Genealogie van Ma(r)ternus / Materus Harwig.

 

 

Generatie I

 

 

I.               Ma(R)ternus / Materus (Maternus Marternus) Harwig, geb. te Rotterdam ? in 1675 wonend te Rotterdam, GE (GG),

           tr. (1) met

                 Margrijtta / Margrijetta / Marghareta Rijpen / Rijppen / Rijven, ovl.

                 Huisvrouw             Maternus Harwich

                 Plaats         Rotterdam

                 Datum begraven   27-12-1694

                 Opmerkingen        overledene liet na 2 minderjarige kinderen; Oppert op den hock Jacobstraet, begr. te Rotterdam op 27 dec 1694.

                 Wonende te Rotterdam.op t' Leidse veer en Alette in de Kipstraat.
                 Maternus is weduwnaar als hij met Alette trouwt.
                 Een zekere Maartijnus Harwits, bij de brouwerij van t' Hart " was op 22 mei 1706 overleden ( zou die dezelfde zijn ).
                 Maternus Harwig ook genaamd Marternus, geboren rond 1675 (geref.), wonende te Rotterdam (Zh).
                  Maternus woonde op 't Leidse veer en Aletta in de Kipstraat, beiden te Rotterdam. Maternus is weduwnaar als hij met Aletta trouwt (2069).

                  Een zekere Maartijnus Harwits "bij de brouwerij van 't.Hart" was op 22 mei 1706 overleden (zou dit dezelfde zijn?) (2203).
                  Hij is in ondertrouw gegaan te Rotterdam (Zh)  op zondag 13 juli 1698, getrouwd te Rotterdam (Zh) (2024) op donderdag 31 juli 1698 voor de kerk (geref. )

                  met Aletta Kerckhoff ook genaamd van den en Kerkhoff, geboren rond 1670 (geref.), wonende te Rotterdam (Zh).

                 (Zij is eerder getrouwd te Rotterdam (Zh) rond 1690 voor de kerk met Adrianus Bellevoys, geboren te Rotterdam (Zh) (2069) rond 1668 (geref.), volgt onder D-II-d.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Sophronius Harwig, ged. te Rotterdam op 11 jun 1682 (getuige: Pieter van de Vijver Crina Croeswijck Geertie Evers).

2.              Johannes Harwig, ged. te Rotterdam op 8 jun 1683 (getuige: Jacobus van der Ploeg Cornelia Hoogerwaert).

3.              Kristijna Harwig, ged. te Rotterdam op 1 dec 1689 (getuige: Maertie Willems Annetie Arijense).

                 Dopeling           Kristijna

                 Vader    Matewus Harwich

                 Moeder             Margriete Harwich

                 Getuige             Maertie Willems

                 Annetie Arijense

                 Plaats    Rotterdam

                 Datum doop      01-12-1689.

4.              Cornelius Harwig, ged. te Rotterdam op 12 nov 1693.

 

                 Ma(R)ternus / Materus (Maternus Marternus) Harwig,

         tr. (2) met

                 N. N.

         

                 Ma(R)ternus / Materus (Maternus Marternus) Harwig,

         otr. (3) te Rotterdam op 13 jul 1698 (13 jun 1698), tr. te Rotterdam (31 jul 1698), kerk.huw. (ongeveer 23 jaar oud) op 31 jul 1698 met

                 Aletta (Aletta, of Aletto) Kerckhoff (Kerckhooff Kerckhoff ook Kerkhoff van den), geb. woont Rotterdam (23 aug 1669) op de doopsakte staat Aletto van de Kerckhooff, GG (G ).

                 Aletta van den Henkhof, weduwe van Adriaan Bellevois, Rotterdam, wonend: Kipstraat.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Maarten (Martien) (Martinus) Herwig(h), geb. in 1677, ovl. (hoogstens 49 jaar oud) voor 1726, volgt II.

 

                 Aletta (Aletta, of Aletto) Kerckhoff (Kerckhooff Kerckhoff ook Kerkhoff van den),

         tr. (1) met Mogelijk Adriaenis Bellekorijn

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Alida Bellekorijn, ged. te Rotterdam op 10 mrt 1676 (getuige: Getuige Aeltie van de Kerckhof).

                 Dopeling           Alida

                 Vader    Adriaenis Bellekorijn

                 Moeder             Alette van de Kerckhoff

                 Getuige             Aeltie van de Kerckhof

                 Plaats    Rotterdam

                 Datum doop      10-03-1676.

 

                 Aletta (Aletta, of Aletto) Kerckhoff  (Kerckhooff Kerckhoff ook Kerkhoff van den),

           otr. (Adrianus minder dan één jaar oud) (3) te Rotterdam op 10 jun 1668, kerk.huw. te Rotterdam met

                Adrianus Bellevoys, geb. te Rotterdam in 1668, G.

                 Bruidegom Adrianus Bellevoys, jongeman, van Rotterdam, wonend: Goudsche Wagestraat

                 Bruid Alette Kerckhoff, jongedochter, van Rotterdam, wonend: Goudsche Wagestraat

                 Plaats Rotterdam Datum ondertrouw 10-06-1668 Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd.

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Cornelia Bellevoijs, geb. te Rotterdam op 23 aug 1669, (getuige: Jacobis Bellevoijs Marckus van Heel Grijetien Uijthoeck Aeltie Daniels).

2.              Adrijanus Bellevois, ged. te Rotterdam op 27 okt 1671 Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd (getuige: Aeltie van Neck Agata van der Kerckhof).

3.              Tiemanus Bellevois, ged. te Rotterdam op 15 aug 1679 Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd (getuige: Pieter Poose Ariaentie van de Kerchof).

4.              Poulina Bellevois, ged. te Rotterdam op 28 dec 1681 Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd (getuige: Geraert Mutter Aeltie Daniels).

5.              Tijmanus Bellevoijs, ged. te Rotterdam op 19 sep 1683 (getuige: Aeltie Daniels Niclaes Jopijn Agata van de Kerckhoff).

6.              Paeulina Bellevooeis, ged. te Rotterdam op 30 aug 1685 Get : Niclaes Topin en Agata van den Kerckhof. Wonende Achter Kloster.

7.              Adrijaen Bellevoijs, ged. te Rotterdam op 3 aug 1687.

8.              Agatha Bellevoys, ged. te Rotterdam op 3 aug 1687 Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd.

9.              Jacoba Bellevoys, ged. te Rotterdam op 24 jul 1689 Wonende After Kloster.

 

Generatie II

 

 

II.              Maarten (Martien) (Martinus) Herwig(h), zn. van Ma(r)ternus / Materus Harwigx (I) en Aletta (Aletta, of Aletto) Kerckhoff, geb. in 1677,

                  Ruiter onder de Prins van Wurttemberg, ovl. (hoogstens 49 jaar oud) voor 1726, otr. te Schelluinen op 24 dec 1707,

         tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 25 jaar oud) te Schelluinen op 8 jan 1708 met

                 Grietie Ariens Baan, dr. van Aert Baan en N. N., geb. in 1683 ?.

                 Uitvoerige familiegegevens van (klein)kinderen en aangetrouwden zijn te vinden in de bronnen .

                 De hierna vermelde gegevens zijn verkregen uit de index huwelijken te Schelluinen periode 1687-1715:

                  "Op 8 januari 1708 trouwden Martien Herwigh en Grietie (van de) Aardsche Baan".

                  Dit zouden de ouders kunnen zijn..van de kinderen Joost en Teunis(2874) Schelluinen was t.m 1985 zelfstandig, daarna gem Giessenlanden-(3368).

                 Uit dit huwelijk 4 zonen:

1.              Johannes Maartensz Herwig(h), ged. te Schelluinen op 1 dec 1709 (getuigen: Mees Aerts Baan en Lesie Cornelis Boxman),

         otr. te Schelluinen op 1 feb 1732, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 25 jaar oud) te Schelluinen op 24 feb 1732 met

                 Cornelia Janse Verhoef, geb. te Oud‑Alblas in 1707 ?.

2.              Aert Maartensz Herwig(h), (doodgeb.), ged. te Schelluinen op 25 sep 1712 (getuigen: Hendrick Pieterse en Maritie Aerts Baan).

3.              Teunis, Teunis Tunis Martiensz Harwig Ook Harwigh Ook Harrewigh, ged. G te Schelluinen op 30 sep 1714,

                 ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Rotterdam op 7 mrt 1792, volgt IIIa.

4.              Joost Maartensz Harwig, ged. te Schelluinen op 18 jun 1717, ovl. (minstens 81 jaar oud) te Alblasserdam na 1799, volgt IIIb.

 

                 Grietie Ariens Baan, dr. van Aert Baan en N. N.,

           otr. (2) te Schelluinen op 25 okt 1726, kerk.huw. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 22 jaar oud) te Schelluinen op 10 nov 1726 met

                 Aert Aertse Bijsterveld, geb. in 1704 ?.

 

Generatie III

 

IIIa.           Teunis,  Tunis Martiensz Harwig ook Harwigh ook Harrewigh Jongeman van Schelluijne, zn. van Grietie Ariens Baan en Maarten (Martien) (Martinus) Herwig(h) (II), geb. 1725

                  vgls Frans Herwig

                 Vgls andere gegevens is geb: 30-9-1714 te Schelluinen, ged. G te Schelluinen op 30 sep 1714 (getuigen: Hendrick Pieterse Rootkuil en Maria Aerts Baan, sijn huisvrou),

                 Zeilmaker en Javaan op de Oost Ind Comp, werf (2804, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Rotterdam op 7 mrt 1792,

  otr. (1) te Rotterdam op 24 jul 1746 Bruidegom Teunis Maartenze Herwich, jongeman, Schelluijne, wonend: Goudseweg

                 Bruid Ariaantje Simonze van Putten, jongedochter, Rotterdam, wonend: Goudseweg

                 Plaats Rotterdam

                 Datum trouwen 09-08-1746

                 Datum ondertrouw 24-07-1746

                 Dig Arch R.dam

                 kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 21 jaar oud) te Rotterdam op 9 aug 1746 met

                 Ariaantje Simonse van Putten, ook Rijaantje Putten van, geb. in 1725, G, ovl. (hoogstens 45 jaar oud) te Rotterdam voor 29 dec 1770

                 Opmerking, overleden liet 4 Minderjarige Kinderen na.

                 Wonende te Rotterdam.
                 Volgens folio 2758/275 uit het oud notarieel archief (jaargang 1660 - 1670) te Rotterdam, leende Teunis. Harwig op 4 juni 1763 van Pieter van Lockhorst 800 gulden tegen 3%,

                  waarbij overeengekomen werd een. jaarlijkse aflossing van 50 gulden "wèl meerder maar niet minder en daarinne te continueren tot de volle betaling toe".

                 Getuigen waren Johannes Adrianus Verheyden en Sebastiaan van Asch (2805).

                 Hij heeft gewoond op het adres Mannenlaan en Goudse Rijweg (2805).

