Kruijt            Alias Cruut  Jean Kruijt

 

 

                                                   Genealogie van Alias Cruut Jean Kruijt.

 

 

Generatie I

 

 

I.               Alias Cruut Jean Kruijt, geb. in 1430, leenman te Tormonde,

                 Jean is vermeld op blz 209 van Prometheus Kroniken nr 4 1992.

                 één zoon:

1.              Adriaan Kruijt, geb. te Rotterdam in 1465, volgt II.

 

Generatie II

 

 

II.              Adriaan Kruijt, zn. van Alias Cruut Jean Kruijt (I) (leenman te Tormonde), geb. te Rotterdam in 1465,

        tr. met N N

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jacob Adriaansz Kruijt, geb. in 1490, volgt III.

 

Generatie III

 

 

III.             Jacob Adriaansz Kruijt, zn. van Adriaan Kruijt (II) en N N, geb. in 1490,

                Jacob van Antwerpen naar Rotterdam.

        tr. met

                 N N

                
Gehuwd
.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Pieter Kruijt, geb. te Katwijk aan Zee in 1520, volgt IV.

 

Generatie IV

 

 

IV.            Pieter Kruijt, zn. van Jacob Adriaansz Kruijt (III) en N N, geb. te Katwijk aan Zee

                 zie kronieken/GVP/4 92 in 1520, haringkeurmeester,

        tr. met

                N N

                 zie kronieken/GVP/4 92.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Adriaen Kruijt, geb. te Katwijk aan Zee in 1550, volgt V.

 

Generatie V

 

 

V.             Adriaen Kruijt, zn. van Pieter Kruijt (IV) (haringkeurmeester) en N N, geb. te Katwijk aan Zee in 1550, Reder,

        tr. met

                N N

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jacob Ariens Kruijt, geb. in 1590, volgt VI.

 

Generatie VI

 

 

VI.            Jacob Ariens Kruijt, zn. van Adriaen Kruijt (V) (Reder) en N N, geb. in 1590,

         tr. (hoogstens 25 jaar oud) (1) voor 1615 met

               Grietje Willems                

               Jacob Ariens werd in 1626 met zijn vrouw lidmaat.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Hendrick Kruijt, geb. in 1615, volgt VII.

 

                 Jacob Ariens Kruijt,

        tr. (hoogstens 47 jaar oud) (2) voor 1637 met

                 Neeltje Claasdochter

        

 

                 Jacob Ariens Kruijt

         otr. (3) te Katwijk aan Zee op 2 okt 1638, kerk.huw. (resp. ongeveer 48 en ongeveer 28 jaar oud) te Katwijk aan Zee in okt 1638 met

                 Grietje Jansdr Rijn van, geb. in 1610.

     .

 

Generatie VII

 

 

VII.           Hendrick Kruijt, zn. van Jacob Ariens Kruijt (VI) en Grietje Willems, geb. in 1615, korporaal

               ,Hendrick Was 3 maal diaken in de periode 1640 1652. Wordt op de monsterrol van weerbare mannen vermeld als corporaal.

         otr. te Katwijk aan Zee op 9 jan 1638 Als zoon van Jacob Hendrikszoon en Adriana Dirksdochter, kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Katwijk aan Zee in jan 1638 met

                Leuntje Jacobsdr Zeun (Van Rijn), dr. van Jacob Cornelisz Stierlied, Zeun / van den Oever) en Pietertgen Dircksd., geb. te Katwijk aan Zee in 1614.

                

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Jacob Heyndricksz Kruyt, geb. te Catwijk op See op 17 aug 1645, ovl. (hoogstens 57 jaar oud) te Leiden voor 1703, volgt VIII.

2.              Ida Kruijt, ged. te Katwijk op 20 sep 1643.

3.              Ida Kruijt, ged. te Katwijk op 15 mrt 1648.

4.              Ariaantje Kruijt, ged. te Katwijk aan Zee op 21 nov 1649.

5.              Machteld Kruijt, ged. te Katwijk op 10 sep 1651, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op 5 jun 1739

                 zij woonde op het Zuijtend naast de oude pastorie zie: van Brakel, Notarieel Archief Katwijk dd. 2 februari 1740,

                 begr. te Katwijk 88 jarige leeftijd op 25 okt 1739 f 3,

        tr. (beiden hoogstens 24 jaar oud) te Katwijk aan Zee voor 1676 met

                 Willem Jansz Onderduijn, geb. te Katwijk aan Zee in 1652.

