Garderen

 

                       Garderen  Jacob Otten  van  Parenteel van  per generatie.

 

 

Generatie I

 ienhoven

I.                       Jacob Otten

        tr. met

               Maria Enerts Snel

 

              Uit dit huwelijk 1 kind:

1.           Oth Jacobs Garderen van, geb. te Doorn in 1660, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Driebergen in 1738, volgt II 

 

Generatie II

 

II.                    Oth Jacobs Garderen van, (zn. van I, geb. te Doorn in 1660, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Driebergen in 1738,

       kerk.huw. (ongeveer 31 jaar oud) te Driebergen op 18 okt 1691 met

               Fijgje Ariens Reumst van, dr. van Aries Dircksz Reumst van en Jannigje Hermsens,

               ovl. te Driebergen in 1749.

 

              Uit dit huwelijk 1 kind:

1.           Arien / Arian Otten Garderen van , ged. te Driebergen op 24 apr 1707, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Driebergen op 21 jan 1763, volgt III 

 

Generatie III

 

III.                  Arien / Arian Otten Garderen van, (zn. van II , ged. te Driebergen op 24 apr 1707, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Driebergen op 21 jan 1763 55 jr oud,

        tr. (ongeveer 28 jaar oud) te Hoorn op 14 aug 1735 Noorder en Oosterkerk

               (getuigen: Dirk Enkelaar en Lubbertus Rooseboom)) met

                Maria / Marijtje Hendrikse Bouwens / Bouwhuijs, ged. te Olst, ovl. te Driebergen op

                26 nov 1773.

 

              Uit dit huwelijk 1 kind:

1.           Bart  Garderen van, ged. NH te Driebergen op 28 jun 1744, ovl. (hoogstens 78 jaar oud) te Tienhoven  Utr  voor 1823, volgt IV 

 

Generatie IV

 

IV.                 Bart Garderen van  Garderen van, (zn. van III  ged. NH te Driebergen op 28 jun 1744, ovl. (hoogstens 78 jaar oud) te Tienhoven  Utr  voor 1823,

        kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 28 jaar oud) te Tienhoven  Utr   op 22 dec 1765 met

               Aaltje Cornelisse Verwoerd dr. van Cornelis Verwoerd en Jannigje, geb. in 1737,

                ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Tienhoven  Utr   op 21 jan 1824.

                  Gegevens van deze site


                http://www.xs4all.nl/~kooijktr/00_00005.htm.

              Uit dit huwelijk 1 kind:

1.           Cornelis Bartzn  Garderen van, geb. te Tienhoven  Utr  voor 1774, ovl. (minstens 61 jaar oud) te Tienhoven   Utr   op 22 nov 1835, volgt V 

 

Generatie V

 

V.                    Cornelis Bartzn Garderen van , (zn. van IV , geb. te Tienhoven  Utr   voor 1774, ovl. (minstens 61 jaar oud) te Tienhoven  Utr  op 22 nov 1835,

       kerk.huw. (resp. minstens 20 en 28 jaar oud) te Tienhoven Z.H op 2 jan 1794 met

               Arijaantje Griffioen, dr. van Hendrik Griffioen en Jannetje Noort van,

               geb. te Wilnis op 5 mei 1765, ovl. (81 jaar oud) te Kockengen op 2 mei 1847.

 

              Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.           Arie Garderen van, geb. te Tienhoven  Utr   in 1807, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Tienhoven Z.H op 17 jan 1890, volgt VI 

2.           Jannetje Ook Jannitje Garderen van en Garde, geb. te Tienhoven Utr   op 19 mrt 1796, ovl. (52 jaar oud) te Kockengen op 21 sep 1848,

       tr. (resp. 21 en ongeveer 24 jaar oud) te Kockengen op 9 mei 1817 met

              Hendrik Griffioen" haar neef !!!, zn. van Jacobus Griffioen en Neeltje Griffioen, ged. te Breukelen op 1 jan 1793.