                 De begraafkosten voor Teunis bedroegen 3 gld. Folio 1799/767: "Op den 22 en 31e Augustus 1714 compareerde voor mij Arnoldus de Guijlicken, notaris te Rotterdam

                 nagenoemde getuige mejuf. Maria Groeninx, weduwe van wijlen de heer Hieronimus van den Honert. in syn leven controlleur van de hooft betalingen en premier clercq ter

                 secretarie van de Mogende Heeren... Admiraliteit (..) ontvangen van de weduwe van overleden Martinius Harwigh" (2807). Folio 1251/130-139:


                  "Staat in Inventaris van de boedel en alle de goederen roerende en onroerende nagelaten door Maertje Jaspers die weduwe en boedelhoudster was van wijlen

                  Gerrit Ariens van den Broek, in zijn leven geweest stuurman ter zee en zo als op haar overlijden in weezen zijn bevonden zijnde gestorven den 16e december 1720, wonende in

                  de Schrijnwerkersteeg. (op bladz. 139 staat): Wijders stelt sy testatrice tot voogden over de voornoemde Marritje de Groot, mons. Pieter van der Plas, borger

                  en Martinus Harwigh, praecepter (leraar jh) in de Latijnse schoole alhier (is enig nagelaten kind van Grietje Gerris van den Broek, haar testatrice dogter zaliger) (2807).

                  Teunis was meesterknecht (Javaan) op de werf van de Oost Indische Comp. te Rotterdam (2804). Bron: 2780 - 2803 - 2806.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Grietje Harwig ook Harwigh (Harwig ook Harrewegh), ged. te Rotterdam op 28 mei 1748 Geboren aan de Goudseweg (30 aug 1753) Get: Maria Herwig,

                 ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor 1753. Woonde Rotterdam Woont op de Goutseweg pas buijten de poort.

2.              Jannetje Harwig ook Harwigh, ged. NG te Rotterdam op 18 nov 1749 Get : Lena van Putten, ovl. (ongeveer 18 jaar oud) te Rotterdam op 7 jun 1768.

                 Geboren Goudseweg en Leuvehaven bij de Brandsteeg.

3.              Grietje Harwig ook Harrewigh en Harwigh, ged. NG te Rotterdam op 30 aug 1753 Get : Maria Harreweg, Winkelierster, ovl. (minstens 50 jaar oud) te Rotterdam na 5 sep 1803,

         otr. te Delft op 13 apr 1777, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Delft op 29 apr 1777 met

                  Hermanus Piek, zn. van Harmen Piek en Mette Piek Clouse te, geb. te Kloese gem Aalten Gld, ged. G te Aalten op 6 okt 1754.

                 Wonende Delft.
                  Op 5 september 1803 werd door notaris Woutherus de Pril! een testament op de langstlevende opgemaakt, getuigen waren Jacobus de Ligt en Jan Abram Jongeneel. "Hermanus Pieck

                  kunnende door swakheid niet meer schrijven (2806).

                  Grietje wordt omschreven als: "Jongedochter van Rotterdam aan de Mannenlaan.

                  Zij is geboren aan de Goudseweg (buiten de poort) (2203).

                  Uit dit huwelijk 1 zoon bekend; Jan Willem Pieck, geboren :J:l790, timmermansknecht (2807). "Opgemaakt op heden den elfden. juny 1811. Compareerde voor Jan Abram Jongeneel,

                  keizerlijk notaris te Rotterdam residerende voor nagenoemde getuige Grietje Harwigh, weduwe van wijlen Hermanus Pieck, oud negen en vijftig jaren, winkelierster, woonende

                  in de Groenendaal alhier, wijk M. nr 404/369, de welke verklaarde te hebben geconsenteerd en bewilligd in het aanstaande huwelijk Van haren zoon Jan Willem Pieck, jongeman,

                 oud circa een en twintig jaren, timmermansknegt, woonende ten huize van zijne voornoemde moeder, met Willemina Konings, jongedochter oud negen en twintig jaren al mede

                 wonende in het evengemelde huis, consenterende derhalven dat dezelven huwelijks proclamaties worden ingeschreven en hetzelve huwelijk voltrokken worden naar de wetten van dit Rijk.

                 Waarvan acte! Gedaan en gepasseerd binnen Rotterdam ten huijze van de comparante ter presentie van Dominicus van der Hoop, koffijbrander, wonende in de Groenedaal, wijk M. nr. 402/367

                 en Johannes Marcus Marten, metzelaarsknegt, mede wonende in de Groenedaal wijk M. nr. 405/370 als getuigen.

                 Die deze minute na gedane voorlezing, nevens de comparante en mij notaris hebben getekend" (2807). Bron: 2803/04 - 3043.

                 Woonde op de Goudseweg pas buijten de poort. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

4.              Lena Harwig of Harwigh en Harrewigh, ged. NG te Rotterdam op 16 mei 1756 Zij is geboren aan de Goudseweg en woonde bij haar huwelijk aan de Nieuwehaven.

                 Bron: Get : Lena van Putten, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Rotterdam op 20 apr 1832

                Het overlijden van Lena werd aangegeven door haar zoon Adrianus van den Broek (geb. 1797) schoenmaker en Arie Vermeulen (geb.1793),

                scheepstimmerman en neef van haar (2780). Bron: 2803/04

                 Lena is 75 jr, 11 mnd en 7 dgn oud geworden  akte 959 vgls d a r.dam,

          otr. te Rotterdam op 15 feb 1784, tr. (resp. ongeveer 27 en 26 jaar oud) te Rotterdam op 2 mrt 1784 met

                Gerrit Broek van der, zn. van Aart Broek van der en Hartijntje Vijversloot, geb. te Rotterdam op 9 mrt 1757, G, Timmerman en Particulier,

                ovl. (74 jaar oud) te Rotterdam op 7 dec 1831 (getuigen: Het overlijden van Gerrit werd aangegeven door zijn zoon Adrianus van den Broek (geb. 1797),

                schoenmaker en Arie Vermeulen (geb. 1793), scheepstimmerman (2780).

                De aangevers woonden respectievelijk aan de Slakade 4 en 435 te Rotterdam, terwijl Gerrit aan de Schiekade 415 woonde).

                 Woonde Schiekade 415.


                 Hij is de zoon van Aart van den Broek en Hartijntje Vijverloo (2780) en 'Jongeman van Rotterdam, wonende Hooge Dijk, even achter de Oostpoort" (2203)
.

                   Geboren Goudse weg.
                  Bij huwelijk Nieuwe Haven
. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

5.              Maarten Ook Martin, Vgls Voc Harwig ook Harwigh of Harrewigh ged. G te Rotterdam op 13 sep 1759 Geb aan Goudseweg, Onderzeilmaker.

                 Vertrok 18-5-1776 naar Batavia

                 Aankomst 27-11-1776

                 schip Dankbaarheid

                 Kamer Rotterdam

                 Einde verbintenis : Overleden

                 Staat als Martin Harwig Azie

                 Folio 36

                 Invent.No 14268

                 Hij werd geboren aan de Goudseweg (2203). Rond 23 april 1776 vertrok hij met het schip "De Dankbaarheid" voor de Kamer van de Oost Indische Compagnie naar Oost Indië.

                 Vóór zijn vertrek liet hij, gezond van lichaam, een testament opmaken bij notaris Petrus Constantinus van Rijp te Rotterdam, waarin zijn vader Teunis en zijn zusters Grietje,

                 Lena en Dirkje "tezamen in egale portie" zijn goederen eifden (2804).

                 Persoonsgegevens van Martin Harwig

                 Herkomst: Rotterdam

                 Rang: Onderzeilmaker

                 Datum einde verbintenis: 22/01/1777

                 Einde verbintenis: Overleden

                 Plaats einde verbintenis: Azie

                 Gegevens van de vaart

                 Schip: Dankbaarheid Inventarisnr.: 14268

                 Kamer: Rotterdam Folio: 36

                 Uitreis: 18/05/1776 Bestemming: Batavia

                 DAS- en reisnr 4265.2 Aankomst: 27/11/1776.

6.              Dirkje Harrewigh en Harweg Harwig of Harwigh, geb. Zij is geboren aan de Goudseweg (2203), ged. te Rotterdam op 25 apr 1762 Get : Adriaantje de Bruijn,

           tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 24 jaar oud) te Rotterdam op 1 mei 1789 Adres (in 1789): Gouse Wegt (Goudse weg ?) (2067).

                  Uit dit huwelijk 1 kind, Johannes, bekend. Folio 121/239 (nieuw notarieel archief Rotterdam): met

                  Jan Vermeulen, geb. in 1765.

                     woont 1789 Gouse Wegt.


                  "Ligting van de jaren 1821 Nationale Militie Provincie Zuid Holland, Gemeente Delfshaven. Contract van plaatsvervanging. "Compareerde voor Co melis Dyxhoom, notaris te

                  Rotterdam, getuygen Gijsbert Metzelaar, Meerten Metzelaar, woonende binnen de gemeente Delfshaven, styn lerende in deze voor deze.. zoon Ary Metzelaar, hebbende

                  geloot voor de Nat. Militie de bovenstaande gemeente en Provincie en aldaar getrokken no. 21 ter ene zijde en van de andere zijde Johannes Vermeulen, metzelaarsknegt,

                  woonende binnen deze gemeente aan de Slakade dewelke aan ons hebben verklaart te weten Johannes Vermeulen plaatsvervanger van Ary Metzelaar tegen betaling van

                  tweehondertvijftig gulden. Signalement van den plaatsvervanger, geboren te Rotterdam, Provo Zuid Holland, beroep: metzelaar, ongehuwd, oud 32 jaaren, zoon van Johannes

                  en Dirkje Harweg, lang: een ele (? jh), 6 palmen, 2 duimen en 5 strepen,aangezicht: ovaal; kin: rond; ogen: grijs; neus: rond; mond: rond; haar: bruin; wenkbrauwen: bruin; merktekens:

                   pokdalig" (2806). Bron: 2803/04.

                                 Uit dit huwelijk één zoon.

 

                 Teunis, Teunis Tunis Martiensz Harwig Ook Harwigh Ook Harrewigh Jongeman van Schelluijne,

           otr. (2) te Rotterdam op 1 mei 1774, tr. (resp. ongeveer 59 en ongeveer 49 jaar oud) te Rotterdam op 17 mei 1774 met

                  Berendina (Barendina) Pieterson, dr. van Jan Mogelijk Pieterson en Areijantije Pieters, ged. GG te Rotterdam op 8 aug 1724

                  mogelijke doop vgls dig arch r.dam (getuige: Sijte Wouters

                 Bastiaan Peutemans

                 Dirckje Karremans), ovl. (67 jaar oud) vgls dig arch r.dam 30-11-1794

                 70 jr oud, begr. op 12 mrt 1792 overledene liet 3 meerderjarige kinderen na; Gouseweg Mannelaan

                 dig arch r.dam. woont te Rotterdam.


                   vgls Frans Harwig.