6.              Hendrick Kruijt, ged. te Katwijk aan Zee op 22 feb 1654.

 

Generatie VIII

 

 

VIII.          Jacob Heyndricksz Kruyt (Kruijt), zn. van Hendrick Kruijt (VII) (korporaal) en Leuntje Jacobsdr Zeun (Van Rijn), geb. te Catwijk op See op 17 aug 1645,

                ged. te Katwijk op 17 aug 1645, meester kuyper(mr cuyper) (zeilmaker), ovl. (hoogstens 57 jaar oud) te Leiden voor 1703 (voor 1695),

                Bij Hooglandsekerk.

                 Jacob is de stamvader van de "Leidse Kruijten".
Het naspeuren van een genealogie blijkt nooit klaar te zijn. Jaap Kruit uit Dordrecht heeft de genealogie van de Katwijkse Kruiten volledig op papier gezet.

                 Dat vereiste veel speurwerk en studie.In 2005 hebben Jan en Ans Kruit uit Bilthoven, met wat completeringen, de geschreven genealogie op CD Rom gezet

                 Een mooie gelegenheid deze studie op de site te zetten. Jaap,Jan en Ans, hartelijk dank hiervoor.
De Genealogie van Jacob Hzn. Cruyt bestaat uit 5 delen. Dit is deel 1
.

         tr. (resp. 24 en ongeveer 23 jaar oud) te Katwijk aan Zee op 22 mrt 1670 met

                Leentje Arents Voys de, dr. van Arent (Ary) Jansz Voys de en Neeltje Bastiaans Verdoes, geb. circa 1647, begr. te Leiden op 29 dec 1703

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Hendrick Jacobsz Kruyt, geb. te Catwijk op See in 1671, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Leiden op 8 nov 1719, volgt IX.

2.              Johannes Kruijt, ged. te Leiden op 15 okt 1673 (Mare kerk).

3.              Neeltge Kruyt, ged. te Leiden op 12 aug 1676 (Pieterskerk), ovl. (hoogstens 6 jaar oud) voor 30 mei 1683.

4.              Apleunia / Apollonia / Leuntje Kruyt, ged. te Leiden op 2 mrt 1681 (Hooglandse kerk).

5.              Neeltjen Cruyd, ged. te Leiden op 30 mei 1683 (Hooglandse kerk), ovl. overl. tussen 24-9-1684 en 30-9-1684.

 

Generatie IX

 

 

IX.            Hendrick Jacobsz Kruyt, zn. van Jacob Heyndricksz Kruyt (VIII) (meester kuyper(mr cuyper)) en Leentje Arents Voys de, geb. te Catwijk op See in 1671

                 j.m. van Katwijk aan Zee (zie Ondertr. Reg.Leiden BB fol. 74 v), Meester Kuyper, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Leiden op 8 nov 1719,

        tr. (resp. ongeveer 24 en 22 jaar oud) te Leiden op 6 mei 1695 met

                 Elisabeth Jans ((Lysbeth)) Hoffstede van, dr. van Jan Hoffstede van en Adriaantje Jorisse Vis van de, geb. te Rijswijk op 30 okt 1672.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Jacobus Kruyt, ged. te Leiden op 15 jul 1696, volgt X.

2.              Johannes Kruyt, ged. te Leiden op 23 mrt 1698 (Mare kerk).

3.              Helena Kruyt, ged. te Leiden op 8 aug 1700 (Mare kerk), begr. te Leiden op 14 jun 1710 (Bolwerk).

4.              Hendrick Kruyt, ged. te Leiden op 5 sep 1706 (Mare kerk), kuipersknecht,

          tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) te Leiden op 1 dec 1730 met

                 Elisabeth Louweriere van, dr. van Jacobus Louweriere van de en Catharina Vlieth, ged. te Leiden op 21 feb 1706 (Mare kerk).

5.              Johannes Kruyd, ged. te Leiden op 13 apr 1710 (Mare kerk), begr. te Leiden op 7 jun 1710 (Bolwerk).

 

Generatie X

 

 

X.             Jacobus Kruyt, zn. van Hendrick Jacobsz Kruyt (IX) (Meester Kuyper) en Elisabeth Jans ((Lysbeth)) Hoffstede van, ged. te Leiden op 15 jul 1696 (Mare kerk), Schippersknecht,

          tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) te Leiden op 2 mei 1721 met

                 Maartje (Maria) Joppe Noo(d)t van, dr. van Job Noot, geb. te Valkenburg in 1698, begr. te Leiden op 26 apr 1755.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Hendrick Jacobs Kruyt, ged. te Leiden op 16 jun 1722, begr. te Leiden op 3 feb 1753, volgt XIa.