3.          Bartjen Ook Bartje Garderen van , geb. op 4 jul 1800, ovl. (73 jaar oud) te Breukelen ‑Nijenrode op 10 mrt 1874 akte 15,

        tr. (resp. 23 en ongeveer 27 jaar oud) te Tienhoven   Utr   op 23 apr 1824 met

               Arie Griffioen" haar neef, zn. van Jacobus Griffioen en Neeltje Griffioen, ged. te Breukelen ‑Nijenrode op 22 jun 1796

4.                     Aaltje Garderen van , geb. te Tienhoven   Utr  in 1795,

    tr. (ongeveer 29 jaar oud) te Kockengen op 15 jan 1824 akte 1 met

  Hendrik Haan de, zn. van Hendrik Haan de en Marrigje Nielmeyer.

 

Generatie VI

 

VI.         Arie Garderen van, (zn. van V , geb. te Tienhoven Utr   in 1807, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Tienhoven Z.H akte 1 op 17 jan 1890

              overl 17-1-1890 Tienhoven

     tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 21 jaar oud) te Breukelen St Pieter Utr op 2 mei 1835 akte 1 met

             Maria Stekelenburg, dr. van Cornelis Steekelenburg en Gerritje Pos, geb. te Breukelenveen Utr in 1814.

 

                                                                    Boerderij "Huis ten Halve" | Boerderij Vredegoed

 

                                                                                                                Poldermolen "De Trouwe Wachter"

                                                                                                  

                       Beschrijving


                       Aan de Dwarsdijk gelegen wipwatermolen, aan drie zijden door water omgeven.

                       De molen heeft een bakstenen fundering en een onderbouw van hout met riet gedekt.

                       De molen is opgebouwd vanuit een vierkante piramidevormige onderbouw, met daarboven bijna een kubusvormig bovenhuis of kop.

                       Deze kop, van groen geverfd hout, is afgedekt met een tonvormige dakconstructie waarvan de beplanking is uitgevoerd in gepotdekselde betimmering.

                       Het meest kenmerkende aan deze molen is de zogenaamde schepradkast aan de zuidzijde van de molen.

                       Het oorspronkelijke scheprad is inwendig gesloopt, behalve het bovenwiel.

                       In het onderhuis bevinden zich twee eenvoudige ingangen en draaivensters met roedeverdeling en luiken.

                       De details zijn zwart, wit en roos geverfd. De vernieuwde plaatstalen roeden hebben een vlucht van 21,20 meter en zijn oud-Hollands opgehekt.

                        De molen heeft bijna 115 jaar dienst gedaan als watermolen voor het inmiddels opgeheven waterschap

                     ĎDe Oostelijke Binnenpolder van Tienhovení

                        Thans is de molen niet meer maalvaardig omdat het zogenaamde gaandewerk er in de vijftiger jaren ten behoeve van een ruimere bewoning is uitgesloopt.

                        De ondertoren heeft wel altijd een woonfunctie gehad zoals dat in de vroegere jaren bij dit molentype gebruikelijk was.

                        Op de schoorsteen is een versiering aangebracht in de vorm van een gedenkbord met de volgende tekst:

                        1940-1945
                        Ons volk in angst en rouw
                        De molen gaf een teken
                        Aan wie aan vrijheid trouw
                        Zich niet liet breken
                        4 mei 1985 C.P. Klap

                        Aan de Noordoostzijde van de molen bevindt zich een vroeg 20e eeuwse stuw, geheel in hout uitgevoerd, met verhoogde juk, afdak

                        en handwiel en met kettingen verbonden schot in houten sponningen, deel uitmakend van een eenvoudig traditioneel waterbeheersingssysteem met schuifsluizen.
 


