (63 jaar oud) te Nieuw‑Lekkerland op 31 dec 1923, volgt XIIbh 

 

XIaj.          Adriana Oskam (XIaj)  dr. van Bastiaan Oskam(Xw) en Beligje Vos de, geb. te Jaarsveld op 8 nov 1830,

            tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Jaarsveld op 6 mei 1853 met

                 Jillis Oskam, zn. van Jan Oskam (Xz) en Grietje Oskam (XIk)  (zie XIal 

 

XIak.         Hendrik Oskam(XIak)  zn. van Bastiaan Oskam (Xw) en Beligje Vos de, geb. te Jaarsveld op 15 feb 1832,

          tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Lopik op 19 feb 1857 met

                Cornelia Maria Oskam, dr. van Jan Oskam (Xz) en Grietje Oskam (XIk)  (zie XIan 

 

XIal.          Jillis Oskam, zn. van Jan Oskam (Xz) en Grietje Oskam (XIk) , geb. te Vleuten op 12 nov 1828,

         tr. met

                  Adriana Oskam (zie XIaj 

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Beligje Oskam, geb. te Jaarsveld in 1857,

         tr. (resp. ongeveer 32 en 34 jaar oud) te Benschop  Utr op 23 sep 1889 met

                Teunis Heus de, zn. van Willem Heus de en Teuntje Steenbeek geb. te Schalkwijk op 9 dec 1854.

 

XIam.        Jan Oskam, zn. van Jan Oskam(Xz) en Grietje Oskam(XIk) , geb. te Vleuten op 2 dec 1829,

           tr. (resp. 28 en ongeveer 30 jaar oud) (1) te Linschoten op 18 dec 1857 met zijn nicht

                 Neeltje Blok dr. van Lau(w)rens Blok en Janna Oskamp(XIl) (zie XIIs 

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jan Laurens Oskam, geb. te Ijsselstein in 1860, volgt XIIbi 

 

 

                 Jan Oskam,

           tr. (resp. 34 en 41 jaar oud) (2) te Harmelen op 28 okt 1864 met

                 Wijntje Bemmel van, dr. van Gerrit Bemmel van en Grietje Doos van der, geb. te Harmelen op 1 jul 1823.

 

 

XIan.         Cornelia Maria Oskam, dr. van Jan Oskam (Xz) en Grietje Oskam (XIk) , geb. te Vleuten op 16 jul 1833,

          tr. met

                 Hendrik Oskam(zie XIak 

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Beligje Oskam, geb. te Lopik op 13 mei 1857.

2.              Hendrik Oskam, geb. te Jaarsveld op 30 okt 1866.

3.              Hendrik Oskam geb. te Jaarsveld op 19 feb 1868.

4.              Adrianus Oskam, geb. te Jutphaas op 4 jul 1875.

 

XIao.         Floris (Florus) Oskam, zn. van Jan Oskam (Xz) en Grietje Oskam (XIk), geb. te Vleuten op 23 aug 1834,

           tr. (resp. 54 en ongeveer 54 jaar oud) te Lopik op 24 nov 1888 met

                 Maria Agatha Renes geb. te Lopik in 1834.

 

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Jan Willem Oskam geb. te Jaarsveld in 1861, volgt XIIbj 

2.              Neeltje Oskam, geb. te Lopik in 1863,

         tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 41 jaar oud) te Lopik op 3 feb 1882 met

                  Cornelis Berg van den, geb. te Lopik in 1841.

3.              Grietje Oskam, geb. te Jaarsveld op 6 jun 1864, volgt XIIbk 

4.              Jan Florus Oskam, geb. te Lopik in 1866,

          tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 30 jaar oud) te Lopik op 15 mei 1895 met

                 Geertrui Oosterom dr. van Teunis Huiberts Oosterom en Maria Broere, geb. te Lopik in 1865.

5.              Jacobus Oskam geb. te Lopik Capelle in 1867, volgt XIIbl 

6.              Maria Agatha Oskam, geb. te Lopik in 1868,

          tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 46 jaar oud) te Lopik op 26 jan 1906 met

                Gerrit Versluis zn. van Arie Versluis en Gerrigje Sterrenberg geb. te Lopik in 1860

 

XIap.         Jacobus Oskam, zn. van Jan Oskam (Xz) en Grietje Oskam(XIk) , geb. te Vleuten op 3 nov 1835,

           tr. (resp. 34 en ongeveer 32 jaar oud) te Benschop  Utr op 14 apr 1870 met

                 Maria Manen van, dr. van Cornelis Manen van en Maria Bos geb. te Benschop  Utr in 1838.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Jan Cornelis Oskam, geb. te Lopik in 1870,

         tr. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 24 jaar oud) te Zevenhoven op 28 okt 1909 akte 2 met

                 Aaltje Huisman, dr. van Leendert Dirk Huisman en Jacoba Cats, geb. te Zevenhoven in 1885.

2.              Maria Oskam, geb. te Lopik in 1884,

         tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 29 jaar oud) te Zevenhoven op 6 apr 1911 akte 5 met

                Gustaaf Hartog den, zn. van Cornelis Hartog den en Cornelia Ciggaar, geb. te Oudshoorn in 1882. .

 

XIaq.         Bastiaan Oskam, zn. van Jan Oskam (Xz) en Grietje Oskam (XIk) , geb. te Vleuten op 27 jul 1845,

           tr. (resp. 32 en 24 jaar oud) te Doorn op 14 mrt 1878 met

                Geertrui Moi, dr. van Antonie Moi en Adriana Raaij van, geb. te Renswoude op 9 okt 1853.

 

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Jan Adriaan Oskam, geb. te Ijsselstein in 1884,

          tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 21 jaar oud) te Rotterdam op 12 jun 1912 met

                 Wilhelmina Maat dr. van Ary Maat en Antonia Alewina Elshout, geb. te Vlaardingen in 1891.

2.              Gerard Marinus Oskam, geb. te Ijsselstein in 1893,

         tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Loosdrecht op 10 aug 1916 met

                 Alida Neut van der, dr. van Pieter Neut van der en Alida Harberden van, geb. te Vinkeveen in 1892.

3.              Anthonie Oskam, geb. te Ijsselstein in 1879,

         tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 26 jaar oud) te Zevenhoven op 21 nov 1907 akte 12 met

                 Jannigje Verkuil, dr. van Dirk Verkuil en Annetje Pijnse Aa van der, geb. te Kamerik in 1881.

 

XIar.          Steven Oskam zn. van Adrianus Oskamp (Xab) en Trijntje Post, geb. te Lekkerkerk in 1819, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Tull en 't Waal op 2 mrt 1889 akte 4,

            tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 22 jaar oud) te Benschop  Utr op 9 mrt 1848 akte 6 met

                 Aletta Verburg, dr. van Adrianus Verburg en Adriana Vries de geb. te Benschop  Utr in 1826.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Adrianus Oskam, geb. te Jutphaas op 3 jan 1850 akte 2.

2.              Dirk Oskam, geb. te Jutphaas op 6 aug 1853 akte 37.

3.              Adriana Oskam, geb. te Jutphaas op 26 jan 1857 akte 11.

4.              Trijntje Oskam, geb. te Jutphaas op 1 apr 1860 akte 19.

5.              Aletta Wilhelmina Oskam, geb. te Jutphaas op 14 okt 1862 akte 68.

6.              Jannigje Oskam, geb. te Jutphaas op 12 apr 1865 akte 19.

7.              Willem Oskam, geb. te Jutphaas op 22 okt 1867 akte 80.

8.              Pieter Oskam, geb. te Jutphaas op 2 mrt 1869, ovl. (56 jaar oud) te Jaarsveld op 23 feb 1926, volgt XIIbm 

 

XIas.         Dirk Oskam(p), zn. van Pieter Oskamp (Xac) en Baldijntje Zuidbroek, geb. te Bonrepas op 26 jun 1823 Akte 5, ovl. (83 jaar oud) te Benschop op 18 feb 1907 Aktenummer: 9,

           tr. (resp. 23 en ongeveer 17 jaar oud) te Hekendorp op 27 nov 1846 Aktenummer: 3 met

                 Barbara Groot de, dr. van Willem Groot de en Marrigje Hoed den, geb. te Hekendorp in 1829, ovl. (ongeveer 90 jaar oud) te Benschop op 14 mrt 1919 Aktenummer: 20.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Pieter Oskamp, geb. te Vlist in 1847,

          tr. (resp. ongeveer 46 en ongeveer 54 jaar oud) te Abcoude‑Baambrugge op 18 aug 1893 Aktenummer: 5 met

                 Wulfje Haan de, dr. van Pieter Haan de en Jansje Jaarsveld van, geb. te Vreeland in 1839,

                 (Wulfje

          tr.(2) met

                 Hendrik Neuteboom).

2.              Marrigje Oskamp, geb. te Benschop in 1848,

          tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 20 jaar oud) te Benschop op 27 apr 1876 Aktenummer: 4 met

                 Cornelis Verboom, zn. van Cornelis Verboom en Marrigje Markestein, geb. te Waarder in 1856.

3.              Willem Oskam, geb. te Benschop  Utr op 12 sep 1850, ovl. (38 jaar oud) te Ijsselstein op 12 mei 1889, volgt XIIbn

4.              Barbera Oskamp, geb. te Benschop in 1854,

          tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) te Benschop op 6 feb 1879 Aktenummer: 3 met

                 Cornelis Jonker Dam van, zn. van Cornelis Jonker Dam van en Dirkje Boer, geb. te Bodegraven in 1853.

5.              Dirk Oskamp geb. te Benschop in 1861, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Benschop op 10 apr 1940,

          tr. met

                 Johanna Maria Rodenburg

6.              Gerrit Oskamp, geb. te Benschop op 1 feb 1873 Aktenummer: 2 (doodgeb.).

 

 

Generatie XII

 

 

XIIa.          Gerrit Oskam, zn. van Andries Oskam (XIa) en Flora Johanna Catharina (Flora) Wit de, geb. te Alblasserdam op 7 sep 1880,

           tr. (resp. 22 en 17 jaar oud) te Alblasserdam op 19 jun 1903 met

                 Petronella, geb. te Alblasserdam op 9 mei 1886.

 

                 Uit dit huwelijk 4 dochters:

1.              Flora Johanna Catharina Oskam, geb. te Alblasserdam op 23 jan 1904.

2.              Aartje Oskam, geb. te Alblasserdam op 11 mei 1905.

3.              Saartje Oskam geb. te Alblasserdam op 20 dec 1906.

4.              Bertha Cornelia Oskam, geb. te Alblasserdam op 13 apr 1908.

 

XIIb.          Jan Oskam, zn. van Andries Oskam(XIa) en Flora Johanna Catharina (Flora) Wit de, geb. te Alblasserdam op 26 mrt 1884, Smid,

                 ovl. (73 jaar oud) te Jutphaas op 29 jan 1958,

           tr. (resp. 20 en 19 jaar oud) te Alblasserdam op 10 feb 1905 met

                 Jannetje Zwart, dr. van Karel Zwart (Werkman) en Teuntje Boer den(Dienstbode), geb. te Alblasserdam op 15 apr 1885, ovl. (73 jaar oud) te Jutphaas op 23 jan 1959.

 

                 Uit dit huwelijk 16 kinderen:

1.              Andries Oskam, geb. te Alblasserdam op 4 mei 1905.

2.              Teuntje Oskam, geb. te Alblasserdam op 31 dec 1906.

3.              Sara Oskam, geb. te Alblasserdam op 22 aug 1908.

4.              Catharina Maria Oskam geb. te Alblasserdam om 12 Uur op 27 feb 1910.

                 Geboren in huis nr B 52.

5.              Gerrit Oskam, geb. te Alblasserdam om 10 Uur op 18 jan 1912.

                 Geboren in Huis nr B 52.

6.              Karel Oskam, geb. te Alblasserdam op 15 sep 1913, ovl. (68 jaar oud) te Utrecht op 2 mrt 1982, volgt XIIIa 

7.              Christiaan Oskam, geb. te Alblasserdam op 6 okt 1914.

                 Geboren in huis B 52.

8.              Flora Johanna Catherina Oskam, geb. te Alblasserdam op 12 apr 1917, ovl. (5 dagen oud) te Alblasserdam op 17 apr 1917.

                 Geboren in huis B 52.

9.              Johannes Oskam, geb. te Alblasserdam op 8 jun 1918.

                 Geboren in huis B 52.

10.            Flora Oskam, geb. te Jutphaas om 20 Uur op 7 okt 1920.

11.            Jannetje Oskam, geb. te Jutphaas op 24 sep 1923.

12.            Marie Oskam, geb. te Jutphaas op 11 feb 1926.

13.            Aartje Cornelia Oskam, geb. te Jutphaas op 4 jun 1927.

14.            Jantje (Jet) Oskam, geb. te Jutphaas op 25 nov 1929.

15.            Wilhelmina Oskam, geb. te Jutphaas op 3 nov 1931, ovl. (6 weken oud) te Jutphaas op 20 dec 1931.

16.            Willy Oskam, geb. te Jutphaas op 4 jun 1933.

 

XIIc.          Wouter Wijngaarden van, zn. van Klaas Wijngaarden van en Janna Ook Johanna Vgls Genlias Ariens Oskam(XIe), geb. te Papekop op 28 apr 1830 Akte No 1,

                 ovl. (2 jaar oud) te Papekop op 6 mei 1832 2 jr oud,

          tr. (resp. 31 en 25 jaar oud) te Hagestein op 13 sep 1861 met

                 Wilhelmina Kool, geb. te Hagestein op 19 jul 1836, ovl. (78 jaar oud) te Nieuwkoop op 24 jan 1915.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Nicolaas Arie Wijngaarden van, geb. te Hagestein op 26 mrt 1862 Akte no 7.

 

XIId.          Maagje Oskam, dr. van Jan Oskam (XIf) en Maria Huisman, geb. in 1823, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Harmelen op 4 aug 1893 70 jr oud,

          tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 26 jaar oud) te Harmelen op 7 apr 1843 met

                 Jan Kool, geb. te Hagestein in 1817.

 

                 Uit dit huwelijk 12 kinderen:

1.              Jan Kool, geb. te Maartensdijk op 16 okt 1846, volgt XIIIb 

2.              Elisabeth Kool, geb. te Maartensdijk op 16 jun 1848.

3.              Maria Kool geb. te Maartensdijk op 9 feb 1850.

4.              Anthonie Frederik Kool, geb. te Maartensdijk op 6 mei 1852.

5.              Pieternella Kool, geb. te Maartensdijk op 28 jun 1854.

6.              Maagje Kool, geb. te Maartensdijk op 22 jun 1855.

7.              Abraham Kool, geb. te Maartensdijk op 27 sep 1856.

8.              Maagje Kool, geb. te Maartensdijk op 1 apr 1859.

9.              Margaretha Kool geb. te Maartensdijk op 10 apr 1861.

10.            Teunis Kool, geb. te Maartensdijk op 19 jan 1863.

11.            Adriana Kool, geb. te Maartensdijk op 9 jun 1864.

12.            Marrigje Kool, geb. te Barwoutswaarder op 26 mrt 1868.

 

XIIe.          Arie Oskam, zn. van Jan Oskam (XIf) en Maria Huisman, geb. te Harmelen op 17 jun 1824, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Loosduinen in 1884 60 jr oud,

          tr. met

                 Sijgje Schaik, dr. van Teunis Schaik Ook Wel van Schaaik en Emmigje Ook Wel Genoemd Jannigje Lekkerkerker,

                 geb. te Ijsselstein op 26 aug 1823, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Loosduinen in 1883 Minstens 60 jr oud.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Adriana Oskam, geb. te De Meern op 10 nov 1854, volgt XIIIc 

2.              Maagje Oskam, geb. te Oudenrijn op 27 apr 1863, volgt XIIId 

3.              Emmigje Oskam, geb. te Ijsselstein in 1847,

          tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 44 jaar oud) te Loosduinen op 2 apr 1874 akte 7 met

                 Arij Santen van, zn. van Arij Santen van en Anna Kooij van der, geb. te Nieuwland Nu Gemeente Schiedam in 1830.

4.              Maria Oskam, geb. te Oudenrijn in 1851, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Loosduinen op 5 mrt 1916,

          tr. (beiden ongeveer 28 jaar oud) te Loosduinen op 12 apr 1879 akte 4 met

                 Jan Zonneveld, zn. van Joris Zonneveld en Gerritje Zonneveld, geb. te 's Gravensande in 1851.

5.              Sijtje Oskam, geb. te Oudenrijn in 1860,

         tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 30 jaar oud) te Loosduinen op 7 dec 1884 akte 22 met

                 Hendrik Snijders zn. van Leendert Snijders en Neeltje Staalduijnen van, geb. te Veur in 1854.

6.              Cornelis Oskam, geb. te Oudenrijn in 1861.

7.              Teunis Oskam, geb. te Oudenrijn in 1853, volgt XIIIe

 

XIIf.           Marrigje Oskam, dr. van Jan Oskam (XIf) en Maria Huisman, geb. te Harmelen op 28 mei 1826, ovl. (57 jaar oud) te Benschop  Utr op 25 dec 1883,

            tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) te Harmelen op 24 feb 1848 met

                 Adrianus Lekkerkerker, zn. van Cornelis Lekkerkerker en Adriana Hoop de, geb. te Benschop  Utr op 24 dec 1822, ovl. (54 jaar oud) te Benschop  Utr op 25 dec 1876.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Johanna Lekkerkerker, geb. te Benschop  Utr op 8 jan 1854,

          tr. (resp. 28 en 33 jaar oud) te Benschop  Utr op 28 sep 1882 met

                 Jan Lommert, geb. te Benschop  Utr op 4 okt 1848. .

2.              Jan Lekkerkerker, geb. te Benschop  Utr in 1856,

          tr. (ongeveer 30 jaar oud) te Vleuten op 18 mrt 1886 met

                 Wijntje Grootveld van, dr. van Rijk Grootveld van en Wijntje Blaauwendraad

3.              Teunis Lekkerkerker, geb. te Benschop  Utr in 1857,

         tr. (ongeveer 28 jaar oud) te Hoenkoop op 3 apr 1885 met

                 Adriana Elisabeth Ingen van

4.              Maria Lekkerkerker, geb. te Benschop  Utr in 1850.

 

XIIg.          Cornelis Oskam, zn. van Jan Oskam (XIf) en Maria Huisman, geb. op 15 jul 1827, Landbouwer, ovl. (65 jaar oud) op 15 jun 1893 65 jr oud,

          tr. (21 jaar oud) op 23 nov 1848 met

                 Johanna Hoogendoorn, ovl. op 13 sep 1892.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Maria Oskam, geb. te Kockengen op 27 mei 1849, volgt XIIIf 

2.              Gijsbertus Oskam, geb. te Kockengen op 11 jul 1852 akte 13, ovl. (13 jaar oud) te Kockengen op 3 jul 1866.

3.              Jan Oskam, geb. te Kockengen op 1 jan 1856, volgt XIIIg

4.              Adrianus Oskam, geb. te Kockengen op 31 aug 1856.

5.              Cornelia Oskam, geb. te Kockengen op 9 nov 1861,

        tr. (resp. 22 en ongeveer 26 jaar oud) te Kockengen op 28 feb 1884 met

                 Jan Cornelis Casant, geb. te Laagnieuwkoop in 1858.

6.              Cornelis Oskam geb. te Kockengen op 17 okt 1864, ovl. (59 jaar oud) op 2 feb 1924, volgt XIIIh 

7.              Janna Oskam, geb. te Kockengen op 17 mrt 1865,

          tr. (resp. 26 en ongeveer 31 jaar oud) te Kockengen op 26 mrt 1891 met

                 Pieter Erardus Grift van der, geb. te Vleuten in 1860.

 

XIIh.          Adriana Oskam, dr. van Jan Oskam (XIf) en Maria Huisman, geb. te Harmelen op 11 sep 1833 akte 47,

           tr. (resp. 23 en ongeveer 28 jaar oud) (1) te Harmelen op 27 nov 1856 met

                 Arie Hoogendoorn, zn. van Gijsbert Hoogendoorn en Cornelia Bos geb. te Haastrecht in 1828.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Gijsbert Hoogendoorn, geb. te Harmelen op 29 mrt 1857 akte 12.

2.              Jan Hoogendoorn, geb. te Harmelen op 22 jul 1859 akte 26.

 

                 Adriana Oskam,

           tr. (resp. 28 en ongeveer 35 jaar oud) (2) te Harmelen op 21 dec 1861 (20 dec 1861) met

                 Wouterse Hoogendoorn, zn. van Ponsio Hoogendoorn en Klasientje Willems Lubbers, geb. te Zwammerdam in 1826 (1824),

                 ovl. (ongeveer 50 jaar oud) in 1876 52 jr oud,

                 (Wouterse

           tr. (2) met

                 Petronella Oskam, dr. van Jan Oskam(XIf) en Maria Huisman (zie XIIj 

                 (Wouterse

           tr. (resp. ongeveer 27 en 24 jaar oud) (3) te Bodegraven op 18 nov 1853 met

                 Adriaentje Hoogendoorn.).

         

 

XIIi.           Teunis Oskam, zn. van Jan Oskam (XIf) en Maria Huisman, geb. te Harmelen op 10 feb 1838, ovl. (71 jaar oud) te Oudenrijn op 27 feb 1909 71 jr oud,

          tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) te Harmelen op 22 apr 1864 met

                Trijntje Santen van, geb. te Gerverskop op 11 aug 1842, ovl. (74 jaar oud) te Oudenrijn op 8 jan 1917.

 

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Johannes (Hannes) Oskam, geb. te Harmelen op 25 feb 1865 akte 15, ovl. (73 jaar oud) op 26 mei 1938 73 jr oud, begr. te De Meern Herv Brgraafplaats,

           tr. (beiden 33 jaar oud) te Oudenrijn op 21 apr 1898 met

                 Jannetje Harmoen, geb. te Utrecht op 3 sep 1864, ovl. (79 jaar oud) te Oudenrijn op 9 sep 1943, begr. te De Meern Herv Begr.Pl.

2.              Maria Johanna Oskam, geb. te Harmelen op 22 jun 1866, ovl. (54 jaar oud) op 21 mei 1921, volgt XIIIi 

3.              Teunis Oskam, geb. en ovl. op 26 aug 1867.

4.              Jan Oskam, geb. te Harmelen op 6 mrt 1869, ovl. (84 jaar oud) op 31 dec 1953 84 jr oud, begr. te De Meele Herv Br Plts,

         tr. (resp. 38 en 34 jaar oud) op 16 jan 1908 met

                Jacoba (Koosje) Kruijff, geb. op 19 dec 1873, ovl. (87 jaar oud) op 24 mrt 1961 87 jr oud, begr. te De Meern Herv Br Plts.

