Parenteel van Nicolaus Grevinckhoven / Grevinckhovius per generatie.

 

 

 

Generatie I

 

 

I.               Nicolaus Grevinckhoven,

         tr. met

                Nn Nn.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

 

1.      Caspari Nicolai Grevinckhoven / Grevinckhovius / Swerinckhuysen,

      geb. te Dortmund [Duitsland] in 1550,

      ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Rotterdam op 18 sep 1606, volgt II 

 

 

Generatie II

 

 

II.                   Caspari Nicolai Grevinckhoven / Grevinckhovius / Swerinckhuysen,

              zn. van Nicolaus Grevinckhoven  (I)   en N N , geb. te Dortmund [Duitsland] Westfalen in 1550,

              Plaats en tijd van de opleiding onbekend.
              Word soms als Mr aangeduid.

 

                  Geref Predikant Zaltbommel 1573

                 s'Hertogenbosch 1578

                 Rotterdam 1579   In 1595 stelde hij zich 2 maanden beschikbaar voor het Staatse Leger

 

                 ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Rotterdam op 18 sep 1606,

           tr.(1) met

                 Nn Nn

                

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Nicolaas Grevinckhoven, geb. in 1578,

                 Geref Predikant R dam 1601-1618

                 Daarna Voorman van de Remonstrantse Broederschap in Opbouw, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) in 1632.

 

2.              Herman Grevinckhoven, geb. in 1582, Geref Predikant 1603-1605, ovl. (ongeveer 23 jaar oud) in 1605.

 

                 Mr Caspari Nicolai Grevinckhoven / Grevinckhovius / Swerinckhuysen

            tr. (ongeveer 36 jaar oud) (2) te Rotterdam op 30 sep 1586 met

                 Maria Schaelkins, dr. van Cornelis Schaelkins en :N N

 

 

                  Aktesoort             testament

                 Datum                    16/10/1607

                 Archief                   ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer                         13

                 Aktenummer/Blz.             67/226

                 Notaris                   Jacob Symonsz

                 Maria Schaelkins, weduwe van Casparus Nicolai van Grevinchoeven, predicant,

                 legateert aan de kinderen van Giulliamme Schaelkins, haar broer, 3/4 van de boedel die ze na zal laten.

                 Ze prelegateert Cathelina Schaelkins, haar halfzuster, 1/4 deel en de schulden die ze aan haar heeft.

                 En nog een legaat aan de diaconie van de Gereformeerde Kerk,

                 Machteltgen Cornelisdr, weduwe van Melchior Jansz, cleermaecker, en haar dochtertje,

 

                  ovl. na 1607.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Nicolai / Nicolaus Caspari Grevinckhoven / Grevinckhovius

 

Generatie III

 

 

III.              Nicolai / Nicolaus Caspari Grevinckhoven / Grevinckhovius, zn. van Mr Caspari Nicolai

          Grevinckhoven / Grevinckhovius / Swerinckhuysen (II)  (Geref Predikant) en Maria Schaelkins  †1607",

 

                                                                  

                                                       
           Dit portret staat in het boek '100 portretten van godgeleerden in Nederland in de 16e, 17e en 18e eeuw "

                                 Beste Jaap,

 
          Hierbij dus het portret. In een boek (bij het CBG) over de stichting van

          Friedrichstadt in 1621 staat het volgende over hem vermeld:

 
          Grevinchovius, Dr. Nicolaus, Domine
         1622, erstellt ein Memorial über die Gründung
         1623, 28.11, will nach Hamburg reisen
         1624, 20.01, will Prediger werden
         1624, 13.02, soll ab 01.05 angestellt werden
         1624, 29.08, ist bei Ablage der Kirchenrechnung anwesend
 
          Mijn voorvader Hendrick Marcelisz. van der Mij was getrouwd met Janneken Schaelckens.

          Haar tante was Sara Schaelkens, de vrouw van NIcolaas van Grevinchoven.

 
           Groet,  
                     Lies Vermij

 

 

           Resultaat (uittreksel)

                 Aktesoort               attestatie of verklaring

                 Datum                    01/05/1618

                 Archief                   ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer                         91

                 Aktenummer/Blz.             5/08

                 Notaris                   Jan van Aller Az

 

                 Op verzoek van:

                 Nicolaes Casparusz Grevinckhovius, predikant wordt verklaard door Martijntgen Jansdr 56 jaar,

                 vrouw van Jan Bouwensz, stierman en Merritgen Heynricksdr 43 jaar, vrouw van Laurens Erasmusz.