                         Historische gegevens

                         De vroegste vermelding van De Trouwe Wachter gaat terug tot 1831. De heren J. Timmer en H. Manten gaan dan naar Gorkum en Vianen om aldaar een

                         overbodige molen te kopen. De molen is bestemd voor de nieuw ingedijkte polder Tienhoven, later genoemd Oostelijke Binnenpolder.

                        De bouw vindt plaats in 1832 en de totale bouwsom bedraagt ruim É 6.000,-.

                        Tegelijkertijd wordt ook de schutsluis naast de molen gebouwd. Als eerste molenaar wordt P. van de Brink aangesteld tegen een jaarsalaris van É 45,-.

                        Daarnaast ontvangt de molenaar een vergoeding van É 15,65 voor de aanschaf val olie en varkensreuzel om de assen mee te smeren.


                    In 1846 wordt Arie van Garderen aangesteld als molenaar.

                    Het eerste telg uit het molenaarsgeslacht dat tot het eind van de bemalingstaat van de molen hier nauw mee verbonden zou blijven.


                         In de eerste jaren van haar bemalingstaak maalt de molen met houten roeden.

                         Dit zijn de lange zware balken waaraan de wieken zijn bevestigd. Houten roeden zijn echter altijd een zeer kwetsbaar onderdeel van een molen geweest.

                         Reeds in 1855 moet er een nieuwe roede worden geleverd voor de poldermolen.

                        De firma Van Veeren levert deze voor É 130,21. In 1868 volgt de tweede, geleverd door de heer Robert tegen de prijs van É 150,-.

                        In 1910 zijn de roeden opnieuw toe aan vervanging.

                        Dan worden echter twee geklonken ijzeren exemplaren aangebracht van het vermaarde merk Pot uit Elshout bij de Kinderdijk.

                        Ze worden per schuit aangevoerd en zijn respectievelijk 20,70 en 20,75 meter lang.

                        De prijs voor de roeden inclusief vervoer bedraagt É 650,-.

                        Aanmerkelijk duurder dan twee nieuwe houten exemplaren, maar de Pot-roeden kunnen meer dan honderd jaar meegaan.

                        In 1873 wordt de kap vernieuwd en wat timmerwerk verricht aan de molen. Enkele jaren later, in 1876, dient zich een nieuw euvel aan.

                        De bovenas welke de wieken draagt, moet worden vernieuwd. De tot dan toe houten as wordt vervangen door een gietijzeren exemplaar.

                        Deze as, geleverd door gieterij De Prins van Oranje voor een bedrag van É 350,- (exclusief het aanbrengen), vervult nog steeds zín taak.

                        Maar nier alleen de molen geeft aanleiding tot financiŽle zorgen.

                        In 1883 behoeven de watergangen naar de molen enige werkzaamheden en daar is weer een bedrag van É 2.860,- mee gemoeid.

                        Tot het jaar 1937 blijft het tamelijk rustig rond de molen. In dat jaar verschijnen echter berichten dat de molen sterk wordt verwaarloosd.

                        Dit neemt zelfs zulke vormen aan dat de Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht zich ermee gaat bemoeien.

                        De bewoners van Tienhoven zetten uiteindelijk een loterij op voor het verkrijgen van de nodige financiŽle middelen.

                        Deze actie leidt tot resultaat. Op 19 november 1937 wordt een reeds bestelde elektrische bemaling afbesteld en de molenaar D. Ottevanger uit Moerkapelle

                        ontvangt de opdracht de molen weer in goede en maalvaardige toestand te brengen.

                        Het was voor de molen echter uitstel van executie, want 10 jaar later is het weer fout met de molen.

                        De roeden zijn erg slecht en verder malen wordt door molenmaker De Gelder onverantwoord genoemd.

                        Op 16 oktober van dat jaar besluit het Polderbestuur alsnog een elektrisch gemaal te laten installeren.

                        De molen wordt afgedaan als maalwerktuig. Er wordt een vergunning gevraagd de molen te mogen slopen.