5.              Adriana Oskam, geb. te Harmelen op 3 mrt 1870 akte 16.

6.              Adrianus Oskam, geb. te Harmelen op 24 mei 1871, ovl. (80 jaar oud) te Kamerik op 6 apr 1952, volgt XIIIj 

7.              Corrnelis Jan Oskam, geb. te Oudenrijn op 24 mei 1874, ovl. (64 jaar oud) te Amsterdam op 9 feb 1939, volgt XIIIk 

8.              Adriana Marrigje Oskam, geb. te Oudenrijn op 15 dec 1876, ovl. (87 jaar oud) te Nieuwenberg op 1 aug 1964, volgt XIIIl ].

9.              Trijntje Oskam, geb. te Oudenrijn op 26 mrt 1877, ovl. (90 jaar oud) te Vinkeveen op 21 nov 1967, volgt XIIIm 

10.            Teunis Pieter Oskam, geb. te Oudenrijn op 31 mrt 1883, ovl. (84 jaar oud) te Nijkerk op 23 jun 1967, volgt XIIIn 

 

XIIj.           Petronella Oskam, dr. van Jan Oskam (XIf) en Maria Huisman, geb. te Harmelen op 19 nov 1841 akte 43, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) in 1893 52 jr oud,

          tr. (resp. 22 en ongeveer 38 jaar oud) te Voorschoten op 8 sep 1864 met

                Wouterse Hoogendoorn, zn. van Ponsio Hoogendoorn en Klasientje Willems Lubbers(zie XIIh 

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Klazina Maria Adriana Hoogendoorn

 

XIIk.          Hendrik Oskam, zn. van Kornelis Oskam (XIg) en Fijgje Verveer, geb. op 15 mrt 1839,

          tr. (resp. 28 en ongeveer 32 jaar oud) te Polsbroek op 12 apr 1867 met

                 Maria Vliet van, dr. van Jan Vliet van en Jannigje Oskam, geb. te Polsbroek in 1835.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Jan Johannes Oskam, geb. in 1874, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Hoenkoop op 19 nov 1875.

2.              Jannigje Fijgje Oskam, geb. te Hoenkoop op 15 mrt 1877, ovl. (41 jaar oud) te Haastrecht op 22 jul 1918, volgt XIIIo 

 

XIIl.           Benjamin Oskam, zn. van Kornelis Oskam (XIg) en Fijgje Verveer, geb. in 1848,

           tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 32 jaar oud) te Willeskop op 1 apr 1874 met

                Teuntje Bos, dr. van Jan Jansz Bos en Teuntje Verweij Verweij geb. te Willeskop in 1842.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Cornelis Oskam, geb. te Ijsselstein in 1876,

          tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) te Oudenrijn op 17 apr 1902 met

                 Antje Geertruida Koning de, dr. van Pieter Koning de en Teuntje Dijk van, geb. te Oudenrijn in 1876.

2.              Jan Jansse Oskam, geb. te Ijsselstein in 1877,

           tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 28 jaar oud) te Vleuten op 23 apr 1908 met

                 Cornelia Doornenbal, dr. van Jan Doornenbal en Teuntje Oskam(XIIah) , geb. te Ijsselstein in 1880.

 

XIIm.         Cornelis Oskam zn. van Kornelis Oskam (XIg) en Fijgje Verveer geb. in 1853,

            tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 31 jaar oud) te Hoenkoop op 20 sep 1877 met

                 Johanna Bos , dr. van Jan Jansz Bos en Teuntje Verweij Verweij, geb. te Willeskop in 1846.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Gijsbertus Oskam, geb. te Hoenkoop in 1882,

         tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 27 jaar oud) te Polsbroek op 29 feb 1912 met

                 Hendrika Dijk van, dr. van Teunis Dijk van en Merrigje Vermeulen, geb. te Willige Langerak in 1885.

2.              Johanna Sophia Oskam, geb. te Willeskop in 1892,

         tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 37 jaar oud) te Hoenkoop op 23 apr 1921 met

                  Pieter Kastelein, zn. van Willem Kasteleinen Marrigje Bos, geb. te Lange Ruige Weide Z.H. in 1884.

 

 

XIIn.          Jan Nap, zn. van Dirk Nap en Teuntje Oskam (XIi) , geb. te Zegveld op 11 jan 1825, ovl. (62 jaar oud) te Bodegraven op 30 aug 1887 62 jr oud,

           tr. (20 jaar oud) te Bodegraven op 17 okt 1845 met

                 Kaatje Soeter, dr. van Johannes Soeter en Jaatje Boelen geb. ??, ovl. na 1899.

 

 

                 Uit dit huwelijk 18 kinderen:

1.              Teuntje Nap, geb. te Bodegraven op 30 jul 1846.

2.              Jaantje Nap, geb. te Bodegraven op 13 dec 1847.

3.              Johanna Nap, geb. te Bodegraven op 3 jan 1849, ovl. (2 jaar oud) te Bodegraven op 17 mrt 1851 2 jt oud.

4.              Teuntje Nap, geb. te Bodegraven op 3 jan 1849, ovl. (2 jaar oud) te Bodegraven op 6 mrt 1851 2 jr oud.

5.              Cornelia Nap geb. te Bodegraven in 1851, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Bodegraven op 14 apr 1852.

6.              Teuntje Nap, geb. te Bodegraven op 14 apr 1852.

7.              Johanna Nap, geb. te Bodegraven op 1 feb 1854.

8.              Cornelia Nap, geb. te Bodegraven op 7 apr 1855.

9.              Klaas Nap, geb. te Bodegraven op 19 aug 1856,

          tr. (42 jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen op 25 nov 1898 akte 28 met

                 Aartje Heuvel van den, dr. van Pieter Heuvel van den en Cornelia Sluis van der

10.            Maria Nap, geb. te Bodegraven op 13 okt 1859, ovl. (31 jaar oud) te Bodegraven op 19 mei 1891 34 jr oud.

11.            Jantje Nap, geb. te Bodegraven op 13 okt 1859, ovl. (41 dagen oud) te Bodegraven op 23 nov 1859 41 dgn oud.

12.            Dirk Nap, geb. te Bodegraven op 7 aug 1860, ovl. (9 maanden oud) te Bodegraven op 29 mei 1861 295 dgn oud.

13.            Dirk Nap, geb. te Bodegraven woont te Bodegraven [zh,nld] op 19 okt 1861.

14.            Kaatje Nap, geb. te Bodegraven op 27 mrt 1863, ovl. (5 maanden oud) te Bodegraven op 20 sep 1863 177 dgn oud.

15.            Jan Nap, geb. te Bodegraven op 16 aug 1864, ovl. (81 jaar oud) te Gouda op 6 nov 1945, volgt XIIIp [blz.   PAGEREF kr39956_629990_213].

16.            Arie Nap, geb. te Bodegraven woont Bodegraven [zh,nld] op 9 aug 1865,

         tr. (resp. 38 en ongeveer 37 jaar oud) te Bodegraven op 24 jun 1904 met

                 Marrigje Verduyn, dr. van Willem Verduyn en Krijntje Oppelaar geb. te Bodegraven in 1867.

17.            Kaatje Nap, geb. te Bodegraven op 3 mrt 1867.

18.            Kaatje Nap, geb. te Bodegraven op 16 dec 1868, ovl. (1 jaar oud) te Bodegraven op 31 aug 1870 1 jr oud.

 

 

XIIo.          Cornelia Nap, dr. van Dirk Nap en Teuntje Oskam (XIi)  geb. te Bodegraven op 11 nov 1829, ovl. (60 jaar oud) op 15 jan 1890,

           tr. (22 jaar oud) op 26 apr 1852 (15 jan 1890) met

                 Arie Hoogendijk, ovl. op 11 dec 1889.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Arie Cornelis Hoogendijk, geb. te Bodegraven in 1866,

          tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Zegveld op 25 apr 1889 akte 4 met

                 Krijntje Doorn van, dr. van Leendert Doorn van en Marrigje Waaijer de, geb. te Zegveld in 1867.

2.              Ewoud Hoogendijk, geb. te Bodegraven in 1869,

          tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 29 jaar oud) te Zegveld op 12 sep 1906 akte 8 met

                 Anna Maria Beukers, dr. van Gijsbert Beukers en Gerrigje Lokhorst van, geb. te Zegveld in 1877.

 

XIIp.          Teunis Nap, zn. van Dirk Nap en Teuntje Oskam(XIi), geb. te Bodegraven (te Zegveld) in 1832 (24 nov 1831), Veehouder in Zegvelderbroek, later op " Bouwlust" onder Bodegraven, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) (te Bodegraven) op 4 dec 1917 86 jt oud,

            tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 27 jaar oud) (1) te Rietveld (te Rietveld en de Bree) op 10 sep 1852 akte 3 met

                 Krijntje Breedijk, dr. van Arie Breedijk en Cornelia Both, geb. te Bodegraven (te Rietveld en de Bree) in 1825 (1 okt 1831), ovl. (ongeveer 48 jaar oud) (te Bodegraven) op 14 jun 1873 41 jr oud.

 

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Dirk Nap, geb. te Rietveld en de Bree in 1853, volgt XIIIq 

2.              Cornelia Nap, geb. te Zegveld op 21 jun 1857, ovl. (19 jaar oud) te Bodegraven op 14 jun 1877 19 jr oud.

3.              Teuntje Nap, geb. te Zegveld op 28 sep 1861, ovl. (14 jaar oud) te Bodegraven op 16 mei 1876 14 jr oud.

4.              Arie Nap, geb. te Zegveld op 26 jun 1863, ovl. (83 jaar oud) te Bodegraven op 6 mrt 1947, volgt XIIIr 

5.              Teunis Nap, geb. te Zegveld op 17 nov 1864, ovl. (3 maanden oud) op 17 feb 1865.

6.              Maria Nap, geb. te Zegveld op 5 nov 1865, ovl. (8 jaar oud) te Bodegraven op 6 mei 1874 8 jr oud.

7.              Krijntje Nap, geb. te Nieuwkoop op 23 mei 1867, ovl. (één maand oud) te Nieuwkoop en Noorden op 20 jul 1867 58 dgn oud.

8.              Teunis Nap, geb. te Bodegraven op 9 feb 1869, ovl. (4 maanden oud) te Bodegraven op 30 jun 1869 141 dgn oud.

9.              Teunis Nap, geb. te Bodegraven op 29 jun 1870, ovl. (7 maanden oud) te Bodegraven op 4 feb 1871 220 dgn oud.

10.            Teunis Nap, geb. te Bodegraven op 11 feb 1871, ovl. (3 jaar oud) te Bodegraven op 7 apr 1874 3 jr oud.

 

                 Teunis Nap,

             tr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 40 jaar oud) (2) te Jutphaas op 5 mrt 1875 met

                  Margje Beeld de, dr. van Dirk Beeld de en Johanna Verkuijl, geb. in 1835, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op 5 apr 1917.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

 

XIIq.          Cornelis Oskam, zn. van Cornelis Oskam(XIj) en Geertruida Ook Geertrui Maurik of Mourik geb. te Harmelen in 1839,

         tr. (resp. ongeveer 48 en ongeveer 19 jaar oud) te Veldhuizen op 4 mrt 1887 met

                 Marrigje Kasteleijn, dr. van Willem Kasteleijn en Janna Verhoek, geb. te Willeskop in 1868.

 

                 Uit dit huwelijk 5 zonen:

1.              Willem Oskam, geb. te Harmelen op 23 jun 1888, ovl. (47 jaar oud) te Lange Ruige Weide Z.H. op 9 jun 1936 Aktenummer: 5,

         tr. (resp. 28 en ongeveer 30 jaar oud) te Oudewater op 23 nov 1916 met

                 Jannetje Achterberg, dr. van Johannes Marinus Achterberg en Janna Jansen geb. te Haastrecht in 1886

2.              Gerard Oskam, geb. te Veldhuizen in 1891,

         tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 22 jaar oud) te Tull en 't Waal op 5 jun 1919 met

                 Petronella Werken van de, dr. van Hendrik Adrianus Werken van de en Jannetje Worthmann, geb. te Tull en 't Waal in 1897.

3.              Jan Oskam, geb. te Veldhuizen in 1893,

         tr. (resp. ongeveer 27 en 17 jaar oud) te Woudenberg op 27 feb 1920 met

                Janna Lagemaat van de, dr. van Jan Dirk Lagemaat van de en Gijsje Rijksen, geb. te Woudenberg op 14 okt 1902.

4.              Adriaan Oskam, geb. te Veldhuizen in 1894,

         tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 27 jaar oud) te Leersum op 27 nov 1919 Aktenummer: 17 met

                 Catharina Willemsen, dr. van Hendrik Willemsen en Aartje Broek van de, geb. te Leersum in 1892.

5.              Gerrit Oskam, geb. te Veldhuizen in 1900,

         tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 19 jaar oud) te Vleuten op 22 dec 1922 Aktenummer: 17 met

                 Gijsje Methorst, dr. van Wouter Methorst en Lena Teuniszn, geb. te Vleuten in 1903.

 

XIIr.           Geertrui Oskam dr. van Cornelis Oskam (XIj) en Geertruida Ook Geertrui Maurik of Mourik, geb. te Harmelen op 8 aug 1851 akte 30,

           tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Harmelen op 13 apr 1876 met

                 Huibertus Wilt van der zn. van Jam Wilt van der en Maria Woudenberg, geb. te Breukelen‑St.Pieters op 23 jun 1847.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Geertruida Wilt van der, geb. te Vinkeveen en Waverveen in 1879.

 

XIIs.          Neeltje Blok (XIIs) , dr. van Lau(w)rens Blok en Janna Oskamp (XIl) , geb. te Lange Ruige Weide Z.H. in 1827, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Ijsselstein op 1 jan 1861,

          tr. met haar neef

                 Jan Oskam (zie XIam 

 

XIIt.           Jan Andries Oskam, zn. van Jan Oskam (XIm) en Gerrigje Beukhof geb. te Utrecht op 7 jul 1860,

          tr. (resp. 25 en ongeveer 24 jaar oud) te Woerden op 1 apr 1886 met

                 Adriana Eijk, dr. van Pieter Eijk en Angenita Schaik geb. te Woerden in 1862.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Pieter Oskam, geb. te Utrecht in 1889,

           tr. (resp. ongeveer 26 en 29 jaar oud) te Jutphaas op 9 sep 1915 met

                 Cornelia Petronella Manen van, dr. van Jan Manen van en Cornelia Leersum van, geb. te Jutphaas op 5 okt 1885.

2.              Gerrit Oskam, geb. te Utrecht in 1894,

            tr. (beiden ongeveer 39 jaar oud) te Kamerik op 27 apr 1933 met

                  Aaltje Smit, dr. van Gerrit Smit en Aagje Leeuw de, geb. te Kamerik in 1894.

.

 

XIIu.          Aaltje Oskam, dr. van Gijsbert Oskam(XIn) en Grietje Briemen van geb. te Woerden op 30 okt 1839,

          tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Woerden op 23 nov 1866 met

                 Nicolaas Sonneveld, zn. van Niclaas Sonneveld en Maria Hogenes, geb. te Woerden op 15 mrt 1838, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) in 1889 minstens 51 jr oud.

 

                 Uit dit huwelijk 7 zonen:

1.              Nicolaas Sonneveld geb. te Woerden op 30 jun 1867.

2.              Gijsbertus Sonneveld, geb. te Woerden op 22 apr 1869.

3.              Arie Cornelis Sonneveld, geb. te Woerden op 6 aug 1870.

4.              Jan Sonneveld geb. te Woerden op 16 nov 1871,

            tr. (resp. 30 en ongeveer 31 jaar oud) te Veldhuizen op 14 feb 1902 Aktenummer: 1 met

                  Jannigje Nellestein, dr. van Rijk Nellestein en Alida Wingelaar geb. te Veldhuizen in 1871.

5.              Gerrit Sonneveld, geb. te Woerden in 1873.

6.              Aart Jan Sonneveld, geb. te Woerden op 23 mei 1874.

7.              Willem Hendrik Sonneveld, geb. te Woerden op 3 jun 1876.

 

XIIv.          Cornelis Oskam, zn. van Gijsbert Oskam (XIn) en Grietje Briemen van geb. te Woerden op 7 aug 1842, ovl. (77 jaar oud) te Bemmel oud 77 jaar op 4 mrt 1920 Aktenummer: 23,

          tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) te Vleuten op 10 okt 1867 met

                Trijntje Zanten van Ook Santen !!!, dr. van Arie Zanten van en Johanna Bemmel van, geb. te Vleuten op 23 mei 1839, ovl. (65 jaar oud) te Kesteren op 8 jan 1905 Aktenummer: 2.

 

                 Uit dit huwelijk 12 kinderen:

1.              Maria Oskam, geb. te Harmelen op 22 jun 1866 Akte 25.

2.              Gijsbertus Cornelis Oskam, geb. te Houten op 29 jun 1868 Aktenummer: 23, ovl. (3 jaar oud) te Houten Leeftijd 4 jaar op 26 mei 1872 Aktenummer: 27.

3.              Dirkje Johanna Oskam, geb. te Houten op 27 jun 1869 Aktenummer: 25, ovl. (3 maanden oud) te Houten op 14 okt 1869 Aktenummer: 48.

4.              Johanna Oskam geb. te Houten op 4 jan 1871 Aktenummer: 1, ovl. (38 jaar oud) te Kesteren op 9 okt 1909 Aktenummer: 41.

5.              Gijsbert Cornelis Oskam, geb. te Houten op 27 jul 1872 Aktenummer: 43, Landbouwer;, ovl. (63 jaar oud) te Zeist Leeftijd: 63 op 12 okt 1935 Aktenummer: 295,

         tr. (resp. 33 en ongeveer 31 jaar oud) (1) te Baarn op 7 sep 1905 Aktenummer: 42 met

                 Grietje Streefkerk, dr. van Dirk Bernardus Streefkerk en Gerritje Blom, geb. te Laren in 1874.

         tr. (resp. 44 en ongeveer 44 jaar oud) (2) te Ede op 15 feb 1917 Aktenummer: 20 met

                 Aalbertje Roekel van, dr. van Jan Coenraad Roekel van en Jenneke Kleinpaste, geb. te Ede in 1873.

6.              Grietje Oskam, geb. te Houten op 14 jun 1873 Aktenummer: 22, ovl. (2 maanden oud) te Houten op 6 sep 1873 Aktenummer: 34.

7.              Margaretha Catharina Oskam, geb. te Houten op 14 aug 1874 Aktenummer: 41.

8.              Margaretha Catharina Oskam geb. te Houten in 1876, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Dodewaard oud 48 jaar; op 13 dec 1922 Aktenummer: 36,

          tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Kesteren op 23 mei 1900 Aktenummer: 13 met

                 Gerrit Jan Brienissen, zn. van Brienen Brienissen en Janna Hattum van, geb. te Opheusden in 1976, Broodbakker.

9.              N.N. Oskam geb. in 1876, ovl. (minder dan één jaar oud) te Houten Leeftijd: 0

                 Levenloos kind op 13 mrt 1876 Aktenummer: 6.

10.            N.N. Oskam, geb. in 1877, ovl. (minder dan één jaar oud) te Houten Levenloos kind op 9 mei 1877 Aktenummer: 13.

11.            N.N. Oskam, geb. in 1879, ovl. (minder dan één jaar oud) te Houten Levenloos kind op 14 feb 1879 Aktenummer: 3.

12.            Arius Johannes Oska, geb. te Houten op 23 apr 1881 Aktenummer: 24, ovl. (6 weken oud) te Houten op 5 jun 1881 Aktenummer: 15.

 

XIIw.         Jan Oskam, zn. van Gijsbert Oskam (XIn) en Grietje Briemen van, geb. te Woerden op 7 aug 1842, ovl. (77 jaar oud) te Hilligersberg Z.H.  op 1 apr 1920,

          tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) (1) te Bodegraven op 5 dec 1867 met

                 Elizabeth Bouthoorn, dr. van Gerrit Bouthoorn en Grietje Stolwijk, geb. te Zwammerdam op 12 mrt 1848, ovl. (30 jaar oud) te Moordrecht op 14 nov 1878 Aktenummer: 59.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Gijsbert Oskam, geb. te Bodegraven op 24 mei 1868, ovl. (23 jaar oud) te Hilligersberg Z.H. Nu Gem Rotterdam op 4 jan 1892.

2.              Gerrit Oskam, geb. te Nieuwkoop op 13 okt 1869, ovl. (59 jaar oud) te Amersfoort op 26 jul 1929, volgt XIIIs 

3.              Grietje Oskam, geb. te Bodegraven op 9 mei 1870, ovl. (2 jaar oud) 2 jr oud, begr. te Bodegraven op 19 apr 1873.

4.              Grietje Oskam, geb. te Bodegraven op 18 jan 1874, ovl. (37 jaar oud) te Hilligersberg Z.H. Nu Gem Rotterdam op 26 nov 1911, volgt XIIIt

5.              Elisabeth Cornelia Oskam geb. te Gouda op 9 feb 1875,

         tr. (resp. 26 en ongeveer 27 jaar oud) te Hilligersberg Z.H. Nu Gem Rotterdam op 4 apr 1901 met

                 Cornelis Wageningen van, zn. van Cornelis Wageningen van en Grietje Ster van der, geb. te Mijdrecht in 1874.

6.              Jan Oskam, geb. te Moordrecht op 15 sep 1877 Akte 68, ovl. (18 jaar oud) te Hilligersberg Z.H. Nu Gem Rotterdam op 7 feb 1896.

7.              Jan Oskam, geb. te Moordrecht op 6 jun 1876 Akte 44, ovl. (26 dagen oud) te Moordrecht op 2 jul 1876 Aktenummer: 40.

 

                 Jan Oskam,

          tr. (resp. 36 en 23 jaar oud) (2) te Moordrecht op 20 jun 1879 Aktenummer: 12 met

                 Anna Maria Vos de dr. van Pieter Huibert Vos de en Anna Maria Verbree, geb. te Oudewater op 8 mei 1856, ovl. (49 jaar oud) te Hilligersberg Z.H. 

                 op 2 feb 1906 49 jr oud.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Anna Maria Oskam, geb. te Moordrecht op 22 feb 1880, ovl. (50 jaar oud) te Overschie op 21 mei 1930, volgt XIIIu 

2.              Pieter Evert Oskam, geb. te Moordrecht op 30 mrt 1883 Akte 24,

          tr. (resp. 25 en ongeveer 20 jaar oud) te Rotterdam op 27 mei 1908 met

                 Dirkje Ouwerkerk, dr. van Jacob Ouwerkerk en Lijntje Goosen, geb. te Rotterdam in 1888.