                 Ten eerste Martijntgen Jansdr dat Lysbet Bongers een half jaar bij haar dochter Neeltgen Jansdr heeft ingewoond en dat

                 Lysbet Bongers haar heeft verteld dan Niclaes Grevinckhovius haar oneerbare voorstellen heeft gedaan en haar beslapen heeft.

                 Dat zij een maand geleden Lysbet Bongers bezig heeft gezien haar boeltje te pakken en toen zij vroeg waarom zij wegging,

                 zij vertelde dat de dominee haar wilde laten oppakken en haar op het schavot wilde brengen.

                 Merritgen Heynricksdr verklaart dat ongeveer twee jaar geleden zij in de buurt van Jacob Adryaensz, blockmaecker heeft gewoond,

                 en dat daar Lysbet Bongers ook woonde en dat zij volgens zeggen van Willem Lambrechtsz van Maestricht,

                 slotmaecker hem ontving om met hem te slapen, wat nog eens bevestigd werd door Jacob Adryaensz Slotmaecker van den Briel.

 

                 Aktesoort               attestatie of verklaring

                 Datum                    11/05/1618

                 Archief                   ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer                         91

                 Aktenummer/Blz.             8/16

                 Notaris                   Jan van Aller Az.

                 Op verzoek van:

                 Niclaes Grevinckhovius, predikant wordt verklaard door Cornelis Dircksz Glimmer, notaris en comys vanwege Seelant

                 over de licenten dat Lysbet Bongers met haar moeder Ursula Bongers bij hem hebben gewoond.

                 Dat als hij 's morgens opstond om aan zijn werk te gaan (hij was toen nog timmerman) Lysbet Bongers bij hem kwam om met hun

                 vleesselijck te converseren, waarop hij genoodzaakt was om haar moeder daar over aan te spreken en haar te verzoeken

                 met haar dochter zijn huis te verlaten.

 

                 Aktesoort               huur en verhuur

                 Datum                    03/11/1619

                 Archief                   ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer                         50

                 Aktenummer/Blz.             101/170

                 Notaris                   Jacob Duyfhuysen

                 Niclaes Grevinchovius

                 vertegenwoordigd door

                 Willem Eewouts Prins

                 verhuurt een huis aan

                 Casper Nonus

                 Portugees coopman

                 vertegenwoordigd door

                 Diego Gomes Duarte

                 gelegen aan de

                 Delfsche vaert

 

                 Aktesoort               overdracht of transport

                 Datum                    05/10/1619

                 Archief                   ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer                         97

                 Aktenummer/Blz.             11/23

                 Notaris                   Jan van Aller Az.

                 Willem Euwoudts Prins, brouwer in de Werrelt, draagt, daartoe gemachtigd door Niclaes Grevinckhouve,

                  voorheen dienaer Jhesu Christ (predikant) te Rotterdam, de huur van een tuin gelegen in het Hof Wena buiten

                  het Hoffpoortgen over aan Adryaen Janss Verhaven, cruydenier. Grevinchoven huurde de tuin van de stad.

 

                 Aktesoort               attestatie of verklaring

                 Datum                    22/02/1619

                 Archief                   ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer                         37

                 Aktenummer/Blz.             59/136

                 Notaris                   Jacob Duyfhuysen

                 Dirck Jansz Schiltvinck

                 capiteyn van de burgerije

                 Reijer Jansz de Wit 47 j

                 Andries Henricxz 32 j

                 Peter Abrahamsz de Riemer 26 j

                 Joris Dominicus Verveer 33 j

                 Jan Jochimsz van Oudaen 32 j

                 Nicolaus Grevinckovius

                 dienaer des Godlijcken Woorts

                 Christiaen Jansz van Alphen

                 capiteyn

                 Jacob Claesz Duyn

                 burgemeester

                 Bosch, den

                 betreft rumoer vanwege vertrek van Nicolaus Grevinckovius

                 naar Gravenhage's

 

                 Aktesoort               attestatie of verklaring

                 Datum                    14/11/1629

                 Archief                   ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer                         92

                 Aktenummer/Blz.             384/632

                 Notaris                   Jan van Aller Az.