                        Van de opbrengst wil men de elektrische bemaling gedeeltelijk bekostigen. Dit veroorzaakt nogal wat onrust, onder andere bij de Hollandsche Molen.

                        Een vereniging die krachtig protesteert. Het polderbestuur, kennelijk toch bang voor heftige kritiek, besluit in 1950 de

                        molen te verkopen voor een symbolisch bedrag van É 1,-. Notaris J.G.R. ter Horst sluit de koop ondanks de verplichting dat de koper de binnen een jaar

                       dient te herstellen. Helaas laat de notaris het gehele gaandewerk uit de ondertoren van de molen slopen om er een Ďriantí zomerhuis van te maken.

                       In 1960 wordt het eigendom van de molen en grote delen van het natuurgebied rond de molen overgedragen aan de Vereniging Natuurmonumenten.

                       De notaris mag de molen wel blijven gebruiken als weekendhuis. Dit duurt tot 23 maart 1965. In dat jaar nemen de heer en mevrouw

                       Verbiest de huur over en zullen daar vele jaren niet alleen de weekenden doorbrengen maar ook gedeeltelijk zorg dragen voor het onderhoud.

                       Ook neemt de heer Verbiest de taak op zich de molen regelmatig te laten draaien.

                       In 1970 vindt in opdracht van Natuurmonumenten een uitvoerige restauratie van de molen plaats.

                       De schutsluis wordt in 1982 gerestaureerd.

                       De naam ĎDe Trouwe Wachterí heeft de molen pas sinds de tweede wereldoorlog.

                       Het moeilijk te betreden gebied rondom de molen herbergde vele onderduikers en mensen uit het verzet.

                       Zij werden gewaarschuwd bij onraad door de wieken van de molen in een bepaalde stand te zetten of te malen met een ongebruikelijke zeilvoering.

                       De eeuwenoude Hollandse gewoonte (door middel van een molen doorgeven van signalen aan derden) was onbekend bij de Duitse bezetters.

                         Literatuur/archief
                         - Polderarchieven Familieverhalen, verteld door de heer C. van Garderen
                         - Jaarboekjes van de Vereniging De Hollandsche Molen en de Stichting De Utrechtse Molens.
                         - Periodiek Historische Kring Maarssen, jrg. 23 nr. 2

                         Uitgave van de Gemeente Maarssen
                         Met medewerking van
                         De Historische Kring Maarssen
                         Beeldmateriaal: Dhr. G.J. Pouw
                         Lay-out: Gemeente Maarssen
                                                         September 2001

 

              Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.           Arie  Garderen van, geb. te Tienhoven   Utr   in 1855, volgt VIIa

2.           Huibert  Garderen van , geb. te Tienhoven Utr    in 1852, volgt VIIb 

3.           Jannetje  Garderen van , geb. te Tienhoven Utr   in 1858,

         tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 25 jaar oud) te Tienhoven  Utr  op 13 apr 1877 akte 1 met

              Adrianus Griffioen , zn. van Jan Griffioen en Neeltje Sparenburg van, geb. te Maarsseveen in 1852.

4.           Gerritje  Garderen van , geb. te Tienhoven Utr    in 1841,

          tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 26 jaar oud) te Breukelen St Pieter Utr op 18 aug 1864 akte 3 met

               Pieter Graaf de, zn. van Cornelis Graaf de en Jannetje Verhoef, geb. te Loosdrecht in 1838.

5.           Adrianus  Garderen van , geb. te Maarsseveen in 1840, volgt VIIc 

6.           Ariejaantje  Garderen van , geb. te  Tienhoven   Utr  in 1845,

        tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) te Westbroek op 9 dec 1870 akte 11 met

              Gijsbert Bos , zn. van Gijsbert Bos en Mijntje Schooten van, geb. te Loosdrecht in 1844.