                    (Zij was weduwe van Teunis Spijker, geboren te.. (2203) (1) rond 1725 (geref.), zie D-III-c.).
                     Teunis was weduwnaar en afkomstig uit Schaarluijnen (Schelluinen jh) en woonde aan de Mannenlaan (2804). Berendina was weduwe en woonde "agter ft verbrande Klooster" (2203).

                     Hun testament is opgemaakt op 11. februari 1783 bij notaris Petrus Constantinus de Rijp te Rotterdam (2804). was getuige bij de doop van Egbert Morel.
                      vader: Jzaak Morel.
                      moeder Barber Pieterson.
                      doop 13-1-1752.
                      woont agter klooster
.

 

                 Berendina (Barendina) Pieterson, dr. van Jan Mogelijk Pieterson en Areijantije Pieters,

            otr. (2) te Rotterdam op 7 mei 1752, tr. (beiden ongeveer 27 jaar oud) te Rotterdam op 22 mei 1752 met

                 Teunis Spijker, geb. in 1725, GG, begr. te Rotterdam op 17 okt 1766.

                 van Lexmond. wonend Schiedam vgls dog arch r.dam.

            

 

                 Berendina (Barendina) Pieterson

          otr. (3) te Rotterdam op 20 1900, tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Rotterdam op 6 mei 1749 met

                Egbert Rijkenbos Ook Rijkens

 

IIIb.           Joost Maartensz Harwig, zn. van Grietie Ariens Baan en Maarten (Martien) (Martinus) Herwig(h) (II), geb. woont Oud-Alblas, ged. te Schelluinen op 18 jun 1717

                  (getuige: Hendrik Pieterse Roodkuil), ovl. (minstens 81 jaar oud) te Alblasserdam na 1799,

           otr. op 19 feb 1740, kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 20 jaar oud) te Bleskensgraaf op 13 mrt 1740 met

                 Marigie Geyze Gijsbersdr Vlot, dr. van Gijsbert Hendricksz Vlot en Annigje Cornelis Weerd (Weert) van, ged. te Bleskensgraaf op 29 okt 1719,

                 ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op 15 okt 1798 78 jr oud, begr. te Alblasserdam op 15 okt 1798.

                 wonende te Oud-Alblas.
                  Joost huurde tussen 1774 en 1799 land van de Diaconie.(2843), Niet zeker is het of hij een broer van Teunis is.
                  De vadersnaam, Maarten " is bij beiden gelijk en is in dezelfde streek.
             

                 Uit dit huwelijk 13 kinderen:

1.              Maarten Joosten Harwig, geb. te Oud‑Alblas op 20 nov 1740.

2.              Annigje ook Annegie Joostensdr Herwig, geb. te Oud‑Alblas op 24 okt 1742 3359,

            tr. (resp. 21 en ongeveer 24 jaar oud) te Oud‑Alblas op 11 mei 1764 met

                  Arye Ariensz Jong de, geb. vermoedelijk te Berkenwoude in 1740.

                   Uit dit huwelijk 2 zonen.

3.              Grietje Joosten 3353 Herwig, ged. te Oud‑Alblas op 19 jan 1744 2843/45,

           otr. (1) te Bleskensgraaf  ??? op 15 dec 1765, kerk.huw. (beiden ongeveer 21 jaar oud) te Oud‑Alblas op 5 jan 1766 met

                 waarschijnlijk Jillis  Graaf van der, zn. van Anna Jilles Graaf van de, geb. in 1745 vgls Corrie 1735

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen,

          tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 39 jaar oud) (2) te Oud‑Alblas op 7 mrt 1777 met

                Cornelis Ook Cnelis Lauwris Prins, zn. van Lauweris Cornelisse Prins en Annigje Cornelisse Redelijkheyt / Redelijkheid, ged. te Oud‑Alblas op 21 feb 1738.

               Uit dit huwelijk één zoon

          tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 31 jaar oud) (3) te Oud‑Alblas op 9 jul 1780 met

                 Jan Zaanen, geb. circa 1749.

                     Uit dit huwelijk één dochter

4.              Maarten Joosten Herwig, ged. te Oud‑Alblas op 21 nov 1745, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Alblasserdam op 20 mei 1826, volgt IVa.

5.              Geisbert Joosten Harwig, ged. te Oud‑Alblas op 3 dec 1747 3356.

6.              Johanna Joosten Harwig, ged. te Ottoland op 14 dec 1749 3555,

            tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 28 jaar oud) te Oud‑Alblas op 16 mei 1773 met

                  Cornelis Boon, geb. te Oud‑Alblas in 1745.

                                                    Uit dit huwelijk 8 kinderen.

7.              Pietertje Harwig, ged. te Oud‑Alblas op 16 jan 1752 3354, ovl. (ongeveer 93 jaar oud) te Alblasserdam op 3 jun 1845,

            tr. met

                  Gerrit Jong de, geb. in 1752.

8.              Gijsbert Herwig/Harwig, ged. te Oud‑Alblas op 12 dec 1753, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Alblasserdam op 8 nov 1825, volgt IVb.

9.              Hendrik Joosten Herwig, geb. te Oud‑Alblas op 15 feb 1756, ovl. (71 jaar oud) te Alblasserdam op 6 jun 1827, volgt IVc.

10.            Aart Joosten ook Aardt Herwig, ged. te Oud‑Alblas op 9 jul 1758, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Alblasserdam op 24 jun 1835, volgt IVd.

11.            Pietertje Joosten Herwig ged. te Ottoland en of Alblasserdam op 1 jun 1760 3354, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Alblasserdam op 3 jun 1845,

           tr. met

                Waarschijnlijk  Cornelis Verhaar, zn. van Cornelis Jaspersz Verhaar en Lena Ariens Boerman, geb. te Nieuw‑Lekkerland op 10 sep 1758.

                 Wonende Alblasserdam.

12.            Arijaantje Harwig, ged. te Ottoland op 24 jun 1762 3357.

13.            Johannes Joosten Herwig, ged. te Oud‑Alblas op 27 jul 1766, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Oud‑Alblas op 11 sep 1848, volgt IVe.

 

Generatie IV

 

 

IVa.          Maarten Joosten Herwig, zn. van Joost Maartensz Harwig (IIIb) en Marigie Geyze Gijsbersdr Vlot, ged. te Oud‑Alblas gekomen van Oud-Alblas 1766 op 21 nov 1745

                Huurde land van de Diaconie, 1781- in ieder geval 1805, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Alblasserdam op 20 mei 1826,

          otr. te Alblasserdam op 19 jun 1778, kerk.huw. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 23 jaar oud) te Alblasserdam op 12 jul 1778 met

                Geertje of Geertrui 3353 Teeuwen dr. van Adriaan Arijsen Teeuwen en Jannigje Cornelissen Sijden van der, ged. te Alblasserdam op 19 dec 1754

                (getuige: Marija Cornelissen van der Sijden), ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Alblasserdam akte 13 op 22 mei 1840 86 jr oud.

                 Belijdenis te Alblasserdam maart 1780.       Van Maarten en Geertrui is een notarieel stuk beschikbaar 14-7-1783.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Maria Maartens Herwig, ged. te Alblasserdam op 4 apr 1779 (getuige: Maria Flap), ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Alblasserdam akte 20 op 16 mrt 1862 82 jr oud,

           tr. (resp. ongeveer 34 en 28 jaar oud) te Alblasserdam op 7 mei 1813 akte 2 met

                 Barend Teunisz Jansen Heet in de akte Barend Janse, zn. van Teunis Jans Jansen en Cornelia Pieters Wijngaarden van, geb. te Alblasserdam op 4 okt 1784

                  woont 1870 Kinderdijk 0 19, ged. te Alblasserdam op 10 okt 1784, Kleermaker, Barbier, ovl. (86 jaar oud) te Alblasserdam op 27 okt 1870 akte 100.

                 Had in 1816 twee knechten: Hendrik de Graaf en Hendrikus van de Graaf, respectievelijk gekomen van Bleskensgraaf in 1816 en 1815.

2.              Adriaan Maartensz Herwig, ged. te Alblasserdam op 18 apr 1784 (getuige: Jannigje Cornelissen van der Sijde), ovl. (ongeveer 23 jaar oud) te Alblasserdam op 6 apr 1808 23 jr oud.

3.              Jannigje Maartensz Herwig, ged. te Alblasserdam op 3 feb 1788 (getuige: Jannigje Cornelisse van der Sijde), ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Alblasserdam op 26 apr 1863 75 jr oud,

           tr. met

                  Tijs Maartensz Pijl, geb. te Alblasserdam op 17 dec 1781 in 1802 gekomen van Oud-Alblas, ovl. (65 jaar oud) te Alblasserdam op 12 feb 1847 65 jr oud.

 

IVb.          Gijsbert Herwig/Harwig, zn. van Joost Maartensz Harwig (IIIb) en Marigie Geyze Gijsbersdr Vlot, ged. te Oud‑Alblas Groot Ammers was op 12 dec 1753,

                  ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Alblasserdam op 8 nov 1825,

            tr. (resp. ongeveer 25 en 26 jaar oud) te Groot Ammers, deels Liesveld, deels Graafstroom Z. op 26 mrt 1779 met

                   Pieternelletje Schit, dr. van Aart Aertse Aartse Schit en Annigje Wil;lemse Westerhof, geb. te Alblasserdam op 29 nov 1752, ovl. (84 jaar oud) te Alblasserdam op 15 apr 1837.

                 in 1766 uit oud-alblas gekomen. Belijdenis alblasserdam in 1830.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Joost Gijsbrechtsz Herwig/Harwig, geb. te Alblasserdam op 13 dec 1780, ovl. (89 jaar oud) te Alblasserdam op 17 nov 1870, volgt Va.

 

IVc.          Hendrik Joosten Herwig, zn. van Joost Maartensz Harwig (IIIb) en Marigie Geyze Gijsbersdr Vlot, geb. te Oud‑Alblas op 15 feb 1756, ged. te Oud‑Alblas op 15 feb 1756 2843/45,

                 Werkman, ovl. (71 jaar oud) te Alblasserdam op 6 jun 1827,

           tr. (resp. 29 en ongeveer 29 jaar oud) te Alblasserdam op 18 mrt 1785 met

                 Neeltje Cornelis Wijngaarden van, dr. van Cornelis Cornelisz Wijngaarden en Maria Dirks Asperen, geb. in 1756, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) op 17 mrt 1802.

                 In 1816 was bij hem besteed: Cornelis van Krimpen, geb 1801.

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              N.N. Herwig, ovl. te Alblasserdam op 20 mei 1796 (11 apr 1796).