3.              Alida Teuntje Oskam, geb. te Moordrecht op 21 mei 1884 Akte 31.

4.              Stijntje Oskam, geb. te Moordrecht op 10 jan 1886 Akte 2,

         tr. (21 jaar oud) te Hilligersberg Z.H. Nu Gem Rotterdam op 7 nov 1907 met

                 Johannes Roggeveen zn. van Zier Roggeveen en Alida Outer den

5.              Leendert Adriaan Oskam, geb. te Hilligersberg Z.H. op 4 sep 1891 Akte 147, ovl. (8 maanden oud) te Hilligersberg Z.H.  8 mnd oud op 6 mei 1892.

6.              Gijsbertje Jannetje Leentje Oskam, geb. te Hilligersberg op 27 feb 1896 Akte 33,

          tr. (resp. 21 en ongeveer 22 jaar oud) te Rotterdam op 20 jun 1917 met

                  Nijs Timmer, zn. van Nijs Timmer en Krijntje Jacoba Burger geb. te Lekkerkerk in 1895.

 

XIIx.          Anna Maria Oskam, dr. van Gijsbert Oskam (XIn) en Grietje Briemen van geb. te Woerden op 12 sep 1844,

            tr. (resp. 24 en ongeveer 26 jaar oud) te Wilnis op 7 nov 1868 met

                 Jan Versluis, zn. van Aart Versluis en Marretje Burggraaf, geb. te Wilnis in 1842.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Aart Gijsbertus Versluis

 

XIIy.          Gijsbert Oskam, zn. van Gijsbert Oskam (XIn) en Grietje Briemen van geb. te Lopik op 10 sep 1846,

            tr. (resp. 25 en ongeveer 23 jaar oud) te Lopik op 28 dec 1871 akte 13 met

                 Teuntje Weijer dr. van Willem Weijer en Niesje Kars, geb. te Lopik in 1848.

 

                 Uit dit huwelijk 16 kinderen:

1.              Niesje Oskam, geb. te Ameide op 18 sep 1872 akte 42.

2.              Grietje Oskam, geb. te Ameide op 21 dec 1873, ovl. (21 jaar oud) te Tienhoven op 1 nov 1895, volgt XIIIv

3.              Willemina Oskam, geb. te Ameide op 26 jul 1875, ovl. (24 jaar oud) te Ameide Leeftijd: 24 op 19 aug 1899 Aktenummer: 19.

4.              Alida Oskam, geb. te Ameide op 8 jan 1877, ovl. (70 jaar oud) te Tienhoven op 31 okt 1947, volgt XIIIw 

5.              Gijsbert Oskam, geb. te Ameide op 31 dec 1877.

6.              Willem Oskam, geb. te Ameide op 21 feb 1879 Akte 9, ovl. (2 jaar oud) te Ameide Leeftijd: 2 op 3 apr 1881 Aktenummer: 30.

7.              Dirk Oskam geb. te Ameide op 5 mei 1880 akte 22,

         tr. (resp. 27 en ongeveer 55 jaar oud) te Meerkerk op 26 mrt 1908 Aktenummer: 6 met

                 Deliana Vink dr. van Aart Vink en Elizabet Bor geb. te Ameide in 1853.

8.              Niesje Oskam, geb. te Ameide op 19 jun 1881 akte 28.

9.              Niesje Oskam, geb. te Ameide op 2 jul 1882 akte 30.

10.            Teuntje Oskam  geb. te Ameide op 24 jun 1883 akte 22.

11.            Teuntje Oskam, geb. te Ameide op 29 aug 1884 akte 50,

           tr. (resp. 31 en 46 jaar oud) te Ameide Tienhoven op 4 nov 1915 akte 12 met

                 Adrianus Hartog den, zn. van Arnoldus Hartog den en Hermina Gans de  geb. te Hei‑ en Boeicop op 21 apr 1869.

12.            Gijsberta Willemina Oskam, geb. te Ameide op 22 okt 1885.

13.            Gijsbertus Willem Oskam, geb. te Ameide op 9 feb 1887, volgt XIIIx 

14.            Willem Oskam, geb. te Ameide op 17 jun 1888 akte 25, ovl. (5 maanden oud) te Ameide op 11 dec 1888 Aktenummer: 22.

15.            Willem Oskam, geb. te Ameide op 16 sep 1889 akte 40,

          tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) te Tienhoven Z.H op 29 apr 1920 akte 1 met

                 Metje Buijserd, dr. van Thomas Buijserd en Aantje Es van, geb. te Leerdam op 28 okt 1896.

16.            Pieter Cornelis Oskam geb. te Ameide op 24 nov 1890 akte 51.

 

XIIz.          Teunis Oskam, zn. van Gijsbert Oskam (XIn) en Grietje Briemen van, geb. te Woerden op 24 aug 1847,

           tr. (27 jaar oud) (1) te Lopik op 18 dec 1874 met

                 Dirkje Alida Dien van, dr. van Johannes Dien van en Aaltje Briemen van, geb. voor 31 dec 1879 ?

     

                 Teunis Oskam

           tr. (resp. 32 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Houten op 31 dec 1879 met

                  Geertje Ruijter de dr. van Gerrit Ruijter de en Cornelia Bos, geb. te Ijsselstein in 1849.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Cornelia Oskam, geb. te Tull en 't Waal in 1883,

           tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 43 jaar oud) te Haarlemmermeer op 8 jun 1911 met

                 Arie Schaijk van, zn. van Jan Schaijk van en Marrigje Bouthoorn, geb. te Papekop in 1868.

2.              Teunis Oskam geb. te Tull en 't Waal in 1886,

           tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) te Haarlemmermeer op 10 apr 1913 met

                 Aagje Bruijn dr. van Gerrit Bruijn en Antje Galis geb. te Haarlemmermeer in 1888.

3.              Jan Oskam, geb. te Tull en 't Waal op 27 jun 1887 Aktenummer: 7, ovl. (9 maanden oud) te Tull en 't Waal op 15 apr 1888 Aktenummer: 4.

                 Nadere informatie         Vader 39 jaar.

 

XIIaa.        Aart Jan Pieter Oskam, zn. van Gijsbert Oskam (XIn) en Grietje Briemen van, geb. te Lopik op 13 jan 1849, ovl. (62 jaar oud) te Woerden op 28 jul 1911,

            tr. (resp. 31 en ongeveer 24 jaar oud) te Lopik op 2 apr 1880 met

                 Sophia Bemmel van, dr. van Gerrit Bemmel van en Maria Wijngaarden, geb. te Lopik in 1856, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Woerden op 5 feb 1926 Aktenummer: 4.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Grietje Oskam, ovl. te Amersfoort op 28 jan 1919 Aktenummer: 38,

            tr. met

                  Hendrik Slager

2.              Gijsbert Oskam geb. te Langerak in 1891,

            tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 19 jaar oud) te Kamerik op 3 feb 1911 Aktenummer: 1 met

                 Metje Hilgeman, dr. van Pieter Hendrik Hilgeman en Maria Klazina Buurman den geb. te Kamerik in 1892.

3.              Teuntje Cornelia Oskam, geb. te Kamerik in 1893,

            tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 42 jaar oud) te Kamerik op 23 mrt 1923 Aktenummer: 3 met

                 Johannes Beukers zn. van Gijsbert Beukers en Gerrigje Lokhorst van, geb. te Zegveld in 1881,

                  (Johannes

            tr.(2) met

                   Aafje Halm)

 

XIIab.        Floris Oskam, zn. van Gijsbert Oskam(XIn) en Grietje Briemen van, geb. te Woerden op 17 jun 1850,

            tr. (resp. 33 en ongeveer 23 jaar oud) te Jaarsveld op 5 okt 1883 met

                 Cornelia Johanna Borst, dr. van Jan Cornelis Borst en Marijntje Kersbergen geb. te Jaarsveld in 1860.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Gijsbert Oskam, geb. te Jaarsveld op 28 dec 1883, volgt XIIIy 

2.              Martijntje Oskam, geb. te Jaarsveld in 1886,

          tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 23 jaar oud) te Rotterdam op 8 mei 1907 met

                 Adrianus Johannes Bouwen, dr. van Jan Bouwen en Alida Cornelia Haas de geb. te Kralingen in 1884.

3.              Grietje Oskam geb. te Jaarsveld in 1887 (1886),

          tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 23 jaar oud) te Rotterdam op 11 dec 1907 met

                 Gerardus Frans Velde van de zn. van Jacobus Velde van de en Maria Galen van geb. te Rotterdam in 1884.

4.              Jan Cornelis Oskam, geb. te Zevenhuizen op 7 jun 1888 Aktenummer: 45.

5.              Anna Maria Oskam, geb. te Zevenhuizen in 1889,

           tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 25 jaar oud) te Rotterdam op 3 aug 1910 met

                 Dirk Roggeveen zn. van Zier Roggeveen en Alida Outer den geb. te Kralingen in 1885.

6.              Doodgeb. dochter Oskam, geb. te Waddinxveen op 29 jul 1892 Aktenummer: 76.

7.              Floris Oskam, geb. te Rotterdam op 4 mrt 1899, volgt XIIIz 

8.              Anna Maria Oskam, geb. te Zevenhuizen op 19 jul 1890 Aktenummer: 54.

 

XIIac.        Jan Willem Oskam, zn. van Gijsbert Oskam(XIn) en Grietje Briemen van, geb. te Woerden op 25 nov 1852,

           tr. (resp. 23 en ongeveer 20 jaar oud) (1) te Lopik op 24 dec 1875 met

                 Alida Dirkje Dien van, dr. van Johannes Dien van en Aaltje Briemen van, geb. te Lopik in 1855.

 

                 Geachte heer Zwart.
Zoekend op het internet naar een zekere Johanna Wilhelmina Klaassen, die in 1883 te den Haag als ongehuwde moeder een kind m.n. Johanna Wilhelmina Klaassen kreeg, kwam ik ook op uw site terecht, omdat zij huwde op 23-8-1899 te Utrecht met uw Jan Willem Oskam XIIz. Dit was dus zijn derde huwelijk. Hij erkende bij dit huwelijk de op 12-8-1898 geboren zoon Anton, geboorteplaats niet vermeld op Genlias.
Johanna Wilhelmina Klaassen werd ca. 1860 te Zoelmond geboren als dochter van Willem Klaassen en Hendrika van Munster.


Levien@luteijn.net
.

 

             

                 Jan Willem Oskam,

             tr. (resp. 33 en 20 jaar oud) (2) te Benschop  Utr op 20 mei 1886 met

                 Floricina Postina Eskes dr. van Marinus Eskes en Dirkje Beeldt de, geb. te Willeskop op 1 sep 1865.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Margaretha Alida Oskam, geb. te Benschop  Utr in 1889,

           tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 27 jaar oud) te Vleuten op 19 dec 1913 met

                 Bessel Vliet van zn. van Arie Vliet van en Geertje Kouswijk van geb. te Weesp in 1886.

 

                 Jan Willem Oskam

            tr. (resp. 46 en ongeveer 39 jaar oud) (3) te Utrecht op 23 aug 1899 met

                 Johanna Wilhelmina Klaassen dr. van Willem Klaassen en Hendrika Jansje Munster van, geb. te Zoelmond in 1860.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Anton Oskam

2.              Johanna Wilhelmina Oskam / Klaassen geb. te Valburg (Zetten) op 30 dec 1899.

                 In het Weeshuis van Putten, vond ik een Johanna Wilhelmina Klaassen, geboren op 17-9-1883 in het Magdalenahuis te Valburg (Zetten), dochter van Johanna Wilhelmina Klaassen. Op 30-12-1899 als het hare erkend. (akte verleden voor Ambtenaar van den Burgelijken Stand van ’s Gravenhage.

                 Deze datum, vlak na haar huwelijk met Jan Willem Oskam, zou kunnen inhouden, dat dit kind evenals Anton Oskam in zijn gezin werd opgenomen. Zij gaat n.l. op 15-10-1898 vanuit het Weeshuis naar ’s Gravenhage.

                 Omdat ik de levensloop van de wezen van Putten tracht te achterhalen vroeg ik mij af of u wellicht nog aanvullingen heeft.

                 Levien@luteijn.net.

 

 

XIIad.        Maria Cornelia Oskam, dr. van Gijsbert Oskam (XIn) en Grietje Briemen van, geb. te Woerden op 26 mrt 1855,

            tr. (resp. 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Lopik op 28 sep 1877 met

                 Wouter Verwoerd zn. van Klaas Verwoerd en Maria Groot de geb. te Lopik in 1853

                  Nadere informatie  wonende te Westbroek, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Utrecht Leeftijd: 72 op 14 sep 1925 Aktenummer: 1310.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Maria Margaretha Verwoerd geb. te Wassenaar op 24 jun 1878 Aktenummer: 77, ovl. (62 jaar oud) te Westbroek Leeftijd: 62 op 10 jul 1940 Aktenummer: 10,

           tr. (resp. 18 en ongeveer 25 jaar oud) te Haarlemmermeer op 26 mei 1897 Aktenummer: 52 met

                 Jacobus Winssen vanxe "Winssen van:Jacobus *1872", zn. van Peter Winssen vanxe "Winssen van:Peter" en Willemijntje Haaksmanxe "Haaksman:Willemijntje", geb. te Haarlemmermeer in 1872, smid. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Nicolaas Gijsbert Verwoerd geb. te Haarlemmermeer in 1883, commissionnair, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Winschoten Leeftijd: 51 op 6 sep 1933 Aktenummer: 133,

         tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) te Haarlemmermeer op 17 apr 1907 Aktenummer: 28 met

                Anna Sofia Lanser, dr. van Johannes Lanser en Krijntje Spaargaren, geb. te Haarlemmermeer in 1881.

3.              Margaretha Gijsbertha Verwoerd, geb. te Haarlemmermeer in 1894,

          tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) te Haarlemmermeer op 23 mei 1917 Aktenummer: 47 met

                  Pieter Barend Ban van der zn. van Pieter Ban van der en Jannetje Cornelia Jacoba Rodenburg geb. te Haarlemmermeer in 1894.

4.              Gijsbert Nicolaas Verwoerd, geb. te Haarlemmermeer in 1896,

          tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 19 jaar oud) te Haarlemmermeer op 28 mrt 1919 Aktenummer: 44 met

                Jannigje Verbeek, dr. van Abraham Verbeek en Pieternella Ravesteijn geb. te Haarlemmermeer in 1900.

 

XIIae.        Johannes Oskam zn. van Gijsbert Oskam (XIn) en Grietje Briemen van, geb. te Woerden in 1857,

           tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 31 jaar oud) (1) te Alphen a/d Rijn op 2 aug 1883 akte 20 met

                 Cornelia Both dr. van Pieter Both en Margje Dorp van, geb. te Bodegraven in 1852,

                 (Cornelia

           tr.(2) met

                 Jan Pieter Diep van).

 

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Gijsbertus Pieter Oskam, geb. te Alphen a/d Rijn in 1885,

           tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 26 jaar oud) te Linschoten op 12 mei 1921 Aktenummer: 5 met

                 Neeltje Jenné, dr. van Christiaan Jenné en Neeltje Hollander den, geb. te Linschoten in 1895.

2.              Pieter Gijsbert Oskam geb. te Alphen a/d Rijn in 1887, strohandelaar,

           tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 22 jaar oud) te Alphen a/d Rijn op 27 okt 1915 Aktenummer: 104 met

                Geertruida Hendrika Stout dr. van Arie Stout en Arendina Maarl van der geb. te Haarlemmermeer in 1893.

3.              Doodgeb. zoon Oskam, geb. te Alphen a/d Rijn op 7 apr 1884.

 

                 Johannes Oskam,

           tr. (resp. ongeveer 44 en 44 jaar oud) (2) te Haarlemmermeer op 10 mei 1901 met

                 Neeltje Hoogendoorn, dr. van Krijn Hoogendoorn en Marrigje Wijngaarden van geb. te Bergambacht op 27 sep 1856.

               

 

XIIaf.         Gerrit Oskam, zn. van Gijsbert Oskam(XIn) en Grietje Briemen van geb. te Woerden op 26 aug 1857, ovl. (72 jaar oud) te Kockengen Leeftijd: 72 op 24 nov 1929 Aktenummer: 10,

          tr. (resp. 29 en 22 jaar oud) te Laagnieuwkoop op 9 jun 1887 met

                 Neeltje Willempje Bosman, dr. van Cornelis Bosman en Johanna Schouten, geb. te Laagnieuwkoop op 8 apr 1865.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Gijsbert Oskam, geb. te Laagnieuwkoop op 27 sep 1887 Aktenummer: 16,

           tr. (resp. 31 en ongeveer 39 jaar oud) te Breukelen‑Nijenrode op 13 mrt 1919 Aktenummer: 6, (gesch. op 5 jan 1927) met

                  Marretje Cazant dr. van Hendrik Cazant en Grietje Greft van der   geb. te Breukelen‑Nijenrode in 1880,

                  (Marretje

           tr.(2) met Jacob Fokker.).

2.              Jan Cornelis Oskam, geb. te Vinkeveen en Waverveen in 1889,

          tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) te Maartensdijk op 16 sep 1915 Aktenummer: 13 met

                 Adriana Kouterik van dr. van Jacob Kouterik van en Willemina Adriana Zoelen van, geb. te Maartensdijk in 1893.

3.              Johanna Oskam geb. te Vinkeveen en Waverveen in 1893,

          tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 30 jaar oud) te Laagnieuwkoop op 28 jun 1918 met

                 Pieter Dijk van, zn. van Pieter Dijk van en Geertruida Dikkeboom geb. te Haarlemmermeer in 1888.

4.              Grietje Oskam, geb. te Vinkeveen en Waverveen in 1895,

          tr. (resp. ongeveer 26 en 45 jaar oud) te Laagnieuwkoop op 3 feb 1921 met

                 Teunis Bos zn. van Gijsbert Bos en Jannigje Kersbergen, geb. te Harmelen op 17 okt 1875.

5.              Arie Oskam geb. te Vinkeveen en Waverveen in 1896,

         tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 27 jaar oud) te Harmelen op 1 dec 1921 Aktenummer: 16 met

                  Wijntje Janetta Grootveld van, dr. van Bart Grootveld van en Hendrika Blauwendraad geb. te Oudenrijn in 1894.

6.              Neeltje Willempje Oskam, geb. in 1900, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Kockengen op 27 jul 1936,

         tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 33 jaar oud) te Laagnieuwkoop op 2 aug 1928 Aktenummer: 1 met

                 Antonie Gier de, zn. van Johannes Gier de en Eeltje Kool geb. te Benschop in 1895.

                 Nadere informatie         Extract uit het overl. reg. van Kockengen 28-07-1936 akte 5.

 

 

 

XIIag.        Florus Oskam, zn. van Teunis Oskam (XIo) en Cornelia Verwey, geb. te Linschoten in 1843, Graanhandelaar, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Linschoten op 13 aug 1905 62 jr oud,

          tr. (resp. ongeveer 27 en 23 jaar oud) te Harmelen op 18 feb 1870 met

                Niesje Doornenbal, dr. van Peter Doornenbal en Adriaantje Bosch van den, geb. te Gerverskop op 21 jan 1847, ovl. (80 jaar oud) te Nigtevecht op 4 apr 1927.

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Teunis Oskam, geb. te Harmelen op 19 aug 1870, ovl. (73 jaar oud) te Vleuten op 8 nov 1943, volgt XIIIaa 

2.              Pieter Oskam, geb. te Nigtevecht op 4 nov 1872, ovl. (31 jaar oud) te Aarlanderveen op 20 jun 1904,

         tr. (resp. 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Nigtevecht op 2 jul 1896 met

                 Antje Bijl van der, dr. van Arie Bijl van der en Ariaantje Smit geb. in 1872, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Aarlanderveen 32 jaar op 6 mrt 1904.

3.              Cornelia Oskam geb. te Nigtevecht op 28 nov 1874,

         tr. (resp. 44 en ongeveer 44 jaar oud) te Woerden op 18 sep 1919 met

                 Reinier Kooren, zn. van Frans Kooren en Sara Koren, geb. te Vleuten in 1875, Metselaar te Woerden.

4.              Adrianus Oskam, geb. te Nigtevecht op 29 jan 1877, Bakker te Woerden, ovl. (70 jaar oud) te Woerden 70 jaar op 11 mei 1947,

          tr.(1) met

                 Catharina Johanna Spek van der, geb. in 1879, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) 34 jaar op 15 okt 1913

          tr.(2) met

                 Clasina Wilhelmina Stolkxe "Stolk:Clasina Wilhelmina *1879", geb. in 1879, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) 85 jaar op 30 apr 1962. Uit dit huwelijk geen kinderen.

5.              Adriana Oskam geb. te Nigtevecht in 1878,

          tr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 60 jaar oud) te Woerden op 30 okt 1919 met

                 Nicolaas Tuijl van, dr. van Jacobus Tuijl van en Pietertje Tak geb. te Woerden in 1859.

6.              Floris Oskam, geb. in 1882

        , tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 25 jaar oud) te Nigtevecht op 3 mrt 1904 Akte 3 met

                  Marretje Oskam, dr. van Jacobus Oskam (XIIav) en Fijtje Hoogendoorn geb. in 1879.

7.              Gerrit Oskam, geb. te Nigtevecht in 1887,

          tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) te Woerden op 2 mei 1912 met

                 Johanna Geertruida Romijn, dr. van Willem Romijn en Margarethe Dolderman, geb. te Woerden in 1889.

8.              Jan Oskam geb. te Nigtevecht in 1888,

         tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 82 jaar oud) te Linschoten op 3 okt 1918 met

                 Lijntje Ringelensteijn, dr. van Teunis Ringelensteijn en Catharina Graaf de geb. te Linschoten in 1836.

9.              Willem Oskam, geb. te Nigtevecht op 31 aug 1890,

        tr. (resp. 27 en ongeveer 26 jaar oud) te Woerden op 1 nov 1917 met

                  Dirkje Romijnxe "Romijn:Dirkje *1891", dr. van Willem Romijn en Margaretha Dolderman, geb. te Woerden in 1891.

 

XIIah.        Teuntje Oskam, dr. van Teunis Oskam(XIo) en Cornelia Verwey, geb. te Linschoten in 1844,

           tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) te Linschoten op 14 apr 1870 met

                 Jan Doornenbal, zn. van Peter Doornenbalen Adriaantje Bosch van den geb. te Linschoten in 1844.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Adriana Doornenbal, geb. te Vinkeveen en Waverveen in 1875.