7.           Cornelis  Garderen van , geb. te Tienhoven   Utr   ongehuwd in 1836, ovl. (ongeveer 22 jaar oud) te Tienhoven  Utr  22 jr oud op 7 jan 1858 akte 1.

 

Generatie VII

 

VIIa.      Arie Garderen van , (zn. van VI  geb. te Tienhoven Utr   in 1855,

           tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar oud) te Tienhoven Utr   op 7 jan 1881 akte 1 met

               Catharina Verhoef , dr. van Rutger Verhoef en Neeltje Nagtegaal, geb. te Maarsseveen in 1858.

 

              Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.           Neeltje  Garderen van, geb. te Tienhoven Utr   in 1882,

        tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 40 jaar oud) te Tienhoven  Utr  op 12 dec 1912 met akte 3 met

              Arie Garderen van , (zn. van VIIc , geb. te Tienhoven  Utr    in 1872.

2.           Maria  Garderen van, geb. te Tienhoven Utr   in 1895,

        tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 25 jaar oud) te Tienhoven Utr  op 20 dec 1917 akte 9 met

             Cornelis Otten , zn. van Cornelis Otten en Annetje Boumeester, geb. te Maarsseveen in 1892.

3.           Arie  Garderen van, geb. te Tienhoven Utr   in 1887, volgt VIIIa 

 

VIIb.      Huibert Garderen van, (zn. van VI  geb. te Tienhoven Utr   in 1852,

          tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 19 jaar oud) (1) te Tienhoven  Utr  op 9 apr 1875 akte 1 met

              Geertruida Ee van, dr. van Martin Ee van en Guikje Visser, geb. te Loosdrecht in 1856.

 

              Uit dit huwelijk 1 kind:

 

1.                     Arie  Garderen van, geb. te Maarsseveen in 1877,

        tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) te Utrecht op 13 aug 1903 akte 499 met

               Cornelia Zijtveld, dr. van Cornelis Zijtveld van en Geertje Dijk van,

                geb. te Utrecht in 1877.

 

              Huibert Garderen van,

       tr. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 26 jaar oud) (2) te Maarsseveen op 6 mei 1892 akte 3 met

              Neeltje Otten, dr. van Arie Otten en Antje Bemmel van, geb. te Maarsseveen in 1866.

 

VIIc.      Adrianus Garderen van, (zn. van VI , geb. te Maarsseveen in 1840,

          tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) (1) te Maarsseveen op 22 dec 1865 akte 11 met

                Adriana Bran(d)sen, dr. van Rijk Brandsen en Hilletje Oudhof, geb. te Westbroek in 1840.

 

              Adrianus Garderen van,

        tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 19 jaar oud) (2) op 21 feb 1868 akte 1 met

               Magdalena Vliet van, dr. van Abraham Vliet van en Rijkje Ee van, geb. in 1849.

 

              Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.           Maria  Garderen van, geb. te Maarseveen in 1869, volgt VIIIb [blz. 103].

2.           Cornelis  Garderen van, geb. te Tienhoven Utr  in 1875,

       tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 25 jaar oud) te Tienhoven  Utr   op 10 dec 1903 met

              Willemijntje Vliet van, dr. van Gerrit Vliet van en Magteltje Voorneveld, geb. te Tienhoven  Utr  in 1878.

3.           Arie Garderen van, geb. te Tienhoven Utr   in 1872,

        tr. met

               Neeltje Garderen van, (dr. van VIIa [blz. 62]) (zie VIIa 

4.           Rijkje  Garderen van, geb. te Tienhoven Utr  in 1873,

        tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 29 jaar oud) te Tienhoven  Utr op 17 dec 1896 met

               Aart Verkerk zn. van Johannes Verkerk en Geertje Oudhof, geb. te Tienhoven Utr  in 1867.