2.              Job Kruyt, ged. te Leiden op 16 mrt 1724 Hooglandse kerk), begr. te Leiden op 24 jun 1724 (Bolwerk).

3.              Job Jacobs Kruyt, ged. te Leiden op 1 mei 1725, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) te Leiden in 1759, volgt XIb.

4.              Johannes Kruyt, ged. te Leiden op 13 jan 1728 (Hooglandse kerk), begr. te Leiden op 8 jan 1729 (Bolwerk).

5.              Marijtje Kruyt ged. te Leiden op 17 jan 1731 (Hooglandse kerk).

 

Generatie XI

 

 

XIa.          Hendrick Jacobs Kruyt, zn. van Jacobus Kruyt (X) en Maartje (Maria) Joppe Noo(d)t van, ged. te Leiden op 16 jun 1722 (Hooglandse kerk), koperslager(sknecht),

                begr. te Leiden op 3 feb 1753 (Papegaays Bolw.),

         otr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) te Leiden op 3 mei 1745 met

                Susanna Laan van der, dr. van Ary Laan van der en Jannetje Colet, ged. te Leiden op 22 dec 1722 (Hooglandse kerk), begr. te Leiden op 30 okt 1784.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Jannetje Kruyt, ged. te Leiden op 13 apr 1746 (Pieterskerk), ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Leiden op 30 nov 1826,

           otr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) te Leiden op 21 apr 1769 met

                Teunis Mensink, geb. te Graafschap Zutphen van Wikipedia

 

                 De grafelijkheid in dat noordelijke Hamaland werd in augustus 1046 door koning Hendrik III aan de bisschop van Utrecht geschonken, nadat de voorgaande rijksonmiddellijke graaf, Godfried 'met de Baard', hertog van Opperlotharingen uit het gravenhuis Verdun, wegens rebellie was afgezet. Godfried was er de opvolger geweest van zijn vader, Gozelo I hertog van Nederlotharingen (overleden in april 1044), die er op zijn beurt zijn broer Godfried 'de Vredestichter', van 1012 tot zijn dood in 1023 ook hertog van Nederlotharingen, was opgevolgd. Waarschijnlijk heeft 'de Vredestichter' zijn rechten ontleend aan zijn (kinderloos gebleven) huwelijk met een kleindochter van de beruchte gravin Adela van Hamaland, een dochter namelijk van Adela's zoon uit eerste huwelijk graaf Diederik (overleden in 1017 of 1018) in 1744, koetsier

 

               . Uit dit huwelijk 7 kinderen.

2.              Jacobus Kruyt, ged. te Leiden op 13 mrt 1748, begr. op 9 dec 1789, volgt XIIa.

3.              Catharina Kruyt, ged. te Leiden op 30 apr 1750 (Hooglandse kerk), begr. te Leiden op 30 mrt 1817.

4.              Suzanna Kruyd ged. te Leiden op 25 jul 1752 (Hooglandse kerk).

                 volgt Vc.

 

XIb.          Job Jacobs Kruyt, zn. van Jacobus Kruyt (X) en Maartje (Maria) Joppe Noo(d)t van, ged. te Leiden op 1 mei 1725 (Hooglandse kerk), Meester kleermaker,

                ovl. (ongeveer 33 jaar oud) te Leiden in 1759, begr. te Leiden op 11 jun 1759,

            otr. (resp. ongeveer 20 en 25 jaar oud) te Leiden op 3 jul 1745 met

                Jannetje / Annetje Berg van den, dr. van Jacobus Berg van den en Rebecca Jillise Krot de (Van de Krot)., geb. te Leiden op 23 jul 1719.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Maartje Kruyt, geb. te Leiden op 26 dec 1745 (Mare kerk), begr. te Leiden op 18 dec 1752 (Papegaays Bolw.).

2.              Rebecca Kruyt, geb. te Leiden op 17 mei 1747 (Pieterskerk),

         otr. (resp. 20 en 21 jaar oud) op 11 sep 1767 getuigen: (getuige(n): zijn moeder Marijtje Letto en haar moeder Jannetje van den Berg) met

                 Jacob Lardee, zn. van Pierre Lardee en Maria Lucia Letot de (Maria Letto)., geb. te Leiden op 1 feb 1746,

                 ged. te Leiden op 2 feb 1746 (Waalse kerk), lakenwever.

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen.

3.              Job Kruyt, ged. te Leiden op 28 jan 1750, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te  Batavia op 1 jun 1785, volgt XIIb.