2.              Floris Doornenbal geb. te Linschoten in 1881.

3.              Teuntje Doornenbal geb. te Linschoten in 1883.

4.              Cornelia Doornenbal, geb. te Ijsselstein in 1880,

           tr. met

                 Jan Jansse Oskam zn. van Benjamin Oskam (XIIl) en Teuntje Bos

 

XIIai.         Jan Oskam, zn. van Teunis Oskam (XIo) en Cornelia Verwey, geb. te Linschoten in 1846,

            tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 27 jaar oud) te Jaarsveld op 10 mrt 1875 met

                  Jannigje Kasteleijn dr. van Teunis Kasteleijn en Elisabeth Bos geb. te Ijsselstein in 1848.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Cornelia Elizabeth Oskam, geb. te Lange Ruige Weide Z.H. op 22 mrt 1876 Aktenummer: 7, ovl. (31 jaar oud) op 27 okt 1907,

          tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) te Lange Ruige Weide Z.H. op 7 apr 1898 Aktenummer: 1 met

                Jan Bruijn de, zn. van Dirk Bruijn de en Kornelia Vroege geb. op 2 mrt 1871, ovl. (36 jaar oud) op 27 okt 1907

                 Dit echtpaar is begraven in de gemeente Waarder.

2.              Elizabeth Oskam, geb. te Lange Ruige Weide Z.H. op 23 jun 1878 Aktenummer: 10.

3.              Teunis Oskam, geb. te Ruigeweide op 5 sep 1879 Aktenummer: 20.

4.              Jan Oskam, geb. te Lange Ruige Weide Z.H. op 25 nov 1880 Aktenummer: 28.

5.              Floris Willem Oskam geb. te Lange Ruige Weide Z.H. op 24 jun 1888 Aktenummer: 15.

 

XIIaj.         Teunis Oskam, zn. van Teunis Oskam (XIo) en Cornelia Verwey geb. te Linschoten in 1849,

          tr. (resp. ongeveer 32 en 24 jaar oud) te Harmelen op 6 okt 1881 met

                Jacoba Doornenbal dr. van Peter Doornenbal en Adriaantje Bosch van den geb. te Gerverskop op 3 okt 1857.

 

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Teunis Oskam, geb. te Linschoten in 1883.

2.              Pieter Oskam, geb. te Linschoten in 1888,

          tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 28 jaar oud) te Linschoten op 25 mrt 1920 met

                 Catharina Vroege, dr. van Pieter Vroege en Catharina Stavel van geb. te Hekendorp in 1892.

3.              Cornelia Adriana Oskam, geb. te Linschoten in 1894.

 

 

XIIak.        Cornelia Oskam, dr. van Teunis Oskam (XIo)en Cornelia Verwey, geb. te Linschoten op 17 nov 1850, ovl. (65 jaar oud) te Oudenrijn op 8 sep 1916,

            tr. (resp. 33 en 26 jaar oud) te Linschoten op 7 nov 1884 met

                 Dirk Geer van de, zn. van Jacobus Geer van de en Trijntje Santen van geb. te Oudenrijn op 16 feb 1858, Bouwman, Veehouder,

                 ovl. (78 jaar oud) te De Meern op 12 mrt 1936, begr. te De Meern op 17 mrt 1936

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Jacobus Geer van de geb. te Linschoten op 28 feb 1885.

2.              Cornelia Geer van de, geb. te Katwoude op 10 okt 1886, ovl. (9 maanden oud) te Katwoude op 23 jul 1887, begr. te Monnickendam.

3.              Teunis Geer van de, geb. te Katwoude op 13 jan 1889.

4.              Dirk Geer van de geb. te Katwoude op 12 aug 1890.

 

XIIal.         Willem Oskam zn. van Teunis Oskam (XIo) en Cornelia Verwey, geb. te Linschoten in 1853,

           tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 26 jaar oud) te Benschop  Utr op 15 mrt 1883 met

                 Antonia Verweij, dr. van Peter Verweij en Janna Bos, geb. te Benschop  Utr in 1857.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Teunis Oskam, geb. te Benschop  Utr in 1884,

          tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 31 jaar oud) te Hoenkoop op 10 apr 1913 met

                  Elizabeth Beuzekom van, dr. van Dirk Willem Beuzekom van en Janna Anna Kasteleijn geb. te Hekendorp in 1882.

2.              Florus Oskam, geb. te Benschop  Utr in 1885,

          tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 25 jaar oud) te Benschop  Utr op 24 feb 1913 met

                 Aaltje Lekkerkerker dr. van Gijsbert Lekkerkerker en Mergje Zuidbroek, geb. te Benschop  Utr in 1888.

3.              Willem Oskam geb. te Benschop  Utr in 1885,

          tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 16 jaar oud) te Benschop  Utr op 26 okt 1910 met

                 Antonia Verweij, dr. van Florus Verweij en Flora Kool, geb. te Benschop  Utr in 1894.

4.              Janna Oskam, geb. te Benschop  Utr in 1887,

         tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) te Benschop  Utr op 11 apr 1912 met

                 Arie Verweij zn. van Cornelis Verweij en Maria Hoogendoorn geb. te Lange Heide in 1886. .

5.              Cornelia Oskam geb. te Benschop  Utr in 1888,

         tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Benschop  Utr op 3 nov 1910 met

                  Dirk Kok zn. van Dirk Kok en Marrigje Hoogendoorn geb. te Lange Ruige Weide Z.H. in 1886.

6.              Antonia Oskam, geb. te Benschop  Utr in 1890,

          tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 28 jaar oud) te Benschop  Utr op 18 nov 1920 met

                 Gijsberth With de, zn. van Florus With de en Grietje Lekkerkerker, geb. te Benschop  Utr in 1892.

7.              Aantje Oskam geb. te Benschop  Utr in 1894,

           tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) te Benschop  Utr op 16 apr 1920 met

                 Jan Cornelis Oskam, zn. van Maarten Oskam (XIIIam)en Jannigje Verbree geb. te Bergambacht in 1894.

 

XIIam.       Geertruida Oskam, dr. van Teunis Oskam (XIq) en Aletta Kasteleijn, geb. te Jutphaas op 14 nov 1830 akte 53,

           tr. (resp. 29 en 37 jaar oud) te Jutphaas op 19 jan 1860 met

                  Anthonie Bemmel, zn. van Hendrik Bemmel en Johanna Bos, geb. te Kockengen op 18 jan 1823.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Teuntje Bemmel, geb. te Hekendorp in 1868.

2.              Hendrika Johanna Bemmel, geb. te Jutphaas op 25 mei 1860 akte 26.

3.              Johanna Hendrika Bemmel, geb. te Jutphaas op 26 mei 1862 akte 46.

4.              Hendrik Bemmel, geb. te Schalkwijk op 1 jun 1869 akte 16.

5.              Adriana Bemmel, geb. te Schalkwijk op 10 okt 1870 akte 33.

 

XIIan.        Geertrui Oskam, dr. van Jan Oskam (XIr) en Elizabeth Oskam (XIx) , geb. te Jutphaas in 1842,

           tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 28 jaar oud) te Jutphaas op 12 mei 1864 akte 7 met

                Jan Willemsz Schaik, zn. van Willem Schaik en Matje Dijk van, geb. te Houten in 1836.

 

                 Uit dit huwelijk 13 kinderen:

1.              Willem Schaik, geb. te Jutphaas op 9 dec 1864.

2.              Jan Willem Schaik, geb. te Jutphaas op 25 dec 1865 akte 84.

3.              Willem Schaik, geb. te Jutphaas op 16 aug 1869 akte 57.

4.              Elisabeth Schaik, geb. te Jutphaas op 19 nov 1870 akte 81.

5.              Hendrik Schaik, geb. te Jutphaas op 4 mei 1872 akte 46.

6.              Geert Jan Schaik, geb. te Jutphaas op 20 jul 1873 akte 39.

7.              Elizabeth Schaik, geb. te Jutphaas op 24 feb 1875.

8.              Cornelis Schaik, geb. te Jutphaas op 11 jul 1876 akte 47.

9.              Florus Schaik, geb. te Jutphaas op 7 jan 1878 akte 7.

10.            Florus Schaik, geb. te Jutphaas op 13 jun 1879 akte 49.

11.            Janna Schaik, geb. te Jutphaas op 3 feb 1881 akte 17.

12.            Janna Schaik, geb. te Jutphaas op 11 aug 1883 akte 70.

13.            Maria Wilhelmina Schaik, geb. te Jutphaas op 19 dec 1884 akte 106.

 

XIIao.        Geertje Oskam, dr. van Ernst Oskam (XIt) (Bouwman 1832) en Teuntje Oosterom, geb. te Jaarsveld in 1833,

          tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 26 jaar oud) te Oudwulven op 20 nov 1856 Akte Nr 4 met

                 Arie Kersbergen, geb. te Werkhoven in 1830.

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Grietje Kersbergen, geb. te Werkhoven op 21 nov 1857, ovl. (2 jaar oud) te Werken en Sleeuwijk in jul 1860 2 jr oud.

2.              Ernst Kersbergen, geb. te Werkhoven op 30 nov 1860, ovl. (15 jaar oud) te Linschoten op 27 jun 1876 15 jr oud.

3.              Margrietje Kersbergen, geb. te Werkhoven op 4 mei 1863, ovl. (9 maanden oud) te Werkhoven op 24 feb 1864 9 mnd oud.

4.              Cornelis Kersbergen, geb. in 1866, ovl. (minder dan één jaar oud) te Linschoten op 19 jan 1866.

5.              Margrietje Kersbergen, geb. te Linschoten op 20 mrt 1867, ovl. (2 maanden oud) te Linschoten op 22 mei 1867 2 mnd oud.

6.              Teuntje Margaretha Kersbergen, geb. te Linschoten op 30 mei 1868.

7.              Cornelis Kersbergen, geb. te Linschoten op 20 jul 1871, ovl. (22 dagen oud) te Linschoten op 11 aug 1871 22 dgn oud.

8.              Cornelis Kersbergen, geb. te Linschoten op 23 sep 1872, ovl. (16 dagen oud) te Linschoten op 9 okt 1872 16 dgn oud.

9.              Teuntje Cornelia Kersbergen, geb. te Linschoten op 11 sep 1875, ovl. (6 weken oud) te Linschoten op 28 okt 1875 1 mnd oud.

 

XIIap.        Dirk Oskam, zn. van Jan Oskam (XIv) en Hendrika Zijdveld, geb. te Werkhoven op 13 mrt 1837,

           tr. (resp. 38 en 31 jaar oud) te Cothen op 20 sep 1875 met

                  Maagje Eck van, dr. van Gerrit Eck van en Jannetje Brummelen van, geb. te Cothen in jan 1844.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Jan Oskam, geb. te Cothen,

          tr. te Zeist op 6 okt 1904 met

                 Aaltje Eckxe "Eck:Aaltje", dr. van Gijsbertus Eck en Hendrika Laberweij, geb. te Zeist.

2.              Hendrika Oskam, geb. te Cothen in 1876,

         tr. met

                 Jan Ojen van, zn. van Cornelis Ojen van en Hendrina Dijk van, geb. te Cothen in 1861.

3.              Gerrit Oskam, geb. te Cothen in 1879,

         tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 20 jaar oud) te Wijk bij Duurstede op 22 aug 1907 met

                 Maria Otten, dr. van Wouter Otten en Jannetje Zijtveld, geb. te Zeist in 1887.

4.              Jannigje Oskam, geb. te Cothen in 1881,

         tr. met

                 Dirk Laar van, zn. van Willem Laar van en Hilligje Dorrestein, geb. te Leersum in 1880.

5.              Cornelis Oskam, geb. te Cothen op 29 mei 1886 akte 10.

 

XIIaq.        Elisabeth Oskam, dr. van Jan Oskam (XIv) en Hendrika Zijdveld, geb. te Werkhoven op 22 okt 1840,

          tr. (22 jaar oud) te Werkhoven op 26 feb 1863 met

                 Johannes Kruijf

                 Uit dit huwelijk 15 kinderen:

 

1.              Alida Kruijf, geb. te Cothen op 2 mei 1863 akte 7.

2.              Hendrica Kruijf, geb. te Cothen op 21 apr 1864 akte 9.

3.              Willem Kruijf, geb. te Cothen op 20 mrt 1866 akte 9.

4.              Hendrika Kruijf, geb. te Cothen op 24 mrt 1868 akte 5.

5.              Jan Kruijf, geb. te Cothen op 20 mrt 1869 akte 8.

6.              Jan Kruijf, geb. te Cothen op 4 jul 1870 akte 17.

7.              Hendrika Kruijf, geb. te Cothen op 3 okt 1871 akte 22.

8.              Maagje Kruijf geb. te Cothen op 13 dec 1872 akte 32.

9.              Maria Kruijf, geb. te Cothen op 18 mrt 1874 akte 9.

10.            Elisabeth Kruijf geb. te Cothen op 19 okt 1875 akte 22.

11.            Dirk Kruijf, geb. te Cothen op 5 dec 1876 akte 25.

12.            Jannetje Kruijf, geb. te Cothen op 14 jan 1878 akte 2.

13.            Cornelis Kruijf, geb. te Cothen op 7 jan 1881 akte 1.

14.            Everijntje Kruijf, geb. te Cothen op 18 jul 1884 akte 19.

15.            Johannes Kruijf, geb. te Cothen op 25 okt 1885 akte 14.

 

XIIar.         Erris Oskam, zn. van Jan Oskam (XIv) en Hendrika Zijdveld geb. te Werkhoven in 1848, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Bunnik 80 jr oud op 25 jan 1928 Akte 3,

          tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Werkhoven op 6 jan 1871 met

                 Hendrika Zwana Lagerweij, dr. van Nicolaas Lagerweij en Roziena Lokhorst, geb. te Werkhoven in 1849,

                 ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te Driebergen‑Rijsenburg Akte No 43 op 22 apr 1937 89 jr oud.

 

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Rosina Oskam, geb. te Wijk bij Duurstede wonende te Werkhoven op 11 jun 1871 akte 43,

          tr. (resp. 20 en ongeveer 23 jaar oud) te Houten Akte No 10 op 11 dec 1891 met

                  Wouter Lee van der, zn. van Jan Lee van der en Cornelia Otterloo, geb. te Bunnik in 1868.

2.              Jan Oskam, geb. te Werkhoven in 1874,

          tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) te Houten op 23 nov 1900 met

                 Marrigje Hoogendoorn, dr. van Maarten Hoogendoorn en Dirkje Stijsiger, geb. te Houten in 1878.

3.              Nicolaas Oskam, geb. te Wijk bij Duurstede op 2 feb 1874 Akte No 6,

          tr. (resp. 25 en ongeveer 22 jaar oud) te Doorn op 23 nov 1899 Akte No 11 met

                 Angenita Veldhuizen, dr. van Gijsbertus Veldhuizen en Angenita Hildebrand, geb. te Doorn in 1877.

4.              Erris Hendricus Oskam, geb. te Wijk bij Duurstede in 1876 akte 17,

          tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) te Wijk bij Duurstede op 31 mei 1901 Akte No 2 met

                 Aartje Hoogendoorn, dr. van Maarten Hoogendoorn en Dirkje Stijsiger, geb. te Houten in 1881.

5.              Hendrika Zwana Oskam, geb. te Wijk bij Duurstede op 7 okt 1877 akte 83.

6.              Hendrica Zwana Oskam, geb. te Wijk bij Duurstede in 1878,

         tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 21 jaar oud) te Houten op 25 sep 1896 Akte No 8 met

                 Melis Dissel, zn. van Hendrik Dissel en Gijsberta Leersum van, geb. te Leersum in 1875.

7.              Maria Wilhelmina Oskam, geb. te Wijk bij Duurstede in 1881,

         tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 28 jaar oud) te Houten op 9 dec 1906 Akte No 2 met

                 Willem Lee van der, zn. van Aart Lee van der en Neeltje Donselaar van, geb. te Langbroek in 1878.

8.              Elisabeth Oskam, geb. te Wijk bij Duurstede op 1 jan 1882 akte 2.

9.              Floris Oskam, geb. te Wijk bij Duurstede in 1884,

         tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 40 jaar oud) (1) te Zeist op 17 apr 1919 Akte 32 met

                 Engelina Wilhelmina Bakkenes, dr. van Aart Bakkenes en Arnolda Christina Cousijn, geb. te Woudenberg in 1879.

         tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 32 jaar oud) (2) te Utrecht op 26 mei 1910 Akte No 335 met

                 Johanna Erkener, dr. van Johann Erkener en Geertruida Catharina Montauban, geb. te Zeist in 1878.

10.            Maagje Oskam, geb. te Houten in 1886,

         tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 26 jaar oud) te Driebergen op 27 feb 1908 Akte No 2 met

                 Steven Essen van, zn. van Hijmen Essen van en Dirkje Hoef van de, geb. te Driebergen in 1882.

11.            Everijntje Oskam, geb. te Houten in 1890,

         tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 22 jaar oud) te Bunnik op 16 jan 1908 Akte No 1 met

                 Jacob Johannes Touw, zn. van Willem Cornelis Touw en Souwtje Hoolwerff van, geb. te Den Helder in 1886. .

 

XIIas.        Florus Jansen Oskam, zn. van Jan Oskam (XIv) en Hendrika Zijdveld, geb. te Werkhoven in 1849, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Bunnik Akte No 14 op 30 mei 1912 63 jr oud,

           tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 23 jaar oud) te Vleuten op 14 dec 1876 Akte 6 met

                 Cornelia Verweij, dr. van Bastiaan Verweij en Sijtje Stam van, geb. te Vleuten in 1853, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Bunnik op 2 feb 1912.

 

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Sijtje ( Lijtje) Oskam, geb. op 11 apr 1878, ovl. (36 jaar oud) op 7 apr 1915,

          tr. (resp. 20 en 28 jaar oud) te Bunnik op 30 mrt 1899 met

                 Gijsbertus 't Hoenderdaal van, zn. van Adrianus 't Hoenderdaal van en Elisabeth Schieveen, geb. te Bunnik op 30 dec 1870.

2.              Florus Jansen Oskam, geb. te Odijk in 1879,

          tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 25 jaar oud) te Utrecht op 19 aug 1915 met

                 Aartje Vossestein, dr. van Wijnand Vossestein en Jannetje Bos, geb. te Woudenberg in 1890.

3.              Bastiaan Oskam, geb. te Odijk op 5 aug 1880 akte 10,

          tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) te Jutphaas op 31 okt 1907 met

                 Maria Leeuwen van, dr. van Reinier Leeuwen van en Gerrigje Rooy, geb. te Jutphaas op 16 aug 1884.

4.              Willem Oskam geb. te Odijk op 20 aug 1881, ovl. (26 jaar oud) te Maarn op 25 mei 1908,

          tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Hagestein op 16 feb 1905 met

                 Christina Kool, geb. te Hei‑ en Boeicop in nov 1878, ovl. (84 jaar oud) te Driebergen op 22 dec 1962.

5.              Hendrika Oskam, geb. te Bunnik op 9 okt 1882.

6.              Cornelia Oskam, geb. op 7 okt 1884, ovl. (47 jaar oud) te Woudenberg op 21 jun 1932, volgt XIIIab 

7.              Dirk Oskam, geb. te Bunnik op 29 aug 1887, ovl. (9 maanden oud) te Bunnik op 25 jun 1888.

8.              Petrus Marcelis Oskam, geb. te Bunnik op 29 aug 1887.

9.              Jannigje Oskam, geb. te Bunnik op 21 apr 1889,

         tr. (resp. 26 en ongeveer 28 jaar oud) te Utrecht op 19 aug 1915 met

                 Teunis Vossestein, zn. van Wijnand Vossestein en Jannetje Bos, geb. te Woudenberg in 1887.

10.            N.N. Oskam, geb. en ovl. te Bunnik op 21 apr 1889.

 

XIIat.         Floris Ernst Oskam, zn. van Arie Oskam (XIw) en Wilhelmina Hoenderdaal, geb. te Houten in 1850,

           tr. (resp. ongeveer 42 en ongeveer 23 jaar oud) te Houten op 28 apr 1892 met

                 Maria Legemaat, dr. van Teunis Legemaat en Jenneke Ginkel van, geb. te Houten in 1869.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Arie Gijsbertus Oskam, geb. te Houten in 1894,

          tr. (resp. ongeveer 24 en 25 jaar oud) te Langbroek op 30 mei 1918 met

                Jannigje Dijk van, dr. van Reijer Dijk van  en Hendrika Geer van de, geb. te Langbroek op 7 jan 1893.

 

XIIau.        Everdina Oskam, dr. van Anthonie Oskam(XIy) en Hendrikje Bosch van den, geb. te Ruwiel in 1854,

          tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 24 jaar oud) te Loenersloot op 23 apr 1875 met

                Jan Haan dex, geb. te Ruwiel in 1851.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Anton Haan de, geb. te Abcoude‑Proostdij op 19 nov 1881.

 

XIIav.        Jacobus Oskam, zn. van Anthonie Oskam (XIy) en Hendrikje Bosch van den, geb. te Ruwiel in 1849,

           tr.(1) met

                 Steintje Oskam, dr. van Ernst Oskam (XIt) Bouwman 1832) en Johanna Adriana Verweij

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

                 Jacobus Oskam,

          tr. (resp. ongeveer 23 en 20 jaar oud) (2) te Laagnieuwkoop op 25 okt 1872 met

                 Fijtje Hoogendoorn geb. te Kockengen op 11 mei 1852, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) in 1889 37 jr oud.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Antonie Oskam, geb. te Laagnieuwkoop in 1873,

         tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) te Bergambacht op 5 apr 1894 akte 8 met

                 Anna Oskam, dr. van Jan Oskam (XIIba) en Teuntje Gier de, geb. te Bergambacht in 1872, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op 14 dec 1933.

2.              Hendrik Oskam, geb. te Lopik in 1875,

         tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) te Zevenhoven op 30 mrt 1899 akte 1 met

                 Kornelia Horst van der, dr. van Joost Horst van der en Geertje Geer van de, geb. te Zevenhoven in 1875. .

3.              Jan Oskam, geb. te Lopik in 1876,

         tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Breukelen ‑Nijenrode op 30 mrt 1900 met

                 Gijsbertha Hoogendoorn, dr. van Hendrik Hoogendoorn en Aaltje Lange de, geb. te Ruwiel in 1878.

4.              Marretje Oskam, geb. in 1879,

        tr. met

                  Floris Oskam, zn. van Florus Oskam (XIIag) en Niesje Doornenbal.