                 Nicolaes Grevinckhoven, dienaer Jhesu Christi verklaart op verzoek van Frans Noortwijck, wonende in Utrecht in naam van

                 Meggerseesche Compagnie dat hij in 1625 aanwezig was bij een vergadering van de participanten van de Meggerseesche

                 Compagnie ten huize van de inmiddels overleden pensionaris Johan de Haan te Frderickstraat toen Nicolaas Gijsbrechtse de Veer

                 voorstelde 219 deemten land in de Megersee te kopen van Christian Becker, wat volgens Barnaert Grayevanger een goed voorstel was.

                 Nicolaes Grevinckhoven heeft nog even met Crayevanger in het huis van Abraham Coolens gewerkt toen de dijk van de Sorchsluys doorbrak.

                 Doctor van Dam en Bevervoort traden op als Gecommiteerden van de Nederlandse participanten.

                 Aan de transactie waarbij in totaal 600 deemten land werden verkocht hadden ook Hamburgse zakenlui deel.

                 N.B.

                 * Deemte = daimte = dagmaat: een stuk grond dat men in één dag kan maaien.

                 * Merggersee = Meckersee in de buurt van Rendsburg boven Hamburg, toen nog een flink stuk van de Deense grens.

 

                 Aktesoort               testament

                 Datum                    16/10/1607

                 Archief                   ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer                         13

                 Aktenummer/Blz.             66/223

                 Notaris                   Jacob Symonsz

                 Nicolaus Caspari van Grevinchoeven, predicant, wonend in de Hoochstraet, enig erfgenaam van zijn vader Casparus Nicolai van Grevinchoeven,

                 predicant, en Maria Schaelkins, weduwe van Casparus Nicolai van Grevinchoeven, geassisteerd door haar

                 voogd Lambrecht de Hooghe, sluiten een overeenkomst over de boedel en goederen door Casparus Nicolai nagelaten.

 

                 Aktesoort               testament

                 Datum                    27/11/1607

                 Archief                   ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer                         13

                 Aktenummer/Blz.             75/255

                 Notaris                   Jacob Symonsz

                 Nicolaus Caspari van Grevinchoeven, predicant, en zijn vrouw Sara Schaelkins, die in het huis Romen op de Hoochstraet wonen testeren.

                 Ze verwerpen de huwelijkse voorwaarden en het testament van 14/11/1603.

                 Ze benoemen elkaar tot erfgenaam, waarbij de langstlevende de kinderen moet opvoeden, en ze later samen 3000 gulden moet uitkeren.

                 Als hij eerst overlijdt krijgt de familie van zijn vader 400 gulden, mits de schuld die zijn moeije Margriet Nicolaes,

                 weduwe van Reijnaldt Lollaer, die in Dortmundt in Westphalen woont, en die 250 daelers bedraagt betaald is. Zo niet, dan krijgen ze deze 250 daelers.

 

                 Trijntgen Reijnholdtsdr, zijn nicht, die nu de vrouw is van Jan Lunuck, wonend in Dortmondt, krijgt als aandeel van de 250 daelers

                 alleen het vruchtgebruik. Haar kinderen krijgen later het geld.

                 Sara Schaelkens moet aan de familie van moeders kant 800 gulden betalen.

                  Zijn oom Allardt Cornelisz uit Bommel krijgt alleen het vruchtgebruik van zijn aandeel.

                  Zijn dochter Marijtgen Allardtsdr krijgt later het geld. Als Sara eerst overlijdt zonder kinderen, dan moet aan de Jonghe Guilliamme Schaelkins,

                  haar broer, 3000 gulden betaald worden. Als die eerder overlijdt zonder kinderen, dan erft haar vader.

                  Maar dan moet deze aan de kinderen van haar neef Pieter Cousijn uit Amsterdam 600 gulden geven.

                 Nicolaus Caspari van Grevinchoeven, predicant, en zijn vrouw Sara Schaelkins, die in het huis Romen op de Hoochstraet wonen testeren.

 

                 Ze verwerpen de huwelijkse voorwaarden en het testament van 14/11/1603.

                 Ze benoemen elkaar tot erfgenaam, waarbij de langstlevende de kinderen moet opvoeden, en ze later samen 3000 gulden moet uitkeren.

                Als hij eerst overlijdt krijgt de familie van zijn vader 400 gulden, mits de schuld die zijn moeije Margriet Nicolaes,

                 weduwe van Reijnaldt Lollaer, die in Dortmundt in Westphalen woont, en die 250 daelers bedraagt betaald is. Zo niet, dan krijgen ze deze 250 daelers.