2.              Joost Herwig geb. te Alblasserdam op 12 dec 1785, ovl. (77 jaar oud) op 11 mei 1863, volgt Vb.

3.              Maria Hendriks Herwig, geb. te Alblasserdam, ged. NH te Alblasserdam op 8 nov 1786 (getuige: Maria van Wijngaarden), ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Alblasserdam op 1 mrt 1869,

           tr. (1) met

                 Ary Johannes Harde(n)bol, zn. van Johannis / Hannes Ariensz Hardenbol (werkman,) en Lijsbeth Ruthsdr Mever Mee(u)ver van,

                 geb. te Alblasserdam, ged. te Alblasserdam op 7 dec 1785 (getuige: Marijgje Hardebol), ovl. (ongeveer 24 jaar oud) te Alblasserdam op 16 dec 1809.

                Uit dit huwelijk één zoon,

          tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 26 jaar oud) (2) te Alblasserdam op 24 jun 1815 met

                Pieter Willemsz Muijs, zn. van Willem Muijs en Wijntje Kooijwijk, ged. te Alblasserdam op 21 feb 1789 Cornelia Stout, Werkman.

                Uit dit huwelijk één dochter.

4.              Cornelis Herwig, geb. te Alblasserdam op 14 sep 1788, ovl. (71 jaar oud) te Alblasserdam op 10 okt 1859, volgt Vc.

5.              Grietje Joosten Herwig, geb. te Alblasserdam op 26 sep 1790, ged. te Alblasserdam op 26 sep 1790, ovl. (64 jaar oud) te Alblasserdam op 29 nov 1854,

          tr. (resp. 23 en ongeveer 42 jaar oud) te Alblasserdam op 20 sep 1814 met

                  Pieter Danielsz Bol, zn. van Daniel Bolxe "Bol:Daniel" en Neeltje Schouten, ged. te Alblasserdam op 18 sep 1772, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Alblasserdam op 20 aug 1844.

                      Uit dit huwelijk 5 zonen.

6.              Johanna Herwig, geb. te Alblasserdam op 3 feb 1793.

7.              Willem Herwig, geb. te Alblasserdam op 31 aug 1794, ovl. (1 jaar oud) te Alblasserdam op 11 apr 1796.

8.              Willem Herwig, geb. op 18 feb 1797.

9.              Maria Herwig, geb. te Alblasserdam op 30 jan 1799, ovl. (26 jaar oud) te Alblasserdam op 25 aug 1825.

10.            Johannes Herwig, geb. te Alblasserdam op 21 mrt 1801, ovl. (45 jaar oud) te Alblasserdam op 24 okt 1846,

          tr. met

                  Bastiaantje Westdij, geb. te Nieuw‑Lekkerland in 1807.

 

IVd.          Aart Joosten ook Aardt Herwig, zn. van Joost Maartensz Harwig (IIIb) en Marigie Geyze Gijsbersdr Vlot, ged. te Oud‑Alblas op 9 jul 1758 3357, werkman,

                 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Alblasserdam op 24 jun 1835, otr. te Alblasserdam op 24 apr 1789

          tr. (resp. ongeveer 30 en 24 jaar oud) te Alblasserdam op 17 mei 1789 met

                 Neeltje Jans Vink, dr. van Cornelis Vink en Jannigje Jacobs Volker, geb. te Alblasserdam op 9 dec 1764 (getuige: Ariaantje Verheul), ovl. (78 jaar oud) te Alblasserdam op 20 nov 1843.

                 In1766 gekomen uit Oud-Alblas

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Jaapje Herwig, geb. op 18 jul 1790.

2.              Jan Herwig, geb. te Alblasserdam op 26 feb 1792, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Alblasserdam in 1838, volgt Vd.

3.              Jannigje Herwig, geb. op 8 sep 1793.

4.              Maria Herwig, geb. op 29 apr 1798.

5.              Joost Herwig, ged. te Alblasserdam op 28 feb 1800, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Alblasserdam op 11 mei 1853, volgt Ve.

6.              Arie Herwig, geb. op 7 okt 1804.

 

IVe.          Johannes Joosten Herwig, zn. van Joost Maartensz Harwig (IIIb) en Marigie Geyze Gijsbersdr Vlot, ged. te Oud‑Alblas of Ottoland 3355 op 27 jul 1766 2843,

                 ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Oud‑Alblas op 11 sep 1848

          tr. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 19 jaar oud) op 10 feb 1806 met

                 Neeltje Koutstaal, dr. van Jan Jansz Koutstaal (werkman Beroep: BS) en Aagje Ariens Visser, ged. te Alblasserdam op 27 aug 1786 (getuige: Baligje Visser),

                 ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Alblasserdam op 5 jun 1840.

                 In1816 uit Oud-Alblas gekomen.

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Maria Harwig, geb. op 28 jun 1806.

2.              Aagje Harwig, geb. circa 13 mrt 1809.

 

Generatie V

 

 

Va.           Joost Gijsbrechtsz Herwig/Harwig, zn. van Gijsbert Herwig/Harwig (IVb) en Pieternelletje Schit, geb. te Alblasserdam op 13 dec 1780, ged. te Alblasserdam op 13 dec 1780,

                 Bouwman en Broodbakker, ovl. (89 jaar oud) te Alblasserdam op 17 nov 1870,

       tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 26 jaar oud) in 1804 met

                Marrigje / Marya /Marrigje Asperen van, dr. van Jan Dirksz Asperen van en Jannigje Willems Boonstoppel, geb. te Alblasserdam in 1778,

                ged. te Molenaarsgraaf in feb 1778, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Alblasserdam op 4 aug 1861.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Gijsbert Joostz Herwig, geb. te Alblasserdam circa 28 jul 1805, ovl. (ongeveer 27 jaar oud) te Alblasserdam op 17 jan 1833, volgt VIa.

2.              Jan Joostzn Herwig, geb. te Alblasserdam op 11 jan 1807, ovl. (69 jaar oud) te Alblasserdam op 4 jun 1876, volgt VIb.

3.              Pieternella Joosten Herwig, geb. te Alblasserdam op 10 nov 1808, ged. op 13 nov 1808, ovl. (84 jaar oud) te Alblasserdam op 11 aug 1893,

          tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Alblasserdam op 5 jun 1831 met

                 Pieter Hoogt van der, zn. van Pieter Hoogt van der en Geertje Vroege, geb. te Alblasserdam op 4 okt 1807, Koornmolenaarknecht en Koornmolenaar,

                  ovl. (71 jaar oud) te Alblasserdam op 23 dec 1878

                . Uit dit huwelijk 9 kinderen.

4.              Jannigje Joosten Herwig, geb. op 30 sep 1811, ovl. (83 jaar oud) op 19 dec 1894,

           tr. (resp. 19 en 24 jaar oud) te Alblasserdam op 17 sep 1831 Aktenummer: 8 met

                 Arie Ariesz Merwe van de, zn. van Arie Cornelisse Merwe van de (melkboer) en Pietertje Joostdr Waard de, geb. te Dordrecht op 24 feb 1807,

                ged. te Dordrecht op 1 mrt 1807, bouwman/houtzager, ovl. (86 jaar oud) te Alblasserdam op 20 jan 1894.

                                        Uit dit huwelijk 13 kinderen.

5.              Willemijntje Herwig, geb. te Alblasserdam op 9 nov 1814 Aktenummer: 35, ged. te Alblasserdam op 13 nov 1814, ovl. (76 jaar oud) te Alblasserdam op 4 jul 1891,

         tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) te Alblasserdam op 27 jul 1838 met

                 Krijn Rekoert, zn. van Anthony Recourt en Geertrui Smit, geb. te Reeuwijk op 28 dec 1817, Schipper en Korenmolenaar,

                 ovl. (54 jaar oud) te Alblasserdam op 29 dec 1871.

                                                         Uit dit huwelijk één dochter.

 

Vb.           Joost Herwig, zn. van Hendrik Joosten Herwig (IVc) (Werkman) en Neeltje Cornelis Wijngaarden van, geb. te Alblasserdam op 12 dec 1785, NH,

                 ovl. (77 jaar oud) op 11 mei 1863,

              tr. met

                 Neeltje Hartog den, geb. te Ridderkerk op 29 mei 1799.

                 Joost Herwig\Harwig, geboren in het jaar 1785 (n.h.), wonende te Alblasserdam (Zh) (2072).overleden voor vrijdag 17 augustus 1860, zoon van Ned. Acht Harwig (D-I).

                 In het oud notarieel archief van Rotterdam (jaren 1781-1790) wordt ene Joost Harwig genoemd (van Alblasserdam) (2803). Folio 437/79 dd01 februari 1823 bij notaris

                 Jan van Enschot te Rotterdam: testament van Johanna Zwank, bejaard en ongehuwd, wonende aan de Oostsingel op het Hofje van Vrouwe Groeneveld Liefde Gestigt, in het huisje

                 gemerkt no. 9 in de gemeente Rotterdam.

                  Zij vermaakt aan haar neef een somma van driehonderd guldens ten laste van Her man u s Harwig te Alblasserdam.

                  Johannes overleed op 15 februari 1823 te Rotterdam (2804). Folio 3161/235-236-237 dd 11 februari 1783 bij notaris Petrus Constantinus van Rijp te Rotterdam:

                 Jacob Harwig uit Alblasserdam en Marcus Morel, wonende in de Zwanesteeg, Agter 't Verbrande Klooster te Rotterdam worden voogd over de minderjarige nakomelingen

                 van T e u nis Harwig, Javaan (dit is een meesterknecht/onderbaas/opziener over werklieden jh) op de Oost Indische Comp. weif te Rotterdam en Barendina Pieterson, egtelieden,

                 wonende in de Mannenlaan even buyten de Stad.

                Vóórdochters verwekt bij Ariaantje van Putten, zijnde G ri e t j e, L e n a en Dir kj e Harwig" (2802).

                Hij is getrouwd rond 1810, getrouwd rond 1810 voor de kerk (n.h.) met Neeltje den Hartog, geboren in het jaar 1785 (n.h.), overleden voor vrijdag 17 augustus 1860.

                Gemeente Sliedrecht: "Volgens onze gegevens is de geslachtsnaam HERWIG". Bron: 2072 - 3091.

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Cornelis Herwig, geb. te Hendrik Ido Ambacht op 5 jan 1821, ovl. (72 jaar oud) te Alblasserdam op 27 jun 1893, volgt VIc.

2.              Trijntje Herwig, geb. te Alblasserdam op 6 mrt 1827,

         tr. (24 jaar oud) op 6 jun 1851 met

                  Klaas Verkerk ?

3.              Adriaantje Herwig, geb. te Alblasserdam op 20 sep 1830, ovl. (2 jaar oud) te Alblasserdam op 26 sep 1832.