4.              Hendrikje Kruyt, geb. te Leiden op 26 dec 1751 (Mare kerk), begr. te Leiden op 2 jun 1759 (Valcken Bolwerk).

5.              Jacob Kruyt, ged. te Leiden op 28 apr 1754, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Leiden in dec 1802, volgt XIIc.

6.              Hendrik Kruit, ged. te Leiden op 11 jun 1756 (Pieterskerk), begr. te Leiden op 11 jun 1756 (Papegaays Bolw.).

7.              Jilles Kruyt, ged. te Leiden op 2 dec 1759 (Mare kerk), begr. te Leiden op 15 dec 1759 (Papegaays Bolw.).

 

Generatie XII

 

 

XIIa.         Jacobus Kruyt, zn. van Hendrick Jacobs Kruyt (XIa) en Susanna Laan van der ged. te Leiden op 13 mrt 1748 (Hooglandse kerk), timmermansknecht,

                 begr. op 9 dec 1789 overl. aan boord van een VOC

                 schip Doggersbank 9-12-1789,

           tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 20 jaar oud) te Leiden op 24 apr 1770 met

                Magdalena Leeuwen van, dr. van Nicolaas Leeuwen van en Lijsje Halee, ged. te Leiden op 1 mrt 1750 (Mare kerk), begr. te Leiden op 17 nov 1787 (Pieterskerk).

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Jacobus Kruyt, ged. te Leiden op 1 mrt 1772 (Hooglandse kerk), begr. te Leiden op 2 okt 1773 (Valcken Bolwerk).

2.              Jacobus Kruydt ged. te Leiden op 27 mrt 1774 (Hooglandse kerk), begr. te Leiden op 22 nov 1777 (Valcken Bolwerk).

3.              Jannetje Kruyt, ged. te Leiden op 31 mrt 1776 (Hooglandse kerk),

         otr. te Leiden op 8 nov 1800, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Leiden op 22 nov 1800 met

                 Abraham Lagalie, zn. van Daniël Lagalie en Johanna Eswilder, ged. te Leiden op 5 apr 1778 (Hooglandse kerk),

                 ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Leiden op 20 nov 1831.

4.              Elisabeth Kruydt, ged. te Leiden op 7 mei 1778 (Hooglandse kerk) 7-5-1778, begr. te Leiden op 1 apr 1780 (Valke Bolwerk).

5.              Leena Kruyt, ged. te Leiden op 16 jul 1780 (Hooglandse kerk), begr. te Leiden op 1 mrt 1783 (Valke Bolwerk).

6.              Magdalena Kruyd, ged. te Leiden op 8 feb 1784 Leiden (Hooglandse kerk), ovl. (ongeveer 10 jaar oud) te Leiden op 21 sep 1794, begr. te Leiden op 24 sep 1794 (Papegaays Bolw.).

7.              Willem Kruyd, ged. te Leiden op 23 aug 1786 (Pieterskerk), begr. te Leiden op 23 feb 1788 (Valcken Bolwerk).

 

XIIb.         Job Kruyt, zn. van Job Jacobs Kruyt (XIb) en Jannetje / Annetje Berg van den, ged. te Leiden op 28 jan 1750 (Mare kerk), zeevarend, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te  Batavia op 1 jun 1785,

          otr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 23 jaar oud) te Leiden op 31 aug 1771 met

                Catharina Rossen van, dr. van Nicolaas Rossem van en Geertie Regeer., ged. te Leiden op 8 mei 1748, spinster, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Leiden op 19 apr 1817.

                 volgt Ve.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Jannetje Kruyt, ged. te Leiden op 3 nov 1771 (Pieterskerk), ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Leiden op 27 dec 1857.

2.              Klaas Kruyt, ged. te Leiden op 3 okt 1773 (Pieterskerk).

3.              Geertje Kruyt, ged. te Leiden op 28 mei 1775 (Mare kerk), ovl. overl. tussen 20-1-1776 en 27-1-1776.

4.              Maartje Kruyt, ged. te Leiden op 28 mrt 1779 (Mare kerk).

 

XIIc.         Jacob Kruyt, zn. van Job Jacobs Kruyt (XIb) en Jannetje / Annetje Berg van den, ged. te Leiden op 28 apr 1754 (Mare kerk), baaiwerker,

                ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Leiden in dec 1802,

          otr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) (1) te Leiden op 8 feb 1777 met

                Caatje Thomasse, dr. van Michiel Thomas en Anna Biks, ged. te Leiden op 13 jul 1755 (Mare kerk), ovl. (ongeveer 21 jaar oud) te Leiden op 5 apr 1777, begr. te Leiden op 8 apr 1777.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Caatje Kruit, ged. te Leiden op 2 apr 1777 (Pieterskerk).