 

                 Trijntgen Reijnholdtsdr, zijn nicht, die nu de vrouw is van Jan Lunuck, wonend in Dortmondt, krijgt als aandeel van de 250 daelers

                  alleen het vruchtgebruik. Haar kinderen krijgen later het geld.

                 Sara Schaelkens moet aan de familie van moeders kant 800 gulden betalen.

                  Zijn oom Allardt Cornelisz uit Bommel krijgt alleen het vruchtgebruik van zijn aandeel.

                  Zijn dochter Marijtgen Allardtsdr krijgt later het geld.

                  Als Sara eerst overlijdt zonder kinderen, dan moet aan de Jonghe Guilliamme Schaelkins, haar broer, 3000 gulden betaald worden.

                  Als die eerder overlijdt zonder kinderen, dan erft haar vader.

                   Maar dan moet deze aan de kinderen van haar neef Pieter Cousijn uit Amsterdam 600 gulden geven, otr. te Rotterdam op 19 jan 1603,

 

          tr. te Rotterdam op 2 feb 1603 met zijn tante

                 Sara Schaeltgens Jongedochter, dr. van Cornelis Schaelkins en Nn Nn,

 

              

                 van de website.


http://cf.hum.uva.nl/bookmaster/fransz/archivalia_gheselius.htm.

 

 


Maar toen met Nicolaas Grevinchoven (hij volgde zijn vader Caspar Grevinchoven in 1606 op) de Arminiarij opkwam,

             ontstonden er spanningen in de Rotterdamse kerkelijke gemeenschap.

             Grevinchoven wist vele zielen voor deze nieuwe richting te winnen. Geselius bleef zich stellig verzetten tegen het opkomend Arminiarisme,

             maar de classis, kerkeraad en het stadhuis stonden hem daarin niet ter zijde.

             Al nam Geselius een verdedigende en geen aanvallende houding aan in de discussie, hij stond de Arminianen in de weg

             en daar waren ze niet van gediend.

             Het werd hem dus erg lastig gemaakt in Rotterdam en hij werd van steeds meer akeligheden beschuldigd.

             Men eist van hem dat hij zich zal matigen in zijn vasthoudendheid aan Gomarus’ leer. In 1611 was de situatie zo dat

             Geselius alleen nog van de Walen uit zijn gemeenschap, van de vroegere predikant van Rhoon;

             Adriaen Smout en van de kleine burgerij sympathie kon verwachten, allen zonder enige politieke invloed.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 

1.      Ds. Hermanus Nicolai Grevinckhoven, geb. te Dortmund [Duitsland],

 

                 als predikant beroepen van

                 Heusden naar IJsselmonde 1583,Delfshaven

                 Aktesoort testament

                 Datum 17/12/1604

                 Archief ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer 11

                 Aktenummer/Blz. 18/65

                 Notaris Jacob Symonsz

                 Hermannus Caspari Grevinchoeven, predicant te Hillegaertsberch, en zijn vrouw

                Trijntgen Pietersdr. De akte is opgemaakt ten huize van Caspar van

                 Grevinckhoeven, predicant, wonende in de Nieupoort.

                 N.B. Grevinchoeven tekent met Hermannus Grevinchovius,

 

                     ovl. te Rotterdam op 9 jan 1605,

               otr. (Catharina ongeveer 23 jaar oud) te Rotterdam op 25 jan 1604 met

                    Catharina Pietersdr Heede van der, dr. van Pieter Pietersz Heeden van der Ook Hee van der en Wijven(tje)      

                    Adriaensdr. geb. te Leiden in 1581,

                    ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Delfshaven Z.H. op 7 apr 1649,

                    (Catharina

             otr. (2) te Rotterdam op 4 feb 1607, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 46 jaar oud) te Rotterdam op 18 feb 1607 met

                 Jan Govertsz Bois du / Boijs du, zn. van Govert Jansz Bois du en N.N..).

 

                 1594, kreeg 1599 wegens ouderdom en ziekte een hulpprediker, werd 1601 op herhaald verzoek ontslagen en vertrok naar Hillegersberg,

 

                  overl. Rotterdam 9 jan 1605.

 

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Casparus Nicolai Grevinckhoevenx

 

                  Aktesoort boedelinventaris

                 Datum 28/05/1685

                 Archief DLFS Delfshaven

                 Inventarisnummer 3856

                 Aktenummer/Blz. 141/666

                 Notaris Gerrit Post

                 Inventarisatie van alle nagelaten goederen van juffrou Catarina de Vos, op verzoek van Dirck Kaperman, schout en dijckgraeff van 't Zuytlant,

                 Adriaen Adriaensz Boele, en Jan Jacobsz van de Velde.