4.              Adrianus Herwig, geb. te Alblasserdam op 25 aug 1833, ovl. (12 dagen oud) te Alblasserdam op 6 sep 1833.

5.              Maaike Herwig, geb. op 6 okt 1834. 1866 naar Ridderkerk vertrokken.

6.              Jan Herwig, geb. te Alblasserdam op 11 feb 1838, ovl. (19 jaar oud) te Alblasserdam op 6 dec 1857.

7.              Aart Herwig, geb. te Alblasserdam op 20 feb 1841, ovl. (9 maanden oud) te Alblasserdam op 2 dec 1841.

 

Vc.           Cornelis Herwig, zn. van Hendrik Joosten Herwig (IVc) (Werkman) en Neeltje Cornelis Wijngaarden van, geb. te Alblasserdam op 14 sep 1788,

                 ovl. (71 jaar oud) te Alblasserdam op 10 okt 1859,

           tr. (resp. 25 en ongeveer 39 jaar oud) te Alblasserdam op 7 jun 1814 met

                 Jannigje Houwelingen van, geb. te Sliedrecht in 1775.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Cornelis Groot de ( Stiefzoon ), geb. in 1794.

2.              Jannetje Groot de ( Stiefdochter ), geb. in 1799.

 

Vd.           Jan Herwig, zn. van Aart Joosten ook Aardt Herwig (IVd) (werkman) en Neeltje Jans Vink, geb. te Alblasserdam op 26 feb 1792, Timmerman,

                 ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Alblasserdam in 1838 44 of 45 jaar oud,

          tr. (resp. 32 en 33 jaar oud) te Berg op Zoom op 19 aug 1824 Aktenummer: 28 met

                 Anna Gogh van, dr. van Joannis Gogh van en Petronella Hage, geb. te Bergen op Zoom in aug 1791, ged. te Bergen op Zoom op 1 sep 1791

                  bron: Registernaam RK doopboek 1781-1796] (getuigen: Joannes de Laet en Anna Mechteldi), kleermaakster.

                

                 Jan Herwig is geboren op 26-02-1792 in Alblasserdam (Zh), zoon van Aardt Joosten Herwig en Neeltje Jans Vink. Jan is overleden in 1838 in Alblasserdam (Zh), 44 of 45 jaar oud.


                 Beroep:timmerman.
                 Jan trouwde, 32 jaar oud, op 19-08-1824 in Bergen op Zoom (NB) met Anna van Gogh, 32 of 33 jaar oud, nadat zij op 28-09-1823 in Bergen op Zoom (NB) in ondertrouw zijn gegaan.

                 Anna is geboren in 08-1791 in Bergen op Zoom (NB). Zij is gedoopt op 01-09-1791 in Bergen op Zoom (NB) [bron: Registernaam RK doopboek 1781-1796].

                 Notitie bij de geboorte van Anna: doopgetuigen: Joannes de Laet en Anna Mechteldis Hoey Anna is overleden in ?.

                 Beroep: kleermaakster.

                 Haar ouders: Joannis van Gog en Petronella Hage. Vader uit Bergen op Zoom. Moeder uit Middelburg.

                 Kind van Jan en Anna:

                 1 Petronella Cornelia Herwig [1.1], geboren op 06-03-1822 in Breda (nb).

                  Notitie bij de geboorte van Petronella: bij huwelijk geëcht.

                 Haar Vader word hier genoemd als "kanonnier bij het corps rijdende artillerie in Breda".

                 Dit staat overigens bijgeschreven in het geboorteregister van Breda en wordt niet in de huwelijkse bijlagen vermeld.

                 Petronella is overleden op 13-05-1843 in Bergen op Zoom (NB), 21 jaar oud.

                 Notitie bij overlijden van Petronella: Haar moeder woont op het zelfde adres kleermaakster) en haar vader is inmiddels overleden.

                 Ik heb het kind er voor het gemak bij gezet, hoop dat je hier wat aan heb?.


                  vr.gr. Frans de Wit.
                                      fldewit@tiscali.nl
.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Petronella Cornelia Herwig, geb. te Breda op 6 mrt 1822, ovl. (21 jaar oud) te Bergen op Zoom Notitie bij overlijden van Petronella:

                 Haar moeder woont op het zelfde adres kleermaakster) en haar vader is inmiddels overleden op 13 mei 1843 Aktenummer: 68

                 21 jaar oud.

                 Notitie bij de geboorte van Petronella: bij huwelijk geëcht. Haar Vader word hier genoemd als "kanonnier bij het corps rijdende artillerie in Breda".

                 Dit staat overigens bijgeschreven in het geboorteregister van Breda en wordt niet in de huwelijkse bijlagen vermeld.

                 Petronella is overleden op 13-05-1843 in Bergen op Zoom (NB),

                 I.

2.              Johannes Herwig, geb. te Bergen op Zoom Datum van de akte: 21-03-1825 op 20 mrt 1825 Aktenummer: 65.

3.              Elisabeth Herwig

 

Ve.           Joost Herwig, zn. van Aart Joosten ook Aardt Herwig (IVd) (werkman) en Neeltje Jans Vink, ged. te Alblasserdam op 28 feb 1800, Rietdekker,

                 ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Alblasserdam op 11 mei 1853,

           tr. (resp. ongeveer 26 en 22 jaar oud) te Alblasserdam op 3 jun 1826 akte 11 met

               Trijntje Ceelen, dr. van Jan Ceelen en Pietertje Ariensdr Bouman, geb. te Streefkerk op 4 dec 1803, ged. op 7 dec 1803, ovl. (37 jaar oud) te Alblasserdam op 14 nov 1841 akte 53.

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Aart Herwig, geb. te Alblasserdam op 19 mrt 1827, ovl. (73 jaar oud) te Alblasserdam op 24 aug 1900, volgt VId.

2.              Jan Herwig, geb. te Alblasserdam op 9 jul 1828 akte 38, ovl. (30 dagen oud) te Alblasserdam op 8 aug 1828 akte 18.

3.              Pietertje Herwig, geb. te Alblasserdam op 8 feb 1830 akte 7, ovl. (17 jaar oud) te Alblasserdam op 12 nov 1847 akte 105.

4.              Neeltje Herwig, geb. te Alblasserdam op 2 nov 1831 akte 53, ovl. (46 jaar oud) te Alblasserdam op 5 sep 1878 akte 74.

5.              Jan Herwig, geb. op 15 mrt 1833, ovl. (58 jaar oud) te Heerjansdam op 26 mrt 1891, volgt VIe.

6.              Teunis Herwig, geb. te Alblasserdam op 21 mrt 1837 akte 24, ovl. (5 maanden oud) te Alblasserdam op 9 sep 1837 akte 19.

7.              Teuntje Herwig, geb. te Alblasserdam op 12 aug 1839 akte 63, ovl. (31 jaar oud) te Alblasserdam op 19 jul 1871 akte 82,

            tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Alblasserdam op 29 mrt 1861 akte 3 met

                 Leendert Stam, zn. van N. N. en Lena Stam, geb. te Alblasserdam op 21 jun 1837, werkman, ijzerwerker, ovl. (92 jaar oud) te Alblasserdam op 28 mrt 1930.

 

Generatie VI

 

 

VIa.          Gijsbert Joostz Herwig, zn. van Joost Gijsbrechtsz Herwig/Harwig (Va) (Bouwman en Broodbakker) en Marrigje / Marya /Marrigje Asperen van, geb. te Alblasserdam circa 28 jul 1805,

                ovl. (ongeveer 27 jaar oud) te Alblasserdam Leeftijd: 27 op 17 jan 1833 Aktenummer: 1,

           tr. (resp. ongeveer 19 en 20 jaar oud) te Alblasserdam op 15 jan 1825 Aktenummer: 1 met

                Cornelia Jans Kraaij de, dr. van Jan Jaspersz Kraay de en Geertrui Gerrits Teeuw, geb. te Alblasserdam op 30 jul 1804, ged. te Alblasserdam op 5 aug 1804,

                Winkelierster, ovl. (30 jaar oud) te Alblasserdam op 8 jul 1835 Aktenummer: 22.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Joost Herwig, geb. te Alblasserdam op 21 jun 1825, ovl. (79 jaar oud) te Nunspeet op 13 feb 1905, volgt VIIa.

2.              Geertrui Herwig, geb. te Alblasserdam op 16 dec 1826 Aktenummer: 56,

          tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) te Alblasserdam op 11 mei 1855 Aktenummer: 17 met

                 Cornelis Jong de, zn. van Arie Jong de en Hendrina Harmsen, geb. te Dordrecht op 29 aug 1827.

                                              Uit dit huwelijk één zoon.

3.              Marijgje Herwig, geb. te Alblasserdam op 21 dec 1828 Aktenummer: 78, ovl. (61 jaar oud) te Alblasserdam op 14 mrt 1890 Aktenummer: 26,

           tr. (resp. 27 en ongeveer 27 jaar oud) te Alblasserdam op 2 mei 1856 Aktenummer: 4 met

                Cornelis Arnoldus Knijff Knijff, zn. van Johannis Knijff en Machteldje Petronellla Beekes, geb. te Geldermalsen in 1829, Timmerman, Koopman en Sigarenfabrikant,

               ovl. (hoogstens 48 jaar oud) voor 1877. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

4.              Gerdina Herwig, geb. te Alblasserdam op 27 jan 1831 Aktenummer: 5, ovl. (71 jaar oud) te Alblasserdam op 25 mrt 1902 Aktenummer: 25,

          tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Alblasserdam op 23 mei 1856 Aktenummer: 8 met

                Adriaan Zwartbol, zn. van Hendrik Zwartbol en Sijgje Haan de, geb. te Alblasserdam op 12 nov 1828, Bouwman, ovl. (43 jaar oud) te Rotterdam op 13 apr 1872.

                         Uit dit huwelijk 6 kinderen.

5.              Jansje Herwig, geb. te Alblasserdam op 4 dec 1832 Aktenummer: 49, ovl. (3 maanden oud) te Alblasserdam Leeftijd: 0 op 24 mrt 1833 Aktenummer: 8.

 

VIb.          Jan Joostzn Herwig, zn. van Joost Gijsbrechtsz Herwig/Harwig (Va) (Bouwman en Broodbakker) en Marrigje / Marya /Marrigje Asperen van, geb. te Alblasserdam op 11 jan 1807,

                ged. te Alblasserdam op 18 jan 1807, Werkman, ovl. (69 jaar oud) te Alblasserdam op 4 jun 1876,

           tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Alblasserdam op 30 aug 1832 Aktenummer: 4 met

                 Cornelia Ouden den, dr. van Nijs Cornelisz Ouden den en Annigje Verhaar, geb. te Nieuw‑Lekkerland op 21 jun 1806, ged. te Nieuw‑Lekkerland op 29 jun 1806,

                 ovl. (68 jaar oud) te Alblasserdam of 20-9-1874 op 10 sep 1874 (20 sep 1874).

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Marijgje Herwig, geb. te Alblasserdam op 21 mrt 1833, ovl. (81 jaar oud) te Alblasserdam op 10 sep 1914.

2.              Annigje Herwig, geb. te Alblasserdam op 21 feb 1835, ovl. (73 jaar oud) te Alblasserdam op 11 feb 1909,

          tr. (beiden 28 jaar oud) (1) te Alblasserdam op 30 dec 1863 met

                 Cornelis Boonxe "Boon:Cornelis *1835", zn. van Arij Boon en Mouwrijntje Vogel, geb. te Alblasserdam op 14 okt 1835, Bouwman, ovl. (91 jaar oud) te Alblasserdam op 5 dec 1926.