 

XIIaw.       Bartholomeus Corneliszn Hofland Oskam, zn. van Cornelis Adriaansz Oskam (XIac) en Maria Bartholomeusdr Hofland,

                geb. te Lekkerkerk op 6 dec 1810, ged. op 15 dec 1810, Bouwman. Heemraad en gemeenteraadslid te Zuidbroek, ovl. (67 jaar oud) te Bergambacht op 5 aug 1878,

           tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) te Zuidbroek op 12 dec 1834 akte 1 met

                Teuntje Dirksdr Rooken, dr. van Dirk Rooken en Dijna Verwaal, geb. te Zuidbroek Berkenwoude op 30 dec 1804,

                ged. te Zuidbroek op 6 jan 1805, ovl. (58 jaar oud) te Bergambacht op 13 jul 1863.

 

                 "      Fiches Mormonen (CBG).
"      Kwartierstaat Broeren, oa in Gens Nostra XXXIV (1979).
"      Betreffende de relaties Oskam en Van Doorn: Het Woerdense en Zegveldse geslacht van Doorn en de Kwartierstaat van Doorn door Z. Van Doorn in Gens Nostra XIX (1964).
"      Betreffende Wijntje Dirks Oskam (1672), zie: Kwartierstatenboek XI, Prometheus.
"      Betreffende de relaties Oskam en Blanken: dhr. Jan Blanken.
"      Betreffende de relaties Oskam en Verweij: dhr. Lex Jansze, zie ook The Lex Jansze Family Homepage
.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Dirk Oskam, geb. te Zuidbroek op 19 mrt 1837, ovl. (78 jaar oud) te Bergambacht op 4 feb 1916, volgt XIIIac 

 

XIIax.        Neeltje Oskam, dr. van Cornelis Adriaansz Oskam (XIac) en Maria Bartholomeusdr Hofland, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel (te Bergambacht) in 1813 (1812),

                 ovl. (ongeveer 31 jaar oud) op 5 okt 1844,

         tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 33 jaar oud) te Bergambacht op 11 apr 1840 akte 6 met

                 Hendrik Schouten, zn. van Jacob Hendriks Schouten en Lena Bak, geb. te 's Heeraartsberg en Bergambacht (te Bergambacht) in 1807,

                 Bouwman, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op 17 jun 1872.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jacob Schouten geb. te Bergambcht op 1 nov 1841, ovl. (64 jaar oud) te Gouderak op 21 jun 1906, volgt XIIIad 

 

XIIay.        Adrianus Oskam, zn. van Cornelis Adriaansz Oskam(XIac) en Maria Bartholomeusdr Hofland, geb. te Ouderkerk a/d Amstel op 23 mrt 1818,

                 ovl. (67 jaar oud) te Bergambacht op 21 nov 1885,

            tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) te Berkenwoude op 20 mei 1843 akte 3 met

                Jannigje Berkouwer, dr. van Aris Berkouwer en Geertje Johannese Johannisse, geb. te Berkenwoude op 22 jan 1822, ovl. (88 jaar oud) te Bergambacht op 3 jun 1910.

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Cornelis Oskam, geb. te Berkenwoude op 22 mrt 1844, ovl. (75 jaar oud) te Berkenwoude op 23 dec 1919, volgt XIIIae 

2.              Geertje Oskam, geb. te Berkenwoude op 30 aug 1846, ovl. (62 jaar oud) te Bergambacht op 11 nov 1908, volgt XIIIaf 

3.              Aris Oskam, geb. op 23 apr 1849, volgt XIIIag.

4.              Maria Oskam, geb. te Berkenwoude op 14 aug 1851, volgt XIIIah 

5.              Neeltje Oskam, geb. te Berkenwoude op 9 mei 1854, ovl. (73 jaar oud) te Delft op 17 sep 1927, volgt XIIIai 

6.              Aaltje Geertruida Oskam, geb. te Berkenwoude op 22 dec 1856, volgt XIIIaj 

7.              Arie Oskam, geb. te Berkenwoude op 28 okt 1859, volgt XIIIak 

8.              Jannigje Cornelia Oskam, geb. te Bergambacht op 14 jul 1862, volgt XIIIal 

9.              Adrianus Oskam, geb. te Bergambacht op 23 mei 1865, ovl. (2 jaar oud) te Bergambacht op 29 feb 1868.

 

XIIaz.        Cornelis Oskam, zn. van Cornelis Adriaansz Oskam (XIac) en Maria Bartholomeusdr Hofland, geb. te Bergambacht op 7 apr 1830, ovl. (60 jaar oud) te Bergambacht op 25 aug 1890,

           tr. (beiden 25 jaar oud) te Bergambacht op 18 mei 1855 met

                 Celigje Blanken, geb. te Bergambacht op 16 jun 1829, ovl. (57 jaar oud) te Bergambacht op 3 aug 1886.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Maria Oskam, geb. te Bergambacht in 1864,

          tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 25 jaar oud) te Bergambacht op 2 mei 1895 akte 9 met

                Cornelis Jong de, zn. van Dirk Jong de en Margaretha Hofland, geb. te Bergambacht in 1870.

 

XIIba.        Jan Oskam, zn. van Maarten Oskam (XIad) en Anna Boom den, geb. te Lekkerkerk op 17 okt 1836,

           tr. (resp. 27 en ongeveer 25 jaar oud) te Lopik op 6 nov 1863 met

                 Teuntje Gier de, dr. van Johannnes Vonkz Gier de en Bastiaantje Schipper, geb. te Lopik in 1838.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Maarten Oskam, geb. in 1867, volgt XIIIam 

2.              Bastiaantje Oskam, geb. te Bergambacht in 1868,

        tr. (beiden ongeveer 33 jaar oud) te Bergambacht op 10 okt 1901 akte 21 met

                 Dirk Blanken, zn. van Johannes Blanken  en Gerighe Dam van, geb. te Ouderkerk in 1868.

3.              Anna Oskam, geb. te Bergambacht in 1872, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op 14 dec 1933,

        tr. met

                  Antonie Oskam, zn. van Jacobus Oskam (XIIav) en Fijtje Hoogendoorn.

4.              Johannes Oskam, geb. te Bergambacht in 1875,

        tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 13 jaar oud) te Polsbroek op 26 okt 1900 met

                  Adriana Kok, geb. te Polsbroek in 1887.

 

XIIbb.        Willem Oskam, zn. van Maarten Oskam (XIad) en Anna Boom den, geb. te Lekkerkerk op 18 dec 1839,

           tr. (resp. 25 en ongeveer 22 jaar oud) te Bergambacht op 4 mei 1865 akte 7 met

                 Maria Blanken, dr. van Arie Blanken en Neeltje Oskam, geb. te Bergambacht in 1843.

             

                                Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Anna Oskam, geb. te Bergambacht in 1875,

         tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) te Bergambacht op 9 jun 1898 akte 15 met

                 Adrianus Oskam, zn. van Ari Oskam en Anthonia Pol van der, geb. te Reeuwijk in 1873.

2.              Janna Maria Oskam, geb. te Bergambacht in 1878,

         tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 25 jaar oud) te Bergambacht op 12 okt 1899 akte 19 met

                 Adrianus Stuurman, zn. van Pieter Paulus Stuurman en Pietertje Kentie, geb. te Ammerstol in 1874.

3.              Jan Oskam, geb. te Bergambacht in 1880,

         tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 27 jaar oud) te Benschop  Utr op 4 jun 1908 akte 11 met

                Sijgje Vliet van, dr. van Marinus Vliet van en Jannigje Schep, geb. te Benschop  Utr in 1881.

4.              Cornelis Oskam, geb. te Bergambacht in 1881,

         tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 19 jaar oud) te Bergambacht op 7 nov 1901 akte 23 met

                 Annigje Bak, dr. van Arie Bak en Elizabeth Roest, geb. te Bergambacht in 1882.

 

XIIbc.        Lijsbeth Oskam, dr. van Adrianus Oskam (XIag) en Sijgje Bode, geb. te Bergambacht in 1863,

           tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) te Bergambacht op 21 apr 1887 akte 6 met

                 Pieter Zoest, zn. van Jan Pieter Zoest van en Neeltje Knoop, geb. te Lekkerkerk in 1861.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jan Zoest, geb. te Lekkerkerk in 1891, ovl. (minder dan één jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 0 op 19 jan 1891 Aktenummer: 2.

 

XIIbd.        Aaltje Oskam, dr. van Adrianus Oskam(XIag) en Sijgje Bode, geb. te Bergambacht in 1865,

         tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) te Bergambacht op 26 apr 1889 akte 13 met

                 Pieter Boer, zn. van Hendrik Boer en Trijntje Stolker, geb. te Bergambacht in 1863.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Adriana Boer geb. te Hilligersberg op 18 jun 1896 Akte 127.

2.              Geertje Boer, geb. te Hilligersberg op 16 jun 1898 Akte 117.

3.              willem Boer, geb. te Hilligersberg op 18 aug 1900 Akte 182.

 

XIIbe.        Bastiaantje Oskam, dr. van Adrianus Oskam (XIag) en Sijgje Bode, geb. te Bergambacht in 1867,

           tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) te Bergambacht op 30 jan 1891 Akte 5 met

                 Arie Dingeman Rietveld, zn. van Arie Dingeman Rietveld en Lijsje Bovekerk, geb. te Noordeloos in 1870.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Adriana Rietveldxe "Rietveld:Adriana *1900", geb. te Hilligersberg op 2 jun 1900 Akte 121.

 

XIIbf.         Gerrit Hee van der, zn. van Bastiaan Hee van der en Marrigje Oskam (XIai) , geb. te Bergambacht op 15 okt 1850, aannemer,

           tr. (resp. 23 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Ammerstol op 19 sep 1874 Aktenummer: 5 met

                 Jacoba Johanna Hendrika Vos de, dr. van Huibert Vos de en Sijgje Kok, geb. te Ammerstol in 1850,

                 ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Ammerstol op 27 dec 1887 Aktenummer: 24.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Marrigje Hee van der, geb. te Ammerstol in 1875,

          tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 23 jaar oud) te Ammerstol op 15 nov 1893 Aktenummer: 8 met

                 Dirk Jacob Jong de, zn. van Pieter Jong de en Annigje Ooms, geb. te Ammerstol in 1870.

2.              Gerdina Hee van der, geb. te Ammerstol op 23 okt 1888 Aktenummer: 26 (doodgeb.).

 

                 Gerrit Hee van der,

          tr. (resp. 41 en ongeveer 44 jaar oud) (2) te Zutphen op 12 okt 1892 Aktenummer: 95 met

                 Gerharda Brouwer, dr. van Berend Brouwer en Gerrigje Linde van der, geb. te Oldemarkt in 1848,

                 (Gerharda

          tr.(2) met

                 Gerrit Gerrit Jan Dulmerhorst).

               .

 

XIIbg.        Fijgje Hee van der, dr. van Bastiaan Hee van der en Marrigje Oskam (XIai)  geb. te Bergambacht op 24 feb 1857,

                 ovl. (70 jaar oud) te 's‑Heeraartsberg en Bergambacht op 18 nov 1927 Aktenummer: 43,

           tr. (resp. 23 en ongeveer 27 jaar oud) te Bergambacht op 7 okt 1880 Aktenummer: 17 met

                 Cent Nieuwpoort, zn. van Martinus Nieuwpoort en Marrigje Pijl, geb. te Streefkerk in 1853, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te 's‑Heeraartsberg 

                 en Bergambacht op 27 nov 1910 Aktenummer: 56.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Cornelia Nieuwpoort, geb. te Bergambacht in 1885,

         tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) te Bergambacht op 2 jul 1909 Aktenummer: 18 met

                 Willem Kok, zn. van Willem Kok en Anna Kaatje Toom den, geb. te Bergambacht in 1885.

2.              Marrigje Nieuwpoort, geb. te Bergambacht in 1881,

         tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 30 jaar oud) te Bergambacht op 19 mei 1905 Aktenummer: 15 met

                 Johan Vos de, zn. van Pieter Vos de en Aartje Jong de, geb. te Ammerstol in 1875,

                 (Johan

        tr.(2) met

                 Arijaantje Verschoor).

3.              Bastiaan Nieuwpoort, geb. in 1886, ovl. (ongeveer 7 jaar oud) te 's‑Heeraartsberg en Bergambacht op 28 jan 1893 Aktenummer: 9.

 

XIIbh.        Willem Hee van der, zn. van Bastiaan Hee van der  en Marrigje Oskam (XIai) , geb. te Bergambacht op 1 mrt 1860, boekhouder/administrateur, ovl. (63 jaar oud) te Nieuw‑Lekkerland op 31 dec 1923,

          tr. (resp. 47 en 33 jaar oud) te Bergambacht op 17 mei 1907 Aktenummer: 8 met

                 Paulina Graaf van der, dr. van Cornelis Graaf van der  en Maria Reharst, geb. te Bergambacht op 7 okt 1873, ovl. (80 jaar oud) te Alblasserdam op 18 jul 1954.

                 omdat hij wees was is hij jong naar Indië gegaan, in Atjeh-oorlog gevochten.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Bastiaan Cornelis Hee van der, geb. te Nieuw‑Lekkerland op 27 apr 1908, ovl. (71 jaar oud) te Sliedrecht op 1 jan 1980, volgt XIIIan 

2.              Maria Marrigje Hee van der, geb. te Nieuw‑Lekkerland op 8 mei 1911, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) in 1976 ?,

          tr. met

                 Dalen van

 

XIIbi.         Jan Laurens Oskam, zn. van Jan Oskam(XIam) en Neeltje Blok(XIIs) , geb. te Ijsselstein in 1860,

         tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 20 jaar oud) te Jaarsveld op 31 jan 1884 met

                Niesje Verhoef, dr. van Dirk Verhoef en Pieternella Verhoef, geb. te Jaarsveld in 1864.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Dirk Oskam, geb. te Ijsselstein in 1890,

           tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 22 jaar oud) te Vleuten op 10 aug 1922 met

                 Maria Agatha Oskam, dr. van Jacobus Oskam (XIIbl) en Jaantje Oosterom, geb. in 1900.

 

XIIbj.         Jan Willem Oskam, zn. van Floris Oskam (XIao) en Maria Agatha Renes, geb. te Jaarsveld in 1861,

           tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 6 jaar oud) te Jaarsveld op 20 jan 1888 met

                 Magdalena Beusekom van, dr. van Nicolaas Beusekom van en Janna Oosterom, geb. te Jaarsveld in 1882.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Janna Wilhelmina Oskam, geb. te Jaarsveld op 13 jul 1890,

          tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Tull en 't Waal op 10 jul 1915 met

                  Arie Overweel, geb. te Jutphaas op 14 apr 1889.

 

XIIbk.        Grietje (Grietje Oskam) Oskam (XIIbk)  dr. van Floris Oskam (XIao) en Maria Agatha Renes, geb. te Jaarsveld op 6 jun 1864 akte 34, 2.30 uur,

         tr. (resp. 22 en 35 jaar oud) (1) te Jaarsveld op 10 sep 1886 Aktenummer: 8 met

                 Willem Oskam, zn. van Dirk Oskam(p) (XIas) en Barbara Groot de  (zie XIIbn 

                 Willem werd voor de Nationale Militie ingeschreven te Benschop in 1869 voor de lichting 1870 en kreeg bij loting nr. 3.

                 Hij heeft een plaatsvervanger aangesteld die op 11-5-1870 is ingelijfd.
Gegevens Bregje Steenhuizen
.

 

                 Grietje (Grietje Oskam) Oskam (XIIbk) ,

           tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) (2) te Jaarsveld op 30 jan 1891 met

                  Gerrit Tuijl van, zn. van Jacob Tuijl van en Dirkje Benschop, geb. te Jaarsveld op 19 apr 1861, arbeider, ovl. (75 jaar oud) te Veldhuizen op 4 feb 1937.

                 . Hij werd voor de nationale Militie ingeschreven te Lopik voor 1881 en kreeg bij loting nr. 15. Gerrit is niet opgeroepen.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jacob Tuijl van, geb. te Ijsselstein in 1898,

           tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Scherpenzeel op 3 nov 1921 met

                 Gerritje Hooijer, dr. van Berend Hooijer en Willemijntje Lagemaat van de, geb. te Hoevelaken in 1899. .

 

XIIbl.         Jacobus Oskam, zn. van Floris Oskam (XIao) en Maria Agatha Renes, geb. te Lopik Capelle in 1867,

            tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 30 jaar oud) te Lopik in 1898 met

                 Jaantje Oosterom, dr. van Teunis Huiberts Oosterom en Maria Broere geb. te Lopik in 1868.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Maria Agatha Oskam, geb. in 1900,

        tr. met

                  Dirk Oskam, zn. van Jan Laurens Oskam  (XIIbi) en Niesje Verhoef

 

XIIbm.       Pieter Oskam, zn. van Steven Oskam (XIar) en Aletta Verburg, geb. te Jutphaas op 2 mrt 1869 akte 15, ovl. (56 jaar oud) te Jaarsveld op 23 feb 1926 Aktenummer: 7,

          tr. (resp. 28 en ongeveer 25 jaar oud) te Lopik op 29 okt 1897 Aktenummer: 13 met

                 Hendrikje Kers, dr. van Teunis Kers en Josina Wijngaard van den, geb. te Lopik in 1872, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Jaarsveld op 8 apr 1924 Aktenummer: 8.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Aletta Oskam, geb. te Moordrecht in 1898,

          tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) te Jaarsveld op 14 jul 1921 Aktenummer: 7 met

                 Dirk Kool, zn. van Frederik Kool en Hendrina Vor de, geb. te Hagestein in 1898.

2.              Hendrik Oskam, geb. te Moordrecht op 23 aug 1900 Akte 45.

3.              Jozina Oskam, geb. te Moordrecht op 7 nov 1902 Akte 65.

 

XIIbn.        Willem Oskam (Oskam(p)), zn. van Dirk Oskam(p) (XIas) en Barbara Groot de, geb. te Benschop  Utr (te Benschop) op 12 sep 1850 akte 46, 2.00 uur, ovl. (38 jaar oud) te Ijsselstein op 12 mei 1889,

            tr. met

                 Grietje Oskam (zie XIIbk 

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Willem Oskam, geb. in 1886,

           tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 79 jaar oud) te Vleuten op 11 dec 1908 met

                 Wilhelmina Akker den, zn. van Jacobus Akker den en Jaantje Pot, geb. te Vleuten in 1829.

2.              Barbara Maria Agatha Oskam, geb. te Ijsselstein in 1890, volgt XIIIao

 

Generatie XIII

 

 

XIIIa.         Karel Oskam, zn. van Jan Oskam (XIIb) (Smid) en Jannetje Zwart, geb. te Alblasserdam op 15 sep 1913, ovl. (68 jaar oud) te Utrecht op 2 mrt 1982,

         tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Rotterdam op 30 apr 1941 met

                 Johanna (Jo) Lagendijk, dr. van Arie Lagendijk en Maria Boender, geb. te Rotterdam op 16 apr 1916.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Gustaaf (Guus) Oskam, geb. te Utrecht op 6 jan 1954, volgt XIVa

2.              Jan Oskam, geb. te Utrecht op 19 feb 1942,

        tr. met

                 Hillegonda Jacoba Hoonhout

3.              Maria Geertruida Sijtje Oskam, geb. te Utrecht op 29 aug 1945.

4.              Arie Oskam, geb. te Utrecht op 19 feb 1948.

5.              Karel Johan Oskam, geb. te Utrecht op 23 apr 1952.

 

XIIIb.         Jan Kool  (XIIIb) , zn. van Jan Kool en Maagje Oskam (XIId) , geb. te Maartensdijk op 16 okt 1846,

          tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) te Kockengen op 27 mei 1869 met zijn nicht

                 Maria Oskam, dr. van Cornelis Oskam (XIIg) en Johanna Hoogendoorn (zie XIIIf 

 

XIIIc.         Adriana Oskam, dr. van Arie Oskam (XIIe) en Sijgje Schaik, geb. te De Meern Oudenrijn ?? op 10 nov 1854 1855,

           tr. (resp. 28 en ongeveer 35 jaar oud) te Loosduinen op 4 apr 1883 met

                Cornelis Burger, zn. van Cornelis Burger en Grietje Wit de, geb. te Lekkerkerk in 1848.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Janna Burger, geb. te Wassenaar in 1898,

           tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) te Wassenaar op 22 mrt 1922 akte 8 met

                 Willem Schie van zn. van Johannes Schie van en Margje Marel van, geb. te Veur in 1901.

 

XIIId.         Maagje Oskam, dr. van Arie Oskam (XIIe) en Sijgje Schaik, geb. te Oudenrijn op 27 apr 1863,

         tr. (resp. 20 en ongeveer 27 jaar oud) te Loosduinen op 23 apr 1884 met

                Arend Vreugdenhil, zn. van Teunis Vreugdenhil en Neeltje Staaldijnen van, geb. te Loosduinen in 1857.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Neeltje Vreugdenhil, geb. te Loosduinen in 1883,

           tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) te Loosduinen op 1 jul 1909 akte 16 met

                 Marinus Gaag, zn. van Martinus Gaag en Dirkje Vlaardingerbroek, geb. te Loosduinen in 1884.

2.              Sijgje Vreugdenhil, geb. te Loosduinen in 1889,

          tr. (resp. ongeveer 24 en 24 jaar oud) te Loosduinen op 6 aug 1913 akte 24 met

                Cornelis Arie Beveren van, zn. van Marijnis Beveren van en Alida Clasina Post geb. te Loosduinen op 1 apr 1889.

3.              Anna Vreugdenhil, geb. te Loosduinen in 1894,

          tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 20 jaar oud) te Loosduinen op 5 nov 1913 akte 43 met

                Arie Jacobus Schoenmaker, zn. van Maarten Schoenmaker en Dirkje Helena Stokdijk, geb. te Loosduinen in 1893.

4.              Margje Vreugdenhil, geb. te Loosduinen in 1898,

          tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 27 jaar oud) te Loosduinen op 30 aug 1922 akte 42 me      

                 Adrianus Marel van der, zn. van Pleun Marel van der en Teuntje Santen van, geb. te Wassenaar in 1895.

5.              Cornelis Vreugdenhil, geb. in 1900,

          tr. met

                 Adriana Hendrika Ruighaver, dr. van Jacob Pieter Ruighaver en Jannetje Kempen van, geb. in 1903.

 

 

XIIIe.         Teunis Oskam, zn. van Arie Oskam (XIIe) en Sijgje Schaik, geb. te Oudenrijn in 1853,

           tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 26 jaar oud) te Veur op 2 mei 1884 akte 3 met

                 Adriana Snijders, dr. van Leendert Snijders en Neeltje Staalduinen van, geb. te Veur in 1858.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Neeltje Helena Oskam geb. te Veur in 1888,

          tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 28 jaar oud) te Veur op 19 sep 1912 akte 13 met

                 Martinus Akker van den, zn. van Abraham Akker van den en Antje Voets, geb. te Stompwijk in 1884.