                 Zij heeft door testament, gepasseerd voor notaris Johan Waerts d.d. 27.02.1683 gelden vermaakt aan Barent de Vos,

                 zoon van wijlen Barent de Vos mits zijn moeder Maria Junius hiervan de jaarlijkse rente zal trekken; ze vermaakt gelden

                 aan de vier andere kinderen van Barent, n.l. Geertruit, Barbara, Robbertus en Elisabet de Vos, aan Elisabet Kaperman,

                 dochtertje van bailjuw Dirck Kaperman, en Geertruid Oppervelt; haar zilverwerk aan haar dienstmaecht Maria de Lange,

                 en al haar verdere goederen aan Gerrit, Pieter, Barent en Maria de Vos, haar broers en zuster,

                 mits zij uit de boedel gelden betalen aan Grietje de Vos, haar zuster ter voldoening van alles wat haar toekwam uit de goederen

                 van Commertje de Vos, waarvan Catarina de Vos erfrechten bezat.

 

                 Eerst had zij tot executeurs van haar testament d.d. 27.02.1683 benoemd Petrus Vlietarpius Goethals en Adriaensz Boele;

                 tot administrateur van haar nalatenschap Johan Waerts.

                 Later zag zij zich volgens akte d.d. 28.02.1685 voor deze notaris genoodzaakt in de plaats van Goethals en Waerts

                 te benoemen Jan Jacobsz van der Velde, mr. smit, en Dirck Caperman, schout en dijckgraeff in 't Suitlant. Commertje de Vos

                 heeft door testament gepasseerd voor Vitus Mistellius d.d. 11.12.1653

                 Catarina de Vos tot erfgenaam benoemd, mits alle goederen uit de nalatenschap zouden toekomen aan de kinderen

                 en erfgenamen van Arent Gerritsz de Vos en Geertruid Dircxdr.

                 Genoemd verder als onroerende goederen een huis en erf, aan de oostzijde van de Oude Have,

                 belend ten zuiden Willem Jansz Struick en ten noorden Pieter Coomans.

                 - Rentebrieven / obligaties waarbij genoemd worden: Claes Ariensz de Wit, wonend op Schoonderloo,

                 ontfanger generael Cornelis van Aerssen van Hogerheide, Jannetje Cornelisdr, Commertjen Adriaensdr, Pieter Oppervelt den Ouden,

                 - Een haringhplaets aan de oostzijde van de Oude Have, belend ten zuiden de Venestraet en ten noorden Jan van der Cloot,

                 tot aan de straat van de Nieuwe Have, Catarina de Vos toegevallen uit de boedel van Claes Aelbregtsz Backer,

                 volgens scheiding gepasseerd voor notaris Christiaen van Vliet, d.d. 23.02.1677.

                 - Genoemd worden aandelen scheeps in het haringhschip den Dolphijn, waarop stierman is Jacob Pietersz van Catwijck,

                 en bouckhouder Adrianus Dolphijn, het haringhschip de Roo Vos, waarop stierman is Jacob Pietersz broer en bouckhouder

                 Pieter Oppervelt den Ouden, en het haringhschip de Liefde, waarop stierman is Jorriaen Krimpen, en bouckhouder

                 Pieter Oppervelt den Ouden.

                 Schulden van de boedel aan:

                 Adriaen Adriaensz Boele, en Jan Jacobsz van der Velden, voogden over de minderjarige kinderen van Barent de Vos;

                 Pieter Oppervelt de Jonge, de weduwe van Cent Dircxz de Lange, Cornelis Veen, grootschipper,

                 Johan Fijck, ontfanger, Dirck Verburgh, stadsrentmeester alhier, Cornelis Jansz Koster, timmerman,

                  de brouwer in de Twee Leeuwen te Rotterdam, Pieter Oppervelt de Oude, Lucia de Vos, van der Sluys, notaris te Amsterdam,

                  Gerrit Post als gaerder van de verponding over Schoonderloo, Annetje Cornelis, gewezen dienstmaecht van de overledene,

                  Dirck Jansz Ligthart, Willem van der Sijde, Cornelis van Houten, medicinedoctor te Rotterdam, de weduwe van

                  cirurgijn Johan Verhoeff, Cornelis Koster, huistimmerman, Jan van 't Hoff, coster en graeffmeester van de kerk,