                  Uit dit huwelijk 7 kinderen,

          tr. (2) met

                 N. N.

                         Uit dit huwelijk één zoon.

3.              Joosje Herwig, geb. te Alblasserdam op 4 dec 1836 Aktenummer: 68,

         tr. (resp. 32 en ongeveer 30 jaar oud) te Alblasserdam op 21 mei 1869 Aktenummer: 14 met

                 Jan Teekensxe "Teekens:Jan *1839", zn. van Jan Teekensxe "Teekens:Jan......." en Catharina Suzanna Moor dexe "Moor de:Catharina Suzanna", geb. te Reeuwijk in 1839. Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.              Nijs Herwigxe "Herwig:Nijs *1838", geb. te Alblasserdam op 24 apr 1838, ovl. (70 jaar oud) op 9 feb 1909, volgt VIIb.

5.              Gijsbert Herwigxe "Herwig:Gijsbert *1841", geb. te Alblasserdam op 24 apr 1841, ovl. (8 jaar oud) te Alblasserdam op 19 jul 1849.

6.              Jan Herwigxe "Herwig:Jan *1844", geb. te Alblasserdam op 2 feb 1844, ovl. (2 jaar oud) te Alblasserdam op 7 apr 1846.

7.              Joost Herwigxe "Herwig:Joost *1845", geb. te Alblasserdam op 6 aug 1845, ovl. (3 jaar oud) te Alblasserdam op 21 sep 1848.

8.              Joost Herwigxe "Herwig:Joost *1849", geb. te Alblasserdam op 9 mei 1849, ovl. (1 jaar oud) te Alblasserdam op 1 jun 1850.

 

VIc.          Cornelis Herwig, zn. van Joost Herwig (Vb) en Neeltje Hartog den, geb. te Hendrik Ido Ambacht op 5 jan 1821, Schippersknecht en werkman,

                 ovl. (72 jaar oud) te Alblasserdam op 27 jun 1893,

           tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) te Ridderkerk op 4 jan 1850 met

                Bastiaantje Kranendonk, dr. van Arie Kranendonk en Jannigje Stoker, geb. te Hendrik Ido Ambacht op 22 okt 1826 Of 1825,

                ovl. (63 jaar oud) te Alblasserdam op 10 jan 1890.

                 Uit dit huwelijk 13 kinderen:

1.              Neeltje Herwig, geb. te Alblasserdam op 19 jun 1850,

            tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) op 22 nov 1878 met

                 Daniel Kok de, geb. op 22 aug 1856, ovl. (77 jaar oud) te Maassluis Leeftijd: 77 op 20 sep 1933 Aktenummer: 80.

2.              Jannigje Herwig, geb. te Alblasserdam op 2 sep 1851,

         tr. (resp. 31 en ongeveer 32 jaar oud) op 9 mrt 1883 met

                 Leendert Kerkwijk, geb. in 1851.

3.              Joostje Herwig, geb. te Alblasserdam op 17 okt 1852, ovl. (8 maanden oud) op 30 jun 1853.

4.              Adriana Herwig, geb. te Alblasserdam op 2 jan 1854, ovl. (1 jaar oud) te Alblasserdam op 15 jan 1855.

5.              Joost Herwig, geb. op 12 apr 1855, ovl. (5 maanden oud) te Alblasserdam op 7 okt 1855.

6.              Arie Herwig, geb. te Alblasserdam op 30 mei 1856, ovl. (75 jaar oud) te Alblasserdam op 15 mei 1932, volgt VIIc.

7.              Trijntje Herwig, geb. te Alblasserdam op 5 okt 1857, ovl. (8 maanden oud) te Alblasserdam op 10 jun 1858.

8.              Trijntje Herwig, geb. te Alblasserdam op 13 jan 1859, ovl. (2 jaar oud) te Alblasserdam op 17 dec 1861.

9.              Joost Herwig, geb. te Alblasserdam op 15 jun 1862, ovl. (76 jaar oud) te Alblasserdam op 28 sep 1938, volgt VIId.

10.            Jan Herwig, geb. te Alblasserdam op 6 jun 1864.

11.            Leendert Herwig, geb. te Alblasserdam op 3 apr 1866, volgt VIIe.

12.            Aart Herwig, geb. te Alblasserdam op 21 feb 1868, ovl. (75 jaar oud) te Alblasserdam op 23 jul 1943, volgt VIIf.

13.            Cornelis Bastiaan Herwig, geb. op 28 apr 1870, ovl. (3 jaar oud) te Alblasserdam op 17 mrt 1874.

 

VId.          Aart Herwig, zn. van Joost Herwig (Ve) en Trijntje Ceelen, geb. te Alblasserdam op 19 mrt 1827 akte 23, houtzager, werkman, ovl. (73 jaar oud) te Alblasserdam op 24 aug 1900 akte 86,

            tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) te Alblasserdam op 12 jun 1852 akte 9 met

                  Jannigje Graaf, dr. van Willem Graaf de en Lijntje Stam, geb. te Alblasserdam op 17 jul 1830 akte 30, ovl. (55 jaar oud) te Alblasserdam op 28 mrt 1886 akte 28.

                 woont Kinderdijk wijk E 122, in 1900 E 155.

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Trijntje Herwig, geb. te Alblasserdam op 20 okt 1853 akte 127, ovl. (13 dagen oud) te Alblasserdam op 2 nov 1853 akte 81.

2.              Willempje Herwig, geb. te Alblasserdam op 24 okt 1854 akte 151.

3.              Willemina Herwig, geb. in 1854, ovl. (ongeveer 5 jaar oud) te Maassluis Leeftijd: 5 op 6 okt 1859 Aktenummer: 147.

4.              Joost Herwig, geb. te Alblasserdam op 15 mrt 1857 akte 53, ijzerwerker,

           tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Nieuw‑Lekkerland op 26 mei 1882 akte 11 met

                Jannigje Hoek, geb. te Nieuw‑Lekkerland op 18 jul 1857 akte 60, ovl. (29 jaar oud) te Alblasserdam op 7 jun 1887 akte 87 zie verder Nieuw-Lekkerland.

                 woonplaats Rotterdam. woont 1887 Kinderdijk wijk E 63

5.              Willempje Herwig, geb. in 1860, ovl. (minder dan één jaar oud) te Maassluis Leeftijd: 0 op 10 apr 1860 Aktenummer: 41.

6.              Willempje Herwig, geb. te Alblasserdam op 27 okt 1863 akte 142, ovl. (70 jaar oud) te Alblasserdam op 17 okt 1934 akte 36,

          tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Alblasserdam op 29 jan 1886 akte 1 met

                 Adrianus-Marinus Rhee van der, zn. van Cornelis Rhee van der en Wilhelmina Huisman, geb. te Alblasserdam op 5 mrt 1862 akte 32, werkman, ketelmaker,

                 ovl. (66 jaar oud) te Alblasserdam op 12 jan 1929 akte 3. woont kinderdijk wijk E122, in 1895 E 145.

7.              Arie Herwig, geb. te Alblasserdam op 11 mrt 1866 akte 47.

8.              Jan Herwig, geb. te Alblasserdam op 22 feb 1870 akte 26, ijzerwerker,

           tr. (resp. 37 en 34 jaar oud) te Papendrecht op 28 nov 1907 met

                 Anna-Pieternella Steijnis, geb. te Papendrecht op 13 jan 1873.

 

VIe.          Jan Herwig, zn. van Joost Herwig (Ve) en Trijntje Ceelen, geb. op 15 mrt 1833 akte 14, ovl. (58 jaar oud) te Heerjansdam Leeftijd: 58 op 26 mrt 1891 Aktenummer: 19,

         tr. (resp. 40 en ongeveer 18 jaar oud) te Ridderkerk op 30 mei 1873 Aktenummer: 38 met

                Trijntje Linden van der, dr. van Teunis Linden van der en Annigje Schansheer, geb. te Ridderkerk in 1855, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Heerjansdam Leeftijd:

               64 op 17 dec 1908 Aktenummer: 20. Nadere informatie             Ouders beiden overleden.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Joost Herwig, geb. in 1874, ovl. (ongeveer 19 jaar oud) te Heerjansdam Leeftijd: 19 op 18 jul 1893 Aktenummer: 15.

2.              Teunis Herwig, geb. te Heerjansdam in 1875,

          tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 21 jaar oud) te Oud‑Beijerland op 13 aug 1903 Aktenummer: 25 met

                 Kaatje Snelleman, dr. van Anthonie Snelleman en Johanna Troost, geb. te Oud‑Beijerland in 1882.

3.              Pieter Jan Herwig, geb. in 1885, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Oudenrijn Leeftijd: 47 op 16 sep 1932 Aktenummer: 29,

        tr. met

                  Jacomijntje Groot de

4.              Trijntje Herwig, geb. in 1878, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Oud‑Beijerland Leeftijd: 65 op 12 mei 1943 Aktenummer: 27.

 

Generatie VII

 

 

VIIa.         Joost Herwig, zn. van Gijsbert Joostz Herwig(VIa) en Cornelia Jans Kraaij de (Winkelierster), geb. te Alblasserdam op 21 jun 1825, Werkman,

                 ovl. (79 jaar oud) te Nunspeet oud 79 jaar op 13 feb 1905 Aktenummer: 11,

            tr. (resp. 20 en ongeveer 21 jaar oud) (1) te Ridderkerk op 17 apr 1846 Aktenummer: 6, (gesch. te Gorinchem op 30 nov 1858) met

                 Jannigje Plaisier, dr. van Jacob Plaisier en Maria Nouwe, geb. te Ridderkerk in 1825.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Gijsbert Herwig, geb. te Ridderkerk op 16 jun 1846 Aktenummer: 84.

2.              Maria Herwig, geb. te Ridderkerk op 26 apr 1847 Aktenummer: 53, circa apr 1847, ovl. (3 maanden oud) te Alblasserdam op 30 jul 1847 Aktenummer: 46.

3.              Maria Herwig, geb. te Alblasserdam op 14 mrt 1848,

          tr. (resp. 23 en ongeveer 26 jaar oud) te Hendrik‑Ido‑Ambacht op 15 nov 1871 Aktenummer: 18 met

                 Leendert Hoed den, zn. van Leendert Hoed den en Jannigje Pleit de, geb. te Ridderkerk in 1845.

4.              N.N. Herwig, geb. te Alblasserdam op 13 nov 1849 Aktenummer: 79.

 

                 Joost Herwig,

            tr. (resp. 62 en ongeveer 51 jaar oud) (2) te Ermelo op 27 apr 1888 Aktenummer: 22 met

                 Hendrikje Meulen van, dr. van Hendrik Meulen van en Gerritje Berg van den, geb. in 1837.