 

XIIIf.          Maria Oskam, dr. van Cornelis Oskam (XIIg) en Johanna Hoogendoorn, geb. te Kockengen op 27 mei 1849,

          tr. met haar neef

                Jan Kool (zie XIIIb 

 

                 Uit dit huwelijk 4 zonen:

1.              Jan Kool, geb. te Kockengen op 12 okt 1869.

2.              Cornelis Kool, geb. te Wilnis in 1881.

3.              Adrianus Kool, geb. te Wilnis in 1883.

4.              Teunis Kool, geb. te Wilnis in 1885.

 

XIIIg.         Jan Oskam, zn. van Cornelis Oskam (XIIg) en Johanna Hoogendoorn, geb. te Kockengen op 1 jan 1856 akte 1, Landbouwer,

             tr. (resp. 31 en ongeveer 32 jaar oud) te Zoelen op 24 jun 1887 akte 11 met

                 Geertruijda Dorrestijn, dr. van Arnoldus Dorrestijn en Geertje Blaauwendraat, geb. te Zeist in 1855.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Geertruijda Oskam, geb. te Kockengen in 1888,

         tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 48 jaar oud) te Kockengen op 22 feb 1917 akte 2 met

                 Jacobus Blom, zn. van Jan Blom en Maria Oosterom geb. te Kamerik in 1869.

2.              Cornelis Oskam, geb. te Kockengen op 19 dec 1894 akte 34,

         tr. (resp. 26 en ongeveer 26 jaar oud) te Laagnieuwkoop op 4 mei 1921 akte 4 met

                Jannetje Stam, dr. van Johannes Stam en Willemijntje Versloot, geb. te Laagnieuwkoop in 1895.

 

XIIIh.         Cornelis Oskam, zn. van Cornelis Oskam (XIIg) en Johanna Hoogendoorn, geb. te Kockengen op 17 okt 1864, ovl. (59 jaar oud) op 2 feb 1924 59 jr oud,

           tr. (beiden 25 jaar oud) (1) op 25 apr 1890 met

                 Grietje Hoogendoorn, geb. te Kockengen op 23 jul 1864, ovl. (35 jaar oud) op 14 nov 1899 35 jr oud.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Jan Oskam, geb. te Kockengen op 23 okt 1890, ovl. (77 jaar oud) te Renkum op 1 dec 1967, volgt XIVb 

2.              Cornelis Oskam, geb. op 19 jul 1892, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) in 1971 79 jr oud.

3.              Janna Oskam, geb. op 26 jul 1894, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) in 1983 89 jr oud.

4.              Johanna Oskam, geb. op 2 okt 1896, ovl. (ongeveer 2 maanden oud) in 1897 1 jr oud.

 

                 Cornelis Oskam

            tr. (resp. 37 en 26 jaar oud) (2) te Linschoten op 18 sep 1902 akte 4 met

                  Aartje Broek van den, dr. van Gerardus Jacobus Broek van den en Annigje Kersbergen, geb. te Harmelen op 2 apr 1876.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Gerardus Jacobus Oskam, geb. in 1903, volgt XIVc 

.

 

XIIIi.           Maria Johanna Oskam, dr. van Teunis Oskam (XIIi) en Trijntje Santen van, geb. te Harmelen op 22 jun 1866, ovl. (54 jaar oud) op 21 mei 1921, begr. te Harmelen Oude begraafplaats,

         tr. met

                 Jan Willem Versloot, geb. in 1900, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) in 1958 58 jr oud, begr. te Harmelen Oude Begr Pl.

 

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Cornelis Willem Versloot, geb. te Woerden op 8 dec 1891.

2.              Teunis Johannes Versloot, geb. te Woerden op 4 sep 1893.

3.              Catharina Maria Versloo, geb. te Woerden op 9 okt 1895.

4.              Willemijntje Anna Versloot, geb. te Woerden op 7 okt 1896.

5.              Adriana Margaretha Versloot, geb. te Woerden op 17 dec 1897.

6.              Maria Johanna Versloot, geb. te Woerden op 30 sep 1902.

7.              Arie Marinus Versloot, geb. te Woerden op 3 nov 1903.

8.              Anna Teuntje Versloot, geb. te Woerden op 29 sep 1906.

9.              Cornelia Wilhelmina Versloot, geb. te Woerden op 12 mrt 1908.

10.            Teuntje Jacoba Versloot, geb. te Woerden op 28 apr 1913.

 

XIIIj.           Adrianus Oskam, zn. van Teunis Oskam (XIIi) en Trijntje Santen van, geb. te Harmelen op 24 mei 1871 akte 30, ovl. (80 jaar oud) te Kamerik op 6 apr 1952 80 jr oud,

           tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Woerden op 25 mrt 1897 met

                 Bregje Eijk, geb. op 5 dec 1869, ovl. (77 jaar oud) te Kamerik op 25 okt 1947 77 jr oud.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Catharina Geertruida Oskam, geb. te Woerden in okt 1898,

         tr. (56 jaar oud) op 1 okt 1954 met

                 Jan Blok

2.              Geertruida Maria Oskam geb. in mei 1900, ovl. (3 maanden oud) in aug 1900 3 mnd oud.

3.              Teunis Oskam, geb. op 24 jun 1901, ovl. (79 jaar oud) te Allamutchi Twp [Verenigde Staten] op 17 aug 1980, volgt XIVd 

4.              Geertruida Maria Oskam, geb. te Woerden op 22 aug 1903, volgt XIVe 

5.              Pieter Oskam, geb. te Woerden op 17 jan 1905, ovl. (67 jaar oud) te Utrecht op 13 sep 1972, volgt XIVf 

6.              Adrianus Oskam, geb. op 29 jul 1909, ovl. (64 jaar oud) op 26 jul 1974, volgt XIVg 

7.              Johannes (Han, John) Oskam, geb. op 17 nov 1913, ovl. (78 jaar oud) te Chino, CA [Verenigde Staten] op 8 nov 1992, volgt XIVh .

 

XIIIk.          Corrnelis Jan Oskam, zn. van Teunis Oskam(XIIi) en Trijntje Santen van, geb. te Oudenrijn op 24 mei 1874, vanaf 1899 Dominee,

                  ovl. (64 jaar oud) te Amsterdam op 9 feb 1939 64 jr oud, begr. te Goenga,

              tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 14 jaar oud) te Goenga in 1905 met

                  Reijntje Elisabeth Straatsma, geb. op 2 sep 1890, ovl. (68 jaar oud) te Goenga op 9 feb 1959, begr. te Goenga op 13 feb 1959.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Maria (Mieke) Oskam, geb. op 17 1900,

        tr. met

                  Ypeus Egbert Hermanus (Kees) Norel

2.              Elisabeth (Bep) Oskam, geb. op 11 feb 1907, ovl. (86 jaar oud) op 6 jul 1993 86 jr oud,

        tr. met

                  Kurt Grot van, Dominee.

3.              Teunis Oskam, geb. te Aalzum op 31 jan 1909, ovl. (85 jaar oud) te Hoogeveen op 3 jul 1994, volgt XIVi 

4.              Trijntje (Nine) Oskam, geb. op 18 sep 1911, ovl. te Zuid‑Afrika [R.S.A.],

          tr. met

                 Gerard David Kammeijer, geb. in 1914, ovl. te Zuid‑Afrika [R.S.A.].

5.              Klaas Anne Oskam, geb. op 2 sep 1914, ovl. (71 jaar oud) te 's‑Hertogenbosch op 7 dec 1985, volgt XIVj 

6.              Hendrik Jacobus (Henk) Oskam, geb. op 3 mei 1918, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) in 1992 74 jr oud,

         tr. met

                 Theodora (Doortje) Werfhorst van de

 

XIIIl.           Adriana Marrigje Oskam, dr. van Teunis Oskam (XIIi) en Trijntje Santen van, geb. te Oudenrijn op 15 dec 1876, Veehoudster,

                 ovl. (87 jaar oud) te Nieuwenberg op 1 aug 1964 87 jr oud, begr. te De Meern Herv Begr. Plts,

           tr. (resp. 26 en 35 jaar oud) te Oudenrijn op 30 apr 1903 met

                 Thijmen Hamoen, zn. van Floris Hamoen en Cornelia Stam, geb. te Utrecht op 16 aug 1867, ovl. (64 jaar oud) te Utrecht op 5 aug 1932 64 jr oud.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Trijntje Hamoen,

         tr. met

                 Gerrit Leeuw de.

2.              Cornelia Hamoen, geb. te Utrecht op 29 okt 1904, ovl. (35 jaar oud) te Harmelen Oude Begr.Plts op 2 apr 1940,

         tr. (beiden 30 jaar oud) op 25 apr 1935 met

                 Gerrit Floris Heer de, geb. op 14 jul 1904, ovl. (95 jaar oud) op 8 mei 2000,

                 (Gerrit Floris

         tr.(2) met

                 Cornelia Gijsbertha Hamoen).

3.              Floris Hamoen, geb. te Utrecht op 21 jul 1909,

         tr. (25 jaar oud) op 4 apr 1935 met

                  M.J. Bemmel van

4.              Teunis Hamoen, geb. te Utrecht op 22 okt 1914,

          tr. met zijn nicht

                Trijntje Doornenbal, dr. van Pieter Doornenbal en Trijntje Oskam (XIIIm)  geb. in 1916, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op 14 apr 1993 77 jr oud. .

 

XIIIm.        Trijntje Oskam, dr. van Teunis Oskam (XIIi) en Trijntje Santen van, geb. te Oudenrijn op 26 mrt 1877, ovl. (90 jaar oud) te Vinkeveen op 21 nov 1967 90 jr oud,

           tr. met

                 Pieter Doornenbal, geb. te Vinkeveen en Waverveen op 5 feb 1871, ovl. (81 jaar oud) op 23 jun 1952 81 jr oud.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Teuntje Doornenbal, geb. op 19 sep 1906, ovl. (86 jaar oud) op 25 feb 1993 86 jr oud,

          tr. met

                  Roelof Dijk van

2.              Trijntje Doornenbal, geb. op 19 jan 1909, ovl. (5 jaar oud) op 3 jul 1914 5 jr oud, verdronken.

3.              Maria Adriana Doornenbal, geb. op 1 jun 1911, ovl. (83 jaar oud) op 1 aug 1994 80 jr oud,

          tr. met

                  Frans Overkleeft, geb. op 18 feb 1902, ovl. (56 jaar oud) op 18 aug 1958 56 jr oud.

4.              Janna Doornenbal, geb. in 1914,

          tr. met

                  N. Overkleeft

5.              Trijntje Doornenbal, geb. in 1916, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op 14 apr 1993 77 jr oud,

          tr. met haar neef

                 Teunis Hamoen, zn. van Thijmen Hamoen en Adriana Marrigje Oskam (XIIIl) 

6.              Adriana Cornelia Doornenbal, geb. op 10 jun 1919, ovl. (80 jaar oud) op 15 okt 1999, volgt XIVk 

 

 

XIIIn.         Teunis Pieter Oskam, zn. van Teunis Oskam (XIIi) en Trijntje Santen van, geb. te Oudenrijn op 31 mrt 1883,

                  ovl. (84 jaar oud) te Nijkerk op 23 jun 1967 84 jr oud, begr. te Nijkerk Alg. Bgr. Plts,

          tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) op 9 jan 1908 met

                 Anna Christina Chrisje Bemmel van, geb. op 24 jun 1885, ged. te Ijsselstein op 15 sep 1889,

                 ovl. (90 jaar oud) te Nijkerk op 23 feb 1976 90 jr oud, begr. te Nijkerk Alg. Beg. pl.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Anna Maria Oskam,

          tr. met

                  Hendrik Brink van den

2.              Trijntje Hendrica Oskam, geb. op 10 okt 1908, Onderwijzeres.

3.              Hendrik Oskam, geb. op 18 feb 1911, Expediteur.

4.              Teuntje Oskam geb. op 6 nov 1914,

           tr. met

                 Willem Kolderhof

5.              Henny Oskam, geb. op 16 sep 1923, ovl. (36 jaar oud) op 25 feb 1960 36 jr oud, begr. te De Meern Herv Beg Pl.

 

 

XIIIo.         Jannigje Fijgje Oskam, dr. van Hendrik Oskam (XIIk) en Maria Vliet van, geb. te Hoenkoop op 15 mrt 1877, ovl. (41 jaar oud) te Haastrecht op 22 jul 1918,

          tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) op 7 sep 1905 met

                  Teunis Brouwer de Koning. zn. van Jan Brouwer de Koning. en Adriana Hendrika Blanken geb. te Haastrecht op 4 jul 1875,

                  ovl. (84 jaar oud) te Haastrecht op 3 apr 1960, begr. te Haastrecht op 6 apr 1960 (Algemene Begraafplaats),

                  (Teunis

         tr.(1) met

                 van Boven.).

 

                 L.S.
Op internet las ik dat u gegevens hebt over de familie Oskam.
Ik ben op zoek naar een foto van Jannigje Fijgje Oskam, geboren 15-03-1877 te Hoenkoop en overleden 22-07-1918 te Haastrecht.
Zij is op 07-09-1905 getrouwd met Teunis Brouwer de Koning. Zij kregen 6 kinderen waarvan en nu nog 1 in leven is. Dat is mijn moeder. Zij is 08-08-1914 geboren en heeft geen herinneringen aan haar moeder. Zij was drie jaar toen haar moeder is overleden. Een foto of iets anders over haat moeder heeft zij nooit gehad. Zij zou graag een foto van haar moeder hebben. Op welke leeftijd maakt niet uit.
Jannigje Fijgje was een dochter van Hendrik Oskam geboren 15-03-1839 en Marije van Vliet geboren in 1835.
Misschien kunt u mij helpen of doorverwijzen naar iemand met een fotoarchief.
Mijn moeder is geestelijk 100% en lichamelijk 80% en nu alweer 66 jaar getrouwd met mijn nu 94 jarige vader. Ook in prima gezondheid.
Met een vriendelijke groet.
Ruud de Gruil.
R.J. de Gruil [rj.de.gruil@home.nl]
.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Adriaan Brouwer de Koning.,

         tr. met

                 K Klein

2.              Jan Brouwer de Koning., geb. te Haastrecht op 23 mrt 1906.

3.              Jan Brouwer de Koning., geb. te Haastrecht op 6 aug 1908.

4.              Hendrika Brouwer de Koning. geb. te Haastrecht op 4 jan 1909, ovl. te Gouda.

5.              Willem Brouwer de Koning., geb. te Haastrecht op 8 sep 1910.

6.              Adriana Hendrika Brouwer de Koning., geb. te Haastrecht op 29 apr 1912, ovl. te Gouda.

7.              Marie ((Rie)) Brouwer de Koning., geb. te Haastrecht op 8 aug 1914,

         tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Gouda op 27 mei 1942 met

                Johannes Cornelis ((Joop)) Gruil de, zn. van Cornelis Gruil de en Agatha Maria Goedhart., geb. te Gouda op 7 aug 1915.

.

 

XIIIp.         Jan Nap, zn. van Jan Nap (XIIn) en Kaatje Soeter, geb. te Bodegraven op 16 aug 1864, ovl. (81 jaar oud) te Gouda op 6 nov 1945,

            tr. (resp. 34 en 28 jaar oud) te Zegveld op 15 jun 1899 akte 8 met

                 Teuntje Oosterom, dr. van Gerrit Oosterom en Jaantje Hoogendoorn geb. te Kamerik op 26 sep 1870, ovl. (89 jaar oud) te Bodegraven op 12 mrt 1960.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Jan Nap, geb. te Bodegraven op 29 jul 1901.

2.              Gerrit Nap, geb. te Bodegraven op 5 aug 1902.

3.              Maria Nap, geb. te Bodegraven op 11 jul 1903,

          tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Bodegraven op 21 apr 1927 met

                 Arie Bruin de, zn. van Jan Bruin de en Gerritje Voshart, geb. te Bodegraven op 2 jul 1901.

4.              Pieter Nap geb. te Bodegraven op 14 jul 1904.

5.              Jaantje Nap, geb. te Bodegraven op 7 jan 1906.

6.              Arie Nap geb. te Bodegraven op 19 dec 1908.

 

XIIIq.         Dirk Nap, zn. van Teunis Nap (XIIp) en Krijntje Breedijk, geb. te Rietveld en de Bree woont te Bodegraven  in 1853 (19 jan 1853) vgls carola 7-1-1853,

                 Veehouder te Kamerik aan de Houtdijk, later te Barwoutswaarder Veehouder te Kamerik aan de Houtdijk, later Barwoutswaarder,

         tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 18 jaar oud) te Kamerik op 20 mrt 1874 akte 6 met

                Antje Verkuil, dr. van Dirk Verkuil en Jannigje Hogendoorn, geb. te Kamerik in 1856.

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Krijntje Nap, geb. te Kamerik op 25 aug 1874 (25 aug 1874),

          tr. (resp. 22 en ongeveer 24 jaar oud) op 20 mei 1897 akte 7 met

                 Gijsbert Verduijn zn. van Willem Verduijn en Maria Dam van, geb. te Zegveld in 1873 (30 okt 1872).

2.              Dirk Nap, geb. te Kamerik op 5 sep 1876, volgt XIVl 

3.              Jannigje (Jennigje) Nap, geb. te Kamerik op 19 mrt 1878,

         tr. (resp. 23 en ongeveer 21 jaar oud) te Woerden op 28 jun 1901 akte 12 met

                 Gerrit Otto, zn. van Johannes Hendrik Otto en Johanna Berensina Evers, geb. te Nieuwkoop in 1880, Schipper.

4.              Teunis Nap, geb. te Kamerik op 28 jun 1880, ovl. (18 jaar oud) op 15 feb 1899 18 jr oud.

5.              Gijsbertha Nap, geb. te Kamerik op 25 jul 1881, ovl. (19 jaar oud) op 27 mrt 1901 19 jr oud.

6.              Cornelis Nap, geb. te Kamerik op 31 jan 1884, ovl. (5 weken oud) te Kamerik op 6 mrt 1884.

7.              Cornelia Teuntje Nap, geb. te Kamerik op 24 jan 1885, ovl. (2 maanden oud) te Kamerik op 5 apr 1885.

8.              Cornelia Antonia Nap, geb. te Kamerik op 27 feb 1886, ovl. (47 jaar oud) te Nunspeet op 11 mrt 1933 akte 18,

        tr. (resp. 19 en ongeveer 24 jaar oud) te Woerden op 24 aug 1905 akte 23 met

                 Bastiaan Grundman (Grundmann), zn. van Antonie Korstiaan Grundman en Aaltje Radix, geb. te Woerden in 1881.

9.              Maria Nap, geb. te Kamerik op 13 dec 1888, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Utrecht in 1934.

 

XIIIr.          Arie Nap zn. van Teunis Nap (XIIp) en Krijntje Breedijk, geb. te Zegveld op 26 jun 1863, ovl. (83 jaar oud) te Bodegraven op 6 mrt 1947 83 jr oud,

          tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Bodegraven op 3 jan 1890 met

                 Marrigje Brummelen ten, dr. van Johannes Brummelen ten en Neeltje Smit, geb. te Kamerik op 26 jan 1866, ovl. (76 jaar oud) te Bodegraven op 15 apr 1942.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Krijntje Nap, geb. te Bodegraven op 19 jun 1890,

          tr. (resp. 19 en 21 jaar oud) te Bodegraven op 2 sep 1909 met

                 Dirk Donk van, geb. te Bodegraven op 23 jun 1888, Veehouder in de Bodegraafse Mije,

                 ovl. (74 jaar oud) te Bodegraven op 18 dec 1962 73 jr oud. .

2.              Neeltje Cornelia Nap, geb. te Bodegraven op 11 nov 1891,

         tr. (21 jaar oud) (1) te Bodegraven op 16 okt 1913 met

                 Willem Kastelein ovl. voor 1926 afkomstig van Zegveld.

         tr. (34 jaar oud) (2) te Zegveld op 26 aug 1926 met

                Nicolaas Hoogendoorn

3.              Teunis Nap, geb. te Bodegraven op 28 nov 1892, ovl. (40 dagen oud) te Bodegraven op 8 jan 1893.

4.              Marrigje Nap, geb. te Bodegraven op 8 dec 1893, ovl. (58 jaar oud) te Bodegraven op 14 jun 1952 58 jr oud,

         tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) te Bodegraven op 8 mrt 1917 met

                 Jan Voorsluis geb. te Schoonhoven op 16 nov 1889.

5.              Teuntje Nap geb. te Bodegraven op 14 dec 1894, ovl. (101 jaar oud) te Gouda op 14 feb 1996,

         tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) te Bodegraven op 15 apr 1920 vgls 15-4-1920 Gouda met

                 Bastiaan Kempx, zn. van Bastiaan Kemp en Jannigje Verweij, geb. te Nieuwkoop op 11 mei 1891,

                 Veehouder te Nieuwkoop, ovl. (80 jaar oud) te Bodegraven op 7 apr 1972.

6.              Elisabeth Nap, geb. te Bodegraven op 19 dec 1895, ovl. (74 jaar oud) op 7 feb 1970,

         tr. te Bodegraven op 1 nov 1893 met

                 Klaas Pieter Both, Veehouder te Nieuwkoop,

                 (Klaas Pieter

         tr.(2) met

                 Grietjer Blok).

7.              Maria Nap, geb. te Bodegraven op 18 jan 1897,

         tr. te Vinkeveen op 8 mrt 1894 met

                 Arie Doornebal geb. te Vinkeveen op 8 mrt 1894.

8.              Johanna Nap, geb. te Bodegraven op 10 okt 1898, ovl. (8 maanden oud) te Bodegraven op 10 jun 1899 243 dgn oud.

 

XIIIs.         Gerrit Oskam, zn. van Jan Oskam(XIIw) en Elizabeth Bouthoorn, geb. te Nieuwkoop op 13 okt 1869,

                 ovl. (59 jaar oud) te Amersfoort Leeftijd: 59 op 26 jul 1929 Aktenummer: 252,

           tr. (resp. 29 en ongeveer 20 jaar oud) te Hilligersberg Z.H. Nu Gem Rotterdam op 7 sep 1899 met

                 Johanna Reeuwijk, dr. van Klaas Reeuwijk en Cornelia Toom den geb. te Kralingen in 1879.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Cornelia Elisabeth Oskam, geb. te Rotterdam op 2 dec 1901.

 

XIIIt.          Grietje Oskam dr. van Jan Oskam (XIIw) en Elizabeth Bouthoorn geb. te Bodegraven op 18 jan 1874, ovl. (37 jaar oud) te Hilligersberg Z.H. 