2.              Abraham Kruit, ged. te Leiden op 3 apr 1796, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Leiden op 11 dec 1874, volgt XIIIa.

 

                 Jacob Kruyt,

         tr. (2) met

                 Maria Keereweer dr. van Simon Keereweer en Maria Weyaard, ged. te Leiden op 2 jul 1752 (Mare kerk), ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Leiden op 14 apr 1817.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Job Kruydt, ged. te Leiden op 1 okt 1778 Hooglandse kerk), ovl. (ongeveer 24 jaar oud) te Leiden in jan 1803, begr. op 15 jan 1803 Leiden (Papegaays Bolw.).

2.              Simon Kruid, ged. te Leiden op 9 nov 1780, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op 9 sep 1833, volgt XIIIb.

3.              Dirk Kruit, ged. te Leiden op 27 okt 1784, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Leiden op 11 okt 1835, volgt XIIIc.

4.              Maria Kruyt, ged. te Leiden op 12 feb 1788 (Mare kerk), begr. op 28 mrt 1789 (Papegaays Bolw.),

         tr. met

                 Willem Blom, geb. in 1790.

5.              Johanna Maria Kruyt, ged. te Leiden op 5 dec 1790 (Pieterskerk),

          tr. met

                  Willem Blom, geb. in 1790.

6.              Jacomina Maria Kruit, ged. te Leiden op 19 sep 1793 (Hooglandse.kerk )

 

Generatie XIII

 

 

XIIIa.        Abraham Kruit, zn. van Jacob Kruyt (XIIc) en Caatje Thomasse, ged. te Leiden op 3 apr 1796, blauwverver

                 sjouwer, is analfabeet, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Leiden op 11 dec 1874,

         tr. (resp. ongeveer 21 en 18 jaar oud) (1) te Leiden op 6 nov 1817 met

                Maria Hoppezak dr. van Hermanus Hoppezak en Jansje de Kler de, geb. te Leiden op 6 jan 1799, spinster, is analfabeet, ovl. (50 jaar oud) te Leiden op 19 feb 1849.

                

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Jacobus Kruit, geb. te Leiden op 17 dec 1817.

2.              Jansje Kruit, geb. te Leiden op 24 jul 1820.

3.              Maria Kruit, geb. te Leiden op 6 sep 1822.

4.              Abraham Kruit, geb. te Leiden op 4 jan 1825.

5.              Hermanus Kruit, geb. te Leiden op 7 apr 1827.

6.              Simon Kruit, geb. te Leiden op 9 sep 1829.

7.              Hendrik Kruit, geb. te Leiden op 13 mrt 1832.

8.              Willem Jacobus Kruit, geb. te Leiden op 24 aug 1834.

9.              Dirk Kruit, geb. te Leiden op 22 dec 1836.

10.            Dorothea Kruit, geb. te Leiden op 18 okt 1839.

 

                 Abraham Kruit,

        tr. (resp. ongeveer 54 en 41 jaar oud) (2) te Leiden op 13 nov 1850 met

                 Jannetje Korswagen, geb. op 8 jan 1809, spinster, is analfabeet.

    

 

XIIIb.        Simon Kruid, zn. van Jacob Kruyt (XIIc) en Maria Keereweer, ged. te Leiden op 9 nov 1780 Hooglandse kerk), rokjeswever, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op 9 sep 1833,

           otr. te Leiden op 5 nov 1824, tr. (resp. ongeveer 44 en 37 jaar oud) te Leiden op 18 nov 1824 met

                Judith / Judik Neuteboom dr. van Hendrik Neuteboom en Elisabeth Arnoldus geb. te Leiden op 26 sep 1787, ged. te Leiden op 19 nov 1787, ovl. (90 jaar oud) te Leiden op 27 sep 1877.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Maria Kruit, geb. te Leiden op 25 jan 1820, ovl. (57 jaar oud) te Leiden op 20 jan 1878,

         tr. met

                 Hendrik Neuteboom, geb. circa 1820, ovl. (hoogstens 58 jaar oud) voor 1878.

2.              Catharina Kruit, geb. te Leiden op 28 feb 1822,

        tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Leiden op 17 nov 1847 met

                 Johannes Jacobus Koremans, geb. te Leiden op 16 dec 1823.

3.              Jacobus Kruit, geb. te Leiden op 19 mrt 1824, ovl. (83 jaar oud) te Hillegersberg op 7 apr 1907, volgt XIV.