 

                 Hendrikje Meulen van, dr. van Hendrik Meulen van en Gerritje Berg van den,

        tr. (1) met

                 Gijsbert Huisman.

 

VIIb.         Nijs Herwig, zn. van Jan Joostzn Herwig (VIb) (Werkman) en Cornelia Ouden den, geb. te Alblasserdam op 24 apr 1838, ovl. (70 jaar oud) op 9 feb 1909

         tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) te Ridderkerk op 28 feb 1868 Aktenummer: 6 met

                Ingetje Ooms, dr. van Gerrit Ooms en Maaike Waal van der, geb. te Ridderkerk op 21 sep 1843, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam op 12 mei 1914.

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Cornelia Herwig, geb. te Ridderkerk op 24 mei 1868, ovl. (3 maanden oud) te Alblasserdam op 21 sep 1868.

2.              Gerrit Herwig, geb. te Alblasserdam in 1871, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Rotterdam leeftijd 40 jaar op 2 sep 1911 akte nr. 3978.

3.              Cornelia Herwig, geb. te Alblasserdam op 23 jun 1873 Aktenummer: 92, ovl. (30 jaar oud) te Rotterdam op 17 feb 1904 akte nr. 1001,

           tr. (resp. 24 en ongeveer 26 jaar oud) te Rotterdam op 12 jan 1898 met

                 Willem Frederik Essen van, zn. van Abraham Pius Essen van en Carolina Schmal, geb. te Rotterdam in 1872.3"

                 Bron Rotterdam 1898 b11v/38.

4.              Maaike Herwig, geb. te Alblasserdam op 13 nov 1875, ovl. (4 maanden oud) te Alblasserdam op 23 mrt 1876.

5.              Marrijgje Herwig, geb. te Alblasserdam op 7 mei 1877, ovl. (1 jaar oud) te Alblasserdam op 21 nov 1878.

6.              Jan Wouter Herwig, geb. te Alblasserdam op 31 aug 1879, ovl. (33 jaar oud) te Rotterdam op 25 mei 1913, volgt VIIIa.

7.              Anna Maaike Herwig, geb. te Alblasserdam op 7 mrt 1882,

           tr. (resp. 26 en ongeveer 28 jaar oud) te Rotterdam op 6 jan 1909 met

                 Pieter Noordermeer, zn. van Pieter Noordermeer en Maria Dekker, geb. te Oostvoorne in 1881.

8.              Willem Cornelis Herwig, geb. te Alblasserdam op 15 jun 1885 Aktenummer: 90.

 

VIIc.         Arie Herwig, zn. van Cornelis Herwig (VIc) (Schippersknecht en werkman) en Bastiaantje Kranendonk, geb. te Alblasserdam op 30 mei 1856,

                 Varensgezel, Schipper, werkman, stoker en Machinist, ovl. (75 jaar oud) te Alblasserdam op 15 mei 1932,

           tr. (beiden 26 jaar oud) (1) te Alblasserdam op 9 feb 1883 met

                Jannigje Visser, dr. van Jan Visser en Geertje Punt, geb. te Alblasserdam op 24 jul 1856, ovl. (52 jaar oud) te Alblasserdam op 27 aug 1908.

                 Uit dit huwelijk 12 kinderen:

1.              Geertje Herwig

2.              Jan Herwig

3.              N.N. Herwig

4.              Cornelis Herwig

5.              Cornelis Herwig, geb. te Alblasserdam op 17 mei 1883, ovl. (6 weken oud) te Alblasserdam op 30 jun 1883.

6.              Jan Cornelis Herwig, geb. te Alblasserdam op 16 jul 1884, ovl. (30 dagen oud) op 15 aug 1884.

7.              Cornelis Herwig, geb. te Alblasserdam op 22 nov 1885, ovl. (9 dagen oud) te Alblasserdam in dec 1885.

8.              Geertje Herwig, geb. te Alblasserdam op 22 nov 1885, ovl. (16 dagen oud) te Alblasserdam op 8 dec 1885.

9.              Bastiaantje Herwig, geb. te Alblasserdam op 19 nov 1887, ovl. (20 dagen oud) te Alblasserdam op 9 dec 1887.

10.            Cornelis Bastiaan Herwig, geb. op 7 jun 1889, ovl. (11 maanden oud) te Alblasserdam op 22 mei 1890.

11.            Bastiaantje Herwig, geb. te Alblasserdam op 14 aug 1890, ovl. (22 dagen oud) te Alblasserdam op 5 sep 1890.

12.            Bastiaantje Herwig, geb. te Alblasserdam op 10 sep 1893, ovl. (4 maanden oud) te Alblasserdam op 10 jan 1894.

 

                 Arie Herwig,

           tr. (53 jaar oud) (2) te Alblasserdam op 23 dec 1909 met

                 Heiltje 't Hoen, dr. van Kornelis 't Hoen en Eeuwitje Koolmees

 

                 Heiltje 't Hoen, dr. van Kornelis 't Hoen en Eeuwitje Koolmees,

          tr. (Arie ongeveer 23 jaar oud) (2) te Alblasserdam op 12 jun 1889 met

                Arie Vonk, geb. te Lekkerkerk in 1866, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Alblasserdam op 30 mei 1907.

 

VIId.         Joost Herwig, zn. van Cornelis Herwig (VIc) (Schippersknecht en werkman) en Bastiaantje Kranendonk, geb. te Alblasserdam op 15 jun 1862, Schipper, tuiger en werkman,

                  ovl. (76 jaar oud) te Alblasserdam op 28 sep 1938,

            tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Alblasserdam op 14 aug 1885 met

                 Marigje Haak, geb. te Oud‑Alblas op 8 dec 1860, ovl. (65 jaar oud) te Alblasserdam op 10 apr 1926.

                 Uit dit huwelijk 12 kinderen:

1.              Cornelis Herwig, geb. te Alblasserdam op 14 nov 1885, ovl. (6 weken oud) op 30 dec 1885.

2.              Pietertje Herwig, geb. te Alblasserdam op 7 feb 1887, ovl. (86 jaar oud) te Dordrecht op 3 aug 1973,

           tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) te Alblasserdam op 17 okt 1912 met

                 Gerard Hoop de, geb. te Krimpen a d Lek op 19 mei 1884 , Scheepstimmerman, ovl. (79 jaar oud) te Dordrecht op 10 feb 1964.

                 Woonplaatsen sedert 23 okt 1912 op D 151 te Nieuw-Lekkerland.Vervolgens vanaf 1.4.1949 Veerdam 36 Kinderdijk.

3.              Cornelis Bastiaan Herwig, geb. te Alblasserdam op 25 mrt 1890, ovl. (11 jaar oud) te Alblasserdam op 19 jul 1901 overleden aan Meningitus.

4.              Baltus Herwig, geb. te Alblasserdam op 8 feb 1892, ovl. (16 dagen oud) te Alblasserdam op 24 feb 1892.

5.              Bastiaantje Herwig, geb. te Alblasserdam op 10 mrt 1893, ovl. (3 maanden oud) te Alblasserdam op 5 jul 1893.

6.              Bastiaantje Herwig, geb. op 18 aug 1894, ovl. (2 maanden oud) te Alblasserdam op 25 okt 1894.

7.              Bastiaantje (Tante Saantje) Herwig, geb. te Alblasserdam op 5 nov 1895, ovl. (76 jaar oud) te Ridderkerk op 18 okt 1972,

           tr. met

                Willem Boef den, zn. van Arie Boef den en Hendrika Boele, geb. te Nieuw‑Lekkerland op 14 mei 1897, ovl. (75 jaar oud) te Zwijndrecht op 12 aug 1972.

8.              Baltus Herwig, geb. te Alblasserdam op 21 nov 1897, ovl. (27 jaar oud) te 's‑Hertogenbosch op 2 dec 1924.

9.              Willempje Herwig, geb. te Alblasserdam op 26 aug 1899, ovl. (3 maanden oud) te Alblasserdam op 4 dec 1899.

10.            Cornelis Bastiaan Herwig, geb. op 16 feb 1903, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) in 1933.

11.            Arie Herwig, geb. op 4 nov 1905, ovl. (53 jaar oud) te Alblasserdam op 7 dec 1958.  tweeling, ongehuwd gebleven.

12.            Leendert Herwig, geb. op 4 nov 1905, ovl. (65 jaar oud) te Alblasserdam op 17 jan 1971.  tweeling, ongehuwd gebleven.

 

VIIe.         Leendert Herwig, zn. van Cornelis Herwig (VIc) (Schippersknecht en werkman) en Bastiaantje Kranendonk, geb. te Alblasserdam op 3 apr 1866,

           tr. (resp. 26 en ongeveer 26 jaar oud) te Alblasserdam op 19 aug 1892 met

                 Willempje Klip, geb. in 1866.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Pietertje Herwig, geb. te Alblasserdam op 24 jul 1894, ovl. (90 jaar oud) te Alblasserdam op 2 jan 1985,

         tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Alblasserdam op 23 jan 1919 Aktenummer: 1 met

                 Jan Twigt, zn. van Jan Twigt en Adriana Bouter, geb. te Alblasserdam op 23 jan 1894.Aktenummer: 1

 

 

VIIf.          Aart Herwig, zn. van Cornelis Herwig (VIc) (Schippersknecht en werkman) en Bastiaantje Kranendonk, geb. te Alblasserdam op 21 feb 1868,

                 ovl. (75 jaar oud) te Alblasserdam op 23 jul 1943,

           tr. (beiden 22 jaar oud) te Alblasserdam op 13 jun 1890, (gesch. op 8 jul 1939) met

                 Helena Klip, geb. te Alblasserdam op 31 aug 1867.

                 Uit dit huwelijk 14 kinderen:

1.              Bartholomeus Herwig, geb. te Sliedrecht op 7 feb 1888, ovl. (83 jaar oud) te Alblasserdam op 2 mei 1971,

            tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) op 19 jul 1917 met

                Maria Ooms, geb. op 8 aug 1890, ovl. (85 jaar oud) te Alblasserdam op 18 jul 1976

2.              Bastiaantje Herwig, geb. te Alblasserdam op 24 okt 1890, ovl. (89 jaar oud) te Alblasserdam op 16 sep 1980,

            tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) op 9 jun 1916 met

                  Aart Stout, zn. van Pleun Stout en Deliaantje Erkelens, geb. te Alblasserdam op 14 jan 1890.

3.              Cornelis Herwig, geb. te Alblasserdam op 9 dec 1891,

          tr. (28 jaar oud) te Molenaarsgraaf op 30 jul 1920 met

                Johanna Elisabeth Middelhoek                 in 1940 wonende te Delft.

4.              Pietje Herwig, geb. te Alblasserdam op 20 apr 1893.

5.              Johannis Herwig, geb. te Alblasserdam op 29 dec 1894.

6.              Pietje Herwig, geb. te Alblasserdam op 1 okt 1896,

           tr. met

                  K Zanden van der   in 1940 wonende te Leiden.