                 Nu Gem Rotterdam op 26 nov 1911 37 jr oud,

           tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) te Hilligersberg Z.H. Nu Gem Rotterdam op 24 okt 1895 met

                 Herman Bogerd van den, zn. van Gerrit Jan Bogerd van den  en Cornelia Torren van der geb. te Hilligersberg Z.H. Nu Gem Rotterdam op 23 feb 1873.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Neeltje Elizabeth Bogerd van den, geb. te Hilligersberg op 26 aug 1896 Akte 163.

2.              Jan Gijsbertsen Bogerd van den, geb. te Hilligersberg op 19 aug 1897 Akte 164.

3.              Elizabeth Anna Amria Bogerd van den, geb. te Hilligersberg op 15 aug 1900 Akte 173.

 

XIIIu.         Anna Maria Oskam, dr. van Jan Oskam(XIIw) en Anna Maria Vos de, geb. te Moordrecht op 22 feb 1880 Akte 19, ovl. (50 jaar oud) te Overschie op 21 mei 1930 50 jr oud

          tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Hilligersberg Z.H. Nu Gem Rotterdam op 14 nov 1907 met

                Gijsbertus Hoogland, zn. van Marinus Hoogland en Carolina Smit geb. te Overschie op 29 apr 1882, ovl. (91 jaar oud) te Schiedam op 4 jul 1973 91 jr oud.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Marinus Jan Hoogland.

2.              Anna Maria Carolina Hoogland

3.              Maria Johanna Hoogland

4.              Carolina Anna Maria Hoogland, geb. te Schiedam op 17 jan 1908.

5.              Jan Marinus Hoogland, geb. te Schiedam op 5 nov 1912.

 

XIIIv.          Grietje Oskam, dr. van Gijsbert Oskam (XIIy) en Teuntje Weijer, geb. te Ameide op 21 dec 1873 akte 46, ovl. (21 jaar oud) te Tienhoven op 1 nov 1895 Aktenummer: 11,

           tr. te Ameide Tienhoven op 7 dec 1867 akte 6 met

                 Gijsbert Cornelis Cornelis (Gijsbert) Lomwel van (Lomwel), zn. van Gualtherus Marinus Jan Lomwel van en Cornelia Jacoba Wilhelmina Es van

               , geb. te Tienhoven (te Tienhoven Z.H) op 7 dec 1867 Aktenummer: 9.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Gijsbert Lomwel van, geb. te Tienhoven op 30 okt 1894 Aktenummer: 11.

2.              Cornelia Jacoba Wilhelmina Lomwel, geb. te Ameide op 25 dec 1892 Aktenummer: 59, ovl. (1 jaar oud) te Tienhoven op 18 mrt 1894 Aktenummer: 3.

 

XIIIw.         Alida Oskam, dr. van Gijsbert Oskam (XIIy) en Teuntje Weijer, geb. te Ameide op 8 jan 1877 akte 2, ovl. (70 jaar oud) te Tienhoven op 31 okt 1947 Aktenummer: 2,

            tr. (resp. 27 en 34 jaar oud) te Tienhoven op 3 jun 1904 akte 1 met

                 Johannis Bouwmeester, zn. van Gerrit Bouwmeester en Aartje Bruijn de, geb. te Tienhoven op 24 sep 1869.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Doodgeb. zoon Bouwmeester, geb. te Tienhoven op 28 feb 1905 Aktenummer: 1.

 

XIIIx.          Gijsbertus Willem Oskam, zn. van Gijsbert Oskam (XIIy) en Teuntje Weijer, geb. te Ameide op 9 feb 1887 akte 9,

           tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) te Ameide op 27 aug 1915 akte 8 met

                  Klazina Hendrika Diepenhorst, dr. van Frederik Diepenhorst en Jenneke Zanten van, geb. te Ameide op 11 nov 1887.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Doodgeb. dochter Oskam, geb. te Tienhoven op 2 feb 1916 Aktenummer: 3.

 

XIIIy.          Gijsbert Oskam, zn. van Floris Oskam (XIIab) en Cornelia Johanna Borst, geb. te Jaarsveld op 28 dec 1883,

          tr. (resp. 21 en ongeveer 19 jaar oud) te Rotterdam op 16 aug 1905 met

                 Christina Velde van de, dr. van Jacobus Velde van de en Maria Galen van, geb. te Rotterdam in 1886.

                 Bruidegom Gijsbert Oskam, Jaarsveld, 21.
Vader Florus Oskam.
Moeder Cornelia Johanna Borst.
Bruid Christina van de Velde, Rotterdam, 19.
Vader Jacobus van de Velde.
Moeder Maria van Galen.
Plaats Rotterdam.
Huwelijksdatum 16-08-1905
.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Floor Oskam, geb. te Rotterdam op 9 mrt 1905, volgt XIVm 

2.              Gijsberta Oskam, geb. te Rotterdam op 1 jul 1906.

 

XIIIz.         Floris Oskam, zn. van Floris Oskam (XIIab) en Cornelia Johanna Borst, geb. te Rotterdam op 4 mrt 1899,

           tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) te Rotterdam op 7 sep 1921 met

                Maria Heerik van den, dr. van Jan Heerik van den en Jacoba Bosch van den, geb. te Rotterdam op 8 nov 1901.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Cornelia Jacoba Oskam, geb. te Rotterdam op 21 mrt 1923.

2.              Jan Oskam, geb. te Rotterdam op 27 jul 1924, ovl. (67 jaar oud) te Rotterdam op 18 feb 1992, volgt XIVn 

3.              Jacoba Oskam, geb. te Rotterdam op 19 feb 1926.

 

XIIIaa.       Teunis Oskam, zn. van Florus Oskam (XIIag) en Niesje Doornenbal, geb. te Harmelen op 19 aug 1870, Bakker in Vleuten, ovl. (73 jaar oud) te Vleuten 73 jaar op 8 nov 1943,

            tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) te Vleuten op 26 apr 1893 Aktenummer: 5 met

                 Grietje Ginkel van, dr. van Jan Ginkel van en Annetje Boelen, geb. te Abcoude op 22 mrt 1866, ovl. (61 jaar oud) te Vleuten 61 jaar op 8 apr 1927.

                 Weduwe van Gijsbertus Bos.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Niesje Oskam, geb. te Vleuten op 21 sep 1894, ovl. (66 jaar oud) te Vleuten op 29 feb 1961,

          tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) te Vleuten op 14 okt 1920 met

                 Leen Selders, zn. van Hendrik Selders en Hendrikje Slagt, geb. te Vleuten op 14 mrt 1891, Aannemer, ovl. (32 jaar oud) te Vleuten 32 jaar op 12 sep 1923.

2.              Jan Christiaan Oskam, geb. te Vleuten op 19 okt 1895, Belastingambtenaar, ovl. (99 jaar oud) te Leidschendam op 11 okt 1995,

         tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) op 17 jan 1925 met

                 Cornelia Doorn, geb. te Vleuten op 25 jan 1899, ovl. (67 jaar oud) te Utrecht 67 jaar op 18 aug 1966.

3.              Floris Gijsbertus Oskam, geb. te Vleuten op 24 mei 1897, Bakker, ovl. (87 jaar oud) te Vleuten op 12 mrt 1985,

         tr. met

                  Adriana Hoogenboezem, geb. te Schiedam op 29 apr 1902

4.              Jan Oskam, geb. te Vleuten op 14 jun 1901, Bakker in de Meern, ovl. (67 jaar oud) te Vleuten 67 jaar op 3 aug 1968,

        tr. met

                 Dirkje Clazina Gerwig, geb. te Breukelen op 21 mrt 1904, ovl. (79 jaar oud) op 21 sep 1983.

5.              Annie Oskam, geb. te Vleuten op 4 sep 1902, ovl. (77 jaar oud) te Kamerik op 19 dec 1979, volgt XIVo 

 

XIIIab.       Cornelia Oskam, dr. van Florus Jansen Oskam (XIIas) en Cornelia Verweij, geb. op 7 okt 1884, ovl. (47 jaar oud) te Woudenberg op 21 jun 1932,

           tr. (resp. 23 en 32 jaar oud) te Bunnik op 17 sep 1908 met

                 Jan Alblas, zn. van Jan Alblas en Adriana Bos, geb. te Achttienhoven op 26 nov 1875.

 

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Cornelia Alblas, geb. te Bunnik op 23 jan 1905.

2.              Adriana Alblas, geb. te Utrecht op 21 jun 1909.

3.              Jannigje Alblas, geb. te Utrecht op 18 okt 1910.

4.              Jan Alblas, geb. te Utrecht op 18 apr 1912.

5.              Flora Elisabeth Alblas, geb. te Utrecht op 4 jan 1914.

6.              Annetje Alblas, geb. te Woudenberg op 26 aug 1917.

7.              Teunis Alblas geb. te Woudenberg op 20 jul 1920.

8.              Willem Alblas, geb. te Woudenberg op 11 nov 1922.

9.              Teuntje Alblas, geb. te Woudenberg op 10 mrt 1926.

10.            Bastiaan Alblas, geb. te Woudenberg op 8 mrt 1928.

 

XIIIac.       Dirk Oskam, zn. van Bartholomeus Corneliszn Hofland Oskam (XIIaw) en Teuntje Dirksdr Rooken,

                 geb. te Zuidbroek Lekkerkerk op 19 mrt 1837 Aktenummer: 1, Bouwman, wethouder te Bergambacht, Hoogheemraad van de Krimpenerwaard (1878--1895),

                 dijkgraaf van de Krimpenerwaard (1895--1910), ovl. (78 jaar oud) te Bergambacht op 4 feb 1916,

          tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Bergambacht op 11 mrt 1860 akte 5 met

                 Cornelia Blanken, dr. van Arie Ariensz Blanken en Neeltje Cornelisdr Oskam, geb. te Bergambacht op 14 sep 1834, ovl. (59 jaar oud) te Bergambacht op 7 apr 1894,

                 (Cornelia

         tr. (resp. 21 en 64 jaar oud) (2) te Bergambacht op 5 jun 1856 met

                 Paulus Casteleyn zn. van Paulus Dircksz Casteleijn en Aaltje Johannersdr Roos).

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Teuntje Oskam, geb. te Streefkerk in 1861,

          tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 24 jaar oud) te Bergambacht op 5 mei 1882 Aktenummer: 9 met

                 Jacob Hoogenboezem, zn. van Hendrik Hoogenboezem en Marrigje Kijkuit, geb. in 1858.

2.              Neeltje Paulina Oskam, geb. te Bergambacht in 1862,

          tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 26 jaar oud) te Bergambacht op 14 aug 1885 met

                  Antonie Blanken zn. van Dirk Blanken en Adriana Blanken, geb. in 1859.

3.              Arie Oskam, geb. te Bergambacht op 17 jun 1864, ovl. (80 jaar oud) te Heeraartsberg en Bergambacht op 7 jul 1944, volgt XIVp 

4.              Maria Oskam, geb. te Bergambacht in 1866,

          tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) te Bergambacht op 28 apr 1893 Aktenummer: 11 met

                 Willem Frederik Brunt, zn. van Frederik Brunt en Maaike Kooimans, geb. te Bodegraven in 1868.

5.              Dina Oskam, geb. te Bergambacht in 1872,

          tr. (ongeveer 29 jaar oud) te Bergambacht op 19 dec 1901 27 met

                 Gijsbertus Clarinus Cornelis Geijskes, zn. van Pieter Anthonie Geijskes en Geertruida Geelen, geb. te Schoonhoven in 26.

 

XIIIad.       Jacob Schouten, zn. van Hendrik Schouten en Neeltje Oskam (XIIax) , geb. te Bergambacht op 1 nov 1841, Bouwman / Sluiswachter,

                 ovl. (64 jaar oud) te Gouderak op 21 jun 1906,

             tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) op 14 okt 1864 met

                 Maria Rooken, dr. van Gijsbert Rooken en Jannetjes Walsum van, geb. te Zuidbroek op 2 mrt 1843, Sluiswachteres, ovl. (87 jaar oud) te Gouderak op 13 nov 1930.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Teunis Cornelis Schouten, geb. te Bergambacht op 26 sep 1877, ovl. (83 jaar oud) te Rotterdam op 21 apr 1961, volgt XIVq 

 

XIIIae.       Cornelis Oskam, zn. van Adrianus Oskam (XIIay) en Jannigje Berkouwer, geb. te Berkenwoude op 22 mrt 1844, ovl. (75 jaar oud) te Berkenwoude op 23 dec 1919,

            tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) te Bergambacht op 20 dec 1867 met

                  Pieternella Breedveld dr. van Jacob Joh Breedvelt en Cornelia Oskam, geb. te Bergambacht op 18 okt 1847, ovl. (57 jaar oud) te Bergambacht op 21 jan 1905.

                

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Cornelis Oskam, geb. te Bergambacht in 1883,

          tr. (resp. ongeveer 24 en minder dan één jaar oud) te Bergambacht op 4 apr 1907 akte 5 met

                 Christina Hee van der, dr. van Cornelis Hee van der en Neeltje Benschop, geb. te Bergambacht in 1907.

 

XIIIaf.        Geertje Oskam, dr. van Adrianus Oskam (XIIay) en Jannigje Berkouwer, geb. te Berkenwoude op 30 aug 1846, ovl. (62 jaar oud) te Bergambacht op 11 nov 1908,

          tr. (resp. 18 en 21 jaar oud) te Bergambacht op 25 aug 1865 met

                 Adrianus Straaten van der, zn. van Frans Straaten van der en Johanna Pieternella Heinis, geb. te Bergambacht op 1 okt 1843, Aannemer,

                 ovl. (78 jaar oud) te Bergambacht op 15 apr 1922.

 

                 Uit dit huwelijk 13 kinderen:

1.              Frans Straaten van der

2.              Maria Straaten van der, geb. te Zevenhuizen op 26 dec 1867,

           tr. (resp. 21 en 28 jaar oud) te Bergambacht op 1 feb 1889 met

                 Johannes Jacobus, geb. te Pijnacker op 28 feb 1860.

3.              Adrianus Straaten van der

4.              Johannes Straaten van der.

5.              Jan Anthony Straaten van der

6.              N.N Straaten van der, geb. en ovl. te Bergambacht op 19 jun 1877.

7.              Cornelis Straaten van der

8.              Johan Straaten van der, geb. te Bergambacht op 18 dec 1880, ovl. (16 dagen oud) te Bergambacht op 4 jan 1881.

9.              Johan Pieter Gerard Straaten van der, geb. te Bergambacht op 17 jul 1882, ovl. (84 jaar oud) te Bergambacht op 2 mei 1967.

10.            Gerard Adrianus Straaten van der

11.            Pieter Straaten van der

12.            N.N. Straaten van der, geb. en ovl. te Bergambacht op 10 sep 1887.

13.            Annigje Petronella Straaten van der, geb. te Bergambacht op 4 mei 1889, ovl. (68 jaar oud) te Nunspeet op 29 nov 1957.

 

XIIIag.       Aris Oskam zn. van Adrianus Oskam (XIIay) en Jannigje Berkouwer, geb. op 23 apr 1849,

            tr. met

                 Paulina van de Pol

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Gerradina Oskam, geb. circa 1874, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te De Bilt op 5 sep 1941,

          tr. met

                  Jan Kortland, ovl. voor 1941.

2.              Johannes Oskam, geb. te Reeuwijk in 1884,

          tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 34 jaar oud) te Rhenen op 5 aug 1915 met

                 Margaretha Cornelis, geb. te Rhenen in 1881.

                 ouders Johannes Benjamin Meijer en Wilhelmina Cornelia Baars.

 

 

XIIIah.       Maria Oskam, dr. van Adrianus Oskam (XIIay) en Jannigje Berkouwer, geb. te Berkenwoude op 14 aug 1851,

            tr. met

                Teunis Verhoog

 

                 Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.              Adriana Verhoog,

          tr. met

                 Adrianus Czn Molenaarxe "Molenaar:Adrianus".

2.              Cornelia Verhoog,

          tr. met

                 Joh. T. Scheer

3.              Jannigje Verhoog,

          tr. met

                  Pieter Pons

 

XIIIai.         Neeltje Oskam, dr. van Adrianus Oskam (XIIay) en Jannigje Berkouwer, geb. te Berkenwoude op 9 mei 1854, ovl. (73 jaar oud) te Delft op 17 sep 1927,

            tr. met

                 Leendert Hoed den ouders Gerrit den Hoed en Klaasje de Lange, geb. te Bergambacht in 1853, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Delft op 5 mei 1929.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Klaasje Hoed den, geb. te Delft op 5 nov 1877, ovl. (17 jaar oud) te Wassenaar op 3 mei 1895.

2.              Adrianus Hoed den, geb. te Hof van Delft te Delft Z.H. op 28 nov 1878.

3.              Jannigje Hoed den, geb. te Hof van Delft te Delft Z.H. op 6 okt 1880, ovl. (40 jaar oud) te Delft op 6 jun 1921.

4.              Adrianus Hoed den, geb. te Hof van Delft te Delft Z.H. op 24 aug 1883,

          tr. met

                Catharina Christina Poot, geb. te Delft in 1902.

                 ouders Cornelis Hendrik Poot en Catharina Christina Heesterman

 

XIIIaj.         Aaltje Geertruida Oskam, dr. van Adrianus Oskam (XIIay) en Jannigje Berkouwer, geb. te Berkenwoude op 22 dec 1856,

             tr. met

                 Jacob Leeden van der

 

                 Uit dit huwelijk 4 zonen:

1.              Adrianus Leeden van der 

                trouwt Maria van Dorp.

2.              Arie Teunis Leeden van der

                 trouwt Weintje van der Straaten.

3.              Johan Leeden van der

                 trouwt Elisabeth van Walsum.

4.              Pieter Leeden van der

                 trouwt Elisabeth van Dorp.

 

XIIIak.        Arie Oskam, zn. van Adrianus Oskam (XIIay) en Jannigje Berkouwer, geb. te Berkenwoude op 28 okt 1859,

            tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) te Stolwijk op 3 mrt 1882 met

                  Neeltje Lena Anker, geb. te Stolwijk op 28 nov 1862, ovl. (71 jaar oud) te Bergambacht op 2 apr 1934.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Jannigje Oskam, geb. op 26 feb 1883, volgt XIVr 

2.              Dirk Adrianus Oskam, geb. te Bergambacht op 9 jun 1887, volgt XIVs 

3.              Adrianus Dirk Oskam

 

XIIIal.         Jannigje Cornelia Oskam, dr. van Adrianus Oskam (XIIay) en Jannigje Berkouwer, geb. te Bergambacht op 14 jul 1862,

             tr. met

                  Willem Berg van den

 

                 Uit dit huwelijk één kind:

1.              3 Kinderen Berg van den.

                 Adriana van de Berg, trouwt Pieter Stuurman

                 Geertje van de Berg

                 Peter van de Berg,

                 trouwt

                 Pietertje Voorsluys.

 

XIIIam.      Maarten Oskam, zn. van Jan Oskam(XIIba) en Teuntje Gier de, geb. in 1867,

              tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) te Benschop  Utr op 14 apr 1892 met

                Jannigje Verbree, geb. te Benschop  Utr in 1869.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jan Cornelis Oskam, geb. te Bergambacht in 1894,

            tr. met

                  Aantje Oskam, dr. van Willem Oskam (XIIal) en Antonia Verweij

 

XIIIan.       Bastiaan Cornelis Hee van der, zn. van Willem Hee van der (XIIbh) en Paulina Graaf van der, geb. te Nieuw‑Lekkerland op 27 apr 1908, slager in Sliedrecht,

                ovl. (71 jaar oud) te Sliedrecht op 1 jan 1980,

          tr. met

                 Janna Deelen, geb. te Alblasserdam op 20 jun 1907, ovl. (95 jaar oud) te Sliedrecht op 28 nov 2002.

            

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Hendrina Johanna Hee van der geb. te Sliedrecht op 29 jan 1940,

         tr. met

                 Cornelis Robert Snel

2.              Willem Hee van der, geb. te Sliedrecht op 24 sep 1947, volgt XIVt

 

XIIIao.       Barbara Maria Agatha Oskam, dr. van Willem Oskam (XIIbn) en Grietje Oskamxe (XIIbk) , geb. te Ijsselstein in 1890,

            tr. met

                Cornelis 't Hoog, zn. van Pancras 't Hoog en Clasina Verdel, geb. te Veldhuizen in 1878, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) in 1962 84 jr oud.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Willem 't Hoog, geb. te Veldhuizen in 1918.

 

Generatie XIV

 

 

XIVa.         Gustaaf (Guus) Oskam, zn. van Karel Oskam (XIIIa) en Johanna (Jo) Lagendijk, geb. te Utrecht op 6 jan 1954,

             tr. (beiden 19 jaar oud) te Utrecht op 6 dec 1973 met

                  Lijntje (Lennie) Santen geb. te Utrecht op 20 aug 1954.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Edwin Ferdinand Oskam, geb. te Utrecht op 18 aug 1975.

2.              Renata Desiree Oskam, geb. te Utrecht op 22 nov 1978.

3.              Jolanda Catharina Oskam, geb. te Utrecht op 1 okt 1984.

 

XIVb.         Jan Oskam, zn. van Cornelis Oskam (XIIIh) en Grietje Hoogendoorn, geb. te Kockengen op 23 okt 1890, ovl. (77 jaar oud) te Renkum op 1 dec 1967,

            tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) (1) te Vleuten op 17 okt 1918 met

                  Magdalena Wit de, geb. te Vleuten op 23 mei 1893, ovl. (26 jaar oud) te Kockengen op 19 feb 1920.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Cornelis Oskam, geb. te Kockengen op 28 jun 1919 Op de Boerderij in Spengen No 2,

          tr. (64 jaar oud) te 's‑Graveland op 7 jun 1984 met

                  Adri Markus

 

                 Jan Oskam,

             tr. (resp. 32 en 26 jaar oud) (2) te Kockengen op 18 okt 1923 Aktenummer: 4 met

                  Johanna Maria Oosterom, dr. van Teunis Oosterom en Johanna Maria Lam, geb. te Baarn op 30 nov 1896, ovl. (36 jaar oud) te Kockengen op 8 apr 1933.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Grietje Oskam, geb. op 12 aug 1924,

          tr. met

                  Arie Eck van

2.              Teunis Oskam, geb. op 18 dec 1925, ovl. (76 jaar oud) op 27 dec 2001 76 jaar,

          tr. (ongeveer 29 jaar oud) in 1955, (gesch. in 1870) met

                 Petronella Kruijff

3.              Leentje Oskam, geb. op 22 mei 1927, ovl. (65 jaar oud) op 4 nov 1992 65 jaar,

          tr. met

                 Cornelis Lange de

4.              Jan Oskam, geb. op 20 mei 1929, ovl. (43 jaar oud) op 18 jun 1972 43 jaar.

5.              Johanna Oskam, geb. te Kockengen op 8 apr 1933 Ze woont in De Meern,

          tr. met

                  Bot

 

XIVc.         Gerardus Jacobus Oskam (XIVc) , zn. van Cornelis Oskam(XIIIh) en Aartje Broek van den, geb. in 1903,

           tr. (resp. ongeveer 24 en 23 jaar oud) te Mijdrecht op 28 apr 1927 met

                 Geertruida Maria Oskam, dr. van Adrianus Oskam (XIIIj) en Bregje Eijk (zie XIVe 

 

 

XIVd.         Teunis Oskam, zn. van Adrianus Oskam (XIIIj) en Bregje Eijk, geb. op 24 jun 1901, ovl. (79 jaar oud) te Allamutchi Twp [Verenigde Staten] op 17 aug 1980,

            tr. (27 jaar oud) op 2 okt 1928 met

                 Isabella A (Bella) Bergen van, ovl. te Springfiels, Fairfax [Verenigde Staten] op 3 feb 2000.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Adriaan Oskam, geb. op 13 jul 1929, ovl. (72 jaar oud) te Florida [Verenigde Staten] op 23 mrt 2002.