4.              Abraham Kruit, geb. te Leiden op 22 mei 1826, ovl. (86 jaar oud) te Leiden op 19 dec 1912,

        tr. met

                 Johanna Bink, dr. van Nicolaas Bink en Maria Hempis geb. te Leiden op 4 aug 1826.

5.              Elisabeth Kruit, geb. te Weststellingwerf op 29 nov 1829,

       tr. (resp. 27 en ongeveer 48 jaar oud) te Leiden op 24 apr 1857 met

                 Dirk Reinder Verbeek, geb. in 1809.

 

 

XIIIc.        Dirk Kruit, zn. van Jacob Kruyt (XIIc) en Maria Keereweer, ged. te Leiden op 27 okt 1784 (Pieterskerk), Beroep vader arbeider, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Leiden op 11 okt 1835,

         tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 33 jaar oud) te Leiden op 12 feb 1812 met

               Maria Agis, dr. van Jan Agis en Anna L'ecluse de, geb. te Leiden in 1779.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jacobus Kruit, geb. te Leiden op 20 aug 1812.

                 Adresgegevens            Langegragt, kanton 2, wijk 5, no 556.

 

Generatie XIV

 

 

XIV.          Jacobus Kruit, zn. van Simon Kruid (XIIIb) en Judith / Judik Neuteboom, geb. te Leiden op 19 mrt 1824, schipper, trambestuurder,

                ovl. (83 jaar oud) te Hillegersberg (te Hilligersberg Z.H. Nu Gem Rotterdam) op 7 apr 1907,

           tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) (1) te Hilligersberg op 2 feb 1853 met

                 Johanna Maria Hohle, dr. van Daniel Hohle (schipper) en Petronella Dale Van / Kartolen, geb. te Hillegersberg op 23 aug 1826 

                 (get.: Zacharias Hohle, vader van Daniel, (andere getuige onleesbaar).), ovl. (43 jaar oud) te Hillegersberg leeftijd 43 jaar op 12 feb 1870

                 Bron  Hillegersberg 1870 -12.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Daniel Kruit, geb. te Hillegersberg op 7 nov 1853, ovl. (26 jaar oud) te Zwartewaal op 8 mei 1880, volgt XVa.

2.              Judith Kruit, geb. te Hillegersberg op 5 dec 1856, ovl. (76 jaar oud) te Hillegersberg op 8 jun 1933,

            tr. (resp. 22 en ongeveer 27 jaar oud) te Hillegersberg op 11 sep 1879 met

                 Pieter Kroes zn. van Pieter Kroes en Auderica Iterson van, geb. te Schiebroek in 1852, nachtwachter, lantarenopsteker, veldwachter,

                 ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Rotterdam op 12 mrt 1933.

3.              Simon Kruit, geb. te Hillegersberg op 12 feb 1858, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam leeftijd 70 jaar op 28 apr 1928 akte nr. 2136,

           tr. (resp. 20 en 28 jaar oud) te Nieuwpoort op 3 mei 1878 Aktenummer: 4 met

                 Lijntje Ouwerkerk, dr. van Gerrit Ouwerkerk en Willemijntje Amen van, geb. te Molenaarsgraaf op 13 dec 1849.

4.              Elizabeth Kruit, geb. te Hillegersberg op 28 apr 1860,

          tr. (resp. 24 en 31 jaar oud) (1) op 8 jun 1884 met

                 Johannes Lodewijk Heeden van der, zn. van Jacobus Heeden van der (Arbeider) en Geertrui Kording geb. te Capelle a/d Ijssel op 3 feb 1853, NH,

                 Brandersknecht, ovl. (44 jaar oud) te Rotterdam op 15 aug 1897 akte nr. 3571.

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen,

          tr. (resp. 39 en 45 jaar oud) (2) te Rotterdam op 14 mrt 1900 met

                 Teunis Bons, zn. van Adriaan Bons (Bouwman) en Lijsje Hartog den, geb. te Wijngaarden op 10 mei 1854, NH.

                  Uit dit huwelijk 2 dochters.

5.              Abraham Kruit, geb. te Hillegersberg op 10 jun 1863, volgt XVb.

6.              Petronella Kruit, geb. te Hillegersberg op 7 nov 1865, ovl. (4 jaar oud) te Hillegersberg op 25 mrt 1870.

7.              Jacobus Kruit, geb. te Hillegersberg op 18 sep 1868, ovl. (1 jaar oud) te Hillegersberg leeftijd 23 mnd op 12 sep 1870 Hillegersberg 1870 -58.