7.              Arie Herwig, geb. te Alblasserdam op 6 dec 1898,

           tr. met

                  A. Waard de   wonende te IJsselmonde.

8.              Marrigje Herwig, geb. te Alblasserdam op 16 apr 1901,

           tr. met

                  A. Ossewaarde   in 1940 wonende te Schiedam.

9.              Neeltje Herwig, geb. te Alblasserdam op 8 apr 1903,

          tr. met

                  W. Heemst

10.            Helena Herwig, geb. te Alblasserdam op 12 jan 1905,

         tr. met

                 W. Ros  in 1940 wonende te Nieuw Lekkerland.

11.            Aart Herwig, geb. te Alblasserdam op 14 dec 1906, ovl. (63 jaar oud) op 29 jul 1970, volgt VIIIb.

12.            Jannigje Herwig, geb. te Alblasserdam op 9 feb 1909.

13.            Willempje Herwig, geb. te Alblasserdam op 13 apr 1910.

14.            Jan Willem Herwig, geb. te Alblasserdam op 27 sep 1912,

          tr. met

                J.M. Andel van

 

Generatie VIII

 

 

VIIIa.        Jan Wouter Herwig, zn. van Nijs Herwig (VIIb) en Ingetje Ooms, geb. te Alblasserdam op 31 aug 1879

                 ovl. (33 jaar oud) te Rotterdam op 33 jarige leeftijd op 25 mei 1913 ,

     tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Rotterdam op 30 aug 1905 met

                 Alida Meel van, dr. van Pieter Meel van en Dina Meijer, geb. te Bergschenhoek op 8 aug 1878, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Maastricht in 1961.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jan (Wouter Marie) Herwig, geb. te Rotterdam op 3 nov 1910, ovl. (91 jaar oud) te Maastricht op 25 mrt 2002, volgt IXa.

 

VIIIb.        Aart Herwig, zn. van Aart Herwig (VIIf) en Helena Klip, geb. te Alblasserdam op 14 dec 1906, ovl. (63 jaar oud) op 29 jul 1970,

             tr. met

                  Janna Hofwegen van, geb. te Oud‑Alblas op 8 feb 1909, ovl. (85 jaar oud) te 's‑Gravenhage 85 jaar oud op 7 apr 1994.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Leo Herwig, geb. te 's‑Gravenhage op 29 mei 1934, volgt IXb.

2.              Paul Herwig, geb. te 's‑Gravenhage op 4 mei 1937, volgt IXc.

3.              Marja Herwig geb. te 's‑Gravenhage op 23 feb 1943,

           tr. met

                 Cornelis (Cor) Biever, geb. te ´s Gravenhage op 30 mei 1939.

                  Uit dit huwelijk 2 zonen.

4.              Albert Herwig, geb. te 's‑Gravenhage op 6 jun 1948, volgt IXd.

5.              Frans Herwig geb. te 's‑Gravenhage op 10 nov 1950,

       sam. in 1971 met

                 Johanna Maria Maas, dr. van B Maas en R. Cappon., geb. te ´s Gravenhage op 14 dec 1951.

6.              Nico Herwig, geb. te 's‑Gravenhage op 7 jun 1946, volgt IXe.

 

Generatie IX

 

 

IXa.          Jan (Wouter Marie) Herwig, zn. van Jan Wouter Herwig (VIIIa) en Alida Meel van, geb. te Rotterdam op 3 nov 1910, ovl. (91 jaar oud) te Maastricht op 25 mrt 2002,

            tr. (resp. 28 en 19 jaar oud) te Maastricht op 19 okt 1939 met

                Maria Magdalena Muller, geb. te Maastricht op 22 mrt 1920.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Elisabeth (Johanna Maria) Herwig, geb. te Maastricht op 6 sep 1941,

           tr. (resp. 33 en 46 jaar oud) te Kampen op 21 mei 1975 met

                 Franciscus (Gerardus Guillaume) Wijenbergh, zn. van Johannes Wijenbergh en Johanna Peeters, geb. te Maastricht op 10 jul 1928.

                  Uit dit huwelijk 2 kinderen.

2.              Francisca (Johanna Maria) Herwig, geb. te Maastricht op 26 dec 1942,

           tr. te Pellerano [Italië] Genua, (gesch. in 1981) met

                 Gian-Luigi Pellerano

3.              Jan (Wouter Marie) Herwig, geb. te Maastricht op 24 feb 1944, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Maastricht in 1989, volgt Xa.

 

IXb.          Leo Herwig, zn. van Aart Herwig (VIIIb) en Janna Hofwegen van, geb. te 's‑Gravenhage op 29 mei 1934,

           tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) (1) te 's‑Gravenhage op 27 apr 1957, (gesch. te 's‑Gravenhage in 1970) met

                 Justine Albertine Victoir Diederix, geb. te Tandjong Morowa [Ned] Sumatra op 29 nov 1935.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Guido Herwig, geb. te Rotterdam op 4 nov 1958, volgt Xb.

2.              Luctor Herwig, geb. te Dordrecht op 15 dec 1959, volgt Xc.

3.              Quirijn Herwig, geb. te Rotterdam op 27 aug 1964, volgt Xd.

4.              Arnica Herwig, geb. te Rotterdam op 22 apr 1970,

            tr. (resp. 32 en 30 jaar oud) te Rotterdam op 27 aug 2002 met

                 Gijsbert (Berry) Honing, zn. van Gijsbert (Gijs) Honing en Pietertje Allegonda (Gonny) Moll geb. te Laren op 13 jun 1972, ged. te Huizen.

                  Uit dit huwelijk 2 kinderen.

 

                 Leo Herwig,

           tr. (resp. ongeveer 63 en ongeveer 62 jaar oud) (2) in 1998 met

                 Lydia Niermans, geb. te Songei Gerong Sumatra op 19 jul 1935, ovl. (71 jaar oud) in jul 2007.

 

IXc.          Paul Herwig, zn. van Aart Herwig (VIIIb) en Janna Hofwegen van, geb. te 's‑Gravenhage op 4 mei 1937,

           tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) te Schoonebeek op 14 jun 1963 met

                 Hermina (Mini) Wilpshaar, geb. te Schoonebeek op 10 aug 1941.

                 Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.              Anja Herwig, geb. te ´s Gravenhage op 3 mei 1964.

2.              Margo Herwig, geb. te Tripoli [Libya] Libie op 16 jun 1966.

3.              Karin Herwig, geb. te Nootdorp op 6 mei 1968.

 

IXd.          Albert Herwig, zn. van Aart Herwig (VIIIb) en Janna Hofwegen van, geb. te 's‑Gravenhage op 6 jun 1948,

            sam. (1) circa 1980 met

                 Hieke Van Werft van der

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Elien Herwig, geb. te Groningen op 15 mrt 1984.

 

                 Albert Herwig,

         sam. (2) circa 1975 met

                Toos Driessen, geb. op 27 okt 1952.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Lotte Herwig, geb. te Eindhoven op 22 apr 1977.

 

IXe.          Nico (N) Herwig, zn. van Aart Herwig (VIIIb) en Janna Hofwegen van, geb. te 's‑Gravenhage op 7 jun 1946,

           sam. circa 1972 met

                 Henriëtte H.M.Th. Bilders., dr. van A.C.A.M. Bilders Bilders. en Antonia Eugenie Hortense Maria Randag., geb. te ´s Gravenhage op 14 mei 1947.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Vincent Herwig, geb. te ´s Gravenhage op 27 aug 1975.

2.              Melisse Michelle Herwig, geb. te ´s Gravenhage op 12 mei 1980.

 

Generatie X

 

 

Xa.           Jan (Wouter Marie) Herwig, zn. van Jan (Wouter Marie) Herwig (IXa) en Maria Magdalena Muller, geb. te Maastricht op 24 feb 1944,

                ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Maastricht in 1989 (bron: http://www.graftombe.nl/names/1333/maastricht_tongerseweg/H “Jan Fiets Herwig” Mijn oom was fietsmaker.),

         tr. (1) met

                  Gondola (Gonjo) Crijns

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Jan Herwig

2.              Gonjo Herwig

3.              Nadine Herwig

 

                 Jan (Wouter Marie) Herwig,

         tr. (2) met

                  Marie-Jose Kerckhoffs

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Zjèf Herwig, geb. te Maastricht op 3 okt 1979.

2.              Pol Herwig, geb. te Maastricht op 13 jun 1985.

 

Xb.           Guido Herwig, zn. van Leo Herwig (IXb) en Justine Albertine Victoir Diederix, geb. te Rotterdam op 4 nov 1958,

           tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Bloemendaal op 22 okt 1982 met

                 Margaretha Monica Margreet Schulte Nordholt, dr. van Johannes Schulte Nordholt en Tonia Scherpenzeel, geb. te Nijmegen op 31 mrt 1957.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Laura Eline (Laura) Herwig, geb. te Groningen op 26 mrt 1983.

2.              Leander Matthijs Leander Herwig, geb. te Nieuwe Pekela op 6 mrt 1985.

3.              Hester Odilia Hester Herwig, geb. te Middelburg op 23 apr 1987.

4.              Judith Elisabeth Judith Herwig, geb. te Middelburg op 16 okt 1989.

5.              Hugo Reinier Hugo Herwig, geb. te Vlissingen op 4 jan 1994.

 

Xc.           Luctor Herwig, zn. van Leo Herwig (IXb) en Justine Albertine Victoir Diederix, geb. te Dordrecht op 15 dec 1959,

          tr. (beiden 27 jaar oud) te Utrecht op 5 nov 1987 met

                 Ludmilla Geraldina Christina Milly Bouter, dr. van Adriaan Bouterxe "Bouter:Adriaan", geb. te Rotterdam op 19 dec 1959.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Floris Adriaan Floris Herwig, geb. te Utrecht op 3 mei 1983, ovl. (3 maanden oud) te Utrecht 3 Mnd oud op 27 aug 1983.

2.              Myrthe Elise Myrthe Herwig, geb. te Utrecht op 26 nov 1984.

3.              Roeland Michiel Roeland Herwig, geb. te Utrecht op 25 jan 1988.

4.              Iris Marieke Iris Herwig, geb. te Leusden op 1 jul 1990.

 

Xd.           Quirijn Herwig, zn. van Leo Herwig (IXb) en Justine Albertine Victoir Diederix, geb. te Rotterdam op 27 aug 1964,

          tr. (resp. 33 en 34 jaar oud) te Vlaardingen op 15 sep 1997 met

                 Cornelia Francina (Cocky) Dam van, dr. van Antonius Hermanus Rutjes en Cornelia Francina Dam van, geb. te ´s Gravenhage op 9 okt 1962.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Elise Herwig, geb. te Vlaardingen op 29 okt 1997.

2.              Joachim Herwig, geb. te Vlaardingen op 21 feb 2000.

 

 

  

                                                                         Wie wil reageren mailen naar        j.zwart13@chello.nl    

                                                                     Terug naar de hoofdpagina     http://members.chello.nl/j.zwart13/