                  Adriaen Westrigh en Denijs Sijloo, bidders ter begraeffenisse, Johan Elshouck, substituyt.

                 schout alhier, Pieter Staets, Johan van de Wercken, Johan de Haes, Annetje Cornelisdr, Jans Huige, Hillegont Abramsdr,

                  Stijntje Pietersdr, Teunis van der Hoeve, Geertruidt de Vos, Dirck Kaperman, Lourens Siploo, cleermaecker,

                  Aeltje Cornelisdr, Thomas Goudescabois, verwer, Aert Kellenaer, genoemd worden auteurs van theologische werken:

                 Johannes Kalvini over de Sentbrieven en Harmonie der Drie Evangelisten;

                 Willem Coupel: theologische werken; huisboeck van Henricus Bullingery;

                 Augustinus: de Stad Gods; Guilelmius Bucamin: Justitie; Dominicus Julius: over de handelingen des geloofs tot Embden;

                 Eduardus Poppius: Enge Poorte; Van de Velde: Wisselhandelingen; Johan Baptista Houwaert: Lusthoff der maegden;

                 Rudolph Wurtz: cirurgie; Casparus Grevinchovius: Fondament der Gereformeerde religie; Hemelsche Tractaten van Willem Couppel;

                 Marcus Boerhave: Nodige vernederinge des Menschen; Jan Taffin: boetveerdigheit des levens;

                 Theodore Rodenburgh: Poetens borstweringh; Macaris den Egiptenaer: Verklaringe van de opregtigheit die de Cristen betaemt;

                  Julias Caesar: Commentarie; Marcus Aurelius; Quintus Curcius; Bouwma: Catechismus; psalmen door Camphuysen;

                  Ridderus: Samenspraeck tusschen Lazarus, Maria en Martha; Accoort der H. Schriftuere van Johannus Polyandrus; Erasmus:

                 Op de Tonge; de Oorspronck der Wederdoopers door De Bres; Spiegel des ouden en nieuwen Tijts door Cats;

                 Annotatie van Franciscus Heermans; Vier ende Wolckcolomme door Phillethius; Poezy door Vondel; Telinck: Lusthoff der gelede,

                 Olivier Cromwells leven en doot; John Denison: drievoudige resolutie; Mullerius: voorbereidinge der doot; Tymothy Rogers: Mercktekens

                 der Saligheit, Virgilius Malaiezzy: Op- en ondergang; Geboden van Johan Haverman, Secreetboeck door Carel Batus; Jacob Cats: Selffstrijd.

 

                 Aktesoort                      attestatie of verklaring

                 Datum               01/09/1609

                 Archief             ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer                    15

                 Aktenummer/Blz.                     52/169

                 Notaris             Jacob Symonsz

                 Franchois Landtsberg en Nicolaus Caspari van Grevinchoven, beide predicant, verklaren op verzoek van

                 Willem Letterhuijs en Henrick Claesz, als voogden over nagelaten weeskinderen van Christiaen Mannaert, cruydenier,

                 en zijn vrouw Louijse Verstaten, dat de beiden laatsten op hun ziekbed in hun huis De Cat hen hebben toevertrouwd dat

                 zij wilden dat hun kinderen in deze stad in de Gereformeerde Religie moesten worden opgevoed, en hen gevraagd of zij

                 de voogdij over de kinderen zouden willen aannemen.

                 In gezelschap van zijn vader Casparus Nicolai Grevinchoeven, ook predicant, deelden

                  zij hen mee dat zij dit niet zelf konden doen, maar dat de Kerckenraedt hier wel in toestemde.

                 Zij wilden hun kinderen niet toevertrouwen aan hun familie.

                 N.B.: op blz. 172 bevindt zich een doorgehaald en onvolledig testament van Dieuwer Maertensdr, vrouw van Gerard Eliasz.

 

3.              Elysabet Claesdr Grevinckhoven, geb. in 1617, ovl. (hoogstens 42 jaar oud) voor 1659, volgt IV 

 

Generatie IV

 

 

IV.             Elysabet Claesdr Grevinckhoven, dr. van Nicolai / Nicolaus Caspari Grevinckhoven / Grevinckhoviusx (III) 

           en Sara Schaeltgens, geb. in 1617,

 

                 predikant Blaecke, benoemt tot erfgenaam zijn dochter

                 Elysabet Claesdr Grevinchoven,

                 en in geval van haar kinderloos overlijden, zijn nicht

                 Magdaleentgen Huybrechtsdr

                 Frederickxstadt,

                 met legaten aan de kinderen van zijn tante

                 Margriet Lollers

                 Dortmundt,

                 en aan zijn nicht

                 Merritgen Allertsdr dochter van zijn oom

                 Allert Cornelisz.