2.              Pieter Oskam, geb. op 14 okt 1931.

3.              Hans Oskam, geb. op 7 mrt 1934, ovl. (66 jaar oud) te Grandville, Kent, Michigan [Verenigde Staten] op 25 jun 2000,

         tr. (25 jaar oud) te Kamerik op 9 jun 1959 met

                 Rietje Kamermans

4.              Anthonie (Ton) Oskam, geb. op 4 nov 1941.

5.              Jan Oskam, geb. op 8 jul 1943.

6.              Robert Oskam, geb. in 1945, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) in 1985 ongeveer 40 jr oud.

7.              Margaretha Isabella (Greetje, Meg) Oskam, geb. op 14 aug 1947.

 

XIVe.         Geertruida Maria Oskam, dr. van Adrianus Oskam (XIIIj) en Bregje Eijk, geb. te Woerden op 22 aug 1903,

            tr. met

                 Gerardus Jacobus Oskam (zie XIVc 

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Aartje (Aa) Oskam, geb. op 3 aug 1929,

          tr. (29 jaar oud) op 14 mei 1959 met

                Jan Janse Geer van de.

2.              Bregje (Bep) Oskam, geb. op 11 jan 1931,

          tr. (resp. 30 en 37 jaar oud) op 29 nov 1961 met

                 Siem Wengerden, zn. van Cornelis Wengerden en Hendrica Johanna Vonk, geb. te Nieuwkoop op 27 jun 1924.

3.              Cornelis Oskam, geb. op 29 jun 1933.

4.              Adrianus Oskam , geb. op 2 okt 1935.

5.              Gerardus Jacobus (Gerard) Oskam, geb. op 15 jan 1942.

6.              Pieter Oskam, geb. op 3 mei 1944.

 

XIVf.          Pieter Oskam, zn. van Adrianus Oskam (XIIIj) en Bregje Eijk, geb. te Woerden op 17 jan 1905, ovl. (67 jaar oud) te Utrecht op 13 sep 1972 677 jr oud,

             tr. (resp. 41 en 36 jaar oud) op 2 mei 1946 met

                 Pieternella Hilgerman, geb. te Kamerik op 8 mei 1909.

 

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Adrianus Oskam, geb. te Kamerik op 19 mrt 1947, ovl. (25 jaar oud) te Woerden op 1 mei 1972 25 jr oud, begr. te Kamerik Ned. Herv. Begr.plts op 6 mei 1972.

2.              Pieter Hendrik Oskam, geb. te Kamerik op 9 feb 1950, volgt XVa 

3.              Johannes Oskam, geb. te Kamerik op 16 feb 1953, volgt XVb .

 

XIVg.         Adrianus Oskam, zn. van Adrianus Oskam (XIIIj) en Bregje Eijk, geb. op 29 jul 1909, ovl. (64 jaar oud) op 26 jul 1974 64 jr oud,

            tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 30 jaar oud) in 1933 met

                 Aaltje Wit de, geb. te Aarlanderveen op 20 jul 1902, ovl. (79 jaar oud) op 22 feb 1982 79 jr oud.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Ida Maria (Iet) Oskam, geb. te Zegveld op 21 jul 1935, volgt XVc 

2.              Adrianus Jacobus Oskam, geb. op 28 dec 1936, ovl. (62 jaar oud) in dec 1999, volgt XVd

3.              Jacob Cornelis Oskam, geb. op 26 feb 1945, volgt XVe 

 

 

XIVh.         Johannes (Han, John) Oskam, zn. van Adrianus Oskam (XIIIj) en Bregje Eijk, geb. op 17 nov 1913, ovl. (78 jaar oud) te Chino, CA [Verenigde Staten] op 8 nov 1992,

           tr. (resp. 41 en 31 jaar oud) op 9 nov 1955 met

                 Jannigje Lange de geb. te Linschoten op 5 mei 1924.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Adriaan Oskam, geb. op 28 feb 1957, volgt XVf

2.              Carolyn Oskam

3.              Gwendolyn Oskam

4.              Robert Oskam

 

XIVi.          Teunis Oskam, zn. van Corrnelis Jan Oskam(XIIIk) en Reijntje Elisabeth Straatsma, geb. te Aalzum op 31 jan 1909, ovl. (85 jaar oud) te Hoogeveen op 3 jul 1994,

            tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) op 20 mei 1936 met

                  Jetske Woersma, geb. te Wommels op 5 mei 1911, ovl. (79 jaar oud) te Hoogeveen op 30 jul 1990.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Lutske Emma Oskam, geb. te Sneek op 24 feb 1937, volgt XVg

2.              Reijntje Elisabeth Oskam, geb. te Sneek op 8 jul 1939, volgt XVh 

3.              Cornelis Jan Oskam, geb. te Groningen op 26 dec 1943, ovl. (24 jaar oud) te Groningen op 10 jan 1968, begr. te Haren op 68 1969.

4.              Elisabeth Hendrika Oskam, geb. op 3 dec 1947, volgt XVi 

5.              Ulco Foppe Oskam, geb. te Haren op 27 apr 1954.

 

XIVj.          Klaas Anne Oskam, zn. van Corrnelis Jan Oskam (XIIIk) en Reijntje Elisabeth Straatsma, geb. op 2 sep 1914,

                 ovl. (71 jaar oud) te 's‑Hertogenbosch op 7 dec 1985 71 jr oud, begr. te 's‑Hertogenbosch op 11 dec 1985,

            tr. met

                 H.J. Jenting

.

                 Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.              Elseline Oskam

2.              Dory Oskam

3.              Paula Oskam

 

 

XIVk.         Adriana Cornelia Doornenbal, dr. van Pieter Doornenbal en Trijntje Oskam (XIIIm)  geb. op 10 jun 1919, ovl. (80 jaar oud) op 15 okt 1999 80 jr oud,

            tr. met

                 N.N. Bovenkamp van den, geb. op 15 feb 1919, Kassier van de Boerenleenbank, ovl. (76 jaar oud) op 20 sep 1995 76 jr oud.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Nienke Bovenkamp van den

 

XIVl.          Dirk Nap, zn. van Dirk Nap (XIIIq) en Antje Verkuil, geb. te Kamerik op 5 sep 1876 woont Lopik 1908-1911, Schipper,

           otr. op 25 okt 1903, tr. (resp. 27 en ongeveer 24 jaar oud) te Woerden op 5 nov 1903 akte 27 met

                 Anna Elisabeth Harten van, dr. van Dirk Harten van en Magia Meesters geb. te Breukelen (te Breukelen -Nijenrode) in 1879,

                 ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Barwoutswaarder op 14 mei 1923 akte 11.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Teunis Nap, geb. op 17 sep 1917.

2.              Teunis Nap, geb. op 17 sep 1917 ???.

 

XIVm.       Floor Oskam, zn. van Gijsbert Oskam (XIIIy)en Christina Velde van de, geb. te Rotterdam op 9 mrt 1905,

            tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) te Rotterdam op 2 aug 1933 met

                 Anna Meer van der, geb. te Rotterdam op 7 dec 1909.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Christina Oskam, geb. te Rotterdam op 15 jul 1934.

 

XIVn.         Jan Oskam, zn. van Floris Oskam (XIIIz) en Maria Heerik van den, geb. te Rotterdam op 27 jul 1924, ovl. (67 jaar oud) te Rotterdam op 18 feb 1992 67 jr oud,

             tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) te Rotterdam op 29 aug 1951 met

                 Dirkje Poel van der, geb. te Rotterdam op 19 jan 1930, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam op 30 dec 1999.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Florus Oskam, geb. te Rotterdam op 21 aug 1953.

2.              Dirk Oskam, geb. te Rotterdam op 29 mrt 1957.

3.              Maria Oskam geb. te Rotterdam op 21 mrt 1960.

 

XIVo.         Annie Oskam, dr. van Teunis Oskam (XIIIaa) en Grietje Ginkel van, geb. te Vleuten op 4 sep 1902, ovl. (77 jaar oud) te Kamerik op 19 dec 1979,

           tr. (resp. 35 en 36 jaar oud) op 3 aug 1938 met

                  Johannes Hendrikus Bastmeijer, geb. te Kamerik op 13 sep 1901.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Johannes Hendrikus Bastmeijer geb. te Kamerik op 1 mrt 1941, ovl. (33 jaar oud) te Rheine [Duitsland] op 21 jul 1974,

           tr. (26 jaar oud) op 25 okt 1967 met

                 Coby Anneveld, geb. te Enschede

2.              Teunis Johannes Bastmeijer, geb. te Kamerik op 13 dec 1942,

           tr. (resp. 28 en 19 jaar oud) te Kockengen op 1 jul 1971 met

                 Willemijntje Eijk van, geb. te Kockengen op 17 okt 1951.

3.              Ada Bastmeijer, geb. te Kamerik op 2 jan 1944,

           tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Kamerik op 9 sep 1969 met

                  Henny Maatkamp geb. te Arnhem op 26 jul 1946.

 

 

XIVp.         Arie Oskam, zn. van Dirk Oskam (XIIIac) en Cornelia Blanken, geb. te Bergambacht op 17 jun 1864, Bouwman te Bergambacht [zh,nld],

                  voorzitter van de polder Bergambacht (1917--1935), ovl. (80 jaar oud) te Heeraartsberg en Bergambacht Leeftijd: 80 op 7 jul 1944 Aktenummer: 24,

           tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Lekkerkerk op 21 okt 1887 akte 26 met

                 Lijntje Graaf van der, dr. van Jacob Graaf van der en Sijgje Jager de, geb. te Lekkerkerk op 20 mrt 1866, ovl. (87 jaar oud) te Gouderak op 5 mei 1953.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Cornelia Oskam, geb. te Lekkerkerk in 1888,

           tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Bergambacht op 18 apr 1912 Aktenummer: 8 met

                 Cornelis Jong de, zn. van Jan Jong de en Margaretha Keijzer geb. te Krimpen a d IJssel in 1890. .

2.              Sijgje Oskam, geb. te Bergambacht in 1889,

           tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 26 jaar oud) te Bergambacht op 24 aug 1911 Aktenummer: 12 met

                 Berend Smalbil, zn. van Berend Smalbil en Jantje Roelfsema, geb. te Wildervank in 1885. .

3.              Dirk Oskam, geb. te Bergambacht op 21 jun 1890, ovl. (71 jaar oud) te Arnhem op 15 mrt 1962, volgt XVj

4.              Pietertje Oskam, geb. te Bergambacht in 1892,

          tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 31 jaar oud) te Bergambacht op 6 jun 1918 Aktenummer: 14 met

                 Jan Pieter Jong de, zn. van Jan Jong de en Margaretha Keijzer, geb. te Krimpen a/d Lek in 1887.

5.              Jacob Oskam, geb. te Bergambacht in 1894, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Heeraartsberg en Bergambacht op 9 jun 1948 Aktenummer: 22,

          tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 21 jaar oud) te Stolwijk op 26 mrt 1920 Aktenummer: 11 met

                 Liedewij Cornelia Wilhelmina Halljng, dr. van Hendrik Jan Halling en Mettejaantje Pietertje Dekker, geb. te Stolwijk in 1899.

6.              Adriana Oskam, geb. te Bergambacht in 1896,

          tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) te Bergambacht op 28 mrt 1918 Aktenummer: 9 met

                 Nicolaas Cornelius Dogterom, zn. van Cornelis Pieter Dogterom en Johanna Arijaantje Lijderlaan geb. te Stolwijk in 1895.

 

 

 

XIVq.         Teunis Cornelis Schouten, zn. van Jacob Schouten (XIIIad) en Maria Rooken, geb. te Bergambacht op 26 sep 1877, Bakker,

                  ovl. (83 jaar oud) te Rotterdam op 21 apr 1961,

           tr. met

                  Adriana Johanna Hak, dr. van Jacob Hak en Neeltje Dorst, geb. te Nieuwerkerk aan de Amstel op 18 okt 1882, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam op 14 mei 1938.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Hendrika Gijsberta Teuntje (Rie) Schouten, geb. te Rotterdam op 28 mrt 1920, ovl. (73 jaar oud) te Emmen op 30 okt 1993, volgt XVk 

2.              Bep Schouten.

 

XIVr.         Jannigje Oskam, dr. van Arie Oskam(XIIIak) en Neeltje Lena Anker geb. op 26 feb 1883,

           tr. met

                  Willem Jong de

 

                 Uit dit huwelijk één kind:

1.              5 Kinderen Jong de.

                 Ariaantje de Jong

                 Geertje de Jong

                 Grietje de Jong

                 Lena de Jong

                 Neeltje de Jong.

 

XIVs.         Dirk Adrianus Oskam zn. van Arie Oskam (XIIIak) en Neeltje Lena Anker, geb. te Bergambacht op 9 jun 1887,

             tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (1) te Bergambacht op 12 okt 1910 met

                  Adriana Blanken, geb. te Bergambacht op 6 sep 1886, ovl. (42 jaar oud) te Lekkerkerk op 21 dec 1928.

                 ouders Antonus Blanken en Neeltje Pauline Oskam.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Arie Antonie Oskam, geb. op 19 jul 1912, volgt XVl 

2.              Neeltje Oskam, geb. op 30 aug 1918,

           tr. met

                 Johan Rond

 

                 Dirk Adrianus Oskam,

           tr.(2) met

                 Arina Broere

               

 

XIVt.          Willem Hee van der, zn. van Bastiaan Cornelis Hee van der  (XIIIan) en Janna Deelen, geb. te Sliedrecht op 24 sep 1947,

                  slager te Barendrecht,

            tr. met

                 Jannigje Schaap, geb. te Barendrecht op 15 jan 1947.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Jannigje Hee van der, geb. te Rotterdam op 5 jul 1976, volgt XVm 

2.              Bastiaan Cornelis Hee van der, geb. te Rotterdam op 10 sep 1979,

          tr. met

                 Margaretha P.M. Beukel van den

3.              Dirk Cornelis Hee van der, geb. te Barendrecht op 10 dec 1984.

 

Generatie XV

 

 

XVa.         Pieter Hendrik Oskam, zn. van Pieter Oskam (XIVf) en Pieternella Hilgerman, geb. te Kamerik op 9 feb 1950,

           tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) op 13 feb 1975 met

                 Geertruida Petronella (Elly) Vliet van, geb. op 5 apr 1953.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Pieter Adrianus (Peter) Oskam, geb. op 28 nov 1977.

2.              Willem Nicolaas (Eelco) Oskam, geb. op 28 dec 1981.

 

XVb.         Johannes Oskam, zn. van Pieter Oskam (XIVf) en Pieternella Hilgerman, geb. te Kamerik op 16 feb 1953,

           tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) op 29 nov 1975 met

                 Maria Cornelia Kievit, geb. te Kamerik op 10 jun 1948.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Arent Jan Oskam, geb. te Bilthoven op 12 feb 1979.

2.              Petra Oskam geb. te Bilthoven op 25 jan 1981.

 

XVc.         Ida Maria (Iet) Oskam, dr. van Adrianus Oskam (XIVg) en Aaltje Wit de, geb. te Zegveld op 21 jul 1935,

           tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) te Zegveld op 18 dec 1958 met

                 Adrianus Wengerden zn. van Hendrik Wengerden en Clasina Vonk, geb. te Zevenhoven op 4 apr 1929.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Clazina Aline (Ineke) Wengerden, geb. te Zevenhoven op 13 apr 1966.

2.              Hendrika Neeltje (Henca) Wengerden, geb. te Zevenhoven op 22 mei 1969.

 

XVd.         Adrianus Jacobus Oskam, zn. van Adrianus Oskam (XIVg) en Aaltje Wit de, geb. op 28 dec 1936, ovl. (62 jaar oud) in dec 1999,

          tr. (ongeveer 23 jaar oud) in 1960 met

                 Harmina Jacoba Markus

 

                 Uit dit huwelijk 4 zonen:

1.              Ad Oskam".

2.              Martin Oskam

3.              Henk Oskam

4.              Harma Oskam

 

 

XVe.         Jacob Cornelis Oskam, zn. van Adrianus Oskam (XIVg) en Aaltje Wit de, geb. op 26 feb 1945,

           tr. (ongeveer 21 jaar oud) in 1967 met

                 Marianne Cornelia Engelina Zwol van, predikante, vanaf 1946.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Renate Oskam

2.              Edward Oskam

3.              Harald Oskam

 

XVf.          Adriaan Oskam, zn. van Johannes (Han, John) Oskamx (XIVh) en Jannigje Lange de, geb. op 28 feb 1957,

           tr. met

                 Gwen, geb. op 30 jun 1956.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Sara Oskam, geb. op 10 mei 1989.

2.              Michael Oskam, geb. op 27 dec 1990.

3.              Nathan Oskam, geb. op 31 jul 1992.

 

XVg.         Lutske Emma Oskam zn. van Teunis Oskam (XIVi) en Jetske Woersma, geb. te Sneek op 24 feb 1937,

           tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Haren op 4 sep 1963 met

                 Wouter Heuvel van den, geb. te Vught op 28 jan 1940.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Jetske Oskam, geb. te Sellingen Gem Vlagtwedde op 10 jul 1964.

2.              Johan Oskam geb. te Sellingen Gem Vlagtwedde op 28 jan 1966.

3.              Jacomine Oskam, geb. te Sellingen op 28 mei 1967.

 

XVh.         Reijntje Elisabeth Oskam, zn. van Teunis Oskam (XIVi) en Jetske Woersma, geb. te Sneek op 8 jul 1939,

            tr. (21 jaar oud) te Haren op 24 jan 1961 met

                 Roelof Hendrik Potman

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Renee Mathilde Potmanx, geb. te Nieuwer‑Amstel op 3 jan 1962.

2.              Erik Hans Potman, geb. te Naarden op 21 mrt 1963.

3.              Martin Leonard Potman, geb. te Muiderberg op 23 mei 1964.

 

XVi.           Elisabeth Hendrika Oskam, dr. van Teunis Oskam  (XIVi) en Jetske Woersma, geb. op 3 dec 1947,

            tr. met

                Julius Wolthuis

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Eveline Wolthuis

2.              Steven Wolthuis.

 

XVj.           Dirk Oskam, zn. van Arie Oskam (XIVp) en Lijntje Graaf van der, geb. te Bergambacht op 21 jun 1890, Huisarts, later KNO arts te Arnhem,

                 ovl. (71 jaar oud) te Arnhem op 15 mrt 1962,

             tr. (beiden 26 jaar oud) te Ammerstol op 26 apr 1917 Aktenummer: 4 met

                 Elizabeth Adriana Stuurman, dr. van Jilles Stuurman en Leentje Ooms, geb. te Hoenkoop op 20 apr 1891, ovl. (79 jaar oud) te Arnhem op 10 apr 1971.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Mr. Lena Oskam, geb. te s' Gravenhage op 14 feb 1918, ovl. (82 jaar oud) te Rotterdam op 20 nov 2000,

          tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Arnhem op 29 apr 1943 met

                Jan Willem Reinier Baerts, geb. te Haarlem op 11 sep 1916, Wektuigbouwkundig Ir te Heerlen, ovl. (68 jaar oud) te s' Gravenhage op 15 feb 1985.

 

XVk.          Hendrika Gijsberta Teuntje (Rie) Schouten, dr. van Teunis Cornelis Schouten (XIVq) en Adriana Johanna Hak, geb. te Rotterdam op 28 mrt 1920,

                  ovl. (73 jaar oud) te Emmen op 30 okt 1993

       , tr. met

                 Karel Zwart, zn. van Karel Zwart en Adriana Hardenbol, geb. op 10 jun 1917, ovl. (34 jaar oud) te Rotterdam op 30 nov 1951, begr. te Rotterdam Zuiderbegraafplaats

     

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Karel Zwart, geb. te Rotterdam, volgt XVI 

 

XVl.           Arie Antonie Oskam, zn. van Dirk Adrianus Oskam (XIVs) en Adriana Blanken, geb. op 19 jul 1912,

            tr. met

                 Pie Bouman

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Dirk Adrianus Oskam, geb. in 1941.

2.              Arina Oskam

 

XVm.        Jannigje Hee van der, dr. van Willem Hee van der (XIVt) en Jannigje Schaap, geb. te Rotterdam op 5 jul 1976,

            tr. met

                 Florus Willem Rhee van der, zn. van Willem Roelof Rhee van der en N N

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Willem Roelof Ruben Rhee van der, geb. te Leiden op 11 jun 2002.

2.              Jannigje ((Julia)) Rhee van der, geb. te Vlissingen op 28 feb 2005.

 

Generatie XVI

 

 

XVI.           Karel Zwart, zn. van Karel Zwart en Hendrika Gijsberta Teuntje (Rie) Schouten (XVk) , geb. te Rotterdam op 11 feb 1942, Stuurman GHV

                 Zwemonderwijzer,

          tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) op 7 sep 1967 met

                 Rosa Filadelfia Franco Baquerizo, dr. van Juan Eduardo Franco Sanchez en Rosa Emilia Baqueiriza Gimenez geb. te Equador op 30 jan 1941,

                 ovl. (42 jaar oud) te Groningen op 22 apr 1983, gecr. te Groningen op 26 apr 1983.\

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Carlos Eduardo Zwart, geb. te Emmen

2.              Emilio Lautaro Zwart, geb. te Emmen

 

 

 

                              Voor reacties mail naar j.zwart13@chello.nl

 

                                                    Terug naar de Hoofdpagina http://members.chello.nl/j.zwart13/