 

                 Johanna Maria Hohle, dr. van Daniel Hohle (schipper) en Petronella Dale Van / Kartolen,

           tr. (resp. 18 en ongeveer 37 jaar oud) (1) te Hilligersberg op 6 aug 1845 met

                 Cornelis Grieken van, geb. te Bergschenhoek circa aug 1808, metselaarsknecht, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Hillegersberg op 19 feb 1846.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Cornelia Grieken van, geb. te Hillegersberg op 24 jan 1846.

 

                 Johanna Maria Hohle,

          tr. (3) met

                 Hermanus Kleer de ?

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Everdina Johanna Kleer de , geb. te Rotterdam op 11 aug 1858.

 

                 Jacobus Kruit,

          tr. (resp. 47 en 41 jaar oud) (2) te Hilligersberg op 9 aug 1871 Schiebroek 1871 -5 met

                 Maartje Vliet van, dr. van Leendert Vliet van en Maria Vermeij geb. te Hilligersberg op 13 dec 1829, ovl. (72 jaar oud) te Hillegersberg leeftijd 72 jaar op 22 okt 1902

                Opmerkingen    akte nr. 75.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Hendrik Kruit, geb. te Hillegersberg op 2 mrt 1872 Hillegersberg 1872 -23, ovl. (1 jaar oud) te Hillegersberg leeftijd 1 jaar 5 wkn op 7 apr 1873 Bron Hillegersberg 1873 -20.

2.              Leendert Kruit, geb. te Hillegersberg op 17 mrt 1873, ovl. (63 jaar oud) te Hillegersberg op 6 aug 1936, volgt XVc.

 

Generatie XV

 

 

XVa.         Daniel Kruit, zn. van Jacobus Kruit (XIV) en Johanna Maria Hohle, geb. te Hillegersberg op 7 nov 1853, ovl. (26 jaar oud) te Zwartewaal Leeftijd: 26 op 8 mei 1880 Aktenummer: 12,

           tr. (resp. 24 en ongeveer 27 jaar oud) te Zwartewaal op 8 dec 1877 met

                Jannetje Aling, dr. van Dirk Aling en Elisabeth Vrij, geb. te Zwartewaal in 1850, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Rockanje Leeftijd: 80 op 22 mei 1932 IS aangifte datum

                 Aktenummer: 10.

 

                 Bij dit huwelijk erkend: Dirk Aling en Jacob Aling.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Dirk Kruit, geb. te Zwartewaal Aangiftedatum: 07-06-1875 !op 7 jun 1875 Aktenummer: 13,

        tr. (resp. 24 en ongeveer 20 jaar oud) te Zwartewaal op 7 dec 1899 Aktenummer: 5 met

                 Jacoba Goedendorp, dr. van Pieter Goedendorp en Adriaantje Beijer geb. in 1879.

2.              Jacob Kruit ? Aling, geb. te Zwartewaal op 11 okt 1876 Aktenummer: 34 Aangiftedatum: 11-10-1876 !!!!!.

3.              Johanna Elisabeth Kruit, geb. te Zwartewaal Aangiftedatum: 27-07-1879!!!!! op 27 jul 1879 Aktenummer: 26, ovl. te Nieuw Helvoet, Hellevloetsluis Z.H. Leeftijd:

                 42 Aktenummer: 27,

         tr. (resp. 16 en ongeveer 28 jaar oud) te Heenvliet op 3 jan 1896 Aktenummer: 1 met

                 Waarschijnlijk   Pieter  Hoek van der, dr. van Arij Hoek van der en Jannetje Pijper de, geb. in 1868.

 

 

XVb.         Abraham Kruit, zn. van Jacobus Kruit (XIV) en Johanna Maria Hohle, geb. te Hillegersberg op 10 jun 1863,

            tr. (resp. 18 en ongeveer 19 jaar oud) te Hillegersberg op 29 jun 1881 met

                 Rookje Hollander den, dr. van Klaas Hollander den en Barbara Romein, geb. te Hillegersberg in 1862, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Hillegersberg op 24 okt 1929.

 

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Jacobus Kruit, geb. te Hillegersberg in 1881,

          tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) te Rotterdam op 15 feb 1905 met

                 Johanna Maria Roos de, dr. van Johannes Roos de en Anna Breukelen van, geb. te Snelrewaard in 1882

2.              Klaas Kruit, geb. te Rotterdam op 31 jan 1883 akte nr. 588,

          tr. (resp. 23 en ongeveer 22 jaar oud) (1) te Rotterdam op 12 dec 1906 Bron Rotterdam 1906 r68v met

                 Margaretha Jacoba Meulendijk, dr. van Pieter Meulendijk en Aaltje Santen van, geb. te Rotterdam in 1884.

          tr. (resp. 27 en ongeveer 20 jaar oud) (2) te Rotterdam op 20 jul 1910 Rotterdam 1910 k45 met

                Hermina Steenman dr. van Willem Steenman en Wilhelmina Barendrecht, geb. te Dordrecht in 1890.