5.           Abraham  Garderen van, geb. te Tienhoven  Utr   in 1870, volgt VIIIc 

6.           Arie  Garderen van, geb. te Tienhoven  Utr   in 1872,

       tr. met

               Neeltje Garderen van, (dr. van VIIa 

7.           Johannes  Garderen van, geb. te Tienhoven Utr   in 1879, volgt VIIId 

 

Generatie VIII

 

VIIIa.    Arie Garderen van , (zn. van VIIa , geb. te Tienhoven  Utr   in 1887

    , tr. (beiden ongeveer 28 jaar oud) te Kamerik op 10 dec 1915 akte 27 met

               Aaltje Boelen dr. van Cornelis Boelen en Hilligje Spek, geb. te Kamerik in 1887.

 

              Uit dit huwelijk 1 kind:

1.           Aaltje Garderen van, geb. erkend op 23-7-1919 ??.

 

VIIIb.    Maria Garderen van, (dr. van VIIc , geb. te Maarseveen in 1869,

         tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 25 jaar oud) te Tienhoven  Utr  op 16 apr 1891 akte 1 met

             Anthonie Lagerburg, zn. van Anthonie Lagerburg en Margaretha Ingen van, geb. te Wilnis in 1866.

              Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.           Teunis Lagerburg, geb. op 13 mrt 1896, ovl. (66 jaar oud) te Edam op 11 mrt 1963, volgt IXa 

2.           Anthonis of Anthonie  Lagerburg, geb. te Culenburg in 1893, volgt IXb 

 

VIIIc.    Abraham Garderen van, (zn. van VIIc , geb. te Tienhoven  Utr   in 1870,

         tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) te Maarsseveen op 6 nov 1896 akte 8 met

               Eijtje Oudhof, dr. van Hendrik Oudhof en Elisabeth Hoegee van, geb. te Maarsseveen in 1871.

 

              Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.           Elizabeth  Garderen van, geb. te Tienhoven  Utr op 11 dec 1898, ovl. (69 jaar oud) te Edam op 11 mrt 1968, volgt IXc 

2.           Abraham  Garderen van, geb. in 1907, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Tienhoven Utr   2 jr oud op 9 feb 1909 akte 2.

 

VIIId.    Johannes Garderen van, (zn. van VIIc , geb. te Tienhoven  Utr   in 1879,

          tr. (resp. ongeveer 22 en 19 jaar oud) te Eemnes op 10 mei 1901 Aktenummer: 2 met

               Johanna Deijs, dr. van Johannes Fhilippus Deijs en Niesje Spierenburg, geb. te Eemnes op 25 sep 1881 gegevens komen uit het boek Eemnessers door de eeuwen heen.

              Erkenning van zoon Arie, geb. 24-05-1900 te Eemnes.

                                                                        

              Uit dit huwelijk 16 kinderen:

1.           Arie  Garderen van, geb. te Eemnes op 24 mei 1900,

        tr. (resp. 18 en ongeveer 17 jaar oud) te Hilversum op 3 jul 1918 Aktenummer: 147 met

             Lijsje Callenbach, dr. van Reijer Callenbach en Annetje Smit, geb. te Hilversum in 1901.

2.           Adrianus Garderen van, geb. te Utrecht op 20 jan 1902.

             wonende te Hilversum.

3.           Johannes Philippus  Garderen van, geb. te Hilversum op 14 aug 1903.

4.           Abraham  Garderen van, geb. te Hilversum op 25 okt 1904.

5.           Niesje  Garderen van, geb. te Hilversum op 10 apr 1906,

       tr. met

              Adriaan Johan Zijtveld.

             Gehuwd, in algehele gemeenschap van goederen met Adriaan Johan Zijtveld, huw.datum niet leesbaar.