 

 

 

               Elysabet Claesdr Grevinckhoven, 12 jr,

                 benoemt tot erfgenaam haar vader

                 Nicolaes Grevinckhoven

                 Blaecke.

                 Aktesoort               testament

                 Datum                    13/07/1633

                 Archief                   ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer                         149

                 Aktenummer/Blz.             626/1033

                 Notaris                   Adriaan Kieboom

                 Elisabet Niclaesdr Grevingshoven legateert 400 gld. aan Hillitge Jansdr Smit, dienstmaecht van haar ouders.

                 De helft van haar geld en goederen is voor haar nicht Magdaleentgen Huybrechtsdr, vrouw van Jochim Willemsz,

                 wonende in Frederickstadt in het land van Holsteyn.

                 Mocht deze zijn overleden, dan is het voor haar kinderen, volgens testament van haar vader Nicolaes Grevingshoven

                 gepasseerd voor notaris Jan van Aller op 29-10-1629 en volgens testament op 04-05-1630 gepasseerd voor notaris Pieter van Pelt.

                 Haar nicht Maritge Albertsdr zal aan alimentatie 300 gld. per jaar ontvangen.

                 De kinderen van haar oudtante Margriete Aalbers, wonende in Dortmunt in Westphalen, ontvangen 300 gld.

                 De andere helft van haar goederen en geld gaat voor 3/4e part naar de kinderen van haar oom Guilliame Schaeltgens,

                 die hij verwekt heeft bij Maritgen Boudewijnsdr van Eyck, en voor 1/4e part naar de wettige kinderen van haar halfoom Pieter Schaeltgens te Tolen.

                 Bemoeienis van de weesmeesteren wordt uitgesloten.

                 Als voogden voor de de evt. na te laten kinderen van Pieter Schaeltgens zullen worden benoemd:

                 - Cornelis Prins en

                 - Euwout Prins, halve broers van Pieter Schaeltgens;

                 - Boudewijn van Eijck en

                 - Maerten van Eijck.

 

                 Aktesoort               schuldbekentenis

                 Datum                    16/06/1634

                 Archief                   ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer                         110

                 Aktenummer/Blz.             106/183

                 Notaris                   Nicolaas v.d. Hagen

                 Jan van den Berch, brouwer in de Dry Haringen bekent 1.000 car. gulden schuldig te zijn aan de voogden van

                 Lijsbeth Nicolaes de Grevinchoves.

 

                 Aktesoort               schuldbekentenis

                 Datum                    19/06/1634

                 Archief                   ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer                         110

                 Aktenummer/Blz.             111/191

                 Notaris                   Nicolaas v.d. Hagen

                 Adrianus Junius, rector van de Latynsche School bekent 1.000 car. gulden schuldig te zijn aan de voogden van

                 Lijsbeth Nicolaij Grevinchovij.

                 De akte is doorgehaald;

                 in de marge op 17 sept. 1635 verklaart Jacob Jacoby Couwenhoven als voogd en man van

                 Lijsbeth Niclaes Grevinchovius dat de schuld betaald is

 

                 Aktesoort               machtiging of procuratie

                 Datum                    04/07/1635

                 Archief                   ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer                         258

                 Aktenummer/Blz.             53/90

                 Notaris                   Arnout Hofflant

                 Adriaen van Emersael, man van Elisabet Grevinckhovius, dochter van Niclaes Grevinckhovius, predikant,

                 machtigt Willem Henricxsz Rotshouck om land te verkopen in de Meggerzee in Hartich en Holsteyn

 

                 Aktesoort               overdracht of transport

                 Datum                    03/06/1636

                 Archief                   ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer                         258

                 Aktenummer/Blz.             254/399

                 Notaris                   Arnout Hofflant

                 Adriaen Philipsz van Emmersael, man van Elisabet Nicolaes Grevinchoven, dochter van Nicolaes Grevinchoven,

                 draagt de bedijking van de Merger Barmer en Barringhuyser, gelegen in het land van Holsteyn over aan Jacob Verbeeck te Utrecht.