3.              Daniel Kruit, geb. te Rotterdam op 16 sep 1885 akte nr. 4536.

4.              Frans Kruit, geb. te Rotterdam op 16 mei 1887 akte nr. 81,

         tr. (resp. 22 en ongeveer 33 jaar oud) te Rotterdam op 16 jun 1909 Rotterdam 1909 h30v met

                 Frederika Maria Wilhelmina Beun de, dr. van Roeland Beun de en Maria Wilhelmina Willemse, geb. te Rotterdam in 1876.

5.              Jannetje Kruit, geb. te Rotterdam op 8 mei 1889 akte nr. 2448,

         tr. (resp. 23 en ongeveer 26 jaar oud) te Rotterdam op 20 nov 1912 Bron Rotterdam 1912 u56 met

                Cornelis Coumou, zn. van David Coumou en Elizabeth Heisman, geb. te Rotterdam in 1886

6.              Barbara Kruit, geb. te Rotterdam op 23 jan 1891 akte nr. 553,

        tr. (resp. 26 en ongeveer 25 jaar oud) te Rotterdam op 21 mrt 1917 Bron Rotterdam 1917 c83v met

                Nelis Smits zn. van Dirk Smits en Adriana Hendrika Groen, geb. te Rotterdam in 1892.

7.              Sientje Kruit geb. te Rotterdam op 20 nov 1892 akte nr. 6404, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam leeftijd 14 maanden op 15 feb 1894 akte nr. 832.

8.              Sientje Kruit, geb. te Rotterdam op 16 jan 1895 akte nr. 391,

        tr. (resp. 22 en ongeveer 26 jaar oud) te Rotterdam op 18 apr 1917 e45 met

                 Jacob Pieterse, zn. van Marinus Pieterse en Geertruij Vermeijden, geb. te Rotterdam in 1891.

9.              Abraham Kruit , geb. te Rotterdam op 24 dec 1896 akte nr. 10102,

        tr. (resp. 25 en ongeveer 23 jaar oud) te Rotterdam op 27 sep 1922 Bron Rotterdam 1922 n66v met

                 Maria Francisca Maasbommel, dr. van Franciscus Maasbommel en Maria Catharina Alida Post, geb. te Rotterdam in 1899.

10.            Rookje Kruit, geb. te Rotterdam op 22 feb 1899 akte nr. 1718, ovl. (22 jaar oud) te Rotterdam leeftijd 22 jaar op 16 feb 1922 akte nr. 1302.

11.            Judith Elizabeth Kruit, geb. te Rotterdam op 29 jan 1901 akte nr. 1088,

         tr. (resp. 20 en ongeveer 21 jaar oud) te Rotterdam op 5 okt 1921 met

                 Adolf Nijssen, zn. van Jacobus Nijssen en Margaretha Jacoba Rooijen van, geb. te Rotterdam in 1900.

 

XVc.         Leendert Kruit, zn. van Jacobus Kruit  (XIV) en Maartje Vliet van, geb. te Hillegersberg op 17 mrt 1873, ovl. (63 jaar oud) te Hillegersberg leeftijd 63 jaar op 6 aug 1936,

          tr. (resp. 25 en ongeveer 23 jaar oud) te Hillegersberg op 1 dec 1898 met

                Cato Huurman, dr. van Willem Huurman en Jaapje Koole, geb. te Bergschenhoek in 1875, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Hillegersberg op 29 jan 1923 leeftijd 47 jaar.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Jacobus Kruit, geb. te Hillegersberg op 9 feb 1899 Bron Hillegersberg 1899 -35.

2.              Jaapje Kruit, geb. te Krimpen a/d Lek op 3 apr 1900 Hillegersberg 1900 -81, ovl. (5 maanden oud) te Hillegersberg leeftijd 5 maanden op 17 sep 1900.

3.              Maartje Kruit, geb. te Hillegersberg op 21 jun 1901.

4.              Willem Kruit, geb. te Hillegersberg op 19 aug 1902.

 

 

 

 

                                                                               Voor reacties mail naar j.zwart13@chello.nl

 

                                                                 Terug naar de hoofdpagina  http://members.chello.nl/j.zwart13/