6.           Magdalena (Lena)  Garderen van, geb. te Hilversum op 16 jun 1909,

        tr. (23 jaar oud) op 23 nov 1932 met

              Lamberus Kramer

7.           Willem  Garderen van geb. te Hilversum op 23 jan 1911.

8.           Maria  Garderen van, geb. te Hilversum op 21 mei 1912,

         tr. met

               Jacobus Hartman

9.           Philippus   Garderen van, geb. op 13 jan 1914, ovl. Overleden in Rotterdam dd ????

10.         Rijkje  Garderen van, geb. te Hilversum op 3 nov 1915,

          tr. (17 jaar oud) te Huizen op 27 sep 1933 met            

               Andries Dijkstra

             Naar Tasmanie geemigreerd en daar overleden.

11.         Marinus  Garderen van , geb. te Hilversum op 14 feb 1917, ovl. Naar Tasmanie en daar overleden.

12.         Gerrit  Garderen van, geb. te Hilversum op 5 aug 1918,

           tr. (27 jaar oud) te Huizen op 1 mei 1946 met

              A Westland

13.         Minardus Lambertus  Garderen van, geb. te Hilversum op 6 mrt 1921,

           tr. (25 jaar oud) op 20 mrt 1946 met

               MJ.  Laar van de

14.         Neelis  Garderen van, geb. te Eemnes op 21 mrt 1923.

15.         Leendert Cornelia  Garderen van, geb. te Hilversum 27-10-????.

             6 geb: 27 oktober te Hilversum.

16.         Cornelis  Garderen van, geb. te Hilversum op 3 apr 1926, ovl. (53 jaar oud) te Naarden op 3 okt 1979,

              begr. Begraafplaats:Algemene begraafplaats Valkeveen aan de Valkeveenselaan te Naarden,

         tr. (21 jaar oud) te Naarden op 10 mrt 1948 met

                Elisabeth-Johanna Vuijst.

 

Generatie IX

 

IXa.       Teunis Lagerburg, (zn. van VIIIb , geb. op 13 mrt 1896, ovl. (66 jaar oud) te Edam op 11 mrt 1963,

         tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) te Tienhoven  Utr   op 29 jul 1920 akte 3 met

              Elizabeth Garderen van, (dr. van VIIIc  (zie IXc 

              Schipper.

 

              Uit dit huwelijk 15 kinderen:

1.           Antoon Lagerburg, geb. te Vreeswijk op 14 sep 1921, ovl. (80 jaar oud) te Purmerend op 15 feb 2002.

2.           Abraham (Bram)  Lagerburg, geb. te Edam op 18 apr 1923, volgt IXI 

3.           Adriaan  Lagerburg, geb. te Edam op 26 jul 1924, ovl. (23 jaar oud) te Edam op 9 mei 1948.

4.           IJda  Lagerburg, geb. te Wageningen op 3 okt 1925, ovl. (72 jaar oud) te Hilversum op 7 okt 1997.

5.           Marie  Lagerburg, geb. te Edam op 19 jan 1927, ovl. (28 jaar oud) te Edam op 30 jul 1955.

6.           Henk  Lagerburg, geb. te Edam op 30 jun 1928, ovl. (57 jaar oud) te Huizen op 27 jan 1986.

7.           Gre  Lagerburg, geb. te Warmenhuizen op 13 nov 1929, ovl. (71 jaar oud) te Almere op 6 feb 2001.

8.           Teunis  Lagerburg, geb. te Schermerhorn op 28 mei 1931, ovl. (29 jaar oud) te Warnsveld op 19 feb 1961.

9.           Lies  Lagerburg, geb. te Edam op 6 dec 1932, ovl. (30 jaar oud) te Bergen aan Zee op 13 mrt 1963.

10.         Lena  Lagerburg, geb. te Edam op 27 jul 1934, ovl. (28 jaar oud) te Bergen aan Zee op 13 mrt 1963.

11.         Coos  Lagerburg, geb. te Edam op 20 mrt 1936.

12.         Arie  Lagerburg, geb. te Edam op 23 nov 1937.

13.         Klaasje  Lagerburg, geb. te Edam op 1 feb 1939, ovl. (31 jaar oud) te Nieuwveen op 15 mei 1970.

14.         Leendert  Lagerburg, geb. te Edam op 3 apr 1942.

15.         Nico  Lagerburg, geb. te Edam op 3 feb 1944, ovl. (31 jaar oud) te Zwammerdam op 9 jan 1976.

 