 

                 Aktesoort               testament

                 Datum                    28/08/1637

                 Archief                   ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer                         325

                 Aktenummer/Blz.             167/357

                 Notaris                   Arent van der Graeff

                 Adriaen Philipsz van Emersael en diens echtgenote Elisabet Nicolaes van Grevinchoven benoemen elkaar tot universeel erfgenaam.

                  Bij zijn eerder overlijden dienen de kinderen 20.000 gulden te krijgen ipv de legitime portie.

                  Sterft zij eerst kinderloos dan gaat 10.000 gulden naar de naaste familie, t.w. de helft naar haar nicht Maritgen Allerts,

                  wonend in Holsteyn. Indien deze eerder sterft dan aan Magdaleentgen Hubrechts, weduwe van Joachim Willemsz van Wilder, eveneens te Holsteyn.

                 Andere helft 3/4e naar kinderen van oom Guillame Scheltgens, 1/4e naar kinderen van oom Pieter Schaeltgens.

                 Tot bijvoogden bij overlijden Adriaen worden benoemd ooms Jan Adriaensz van Rietvelt, Cornelis Pietersz Bisschob

                 (indien overleden dan Seger Pietersz Bisschob).

                 Bij overlijden Elisabeth worden bijvoogden Gerrit Jansz Blanckert en Cornelis Ewoutsz Prins; over goederen van kind van wijlen

                 haar eerste man Guillame Schaeltgens wordt Maerten Boudewijnsz van Eyck, en over de 1.250 gulden voor kind van wijlen oom

                 Pieter Schaeltgens wordt Cornelis Ewoutsz Prins.

                 NB: Adriaen tekent als Adriaen van Emersael, Elisabet als Elysabet Grevinckhoven,

 

                ovl. (hoogstens 42 jaar oud) voor 1659,

          tr. met

                 Adriaen Emersael van,

 

                 Aktesoort               vrijwaring

                 Datum                    03/06/1636

                 Archief                   ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer                         258

                 Aktenummer/Blz.             258/405

                 Notaris                   Arnout Hofflant

                 Jacob Verbeeck te Utrecht belooft Adriaen Philpsz van Emmersael, man van

                 Elisabeth Nicolaes Grevinchoven te vrijwaren van kosten betaald door dijkgraven en heemraden van de dijkage

                 van de Megger Barmer en Barrinhuyser zeeën in het land van Holsteyn.

                 Aktesoort               voogdenbenoeming

 

                 Datum                    09/02/1656

                 Archief                   ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer                         215

                 Aktenummer/Blz.             136/459

                 Notaris                   Jacob Duyfhuysen jr

                 Adriaen van Emmersael, coopman en zijn vrouw Elisabeth Nicolai Grevinchovij, wonend aan de Scheepmakershaven

                  herroepen hun vorige testamenten en bevestigen hun huwelijksvoorwaarden.

                 Adriaen benoemt tot voogden over zijn minderjarige erfgenamen Jacob van Vredenburch, brouwer in de brouwerij van de

                 Bril en Henrick van Minnebeeck, doctor in de medicijnen, zijn neven. Elisabet benoemt tot voogden over haar minderjarige

                 kinderen Euwout Euwoutsz Prins, gewezen schepen alhier, en Marinus Groeninghx, brouwer in de brouwerije van 't Lam.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Sara Emersael van, geb. in 1645,

                 Aktesoort testament

                 Datum 30/10/1659

                 Archief ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer 218

                 Aktenummer/Blz. 21/83

                 Notaris Jacob Duyfhuysen jr

                 Sara van Immersael, 14 jaar, dochter van Adriaen van Immersael en wijlen Elisabeth Grevinchovius,

                 benoemt tot haar erfgenaam haar vader of het kind of de kinderen van haar zuster Geertruyt van Immersael,

                 nu vrouw van Jean van Aelmonde, indien haar vader overleden is.

                 In dat laatste geval krijgt haar zuster het vruchtgebruik.

                 Tot executeurs testamentair worden benoemd haar neven Eewout Eewouts Prins en Henrick Minnebeeck, gewezen schepenen.

2.              Geertruyt Emersael van

        tr. met

                 Jean Aelmonde van.

                  Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

 

 

                   

                                                                   Voor reacties mail naar     j.zwart13@chello.nl

 

 

                                                     Terug naar de hoofdpagina    http://members.chello.nl/j.zwart13/