IXb.       Anthonis of Anthonie Lagerburg, (zn. van VIIIb, geb. te Culenburg in 1893,

         tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 27 jaar oud) te Breukelen‑St.Pieters op 14 jun 1918 akte 7 met

               Jacoba Timmer, dr. van Jan Timmer en Hilletje Dros, geb. te Breukelen‑St.Pieters in 1891.

 

              Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.           N.N.  Lagerburg:, geb. te Breukelen‑Nijenrode Geboren in het Schip

             , Jacoba" gelegen in het Merwedekanaal op 23 mei 1920 (doodgeb.), begr. Doodgeb.

2.           Teunis Lagerburg, geb. in 1926, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) akte 1 op 19 mrt 1927 1 jr oud.

3.           Adrianus  Lagerburg, geb. in 1929, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Edam akte 5 op 3 mei 1930 10 mnd oud.

4.           Adrianus Lagerburg, ovl. te Oosthuizen akte 6 op 23 mei 1928 0 jr oud.

 

LXXXIX.            Elizabeth Garderen van, geb. te Tienhoven  Utr  op 11 dec 1898, ovl. (69 jaar oud) te Edam op 11 mrt 1968,

      tr. met

            Teunis Lagerburg (zie IXa 

 

Generatie IXI

 

X.                 Abraham (Bram) Lagerburg, (zn. van IXa  en IXc , geb. te Edam op 18 apr 1923,

        tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) te Purmerend op 21 okt 1948 met

              Elizabeth Brunt, dr. van Jacobus Brunt (Bakker) en Gijsbertha Dommelen van,

              geb. te Purmerend op 27 jan 1929.

 

              Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.       Elizabeth  Lagerburg, geb. te Weesperkarspel,

   tr. te Purmerend met

       Jan Kersloot

     Tweelingzuster van Gijsbertha.

2.           Gijsbertha  Lagerburg, geb. te Weesperkarspel , volgt XIa 

3.           Abraham (Bram)  Lagerburg, geb. te Purmerend

             Tweelingbroer van Bea.

4.           Bea   Lagerburg, geb. te Purmerend , volgt XIb 

5.           Joke Lagerburg

         tr. met

              Bas Frelink

5.                     Hetty  Lagerburg

        met

 Henry Langeveld

 

Generatie XI

 

XIa.       Gijsbertha Lagerburg, (dr. van IXI , geb. te Weesperkarspel

         tr.(1) met

               Jacob Zwart, zn. van Johannes Zwart en Elizabeth Heeden van der, geb. te Rotterdam

              Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.           Cindy  Zwart, geb. te Wormerveer Zaanstad volgt XIIa 

2.           Richard  Zwart, geb. te Wormerveer Zaanstad , volgt XIIb 

 

 

XIb.       Bea Lagerburg, geb. te Purmerend

        tr. met

               Rene Wal van de,

              Tweelingzus van Bram.

 

              Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.           Mariska  Wal van der, geb. te Purmerend

2.           Remco  Wal van der:, geb. te Purmerend

 

Generatie XII

 

XIIa.      Cindy Zwart, (dr. van XIa , geb. te Wormerveer Zaanstad

              1 kind:

1.           Britny Toepoel, geb. te Purmerend Waterlandziekenhuis

 

XIIb.      Richard Zwart (zn. van XIa  geb. te Wormerveer Zaanstad

            met

                Jannie Schop

              Uit dit huwelijk 1 kind:

1.           Tristan  Zwart: geb. te Assen

 

 

                                                      Voor reacties mail naar     j.zwart13@chello.nl

 

                                                               Terug naar de Hoofdpagina     http://members.chello.nl/j.zwart13/